[meld/meld-3-12] Updated Swedish translationcommit c88ca21c94bc841f52717f3805153cfacff8f999
Author: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>
Date:   Sun Mar 1 19:58:28 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  223 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 113 insertions(+), 110 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 4f0d2f1..fe41152 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,24 +1,25 @@
 # Swedish messages for meld.
-# Copyright © 2005-2014 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2005-2015 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.
 # Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014.
+# Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: meld\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=meld&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-30 21:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-13 17:28+0100\n"
-"Last-Translator: Josef Andersson <josef andersson fripost org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-08 11:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-08 17:15+0100\n"
+"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #: ../bin/meld:138
 msgid "Cannot import: "
@@ -84,11 +85,11 @@ msgstr "Standardtillstånd för fönster"
 
 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:3
 msgid "Show toolbar"
-msgstr "Visa verktygsraden"
+msgstr "Visa verktygsfältet"
 
 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:4
 msgid "If true, the window toolbar is visible."
-msgstr "Om true så är fönsterverktygsraden synlig."
+msgstr "Om true så är fönsterverktygsfältet synlig."
 
 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:5
 msgid "Show statusbar"
@@ -369,16 +370,13 @@ msgid ""
 "the version control commit message editor."
 msgstr ""
 "Om true så visas en guide för marginalens kolumn i "
-"versionshanteringsredigeraren för incheckningsmeddelanden. "
+"versionshanteringsredigeraren för incheckningsmeddelanden."
 
 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:53
 msgid "Margin column in commit message editor"
 msgstr "Marginalkolumn i redigeraren för incheckningsmeddelanden"
 
 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:54
-#| msgid ""
-#| "The column of the margin is at in the version control commit message "
-#| "editor."
 msgid ""
 "The column at which to show the margin in the version control commit message "
 "editor."
@@ -505,7 +503,7 @@ msgstr "Kopiera till höger"
 msgid "Delete selected"
 msgstr "Ta bort markerade"
 
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/filediff.py:1449
+#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/filediff.py:1463
 msgid "Hide"
 msgstr "Dölj"
 
@@ -522,7 +520,7 @@ msgid ""
 "Consider differently-cased filenames that are otherwise-identical to be the "
 "same"
 msgstr ""
-"Behandla filnamn som lika om de skiljer i skiftläge men annars är identiska "
+"Behandla filnamn som lika om de skiljer i skiftläge men annars är identiska"
 
 #: ../data/ui/dirdiff.ui.h:12
 msgid "Same"
@@ -705,29 +703,29 @@ msgid "Format as Patch"
 msgstr "Formatera som programfix"
 
 #: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:2
+msgid "Copy to Clipboard"
+msgstr "Kopiera till Urklipp"
+
+#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:119
+msgid "Save Patch"
+msgstr "Spara programfix"
+
+#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:4
 msgid "Use differences between:"
 msgstr "Använd skillnader mellan:"
 
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3
+#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:5
 msgid "Left and middle panes"
 msgstr "Vänster- och mittenpaneler"
 
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:4
+#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:6
 msgid "Middle and right panes"
 msgstr "Mitten- och högerpaneler"
 
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:5
+#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:7
 msgid "_Reverse patch direction"
 msgstr "_Omvänd programfixriktning"
 
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:6
-msgid "Copy to Clipboard"
-msgstr "Kopiera till Urklipp"
-
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:7 ../meld/patchdialog.py:119
-msgid "Save Patch"
-msgstr "Spara programfix"
-
 #: ../data/ui/preferences.ui.h:1
 msgid "Left is remote, right is local"
 msgstr "Vänster är fjärr, höger är lokal"
@@ -1181,8 +1179,8 @@ msgstr ""
 msgid "'%s' hidden by '%s'"
 msgstr "”%s” dolda av ”%s”"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:873 ../meld/filediff.py:1124 ../meld/filediff.py:1275
-#: ../meld/filediff.py:1451 ../meld/filediff.py:1481 ../meld/filediff.py:1483
+#: ../meld/dirdiff.py:873 ../meld/filediff.py:1138 ../meld/filediff.py:1289
+#: ../meld/filediff.py:1465 ../meld/filediff.py:1495 ../meld/filediff.py:1497
 msgid "Hi_de"
 msgstr "_Dölj"
 
@@ -1217,187 +1215,187 @@ msgstr ""
 msgid "Error deleting %s"
 msgstr "Fel vid borttagning av %s"
 
-#: ../meld/filediff.py:243
+#: ../meld/filediff.py:251
 msgid "Format as Patch..."
 msgstr "Formatera som programfix…"
 
-#: ../meld/filediff.py:244
+#: ../meld/filediff.py:252
 msgid "Create a patch using differences between files"
 msgstr "Skapa en programfix med skillnaderna mellan filer"
 
-#: ../meld/filediff.py:246
+#: ../meld/filediff.py:254
 msgid "Save A_ll"
 msgstr "Spara _alla"
 
-#: ../meld/filediff.py:247
+#: ../meld/filediff.py:255
 msgid "Save all files in the current comparison"
 msgstr "Spara alla filer i den aktuella jämförelsen"
 
-#: ../meld/filediff.py:250
+#: ../meld/filediff.py:258
 msgid "Revert files to their saved versions"
 msgstr "Återställ filer till deras sparade versioner"
 
-#: ../meld/filediff.py:252
+#: ../meld/filediff.py:260
 msgid "Add Synchronization Point"
 msgstr "Lägg till synkroniseringspunkt"
 
-#: ../meld/filediff.py:253
+#: ../meld/filediff.py:261
 msgid "Add a manual point for synchronization of changes between files"
 msgstr "Lägg till en manuell punkt för att synkronisera ändringar mellan filer"
 
-#: ../meld/filediff.py:256
+#: ../meld/filediff.py:264
 msgid "Clear Synchronization Points"
 msgstr "Rensa synkroniseringspunkter"
 
-#: ../meld/filediff.py:257
+#: ../meld/filediff.py:265
 msgid "Clear manual change sychronization points"
 msgstr "Rensa manuella ändringar av synkroniseringspunkter"
 
-#: ../meld/filediff.py:259
+#: ../meld/filediff.py:267
 msgid "Previous Conflict"
 msgstr "Föregående konflikt"
 
-#: ../meld/filediff.py:260
+#: ../meld/filediff.py:268
 msgid "Go to the previous conflict"
 msgstr "Gå till föregående konflikt"
 
-#: ../meld/filediff.py:262
+#: ../meld/filediff.py:270
 msgid "Next Conflict"
 msgstr "Nästa konflikt"
 
-#: ../meld/filediff.py:263
+#: ../meld/filediff.py:271
 msgid "Go to the next conflict"
 msgstr "Gå till nästa konflikt"
 
-#: ../meld/filediff.py:265
+#: ../meld/filediff.py:273
 msgid "Push to Left"
 msgstr "Tryck åt vänster"
 
-#: ../meld/filediff.py:266
+#: ../meld/filediff.py:274
 msgid "Push current change to the left"
 msgstr "Tryck aktuell ändring till vänster"
 
-#: ../meld/filediff.py:269
+#: ../meld/filediff.py:277
 msgid "Push to Right"
 msgstr "Tryck åt höger"
 
-#: ../meld/filediff.py:270
+#: ../meld/filediff.py:278
 msgid "Push current change to the right"
 msgstr "Tryck aktuell ändring till höger"
 
-#: ../meld/filediff.py:274
+#: ../meld/filediff.py:282
 msgid "Pull from Left"
 msgstr "Dra från vänster"
 
-#: ../meld/filediff.py:275
+#: ../meld/filediff.py:283
 msgid "Pull change from the left"
 msgstr "Dra ändring från vänster"
 
-#: ../meld/filediff.py:278
+#: ../meld/filediff.py:286
 msgid "Pull from Right"
 msgstr "Dra från höger"
 
-#: ../meld/filediff.py:279
+#: ../meld/filediff.py:287
 msgid "Pull change from the right"
 msgstr "Dra ändring från höger"
 
-#: ../meld/filediff.py:281
+#: ../meld/filediff.py:289
 msgid "Copy Above Left"
 msgstr "Kopiera ovan vänster"
 
-#: ../meld/filediff.py:282
+#: ../meld/filediff.py:290
 msgid "Copy change above the left chunk"
 msgstr "Kopiera ändringar ovanför vänstra stycket"
 
-#: ../meld/filediff.py:284
+#: ../meld/filediff.py:292
 msgid "Copy Below Left"
 msgstr "Kopiera under vänster"
 
-#: ../meld/filediff.py:285
+#: ../meld/filediff.py:293
 msgid "Copy change below the left chunk"
 msgstr "Kopiera ändringar under vänstra stycket"
 
-#: ../meld/filediff.py:287
+#: ../meld/filediff.py:295
 msgid "Copy Above Right"
 msgstr "Kopiera ovan höger"
 
-#: ../meld/filediff.py:288
+#: ../meld/filediff.py:296
 msgid "Copy change above the right chunk"
 msgstr "Kopiera ändringar ovanför högra stycket"
 
-#: ../meld/filediff.py:290
+#: ../meld/filediff.py:298
 msgid "Copy Below Right"
 msgstr "Kopiera under höger"
 
-#: ../meld/filediff.py:291
+#: ../meld/filediff.py:299
 msgid "Copy change below the right chunk"
 msgstr "Kopiera ändringar under högra stycket"
 
-#: ../meld/filediff.py:293
+#: ../meld/filediff.py:301
 msgid "Delete"
 msgstr "Ta bort"
 
-#: ../meld/filediff.py:294
+#: ../meld/filediff.py:302
 msgid "Delete change"
 msgstr "Ta bort ändring"
 
-#: ../meld/filediff.py:296
+#: ../meld/filediff.py:304
 msgid "Merge All from Left"
 msgstr "Sammanfoga allt från vänster"
 
-#: ../meld/filediff.py:297
+#: ../meld/filediff.py:305
 msgid "Merge all non-conflicting changes from the left"
 msgstr "Sammanfoga alla ändringar utan konflikter från vänster"
 
-#: ../meld/filediff.py:299
+#: ../meld/filediff.py:307
 msgid "Merge All from Right"
 msgstr "Sammanfoga allt från höger"
 
-#: ../meld/filediff.py:300
+#: ../meld/filediff.py:308
 msgid "Merge all non-conflicting changes from the right"
 msgstr "Sammanfoga alla ändringar utan konflikter från höger"
 
-#: ../meld/filediff.py:302
+#: ../meld/filediff.py:310
 msgid "Merge All"
 msgstr "Sammanfoga alla"
 
-#: ../meld/filediff.py:303
+#: ../meld/filediff.py:311
 msgid "Merge all non-conflicting changes from left and right panes"
 msgstr ""
 "Sammanfoga alla ändringar utan konflikter från vänstra och högra panelen"
 
-#: ../meld/filediff.py:307
+#: ../meld/filediff.py:315
 msgid "Cycle Through Documents"
 msgstr "Bläddra genom dokumenten"
 
-#: ../meld/filediff.py:308
+#: ../meld/filediff.py:316
 msgid "Move keyboard focus to the next document in this comparison"
 msgstr "Flytta tangentbordsfokus till nästa dokument i denna jämförelse"
 
-#: ../meld/filediff.py:314
+#: ../meld/filediff.py:322
 msgid "Lock Scrolling"
 msgstr "Lås rullning"
 
-#: ../meld/filediff.py:315
+#: ../meld/filediff.py:323
 msgid "Lock scrolling of all panes"
 msgstr "Lås rullning för alla paneler"
 
 #. Abbreviations for insert and overwrite that fit in the status bar
-#: ../meld/filediff.py:472
+#: ../meld/filediff.py:483
 msgid "INS"
 msgstr "INF"
 
-#: ../meld/filediff.py:472
+#: ../meld/filediff.py:483
 msgid "OVR"
 msgstr "ÖVR"
 
 #. Abbreviation for line, column so that it will fit in the status bar
-#: ../meld/filediff.py:474
+#: ../meld/filediff.py:485
 #, python-format
 msgid "Ln %i, Col %i"
 msgstr "Rad %i, kolumn %i"
 
-#: ../meld/filediff.py:821
+#: ../meld/filediff.py:832
 #, python-format
 msgid ""
 "Filter '%s' changed the number of lines in the file. Comparison will be "
@@ -1406,72 +1404,72 @@ msgstr ""
 "Filtret ”%s” ändrade antalet rader i filen. Jämförelsen kommer att vara "
 "felaktig. Se användarhandboken för mer information."
 
-#: ../meld/filediff.py:890
+#: ../meld/filediff.py:904
 msgid "Mark conflict as resolved?"
 msgstr "Markera konflikten som löst?"
 
-#: ../meld/filediff.py:892
+#: ../meld/filediff.py:906
 msgid ""
 "If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
 msgstr "Om konflikten gick att lösa kan du markera den som löst nu."
 
-#: ../meld/filediff.py:894
+#: ../meld/filediff.py:908
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../meld/filediff.py:895
+#: ../meld/filediff.py:909
 msgid "Mark _Resolved"
 msgstr "Markera som _löst"
 
-#: ../meld/filediff.py:1111
+#: ../meld/filediff.py:1125
 #, python-format
 msgid "[%s] Set num panes"
 msgstr "[%s] Ställ in numrerade paneler"
 
-#: ../meld/filediff.py:1118
+#: ../meld/filediff.py:1132
 #, python-format
 msgid "[%s] Opening files"
 msgstr "[%s] Öppnar filer"
 
-#: ../meld/filediff.py:1141 ../meld/filediff.py:1151 ../meld/filediff.py:1164
-#: ../meld/filediff.py:1170
+#: ../meld/filediff.py:1155 ../meld/filediff.py:1165 ../meld/filediff.py:1178
+#: ../meld/filediff.py:1184
 msgid "Could not read file"
 msgstr "Kunde inte läsa filen"
 
-#: ../meld/filediff.py:1142
+#: ../meld/filediff.py:1156
 #, python-format
 msgid "[%s] Reading files"
 msgstr "[%s] Läser filer"
 
-#: ../meld/filediff.py:1152
+#: ../meld/filediff.py:1166
 #, python-format
 msgid "%s appears to be a binary file."
 msgstr "%s verkar vara en binärfil."
 
-#: ../meld/filediff.py:1165
+#: ../meld/filediff.py:1179
 #, python-format
 msgid "%s is not in encodings: %s"
 msgstr "%s finns inte i teckenkodningar: %s"
 
-#: ../meld/filediff.py:1203
+#: ../meld/filediff.py:1217
 #, python-format
 msgid "[%s] Computing differences"
 msgstr "[%s] Beräknar skillnader"
 
-#: ../meld/filediff.py:1270
+#: ../meld/filediff.py:1284
 #, python-format
 msgid "File %s has changed on disk"
 msgstr "Filen %s har ändrats på disk"
 
-#: ../meld/filediff.py:1271
+#: ../meld/filediff.py:1285
 msgid "Do you want to reload the file?"
 msgstr "Vill du läsa om filen?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1274
+#: ../meld/filediff.py:1288
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Läs om"
 
-#: ../meld/filediff.py:1440
+#: ../meld/filediff.py:1454
 msgid ""
 "Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
 "Would you like to compare the unfiltered files?"
@@ -1479,19 +1477,19 @@ msgstr ""
 "Textfilter används och kan dölja skillnader mellan filer. Vill du jämföra de "
 "ofiltrerade filerna?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1446
+#: ../meld/filediff.py:1460
 msgid "Files are identical"
 msgstr "Filerna är identiska"
 
-#: ../meld/filediff.py:1454
+#: ../meld/filediff.py:1468
 msgid "Show without filters"
 msgstr "Visa utan filer"
 
-#: ../meld/filediff.py:1476
+#: ../meld/filediff.py:1490
 msgid "Change highlighting incomplete"
 msgstr "Ändra markering av ofärdiga"
 
-#: ../meld/filediff.py:1477
+#: ../meld/filediff.py:1491
 msgid ""
 "Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
 "Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
@@ -1500,15 +1498,15 @@ msgstr ""
 "Meld till att längre tid på sig att markera större ändringar, men det kan "
 "bli långsamt."
 
-#: ../meld/filediff.py:1485
+#: ../meld/filediff.py:1499
 msgid "Keep highlighting"
 msgstr "Använd markering"
 
-#: ../meld/filediff.py:1487
+#: ../meld/filediff.py:1501
 msgid "_Keep highlighting"
 msgstr "_Använd markering"
 
-#: ../meld/filediff.py:1618
+#: ../meld/filediff.py:1630
 #, python-format
 msgid ""
 "\"%s\" exists!\n"
@@ -1517,7 +1515,7 @@ msgstr ""
 "”%s” finns redan!\n"
 "Skriv över?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1631
+#: ../meld/filediff.py:1643
 #, python-format
 msgid ""
 "Error writing to %s\n"
@@ -1528,36 +1526,36 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: ../meld/filediff.py:1642
+#: ../meld/filediff.py:1654
 msgid "Save Left Pane As"
 msgstr "Spara vänsterpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1644
+#: ../meld/filediff.py:1656
 msgid "Save Middle Pane As"
 msgstr "Spara mittenpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1646
+#: ../meld/filediff.py:1658
 msgid "Save Right Pane As"
 msgstr "Spara högerpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1659
+#: ../meld/filediff.py:1671
 #, python-format
 msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
 msgstr "Filen %s har ändrats på disk sedan den öppnades"
 
-#: ../meld/filediff.py:1661
+#: ../meld/filediff.py:1673
 msgid "If you save it, any external changes will be lost."
 msgstr "Om du sparar den kommer alla externa ändringar att gå förlorade."
 
-#: ../meld/filediff.py:1664
+#: ../meld/filediff.py:1676
 msgid "Save Anyway"
 msgstr "Spara ändå"
 
-#: ../meld/filediff.py:1665
+#: ../meld/filediff.py:1677
 msgid "Don't Save"
 msgstr "Spara inte"
 
-#: ../meld/filediff.py:1689
+#: ../meld/filediff.py:1701
 #, python-format
 msgid ""
 "This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
@@ -1568,7 +1566,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vilket format vill du använda?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1705
+#: ../meld/filediff.py:1717
 #, python-format
 msgid ""
 "'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
@@ -1577,11 +1575,11 @@ msgstr ""
 "”%s” innehåller tecken som inte kan kodas med ”%s”\n"
 "Vill du spara som UTF-8?"
 
-#: ../meld/filediff.py:2068
+#: ../meld/filediff.py:2084
 msgid "Live comparison updating disabled"
 msgstr "Inaktivera realtidsuppdateringar av jämförelser"
 
-#: ../meld/filediff.py:2069
+#: ../meld/filediff.py:2085
 msgid ""
 "Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
 "active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
@@ -1878,11 +1876,11 @@ msgstr "Visa jämförelsen i helskärmsläge"
 
 #: ../meld/meldwindow.py:131
 msgid "_Toolbar"
-msgstr "Ver_ktygsrad"
+msgstr "Ver_ktygsfält"
 
 #: ../meld/meldwindow.py:132
 msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr "Visa eller dölj verktygsraden"
+msgstr "Visa eller dölj verktygsfältet"
 
 #: ../meld/meldwindow.py:141
 msgid "Open Recent"
@@ -1924,12 +1922,17 @@ msgstr "Om detta program"
 msgid "Switch to this tab"
 msgstr "Växla till denna flik"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:669
+#: ../meld/meldwindow.py:657
+#, python-format
+msgid "Need three files to auto-merge, got: %r"
+msgstr "Behöver tre filer för att auto-sammanfoga, fick: %r"
+
+#: ../meld/meldwindow.py:671
 msgid "Cannot compare a mixture of files and directories"
 msgstr "Kan inte jämföra en blandning av filer och kataloger"
 
 #. no common path. empty names get changed to "[None]"
-#: ../meld/misc.py:213
+#: ../meld/misc.py:218
 msgid "[None]"
 msgstr "[Ingen]"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]