[gedit/gnome-3-16] Updated Swedish translationcommit b4b14b68cd98c56fed810b0e6a56e336ffc418ff
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Thu Jul 16 21:39:18 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  835 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 443 insertions(+), 392 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 9f2828d..a7fe4ba 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-27 18:06+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-25 23:34+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-16 17:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-16 23:36+0200\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -22,13 +22,12 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
-"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
-"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
-"text editor."
+"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While aiming "
+"at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose text editor."
 msgstr ""
 "Gedit är den officiella textredigeraren för skrivbordsmiljön GNOME. Även om "
 "målet är att vara enkel och lättanvänd, så är gedit ändå en kraftfull "
@@ -37,8 +36,8 @@ msgstr ""
 #: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
-"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
-"tool to accomplish your task."
+"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable tool to "
+"accomplish your task."
 msgstr ""
 "Oavsett om du skriver den nya kioskvältaren, programmerar ett innovativt "
 "program, eller helt enkelt skriver ner några snabba anteckningar, så kommer "
@@ -46,17 +45,17 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
-"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
-"needs and adapt it to your workflow."
+"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your needs "
+"and adapt it to your workflow."
 msgstr ""
-"Dess flexibla system med insticksmoduler tillåter dig att skräddarsy "
-"programmet efter dina behov och anpassa det till ditt arbetsflöde."
+"Dess flexibla system med insticksmoduler tillåter dig att skräddarsy programmet "
+"efter dina behov och anpassa det till ditt arbetsflöde."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1
 msgid "gedit"
 msgstr "gedit"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:724
+#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:737
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Textredigerare"
 
@@ -86,15 +85,14 @@ msgstr "Använd standardtypsnitt"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
-"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
-"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
-"font."
+"Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of "
+"a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in "
+"the \"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
 msgstr ""
 "Huruvida systemets standardtypsnitt med fast breddsteg ska användas för "
 "redigering av text istället för ett typsnitt som är specifikt för gedit. Om "
-"detta alternativ är inaktiverat, kommer typsnittet som är angivet i "
-"alternativet ”Redigerartypsnitt” att användas istället för systemtypsnittet."
+"detta alternativ är inaktiverat, kommer typsnittet som är angivet i alternativet "
+"”Redigerartypsnitt” att användas istället för systemtypsnittet."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:3
 msgid "'Monospace 12'"
@@ -106,11 +104,11 @@ msgstr "Redigerartypsnitt"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
 msgid ""
-"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
-"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
+"A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect "
+"if the \"Use Default Font\" option is turned off."
 msgstr ""
-"Ett anpassat typsnitt som används för redigeringsytan. Detta kommer endast "
-"att ha effekt om alternativet ”Använd standardtypsnitt” är frånslaget."
+"Ett anpassat typsnitt som används för redigeringsytan. Detta kommer endast att "
+"ha effekt om alternativet ”Använd standardtypsnitt” är frånslaget."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Style Scheme"
@@ -134,13 +132,11 @@ msgstr "Spara automatiskt"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
 msgid ""
-"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
-"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
-"option."
+"Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. "
+"You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" option."
 msgstr ""
-"Huruvida gedit automatiskt ska spara ändrade filer efter ett tidsintervall. "
-"Du kan ange tidsintervallet med alternativet ”Intervall för automatiskt "
-"sparande”."
+"Huruvida gedit automatiskt ska spara ändrade filer efter ett tidsintervall. Du "
+"kan ange tidsintervallet med alternativet ”Intervall för automatiskt sparande”."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Autosave Interval"
@@ -148,8 +144,8 @@ msgstr "Intervall för automatiskt sparande"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
 msgid ""
-"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
-"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
+"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This "
+"will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
 msgstr ""
 "Antal minuter efter vilket gedit automatiskt kommer att spara ändrade filer. "
 "Detta har endast effekt då alternativet ”Spara automatiskt” är påslaget."
@@ -160,8 +156,8 @@ msgstr "Maximalt antal ångringsåtgärder"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
 msgid ""
-"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
-"\"-1\" for unlimited number of actions."
+"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1\" "
+"for unlimited number of actions."
 msgstr ""
 "Maximalt antal åtgärder som gedit kan ångra eller göra om. Använd \"-1\" för "
 "obegränsat antal åtgärder."
@@ -173,12 +169,12 @@ msgstr "Radbrytningsläge"
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
 msgid ""
 "Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
-"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
-"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
-"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
+"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
+"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
+"make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr ""
-"Anger hur långa rader ska radbrytas i redigeringsytan. Använd \"none\" för "
-"ingen radbrytning, \"word\" för radbrytning vid ordgränser och \"char\" för "
+"Anger hur långa rader ska radbrytas i redigeringsytan. Använd \"none\" för ingen "
+"radbrytning, \"word\" för radbrytning vid ordgränser och \"char\" för "
 "radbrytning vid enskilda teckengränser. Observera att det görs skillnad på "
 "versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de "
 "visas här."
@@ -190,14 +186,14 @@ msgstr "Senast valda uppdelningsläge för radbrytningsläge"
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:19
 msgid ""
 "Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
-"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use \"word\" "
-"for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at individual "
-"character boundaries."
+"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use \"word\" for "
+"wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at individual character "
+"boundaries."
 msgstr ""
 "Anger det senast valda uppdelningsläget för radbrytningsläge, så att vi "
-"fortfarande kommer ihåg inställt uppdelningsläge även då radbrytningsläget "
-"är inaktiverat. Använd \"word\" för radbrytning vid ordgränser, och \"char\" "
-"för radbrytning vid enskilda teckengränser."
+"fortfarande kommer ihåg inställt uppdelningsläge även då radbrytningsläget är "
+"inaktiverat. Använd \"word\" för radbrytning vid ordgränser, och \"char\" för "
+"radbrytning vid enskilda teckengränser."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Tab Size"
@@ -272,20 +268,20 @@ msgstr "Smarta Home och End"
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
 msgid ""
 "Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
-"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
-"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
-"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
-"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
-"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
-"the text instead of the start/end of the line."
+"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move to "
+"the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the start/"
+"end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are pressed, "
+"\"before\" to move to the start/end of the text before moving to the start/end "
+"of the line and \"always\" to always move to the start/end of the text instead "
+"of the start/end of the line."
 msgstr ""
 "Anger hur markören flyttas när tangenterna HOME och END används. Använd "
-"\"disabled\" för att alltid flytta till början/slutet av raden, \"after\" "
-"för att flytta till början/slutet av raden första gången tangenterna används "
-"och till början/slutet av texten samt ignorera tomrum andra gången som "
-"tangenterna används, \"before\" för att flytta till början/slutet av texten "
-"innan flytt till början/slutet av raden och \"always\" för att alltid flytta "
-"till början/slutet av texten istället för början/slutet av raden."
+"\"disabled\" för att alltid flytta till början/slutet av raden, \"after\" för "
+"att flytta till början/slutet av raden första gången tangenterna används och "
+"till början/slutet av texten samt ignorera tomrum andra gången som tangenterna "
+"används, \"before\" för att flytta till början/slutet av texten innan flytt till "
+"början/slutet av raden och \"always\" för att alltid flytta till början/slutet "
+"av texten istället för början/slutet av raden."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Restore Previous Cursor Position"
@@ -293,11 +289,9 @@ msgstr "Återställ tidigare markörposition"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
 msgid ""
-"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
-"loaded."
+"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded."
 msgstr ""
-"Huruvida gedit ska återställa den tidigare markörpositionen när en fil läses "
-"in."
+"Huruvida gedit ska återställa den tidigare markörpositionen när en fil läses in."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Enable Syntax Highlighting"
@@ -312,8 +306,7 @@ msgid "Enable Search Highlighting"
 msgstr "Aktivera färgmarkering vid sökning"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
-msgid ""
-"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
+msgid "Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
 msgstr "Huruvida gedit ska färgmarkera alla förekomster av söktexten."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
@@ -324,8 +317,8 @@ msgstr "Försäkra efterliggande nyrad"
 msgid ""
 "Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
 msgstr ""
-"Huruvida gedit ska försäkra att dokument alltid avslutas med en "
-"efterliggande nyrad."
+"Huruvida gedit ska försäkra att dokument alltid avslutas med en efterliggande "
+"nyrad."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Toolbar is Visible"
@@ -341,36 +334,32 @@ msgstr "Visningsläge för anteckningsblocksflikar"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
 msgid ""
-"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
-"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
-"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
-"make sure they appear exactly as mentioned here."
+"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the tabs, "
+"\"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only when "
+"there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so make "
+"sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr ""
 "Anger när anteckningsblocksflikar ska visas. Använd \"never\" för att aldrig "
-"visa flikarna, \"always\" för att alltid visa flikarna och \"auto\" för att "
-"visa flikarna endast när det finns fler än en flik. Observera att det görs "
-"skillnad på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas "
-"exakt som de visas här."
+"visa flikarna, \"always\" för att alltid visa flikarna och \"auto\" för att visa "
+"flikarna endast när det finns fler än en flik. Observera att det görs skillnad "
+"på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de "
+"visas här."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Status Bar is Visible"
 msgstr "Statusrad är synlig"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
-msgid ""
-"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
-msgstr ""
-"Huruvida statusraden i nederkanten på redigeringsfönster ska vara synlig."
+msgid "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
+msgstr "Huruvida statusraden i nederkanten på redigeringsfönster ska vara synlig."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
 msgid "Side panel is Visible"
 msgstr "Sidopanelen är synlig"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
-msgid ""
-"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
-msgstr ""
-"Huruvida sidopanelen till vänster i redigeringsfönstret ska vara synlig."
+msgid "Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
+msgstr "Huruvida sidopanelen till vänster i redigeringsfönstret ska vara synlig."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Maximum Recent Files"
@@ -378,8 +367,8 @@ msgstr "Maximalt antal senaste filer"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
 msgid ""
-"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
-"in the \"Recent Files\" submenu."
+"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in "
+"the \"Recent Files\" submenu."
 msgstr ""
 "Anger det maximala antalet senaste öppnade filer som kommer att visas i "
 "undermenyn ”Senaste filer”."
@@ -398,8 +387,7 @@ msgstr "Skriv ut huvud"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
-msgstr ""
-"Huruvida gedit ska inkludera ett dokumenthuvud vid utskrift av dokument."
+msgstr "Huruvida gedit ska inkludera ett dokumenthuvud vid utskrift av dokument."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Printing Line Wrapping Mode"
@@ -425,8 +413,7 @@ msgstr "Skriv ut radnummer"
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
 msgid ""
 "If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
-"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
-"lines."
+"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of lines."
 msgstr ""
 "Om detta värde är 0 kommer inga radnummer att infogas vid utskrift av ett "
 "dokument. Annars kommer gedit att skriva ut radnummer med detta radintervall."
@@ -440,8 +427,7 @@ msgid "Body Font for Printing"
 msgstr "Texttypsnitt för utskrift"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
-msgid ""
-"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
+msgid "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
 msgstr ""
 "Anger det typsnitt som ska användas för dokumentets text vid utskrift av "
 "dokument."
@@ -456,12 +442,11 @@ msgstr "Sidhuvudstypsnitt för utskrift"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:69
 msgid ""
-"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
-"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
+"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will "
+"only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
 msgstr ""
-"Anger det typsnitt som ska användas för sidhuvud vid utskrift av ett "
-"dokument. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet ”Skriv ut huvud” "
-"är påslaget."
+"Anger det typsnitt som ska användas för sidhuvud vid utskrift av ett dokument. "
+"Detta kommer endast att ha effekt om alternativet ”Skriv ut huvud” är påslaget."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
 msgid "'Sans 8'"
@@ -473,12 +458,44 @@ msgstr "Radnummerstypsnitt för utskrift"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:72
 msgid ""
-"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
-"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
+"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take "
+"effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
 msgstr ""
 "Anger det typsnitt som ska användas för radnummer vid utskrift. Detta kommer "
 "endast att ha effekt om alternativet ”Skriv ut radnummer” inte är noll."
 
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
+msgid "Margin Left"
+msgstr "Vänstermarginal"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
+msgid "The left margin, in millimeters."
+msgstr "Vänstermarginalen i millimeter."
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:75
+msgid "Margin Top"
+msgstr "Övre marginal"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
+msgid "The top margin, in millimeters."
+msgstr "Överkantsmarginalen i millimeter."
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:77
+msgid "Margin Right"
+msgstr "Högermarginal"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:78
+msgid "The right margin, in millimeters."
+msgstr "Högermarginalen i millimeter."
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:79
+msgid "Margin Bottom"
+msgstr "Nedre marginal"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:80
+msgid "The bottom margin, in millimeters."
+msgstr "Nederkantsmarginalen i millimeter."
+
 #. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
 #. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
 #. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
@@ -490,19 +507,19 @@ msgstr ""
 #. Only recognized encodings are used.
 #. See http://git.gnome.org/browse/gedit/tree/gedit/gedit-encodings.c#n152 for
 #. a list of supported encodings
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:92
 msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
 msgstr "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:93
 msgid "Automatically Detected Encodings"
 msgstr "Automatiskt identifierade kodningar"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:94
 msgid ""
-"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
-"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
-"recognized encodings are used."
+"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the encoding "
+"of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized "
+"encodings are used."
 msgstr ""
 "Sorterad lista över teckenkodningar som används av gedit för automatisk "
 "identifiering av filens kodning. \"CURRENT\" är kodningen för den aktuella "
@@ -510,15 +527,15 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
 #. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:97
 msgid "['ISO-8859-15']"
 msgstr "['ISO-8859-15']"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Encodings shown in menu"
 msgstr "Kodningar som visas i menyn"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:99
 msgid ""
 "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
 "selector. Only recognized encodings are used."
@@ -526,73 +543,73 @@ msgstr ""
 "Lista med teckenkodningar som visas i teckenkodningsmenyn i filväljaren för "
 "öppnande/sparande av filer. Endast kända kodningar används."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:100
 msgid "Active plugins"
 msgstr "Aktiva insticksmoduler"
 
 # Osäker.
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:101
 msgid ""
-"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
-"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
+"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See "
+"the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
 msgstr ""
 "Lista med aktiva insticksmoduler. Den innehåller ”platsen” för de aktiva "
 "insticksmodulerna. Se filen .gedit-plugin för att få tag i ”platsen” för en "
 "given insticksmodul."
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:105
+#: ../gedit/gedit-app.c:107
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Visa programmets version"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:111
+#: ../gedit/gedit-app.c:113
 msgid "Display list of possible values for the encoding option"
 msgstr "Visa en lista över möjliga värden för kodningsalternativet"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:118
+#: ../gedit/gedit-app.c:120
 msgid ""
-"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
-"command line"
+"Set the character encoding to be used to open the files listed on the command "
+"line"
 msgstr ""
-"Ställ in den teckenkodning som ska användas för att öppna filerna som anges "
-"på kommandoraden"
+"Ställ in den teckenkodning som ska användas för att öppna filerna som anges på "
+"kommandoraden"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:119
+#: ../gedit/gedit-app.c:121
 msgid "ENCODING"
 msgstr "KODNING"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:125
+#: ../gedit/gedit-app.c:127
 msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
 msgstr "Skapa ett nytt topplagerfönster i en befintlig instans av gedit"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:132
+#: ../gedit/gedit-app.c:134
 msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
 msgstr "Skapa ett nytt dokument i en befintlig instans av gedit"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:139
+#: ../gedit/gedit-app.c:141
 msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
 msgstr "Ställ in storlek och position för fönstret (BREDDxHÖJD+X+Y)"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:140
+#: ../gedit/gedit-app.c:142
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRI"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:146
+#: ../gedit/gedit-app.c:148
 msgid "Open files and block process until files are closed"
 msgstr "Öppna filer och blockera processen tills filer har stängts"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:153
+#: ../gedit/gedit-app.c:155
 msgid "Run gedit in standalone mode"
 msgstr "Kör gedit i fristående läge"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:160
+#: ../gedit/gedit-app.c:162
 msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
 msgstr "[FIL…] [+RAD[:KOLUMN]]"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:265
+#: ../gedit/gedit-app.c:274
 msgid "There was an error displaying the help."
 msgstr "Ett fel inträffade vid visning av hjälpen."
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:919
+#: ../gedit/gedit-app.c:944
 #, c-format
 msgid "%s: invalid encoding."
 msgstr "%s: ogiltig kodning."
@@ -609,8 +626,7 @@ msgstr "Stäng _utan att spara"
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:459 ../gedit/gedit-commands-file.c:593
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:669 ../gedit/gedit-commands-file.c:868
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1580 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:135
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:516
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:790
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:516 ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:790
 #: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:51
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
@@ -645,18 +661,16 @@ msgstr "_Spara"
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
 msgid_plural ""
-"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
-"lost."
+"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently lost."
 msgstr[0] ""
-"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste sekunden att "
-"vara borta för alltid."
+"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste sekunden att vara "
+"borta för alltid."
 msgstr[1] ""
-"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under de senaste %ld sekunderna "
-"att vara borta för alltid."
+"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under de senaste %ld sekunderna att "
+"vara borta för alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:377
-msgid ""
-"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
+msgid "If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
 msgstr ""
 "Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste minuten att vara "
 "borta för alltid."
@@ -670,8 +684,8 @@ msgid_plural ""
 "If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
 "permanently lost."
 msgstr[0] ""
-"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste minuten och "
-"sekunden att vara borta för alltid."
+"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste minuten och sekunden "
+"att vara borta för alltid."
 msgstr[1] ""
 "Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste minuten och %ld "
 "sekunderna att vara borta för alltid."
@@ -681,8 +695,7 @@ msgstr[1] ""
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
 msgid_plural ""
-"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
-"lost."
+"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently lost."
 msgstr[0] ""
 "Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste minuten att vara "
 "borta för alltid."
@@ -699,30 +712,29 @@ msgstr ""
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
 #, c-format
 msgid ""
-"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
-"permanently lost."
+"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be permanently "
+"lost."
 msgid_plural ""
-"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
-"permanently lost."
+"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be permanently "
+"lost."
 msgstr[0] ""
-"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste timmen och "
-"minuten att vara borta för alltid."
+"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste timmen och minuten "
+"att vara borta för alltid."
 msgstr[1] ""
 "Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste timmen och %d "
 "minuterna att vara borta för alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
 #, c-format
-msgid ""
-"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
+msgid "If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
 msgid_plural ""
 "If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
 msgstr[0] ""
 "Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under den senaste timmen att vara "
 "borta för alltid."
 msgstr[1] ""
-"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under de senaste %d timmarna att "
-"vara borta för alltid."
+"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda under de senaste %d timmarna att vara "
+"borta för alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:473
 #, c-format
@@ -752,11 +764,9 @@ msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgid_plural ""
 "There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgstr[0] ""
-"Det finns ett dokument med osparade ändringar. Spara ändringar innan "
-"avslutande?"
+"Det finns ett dokument med osparade ändringar. Spara ändringar innan avslutande?"
 msgstr[1] ""
-"Det finns %d dokument med osparade ändringar. Spara ändringar innan "
-"avslutande?"
+"Det finns %d dokument med osparade ändringar. Spara ändringar innan avslutande?"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:630
 msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
@@ -768,8 +778,7 @@ msgstr "_Välj de dokument som du vill spara:"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:658
 msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
-msgstr ""
-"Om du inte sparar kommer alla dina ändringar att vara borta för alltid."
+msgstr "Om du inte sparar kommer alla dina ändringar att vara borta för alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:258
 #, c-format
@@ -784,8 +793,7 @@ msgstr[0] "Läser in %d fil…"
 msgstr[1] "Läser in %d filer…"
 
 #. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:453
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:453 ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
 msgid "Open"
 msgstr "Öppna"
 
@@ -822,8 +830,8 @@ msgstr "Spara filen som vanlig text?"
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:651
 #, c-format
 msgid ""
-"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
-"using compression."
+"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved using "
+"compression."
 msgstr ""
 "Filen ”%s” sparades tidigare som vanlig text och kommer nu att sparas med "
 "komprimering."
@@ -835,8 +843,8 @@ msgstr "_Spara med komprimering"
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:660
 #, c-format
 msgid ""
-"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
-"as plain text."
+"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved as "
+"plain text."
 msgstr ""
 "Filen ”%s” sparades tidigare med komprimering och kommer nu att sparas som "
 "vanlig text."
@@ -869,21 +877,19 @@ msgstr "Återställ osparade ändringar i dokumentet ”%s”?"
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
 msgid_plural ""
-"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
-"lost."
+"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently lost."
 msgstr[0] ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste sekunden kommer att vara "
-"borta för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste sekunden kommer att vara borta "
+"för alltid."
 msgstr[1] ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under de senaste %ld sekunderna kommer att "
-"vara borta för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under de senaste %ld sekunderna kommer att vara "
+"borta för alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1506
-msgid ""
-"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
+msgid "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
 msgstr ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste minuten kommer att vara "
-"borta för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste minuten kommer att vara borta "
+"för alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1512
 #, c-format
@@ -894,8 +900,8 @@ msgid_plural ""
 "Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
 "permanently lost."
 msgstr[0] ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste minuten och sekunden kommer "
-"att vara borta för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste minuten och sekunden kommer att "
+"vara borta för alltid."
 msgstr[1] ""
 "Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste minuten och %ld sekunderna "
 "kommer att vara borta för alltid."
@@ -905,11 +911,10 @@ msgstr[1] ""
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
 msgid_plural ""
-"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
-"lost."
+"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently lost."
 msgstr[0] ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste minuten kommer att vara "
-"borta för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste minuten kommer att vara borta "
+"för alltid."
 msgstr[1] ""
 "Ändringar i dokumentet gjorda under de senaste %ld minuterna kommer att vara "
 "borta för alltid."
@@ -917,36 +922,35 @@ msgstr[1] ""
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1537
 msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
 msgstr ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste timmen kommer att vara borta "
-"för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste timmen kommer att vara borta för "
+"alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1543
 #, c-format
 msgid ""
-"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
-"permanently lost."
+"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be permanently "
+"lost."
 msgid_plural ""
-"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
-"permanently lost."
+"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be permanently "
+"lost."
 msgstr[0] ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste timmen och minuten kommer "
-"att vara borta för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste timmen och minuten kommer att "
+"vara borta för alltid."
 msgstr[1] ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste timmen och %d minuterna "
-"kommer att vara borta för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste timmen och %d minuterna kommer "
+"att vara borta för alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1558
 #, c-format
-msgid ""
-"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
+msgid "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
 msgid_plural ""
 "Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
 msgstr[0] ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste timmen kommer att vara borta "
-"för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under den senaste timmen kommer att vara borta för "
+"alltid."
 msgstr[1] ""
-"Ändringar i dokumentet gjorda under de senaste %d timmarna kommer att vara "
-"borta för alltid."
+"Ändringar i dokumentet gjorda under de senaste %d timmarna kommer att vara borta "
+"för alltid."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1581
 msgid "_Revert"
@@ -987,7 +991,7 @@ msgstr "Hittade och ersatte en förekomst"
 msgid "\"%s\" not found"
 msgstr "”%s” hittades inte"
 
-#: ../gedit/gedit-document.c:956 ../gedit/gedit-document.c:986
+#: ../gedit/gedit-document.c:986 ../gedit/gedit-document.c:1016
 #, c-format
 msgid "Unsaved Document %d"
 msgstr "Osparat dokument %d"
@@ -997,8 +1001,8 @@ msgstr "Osparat dokument %d"
 msgid "Tab Group %i"
 msgstr "Flikgrupp %i"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:525 ../gedit/gedit-window.c:1134
-#: ../gedit/gedit-window.c:1140 ../gedit/gedit-window.c:1148
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:525 ../gedit/gedit-window.c:1142
+#: ../gedit/gedit-window.c:1148 ../gedit/gedit-window.c:1156
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Skrivskyddad"
 
@@ -1042,7 +1046,7 @@ msgstr "Teckenkodning:"
 msgid "Line Ending:"
 msgstr "Radslut:"
 
-#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:257 ../gedit/gedit-window.c:1218
+#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:257 ../gedit/gedit-window.c:1226
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:108
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:317
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:433
@@ -1050,8 +1054,7 @@ msgstr "Radslut:"
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Oformaterad text"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:148
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:496
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:148 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:496
 msgid "_Retry"
 msgstr "_Försök igen"
 
@@ -1060,8 +1063,7 @@ msgstr "_Försök igen"
 msgid "Could not find the file “%s”."
 msgstr "Kunde inte hitta filen ”%s”."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:170
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:210
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:170 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:210
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:217
 msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
 msgstr "Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."
@@ -1093,8 +1095,8 @@ msgstr "”%s” är inte en giltig plats."
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:251
 #, c-format
 msgid ""
-"Host “%s” could not be found. Please check that your proxy settings are "
-"correct and try again."
+"Host “%s” could not be found. Please check that your proxy settings are correct "
+"and try again."
 msgstr ""
 "Värden ”%s” kunde inte hittas. Kontrollera att dina proxyinställningar är "
 "korrekta och försök igen."
@@ -1102,8 +1104,8 @@ msgstr ""
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:266
 #, c-format
 msgid ""
-"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
-"try again."
+"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and try "
+"again."
 msgstr ""
 "Värdnamnet var ogiltigt. Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök "
 "igen."
@@ -1124,8 +1126,7 @@ msgstr "Oväntat fel: %s"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:348
 msgid "Cannot find the requested file. Perhaps it has recently been deleted."
-msgstr ""
-"Kan inte hitta den efterfrågade filen. Den har kanske tagits bort nyligen."
+msgstr "Kan inte hitta den efterfrågade filen. Den har kanske tagits bort nyligen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:358
 #, c-format
@@ -1147,18 +1148,17 @@ msgstr "Ditt system är frånkopplat. Kontrollera ditt nätverk."
 
 #. Translators: the access key chosen for this string should be
 #. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:504
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:773
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:504 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:773
 msgid "Edit Any_way"
 msgstr "Redigera än_då"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:596
 msgid ""
-"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
-"found within this limit."
+"The number of followed links is limited and the actual file could not be found "
+"within this limit."
 msgstr ""
-"Antalet följda länkar är begränsat och den faktiska filen kunde inte hittas "
-"inom denna gräns."
+"Antalet följda länkar är begränsat och den faktiska filen kunde inte hittas inom "
+"denna gräns."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:600
 msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
@@ -1168,8 +1168,7 @@ msgstr "Du har inte tillräckliga rättigheter för att öppna filen."
 msgid "Unable to detect the character encoding."
 msgstr "Kan inte identifiera teckenkodningen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:607
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:631
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:607 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:631
 msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
 msgstr "Kontrollera att du inte försöker öppna en binär fil."
 
@@ -1184,11 +1183,11 @@ msgstr "Ett fel inträffade vid öppnandet av filen ”%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:616
 msgid ""
-"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
-"this file you could corrupt this document."
+"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing this "
+"file you could corrupt this document."
 msgstr ""
-"Filen som du öppnat innehåller ogiltiga tecken. Om du fortsätter att "
-"redigera denna fil så kanske du skadar dokumentet."
+"Filen som du öppnat innehåller ogiltiga tecken. Om du fortsätter att redigera "
+"denna fil så kanske du skadar dokumentet."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:619
 msgid "You can also choose another character encoding and try again."
@@ -1199,8 +1198,7 @@ msgstr "Du kan även välja en annan teckenkodning och försöka igen."
 msgid "Could not open the file “%s” using the “%s” character encoding."
 msgstr "Kunde inte öppna filen ”%s” med teckenkodningen ”%s”."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:707
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:707
 msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
 msgstr "Välj en annan teckenkodning från menyn och försök igen."
 
@@ -1216,8 +1214,8 @@ msgstr "Kunde inte spara filen ”%s” med teckenkodningen ”%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:705
 msgid ""
-"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
-"the specified character encoding."
+"The document contains one or more characters that cannot be encoded using the "
+"specified character encoding."
 msgstr ""
 "Detta dokument innehåller ett eller flera tecken som inte kan kodas med den "
 "angivna teckenkodningen."
@@ -1237,14 +1235,12 @@ msgstr "Denna fil ”%s” är redan öppnad i ett annat fönster."
 msgid "Do you want to edit it anyway?"
 msgstr "Vill du redigera den ändå?"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:858
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:948
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:858 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:948
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1240
 msgid "S_ave Anyway"
 msgstr "Spara än_då"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:861
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:951
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:861 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:951
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1243
 msgid "D_on't Save"
 msgstr "Spara i_nte"
@@ -1275,13 +1271,13 @@ msgstr "Kunde inte skapa en temporär säkerhetskopia när ”%s” sparades"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:992
 msgid ""
-"Could not back up the old copy of the file before saving the new one. You "
-"can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
-"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
+"Could not back up the old copy of the file before saving the new one. You can "
+"ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs while "
+"saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
 msgstr ""
-"Kunde inte säkerhetskopiera den gamla kopian av filen före den nya sparas. "
-"Du kan ignorera denna varning och spara filen ändå. Om ett fel inträffar när "
-"den sparas så kan du förlora den gamla kopian av filen. Spara ändå?"
+"Kunde inte säkerhetskopiera den gamla kopian av filen före den nya sparas. Du "
+"kan ignorera denna varning och spara filen ändå. Om ett fel inträffar när den "
+"sparas så kan du förlora den gamla kopian av filen. Spara ändå?"
 
 #. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1052
@@ -1290,8 +1286,8 @@ msgid ""
 "Cannot handle “%s:” locations in write mode. Please check that you typed the "
 "location correctly and try again."
 msgstr ""
-"Kan inte hantera ”%s:”-platser i skrivläget. Kontrollera att du angav "
-"platsen korrekt och försök igen."
+"Kan inte hantera ”%s:”-platser i skrivläget. Kontrollera att du angav platsen "
+"korrekt och försök igen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1060
 msgid ""
@@ -1304,35 +1300,35 @@ msgstr ""
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1069
 #, c-format
 msgid ""
-"“%s” is not a valid location. Please check that you typed the location "
-"correctly and try again."
+"“%s” is not a valid location. Please check that you typed the location correctly "
+"and try again."
 msgstr ""
 "”%s” är inte en giltig plats. Kontrollera att du angav platsen korrekt och "
 "försök igen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1076
 msgid ""
-"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
-"that you typed the location correctly and try again."
+"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check that "
+"you typed the location correctly and try again."
 msgstr ""
-"Du har inte de nödvändiga rättigheterna för att spara filen. Kontrollera att "
-"du angav platsen korrekt och försök igen."
+"Du har inte de nödvändiga rättigheterna för att spara filen. Kontrollera att du "
+"angav platsen korrekt och försök igen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1082
 msgid ""
-"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
-"and try again."
+"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space and "
+"try again."
 msgstr ""
-"Det finns inte tillräckligt med diskutrymme för att spara filen. Frigör en "
-"del utrymme på disken och försök igen."
+"Det finns inte tillräckligt med diskutrymme för att spara filen. Frigör en del "
+"utrymme på disken och försök igen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1087
 msgid ""
-"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
-"typed the location correctly and try again."
+"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you typed "
+"the location correctly and try again."
 msgstr ""
-"Du försöker att spara filen på en skrivskyddad disk. Kontrollera att du "
-"angav platsen korrekt och försök igen."
+"Du försöker att spara filen på en skrivskyddad disk. Kontrollera att du angav "
+"platsen korrekt och försök igen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1093
 msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
@@ -1340,20 +1336,20 @@ msgstr "En fil med samma namn finns redan. Använd ett annat namn."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1098
 msgid ""
-"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
-"the file names. Please use a shorter name."
+"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of the "
+"file names. Please use a shorter name."
 msgstr ""
 "Disken där du försöker att spara filen har en begränsning för längden på "
 "filnamn. Använd ett kortare namn."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1109
 msgid ""
-"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
-"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
-"have this limitation."
+"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file sizes. "
+"Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not have this "
+"limitation."
 msgstr ""
-"Disken där du försöker spara filen har en begränsning på filstorlekar. "
-"Försök att spara en mindre fil eller spara den på en disk som inte har denna "
+"Disken där du försöker spara filen har en begränsning på filstorlekar. Försök "
+"att spara en mindre fil eller spara den på en disk som inte har denna "
 "begränsning."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
@@ -1396,8 +1392,7 @@ msgstr ""
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:413
 msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
 msgstr ""
-"Tryck på denna knapp för att välja det typsnitt som ska användas av "
-"redigeraren"
+"Tryck på denna knapp för att välja det typsnitt som ska användas av redigeraren"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:426
 #, c-format
@@ -1407,8 +1402,7 @@ msgstr "_Använd systemets typsnitt med fast breddsteg (%s)"
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:566
 #, c-format
 msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
-msgstr ""
-"Katalogen ”%s” kunde inte skapas: g_mkdir_with_parents() misslyckades: %s"
+msgstr "Katalogen ”%s” kunde inte skapas: g_mkdir_with_parents() misslyckades: %s"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:763
 msgid "The selected color scheme cannot be installed."
@@ -1435,16 +1429,16 @@ msgstr "Kunde inte ta bort färgschemat ”%s”."
 msgid "Preparing..."
 msgstr "Förbereder…"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:536
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:545
 #, c-format
 msgid "File: %s"
 msgstr "Fil: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:545
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:554
 msgid "Page %N of %Q"
 msgstr "Sida %N av %Q"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:619
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:632
 #, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
 msgstr "Renderar sida %d av %d…"
@@ -1454,8 +1448,7 @@ msgstr "Renderar sida %d av %d…"
 msgid "Page %d of %d"
 msgstr "Sida %d av %d"
 
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:686
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:686 ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
 msgid "Nothing"
 msgstr "Ingenting"
 
@@ -1517,34 +1510,34 @@ msgid "Saving %s"
 msgstr "Sparar %s"
 
 #. Read only
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1462
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1464
 msgid "RO"
 msgstr "SKRIVSK"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1510
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1512
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
 msgstr "Fel vid öppning av filen %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1515
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1517
 #, c-format
 msgid "Error reverting file %s"
 msgstr "Fel vid återställning av filen %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1520
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1522
 #, c-format
 msgid "Error saving file %s"
 msgstr "Fel vid sparande av filen %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1551
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1553
 msgid "Name:"
 msgstr "Namn:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1552
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1554
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "MIME-typ:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1553
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1555
 msgid "Encoding:"
 msgstr "Kodning:"
 
@@ -1580,8 +1573,7 @@ msgstr "Mac OS Classic"
 msgid "Windows"
 msgstr "Windows"
 
-#: ../gedit/gedit-view.c:511
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
+#: ../gedit/gedit-view.c:510 ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
 msgid "_Display line numbers"
 msgstr "_Visa radnummer"
 
@@ -1589,73 +1581,73 @@ msgstr "_Visa radnummer"
 #. * occurrence, and the second %d is the total number of search
 #. * occurrences.
 #.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:736
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:691
 #, c-format
 msgid "%d of %d"
 msgstr "%d av %d"
 
 #. create "Wrap Around" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:828
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:783
 msgid "_Wrap Around"
 msgstr "_Börja om från början"
 
 #. create "Match as Regular Expression" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:838
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:793
 msgid "Match as _Regular Expression"
 msgstr "Matcha som _reguljärt uttryck"
 
 #. create "Match Entire Word Only" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:852
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:807
 msgid "Match _Entire Word Only"
 msgstr "Matcha endast _hela ord"
 
 #. create "Match Case" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:866
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:821
 msgid "_Match Case"
 msgstr "_Gör skillnad på skiftläge"
 
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1041
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1038
 msgid "String you want to search for"
 msgstr "Sträng du vill söka efter"
 
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1053
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1050
 msgid "Line you want to move the cursor to"
 msgstr "Rad du vill flytta markören till"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:973
+#: ../gedit/gedit-window.c:981
 msgid "Bracket match is out of range"
 msgstr "Klammermatchning är utanför intervallet"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:978
+#: ../gedit/gedit-window.c:986
 msgid "Bracket match not found"
 msgstr "Klammermatchning hittades inte"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:983
+#: ../gedit/gedit-window.c:991
 #, c-format
 msgid "Bracket match found on line: %d"
 msgstr "Klammermatchning hittades på rad: %d"
 
 #. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
 #. use abbreviations if possible to avoid space problems.
-#: ../gedit/gedit-window.c:1018
+#: ../gedit/gedit-window.c:1026
 #, c-format
 msgid "  Ln %d, Col %d"
 msgstr "  Rad %d, kolumn %d"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1200
+#: ../gedit/gedit-window.c:1208
 #, c-format
 msgid "Tab Width: %u"
 msgstr "Tabulatorbredd: %u"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1570
+#: ../gedit/gedit-window.c:1578
 msgid "There are unsaved documents"
 msgstr "Det finns dokument som ej sparats"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2419
+#: ../gedit/gedit-window.c:2427
 msgid "Change side panel page"
 msgstr "Ändra sida för sidopanel"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2439 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
+#: ../gedit/gedit-window.c:2447 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:1
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokument"
@@ -1863,8 +1855,8 @@ msgid "_Paste"
 msgstr "Klistra _in"
 
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:19
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:930
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:968
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:915
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:953
 #: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:7
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
@@ -2022,7 +2014,7 @@ msgstr "Färgmarkering"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
 msgid "Highlight current _line"
-msgstr "Färgmarkera a_ktuell rad"
+msgstr "Färgmarkera _aktuell rad"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
 msgid "Highlight matching _brackets"
@@ -2066,8 +2058,8 @@ msgid "Editor"
 msgstr "Redigerare"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
-#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:3
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Font"
 msgstr "Typsnitt"
 
@@ -2322,19 +2314,19 @@ msgstr "Det finns en ny version av gedit"
 
 #: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:291
 msgid ""
-"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
-"or ignore that version and wait for a new one"
+"You can download the new version of gedit by clicking on the download button or "
+"ignore that version and wait for a new one"
 msgstr ""
 "Du kan hämta den nya versionen av gedit genom att trycka på hämtningsknappen "
 "eller ignorera den versionen och vänta på nästa"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Version to Ignore"
 msgstr "Version att ignorera"
 
 #. This is releated to the next gedit version to be released
-#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Version to ignore until a newer version is released."
 msgstr "Version att ignorera tills nästa version har getts ut."
 
@@ -2430,21 +2422,21 @@ msgstr "Externa verktyg"
 msgid "Execute external commands and shell scripts."
 msgstr "Starta externa kommandon och skalskript."
 
-#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:1
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Whether to use the system font"
 msgstr "Huruvida systemtypsnittet ska användas"
 
-#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
-"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
+"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if it's "
+"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
 msgstr ""
-"Om true kommer externa verktyg att använda standardtypsnittet desktop-global "
-"om det är monospace (annars det mest liknande typsnittet som kan hittas)."
+"Om true kommer externa verktyg att använda standardtypsnittet desktop-global om "
+"det är monospace (annars det mest liknande typsnittet som kan hittas)."
 
-#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:4
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:8
 msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
 msgstr ""
 "Ett Pango-typsnittsnamn. Exempel är \"Sans 12\" eller \"Monospace Bold 14\"."
@@ -2652,43 +2644,43 @@ msgstr "Hem"
 msgid "File System"
 msgstr "Filsystem"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:532
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:523
 msgid "File Browser"
 msgstr "Filbläddrare"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:674
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:659
 msgid "An error occurred while creating a new directory"
 msgstr "Ett fel uppstod vid skapandet av en ny katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:677
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:662
 msgid "An error occurred while creating a new file"
 msgstr "Ett fel uppstod vid skapandet av en ny fil"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:680
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:665
 msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
 msgstr "Ett fel uppstod vid namnbyte av en fil eller katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:683
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:668
 msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
 msgstr "Ett fel uppstod vid borttagning av en fil eller katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:686
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:671
 msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
 msgstr "Ett fel uppstod vid öppnandet av en katalog i filhanteraren"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:689
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:674
 msgid "An error occurred while setting a root directory"
 msgstr "Ett fel uppstod vid inställning av en rotkatalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:692
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:677
 msgid "An error occurred while loading a directory"
 msgstr "Ett fel uppstod vid inläsning av en katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:695
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:680
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Ett fel inträffade"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:913
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:898
 msgid ""
 "Cannot move file to trash, do you\n"
 "want to delete permanently?"
@@ -2696,25 +2688,25 @@ msgstr ""
 "Kan inte flytta filen till papperskorgen.\n"
 "Vill du ta bort den permanent?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:918
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:903
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "Filen ”%s” kan inte flyttas till papperskorgen."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:923
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:908
 msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
 msgstr "De markerade filerna kan inte flyttas till papperskorgen."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:954
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:939
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort ”%s” permanent?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:959
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:944
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort de markerade filerna permanent?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:962
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:947
 msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
 msgstr "Om du tar bort ett objekt är det borta för alltid."
 
@@ -2737,8 +2729,8 @@ msgstr "Namnlös fil"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3813
 msgid ""
-"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
-"settings to make the file visible"
+"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter settings "
+"to make the file visible"
 msgstr ""
 "Den nya filen är för närvarande bortfiltrerad. Du behöver justera dina "
 "filterinställningar för att göra filen synlig"
@@ -2756,36 +2748,36 @@ msgstr ""
 "Den nya katalogen är för närvarande bortfiltrerad. Du behöver justera dina "
 "filterinställningar för att göra katalogen synlig"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:792
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:774
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmärken"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2048
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2015
 #, c-format
 msgid "No mount object for mounted volume: %s"
 msgstr "Inga monteringsobjekt för monterad volym: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2125
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2092
 #, c-format
 msgid "Could not open media: %s"
 msgstr "Kunde inte öppna media: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2172
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2139
 #, c-format
 msgid "Could not mount volume: %s"
 msgstr "Kunde inte montera volym: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2822
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2789
 #, c-format
 msgid "Error when loading '%s': No such directory"
 msgstr "Ett fel uppstod vid inläsning av ”%s”: Ingen sådan katalog"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Open With Tree View"
 msgstr "Öppna med trädvy"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
 "bookmarks view"
@@ -2793,87 +2785,86 @@ msgstr ""
 "Öppna trädvyn när filbläddrarens insticksmodul blir inläst istället för "
 "bokmärkesvyn"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:3
 msgid "File Browser Root Directory"
 msgstr "Filbläddrarens rotkatalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
-"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
-"and onload/tree_view is TRUE."
+"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin and "
+"onload/tree_view is TRUE."
 msgstr ""
-"Filbläddrarens rotkatalog att använda när filbläddrarens insticksmodul läses "
-"in och onload/tree_view är TRUE."
+"Filbläddrarens rotkatalog att använda när filbläddrarens insticksmodul läses in "
+"och onload/tree_view är TRUE."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:5
 msgid "File Browser Virtual Root Directory"
 msgstr "Filbläddrarens virtuella rotkatalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
-"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
-"the actual root."
+"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below the "
+"actual root."
 msgstr ""
-"Filbläddrarens virtuella rotkatalog att använda när filbläddrarens "
-"insticksmodul läses in när onload/tree_view är TRUE. Den virtuella roten "
-"måste alltid vara under den aktuella roten."
+"Filbläddrarens virtuella rotkatalog att använda när filbläddrarens insticksmodul "
+"läses in när onload/tree_view är TRUE. Den virtuella roten måste alltid vara "
+"under den aktuella roten."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Enable Restore of Remote Locations"
 msgstr "Aktivera återställning av fjärrplatser"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
 msgstr "Ställer in huruvida återställning av fjärrplatser ska aktiveras."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Set Location to First Document"
 msgstr "Ställ in plats till första dokumentet"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
-"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
-"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
-"with Nautilus, etc.)"
+"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this generally "
+"applies to opening a document from the command line or opening it with Nautilus, "
+"etc.)"
 msgstr ""
-"Om TRUE kommer filbläddraren att visa katalogen för det först öppnade "
-"dokumentet om filbläddraren ännu inte har använts. (Även om detta normalt "
-"sett gäller för dokument som öppnas från kommandoraden eller öppnas med "
-"Nautilus, etc.)"
+"Om TRUE kommer filbläddraren att visa katalogen för det först öppnade dokumentet "
+"om filbläddraren ännu inte har använts. (Även om detta normalt sett gäller för "
+"dokument som öppnas från kommandoraden eller öppnas med Nautilus, etc.)"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:11
 msgid "File Browser Filter Mode"
 msgstr "Filbläddrarens filterläge"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:12
 msgid ""
 "This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
-"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
-"hide-binary (filter binary files)."
+"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and hide-"
+"binary (filter binary files)."
 msgstr ""
 "Detta värde bestämmer vilka filer som blir filtrerade från filbläddraren. "
-"Giltiga värden är: none (filtrera ingenting), hidden (filtrera dolda filer) "
-"och hide- binary (filtrera binära filer)."
+"Giltiga värden är: none (filtrera ingenting), hidden (filtrera dolda filer) och "
+"hide- binary (filtrera binära filer)."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:13
 msgid "File Browser Filter Pattern"
 msgstr "Filbläddrarens filtermönster"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
-"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
-"of the filter_mode."
+"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top of "
+"the filter_mode."
 msgstr ""
-"Filtermönstret att filtrera med i filbläddraren. Detta filter fungerar på "
-"toppen av filter_mode."
+"Filtermönstret att filtrera med i filbläddraren. Detta filter fungerar på toppen "
+"av filter_mode."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:15
 msgid "File Browser Binary Patterns"
 msgstr "Filbläddrarens binärmönster"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:16
 msgid "The supplemental patterns to use when filtering binary files."
 msgstr "De kompletterande mönstren att använda när binärfiler filtreras."
 
@@ -2941,29 +2932,29 @@ msgstr "Lägesrader"
 msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
 msgstr "Stöd för lägesrader med Emacs-, Kate- och Vim-stil för gedit."
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Command Color Text"
 msgstr "Textfärg för kommando"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:2
 msgid "The command color text"
 msgstr "Textfärgen för kommando"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Error Color Text"
 msgstr "Textfärg för fel"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The error color text"
 msgstr "Textfärgen för fel"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
 "monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
 msgstr ""
-"Om true kommer terminalen att använda standardtypsnittet desktop-global om "
-"det är monospace (annars det mest liknande typsnittet som kan hittas)."
+"Om true kommer terminalen att använda standardtypsnittet desktop-global om det "
+"är monospace (annars det mest liknande typsnittet som kan hittas)."
 
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
 msgid "C_ommand color:"
@@ -3086,8 +3077,8 @@ msgstr "Ta bort markerad textsnutt"
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:662
 msgid ""
 "This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain alphanumeric "
-"characters (or _, : and .) or a single (non-alphanumeric) character like: {, "
-"[, etc."
+"characters (or _, : and .) or a single (non-alphanumeric) character like: {, [, "
+"etc."
 msgstr ""
 "Detta är inte en giltig tabulatorutlösare. Utlösare kan antingen innehålla "
 "alfanumeriska tecken (eller _, : och .) eller ett enda (icke-alfanumeriskt) "
@@ -3178,11 +3169,9 @@ msgstr "Ange en ny snabbtangent"
 #: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:597
 #, python-format
 msgid ""
-"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
-"aborted."
+"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution aborted."
 msgstr ""
-"Körning av Python-kommandot (%s) översteg den maximala tiden, körning "
-"avbruten."
+"Körning av Python-kommandot (%s) översteg den maximala tiden, körning avbruten."
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:605
 #, python-format
@@ -3444,31 +3433,31 @@ msgid "Available formats"
 msgstr "Tillgängliga format"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Prompt Type"
 msgstr "Frågetyp"
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
-"format should be used."
+"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom format "
+"should be used."
 msgstr ""
-"Om användaren ska tillfrågas efter ett format eller om det valda eller "
-"anpassade formatet ska användas."
+"Om användaren ska tillfrågas efter ett format eller om det valda eller anpassade "
+"formatet ska användas."
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Selected Format"
 msgstr "Valt format"
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The selected format used when inserting the date/time."
 msgstr "Det valda formatet som används när datum/tid infogas."
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Anpassat format"
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:6
 msgid "The custom format used when inserting the date/time."
 msgstr "Anpassat format för när datum/tid infogas."
 
@@ -3523,6 +3512,68 @@ msgstr "Infoga datum/tid"
 msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
 msgstr "Infogar aktuellt datum och tid vid markörpositionen."
 
+#~ msgid "Document background pattern type"
+#~ msgstr "Typ av bakgrundsmönster för dokument"
+
+#~ msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
+#~ msgstr "Huruvida dokumentet får ett bakgrundsmönster utritat."
+
+#~ msgid "Minimap is Visible"
+#~ msgstr "Miniatyr är synlig"
+
+#~ msgid "Whether the minimap for the document should be visible."
+#~ msgstr "Huruvida miniatyren av dokumentet ska vara synlig."
+
+#~ msgid "Candidate Encodings"
+#~ msgstr "Kandidatkodningar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
+#~ "save file chooser. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
+#~ "recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
+#~ "case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lista över kandidatkodningar som visas i menyn Teckenkodning i väljaren öppna/"
+#~ "spara fil. \"CURRENT\" representerar kodningen för aktuell lokal. Enbart "
+#~ "kodningar som känns igen används. Standardvärdet är en tom lista, i vilket "
+#~ "fall gedit kommer att välja bra standardvärden beroende på land och språk."
+
+#~ msgid "%s (Current Locale)"
+#~ msgstr "%s (Aktuell lokal)"
+
+#~ msgid "Do you really want to reset the character encodings' preferences?"
+#~ msgstr "Är du säker på att du vill återställa teckenkodningarnas inställningar?"
+
+#~ msgid "_Reset"
+#~ msgstr "Åte_rställ"
+
+#~ msgid "Add"
+#~ msgstr "Lägg till"
+
+#~ msgid "Move to a higher priority"
+#~ msgstr "Flytta till en högre prioritet"
+
+#~ msgid "Move to a lower priority"
+#~ msgstr "Flytta till en lägre prioritet"
+
+#~ msgid "_Minimap"
+#~ msgstr "_Miniatyr"
+
+#~ msgid "Character Encodings"
+#~ msgstr "Teckenkodningar"
+
+#~ msgid "_Apply"
+#~ msgstr "_Verkställ"
+
+#~ msgid "Cho_sen Encodings"
+#~ msgstr "Val_da kodningar"
+
+#~ msgid "Display _grid pattern"
+#~ msgstr "Visa r_utnätsmönster"
+
+#~ msgid "C_ase sensitive"
+#~ msgstr "S_kiftlägeskänslig"
+
 #~ msgid "P_revious Page"
 #~ msgstr "Fö_regående sida"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]