[gnome-logs] Updated Norwegian bokmål translation.commit 9bf6d2cbf671363203e3f4e261a143bae1dfdb0d
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Fri Jul 31 11:36:31 2015 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |   49 ++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 26 insertions(+), 23 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 44b876c..da8a826 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Norwegian bokmål translation of gnome-logs.
 # Copyright (C) 2014 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2014.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2014-2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-logs 3.15.x\n"
+"Project-Id-Version: gnome-logs 3.17.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-08 19:56+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-08 17:21+0100\n"
-"Last-Translator: Åka Sikrom <a4NOSPAMPLEASETHANKYOU hush com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-31 11:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-31 11:36+0200\n"
+"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: Norwegian bokmål\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,19 +33,19 @@ msgstr "Stjernemerket"
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
-#: ../data/gl-categorylist.ui.h:5
+#: ../data/gl-categorylist.ui.h:5 ../src/gl-eventviewrow.c:167
 msgid "Applications"
 msgstr "Programmer"
 
-#: ../data/gl-categorylist.ui.h:6
+#: ../data/gl-categorylist.ui.h:6 ../src/gl-eventviewrow.c:176
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
-#: ../data/gl-categorylist.ui.h:7
+#: ../data/gl-categorylist.ui.h:7 ../src/gl-eventviewrow.c:180
 msgid "Security"
 msgstr "Sikkerhet"
 
-#: ../data/gl-categorylist.ui.h:8
+#: ../data/gl-categorylist.ui.h:8 ../src/gl-eventviewrow.c:172
 msgid "Hardware"
 msgstr "Maskinvare"
 
@@ -68,6 +68,10 @@ msgid "Go back to the event view"
 msgstr "Gå tilbake til hendelsesvisning"
 
 #: ../data/gl-eventtoolbar.ui.h:3
+msgid "Choose the boot from which to view logs"
+msgstr "Velg oppstart du vil vise logger fra"
+
+#: ../data/gl-eventtoolbar.ui.h:4
 msgid "Search the displayed logs"
 msgstr "Søk i viste logger"
 
@@ -157,65 +161,64 @@ msgstr "Hvordan liste rader skal sorteres ved hendelsesvisning"
 msgid "Sort list rows in ascending or descending order for the selected type"
 msgstr "Sorter listerader i stigende eller synkende rekkefølge for valgt type"
 
-#: ../src/gl-application.c:103
+#: ../src/gl-application.c:109
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>"
 
-#: ../src/gl-application.c:104
+#: ../src/gl-application.c:110
 msgid "View and search logs"
 msgstr "Vis og søk i logger"
 
-#: ../src/gl-application.c:231
+#: ../src/gl-application.c:237
 msgid "Print version information and exit"
 msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon og avslutt"
 
 #. Translators: Shown when there are no (zero) results in the current
 #. * view.
-#: ../src/gl-eventviewlist.c:281
+#: ../src/gl-eventviewlist.c:379
 msgid "No results"
 msgstr "Ingen resultater"
 
-#: ../src/gl-eventviewlist.c:740 ../src/gl-eventviewlist.c:753
-#: ../src/gl-eventviewlist.c:902 ../src/gl-eventviewlist.c:915
-msgid "Not implemented"
-msgstr "Ikke implementert"
+#: ../src/gl-eventviewrow.c:184
+msgid "Other"
+msgstr "Annet"
 
 #. Translators: timestamp format for events on the current
 #. * day, showing the time in 12-hour format.
-#: ../src/gl-util.c:95
+#: ../src/gl-util.c:138
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%H.%M"
 
 #. Translators: timestamp format for events in the current
 #. * year, showing the abbreviated month name, day of the
 #. * month and the time in 12-hour format.
-#: ../src/gl-util.c:101
+#: ../src/gl-util.c:144
 msgid "%b %e %l:%M %p"
 msgstr "%e %b %H.%M"
 
 #. Translators: timestamp format for events in a different
 #. * year, showing the abbreviated month name, day of the
 #. * month, year and the time in 12-hour format.
-#: ../src/gl-util.c:107
+#: ../src/gl-util.c:150
 msgid "%b %e %Y %l:%M %p"
 msgstr "%e %b %Y %H.%M"
 
 #. Translators: timestamp format for events on the current
 #. * day, showing the time in 24-hour format.
-#: ../src/gl-util.c:120
+#: ../src/gl-util.c:163
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H.%M"
 
 #. Translators: timestamp format for events in the current
 #. * year, showing the abbreviated month name, day of the
 #. * month and the time in 24-hour format.
-#: ../src/gl-util.c:126
+#: ../src/gl-util.c:169
 msgid "%b %e %H:%M"
 msgstr "%e %b %H.%M"
 
 #. Translators: timestamp format for events in a different
 #. * year, showing the abbreviated month name, day of the
 #. * month, year and the time in 24-hour format.
-#: ../src/gl-util.c:132
+#: ../src/gl-util.c:175
 msgid "%b %e %Y %H:%M"
 msgstr "%e %b %Y %H.%M"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]