[gnome-control-center/gnome-3-16] Updated Slovak translationcommit 64f512151b979ad2c2fd18aa2609484f3d4d0ab2
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Tue Jul 28 14:13:42 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  398 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 202 insertions(+), 196 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 08b3074..47eca51 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-04-04 18:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-04 22:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-28 06:38+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-28 16:13+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-10-06 09:48+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
 
 # desktop entry name
 #: ../panels/background/background.ui.h:1 ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:1
@@ -111,12 +111,12 @@ msgid "You can add images to your %s folder and they will show up here"
 msgstr "Môžete pridať obrázky do vášho priečinka %s a potom sa zobrazia tu"
 
 # GtkButton label
-#: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:580 ../panels/color/cc-color-panel.c:224 
../panels/color/cc-color-panel.c:962 ../panels/color/color.ui.h:29 ../panels/common/language-chooser.ui.h:3 
../panels/display/cc-display-panel.c:1579
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2022 ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:2 
../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:1 
../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:245 ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:374
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1247 ../panels/network/net-device-wifi.c:1440 
../panels/network/network-wifi.ui.h:1 ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1938 
../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:568
+#: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:580 ../panels/color/cc-color-panel.c:225 
../panels/color/cc-color-panel.c:963 ../panels/color/color.ui.h:29 ../panels/common/language-chooser.ui.h:3 
../panels/display/cc-display-panel.c:1582
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2020 ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:2 
../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:1 
../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:245 ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:374
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1269 ../panels/network/net-device-wifi.c:1462 
../panels/network/network-wifi.ui.h:1 ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1940 
../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:568
 #: ../panels/region/format-chooser.ui.h:3 ../panels/region/input-chooser.ui.h:2 
../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:681 ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:491 
../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:17
-#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:2 ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:264 
../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:94 ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:217 
../panels/user-accounts/um-user-panel.c:706
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:724
+#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:2 ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:264 
../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:94 ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:217 
../panels/user-accounts/um-user-panel.c:708
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:726
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
@@ -169,7 +169,7 @@ msgstr "Bluetooth je zakázaný hardvérovým prepínačom"
 
 # desktop entry name
 #. Translators: The found device is a printer connected via Bluetooth
-#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:1 
../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1637
+#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:1 
../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1585
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
@@ -311,48 +311,48 @@ msgstr "Nenakalibrované"
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile has been auto-generated for this hardware
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:140
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:141
 msgid "Default: "
 msgstr "Predvolený: "
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile his a standard space like AdobeRGB
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:148
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:149
 msgid "Colorspace: "
 msgstr "Farebný priestor: "
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile is a test profile
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:155
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:156
 msgid "Test profile: "
 msgstr "Skúšobný profil: "
 
 # dialog title
 #. TRANSLATORS: an ICC profile is a file containing colorspace data
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:222
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:223
 msgid "Select ICC Profile File"
 msgstr "Výber súboru s profilom ICC"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:225
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:226
 msgid "_Import"
 msgstr "_Importovať"
 
 #. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:236
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:237
 msgid "Supported ICC profiles"
 msgstr "Podporované profily ICC"
 
 #. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:243 ../panels/network/wireless-security/eap-method-fast.c:420
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:244 ../panels/network/wireless-security/eap-method-fast.c:420
 msgid "All files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:582
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:583
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the upload of the profile failed
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:907
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:908
 #, c-format
 msgid "Failed to upload file: %s"
 msgstr "Zlyhalo odovzdanie súboru: %s"
@@ -360,49 +360,49 @@ msgstr "Zlyhalo odovzdanie súboru: %s"
 #. TRANSLATORS: these are instructions on how to recover
 #. * the ICC profile on the native operating system and are
 #. * only shown when the user uses a LiveCD to calibrate
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:921
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:922
 msgid "The profile has been uploaded to:"
 msgstr "Profil bol odovzdaný do:"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:923
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:924
 msgid "Write down this URL."
 msgstr "Opíšte si túto adresu URL."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:924
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:925
 msgid "Restart this computer and boot your normal operating system."
 msgstr "Reštartujte počítač a spustite váš obvyklý operačný systém."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:925
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:926
 msgid "Type the URL into your browser to download and install the profile."
 msgstr "Profil prevezmete a nainštalujete zadaním adresy URL do vášho prehliadača."
 
 #. TRANSLATORS: this is the dialog to save the ICC profile
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:959
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:960
 msgid "Save Profile"
 msgstr "Uloženie profilu"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:963 ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:375
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:964 ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:375
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložiť"
 
 # tooltip
 #. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1323
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1324
 msgid "Create a color profile for the selected device"
 msgstr "Vytvorí profil farieb pre vybrané zariadenie"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1338 ../panels/color/cc-color-panel.c:1362
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1339 ../panels/color/cc-color-panel.c:1363
 msgid "The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected."
 msgstr "Merací nástroj nebol detegovaný. Overte, prosím, či je zapnutý a správne pripojený."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1372
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1373
 msgid "The measuring instrument does not support printer profiling."
 msgstr "Merací nástroj nepodporuje profilovanie tlačiarne."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1383
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1384
 msgid "The device type is not currently supported."
 msgstr "Typ zariadenia momentálne nie je podporovaný."
 
@@ -784,7 +784,7 @@ msgstr "Stredná"
 # MČ: Odhadujem, že pri ostatných reťazcoch to bude podobné, len sa ich pokusim pooznačovať, skús to 
preveriť.
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695517
 # 1. approx_time; 2. Oneskorenie; 3
-#: ../panels/color/color.ui.h:57 ../panels/power/power.ui.h:4 ../panels/privacy/privacy.ui.h:7
+#: ../panels/color/color.ui.h:57 ../panels/power/power.ui.h:2 ../panels/privacy/privacy.ui.h:7
 msgid "30 minutes"
 msgstr "30 minút"
 
@@ -795,7 +795,7 @@ msgstr "Nízka"
 
 #  * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695517
 # approx_time; Oneskorenie
-#: ../panels/color/color.ui.h:59 ../panels/power/power.ui.h:3
+#: ../panels/color/color.ui.h:59 ../panels/power/power.ui.h:1
 msgid "15 minutes"
 msgstr "15 minút"
 
@@ -845,11 +845,11 @@ msgstr "Farba;Farby;ICC;Profil;Kalibrovať;Tlačiareň;Displej;"
 msgid "Other…"
 msgstr "Iný…"
 
-#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:123 ../panels/region/cc-format-chooser.c:270 
../panels/region/cc-input-chooser.c:167
+#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:124 ../panels/region/cc-format-chooser.c:271 
../panels/region/cc-input-chooser.c:168
 msgid "More…"
 msgstr "Viac…"
 
-#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:139
+#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:140
 msgid "No languages found"
 msgstr "Nenašli sa žiadne jazyky"
 
@@ -1077,126 +1077,126 @@ msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
 msgstr "Keď chcete zmeniť nastavenia času a dátumu, musíte najskôr overiť vašu totožnosť."
 
 # GtkButton label
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:564
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:567
 msgid "Lid Closed"
 msgstr "Zavretý kryt"
 
 #. translators: "Mirrored" describes when both displays show the same view
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:567
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:570
 msgid "Mirrored"
 msgstr "Zrkadlený"
 
 # DK: displej
 # GtkLabel label
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:569 ../panels/display/cc-display-panel.c:2196
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:572 ../panels/display/cc-display-panel.c:2195
 msgid "Primary"
 msgstr "Hlavný"
 
 # MČ: ak displej tak vypnutý. V iných prípadoch to môže byť inak. Treba skontrolovať pre všetky výskyty, 
prípadne dať rozdeliť.
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=708580
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:571 ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:247 
../panels/power/cc-power-panel.c:1706 ../panels/power/cc-power-panel.c:1717 
../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:155 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:222
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:574 ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:257 
../panels/power/cc-power-panel.c:1706 ../panels/power/cc-power-panel.c:1717 
../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:155 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:222
 #: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:257 ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:572 
../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:695 ../panels/universal-access/uap.ui.h:6
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
 # atkobject
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:574
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:577
 msgid "Secondary"
 msgstr "Vedľajší"
 
 # dialog title
 #. Title of displays dialog when multiple monitors are present.
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1576
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1579
 msgid "Arrange Combined Displays"
 msgstr "Rozmiestnenie kombinovaných displejov"
 
 # GtkButton label
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1580 ../panels/display/cc-display-panel.c:2023 
../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:2 ../panels/network/network-wifi.ui.h:2
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1583 ../panels/display/cc-display-panel.c:2021 
../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:2 ../panels/network/network-wifi.ui.h:2
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Použiť"
 
 # GtkLabel
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1604
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1607
 msgid "Drag displays to rearrange them"
 msgstr "Potiahnutím displejov zmeníte ich rozmiestnenie"
 
 # tooltip
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2075
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2073
 msgid "Rotate counterclockwise by 90°"
 msgstr "Otočí o 90° doľava"
 
 # tooltip
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2093
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2091
 msgid "Rotate by 180°"
 msgstr "Otočí o 180°"
 
 # tooltip
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2111
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2109
 msgid "Rotate clockwise by 90°"
 msgstr "Otočí o 90° doprava"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2132
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2130
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
 #. aspect ratio
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2145
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2143
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Pomer strán"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2166 ../panels/printers/pp-options-dialog.c:85
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2165 ../panels/printers/pp-options-dialog.c:85
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
 # tooltip
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2197
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2196
 msgid "Show the top bar and Activities Overview on this display"
 msgstr "Zobrazí hornú lištu a Prehľad aktivít na tomto displeji"
 
 # atkobject
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2203
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2202
 msgid "Secondary Display"
 msgstr "Vedľajší displej"
 
 # tooltip
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2204
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2203
 msgid "Join this display with another to create an extra workspace"
 msgstr "Spojí tento displej s iným a rozšíri tým pracovný priestor"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2211
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2210
 msgid "Presentation"
 msgstr "Prezentácia"
 
 # tooltip
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2212
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2211
 msgid "Show slideshows and media only"
 msgstr "Zobrazí iba prezentácie a médiá"
 
 #. translators: "Mirror" describes when both displays show the same view
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2217
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2216
 msgid "Mirror"
 msgstr "Zrkadlo"
 
 # tooltip
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2218
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2217
 msgid "Show your existing view on both displays"
 msgstr "Zobrazí vaše existujúce zobrazenie na oboch displejoch"
 
 # GtkButton label
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2224
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2223
 msgid "Turn Off"
 msgstr "_Vypnúť"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2225
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2224
 msgid "Don't use this display"
 msgstr "Nepoužívať tento displej"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2455
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2449
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "Nepodarilo sa získať informácie o obrazovke"
 
 # DK: preklad je presny. overil som to vo fedore 20. Po kliknuti na tlacidlo s tymto textom sa otvori 
dialog, v ktorom su miniatury displejov a uzivatel ich moze "rozmiestnit" ako chce.
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2486
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2480
 msgid "_Arrange Combined Displays"
 msgstr "_Rozmiestniť kombináciu displejov"
 
@@ -2108,11 +2108,11 @@ msgstr "Kliknutie, sekundárne tlačidlo"
 # label
 #. TRANSLATORS: this is to disable the radio hardware in the
 #. * network panel
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:358
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:359
 msgid "Air_plane Mode"
 msgstr "Režim v _lietadle"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:967
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:968
 msgid "Network proxy"
 msgstr "Sieťový sprostredkovateľ (proxy)"
 
@@ -2120,16 +2120,16 @@ msgstr "Sieťový sprostredkovateľ (proxy)"
 #. * window for vpn connections, it is also used to display
 #. * vpn connections in the device list.
 #.
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1144 ../panels/network/net-vpn.c:278 ../panels/network/net-vpn.c:431
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1145 ../panels/network/net-vpn.c:278 ../panels/network/net-vpn.c:431
 #, c-format
 msgid "%s VPN"
 msgstr "VPN %s"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1300
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1301
 msgid "Oops, something has gone wrong. Please contact your software vendor."
 msgstr "Ale nie. Niekde nastala chyba. Prosím, kontaktuje vášho dodávateľa softvéru."
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1306
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1307
 msgid "NetworkManager needs to be running."
 msgstr "NetworkManager musí byť spustený."
 
@@ -2175,37 +2175,37 @@ msgstr "automaticky"
 
 # zabezpečenie
 #. TRANSLATORS: this WEP WiFi security
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:52 ../panels/network/net-device-wifi.c:218 
../panels/network/net-device-wifi.c:382
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:52 ../panels/network/net-device-wifi.c:219 
../panels/network/net-device-wifi.c:383
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
 # zabezpečenie
 #. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:56 ../panels/network/net-device-wifi.c:222 
../panels/network/net-device-wifi.c:387 ../panels/network/network-wifi.ui.h:19
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:56 ../panels/network/net-device-wifi.c:223 
../panels/network/net-device-wifi.c:388 ../panels/network/network-wifi.ui.h:19
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
 # zabezpečenie
 #. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:60 ../panels/network/net-device-wifi.c:226
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:60 ../panels/network/net-device-wifi.c:227
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
 # PM: toto je v NMA preložené
 # zabezpečenie
 #. TRANSLATORS: this Enterprise WiFi security
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:65 ../panels/network/net-device-wifi.c:231
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:65 ../panels/network/net-device-wifi.c:232
 msgid "Enterprise"
 msgstr "Podnikové"
 
 # zabezpečenie
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:70 ../panels/network/net-device-wifi.c:236 
../panels/network/net-device-wifi.c:372
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:70 ../panels/network/net-device-wifi.c:237 
../panels/network/net-device-wifi.c:373
 msgctxt "Wifi security"
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
 
 # naposledy použité
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:91 ../panels/power/power.ui.h:19
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:91 ../panels/power/power.ui.h:17
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
@@ -2220,7 +2220,7 @@ msgid "Yesterday"
 msgstr "Včera"
 
 # naposledy použité
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:106 ../panels/network/net-device-ethernet.c:124 
../panels/network/net-device-wifi.c:476
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:106 ../panels/network/net-device-ethernet.c:124 
../panels/network/net-device-wifi.c:477
 #, c-format
 msgid "%i day ago"
 msgid_plural "%i days ago"
@@ -2230,37 +2230,37 @@ msgstr[2] "pred %i dňami"
 
 # rýchlosť pripojenia
 #. Translators: network device speed
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:155 ../panels/network/net-device-ethernet.c:54 
../panels/network/net-device-wifi.c:533
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:155 ../panels/network/net-device-ethernet.c:54 
../panels/network/net-device-wifi.c:534
 #, c-format
 msgid "%d Mb/s"
 msgstr "%d Mbit/s"
 
 # sila signálu
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:181 ../panels/network/net-device-wifi.c:562
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:181 ../panels/network/net-device-wifi.c:563
 msgctxt "Signal strength"
 msgid "None"
 msgstr "Žiadny"
 
 # sila signálu
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:183 ../panels/network/net-device-wifi.c:564
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:183 ../panels/network/net-device-wifi.c:565
 msgctxt "Signal strength"
 msgid "Weak"
 msgstr "Slabý"
 
 # sila signálu
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:185 ../panels/network/net-device-wifi.c:566
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:185 ../panels/network/net-device-wifi.c:567
 msgctxt "Signal strength"
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
 # sila signálu
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:187 ../panels/network/net-device-wifi.c:568
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:187 ../panels/network/net-device-wifi.c:569
 msgctxt "Signal strength"
 msgid "Good"
 msgstr "Dobrý"
 
 # sila signálu
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:189 ../panels/network/net-device-wifi.c:570
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:189 ../panels/network/net-device-wifi.c:571
 msgctxt "Signal strength"
 msgid "Excellent"
 msgstr "Vynikajúci"
@@ -2612,7 +2612,7 @@ msgid "_Reset"
 msgstr "_Vrátiť predvolené"
 
 # GtkButton label
-#: ../panels/network/connection-editor/reset-page.ui.h:2 ../panels/network/net-device-wifi.c:1441 
../panels/network/network-wifi.ui.h:42
+#: ../panels/network/connection-editor/reset-page.ui.h:2 ../panels/network/net-device-wifi.c:1463 
../panels/network/network-wifi.ui.h:42
 msgid "_Forget"
 msgstr "_Zabudnúť"
 
@@ -2652,7 +2652,7 @@ msgstr ""
 msgid "Select file to import"
 msgstr "Výber súboru na importovanie"
 
-#: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:246 ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1939 
../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:492 ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:218
+#: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:246 ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1941 
../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:492 ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:218
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
 
@@ -2745,17 +2745,17 @@ msgid "Bridge slaves"
 msgstr "Členovia premostenia"
 
 # last used
-#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:110 ../panels/network/net-device-wifi.c:462
+#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:110 ../panels/network/net-device-wifi.c:463
 msgid "never"
 msgstr "nikdy"
 
 # last used
-#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:120 ../panels/network/net-device-wifi.c:472
+#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:120 ../panels/network/net-device-wifi.c:473
 msgid "today"
 msgstr "dnes"
 
 # last used
-#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:122 ../panels/network/net-device-wifi.c:474
+#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:122 ../panels/network/net-device-wifi.c:475
 msgid "yesterday"
 msgstr "včera"
 
@@ -2779,11 +2779,11 @@ msgid "Wired"
 msgstr "Drôtové"
 
 # button atk;
-#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:354 ../panels/network/net-device-wifi.c:1597 
../panels/network/network-ethernet.ui.h:3 ../panels/network/network-mobile.ui.h:8 
../panels/network/network-simple.ui.h:8 ../panels/network/network-vpn.ui.h:7
+#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:354 ../panels/network/net-device-wifi.c:1620 
../panels/network/network-ethernet.ui.h:3 ../panels/network/network-mobile.ui.h:8 
../panels/network/network-simple.ui.h:8 ../panels/network/network-vpn.ui.h:7
 msgid "Options…"
 msgstr "Voľby…"
 
-#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:472
+#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:473
 #, c-format
 msgid "Profile %d"
 msgstr "Profil č. %d"
@@ -2798,53 +2798,53 @@ msgstr "Pridať nové pripojenie"
 msgid "Team slaves"
 msgstr "Členovia spolupráce"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1154
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1176
 msgid "If you have a connection to the Internet other than wireless, you can set up a wireless hotspot to 
share the connection with others."
 msgstr "Ak ste pripojený k internetu bez použitia bezdrôtovej siete, tak môžete vytvoriť bezdrôtový hotspot 
a sprístupniť pripojenie ostatným."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1158
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1180
 #, c-format
 msgid "Switching on the wireless hotspot will disconnect you from <b>%s</b>."
 msgstr "Zapnutie bezdrôtového hotspotu vás odpojí od siete <b>%s</b>."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1162
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1184
 msgid "It is not possible to access the Internet through your wireless while the hotspot is active."
 msgstr "Ak je aktívny hotspot, tak nie je možné pristupovať k internetu pomocou bezdrôtovej siete."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1245
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1267
 msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
 msgstr "Zastaviť hotspot a odpojiť všetkých používateľov?"
 
 # button
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1248
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1270
 msgid "_Stop Hotspot"
 msgstr "_Zastaviť hotspot"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1305
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1327
 msgid "System policy prohibits use as a Hotspot"
 msgstr "Systémové pravidlá zakazujú použitie režimu hotspot"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1308
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1330
 msgid "Wireless device does not support Hotspot mode"
 msgstr "Bezdrôtové zariadenie nepodporuje režim hotspot"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1437
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1459
 msgid "Network details for the selected networks, including passwords and any custom configuration will be 
lost."
 msgstr "Podrobnosti o vybraných sietiach, vrátane hesla a vlastných nastavení, budú stratené."
 
 # window title;
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1750 ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:13
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1773 ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:13
 msgid "History"
 msgstr "História"
 
 # GtkButton label
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1754 ../panels/region/input-options.ui.h:2 
../panels/wacom/button-mapping.ui.h:2 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:533 
../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:5
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1777 ../panels/region/input-options.ui.h:2 
../panels/wacom/button-mapping.ui.h:2 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:525 
../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:5
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavrieť"
 
 # button
 #. translators: This is the label for the "Forget wireless network" functionality
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1762
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1785
 msgctxt "Wi-Fi Network"
 msgid "_Forget"
 msgstr "_Zabudnúť"
@@ -3737,7 +3737,7 @@ msgid "_Type"
 msgstr "_Typ"
 
 #
-#: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:247 ../panels/power/cc-power-panel.c:1712 
../panels/power/cc-power-panel.c:1719 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:155 
../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:222 ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:257
+#: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:257 ../panels/power/cc-power-panel.c:1712 
../panels/power/cc-power-panel.c:1719 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:155 
../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:222 ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:257
 #: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:572 ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:695
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
@@ -3842,42 +3842,42 @@ msgstr "Rozhovor"
 msgid "Resources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:423
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:422
 msgid "Error logging into the account"
 msgstr "Chyba pri prihlásení do účtu"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:493
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:492
 msgid "Credentials have expired."
 msgstr "Poverenia vypršali."
 
 # PM: poverenia vypršali takže je potrebné znova aktivovať účet ručným prihlásením
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:497
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:496
 msgid "Sign in to enable this account."
 msgstr "Keď chcete tento účet povoliť, prihláste sa."
 
 # button
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:502
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:501
 msgid "_Sign In"
 msgstr "_Prihlásiť sa"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:743
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:748
 msgid "Error creating account"
 msgstr "Chyba pri vytváraní nového účtu"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:803
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:808
 msgid "Error removing account"
 msgstr "Chyba pri odstraňovaní účtu"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:839
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:844
 msgid "Are you sure you want to remove the account?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť tento účet?"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:841
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:846
 msgid "This will not remove the account on the server."
 msgstr "Toto neodstráni účet zo servera."
 
 # button
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:842
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:847
 msgid "_Remove"
 msgstr "O_dstrániť"
 
@@ -4048,7 +4048,7 @@ msgid "Computer"
 msgstr "Počítač"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery, misc
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:503 ../panels/power/cc-power-panel.c:734 
../panels/power/cc-power-panel.c:2041
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:503 ../panels/power/cc-power-panel.c:734 
../panels/power/cc-power-panel.c:2034
 msgid "Battery"
 msgstr "Batéria"
 
@@ -4093,59 +4093,59 @@ msgstr "Vybitá"
 msgid "Batteries"
 msgstr "Batérie"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1134
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1110
 msgid "When _idle"
 msgstr "Pri neč_innosti"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1463
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1452
 msgid "Power Saving"
 msgstr "Šetrenie energie"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1491
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1487
 msgid "_Screen brightness"
 msgstr "_Jas obrazovky"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1497
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1493
 msgid "_Keyboard brightness"
 msgstr "Jas _klávesnice"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1507
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1503
 msgid "_Dim screen when inactive"
 msgstr "_Stmaviť obrazovku pri neaktivite"
 
 # PK: toto je divne, skor vypnut obrazovku
 # PM: no blank screen praveze nie je vypnutie obrazovky, balnk screen je vyplnenie obrazovky čiernou ale je 
stále zapnutá. Používa sa to pri starých monitoroch, ktoré zobrazujú pri ATM hlásku ze nie je signál.
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1532
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1528
 msgid "_Blank screen"
 msgstr "Vy_prázdniť obrazovku za"
 
 # PM: pozerám že je tam aj reťazec Turns off wireless devices ako label, nemá byť aj on na preklad?
 # PK: nie, je to label v tom dialogu hruby a potom prepinac
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1569
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1565
 msgid "_Wi-Fi"
 msgstr "_Wi-Fi"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1574
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1570
 msgid "Wireless devices require extra power"
 msgstr "Bezdrôtové zariadenia vyžadujú mimoriadne napájanie"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1599
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1595
 msgid "_Mobile broadband"
 msgstr "Širokopásmové _mobilné pripojenie"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1604
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1600
 msgid "Mobile broadband (3G, 4G, WiMax, etc.) devices require extra power"
 msgstr "Zariadenia širokopásmového mobilného pripojenia (3G, 4G, WiMax, atď.) vyžadujú mimoriadne napájanie"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1654
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1652
 msgid "_Bluetooth"
 msgstr "_Bluetooth"
 
@@ -4161,22 +4161,34 @@ msgid "When plugged in"
 msgstr "Pri zastrčení do zásuvky"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1840
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1830
 msgid "Suspend & Power Off"
 msgstr "Uspanie a vypnutie"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1873
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1870
 msgid "_Automatic suspend"
+msgstr "Automaticky uspať"
+
+# label
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1871
+#, fuzzy
+#| msgid "_Automatic suspend"
+msgid "Automatic suspend"
 msgstr "_Automaticky uspať"
 
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1897
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1895
 msgid "When battery power is _critical"
 msgstr "Pri _kritickom vybití batérie"
 
+# GtkListStore item
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1928
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hibernovať"
+
 # label
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1952
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1930 ../panels/power/cc-power-panel.c:1934 
../panels/power/cc-power-panel.c:1943
 msgid "Power Off"
 msgstr "Vypnúť"
 
@@ -4200,19 +4212,9 @@ msgstr "Zobrazuje stav vašej batérie a umožňuje zmenu nastavení šetrenia e
 msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;Brightness;Dim;Blank;Monitor;DPMS;Idle;"
 msgstr "Napájanie;Uspať;Hibernovať;Batéria;Jas;Stmavenie;Prázdny;Displej;Obrazovka;DPMS;Nečinnosť;"
 
-# GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:1
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hibernovať"
-
-# GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:2
-msgid "Power off"
-msgstr "Vypnúť"
-
 # Oddialiť o
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:5
+#: ../panels/power/power.ui.h:3
 msgid "45 minutes"
 msgstr "45 minút"
 
@@ -4220,31 +4222,31 @@ msgstr "45 minút"
 # Uzamknut obrazovku pri necinnosti za
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695517
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:6 ../panels/privacy/privacy.ui.h:8
+#: ../panels/power/power.ui.h:4 ../panels/privacy/privacy.ui.h:8
 msgid "1 hour"
 msgstr "1 hodinu"
 
 # Oddialiť o
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:7
+#: ../panels/power/power.ui.h:5
 msgid "80 minutes"
 msgstr "80 minút"
 
 # Oddialiť o
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:8
+#: ../panels/power/power.ui.h:6
 msgid "90 minutes"
 msgstr "90 minút"
 
 # Oddialiť o
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:9
+#: ../panels/power/power.ui.h:7
 msgid "100 minutes"
 msgstr "100 minút"
 
 # Oddialiť o
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:10
+#: ../panels/power/power.ui.h:8
 msgid "2 hours"
 msgstr "2 hodiny"
 
@@ -4252,7 +4254,7 @@ msgstr "2 hodiny"
 # Uzamknut obrazovku pri necinnosti za
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695517
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:11 ../panels/privacy/privacy.ui.h:3
+#: ../panels/power/power.ui.h:9 ../panels/privacy/privacy.ui.h:3
 msgid "1 minute"
 msgstr "1 minútu"
 
@@ -4260,7 +4262,7 @@ msgstr "1 minútu"
 # Uzamknut obrazovku pri necinnosti za
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695517
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:12 ../panels/privacy/privacy.ui.h:4
+#: ../panels/power/power.ui.h:10 ../panels/privacy/privacy.ui.h:4
 msgid "2 minutes"
 msgstr "2 minúty"
 
@@ -4268,13 +4270,13 @@ msgstr "2 minúty"
 # Uzamknut obrazovku pri necinnosti za
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695517
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:13 ../panels/privacy/privacy.ui.h:5
+#: ../panels/power/power.ui.h:11 ../panels/privacy/privacy.ui.h:5
 msgid "3 minutes"
 msgstr "3 minúty"
 
 # Blank Screen
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:14
+#: ../panels/power/power.ui.h:12
 msgid "4 minutes"
 msgstr "4 minúty"
 
@@ -4282,45 +4284,45 @@ msgstr "4 minúty"
 # Uzamknut obrazovku pri necinnosti za
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695517
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:15 ../panels/privacy/privacy.ui.h:6
+#: ../panels/power/power.ui.h:13 ../panels/privacy/privacy.ui.h:6
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minút"
 
 # Blank Screen
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:16
+#: ../panels/power/power.ui.h:14
 msgid "8 minutes"
 msgstr "8 minút"
 
 # Blank Screen
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:17
+#: ../panels/power/power.ui.h:15
 msgid "10 minutes"
 msgstr "10 minút"
 
 # Blank Screen
 # GtkListStore item
-#: ../panels/power/power.ui.h:18
+#: ../panels/power/power.ui.h:16
 msgid "12 minutes"
 msgstr "12 minút"
 
 # GtkDialog title
-#: ../panels/power/power.ui.h:20
+#: ../panels/power/power.ui.h:18
 msgid "Automatic Suspend"
 msgstr "Automatické uspanie"
 
 # GtkLabel label
-#: ../panels/power/power.ui.h:21
+#: ../panels/power/power.ui.h:19
 msgid "_Plugged In"
 msgstr "Z_astrčený do zásuvky"
 
 # GtkLabel label
-#: ../panels/power/power.ui.h:22
+#: ../panels/power/power.ui.h:20
 msgid "On _Battery Power"
 msgstr "Napájaný z _batérie"
 
 # GtkLabel label
-#: ../panels/power/power.ui.h:23
+#: ../panels/power/power.ui.h:21
 msgid "Delay"
 msgstr "Oddialiť o"
 
@@ -4484,46 +4486,46 @@ msgstr[1] "%u aktívna"
 msgstr[2] "%u aktívne"
 
 #. Translators: Addition of the new printer failed.
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1768
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1770
 msgid "Failed to add new printer."
 msgstr "Pridávanie novej tlačiarne zlyhalo."
 
 # file chooser dialog title
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1935
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1937
 msgid "Select PPD File"
 msgstr "Výber súboru PPD"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1944
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1946
 msgid "PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)"
 msgstr "Súbory popisu PostScriptu tlačiarne (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)"
 
 # gtk_menu_item
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2251
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2253
 msgid "No suitable driver found"
 msgstr "Nenašiel sa žiadny vhodný ovládač"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2322
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2324
 msgid "Searching for preferred drivers…"
 msgstr "Hľadajú sa preferované ovládače…"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2343
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2345
 msgid "Select from database…"
 msgstr "Vybrať z databázy…"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2352
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2354
 msgid "Provide PPD File…"
 msgstr "Poskytnúť súbor PPD…"
 
 #. Translators: Name of job which makes printer to print test page
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2503 ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2526
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2505 ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2528
 msgid "Test page"
 msgstr "Skúšobná strana"
 
 #. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2940
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2942
 #, c-format
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor používateľského rozhrania: %s"
@@ -4718,36 +4720,36 @@ msgid "%s Active Jobs"
 msgstr "Aktívne úlohy tlačiarne %s"
 
 #. Translators: The found device is a printer connected via USB
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1620
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1568
 msgid "USB"
 msgstr "USB"
 
 #. Translators: The found device is a printer connected via serial port
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1625
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1573
 msgid "Serial Port"
 msgstr "Sériový Port"
 
 #. Translators: The found device is a printer connected via parallel port
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1632
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1580
 msgid "Parallel Port"
 msgstr "Paralelný port"
 
 # GtkLabel label
 #. Translators: Location of found network printer (e.g. Kitchen, Reception)
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1688
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1636
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Umiestnenie: %s"
 
 # GtkLabel label
 #. Translators: Network address of found printer
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1693
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1641
 #, c-format
 msgid "Address: %s"
 msgstr "Adresa: %s"
 
 #. Translators: This item is a server which needs authentication to show its printers
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1717
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1665
 msgid "Server requires authentication"
 msgstr "Server vyžaduje overenie totožnosti"
 
@@ -5203,36 +5205,36 @@ msgstr "Použije sa na určenie vášho geografického umiestnenia"
 msgid "_Automatic Problem Reporting"
 msgstr "_Automatické hlásenie problémov"
 
-#: ../panels/region/cc-format-chooser.c:119
+#: ../panels/region/cc-format-chooser.c:120
 msgctxt "measurement format"
 msgid "Imperial"
 msgstr "Imperiálne"
 
-#: ../panels/region/cc-format-chooser.c:121
+#: ../panels/region/cc-format-chooser.c:122
 msgctxt "measurement format"
 msgid "Metric"
 msgstr "Metrické"
 
-#: ../panels/region/cc-format-chooser.c:286
+#: ../panels/region/cc-format-chooser.c:287
 msgid "No regions found"
 msgstr "Nenašli sa žiadne regióny"
 
-#: ../panels/region/cc-input-chooser.c:180
+#: ../panels/region/cc-input-chooser.c:181
 msgid "No input sources found"
 msgstr "Nenašli sa žiadne zdroje vstupu"
 
-#: ../panels/region/cc-input-chooser.c:1085
+#: ../panels/region/cc-input-chooser.c:1086
 msgctxt "Input Source"
 msgid "Other"
 msgstr "Iný"
 
 # label
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:247 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1064
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:247 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1071
 msgid "Your session needs to be restarted for changes to take effect"
 msgstr "Aby sa prejavili zmeny, musíte reštartovať vašu reláciu"
 
 # button
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:251 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1068
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:251 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1075
 msgid "Restart Now"
 msgstr "Reštartovať teraz"
 
@@ -7018,14 +7020,14 @@ msgstr "%s - %s"
 
 #. Translators: This is a time format string in the style of "22:58".
 #. It indicates a login time which follows a date.
-#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:175 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:842
+#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:175 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:844
 msgctxt "login date-time"
 msgid "%k:%M"
 msgstr "%k:%M"
 
 #. Translators: This indicates a login date-time.
 #. The first %s is a date, and the second %s a time.
-#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:178 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:846
+#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:178 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:848
 #, c-format
 msgctxt "login date-time"
 msgid "%s, %s"
@@ -7105,89 +7107,89 @@ msgstr "Neplatné heslo, skúste to znovu"
 msgid "Couldn't connect to the %s domain: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k doméne %s: %s"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:238
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:240
 msgid "Other Accounts"
 msgstr "Iné účty"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:448
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:450
 msgid "Failed to delete user"
 msgstr "Odstránenie používateľa zlyhalo"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:508 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:567 
../panels/user-accounts/um-user-panel.c:619
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:510 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:569 
../panels/user-accounts/um-user-panel.c:621
 msgid "Failed to revoke remotely managed user"
 msgstr "Zlyhalo zrušenie na diaľku spravovaného používateľa"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:675
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:677
 msgid "You cannot delete your own account."
 msgstr "Nemôžete odstrániť vlastný účet."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:684
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:686
 #, c-format
 msgid "%s is still logged in"
 msgstr "Používateľ %s je stále prihlásený"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:688
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:690
 msgid "Deleting a user while they are logged in can leave the system in an inconsistent state."
 msgstr "Odstránenie prihláseného používateľa môže spôsobiť nestabilitu systému."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:697
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:699
 #, c-format
 msgid "Do you want to keep %s's files?"
 msgstr "Chcete ponechať súbory používateľa %s?"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:701
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:703
 msgid "It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files around when deleting a user 
account."
 msgstr "Pri odstraňovaní používateľa je možné ponechať jeho domovský priečinok, súbory pošty a dočasné 
súbory."
 
 # button
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:704
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:706
 msgid "_Delete Files"
 msgstr "O_dstrániť súbory"
 
 # button
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:705
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:707
 msgid "_Keep Files"
 msgstr "Po_nechať súbory"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:719
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:721
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to revoke remotely managed %s's account?"
 msgstr "Naozaj chcete zrušiť na diaľku spravovaný účet používateľa %s?"
 
 # button
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:723
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:725
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:775
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:777
 msgctxt "Password mode"
 msgid "Account disabled"
 msgstr "Účet je zakázaný"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:783
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:785
 msgctxt "Password mode"
 msgid "To be set at next login"
 msgstr "Nastaviť pri najbližšom prihlásení"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:786
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:788
 msgctxt "Password mode"
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:835
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:837
 msgid "Logged in"
 msgstr "Prihlásený"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1267
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1274
 msgid "Failed to contact the accounts service"
 msgstr "Spojenie so službou účtov zlyhalo"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1269
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1276
 msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
 msgstr "Uistite sa, prosím, že je služba AccountService nainštalovaná a povolená."
 
 # tooltip
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1310
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1317
 msgid ""
 "To make changes,\n"
 "click the * icon first"
@@ -7196,12 +7198,12 @@ msgstr ""
 "kliknite najprv na ikonu *"
 
 # tooltip
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1348
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1355
 msgid "Create a user account"
 msgstr "Vytvorí používateľský účet"
 
 # tooltip
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1359 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1671
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1366 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1678
 msgid ""
 "To create a user account,\n"
 "click the * icon first"
@@ -7210,12 +7212,12 @@ msgstr ""
 "kliknite najprv na ikonu *"
 
 # tooltip
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1369
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1376
 msgid "Delete the selected user account"
 msgstr "Odstráni vybraný používateľský účet"
 
 # tooltip
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1381 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1676
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1388 ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1683
 msgid ""
 "To delete the selected user account,\n"
 "click the * icon first"
@@ -7223,7 +7225,7 @@ msgstr ""
 "Keď chcete odstrániť používateľský účet,\n"
 "kliknite najprv na ikonu *"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1585
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1592
 msgid "My Account"
 msgstr "Môj účet"
 
@@ -7336,7 +7338,7 @@ msgstr "%d. z %d"
 # PM: doriesit v master vetve
 # PM: dalej je priradiť k displeju
 # dialog title
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:530
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:522
 msgid "Display Mapping"
 msgstr "Priradenie zobrazenia"
 
@@ -7692,6 +7694,10 @@ msgstr "Systém"
 msgid "Preferences;Settings;"
 msgstr "Nastavenia;Konfigurácia;"
 
+# GtkListStore item
+#~ msgid "Power off"
+#~ msgstr "Vypnúť"
+
 #~ msgid "Turns off wireless devices"
 #~ msgstr "Vypne bezdrôtové zariadenia"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]