[atomix] Updated Hungarian translationcommit be0eca20399fcfd79ea257648687e2eed1712843
Author: Balázs Úr <urbalazs gmail com>
Date:   Sun Mar 1 15:41:49 2015 +0000

    Updated Hungarian translation

 po/hu.po |  294 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 163 insertions(+), 131 deletions(-)
---
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 756c1af..4832b36 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -5,241 +5,273 @@
 # Andras Timar <timar at gnome dot hu>, 2002.
 # Laszlo Dvornik <dvornikl at mailbox dot hu>, 2004.
 # Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2006, 2007. 2010.
+# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: atomix master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-25 19:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-25 18:41+0100\n"
-"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
-"Language-Team: Hungarian <gnome at fsf dot hu>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=atomix&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-18 17:28+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-01 16:40+0100\n"
+"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs gmail com>\n"
+"Language-Team: Hungarian <openscope at gmail dot com>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../level/aceticacid.atomix.xml.h:1
+#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:1 ../data/atomix.desktop.in.h:1
+#: ../data/ui/interface.ui.h:1 ../src/main.c:686
+msgid "Atomix"
+msgstr "Atomix"
+
+#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:2
+msgid "Build molecules out of single atoms"
+msgstr "Építsen molekulákat egyedülálló atomokból"
+
+#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Atomix is a puzzle game where your goal is to assemble molecules from "
+"compound atoms by moving them on the playfield. However, atoms don't just "
+"move wherever you want to move them to, they slide until they hit either a "
+"wall or another atom."
+msgstr ""
+"Az Atomix egy kirakós játék, amelynek célja molekulák összerakása az "
+"összetevő atomokból a játékmezőn történő mozgatásukkal. Azonban az atomok nem "
+"csak arra mozognak, amerre mozgatni szeretné azokat, hanem addig csúsznak, "
+"amíg el nem érnek egy falat vagy egy másik atomot."
+
+#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Try to build the molecules as fast as you can on each level to earn a higher "
+"score."
+msgstr ""
+"Próbálja meg minden szinten a lehető leggyorsabban megépíteni a molekulákat, "
+"hogy megszerezze a magasabb pontszámot."
+
+#: ../data/atomix.desktop.in.h:2
+msgid "Molecule puzzle game"
+msgstr "Molekulakirakós játék"
+
+#: ../data/level/aceticacid.atomix.xml.h:1
 msgid "Acetic Acid"
 msgstr "Ecetsav"
 
-#: ../level/acetone.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/acetone.atomix.xml.h:1
 msgid "Acetone"
 msgstr "Aceton"
 
-#: ../level/butanol.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/butanol.atomix.xml.h:1
 msgid "Butanol"
 msgstr "Bután"
 
-#: ../level/cyclobutane.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/cyclobutane.atomix.xml.h:1
 msgid "Cyclobutane"
 msgstr "Ciklo-bután"
 
-#: ../level/dimethylether.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/dimethylether.atomix.xml.h:1
 msgid "Dimethyl Ether"
 msgstr "Dimetil-éter"
 
-#: ../level/ethanal.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/ethanal.atomix.xml.h:1
 msgid "Ethanal"
 msgstr "Acetaldehid"
 
-#: ../level/ethane.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/ethane.atomix.xml.h:1
 msgid "Ethane"
 msgstr "Etán"
 
-#: ../level/ethanol.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/ethanol.atomix.xml.h:1
 msgid "Ethanol"
 msgstr "Etanol"
 
-#: ../level/ethylene.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/ethylene.atomix.xml.h:1
 msgid "Ethylene"
 msgstr "Etilén"
 
-#: ../level/glycerin.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/glycerin.atomix.xml.h:1
 msgid "Glycerin"
 msgstr "Glicerin"
 
-#: ../level/lactic-acid.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/lactic-acid.atomix.xml.h:1
 msgid "Lactic Acid"
 msgstr "Tejsav"
 
-#: ../level/methanal.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/methanal.atomix.xml.h:1
 msgid "Methanal"
 msgstr "Formaldehid"
 
-#: ../level/methane.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/methane.atomix.xml.h:1
 msgid "Methane"
 msgstr "Metán"
 
-#: ../level/methanol.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/methanol.atomix.xml.h:1
 msgid "Methanol"
 msgstr "Metanol"
 
-#: ../level/propanal.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/propanal.atomix.xml.h:1
 msgid "Propanal"
 msgstr "Propionaldehid"
 
-#: ../level/propylene.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/propylene.atomix.xml.h:1
 msgid "Propylene"
 msgstr "Propilén"
 
-#: ../level/pyran.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/pyran.atomix.xml.h:1
 msgid "Pyran"
 msgstr "Pirán"
 
-#: ../level/transbutylen.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/transbutylen.atomix.xml.h:1
 msgid "Trans Butylen"
 msgstr "Transz-Butilén"
 
-#: ../level/water.atomix.xml.h:1
+#: ../data/level/water.atomix.xml.h:1
 msgid "Water"
 msgstr "Víz"
 
-#: ../src/games-runtime.c:273
-msgid "Could not show link"
-msgstr "Nem lehet megjeleníteni a hivatkozást"
-
-#: ../src/games-scores-dialog.c:113
-msgid "Time"
-msgstr "Idő"
-
-#. Note that this assumes the default style is plain.
-#: ../src/games-scores-dialog.c:118 ../src/games-scores-dialog.c:545
-msgid "Score"
-msgstr "Pontszám"
-
-#. Translators: this is for a minutes, seconds time display.
-#: ../src/games-scores-dialog.c:276
-#, c-format
-msgid "%dm %ds"
-msgstr "%dp %ds"
-
-#: ../src/games-scores-dialog.c:437 ../src/main.c:736
-msgid "New Game"
-msgstr "Új játék"
-
-#: ../src/games-scores-dialog.c:537
-msgid "Name"
-msgstr "Név"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:2
+msgid "_File"
+msgstr "_Fájl"
 
-#. Empty title shows up as "<unnamed>" on maemo
-#: ../src/games-show.c:151
-msgid "Error"
-msgstr "Hiba"
-
-#: ../src/level-manager.c:176
-msgid "Couldn't find level sequence description."
-msgstr "Nem található a szintsorozat leírása."
+#: ../data/ui/interface.ui.h:3
+#| msgid "New Game"
+msgid "_New Game"
+msgstr "Ú_j játék"
 
-#: ../src/level-manager.c:190
-msgid "No level found."
-msgstr "Nincsenek szintek."
+#: ../data/ui/interface.ui.h:4
+#| msgid "End Game"
+msgid "_End Game"
+msgstr "Játék _befejezése"
 
-#: ../src/level-manager.c:286
-#, c-format
-msgid "Found level '%s' in: %s"
-msgstr "\"%s\" szint megtalálható ebben: %s"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:5
+#| msgid "Skip Level"
+msgid "_Skip Level"
+msgstr "Szint _kihagyása"
 
-#: ../src/main.c:121 ../src/main.c:775 ../src/main.c:832
-#: ../atomix.desktop.in.h:1
-msgid "Atomix"
-msgstr "Atomix"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:6
+#| msgid "Reset Level"
+msgid "_Reset Level"
+msgstr "Szint vissz_aállítása"
 
-#: ../src/main.c:166
-msgid "A puzzle game about atoms and molecules"
-msgstr "Egy kirakós játék az atomokról és molekulákról"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:7
+msgid "_Undo Move"
+msgstr "Mozgatás _visszavonása"
 
-#: ../src/main.c:170
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Dvornik László <dvornik gnome hu>\n"
-"Kelemen Gábor <kelemeng gnome hu>\n"
-"Nyitrai István <sianis gmail com>\n"
-"Tímár András <timar gnome hu>"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:8
+msgid "_Pause Game"
+msgstr "Játék _szüneteltetése"
 
-#: ../src/main.c:493
-msgid "Congratulations! You have finished all Atomix levels."
-msgstr "Gratulálunk! Túljutott az összes Atomix-szinten."
+#: ../data/ui/interface.ui.h:9
+msgid "_Continue Game"
+msgstr "Játék _folytatása"
 
-#: ../src/main.c:503
-msgid "Couldn't find at least one level."
-msgstr "Nincs egy szint sem."
+#: ../data/ui/interface.ui.h:10
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Kilépés"
 
-#: ../src/main.c:508
-msgid "Do you want to finish the game?"
-msgstr "Befejezi a játékot?"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:11
+msgid "_Help"
+msgstr "_Súgó"
 
-#. create statistics frame
-#: ../src/main.c:701
-msgid "Statistics"
-msgstr "Statisztika"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:12
+#| msgid "About"
+msgid "_About"
+msgstr "_Névjegy"
 
-#: ../src/main.c:707
+#: ../data/ui/interface.ui.h:13
 msgid "Level:"
 msgstr "Szint:"
 
-#: ../src/main.c:708
+#: ../data/ui/interface.ui.h:14
 msgid "Molecule:"
 msgstr "Molekula:"
 
-#: ../src/main.c:709
+#: ../data/ui/interface.ui.h:15
 msgid "Formula:"
 msgstr "Képlet:"
 
-#: ../src/main.c:710
+#: ../data/ui/interface.ui.h:16
 msgid "Score:"
 msgstr "Pont:"
 
-#: ../src/main.c:711
+#: ../data/ui/interface.ui.h:17
 msgid "Time:"
 msgstr "Idő:"
 
-#: ../src/main.c:734
-msgid "_Game"
-msgstr "_Játék"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:18
+msgid "empty"
+msgstr "üres"
 
-#: ../src/main.c:735
-msgid "_Help"
-msgstr "_Súgó"
-
-#: ../src/main.c:737
-msgid "End Game"
-msgstr "Játék befejezése"
+#: ../data/ui/interface.ui.h:19
+msgid "Statistics"
+msgstr "Statisztika"
 
-#: ../src/main.c:738
-msgid "Skip Level"
-msgstr "Szint átugrása"
+#: ../src/level-manager.c:207
+msgid "Couldn't find level sequence description."
+msgstr "Nem található a szintsorozat leírása."
 
-#: ../src/main.c:739
-msgid "Reset Level"
-msgstr "Szint alaphelyzete"
+#: ../src/level-manager.c:221
+msgid "No level found."
+msgstr "Nincsenek szintek."
 
-#: ../src/main.c:741
-msgid "_Pause Game"
-msgstr "Játék _szüneteltetése"
+#: ../src/level-manager.c:317
+#, c-format
+msgid "Found level '%s' in: %s"
+msgstr "\"%s\" szint megtalálható ebben: %s"
 
-#: ../src/main.c:742
-msgid "_Continue Game"
-msgstr "Játék _folytatása"
+#: ../src/main.c:132
+msgid "A puzzle game about atoms and molecules"
+msgstr "Egy kirakós játék az atomokról és molekulákról"
 
-#: ../src/main.c:743
-msgid "_Scores..."
-msgstr "_Pontszámok…"
+#: ../src/main.c:136
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Dvornik László <dvornik gnome hu>\n"
+"Kelemen Gábor <kelemeng gnome hu>\n"
+"Nyitrai István <sianis gmail com>\n"
+"Tímár András <timar gnome hu>"
 
-#: ../src/main.c:745
-msgid "About"
-msgstr "Névjegy"
+#: ../src/main.c:446
+msgid "Congratulations! You have finished all Atomix levels."
+msgstr "Gratulálunk! Túljutott az összes Atomix-szinten."
 
-#: ../src/theme-manager.c:136
+#: ../src/theme-manager.c:224
 msgid "No themes found."
 msgstr "Nincs téma."
 
-#: ../src/theme-manager.c:194
+#: ../src/theme-manager.c:282
 #, c-format
 msgid "Found theme '%s' in: %s"
 msgstr "\"%s\" téma megtalálható ebben: %s"
 
-#: ../atomix.desktop.in.h:2
-msgid "Molecule puzzle game"
-msgstr "Molekulakirakós játék"
+#~ msgid "Could not show link"
+#~ msgstr "Nem lehet megjeleníteni a hivatkozást"
+
+#~ msgid "Time"
+#~ msgstr "Idő"
+
+#~ msgid "Score"
+#~ msgstr "Pontszám"
+
+#~ msgid "%dm %ds"
+#~ msgstr "%dp %ds"
+
+#~ msgid "Name"
+#~ msgstr "Név"
+
+#~ msgid "Error"
+#~ msgstr "Hiba"
+
+#~ msgid "Couldn't find at least one level."
+#~ msgstr "Nincs egy szint sem."
+
+#~ msgid "Do you want to finish the game?"
+#~ msgstr "Befejezi a játékot?"
+
+#~ msgid "_Game"
+#~ msgstr "_Játék"
+
+#~ msgid "_Scores..."
+#~ msgstr "_Pontszámok…"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]