[gtk+/gtk-3-16] Updated Lithuanian translationcommit bb1750c05f8cd4aaf2623303fe8879950f65742d
Author: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>
Date:   Fri Jul 10 00:08:44 2015 +0300

    Updated Lithuanian translation

 po-properties/lt.po |  884 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 443 insertions(+), 441 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/lt.po b/po-properties/lt.po
index 3787428..ab27046 100644
--- a/po-properties/lt.po
+++ b/po-properties/lt.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lt\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-25 19:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-25 23:53+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-09 09:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-10 00:06+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>\n"
 "Language-Team: Lietuvių <gnome-lt lists akl lt>\n"
 "Language: lt\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139
 #: gdk/gdkdevicemanager.c:181 gdk/gdkglcontext.c:264
@@ -188,11 +188,11 @@ msgstr "Antraeilis"
 msgid "Minor version number"
 msgstr "Antraeilis versijos numeris"
 
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
+#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:142
 msgid "Device ID"
 msgstr "Įrenginio ID"
 
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:144
+#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
 msgid "Device identifier"
 msgstr "Įrenginio identifikatorius"
 
@@ -206,7 +206,7 @@ msgstr "Šio prieigos taško reprezentuojamas ląstelės piešėjas"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:243 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
 #: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkprinter.c:121
-#: gtk/gtkstack.c:450 gtk/gtktextmark.c:136
+#: gtk/gtkstack.c:462 gtk/gtktextmark.c:136
 msgid "Name"
 msgstr "Vardas"
 
@@ -254,18 +254,18 @@ msgid "GIcon"
 msgstr "GIcon"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:353
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:350
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "Rodomas „GIcon“ tipo objektas"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:335 gtk/gtkprinter.c:170
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:332 gtk/gtkprinter.c:170
 #: gtk/gtkwindow.c:863
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Piktogramos pavadinimas"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:336
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:333
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "Piktogramos iš piktogramų temos pavadinimas"
 
@@ -356,12 +356,12 @@ msgstr ""
 "GtkActionGroup su kuria yra susietas šis GtkAction, arba NULL (vidiniam "
 "naudojimui)."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:519 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:233
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:519 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:235
 #: gtk/gtkbutton.c:366
 msgid "Always show image"
 msgstr "Visuomet rodyti paveikslėlį"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:520 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:234
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:520 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:236
 #: gtk/gtkbutton.c:367
 msgid "Whether the image will always be shown"
 msgstr "Ar visuomet rodyti paveikslėlius"
@@ -404,11 +404,11 @@ msgstr "Naudoti veiksmo išvaizdą"
 msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
 msgstr "Ar naudoti susijusio veiksmo išvaizdos savybes"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:142
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:151
 msgid "Horizontal alignment"
 msgstr "Gulsčias lygiavimas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:143 gtk/gtkbutton.c:301
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:152 gtk/gtkbutton.c:301
 msgid ""
 "Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
 "right aligned"
@@ -416,11 +416,11 @@ msgstr ""
 "Horizontali vaikinio objekto padėtis turimoje erdvėje. 0.0 - išlygintas "
 "kairėje, 1.0 - išlygintas dešinėje"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:152
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
 msgid "Vertical alignment"
 msgstr "Vertikalus lygiavimas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:153 gtk/gtkbutton.c:320
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:171 gtk/gtkbutton.c:320
 msgid ""
 "Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
 "bottom aligned"
@@ -428,11 +428,11 @@ msgstr ""
 "Vertikali vaikinio objekto padėtis turimoje erdvėje. 0.0 - lygiuoti viršuje, "
 "1.0 - lygiuoti apačioje"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:161
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
 msgid "Horizontal scale"
 msgstr "Horizontalus mastelis"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:162
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:189
 msgid ""
 "If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
 "of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
@@ -440,11 +440,11 @@ msgstr ""
 "Jei turima horizontali erdvė yra didesnė nei reikia vaikiniam objektui, "
 "kokią jos dalį panaudoti. 0.0 - nenaudoti nieko, 1.0 - naudoti visą"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
 msgid "Vertical scale"
 msgstr "Vertikalus mastelis"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:171
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:207
 msgid ""
 "If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
 "it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
@@ -452,60 +452,60 @@ msgstr ""
 "Jei turima vertikali erdvė yra didesnė nei reikia vaikiniam objektui, kokią "
 "jos dalį panaudoti. 0.0 - nenaudoti nieko, 1.0 - naudoti visą"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:226
 msgid "Top Padding"
 msgstr "Viršutinis apvalkalas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:189
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:227
 msgid "The padding to insert at the top of the widget."
 msgstr "Apvalkalas įterpiamas objekto viršuje."
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:205
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:245
 msgid "Bottom Padding"
 msgstr "Apatinis apvalkalas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:246
 msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
 msgstr "Apvalkalas įterpiamas objekto apačioje."
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:222
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:264
 msgid "Left Padding"
 msgstr "Kairysis apvalkalas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:223
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:265
 msgid "The padding to insert at the left of the widget."
 msgstr "Apvalkalas įterpiamas objekto kairėje."
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:239
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:283
 msgid "Right Padding"
 msgstr "Dešinysis apvalkalas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:240
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:284
 msgid "The padding to insert at the right of the widget."
 msgstr "Apvalkalas įterpiamas objekto dešinėje."
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:121
 msgid "Arrow direction"
 msgstr "Rodyklės kryptis"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:123
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
 msgid "The direction the arrow should point"
 msgstr "Kryptis, į kurią rodyklė turėtų rodyti"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:130
 msgid "Arrow shadow"
 msgstr "Rodyklės šešėlis"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:132
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
 msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
 msgstr "Šešėlio, gaubiančio rodyklę, išvaizda"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:139 gtk/gtkcombobox.c:1052 gtk/gtkmenu.c:795
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1052 gtk/gtkmenu.c:795
 #: gtk/gtkmenuitem.c:519
 msgid "Arrow Scaling"
 msgstr "Rodyklės Mastelis"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:140
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:139
 msgid "Amount of space used up by arrow"
 msgstr "Rodyklės užimta vieta"
 
@@ -650,35 +650,35 @@ msgstr ""
 "Loginė reikšmė, nurodanti, ar rodyklės lauko vaikinis objektas yra atsietas, "
 "ar ne."
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:196 gtk/gtkbutton.c:333
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:197 gtk/gtkbutton.c:333
 msgid "Image widget"
 msgstr "Paveikslėlio objektas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:197
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:198
 msgid "Child widget to appear next to the menu text"
 msgstr "Vaikinis objektas išvedamas šalia meniu teksto"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:213 gtk/gtkbutton.c:266
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:214 gtk/gtkbutton.c:266
 msgid "Use stock"
 msgstr "Naudoti standartinį"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:214
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:215
 msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
 msgstr "Ar naudoti žymės tekstą sukuriant standartinį meniu įrašą"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:250 gtk/gtkmenu.c:570
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:252 gtk/gtkmenu.c:570
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Sparčiųjų klavišų grupė"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:251
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:253
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Grupė, naudotina standartiniams spartiesiems klavišams"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:104 gtk/gtkentry.c:914 gtk/gtklabel.c:779
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:914 gtk/gtklabel.c:779
 msgid "X align"
 msgstr "X lygiuotė"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:105 gtk/gtkentry.c:915 gtk/gtklabel.c:780
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:915 gtk/gtklabel.c:780
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -686,28 +686,28 @@ msgstr ""
 "Horizontali lygiuotė, nuo 0 (kairė) iki 1 (dešinė). RTL išdėstymams "
 "atvirkščiai."
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtklabel.c:797
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:797
 msgid "Y align"
 msgstr "Y išlyginimas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtklabel.c:798
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:798
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Vertikalus lygiavimas, nuo 0 (viršus) iki 1 (apačia)"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:124
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:152
 msgid "X pad"
 msgstr "X apvalkalas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:125
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:153
 msgid ""
 "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
 msgstr "Tarpas pridedamas objekto kairėje ir dešinėje pusėje"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:171
 msgid "Y pad"
 msgstr "Y apvalkalas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:135
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:172
 msgid ""
 "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
 msgstr "Tarpas pridedamas objekto viršuje ir apačioje, pikseliais"
@@ -764,7 +764,7 @@ msgstr ""
 "Reikšmė perduodama gtk_radio_action_get_current_value() funkcijos, kai šis "
 "veiksmas yra pagrindinis savo grupėje."
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:163
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:164
 #: gtk/gtkradiomenuitem.c:412 gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
 msgid "Group"
 msgstr "Grupė"
@@ -791,37 +791,37 @@ msgstr "Rodyti skaičius"
 msgid "Whether the items should be displayed with a number"
 msgstr "Ar elementai turėtų būti rodomi su skaičiumi"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:226 gtk/gtkimage.c:240
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:226 gtk/gtkimage.c:237
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:241
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:238
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "Rodomas GdkPixbuf"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:256
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:253
 #: gtk/gtkrecentmanager.c:293
 msgid "Filename"
 msgstr "Failo pavadinimas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:257
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:254
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Įkeliamas ir rodomas failas."
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:247 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
-#: gtk/gtkimage.c:270
+#: gtk/gtkimage.c:267
 msgid "Stock ID"
 msgstr "Standartinis ID"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkimage.c:271
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkimage.c:268
 msgid "Stock ID for a stock image to display"
 msgstr "Standartinis ID skirtas išvedamam standartiniam paveikslėliui"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279 gtk/gtkimage.c:375
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279 gtk/gtkimage.c:372
 msgid "Storage type"
 msgstr "Saugyklos tipas"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:376
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:373
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "Atvaizdas naudojamas paveikslėlio duomenims"
 
@@ -847,7 +847,7 @@ msgstr "Ekranas, kuriame bus rodoma būsenos piktograma"
 msgid "Whether the status icon is visible"
 msgstr "Ar būsenos piktograma matoma"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:322 gtk/gtkplug.c:201
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:322 gtk/gtkplug.c:198
 msgid "Embedded"
 msgstr "Integruota"
 
@@ -891,7 +891,7 @@ msgstr "Dėklo piktogramos paaiškinimo turinys"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:435 gtk/gtkcolorbutton.c:181
 #: gtk/gtkfilechooserbutton.c:445 gtk/gtkfontbutton.c:443
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1862 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkstack.c:457
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1893 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkstack.c:469
 #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
 msgid "Title"
 msgstr "Pavadinimas"
@@ -941,7 +941,7 @@ msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Tarpas tarp dviejų greta esančių stulpelių"
 
 #: gtk/deprecated/gtktable.c:225 gtk/gtkbox.c:263 gtk/gtkflowbox.c:3693
-#: gtk/gtkstack.c:398 gtk/gtktoolbar.c:565 gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
+#: gtk/gtkstack.c:410 gtk/gtktoolbar.c:565 gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Vienalytis"
 
@@ -1279,11 +1279,11 @@ msgstr "veiksmo tikslo vertė."
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Prametras veiksmų iškvietimams"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:250 gtk/gtkbox.c:329 gtk/gtkheaderbar.c:1847
+#: gtk/gtkactionbar.c:250 gtk/gtkbox.c:329 gtk/gtkheaderbar.c:1878
 msgid "Pack type"
 msgstr "Paketo tipas"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:251 gtk/gtkbox.c:330 gtk/gtkheaderbar.c:1848
+#: gtk/gtkactionbar.c:251 gtk/gtkbox.c:330 gtk/gtkheaderbar.c:1879
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1291,14 +1291,14 @@ msgstr ""
 "GtkPackType požymis rodantis ar vaikinis elementas supakuotas su nuoroda į "
 "tėvinio elemento pradžią, ar pabaigą"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:257 gtk/gtkbox.c:336 gtk/gtkheaderbar.c:1854
-#: gtk/gtknotebook.c:775 gtk/gtkpaned.c:337 gtk/gtkpopover.c:1594
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:375 gtk/gtkstack.c:471 gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
+#: gtk/gtkactionbar.c:257 gtk/gtkbox.c:336 gtk/gtkheaderbar.c:1885
+#: gtk/gtknotebook.c:775 gtk/gtkpaned.c:337 gtk/gtkpopover.c:1597
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:375 gtk/gtkstack.c:483 gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
 msgid "Position"
 msgstr "Pozicija"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:258 gtk/gtkbox.c:337 gtk/gtkheaderbar.c:1855
-#: gtk/gtknotebook.c:776 gtk/gtkpopovermenu.c:376 gtk/gtkstack.c:472
+#: gtk/gtkactionbar.c:258 gtk/gtkbox.c:337 gtk/gtkheaderbar.c:1886
+#: gtk/gtknotebook.c:776 gtk/gtkpopovermenu.c:376 gtk/gtkstack.c:484
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Vaikinio elemento indeksas tėviniame elemente"
 
@@ -1443,43 +1443,43 @@ msgstr "Valdymo elemento numatytasis tekstas"
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Numatytasis tekstas, rodomas, kai nėra programų"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:936
+#: gtk/gtkapplication.c:938
 msgid "Register session"
 msgstr "Registruoti sesiją"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:937
+#: gtk/gtkapplication.c:939
 msgid "Register with the session manager"
 msgstr "Registruoti su seanso valdykle"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:942
+#: gtk/gtkapplication.c:944
 msgid "Application menu"
 msgstr "Programos meniu"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:943
+#: gtk/gtkapplication.c:945
 msgid "The GMenuModel for the application menu"
 msgstr "Programos meniu GMenuModel"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:949
+#: gtk/gtkapplication.c:951
 msgid "Menubar"
 msgstr "Meniu juosta"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:950
+#: gtk/gtkapplication.c:952
 msgid "The GMenuModel for the menubar"
 msgstr "Meniu juostos GMenuModel"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:956
+#: gtk/gtkapplication.c:958
 msgid "Active window"
 msgstr "Aktyvus langas"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:957
+#: gtk/gtkapplication.c:959
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "Langas, kuris paskutinis buvo aktyvus"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:846
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:845
 msgid "Show a menubar"
 msgstr "Rodyti meniu juostą"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:847
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:846
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
 msgstr "TEIGIAMA, jei langas turi rodyti meniu juostą lango viršuje"
 
@@ -1515,11 +1515,11 @@ msgstr "Klausyti vaikinio objekto"
 msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
 msgstr "Mastelis turi atitikti rėmelio vaikinį objektą"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:520 gtk/gtkdialog.c:649
+#: gtk/gtkassistant.c:520 gtk/gtkdialog.c:651
 msgid "Use Header Bar"
 msgstr "Naudoti antraštės juostą"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:521 gtk/gtkdialog.c:650
+#: gtk/gtkassistant.c:521 gtk/gtkdialog.c:652
 msgid "Use Header Bar for actions."
 msgstr "Veiksmams naudoti antraštės juostą."
 
@@ -1645,11 +1645,11 @@ msgstr ""
 "Jei TEIGIAMA, vaikinis objektas nepaisomas esant vienalyčiam dydžio keitimui"
 
 #: gtk/gtkbox.c:256 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:299
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1888 gtk/gtkiconview.c:516 gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1919 gtk/gtkiconview.c:516 gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
 msgid "Spacing"
 msgstr "Tarpai"
 
-#: gtk/gtkbox.c:257 gtk/gtkheaderbar.c:1889
+#: gtk/gtkbox.c:257 gtk/gtkheaderbar.c:1920
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Tarpas tarp vaikinių objektų"
 
@@ -1696,11 +1696,11 @@ msgstr ""
 msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
 msgstr "Papildomas tarpas tarp vaikinio objekto ir jo kaimynų (taškais)"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:288
+#: gtk/gtkbuilder.c:289
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Vertimų sritis"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:289
+#: gtk/gtkbuilder.c:290
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Vertimų sritis, naudojama „gettext“"
 
@@ -2271,7 +2271,7 @@ msgstr "Sekti būseną"
 msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
 msgstr "Ar atvaizduoklio pixbuf turėtų būti spalvinamas atsižvelgiant į būseną"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:352 gtk/gtkmodelbutton.c:866
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:349 gtk/gtkmodelbutton.c:866
 #: gtk/gtkwindow.c:811
 msgid "Icon"
 msgstr "Piktograma"
@@ -2914,22 +2914,32 @@ msgstr "Rodyti redaktorių"
 msgid "Scale type"
 msgstr "Skalės tipas"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:726
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:735
 msgid "RGBA Color"
 msgstr "RGBA spalva"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:726
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:735
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Spalva kaip RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:729 gtk/gtklabel.c:838 gtk/gtklistbox.c:3558
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:738 gtk/gtklabel.c:838 gtk/gtklistbox.c:3558
 msgid "Selectable"
 msgstr "Pasirenkamas"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:729
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:738
 msgid "Whether the swatch is selectable"
 msgstr "Ar jungiklis yra žymima"
 
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:741
+#| msgid "Menu"
+msgid "Has Menu"
+msgstr "Turi meniu"
+
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:741
+#| msgid "Whether the widget should show other applications"
+msgid "Whether the swatch should offer customization"
+msgstr "Ar pavyzdys turi leisti keitimą"
+
 #: gtk/gtkcombobox.c:725
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "ComboBox modelis"
@@ -3152,35 +3162,35 @@ msgstr "Pradinė vertė"
 msgid "The initial specified value used for this property"
 msgstr "Pradinė nurodyta vertė, naudojama šio savybės"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:585 gtk/gtkinfobar.c:517
+#: gtk/gtkdialog.c:587 gtk/gtkinfobar.c:517
 msgid "Content area border"
 msgstr "Turinio srities rėmelis"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:586
+#: gtk/gtkdialog.c:588
 msgid "Width of border around the main dialog area"
 msgstr "Rėmelio, apie pagrindinę dialogo lango sritį, plotis"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:603 gtk/gtkinfobar.c:535
+#: gtk/gtkdialog.c:605 gtk/gtkinfobar.c:535
 msgid "Content area spacing"
 msgstr "Turinio srities intervalas"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:604
+#: gtk/gtkdialog.c:606
 msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
 msgstr "Intervalas tarp pagrindinio dialogo srities elementų"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:611 gtk/gtkinfobar.c:552
+#: gtk/gtkdialog.c:613 gtk/gtkinfobar.c:552
 msgid "Button spacing"
 msgstr "Tarpai tarp mygtukų"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:612 gtk/gtkinfobar.c:553
+#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:553
 msgid "Spacing between buttons"
 msgstr "Tarpai tarp mygtukų"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:628 gtk/gtkinfobar.c:569
+#: gtk/gtkdialog.c:630 gtk/gtkinfobar.c:569
 msgid "Action area border"
 msgstr "Veiksmų srities rėmelis"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:629
+#: gtk/gtkdialog.c:631
 msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
 msgstr "Mygtukų lauko paraštės plotas dialogo lango apačioje"
 
@@ -3729,11 +3739,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ar išplėtėjas pakeisti aukščiausio lygio lango dydį išplėčiant ir sutraukiant"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:340 gtk/gtktoolitemgroup.c:1632 gtk/gtktreeview.c:1226
+#: gtk/gtkexpander.c:340 gtk/gtktoolitemgroup.c:1632 gtk/gtktreeview.c:1227
 msgid "Expander Size"
 msgstr "Skleistuko dydis"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:341 gtk/gtktoolitemgroup.c:1633 gtk/gtktreeview.c:1227
+#: gtk/gtkexpander.c:341 gtk/gtktoolitemgroup.c:1633 gtk/gtktreeview.c:1228
 msgid "Size of the expander arrow"
 msgstr "Skleistuko rodyklės dydis"
 
@@ -3773,7 +3783,7 @@ msgstr "Filtras"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Šiuo metu naudojamas failų išvedimo filtras"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4613
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4618
 msgid "Local Only"
 msgstr "Tik vietiniai failai"
 
@@ -3852,7 +3862,7 @@ msgid ""
 "folders."
 msgstr "Ar failų parinkiklis atvėrimo veiksenoje siūlys kurti naujus aplankus."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7453 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7454
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7457 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7458
 msgid "Search mode"
 msgstr "Paieškos veiksena"
 
@@ -3882,12 +3892,12 @@ msgid "The selection mode"
 msgstr "Pasirinkimo modelis"
 
 #: gtk/gtkflowbox.c:3680 gtk/gtkiconview.c:657 gtk/gtklistbox.c:450
-#: gtk/gtktreeview.c:1214
+#: gtk/gtktreeview.c:1215
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktyvinti vienu paspaudimu"
 
 #: gtk/gtkflowbox.c:3681 gtk/gtkiconview.c:658 gtk/gtklistbox.c:451
-#: gtk/gtktreeview.c:1215
+#: gtk/gtktreeview.c:1216
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktyvinti eilutę vienu paspaudimu"
 
@@ -4041,63 +4051,63 @@ msgstr "Faktorius, kuriuo pakeisti numatytąjį laikotarpį"
 msgid "Allowed orientations"
 msgstr "Leidžiamos orientacijos"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:259
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:261
 msgid "Handle only touch events"
 msgstr "Apdoroti tik lietimo įvykius"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:260
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:262
 msgid "Whether the gesture handles only touch events"
 msgstr "Ar gestas apdoroja tik lietimo įvykius"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:276 gtk/gtkgesturesingle.c:277
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:278 gtk/gtkgesturesingle.c:279
 msgid "Whether the gesture is exclusive"
 msgstr "Ar gestas yra išskiriantis"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:293
 msgid "Button number"
 msgstr "Mygtuko numeris"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:292
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:294
 msgid "Button number to listen to"
 msgstr "Mygtuko, kurio klausytis, numeris"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:721
+#: gtk/gtkglarea.c:768
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekstas"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:722
+#: gtk/gtkglarea.c:769
 msgid "The GL context"
 msgstr "GL kontekstas"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:744
+#: gtk/gtkglarea.c:791
 msgid "Auto render"
 msgstr "Automatinis piešimas"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:745
+#: gtk/gtkglarea.c:792
 msgid "Whether the GtkGLArea renders on each redraw"
 msgstr "Ar GtkGLArea sritis piešiama kiekvienam perpiešimui"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:765
+#: gtk/gtkglarea.c:812
 msgid "Has alpha"
 msgstr "Turi alfa kanalą"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:766
+#: gtk/gtkglarea.c:813
 msgid "Whether the color buffer has an alpha component"
 msgstr "Ar spalvos buferis turi alfa komponentę"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:782
+#: gtk/gtkglarea.c:829
 msgid "Has depth buffer"
 msgstr "Turi gylio buferį"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:783
+#: gtk/gtkglarea.c:830
 msgid "Whether a depth buffer is allocated"
 msgstr "Ar suktukas gylio buferis"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:799
+#: gtk/gtkglarea.c:846
 msgid "Has stencil buffer"
 msgstr "Turi trafareto buferį"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:800
+#: gtk/gtkglarea.c:847
 msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
 msgstr "Ar suktukas trafareto buferis"
 
@@ -4146,55 +4156,55 @@ msgstr "Aukštis"
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Vaiko apimamų eilučių skaičius lentelėje"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1863
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1894
 msgid "The title to display"
 msgstr "Rodomas pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1870
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1901
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Antraeilis pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1871
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1902
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Rodomas antraeilis pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1878
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1909
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Pasirinktinis pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1879
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1910
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Pasirinktinis rodomas pavadinimo elementas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1907
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1938
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Rodyti dekoracijas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1908
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1939
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Ar rodyti lango dekoracijas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1927 gtk/gtksettings.c:1576
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1958 gtk/gtksettings.c:1582
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Dekoracijų išdėstymas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1928 gtk/gtksettings.c:1577
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1959 gtk/gtksettings.c:1583
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Lango dekoracijų išdėstymas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1942
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1973
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Dekoracijų išdėstymas nustatytas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1943
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1974
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Ar savybė decoration-layout buvo nustatyta"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1958
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1989
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Turi antraeilį pavadinimą"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1959
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1990
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Ar rezervuoti vietą antraeiliam pavadinimui"
 
@@ -4288,7 +4298,7 @@ msgstr "Perrūšiuojamas"
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Vaizdas yra rūšiuojamas"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:605 gtk/gtktreeview.c:1198
+#: gtk/gtkiconview.c:605 gtk/gtktreeview.c:1199
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Paaiškinimo stulpelis"
 
@@ -4320,62 +4330,62 @@ msgstr "Pažymėjimo dėžutės permatomumas"
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "Pažymėjimo dėžutės permatomumas"
 
-#: gtk/gtkimage.c:248
+#: gtk/gtkimage.c:245
 msgid "Surface"
 msgstr "Paviršius"
 
-#: gtk/gtkimage.c:249
+#: gtk/gtkimage.c:246
 msgid "A cairo_surface_t to display"
 msgstr "Rodomas cairo_surface_t"
 
-#: gtk/gtkimage.c:284
+#: gtk/gtkimage.c:281
 msgid "Icon set"
 msgstr "Piktogramų rinkinys"
 
-#: gtk/gtkimage.c:285
+#: gtk/gtkimage.c:282
 msgid "Icon set to display"
 msgstr "Piktogramų rinkinys rodymui."
 
-#: gtk/gtkimage.c:293 gtk/gtkscalebutton.c:201 gtk/gtktoolbar.c:532
+#: gtk/gtkimage.c:290 gtk/gtkscalebutton.c:201 gtk/gtktoolbar.c:532
 #: gtk/gtktoolpalette.c:954
 msgid "Icon size"
 msgstr "Piktogramos dydis"
 
-#: gtk/gtkimage.c:294
+#: gtk/gtkimage.c:291
 msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
 msgstr ""
 "Simbolinis dydis naudotinas standartinėms piktogramoms, piktogramų "
 "rinkiniams ar pavadintoms piktogramoms"
 
-#: gtk/gtkimage.c:310
+#: gtk/gtkimage.c:307
 msgid "Pixel size"
 msgstr "Dydis pikseliais"
 
-#: gtk/gtkimage.c:311
+#: gtk/gtkimage.c:308
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "Dydis pikseliais pavadintai piktogramai"
 
-#: gtk/gtkimage.c:319
+#: gtk/gtkimage.c:316
 msgid "Animation"
 msgstr "Animacija"
 
-#: gtk/gtkimage.c:320
+#: gtk/gtkimage.c:317
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "Rodoma GdkPixbufAnimation"
 
-#: gtk/gtkimage.c:367
+#: gtk/gtkimage.c:364
 msgid "Resource"
 msgstr "Resursas"
 
-#: gtk/gtkimage.c:368
+#: gtk/gtkimage.c:365
 msgid "The resource path being displayed"
 msgstr "Rodomas resurso kelias"
 
-#: gtk/gtkimage.c:394
+#: gtk/gtkimage.c:391
 msgid "Use Fallback"
 msgstr "Naudoti atsarginę veikseną"
 
-#: gtk/gtkimage.c:395
+#: gtk/gtkimage.c:392
 msgid "Whether to use icon names fallback"
 msgstr "Ar rodyti piktogramų pavadinimus atsarginėje veiksenoje"
 
@@ -4698,51 +4708,51 @@ msgstr "Vidinis apvalkalas"
 msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
 msgstr "Tarpas tarp meniu šešėlių ir meniu elementų"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:497
+#: gtk/gtkmenubutton.c:522
 msgid "Popup"
 msgstr "Iššokantis langas"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:498
+#: gtk/gtkmenubutton.c:523
 msgid "The dropdown menu."
 msgstr "Išskleidžiamas meniu."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:517
+#: gtk/gtkmenubutton.c:542
 msgid "Menu model"
 msgstr "Meniu modelis"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:518
+#: gtk/gtkmenubutton.c:543
 msgid "The model from which the popup is made."
 msgstr "Modelis, iš kurio kuriamas iššokantis elementas."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:531
+#: gtk/gtkmenubutton.c:556
 msgid "Align with"
 msgstr "Lygiuoti su"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:532
+#: gtk/gtkmenubutton.c:557
 msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "Tėvinis elementas, su kuriuo turi lygiuosi meniu."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:546 gtk/gtkstylecontext.c:257
+#: gtk/gtkmenubutton.c:571 gtk/gtkstylecontext.c:257
 msgid "Direction"
 msgstr "Kryptis"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:547
+#: gtk/gtkmenubutton.c:572
 msgid "The direction the arrow should point."
 msgstr "Kryptis, į kurią rodyklė turėtų rodyti."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:563
+#: gtk/gtkmenubutton.c:588
 msgid "Use a popover"
 msgstr "Naudoti iššokanti elementą"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:564
+#: gtk/gtkmenubutton.c:589
 msgid "Use a popover instead of a menu"
 msgstr "Vietoj meniu naudoti iššokantį elementą"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:578
+#: gtk/gtkmenubutton.c:603
 msgid "Popover"
 msgstr "Iššokantis elementas"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:579
+#: gtk/gtkmenubutton.c:604
 msgid "The popover"
 msgstr "Iššokantis elementas"
 
@@ -5317,19 +5327,19 @@ msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr ""
 "Jei TEIGIAMA, vaikinis objektas gali būti sumažintas daugiau, nei jam reikia"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4582
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4587
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Žymima vieta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4583
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4588
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Žymima vieta šoniniame polangyje"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4588
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4593
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Atvėrimo požymiai"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4589
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4594
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5337,19 +5347,19 @@ msgstr ""
 "Veiksenos, kuriomis kviečiančioji programa gali atverti šoniniame polangyje "
 "pasirinktas vieta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4595
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4600
 msgid "Show 'Desktop'"
 msgstr "Rodyti „darbastalį“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4596
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4601
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Ar šoniniame polangyje rodyti integruotą nuorodą į darbastalio aplanką"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4601
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4606
 msgid "Show 'Connect to Server'"
 msgstr "Rodyti „Prisijungti prie serverio“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4602
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4607
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
 "dialog"
@@ -5357,64 +5367,64 @@ msgstr ""
 "Ar šoninis polangis turi integruotą nuorodą į dialogą „Prisijungti prie "
 "serverio“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4607
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4612
 msgid "Show 'Enter Location'"
 msgstr "Rodyti „Įvesti vieta“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4608
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4613
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr "Ar šoninis polangis turi integruotą trumpinį rankiniam vietos įvedimui"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4614
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4619
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Ar šoniniame polangyje rodyti tik vietinius failus"
 
-#: gtk/gtkplug.c:202
+#: gtk/gtkplug.c:199
 msgid "Whether the plug is embedded"
 msgstr "Ar kištukas integruotas"
 
-#: gtk/gtkplug.c:216
+#: gtk/gtkplug.c:213
 msgid "Socket Window"
 msgstr "Lizdo langas"
 
-#: gtk/gtkplug.c:217
+#: gtk/gtkplug.c:214
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Langas lizdo, į kurį integruotas kištukas"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1566
+#: gtk/gtkpopover.c:1569
 msgid "Relative to"
 msgstr "Santykinis su"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1567
+#: gtk/gtkpopover.c:1570
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Langas, į kurį rodo burbulo langas"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1580
+#: gtk/gtkpopover.c:1583
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Rodo į"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1581
+#: gtk/gtkpopover.c:1584
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Stačiakampis, į kurį rodo burbulo langas"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1595
+#: gtk/gtkpopover.c:1598
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Padėtis, kur rodyti burbulo langą"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1610 gtk/gtkwindow.c:751
+#: gtk/gtkpopover.c:1613 gtk/gtkwindow.c:751
 msgid "Modal"
 msgstr "Modalinis"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1611
+#: gtk/gtkpopover.c:1614
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Ar iššokantis langas yra modalinis"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1625
+#: gtk/gtkpopover.c:1628
 msgid "Transitions enabled"
 msgstr "Perėjimai įjungti"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1626
+#: gtk/gtkpopover.c:1629
 msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
 msgstr "Ar rodymo ir slėpimo perėjimai įjungti"
 
@@ -5822,7 +5832,7 @@ msgstr "Minimalus vertikalios juostos aukštis"
 msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
 msgstr "Mažiausias leistinas vertikalios pažangos juostos aukštis"
 
-#: gtk/gtkradiobutton.c:164
+#: gtk/gtkradiobutton.c:165
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "Žymimoji akutė, kurios grupei priklauso šis objektas."
 
@@ -6044,19 +6054,19 @@ msgstr "Visas kelias iki failo, naudotino išsaugoti ir skaityti sąrašui"
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "Neseniai naudotų resursų sąrašo dydis"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:225 gtk/gtkstack.c:438
+#: gtk/gtkrevealer.c:225 gtk/gtkstack.c:450
 msgid "Transition type"
 msgstr "Perėjimo tipas"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:226 gtk/gtkstack.c:438
+#: gtk/gtkrevealer.c:226 gtk/gtkstack.c:450
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "Animacijos tipas, naudojamas perėjimui"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:233 gtk/gtkstack.c:434
+#: gtk/gtkrevealer.c:233 gtk/gtkstack.c:446
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Perėjimo trukmė"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:234 gtk/gtkstack.c:434
+#: gtk/gtkrevealer.c:234 gtk/gtkstack.c:446
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "Animacijos trukmė milisekundėmis"
 
@@ -6203,51 +6213,51 @@ msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr "Rodyti antrą judėjimo pirmyn mygtuką kitame persukimo juostos gale"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:448
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:447
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Horizontalus priderinimas"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:449
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:448
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "GtkAdjustment horizontaliai padėčiai"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:456
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:455
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Vertikalus priderinimas"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:457
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:456
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "GtkAdjustment vertikaliai padėčiai"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:464
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:463
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Horizontalios slinkties juostos taisyklės"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:465
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:464
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Kada rodoma horizontali slinkties juosta"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:473
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:472
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Vertikalios slinkties juostos taisyklės"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:474
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:473
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Kada rodoma vertikali slinkties juosta"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:482
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:481
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Lango padėtis"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:483
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:482
 msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr "Kur turinys yra slinkties juostų atžvilgiu."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:502
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:501
 msgid "Window Placement Set"
 msgstr "Langų išdėstymo nustatymas"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:503
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:502
 msgid ""
 "Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
 "contents with respect to the scrollbars."
@@ -6255,60 +6265,60 @@ msgstr ""
 "Ar „window-placement“ turėtų būti naudojamas nustatyti turinio vietą "
 "slinkties juostų atžvilgiu."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:510 gtk/gtkspinbutton.c:409
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:509 gtk/gtkspinbutton.c:409
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Šešėlio tipas"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:511
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:510
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "Rėmelio apie turinį stilius"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:525
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:524
 msgid "Scrollbars within bevel"
 msgstr "Slinkties juostos rėmelyje"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:526
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:525
 msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
 msgstr "Padėti slinkties juostas slenkamo lango rėmelyje"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:532
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:531
 msgid "Scrollbar spacing"
 msgstr "Slinkties juostos tarpai"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:533
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:532
 msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
 msgstr "Atstumas pikseliais tarp slinkties juostos ir slenkamo lango"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:549
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:548
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "Minimalus turinio plotis"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:550
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:549
 msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Mažiausias plotis, kurį slankomas langas išskirs savo turiniui"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:564
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:563
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "Minimalus turinio aukštis"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:565
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:564
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Mažiausias aukštis, kurį slankomas langas išskirs savo turiniui"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:580
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:579
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Kinetinis slinkimas"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:581
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:580
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Kinetinio slinkimo veiksena."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:598
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:597
 msgid "Overlay Scrolling"
 msgstr "Uždangos slinkimas"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:599
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:598
 msgid "Overlay scrolling mode"
 msgstr "Uždangos slinkimo veiksena"
 
@@ -6332,11 +6342,11 @@ msgstr "Piešti"
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "Ar skirtukas yra parodomas, ar tik tuščia vieta"
 
-#: gtk/gtksettings.c:369
+#: gtk/gtksettings.c:367
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Dvigubo paspaudimo laikas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:370
+#: gtk/gtksettings.c:368
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -6344,11 +6354,11 @@ msgstr ""
 "Maksimalus laikas tarp dviejų spragtelėjimų, kai galima juos laikyti dvigubu "
 "spragtelėjimu (milisekundėmis)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:377
+#: gtk/gtksettings.c:375
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "Dvigubo paspaudimo atstumas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:378
+#: gtk/gtksettings.c:376
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -6356,35 +6366,35 @@ msgstr ""
 "Didžiausias atstumas tarp dviejų spragtelėjimų, kuris leidžia juos laikyti "
 "dvigubu spragtelėjimu (pikseliais)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:394
+#: gtk/gtksettings.c:392
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Mirksintis žymeklis"
 
-#: gtk/gtksettings.c:395
+#: gtk/gtksettings.c:393
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "Ar žymeklis gali mirksėti"
 
-#: gtk/gtksettings.c:402
+#: gtk/gtksettings.c:400
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Žymeklio mirksėjimo laikas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:403
+#: gtk/gtksettings.c:401
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "Žymeklio mirksėjimo dažnis (milisekundėmis)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:422
+#: gtk/gtksettings.c:420
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Žymeklio mirksėjimo baigimo laikas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:423
+#: gtk/gtksettings.c:421
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Laikas, po kurio žymeklis nustoja mirksėti (sekundėmis)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:430
+#: gtk/gtksettings.c:428
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Perskirtas žymeklis"
 
-#: gtk/gtksettings.c:431
+#: gtk/gtksettings.c:429
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
@@ -6392,151 +6402,151 @@ msgstr ""
 "Ar galima rodyti du žymeklius esant maišytam iš-kairės-į-dešinę bei iš-"
 "dešinės-į-kairę tekstui"
 
-#: gtk/gtksettings.c:438
+#: gtk/gtksettings.c:436
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Temos vardas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:439
+#: gtk/gtksettings.c:437
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Įkeltinos temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:447
+#: gtk/gtksettings.c:445
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Piktogramų temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:448
+#: gtk/gtksettings.c:446
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Naudotinos piktogramų temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:463
+#: gtk/gtksettings.c:461
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Atsarginės piktogramų temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:464
+#: gtk/gtksettings.c:462
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Naudojamos atsarginės piktogramų temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:472
+#: gtk/gtksettings.c:470
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Klavišų temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:473
+#: gtk/gtksettings.c:471
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Įkeltinos klavišų temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:489
+#: gtk/gtksettings.c:487
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Meniu juostos spartusis klavišas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:490
+#: gtk/gtksettings.c:488
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Klavišų kombinacija aktyvinanti meniu juostą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:498
+#: gtk/gtksettings.c:496
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Tempimo riba"
 
-#: gtk/gtksettings.c:499
+#: gtk/gtksettings.c:497
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr ""
 "Pikselių skaičius, kiek gali pajudėti žymeklis prieš prasidedant tempimui"
 
-#: gtk/gtksettings.c:507
+#: gtk/gtksettings.c:505
 msgid "Font Name"
 msgstr "Šrifto pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:508
+#: gtk/gtksettings.c:506
 msgid "Name of default font to use"
 msgstr "Naudojamo standartinio šrifto vardas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:532
+#: gtk/gtksettings.c:530
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "Piktogramų dydžiai"
 
-#: gtk/gtksettings.c:533
+#: gtk/gtksettings.c:531
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "Piktogramų dydžių sąrašas (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20…"
 
-#: gtk/gtksettings.c:541
+#: gtk/gtksettings.c:539
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "GTK moduliai"
 
-#: gtk/gtksettings.c:542
+#: gtk/gtksettings.c:540
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Šiuo metu aktyvių GTK modulių sąrašas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:550
+#: gtk/gtksettings.c:548
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Xft glotninimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:551
+#: gtk/gtksettings.c:549
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Ar glotninti Xft šriftus; 0=ne, 1=taip, -1=numatytas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:560
+#: gtk/gtksettings.c:558
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Xft užuominos"
 
-#: gtk/gtksettings.c:561
+#: gtk/gtksettings.c:559
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Ar daryti užuominas Xft šriftams; 0=ne, 1=taip, -1=numatytas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:570
+#: gtk/gtksettings.c:568
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Xft užuominų stilius"
 
-#: gtk/gtksettings.c:571
+#: gtk/gtksettings.c:569
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr "Kokį užuominų lygį naudoti; jokio, nežymų, vidutinį, ar pilną"
 
-#: gtk/gtksettings.c:580
+#: gtk/gtksettings.c:578
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "Xft RGBA"
 
-#: gtk/gtksettings.c:581
+#: gtk/gtksettings.c:579
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "Subpikselinio glotninimo tipas; jokio, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: gtk/gtksettings.c:590
+#: gtk/gtksettings.c:588
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "Xft DPI"
 
-#: gtk/gtksettings.c:591
+#: gtk/gtksettings.c:589
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr "Xft raiška, 1024 * taškai/colyje. -1 naudoti numatytąją reikšmę"
 
-#: gtk/gtksettings.c:600
+#: gtk/gtksettings.c:598
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Žymeklių temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:601
+#: gtk/gtksettings.c:599
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr ""
 "Naudotinos žymeklių temos pavadinimas, arba NULL - naudojant numatytąją temą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:609
+#: gtk/gtksettings.c:607
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Žymeklių temos dydis"
 
-#: gtk/gtksettings.c:610
+#: gtk/gtksettings.c:608
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "Naudotinas žymeklių dydis, arba 0 - naudojant numatytąjį dydį"
 
-#: gtk/gtksettings.c:619
+#: gtk/gtksettings.c:617
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Alternatyvi mygtukų tvarka"
 
-#: gtk/gtksettings.c:620
+#: gtk/gtksettings.c:618
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr ""
 "Ar dialoguose mygtukai turi būti rodomos mygtukuose alternatyvia tvarka"
 
-#: gtk/gtksettings.c:637
+#: gtk/gtksettings.c:635
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Alternatyvi tvarkos indikatoriaus kryptis"
 
-#: gtk/gtksettings.c:638
+#: gtk/gtksettings.c:636
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -6544,11 +6554,11 @@ msgstr ""
 "Ar rikiavimo indikatorių sąrašo ir medžio rodiniuose kryptis apversta "
 "palyginti su įprasta (kur rodyklė žemyn reiškia didėjimo tvarką)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:651
+#: gtk/gtksettings.c:649
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "Rodyti meniu „Įvesties metodai“"
 
-#: gtk/gtksettings.c:652
+#: gtk/gtksettings.c:650
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
@@ -6556,11 +6566,11 @@ msgstr ""
 "Ar kontekstiniai įrašų ir teksto vaizdų meniu turėtų pasiūlyti keisti "
 "įvesties metodą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:665
+#: gtk/gtksettings.c:663
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "Rodyti meniu „Įterpti Unikodo valdymo simbolį“"
 
-#: gtk/gtksettings.c:666
+#: gtk/gtksettings.c:664
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
@@ -6568,242 +6578,242 @@ msgstr ""
 "Ar kontekstiniai įrašų ir teksto vaizdų meniu turėtų pasiūlyti įterpti "
 "valdymo simbolius."
 
-#: gtk/gtksettings.c:679
+#: gtk/gtksettings.c:677
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Pradinis laikrodžio intervalas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:680
+#: gtk/gtksettings.c:678
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Pradinė laikrodžio intervalo reikšmė paspaudus mygtuką"
 
-#: gtk/gtksettings.c:694
+#: gtk/gtksettings.c:692
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Kartotinis intervalas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:695
+#: gtk/gtksettings.c:693
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Kartotinė intervalo reikšmė paspaudus mygtuką"
 
-#: gtk/gtksettings.c:709
+#: gtk/gtksettings.c:707
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Išskleidimo intervalas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:710
+#: gtk/gtksettings.c:708
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr "Išskleidimo reikšmė intervalams, kai laukelis išplečia regioną"
 
-#: gtk/gtksettings.c:748
+#: gtk/gtksettings.c:746
 msgid "Color scheme"
 msgstr "Spalvų schema"
 
-#: gtk/gtksettings.c:749
+#: gtk/gtksettings.c:747
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "Pavadintų spalvų paletė naudotina temose"
 
-#: gtk/gtksettings.c:758
+#: gtk/gtksettings.c:756
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Įjungti animaciją"
 
-#: gtk/gtksettings.c:759
+#: gtk/gtksettings.c:757
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Ar įjungti animacijas bibliotekos mastu."
 
-#: gtk/gtksettings.c:780
+#: gtk/gtksettings.c:778
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "Įjungti liečiamojo ekrano veikseną"
 
-#: gtk/gtksettings.c:781
+#: gtk/gtksettings.c:779
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr "Kai TEIGIAMA, traukos įvykiai nepristatomi į šį ekraną"
 
-#: gtk/gtksettings.c:800
+#: gtk/gtksettings.c:798
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Paaiškinimo parodymo laikas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:801
+#: gtk/gtksettings.c:799
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Laikas, po kurio parodomas paaiškinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:828
+#: gtk/gtksettings.c:826
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Paaiškinimo naršymo laikas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:829
+#: gtk/gtksettings.c:827
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr "Laikas, po kurio paaiškinimas parodomas esant naršymo veiksenoje"
 
-#: gtk/gtksettings.c:852
+#: gtk/gtksettings.c:850
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Paaiškinimo laikas naršymo veiksenoje"
 
-#: gtk/gtksettings.c:853
+#: gtk/gtksettings.c:851
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Laikas, po kurio naršymo veiksena išjungiama"
 
-#: gtk/gtksettings.c:875
+#: gtk/gtksettings.c:873
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Navigacija tik klaviatūra"
 
-#: gtk/gtksettings.c:876
+#: gtk/gtksettings.c:874
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr ""
 "Kai TEIGIAMA, naviguoti po objektus galima tik žymeklio valdymo klavišais"
 
-#: gtk/gtksettings.c:895
+#: gtk/gtksettings.c:893
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Navigavimo klavišais peršokimas iš pabaigos į pradžią"
 
-#: gtk/gtksettings.c:896
+#: gtk/gtksettings.c:894
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr "Ar šokti iš pabaigos į pradžią naviguojant klaviatūra"
 
-#: gtk/gtksettings.c:916
+#: gtk/gtksettings.c:914
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Klaidos skambutis"
 
-#: gtk/gtksettings.c:917
+#: gtk/gtksettings.c:915
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr ""
 "Kai TEIGIAMA, įvykus navigavimo klaviatūros ar kitoms klaidoms nuskambės "
 "skambutis"
 
-#: gtk/gtksettings.c:936
+#: gtk/gtksettings.c:934
 msgid "Color Hash"
 msgstr "Spalvų maiša"
 
-#: gtk/gtksettings.c:937
+#: gtk/gtksettings.c:935
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "Spalvų schemos reprezentaciją kaip maišos lentelė"
 
-#: gtk/gtksettings.c:952
+#: gtk/gtksettings.c:950
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "Numatytoji failų parinkiklio posistemė"
 
-#: gtk/gtksettings.c:953
+#: gtk/gtksettings.c:951
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Numatytai naudojamos GtkFileChooser posistemės pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:970
+#: gtk/gtksettings.c:968
 msgid "Default print backend"
 msgstr "Numatytoji spausdintuvo posistemė"
 
-#: gtk/gtksettings.c:971
+#: gtk/gtksettings.c:969
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "Numatytasis naudotinas GtkPrintBackend posistemių sąrašas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:994
+#: gtk/gtksettings.c:992
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Įprasta komanda atveriant spausdinio peržiūrą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:995
+#: gtk/gtksettings.c:993
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Komanda, kurią įvykdyti atveriant spausdinio peržiūrą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1014
+#: gtk/gtksettings.c:1012
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "Įjungti mnemonikas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1015
+#: gtk/gtksettings.c:1013
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "Ar žymės turėtų turėti mnemonikas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1031
+#: gtk/gtksettings.c:1029
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Įjungti sparčiuosius klavišus"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1032
+#: gtk/gtksettings.c:1030
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Ar meniu elementai turėtų turėti spartinančiuosius klavišus"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1051
+#: gtk/gtksettings.c:1049
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Vėliausių failų sąrašo riba"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1052
+#: gtk/gtksettings.c:1050
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Vėliausiai atvertų failų skaičius"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1072
+#: gtk/gtksettings.c:1070
 msgid "Default IM module"
 msgstr "Numatytasis įvesties metodas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1073
+#: gtk/gtksettings.c:1071
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr "Kurį įvesties metodo modulį naudoti, kai nenurodoma kitaip"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1091
+#: gtk/gtksettings.c:1089
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Vėliausių failų didžiausias amžius"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1092
+#: gtk/gtksettings.c:1090
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Didžiausias leistinas vėliausiai atverto failo amžius (dienomis)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1101
+#: gtk/gtksettings.c:1099
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "„Fontconfig“ nuostatų laiko žyma"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1102
+#: gtk/gtksettings.c:1100
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Naudojamų „Fontconfig“ nuostatų laiko žyma"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1124
+#: gtk/gtksettings.c:1122
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Garsų temos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1125
+#: gtk/gtksettings.c:1123
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "XDG garsų temos pavadinimas"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: gtk/gtksettings.c:1147
+#: gtk/gtksettings.c:1145
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Garsu reaguoti į įvestį"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1148
+#: gtk/gtksettings.c:1146
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr "Ar groti garsus, reaguojant į vartotojo įvestį"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1169
+#: gtk/gtksettings.c:1167
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Įjungti įvykių įgarsinimą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1170
+#: gtk/gtksettings.c:1168
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Ar apskritai groti garsus"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1187
+#: gtk/gtksettings.c:1185
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "Įjungti paaiškinimus"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1188
+#: gtk/gtksettings.c:1186
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "Ar virš objektų turi būti rodomi paaiškinimai"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1203
+#: gtk/gtksettings.c:1201
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Įrankinės stilius"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1204
+#: gtk/gtksettings.c:1202
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr ""
 "Ar standartinės įrankių juostas sudaro tekstas, tekstas ir piktogramos, vien "
 "piktogramos ir pan."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1220
+#: gtk/gtksettings.c:1218
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Įrankių juostų piktogramų dydis"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1221
+#: gtk/gtksettings.c:1219
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "Piktogramų dydis įprastose įrankių juostose."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1240
+#: gtk/gtksettings.c:1238
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Automatinės mnemonikos"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1241
+#: gtk/gtksettings.c:1239
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
@@ -6811,20 +6821,20 @@ msgstr ""
 "Ar mnemonikos turėtų būti automatiškai rodomos/slepiamos, naudotojui "
 "spustelėjus jų aktyvinimo klavišą."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1257
+#: gtk/gtksettings.c:1255
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "Pirminis paspaudimas perstuma slinktuką"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1258
+#: gtk/gtksettings.c:1256
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
 msgstr "Ar pirminis paspaudimas turėtų perstumti sliktuką į padėtį"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1276
+#: gtk/gtksettings.c:1274
 msgid "Visible Focus"
 msgstr "Matomas aktyvumas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1277
+#: gtk/gtksettings.c:1275
 msgid ""
 "Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
 "keyboard."
@@ -6832,60 +6842,60 @@ msgstr ""
 "Ar „aktyvūs stačiakampiai“ turi būti paslėpti iki kol naudotojas pradės "
 "naudoti klaviatūrą."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1303
+#: gtk/gtksettings.c:1301
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "Programa pageidauja tamsios temos"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1304
+#: gtk/gtksettings.c:1302
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "Ar programa pageidauja turėti tamsią temą."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1321
+#: gtk/gtksettings.c:1323
 msgid "Show button images"
 msgstr "Rodyti mygtukų paveikslėlius"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1322
+#: gtk/gtksettings.c:1324
 msgid "Whether images should be shown on buttons"
 msgstr "Ar rodyti paveikslėlius ant mygtukų"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1330 gtk/gtksettings.c:1461
+#: gtk/gtksettings.c:1332 gtk/gtksettings.c:1467
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Pažymėti aktyvinant"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1331
+#: gtk/gtksettings.c:1333
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Ar pažymėti įvesties laukelio turinį, kai jis suaktyvintas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1348
+#: gtk/gtksettings.c:1350
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Slaptažodžio užuominos laikas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1349
+#: gtk/gtksettings.c:1351
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr ""
 "Kiek ilgai rodyti paskutinį įvestą simbolį paslėptuose įvesties laukeliuose"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1365
+#: gtk/gtksettings.c:1371
 msgid "Show menu images"
 msgstr "Rodyti meniu paveikslėlius"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1366
+#: gtk/gtksettings.c:1372
 msgid "Whether images should be shown in menus"
 msgstr "Ar paveikslėliai turi būti rodomi meniu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1381
+#: gtk/gtksettings.c:1387
 msgid "Delay before drop down menus appear"
 msgstr "Pauzė prieš pasirodant išsiskleidžiantiems meniu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1382
+#: gtk/gtksettings.c:1388
 msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
 msgstr "Pauze prieš pasirodant žemesnio lygio meniu punktams"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1401
+#: gtk/gtksettings.c:1407
 msgid "Scrolled Window Placement"
 msgstr "Slenkamo lango padėtis"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1402
+#: gtk/gtksettings.c:1408
 msgid ""
 "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
 "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
@@ -6893,33 +6903,33 @@ msgstr ""
 "Kur yra slenkamų langų turinys slinkties juostų atžvilgiu, jeigu šis "
 "nustatymas nepadaromas nepaisomu paties slenkamo lango išdėstymo."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1418
+#: gtk/gtksettings.c:1424
 msgid "Can change accelerators"
 msgstr "Gali keisti sparčius klavišus"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1419
+#: gtk/gtksettings.c:1425
 msgid ""
 "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
 msgstr ""
 "Ar meniu trumpi klavišai gali būti pakeisti paspaudus klavišą virš meniu "
 "punkto"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1434
+#: gtk/gtksettings.c:1440
 msgid "Delay before submenus appear"
 msgstr "Pauzė prieš išskleidžiant žemesnio lygio meniu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1435
+#: gtk/gtksettings.c:1441
 msgid ""
 "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
 msgstr ""
 "Mažiausias laiko tarpas, kurį rodyklė turi praleisti virš meniu punkto, tam "
 "kad išsiskleistų žemesnio lygio meniu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1451
+#: gtk/gtksettings.c:1457
 msgid "Delay before hiding a submenu"
 msgstr "Pauzė prieš paslepiant žemesnio lygio meniu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1452
+#: gtk/gtksettings.c:1458
 msgid ""
 "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
 "submenu"
@@ -6927,39 +6937,39 @@ msgstr ""
 "Laikas per kurį reikia paslėpti žemesnio lygio meniu kai rodyklė juda jo "
 "pusėn"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1462
+#: gtk/gtksettings.c:1468
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr "Ar pasirinkti pasirenkamo užrašo turinį, kai jis aktyvinamas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1477
+#: gtk/gtksettings.c:1483
 msgid "Custom palette"
 msgstr "Derinta paletė"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1478
+#: gtk/gtksettings.c:1484
 msgid "Palette to use in the color selector"
 msgstr "Paletė, naudojama spalvų parinkiklyje"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1493
+#: gtk/gtksettings.c:1499
 msgid "IM Preedit style"
 msgstr "Įvesties metodo „Preedit“ stilius"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1494
+#: gtk/gtksettings.c:1500
 msgid "How to draw the input method preedit string"
 msgstr "Kaip rodyti įvedimo metodo preedit seką"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1510
+#: gtk/gtksettings.c:1516
 msgid "IM Status style"
 msgstr "Įvesties metodo būsenos stilius"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1511
+#: gtk/gtksettings.c:1517
 msgid "How to draw the input method statusbar"
 msgstr "Kaip rodyti įvedimo metodo būsenos juostą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1520
+#: gtk/gtksettings.c:1526
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "Darbastalio pagrindas rodo programos meniu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1521
+#: gtk/gtksettings.c:1527
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -6967,11 +6977,11 @@ msgstr ""
 "Nustatyta TEIGIAMA, jei darbastalio aplinka rodo programos meniu, NEIGIAMA, "
 "jei programa pati turėtų jį rodyti."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1530
+#: gtk/gtksettings.c:1536
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "Darbastalio pagrindas rodo meniu juostą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1531
+#: gtk/gtksettings.c:1537
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -6979,11 +6989,11 @@ msgstr ""
 "Nustatyta TEIGIAMA, jei darbastalio aplinka rodo meniu juostą, NEIGIAMA, jei "
 "programa turėtų ją pati rodyti."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1540
+#: gtk/gtksettings.c:1546
 msgid "Desktop environment shows the desktop folder"
 msgstr "Darbastalio aplinka rodo darbastalio aplanką"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1541
+#: gtk/gtksettings.c:1547
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the desktop folder, "
 "FALSE if not."
@@ -6991,36 +7001,36 @@ msgstr ""
 "Nustatyta TEIGIAMA, jei darbastalio aplinka rodo darbastalio aplanką, "
 "NEIGIAMA priešingu atveju."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1595
+#: gtk/gtksettings.c:1601
 msgid "Titlebar double-click action"
 msgstr "Dvigubo paspaudimo ant pavadinimo juostos veiksmas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1596
+#: gtk/gtksettings.c:1602
 msgid "The action to take on titlebar double-click"
 msgstr "Veiksmas, vykdomas du kartus paspaudus pavadinimo juostą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1614
+#: gtk/gtksettings.c:1620
 msgid "Titlebar middle-click action"
 msgstr "Pavadinimo juostos viduriniojo paspaudimo veiksmas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1615
+#: gtk/gtksettings.c:1621
 msgid "The action to take on titlebar middle-click"
 msgstr ""
 "Veiksmas, vykdomas atlikus vidurinįjį paspaudimas ant pavadinimo juostos"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1633
+#: gtk/gtksettings.c:1639
 msgid "Titlebar right-click action"
 msgstr "Pavadinimo juostos dešiniojo paspaudimo veiksmas"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1634
+#: gtk/gtksettings.c:1640
 msgid "The action to take on titlebar right-click"
 msgstr "Veiksmas, vykdomas atlikus dešinį paspaudimą ant pavadinimo juostos"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1656
+#: gtk/gtksettings.c:1662
 msgid "Dialogs use header bar"
 msgstr "Dialogai naudoja antraštės juostą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1657
+#: gtk/gtksettings.c:1663
 msgid ""
 "Whether builtin GTK+ dialogs should use a header bar instead of an action "
 "area."
@@ -7028,11 +7038,11 @@ msgstr ""
 "Ar vidiniai GTK+ dialogai turėtų naudoti antraštės juostą vietoj veiksmų "
 "srities."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1673
+#: gtk/gtksettings.c:1679
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Įjungti pirminį įdėjimą"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1674
+#: gtk/gtksettings.c:1680
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
 "content at the cursor location."
@@ -7040,19 +7050,19 @@ msgstr ""
 "Ar vidurinysis pelės paspaudimas turi įdėti „PRIMARY“ iškarpinės turinį "
 "žymeklio vietoje."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1690
+#: gtk/gtksettings.c:1696
 msgid "Recent Files Enabled"
 msgstr "Neseniai naudoti failai įjungti"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1691
+#: gtk/gtksettings.c:1697
 msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
 msgstr "Ar GTK+ įsimena neseniai naudotus failus"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1706
+#: gtk/gtksettings.c:1712
 msgid "Long press time"
 msgstr "Ilgo paspaudimo trukmė"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1707
+#: gtk/gtksettings.c:1713
 msgid ""
 "Time for a button/touch press to be considered a long press (in milliseconds)"
 msgstr ""
@@ -7135,76 +7145,76 @@ msgstr "Rėmelio apie persukimo mygtuką stilius"
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Ar suktukas yra aktyvus"
 
-#: gtk/gtkstack.c:398
+#: gtk/gtkstack.c:410
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Vienalyčiai dydžiai"
 
-#: gtk/gtkstack.c:410
+#: gtk/gtkstack.c:422
 msgid "Horizontally homogeneous"
 msgstr "Horizontaliai vienalytis"
 
-#: gtk/gtkstack.c:410
+#: gtk/gtkstack.c:422
 msgid "Horizontally homogeneous sizing"
 msgstr "Horizontaliai vienodas didinimas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:422
+#: gtk/gtkstack.c:434
 msgid "Vertically homogeneous"
 msgstr "Vertikaliai vienalytis"
 
-#: gtk/gtkstack.c:422
+#: gtk/gtkstack.c:434
 msgid "Vertically homogeneous sizing"
 msgstr "Vertikaliai vienodas didinimas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:426
+#: gtk/gtkstack.c:438
 msgid "Visible child"
 msgstr "Matomas vaikas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:426
+#: gtk/gtkstack.c:438
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "Elementas, šiuo metu matomas krūvoje"
 
-#: gtk/gtkstack.c:430
+#: gtk/gtkstack.c:442
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Matomo vaiko pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:430
+#: gtk/gtkstack.c:442
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "Šiuo metu krūvoje matomo vaiko pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:442
+#: gtk/gtkstack.c:454
 msgid "Transition running"
 msgstr "Perėjimas veikia"
 
-#: gtk/gtkstack.c:442
+#: gtk/gtkstack.c:454
 msgid "Whether or not the transition is currently running"
 msgstr "Ar šiuo metu veikia perėjimas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:451
+#: gtk/gtkstack.c:463
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "Vaikinio puslapio vardas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:458
+#: gtk/gtkstack.c:470
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "Vaikinio puslapio pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:464 gtk/gtktoolbutton.c:282
+#: gtk/gtkstack.c:476 gtk/gtktoolbutton.c:282
 msgid "Icon name"
 msgstr "Piktogramos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:465
+#: gtk/gtkstack.c:477
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "Vaikinio puslapio piktogramos pavadinimas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:488
+#: gtk/gtkstack.c:500
 msgid "Needs Attention"
 msgstr "Reikia dėmesio"
 
-#: gtk/gtkstack.c:489
+#: gtk/gtkstack.c:501
 msgid "Whether this page needs attention"
 msgstr "Ar šiam puslapiui reikia dėmesio"
 
-#: gtk/gtkstacksidebar.c:444 gtk/gtkstackswitcher.c:522
-#: gtk/gtkstackswitcher.c:523
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:444 gtk/gtkstackswitcher.c:524
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:525
 msgid "Stack"
 msgstr "Krūva"
 
@@ -7470,22 +7480,18 @@ msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Taškai sudarantys tarpą tarp laužomų pastraipos eilučių"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:542
-#| msgid "Underline"
 msgid "Underline RGBA"
 msgstr "Pabraukimo RGBA"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:543
-#| msgid "Style of underline for this text"
 msgid "Color of underline for this text"
 msgstr "Šio teksto pabraukimo spalva"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:558
-#| msgid "Strikethrough"
 msgid "Strike-through RGBA"
 msgstr "Perbraukimo RGBA"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:559
-#| msgid "Whether to strike through the text"
 msgid "Color of strike-through for this text"
 msgstr "Šio teksto perbraukimo spalva"
 
@@ -7615,22 +7621,18 @@ msgid "Whether this tag affects the right margin"
 msgstr "Ar žymė keičia dešinės paraštės nustatymus"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:798
-#| msgid "Underline set"
 msgid "Underline RGBA set"
 msgstr "Pabraukimo RGBA nustatytas"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:799
-#| msgid "Whether this tag affects underlining"
 msgid "Whether this tag affects underlining color"
 msgstr "Ar ši žymė keičia pabraukimo spalvą"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:809
-#| msgid "Strikethrough set"
 msgid "Strikethrough RGBA set"
 msgstr "Perbraukimas RGBA nustatyta"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:810
-#| msgid "Whether this tag affects strikethrough"
 msgid "Whether this tag affects strikethrough color"
 msgstr "Ar ši žymė keičia perbraukimą spalvą"
 
@@ -8047,178 +8049,178 @@ msgstr "Plėtiklio stulpelis"
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Nustatyti stulpelį kaip skirtą išplėtimui"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1059
+#: gtk/gtktreeview.c:1060
 msgid "Rules Hint"
 msgstr "Taisyklių užuomina"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1060
+#: gtk/gtktreeview.c:1061
 msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
 msgstr "Nurodyti temų varikliukui spalvinti eilutes skirtingomis spalvomis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1067
+#: gtk/gtktreeview.c:1068
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Įjungti paiešką"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1068
+#: gtk/gtktreeview.c:1069
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr "Vartotojai gali vykdyti interaktyvią paiešką tarp stulpelių"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1075
+#: gtk/gtktreeview.c:1076
 msgid "Search Column"
 msgstr "Paieškos stulpelis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1076
+#: gtk/gtktreeview.c:1077
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Modelio stulpelis, kuriame ieškoma interaktyviosios paieškos metu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1094
+#: gtk/gtktreeview.c:1095
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Fiksuoto aukščio veiksena"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1095
+#: gtk/gtktreeview.c:1096
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr "Pagreitina GtkTreeView sulyginant visų eilučių aukštį"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1115
+#: gtk/gtktreeview.c:1116
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Sekti pelės žymeklį"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1116
+#: gtk/gtktreeview.c:1117
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Ar pažymėta zona turėtų sekti žymeklį"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1135
+#: gtk/gtktreeview.c:1136
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Išplėtimas užvedant"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1136
+#: gtk/gtktreeview.c:1137
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr ""
 "Ar eilutės turėtų būti išplėstos/sutrauktos, kai virš jų užvedamas žymeklis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1150
+#: gtk/gtktreeview.c:1151
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Rodyti plėtiklius"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1151
+#: gtk/gtktreeview.c:1152
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Vaizdas turi plėtiklius"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1165
+#: gtk/gtktreeview.c:1166
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Lygių atitraukimas"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1166
+#: gtk/gtktreeview.c:1167
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Papildomas atitraukimas kiekvienam lygiui"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1173
+#: gtk/gtktreeview.c:1174
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "„Guminis rišimas“"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1174
+#: gtk/gtktreeview.c:1175
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr "Ar įjungti keleto elementų pasirinkimą tempiant pelės žymeklį"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1181
+#: gtk/gtktreeview.c:1182
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Įjungti groteles"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1182
+#: gtk/gtktreeview.c:1183
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Ar grotelių linijos turėtų būti rodomos medžio vaizde"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1190
+#: gtk/gtktreeview.c:1191
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Įjungti medžio eilutes"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1191
+#: gtk/gtktreeview.c:1192
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Ar medžio linijos turėtų būti rodomos medžio vaizde"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1199
+#: gtk/gtktreeview.c:1200
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Modelio, kuriame saugomi paaiškinimų tekstai, stulpelis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1235
+#: gtk/gtktreeview.c:1236
 msgid "Vertical Separator Width"
 msgstr "Vertikalaus skirtuko plotis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1236
+#: gtk/gtktreeview.c:1237
 msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Vertikalaus tarpo tarp laukelių dydis. Turi būti lyginis skaičius"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1244
+#: gtk/gtktreeview.c:1245
 msgid "Horizontal Separator Width"
 msgstr "Horizontalaus skirtuko plotis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1245
+#: gtk/gtktreeview.c:1246
 msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Horizontalaus tarpo tarp laukelių dydis. Turi būti lyginis skaičius"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1253
+#: gtk/gtktreeview.c:1254
 msgid "Allow Rules"
 msgstr "Leisti taisykles"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1254
+#: gtk/gtktreeview.c:1255
 msgid "Allow drawing of alternating color rows"
 msgstr "Išvesti eilutes skirtingomis spalvomis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1260
+#: gtk/gtktreeview.c:1261
 msgid "Indent Expanders"
 msgstr "Atitraukimo plėtikliai"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1261
+#: gtk/gtktreeview.c:1262
 msgid "Make the expanders indented"
 msgstr "Padaryti plėtiklius atitrauktus"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1267
+#: gtk/gtktreeview.c:1268
 msgid "Even Row Color"
 msgstr "Lyginės eilutės spalva"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1268
+#: gtk/gtktreeview.c:1269
 msgid "Color to use for even rows"
 msgstr "Spalva naudojama lyginėse eilutėse"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1274
+#: gtk/gtktreeview.c:1275
 msgid "Odd Row Color"
 msgstr "Nelyginės eilutės spalva"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1275
+#: gtk/gtktreeview.c:1276
 msgid "Color to use for odd rows"
 msgstr "Spalva naudojama nelyginėse eilutėse"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1282
+#: gtk/gtktreeview.c:1283
 msgid "Grid line width"
 msgstr "Grotelių linijų plotis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1283
+#: gtk/gtktreeview.c:1284
 msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
 msgstr "Medžio vaizdo grotelių linijų plotis pikseliais"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1289
+#: gtk/gtktreeview.c:1290
 msgid "Tree line width"
 msgstr "Medžio linijų plotis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1290
+#: gtk/gtktreeview.c:1291
 msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
 msgstr "Medžio vaizdo linijų plotis pikseliais"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1296
+#: gtk/gtktreeview.c:1297
 msgid "Grid line pattern"
 msgstr "Grotelių linijų raštas"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1297
+#: gtk/gtktreeview.c:1298
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
 msgstr "Punktyras medžio lauko tinkleliui piešti"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1303
+#: gtk/gtktreeview.c:1304
 msgid "Tree line pattern"
 msgstr "Medžio linijų raštas"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1304
+#: gtk/gtktreeview.c:1305
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
 msgstr "Punktyras medžio laukelio linijoms piešti"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]