[gnome-settings-daemon] Updated Slovak translationcommit 1651b8490cf5fb29c160d9dc95e272f75d6d1238
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Tue Jul 28 14:38:16 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  441 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 210 insertions(+), 231 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 0b6ee8c..3b34408 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-settings-daemon\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-settings-daemon&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-02-26 08:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-26 12:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-28 08:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-28 16:37+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
 
 #: ../data/gnome-settings-daemon.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME Settings Daemon"
@@ -164,102 +164,93 @@ msgstr "Toto povoľte, aby sa kurzor presunul, keď sa používateľ dotkne tabl
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:15
-msgid "Wacom last calibrated resolution"
-msgstr "Posledné kalibrované rozlíšenie Wacom"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:16
-msgid "Holds the last calibrated resolution to help check if calibration is needed."
-msgstr "Uchováva posledné kalibrované rozlíšenie, ktoré pomáha určiť, či je kalibrácia potrebná."
-
-# summary
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Wacom stylus pressure curve"
 msgstr "Tlaková krivka pera Wacom"
 
 # description
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus."
 msgstr "Nastavte x1, y1 a x2, y2 tlakovej krivky, ktorá sa aplikuje na pero."
 
 # summary
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Wacom stylus button mapping"
 msgstr "Mapovanie tlačidla pera Wacom"
 
 # description
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid "Set this to the logical button mapping."
 msgstr "Toto nastavte na logické mapovanie tlačidla."
 
 # summary
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Wacom stylus pressure threshold"
 msgstr "Medza tlaku pera Wacom"
 
 # description
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Set this to the pressure value at which a stylus click event is generated."
 msgstr "Toto nastavte na hodnotu, pri ktorej sa vygeneruje udalosť pera."
 
 # summary
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Wacom eraser pressure curve"
 msgstr "Tlaková krivka gumy Wacom"
 
 # description
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser."
 msgstr "Nastavte x1, y1 a x2, y2 tlakovej krivky, ktorá sa aplikuje na gumu."
 
 # summary
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Wacom eraser button mapping"
 msgstr "Mapovanie tlačidla gumy Wacom"
 
 # summary
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "Wacom eraser pressure threshold"
 msgstr "Medza tlaku gumy Wacom"
 
 # description
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Set this to the pressure value at which an eraser click event is generated."
 msgstr "Toto nastavte na hodnotu, pri ktorej sa vygeneruje udalosť gumy."
 
 # summary
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Wacom button action type"
 msgstr "Typ akcie tlačidla Wacom"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "The type of action triggered by the button being pressed."
 msgstr "Typ akcie, ktorá sa spustí pri stlačení tlačidla."
 
 # description
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Key combination for the custom action"
 msgstr "Klávesová skratka vlastnej akcie"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom actions."
 msgstr "Klávesová skratka vygenerovaná pri stlačení tlačidla pre vlastné akcie."
 
 # description
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid "Key combinations for a touchring or touchstrip custom action"
 msgstr "Klávesová skratka pre vlastnú akciu dotykového kruhu alebo posuvníka"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid "The keyboard shortcuts generated when a touchring or touchstrip is used for custom actions (up 
followed by down)."
 msgstr "Klávesová skratka vygenerovaná keď sa použije dotykový posuvník alebo dotykový kruh na vlastnú akciu 
(horný smer nasledovaný dolným) "
 
 #. Translators: This is the OLED display on an Intuos4 tablet:
 #. http://eu.shop.wacom.eu/images/articles/d9abd9f2d4d88aa0649cda97a8077e2b_8.jpg
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:34
 msgid "Button label for OLED display."
 msgstr "Popisok tlačidla zobrazený na OLED displeji."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:35
 msgid "Label will be rendered to OLED display belonging to the button"
 msgstr "Popisok bude vykreslený na OLED displeji, ktorý patrí k tlačidlu"
 
@@ -970,23 +961,14 @@ msgid "Color calibration device removed"
 msgstr "Odobrané zariadenie pre kalibráciu farieb"
 
 #. Priority=100
-#: ../plugins/cursor/cursor.gnome-settings-plugin.in.h:2
-msgid "Cursor"
-msgstr "Kurzor"
-
-#: ../plugins/cursor/cursor.gnome-settings-plugin.in.h:3
-msgid "Show/hide cursor on tablet devices"
-msgstr "Zobrazí/skryje kurzor na tabletoch"
-
-#. Priority=100
 #: ../plugins/datetime/datetime.gnome-settings-plugin.in.h:2
 msgid "Date and Time"
 msgstr "Dátum a čas"
 
 # summary
 #: ../plugins/datetime/datetime.gnome-settings-plugin.in.h:3
-msgid "Automatically update timezone and display notifications"
-msgstr "Automaticky aktualizovať časové pásmo a zobrazovať oznámenia"
+msgid "Automatically update timezone"
+msgstr "Automaticky aktualizovať časové pásmo"
 
 #. Translators: UTC here means the Coordinated Universal Time.
 #. * %:::z will be replaced by the offset from UTC e.g. UTC+02
@@ -1019,102 +1001,60 @@ msgstr "Modul Atrapa"
 
 # %s je pripojny bod
 # notification
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:614
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:587
 #, c-format
 msgid "Low Disk Space on “%s”"
 msgstr "Nedostatok diskového priestoru na „%s“"
 
 # notification body
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:616
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:589
 #, c-format
 msgid "The volume “%s” has only %s disk space remaining.  You may free up some space by emptying the trash."
 msgstr "Na zväzku „%s“ zostáva už len %s diskového priestoru. Nejaké miesto môžete uvoľniť vyprázdnením 
Koša."
 
 # notification body
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:620
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:593
 #, c-format
 msgid "The volume “%s” has only %s disk space remaining."
 msgstr "Na zväzku „%s“ zostáva už len %s diskového priestoru."
 
 # notification body
-#. Set up all the window stuff here
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:625 ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:204
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:598
 msgid "Low Disk Space"
 msgstr "Nedostatok diskového priestoru"
 
 # notification body
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:627
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:600
 #, c-format
 msgid "This computer has only %s disk space remaining.  You may free up some space by emptying the trash."
 msgstr "Na tomto počítači zostáva už len %s diskového priestoru. Nejaké miesto môžete uvoľniť vyprázdnením 
Koša."
 
 # notification body
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:630 ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:83
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:603
 #, c-format
 msgid "This computer has only %s disk space remaining."
 msgstr "Na tomto počítači zostáva už len %s diskového priestoru."
 
 # notification name
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:645
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:618
 msgid "Disk space"
 msgstr "Diskový priestor"
 
 # action
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:652
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:625
 msgid "Examine"
 msgstr "Preskúmať"
 
 # action
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:660 ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:435
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:633
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Vyprázdniť Kôš"
 
 # action
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:667 ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:450
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:640
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovať"
 
-# checkbutton
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:65
-msgid "Don't show any warnings again for this file system"
-msgstr "Nezobrazovať už žiadne upozornenia pre tento súborový systém"
-
-# checkbutton
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:67
-msgid "Don't show any warnings again"
-msgstr "Nezobrazovať už žiadne upozornenia"
-
-# notification body
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:80
-#, c-format
-msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
-msgstr "Na zväzku „%s“ zostáva už len %s diskového priestoru."
-
-# dialog secondary text
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:99
-msgid "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs or files, or moving files 
to another disk or partition."
-msgstr "Diskový priestor môžete uvoľniť vyprázdnením Koša, odstránením nepoužívaných programov alebo 
súborov, alebo presunutím súborov na iný disk či oddiel."
-
-# dialog secondary text
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:102
-msgid "You can free up disk space by removing unused programs or files, or by moving files to another disk 
or partition."
-msgstr "Uvoľniť diskový priestor môžete odstránením nepoužívaných programov alebo súborov, alebo presunutím 
súborov na iný disk či oddiel."
-
-# dialog secondary text
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:107
-msgid "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs or files, or moving files 
to an external disk."
-msgstr "Uvoľniť diskový priestor môžete vyprázdnením Koša, odstránením nepoužívaných programov alebo 
súborov, alebo presunutím súborov na externý disk."
-
-# dialog secondary text
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:110
-msgid "You can free up disk space by removing unused programs or files, or by moving files to an external 
disk."
-msgstr "Uvoľniť diskový priestor môžete odstránením nepoužívaných programov alebo súborov, alebo presunutím 
súborov na externý disk."
-
-# dialog button
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:443
-msgid "Examine…"
-msgstr "Preskúmať…"
-
 #: ../plugins/housekeeping/housekeeping.gnome-settings-plugin.in.h:1
 msgid "Housekeeping"
 msgstr "Údržba"
@@ -1132,7 +1072,7 @@ msgstr "Klávesnica"
 msgid "Keyboard plugin"
 msgstr "Modul Klávesnica"
 
-#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:1984
+#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:1989
 msgid "Screencast from %d %t.webm"
 msgstr "Nahrávka obrazovky z %s %t.webm"
 
@@ -1179,7 +1119,7 @@ msgstr[1] "%u vstup"
 msgstr[2] "%u vstupy"
 
 # mixer stream name
-#: ../plugins/media-keys/gvc/gvc-mixer-control.c:2371
+#: ../plugins/media-keys/gvc/gvc-mixer-control.c:2373
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Systémové zvuky"
 
@@ -1323,11 +1263,11 @@ msgstr "Orientácia"
 msgid "Orientation plugin"
 msgstr "Zásuvný modul pre orientáciu"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:75
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:81
 msgid "Unknown time"
 msgstr "Neznámy čas"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:80
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:86
 #, c-format
 msgid "%i minute"
 msgid_plural "%i minutes"
@@ -1335,7 +1275,7 @@ msgstr[0] "%i minút"
 msgstr[1] "%i minúta"
 msgstr[2] "%i minúty"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:90
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:96
 #, c-format
 msgid "%i hour"
 msgid_plural "%i hours"
@@ -1345,19 +1285,19 @@ msgstr[2] "%i hodiny"
 
 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:96
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:102
 #, c-format
 msgid "%i %s %i %s"
 msgstr "%i %s a %i %s"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:97
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:103
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hodín"
 msgstr[1] "hodina"
 msgstr[2] "hodiny"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:98
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:104
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minút"
@@ -1365,281 +1305,281 @@ msgstr[1] "minúta"
 msgstr[2] "minúty"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:889 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:671 
../plugins/power/gsd-power-manager.c:771
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:909 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:685 
../plugins/power/gsd-power-manager.c:785
 msgid "Battery is critically low"
 msgstr "Batéria je veľmi slabá"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is now discharging
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:331
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:345
 msgid "UPS Discharging"
 msgstr "Záložný zdroj sa vybíja"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:336
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:350
 #, c-format
 msgid "%s of UPS backup power remaining"
 msgstr "Záložný zdroj vydrží %s"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:339
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:353
 msgid "Unknown amount of UPS backup power remaining"
 msgstr "Záložný zdroj má neznáme množstvo energie"
 
 #. TRANSLATORS: this is the notification application name
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:355 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:503 
../plugins/power/gsd-power-manager.c:654 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:762 
../plugins/power/gsd-power-manager.c:2022
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:369 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:517 
../plugins/power/gsd-power-manager.c:668 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:776 
../plugins/power/gsd-power-manager.c:2063
 #: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:1
 msgid "Power"
 msgstr "Napájanie"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:418
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:432
 msgid "Battery low"
 msgstr "Batéria je slabá"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:421
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:435
 msgid "Laptop battery low"
 msgstr "Batéria notebooku je slabá"
 
 # %s čas; %.0f%% percentá
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:428
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:442
 #, c-format
 msgid "Approximately %s remaining (%.0f%%)"
 msgstr "Zostáva približne %s (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:433
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:447
 msgid "UPS low"
 msgstr "Záložný zdroj je slabý"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:439
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:453
 #, c-format
 msgid "Approximately %s of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
 msgstr "Do vybitia záložného zdroja zostáva približne %s (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:444 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:581
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:458 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:595
 msgid "Mouse battery low"
 msgstr "Batéria myši ja slabá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:447
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:461
 #, c-format
 msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Bezdrôtová myš má málo energie (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:451 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:589
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:465 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:603
 msgid "Keyboard battery low"
 msgstr "Batéria klávesnice je slabá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:454
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:468
 #, c-format
 msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Bezdrôtová klávesnica má málo energie (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:458 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:598
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:472 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:612
 msgid "PDA battery low"
 msgstr "Batéria zariadenia PDA je slabá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:461
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:475
 #, c-format
 msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Zariadenie PDA má málo energie (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:465 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:608 
../plugins/power/gsd-power-manager.c:617
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:479 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:622 
../plugins/power/gsd-power-manager.c:631
 msgid "Cell phone battery low"
 msgstr "Batéria mobilného telefónu je slabá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:468
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:482
 #, c-format
 msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Mobilný telefón má málo energie (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:472
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:486
 msgid "Media player battery low"
 msgstr "Batéria prenosného prehrávača je slabá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:475
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:489
 #, c-format
 msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Prenosný prehrávač má málo energie (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:479 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:626
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:493 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:640
 msgid "Tablet battery low"
 msgstr "Batéria tabletu je slabá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:482
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:496
 #, c-format
 msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Tablet má málo energie (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:486 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:635
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:500 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:649
 msgid "Attached computer battery low"
 msgstr "Batéria pripojeného počítača je slabá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:489
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:503
 #, c-format
 msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Pripojený počítač má málo energie (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:513
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:527
 msgid "Battery is low"
 msgstr "Batéria je slabá"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:545
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:559
 msgid "Battery critically low"
 msgstr "Batéria je veľmi slabá"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
 #. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:548 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:698
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:562 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:712
 msgid "Laptop battery critically low"
 msgstr "Batéria notebooku je veľmi slabá"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:557
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:571
 #, c-format
 msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Ak ho nezastrčíte, počítač sa čoskoro hibernuje."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:561
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:575
 #, c-format
 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Ak ho nezastrčíte, počítač sa čoskoro vypne."
 
 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:569 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:723
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:583 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:737
 msgid "UPS critically low"
 msgstr "Záložný zdroj je veľmi slabý"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:575
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:589
 #, c-format
 msgid "Approximately %s of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to your computer to avoid losing 
data."
 msgstr "Do vybitia záložného zdroja zostáva približne %s (%.0f %%). Obnovte napájanie počítača, aby ste 
predišli strate údajov."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:584
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:598
 #, c-format
 msgid "Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
 msgstr "Bezdrôtová myš má veľmi málo energie (%.0f %%). Ak nebude nabitá, čoskoro prestane fungovať."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:592
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:606
 #, c-format
 msgid "Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not 
charged."
 msgstr "Bezdrôtová klávesnica má veľmi málo energie (%.0f %%). Ak nebude nabitá, čoskoro prestane fungovať."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:601
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:615
 #, c-format
 msgid "PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
 msgstr "Zariadenie PDA má veľmi málo energie (%.0f %%). Ak nebude nabité, čoskoro prestane fungovať."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:611
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:625
 #, c-format
 msgid "Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
 msgstr "Mobilný telefón má veľmi málo energie (%.0f %%). Ak nebude nabitý, čoskoro prestane fungovať."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:620
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:634
 #, c-format
 msgid "Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
 msgstr "Prenosný prehrávač má veľmi málo energie (%.0f %%). Ak nebude nabitý, čoskoro prestane fungovať."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:629
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:643
 #, c-format
 msgid "Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
 msgstr "Tablet má veľmi málo energie (%.0f %%). Ak nebude nabitý, čoskoro prestane fungovať."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:638
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:652
 #, c-format
 msgid "Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon shutdown if not charged."
 msgstr "Pripojený počítač má veľmi málo energie (%.0f %%). Ak nebude nabitý, čoskoro sa vypne."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:706
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:720
 msgid "The battery is below the critical level and this computer is about to hibernate."
 msgstr "Energia batérie klesla pod kritickú úroveň a kým sa úplne vybije, tento počítač sa hibernuje."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:711
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:725
 msgid "The battery is below the critical level and this computer is about to shutdown."
 msgstr "Energia batérie klesla pod kritickú úroveň a kým sa úplne vybije, tento počítač sa vypne."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:731
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:745
 msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
 msgstr "Energia záložného zdroja klesla pod kritickú úroveň a kým sa úplne vybije, tento počítač sa 
hibernuje."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:736
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:750
 msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
 msgstr "Energia záložného zdroja klesla pod kritickú úroveň a kým sa úplne vybije, tento počítač sa vypne."
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1218
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1255
 msgid "Lid has been opened"
 msgstr "Kryt bol otvorený"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1256
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1293
 msgid "Lid has been closed"
 msgstr "Kryt bol zatvorený"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1817
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1854
 msgid "On battery power"
 msgstr "Napájanie z batérie"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1822
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1859
 msgid "On AC power"
 msgstr "Napájanie zo siete"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2000
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2041
 msgid "Automatic logout"
 msgstr "Automatické odhlásenie"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2000
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2041
 msgid "You will soon log out because of inactivity."
 msgstr "Budete čoskoro odhlásený z dôvodu neaktivity."
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2005
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2046
 msgid "Automatic suspend"
 msgstr "Automatické uspanie"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2005 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2010
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2046 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2051
 msgid "Computer will suspend very soon because of inactivity."
 msgstr "Počítač bude čoskoro uspatý z dôvodu neaktivity."
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2010
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2051
 msgid "Automatic hibernation"
 msgstr "Automatická hibernácia"
 
@@ -1688,128 +1628,128 @@ msgstr "Ovládač pre tlačiareň %s nie je k dispozícii."
 msgid "No driver for this printer."
 msgstr "Ovládač pre tlačiareň nie je k dispozícii."
 
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:1031 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:264 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:704
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:794 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:837
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:1031 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:274 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:716
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:806 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:849
 msgid "Printers"
 msgstr "Tlačiarne"
 
 #. Translators: The printer is low on toner (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:361
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:380
 msgid "Toner low"
 msgstr "Málo tonera"
 
 #. Translators: The printer has no toner left (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:363
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:382
 msgid "Toner empty"
 msgstr "Prázdny toner"
 
 #. Translators: The printer is in the process of connecting to a shared network output device (same as in 
system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:365
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:384
 msgid "Not connected?"
 msgstr "Nepripojená?"
 
 #. Translators: One or more covers on the printer are open (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:367
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:386
 msgid "Cover open"
 msgstr "Otvorený kryt"
 
 #. Translators: A filter or backend is not installed (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:369
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:388
 msgid "Printer configuration error"
 msgstr "Chyba nastavenia tlačiarne"
 
 #. Translators: One or more doors on the printer are open (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:371
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:390
 msgid "Door open"
 msgstr "Otvorené dvierka"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:373
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:392
 msgid "Marker supply low"
 msgstr "Málo atramentu v kazete"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:375
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:394
 msgid "Out of a marker supply"
 msgstr "Prázdna kazeta s atramentom"
 
 #. Translators: At least one input tray is low on media (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:377
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:396
 msgid "Paper low"
 msgstr "Málo papiera"
 
 #. Translators: At least one input tray is empty (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:379
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:398
 msgid "Out of paper"
 msgstr "Chýba papier"
 
 #. Translators: The printer is offline (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:381
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:400
 msgid "Printer off-line"
 msgstr "Tlačiareň vypnutá"
 
 #. Translators: The printer has detected an error (same as in system-config-printer)
 #. Translators: This is a title of an error notification for a printer
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:383 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:780
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:402 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:792
 msgid "Printer error"
 msgstr "Chyba tlačiarne"
 
 #. Translators: The printer is low on toner (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:387
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:406
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on toner."
 msgstr "Tlačiareň „%s“ má málo tonera."
 
 #. Translators: The printer has no toner left (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:389
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:408
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' has no toner left."
 msgstr "Tlačiarni „%s“ sa minul toner."
 
 #. Translators: The printer is in the process of connecting to a shared network output device (same as in 
system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:391
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:410
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' may not be connected."
 msgstr "Tlačiareň „%s“ asi nie je pripojená."
 
 #. Translators: One or more covers on the printer are open (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:393
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:412
 #, c-format
 msgid "The cover is open on printer '%s'."
 msgstr "Kryt tlačiarne „%s“ je otvorený."
 
 #. Translators: A filter or backend is not installed (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:395
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:414
 #, c-format
 msgid "There is a missing print filter for printer '%s'."
 msgstr "Pre tlačiareň „%s“ chýba tlačový filter."
 
 #. Translators: One or more doors on the printer are open (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:398
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:417
 #, c-format
 msgid "The door is open on printer '%s'."
 msgstr "Dvierka tlačiarne „%s“ sú otvorené."
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:400
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:419
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on a marker supply."
 msgstr "Tlačiareň „%s“ má málo atramentu."
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:402
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:421
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is out of a marker supply."
 msgstr "Tlačiarni „%s“ sa minul atrament."
 
 #. Translators: At least one input tray is low on media (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:404
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:423
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on paper."
 msgstr "Tlačiareň „%s“ má málo papiera."
 
 #. Translators: At least one input tray is empty (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:406
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:425
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is out of paper."
 msgstr "Tlačiarni „%s“ sa minul papier."
@@ -1817,79 +1757,74 @@ msgstr "Tlačiarni „%s“ sa minul papier."
 # MČ: off-line je stav tlačiarne, ktorý sa dá vyvolať z jej ovládacích prvkov a vtedy sa ovláda lokálne a 
odmieta príkazy z počítača. Myslím, že vypnutá by bolo Power Off. Ale istý si nie som.
 # PM: mám rovnaký pocit ale neviem ako inak to preložiť.
 #. Translators: The printer is offline (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:408
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:427
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is currently off-line."
 msgstr "Tlačiareň „%s“ je aktuálne v režime off-line."
 
 #. Translators: The printer has detected an error (same as in system-config-printer)
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:410
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:429
 #, c-format
 msgid "There is a problem on printer '%s'."
 msgstr "Na tlačiarni „%s“ sa vyskytol problém."
 
 #. Translators: New printer has been added
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:457
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:477
 msgid "Printer added"
 msgstr "Tlačiareň bola pridaná"
 
-#. Translators: A printer has been removed
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:465
-msgid "Printer removed"
-msgstr "Tlačiareň bola odstránená"
-
 #. Translators: A print job has been stopped
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:482 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:520
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:494 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:532
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing stopped"
 msgstr "Tlač bola zastavená"
 
 #. Translators: "print-job xy" on a printer
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:484 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:490 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:496
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:502 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:514 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:522
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:530 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:538 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:546
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:559
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:496 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:502 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:508
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:514 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:526 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:534
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:542 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:550 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:558
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:571
 #, c-format
 msgctxt "print job"
 msgid "\"%s\" on %s"
 msgstr "„%s“ na %s"
 
 #. Translators: A print job has been canceled
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:488 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:528
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:500 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:540
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing canceled"
 msgstr "Tlač bola zrušená"
 
 #. Translators: A print job has been aborted
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:494 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:536
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:506 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:548
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing aborted"
 msgstr "Tlač bola prerušená"
 
 #. Translators: A print job has been completed
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:500 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:544
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:512 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:556
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing completed"
 msgstr "Tlač bola dokončená"
 
 #. Translators: A job is printing
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:512 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:557
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:524 
../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:569
 msgctxt "print job state"
 msgid "Printing"
 msgstr "Tlačí sa"
 
 #. Translators: This is a title of a report notification for a printer
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:774
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:786
 msgid "Printer report"
 msgstr "Oznámenie tlačiarne"
 
 #. Translators: This is a title of a warning notification for a printer
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:777
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:789
 msgid "Printer warning"
 msgstr "Upozornenie tlačiarne"
 
 #. Translators: "Printer 'MyPrinterName': 'Description of the report/warning/error from a PPD file'."
-#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:787
+#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:799
 #, c-format
 msgid "Printer '%s': '%s'."
 msgstr "Tlačiareň „%s“: „%s“"
@@ -1985,86 +1920,86 @@ msgid "Done"
 msgstr "Hotovo"
 
 #. If no mode is available, we use "left-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1024
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1028
 msgid "Left Ring"
 msgstr "Ľavý kruh"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1035
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1039
 #, c-format
 msgid "Left Ring Mode #%d"
 msgstr "Režim ľavého kruhu č. %d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1055
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1059
 msgid "Right Ring"
 msgstr "Pravý kruh"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1066
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1070
 #, c-format
 msgid "Right Ring Mode #%d"
 msgstr "Režim pravého kruhu č. %d"
 
 #. If no mode is available, we use "left-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1108
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1112
 msgid "Left Touchstrip"
 msgstr "Ľavý posuvník"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1119
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1123
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "Režim ľavého posuvníka č. %d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1139
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1143
 msgid "Right Touchstrip"
 msgstr "Pravý posuvník"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1150
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1154
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "Režim pravého posuvníka č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1176
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1180
 #, c-format
 msgid "Left Touchring Mode Switch"
 msgstr "Prepínač režimu ľavého dotykového kruhu"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1178
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1182
 #, c-format
 msgid "Right Touchring Mode Switch"
 msgstr "Prepínač režimu pravého dotykového kruhu"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1181
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1185
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "Prepínač ľavého dotykového posuvníka"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1183
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1187
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "Prepínač pravého dotykového posuvníka"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1188
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1192
 #, c-format
 msgid "Mode Switch #%d"
 msgstr "Prepínač režimu č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1296
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1300
 #, c-format
 msgid "Left Button #%d"
 msgstr "Ľavé tlačidlo č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1299
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1303
 #, c-format
 msgid "Right Button #%d"
 msgstr "Pravé tlačidlo č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1302
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1306
 #, c-format
 msgid "Top Button #%d"
 msgstr "Horné tlačidlo č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1305
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1309
 #, c-format
 msgid "Bottom Button #%d"
 msgstr "Dolné tlačidlo č. %d"
@@ -2073,35 +2008,20 @@ msgstr "Dolné tlačidlo č. %d"
 msgid "New shortcut…"
 msgstr "Nová klavesová skratka…"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1028
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1010
 #, c-format
 msgid "The \"%s\" tablet may not work as expected."
 msgstr "Tablet „%s“ nemusí fungovať správne."
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1029
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1011
 msgid "Unknown Tablet Connected"
 msgstr "Je pripojený neznámy tablet"
 
 # plugin name
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1033 ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1701
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1015
 msgid "Wacom Settings"
 msgstr "Nastavenia pre Wacom"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1695
-#, c-format
-msgid "Tablet %s needs to be calibrated."
-msgstr "Tablet %s potrebuje nakalibrovať."
-
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1697
-msgid "Calibration needed"
-msgstr "Potrebná kalibrácia"
-
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=701016
-# notification button
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1710
-msgid "Calibrate"
-msgstr "Kalibrovať"
-
 #: ../plugins/wacom/gsd-wacom-osd-window.c:1073 ../plugins/wacom/gsd-wacom-osd-window.c:1093 
../plugins/wacom/gsd-wacom-osd-window.c:1104
 msgctxt "Action type"
 msgid "None"
@@ -2197,6 +2117,65 @@ msgid "Manage X Settings"
 msgstr "Spravovanie nastavenia X"
 
 # summary
+#~ msgid "Wacom last calibrated resolution"
+#~ msgstr "Posledné kalibrované rozlíšenie Wacom"
+
+#~ msgid "Holds the last calibrated resolution to help check if calibration is needed."
+#~ msgstr "Uchováva posledné kalibrované rozlíšenie, ktoré pomáha určiť, či je kalibrácia potrebná."
+
+#~ msgid "Cursor"
+#~ msgstr "Kurzor"
+
+#~ msgid "Show/hide cursor on tablet devices"
+#~ msgstr "Zobrazí/skryje kurzor na tabletoch"
+
+# checkbutton
+#~ msgid "Don't show any warnings again for this file system"
+#~ msgstr "Nezobrazovať už žiadne upozornenia pre tento súborový systém"
+
+# checkbutton
+#~ msgid "Don't show any warnings again"
+#~ msgstr "Nezobrazovať už žiadne upozornenia"
+
+# notification body
+#~ msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
+#~ msgstr "Na zväzku „%s“ zostáva už len %s diskového priestoru."
+
+# dialog secondary text
+#~ msgid "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs or files, or moving 
files to another disk or partition."
+#~ msgstr "Diskový priestor môžete uvoľniť vyprázdnením Koša, odstránením nepoužívaných programov alebo 
súborov, alebo presunutím súborov na iný disk či oddiel."
+
+# dialog secondary text
+#~ msgid "You can free up disk space by removing unused programs or files, or by moving files to another 
disk or partition."
+#~ msgstr "Uvoľniť diskový priestor môžete odstránením nepoužívaných programov alebo súborov, alebo 
presunutím súborov na iný disk či oddiel."
+
+# dialog secondary text
+#~ msgid "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs or files, or moving 
files to an external disk."
+#~ msgstr "Uvoľniť diskový priestor môžete vyprázdnením Koša, odstránením nepoužívaných programov alebo 
súborov, alebo presunutím súborov na externý disk."
+
+# dialog secondary text
+#~ msgid "You can free up disk space by removing unused programs or files, or by moving files to an external 
disk."
+#~ msgstr "Uvoľniť diskový priestor môžete odstránením nepoužívaných programov alebo súborov, alebo 
presunutím súborov na externý disk."
+
+# dialog button
+#~ msgid "Examine…"
+#~ msgstr "Preskúmať…"
+
+#~ msgid "Printer removed"
+#~ msgstr "Tlačiareň bola odstránená"
+
+#~ msgid "Tablet %s needs to be calibrated."
+#~ msgstr "Tablet %s potrebuje nakalibrovať."
+
+#~ msgid "Calibration needed"
+#~ msgstr "Potrebná kalibrácia"
+
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=701016
+# notification button
+#~ msgid "Calibrate"
+#~ msgstr "Kalibrovať"
+
+# summary
 #~ msgid "Disable touchpad while typing"
 #~ msgstr "Zakázať touchpad počas písania"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]