[gnome-shell] Updated Norwegian bokmål translation.commit fb951ff9b53e844db03bedf76a67edd6f36c366c
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Thu Jul 30 11:36:32 2015 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  148 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 79 insertions(+), 69 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 5182044..1830b6c 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell 3.17.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-05-14 15:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-05-14 15:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-30 11:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-30 11:36+0200\n"
 "Last-Translator: Åka Sikrom <a4NOSPAMPLEASETHANKYOU hush com>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: Norwegian bokmål\n"
@@ -131,15 +131,16 @@ msgstr "Indeks for valgt visning i programvelgeren."
 msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
 msgstr "Historikk for kommandodialog (Alt-F2)"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:12
+#. Translators: looking glass is a debugger and inspector tool, see 
https://live.gnome.org/GnomeShell/LookingGlass
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "History for the looking glass dialog"
 msgstr "Historikk for forstørrelsesglass-dialogen"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "Always show the 'Log out' menu item in the user menu."
 msgstr "Alltid vis menyoppføringen «Logg ut» i brukermenyen."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid ""
 "This key overrides the automatic hiding of the 'Log out' menu item in single-"
 "user, single-session situations."
@@ -147,12 +148,12 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen overstyrer skjuling av menyoppføringen «Logg ut» i "
 "situasjonen én bruker, én sesjon."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "Whether to remember password for mounting encrypted or remote filesystems"
 msgstr "Om passord til eksterne eller krypterte filsystemer skal huskes."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid ""
 "The shell will request a password when an encrypted device or a remote "
 "filesystem is mounted. If the password can be saved for future use a "
@@ -164,76 +165,76 @@ msgstr ""
 "avkryssingsboks med teksten «Husk passord». Denne nøkkelen bestemmer "
 "standardverdien for avkryssingsboksen."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid "Show the week date in the calendar"
 msgstr "Vis ukedato/ukenummer i kalender"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
 msgstr "Viser ISO-ukedato i kalenderen hvis «true»."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Keybinding to open the application menu"
 msgstr "Tastaturbinding som åpner programmenyen"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Keybinding to open the application menu."
 msgstr "Tastaturbinding som åpner programmenyen."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid "Keybinding to open the \"Show Applications\" view"
 msgstr "Tastaturbinding som åpner visningen «Vis programmer»"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid ""
 "Keybinding to open the \"Show Applications\" view of the Activities Overview."
 msgstr ""
 "Tastaturbinding som åpner visningen «Vis programmer» i aktivitetsoversikten."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "Keybinding to open the overview"
 msgstr "Tastaturbinding som åpner oversikten"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Keybinding to open the Activities Overview."
 msgstr "Tastaturbinding som åpner aktivitetsoversikten."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list"
 msgstr "Tastaturbinding som slår av/på visning av varslingsliste"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list."
 msgstr "Tastaturbinding som slår av/på visning av varslingsliste."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Keybinding to focus the active notification"
 msgstr "Tastaturbinding som fokuserer aktiv varsling"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "Keybinding to focus the active notification."
 msgstr "Tastaturbinding som fokuserer aktiv varsling."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid ""
 "Keybinding that pauses and resumes all running tweens, for debugging purposes"
 msgstr ""
 "Hurtigtast som stanser og fortsetter pågående bevegelser til "
 "feilsøkingsformål"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid "Which keyboard to use"
 msgstr "Tastatur som skal brukes"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:32
 msgid "The type of keyboard to use."
 msgstr "Type tastatur som skal brukes."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid "Limit switcher to current workspace."
 msgstr "Begrens programveksling til gjeldende arbeidsområde."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:34
 msgid ""
 "If true, only applications that have windows on the current workspace are "
 "shown in the switcher. Otherwise, all applications are included."
@@ -242,11 +243,11 @@ msgstr ""
 "gjeldende arbeidsområder som vises i programveksleren. I motsatt fall kan du "
 "veksle mellom programmer på tvers av arbeidsområder."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:35
 msgid "The application icon mode."
 msgstr "Ikonmodus for programmet."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:36
 msgid ""
 "Configures how the windows are shown in the switcher. Valid possibilities "
 "are 'thumbnail-only' (shows a thumbnail of the window), 'app-icon-"
@@ -256,7 +257,7 @@ msgstr ""
 "valgalternativer er «thumbnail-only» (viser miniatyrbilde av vinduet), «app-"
 "icon-only» (viser bare programikonet) og «both» (viser begge forannevnte)."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid ""
 "If true, only windows from the current workspace are shown in the switcher. "
 "Otherwise, all windows are included."
@@ -265,30 +266,30 @@ msgstr ""
 "arbeidsområder som vises i programveksleren. I motsatt fall vises vinduer "
 "fra alle arbeidsområder."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:38
 msgid "Attach modal dialog to the parent window"
 msgstr "Fest modal dialog til opphavsvinduet"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:39
 msgid ""
 "This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
 msgstr ""
 "Denne nøkkelen overstyrer nøkkelen i org.gnome.mutter når GNOME Shell kjøres."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:40
 msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
 msgstr ""
 "Del opp skjermkantene i fliser når brukeren drar og slipper vinduer på dem"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:41
 msgid "Workspaces are managed dynamically"
 msgstr "Arbeidsområder håndteres dynamisk"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:42
 msgid "Workspaces only on primary monitor"
 msgstr "Arbeidsområder vises kun på hovedskjerm"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:43
 msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
 msgstr "Utsett fokusendringer i musmodus til peker slutter å bevege seg"
 
@@ -313,6 +314,7 @@ msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
 #: ../js/gdm/authPrompt.js:169 ../js/gdm/authPrompt.js:215
+#: ../js/gdm/authPrompt.js:435
 msgid "Next"
 msgstr "Neste"
 
@@ -339,7 +341,7 @@ msgstr "Ikke listet?"
 
 #. Translators: this message is shown below the username entry field
 #. to clue the user in on how to login to the local network realm
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:840
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:847
 #, javascript-format
 msgid "(e.g., user or %s)"
 msgstr "(f.eks. bruker eller %s)"
@@ -347,12 +349,12 @@ msgstr "(f.eks. bruker eller %s)"
 #. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
 #. is not visible here since we only care about phase2 authentication
 #. (and don't even care of which one)
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:845 ../js/ui/components/networkAgent.js:271
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:852 ../js/ui/components/networkAgent.js:271
 #: ../js/ui/components/networkAgent.js:289
 msgid "Username: "
 msgstr "Brukernavn: "
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:1173
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:1180
 msgid "Login Window"
 msgstr "Innloggingsvindu"
 
@@ -460,31 +462,31 @@ msgstr "%d %B %Y, %H.%M"
 msgid "Web Authentication Redirect"
 msgstr "Omdirigering av autentisering på nett"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:788
+#: ../js/ui/appDisplay.js:789
 msgid "Frequently used applications will appear here"
 msgstr "Ofte brukte programmer vises her"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:908
+#: ../js/ui/appDisplay.js:909
 msgid "Frequent"
 msgstr "Ofte"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:915
+#: ../js/ui/appDisplay.js:916
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1844
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1845
 msgid "New Window"
 msgstr "Nytt vindu"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1872 ../js/ui/dash.js:289
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1873 ../js/ui/dash.js:289
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Fjern fra favoritter"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1878
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1879
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Legg til i favoritter"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1888
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1889
 msgid "Show Details"
 msgstr "Vis detaljer"
 
@@ -507,7 +509,7 @@ msgid "Display Settings"
 msgstr "Innstillinger for skjerm"
 
 #: ../js/ui/backgroundMenu.js:22 ../js/ui/panel.js:650
-#: ../js/ui/status/system.js:334
+#: ../js/ui/status/system.js:357
 msgid "Settings"
 msgstr "Innstillinger"
 
@@ -929,7 +931,7 @@ msgstr "Installer"
 msgid "Download and install “%s” from extensions.gnome.org?"
 msgstr "Vil du laste ned og installere «%s» fra extensions.gnome.org?"
 
-#: ../js/ui/keyboard.js:718 ../js/ui/status/keyboard.js:713
+#: ../js/ui/keyboard.js:741 ../js/ui/status/keyboard.js:713
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Tastatur"
 
@@ -994,7 +996,7 @@ msgstr "Vis kildekode"
 msgid "Web Page"
 msgstr "Nettside"
 
-#: ../js/ui/messageTray.js:1506
+#: ../js/ui/messageTray.js:1486
 msgid "System Information"
 msgstr "Systeminformasjon"
 
@@ -1002,7 +1004,7 @@ msgstr "Systeminformasjon"
 msgid "Undo"
 msgstr "Angre"
 
-#: ../js/ui/overview.js:124
+#: ../js/ui/overview.js:117
 msgid "Overview"
 msgstr "Oversikt"
 
@@ -1010,7 +1012,7 @@ msgstr "Oversikt"
 #. in the search entry when no search is
 #. active; it should not exceed ~30
 #. characters.
-#: ../js/ui/overview.js:246
+#: ../js/ui/overview.js:244
 msgid "Type to search…"
 msgstr "Skriv for å søke …"
 
@@ -1041,7 +1043,7 @@ msgstr "toggle-switch-intl"
 msgid "Enter a Command"
 msgstr "Skriv inn en kommando"
 
-#: ../js/ui/runDialog.js:110 ../js/ui/windowMenu.js:153
+#: ../js/ui/runDialog.js:110 ../js/ui/windowMenu.js:162
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
@@ -1069,7 +1071,7 @@ msgid_plural "%d new notifications"
 msgstr[0] "%d ny varsling"
 msgstr[1] "%d nye varslinger"
 
-#: ../js/ui/screenShield.js:432 ../js/ui/status/system.js:342
+#: ../js/ui/screenShield.js:432 ../js/ui/status/system.js:365
 msgid "Lock"
 msgstr "Lås"
 
@@ -1418,23 +1420,23 @@ msgstr "Flymodus"
 msgid "On"
 msgstr "På"
 
-#: ../js/ui/status/system.js:314
+#: ../js/ui/status/system.js:337
 msgid "Switch User"
 msgstr "Bytt bruker"
 
-#: ../js/ui/status/system.js:319
+#: ../js/ui/status/system.js:342
 msgid "Log Out"
 msgstr "Logg ut"
 
-#: ../js/ui/status/system.js:338
+#: ../js/ui/status/system.js:361
 msgid "Orientation Lock"
 msgstr "Lås for orientering"
 
-#: ../js/ui/status/system.js:346
+#: ../js/ui/status/system.js:369
 msgid "Suspend"
 msgstr "Hvilemodus"
 
-#: ../js/ui/status/system.js:349
+#: ../js/ui/status/system.js:372
 msgid "Power Off"
 msgstr "Slå av"
 
@@ -1466,27 +1468,27 @@ msgstr "Programmer"
 msgid "Search"
 msgstr "Søk"
 
-#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:19
+#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:20
 #, javascript-format
 msgid "“%s” is ready"
 msgstr "«%s» er klar"
 
-#: ../js/ui/windowManager.js:65
+#: ../js/ui/windowManager.js:63
 msgid "Do you want to keep these display settings?"
 msgstr "Vil du beholde disse skjerminnstillingene?"
 
 #. Translators: this and the following message should be limited in lenght,
 #. to avoid ellipsizing the labels.
 #.
-#: ../js/ui/windowManager.js:84
+#: ../js/ui/windowManager.js:82
 msgid "Revert Settings"
 msgstr "Forkast innstillinger"
 
-#: ../js/ui/windowManager.js:88
+#: ../js/ui/windowManager.js:86
 msgid "Keep Changes"
 msgstr "Behold endringer"
 
-#: ../js/ui/windowManager.js:107
+#: ../js/ui/windowManager.js:105
 #, javascript-format
 msgid "Settings changes will revert in %d second"
 msgid_plural "Settings changes will revert in %d seconds"
@@ -1495,7 +1497,7 @@ msgstr[1] "Endringer i innstillingene forkastes om %d sekunder"
 
 #. Translators: This represents the size of a window. The first number is
 #. * the width of the window and the second is the height.
-#: ../js/ui/windowManager.js:613
+#: ../js/ui/windowManager.js:660
 #, javascript-format
 msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
@@ -1532,27 +1534,35 @@ msgstr "Alltid øverst"
 msgid "Always on Visible Workspace"
 msgstr "Alltid på synlig arbeidsområde"
 
-#: ../js/ui/windowMenu.js:106
+#: ../js/ui/windowMenu.js:105
+msgid "Move to Workspace Left"
+msgstr "Gå til arbeidsområdet til venstre"
+
+#: ../js/ui/windowMenu.js:110
+msgid "Move to Workspace Right"
+msgstr "Gå til arbeidsområdet til høyre"
+
+#: ../js/ui/windowMenu.js:115
 msgid "Move to Workspace Up"
 msgstr "Gå til arbeidsområdet over"
 
-#: ../js/ui/windowMenu.js:111
+#: ../js/ui/windowMenu.js:120
 msgid "Move to Workspace Down"
 msgstr "Gå til arbeidsområdet under"
 
-#: ../js/ui/windowMenu.js:127
+#: ../js/ui/windowMenu.js:136
 msgid "Move to Monitor Up"
 msgstr "Flytt til skjermen over"
 
-#: ../js/ui/windowMenu.js:133
+#: ../js/ui/windowMenu.js:142
 msgid "Move to Monitor Down"
 msgstr "Flytt til skjermen under"
 
-#: ../js/ui/windowMenu.js:139
+#: ../js/ui/windowMenu.js:148
 msgid "Move to Monitor Left"
 msgstr "Flytt til skjermen til venstre"
 
-#: ../js/ui/windowMenu.js:145
+#: ../js/ui/windowMenu.js:154
 msgid "Move to Monitor Right"
 msgstr "Flytt til skjermen til høyre"
 
@@ -1608,11 +1618,11 @@ msgstr "Ukjent"
 msgid "Failed to launch “%s”"
 msgstr "Klarte ikke å starte «%s»"
 
-#: ../src/shell-keyring-prompt.c:714
+#: ../src/shell-keyring-prompt.c:742
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Passordene er ikke like."
 
-#: ../src/shell-keyring-prompt.c:722
+#: ../src/shell-keyring-prompt.c:750
 msgid "Password cannot be blank"
 msgstr "Passordet kan ikke være tomt"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]