[gtk+/gtk-3-16] Updated Polish translationcommit 657d0d79b3de62292cf1fd29ee3c060e89884c1b
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Tue Jul 7 20:26:24 2015 +0200

    Updated Polish translation

 po-properties/pl.po | 4393 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 2216 insertions(+), 2177 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/pl.po b/po-properties/pl.po
index df65630..50fe4d6 100644
--- a/po-properties/pl.po
+++ b/po-properties/pl.po
@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-23 17:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-23 17:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-07 20:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-07 20:25+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -31,254 +31,255 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139
-#: gdk/gdkdevicemanager.c:181 gdk/gdkglcontext.c:264
+#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 ../gdk/gdkcursor.c:139
+#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:181 ../gdk/gdkglcontext.c:264
 msgid "Display"
 msgstr "Ekran"
 
-#: gdk/gdkcursor.c:131
+#: ../gdk/gdkcursor.c:131
 msgid "Cursor type"
 msgstr "Typ kursora"
 
-#: gdk/gdkcursor.c:132
+#: ../gdk/gdkcursor.c:132
 msgid "Standard cursor type"
 msgstr "Standardowy typ kursora"
 
-#: gdk/gdkcursor.c:140
+#: ../gdk/gdkcursor.c:140
 msgid "Display of this cursor"
 msgstr "Ekran tego kursora"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:114
+#: ../gdk/gdkdevice.c:114
 msgid "Device Display"
 msgstr "Ekran urządzenia"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:115
+#: ../gdk/gdkdevice.c:115
 msgid "Display which the device belongs to"
 msgstr "Ekran, do którego należy urządzenie"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:129
+#: ../gdk/gdkdevice.c:129
 msgid "Device manager"
 msgstr "Menedżer urządzeń"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:130
+#: ../gdk/gdkdevice.c:130
 msgid "Device manager which the device belongs to"
 msgstr "Menedżer urządzeń, do którego należy to urządzenie"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:144 gdk/gdkdevice.c:145
+#: ../gdk/gdkdevice.c:144 ../gdk/gdkdevice.c:145
 msgid "Device name"
 msgstr "Nazwa urządzenia"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:159
+#: ../gdk/gdkdevice.c:159
 msgid "Device type"
 msgstr "Typ urządzenia"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:160
+#: ../gdk/gdkdevice.c:160
 msgid "Device role in the device manager"
 msgstr "Rola urządzenia w menedżerze urządzeń"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:176
+#: ../gdk/gdkdevice.c:176
 msgid "Associated device"
 msgstr "Powiązane urządzenie"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:177
+#: ../gdk/gdkdevice.c:177
 msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
 msgstr "Kursor lub klawiatura powiązana z tym urządzeniem"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:190
+#: ../gdk/gdkdevice.c:190
 msgid "Input source"
 msgstr "Źródło wejściowe"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:191
+#: ../gdk/gdkdevice.c:191
 msgid "Source type for the device"
 msgstr "Typ źródła dla urządzenia"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:206 gdk/gdkdevice.c:207
+#: ../gdk/gdkdevice.c:206 ../gdk/gdkdevice.c:207
 msgid "Input mode for the device"
 msgstr "Tryb wejścia dla urządzenia"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:222
+#: ../gdk/gdkdevice.c:222
 msgid "Whether the device has a cursor"
 msgstr "Określa, czy urządzenie posiada kursor"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:223
+#: ../gdk/gdkdevice.c:223
 msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
 msgstr "Określa, czy widoczny kursor podąża za ruchem urządzenia"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:237 gdk/gdkdevice.c:238
+#: ../gdk/gdkdevice.c:237 ../gdk/gdkdevice.c:238
 msgid "Number of axes in the device"
 msgstr "Liczba osi urządzenia"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:251 gdk/gdkdevice.c:252
+#: ../gdk/gdkdevice.c:251 ../gdk/gdkdevice.c:252
 msgid "Vendor ID"
 msgstr "Identyfikator producenta"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:266 gdk/gdkdevice.c:267
+#: ../gdk/gdkdevice.c:266 ../gdk/gdkdevice.c:267
 msgid "Product ID"
 msgstr "Identyfikator produktu"
 
-#: gdk/gdkdevicemanager.c:182
+#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:182
 msgid "Display for the device manager"
 msgstr "Ekran dla menedżera urządzeń"
 
-#: gdk/gdkdisplaymanager.c:169
+#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:169
 msgid "Default Display"
 msgstr "Ekran domyślny"
 
-#: gdk/gdkdisplaymanager.c:170
+#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:170
 msgid "The default display for GDK"
 msgstr "Ekran domyślny dla biblioteki GDK"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:265
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:265
 msgid "The GDK display the context is from"
 msgstr "Ekran biblioteki GDK, z którego jest kontekst"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:280 gtk/gtkwidget.c:1448
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:280 ../gtk/gtkwidget.c:1448
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:281
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:281
 msgid "The GDK window bound to the GL context"
 msgstr "Okno biblioteki GDK dowiązane do kontekstu GL"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:296
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:296
 msgid "Shared context"
 msgstr "Współdzielony kontekst"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:297
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:297
 msgid "The GL context this context share data with"
 msgstr "Kontekst GL, z którym ten kontekst współdzieli dane"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:91
+#: ../gdk/gdkscreen.c:91
 msgid "Font options"
 msgstr "Opcje czcionki"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:92
+#: ../gdk/gdkscreen.c:92
 msgid "The default font options for the screen"
 msgstr "Domyślne opcje czcionki dla ekranu"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:99
+#: ../gdk/gdkscreen.c:99
 msgid "Font resolution"
 msgstr "Rozdzielczość czcionki"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:100
+#: ../gdk/gdkscreen.c:100
 msgid "The resolution for fonts on the screen"
 msgstr "Rozdzielczość czcionek na ekranie"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:320 gdk/gdkwindow.c:321
+#: ../gdk/gdkwindow.c:320 ../gdk/gdkwindow.c:321
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kursor"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
 msgid "Opcode"
 msgstr "Opcode"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:114
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:114
 msgid "Opcode for XInput2 requests"
 msgstr "Opcode dla żądań systemu XInput2"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
 msgid "Major"
 msgstr "Większy"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:121
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:121
 msgid "Major version number"
 msgstr "Większy numer wersji"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
 msgid "Minor"
 msgstr "Pomniejszy"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:128
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:128
 msgid "Minor version number"
 msgstr "Pomniejszy numer wersji"
 
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
+#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:142
 msgid "Device ID"
 msgstr "Identyfikator urządzenia"
 
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:144
+#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
 msgid "Device identifier"
 msgstr "Identyfikator urządzenia"
 
-#: gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
+#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
 msgid "Cell renderer"
 msgstr "Obiekt rysujący komórkę"
 
-#: gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
+#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
 msgid "The cell renderer represented by this accessible"
 msgstr "Obiekt rysujący komórkę przedstawiany przez ten obiekt dostępności"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:243 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
-#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkprinter.c:121
-#: gtk/gtkstack.c:450 gtk/gtktextmark.c:136
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:243 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
+#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 ../gtk/gtkprinter.c:121
+#: ../gtk/gtkstack.c:462 ../gtk/gtktextmark.c:136
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:244
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:244
 msgid "A unique name for the action."
 msgstr "Unikalna nazwa dla czynności."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkexpander.c:275
-#: gtk/gtkframe.c:166 gtk/gtklabel.c:731 gtk/gtkmenuitem.c:444
-#: gtk/gtktoolbutton.c:239 gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:264 ../gtk/gtkbutton.c:247
+#: ../gtk/gtkexpander.c:275 ../gtk/gtkframe.c:166 ../gtk/gtklabel.c:731
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:444 ../gtk/gtktoolbutton.c:239
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
 msgid "Label"
 msgstr "Etykieta"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:265
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:265
 msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
 msgstr ""
 "Etykieta używana dla pozycji menu i przycisków aktywujących tę czynność."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:284
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:284
 msgid "Short label"
 msgstr "Krótka etykieta"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:285
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:285
 msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
 msgstr "Krótsza etykieta, którą można użyć na przyciskach paska narzędziowego."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:300
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:300
 msgid "Tooltip"
 msgstr "Podpowiedź"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:301
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:301
 msgid "A tooltip for this action."
 msgstr "Podpowiedź dla tej czynności."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:319
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:319
 msgid "Stock Icon"
 msgstr "Ikona standardowa"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:320
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:320
 msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
 msgstr ""
 "Standardowa ikona wyświetlana w widżetach reprezentujących tę czynność."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:271
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:342 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:271
 msgid "GIcon"
 msgstr "GIcon"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:353
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:343 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 ../gtk/gtkimage.c:350
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "Wyświetlana ikona GIcon"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:335 gtk/gtkprinter.c:170
-#: gtk/gtkwindow.c:863
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:365 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 ../gtk/gtkimage.c:332
+#: ../gtk/gtkprinter.c:170 ../gtk/gtkwindow.c:863
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Nazwa ikony"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:336
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:366 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 ../gtk/gtkimage.c:333
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "Nazwa ikony z motywu ikon"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:381 gtk/gtktoolitem.c:179
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:381 ../gtk/gtktoolitem.c:179
 msgid "Visible when horizontal"
 msgstr "Widoczny, gdy poziomy"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:382 gtk/gtktoolitem.c:180
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:382 ../gtk/gtktoolitem.c:180
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
 "orientation."
@@ -286,11 +287,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy element paska narzędziowego jest widoczny, gdy pasek "
 "narzędziowy jest ułożony poziomo."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:400
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:400
 msgid "Visible when overflown"
 msgstr "Widoczny, gdy przepełniony"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:401
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:401
 msgid ""
 "When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
 "overflow menu."
@@ -298,11 +299,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy pośredniki elementu tej operacji będą przedstawione w menu "
 "przepełnionego paska narzędziowego."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:417 gtk/gtktoolitem.c:186
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:417 ../gtk/gtktoolitem.c:186
 msgid "Visible when vertical"
 msgstr "Widoczny, gdy pionowy"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:418 gtk/gtktoolitem.c:187
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:418 ../gtk/gtktoolitem.c:187
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
 "orientation."
@@ -310,11 +311,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy element paska narzędziowego jest widoczny, gdy pasek "
 "narzędziowy jest ułożony pionowo."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:434 gtk/gtktoolitem.c:193
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:434 ../gtk/gtktoolitem.c:193
 msgid "Is important"
 msgstr "Jest ważna"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:435
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:435
 msgid ""
 "Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
 "this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
@@ -323,38 +324,38 @@ msgstr ""
 "TRUE pośrednicy obiektu narzędziowego dla tej czynności wyświetlą tekst w "
 "trybie GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:451
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:451
 msgid "Hide if empty"
 msgstr "Ukrywanie jeśli pusta"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:452
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:452
 msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "Określa, czy pośrednicy pustego menu dla tej czynności będą ukrywani."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:466 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1278
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:466 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301 ../gtk/gtkwidget.c:1278
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Czuły"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:467
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:467
 msgid "Whether the action is enabled."
 msgstr "Określa, czy czynność jest dostępna."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
-#: gtk/gtkwidget.c:1271
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:481 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1271
 msgid "Visible"
 msgstr "Widoczność"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:482
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:482
 msgid "Whether the action is visible."
 msgstr "Określa, czy czynność jest widoczna."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:497
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:497
 msgid "Action Group"
 msgstr "Grupa czynności"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:498
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:498
 msgid ""
 "The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
 "use)."
@@ -362,57 +363,57 @@ msgstr ""
 "GtkActionGroup, z którą jest powiązana GtkAction lub NULL (dla wewnętrznego "
 "użytku)."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:519 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:233
-#: gtk/gtkbutton.c:366
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:519 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:235
+#: ../gtk/gtkbutton.c:366
 msgid "Always show image"
 msgstr "Stałe wyświetlanie obrazu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:520 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:234
-#: gtk/gtkbutton.c:367
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:520 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:236
+#: ../gtk/gtkbutton.c:367
 msgid "Whether the image will always be shown"
 msgstr "Określa, czy obraz będzie stale wyświetlany"
 
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:201
+#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:201
 msgid "A name for the action group."
 msgstr "Nazwa dla grupy czynności."
 
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:215
+#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:215
 msgid "Whether the action group is enabled."
 msgstr "Określa, czy grupa czynności jest dostępna."
 
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:229
+#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:229
 msgid "Whether the action group is visible."
 msgstr "Określa, czy grupa czynności jest widoczna."
 
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:242
+#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:242
 msgid "Accelerator Group"
 msgstr "Grupa klawiszy skrótów"
 
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:243
+#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:243
 msgid "The accelerator group the actions of this group should use."
 msgstr "Grupa klawiszy skrótów, której powinny używać czynności tej grupy."
 
-#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:290
+#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:290
 msgid "Related Action"
 msgstr "Powiązana czynność"
 
-#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:291
+#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:291
 msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
 msgstr "Czynność, która zostanie aktywowana i z którego otrzyma aktualizacje"
 
-#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:315
+#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:315
 msgid "Use Action Appearance"
 msgstr "Użycie wyglądu czynności"
 
-#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:316
+#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:316
 msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
 msgstr "Określa, czy używać właściwości wyglądu powiązanych czynności"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:142
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:151
 msgid "Horizontal alignment"
 msgstr "Wyrównanie poziome"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:143 gtk/gtkbutton.c:301
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:152 ../gtk/gtkbutton.c:301
 msgid ""
 "Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
 "right aligned"
@@ -420,11 +421,11 @@ msgstr ""
 "Poziome położenie elementu potomnego w dostępnej przestrzeni. 0,0 to "
 "wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:152
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
 msgid "Vertical alignment"
 msgstr "Wyrównanie pionowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:153 gtk/gtkbutton.c:320
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:171 ../gtk/gtkbutton.c:320
 msgid ""
 "Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
 "bottom aligned"
@@ -432,11 +433,11 @@ msgstr ""
 "Pionowe położenie elementu potomnego w dostępnej przestrzeni. 0,0 to "
 "wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:161
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
 msgid "Horizontal scale"
 msgstr "Skala pozioma"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:162
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:189
 msgid ""
 "If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
 "of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
@@ -445,11 +446,11 @@ msgstr ""
 "dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 pozostawia "
 "całość niewykorzystaną, 1,0 - wykorzystuje całość"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
 msgid "Vertical scale"
 msgstr "Skala pionowa"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:171
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:207
 msgid ""
 "If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
 "it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
@@ -458,189 +459,189 @@ msgstr ""
 "dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 pozostawienia "
 "całości niewykorzystaną, 1,0 - wykorzystuje całość"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:226
 msgid "Top Padding"
 msgstr "Dopełnienie u góry"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:189
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:227
 msgid "The padding to insert at the top of the widget."
 msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego na górze widżetu."
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:205
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:245
 msgid "Bottom Padding"
 msgstr "Dopełnienie u dołu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:246
 msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
 msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego na dole widżetu."
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:222
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:264
 msgid "Left Padding"
 msgstr "Dopełnienie z lewej strony"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:223
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:265
 msgid "The padding to insert at the left of the widget."
 msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego z lewej strony widżetu."
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:239
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:283
 msgid "Right Padding"
 msgstr "Dopełnienie z prawej strony"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:240
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:284
 msgid "The padding to insert at the right of the widget."
 msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego z prawej strony widżetu."
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
+#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:121
 msgid "Arrow direction"
 msgstr "Kierunek strzałki"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:123
+#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
 msgid "The direction the arrow should point"
 msgstr "Kierunek, w jakim ma być skierowana strzałka"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
+#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:130
 msgid "Arrow shadow"
 msgstr "Cień strzałki"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:132
+#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
 msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
 msgstr "Wygląd cienia otaczającego strzałkę"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:139 gtk/gtkcombobox.c:1052 gtk/gtkmenu.c:795
-#: gtk/gtkmenuitem.c:519
+#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 ../gtk/gtkcombobox.c:1052
+#: ../gtk/gtkmenu.c:795 ../gtk/gtkmenuitem.c:519
 msgid "Arrow Scaling"
 msgstr "Skalowanie strzałek"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:140
+#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:139
 msgid "Amount of space used up by arrow"
 msgstr "Ilość miejsca zajęta przez strzałkę"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
 msgid "Has Opacity Control"
 msgstr "Ustawienie nieprzezroczystości"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
 msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
 msgstr ""
 "Określa, czy przy wyborze koloru powinna być możliwość określenia jego "
 "nieprzezroczystości"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
 msgid "Has palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
 msgid "Whether a palette should be used"
 msgstr "Określa, czy powinna być użyta paleta"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 gtk/gtkcolorbutton.c:199
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 ../gtk/gtkcolorbutton.c:199
 msgid "Current Color"
 msgstr "Bieżący kolor"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
 msgid "The current color"
 msgstr "Bieżący kolor"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 gtk/gtkcolorbutton.c:215
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 ../gtk/gtkcolorbutton.c:215
 msgid "Current Alpha"
 msgstr "Bieżąca wartość alfa"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
 msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
 msgstr ""
 "Bieżąca wartość nieprzezroczystości (0 - w pełni przezroczysty, 65535 - w "
 "pełni nieprzezroczysty)"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
 msgid "Current RGBA"
 msgstr "Bieżąca wartość RGBA"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
 msgid "The current RGBA color"
 msgstr "Bieżący kolor RGBA"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:136
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:136
 msgid "Color Selection"
 msgstr "Wybór koloru"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:137
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:137
 msgid "The color selection embedded in the dialog."
 msgstr "Wybór kolorów osadzony w oknie dialogowym."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:143
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:143
 msgid "OK Button"
 msgstr "Przycisk OK"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:144
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:144
 msgid "The OK button of the dialog."
 msgstr "Przycisk OK w oknie dialogowym."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:150
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:150
 msgid "Cancel Button"
 msgstr "Przycisk Anuluj"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:151
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:151
 msgid "The cancel button of the dialog."
 msgstr "Przycisk anuluj w oknie dialogowym."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:157
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:157
 msgid "Help Button"
 msgstr "Przycisk Pomoc"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:158
+#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:158
 msgid "The help button of the dialog."
 msgstr "Przycisk pomoc w oknie dialogowym."
 
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:458
+#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 ../gtk/gtkfontbutton.c:458
 msgid "Font name"
 msgstr "Nazwa czcionki"
 
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:241
+#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:241
 msgid "The string that represents this font"
 msgstr "Napis reprezentujący tę czcionkę"
 
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:247 gtk/gtkfontchooser.c:91
+#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:247 ../gtk/gtkfontchooser.c:91
 msgid "Preview text"
 msgstr "Tekst podglądu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:248 gtk/gtkfontchooser.c:92
+#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:248 ../gtk/gtkfontchooser.c:92
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Tekst wyświetlany w celu wizualizacji wybranej czcionki"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1068 gtk/gtkentry.c:947
-#: gtk/gtkmenubar.c:217 gtk/gtkstatusbar.c:165 gtk/gtktoolbar.c:633
-#: gtk/gtkviewport.c:179
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:1068
+#: ../gtk/gtkentry.c:947 ../gtk/gtkmenubar.c:217 ../gtk/gtkstatusbar.c:165
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:633 ../gtk/gtkviewport.c:179
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Typ cienia"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224
 msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
 msgstr "Wygląd cienia otaczającego kontener"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
 msgid "Handle position"
 msgstr "Położenie uchwytu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:233
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:233
 msgid "Position of the handle relative to the child widget"
 msgstr "Położenie uchwytu względem widżetu potomnego"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
 msgid "Snap edge"
 msgstr "Przyciąganie krawędzi"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:242
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:242
 msgid ""
 "Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
 "handlebox"
 msgstr ""
 "Strona ramki z uchwytem, która powinna być połączona z punktem dokowania"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
 msgid "Snap edge set"
 msgstr "Przyciąganie do krawędzi"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
 msgid ""
 "Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
 "handle_position"
@@ -648,11 +649,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy powinna być użyta wartość snap_edge czy też pochodząca z "
 "handle_position"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
 msgid "Child Detached"
 msgstr "Kontrolka potomna odłączona"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:259
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:259
 msgid ""
 "A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
 "detached."
@@ -660,36 +661,36 @@ msgstr ""
 "Wartość logiczna określająca, czy element potomny ramki uchwytu jest "
 "dołączony czy odłączony."
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:196 gtk/gtkbutton.c:333
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:197 ../gtk/gtkbutton.c:333
 msgid "Image widget"
 msgstr "Widżet obrazu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:197
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:198
 msgid "Child widget to appear next to the menu text"
 msgstr "Widżet potomny występujący obok wpisu pozycji menu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:213 gtk/gtkbutton.c:266
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:214 ../gtk/gtkbutton.c:266
 msgid "Use stock"
 msgstr "Użycie standardowego"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:214
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:215
 msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
 msgstr ""
 "Określa, czy używać tekstu etykiety do utworzenia standardowego elementu menu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:250 gtk/gtkmenu.c:570
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:252 ../gtk/gtkmenu.c:570
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Grupa klawiszy skrótów"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:251
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:253
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Grupa skrótów używana dla podstawowych klawiszy skrótów"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:104 gtk/gtkentry.c:914 gtk/gtklabel.c:779
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 ../gtk/gtkentry.c:914 ../gtk/gtklabel.c:779
 msgid "X align"
 msgstr "Wyrównanie poziome"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:105 gtk/gtkentry.c:915 gtk/gtklabel.c:780
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 ../gtk/gtkentry.c:915 ../gtk/gtklabel.c:780
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -697,77 +698,77 @@ msgstr ""
 "Wyrównanie poziome, od 0 (lewa) do 1 (prawa). Odwrócone dla układów RTL (od "
 "prawej do lewej)."
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtklabel.c:797
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 ../gtk/gtklabel.c:797
 msgid "Y align"
 msgstr "Wyrównanie pionowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtklabel.c:798
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 ../gtk/gtklabel.c:798
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Wyrównanie pionowe, od 0 (góra) do 1 (dół)"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:124
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:152
 msgid "X pad"
 msgstr "Wyściółka pozioma"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:125
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:153
 msgid ""
 "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
 msgstr "Ilość miejsca w pikselach, dodawana na lewo i na prawo od widżetu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:171
 msgid "Y pad"
 msgstr "Wyściółka pionowa"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:135
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:172
 msgid ""
 "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
 msgstr "Ilość miejsca w pikselach dodawana powyżej i poniżej widżetu"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:641
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:641
 msgid "Icon's count"
 msgstr "Liczba ikon"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
 msgid "The count of the emblem currently displayed"
 msgstr "Licznik obecnie wyświetlanego emblematu"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:648
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:648
 msgid "Icon's label"
 msgstr "Etykieta ikony"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
 msgid "The label to be displayed over the icon"
 msgstr "Etykieta do wyświetlania nad ikoną"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:655
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:655
 msgid "Icon's style context"
 msgstr "Kontekst stylu ikony"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
 msgid "The style context to theme the icon appearance"
 msgstr "Kontekst stylu do nałożenia na wygląd ikony"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:662
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:662
 msgid "Background icon"
 msgstr "Ikona tła"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
 msgid "The icon for the number emblem background"
 msgstr "Ikona dla tła emblematu liczby"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:669
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:669
 msgid "Background icon name"
 msgstr "Nazwa ikony tła"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
+#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
 msgid "The icon name for the number emblem background"
 msgstr "Nazwa ikony dla tła emblematu liczby"
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:120
+#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:120
 msgid "The value"
 msgstr "Wartość"
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:121
+#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:121
 msgid ""
 "The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
 "is the current action of its group."
@@ -775,247 +776,251 @@ msgstr ""
 "Wartość zwracana przez funkcję gtk_radio_action_get_current_value(), gdy ta "
 "czynność jest obecną czynnością w swojej grupie."
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:163
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:412 gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
+#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 ../gtk/gtkradiobutton.c:164
+#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:412 ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:140
+#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:140
 msgid "The radio action whose group this action belongs to."
 msgstr "Grupa, do której należy ta czynność radiowa."
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:157
+#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:157
 msgid "The current value"
 msgstr "Bieżąca wartość"
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:158
+#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:158
 msgid ""
 "The value property of the currently active member of the group to which this "
 "action belongs."
 msgstr ""
 "Wartość własności aktywnego członka grupy, do której ta czynność należy."
 
-#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:677 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
+#: ../gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:677 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
 msgid "Show Numbers"
 msgstr "Wyświetlanie liczb"
 
-#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:678 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
+#: ../gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:678 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
 msgid "Whether the items should be displayed with a number"
 msgstr "Określa, czy elementy powinny być wyświetlane z liczbą"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:226 gtk/gtkimage.c:240
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:226 ../gtk/gtkimage.c:237
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Bufor pikseli"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:241
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 ../gtk/gtkimage.c:238
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "Obiekt GdkPixbuf do wyświetlenia"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:256
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:293
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 ../gtk/gtkimage.c:253
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:293
 msgid "Filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:257
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 ../gtk/gtkimage.c:254
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Nazwa pliku do wczytania i wyświetlenia"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:247 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
-#: gtk/gtkimage.c:270
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:247 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
+#: ../gtk/gtkimage.c:267
 msgid "Stock ID"
 msgstr "Identyfikator standardowego elementu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkimage.c:271
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 ../gtk/gtkimage.c:268
 msgid "Stock ID for a stock image to display"
 msgstr "Identyfikator wyświetlanego standardowego obrazu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279 gtk/gtkimage.c:375
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279 ../gtk/gtkimage.c:372
 msgid "Storage type"
 msgstr "Sposób zapisu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:376
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 ../gtk/gtkimage.c:373
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "Sposób zapisu danych obrazu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:288 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 gtk/gtkrecentmanager.c:308
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:288 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 ../gtk/gtkrecentmanager.c:308
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289
 msgid "The size of the icon"
 msgstr "Rozmiar ikony"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:298 gtk/gtkinvisible.c:98
-#: gtk/gtkmountoperation.c:177 gtk/gtkstylecontext.c:243 gtk/gtkwindow.c:871
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:298 ../gtk/gtkinvisible.c:98
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:177 ../gtk/gtkstylecontext.c:243
+#: ../gtk/gtkwindow.c:871
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekran"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299
 msgid "The screen where this status icon will be displayed"
 msgstr "Ekran, na którym ten status będzie wyświetlany"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307
 msgid "Whether the status icon is visible"
 msgstr "Określa, czy ikona stanu jest widoczna"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:322 gtk/gtkplug.c:201
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:322 ../gtk/gtkplug.c:198
 msgid "Embedded"
 msgstr "Zagnieżdżona"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323
 msgid "Whether the status icon is embedded"
 msgstr "Określa, czy ikona stanu jest zagnieżdżona"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:338 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
-#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:61
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:338
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127 ../gtk/gtkgesturepan.c:237
+#: ../gtk/gtkorientable.c:61
 msgid "Orientation"
 msgstr "Ułożenie"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
 msgid "The orientation of the tray"
 msgstr "Orientacja obszaru powiadamiania"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:366 gtk/gtkwidget.c:1385
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:366 ../gtk/gtkwidget.c:1385
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "Podpowiedź"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367
 msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
 msgstr "Określa, czy ta ikona zasobnika zawiera podpowiedź"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:393 gtk/gtkwidget.c:1409
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:393 ../gtk/gtkwidget.c:1409
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1410
-#: gtk/gtkwidget.c:1434
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 ../gtk/gtkwidget.c:1410
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1434
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Tekst podpowiedzi dla tego widżetu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:417 gtk/gtkwidget.c:1433
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:417 ../gtk/gtkwidget.c:1433
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418
 msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
 msgstr "Zawartość podpowiedzi dla tej ikony zasobnika"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:435 gtk/gtkcolorbutton.c:181
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:445 gtk/gtkfontbutton.c:443
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1862 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkstack.c:457
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:435 ../gtk/gtkcolorbutton.c:181
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:445 ../gtk/gtkfontbutton.c:443
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1893 ../gtk/gtkprintjob.c:132 ../gtk/gtkstack.c:469
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
 msgid "Title"
 msgstr "Tytuł"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436
 msgid "The title of this tray icon"
 msgstr "Tytuł tej ikony zasobnika"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:469
+#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:469
 msgid "Style context"
 msgstr "Kontekst stylu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:470
+#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:470
 msgid "GtkStyleContext to get style from"
 msgstr "GtkStyleContext, z którego pobrać styl"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:189
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:189
 msgid "Rows"
 msgstr "Rzędy"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:190
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:190
 msgid "The number of rows in the table"
 msgstr "Liczba rzędów w tabeli"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:198
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:198
 msgid "Columns"
 msgstr "Kolumny"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:199
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:199
 msgid "The number of columns in the table"
 msgstr "Liczba kolumn w tabeli"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:207 gtk/gtkgrid.c:1735
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:207 ../gtk/gtkgrid.c:1735
 msgid "Row spacing"
 msgstr "Odstępy rzędowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:208 gtk/gtkgrid.c:1736
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:208 ../gtk/gtkgrid.c:1736
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "Ilość miejsca między dwoma sąsiednimi rzędami"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:216 gtk/gtkgrid.c:1742
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:216 ../gtk/gtkgrid.c:1742
 msgid "Column spacing"
 msgstr "Odstępy kolumnowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:217 gtk/gtkgrid.c:1743
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:217 ../gtk/gtkgrid.c:1743
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Ilość miejsca między dwoma sąsiednimi kolumnami"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:225 gtk/gtkbox.c:263 gtk/gtkflowbox.c:3693
-#: gtk/gtkstack.c:398 gtk/gtktoolbar.c:565 gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:225 ../gtk/gtkbox.c:263
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3693 ../gtk/gtkstack.c:410 ../gtk/gtktoolbar.c:565
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Jednorodny"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:226
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:226
 msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
 msgstr ""
 "Określa, czy wszystkie komórki tabeli powinny mieć tę samą szerokość i "
 "wysokość"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:233 gtk/gtkgrid.c:1774
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:233 ../gtk/gtkgrid.c:1774
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Przyłączenie lewe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:234 gtk/gtkgrid.c:1775 gtk/gtkmenu.c:758
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:234 ../gtk/gtkgrid.c:1775 ../gtk/gtkmenu.c:758
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "Liczba kolumn przyłączanych z lewej strony kontrolki potomnej"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:240
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:240
 msgid "Right attachment"
 msgstr "Przyłączenie prawe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:241
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:241
 msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
 msgstr "Liczba kolumn przyłączanych z prawej strony widżetu potomnego"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:247 gtk/gtkgrid.c:1781
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:247 ../gtk/gtkgrid.c:1781
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Przyłączenie górne"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:248
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:248
 msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
 msgstr "Liczba rzędów przyłączanych od góry widżetu potomnego"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:254
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:254
 msgid "Bottom attachment"
 msgstr "Przyłączenie dolne"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:255 gtk/gtkmenu.c:782
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:255 ../gtk/gtkmenu.c:782
 msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
 msgstr "Liczba rzędów przyłączanych od dołu kontrolki potomnej"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:261
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:261
 msgid "Horizontal options"
 msgstr "Opcje poziome"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:262
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:262
 msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
 msgstr "Opcje określające zachowanie kontrolki potomnej w poziomie"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:268
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:268
 msgid "Vertical options"
 msgstr "Opcje pionowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:269
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:269
 msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
 msgstr "Opcje określające zachowanie kontrolki potomnej w pionie"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:275
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:275
 msgid "Horizontal padding"
 msgstr "Dopełnienie poziome"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:276
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:276
 msgid ""
 "Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
 "pixels"
@@ -1023,11 +1028,11 @@ msgstr ""
 "Dodatkowa przestrzeń między kontrolką potomną a jej prawymi i lewymi "
 "sąsiadami, w pikselach"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:282
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:282
 msgid "Vertical padding"
 msgstr "Dopełnienie pionowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:283
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:283
 msgid ""
 "Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
 "pixels"
@@ -1035,101 +1040,102 @@ msgstr ""
 "Dodatkowa przestrzeń między kontrolką potomną a jej górnymi i dolnymi "
 "sąsiadami, w pikselach"
 
-#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:248
+#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:248
 msgid "Theming engine name"
 msgstr "Nazwa mechanizmu motywu"
 
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:120
+#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:120
 msgid "Create the same proxies as a radio action"
 msgstr "Tworzenie takich samych pośredników jako czynność przycisku opcji"
 
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:121
+#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:121
 msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
 msgstr ""
 "Określa, czy pośrednicy dla tej akcji wyglądają jak pośrednicy czynności "
 "przycisku opcji"
 
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:137 gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 gtk/gtkmenu.c:555 gtk/gtkmodelbutton.c:895
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:896 gtk/gtkspinner.c:119 gtk/gtkswitch.c:878
-#: gtk/gtktogglebutton.c:179 gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
+#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:137 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 ../gtk/gtkmenu.c:555
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:895 ../gtk/gtkmodelbutton.c:896
+#: ../gtk/gtkspinner.c:119 ../gtk/gtkswitch.c:878 ../gtk/gtktogglebutton.c:179
+#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
 msgid "Active"
 msgstr "Aktywny"
 
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:138
+#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:138
 msgid "Whether the toggle action should be active"
 msgstr "Określa, czy czynność przełączania powinna być aktywna"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136 gtk/gtkcellrenderertext.c:341
-#: gtk/gtktexttag.c:274
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:341
+#: ../gtk/gtktexttag.c:274
 msgid "Foreground color"
 msgstr "Kolor elementu"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:137
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:137
 msgid "Foreground color for symbolic icons"
 msgstr "Kolor ikon symbolicznych"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:144
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:144
 msgid "Error color"
 msgstr "Kolor błędu"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:145
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:145
 msgid "Error color for symbolic icons"
 msgstr "Kolor błędu ikon symbolicznych"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:152
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:152
 msgid "Warning color"
 msgstr "Kolor ostrzeżenia"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:153
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:153
 msgid "Warning color for symbolic icons"
 msgstr "Kolor ostrzeżenia ikon symbolicznych"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:160
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:160
 msgid "Success color"
 msgstr "Kolor powodzenia"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:161
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:161
 msgid "Success color for symbolic icons"
 msgstr "Kolor powodzenia ikon symbolicznych"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 gtk/gtkbox.c:322
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 ../gtk/gtkbox.c:322
 msgid "Padding"
 msgstr "Dopełnienie"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:169
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:169
 msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
 msgstr "Dopełnienie, jakie powinno zostać umieszczone wokół ikon w zasobniku"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178
 msgid "Icon Size"
 msgstr "Rozmiar ikon"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:179
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:179
 msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
 msgstr "Rozmiar w pikselach, do którego zmuszać ikony lub zero"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 gtk/gtkcombobox.c:831
+#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 ../gtk/gtkcombobox.c:831
 msgid "Add tearoffs to menus"
 msgstr "Dodawanie elementu odłączania do menu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:461
+#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:461
 msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
 msgstr "Określa, czy elementy odłączane menu powinny być dodawane do menu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:468
+#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:468
 msgid "Merged UI definition"
 msgstr "Definicja scalonego interfejsu użytkownika"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:469
+#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:469
 msgid "An XML string describing the merged UI"
 msgstr "Napis XML opisujący scalony interfejs użytkownika"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:345
 msgid "Program name"
 msgstr "Nazwa programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:346
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:346
 msgid ""
 "The name of the program. If this is not set, it defaults to "
 "g_get_application_name()"
@@ -1137,100 +1143,100 @@ msgstr ""
 "Nazwa programu. Jeżeli nie jest ustawiona, domyślnie zostanie użyta funkcja "
 "g_get_application_name()"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:359
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:359
 msgid "Program version"
 msgstr "Wersja programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:360
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:360
 msgid "The version of the program"
 msgstr "Wersja programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:373
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:373
 msgid "Copyright string"
 msgstr "Prawa autorskie"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:374
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:374
 msgid "Copyright information for the program"
 msgstr "Informacje o prawach autorskich programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:389
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:389
 msgid "Comments string"
 msgstr "Ciąg opisowy"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:390
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:390
 msgid "Comments about the program"
 msgstr "Opis programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:410
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:410
 msgid "License"
 msgstr "Licencja"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:411
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:411
 msgid "The license of the program"
 msgstr "Licencja programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:438
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:438
 msgid "License Type"
 msgstr "Typ licencji"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:439
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:439
 msgid "The license type of the program"
 msgstr "Typ licencji programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:454
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:454
 msgid "Website URL"
 msgstr "Adres strony domowej"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:455
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:455
 msgid "The URL for the link to the website of the program"
 msgstr "Adres URL odnośnika do strony domowej programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:468
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:468
 msgid "Website label"
 msgstr "Etykieta strony domowej"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:469
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:469
 msgid "The label for the link to the website of the program"
 msgstr "Etykieta odnośnika do witryny domowej programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:484
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:484
 msgid "Authors"
 msgstr "Autorzy"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:485
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:485
 msgid "List of authors of the program"
 msgstr "Lista autorów programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:500
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:500
 msgid "Documenters"
 msgstr "Autorzy dokumentacji"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:501
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:501
 msgid "List of people documenting the program"
 msgstr "Lista osób tworzących dokumentację programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:516
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:516
 msgid "Artists"
 msgstr "Artyści"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:517
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:517
 msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
 msgstr "Lista osób współpracujących przy tworzeniu szaty graficznej programu"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:532
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:532
 msgid "Translator credits"
 msgstr "Zasługi tłumaczy"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:533
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:533
 msgid ""
 "Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
 msgstr "Zasługi tłumaczy. Ten ciąg powinien zostać oznaczony do tłumaczenia"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:547
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:547
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:548
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:548
 msgid ""
 "A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
 "gtk_window_get_default_icon_list()"
@@ -1238,68 +1244,68 @@ msgstr ""
 "Logo dla okna z informacją o programie. Jeżeli nie jest ustawione, domyślnie "
 "przyjmuje wartość gtk_window_get_default_icon_list()"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:562
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:562
 msgid "Logo Icon Name"
 msgstr "Nazwa ikony logo"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:563
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:563
 msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
 msgstr "Ikona używana jako logo w oknie z informacją o programie."
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:576
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:576
 msgid "Wrap license"
 msgstr "Zawijanie licencji"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:577
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:577
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Określa, czy tekst licencji powinien być zawijany."
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:192
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:192
 msgid "Accelerator Closure"
 msgstr "Domknięcie skrótu"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:193
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:193
 msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian skrótów"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:199
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:199
 msgid "Accelerator Widget"
 msgstr "Widżet skrótu"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:200
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:200
 msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Widżet monitorowana zmian skrótów"
 
-#: gtk/gtkaccessible.c:156 gtk/gtkeventcontroller.c:165
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:347
+#: ../gtk/gtkaccessible.c:156 ../gtk/gtkeventcontroller.c:165
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:347
 msgid "Widget"
 msgstr "Widżet"
 
-#: gtk/gtkaccessible.c:157
+#: ../gtk/gtkaccessible.c:157
 msgid "The widget referenced by this accessible."
 msgstr "Widżet przedstawiany przez ten obiekt dostępności."
 
-#: gtk/gtkactionable.c:71
+#: ../gtk/gtkactionable.c:71
 msgid "action name"
 msgstr "nazwa działania"
 
-#: gtk/gtkactionable.c:72
+#: ../gtk/gtkactionable.c:72
 msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
 msgstr "Nazwa powiązanego działania, taka jak \"app.quit\""
 
-#: gtk/gtkactionable.c:76
+#: ../gtk/gtkactionable.c:76
 msgid "action target value"
 msgstr "działanie cel wartość"
 
-#: gtk/gtkactionable.c:77
+#: ../gtk/gtkactionable.c:77
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Parametr dla wywołań działania"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:250 gtk/gtkbox.c:329 gtk/gtkheaderbar.c:1847
+#: ../gtk/gtkactionbar.c:250 ../gtk/gtkbox.c:329 ../gtk/gtkheaderbar.c:1878
 msgid "Pack type"
 msgstr "Typ upakowania"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:251 gtk/gtkbox.c:330 gtk/gtkheaderbar.c:1848
+#: ../gtk/gtkactionbar.c:251 ../gtk/gtkbox.c:330 ../gtk/gtkheaderbar.c:1879
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1307,71 +1313,72 @@ msgstr ""
 "Wartość GtkPackType określająca, czy element potomny powinien być spakowany "
 "wraz z odwołaniem do początku lub końca kontrolki nadrzędnej"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:257 gtk/gtkbox.c:336 gtk/gtkheaderbar.c:1854
-#: gtk/gtknotebook.c:775 gtk/gtkpaned.c:337 gtk/gtkpopover.c:1594
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:375 gtk/gtkstack.c:471 gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
+#: ../gtk/gtkactionbar.c:257 ../gtk/gtkbox.c:336 ../gtk/gtkheaderbar.c:1885
+#: ../gtk/gtknotebook.c:775 ../gtk/gtkpaned.c:337 ../gtk/gtkpopover.c:1597
+#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:375 ../gtk/gtkstack.c:483
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
 msgid "Position"
 msgstr "Pozycja"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:258 gtk/gtkbox.c:337 gtk/gtkheaderbar.c:1855
-#: gtk/gtknotebook.c:776 gtk/gtkpopovermenu.c:376 gtk/gtkstack.c:472
+#: ../gtk/gtkactionbar.c:258 ../gtk/gtkbox.c:337 ../gtk/gtkheaderbar.c:1886
+#: ../gtk/gtknotebook.c:776 ../gtk/gtkpopovermenu.c:376 ../gtk/gtkstack.c:484
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Numer pozycji elementu potomnego w elemencie nadrzędnym"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:146 gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
-#: gtk/gtkscalebutton.c:191 gtk/gtkspinbutton.c:398
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:146 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:191 ../gtk/gtkspinbutton.c:398
 msgid "Value"
 msgstr "Wartość"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:147
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:147
 msgid "The value of the adjustment"
 msgstr "Wartość ustawienia"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:163
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:163
 msgid "Minimum Value"
 msgstr "Wartość minimalna"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:164
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:164
 msgid "The minimum value of the adjustment"
 msgstr "Minimalna wartość ustawienia"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:183
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:183
 msgid "Maximum Value"
 msgstr "Wartość maksymalna"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:184
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:184
 msgid "The maximum value of the adjustment"
 msgstr "Maksymalna wartość ustawienia"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:200
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:200
 msgid "Step Increment"
 msgstr "Przyrost kroku"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:201
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:201
 msgid "The step increment of the adjustment"
 msgstr "Przyrost kroku ustawienia"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:217
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:217
 msgid "Page Increment"
 msgstr "Przyrost strony"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:218
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:218
 msgid "The page increment of the adjustment"
 msgstr "Przyrost strony ustawienia"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:237
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:237
 msgid "Page Size"
 msgstr "Rozmiar strony"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:238
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:238
 msgid "The page size of the adjustment"
 msgstr "Rozmiar strony ustawienia"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:616
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:616
 msgid "Include an 'Other…' item"
 msgstr "Dołączanie elementu \"Inny…\""
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:617
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:617
 msgid ""
 "Whether the combobox should include an item that triggers a "
 "GtkAppChooserDialog"
@@ -1379,266 +1386,266 @@ msgstr ""
 "Określa, czy pole rozwijane powinno zawierać element uruchamiający "
 "GtkAppChooserDialog"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:633
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:633
 msgid "Show default item"
 msgstr "Wyświetlanie domyślnego elementu"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:634
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:634
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
 msgstr ""
 "Określa, czy pole rozwijane powinno wyświetlać domyślny program na górze"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:646 gtk/gtkappchooserdialog.c:687
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:646 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:687
 msgid "Heading"
 msgstr "Nagłówek"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:688
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:688
 msgid "The text to show at the top of the dialog"
 msgstr "Tekst do wyświetlenia na górze okna dialogowego"
 
-#: gtk/gtkappchooser.c:73
+#: ../gtk/gtkappchooser.c:73
 msgid "Content type"
 msgstr "Typ zawartości"
 
-#: gtk/gtkappchooser.c:74
+#: ../gtk/gtkappchooser.c:74
 msgid "The content type used by the open with object"
 msgstr "Typ zawartości używany przez obiekt \"Otwórz za pomocą\""
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:673
+#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:673
 msgid "GFile"
 msgstr "GFile"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:674
+#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:674
 msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
 msgstr "Obiekt GFile używany przez okno dialogowe wyboru programu"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:959
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:959
 msgid "Show default app"
 msgstr "Wyświetlanie domyślnego programu"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:960
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:960
 msgid "Whether the widget should show the default application"
 msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać domyślny program"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:974
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:974
 msgid "Show recommended apps"
 msgstr "Wyświetlanie polecanych programów"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:975
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:975
 msgid "Whether the widget should show recommended applications"
 msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać polecane programy"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:989
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:989
 msgid "Show fallback apps"
 msgstr "Wyświetlanie programów zapasowych"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:990
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:990
 msgid "Whether the widget should show fallback applications"
 msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać programy zapasowe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1002
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1002
 msgid "Show other apps"
 msgstr "Wyświetlanie innych programów"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1003
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1003
 msgid "Whether the widget should show other applications"
 msgstr "Określa, czy na widżet powinien wyświetlać inne programy"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1016
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1016
 msgid "Show all apps"
 msgstr "Wyświetlanie wszystkich programów"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1017
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1017
 msgid "Whether the widget should show all applications"
 msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać wszystkie programy"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1031
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1031
 msgid "Widget's default text"
 msgstr "Domyślny tekst widżetu"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1032
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1032
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Domyślny tekst pojawiający się, kiedy nie ma żadnych programów"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:936
+#: ../gtk/gtkapplication.c:938
 msgid "Register session"
 msgstr "Rejestracja sesji"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:937
+#: ../gtk/gtkapplication.c:939
 msgid "Register with the session manager"
 msgstr "Rejestruje za pomocą menedżera sesji"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:942
+#: ../gtk/gtkapplication.c:944
 msgid "Application menu"
 msgstr "Menu programu"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:943
+#: ../gtk/gtkapplication.c:945
 msgid "The GMenuModel for the application menu"
 msgstr "GMenuModel dla menu programu"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:949
+#: ../gtk/gtkapplication.c:951
 msgid "Menubar"
 msgstr "Pasek menu"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:950
+#: ../gtk/gtkapplication.c:952
 msgid "The GMenuModel for the menubar"
 msgstr "GMenuModel dla paska menu"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:956
+#: ../gtk/gtkapplication.c:958
 msgid "Active window"
 msgstr "Aktywne okno"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:957
+#: ../gtk/gtkapplication.c:959
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "Ostatnie aktywne okno"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:846
+#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:845
 msgid "Show a menubar"
 msgstr "Wyświetlanie paska menu"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:847
+#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:846
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
 msgstr "Określa, czy okno powinno wyświetlać pasek manu na górze okna"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:107 gtk/gtkwidget.c:1480
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1480
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Wyrównanie poziome"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:108
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:108
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Poziome wyrównanie elementu potomnego"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:114 gtk/gtkwidget.c:1496
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1496
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Wyrównanie pionowe"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:115
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:115
 msgid "Y alignment of the child"
 msgstr "Pionowe wyrównanie elementu potomnego"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:121
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:121
 msgid "Ratio"
 msgstr "Proporcje"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:122
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:122
 msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
 msgstr ""
 "Współczynnik proporcji, używany jeśli \"Decyzja potomka\" ma wartość fałsz"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:128
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:128
 msgid "Obey child"
 msgstr "Decyzja potomka"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:129
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:129
 msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
 msgstr ""
 "Wymusza dopasowanie współczynnika proporcji do ramki elementu potomnego"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:520 gtk/gtkdialog.c:649
+#: ../gtk/gtkassistant.c:520 ../gtk/gtkdialog.c:651
 msgid "Use Header Bar"
 msgstr "Użycie pasku nagłówka"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:521 gtk/gtkdialog.c:650
+#: ../gtk/gtkassistant.c:521 ../gtk/gtkdialog.c:652
 msgid "Use Header Bar for actions."
 msgstr "Użycie paska nagłówka dla działań."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:527
+#: ../gtk/gtkassistant.c:527
 msgid "Header Padding"
 msgstr "Dopełnienie nagłówków"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:528
+#: ../gtk/gtkassistant.c:528
 msgid "Number of pixels around the header."
 msgstr "Liczba pikseli wokół nagłówka."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:535
+#: ../gtk/gtkassistant.c:535
 msgid "Content Padding"
 msgstr "Dopełnienie zawartości"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:536
+#: ../gtk/gtkassistant.c:536
 msgid "Number of pixels around the content pages."
 msgstr "Liczba pikseli wokół stron zawartości."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:552
+#: ../gtk/gtkassistant.c:552
 msgid "Page type"
 msgstr "Typ strony"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:553
+#: ../gtk/gtkassistant.c:553
 msgid "The type of the assistant page"
 msgstr "Typ strony asystenta"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:568
+#: ../gtk/gtkassistant.c:568
 msgid "Page title"
 msgstr "Tytuł strony"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:569
+#: ../gtk/gtkassistant.c:569
 msgid "The title of the assistant page"
 msgstr "Tytuł strony asystenta"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:586
+#: ../gtk/gtkassistant.c:586
 msgid "Header image"
 msgstr "Obraz nagłówka"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:587
+#: ../gtk/gtkassistant.c:587
 msgid "Header image for the assistant page"
 msgstr "Obraz nagłówka strony asystenta"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:603
+#: ../gtk/gtkassistant.c:603
 msgid "Sidebar image"
 msgstr "Obraz boczny"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:604
+#: ../gtk/gtkassistant.c:604
 msgid "Sidebar image for the assistant page"
 msgstr "Obraz boczny strony asystenta"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:620
+#: ../gtk/gtkassistant.c:620
 msgid "Page complete"
 msgstr "Strona kompletna"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:621
+#: ../gtk/gtkassistant.c:621
 msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
 msgstr "Czy wszystkie wymagane pola na stronie zostały wypełnione"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:172
+#: ../gtk/gtkbbox.c:172
 msgid "Minimum child width"
 msgstr "Minimalna szerokość elementu potomnego"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:173
+#: ../gtk/gtkbbox.c:173
 msgid "Minimum width of buttons inside the box"
 msgstr "Minimalna szerokość przycisków w ramce"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:181
+#: ../gtk/gtkbbox.c:181
 msgid "Minimum child height"
 msgstr "Minimalna wysokość elementu potomnego"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:182
+#: ../gtk/gtkbbox.c:182
 msgid "Minimum height of buttons inside the box"
 msgstr "Minimalna wysokość przycisków w ramce"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:190
+#: ../gtk/gtkbbox.c:190
 msgid "Child internal width padding"
 msgstr "Wewnętrzne dopełnienie szerokości potomka"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:191
+#: ../gtk/gtkbbox.c:191
 msgid "Amount to increase child's size on either side"
 msgstr ""
 "Ilość miejsca, o jaką powinien być zwiększany element potomny od lewej i "
 "prawej strony"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:199
+#: ../gtk/gtkbbox.c:199
 msgid "Child internal height padding"
 msgstr "Wewnętrzne dopełnienie wysokości potomka"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:200
+#: ../gtk/gtkbbox.c:200
 msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
 msgstr ""
 "Ilość miejsca, o jakie powinien być powiększany element potomny od góry i od "
 "dołu"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:208
+#: ../gtk/gtkbbox.c:208
 msgid "Layout style"
 msgstr "Styl ułożenia"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:209
+#: ../gtk/gtkbbox.c:209
 msgid ""
 "How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
 "start and end"
@@ -1646,11 +1653,11 @@ msgstr ""
 "Sposób rozmieszczenia przycisków w ramce. Możliwe wartości: rozłożenie, "
 "krawędź, początek i koniec"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:217
+#: ../gtk/gtkbbox.c:217
 msgid "Secondary"
 msgstr "Drugorzędny"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:218
+#: ../gtk/gtkbbox.c:218
 msgid ""
 "If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
 "g., help buttons"
@@ -1658,57 +1665,58 @@ msgstr ""
 "Określa, czy element potomny będzie pojawiać się w drugorzędnej grupie "
 "elementów potomnych, przydatnej np. przy przyciskach pomocy"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:225
+#: ../gtk/gtkbbox.c:225
 msgid "Non-Homogeneous"
 msgstr "Niejednorodny"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:226
+#: ../gtk/gtkbbox.c:226
 msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
 msgstr ""
 "Określa, czy element potomny nie będzie podlegał jednorodnemu rozmiarowi"
 
-#: gtk/gtkbox.c:256 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:299
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1888 gtk/gtkiconview.c:516 gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
+#: ../gtk/gtkbox.c:256 ../gtk/gtkcellareabox.c:310 ../gtk/gtkexpander.c:299
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1919 ../gtk/gtkiconview.c:516
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
 msgid "Spacing"
 msgstr "Odstępy"
 
-#: gtk/gtkbox.c:257 gtk/gtkheaderbar.c:1889
+#: ../gtk/gtkbox.c:257 ../gtk/gtkheaderbar.c:1920
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Ilość miejsca między elementami potomnymi"
 
-#: gtk/gtkbox.c:264 gtk/gtkflowbox.c:3694
+#: ../gtk/gtkbox.c:264 ../gtk/gtkflowbox.c:3694
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr ""
 "Określa, czy wszystkie elementy potomne powinny być tego samego rozmiaru"
 
-#: gtk/gtkbox.c:270
+#: ../gtk/gtkbox.c:270
 msgid "Baseline position"
 msgstr "Położenie linii bazowej"
 
-#: gtk/gtkbox.c:271
+#: ../gtk/gtkbox.c:271
 msgid ""
 "The position of the baseline aligned widgets if extra space is available"
 msgstr ""
 "Położenie widżetów wyrównanych do linii bazowej, jeśli dostępne jest "
 "dodatkowe miejsce"
 
-#: gtk/gtkbox.c:297 gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:557
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1653 gtk/gtktoolpalette.c:1016
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
+#: ../gtk/gtkbox.c:297 ../gtk/gtkcellareabox.c:330 ../gtk/gtktoolbar.c:557
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1653 ../gtk/gtktoolpalette.c:1016
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
 msgid "Expand"
 msgstr "Rozszerzanie"
 
-#: gtk/gtkbox.c:298
+#: ../gtk/gtkbox.c:298
 msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
 msgstr ""
 "Określa, czy element potomny powinien otrzymywać dodatkową przestrzeń przy "
 "zwiększaniu elementu nadrzędnego"
 
-#: gtk/gtkbox.c:314 gtk/gtktoolitemgroup.c:1660
+#: ../gtk/gtkbox.c:314 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1660
 msgid "Fill"
 msgstr "Wypełnianie"
 
-#: gtk/gtkbox.c:315
+#: ../gtk/gtkbox.c:315
 msgid ""
 "Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
 "used as padding"
@@ -1716,33 +1724,33 @@ msgstr ""
 "Określa, czy dodatkowe miejsce dla elementu potomnego powinno być jej "
 "przydzielone, czy też użyte w postaci dopełnienia"
 
-#: gtk/gtkbox.c:323
+#: ../gtk/gtkbox.c:323
 msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
 msgstr ""
 "Dodatkowa przestrzeń w pikselach między elementem potomnym, a sąsiadującymi"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:288
+#: ../gtk/gtkbuilder.c:289
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Domena tłumaczenia"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:289
+#: ../gtk/gtkbuilder.c:290
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Domena tłumaczenia używana przez gettext"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:248
+#: ../gtk/gtkbutton.c:248
 msgid ""
 "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
 "widget"
 msgstr ""
 "Tekst etykiety wewnątrz przycisku, jeśli przycisk zawiera widżet etykiety"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:254 gtk/gtkexpander.c:283 gtk/gtklabel.c:752
-#: gtk/gtkmenuitem.c:459 gtk/gtktoolbutton.c:246
+#: ../gtk/gtkbutton.c:254 ../gtk/gtkexpander.c:283 ../gtk/gtklabel.c:752
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:459 ../gtk/gtktoolbutton.c:246
 msgid "Use underline"
 msgstr "Użycie podkreślenia"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:255 gtk/gtkexpander.c:284 gtk/gtklabel.c:753
-#: gtk/gtkmenuitem.c:460
+#: ../gtk/gtkbutton.c:255 ../gtk/gtkexpander.c:284 ../gtk/gtklabel.c:753
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:460
 msgid ""
 "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
 "for the mnemonic accelerator key"
@@ -1750,63 +1758,64 @@ msgstr ""
 "Określa, czy podkreślenie jest używane w tekście w roli znacznika, który "
 "poprzedza znak skrótu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:267
+#: ../gtk/gtkbutton.c:267
 msgid ""
 "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
 msgstr ""
 "Określa, czy należy użyć etykiety do wyboru standardowego elementu zamiast "
 "jej wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:273 gtk/gtkcombobox.c:855 gtk/gtkfilechooserbutton.c:431
+#: ../gtk/gtkbutton.c:273 ../gtk/gtkcombobox.c:855
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:431
 msgid "Focus on click"
 msgstr "Zaznaczenie po kliknięciu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:274 gtk/gtkfilechooserbutton.c:432
+#: ../gtk/gtkbutton.c:274 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:432
 msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr ""
 "Określa, czy przycisk otrzymuje zaznaczenie po kliknięciu za pomocą myszy"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:280
+#: ../gtk/gtkbutton.c:280
 msgid "Border relief"
 msgstr "Uwypuklenie krawędzi"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:281
+#: ../gtk/gtkbutton.c:281
 msgid "The border relief style"
 msgstr "Styl uwypuklenia krawędzi"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:300
+#: ../gtk/gtkbutton.c:300
 msgid "Horizontal alignment for child"
 msgstr "Wyrównanie poziome potomka"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:319
+#: ../gtk/gtkbutton.c:319
 msgid "Vertical alignment for child"
 msgstr "Wyrównanie pionowe potomka"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:334
+#: ../gtk/gtkbutton.c:334
 msgid "Child widget to appear next to the button text"
 msgstr "Widżet potomny, występująca po napisie przycisku"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:347
+#: ../gtk/gtkbutton.c:347
 msgid "Image position"
 msgstr "Położenie obrazu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:348
+#: ../gtk/gtkbutton.c:348
 msgid "The position of the image relative to the text"
 msgstr "Położenie obrazu względem tekstu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:495
+#: ../gtk/gtkbutton.c:495
 msgid "Default Spacing"
 msgstr "Domyślne odstępy"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:496
+#: ../gtk/gtkbutton.c:496
 msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
 msgstr "Dodatkowe miejsce przy przyciskach z GTK_CAN_DEFAULT"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:512
+#: ../gtk/gtkbutton.c:512
 msgid "Default Outside Spacing"
 msgstr "Domyślne zewnętrzne odstępy"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:513
+#: ../gtk/gtkbutton.c:513
 msgid ""
 "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
 "the border"
@@ -1814,33 +1823,33 @@ msgstr ""
 "Dodatkowe miejsce na zewnątrz krawędzi przycisku przy przyciskach z "
 "GTK_CAN_DEFAULT"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:518
+#: ../gtk/gtkbutton.c:518
 msgid "Child X Displacement"
 msgstr "Poziome przemieszczenie potomka"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:519
+#: ../gtk/gtkbutton.c:519
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Określa, jak daleko powinna zostać przemieszczona w poziomie kontrolka "
 "potomna, kiedy przycisk jest wyciskany"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:526
+#: ../gtk/gtkbutton.c:526
 msgid "Child Y Displacement"
 msgstr "Pionowe przemieszczenie potomka"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:527
+#: ../gtk/gtkbutton.c:527
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Określa jak daleko powinna zostać przemieszczona w pionie kontrolka potomna, "
 "kiedy przycisk jest wyciskany"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:543
+#: ../gtk/gtkbutton.c:543
 msgid "Displace focus"
 msgstr "Zaznaczenie rozmieszczenia"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:544
+#: ../gtk/gtkbutton.c:544
 msgid ""
 "Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
 "rectangle"
@@ -1848,43 +1857,43 @@ msgstr ""
 "Określa, czy właściwości child_displacement_x/_y powinny również mieć wpływ "
 "na prostokąt zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:560 gtk/gtkentry.c:836 gtk/gtkentry.c:2051
+#: ../gtk/gtkbutton.c:560 ../gtk/gtkentry.c:836 ../gtk/gtkentry.c:2051
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Krawędź wewnętrzna"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:561
+#: ../gtk/gtkbutton.c:561
 msgid "Border between button edges and child."
 msgstr "Krawędź między krawędziami przycisku a potomkiem."
 
-#: gtk/gtkbutton.c:574
+#: ../gtk/gtkbutton.c:574
 msgid "Image spacing"
 msgstr "Odstęp obrazu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:575
+#: ../gtk/gtkbutton.c:575
 msgid "Spacing in pixels between the image and label"
 msgstr "Odstęp w pikselach między obrazem a etykietą"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:405
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:405
 msgid "Year"
 msgstr "Rok"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:406
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:406
 msgid "The selected year"
 msgstr "Wybrany rok"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:419
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:419
 msgid "Month"
 msgstr "Miesiąc"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:420
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:420
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "Wybrany miesiąc (jako liczba między 0 i 11)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:434
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:434
 msgid "Day"
 msgstr "Dzień"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:435
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:435
 msgid ""
 "The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
 "currently selected day)"
@@ -1892,117 +1901,117 @@ msgstr ""
 "Wybrany dzień (jako liczba między 1 i 31 lub 0, aby odznaczyć obecnie "
 "wybrany dzień)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:449
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:449
 msgid "Show Heading"
 msgstr "Wyświetlanie nagłówka"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:450
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:450
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "Określa, czy nagłówek będzie wyświetlany"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:464
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:464
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "Wyświetlanie nazw dni"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:465
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:465
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "Określa, czy nazwy dni będą wyświetlane"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:478
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:478
 msgid "No Month Change"
 msgstr "Bez zmiany miesiąca"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:479
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:479
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "Określa, czy wybrany miesiąc nie będzie mógł być zmieniony"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:493
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:493
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "Wyświetlanie numerów tygodni"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:494
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:494
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "Określa, czy numery tygodni będą wyświetlane"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:509
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:509
 msgid "Details Width"
 msgstr "Szerokość szczegółów"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:510
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:510
 msgid "Details width in characters"
 msgstr "Szerokość szczegółów w znakach"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:525
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:525
 msgid "Details Height"
 msgstr "Wysokość szczegółów"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:526
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:526
 msgid "Details height in rows"
 msgstr "Wysokość szczegółów w rzędach"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:542
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:542
 msgid "Show Details"
 msgstr "Wyświetlanie szczegółów"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:543
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:543
 msgid "If TRUE, details are shown"
 msgstr "Określa, czy szczegóły są wyświetlane"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:555
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:555
 msgid "Inner border"
 msgstr "Krawędź wewnętrzna"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:556
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:556
 msgid "Inner border space"
 msgstr "Przestrzeń krawędzi wewnętrznej"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:567
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:567
 msgid "Vertical separation"
 msgstr "Oddzielenie pionowe"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:568
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:568
 msgid "Space between day headers and main area"
 msgstr "Odstęp między nagłówkami dni a głównym obszarem"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:579
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:579
 msgid "Horizontal separation"
 msgstr "Oddzielenie poziome"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:580
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:580
 msgid "Space between week headers and main area"
 msgstr "Odstęp między nagłówkami tygodni a głównym obszarem"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:311 gtk/gtktreeviewcolumn.c:281
+#: ../gtk/gtkcellareabox.c:311 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:281
 msgid "Space which is inserted between cells"
 msgstr "Miejsce wstawiane między komórkami"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:331
+#: ../gtk/gtkcellareabox.c:331
 msgid "Whether the cell expands"
 msgstr "Określa, czy komórka jest rozwijana"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:346
+#: ../gtk/gtkcellareabox.c:346
 msgid "Align"
 msgstr "Wyrównanie"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:347
+#: ../gtk/gtkcellareabox.c:347
 msgid "Whether cell should align with adjacent rows"
 msgstr "Określa, czy komórka powinna być wyrównana z sąsiednimi rzędami"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:363
+#: ../gtk/gtkcellareabox.c:363
 msgid "Fixed Size"
 msgstr "Stały rozmiar"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:364
+#: ../gtk/gtkcellareabox.c:364
 msgid "Whether cells should be the same size in all rows"
 msgstr ""
 "Określa, czy wszystkie komórki powinny być tego samego rozmiaru we "
 "wszystkich rzędach"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:380
+#: ../gtk/gtkcellareabox.c:380
 msgid "Pack Type"
 msgstr "Typ upakowania"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:381
+#: ../gtk/gtkcellareabox.c:381
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the cell is packed with reference to the "
 "start or end of the cell area"
@@ -2010,336 +2019,337 @@ msgstr ""
 "Wartość GtkPackType określająca, czy komórka powinna być spakowana wraz z "
 "odwołaniem do początku lub końca obszaru komórki"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:790
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:790
 msgid "Focus Cell"
 msgstr "Aktywna komórka"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:791
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:791
 msgid "The cell which currently has focus"
 msgstr "Obecnie aktywna komórka"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:809
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:809
 msgid "Edited Cell"
 msgstr "Modyfikowana komórka"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:810
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:810
 msgid "The cell which is currently being edited"
 msgstr "Obecnie modyfikowana komórka"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:828
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:828
 msgid "Edit Widget"
 msgstr "Widżet modyfikujący"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:829
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:829
 msgid "The widget currently editing the edited cell"
 msgstr "Widżet obecnie modyfikujący komórkę"
 
-#: gtk/gtkcellareacontext.c:115
+#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:115
 msgid "Area"
 msgstr "Obszar"
 
-#: gtk/gtkcellareacontext.c:116
+#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:116
 msgid "The Cell Area this context was created for"
 msgstr "Obszar komórki, dla której utworzono ten kontekst"
 
-#: gtk/gtkcellareacontext.c:132 gtk/gtkcellareacontext.c:151
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:306
+#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:132 ../gtk/gtkcellareacontext.c:151
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:306
 msgid "Minimum Width"
 msgstr "Minimalna szerokość"
 
-#: gtk/gtkcellareacontext.c:133 gtk/gtkcellareacontext.c:152
+#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:133 ../gtk/gtkcellareacontext.c:152
 msgid "Minimum cached width"
 msgstr "Minimalna buforowana szerokość"
 
-#: gtk/gtkcellareacontext.c:170 gtk/gtkcellareacontext.c:189
+#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:170 ../gtk/gtkcellareacontext.c:189
 msgid "Minimum Height"
 msgstr "Minimalna wysokość"
 
-#: gtk/gtkcellareacontext.c:171 gtk/gtkcellareacontext.c:190
+#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:171 ../gtk/gtkcellareacontext.c:190
 msgid "Minimum cached height"
 msgstr "Minimalna buforowana wysokość"
 
-#: gtk/gtkcelleditable.c:51
+#: ../gtk/gtkcelleditable.c:51
 msgid "Editing Canceled"
 msgstr "Anulowano modyfikowanie"
 
-#: gtk/gtkcelleditable.c:52
+#: ../gtk/gtkcelleditable.c:52
 msgid "Indicates that editing has been canceled"
 msgstr "Wskazuje, że modyfikowanie zostało anulowane"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
 msgid "Accelerator key"
 msgstr "Klawisz skrótu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:143
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:143
 msgid "The keyval of the accelerator"
 msgstr "Wartość klawisza skrótu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
 msgid "Accelerator modifiers"
 msgstr "Modyfikatory klawisza skrótu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:160
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:160
 msgid "The modifier mask of the accelerator"
 msgstr "Maska modyfikatora klawisza skrótu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:177
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:177
 msgid "Accelerator keycode"
 msgstr "Kod klawisza skrótu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:178
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:178
 msgid "The hardware keycode of the accelerator"
 msgstr "Sprzętowy kod klawisza skrótu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:197
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:197
 msgid "Accelerator Mode"
 msgstr "Tryb klawisza skrótu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:198
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:198
 msgid "The type of accelerators"
 msgstr "Typ klawiszy skrótów"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:285
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:285
 msgid "mode"
 msgstr "tryb"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:286
 msgid "Editable mode of the CellRenderer"
 msgstr "Tryb redagowania obiektu CellRenderer"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:294
 msgid "visible"
 msgstr "widoczna"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:295
 msgid "Display the cell"
 msgstr "Wyświetlanie komórki"
 
 # FIXME Co za syfiaste tłumaczenie
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:302
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:302
 msgid "Display the cell sensitive"
 msgstr "Wyświetlanie komórki czułej"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:309
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:309
 msgid "xalign"
 msgstr "xalign"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:310
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:310
 msgid "The x-align"
 msgstr "Wyrównanie poziome"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:319
 msgid "yalign"
 msgstr "yalign"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:320
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:320
 msgid "The y-align"
 msgstr "Wyrównanie pionowe"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:329
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:329
 msgid "xpad"
 msgstr "xpad"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:330
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:330
 msgid "The xpad"
 msgstr "Dopełnienie poziome"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:339
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:339
 msgid "ypad"
 msgstr "ypad"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:340
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:340
 msgid "The ypad"
 msgstr "Dopełnienie pionowe"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:349
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:349
 msgid "width"
 msgstr "szerokość"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:350
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:350
 msgid "The fixed width"
 msgstr "Stała szerokość"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:359
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:359
 msgid "height"
 msgstr "wysokość"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:360
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:360
 msgid "The fixed height"
 msgstr "Stała wysokość"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:369
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:369
 msgid "Is Expander"
 msgstr "Jest rozwijany"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:370
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:370
 msgid "Row has children"
 msgstr "Rząd ma potomka"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:378
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:378
 msgid "Is Expanded"
 msgstr "Jest rozwinięty"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:379
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:379
 msgid "Row is an expander row, and is expanded"
 msgstr "Określa, że rząd może być rozwijany i jest rozwinięty"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:386
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:386
 msgid "Cell background color name"
 msgstr "Nazwa koloru tła komórki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:387
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:387
 msgid "Cell background color as a string"
 msgstr "Kolor tła komórki w postaci napisu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:402
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:402
 msgid "Cell background color"
 msgstr "Kolor tła komórki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:403
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:403
 msgid "Cell background color as a GdkColor"
 msgstr "Kolor tła komórki jako GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:417
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:417
 msgid "Cell background RGBA color"
 msgstr "Kolor RGBA tła komórki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:418
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:418
 msgid "Cell background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Kolor tła komórki jako GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:425
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:425
 msgid "Editing"
 msgstr "Edycja"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:426
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:426
 msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
 msgstr "Określa, czy element rysujący komórki jest w trybie edycji"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:434
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:434
 msgid "Cell background set"
 msgstr "Ustawienie tła komórki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:435
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:435
 msgid "Whether the cell background color is set"
 msgstr "Określa, czy kolor tła komórki jest ustawiony"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
 msgid "The model containing the possible values for the combo box"
 msgstr "Model zawierający dopuszczalne wartości dla pola rozwijanego"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
 msgid "Text Column"
 msgstr "Kolumna tekstowa"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "Kolumna w modelu źródłowym danych, z której pobierane są napisy"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 gtk/gtkcombobox.c:924
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 ../gtk/gtkcombobox.c:924
 msgid "Has Entry"
 msgstr "Posiada wejście"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:170
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:170
 msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
 msgstr "Jeżeli nie ustawione, nie można wprowadzać innych ciągów niż wybrane"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152
 msgid "Pixbuf Object"
 msgstr "Obiekt bufora pikseli"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
 msgid "The pixbuf to render"
 msgstr "Rysowany obiekt bufora pikseli"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:160
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:160
 msgid "Pixbuf Expander Open"
 msgstr "Otwarty element rozwijający bufora pikseli"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
 msgid "Pixbuf for open expander"
 msgstr "Obiekt bufora pikseli związany z otwartym elementem rozwijającym"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:168
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:168
 msgid "Pixbuf Expander Closed"
 msgstr "Zamknięty element rozwijający bufora pikseli"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169
 msgid "Pixbuf for closed expander"
 msgstr "Obiekt bufora pikseli związany z zamkniętym elementem rozwijającym"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180
 msgid "surface"
 msgstr "powierzchnia"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181
 msgid "The surface to render"
 msgstr "Powierzchnia do rysowania"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:194
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:194
 msgid "The stock ID of the stock icon to render"
 msgstr "Identyfikator rysowanej standardowej ikony"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:202
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:202
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
 msgstr "Wartość GtkIconSize, która określa rozmiar rysowanej ikony"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
 msgid "Detail"
 msgstr "Szczegółowość"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
 msgid "Render detail to pass to the theme engine"
 msgstr "Szczegóły rysowania do przekazania mechanizmowi motywu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:247
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:247
 msgid "Follow State"
 msgstr "Śledzenie stanu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:248
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:248
 msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
 msgstr ""
 "Określa, czy rysowany bufor pikseli powinien mieć kolor zgodny ze stanem"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:352 gtk/gtkmodelbutton.c:866
-#: gtk/gtkwindow.c:811
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 ../gtk/gtkimage.c:349
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:866 ../gtk/gtkwindow.c:811
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:139
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:139
 msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Wartość paska postępu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:253
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:348 gtk/gtkentry.c:898 gtk/gtkmessagedialog.c:214
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:880 gtk/gtkprogressbar.c:183 gtk/gtktextbuffer.c:217
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:348 ../gtk/gtkentry.c:898
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:214 ../gtk/gtkmodelbutton.c:880
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:183 ../gtk/gtktextbuffer.c:217
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:157
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:157
 msgid "Text on the progress bar"
 msgstr "Tekst na pasku postępu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
 msgid "Pulse"
 msgstr "Puls"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
 msgid ""
 "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
 "don't know how much."
 msgstr ""
 "Aby pokazać nieokreślony postęp, należy ustawić jakąś dodatnią wartość."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
 msgid "Text x alignment"
 msgstr "Poziome wyrównanie tekstu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:198
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:198
 msgid ""
 "The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -2347,235 +2357,246 @@ msgstr ""
 "Wyrównanie poziome, od 0 (lewa) do 1 (prawa). Odwrócone dla układów RTL (od "
 "prawej do lewej)."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
 msgid "Text y alignment"
 msgstr "Pionowe wyrównanie tekstu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:215
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:215
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Wyrównanie pionowe, od 0 (góra) do 1 (dół)."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1022
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:926 gtk/gtkprogressbar.c:159 gtk/gtkrange.c:439
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 ../gtk/gtklevelbar.c:1022
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:926 ../gtk/gtkprogressbar.c:159
+#: ../gtk/gtkrange.c:439
 msgid "Inverted"
 msgstr "Odwrócony"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:160
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 ../gtk/gtkprogressbar.c:160
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr "Odwraca kierunek przyrostu paska postępu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:431 gtk/gtkscalebutton.c:210
-#: gtk/gtkspinbutton.c:341
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:431
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:210 ../gtk/gtkspinbutton.c:341
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Dopasowanie"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkspinbutton.c:342
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkspinbutton.c:342
 msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
 msgstr "Dopasowanie zawierające bieżącą wartość wejścia liczbowego"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:129
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:129
 msgid "Climb rate"
 msgstr "Szybkość wzrostu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130 gtk/gtkspinbutton.c:350
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:130 ../gtk/gtkspinbutton.c:350
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "Przyśpieszenie przy przytrzymaniu przycisku"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:301 gtk/gtkspinbutton.c:357
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:143 ../gtk/gtkscale.c:301
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:357
 msgid "Digits"
 msgstr "Cyfry"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkspinbutton.c:358
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:144 ../gtk/gtkspinbutton.c:358
 msgid "The number of decimal places to display"
 msgstr "Liczba wyświetlanych pozycji dziesiętnych"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:126
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:126
 msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
 msgstr "Określa, czy spinner jest aktywny (tzn. wyświetlany) w komórce"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:145
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:145
 msgid "Pulse of the spinner"
 msgstr "Pulsowanie spinnera"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:160
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:160
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
 msgstr "Wartość GtkIconSize, która określa rozmiar rysowanego spinnera"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:254
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:254
 msgid "Text to render"
 msgstr "Rysowany tekst"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:261
 msgid "Markup"
 msgstr "Tekst ze znacznikami"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:262
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Rysowany tekst opisany znacznikami"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1469 gtk/gtklabel.c:738
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtkentry.c:1469
+#: ../gtk/gtklabel.c:738
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:270
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:270
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
 msgstr "Lista atrybutów stylu stosowana do tekstu elementu rysującego"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:277
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:277
 msgid "Single Paragraph Mode"
 msgstr "Tryb pojedynczego akapitu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:278
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:278
 msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
 msgstr "Określa, czy należy trzymać tekst w jednym akapicie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:286 gtk/gtkcellview.c:188 gtk/gtktexttag.c:213
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:286 ../gtk/gtkcellview.c:188
+#: ../gtk/gtktexttag.c:213
 msgid "Background color name"
 msgstr "Nazwa koloru tła"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:287 gtk/gtkcellview.c:189 gtk/gtktexttag.c:214
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:287 ../gtk/gtkcellview.c:189
+#: ../gtk/gtktexttag.c:214
 msgid "Background color as a string"
 msgstr "Kolor tła w postaci napisu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:302 gtk/gtkcellview.c:204 gtk/gtktexttag.c:228
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtkcellview.c:204
+#: ../gtk/gtktexttag.c:228
 msgid "Background color"
 msgstr "Kolor tła"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:303 gtk/gtkcellview.c:205 gtk/gtktexttag.c:229
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:303 ../gtk/gtkcellview.c:205
+#: ../gtk/gtktexttag.c:229
 msgid "Background color as a GdkColor"
 msgstr "Kolor tła jako GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:318
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:318
 msgid "Background color as RGBA"
 msgstr "Kolor tła jako wartość RGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:319 gtk/gtkcellview.c:220 gtk/gtktexttag.c:244
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:319 ../gtk/gtkcellview.c:220
+#: ../gtk/gtktexttag.c:244
 msgid "Background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Kolor tła jako GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:325 gtk/gtktexttag.c:259
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:325 ../gtk/gtktexttag.c:259
 msgid "Foreground color name"
 msgstr "Nazwa koloru elementu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:326 gtk/gtktexttag.c:260
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:326 ../gtk/gtktexttag.c:260
 msgid "Foreground color as a string"
 msgstr "Kolor elementu w postaci napisu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:275
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:342 ../gtk/gtktexttag.c:275
 msgid "Foreground color as a GdkColor"
 msgstr "Kolor elementu jako GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:357
 msgid "Foreground color as RGBA"
 msgstr "Kolor elementu jako wartość RGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:290
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:358 ../gtk/gtktexttag.c:290
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Kolor elementu jako GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtkentry.c:794 gtk/gtktexttag.c:306
-#: gtk/gtktextview.c:757
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtkentry.c:794
+#: ../gtk/gtktexttag.c:306 ../gtk/gtktextview.c:757
 msgid "Editable"
 msgstr "Modyfikowalny"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtktexttag.c:307 gtk/gtktextview.c:758
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:367 ../gtk/gtktexttag.c:307
+#: ../gtk/gtktextview.c:758
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Określa, czy tekst może być modyfikowany przez użytkownika"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtkcellrenderertext.c:382
-#: gtk/gtkfontchooser.c:65 gtk/gtktexttag.c:322 gtk/gtktexttag.c:330
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:374 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:382
+#: ../gtk/gtkfontchooser.c:65 ../gtk/gtktexttag.c:322 ../gtk/gtktexttag.c:330
 msgid "Font"
 msgstr "Czcionka"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:375 gtk/gtkfontchooser.c:66 gtk/gtktexttag.c:323
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtkfontchooser.c:66
+#: ../gtk/gtktexttag.c:323
 msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
 msgstr "Opis czcionki w postaci napisu, np. \"Sans Italic 12\""
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:383 gtk/gtkfontchooser.c:79 gtk/gtktexttag.c:331
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:383 ../gtk/gtkfontchooser.c:79
+#: ../gtk/gtktexttag.c:331
 msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
 msgstr "Opis czcionki w postaci struktury PangoFontDescription"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:391 gtk/gtktexttag.c:338
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:391 ../gtk/gtktexttag.c:338
 msgid "Font family"
 msgstr "Rodzina czcionek"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:392 gtk/gtktexttag.c:339
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:392 ../gtk/gtktexttag.c:339
 msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 msgstr "Nazwa rodziny czcionek, np. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:399 gtk/gtkcellrenderertext.c:400
-#: gtk/gtktexttag.c:346
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:399 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:400
+#: ../gtk/gtktexttag.c:346
 msgid "Font style"
 msgstr "Styl czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:408 gtk/gtkcellrenderertext.c:409
-#: gtk/gtktexttag.c:355
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:408 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:409
+#: ../gtk/gtktexttag.c:355
 msgid "Font variant"
 msgstr "Wariant czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtkcellrenderertext.c:418
-#: gtk/gtktexttag.c:364
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:417 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:418
+#: ../gtk/gtktexttag.c:364
 msgid "Font weight"
 msgstr "Grubość czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:427 gtk/gtkcellrenderertext.c:428
-#: gtk/gtktexttag.c:375
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:427 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:428
+#: ../gtk/gtktexttag.c:375
 msgid "Font stretch"
 msgstr "Rozciągnięcie czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:436 gtk/gtkcellrenderertext.c:437
-#: gtk/gtktexttag.c:384
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:436 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:437
+#: ../gtk/gtktexttag.c:384
 msgid "Font size"
 msgstr "Rozmiar czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:446 gtk/gtktexttag.c:404
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:446 ../gtk/gtktexttag.c:404
 msgid "Font points"
 msgstr "Punkty czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtktexttag.c:405
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:447 ../gtk/gtktexttag.c:405
 msgid "Font size in points"
 msgstr "Rozmiar czcionki w punktach"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:456 gtk/gtktexttag.c:394
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:456 ../gtk/gtktexttag.c:394
 msgid "Font scale"
 msgstr "Skala czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:457
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:457
 msgid "Font scaling factor"
 msgstr "Współczynnik skalowania czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:466 gtk/gtktexttag.c:473
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:466 ../gtk/gtktexttag.c:473
 msgid "Rise"
 msgstr "Wysunięcie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:467
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:467
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
 msgstr ""
 "Wysunięcie tekstu powyżej linii bazowej (wartość ujemna oznacza przesunięcie "
 "poniżej linii bazowej)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:478 gtk/gtktexttag.c:513
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:478 ../gtk/gtktexttag.c:513
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Przekreślenie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:479 gtk/gtktexttag.c:514
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:479 ../gtk/gtktexttag.c:514
 msgid "Whether to strike through the text"
 msgstr "Określa, czy tekst powinien być przekreślony"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:486 gtk/gtktexttag.c:521
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:486 ../gtk/gtktexttag.c:521
 msgid "Underline"
 msgstr "Podkreślenie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:487 gtk/gtktexttag.c:522
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:487 ../gtk/gtktexttag.c:522
 msgid "Style of underline for this text"
 msgstr "Styl podkreślenia tego tekstu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:495 gtk/gtktexttag.c:433
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:495 ../gtk/gtktexttag.c:433
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:496
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:496
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
@@ -2586,11 +2607,12 @@ msgstr ""
 "użytkownik nie wie, co oznacza ten parametr, prawdopodobnie nie jest mu on "
 "potrzebny"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:516 gtk/gtklabel.c:900 gtk/gtkprogressbar.c:227
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtklabel.c:900
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:227
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Przycięcie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:517
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:517
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -2598,28 +2620,28 @@ msgstr ""
 "Preferowane miejsce przycięcia ciągu tekstowego, w przypadku, gdy obiekt "
 "rysujący komórki nie ma miejsca na wyświetlenie go całego"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:536 gtk/gtkfilechooserbutton.c:459
-#: gtk/gtklabel.c:921
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:536 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:459
+#: ../gtk/gtklabel.c:921
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Szerokość w znakach"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:537 gtk/gtklabel.c:922
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:537 ../gtk/gtklabel.c:922
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Żądana szerokość etykiety w znakach"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:561 gtk/gtklabel.c:982
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:561 ../gtk/gtklabel.c:982
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Maksymalna szerokość w znakach"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:562
 msgid "The maximum width of the cell, in characters"
 msgstr "Maksymalna szerokość komórki w znakach"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:580 gtk/gtktexttag.c:566
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:580 ../gtk/gtktexttag.c:566
 msgid "Wrap mode"
 msgstr "Tryb zawijania"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:581
 msgid ""
 "How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -2627,407 +2649,419 @@ msgstr ""
 "Sposób łamania ciągu tekstowego na linie, w przypadku, gdy obiekt rysujący "
 "komórki nie ma miejsca na wyświetlenie go całego"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:600 gtk/gtkcombobox.c:742
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:600 ../gtk/gtkcombobox.c:742
 msgid "Wrap width"
 msgstr "Szerokość zawijania"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:601
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:601
 msgid "The width at which the text is wrapped"
 msgstr "Szerokość po jakiej tekst jest zawijany"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:621 gtk/gtktreeviewcolumn.c:355
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:621 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:355
 msgid "Alignment"
 msgstr "Wyrównanie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:622
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Sposób wyrównania linii"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:638 gtk/gtkentry.c:1064
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:638 ../gtk/gtkentry.c:1064
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Tekst zastępczy"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:639
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:639
 msgid "Text rendered when an editable cell is empty"
 msgstr "Tekst wyświetlany, kiedy modyfikowalna komórka jest pusta"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:649 gtk/gtkcellview.c:324 gtk/gtktexttag.c:703
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:649 ../gtk/gtkcellview.c:324
+#: ../gtk/gtktexttag.c:703
 msgid "Background set"
 msgstr "Ustawienie tła"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:650 gtk/gtkcellview.c:325 gtk/gtktexttag.c:704
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:650 ../gtk/gtkcellview.c:325
+#: ../gtk/gtktexttag.c:704
 msgid "Whether this tag affects the background color"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na kolor tła"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:653 gtk/gtktexttag.c:711
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:653 ../gtk/gtktexttag.c:711
 msgid "Foreground set"
 msgstr "Ustawienie znaków"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:654 gtk/gtktexttag.c:712
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:654 ../gtk/gtktexttag.c:712
 msgid "Whether this tag affects the foreground color"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na kolor znaków"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:657 gtk/gtktexttag.c:715
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:657 ../gtk/gtktexttag.c:715
 msgid "Editability set"
 msgstr "Ustawienie modyfikowalności"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:658 gtk/gtktexttag.c:716
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:658 ../gtk/gtktexttag.c:716
 msgid "Whether this tag affects text editability"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na modyfikowalność tekstu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:661 gtk/gtktexttag.c:719
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:661 ../gtk/gtktexttag.c:719
 msgid "Font family set"
 msgstr "Ustawienie rodziny czcionek"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:662 gtk/gtktexttag.c:720
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:662 ../gtk/gtktexttag.c:720
 msgid "Whether this tag affects the font family"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na rodzinę czcionek"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:665 gtk/gtktexttag.c:723
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:665 ../gtk/gtktexttag.c:723
 msgid "Font style set"
 msgstr "Ustawienie stylu czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:666 gtk/gtktexttag.c:724
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:666 ../gtk/gtktexttag.c:724
 msgid "Whether this tag affects the font style"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na styl czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:669 gtk/gtktexttag.c:727
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:669 ../gtk/gtktexttag.c:727
 msgid "Font variant set"
 msgstr "Ustawienie wariantu czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:670 gtk/gtktexttag.c:728
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:670 ../gtk/gtktexttag.c:728
 msgid "Whether this tag affects the font variant"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na wariant czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:673 gtk/gtktexttag.c:731
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:673 ../gtk/gtktexttag.c:731
 msgid "Font weight set"
 msgstr "Ustawienie grubości czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:674 gtk/gtktexttag.c:732
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:674 ../gtk/gtktexttag.c:732
 msgid "Whether this tag affects the font weight"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na grubość czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:677 gtk/gtktexttag.c:735
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:677 ../gtk/gtktexttag.c:735
 msgid "Font stretch set"
 msgstr "Ustawienie rozciągnięcia"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:678 gtk/gtktexttag.c:736
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:678 ../gtk/gtktexttag.c:736
 msgid "Whether this tag affects the font stretch"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na rozciągnięcie czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:681 gtk/gtktexttag.c:739
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:681 ../gtk/gtktexttag.c:739
 msgid "Font size set"
 msgstr "Ustawienie rozmiaru czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:682 gtk/gtktexttag.c:740
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:682 ../gtk/gtktexttag.c:740
 msgid "Whether this tag affects the font size"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na rozmiar czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:685 gtk/gtktexttag.c:743
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:685 ../gtk/gtktexttag.c:743
 msgid "Font scale set"
 msgstr "Ustawienie skali czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:686 gtk/gtktexttag.c:744
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:686 ../gtk/gtktexttag.c:744
 msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik ustawia współczynnik skalowania czcionki"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:689 gtk/gtktexttag.c:763
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:689 ../gtk/gtktexttag.c:763
 msgid "Rise set"
 msgstr "Ustawienie wysunięcia"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:690 gtk/gtktexttag.c:764
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:690 ../gtk/gtktexttag.c:764
 msgid "Whether this tag affects the rise"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na wysunięcie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:693 gtk/gtktexttag.c:779
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:693 ../gtk/gtktexttag.c:779
 msgid "Strikethrough set"
 msgstr "Ustawienie przekreślenia"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:694 gtk/gtktexttag.c:780
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:694 ../gtk/gtktexttag.c:780
 msgid "Whether this tag affects strikethrough"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na przekreślenie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:697 gtk/gtktexttag.c:787
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:697 ../gtk/gtktexttag.c:787
 msgid "Underline set"
 msgstr "Ustawienie podkreślenia"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:698 gtk/gtktexttag.c:788
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:698 ../gtk/gtktexttag.c:788
 msgid "Whether this tag affects underlining"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na podkreślenie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:701 gtk/gtktexttag.c:751
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:701 ../gtk/gtktexttag.c:751
 msgid "Language set"
 msgstr "Ustawienie języka"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:702 gtk/gtktexttag.c:752
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:702 ../gtk/gtktexttag.c:752
 msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
 msgstr ""
 "Określa, czy ten znacznik wpływa na język, w którym rysowany jest tekst"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:705
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:705
 msgid "Ellipsize set"
 msgstr "Ustawienie przycięcia"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:706
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:706
 msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na tryb przycięcia"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:709
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:709
 msgid "Align set"
 msgstr "Wyrównanie"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:710
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:710
 msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na tryb wyrównania"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:137
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:137
 msgid "Toggle state"
 msgstr "Stan przełączenia"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:138
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:138
 msgid "The toggle state of the button"
 msgstr "Stan przełączenia przycisku"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:145
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:145
 msgid "Inconsistent state"
 msgstr "Niespójny stan"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:146
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:146
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Niespójny stan przycisku"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153 gtk/gtklistbox.c:3544
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153 ../gtk/gtklistbox.c:3544
 msgid "Activatable"
 msgstr "Uaktywnialny"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154
 msgid "The toggle button can be activated"
 msgstr "Określa, czy przycisk przełączany może być uaktywniany"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:161
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:161
 msgid "Radio state"
 msgstr "Stan pojedynczego wyboru"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:162
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:162
 msgid "Draw the toggle button as a radio button"
 msgstr ""
 "Powoduje rysowanie przełączanego przycisku jako przycisku pojedynczego wyboru"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:169
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:169
 msgid "Indicator size"
 msgstr "Rozmiar wskaźnika"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:170 gtk/gtkcheckbutton.c:132
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:146
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:170 ../gtk/gtkcheckbutton.c:132
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:146
 msgid "Size of check or radio indicator"
 msgstr "Rozmiar wskaźnika pola wyboru lub opcji"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:219
+#: ../gtk/gtkcellview.c:219
 msgid "Background RGBA color"
 msgstr "Kolor tła RGBA"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:234
+#: ../gtk/gtkcellview.c:234
 msgid "CellView model"
 msgstr "Model CellView"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:235
+#: ../gtk/gtkcellview.c:235
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "Model dla widoku komórek"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:253 gtk/gtkcombobox.c:1011 gtk/gtkentrycompletion.c:474
-#: gtk/gtkiconview.c:641 gtk/gtktreemenu.c:312 gtk/gtktreeviewcolumn.c:414
+#: ../gtk/gtkcellview.c:253 ../gtk/gtkcombobox.c:1011
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:474 ../gtk/gtkiconview.c:641
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:312 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:414
 msgid "Cell Area"
 msgstr "Obszar komórki"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:254 gtk/gtkcombobox.c:1012 gtk/gtkentrycompletion.c:475
-#: gtk/gtkiconview.c:642 gtk/gtktreemenu.c:313 gtk/gtktreeviewcolumn.c:415
+#: ../gtk/gtkcellview.c:254 ../gtk/gtkcombobox.c:1012
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:475 ../gtk/gtkiconview.c:642
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:313 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:415
 msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
 msgstr "GtkCellArea używane do układania komórek"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:277
+#: ../gtk/gtkcellview.c:277
 msgid "Cell Area Context"
 msgstr "Kontekst obszaru komórki"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:278
+#: ../gtk/gtkcellview.c:278
 msgid "The GtkCellAreaContext used to compute the geometry of the cell view"
 msgstr "GtkCellAreaContext używane do obliczania geometrii widoku komórek"
 
 # FIXME
-#: gtk/gtkcellview.c:295
+#: ../gtk/gtkcellview.c:295
 msgid "Draw Sensitive"
 msgstr "Rysowanie czułych"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:296
+#: ../gtk/gtkcellview.c:296
 msgid "Whether to force cells to be drawn in a sensitive state"
 msgstr "Określa, czy wymuszać rysowanie komórek w stanie czułym"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:314
+#: ../gtk/gtkcellview.c:314
 msgid "Fit Model"
 msgstr "Model dopasowania"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:315
+#: ../gtk/gtkcellview.c:315
 msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
 msgstr ""
 "Określa, czy żądać wystarczającej ilości miejsca dla każdego rzędu w modelu"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:131 gtk/gtkcheckmenuitem.c:145
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:131 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:145
 msgid "Indicator Size"
 msgstr "Rozmiar wskaźnika"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:139 gtk/gtkexpander.c:349
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:139 ../gtk/gtkexpander.c:349
 msgid "Indicator Spacing"
 msgstr "Odstępy wskaźnika"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:140
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:140
 msgid "Spacing around check or radio indicator"
 msgstr "Odstępy wokół wskaźnika pola wyboru lub opcji"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:123
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:123
 msgid "Whether the menu item is checked"
 msgstr "Określa, czy element menu jest wybrany"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:130 gtk/gtktogglebutton.c:187
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:130 ../gtk/gtktogglebutton.c:187
 msgid "Inconsistent"
 msgstr "Niespójny"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:131
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:131
 msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
 msgstr "Określa, czy powinien być wyświetlany stan \"niespójny\""
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:138
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:138
 msgid "Draw as radio menu item"
 msgstr "Rysowanie jako element menu pojedynczego wyboru"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:139
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:139
 msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
 msgstr ""
 "Określa, czy element menu powinien wyglądać jak element menu pojedynczego "
 "wyboru"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:166 gtk/gtkcolorchooser.c:87
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:166 ../gtk/gtkcolorchooser.c:87
 msgid "Use alpha"
 msgstr "Użycie kanału alfa"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:167
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:167
 msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "Określa, czy należy nadawać kolorowi wartości alfa"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:182
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:182
 msgid "The title of the color selection dialog"
 msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru kolorów"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:200
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:200
 msgid "The selected color"
 msgstr "Wybrany kolor"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:216
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:216
 msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
 msgstr ""
 "Bieżąca wartość nieprzezroczystości (0 - w pełni przezroczysty, 65535 - w "
 "pełni nieprzezroczysty)"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:230
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:230
 msgid "Current RGBA Color"
 msgstr "Bieżący kolor RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:231
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:231
 msgid "The selected RGBA color"
 msgstr "Wybrany kolor RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorchooser.c:67
+#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:67
 msgid "Color"
 msgstr "Kolor"
 
-#: gtk/gtkcolorchooser.c:68
+#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:68
 msgid "Current color, as a GdkRGBA"
 msgstr "Bieżący kolor, jako GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorchooser.c:88
+#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:88
 msgid "Whether alpha should be shown"
 msgstr "Określa, czy alfa powinna być wyświetlana"
 
-#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:215 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:700
+#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:215 ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:700
 msgid "Show editor"
 msgstr "Wyświetlanie edytora"
 
-#: gtk/gtkcolorscale.c:359
+#: ../gtk/gtkcolorscale.c:359
 msgid "Scale type"
 msgstr "Typ skalowania"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:726
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:735
 msgid "RGBA Color"
 msgstr "Kolor RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:726
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:735
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Kolor jako RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:729 gtk/gtklabel.c:838 gtk/gtklistbox.c:3558
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:738 ../gtk/gtklabel.c:838 ../gtk/gtklistbox.c:3558
 msgid "Selectable"
 msgstr "Zaznaczalny"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:729
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:738
 msgid "Whether the swatch is selectable"
 msgstr "Określa, czy próbka jest zaznaczalna"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:725
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:741
+msgid "Has Menu"
+msgstr "Posiada menu"
+
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:741
+msgid "Whether the swatch should offer customization"
+msgstr "Określa, czy próbkę można dostosowywać"
+
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:725
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "Model listy rozwijanej"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:726
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:726
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "Model dla pola rozwijanego"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:743
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:743
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "Szerokość zawijania przy układaniu elementów w siatce"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:765 gtk/gtktreemenu.c:366
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:765 ../gtk/gtktreemenu.c:366
 msgid "Row span column"
 msgstr "Kolumna odstępów rzędowych"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:766 gtk/gtktreemenu.c:367
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:766 ../gtk/gtktreemenu.c:367
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr "Kolumna drzewiasta zawierająca wartości odstępów rzędowych"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:787 gtk/gtktreemenu.c:387
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:787 ../gtk/gtktreemenu.c:387
 msgid "Column span column"
 msgstr "Kolumna odstępów kolumnowych"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:788 gtk/gtktreemenu.c:388
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:788 ../gtk/gtktreemenu.c:388
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr "Kolumna drzewiasta zawierająca wartości odstępów kolumnowych"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:809
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:809
 msgid "Active item"
 msgstr "Aktywny element"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:810
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:810
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "Obecnie aktywny element"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:832
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:832
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Określa, czy rozwijane menu powinny mieć element odłączania"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:847 gtk/gtkentry.c:819
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:847 ../gtk/gtkentry.c:819
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Z ramką"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:848
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:848
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "Określa, czy pole rozwijane rysuje ramkę wokół potomka"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:856
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:856
 msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr ""
 "Określa, czy pole rozwijane przechwytuje zaznaczenie po kliknięciu myszą"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:873 gtk/gtkmenu.c:618
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:873 ../gtk/gtkmenu.c:618
 msgid "Tearoff Title"
 msgstr "Tytuł przy oderwaniu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:874
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:874
 msgid ""
 "A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
 "off"
@@ -3035,31 +3069,31 @@ msgstr ""
 "Tytuł jaki może być wyświetlany przez menedżera okien, kiedy menu jest "
 "oderwane"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:891
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:891
 msgid "Popup shown"
 msgstr "Wyświetlono okno wyskakujące"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:892
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:892
 msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
 msgstr "Określa, czy zostało wyświetlone rozwinięcie listy rozwijanej"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:908
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:908
 msgid "Button Sensitivity"
 msgstr "Czułość przycisku"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:909
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:909
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr "Określa, czy przycisk rozwijany jest aktywny przy pustym modelu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:925
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:925
 msgid "Whether combo box has an entry"
 msgstr "Określa, czy pole rozwijane posiada wejście"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:940
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:940
 msgid "Entry Text Column"
 msgstr "Kolumna wprowadzania tekstu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:941
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:941
 msgid ""
 "The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
 "if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
@@ -3067,11 +3101,11 @@ msgstr ""
 "Kolumna w modelu pola rozwijanego do powiązania z ciągiem z wejścia, jeśli "
 "lista została utworzona z wartością #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:958
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:958
 msgid "ID Column"
 msgstr "Kolumna identyfikatora"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:959
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:959
 msgid ""
 "The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
 "in the model"
@@ -3079,19 +3113,19 @@ msgstr ""
 "Kolumna w modelu pola rozwijanego dostarczająca identyfikatory napisów dla "
 "wartości w kolumnie"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:974
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:974
 msgid "Active id"
 msgstr "Aktywny identyfikator"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:975
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:975
 msgid "The value of the id column for the active row"
 msgstr "Wartość kolumny identyfikatora dla aktywnego rzędu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:991
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:991
 msgid "Popup Fixed Width"
 msgstr "Stała szerokość okna wyskakującego"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:992
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:992
 msgid ""
 "Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
 "width of the combo box"
@@ -3099,194 +3133,194 @@ msgstr ""
 "Określa, czy szerokość okna wyskakującego powinna być stała, pasująca do "
 "szerokości pola rozwijanego"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1018
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1018
 msgid "Appears as list"
 msgstr "Wygląd listy"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1019
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1019
 msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
 msgstr "Określa, czy rozwijane menu powinno wyglądać jak lista zamiast menu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1035
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1035
 msgid "Arrow Size"
 msgstr "Rozmiar strzałki"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1036
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1036
 msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
 msgstr "Minimalny rozmiar strzałki pola rozwijanego"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1053
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1053
 msgid "The amount of space used by the arrow"
 msgstr "Ilość miejsca używana przez strzałkę"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1069
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1069
 msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
 msgstr "Rodzaj cienia rysowanego wokół pola rozwijanego"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:508
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:508
 msgid "Resize mode"
 msgstr "Tryb zmiany rozmiaru"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:509
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:509
 msgid "Specify how resize events are handled"
 msgstr "Określa jak obsługiwane są zdarzenia zmiany rozmiaru"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:516
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:516
 msgid "Border width"
 msgstr "Szerokość krawędzi"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:517
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:517
 msgid "The width of the empty border outside the containers children"
 msgstr "Szerokość pustej krawędzi na zewnątrz kontrolek potomnych kontenera"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:525
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:525
 msgid "Child"
 msgstr "Element potomny"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:526
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:526
 msgid "Can be used to add a new child to the container"
 msgstr "Może być użyty, aby dodać do kontenera nowego potomka"
 
-#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
+#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
 msgid "Subproperties"
 msgstr "Podwłasności"
 
-#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:171
+#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:171
 msgid "The list of subproperties"
 msgstr "Lista podwłasności"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:207
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:207
 msgid "Animated"
 msgstr "Animowane"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:208
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:208
 msgid "Set if the value can be animated"
 msgstr "Należy ustawić, jeśli wartość może być animowana"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:214
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:214
 msgid "Affects"
 msgstr "Wpływa"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:215
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:215
 msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
 msgstr "Należy ustawić, jeśli wartość wpływa na rozmiar elementów"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:222
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:222
 msgid "ID"
 msgstr "Identyfikator"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
 msgid "The numeric id for quick access"
 msgstr "Numeryczny identyfikator do szybkiego dostępu"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:229
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:229
 msgid "Inherit"
 msgstr "Wstrzymywanie"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:230
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:230
 msgid "Set if the value is inherited by default"
 msgstr "Należy ustawić, jeśli wartość jest domyślnie wstrzymywana"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:236
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:236
 msgid "Initial value"
 msgstr "Początkowa wartość"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
 msgid "The initial specified value used for this property"
 msgstr "Początkowo określona wartość używana dla tej własności"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:585 gtk/gtkinfobar.c:517
+#: ../gtk/gtkdialog.c:587 ../gtk/gtkinfobar.c:517
 msgid "Content area border"
 msgstr "Krawędź wokół obszaru zawartości"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:586
+#: ../gtk/gtkdialog.c:588
 msgid "Width of border around the main dialog area"
 msgstr "Szerokość krawędzi wokół głównego obszaru okna dialogowego"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:603 gtk/gtkinfobar.c:535
+#: ../gtk/gtkdialog.c:605 ../gtk/gtkinfobar.c:535
 msgid "Content area spacing"
 msgstr "Odstęp obszaru zawartości"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:604
+#: ../gtk/gtkdialog.c:606
 msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
 msgstr "Odstęp między elementami głównego obszaru okna dialogowego"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:611 gtk/gtkinfobar.c:552
+#: ../gtk/gtkdialog.c:613 ../gtk/gtkinfobar.c:552
 msgid "Button spacing"
 msgstr "Odstępy między przyciskami"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:612 gtk/gtkinfobar.c:553
+#: ../gtk/gtkdialog.c:614 ../gtk/gtkinfobar.c:553
 msgid "Spacing between buttons"
 msgstr "Odstępy między przyciskami"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:628 gtk/gtkinfobar.c:569
+#: ../gtk/gtkdialog.c:630 ../gtk/gtkinfobar.c:569
 msgid "Action area border"
 msgstr "Krawędź obszaru czynności"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:629
+#: ../gtk/gtkdialog.c:631
 msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
 msgstr ""
 "Szerokość krawędzi wokół obszaru z przyciskami w dolnej części okna "
 "dialogowego"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:349
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:349
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Zawartość bufora"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:363 gtk/gtkentry.c:978
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:363 ../gtk/gtkentry.c:978
 msgid "Text length"
 msgstr "Długość tekstu"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:364
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Długość tekstu obecnego w buforze"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:802
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:378 ../gtk/gtkentry.c:802
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Maksymalna długość"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:803
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:379 ../gtk/gtkentry.c:803
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr ""
 "Maksymalna liczba znaków dla tego wejścia. Wartość zero oznacza brak maksimum"
 
-#: gtk/gtkentry.c:766
+#: ../gtk/gtkentry.c:766
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Bufor tekstu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:767
+#: ../gtk/gtkentry.c:767
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr ""
 "Obiekt bufora tekstu, który w rzeczywistości przechowuje wpisy tekstowe"
 
-#: gtk/gtkentry.c:774 gtk/gtklabel.c:863
+#: ../gtk/gtkentry.c:774 ../gtk/gtklabel.c:863
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Pozycja kursora"
 
-#: gtk/gtkentry.c:775 gtk/gtklabel.c:864
+#: ../gtk/gtkentry.c:775 ../gtk/gtklabel.c:864
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Bieżące położenie kursora wstawiania liczone w znakach"
 
-#: gtk/gtkentry.c:784 gtk/gtklabel.c:873
+#: ../gtk/gtkentry.c:784 ../gtk/gtklabel.c:873
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Granica zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkentry.c:785 gtk/gtklabel.c:874
+#: ../gtk/gtkentry.c:785 ../gtk/gtklabel.c:874
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr ""
 "Położenie końca zaznaczenia przeciwnego w stosunku do kursora liczone w "
 "znakach"
 
-#: gtk/gtkentry.c:795
+#: ../gtk/gtkentry.c:795
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Określa, czy treść wejścia może być redagowana"
 
-#: gtk/gtkentry.c:811
+#: ../gtk/gtkentry.c:811
 msgid "Visibility"
 msgstr "Widoczność"
 
-#: gtk/gtkentry.c:812
+#: ../gtk/gtkentry.c:812
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
@@ -3295,29 +3329,29 @@ msgstr ""
 "wówczas tekst będzie widoczny w postaci ciągu \"niewidocznych znaków\", co "
 "jest przydatne przy wprowadzaniu haseł"
 
-#: gtk/gtkentry.c:820
+#: ../gtk/gtkentry.c:820
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "Określa, czy powinna być wyświetlana wypukłość wokół elementu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:837
+#: ../gtk/gtkentry.c:837
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr ""
 "Krawędź między tekstem a ramką. Nadpisuje właściwość stylu inner-border"
 
-#: gtk/gtkentry.c:844 gtk/gtkentry.c:1554
+#: ../gtk/gtkentry.c:844 ../gtk/gtkentry.c:1554
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Niewidoczny znak"
 
-#: gtk/gtkentry.c:845 gtk/gtkentry.c:1555
+#: ../gtk/gtkentry.c:845 ../gtk/gtkentry.c:1555
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr "Znak używany przy maskowaniu zawartości wejścia (w trybie hasła)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:852
+#: ../gtk/gtkentry.c:852
 msgid "Activates default"
 msgstr "Uaktywnia domyślny"
 
-#: gtk/gtkentry.c:853
+#: ../gtk/gtkentry.c:853
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -3325,90 +3359,90 @@ msgstr ""
 "Określa, czy przy przyciśnięciu klawisza Enter powinien być uaktywniany "
 "domyślny widżet (np. domyślny przycisk w oknie dialogowym)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:859
+#: ../gtk/gtkentry.c:859
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Szerokość w znakach"
 
-#: gtk/gtkentry.c:860
+#: ../gtk/gtkentry.c:860
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Liczba znaków, na jaką powinno pozostać miejsce w polu wejściowym"
 
-#: gtk/gtkentry.c:878
+#: ../gtk/gtkentry.c:878
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Maksymalna szerokość w znakach"
 
-#: gtk/gtkentry.c:879
+#: ../gtk/gtkentry.c:879
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Żądana maksymalna szerokość pola wejściowego (w znakach)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:888
+#: ../gtk/gtkentry.c:888
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Przesunięcie przewinięcia"
 
-#: gtk/gtkentry.c:889
+#: ../gtk/gtkentry.c:889
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Liczba pikseli wejścia przewiniętych w lewo za jego obszar"
 
-#: gtk/gtkentry.c:899
+#: ../gtk/gtkentry.c:899
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Zawartość wejścia"
 
-#: gtk/gtkentry.c:931
+#: ../gtk/gtkentry.c:931
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Ucinanie wieloliniowych"
 
-#: gtk/gtkentry.c:932
+#: ../gtk/gtkentry.c:932
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Określa, czy przycinać wieloliniowe wklejenia do jednej linii."
 
-#: gtk/gtkentry.c:948
+#: ../gtk/gtkentry.c:948
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr ""
 "Rodzaj cienia rysowany wokół elementu, gdy opcja posiada-ramkę jest ustawiona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:963 gtk/gtktextview.c:831
+#: ../gtk/gtkentry.c:963 ../gtk/gtktextview.c:831
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Tryb nadpisywania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:964
+#: ../gtk/gtkentry.c:964
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Określa, czy wprowadzony tekst nadpisuje istniejący"
 
-#: gtk/gtkentry.c:979
+#: ../gtk/gtkentry.c:979
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Długość tekstu obecnego we wpisie"
 
-#: gtk/gtkentry.c:994
+#: ../gtk/gtkentry.c:994
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Niewidoczny zestaw znaków"
 
-#: gtk/gtkentry.c:995
+#: ../gtk/gtkentry.c:995
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Określa, czy ustawiono niewidoczny zestaw znaków"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1013
+#: ../gtk/gtkentry.c:1013
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Ostrzeżenie o klawiszu Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1014
+#: ../gtk/gtkentry.c:1014
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr ""
 "Określa, czy podczas wprowadzania haseł ma być wyświetlane ostrzeżenie o "
 "wciśniętym klawiszu Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1028
+#: ../gtk/gtkentry.c:1028
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Część postępu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1029
+#: ../gtk/gtkentry.c:1029
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "Ukończona część zadania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1046
+#: ../gtk/gtkentry.c:1046
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Krok postępu jako impuls"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1047
+#: ../gtk/gtkentry.c:1047
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -3416,294 +3450,294 @@ msgstr ""
 "Część postępu, o jaką powinien zostać przesunięty odbijający się prostokąt "
 "przy każdym wywołaniu gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1065
+#: ../gtk/gtkentry.c:1065
 msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
 msgstr "Wyświetla tekst w elemencie, kiedy jest pusty i nieaktywny"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1079
+#: ../gtk/gtkentry.c:1079
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Główny bufor pikseli"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1080
+#: ../gtk/gtkentry.c:1080
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Główny bufor pikseli dla elementu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1094
+#: ../gtk/gtkentry.c:1094
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Drugorzędny bufor pikseli"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1095
+#: ../gtk/gtkentry.c:1095
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Drugorzędny bufor pikseli dla elementu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1111
+#: ../gtk/gtkentry.c:1111
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Główny standardowy identyfikator"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1112
+#: ../gtk/gtkentry.c:1112
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "Standardowy identyfikator dla głównej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1128
+#: ../gtk/gtkentry.c:1128
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "Drugorzędny standardowy identyfikator"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1129
+#: ../gtk/gtkentry.c:1129
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "Standardowy identyfikator dla drugorzędnej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1143
+#: ../gtk/gtkentry.c:1143
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Główna nazwa ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1144
+#: ../gtk/gtkentry.c:1144
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Nazwa ikony dla ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1158
+#: ../gtk/gtkentry.c:1158
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Drugorzędna nazwa ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1159
+#: ../gtk/gtkentry.c:1159
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Nazwa ikony dla ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1173
+#: ../gtk/gtkentry.c:1173
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Główna GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1174
+#: ../gtk/gtkentry.c:1174
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon dla głównej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1188
+#: ../gtk/gtkentry.c:1188
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Drugorzędna GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1189
+#: ../gtk/gtkentry.c:1189
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon dla ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1203
+#: ../gtk/gtkentry.c:1203
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Główny typ przechowywania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1204
+#: ../gtk/gtkentry.c:1204
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Reprezentacja używana dla podstawowej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1219
+#: ../gtk/gtkentry.c:1219
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Drugorzędny typ przechowywania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1220
+#: ../gtk/gtkentry.c:1220
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Reprezentacja używana dla drugorzędnej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1241
+#: ../gtk/gtkentry.c:1241
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Możliwa aktywacja ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1242
+#: ../gtk/gtkentry.c:1242
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Określa, czy jest możliwość aktywacji ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1262
+#: ../gtk/gtkentry.c:1262
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Możliwa aktywacja ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1263
+#: ../gtk/gtkentry.c:1263
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Określa, czy jest możliwość aktywacji ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1285
+#: ../gtk/gtkentry.c:1285
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Czułość podstawowej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1286
+#: ../gtk/gtkentry.c:1286
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Określa, czy ikona podstawowa jest czuła"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1307
+#: ../gtk/gtkentry.c:1307
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Czułość drugorzędnej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1308
+#: ../gtk/gtkentry.c:1308
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Określa, czy drugorzędna ikona jest czuła"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1324
+#: ../gtk/gtkentry.c:1324
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1325 gtk/gtkentry.c:1360
+#: ../gtk/gtkentry.c:1325 ../gtk/gtkentry.c:1360
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Zawartość podpowiedzi ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1341
+#: ../gtk/gtkentry.c:1341
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1342 gtk/gtkentry.c:1378
+#: ../gtk/gtkentry.c:1342 ../gtk/gtkentry.c:1378
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Zawartość podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1359
+#: ../gtk/gtkentry.c:1359
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi ikony podstawowej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1377
+#: ../gtk/gtkentry.c:1377
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1397 gtk/gtktextview.c:859
+#: ../gtk/gtkentry.c:1397 ../gtk/gtktextview.c:859
 msgid "IM module"
 msgstr "Moduł metody wprowadzania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1398 gtk/gtktextview.c:860
+#: ../gtk/gtkentry.c:1398 ../gtk/gtktextview.c:860
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr ""
 "Określa, który moduł metody wprowadzania powinien być używany domyślnie"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1412
+#: ../gtk/gtkentry.c:1412
 msgid "Completion"
 msgstr "Uzupełnianie"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1413
+#: ../gtk/gtkentry.c:1413
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Pomocniczy obiekt uzupełniania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1434 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:877
+#: ../gtk/gtkentry.c:1434 ../gtk/gtkimcontext.c:331 ../gtk/gtktextview.c:877
 msgid "Purpose"
 msgstr "Przeznaczenie"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1435 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:878
+#: ../gtk/gtkentry.c:1435 ../gtk/gtkimcontext.c:332 ../gtk/gtktextview.c:878
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Przeznaczenie pola tekstowego"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1451 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:895
+#: ../gtk/gtkentry.c:1451 ../gtk/gtkimcontext.c:339 ../gtk/gtktextview.c:895
 msgid "hints"
 msgstr "podpowiedzi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1452 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:896
+#: ../gtk/gtkentry.c:1452 ../gtk/gtkimcontext.c:340 ../gtk/gtktextview.c:896
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Podpowiedzi dla zachowania pola tekstowego"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1470 gtk/gtklabel.c:739
+#: ../gtk/gtkentry.c:1470 ../gtk/gtklabel.c:739
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Lista atrybutów stylu stosowanych do tekstu etykiety"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1485 gtk/gtktextview.c:912
+#: ../gtk/gtkentry.c:1485 ../gtk/gtktextview.c:912
 msgid "Populate all"
 msgstr "Umieszczanie we wszystkich"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1486 gtk/gtktextview.c:913
+#: ../gtk/gtkentry.c:1486 ../gtk/gtktextview.c:913
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr ""
 "Określa, czy wysyłać sygnał ::populate-popup dla dotykowych wyskakujących "
 "okien"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1500 gtk/gtktexttag.c:576 gtk/gtktextview.c:807
+#: ../gtk/gtkentry.c:1500 ../gtk/gtktexttag.c:576 ../gtk/gtktextview.c:807
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabulatory"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1501
+#: ../gtk/gtkentry.c:1501
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Lista położeń zatrzymania tabulatora stosowana do tekstu elementu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1515
+#: ../gtk/gtkentry.c:1515
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Podświetlanie ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1516
+#: ../gtk/gtkentry.c:1516
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr ""
 "Określa, czy ikony możliwe do aktywacji powinny zostać podświetlone przy "
 "najechaniu na nie kursorem"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1533
+#: ../gtk/gtkentry.c:1533
 msgid "Progress Border"
 msgstr "Krawędź paska postępu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1534
+#: ../gtk/gtkentry.c:1534
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Krawędź wokół paska postępu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:2052
+#: ../gtk/gtkentry.c:2052
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Krawędź między tekstem a ramką."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:346
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:346
 msgid "Completion Model"
 msgstr "Model uzupełniania"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:347
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:347
 msgid "The model to find matches in"
 msgstr "Model wyszukiwania dopasowań"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:353
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:353
 msgid "Minimum Key Length"
 msgstr "Minimalna długość klucza"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:354
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:354
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr "Minimalna długość klucza wyszukiwania w celu znalezienia dopasowań"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:370 gtk/gtkiconview.c:437
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:370 ../gtk/gtkiconview.c:437
 msgid "Text column"
 msgstr "Kolumna tekstowa"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:371
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:371
 msgid "The column of the model containing the strings."
 msgstr "Kolumna modelu zawierająca napisy."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:390
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:390
 msgid "Inline completion"
 msgstr "Uzupełnianie w treści"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:391
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:391
 msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
 msgstr "Określa, czy popularne przedrostki powinny być wstawiane automatycznie"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:406
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:406
 msgid "Popup completion"
 msgstr "Uzupełnianie wyskakujące"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:407
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:407
 msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
 msgstr "Określa, czy uzupełnienia powinny być wyświetlane w wyskakującym oknie"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:422
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:422
 msgid "Popup set width"
 msgstr "Szerokość okna wyskakującego"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:423
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:423
 msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
 msgstr ""
 "Określa, czy okno wyskakujące będzie miało taką samą szerokość jak pole "
 "wejściowe"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:440
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:440
 msgid "Popup single match"
 msgstr "Okno pojedynczego dopasowania"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:441
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:441
 msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
 msgstr "Określa, czy okno wyskakujące pojawi się przy pojedynczym dopasowaniu."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:455
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:455
 msgid "Inline selection"
 msgstr "Zaznaczanie wewnątrz"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:456
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:456
 msgid "Your description here"
 msgstr "Proszę wprowadzić opis"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:114
+#: ../gtk/gtkeventbox.c:114
 msgid "Visible Window"
 msgstr "Widoczne okno"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:115
+#: ../gtk/gtkeventbox.c:115
 msgid ""
 "Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
 "trap events."
@@ -3711,11 +3745,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy odbiornik zdarzeń jest widoczny, w przeciwieństwie do "
 "niewidocznego i używanego tylko do przechwytywania zdarzeń."
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:121
+#: ../gtk/gtkeventbox.c:121
 msgid "Above child"
 msgstr "Nad elementem potomnym"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:122
+#: ../gtk/gtkeventbox.c:122
 msgid ""
 "Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
 "child widget as opposed to below it."
@@ -3723,65 +3757,65 @@ msgstr ""
 "Określa, czy okno przechwytywania zdarzeń odbiornika zdarzeń pojawia się nad "
 "oknem widżetu potomnego, czy poniżej."
 
-#: gtk/gtkeventcontroller.c:166
+#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:166
 msgid "Widget the gesture relates to"
 msgstr "Widżet, na który wskazuje gest"
 
-#: gtk/gtkeventcontroller.c:180
+#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:180
 msgid "Propagation phase"
 msgstr "Etap rozprowadzania"
 
-#: gtk/gtkeventcontroller.c:181
+#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:181
 msgid "Propagation phase at which this controller is run"
 msgstr "Etap rozprowadzania, na którym uruchomiony jest ten kontroler"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:267
+#: ../gtk/gtkexpander.c:267
 msgid "Expanded"
 msgstr "Rozwinięty"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:268
+#: ../gtk/gtkexpander.c:268
 msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
 msgstr ""
 "Określa, czy element rozwijający został otwarty do odkrycia widżetu potomnego"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:276
+#: ../gtk/gtkexpander.c:276
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "Tekst etykiety elementu rozwijającego"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:291 gtk/gtklabel.c:745
+#: ../gtk/gtkexpander.c:291 ../gtk/gtklabel.c:745
 msgid "Use markup"
 msgstr "Użycie znaczników"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:292 gtk/gtklabel.c:746
+#: ../gtk/gtkexpander.c:292 ../gtk/gtklabel.c:746
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "Tekst etykiety zawiera znaczniki XML. Zobacz pango_parse_markup()"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:300
+#: ../gtk/gtkexpander.c:300
 msgid "Space to put between the label and the child"
 msgstr "Przestrzeń między etykietą a elementem potomnym"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:309 gtk/gtkframe.c:200 gtk/gtktoolbutton.c:253
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1604
+#: ../gtk/gtkexpander.c:309 ../gtk/gtkframe.c:200 ../gtk/gtktoolbutton.c:253
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1604
 msgid "Label widget"
 msgstr "Widżet etykiety"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:310
+#: ../gtk/gtkexpander.c:310
 msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
 msgstr "Widżet wyświetlany w miejscu zwykłej etykiety elementu rozwijającego"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:317
+#: ../gtk/gtkexpander.c:317
 msgid "Label fill"
 msgstr "Wypełnianie etykiet"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:318
+#: ../gtk/gtkexpander.c:318
 msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
 msgstr "Określa, czy widżet etykiety powinien wypełniać dostępną przestrzeń"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:333
+#: ../gtk/gtkexpander.c:333
 msgid "Resize toplevel"
 msgstr "Zmiana rozmiaru okna najwyższego poziomu"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:334
+#: ../gtk/gtkexpander.c:334
 msgid ""
 "Whether the expander will resize the toplevel window upon expanding and "
 "collapsing"
@@ -3789,114 +3823,116 @@ msgstr ""
 "Określa, czy element rozwijający będzie zmieniał rozmiar okna najwyższego "
 "poziomu podczas rozwijania i zwijania"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:340 gtk/gtktoolitemgroup.c:1632 gtk/gtktreeview.c:1226
+#: ../gtk/gtkexpander.c:340 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1632
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1227
 msgid "Expander Size"
 msgstr "Rozmiar elementu rozwijającego"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:341 gtk/gtktoolitemgroup.c:1633 gtk/gtktreeview.c:1227
+#: ../gtk/gtkexpander.c:341 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1633
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1228
 msgid "Size of the expander arrow"
 msgstr "Rozmiar strzałki rozwijającej drzewo"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:350
+#: ../gtk/gtkexpander.c:350
 msgid "Spacing around expander arrow"
 msgstr "Przestrzeń dokoła strzałki rozwijającej"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:414
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:414
 msgid "Dialog"
 msgstr "Okno dialogowe"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:415
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:415
 msgid "The file chooser dialog to use."
 msgstr "Wykorzystywane okno dialogowe wyboru plików."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:446
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:446
 msgid "The title of the file chooser dialog."
 msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru plików."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:460
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:460
 msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "Żądana szerokość widżetu przycisku w znakach."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:375
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:375
 msgid "Action"
 msgstr "Czynność"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:376
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:376
 msgid "The type of operation that the file selector is performing"
 msgstr "Typ działania przeprowadzanego przez narzędzie do wyboru plików"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:382 gtk/gtkrecentchooser.c:266
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:382 ../gtk/gtkrecentchooser.c:266
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtr"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:383
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:383
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Bieżący filtr służący do zaznaczania wyświetlanych plików"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4613
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:388 ../gtk/gtkplacessidebar.c:4618
 msgid "Local Only"
 msgstr "Tylko lokalne"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:389
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:389
 msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
 msgstr "Określa, czy wybrane pliki powinny być plikami lokalnymi"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:394
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:394
 msgid "Preview widget"
 msgstr "Widżet podglądu"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:395
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:395
 msgid "Application supplied widget for custom previews."
 msgstr "Widżet dostarczony przez program do dowolnego podglądu."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:400
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:400
 msgid "Preview Widget Active"
 msgstr "Widżet podglądu jest aktywny"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:401
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:401
 msgid ""
 "Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
 msgstr ""
 "Określa, czy dostarczony przez program widżet do dowolnego podglądu powinien "
 "być wyświetlany."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:406
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:406
 msgid "Use Preview Label"
 msgstr "Użycie etykiety podglądu"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:407
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:407
 msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać etykietę z nazwą podglądanego pliku."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:412
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:412
 msgid "Extra widget"
 msgstr "Dodatkowy widżet"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:413
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:413
 msgid "Application supplied widget for extra options."
 msgstr "Dostarczony przez program widżet obsługujący dodatkowe opcje."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:418 gtk/gtkrecentchooser.c:206
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:418 ../gtk/gtkrecentchooser.c:206
 msgid "Select Multiple"
 msgstr "Zaznaczanie wielu"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:419
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:419
 msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
 msgstr "Określa, czy dopuszczalne jest zaznaczanie wielu plików"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:425
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:425
 msgid "Show Hidden"
 msgstr "Wyświetlanie ukrytych"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:426
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:426
 msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
 msgstr "Określa, czy powinny być wyświetlane ukryte pliki i katalogi"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:441
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:441
 msgid "Do overwrite confirmation"
 msgstr "Potwierdzenie nadpisania"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:442
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:442
 msgid ""
 "Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
 "dialog if necessary."
@@ -3904,11 +3940,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy okno wyboru plików w trybie zapisu będzie wyświetlało w razie "
 "konieczności okno potwierdzenia nadpisania."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:458
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:458
 msgid "Allow folder creation"
 msgstr "Zezwolenie na tworzenie katalogów"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:459
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:459
 msgid ""
 "Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
 "folders."
@@ -3916,50 +3952,50 @@ msgstr ""
 "Określa, czy okno wyboru plików w trybie zamkniętym będzie umożliwiało "
 "użytkownikowi utworzenie nowych katalogów."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7453 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7454
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7457 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7458
 msgid "Search mode"
 msgstr "Tryb wyszukiwania"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:148 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
+#: ../gtk/gtkfixed.c:148 ../gtk/gtklayout.c:647 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
 msgid "X position"
 msgstr "Położenie X"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:149 gtk/gtklayout.c:648
+#: ../gtk/gtkfixed.c:149 ../gtk/gtklayout.c:648
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Poziome położenie widżetu potomnego"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:156 gtk/gtklayout.c:657
+#: ../gtk/gtkfixed.c:156 ../gtk/gtklayout.c:657
 msgid "Y position"
 msgstr "Położenie Y"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:157 gtk/gtklayout.c:658
+#: ../gtk/gtkfixed.c:157 ../gtk/gtklayout.c:658
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Pionowe położenie widżetu potomnego"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3666 gtk/gtkiconview.c:400 gtk/gtklistbox.c:442
-#: gtk/gtktreeselection.c:131
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3666 ../gtk/gtkiconview.c:400 ../gtk/gtklistbox.c:442
+#: ../gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Tryb zaznaczania"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3667 gtk/gtkiconview.c:401 gtk/gtklistbox.c:443
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3667 ../gtk/gtkiconview.c:401 ../gtk/gtklistbox.c:443
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Tryb zaznaczania"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3680 gtk/gtkiconview.c:657 gtk/gtklistbox.c:450
-#: gtk/gtktreeview.c:1214
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3680 ../gtk/gtkiconview.c:657 ../gtk/gtklistbox.c:450
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1215
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktywowanie po pojedynczym kliknięciu"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3681 gtk/gtkiconview.c:658 gtk/gtklistbox.c:451
-#: gtk/gtktreeview.c:1215
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3681 ../gtk/gtkiconview.c:658 ../gtk/gtklistbox.c:451
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1216
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktywowanie rzędu po pojedynczym kliknięciu"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3710
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3710
 msgid "Minimum Children Per Line"
 msgstr "Minimalna liczba elementów potomnych na wiersz"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3711
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3711
 msgid ""
 "The minimum number of children to allocate consecutively in the given "
 "orientation."
@@ -3967,11 +4003,11 @@ msgstr ""
 "Minimalna liczba elementów potomnych do przydzielenia następując po sobie w "
 "danej orientacji."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3724
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3724
 msgid "Maximum Children Per Line"
 msgstr "Maksymalna liczba elementów potomnych na wiersz"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3725
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3725
 msgid ""
 "The maximum amount of children to request space for consecutively in the "
 "given orientation."
@@ -3979,516 +4015,517 @@ msgstr ""
 "Maksymalna liczba elementów potomnych, dla których żądać miejsca następując "
 "po sobie w danej orientacji."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3737
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3737
 msgid "Vertical spacing"
 msgstr "Odstęp pionowy"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3738
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3738
 msgid "The amount of vertical space between two children"
 msgstr "Ilość miejsca między dwoma elementami potomnymi w pionie"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3749
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3749
 msgid "Horizontal spacing"
 msgstr "Odstęp poziomy"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3750
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3750
 msgid "The amount of horizontal space between two children"
 msgstr "Ilość miejsca między dwoma elementami potomnymi w poziomie"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:444
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:444
 msgid "The title of the font chooser dialog"
 msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru czcionki"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:459
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:459
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "Nazwa wybranej czcionki"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:460
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:460
 msgid "Sans 12"
 msgstr "Sans 12"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:474
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:474
 msgid "Use font in label"
 msgstr "Użycie czcionki w etykiecie"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:475
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:475
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "Określa, czy etykieta jest rysowana z użyciem wybranej czcionki"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:490
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:490
 msgid "Use size in label"
 msgstr "Użycie rozmiaru w etykiecie"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:491
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:491
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr ""
 "Określa, czy etykieta jest rysowana z użyciem wybranego rozmiaru czcionki"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:507
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:507
 msgid "Show style"
 msgstr "Wyświetlanie stylu"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:508
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:508
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "Określa, czy wybrany styl czcionki jest wyświetlany w etykiecie"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:523
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:523
 msgid "Show size"
 msgstr "Wyświetlanie rozmiaru"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:524
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:524
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "Określa, czy wybrany rozmiar czcionki jest wyświetlany w etykiecie"
 
-#: gtk/gtkfontchooser.c:78
+#: ../gtk/gtkfontchooser.c:78
 msgid "Font description"
 msgstr "Opis czcionki"
 
-#: gtk/gtkfontchooser.c:104
+#: ../gtk/gtkfontchooser.c:104
 msgid "Show preview text entry"
 msgstr "Wyświetlanie elementu podglądu tekstu"
 
-#: gtk/gtkfontchooser.c:105
+#: ../gtk/gtkfontchooser.c:105
 msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
 msgstr "Określa, czy element podglądu tekstu jest wyświetlany lub nie"
 
-#: gtk/gtkframe.c:167
+#: ../gtk/gtkframe.c:167
 msgid "Text of the frame's label"
 msgstr "Tekst etykiety ramki"
 
-#: gtk/gtkframe.c:173
+#: ../gtk/gtkframe.c:173
 msgid "Label xalign"
 msgstr "Poziome wyrównanie etykiety"
 
-#: gtk/gtkframe.c:174
+#: ../gtk/gtkframe.c:174
 msgid "The horizontal alignment of the label"
 msgstr "Poziome wyrównanie etykiety"
 
-#: gtk/gtkframe.c:182
+#: ../gtk/gtkframe.c:182
 msgid "Label yalign"
 msgstr "Pionowe wyrównanie etykiety"
 
-#: gtk/gtkframe.c:183
+#: ../gtk/gtkframe.c:183
 msgid "The vertical alignment of the label"
 msgstr "Pionowe wyrównanie etykiety"
 
-#: gtk/gtkframe.c:191
+#: ../gtk/gtkframe.c:191
 msgid "Frame shadow"
 msgstr "Cień ramki"
 
-#: gtk/gtkframe.c:192
+#: ../gtk/gtkframe.c:192
 msgid "Appearance of the frame border"
 msgstr "Wygląd krawędzi ramki"
 
-#: gtk/gtkframe.c:201
+#: ../gtk/gtkframe.c:201
 msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
 msgstr "Widżet wyświetlany w miejscu zwykłej etykiety ramki"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:695
+#: ../gtk/gtkgesture.c:695
 msgid "Number of points"
 msgstr "Liczba punktów"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:696
+#: ../gtk/gtkgesture.c:696
 msgid "Number of points needed to trigger the gesture"
 msgstr "Liczba punktów wymaganych do wywołania gestu"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:712 gtk/gtkgesture.c:713
+#: ../gtk/gtkgesture.c:712 ../gtk/gtkgesture.c:713
 msgid "GdkWindow to receive events about"
 msgstr "GdkWindow, o którym otrzymywać zdarzenia"
 
-#: gtk/gtkgesturelongpress.c:284
+#: ../gtk/gtkgesturelongpress.c:284
 msgid "Delay factor"
 msgstr "Współczynnik opóźnienia"
 
-#: gtk/gtkgesturelongpress.c:285
+#: ../gtk/gtkgesturelongpress.c:285
 msgid "Factor by which to modify the default timeout"
 msgstr "Współczynnik, o jaki modyfikować domyślny czas ograniczenia"
 
-#: gtk/gtkgesturepan.c:238
+#: ../gtk/gtkgesturepan.c:238
 msgid "Allowed orientations"
 msgstr "Dozwolone orientacje"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:259
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:261
 msgid "Handle only touch events"
 msgstr "Obsługiwanie tylko zdarzeń dotykowych"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:260
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:262
 msgid "Whether the gesture handles only touch events"
 msgstr "Określa, czy gest obsługuje tylko zdarzenia dotykowe"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:276 gtk/gtkgesturesingle.c:277
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:278 ../gtk/gtkgesturesingle.c:279
 msgid "Whether the gesture is exclusive"
 msgstr "Określa, czy gest jest zastrzeżony"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:293
 msgid "Button number"
 msgstr "Numer przycisku"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:292
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:294
 msgid "Button number to listen to"
 msgstr "Numer przycisku, którego nasłuchiwać"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:721
+#: ../gtk/gtkglarea.c:768
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekst"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:722
+#: ../gtk/gtkglarea.c:769
 msgid "The GL context"
 msgstr "Kontekst GL"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:744
+#: ../gtk/gtkglarea.c:791
 msgid "Auto render"
 msgstr "Automatyczne rysowanie"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:745
+#: ../gtk/gtkglarea.c:792
 msgid "Whether the GtkGLArea renders on each redraw"
 msgstr "Określa, czy GtkGLArea rysuje podczas każdego odświeżenia"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:765
+#: ../gtk/gtkglarea.c:812
 msgid "Has alpha"
 msgstr "Posiada kanał alfa"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:766
+#: ../gtk/gtkglarea.c:813
 msgid "Whether the color buffer has an alpha component"
 msgstr "Określa, czy bufor koloru posiada składową alfa"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:782
+#: ../gtk/gtkglarea.c:829
 msgid "Has depth buffer"
 msgstr "Posiada bufor głębi"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:783
+#: ../gtk/gtkglarea.c:830
 msgid "Whether a depth buffer is allocated"
 msgstr "Określa, czy bufor głębi jest przydzielony"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:799
+#: ../gtk/gtkglarea.c:846
 msgid "Has stencil buffer"
 msgstr "Posiada bufor szablonowy"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:800
+#: ../gtk/gtkglarea.c:847
 msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
 msgstr "Określa, czy bufor szablonowy jest przydzielony"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1749
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1749
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Jednorodne rzędy"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1750
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1750
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "Jeśli TRUE, to wszystkie rzędy będą miały tą samą wysokość"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1756
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1756
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Jednorodne kolumny"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1757
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1757
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "Jeśli TRUE, to wszystkie kolumny będą miały tą samą szerokość"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1763
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1763
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Rząd bazowy"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1764
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1764
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
 msgstr ""
 "Rząd, do którego wyrównać do linii bazowej, kiedy valign wynosi "
 "GTK_ALIGN_BASELINE"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1782
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1782
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Liczba rzędów przyłączanych od górnej strony widżetu potomnego"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1788 gtk/gtklayout.c:673 gtk/gtktreeviewcolumn.c:271
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1788 ../gtk/gtklayout.c:673 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:271
 msgid "Width"
 msgstr "Szerokość"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1789
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1789
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Liczba kolumn, jakie rozdziela element potomny"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1795 gtk/gtklayout.c:682
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1795 ../gtk/gtklayout.c:682
 msgid "Height"
 msgstr "Wysokość"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1796
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1796
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Liczba rzędów, jakie rozdziela element potomny"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1863
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1894
 msgid "The title to display"
 msgstr "Tytuł do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1870
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1901
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Podtytuł"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1871
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1902
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Podtytuł do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1878
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1909
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Własny tytuł"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1879
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1910
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Własny widżet tytułu do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1907
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1938
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Wyświetlanie dekoracji"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1908
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1939
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Określa, czy wyświetlać dekoracje okien"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1927 gtk/gtksettings.c:1576
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1958 ../gtk/gtksettings.c:1582
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Układ dekoracji"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1928 gtk/gtksettings.c:1577
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1959 ../gtk/gtksettings.c:1583
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Układ dekoracji okien"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1942
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1973
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Ustawienie układu dekoracji"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1943
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1974
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Określa, czy własność układu dekoracji została ustawiona"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1958
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1989
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Posiada podtytuł"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1959
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1990
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Określa, czy zastrzegać miejsce na podtytuł"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:419
+#: ../gtk/gtkiconview.c:419
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Kolumna bufora pikseli"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:420
+#: ../gtk/gtkiconview.c:420
 msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
 msgstr "Użyty model kolumny do pobierania bufora pikseli ikon"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:438
+#: ../gtk/gtkiconview.c:438
 msgid "Model column used to retrieve the text from"
 msgstr "Użyty model kolumny do pobierania tekstu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:457
+#: ../gtk/gtkiconview.c:457
 msgid "Markup column"
 msgstr "Kolumna znaczników"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:458
+#: ../gtk/gtkiconview.c:458
 msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
 msgstr ""
 "Model kolumny użyty do pobierania tekstu przy użyciu znaczników biblioteki "
 "Pango"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:465
+#: ../gtk/gtkiconview.c:465
 msgid "Icon View Model"
 msgstr "Model widoku ikon"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:466
+#: ../gtk/gtkiconview.c:466
 msgid "The model for the icon view"
 msgstr "Model dla widoku ikon"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:482
+#: ../gtk/gtkiconview.c:482
 msgid "Number of columns"
 msgstr "Liczba kolumn"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:483
+#: ../gtk/gtkiconview.c:483
 msgid "Number of columns to display"
 msgstr "Liczba kolumn do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:500
+#: ../gtk/gtkiconview.c:500
 msgid "Width for each item"
 msgstr "Szerokość każdego elementu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:501
+#: ../gtk/gtkiconview.c:501
 msgid "The width used for each item"
 msgstr "Szerokość używana dla każdego elementu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:517
+#: ../gtk/gtkiconview.c:517
 msgid "Space which is inserted between cells of an item"
 msgstr "Odstęp, jaki jest umieszczany między komórkami elementu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:532
+#: ../gtk/gtkiconview.c:532
 msgid "Row Spacing"
 msgstr "Odstępy rzędów"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:533
+#: ../gtk/gtkiconview.c:533
 msgid "Space which is inserted between grid rows"
 msgstr "Odstęp, jaki jest umieszczany między rzędami siatki"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:548
+#: ../gtk/gtkiconview.c:548
 msgid "Column Spacing"
 msgstr "Odstępy kolumn"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:549
+#: ../gtk/gtkiconview.c:549
 msgid "Space which is inserted between grid columns"
 msgstr "Odstęp, jaki jest umieszczany między kolumnami siatki"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:564
+#: ../gtk/gtkiconview.c:564
 msgid "Margin"
 msgstr "Margines"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:565
+#: ../gtk/gtkiconview.c:565
 msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
 msgstr "Odstęp, jaki jest umieszczany na krawędziach widku ikon"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:580
+#: ../gtk/gtkiconview.c:580
 msgid "Item Orientation"
 msgstr "Ułożenie elementów"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:581
+#: ../gtk/gtkiconview.c:581
 msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr "Pozycjonowanie tekstu i ikony każdego elementu względem innych"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:597 gtk/gtktreeview.c:1044 gtk/gtktreeviewcolumn.c:363
+#: ../gtk/gtkiconview.c:597 ../gtk/gtktreeview.c:1044
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:363
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Zmienny porządek"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:598 gtk/gtktreeview.c:1045
+#: ../gtk/gtkiconview.c:598 ../gtk/gtktreeview.c:1045
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Określa, czy możliwa jest zmiana porządku w widoku"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:605 gtk/gtktreeview.c:1198
+#: ../gtk/gtkiconview.c:605 ../gtk/gtktreeview.c:1199
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Kolumna podpowiedzi"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:606
+#: ../gtk/gtkiconview.c:606
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
 msgstr "Kolumna modelu zawierająca napisy podpowiedzi dla elementów"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:623
+#: ../gtk/gtkiconview.c:623
 msgid "Item Padding"
 msgstr "Dopełnienie elementu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:624
+#: ../gtk/gtkiconview.c:624
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr "Dopełnienie dookoła elementów widoku ikon"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:671
+#: ../gtk/gtkiconview.c:671
 msgid "Selection Box Color"
 msgstr "Kolor prostokąta zaznaczania"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:672
+#: ../gtk/gtkiconview.c:672
 msgid "Color of the selection box"
 msgstr "Kolor prostokąta zaznaczania"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:678
+#: ../gtk/gtkiconview.c:678
 msgid "Selection Box Alpha"
 msgstr "Wartość alfa prostokąta zaznaczania"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:679
+#: ../gtk/gtkiconview.c:679
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "Nieprzezroczystość prostokąta zaznaczania"
 
-#: gtk/gtkimage.c:248
+#: ../gtk/gtkimage.c:245
 msgid "Surface"
 msgstr "Powierzchnia"
 
-#: gtk/gtkimage.c:249
+#: ../gtk/gtkimage.c:246
 msgid "A cairo_surface_t to display"
 msgstr "cairo_surface_t do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkimage.c:284
+#: ../gtk/gtkimage.c:281
 msgid "Icon set"
 msgstr "Zbiór ikon"
 
-#: gtk/gtkimage.c:285
+#: ../gtk/gtkimage.c:282
 msgid "Icon set to display"
 msgstr "Zbiór ikon do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkimage.c:293 gtk/gtkscalebutton.c:201 gtk/gtktoolbar.c:532
-#: gtk/gtktoolpalette.c:954
+#: ../gtk/gtkimage.c:290 ../gtk/gtkscalebutton.c:201 ../gtk/gtktoolbar.c:532
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:954
 msgid "Icon size"
 msgstr "Rozmiar ikony"
 
-#: gtk/gtkimage.c:294
+#: ../gtk/gtkimage.c:291
 msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
 msgstr ""
 "Symboliczny rozmiar używany przy standardowej ikonie, zbiorze ikon lub "
 "nazwanej ikonie"
 
-#: gtk/gtkimage.c:310
+#: ../gtk/gtkimage.c:307
 msgid "Pixel size"
 msgstr "Rozmiar w pikselach"
 
-#: gtk/gtkimage.c:311
+#: ../gtk/gtkimage.c:308
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "Rozmiar w pikselach używany przy nazwanych ikonach"
 
-#: gtk/gtkimage.c:319
+#: ../gtk/gtkimage.c:316
 msgid "Animation"
 msgstr "Animacja"
 
-#: gtk/gtkimage.c:320
+#: ../gtk/gtkimage.c:317
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "Obiekt GdkPixbufAnimation do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkimage.c:367
+#: ../gtk/gtkimage.c:364
 msgid "Resource"
 msgstr "Zasób"
 
-#: gtk/gtkimage.c:368
+#: ../gtk/gtkimage.c:365
 msgid "The resource path being displayed"
 msgstr "Wyświetlana ścieżka zasobu"
 
-#: gtk/gtkimage.c:394
+#: ../gtk/gtkimage.c:391
 msgid "Use Fallback"
 msgstr "Użycie zapasowych nazw ikon"
 
-#: gtk/gtkimage.c:395
+#: ../gtk/gtkimage.c:392
 msgid "Whether to use icon names fallback"
 msgstr "Określa, czy używać zapasowych nazw ikon"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:446 gtk/gtkmessagedialog.c:189
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:446 ../gtk/gtkmessagedialog.c:189
 msgid "Message Type"
 msgstr "Typ komunikatu"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:447 gtk/gtkmessagedialog.c:190
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:447 ../gtk/gtkmessagedialog.c:190
 msgid "The type of message"
 msgstr "Typ komunikatu"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:462 gtk/gtksearchbar.c:412
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:462 ../gtk/gtksearchbar.c:412
 msgid "Show Close Button"
 msgstr "Wyświetlanie przycisku Zamknij"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:463
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:463
 msgid "Whether to include a standard close button"
 msgstr "Określa, czy dołączyć standardowy przycisk zamykania"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:518
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:518
 msgid "Width of border around the content area"
 msgstr "Szerokość krawędzi wokół obszaru zawartości"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:536
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:536
 msgid "Spacing between elements of the area"
 msgstr "Odstęp między elementami obszaru"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:570
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:570
 msgid "Width of border around the action area"
 msgstr "Szerokość krawędzi wokół obszaru czynności"
 
-#: gtk/gtkinvisible.c:99 gtk/gtkwindow.c:872
+#: ../gtk/gtkinvisible.c:99 ../gtk/gtkwindow.c:872
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Ekran, na którym to okno będzie wyświetlane"
 
-#: gtk/gtklabel.c:732
+#: ../gtk/gtklabel.c:732
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Tekst etykiety"
 
-#: gtk/gtklabel.c:760 gtk/gtktexttag.c:414 gtk/gtktextview.c:774
+#: ../gtk/gtklabel.c:760 ../gtk/gtktexttag.c:414 ../gtk/gtktextview.c:774
 msgid "Justification"
 msgstr "Wyrównanie"
 
-#: gtk/gtklabel.c:761
+#: ../gtk/gtklabel.c:761
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -4498,11 +4535,11 @@ msgstr ""
 "wyrównanie etykiety wewnątrz przydzielonego jej obszaru. Odpowiada za to "
 "GtkLabel:xalign"
 
-#: gtk/gtklabel.c:805
+#: ../gtk/gtklabel.c:805
 msgid "Pattern"
 msgstr "Wzorzec"
 
-#: gtk/gtklabel.c:806
+#: ../gtk/gtklabel.c:806
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
@@ -4510,46 +4547,46 @@ msgstr ""
 "Napis ze znakami _ na pozycjach odpowiadających znakom, które powinny być "
 "podkreślone"
 
-#: gtk/gtklabel.c:813
+#: ../gtk/gtklabel.c:813
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Zawijanie wierszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:814
+#: ../gtk/gtklabel.c:814
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Określa, czy zbyt długie wiersze powinny być zawijane"
 
-#: gtk/gtklabel.c:830
+#: ../gtk/gtklabel.c:830
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Tryb zawijania wierszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:831
+#: ../gtk/gtklabel.c:831
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr ""
 "Jeżeli zawijanie jest ustawione, określa jak jest wykonywane zawijanie "
 "wierszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:839
+#: ../gtk/gtklabel.c:839
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Określa, czy tekst etykiety może być zaznaczany przy użyciu myszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:845
+#: ../gtk/gtklabel.c:845
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Klawisz skrótu"
 
-#: gtk/gtklabel.c:846
+#: ../gtk/gtklabel.c:846
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Klawisz skrótu powiązany z etykietą"
 
-#: gtk/gtklabel.c:854
+#: ../gtk/gtklabel.c:854
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Widżet skrótu"
 
-#: gtk/gtklabel.c:855
+#: ../gtk/gtklabel.c:855
 msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
 msgstr ""
 "Widżet uaktywniany po przyciśnięciu klawisza skrótu związanego z etykietą"
 
-#: gtk/gtklabel.c:901
+#: ../gtk/gtklabel.c:901
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -4557,324 +4594,324 @@ msgstr ""
 "Preferowane miejsce przycięcia ciągu tekstowego, w przypadku gdy etykieta "
 "nie posiada miejsca na wyświetlenie całego teksu"
 
-#: gtk/gtklabel.c:942
+#: ../gtk/gtklabel.c:942
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Tryb jednowierszowy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:943
+#: ../gtk/gtklabel.c:943
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Określa, czy etykieta jest w trybie jednowierszowym"
 
-#: gtk/gtklabel.c:960
+#: ../gtk/gtklabel.c:960
 msgid "Angle"
 msgstr "Kąt"
 
-#: gtk/gtklabel.c:961
+#: ../gtk/gtklabel.c:961
 msgid "Angle at which the label is rotated"
 msgstr "Kąt pod jakim etykieta jest obrócona"
 
-#: gtk/gtklabel.c:983
+#: ../gtk/gtklabel.c:983
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Żądana maksymalna szerokość etykiety (w znakach)"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1001
+#: ../gtk/gtklabel.c:1001
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Śledzenie odwiedzonych odnośników"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1002
+#: ../gtk/gtklabel.c:1002
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Określa, czy odwiedzone odnośniki powinny być śledzone"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1019
+#: ../gtk/gtklabel.c:1019
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Liczba wierszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1020
+#: ../gtk/gtklabel.c:1020
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Żądana liczba wierszy podczas przycinania zawijanej etykiety"
 
-#: gtk/gtklayout.c:674
+#: ../gtk/gtklayout.c:674
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "Szerokość układu"
 
-#: gtk/gtklayout.c:683
+#: ../gtk/gtklayout.c:683
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Wysokość układu"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:955
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:955
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Obecnie wypełniony poziom wartości"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:956
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:956
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Obecnie wypełniony poziom wartości paska"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:970
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:970
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Minimalny poziom wartości paska"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:971
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:971
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Minimalny poziom, jaki może być wyświetlany przez pasek"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:985
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:985
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Maksymalny poziom wartości paska"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:986
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:986
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Maksymalny poziom, jaki może być wyświetlany przez pasek"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1006
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1006
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Tryb wskaźnika wartości"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1007
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1007
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Tryb wskaźnika wartości wyświetlanego przez pasek"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1023
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1023
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Odwraca kierunek przyrostu paska poziomu"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1037
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1037
 msgid "Minimum height for filling blocks"
 msgstr "Minimalna wysokość wypełniających bloków"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1038
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1038
 msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minimalna wysokość bloków wypełniających pasek"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1051
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1051
 msgid "Minimum width for filling blocks"
 msgstr "Minimalna szerokość wypełniających bloków"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1052
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1052
 msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minimalna szerokość bloków wypełniających pasek"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:168
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:168
 msgid "URI"
 msgstr "Adres URI"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:169
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:169
 msgid "The URI bound to this button"
 msgstr "Adres URI powiązany z tym przyciskiem"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:184
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:184
 msgid "Visited"
 msgstr "Odwiedzone"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:185
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:185
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Określa, czy ten odnośnik był odwiedzony."
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3545
+#: ../gtk/gtklistbox.c:3545
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Określa, czy można aktywować ten rząd"
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3559
+#: ../gtk/gtklistbox.c:3559
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Określa, czy można wybierać ten rząd"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:262
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:262
 msgid "Permission"
 msgstr "Uprawnienie"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:263
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:263
 msgid "The GPermission object controlling this button"
 msgstr "Obiekt GPermission kontrolujący ten przycisk"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:270
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:270
 msgid "Lock Text"
 msgstr "Tekst zablokowania"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:271
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:271
 msgid "The text to display when prompting the user to lock"
 msgstr "Tekst wyświetlany podczas proszenia użytkownika o zablokowanie"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:279
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:279
 msgid "Unlock Text"
 msgstr "Tekst odblokowania"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:280
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:280
 msgid "The text to display when prompting the user to unlock"
 msgstr "Tekst wyświetlany podczas proszenia użytkownika o odblokowanie"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:288
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:288
 msgid "Lock Tooltip"
 msgstr "Podpowiedź zablokowania"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:289
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:289
 msgid "The tooltip to display when prompting the user to lock"
 msgstr ""
 "Podpowiedź do wyświetlenia podczas proszenia użytkownika o zablokowanie"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:297
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:297
 msgid "Unlock Tooltip"
 msgstr "Podpowiedź odblokowania"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:298
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:298
 msgid "The tooltip to display when prompting the user to unlock"
 msgstr ""
 "Podpowiedź do wyświetlenia podczas proszenia użytkownika o odblokowanie"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:306
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:306
 msgid "Not Authorized Tooltip"
 msgstr "Podpowiedź braku upoważnienia"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:307
+#: ../gtk/gtklockbutton.c:307
 msgid ""
 "The tooltip to display when prompting the user cannot obtain authorization"
 msgstr ""
 "Podpowiedź do wyświetlenia podczas gdy użytkownik nie może uzyskać "
 "upoważnienia"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:272
+#: ../gtk/gtkmagnifier.c:272
 msgid "Inspected"
 msgstr "Badane"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:273
+#: ../gtk/gtkmagnifier.c:273
 msgid "Inspected widget"
 msgstr "Badany widżet"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:279 gtk/gtkmagnifier.c:280
+#: ../gtk/gtkmagnifier.c:279 ../gtk/gtkmagnifier.c:280
 msgid "magnification"
 msgstr "przybliżenie"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:286 gtk/gtkmagnifier.c:287
+#: ../gtk/gtkmagnifier.c:286 ../gtk/gtkmagnifier.c:287
 msgid "resize"
 msgstr "zmiana rozmiaru"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:191
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:191
 msgid "Pack direction"
 msgstr "Kierunek wypełniania"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:192
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:192
 msgid "The pack direction of the menubar"
 msgstr "Kierunek wypełniania paska menu"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:208
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:208
 msgid "Child Pack direction"
 msgstr "Kierunek wypełniania potomka"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:209
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:209
 msgid "The child pack direction of the menubar"
 msgstr "Kierunek wypełniania paska menu potomka"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:218
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:218
 msgid "Style of bevel around the menubar"
 msgstr "Styl wypukłości wokół paska menu"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:234 gtk/gtktoolbar.c:591
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:234 ../gtk/gtktoolbar.c:591
 msgid "Internal padding"
 msgstr "Wewnętrzne dopełnienie"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:235
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:235
 msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
 msgstr "Ilość miejsca na krawędź między cieniem paska menu i elementami menu"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:497
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:522
 msgid "Popup"
 msgstr "Okno podręczne"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:498
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:523
 msgid "The dropdown menu."
 msgstr "Menu rozwijane."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:517
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:542
 msgid "Menu model"
 msgstr "Model menu"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:518
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:543
 msgid "The model from which the popup is made."
 msgstr "Model, z którego tworzone jest okno podręczne."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:531
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:556
 msgid "Align with"
 msgstr "Wyrównanie z"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:532
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:557
 msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "Widżet nadrzędny, do którego menu powinno być wyrównywane."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:546 gtk/gtkstylecontext.c:257
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:571 ../gtk/gtkstylecontext.c:257
 msgid "Direction"
 msgstr "Kierunek"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:547
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:572
 msgid "The direction the arrow should point."
 msgstr "Kierunek, w jakim ma być skierowana strzałka."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:563
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:588
 msgid "Use a popover"
 msgstr "Użycie widżetu popover"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:564
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:589
 msgid "Use a popover instead of a menu"
 msgstr "Użycie widżetu popover zamiast menu"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:578
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:603
 msgid "Popover"
 msgstr "Popover"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:579
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:604
 msgid "The popover"
 msgstr "Popover"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:556
+#: ../gtk/gtkmenu.c:556
 msgid "The currently selected menu item"
 msgstr "Obecnie wybrana pozycja menu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:571
+#: ../gtk/gtkmenu.c:571
 msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
 msgstr "Grupa klawiszy skrótu dla menu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:585 gtk/gtkmenuitem.c:429
+#: ../gtk/gtkmenu.c:585 ../gtk/gtkmenuitem.c:429
 msgid "Accel Path"
 msgstr "Ścieżka skrótu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:586
+#: ../gtk/gtkmenu.c:586
 msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
 msgstr ""
 "Ścieżka skrótu używana do wygodnego tworzenia ścieżek skrótów elementów "
 "potomnych"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:602
+#: ../gtk/gtkmenu.c:602
 msgid "Attach Widget"
 msgstr "Załącz widżet"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:603
+#: ../gtk/gtkmenu.c:603
 msgid "The widget the menu is attached to"
 msgstr "Widżet, z którym jest powiązane menu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:619
+#: ../gtk/gtkmenu.c:619
 msgid ""
 "A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
 "off"
 msgstr "Tytuł wyświetlany przez menedżera okien, kiedy menu jest oderwane"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:635
+#: ../gtk/gtkmenu.c:635
 msgid "Tearoff State"
 msgstr "Stan oderwania"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:636
+#: ../gtk/gtkmenu.c:636
 msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
 msgstr "Wartość logiczna wskazująca, czy menu jest oderwane"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:650
+#: ../gtk/gtkmenu.c:650
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:651
+#: ../gtk/gtkmenu.c:651
 msgid "The monitor the menu will be popped up on"
 msgstr "Monitor, ka którym wyświetlone zostanie menu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:671
+#: ../gtk/gtkmenu.c:671
 msgid "Reserve Toggle Size"
 msgstr "Rezerwowanie rozmiaru przełącznika"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:672
+#: ../gtk/gtkmenu.c:672
 msgid ""
 "A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
 "icons"
@@ -4882,315 +4919,315 @@ msgstr ""
 "Wartość logiczna wskazująca, czy menu rezerwuje przestrzeń dla przełączników "
 "i ikon"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:687
+#: ../gtk/gtkmenu.c:687
 msgid "Horizontal Padding"
 msgstr "Dopełnienie poziome"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:688
+#: ../gtk/gtkmenu.c:688
 msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
 msgstr "Dodatkowa przestrzeń przy lewej i prawej krawędzi menu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:706
+#: ../gtk/gtkmenu.c:706
 msgid "Vertical Padding"
 msgstr "Dopełnienie pionowe"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:707
+#: ../gtk/gtkmenu.c:707
 msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
 msgstr "Dodatkowa przestrzeń na górze i dole menu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:716
+#: ../gtk/gtkmenu.c:716
 msgid "Vertical Offset"
 msgstr "Przesunięcie w pionie"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:717
+#: ../gtk/gtkmenu.c:717
 msgid ""
 "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
 "vertically"
 msgstr ""
 "Gdy menu jest podmenu, przesuwane jest w pionie o wybraną liczbę pikseli"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:725
+#: ../gtk/gtkmenu.c:725
 msgid "Horizontal Offset"
 msgstr "Przesunięcie w poziomie"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:726
+#: ../gtk/gtkmenu.c:726
 msgid ""
 "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
 "horizontally"
 msgstr ""
 "Gdy menu jest podmenu, przesuwane jest w poziomie o wybraną liczbę pikseli"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:734
+#: ../gtk/gtkmenu.c:734
 msgid "Double Arrows"
 msgstr "Podwójne strzałki"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:735
+#: ../gtk/gtkmenu.c:735
 msgid "When scrolling, always show both arrows."
 msgstr "Określa, czy przy przewijaniu mają być widoczne obie strzałki."
 
-#: gtk/gtkmenu.c:748
+#: ../gtk/gtkmenu.c:748
 msgid "Arrow Placement"
 msgstr "Rozmieszczenie strzałek"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:749
+#: ../gtk/gtkmenu.c:749
 msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
 msgstr "Określa gdzie mają być umieszczone strzałki przewijania"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:757
+#: ../gtk/gtkmenu.c:757
 msgid "Left Attach"
 msgstr "Przyłączenie lewe"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:765
+#: ../gtk/gtkmenu.c:765
 msgid "Right Attach"
 msgstr "Przyłączenie prawe"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:766
+#: ../gtk/gtkmenu.c:766
 msgid "The column number to attach the right side of the child to"
 msgstr "Liczba kolumn przyłączanych z prawej strony kontrolki potomnej"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:773
+#: ../gtk/gtkmenu.c:773
 msgid "Top Attach"
 msgstr "Przyłączenie górne"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:774
+#: ../gtk/gtkmenu.c:774
 msgid "The row number to attach the top of the child to"
 msgstr "Liczba rzędów przyłączanych od góry kontrolki potomnej"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:781
+#: ../gtk/gtkmenu.c:781
 msgid "Bottom Attach"
 msgstr "Przyłączenie dolne"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:796
+#: ../gtk/gtkmenu.c:796
 msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
 msgstr "Umowna stała do skalowania rozmiaru strzałki przewijania"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:397
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:397
 msgid "Right Justified"
 msgstr "Wyrównanie do prawej"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:398
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:398
 msgid ""
 "Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
 msgstr ""
 "Określa, czy wpis menu wyświetla się wyrównany do prawej strony paska menu"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:412 gtk/gtkpopovermenu.c:367
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:412 ../gtk/gtkpopovermenu.c:367
 msgid "Submenu"
 msgstr "Podmenu"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:413
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:413
 msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
 msgstr "Podmenu przypisane elementowi menu lub NULL, gdy brak podmenu"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:430
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:430
 msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
 msgstr "Ustawia ścieżkę skrótu z wpisu menu"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:445
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:445
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "Tekst podrzędnej etykiety"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:520
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:520
 msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
 msgstr ""
 "Ilość miejsca zajęta przez strzałkę, względem rozmiaru czcionki elementu menu"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:533
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:533
 msgid "Width in Characters"
 msgstr "Szerokość w znakach"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:534
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:534
 msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
 msgstr "Minimalna żądana szerokość elementu menu w znakach"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:415
+#: ../gtk/gtkmenushell.c:415
 msgid "Take Focus"
 msgstr "Przejęcie zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:416
+#: ../gtk/gtkmenushell.c:416
 msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
 msgstr "Wartość logiczna wskazująca, czy menu przejmuje zaznaczenie klawiatury"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:266
+#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:266
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:267
+#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:267
 msgid "The dropdown menu"
 msgstr "Menu rozwijane"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:174
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:174
 msgid "label border"
 msgstr "krawędź etykiety"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:175
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:175
 msgid "Width of border around the label in the message dialog"
 msgstr "Szerokość krawędzi wokół etykiety wewnątrz okna komunikatu"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:197
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:197
 msgid "Message Buttons"
 msgstr "Przyciski komunikatu"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:198
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:198
 msgid "The buttons shown in the message dialog"
 msgstr "Przyciski wyświetlane w oknie komunikatu"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:215
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:215
 msgid "The primary text of the message dialog"
 msgstr "Podstawowy tekst okna komunikatu"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:230
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:230
 msgid "Use Markup"
 msgstr "Użycie znaczników"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:231
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:231
 msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
 msgstr "Podstawowy tekst tytułowy zawierający znacznik biblioteki Pango."
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:245
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:245
 msgid "Secondary Text"
 msgstr "Tekst drugorzędny"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:246
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:246
 msgid "The secondary text of the message dialog"
 msgstr "Tekst drugorzędny okna komunikatu"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:261
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:261
 msgid "Use Markup in secondary"
 msgstr "Użycie znaczników w drugorzędnym"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:262
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:262
 msgid "The secondary text includes Pango markup."
 msgstr "Określa, czy tekst drugorzędny zawiera znaczniki biblioteki Pango."
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:277
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:277
 msgid "Image"
 msgstr "Obraz"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:278
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:278
 msgid "The image"
 msgstr "Obraz"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:294
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:294
 msgid "Message area"
 msgstr "Obszar komunikatu"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:295
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:295
 msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
 msgstr ""
 "GtkVBox przechowujący podstawowe i drugorzędne etykiety okna dialogowego"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:850
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:850
 msgid "Role"
 msgstr "Rola"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:851
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:851
 msgid "The role of this button"
 msgstr "Rola tego przycisku"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:867
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:867
 msgid "The icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:881
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:881
 msgid "The text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:910
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:910
 msgid "Menu name"
 msgstr "Nazwa menu"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:911
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:911
 msgid "The name of the menu to open"
 msgstr "Nazwa menu do otwarcia"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:927
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:927
 msgid "Whether the menu is a parent"
 msgstr "Określa, czy menu jest elementem nadrzędnym"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:941
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:941
 msgid "Centered"
 msgstr "Wyśrodkowane"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:942
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:942
 msgid "Whether to center the contents"
 msgstr "Określa, czy wyśrodkować zawartość"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:957
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:957
 msgid "Iconic"
 msgstr "Ikony"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:958
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:958
 msgid "Whether to prefer the icon over text"
 msgstr "Określa, czy preferować ikony zamiast tekstu"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:161 gtk/gtkstylecontext.c:274
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:161 ../gtk/gtkstylecontext.c:274
 msgid "Parent"
 msgstr "Kontrolka nadrzędna"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:162
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:162
 msgid "The parent window"
 msgstr "Okno nadrzędne"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:169
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:169
 msgid "Is Showing"
 msgstr "Wyświetlanie"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:170
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:170
 msgid "Are we showing a dialog"
 msgstr "Czy wyświetlane jest okno dialogowe"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:178
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:178
 msgid "The screen where this window will be displayed."
 msgstr "Ekran, na którym to okno będzie wyświetlane."
 
-#: gtk/gtknotebook.c:700
+#: ../gtk/gtknotebook.c:700
 msgid "Page"
 msgstr "Strona"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:701
+#: ../gtk/gtknotebook.c:701
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "Indeks bieżącej strony"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:709
+#: ../gtk/gtknotebook.c:709
 msgid "Tab Position"
 msgstr "Położenie kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:710
+#: ../gtk/gtknotebook.c:710
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "Strona, po której notatnik umieszcza karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:717
+#: ../gtk/gtknotebook.c:717
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "Wyświetlanie kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:718
+#: ../gtk/gtknotebook.c:718
 msgid "Whether tabs should be shown"
 msgstr "Określa, czy powinny być wyświetlane karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:724
+#: ../gtk/gtknotebook.c:724
 msgid "Show Border"
 msgstr "Wyświetlanie krawędzi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:725
+#: ../gtk/gtknotebook.c:725
 msgid "Whether the border should be shown"
 msgstr "Określa, czy krawędź powinna być wyświetlana"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:731
+#: ../gtk/gtknotebook.c:731
 msgid "Scrollable"
 msgstr "Przewijalny"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:732
+#: ../gtk/gtknotebook.c:732
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr ""
 "Określa, czy w razie braku miejsca na karty, powinny być wyświetlane "
 "strzałki przewijania"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:738
+#: ../gtk/gtknotebook.c:738
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "Menu podręczne"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:739
+#: ../gtk/gtknotebook.c:739
 msgid ""
 "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
 "you can use to go to a page"
@@ -5198,225 +5235,225 @@ msgstr ""
 "Określa, czy kliknięcie notatnika prawym przyciskiem powinno powodować "
 "wyświetlenie menu z wyborem strony"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:753
+#: ../gtk/gtknotebook.c:753
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nazwa grupy"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:754
+#: ../gtk/gtknotebook.c:754
 msgid "Group name for tab drag and drop"
 msgstr "Nazwa grupy dla przeciągania i upuszczania kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:761
+#: ../gtk/gtknotebook.c:761
 msgid "Tab label"
 msgstr "Etykieta karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:762
+#: ../gtk/gtknotebook.c:762
 msgid "The string displayed on the child's tab label"
 msgstr "Napis wyświetlany na etykiecie karty kontrolki potomnej"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:768
+#: ../gtk/gtknotebook.c:768
 msgid "Menu label"
 msgstr "Etykieta menu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:769
+#: ../gtk/gtknotebook.c:769
 msgid "The string displayed in the child's menu entry"
 msgstr "Napis wyświetlany na pozycji menu kontrolki potomnej"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:782
+#: ../gtk/gtknotebook.c:782
 msgid "Tab expand"
 msgstr "Rozwijanie kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:783
+#: ../gtk/gtknotebook.c:783
 msgid "Whether to expand the child's tab"
 msgstr "Określa, czy karta kontrolki potomnej powinna być rozwinięta"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:789
+#: ../gtk/gtknotebook.c:789
 msgid "Tab fill"
 msgstr "Wypełnianie kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:790
+#: ../gtk/gtknotebook.c:790
 msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
 msgstr ""
 "Określa, czy karta kontrolki potomnej powinna wypełnić przydzielony obszar"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:797
+#: ../gtk/gtknotebook.c:797
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "Zmienny porządek kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:798
+#: ../gtk/gtknotebook.c:798
 msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "Określa, czy użytkownik może zmieniać porządek kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:804
+#: ../gtk/gtknotebook.c:804
 msgid "Tab detachable"
 msgstr "Odłączalne karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:805
+#: ../gtk/gtknotebook.c:805
 msgid "Whether the tab is detachable"
 msgstr "Określa, czy karta może być odłączana"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:820 gtk/gtkscrollbar.c:101
+#: ../gtk/gtknotebook.c:820 ../gtk/gtkscrollbar.c:101
 msgid "Secondary backward stepper"
 msgstr "Dodatkowy krok wstecz"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:821
+#: ../gtk/gtknotebook.c:821
 msgid ""
 "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr ""
 "Wyświetla dodatkowy przycisk ze strzałką wstecz po przeciwnej stronie "
 "obszaru karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:836 gtk/gtkscrollbar.c:108
+#: ../gtk/gtknotebook.c:836 ../gtk/gtkscrollbar.c:108
 msgid "Secondary forward stepper"
 msgstr "Dodatkowy krok naprzód"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:837
+#: ../gtk/gtknotebook.c:837
 msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr ""
 "Wyświetla dodatkowy przycisk ze strzałką naprzód po przeciwnej stronie "
 "obszaru kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:851 gtk/gtkscrollbar.c:87
+#: ../gtk/gtknotebook.c:851 ../gtk/gtkscrollbar.c:87
 msgid "Backward stepper"
 msgstr "Krok wstecz"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:852 gtk/gtkscrollbar.c:88
+#: ../gtk/gtknotebook.c:852 ../gtk/gtkscrollbar.c:88
 msgid "Display the standard backward arrow button"
 msgstr "Wyświetla standardowy przycisk ze strzałką wstecz"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:866 gtk/gtkscrollbar.c:94
+#: ../gtk/gtknotebook.c:866 ../gtk/gtkscrollbar.c:94
 msgid "Forward stepper"
 msgstr "Krok naprzód"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:867 gtk/gtkscrollbar.c:95
+#: ../gtk/gtknotebook.c:867 ../gtk/gtkscrollbar.c:95
 msgid "Display the standard forward arrow button"
 msgstr "Wyświetla standardowy przycisk ze strzałką naprzód"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:881
+#: ../gtk/gtknotebook.c:881
 msgid "Tab overlap"
 msgstr "Pokrywanie kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:882
+#: ../gtk/gtknotebook.c:882
 msgid "Size of tab overlap area"
 msgstr "Rozmiar pokrywanego obszaru"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:897
+#: ../gtk/gtknotebook.c:897
 msgid "Tab curvature"
 msgstr "Krzywizna kart"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:898
+#: ../gtk/gtknotebook.c:898
 msgid "Size of tab curvature"
 msgstr "Rozmiar krzywizny karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:914
+#: ../gtk/gtknotebook.c:914
 msgid "Arrow spacing"
 msgstr "Odstępy kursora"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:915
+#: ../gtk/gtknotebook.c:915
 msgid "Scroll arrow spacing"
 msgstr "Odstępy strzałki przewijania"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:931
+#: ../gtk/gtknotebook.c:931
 msgid "Initial gap"
 msgstr "Początkowa przerwa"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:932
+#: ../gtk/gtknotebook.c:932
 msgid "Initial gap before the first tab"
 msgstr "Początkowa przerwa przed pierwszą kartą"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:950
+#: ../gtk/gtknotebook.c:950
 msgid "Tab gap"
 msgstr "Przerwa karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:951
+#: ../gtk/gtknotebook.c:951
 msgid "Active tab is drawn with a gap at the bottom"
 msgstr "Aktywna karta jest wyświetlana z przerwą na dole"
 
-#: gtk/gtkorientable.c:62
+#: ../gtk/gtkorientable.c:62
 msgid "The orientation of the orientable"
 msgstr "Ułożenie elementu orientowalnego"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:338
+#: ../gtk/gtkpaned.c:338
 msgid ""
 "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr ""
 "Położenie separatora wagowego w pikselach (0 oznacza położenie najbardziej w "
 "lewym górnym rogu)"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:345
+#: ../gtk/gtkpaned.c:345
 msgid "Position Set"
 msgstr "Ustalenie pozycji"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:346
+#: ../gtk/gtkpaned.c:346
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr ""
 "Po ustawieniu wartości TRUE powinna być używana własność \"Position"
 "\" (pozycja)"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:362
+#: ../gtk/gtkpaned.c:362
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "Minimalna pozycja"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:363
+#: ../gtk/gtkpaned.c:363
 msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "Najmniejsza możliwa wartość właściwości \"position\""
 
-#: gtk/gtkpaned.c:379
+#: ../gtk/gtkpaned.c:379
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "Maksymalna pozycja"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:380
+#: ../gtk/gtkpaned.c:380
 msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "Największa możliwa wartość właściwości \"position\""
 
-#: gtk/gtkpaned.c:396
+#: ../gtk/gtkpaned.c:396
 msgid "Wide Handle"
 msgstr "Szeroki uchwyt"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:397
+#: ../gtk/gtkpaned.c:397
 msgid "Whether the paned should have a prominent handle"
 msgstr "Określa, czy panel powinien posiadać znaczący uchwyt"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:403
+#: ../gtk/gtkpaned.c:403
 msgid "Handle Size"
 msgstr "Rozmiar uchwytu"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:404
+#: ../gtk/gtkpaned.c:404
 msgid "Width of handle"
 msgstr "Szerokość uchwytu"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:421
+#: ../gtk/gtkpaned.c:421
 msgid "Resize"
 msgstr "Zmienny rozmiar"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:422
+#: ../gtk/gtkpaned.c:422
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
 msgstr ""
 "Określa, czy element potomny jest zwijany i rozwijany zgodnie z widżetem "
 "panelu"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:437
+#: ../gtk/gtkpaned.c:437
 msgid "Shrink"
 msgstr "Zmniejszanie"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:438
+#: ../gtk/gtkpaned.c:438
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "Określa, czy element potomny może być mniejszy od swoich wymagań"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4582
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4587
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Położenie do wybrania"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4583
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4588
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Położenie do wyróżnienia na panelu bocznym"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4588
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4593
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Flagi otwarcia"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4589
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4594
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5424,19 +5461,19 @@ msgstr ""
 "Tryby, w których wywołujący program może otwierać położenia wybrane na "
 "panelu bocznym"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4595
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4600
 msgid "Show 'Desktop'"
 msgstr "Wyświetlanie elementu \"Pulpit\""
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4596
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4601
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Określa, czy panel boczny zawiera wbudowany skrót do katalogu Pulpit"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4601
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4606
 msgid "Show 'Connect to Server'"
 msgstr "Wyświetlanie elementu \"Połącz z serwerem\""
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4602
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4607
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
 "dialog"
@@ -5444,206 +5481,207 @@ msgstr ""
 "Określa, czy panel boczny zawiera zbudowany skrót do okna dialogowego "
 "\"Połącz z serwerem\""
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4607
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4612
 msgid "Show 'Enter Location'"
 msgstr "Wyświetlanie \"Wprowadź położenie\""
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4608
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4613
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr ""
 "Określa, czy panel boczny zawiera zbudowany skrót do ręcznego wprowadzania "
 "położenia"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4614
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4619
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Określa, czy panel boczny zawiera tylko lokalne pliki"
 
-#: gtk/gtkplug.c:202
+#: ../gtk/gtkplug.c:199
 msgid "Whether the plug is embedded"
 msgstr "Określa, czy wtyczka jest osadzona"
 
-#: gtk/gtkplug.c:216
+#: ../gtk/gtkplug.c:213
 msgid "Socket Window"
 msgstr "Okno gniazda"
 
-#: gtk/gtkplug.c:217
+#: ../gtk/gtkplug.c:214
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Okno gniazda, w którym osadzona jest wtyczka"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1566
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1569
 msgid "Relative to"
 msgstr "Względne do"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1567
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1570
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Widżet, na który wskazuje okrągłe okno"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1580
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1583
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Wskazujące na"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1581
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1584
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Prostokąt, na który wskazuje okrągłe okno"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1595
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1598
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Położenie do umieszczenia okrągłego okna"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1610 gtk/gtkwindow.c:751
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1613 ../gtk/gtkwindow.c:751
 msgid "Modal"
 msgstr "Modalne"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1611
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1614
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Określa, czy widżet popover jest modalny"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1625
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1628
 msgid "Transitions enabled"
 msgstr "Włączone przejścia"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1626
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1629
 msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
 msgstr "Określa, czy przejścia wyświetlenia/ukrycia są włączone"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:350
+#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:350
 msgid "Visible submenu"
 msgstr "Widoczne podmenu"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:351
+#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:351
 msgid "The name of the visible submenu"
 msgstr "Nazwa widocznego podmenu"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:368
+#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:368
 msgid "The name of the submenu"
 msgstr "Nazwa podmenu"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:122
+#: ../gtk/gtkprinter.c:122
 msgid "Name of the printer"
 msgstr "Nazwa drukarki"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:128
+#: ../gtk/gtkprinter.c:128
 msgid "Backend"
 msgstr "Mechanizm"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:129
+#: ../gtk/gtkprinter.c:129
 msgid "Backend for the printer"
 msgstr "Mechanizm dla drukarki"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:135
+#: ../gtk/gtkprinter.c:135
 msgid "Is Virtual"
 msgstr "Jest wirtualna"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:136
+#: ../gtk/gtkprinter.c:136
 msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
 msgstr "Jeżeli nie ustawione, określa sprzętową drukarkę"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:142
+#: ../gtk/gtkprinter.c:142
 msgid "Accepts PDF"
 msgstr "Akceptowanie PDF"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:143
+#: ../gtk/gtkprinter.c:143
 msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
 msgstr "Po ustawieniu wartości TRUE drukarka akceptuje PDF"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:149
+#: ../gtk/gtkprinter.c:149
 msgid "Accepts PostScript"
 msgstr "Akceptowanie PostScript"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:150
+#: ../gtk/gtkprinter.c:150
 msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
 msgstr "Po ustawieniu wartości TRUE drukarka akceptuje PostScript"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:156
+#: ../gtk/gtkprinter.c:156
 msgid "State Message"
 msgstr "Komunikat stanu"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:157
+#: ../gtk/gtkprinter.c:157
 msgid "String giving the current state of the printer"
 msgstr "Ciąg tekstowy opisujący stan drukarki"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:163
+#: ../gtk/gtkprinter.c:163
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:164
+#: ../gtk/gtkprinter.c:164
 msgid "The location of the printer"
 msgstr "Położenie drukarki"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:171
+#: ../gtk/gtkprinter.c:171
 msgid "The icon name to use for the printer"
 msgstr "Nazwa ikony używanej dla drukarki"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:177
+#: ../gtk/gtkprinter.c:177
 msgid "Job Count"
 msgstr "Licznik zadań"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:178
+#: ../gtk/gtkprinter.c:178
 msgid "Number of jobs queued in the printer"
 msgstr "Liczba zadań w kolejce drukarki"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:196
+#: ../gtk/gtkprinter.c:196
 msgid "Paused Printer"
 msgstr "Wstrzymana drukarka"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:197
+#: ../gtk/gtkprinter.c:197
 msgid "TRUE if this printer is paused"
 msgstr "Określa, czy drukarka jest wstrzymana"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:210
+#: ../gtk/gtkprinter.c:210
 msgid "Accepting Jobs"
 msgstr "Przyjmowanie zadań"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:211
+#: ../gtk/gtkprinter.c:211
 msgid "TRUE if this printer is accepting new jobs"
 msgstr "Określa, czy drukarka przyjmuje nowe zadania"
 
-#: gtk/gtkprinteroption.c:103
+#: ../gtk/gtkprinteroption.c:103
 msgid "Option Value"
 msgstr "Wartość opcji"
 
-#: gtk/gtkprinteroption.c:104
+#: ../gtk/gtkprinteroption.c:104
 msgid "Value of the option"
 msgstr "Wartość opcji"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:126
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:126
 msgid "Source option"
 msgstr "Opcje źródła"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:127
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:127
 msgid "The PrinterOption backing this widget"
 msgstr "Ten widżet jest wspierany przez PrinterOption"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:133
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:133
 msgid "Title of the print job"
 msgstr "Tytuł zadania wydruku"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:141
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:141
 msgid "Printer"
 msgstr "Drukarka"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:142
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:142
 msgid "Printer to print the job to"
 msgstr "Drukarka do wydruku zadania"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:150
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:150
 msgid "Settings"
 msgstr "Ustawienia"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:151
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:151
 msgid "Printer settings"
 msgstr "Ustawienia drukarki"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:406
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:159 ../gtk/gtkprintjob.c:160
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:406
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Ustawienia strony"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:168 gtk/gtkprintoperation.c:1215
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:168 ../gtk/gtkprintoperation.c:1215
 msgid "Track Print Status"
 msgstr "Śledzenie stanu drukowania"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:169
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:169
 msgid ""
 "TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the "
 "print data has been sent to the printer or print server."
@@ -5651,51 +5689,51 @@ msgstr ""
 "Ustawione, jeżeli zadanie wydruku będzie kontynuowało wysyłanie sygnałów "
 "status-changed po wysłaniu danych drukowania na drukarkę lub serwer wydruku."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1087
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1087
 msgid "Default Page Setup"
 msgstr "Domyślne ustawienia strony"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1088
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1088
 msgid "The GtkPageSetup used by default"
 msgstr "Domyślnie użyte GtkPageSetup"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1106 gtk/gtkprintunixdialog.c:424
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1106 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:424
 msgid "Print Settings"
 msgstr "Ustawienia wydruku"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1107 gtk/gtkprintunixdialog.c:425
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1107 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:425
 msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
 msgstr "GtkPrintSettings użyte do zainicjowania okna"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1125
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1125
 msgid "Job Name"
 msgstr "Nazwa zadania"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1126
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1126
 msgid "A string used for identifying the print job."
 msgstr "Ciąg tekstowy użyty do identyfikacji zadania wydruku."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1150
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1150
 msgid "Number of Pages"
 msgstr "Liczba stron"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1151
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1151
 msgid "The number of pages in the document."
 msgstr "Liczba stron w dokumencie."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1172 gtk/gtkprintunixdialog.c:414
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1172 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:414
 msgid "Current Page"
 msgstr "Bieżąca strona"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1173 gtk/gtkprintunixdialog.c:415
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1173 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:415
 msgid "The current page in the document"
 msgstr "Bieżąca strona w dokumencie"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1194
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1194
 msgid "Use full page"
 msgstr "Cała strona"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1195
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1195
 msgid ""
 "TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
 "not the corner of the imageable area"
@@ -5703,7 +5741,7 @@ msgstr ""
 "Określa, czy początek kontekstu powinien znajdować się w narożniku strony a "
 "nie w narożniku obrazowanego obszaru"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1216
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1216
 msgid ""
 "TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
 "after the print data has been sent to the printer or print server."
@@ -5711,154 +5749,154 @@ msgstr ""
 "Określa, czy działanie wydruku będzie kontynuować zgłaszanie stanu zadania "
 "wydruku po wysłaniu danych wydruku na drukarkę lub serwer drukowania."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1233
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1233
 msgid "Unit"
 msgstr "Jednostka"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1234
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1234
 msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
 msgstr "Jednostka, według której mierzone są odległości w kontekście"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1251
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1251
 msgid "Show Dialog"
 msgstr "Okno dialogowe"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1252
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1252
 msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
 msgstr ""
 "Określa, czy podczas drukowania wyświetlane jest okno dialogowe postępu."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1275
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1275
 msgid "Allow Async"
 msgstr "Asynchronicznie"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1276
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1276
 msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
 msgstr "Ustawione, jeżeli proces wydruku może być uruchomiony asynchronicznie."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1298 gtk/gtkprintoperation.c:1299
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1298 ../gtk/gtkprintoperation.c:1299
 msgid "Export filename"
 msgstr "Nazwa eksportowanego pliku"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1313
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1313
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1314
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1314
 msgid "The status of the print operation"
 msgstr "Stan działania wydruku"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1334
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1334
 msgid "Status String"
 msgstr "Ciąg tekstowy stanu"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1335
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1335
 msgid "A human-readable description of the status"
 msgstr "Czytelny dla człowieka opis stanu"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1353
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1353
 msgid "Custom tab label"
 msgstr "Etykieta własnej karty"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1354
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1354
 msgid "Label for the tab containing custom widgets."
 msgstr "Etykieta karty zawierającej własne widżety."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1369 gtk/gtkprintunixdialog.c:449
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1369 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:449
 msgid "Support Selection"
 msgstr "Wybór obsługi"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1370
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1370
 msgid "TRUE if the print operation will support print of selection."
 msgstr ""
 "Wartość \"TRUE\", jeśli działanie wydruku będzie obsługiwało wydruk "
 "zaznaczenia."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1386 gtk/gtkprintunixdialog.c:457
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1386 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:457
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Posiada zaznaczenie"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1387
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1387
 msgid "TRUE if a selection exists."
 msgstr "Wartość \"TRUE\", jeśli zaznaczenie istnieje."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1402 gtk/gtkprintunixdialog.c:465
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1402 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:465
 msgid "Embed Page Setup"
 msgstr "Osadza ustawienia strony"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1403 gtk/gtkprintunixdialog.c:466
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1403 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:466
 msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
 msgstr ""
 "Wartość \"TRUE\", jeśli połączenia ustawień strony są osadzone w "
 "GtkPrintUnixDialog"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1424
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1424
 msgid "Number of Pages To Print"
 msgstr "Liczba stron do wydruku"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1425
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1425
 msgid "The number of pages that will be printed."
 msgstr "Liczba stron, które zostaną wydrukowane."
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:407
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:407
 msgid "The GtkPageSetup to use"
 msgstr "Użyte GtkPageSetup"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:432
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:432
 msgid "Selected Printer"
 msgstr "Wybrana drukarka"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:433
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:433
 msgid "The GtkPrinter which is selected"
 msgstr "Wybrany GtkPrinter"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:440
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:440
 msgid "Manual Capabilities"
 msgstr "Ręczne możliwości"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:441
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:441
 msgid "Capabilities the application can handle"
 msgstr "Możliwości, jakie program może obsłużyć"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:450
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:450
 msgid "Whether the dialog supports selection"
 msgstr "Określa, czy okno dialogowe obsługuje zaznaczanie"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:458
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:458
 msgid "Whether the application has a selection"
 msgstr "Określa, czy program posiada zaznaczanie"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:167
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:167
 msgid "Fraction"
 msgstr "Ułamek"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:168
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:168
 msgid "The fraction of total work that has been completed"
 msgstr "Ukończona część całego zadania"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:175
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:175
 msgid "Pulse Step"
 msgstr "Krok impulsu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:176
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:176
 msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
 msgstr ""
 "Część postępu, o jaką powinien zostać przesunięty odbijający się prostokąt "
 "przy każdym impulsie"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:184
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:184
 msgid "Text to be displayed in the progress bar"
 msgstr "Napis wyświetlany na pasku postępu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:205
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:205
 msgid "Show text"
 msgstr "Wyświetlanie tekstu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:206
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:206
 msgid "Whether the progress is shown as text."
 msgstr "Określa, czy postęp powinien być wyświetlany w formie tekstu."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:228
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:228
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
 "have enough room to display the entire string, if at all."
@@ -5866,185 +5904,185 @@ msgstr ""
 "Preferowane miejsce przycięcia ciągu tekstowego, w przypadku gdy pasek "
 "postępu nie ma miejsca na wyświetlenie całego tekstu."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:236
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:236
 msgid "X spacing"
 msgstr "Odstęp X"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:237
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:237
 msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
 msgstr "Dodatkowa przestrzeń w poziomie dla paska postępu."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:243
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:243
 msgid "Y spacing"
 msgstr "Odstęp Y"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:244
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:244
 msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
 msgstr "Dodatkowa przestrzeń dla wysokości  paska postępu."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:257
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:257
 msgid "Minimum horizontal bar width"
 msgstr "Minimalna szerokość poziomego paska"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:258
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:258
 msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
 msgstr "Minimalna pozioma szerokość paska postępu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:270
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:270
 msgid "Minimum horizontal bar height"
 msgstr "Minimalna wysokość poziomego paska"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:271
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:271
 msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
 msgstr "Minimalna pozioma wysokość paska postępu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:283
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:283
 msgid "Minimum vertical bar width"
 msgstr "Minimalna szerokość pionowego paska"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:284
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:284
 msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
 msgstr "Minimalna pionowa szerokość paska postępu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:296
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:296
 msgid "Minimum vertical bar height"
 msgstr "Minimalna wysokość pionowego paska"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:297
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:297
 msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
 msgstr "Minimalna pionowa wysokość paska postępu"
 
-#: gtk/gtkradiobutton.c:164
+#: ../gtk/gtkradiobutton.c:165
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "Przycisk radiowy, do którego grupy należy ten widżet."
 
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:413
+#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:413
 msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
 msgstr "Radiowa pozycja menu, do której grupy należy ten widżet."
 
-#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:81
+#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:81
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "Przycisk opcji wyboru, do którego grupy należy ten przycisk."
 
-#: gtk/gtkrange.c:432
+#: ../gtk/gtkrange.c:432
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr "Obiekt GtkAdjustment, zawierający bieżącą wartość tego obiektu zakresu"
 
-#: gtk/gtkrange.c:440
+#: ../gtk/gtkrange.c:440
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr "Odwraca ruchy suwaka, aby zwiększyć wartość zakresu"
 
-#: gtk/gtkrange.c:447
+#: ../gtk/gtkrange.c:447
 msgid "Lower stepper sensitivity"
 msgstr "Czułość dolnego przycisku kroku"
 
-#: gtk/gtkrange.c:448
+#: ../gtk/gtkrange.c:448
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
 "side"
 msgstr "Zasady czułości dla dolnego przycisku kroku"
 
-#: gtk/gtkrange.c:456
+#: ../gtk/gtkrange.c:456
 msgid "Upper stepper sensitivity"
 msgstr "Czułość górnego przycisku kroku"
 
-#: gtk/gtkrange.c:457
+#: ../gtk/gtkrange.c:457
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
 "side"
 msgstr "Zasady czułości dla górnego przycisku kroku"
 
-#: gtk/gtkrange.c:474
+#: ../gtk/gtkrange.c:474
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Pokazywanie poziomu wypełnienia"
 
-#: gtk/gtkrange.c:475
+#: ../gtk/gtkrange.c:475
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać grafikę wskaźnika wypełnienia."
 
-#: gtk/gtkrange.c:491
+#: ../gtk/gtkrange.c:491
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Ograniczenie do poziomu wypełnienia"
 
-#: gtk/gtkrange.c:492
+#: ../gtk/gtkrange.c:492
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Określa, czy ograniczyć górną granicę do poziomu wypełnienia."
 
-#: gtk/gtkrange.c:507
+#: ../gtk/gtkrange.c:507
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Poziom wypełnienia"
 
-#: gtk/gtkrange.c:508
+#: ../gtk/gtkrange.c:508
 msgid "The fill level."
 msgstr "Poziom wypełnienia."
 
-#: gtk/gtkrange.c:525
+#: ../gtk/gtkrange.c:525
 msgid "Round Digits"
 msgstr "Zaokrąglanie cyfr"
 
-#: gtk/gtkrange.c:526
+#: ../gtk/gtkrange.c:526
 msgid "The number of digits to round the value to."
 msgstr "Liczba cyfr, do jakich zaokrąglać wartość."
 
-#: gtk/gtkrange.c:532 gtk/gtkswitch.c:926
+#: ../gtk/gtkrange.c:532 ../gtk/gtkswitch.c:926
 msgid "Slider Width"
 msgstr "Szerokość suwaka"
 
-#: gtk/gtkrange.c:533
+#: ../gtk/gtkrange.c:533
 msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
 msgstr "Szerokość paska przewijania lub suwaka"
 
-#: gtk/gtkrange.c:540
+#: ../gtk/gtkrange.c:540
 msgid "Trough Border"
 msgstr "Bezpośrednia krawędź"
 
-#: gtk/gtkrange.c:541
+#: ../gtk/gtkrange.c:541
 msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
 msgstr "Odstęp między suwakiem i przyciskami a zewnętrzną wypukłością"
 
-#: gtk/gtkrange.c:548
+#: ../gtk/gtkrange.c:548
 msgid "Stepper Size"
 msgstr "Rozmiary przycisków"
 
-#: gtk/gtkrange.c:549
+#: ../gtk/gtkrange.c:549
 msgid "Length of step buttons at ends"
 msgstr "Długość przycisków krokowych na końcach"
 
-#: gtk/gtkrange.c:562
+#: ../gtk/gtkrange.c:562
 msgid "Stepper Spacing"
 msgstr "Odstępy przycisków"
 
-#: gtk/gtkrange.c:563
+#: ../gtk/gtkrange.c:563
 msgid "Spacing between step buttons and thumb"
 msgstr "Odstępy między przyciskami krokowymi a suwakiem"
 
-#: gtk/gtkrange.c:570
+#: ../gtk/gtkrange.c:570
 msgid "Arrow X Displacement"
 msgstr "Poziome przemieszczenie strzałki"
 
-#: gtk/gtkrange.c:571
+#: ../gtk/gtkrange.c:571
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Określa, jak daleko powinna zostać przemieszczona w poziomie strzałka, kiedy "
 "przycisk jest wciśnięty"
 
-#: gtk/gtkrange.c:578
+#: ../gtk/gtkrange.c:578
 msgid "Arrow Y Displacement"
 msgstr "Pionowe przemieszczenie strzałki"
 
-#: gtk/gtkrange.c:579
+#: ../gtk/gtkrange.c:579
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Określa jak daleko powinna zostać przemieszczona w pionie strzałka, kiedy "
 "przycisk jest wciśnięty"
 
-#: gtk/gtkrange.c:595
+#: ../gtk/gtkrange.c:595
 msgid "Trough Under Steppers"
 msgstr "Pasek pod przyciskami kroku"
 
-#: gtk/gtkrange.c:596
+#: ../gtk/gtkrange.c:596
 msgid ""
 "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
 "spacing"
@@ -6052,205 +6090,205 @@ msgstr ""
 "Określa, czy rysować pasek na całej długości zakresu lub czy wyłączyć odstęp "
 "i przyciski kroku"
 
-#: gtk/gtkrange.c:609
+#: ../gtk/gtkrange.c:609
 msgid "Arrow scaling"
 msgstr "Skalowanie kursora"
 
-#: gtk/gtkrange.c:610
+#: ../gtk/gtkrange.c:610
 msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
 msgstr ""
 "Zezwolenie na skalowaniem z uwzględnieniem rozmiaru przycisku przewijania"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:130
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:130
 msgid "Recent Manager"
 msgstr "Menedżer ostatnich elementów"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:131
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:131
 msgid "The RecentManager object to use"
 msgstr "Używany obiekt RecentManager"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:146
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:146
 msgid "Show Private"
 msgstr "Wyświetlanie prywatnych elementów"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:147
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:147
 msgid "Whether the private items should be displayed"
 msgstr "Określa, czy powinny być wyświetlane prywatne elementy"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:161
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:161
 msgid "Show Tooltips"
 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:162
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:162
 msgid "Whether there should be a tooltip on the item"
 msgstr "Określa, czy wyświetlać podpowiedzi dla elementu"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:175
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:175
 msgid "Show Icons"
 msgstr "Wyświetlanie ikon"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:176
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:176
 msgid "Whether there should be an icon near the item"
 msgstr "Określa, czy wyświetlać ikonę obok elementu"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:192
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:192
 msgid "Show Not Found"
 msgstr "Pokazywanie nieznalezionych"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:193
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:193
 msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
 msgstr "Określa, czy wyświetlać elementy wskazujące na niedostępne zasoby"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:207
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:207
 msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
 msgstr "Określa, czy dopuszczalne jest zaznaczanie wielu elementów"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:221
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:221
 msgid "Local only"
 msgstr "Tylko lokalne"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:222
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:222
 msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
 msgstr ""
 "Określa, czy zaznaczone zasoby powinny być ograniczone do lokalnych adresów "
 "URI file:"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:236
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:236
 msgid "Limit"
 msgstr "Ograniczenie"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:237
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:237
 msgid "The maximum number of items to be displayed"
 msgstr "Maksymalna liczba wyświetlanych elementów"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:250
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:250
 msgid "Sort Type"
 msgstr "Rodzaj sortowania"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:251
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:251
 msgid "The sorting order of the items displayed"
 msgstr "Porządek sortowania wyświetlanych elementów"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:267
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:267
 msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
 msgstr "Bieżący filtr służący do zaznaczania które zasoby mają być wyświetlane"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:294
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:294
 msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
 msgstr "Pełna ścieżka do pliku używanego do przechowywania i odczytu listy"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:309
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:309
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "Rozmiar listy ostatnio używanych zasobów"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:225 gtk/gtkstack.c:438
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:225 ../gtk/gtkstack.c:450
 msgid "Transition type"
 msgstr "Typ przejścia"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:226 gtk/gtkstack.c:438
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:226 ../gtk/gtkstack.c:450
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "Typ animacji używanej do przejścia"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:233 gtk/gtkstack.c:434
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:233 ../gtk/gtkstack.c:446
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Czas trwania przejścia"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:234 gtk/gtkstack.c:434
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:234 ../gtk/gtkstack.c:446
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "Czas trwania animacji, w milisekundach"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:240
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:240
 msgid "Reveal Child"
 msgstr "Ujawnianie elementu potomnego"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:241
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:241
 msgid "Whether the container should reveal the child"
 msgstr "Określa, czy kontener powinien ujawniać element potomny"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:247
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:247
 msgid "Child Revealed"
 msgstr "Ujawniono element potomny"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:248
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:248
 msgid "Whether the child is revealed and the animation target reached"
 msgstr ""
 "Określa, czy element potomny został ujawniony, a cel animacji został "
 "osiągnięty"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:192
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:192
 msgid "The value of the scale"
 msgstr "Wartość skali"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:202
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:202
 msgid "The icon size"
 msgstr "Rozmiar ikony"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:211
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:211
 msgid ""
 "The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
 msgstr ""
 "Obiekt GtkAdjustment, zawierający bieżącą wartość obiektu przycisku "
 "skalowania"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:239
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:239
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:240
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:240
 msgid "List of icon names"
 msgstr "Lista nazw ikon"
 
-#: gtk/gtkscale.c:302
+#: ../gtk/gtkscale.c:302
 msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
 msgstr "Maksymalna liczba wyświetlanych cyfr dziesiętnych wartości"
 
-#: gtk/gtkscale.c:309
+#: ../gtk/gtkscale.c:309
 msgid "Draw Value"
 msgstr "Wyświetlanie wartości"
 
-#: gtk/gtkscale.c:310
+#: ../gtk/gtkscale.c:310
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr ""
 "Określa, czy obok suwaka powinna być wyświetlana w formie tekstu bieżąca "
 "wartość"
 
-#: gtk/gtkscale.c:317
+#: ../gtk/gtkscale.c:317
 msgid "Has Origin"
 msgstr "Posiada początek"
 
-#: gtk/gtkscale.c:318
+#: ../gtk/gtkscale.c:318
 msgid "Whether the scale has an origin"
 msgstr "Określa, czy skala posiada początek"
 
-#: gtk/gtkscale.c:325
+#: ../gtk/gtkscale.c:325
 msgid "Value Position"
 msgstr "Pozycja wartości"
 
-#: gtk/gtkscale.c:326
+#: ../gtk/gtkscale.c:326
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "Pozycja, na której powinna być wyświetlana bieżąca wartość"
 
-#: gtk/gtkscale.c:333
+#: ../gtk/gtkscale.c:333
 msgid "Slider Length"
 msgstr "Długość suwaka"
 
-#: gtk/gtkscale.c:334
+#: ../gtk/gtkscale.c:334
 msgid "Length of scale's slider"
 msgstr "Długość suwaka skali"
 
-#: gtk/gtkscale.c:340
+#: ../gtk/gtkscale.c:340
 msgid "Value spacing"
 msgstr "Odstęp wartości"
 
-#: gtk/gtkscale.c:341
+#: ../gtk/gtkscale.c:341
 msgid "Space between value text and the slider/trough area"
 msgstr "Odstęp między tekstem zawierającym wartość i obszarem suwaka"
 
-#: gtk/gtkscrollable.c:77
+#: ../gtk/gtkscrollable.c:77
 msgid "Horizontal adjustment"
 msgstr "Dopasowanie poziome"
 
-#: gtk/gtkscrollable.c:78
+#: ../gtk/gtkscrollable.c:78
 msgid ""
 "Horizontal adjustment that is shared between the scrollable widget and its "
 "controller"
@@ -6258,11 +6296,11 @@ msgstr ""
 "Dopasowanie poziome współdzielone między widżetem przewijanym a jego "
 "kontrolerem"
 
-#: gtk/gtkscrollable.c:94
+#: ../gtk/gtkscrollable.c:94
 msgid "Vertical adjustment"
 msgstr "Dopasowanie pionowe"
 
-#: gtk/gtkscrollable.c:95
+#: ../gtk/gtkscrollable.c:95
 msgid ""
 "Vertical adjustment that is shared between the scrollable widget and its "
 "controller"
@@ -6270,94 +6308,94 @@ msgstr ""
 "Dopasowanie pionowe współdzielone między widżetem przewijanym a jego "
 "kontrolerem"
 
-#: gtk/gtkscrollable.c:111
+#: ../gtk/gtkscrollable.c:111
 msgid "Horizontal Scrollable Policy"
 msgstr "Reguła poziomego przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrollable.c:112 gtk/gtkscrollable.c:128
+#: ../gtk/gtkscrollable.c:112 ../gtk/gtkscrollable.c:128
 msgid "How the size of the content should be determined"
 msgstr "Jak ustalać rozmiar zawartości"
 
-#: gtk/gtkscrollable.c:127
+#: ../gtk/gtkscrollable.c:127
 msgid "Vertical Scrollable Policy"
 msgstr "Reguła pionowego przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:71
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:71
 msgid "Minimum Slider Length"
 msgstr "Minimalna długość suwaka"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:72
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:72
 msgid "Minimum length of scrollbar slider"
 msgstr "Minimalna długość suwaka paska przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:80
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:80
 msgid "Fixed slider size"
 msgstr "Stały rozmiar suwaka"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:81
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:81
 msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
 msgstr ""
 "Powoduje ustalenie stałego rozmiaru suwaka równego rozmiarowi minimalnemu"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:102
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:102
 msgid ""
 "Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr ""
 "Wyświetla dodatkowy przycisk ze strzałką wstecz po przeciwnej stronie paska "
 "przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:109
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:109
 msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr ""
 "Wyświetla dodatkowy przycisk ze strzałką naprzód po przeciwnej stronie paska "
 "przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:448
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:447
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Dopasowanie poziome"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:449
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:448
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "Obiekt GtkAdjustment określający położenie poziome"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:456
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:455
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Dopasowanie pionowe"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:457
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:456
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "Obiekt GtkAdjustment, określający wartość położenia pionowego"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:464
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:463
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Reguła poziomego paska przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:465
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:464
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Określa, kiedy powinien być wyświetlany poziomy pasek przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:473
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:472
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Reguła pionowego paska przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:474
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:473
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Określa, kiedy powinien być wyświetlany pionowy pasek przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:482
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:481
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Rozmieszczenie okien"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:483
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:482
 msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr "Określa położenie zawartości względem pasków przewijania."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:502
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:501
 msgid "Window Placement Set"
 msgstr "Ustawienie położenia okna"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:503
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:502
 msgid ""
 "Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
 "contents with respect to the scrollbars."
@@ -6365,91 +6403,91 @@ msgstr ""
 "Określa, czy \"window-placement\" powinno być użyte do określenia położenia "
 "zawartości z uwzględnieniem pasków przewijania."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:510 gtk/gtkspinbutton.c:409
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:509 ../gtk/gtkspinbutton.c:409
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Typ cienia"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:511
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:510
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "Styl wypukłości wokół zawartości"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:525
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:524
 msgid "Scrollbars within bevel"
 msgstr "Paski przewijania wewnątrz wypukłości"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:526
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:525
 msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
 msgstr ""
 "Określa, czy umieszczać paski przewijania wewnątrz wypukłości przewijanego "
 "okna"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:532
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:531
 msgid "Scrollbar spacing"
 msgstr "Odstępy paska przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:533
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:532
 msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
 msgstr "Liczba pikseli między paskami przewijania a przewijanym oknem"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:549
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:548
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "Minimalna szerokość zawartości"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:550
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:549
 msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Minimalna szerokość, jaką przewijane okno przydzieli swojej zawartości"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:564
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:563
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "Minimalna wysokość zawartości"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:565
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:564
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Minimalna wysokość, jaką przewijane okno przydzieli swojej zawartości"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:580
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:579
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Przewijanie kinetyczne"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:581
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:580
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Tryb przewijania kinetycznego."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:598
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:597
 msgid "Overlay Scrolling"
 msgstr "Znikające paski przewijania"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:599
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:598
 msgid "Overlay scrolling mode"
 msgstr "Tryb znikających pasków przewijania"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:401
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:401
 msgid "Search Mode Enabled"
 msgstr "Włączenie trybu wyszukiwania"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:402
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:402
 msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
 msgstr "Określa, czy tryb wyszukiwania jest włączony, a jego pasek wyświetlany"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:413
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:413
 msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
 msgstr "Określa, czy wyświetlać przycisk zamknięcia na pasku narzędziowym"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:144
+#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:144
 msgid "Draw"
 msgstr "Rysowanie"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:145
+#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:145
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr ""
 "Określa, czy separator wyświetlany jako linia, czy po prostu puste miejsce"
 
-#: gtk/gtksettings.c:369
+#: ../gtk/gtksettings.c:367
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Czas dwukrotnego kliknięcia"
 
-#: gtk/gtksettings.c:370
+#: ../gtk/gtksettings.c:368
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -6457,11 +6495,11 @@ msgstr ""
 "Maksymalny dopuszczalny czas między dwoma kliknięciami, traktowanymi jako "
 "dwukrotne kliknięcie (liczony w milisekundach)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:377
+#: ../gtk/gtksettings.c:375
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "Odległość dwukrotnego kliknięcia"
 
-#: gtk/gtksettings.c:378
+#: ../gtk/gtksettings.c:376
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -6469,35 +6507,35 @@ msgstr ""
 "Maksymalna dopuszczalna odległość między dwoma kliknięciami, traktowanymi "
 "jako dwukrotne kliknięcie (w pikselach)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:394
+#: ../gtk/gtksettings.c:392
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Migotanie kursora"
 
-#: gtk/gtksettings.c:395
+#: ../gtk/gtksettings.c:393
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "Określa, czy kursor powinien migotać"
 
-#: gtk/gtksettings.c:402
+#: ../gtk/gtksettings.c:400
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Czas migania kursora"
 
-#: gtk/gtksettings.c:403
+#: ../gtk/gtksettings.c:401
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "Długość cyklu migania kursora, liczona w milisekundach"
 
-#: gtk/gtksettings.c:422
+#: ../gtk/gtksettings.c:420
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Czas migania kursora"
 
-#: gtk/gtksettings.c:423
+#: ../gtk/gtksettings.c:421
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Czas po którym kursor przestaje migać (w sekundach)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:430
+#: ../gtk/gtksettings.c:428
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Podział kursora"
 
-#: gtk/gtksettings.c:431
+#: ../gtk/gtksettings.c:429
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
@@ -6505,154 +6543,154 @@ msgstr ""
 "Określa, czy przy tekstach zawierających teksty pisane od lewej i od prawej "
 "powinny być wyświetlane dwa kursory"
 
-#: gtk/gtksettings.c:438
+#: ../gtk/gtksettings.c:436
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:439
+#: ../gtk/gtksettings.c:437
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Nazwa motywu do wczytania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:447
+#: ../gtk/gtksettings.c:445
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:448
+#: ../gtk/gtksettings.c:446
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Nazwa używanego motywu ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:463
+#: ../gtk/gtksettings.c:461
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Nazwa zapasowego motywu ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:464
+#: ../gtk/gtksettings.c:462
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Nazwa zapasowego motywu ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:472
+#: ../gtk/gtksettings.c:470
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu klawiszy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:473
+#: ../gtk/gtksettings.c:471
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Nazwa motywu klawiszy do wczytania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:489
+#: ../gtk/gtksettings.c:487
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Klawisz skrótu paska menu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:490
+#: ../gtk/gtksettings.c:488
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Kombinacja klawiszy uaktywniająca pasek menu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:498
+#: ../gtk/gtksettings.c:496
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Próg przeciągania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:499
+#: ../gtk/gtksettings.c:497
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr ""
 "Liczba pikseli, o jaką może poruszyć się kursor przed rozpoczęciem "
 "przeciągania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:507
+#: ../gtk/gtksettings.c:505
 msgid "Font Name"
 msgstr "Nazwa czcionki"
 
-#: gtk/gtksettings.c:508
+#: ../gtk/gtksettings.c:506
 msgid "Name of default font to use"
 msgstr "Nazwa domyślnej używanej czcionki"
 
-#: gtk/gtksettings.c:532
+#: ../gtk/gtksettings.c:530
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "Rozmiary ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:533
+#: ../gtk/gtksettings.c:531
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "Lista rozmiarów ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
 
-#: gtk/gtksettings.c:541
+#: ../gtk/gtksettings.c:539
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "Moduły GTK"
 
-#: gtk/gtksettings.c:542
+#: ../gtk/gtksettings.c:540
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Lista obecnie używanych modułów GTK"
 
-#: gtk/gtksettings.c:550
+#: ../gtk/gtksettings.c:548
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Wygładzanie Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:551
+#: ../gtk/gtksettings.c:549
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Określa, czy wygładzać czcionki Xft; 0=nie, 1=tak, -1=domyślne"
 
-#: gtk/gtksettings.c:560
+#: ../gtk/gtksettings.c:558
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Hinting Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:561
+#: ../gtk/gtksettings.c:559
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Określa, czy użyć hintingu czcionek Xft; 0=nie, 1=tak, -1=domyślne"
 
-#: gtk/gtksettings.c:570
+#: ../gtk/gtksettings.c:568
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Styl hintingu Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:571
+#: ../gtk/gtksettings.c:569
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "Określa stopień użytego hintingu; hintnone (brak), hintslight (lekki), "
 "hintmedium (średni), lub hintfull (pełny)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:580
+#: ../gtk/gtksettings.c:578
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "RGBA Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:581
+#: ../gtk/gtksettings.c:579
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "Typ wygładzania pikseli; none (brak), rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: gtk/gtksettings.c:590
+#: ../gtk/gtksettings.c:588
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "DPI Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:591
+#: ../gtk/gtksettings.c:589
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr "Rozdzielczość Xft, w 1024 * punkty/cal. -1 - użycie domyślnej wartości"
 
-#: gtk/gtksettings.c:600
+#: ../gtk/gtksettings.c:598
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Nazwa motywu kursora"
 
-#: gtk/gtksettings.c:601
+#: ../gtk/gtksettings.c:599
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr "Nazwa używanego motywu kursora, albo NULL, aby użyć motywu domyślnego"
 
-#: gtk/gtksettings.c:609
+#: ../gtk/gtksettings.c:607
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Rozmiar motywu kursora"
 
-#: gtk/gtksettings.c:610
+#: ../gtk/gtksettings.c:608
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "Rozmiar używany przez kursory, albo 0 dla rozmiaru domyślnego"
 
-#: gtk/gtksettings.c:619
+#: ../gtk/gtksettings.c:617
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Alternatywne ułożenie przycisków"
 
-#: gtk/gtksettings.c:620
+#: ../gtk/gtksettings.c:618
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr ""
 "Określa, czy przyciski w oknach dialogowych powinny używać alternatywnego "
 "ułożenia przycisków"
 
-#: gtk/gtksettings.c:637
+#: ../gtk/gtksettings.c:635
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Alternatywny kierunek wskaźnika sortowania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:638
+#: ../gtk/gtksettings.c:636
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -6660,11 +6698,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy kierunek wskaźników sortowania list i drzew jest odwrotny do "
 "domyślnego (gdzie strzałka w dół oznacza rosnąco)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:651
+#: ../gtk/gtksettings.c:649
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "Wyświetlanie menu \"Metoda wprowadzania\""
 
-#: gtk/gtksettings.c:652
+#: ../gtk/gtksettings.c:650
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
@@ -6672,11 +6710,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy menu podręczne pól tekstowych ma zawierać opcję zmiany metody "
 "wprowadzania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:665
+#: ../gtk/gtksettings.c:663
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "Wyświetlanie menu \"Wstaw znak kontrolny Unikodu\""
 
-#: gtk/gtksettings.c:666
+#: ../gtk/gtksettings.c:664
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
@@ -6684,247 +6722,247 @@ msgstr ""
 "Określa, czy menu podręczne pól tekstowych ma zawierać opcję wstawiania "
 "znaków kontrolnych"
 
-#: gtk/gtksettings.c:679
+#: ../gtk/gtksettings.c:677
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Limit czasu startu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:680
+#: ../gtk/gtksettings.c:678
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Wartość początkowa limitów czasu, gdy przycisk jest wciśnięty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:694
+#: ../gtk/gtksettings.c:692
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Limit czasu powtarzania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:695
+#: ../gtk/gtksettings.c:693
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Wartość powtarzania limitów czasu, gdy przycisk jest wciśnięty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:709
+#: ../gtk/gtksettings.c:707
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Czas rozwijania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:710
+#: ../gtk/gtksettings.c:708
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr "Wartość rozwijania dla limitów czasu, gdy widżet jest rozwinięty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:748
+#: ../gtk/gtksettings.c:746
 msgid "Color scheme"
 msgstr "Schemat kolorów"
 
-#: gtk/gtksettings.c:749
+#: ../gtk/gtksettings.c:747
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "Paleta nazwanych kolorów do użycia w motywach"
 
-#: gtk/gtksettings.c:758
+#: ../gtk/gtksettings.c:756
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Animacje"
 
-#: gtk/gtksettings.c:759
+#: ../gtk/gtksettings.c:757
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Określa, czy włączać animacje dla całej biblioteki."
 
-#: gtk/gtksettings.c:780
+#: ../gtk/gtksettings.c:778
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "Włączenie trybu ekranu dotykowego"
 
-#: gtk/gtksettings.c:781
+#: ../gtk/gtksettings.c:779
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr ""
 "Gdy włączone, to na ekranie nie będą wyświetlane zdarzenia powiadomień o "
 "ruchu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:800
+#: ../gtk/gtksettings.c:798
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Limit czasu podpowiedzi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:801
+#: ../gtk/gtksettings.c:799
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Czas wyświetlenia podpowiedzi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:828
+#: ../gtk/gtksettings.c:826
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Czas wyświetlenia podpowiedzi podczas przeglądania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:829
+#: ../gtk/gtksettings.c:827
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr "Czas do wyświetlenia podpowiedzi w trybie przeglądania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:852
+#: ../gtk/gtksettings.c:850
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Czas wyświetlenia podpowiedzi w trybie przeglądania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:853
+#: ../gtk/gtksettings.c:851
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Czas po którym wyłączany jest tryb przeglądania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:875
+#: ../gtk/gtksettings.c:873
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Tylko kursor nawigacji"
 
-#: gtk/gtksettings.c:876
+#: ../gtk/gtksettings.c:874
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr ""
 "Określa, czy dostępne są tylko klawisze kursora do nawigacji między widżetami"
 
-#: gtk/gtksettings.c:895
+#: ../gtk/gtksettings.c:893
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Zawijanie nawigacji kursorem"
 
-#: gtk/gtksettings.c:896
+#: ../gtk/gtksettings.c:894
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr ""
 "Określa, czy zawijać kursor podczas nawigacji klawiaturą między widżetami"
 
-#: gtk/gtksettings.c:916
+#: ../gtk/gtksettings.c:914
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Dzwonek błędu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:917
+#: ../gtk/gtksettings.c:915
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr ""
 "Gdy włączone, to błędy nawigacji klawiaturowej i inne błędy wywołują dźwięk "
 "systemowy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:936
+#: ../gtk/gtksettings.c:934
 msgid "Color Hash"
 msgstr "Skrót kolorów"
 
-#: gtk/gtksettings.c:937
+#: ../gtk/gtksettings.c:935
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "Reprezentacja motywu kolorów w postaci tablicy skrótów."
 
-#: gtk/gtksettings.c:952
+#: ../gtk/gtksettings.c:950
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "Domyślny mechanizm wybierania plików"
 
-#: gtk/gtksettings.c:953
+#: ../gtk/gtksettings.c:951
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Nazwa domyślnie używanego mechanizmu GtkFileChooser"
 
-#: gtk/gtksettings.c:970
+#: ../gtk/gtksettings.c:968
 msgid "Default print backend"
 msgstr "Domyślny mechanizm drukarek"
 
-#: gtk/gtksettings.c:971
+#: ../gtk/gtksettings.c:969
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "Lista mechanizmów GtkPrintBackend do domyślnego użycia"
 
-#: gtk/gtksettings.c:994
+#: ../gtk/gtksettings.c:992
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Domyślne polecenie uruchamiane przy wyświetlaniu podglądu wydruku"
 
-#: gtk/gtksettings.c:995
+#: ../gtk/gtksettings.c:993
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Polecenie uruchamiane podczas wyświetlania podglądu wydruku"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1014
+#: ../gtk/gtksettings.c:1012
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "Włączenie skrótów"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1015
+#: ../gtk/gtksettings.c:1013
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "Określa, czy etykiety mają mieć skróty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1031
+#: ../gtk/gtksettings.c:1029
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Włączenie klawiszy skrótu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1032
+#: ../gtk/gtksettings.c:1030
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Określa, czy elementy menu mają mieć skróty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1051
+#: ../gtk/gtksettings.c:1049
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Liczba ostatnio używanych plików"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1052
+#: ../gtk/gtksettings.c:1050
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Liczba ostatnio użytych plików"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1072
+#: ../gtk/gtksettings.c:1070
 msgid "Default IM module"
 msgstr "Domyślny moduł metody wprowadzania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1073
+#: ../gtk/gtksettings.c:1071
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr ""
 "Określa, który moduł metody wprowadzania powinien być używany domyślnie"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1091
+#: ../gtk/gtksettings.c:1089
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Maksymalny wiek ostatnich plików"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1092
+#: ../gtk/gtksettings.c:1090
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Maksymalny wiek ostatnio używanych plików w dniach"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1101
+#: ../gtk/gtksettings.c:1099
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Znacznik czasu konfiguracji fontconfig"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1102
+#: ../gtk/gtksettings.c:1100
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Znacznik czasu obecnej konfiguracji fontconfig"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1124
+#: ../gtk/gtksettings.c:1122
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu dźwiękowego"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1125
+#: ../gtk/gtksettings.c:1123
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "Nazwa motywu dźwiękowego XDG"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: gtk/gtksettings.c:1147
+#: ../gtk/gtksettings.c:1145
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Słyszalne wejściowe sprzężenie zwrotne"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1148
+#: ../gtk/gtksettings.c:1146
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięki zdarzeń jako odpowiedź na zdarzenia wejściowe"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1169
+#: ../gtk/gtksettings.c:1167
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Włączenie dźwięków zdarzeń"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1170
+#: ../gtk/gtksettings.c:1168
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Określa, czy odtwarzać jakiekolwiek dźwięki zdarzeń"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1187
+#: ../gtk/gtksettings.c:1185
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1188
+#: ../gtk/gtksettings.c:1186
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "Określa, czy powiadomienia powinny być wyświetlane na widżetach"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1203
+#: ../gtk/gtksettings.c:1201
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Styl paska narzędziowego"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1204
+#: ../gtk/gtksettings.c:1202
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr ""
 "Określa, czy domyślnie paski narzędziowe zawierają tylko tekst, tekst i "
 "ikony, tylko ikony itp."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1220
+#: ../gtk/gtksettings.c:1218
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Rozmiar ikon paska narzędziowego"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1221
+#: ../gtk/gtksettings.c:1219
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "Rozmiar ikon na domyślnych paskach narzędziowych."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1240
+#: ../gtk/gtksettings.c:1238
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Automatyczne skróty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1241
+#: ../gtk/gtksettings.c:1239
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
@@ -6932,20 +6970,20 @@ msgstr ""
 "Określa, czy skróty powinny być automatycznie wyświetlane i ukrywane, kiedy "
 "użytkownik naciska aktywator skrótów."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1257
+#: ../gtk/gtksettings.c:1255
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "Przycisk podstawowy przewija suwak"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1258
+#: ../gtk/gtksettings.c:1256
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
 msgstr "Określa, czy kliknięcie podstawowe na pasku powinno przewinąć suwak"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1276
+#: ../gtk/gtksettings.c:1274
 msgid "Visible Focus"
 msgstr "Widoczność aktywności"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1277
+#: ../gtk/gtksettings.c:1275
 msgid ""
 "Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
 "keyboard."
@@ -6953,61 +6991,61 @@ msgstr ""
 "Określa, czy \"prostokąty aktywności\" powinny być ukryte, zanim użytkownik "
 "zacznie używać klawiatury."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1303
+#: ../gtk/gtksettings.c:1301
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "Program preferuje ciemny motyw"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1304
+#: ../gtk/gtksettings.c:1302
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "Określa, czy program preferuje ciemny motyw."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1321
+#: ../gtk/gtksettings.c:1323
 msgid "Show button images"
 msgstr "Wyświetlanie obrazów przycisków"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1322
+#: ../gtk/gtksettings.c:1324
 msgid "Whether images should be shown on buttons"
 msgstr "Określa, czy na przyciskach powinny być wyświetlane obrazy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1330 gtk/gtksettings.c:1461
+#: ../gtk/gtksettings.c:1332 ../gtk/gtksettings.c:1467
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Zaznaczanie zawartości podczas zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1331
+#: ../gtk/gtksettings.c:1333
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Określa, czy zaznaczyć zawartość wejścia, kiedy zostanie zaznaczone"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1348
+#: ../gtk/gtksettings.c:1350
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Limit czasu podpowiedzi hasła"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1349
+#: ../gtk/gtksettings.c:1351
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr ""
 "Określa, jak długo ma być wyświetlany ostatni wprowadzony znak w polach z "
 "ukrytym tekstem"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1365
+#: ../gtk/gtksettings.c:1371
 msgid "Show menu images"
 msgstr "Wyświetlanie obrazów menu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1366
+#: ../gtk/gtksettings.c:1372
 msgid "Whether images should be shown in menus"
 msgstr "Określa, czy w menu powinny być wyświetlane obrazy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1381
+#: ../gtk/gtksettings.c:1387
 msgid "Delay before drop down menus appear"
 msgstr "Opóźnienie pojawienia się menu rozwijanego"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1382
+#: ../gtk/gtksettings.c:1388
 msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
 msgstr "Opóźnienie pojawienia się podmenu paska menu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1401
+#: ../gtk/gtksettings.c:1407
 msgid "Scrolled Window Placement"
 msgstr "Położenie przewijanego okna"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1402
+#: ../gtk/gtksettings.c:1408
 msgid ""
 "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
 "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
@@ -7016,33 +7054,33 @@ msgstr ""
 "pasków przewijania, o ile nie nadpisana przez własne położenie przewijanego "
 "okna."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1418
+#: ../gtk/gtksettings.c:1424
 msgid "Can change accelerators"
 msgstr "Możliwa zmiana skrótów"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1419
+#: ../gtk/gtksettings.c:1425
 msgid ""
 "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
 msgstr ""
 "Określa, czy możliwa jest zmiana skrótów poprzez przyciśnięcie klawisza przy "
 "zaznaczonym elemencie menu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1434
+#: ../gtk/gtksettings.c:1440
 msgid "Delay before submenus appear"
 msgstr "Opóźnienie pojawienia się podmenu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1435
+#: ../gtk/gtksettings.c:1441
 msgid ""
 "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
 msgstr ""
 "Minimalny okres czasu, przez jaki kursor musi znajdować się nad elementem, "
 "zanim zostanie wyświetlone menu podrzędne"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1451
+#: ../gtk/gtksettings.c:1457
 msgid "Delay before hiding a submenu"
 msgstr "Opóźnienie ukrycia podmenu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1452
+#: ../gtk/gtksettings.c:1458
 msgid ""
 "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
 "submenu"
@@ -7050,41 +7088,41 @@ msgstr ""
 "Limit czasu do ukrycia menu podrzędnego, gdy kursor przemieszcza się w "
 "kierunku podmenu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1462
+#: ../gtk/gtksettings.c:1468
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr ""
 "Określa, czy zawartość etykiety powinna być zaznaczana przy otrzymaniu "
 "zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1477
+#: ../gtk/gtksettings.c:1483
 msgid "Custom palette"
 msgstr "Paleta użytkownika"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1478
+#: ../gtk/gtksettings.c:1484
 msgid "Palette to use in the color selector"
 msgstr "Paleta używana przy wyborze koloru"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1493
+#: ../gtk/gtksettings.c:1499
 msgid "IM Preedit style"
 msgstr "Styl edycji wstępnej metody wprowadzania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1494
+#: ../gtk/gtksettings.c:1500
 msgid "How to draw the input method preedit string"
 msgstr "Sposób rysowania napisu edycji wstępnej metody wprowadzania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1510
+#: ../gtk/gtksettings.c:1516
 msgid "IM Status style"
 msgstr "Styl stanu metody wprowadzania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1511
+#: ../gtk/gtksettings.c:1517
 msgid "How to draw the input method statusbar"
 msgstr "Sposób rysowania paska stanu metody wprowadzania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1520
+#: ../gtk/gtksettings.c:1526
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "Powłoka środowiska wyświetla menu programu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1521
+#: ../gtk/gtksettings.c:1527
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -7092,11 +7130,11 @@ msgstr ""
 "Należy włączyć, jeśli środowisko pulpitu wyświetla menu programu, a "
 "wyłączyć, jeśli program powinien je sam wyświetlać."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1530
+#: ../gtk/gtksettings.c:1536
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "Powłoka pulpitu wyświetla pasek menu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1531
+#: ../gtk/gtksettings.c:1537
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -7104,11 +7142,11 @@ msgstr ""
 "Należy włączyć, jeśli środowisko pulpitu wyświetla pasek menu, a wyłączyć, "
 "jeśli program powinien go sam wyświetlać."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1540
+#: ../gtk/gtksettings.c:1546
 msgid "Desktop environment shows the desktop folder"
 msgstr "Środowisko pulpitu wyświetla katalog pulpitu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1541
+#: ../gtk/gtksettings.c:1547
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the desktop folder, "
 "FALSE if not."
@@ -7116,36 +7154,36 @@ msgstr ""
 "Należy włączyć, jeśli środowisko pulpitu wyświetla katalog pulpitu, a "
 "wyłączyć, jeśli nie."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1595
+#: ../gtk/gtksettings.c:1601
 msgid "Titlebar double-click action"
 msgstr "Działanie podwójnego kliknięcia na pasku tytułowym"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1596
+#: ../gtk/gtksettings.c:1602
 msgid "The action to take on titlebar double-click"
 msgstr "Działanie podjęte po podwójnym kliknięciu na pasku tytułowym"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1614
+#: ../gtk/gtksettings.c:1620
 msgid "Titlebar middle-click action"
 msgstr "Działanie kliknięcia środkowym przyciskiem na pasku tytułowym"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1615
+#: ../gtk/gtksettings.c:1621
 msgid "The action to take on titlebar middle-click"
 msgstr ""
 "Działanie podjęte po kliknięciu środkowym przyciskiem na pasku tytułowym"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1633
+#: ../gtk/gtksettings.c:1639
 msgid "Titlebar right-click action"
 msgstr "Działanie kliknięcia prawym przyciskiem na pasku tytułowym"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1634
+#: ../gtk/gtksettings.c:1640
 msgid "The action to take on titlebar right-click"
 msgstr "Działanie podjęte po kliknięciu prawym przyciskiem na pasku tytułowym"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1656
+#: ../gtk/gtksettings.c:1662
 msgid "Dialogs use header bar"
 msgstr "Okna dialogowe używają paska nagłówka"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1657
+#: ../gtk/gtksettings.c:1663
 msgid ""
 "Whether builtin GTK+ dialogs should use a header bar instead of an action "
 "area."
@@ -7153,11 +7191,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wbudowane okna dialogowe biblioteki GTK+ powinny używać paska "
 "nagłówka zamiast obszaru działania."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1673
+#: ../gtk/gtksettings.c:1679
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Włączenie pierwszego wklejania"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1674
+#: ../gtk/gtksettings.c:1680
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
 "content at the cursor location."
@@ -7165,30 +7203,30 @@ msgstr ""
 "Określa, czy kliknięcie środkowym przyciskiem myszy powinno wkleić zawartość "
 "schowka \"PRIMARY\" w miejscu położenia kursora."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1690
+#: ../gtk/gtksettings.c:1696
 msgid "Recent Files Enabled"
 msgstr "Włączenie ostatnio używanych plików"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1691
+#: ../gtk/gtksettings.c:1697
 msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
 msgstr "Określa, czy biblioteka GTK+ pamięta ostatnio używane pliki"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1706
+#: ../gtk/gtksettings.c:1712
 msgid "Long press time"
 msgstr "Czas długiego kliknięcia"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1707
+#: ../gtk/gtksettings.c:1713
 msgid ""
 "Time for a button/touch press to be considered a long press (in milliseconds)"
 msgstr ""
 "Czas przyciśnięcia przycisku/dotyku, traktowany jako długie kliknięcie "
 "(liczony w milisekundach)"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:323 gtk/gtktreeselection.c:130
+#: ../gtk/gtksizegroup.c:323 ../gtk/gtktreeselection.c:130
 msgid "Mode"
 msgstr "Tryb"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:324
+#: ../gtk/gtksizegroup.c:324
 msgid ""
 "The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
 "component widgets"
@@ -7196,26 +7234,26 @@ msgstr ""
 "Kierunki, w których rozmiar grupy wpływa na żądane rozmiary widżetów "
 "komponentów"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:341
+#: ../gtk/gtksizegroup.c:341
 msgid "Ignore hidden"
 msgstr "Ignorowanie ukrytych"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:342
+#: ../gtk/gtksizegroup.c:342
 msgid ""
 "If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
 msgstr ""
 "Określa, czy niemapowane widżety są ignorowane podczas ustalania rozmiaru "
 "grupy"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:349
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:349
 msgid "Climb Rate"
 msgstr "Szybkość wzrostu"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:365
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:365
 msgid "Snap to Ticks"
 msgstr "Zaokrąglanie do poprawnych"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:366
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:366
 msgid ""
 "Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
 "nearest step increment"
@@ -7223,265 +7261,266 @@ msgstr ""
 "Określa, czy błędne wartości powinny być automatycznie zmieniane na "
 "najbliższe poprawne z uwzględnieniem kroku wejścia liczbowego"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:373
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:373
 msgid "Numeric"
 msgstr "Numeryczne"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:374
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:374
 msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
 msgstr "Określa, czy znaki nie wchodzące w skład liczby powinny być ignorowane"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:381
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:381
 msgid "Wrap"
 msgstr "Zawijanie"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:382
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:382
 msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
 msgstr ""
 "Określa, czy wartość w wejściu liczbowym powinna się zawijać po osiągnięciu "
 "którejś z granic"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:389
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:389
 msgid "Update Policy"
 msgstr "Reguła odświeżania"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:390
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:390
 msgid ""
 "Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
 msgstr ""
 "Określa, czy wartość w wejściu liczbowym powinna być odświeżana zawsze, czy "
 "tylko, gdy jest poprawna"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:399
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:399
 msgid "Reads the current value, or sets a new value"
 msgstr "Odczytuje bieżącą wartość lub ustawia nową"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:410
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:410
 msgid "Style of bevel around the spin button"
 msgstr "Styl wypukłości wokół wejścia liczbowego"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:120
+#: ../gtk/gtkspinner.c:120
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Określa, czy spinner jest aktywny"
 
-#: gtk/gtkstack.c:398
+#: ../gtk/gtkstack.c:410
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Jednorodne rozmiary"
 
-#: gtk/gtkstack.c:410
+#: ../gtk/gtkstack.c:422
 msgid "Horizontally homogeneous"
 msgstr "Poziomo jednorodne"
 
-#: gtk/gtkstack.c:410
+#: ../gtk/gtkstack.c:422
 msgid "Horizontally homogeneous sizing"
 msgstr "Poziomo jednorodne rozmiary"
 
-#: gtk/gtkstack.c:422
+#: ../gtk/gtkstack.c:434
 msgid "Vertically homogeneous"
 msgstr "Pionowo jednorodne"
 
-#: gtk/gtkstack.c:422
+#: ../gtk/gtkstack.c:434
 msgid "Vertically homogeneous sizing"
 msgstr "Pionowo jednorodne rozmiary"
 
-#: gtk/gtkstack.c:426
+#: ../gtk/gtkstack.c:438
 msgid "Visible child"
 msgstr "Widoczny element potomny"
 
-#: gtk/gtkstack.c:426
+#: ../gtk/gtkstack.c:438
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "Widżet obecnie widoczny na stosie"
 
-#: gtk/gtkstack.c:430
+#: ../gtk/gtkstack.c:442
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Nazwa widocznego elementu potomnego"
 
-#: gtk/gtkstack.c:430
+#: ../gtk/gtkstack.c:442
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "Nazwa widżetu obecni widocznego na stosie"
 
-#: gtk/gtkstack.c:442
+#: ../gtk/gtkstack.c:454
 msgid "Transition running"
 msgstr "Trwanie przejścia"
 
-#: gtk/gtkstack.c:442
+#: ../gtk/gtkstack.c:454
 msgid "Whether or not the transition is currently running"
 msgstr "Określa, czy przejście obecnie trwa"
 
-#: gtk/gtkstack.c:451
+#: ../gtk/gtkstack.c:463
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "Nazwa strony potomnej"
 
-#: gtk/gtkstack.c:458
+#: ../gtk/gtkstack.c:470
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "Tytuł strony potomnej"
 
-#: gtk/gtkstack.c:464 gtk/gtktoolbutton.c:282
+#: ../gtk/gtkstack.c:476 ../gtk/gtktoolbutton.c:282
 msgid "Icon name"
 msgstr "Nazwa ikony"
 
-#: gtk/gtkstack.c:465
+#: ../gtk/gtkstack.c:477
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "Nazwa ikony strony potomnej"
 
-#: gtk/gtkstack.c:488
+#: ../gtk/gtkstack.c:500
 msgid "Needs Attention"
 msgstr "Wymaga działania"
 
-#: gtk/gtkstack.c:489
+#: ../gtk/gtkstack.c:501
 msgid "Whether this page needs attention"
 msgstr "Określa, czy ta strona wymaga działania"
 
-#: gtk/gtkstacksidebar.c:444 gtk/gtkstackswitcher.c:522
-#: gtk/gtkstackswitcher.c:523
+#: ../gtk/gtkstacksidebar.c:444 ../gtk/gtkstackswitcher.c:524
+#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:525
 msgid "Stack"
 msgstr "Stos"
 
-#: gtk/gtkstacksidebar.c:445
+#: ../gtk/gtkstacksidebar.c:445
 msgid "Associated stack for this GtkStackSidebar"
 msgstr "Stos powiązany z tym GtkStackSidebar"
 
-#: gtk/gtkstatusbar.c:166
+#: ../gtk/gtkstatusbar.c:166
 msgid "Style of bevel around the statusbar text"
 msgstr "Styl wypukłości wokół tekstu na pasku stanu"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:244
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:244
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "Powiązany obiekt GdkScreen"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:250
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:250
 msgid "FrameClock"
 msgstr "FrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:251
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:251
 msgid "The associated GdkFrameClock"
 msgstr "Powiązany obiekt GdkFrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:258 gtk/gtktexttag.c:297
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:258 ../gtk/gtktexttag.c:297
 msgid "Text direction"
 msgstr "Kierunek tekstu"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:275
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:275
 msgid "The parent style context"
 msgstr "Kontekst stylu nadrzędnego"
 
-#: gtk/gtkstyleproperty.c:109
+#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:109
 msgid "Property name"
 msgstr "Nazwa własności"
 
-#: gtk/gtkstyleproperty.c:110
+#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:110
 msgid "The name of the property"
 msgstr "Nazwa własności"
 
-#: gtk/gtkstyleproperty.c:116
+#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:116
 msgid "Value type"
 msgstr "Typ wartości"
 
-#: gtk/gtkstyleproperty.c:117
+#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:117
 msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
 msgstr "Typ wartości zwracanej przez GtkStyleContext"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:879
+#: ../gtk/gtkswitch.c:879
 msgid "Whether the switch is on or off"
 msgstr "Określa, czy przełącznik jest włączony lub wyłączony"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:893
+#: ../gtk/gtkswitch.c:893
 msgid "State"
 msgstr "Stan"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:894
+#: ../gtk/gtkswitch.c:894
 msgid "The backend state"
 msgstr "Stan mechanizmu"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:927
+#: ../gtk/gtkswitch.c:927
 msgid "The minimum width of the handle"
 msgstr "Minimalna szerokość uchwytu"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:199
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:199
 msgid "Tag Table"
 msgstr "Tablica znaczników"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:200
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:200
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "Tablica znaczników tekstowych"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:218
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Current text of the buffer"
 msgstr "Bieżący tekst bufora"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:232
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:232
 msgid "Has selection"
 msgstr "Posiada zaznaczenie"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:233
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:233
 msgid "Whether the buffer has some text currently selected"
 msgstr "Określa, czy bufor posiada teraz zaznaczony tekst"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:249
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:249
 msgid "Cursor position"
 msgstr "Pozycja kursora"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:250
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:250
 msgid ""
 "The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer)"
 msgstr "Pozycja znacznika wstawiania (przesunięcie wzgl. początku bufora)"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:265
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:265
 msgid "Copy target list"
 msgstr "Lista celów kopiowania"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:266
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:266
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
 msgstr ""
 "Lista celów kopiowania do schowka i źródeł DND obsługiwanych przez ten bufor"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:281
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:281
 msgid "Paste target list"
 msgstr "Lista celów wklejania"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:282
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:282
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND "
 "destination"
 msgstr ""
 "Lista celów wklejania ze schowka i źródeł DND obsługiwanych przez ten bufor"
 
-#: gtk/gtktexthandle.c:642 gtk/gtktexthandle.c:643 gtk/gtkwidget.c:1245
+#: ../gtk/gtktexthandle.c:642 ../gtk/gtktexthandle.c:643
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1245
 msgid "Parent widget"
 msgstr "Widżet nadrzędny"
 
-#: gtk/gtktextmark.c:137
+#: ../gtk/gtktextmark.c:137
 msgid "Mark name"
 msgstr "Nazwa znaku"
 
-#: gtk/gtktextmark.c:151
+#: ../gtk/gtktextmark.c:151
 msgid "Left gravity"
 msgstr "Grawitacja w lewo"
 
-#: gtk/gtktextmark.c:152
+#: ../gtk/gtktextmark.c:152
 msgid "Whether the mark has left gravity"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik ma lewą grawitacje"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:203
+#: ../gtk/gtktexttag.c:203
 msgid "Tag name"
 msgstr "Nazwa znacznika"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:204
+#: ../gtk/gtktexttag.c:204
 msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
 msgstr ""
 "Nazwa używana jako odniesienie do znacznika tekstowego, NULL dla znaczników "
 "pozbawionych nazw"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:243
+#: ../gtk/gtktexttag.c:243
 msgid "Background RGBA"
 msgstr "RGBA tła"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:251
+#: ../gtk/gtktexttag.c:251
 msgid "Background full height"
 msgstr "Tło na pełną wysokość"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:252
+#: ../gtk/gtktexttag.c:252
 msgid ""
 "Whether the background color fills the entire line height or only the height "
 "of the tagged characters"
@@ -7489,25 +7528,25 @@ msgstr ""
 "Określa, czy kolor tła wypełnia rząd na całą wysokość, czy tylko na wysokość "
 "oznaczonych znaków"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:289
+#: ../gtk/gtktexttag.c:289
 msgid "Foreground RGBA"
 msgstr "RGBA tekstu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:298
+#: ../gtk/gtktexttag.c:298
 msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
 msgstr ""
 "Kierunek tekstu, np. right-to-left (od prawej do lewej) lub left-to-right "
 "(od lewej do prawej)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:347
+#: ../gtk/gtktexttag.c:347
 msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
 msgstr "Styl czcionki jako PangoStyle, np. PANGO_STYLE_ITALIC"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:356
+#: ../gtk/gtktexttag.c:356
 msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 msgstr "Odmiana czcionki jako PangoVariant, np. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:365
+#: ../gtk/gtktexttag.c:365
 msgid ""
 "Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
 "example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
@@ -7515,15 +7554,15 @@ msgstr ""
 "Grubość czcionki jako liczba całkowita, proszę zobaczyć wartości "
 "zdefiniowane pierwotnie w PangoWeight; dla przykładu, PANGO_WEIGHT_BOLD"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:376
+#: ../gtk/gtktexttag.c:376
 msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 msgstr "Rozciągnięcie czcionki jako PangoStretch, np. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:385
+#: ../gtk/gtktexttag.c:385
 msgid "Font size in Pango units"
 msgstr "Rozmiar czcionki w jednostkach biblioteki Pango"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:395
+#: ../gtk/gtktexttag.c:395
 msgid ""
 "Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
 "adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
@@ -7535,11 +7574,11 @@ msgstr ""
 "definiuje standardowo kilka wartości skalujących, takich jak "
 "PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:415 gtk/gtktextview.c:775
+#: ../gtk/gtktexttag.c:415 ../gtk/gtktextview.c:775
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Wyrównanie do lewej, prawej, lub do środka"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:434
+#: ../gtk/gtktexttag.c:434
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
@@ -7548,31 +7587,31 @@ msgstr ""
 "tę informację jako podpowiedź przy rysowaniu tekstu. Jeśli nie ustawione, "
 "zostanie użyta odpowiednia wartość domyślna."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:441
+#: ../gtk/gtktexttag.c:441
 msgid "Left margin"
 msgstr "Lewy margines"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:442 gtk/gtktextview.c:784
+#: ../gtk/gtktexttag.c:442 ../gtk/gtktextview.c:784
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "Szerokość lewego marginesu w pikselach"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:451
+#: ../gtk/gtktexttag.c:451
 msgid "Right margin"
 msgstr "Prawy margines"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:452 gtk/gtktextview.c:792
+#: ../gtk/gtktexttag.c:452 ../gtk/gtktextview.c:792
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "Szerokość prawego marginesu w pikselach"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:462 gtk/gtktextview.c:799
+#: ../gtk/gtktexttag.c:462 ../gtk/gtktextview.c:799
 msgid "Indent"
 msgstr "Wcięcie"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:463 gtk/gtktextview.c:800
+#: ../gtk/gtktexttag.c:463 ../gtk/gtktextview.c:800
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "Rozmiar wcięcia akapitu w pikselach"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:474
+#: ../gtk/gtktexttag.c:474
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
 "in Pango units"
@@ -7580,415 +7619,415 @@ msgstr ""
 "Wysunięcie tekstu powyżej linii bazowej (wartość ujemna oznacza przesunięcie "
 "poniżej linii bazowej), w jednostkach biblioteki Pango"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:483
+#: ../gtk/gtktexttag.c:483
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Miejsce nad wierszami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:484 gtk/gtktextview.c:734
+#: ../gtk/gtktexttag.c:484 ../gtk/gtktextview.c:734
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Ilość wolnego miejsca nad akapitami w pikselach"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:493
+#: ../gtk/gtktexttag.c:493
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Pikseli nad wierszami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:494 gtk/gtktextview.c:742
+#: ../gtk/gtktexttag.c:494 ../gtk/gtktextview.c:742
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Ilość wolnego miejsca pod akapitami w pikselach"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:503
+#: ../gtk/gtktexttag.c:503
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Piksele w zawinięciu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:504 gtk/gtktextview.c:750
+#: ../gtk/gtktexttag.c:504 ../gtk/gtktextview.c:750
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Ilość wolnego miejsca między zawiniętymi wierszami akapitu w pikselach"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:542
+#: ../gtk/gtktexttag.c:542
 msgid "Underline RGBA"
 msgstr "Wartość RGBA podkreślenia"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:543
+#: ../gtk/gtktexttag.c:543
 msgid "Color of underline for this text"
 msgstr "Kolor podkreślenia tego tekstu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:558
+#: ../gtk/gtktexttag.c:558
 msgid "Strike-through RGBA"
 msgstr "Wartość RGBA przekreślenia"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:559
+#: ../gtk/gtktexttag.c:559
 msgid "Color of strike-through for this text"
 msgstr "Kolor przekreślenia tego tekstu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:567 gtk/gtktextview.c:766
+#: ../gtk/gtktexttag.c:567 ../gtk/gtktextview.c:766
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
 msgstr ""
 "Określa sposób zawijania wierszy: nigdy, na granicach słów lub na granicach "
 "znaków"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:577 gtk/gtktextview.c:808
+#: ../gtk/gtktexttag.c:577 ../gtk/gtktextview.c:808
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Dowolne tabulatory powiązane z tekstem"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:595
+#: ../gtk/gtktexttag.c:595
 msgid "Invisible"
 msgstr "Niewidoczny"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:596
+#: ../gtk/gtktexttag.c:596
 msgid "Whether this text is hidden."
 msgstr "Określa, czy tekst jest ukryty."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:610
+#: ../gtk/gtktexttag.c:610
 msgid "Paragraph background color name"
 msgstr "Nazwa koloru tła akapitu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:611
+#: ../gtk/gtktexttag.c:611
 msgid "Paragraph background color as a string"
 msgstr "Kolor tła akapitu w postaci napisu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:627
+#: ../gtk/gtktexttag.c:627
 msgid "Paragraph background color"
 msgstr "Kolor tła akapitu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:628
+#: ../gtk/gtktexttag.c:628
 msgid "Paragraph background color as a GdkColor"
 msgstr "Kolor tła akapitu w postaci GdkColor"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:642
+#: ../gtk/gtktexttag.c:642
 msgid "Paragraph background RGBA"
 msgstr "RGBA tła akapitu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:643
+#: ../gtk/gtktexttag.c:643
 msgid "Paragraph background RGBA as a GdkRGBA"
 msgstr "RGBA tła akapitu w postaci GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:660
+#: ../gtk/gtktexttag.c:660
 msgid "Fallback"
 msgstr "Zapasowe"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:661
+#: ../gtk/gtktexttag.c:661
 msgid "Whether font fallback is enabled."
 msgstr "Określa, czy zapasowa czcionka jest włączona."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:675
+#: ../gtk/gtktexttag.c:675
 msgid "Letter Spacing"
 msgstr "Odstępy między literami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:676
+#: ../gtk/gtktexttag.c:676
 msgid "Extra spacing between graphemes"
 msgstr "Dodatkowe odstępy między grafemami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:693
+#: ../gtk/gtktexttag.c:693
 msgid "Margin Accumulates"
 msgstr "Sumowanie marginesów"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:694
+#: ../gtk/gtktexttag.c:694
 msgid "Whether left and right margins accumulate."
 msgstr "Określa, czy prawy i lewy margines sumują się."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:707
+#: ../gtk/gtktexttag.c:707
 msgid "Background full height set"
 msgstr "Ustawienie wysokości wypełnienia tła"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:708
+#: ../gtk/gtktexttag.c:708
 msgid "Whether this tag affects background height"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na wysokość wypełnienia tła"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:747
+#: ../gtk/gtktexttag.c:747
 msgid "Justification set"
 msgstr "Ustawienie wyrównania"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:748
+#: ../gtk/gtktexttag.c:748
 msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na wyrównanie akapitu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:755
+#: ../gtk/gtktexttag.c:755
 msgid "Left margin set"
 msgstr "Ustawienie lewego marginesu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:756
+#: ../gtk/gtktexttag.c:756
 msgid "Whether this tag affects the left margin"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na lewy margines"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:759
+#: ../gtk/gtktexttag.c:759
 msgid "Indent set"
 msgstr "Ustawienie wcięcia"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:760
+#: ../gtk/gtktexttag.c:760
 msgid "Whether this tag affects indentation"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na wcięcie"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:767
+#: ../gtk/gtktexttag.c:767
 msgid "Pixels above lines set"
 msgstr "Ustawienie miejsca nad wierszami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:768 gtk/gtktexttag.c:772
+#: ../gtk/gtktexttag.c:768 ../gtk/gtktexttag.c:772
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na liczbę pikseli nad wierszami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:771
+#: ../gtk/gtktexttag.c:771
 msgid "Pixels below lines set"
 msgstr "Ustawienie miejsca pod wierszami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:775
+#: ../gtk/gtktexttag.c:775
 msgid "Pixels inside wrap set"
 msgstr "Ustawienie pikseli w zawinięciu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:776
+#: ../gtk/gtktexttag.c:776
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
 msgstr ""
 "Określa, czy ten znacznik wpływa na liczbę pikseli między zawiniętymi "
 "wierszami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:783
+#: ../gtk/gtktexttag.c:783
 msgid "Right margin set"
 msgstr "Ustawienie prawego marginesu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:784
+#: ../gtk/gtktexttag.c:784
 msgid "Whether this tag affects the right margin"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na prawy margines"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:798
+#: ../gtk/gtktexttag.c:798
 msgid "Underline RGBA set"
 msgstr "Ustawienie RGBA podkreślenia"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:799
+#: ../gtk/gtktexttag.c:799
 msgid "Whether this tag affects underlining color"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na kolor podkreślenia"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:809
+#: ../gtk/gtktexttag.c:809
 msgid "Strikethrough RGBA set"
 msgstr "Ustawienie RGBA przekreślenia"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:810
+#: ../gtk/gtktexttag.c:810
 msgid "Whether this tag affects strikethrough color"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na kolor przekreślenia"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:813
+#: ../gtk/gtktexttag.c:813
 msgid "Wrap mode set"
 msgstr "Ustawienie trybu zawijania"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:814
+#: ../gtk/gtktexttag.c:814
 msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na tryb zawijania"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:817
+#: ../gtk/gtktexttag.c:817
 msgid "Tabs set"
 msgstr "Ustawienie tabulacji"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:818
+#: ../gtk/gtktexttag.c:818
 msgid "Whether this tag affects tabs"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na tabulacje"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:821
+#: ../gtk/gtktexttag.c:821
 msgid "Invisible set"
 msgstr "Ustawienie niewidoczności"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:822
+#: ../gtk/gtktexttag.c:822
 msgid "Whether this tag affects text visibility"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na widoczność"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:825
+#: ../gtk/gtktexttag.c:825
 msgid "Paragraph background set"
 msgstr "Ustawienie tła akapitu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:826
+#: ../gtk/gtktexttag.c:826
 msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na kolor tła akapitu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:829
+#: ../gtk/gtktexttag.c:829
 msgid "Fallback set"
 msgstr "Zapasowy zestaw"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:830
+#: ../gtk/gtktexttag.c:830
 msgid "Whether this tag affects font fallback"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na zapasową czcionkę"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:833
+#: ../gtk/gtktexttag.c:833
 msgid "Letter spacing set"
 msgstr "Ustawienie odstępów między literami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:834
+#: ../gtk/gtktexttag.c:834
 msgid "Whether this tag affects letter spacing"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na odstępy między literami"
 
-#: gtk/gtktextview.c:733
+#: ../gtk/gtktextview.c:733
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Miejsce nad wierszami"
 
-#: gtk/gtktextview.c:741
+#: ../gtk/gtktextview.c:741
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Miejsce pod wierszami"
 
-#: gtk/gtktextview.c:749
+#: ../gtk/gtktextview.c:749
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Piksele w zawinięciu"
 
-#: gtk/gtktextview.c:765
+#: ../gtk/gtktextview.c:765
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Tryb zawijania"
 
-#: gtk/gtktextview.c:783
+#: ../gtk/gtktextview.c:783
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Lewy margines"
 
-#: gtk/gtktextview.c:791
+#: ../gtk/gtktextview.c:791
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Prawy margines"
 
-#: gtk/gtktextview.c:815
+#: ../gtk/gtktextview.c:815
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Widoczność kursora"
 
-#: gtk/gtktextview.c:816
+#: ../gtk/gtktextview.c:816
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Określa, czy kursor wstawiania jest wyświetlany"
 
-#: gtk/gtktextview.c:823
+#: ../gtk/gtktextview.c:823
 msgid "Buffer"
 msgstr "Bufor"
 
-#: gtk/gtktextview.c:824
+#: ../gtk/gtktextview.c:824
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "Wyświetlany bufor"
 
-#: gtk/gtktextview.c:832
+#: ../gtk/gtktextview.c:832
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Określa, czy wprowadzony tekst nadpisuje istniejącą zawartość"
 
-#: gtk/gtktextview.c:839
+#: ../gtk/gtktextview.c:839
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Akceptowanie tabulacji"
 
-#: gtk/gtktextview.c:840
+#: ../gtk/gtktextview.c:840
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Określa, czy tabulacja powinna być uwzględniana jako wprowadzany znak"
 
-#: gtk/gtktextview.c:928
+#: ../gtk/gtktextview.c:928
 msgid "Monospace"
 msgstr "Czcionka o stałej szerokości"
 
-#: gtk/gtktextview.c:929
+#: ../gtk/gtktextview.c:929
 msgid "Whether to use a monospace font"
 msgstr "Określa, czy używać czcionki o stałej szerokości"
 
-#: gtk/gtktextview.c:947
+#: ../gtk/gtktextview.c:947
 msgid "Error underline color"
 msgstr "Kolor podkreślenia błędu"
 
-#: gtk/gtktextview.c:948
+#: ../gtk/gtktextview.c:948
 msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
 msgstr "Kolor, przy użyciu którego będą rysowane podkreślenia błędów"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:180 gtk/gtktoggletoolbutton.c:128
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:180 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:128
 msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "Określa, czy przycisk przełączany powinien być wciśnięty"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:188
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:188
 msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
 msgstr "Określa, czy przycisk przełączany jest w stanie \"pośrednim\""
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:195
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:195
 msgid "Draw Indicator"
 msgstr "Rysowanie wskaźnika"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:196
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:196
 msgid "If the toggle part of the button is displayed"
 msgstr "Określa, czy rysowana powinna być przełączalna część przycisku"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:503 gtk/gtktoolpalette.c:984
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:503 ../gtk/gtktoolpalette.c:984
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Styl paska narzędziowego"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:504
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:504
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "Sposób rysowania paska narzędziowego"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:511
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:511
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "Wyświetlanie strzałki"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:512
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:512
 msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
 msgstr ""
 "Określa, czy strzałka powinna być widoczna, gdy pasek narzędziowy nie mieści "
 "się w interfejsie"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:533
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:533
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "Rozmiar ikon na tym pasku narzędziowym"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:548 gtk/gtktoolpalette.c:970
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:548 ../gtk/gtktoolpalette.c:970
 msgid "Icon size set"
 msgstr "Ustawienie rozmiaru czcionki"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:549 gtk/gtktoolpalette.c:971
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:549 ../gtk/gtktoolpalette.c:971
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "Określa, czy rozmiar ikon został określony"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:558
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:558
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr ""
 "Określa, czy element powinien otrzymywać dodatkową przestrzeń po zwiększeniu "
 "rozmiaru paska narzędziowego"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:566 gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:566 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr ""
 "Określa, czy element powinien posiadać ten sam rozmiar co inne elementy "
 "jednorodne"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:573
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:573
 msgid "Spacer size"
 msgstr "Rozmiar elementu rozdzielającego"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:574
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:574
 msgid "Size of spacers"
 msgstr "Rozmiary elementów rozdzielających"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:592
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:592
 msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
 msgstr ""
 "Ilość miejsca na krawędzi między cieniem paska narzędziowego i przyciskami"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:600
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:600
 msgid "Maximum child expand"
 msgstr "Minimalna szerokość kontrolki potomnej"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:601
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:601
 msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
 msgstr ""
 "Maksymalna ilość miejsca, które zostanie przyznane rozwijającemu się "
 "elementowui"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:609
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:609
 msgid "Space style"
 msgstr "Styl odstępów"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:610
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:610
 msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
 msgstr ""
 "Określa, czy odstępy wyświetlane są jako pionowe linie, czy po prostu puste "
 "miejsca"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:617
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:617
 msgid "Button relief"
 msgstr "Uwypuklenie przycisku"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:618
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:618
 msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
 msgstr "Typ wypukłości wokół przycisków paska narzędziowego"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:634
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:634
 msgid "Style of bevel around the toolbar"
 msgstr "Styl wypukłości wokół paska narzędziowego"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:240
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:240
 msgid "Text to show in the item."
 msgstr "Tekst wyświetlany na elemencie."
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:247
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:247
 msgid ""
 "If set, an underline in the label property indicates that the next character "
 "should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
@@ -7996,39 +8035,39 @@ msgstr ""
 "Określa, czy pokreślenie jest używane w tekście w roli znacznika, który "
 "poprzedza znak skrótu"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:254
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:254
 msgid "Widget to use as the item label"
 msgstr "Widżet używany jako etykieta elementu"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:265
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:265
 msgid "Stock Id"
 msgstr "Identyfikator standardowego elementu"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:266
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:266
 msgid "The stock icon displayed on the item"
 msgstr "Ikona standardowego elementu wyświetlana na elemencie"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:283
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:283
 msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
 msgstr "Nazwa ikony z motywu wyświetlanej na elemencie"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:289
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:289
 msgid "Icon widget"
 msgstr "Widżet ikony"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:290
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:290
 msgid "Icon widget to display in the item"
 msgstr "Widżet ikony wyświetlany na elemencie"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:306
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:306
 msgid "Icon spacing"
 msgstr "Odstępy ikon"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:307
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:307
 msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
 msgstr "Odstępy w pikselach między ikoną a etykietą"
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:194
+#: ../gtk/gtktoolitem.c:194
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
 "show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
@@ -8037,481 +8076,481 @@ msgstr ""
 "ustawieniu wartości PRAWDA, przyciski paska narzędziowego wyświetlają napisy "
 "w trybie GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1598
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1598
 msgid "The human-readable title of this item group"
 msgstr "Czytelny dla człowieka tytuł tej grupy elementów"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
 msgid "A widget to display in place of the usual label"
 msgstr "Widżet wyświetlany w miejscu zwykłej etykiety"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1611
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1611
 msgid "Collapsed"
 msgstr "Zwinięte"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
 msgid "Whether the group has been collapsed and items are hidden"
 msgstr "Określa, czy grupa została zwinięta, a elementy ukryte"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1618
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1618
 msgid "ellipsize"
 msgstr "przycięcie"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
 msgid "Ellipsize for item group headers"
 msgstr "Przycięcie nagłówków grupy elementów"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1625
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1625
 msgid "Header Relief"
 msgstr "Uwypuklenie nagłówka"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1626
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1626
 msgid "Relief of the group header button"
 msgstr "Uwypuklenie przycisku nagłówka grupy"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1639
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1639
 msgid "Header Spacing"
 msgstr "Odstępy nagłówków"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1640
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1640
 msgid "Spacing between expander arrow and caption"
 msgstr "Odstępy między strzałką rozwijającą a napisem"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1654
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1654
 msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
 msgstr ""
 "Określa, czy element powinien otrzymywać dodatkową przestrzeń po zwiększeniu "
 "grupy"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1661
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1661
 msgid "Whether the item should fill the available space"
 msgstr "Określa, czy element powinien wypełniać dostępną przestrzeń"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1667
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1667
 msgid "New Row"
 msgstr "Nowy rząd"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1668
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1668
 msgid "Whether the item should start a new row"
 msgstr "Określa, czy element powinien rozpoczynać nowy rząd"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1675
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1675
 msgid "Position of the item within this group"
 msgstr "Położenie elementu w tej grupie"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:955
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:955
 msgid "Size of icons in this tool palette"
 msgstr "Rozmiar ikon na tej palecie narzędziowej"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:985
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:985
 msgid "Style of items in the tool palette"
 msgstr "Styl elementów na palecie narzędziowej"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1001
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1001
 msgid "Exclusive"
 msgstr "Wyłączność"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1002
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1002
 msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
 msgstr ""
 "Określa, czy grupa elementów powinna być jedyną rozwiniętą w danym czasie"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1017
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1017
 msgid ""
 "Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
 msgstr ""
 "Określa, czy grupa elementów powinna otrzymywać dodatkową przestrzeń przy "
 "zwiększaniu palety"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:270
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:270
 msgid "TreeMenu model"
 msgstr "Model menu drzewiastego"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:271
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:271
 msgid "The model for the tree menu"
 msgstr "Model dla menu drzewiastego"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:293
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:293
 msgid "TreeMenu root row"
 msgstr "Rząd główny menu drzewiastego"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:294
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:294
 msgid "The TreeMenu will display children of the specified root"
 msgstr "Menu drzewiaste wyświetli elementy potomne podanego korzenia"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:327
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:327
 msgid "Tearoff"
 msgstr "Oderwanie"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:328
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:328
 msgid "Whether the menu has a tearoff item"
 msgstr "Określa, czy menu posiada element oderwany"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:344
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:344
 msgid "Wrap Width"
 msgstr "Szerokość zawijania"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:345
+#: ../gtk/gtktreemenu.c:345
 msgid "Wrap width for laying out items in a grid"
 msgstr "Szerokość zawijania przy układaniu elementów w siatce"
 
-#: gtk/gtktreemodelsort.c:484
+#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:484
 msgid "TreeModelSort Model"
 msgstr "Model TreeModelSort"
 
-#: gtk/gtktreemodelsort.c:485
+#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:485
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "Model sortowania dla TreeModelSort"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1007
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1007
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "Model TreeView"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1008
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1008
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "Model dla widoku drzewa"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1020
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1020
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Widoczne nagłówki"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1021
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1021
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Wyświetlanie przycisków w nagłówkach kolumn"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1028
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1028
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "Klikalne nagłówki"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1029
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1029
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Określa, czy nagłówki reagują na zdarzenia kliknięcia"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1036
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1036
 msgid "Expander Column"
 msgstr "Kolumna elementu rozwijającego"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1037
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1037
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Ustawia kolumnę, w której pojawia się element rozwijający"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1059
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1060
 msgid "Rules Hint"
 msgstr "Różnicowanie wierszy"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1060
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1061
 msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
 msgstr ""
 "Określa, czy powinien zostać ustawiony atrybut, który podpowiada "
 "mechanizmowi motywu wyróżnianie kolejnych wierszy (np. różnymi kolorami)"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1067
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1068
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Możliwe wyszukiwanie"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1068
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1069
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr ""
 "Określa, czy widok pozwala użytkownikowi na interaktywne przeszukiwanie "
 "kolumn"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1075
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1076
 msgid "Search Column"
 msgstr "Kolumna wyszukiwania"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1076
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1077
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Kolumna modelu przeszukiwana podczas wyszukiwania interaktywnego"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1094
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1095
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Tryb ustalonej wysokości"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1095
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1096
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr ""
 "Przyspiesza GtkTreeView przez założenie, że wszystkie rzędy mają taką samą "
 "wysokość"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1115
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1116
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Zaznaczanie wskazanego"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1116
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1117
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Określa, czy zaznaczanie powinno podążać za kursorem"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1135
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1136
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Rozwinięcie wskazanego"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1136
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1137
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr ""
 "Określa, czy rzędy powinny być rozwinięte/zwinięte podczas przesuwania "
 "kursora nad nimi"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1150
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1151
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Wyświetlanie elementów rozwijających"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1151
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1152
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Widok posiada elementy rozwijające"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1165
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1166
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Wcięcie poziomu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1166
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1167
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Dodatkowe wcięcie dla każdego poziomu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1173
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1174
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "Przyciąganie"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1174
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1175
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr ""
 "Określa, czy dopuszczalne jest zaznaczanie wielu elementów przez "
 "przeciąganie kursora myszy"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1181
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1182
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Linie siatki"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1182
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1183
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Określa, czy linie siatki mają być rysowane w widoku drzewiastym"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1190
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1191
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Linie drzewa"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1191
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1192
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr ""
 "Określa, czy linie gałęzi drzewa mają być rysowane w widoku drzewiastym"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1199
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1200
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Kolumna modelu zawierająca teksty podpowiedzi dla rzędów"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1235
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1236
 msgid "Vertical Separator Width"
 msgstr "Szerokość pionowego separatora"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1236
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1237
 msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Rozmiar pionowych odstępów między komórkami. Musi być liczbą parzystą"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1244
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1245
 msgid "Horizontal Separator Width"
 msgstr "Szerokość poziomego separatora"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1245
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1246
 msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Rozmiar poziomych odstępów między komórkami. Musi być liczbą parzystą"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1253
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1254
 msgid "Allow Rules"
 msgstr "Zasady"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1254
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1255
 msgid "Allow drawing of alternating color rows"
 msgstr "Możliwość rysowania sąsiadujących rzędy w różnych kolorach"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1260
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1261
 msgid "Indent Expanders"
 msgstr "Wsunięcie elementów rozwijających"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1261
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1262
 msgid "Make the expanders indented"
 msgstr "Powoduje wsunięcie elementów rozwijających"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1267
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1268
 msgid "Even Row Color"
 msgstr "Kolor parzystych rzędów"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1268
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1269
 msgid "Color to use for even rows"
 msgstr "Kolor używany przy parzystych rzędach"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1274
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1275
 msgid "Odd Row Color"
 msgstr "Kolor nieparzystych rzędów"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1275
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1276
 msgid "Color to use for odd rows"
 msgstr "Kolor używany przy nieparzystych rzędach"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1282
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1283
 msgid "Grid line width"
 msgstr "Szerokość linii siatki"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1283
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1284
 msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
 msgstr "Szerokość linii siatki, liczona w pikselach"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1289
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1290
 msgid "Tree line width"
 msgstr "Szerokość linii drzewa"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1290
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1291
 msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
 msgstr "Szerokość linii gałęzi drzewa, liczona w pikselach"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1296
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1297
 msgid "Grid line pattern"
 msgstr "Wzór linii siatki"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1297
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1298
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
 msgstr "Wzór linii przerywanej używanej przy rysowaniu siatki"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1303
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1304
 msgid "Tree line pattern"
 msgstr "Wzór linii drzewa"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1304
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1305
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
 msgstr "Wzór linii przerywanej używanej przy rysowaniu gałęzi drzewa"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Określa, czy kolumna powinna być wyświetlana"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 gtk/gtkwindow.c:743
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 ../gtk/gtkwindow.c:743
 msgid "Resizable"
 msgstr "Zmienny rozmiar"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:254
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:254
 msgid "Column is user-resizable"
 msgstr "Określa, czy użytkownik może zmieniać szerokość kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:262
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:262
 msgid "Current X position of the column"
 msgstr "Bieżące położenie X kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:272
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:272
 msgid "Current width of the column"
 msgstr "Bieżąca szerokość kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:289
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:289
 msgid "Sizing"
 msgstr "Zmiana rozmiaru"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
 msgid "Resize mode of the column"
 msgstr "Tryb zmiany rozmiaru kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
 msgid "Fixed Width"
 msgstr "Stała szerokość"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
 msgid "Current fixed width of the column"
 msgstr "Bieżąca stała szerokość kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
 msgid "Minimum allowed width of the column"
 msgstr "Minimalna dopuszczalna szerokość kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:314
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:314
 msgid "Maximum Width"
 msgstr "Maksymalna szerokość"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
 msgid "Maximum allowed width of the column"
 msgstr "Maksymalna dopuszczalna szerokość kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
 msgid "Title to appear in column header"
 msgstr "Tytuł pojawiający się w nagłówku kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:331
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:331
 msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
 msgstr "Kolumna otrzymuje część dodatkowej szerokości przydzielonej widżetowi"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:338
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:338
 msgid "Clickable"
 msgstr "Klikalny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:339
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:339
 msgid "Whether the header can be clicked"
 msgstr "Określa, czy można klikać nagłówek"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:348
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:348
 msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
 msgstr "Widżet umieszczony na przycisku w nagłówku kolumny zamiast jej tytułu"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:356
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:356
 msgid "X Alignment of the column header text or widget"
 msgstr "Poziome wyrównanie tekstu lub widżetu w nagłówku kolumny"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:364
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:364
 msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
 msgstr "Określa, czy może być zmieniany porządek kolumny względem innych"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:371
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:371
 msgid "Sort indicator"
 msgstr "Wskaźnik uporządkowania"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:372
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:372
 msgid "Whether to show a sort indicator"
 msgstr "Określa, czy powinien być wyświetlany wskaźnik uporządkowania"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:379
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:379
 msgid "Sort order"
 msgstr "Porządek sortowania"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:380
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:380
 msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
 msgstr "Kierunek, jaki powinien wskazywać wskaźnik uporządkowania"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:396
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:396
 msgid "Sort column ID"
 msgstr "Identyfikator kolumny sortowania"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:397
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:397
 msgid "Logical sort column ID this column sorts on when selected for sorting"
 msgstr ""
 "Logiczny identyfikator kolumny sortowania, kiedy zostanie wybrana do "
 "sortowania"
 
-#: gtk/gtkviewport.c:180
+#: ../gtk/gtkviewport.c:180
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr ""
 "Określa sposób rysowania cieniowanego prostokąta wokół obszaru wyświetlania"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:168
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:168
 msgid "Use symbolic icons"
 msgstr "Użycie ikon symbolicznych"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:169
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:169
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "Określa, czy używać ikon symbolicznych"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1238
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1238
 msgid "Widget name"
 msgstr "Nazwa widżetu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1239
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1239
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Nazwa widżetu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1246
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1246
 msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
 msgstr "Widżet nadrzędny tego widżetu. Musi być kontenerem"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1253
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1253
 msgid "Width request"
 msgstr "Żądanie ustalenia szerokości"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1254
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1254
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -8519,11 +8558,11 @@ msgstr ""
 "Zmienia żądanie ustalenia szerokości widżetu, wartość -1 oznacza użycie "
 "naturalnego żądania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1262
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1262
 msgid "Height request"
 msgstr "Żądanie ustalenia wysokości"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1263
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1263
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -8531,266 +8570,266 @@ msgstr ""
 "Zmienia żądanie ustalenia wysokości widżetu, wartość -1 oznacza użycie "
 "naturalnego żądania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1272
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1272
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Określa, czy widżet jest widoczny"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1279
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1279
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Określa, czy widżet odpowiada na zdarzenia wejściowe"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1285
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1285
 msgid "Application paintable"
 msgstr "Rysowanie przez program"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1286
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1286
 msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
 msgstr "Określa, czy program będzie rysować bezpośrednio na widżecie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1292
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1292
 msgid "Can focus"
 msgstr "Przyjmuje zaznaczenie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1293
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1293
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Określa, czy widżet przyjmuje zaznaczenie wejściowe"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1299
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1299
 msgid "Has focus"
 msgstr "Zaznaczenie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1300
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1300
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Określa, czy na widżecie jest zaznaczenie wejściowe"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1306
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1306
 msgid "Is focus"
 msgstr "Zaznaczanie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1307
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1307
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Określa, czy widżet jest domyślnym widżetem w nadrzędnym oknie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1313
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1313
 msgid "Can default"
 msgstr "Może być domyślny"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1314
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1314
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Określa, czy widżet może być widżetem domyślnym"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1320
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1320
 msgid "Has default"
 msgstr "Jest domyślny"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1321
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1321
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Określa, czy widżet jest widżetem domyślnym"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1327
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1327
 msgid "Receives default"
 msgstr "Przyjmuje domyślne"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1328
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1328
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr ""
 "Określa, czy widżet przyjmuje domyślną czynność, jeśli na nim jest "
 "zaznaczenie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1334
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1334
 msgid "Composite child"
 msgstr "Element potomny złożonego"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1335
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1335
 msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
 msgstr "Określa, czy widżet jest częścią widżetu złożonego"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1344
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1344
 msgid "Style"
 msgstr "Styl"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1345
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1345
 msgid ""
 "The style of the widget, which contains information about how it will look "
 "(colors etc)"
 msgstr "Styl widżetu zawierający informacje o jego wyglądzie (kolory itp.)"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1354
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1354
 msgid "Events"
 msgstr "Zdarzenia"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1355
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1355
 msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
 msgstr ""
 "Maska zdarzeń określająca, jakie rodzaje zdarzeń GdkEvents otrzymuje ten "
 "widżet"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1362
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1362
 msgid "No show all"
 msgstr "Bez obsługi sygnału wyświetlania wszystkich"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1363
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1363
 msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
 msgstr ""
 "Określa, czy funkcja gtk_widget_show_all() powinna mieć wpływ na ten widżet"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1386
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1386
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Określa, czy dany widżet posiada podpowiedź"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1449
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1449
 msgid "The widget's window if it is realized"
 msgstr "Okno widżetu, jeśli jest ono realizowane"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1465
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1465
 msgid "Double Buffered"
 msgstr "Podwójnie zbuforowane"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1466
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1466
 msgid "Whether the widget is double buffered"
 msgstr "Określa, czy widżet jest podwójnie zbuforowany"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1481
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1481
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Jak układać w dodatkowym miejscu w poziomie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1497
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1497
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Jak układać w dodatkowym miejscu w pionie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1518
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1518
 msgid "Margin on Left"
 msgstr "Margines po lewej"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1519
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1519
 msgid "Pixels of extra space on the left side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po lewej stronie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1541
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1541
 msgid "Margin on Right"
 msgstr "Margines po prawej"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1542
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1542
 msgid "Pixels of extra space on the right side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po prawej stronie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1563
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1563
 msgid "Margin on Start"
 msgstr "Margines na starcie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1564
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1564
 msgid "Pixels of extra space on the start"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca na starcie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1585
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1585
 msgid "Margin on End"
 msgstr "Margines na końcu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1586
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1586
 msgid "Pixels of extra space on the end"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca na końcu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1606
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1606
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Margines na górze"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1607
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1607
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca na górze"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1627
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1627
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Margines na dole"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1628
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1628
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca na dole"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1645
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1645
 msgid "All Margins"
 msgstr "Wszystkie marginesy"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1646
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1646
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po wszystkich czterech stronach"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1681
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1681
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Rozwijanie poziome"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1682
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1682
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "Określa, czy widżet potrzebuje więcej miejsca w poziomie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1696
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1696
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Ustawienie rozwijania poziomego"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1697
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1697
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "Określa, czy używać właściwości hexpand"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1711
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1711
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Rozwijanie pionowe"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1712
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1712
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "Określa, czy widżet potrzebuje więcej miejsca w pionie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1726
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1726
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Ustawienie rozwijania pionowego"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1727
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1727
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "Określa, czy używać właściwości vexpand"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1741
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1741
 msgid "Expand Both"
 msgstr "Rozwijanie w obie strony"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1742
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1742
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "Określa, czy na widżet potrzebuje rozwijać się w obie strony"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1759
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1759
 msgid "Opacity for Widget"
 msgstr "Nieprzezroczystość widżetu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1760
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1760
 msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
 msgstr "Nieprzezroczystość widżetu od 0 do 1"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1777
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1777
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Współczynnik skalowania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1778
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1778
 msgid "The scaling factor of the window"
 msgstr "Współczynnik skalowania okien"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3571
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3571
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "Wewnętrzne zaznaczenie"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3572
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3572
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "Określa, czy należy rysować wskaźnik zaznaczenia wewnątrz widżetów"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3585
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3585
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "Szerokość linii zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3586
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3586
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "Szerokość linii wskazującej zaznaczenie, liczona w pikselach"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3600
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3600
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "Wzór linii zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3601
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3601
 msgid ""
 "Dash pattern used to draw the focus indicator. The character values are "
 "interpreted as pixel widths of alternating on and off segments of the line."
@@ -8798,29 +8837,29 @@ msgstr ""
 "Wzór linii przerywanej używanej przy rysowaniu zaznaczenia. Wartości znaków "
 "są interpretowane jako szerokość pikseli zamiennych elementów linii."
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3614
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3614
 msgid "Focus padding"
 msgstr "Dopełnienie zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3615
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3615
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr ""
 "Szerokość odstępu między wskaźnikiem zaznaczenia a prostokątem okalającym "
 "skupienie, liczona w pikselach"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3621
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3621
 msgid "Cursor color"
 msgstr "Kolor kursora"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3622
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3622
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Kolor, przy użyciu którego powinien być rysowany kursor wstawiania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3627
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3627
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "Drugi kolor kursora"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3628
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3628
 msgid ""
 "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
 "right-to-left and left-to-right text"
@@ -8828,45 +8867,45 @@ msgstr ""
 "Kolor pomocniczego kursora wstawiania, używanego przy redagowaniu tekstu z "
 "przemieszanymi fragmentami pisanymi od-lewej-do-prawej i od-prawej-do-lewej"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3634
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3634
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "Proporcje linii kursora"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3635
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3635
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Współczynnik proporcji kursora wstawiania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3641
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3641
 msgid "Window dragging"
 msgstr "Przenoszenie okna"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3642
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3642
 msgid "Whether windows can be dragged and maximized by clicking on empty areas"
 msgstr ""
 "Określa, czy okna można przenosić i maksymalizować przez klikanie pustych "
 "obszarów"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3659
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3659
 msgid "Unvisited Link Color"
 msgstr "Kolor nieodwiedzonego odnośnika"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3660
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3660
 msgid "Color of unvisited links"
 msgstr "Kolor nieodwiedzonych odnośników"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3676
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3676
 msgid "Visited Link Color"
 msgstr "Kolor odwiedzonego odnośnika"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3677
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3677
 msgid "Color of visited links"
 msgstr "Kolor odwiedzonych odnośników"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3692
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3692
 msgid "Wide Separators"
 msgstr "Szerokie separatory"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3693
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3693
 msgid ""
 "Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
 "instead of a line"
@@ -8874,84 +8913,84 @@ msgstr ""
 "Określa, czy separatory mają konfigurowalną szerokość i czy mają być "
 "rysowane za pomocą prostokąta, a nie linii"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3707
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3707
 msgid "Separator Width"
 msgstr "Szerokość separatora"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3708
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3708
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr "Szerokość separatorów jeśli szerokie separatory są włączone"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3722
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3722
 msgid "Separator Height"
 msgstr "Wysokość separatora"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3723
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3723
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr "Wysokość separatorów jeśli szerokie separatory są włączone"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3737
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3737
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "Długość strzałki poziomego paska przewijania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3738
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3738
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "Długość strzałek poziomych pasków przewijania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3752
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3752
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "Długość strzałki pionowego paska przewijania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3753
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3753
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "Długość strzałek pionowych pasków przewijania"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3759 gtk/gtkwidget.c:3760
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3759 ../gtk/gtkwidget.c:3760
 msgid "Width of text selection handles"
 msgstr "Szerokość uchwytów zaznaczania tekstu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3765 gtk/gtkwidget.c:3766
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3765 ../gtk/gtkwidget.c:3766
 msgid "Height of text selection handles"
 msgstr "Wysokość uchwytów zaznaczania tekstu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:701
+#: ../gtk/gtkwindow.c:701
 msgid "Window Type"
 msgstr "Typ okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:702
+#: ../gtk/gtkwindow.c:702
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Typ okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:710
+#: ../gtk/gtkwindow.c:710
 msgid "Window Title"
 msgstr "Tytuł okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:711
+#: ../gtk/gtkwindow.c:711
 msgid "The title of the window"
 msgstr "Tytuł okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:718
+#: ../gtk/gtkwindow.c:718
 msgid "Window Role"
 msgstr "Rola okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:719
+#: ../gtk/gtkwindow.c:719
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "Unikalny identyfikator dla okna używany podczas przywracania sesji"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:735
+#: ../gtk/gtkwindow.c:735
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Identyfikator uruchamiania"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:736
+#: ../gtk/gtkwindow.c:736
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr ""
 "Unikalny identyfikator dla okna używany podczas powiadamiania o starcie"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:744
+#: ../gtk/gtkwindow.c:744
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Określa, czy użytkownik może zmieniać rozmiar okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:752
+#: ../gtk/gtkwindow.c:752
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -8959,97 +8998,97 @@ msgstr ""
 "Określa, czy okno jest modalne (kiedy jest widoczne, inne okna nie mogą być "
 "używane)"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:759
+#: ../gtk/gtkwindow.c:759
 msgid "Window Position"
 msgstr "Pozycja okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:760
+#: ../gtk/gtkwindow.c:760
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "Początkowa pozycja okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:768
+#: ../gtk/gtkwindow.c:768
 msgid "Default Width"
 msgstr "Domyślna szerokość"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:769
+#: ../gtk/gtkwindow.c:769
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr ""
 "Domyślna szerokość okna wykorzystywana przy jego pierwszym wyświetleniu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:778
+#: ../gtk/gtkwindow.c:778
 msgid "Default Height"
 msgstr "Domyślna wysokość"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:779
+#: ../gtk/gtkwindow.c:779
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Domyślna wysokość okna wykorzystywana przy jego pierwszym wyświetleniu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:788
+#: ../gtk/gtkwindow.c:788
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Niszczenie z rodzicem"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:789
+#: ../gtk/gtkwindow.c:789
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr ""
 "Określa, czy to okno powinno być zamknięte w momencie zamknięcia okna "
 "nadrzędnego"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:803
+#: ../gtk/gtkwindow.c:803
 msgid "Hide the titlebar during maximization"
 msgstr "Ukrywanie paska tytułowego podczas maksymalizacji"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:804
+#: ../gtk/gtkwindow.c:804
 msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
 msgstr ""
 "Określa, czy pasek tytułowy tego okna powinien być ukrywany, jeśli okno jest "
 "zmaksymalizowane"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:812
+#: ../gtk/gtkwindow.c:812
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Ikona dla z tego okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:829
+#: ../gtk/gtkwindow.c:829
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Widoczność skrótów"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:830
+#: ../gtk/gtkwindow.c:830
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Określa, czy skróty są obecnie widoczne w tym oknie"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:847
+#: ../gtk/gtkwindow.c:847
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "Widoczność aktywności"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:848
+#: ../gtk/gtkwindow.c:848
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "Określa, czy prostokąty aktywności są obecnie widoczne w tym oknie"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:864
+#: ../gtk/gtkwindow.c:864
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Nazwa ikony motywu dla tego okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:879
+#: ../gtk/gtkwindow.c:879
 msgid "Is Active"
 msgstr "Aktywne"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:880
+#: ../gtk/gtkwindow.c:880
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Określa, czy okno nadrzędne jest oknem aktywnym"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:887
+#: ../gtk/gtkwindow.c:887
 msgid "Focus in Toplevel"
 msgstr "Zaznaczenie w oknie nadrzędnym"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:888
+#: ../gtk/gtkwindow.c:888
 msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
 msgstr "Określa, czy zaznaczenie znajduje się wewnątrz GtkWindow"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:895
+#: ../gtk/gtkwindow.c:895
 msgid "Type hint"
 msgstr "Podpowiedź typu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:896
+#: ../gtk/gtkwindow.c:896
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
@@ -9057,148 +9096,148 @@ msgstr ""
 "Podpowiedź dla środowiska z jakim typem okna ma do czynienia i jak ma z nim "
 "postępować."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:904
+#: ../gtk/gtkwindow.c:904
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Pominięcia paska zadań"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:905
+#: ../gtk/gtkwindow.c:905
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "Określa, czy okno powinno być pominięte na pasku zadań."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:912
+#: ../gtk/gtkwindow.c:912
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Pominięcie przełącznika obszarów roboczych"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:913
+#: ../gtk/gtkwindow.c:913
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr ""
 "Określa, czy okno powinno być pominięte w przełączniku obszarów roboczych."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:920
+#: ../gtk/gtkwindow.c:920
 msgid "Urgent"
 msgstr "Ważne"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:921
+#: ../gtk/gtkwindow.c:921
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
 msgstr "Określa, czy okno powinno być poddane uwadze użytkownika."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:935
+#: ../gtk/gtkwindow.c:935
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Akceptowanie zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:936
+#: ../gtk/gtkwindow.c:936
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "Jeżeli ustawione, okno powinno otrzymywać zaznaczenie wejścia."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:950
+#: ../gtk/gtkwindow.c:950
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Zaznaczenie przy mapowaniu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:951
+#: ../gtk/gtkwindow.c:951
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr ""
 "Jeżeli ustawione, okno powinno otrzymywać zaznaczenie wejścia przy mapowaniu."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:965
+#: ../gtk/gtkwindow.c:965
 msgid "Decorated"
 msgstr "Dekorowanie"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:966
+#: ../gtk/gtkwindow.c:966
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Określa, czy okno powinno być dekorowane przez menedżera okien"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:980
+#: ../gtk/gtkwindow.c:980
 msgid "Deletable"
 msgstr "Usuwalne"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:981
+#: ../gtk/gtkwindow.c:981
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Określa, czy ramka okna ma mieć przycisk zamykania"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1002
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1002
 msgid "Resize grip"
 msgstr "Uchwyt rozszerzania"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1003
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1003
 msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
 msgstr "Określa, czy okno powinno posiadać uchwyt rozszerzania"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1019
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1019
 msgid "Resize grip is visible"
 msgstr "Uchwyt rozszerzania jest widoczny"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1020
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1020
 msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
 msgstr "Określa, czy uchwyt rozszerzania okna jest widoczny."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1036
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1036
 msgid "Gravity"
 msgstr "Grawitacja"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1037
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1037
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Okno grawitacji okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1054
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1054
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Potomne okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1055
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1055
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "Nadrzędne potomnego okna dialogowego"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1075
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1075
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "Powiązane z widżetem"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1076
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1076
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "Widżet, z którym jest powiązane okno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1083
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1083
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Jest zmaksymalizowane"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1084
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1084
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "Określa, czy okno jest zmaksymalizowane"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1092 gtk/gtkwindow.c:1093
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1092 ../gtk/gtkwindow.c:1093
 msgid "Decorated button layout"
 msgstr "Układ przycisków dekorowanych"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1099 gtk/gtkwindow.c:1100
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1099 ../gtk/gtkwindow.c:1100
 msgid "Decoration resize handle size"
 msgstr "Rozmiar uchwytu rozszerzania dekoracji"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1122
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1122
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1123
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1123
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "Obiekt GtkApplication dla okna"
 
-#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:137
+#: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:137
 msgid "Cloud Print account"
 msgstr "Konto serwisu Cloud Print"
 
-#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:138
+#: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:138
 msgid "GtkCloudprintAccount instance"
 msgstr "Wystąpienie GtkCloudprintAccount"
 
-#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:147
+#: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:147
 msgid "Printer ID"
 msgstr "Identyfikator drukarki"
 
-#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:148
+#: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:148
 msgid "Cloud Print printer ID"
 msgstr "Identyfikator drukarki serwisu Cloud Print"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:93
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:93
 msgid "Color Profile Title"
 msgstr "Tytuł profilu kolorów"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
 msgid "The title of the color profile to use"
 msgstr "Tytuł profilu kolorów do użycia"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]