[seahorse] Updated Czech translationcommit addf3d50b36cf8d292ed026ec4e6150a4fd5eb9e
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Fri Jul 24 15:36:45 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   42 +++++++++++++++++++++++-------------------
 1 files changed, 23 insertions(+), 19 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 69e033b..ea15edc 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -17,8 +17,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: seahorse\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=seahorse&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-01-06 11:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-06 23:25+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-24 11:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-24 15:36+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -84,7 +84,7 @@ msgstr "Domovská stránka projektu Seahorse"
 msgid "Cannot delete"
 msgstr "Nelze smazat"
 
-#: ../common/catalog.vala:331 ../libseahorse/seahorse-key-manager-store.c:440
+#: ../common/catalog.vala:331 ../libseahorse/seahorse-key-manager-store.c:443
 msgid "Couldn't export keys"
 msgstr "Nelze exportovat klíče"
 
@@ -176,27 +176,27 @@ msgstr "Hesla"
 msgid "Stored personal passwords, credentials and secrets"
 msgstr "Uložená osobní hesla a přístupové údaje"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:241
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:251
 msgid "New password keyring"
 msgstr "Nová klíčenka s hesly"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:242 ../gkr/gkr-backend.vala:249
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:252 ../gkr/gkr-backend.vala:259
 msgid "Used to store application and network passwords"
 msgstr "Používá se pro ukládání aplikačních a síťových hesel"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:243
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:253
 msgid "New password..."
 msgstr "Nové heslo…"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:244 ../gkr/gkr-backend.vala:251
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:254 ../gkr/gkr-backend.vala:261
 msgid "Safely store a password or secret."
 msgstr "Bezpečně uložit heslo."
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:248
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:258
 msgid "Password Keyring"
 msgstr "Klíčenka s hesly"
 
-#: ../gkr/gkr-backend.vala:250
+#: ../gkr/gkr-backend.vala:260
 msgid "Stored Password"
 msgstr "Uložené heslo"
 
@@ -734,16 +734,16 @@ msgstr ":"
 msgid "The port to access the server on."
 msgstr "Port, na kterém se má přistupovat k serveru."
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:114
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:108
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Verze této aplikace"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:120
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:164
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:114
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:158
 msgid "- System Settings"
 msgstr "– Systémová nastavení"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-application.c:160
+#: ../libseahorse/seahorse-application.c:154
 msgid "Don't display a window"
 msgstr "Nezobrazovat okno"
 
@@ -803,6 +803,10 @@ msgstr "Automaticky _synchronizovat změněné klíče se servery klíčů"
 msgid "Key Servers"
 msgstr "Servery klíčů"
 
+#: ../libseahorse/seahorse-search-provider.c:186
+msgid "The search provider is not loaded yet"
+msgstr "Poskytovatel hledání zatím není načten"
+
 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:38
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1251
 #: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.xml.h:1
@@ -1457,11 +1461,11 @@ msgstr "_Synchronizovat a zveřejnit klíče…"
 msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
 msgstr "Zveřejnit a/nebo synchronizovat vaše klíče s klíči online."
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:167
+#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:193
 msgid "PGP Keys"
 msgstr "Klíče PGP"
 
-#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:173
+#: ../pgp/seahorse-pgp-backend.c:199
 msgid "PGP keys are for encrypting email or files"
 msgstr "Klíče PGP jsou pro zašifrování elektronické pošty nebo souborů"
 
@@ -2078,11 +2082,11 @@ msgstr "Osobní certifikát a klíč"
 msgid "Personal certificate"
 msgstr "Osobní certifikát"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:184
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:189
 msgid "Certificates"
 msgstr "Certifikáty"
 
-#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:190
+#: ../pkcs11/seahorse-pkcs11-backend.c:195
 msgid "X.509 certificates and related keys"
 msgstr "X.509 certifikáty a příslušné klíče"
 
@@ -2394,11 +2398,11 @@ msgstr "Zadejte nové heslo pro: %s"
 msgid "Enter the new passphrase again: %s"
 msgstr "Zadejte znovu nové heslo pro: %s"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:88
+#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:115
 msgid "Secure Shell"
 msgstr "Secure Shell"
 
-#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:94
+#: ../ssh/seahorse-ssh-backend.c:121
 msgid "Keys used to connect securely to other computers"
 msgstr "Klíče používané k bezpečnému připojení k jiným počítačům"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]