[chronojump] Updated Czech translationcommit cb3d83cd78d3782473b0cedaba61f622d8f0aa80
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Dec 24 10:44:28 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po | 1875 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 948 insertions(+), 927 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 1c3816f..a9858a7 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: chronojump master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=chronojump&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-11-07 11:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-09 12:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-11-30 18:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-24 10:43+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -79,10 +79,14 @@ msgid "delete current session"
 msgstr "Smazat současnou sérii cvičení"
 
 #: ../glade/chronojump.glade.h:8
+msgid "Overview of this encoder session"
+msgstr "Přehled pro snímač v tomto cvičení"
+
+#: ../glade/chronojump.glade.h:9
 msgid "Export session to _CSV (Spreadsheet)"
 msgstr "Exportovat sérii cvičení do _CSV (tabulky)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:9
+#: ../glade/chronojump.glade.h:10
 msgid ""
 "Useful to export to a Spreadsheet like MS Excel, LibreOffice or Google "
 "Spreadsheets"
@@ -90,183 +94,183 @@ msgstr ""
 "Vhodné pro export do tabulkových kalkulátorů jako je MS Excel, LibreOffice "
 "Calc nebo Tabulky Google"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:10
+#: ../glade/chronojump.glade.h:11
 msgid "Export current encoder set (to raw data)"
 msgstr "Exportovat aktuální nastavení snímače (jako surová data)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:11
+#: ../glade/chronojump.glade.h:12
 msgid "Export set to CSV (Spreadsheet)"
 msgstr "Exportovat sadu do CSV (tabulky)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:12
+#: ../glade/chronojump.glade.h:13
 msgid "Export session to _XML"
 msgstr "Exportovat sérii cvičení do _XML"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:13
+#: ../glade/chronojump.glade.h:14
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:14
+#: ../glade/chronojump.glade.h:15
 msgid "Check connection"
 msgstr "Zkontrolovat spojení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:15
+#: ../glade/chronojump.glade.h:16
 msgid "Query to the server"
 msgstr "Dotaz na server"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:16
+#: ../glade/chronojump.glade.h:17
 msgid "Check basic stats"
 msgstr "Zkontrolovat základní statistiky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:17
+#: ../glade/chronojump.glade.h:18
 msgid "Upload (or update) session to server"
 msgstr "Odeslat (nebo aktualizovat) sérii cvičení na serveru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:18
+#: ../glade/chronojump.glade.h:19
 msgid "Open server website (on browser)"
 msgstr "Otevřít webové stránky serveru (v prohlížeči)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:19
+#: ../glade/chronojump.glade.h:20
 msgid "_Mode:"
 msgstr "Reži_m:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:20 ../src/exportSession.cs:394
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3191 ../src/gui/chronojump.cs:4069
+#: ../glade/chronojump.glade.h:21 ../src/exportSession.cs:394
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3192 ../src/gui/chronojump.cs:4070
 #: ../src/gui/jump.cs:1710 ../src/gui/jump.cs:1765 ../src/gui/jump.cs:1815
 #: ../src/sqlite/speciallity.cs:174 ../src/stats/rjAVGSD.cs:36
 #: ../src/stats/rjPotencyBosco.cs:35
 msgid "Jumps"
 msgstr "Skoky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:21 ../src/gui/chronojump.cs:3193
+#: ../glade/chronojump.glade.h:22 ../src/gui/chronojump.cs:3194
 msgid "Runs"
 msgstr "Běhy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:22 ../src/constants.cs:870
+#: ../glade/chronojump.glade.h:23 ../src/constants.cs:874
 #: ../src/exportSession.cs:292 ../src/exportSession.cs:465
 #: ../src/stats/djPower.cs:32 ../src/treeViewJump.cs:34
 msgid "Power"
 msgstr "Výkon"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:23 ../src/constants.cs:203
+#: ../glade/chronojump.glade.h:24 ../src/constants.cs:203
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:24
+#: ../glade/chronojump.glade.h:25
 msgid "Main menu"
 msgstr "Hlavní nabídka"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:25
+#: ../glade/chronojump.glade.h:26
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:26
+#: ../glade/chronojump.glade.h:27
 msgid "_Formulas"
 msgstr "P_ravidla"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:27
+#: ../glade/chronojump.glade.h:28
 msgid "Use Chronojump faster"
 msgstr "Používejte ChronoJump rychleji"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:28
+#: ../glade/chronojump.glade.h:29
 msgid "_Accelerators"
 msgstr "Zkr_atky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:29
+#: ../glade/chronojump.glade.h:30
 msgid "Ping"
 msgstr "Pinknout"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:30
+#: ../glade/chronojump.glade.h:31
 msgid "Check last version"
 msgstr "Zjistit poslední verzi"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:31
+#: ../glade/chronojump.glade.h:32
 msgid "_About"
 msgstr "O _aplikaci"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:32
+#: ../glade/chronojump.glade.h:33
 msgid "Or press '1'"
 msgstr "nebo zmáčkněte „1“"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:33
+#: ../glade/chronojump.glade.h:34
 msgid "Contact platform"
 msgstr "Kontaktní plošina"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:34
+#: ../glade/chronojump.glade.h:35
 msgid "Or press '2'"
 msgstr "nebo zmáčkněte „2“"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:35 ../src/execute/multiChronopic.cs:309
+#: ../glade/chronojump.glade.h:36 ../src/execute/multiChronopic.cs:309
 #: ../src/gui/eventExecute.cs:1863
 msgid "Photocells"
 msgstr "Fotobuňky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:36
+#: ../glade/chronojump.glade.h:37
 msgid "Or press '3'"
 msgstr "nebo zmáčkněte „3“"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:37
+#: ../glade/chronojump.glade.h:38
 msgid "Encoders"
 msgstr "Snímače"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:38
+#: ../glade/chronojump.glade.h:39
 msgid "Or press '4'"
 msgstr "nebo zmáčkněte „4“"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:39
+#: ../glade/chronojump.glade.h:40
 msgid "Other tests"
 msgstr "Ostatní testy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:40
+#: ../glade/chronojump.glade.h:41
 msgid "Auto-detect hardware"
 msgstr "Automatické vyhledání hardwaru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:41 ../src/gui/chronojump.cs:6521
+#: ../glade/chronojump.glade.h:42 ../src/gui/chronojump.cs:6523
 #: ../src/gui/encoder.cs:932
 msgid "Active"
 msgstr "Aktivní"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:42
+#: ../glade/chronojump.glade.h:43
 msgid "default"
 msgstr "výchozí"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:43 ../src/gui/chronojump.cs:6523
+#: ../glade/chronojump.glade.h:44 ../src/gui/chronojump.cs:6525
 msgid "Active discarding first port"
 msgstr "Aktivní s vynecháním prvního portu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:44 ../src/gui/chronojump.cs:6525
+#: ../glade/chronojump.glade.h:45 ../src/gui/chronojump.cs:6527
 msgid "Inactive"
 msgstr "Neaktivní"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:45
+#: ../glade/chronojump.glade.h:46
 msgid "safer"
 msgstr "bezpečnější"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:46
+#: ../glade/chronojump.glade.h:47
 msgid "Load session"
 msgstr "Načtení série cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:47
+#: ../glade/chronojump.glade.h:48
 msgid "New person"
 msgstr "Nová osoba"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:48
+#: ../glade/chronojump.glade.h:49
 msgid "New persons (multiple)"
 msgstr "Nové osoby (více)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:49
+#: ../glade/chronojump.glade.h:50
 msgid "Load person"
 msgstr "Načtení osoby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:50 ../src/gui/person.cs:322
+#: ../glade/chronojump.glade.h:51 ../src/gui/person.cs:322
 msgid "Load persons from other session"
 msgstr "Načíst osoby z jiné série cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:51
+#: ../glade/chronojump.glade.h:52
 msgid "Current person"
 msgstr "Současná osoba"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:52
+#: ../glade/chronojump.glade.h:53
 msgid ""
 "Select previous person\n"
 "<Control>Up"
@@ -274,7 +278,7 @@ msgstr ""
 "Vybrat předchozí osobu\n"
 "<Control> + šipka nahoru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:54
+#: ../glade/chronojump.glade.h:55
 msgid ""
 "Select next person\n"
 "<Control>Down"
@@ -282,7 +286,7 @@ msgstr ""
 "Vybrat následující osobu\n"
 "<Control> + šipka dolů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:56
+#: ../glade/chronojump.glade.h:57
 msgid ""
 "Edit selected person\n"
 "<Control>p"
@@ -290,192 +294,192 @@ msgstr ""
 "Upravit vybranou osobu\n"
 "<Control>p"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:58
+#: ../glade/chronojump.glade.h:59
 msgid "show all tests of this person"
 msgstr "Zobrazit všechny testy této osoby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:59
+#: ../glade/chronojump.glade.h:60
 msgid "Delete person"
 msgstr "Smazat osobu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:60
+#: ../glade/chronojump.glade.h:61
 msgid "<b>Persons</b>"
 msgstr "<b>Osoby</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:61
+#: ../glade/chronojump.glade.h:62
 msgid "Simple Jumps"
 msgstr "Jednoduché skoky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:62
+#: ../glade/chronojump.glade.h:63
 msgid "Multiple Jumps"
 msgstr "Vícenásobné skoky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:63
+#: ../glade/chronojump.glade.h:64
 msgid "Simple Runs"
 msgstr "Jednoduché běhy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:64
+#: ../glade/chronojump.glade.h:65
 msgid "Intervallic Runs"
 msgstr "Intervalové běhy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:65 ../src/exportSession.cs:191
+#: ../glade/chronojump.glade.h:66 ../src/exportSession.cs:191
 #: ../src/report.cs:178
 msgid "Reaction times"
 msgstr "Doby reakce"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:66 ../src/exportSession.cs:193
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4548 ../src/gui/person.cs:2400
+#: ../glade/chronojump.glade.h:67 ../src/exportSession.cs:193
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4549 ../src/gui/person.cs:2400
 #: ../src/gui/session.cs:735 ../src/report.cs:181
 msgid "Pulses"
 msgstr "Pulzy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:67 ../src/exportSession.cs:195
+#: ../glade/chronojump.glade.h:68 ../src/exportSession.cs:195
 #: ../src/gui/person.cs:2401 ../src/gui/session.cs:736
 msgid "MultiChronopic"
 msgstr "MultiChronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:68
+#: ../glade/chronojump.glade.h:69
 msgid "Chronopics"
 msgstr "Zařízení Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:69
+#: ../glade/chronojump.glade.h:70
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:70
+#: ../glade/chronojump.glade.h:71
 msgid "Connect Chronopics"
 msgstr "Připojit zařízení Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:71 ../src/gui/executeAuto.cs:506
+#: ../glade/chronojump.glade.h:72 ../src/gui/executeAuto.cs:506
 msgid "Test"
 msgstr "Test"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:72
+#: ../glade/chronojump.glade.h:73
 msgid "Add jump type"
 msgstr "Přidat typ skoku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:73
+#: ../glade/chronojump.glade.h:74
 msgid "Delete jump type"
 msgstr "Smazat typ skoku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:74
+#: ../glade/chronojump.glade.h:75
 msgid "See order"
 msgstr "Viz řazení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:75
+#: ../glade/chronojump.glade.h:76
 msgid "Skip this person (will perform tests at the end)"
 msgstr "Přeskočit tuto osobu (provede testy až nakonec)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:76
+#: ../glade/chronojump.glade.h:77
 msgid "Remove this person from automatic sequence"
 msgstr "Vynechat tuto osobu v automatickém pořadí"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:77
+#: ../glade/chronojump.glade.h:78
 msgid "End Automatic mode"
 msgstr "Ukončit automatický režim"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:78
+#: ../glade/chronojump.glade.h:79
 msgid "End automatic mode"
 msgstr "Ukončit automatický režim"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:79
+#: ../glade/chronojump.glade.h:80
 msgid "Automatic mode"
 msgstr "Automatický režim"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:80
+#: ../glade/chronojump.glade.h:81
 msgid "Start automatic mode"
 msgstr "Spustit automatický režim"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:81
+#: ../glade/chronojump.glade.h:82
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:82
+#: ../glade/chronojump.glade.h:83
 msgid "Bells"
 msgstr "Gongy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:83
+#: ../glade/chronojump.glade.h:84
 msgid "2"
 msgstr "2"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:84
+#: ../glade/chronojump.glade.h:85
 msgid "Add run type"
 msgstr "Přidat typ běhu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:85
+#: ../glade/chronojump.glade.h:86
 msgid "Delete run type"
 msgstr "Smazat typ běhu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:86
+#: ../glade/chronojump.glade.h:87
 msgid "3"
 msgstr "3"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:87
+#: ../glade/chronojump.glade.h:88
 msgid "4"
 msgstr "4"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:88
+#: ../glade/chronojump.glade.h:89
 msgid "Execute reaction time"
 msgstr "Vykonat dobu reakce"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:89
+#: ../glade/chronojump.glade.h:90
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:90
+#: ../glade/chronojump.glade.h:91
 msgid "Free"
 msgstr "Volný"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:91
+#: ../glade/chronojump.glade.h:92
 msgid "Custom"
 msgstr "Vlastní"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:92
+#: ../glade/chronojump.glade.h:93
 msgid "6"
 msgstr "6"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:93
+#: ../glade/chronojump.glade.h:94
 msgid "Multi Chronopic test"
 msgstr "Test Multi Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:94
+#: ../glade/chronojump.glade.h:95
 msgid "Run analysis"
 msgstr "Spustit analýzy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:95
+#: ../glade/chronojump.glade.h:96
 msgid "7"
 msgstr "7"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:96
+#: ../glade/chronojump.glade.h:97
 msgid "Options"
 msgstr "Volby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:97
+#: ../glade/chronojump.glade.h:98
 msgid "Calculate falling height using a previous jump"
 msgstr "Vypočítat výšku pádu pomocí předchozího skoku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:98
+#: ../glade/chronojump.glade.h:99
 msgid "Fall from a predefined height"
 msgstr "Pád z předem dané výšky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:99 ../src/gui/jump.cs:1458
+#: ../glade/chronojump.glade.h:100 ../src/gui/jump.cs:1458
 #: ../src/gui/jump.cs:1675
 msgid "Start inside"
 msgstr "Start uvnitř"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:100
+#: ../glade/chronojump.glade.h:101
 msgid "Start outside"
 msgstr "Start vně"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:101
+#: ../glade/chronojump.glade.h:102
 msgid "Falling height"
 msgstr "Výška pádu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:102
+#: ../glade/chronojump.glade.h:103
 msgid "Additional weight"
 msgstr "Přídavná zátěž"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:104
+#: ../glade/chronojump.glade.h:105
 #, no-c-format
 msgid ""
 "% body \n"
@@ -484,56 +488,56 @@ msgstr ""
 "% tělesné\n"
 "váhy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:106
+#: ../glade/chronojump.glade.h:107
 msgid "Using arms"
 msgstr "Použití rukou"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:107
+#: ../glade/chronojump.glade.h:108
 msgid "Dominance"
 msgstr "Dominantní"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:108
+#: ../glade/chronojump.glade.h:109
 msgid "Unknown"
 msgstr "Není známo"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:109
+#: ../glade/chronojump.glade.h:110
 msgid "This"
 msgstr "Tato"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:110
+#: ../glade/chronojump.glade.h:111
 msgid "This limb"
 msgstr "Tato končetina"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:111
+#: ../glade/chronojump.glade.h:112
 msgid "Opposite"
 msgstr "Opačná"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:112 ../src/exportSession.cs:286
+#: ../glade/chronojump.glade.h:113 ../src/exportSession.cs:286
 #: ../src/exportSession.cs:533 ../src/exportSession.cs:586
 #: ../src/exportSession.cs:727 ../src/exportSession.cs:788
 #: ../src/gui/convertWeight.cs:112 ../src/gui/report.cs:137
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:113
+#: ../glade/chronojump.glade.h:114
 msgid "Vertical"
 msgstr "Svislý"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:114
+#: ../glade/chronojump.glade.h:115
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Vodorovný"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:115 ../src/constants.cs:894
-#: ../src/gui/encoder.cs:3315 ../src/sqlite/main.cs:1796
+#: ../glade/chronojump.glade.h:116 ../src/constants.cs:899
+#: ../src/gui/encoder.cs:3367 ../src/sqlite/main.cs:1796
 #: ../src/sqlite/main.cs:1797
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:116
+#: ../glade/chronojump.glade.h:117
 msgid "Lateral"
 msgstr "Do strany"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:117 ../src/exportSession.cs:289
+#: ../glade/chronojump.glade.h:118 ../src/exportSession.cs:289
 #: ../src/exportSession.cs:392 ../src/stats/djIndex.cs:36
 #: ../src/stats/djPower.cs:36 ../src/stats/djQ.cs:36
 #: ../src/stats/rjEvolution.cs:67 ../src/stats/rjIndex.cs:35
@@ -541,20 +545,20 @@ msgstr "Do strany"
 msgid "Fall"
 msgstr "Dopad"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:118 ../src/sqlite/main.cs:1359
+#: ../glade/chronojump.glade.h:119 ../src/sqlite/main.cs:1359
 msgid "Both"
 msgstr "Obě"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:119
+#: ../glade/chronojump.glade.h:120
 msgid "page 1"
 msgstr "strana 1"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:120 ../src/gui/jump.cs:1673
+#: ../glade/chronojump.glade.h:121 ../src/gui/jump.cs:1673
 #: ../src/gui/run.cs:1347
 msgid "Limited by"
 msgstr "Omezení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:121
+#: ../glade/chronojump.glade.h:122
 msgid ""
 "Allow finish\n"
 "after time"
@@ -562,7 +566,7 @@ msgstr ""
 "Dovolit ukončení\n"
 "po čase"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:123
+#: ../glade/chronojump.glade.h:124
 msgid ""
 "If a multiple jump is limited by time, and time has running out, allow "
 "finish jump"
@@ -570,15 +574,15 @@ msgstr ""
 "Pokud je vícenásobný skok omezen časem a časový limit vyprší, umožnit skok "
 "dokončit"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:124
+#: ../glade/chronojump.glade.h:125
 msgid "page 2"
 msgstr "strana 2"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:125
+#: ../glade/chronojump.glade.h:126
 msgid "page 3"
 msgstr "strana 3"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:126
+#: ../glade/chronojump.glade.h:127
 msgid ""
 "Track distance \n"
 "(between platforms)"
@@ -586,28 +590,28 @@ msgstr ""
 "Délka dráhy \n"
 "(mezi plošinami)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:128
+#: ../glade/chronojump.glade.h:129
 msgid "m"
 msgstr "m"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:129
+#: ../glade/chronojump.glade.h:130
 msgid "page 4"
 msgstr "strana 4"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:130
+#: ../glade/chronojump.glade.h:131
 msgid "Lights"
 msgstr "Světla"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:131
+#: ../glade/chronojump.glade.h:132
 msgid "page 5"
 msgstr "strana 5"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:132
+#: ../glade/chronojump.glade.h:133
 msgid "pulse step"
 msgstr "krok pulzu"
 
 #. update the totaltime label
-#: ../glade/chronojump.glade.h:133 ../src/gui/jump.cs:628
+#: ../glade/chronojump.glade.h:134 ../src/gui/jump.cs:628
 #: ../src/gui/jump.cs:723 ../src/gui/jump.cs:747 ../src/gui/jump.cs:881
 #: ../src/gui/jump.cs:1182 ../src/gui/pulse.cs:253 ../src/gui/pulse.cs:324
 #: ../src/gui/pulse.cs:430 ../src/gui/queryServer.cs:785 ../src/gui/run.cs:618
@@ -615,76 +619,76 @@ msgstr "krok pulzu"
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:134
+#: ../glade/chronojump.glade.h:135
 msgid "ppm"
 msgstr "pulzů/min"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:135
+#: ../glade/chronojump.glade.h:136
 msgid "unlimited"
 msgstr "neomezeno"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:136
+#: ../glade/chronojump.glade.h:137
 msgid "unlimited pulses"
 msgstr "neomezené pulzy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:137
+#: ../glade/chronojump.glade.h:138
 msgid "total pulses"
 msgstr "celkem pulzů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:138
+#: ../glade/chronojump.glade.h:139
 msgid "page 6"
 msgstr "strana 6"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:139
+#: ../glade/chronojump.glade.h:140
 msgid "Need to connect two Chronopics"
 msgstr "Je potřeba připojit dvě zařízení Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:140
+#: ../glade/chronojump.glade.h:141
 msgid "Delete first"
 msgstr "První smazat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:141
+#: ../glade/chronojump.glade.h:142
 msgid "Delete first TC and TF of each chronopic"
 msgstr "Smazat první ČK a ČL pro každý Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:142
+#: ../glade/chronojump.glade.h:143
 msgid "Synchronize"
 msgstr "Synchronizovat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:143
+#: ../glade/chronojump.glade.h:144
 msgid "Synchronize chronopics"
 msgstr "Synchronizovat zařízení Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:144
+#: ../glade/chronojump.glade.h:145
 msgid "Total distance"
 msgstr "Celková vzdálenost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:145
+#: ../glade/chronojump.glade.h:146
 msgid "page 7"
 msgstr "strana 7"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:146
+#: ../glade/chronojump.glade.h:147
 msgid "Or press 'space'"
 msgstr "nebo zmáčkněte „mezerník“"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:147 ../src/gui/chronojump.cs:6146
+#: ../glade/chronojump.glade.h:148 ../src/gui/chronojump.cs:6147
 msgid "Execute test"
 msgstr "Vykonat test"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:148
+#: ../glade/chronojump.glade.h:149
 msgid "Finish test (save test until this moment)\t"
 msgstr "Závěrečný test (uložit test do tohoto okamžiku)\t"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:149
+#: ../glade/chronojump.glade.h:150
 msgid "Cancel test"
 msgstr "Zrušit test"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:150 ../src/gui/chronojump.cs:3897
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4197 ../src/gui/chronojump.cs:4441
+#: ../glade/chronojump.glade.h:151 ../src/gui/chronojump.cs:3898
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4198 ../src/gui/chronojump.cs:4442
 msgid "Phases"
 msgstr "Fáze"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:151 ../src/execute/run.cs:946
+#: ../glade/chronojump.glade.h:152 ../src/execute/run.cs:946
 #: ../src/exportSession.cs:395 ../src/exportSession.cs:535
 #: ../src/exportSession.cs:686 ../src/exportSession.cs:747
 #: ../src/exportSession.cs:832 ../src/gui/pulse.cs:292
@@ -696,48 +700,48 @@ msgstr "Fáze"
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:152
+#: ../glade/chronojump.glade.h:153
 msgid "Record video (on / off)"
 msgstr "Nahrávat video (zapnuto/vypnuto)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:153
+#: ../glade/chronojump.glade.h:154
 msgid "Play sound (on / off)"
 msgstr "Přehrávat zvuk (zapnuto/vypnuto)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:154
+#: ../glade/chronojump.glade.h:155
 msgid "Jump distance"
 msgstr "Vzdálenost skoku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:155
+#: ../glade/chronojump.glade.h:156
 msgid "cm"
 msgstr "cm"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:156
+#: ../glade/chronojump.glade.h:157
 msgid "Jump angle"
 msgstr "Úhel skoku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:157
+#: ../glade/chronojump.glade.h:158
 msgid "degrees"
 msgstr "stupně"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:158
+#: ../glade/chronojump.glade.h:159
 msgid "Show graph"
 msgstr "Zobrazit graf"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:159
+#: ../glade/chronojump.glade.h:160
 msgid "Show table"
 msgstr "Zobrazit tabulku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:160
+#: ../glade/chronojump.glade.h:161
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:161
+#: ../glade/chronojump.glade.h:162
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizovat"
 
 #. Log.WriteLine("TC: {0}", tc.ToString());
-#: ../glade/chronojump.glade.h:162 ../src/execute/jump.cs:445
+#: ../glade/chronojump.glade.h:163 ../src/execute/jump.cs:445
 #: ../src/exportSession.cs:287 ../src/exportSession.cs:462
 #: ../src/gui/convertWeight.cs:122 ../src/gui/jump.cs:688
 #: ../src/stats/djIndex.cs:35 ../src/stats/djPower.cs:35 ../src/stats/djQ.cs:35
@@ -748,13 +752,13 @@ msgstr "Aktualizovat"
 msgid "TC"
 msgstr "ČK"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:163
+#: ../glade/chronojump.glade.h:164
 msgid " "
 msgstr " "
 
 #. cols: 4, 6, 8, ...
 #. cols: 3, 5, 7, ...
-#: ../glade/chronojump.glade.h:164 ../src/exportSession.cs:288
+#: ../glade/chronojump.glade.h:165 ../src/exportSession.cs:288
 #: ../src/exportSession.cs:463 ../src/gui/convertWeight.cs:114
 #: ../src/gui/jump.cs:697 ../src/gui/run.cs:673 ../src/stats/djIndex.cs:34
 #: ../src/stats/djPower.cs:34 ../src/stats/djQ.cs:34
@@ -766,7 +770,7 @@ msgstr " "
 msgid "TF"
 msgstr "ČL"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:165 ../src/exportSession.cs:230
+#: ../glade/chronojump.glade.h:166 ../src/exportSession.cs:230
 #: ../src/exportSession.cs:291 ../src/exportSession.cs:464
 #: ../src/stats/djIndex.cs:33 ../src/stats/djPower.cs:33 ../src/stats/djQ.cs:33
 #: ../src/stats/potency.cs:63 ../src/stats/sjCmjAbk.cs:53
@@ -775,43 +779,44 @@ msgstr "ČL"
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:166
+#: ../glade/chronojump.glade.h:167
 msgid "Now"
 msgstr "Nyní"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:167
+#: ../glade/chronojump.glade.h:168
 msgid "Person average on this test"
 msgstr "Osobní průměr v tomto testu"
 
 #. column where the uniqueID of event will be (and will be hidden)
-#: ../glade/chronojump.glade.h:168 ../src/gui/encoder.cs:654
-#: ../src/gui/encoder.cs:3859 ../src/gui/executeAuto.cs:505
-#: ../src/stats/runIntervallic.cs:64 ../src/treeViewMultiChronopic.cs:30
-#: ../src/treeViewPulse.cs:46 ../src/treeViewReactionTime.cs:30
+#: ../glade/chronojump.glade.h:169 ../src/gui/encoder.cs:654
+#: ../src/gui/encoder.cs:1616 ../src/gui/encoder.cs:3926
+#: ../src/gui/executeAuto.cs:505 ../src/stats/runIntervallic.cs:64
+#: ../src/treeViewMultiChronopic.cs:30 ../src/treeViewPulse.cs:46
+#: ../src/treeViewReactionTime.cs:30
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:169
+#: ../glade/chronojump.glade.h:170
 msgid "Session average on this test"
 msgstr "Průměr série cvičení v tomto testu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:170 ../src/exportSession.cs:175
-#: ../src/gui/encoder.cs:3860 ../src/report.cs:138
+#: ../glade/chronojump.glade.h:171 ../src/exportSession.cs:175
+#: ../src/gui/encoder.cs:3927 ../src/report.cs:138
 msgid "Session"
 msgstr "Série cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:171
+#: ../glade/chronojump.glade.h:172
 msgid "TF / TC"
 msgstr "ČL / ČK"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:172
+#: ../glade/chronojump.glade.h:173
 msgid "Last jump"
 msgstr "Poslední skok"
 
 #. don't plot AVG and SD rows
 #. if multisession, add AVG and SD cols
 #. don't plot AVG row on multisession
-#: ../glade/chronojump.glade.h:173 ../src/exportSession.cs:473
+#: ../glade/chronojump.glade.h:174 ../src/exportSession.cs:473
 #: ../src/exportSession.cs:635 ../src/exportSession.cs:752
 #: ../src/exportSession.cs:854 ../src/stats/graphs/djIndex.cs:111
 #: ../src/stats/graphs/djPower.cs:116 ../src/stats/graphs/djQ.cs:111
@@ -835,7 +840,7 @@ msgstr "Poslední skok"
 msgid "AVG"
 msgstr "Průměr"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:174 ../src/constants.cs:867
+#: ../glade/chronojump.glade.h:175 ../src/constants.cs:871
 #: ../src/exportSession.cs:536 ../src/stats/runIntervallic.cs:65
 #: ../src/stats/runIntervallic.cs:70 ../src/stats/runIntervallic.cs:74
 #: ../src/stats/runSimple.cs:52 ../src/treeViewRun.cs:50
@@ -843,122 +848,122 @@ msgstr "Průměr"
 msgid "Speed"
 msgstr "Rychlost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:175
+#: ../glade/chronojump.glade.h:176
 msgid "Last run"
 msgstr "Poslední běh"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:176
+#: ../glade/chronojump.glade.h:177
 msgid "Last pulse"
 msgstr "Poslední pulz"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:177
+#: ../glade/chronojump.glade.h:178
 msgid "pending"
 msgstr "čeká"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:178
+#: ../glade/chronojump.glade.h:179
 msgid "Deleted test"
 msgstr "Smazat test"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:179
+#: ../glade/chronojump.glade.h:180
 msgid "Delete this test (d)"
 msgstr "Smazat tento test (d)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:180
+#: ../glade/chronojump.glade.h:181
 msgid "Play Video (v)"
 msgstr "Přehrát video (v)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:181
+#: ../glade/chronojump.glade.h:182
 msgid "Change zoom (z)"
 msgstr "Změnit přiblížení (z)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:182
+#: ../glade/chronojump.glade.h:183
 msgid "Edit selected (e)"
 msgstr "Upravit vybraný (e)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:183
+#: ../glade/chronojump.glade.h:184
 msgid "Delete selected (d)"
 msgstr "Smazat vybraný (d)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:184 ../src/exportSession.cs:293
+#: ../glade/chronojump.glade.h:185 ../src/exportSession.cs:293
 #: ../src/exportSession.cs:466 ../src/treeViewJump.cs:35
 msgid "Stiffness"
 msgstr "Tuhost"
 
 #. this.heightPreferred = heightPreferred;
-#: ../glade/chronojump.glade.h:185 ../src/stats/global.cs:52
+#: ../glade/chronojump.glade.h:186 ../src/stats/global.cs:52
 #: ../src/stats/sjCmjAbk.cs:52
 msgid "Jump"
 msgstr "Skok"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:186
+#: ../glade/chronojump.glade.h:187
 msgid "Repair selected (r)"
 msgstr "Opravit vybraný (r)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:187
+#: ../glade/chronojump.glade.h:188
 msgid "Jump multiple"
 msgstr "Skoky vícenásobné"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:188 ../src/stats/runSimple.cs:52
+#: ../glade/chronojump.glade.h:189 ../src/stats/runSimple.cs:52
 msgid "Run"
 msgstr "Běh"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:189
+#: ../glade/chronojump.glade.h:190
 msgid "Run Intervallic"
 msgstr "Běh intervalový"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:190 ../src/gui/session.cs:734
+#: ../glade/chronojump.glade.h:191 ../src/gui/session.cs:734
 msgid "Reaction time"
 msgstr "Doba reakce"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:191
+#: ../glade/chronojump.glade.h:192
 msgid "Pulse"
 msgstr "Pulz"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:192
+#: ../glade/chronojump.glade.h:193
 msgid "Input distance of jump"
 msgstr "Zadejte vzdálenost skoku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:193
+#: ../glade/chronojump.glade.h:194
 msgid "Capture"
 msgstr "Snímání"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:194 ../src/gui/report.cs:138
+#: ../glade/chronojump.glade.h:195 ../src/gui/report.cs:138
 msgid "Subtype"
 msgstr "Podtyp"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:195 ../src/gui/report.cs:139
+#: ../glade/chronojump.glade.h:196 ../src/gui/report.cs:139
 msgid "Apply to"
 msgstr "Použít pro"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:196
+#: ../glade/chronojump.glade.h:197
 msgid "Subtraction between"
 msgstr "Rozdíl mezi"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:197
+#: ../glade/chronojump.glade.h:198
 msgid "and"
 msgstr "a"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:198
+#: ../glade/chronojump.glade.h:199
 msgid "subtraction"
 msgstr "rozdíl"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:199
+#: ../glade/chronojump.glade.h:200
 msgid "mark consecutives"
 msgstr "označit po sobě jdoucí"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:200
+#: ../glade/chronojump.glade.h:201
 msgid "mark best 'n' consecutives"
 msgstr "označit nejlepších „n“ po sobě jdoucích"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:201
+#: ../glade/chronojump.glade.h:202
 msgid "mark_consecutives"
 msgstr "označit po sobě jdoucí"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:202
+#: ../glade/chronojump.glade.h:203
 msgid "Current"
 msgstr "Současná"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:203 ../src/gui/genericWindow.cs:363
+#: ../glade/chronojump.glade.h:204 ../src/gui/genericWindow.cs:363
 #: ../src/gui/genericWindow.cs:385 ../src/gui/genericWindow.cs:391
 #: ../src/gui/genericWindow.cs:632 ../src/gui/person.cs:308
 #: ../src/gui/person.cs:420 ../src/gui/person.cs:474 ../src/gui/stats.cs:220
@@ -966,144 +971,144 @@ msgstr "Současná"
 msgid "Selected"
 msgstr "Vybraná"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:204
+#: ../glade/chronojump.glade.h:205
 msgid "select"
 msgstr "vybrat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:205 ../src/gui/genericWindow.cs:360
+#: ../glade/chronojump.glade.h:206 ../src/gui/genericWindow.cs:360
 #: ../src/gui/genericWindow.cs:405 ../src/gui/person.cs:306
 #: ../src/gui/person.cs:433 ../src/gui/stats.cs:217 ../src/gui/stats.cs:963
 #: ../src/gui/stats.cs:1319 ../src/report.cs:272 ../src/stats/main.cs:239
 msgid "All"
 msgstr "Vše"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:206 ../src/gui/stats.cs:1321
+#: ../glade/chronojump.glade.h:207 ../src/gui/stats.cs:1321
 #: ../src/report.cs:274
 msgid "Limit"
 msgstr "Omezený počet"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:207
+#: ../glade/chronojump.glade.h:208
 msgid "Person's average"
 msgstr "Osobní průměr"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:208
+#: ../glade/chronojump.glade.h:209
 msgid "Person's bests"
 msgstr "Osobní nejlepší"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:209
+#: ../glade/chronojump.glade.h:210
 msgid "Show tests"
 msgstr "Zobrazení testů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:210 ../src/gui/report.cs:142
+#: ../glade/chronojump.glade.h:211 ../src/gui/report.cs:142
 msgid "Show sex"
 msgstr "Zobrazit pohlaví"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:211
+#: ../glade/chronojump.glade.h:212
 msgid "Show description"
 msgstr "Zobrazit popis"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:212
+#: ../glade/chronojump.glade.h:213
 msgid "After a test, use it to update statistics"
 msgstr "Po dokončení testu jej použijte k aktualizaci statistik"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:213
+#: ../glade/chronojump.glade.h:214
 msgid "Update stats"
 msgstr "Aktualizovat statistiky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:214
+#: ../glade/chronojump.glade.h:215
 msgid "Mark"
 msgstr "Označit"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:215
+#: ../glade/chronojump.glade.h:216
 msgid "statistic's description"
 msgstr "popis statistiky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:216
+#: ../glade/chronojump.glade.h:217
 msgid "Variables"
 msgstr "Proměnné"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:217
+#: ../glade/chronojump.glade.h:218
 msgid "Transpose graph"
 msgstr "Transponovat graf"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:218
+#: ../glade/chronojump.glade.h:219
 msgid "Transpose"
 msgstr "Transponovat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:219
+#: ../glade/chronojump.glade.h:220
 msgid "Graph this statistic"
 msgstr "Graf této statistiky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:220
+#: ../glade/chronojump.glade.h:221
 msgid "Graph"
 msgstr "Graf"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:221
+#: ../glade/chronojump.glade.h:222
 msgid "Report"
 msgstr "Výstupní sestava"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:222
+#: ../glade/chronojump.glade.h:223
 msgid "Add this statistic and its graph to report window"
 msgstr "Přidat tuto statistiku a její graf od okna výstupní sestavy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:223
+#: ../glade/chronojump.glade.h:224
 msgid "View report window"
 msgstr "Zobrazit okno výstupní sestavy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:224 ../src/treeViewMultiChronopic.cs:227
+#: ../glade/chronojump.glade.h:225 ../src/treeViewMultiChronopic.cs:227
 msgid "Width"
 msgstr "Šířka"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:225
+#: ../glade/chronojump.glade.h:226
 msgid "Width of the line"
 msgstr "Tloušťka čáry"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:226
+#: ../glade/chronojump.glade.h:227
 msgid "Line width"
 msgstr "Tloušťka čáry"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:227
+#: ../glade/chronojump.glade.h:228
 msgid "Legend"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:228
+#: ../glade/chronojump.glade.h:229
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:229
+#: ../glade/chronojump.glade.h:230
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dolní"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:230 ../src/sqlite/main.cs:1365
+#: ../glade/chronojump.glade.h:231 ../src/sqlite/main.cs:1365
 msgid "Left"
 msgstr "Levý"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:231
+#: ../glade/chronojump.glade.h:232
 msgid "Top"
 msgstr "Horní"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:232 ../src/sqlite/main.cs:1362
+#: ../glade/chronojump.glade.h:233 ../src/sqlite/main.cs:1362
 msgid "Right"
 msgstr "Pravý"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:233
+#: ../glade/chronojump.glade.h:234
 msgid "Adjust this and bottom margin if athlete's names are long."
 msgstr ""
 "Pokud je jméno atleta příliš dlouhé, tak tohle a dolní okraj přizpůsobit."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:234
+#: ../glade/chronojump.glade.h:235
 msgid "X axis font size"
 msgstr "Velikost písma osy X"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:235
+#: ../glade/chronojump.glade.h:236
 msgid "Graph and report"
 msgstr "Graf a výstupní sestava"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:236
+#: ../glade/chronojump.glade.h:237
 msgid "stats"
 msgstr "statistiky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:237
+#: ../glade/chronojump.glade.h:238
 msgid ""
 "Sorry, no statistics for this test type\n"
 "on current Chronojump version."
@@ -1111,317 +1116,317 @@ msgstr ""
 "Bohužel, pro tento typ testu nejsou v současné\n"
 "verzi aplikace Chronojump žádné statistiky."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:239
+#: ../glade/chronojump.glade.h:240
 msgid "error"
 msgstr "chyba"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:240
+#: ../glade/chronojump.glade.h:241
 msgid "Analyze"
 msgstr "Analýza"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:241
+#: ../glade/chronojump.glade.h:242
 msgid "Contacts (platform or photocell)"
 msgstr "Kontakty (plošina nebo fotobuňka)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:242
+#: ../glade/chronojump.glade.h:243
 msgid "Preferences"
 msgstr "Předvolby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:243 ../src/constants.cs:475
+#: ../glade/chronojump.glade.h:244 ../src/constants.cs:475
 msgid "Detecting ..."
 msgstr "Detekuje se…"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:244 ../src/gui/chronojump.cs:4758
+#: ../glade/chronojump.glade.h:245 ../src/gui/chronojump.cs:4759
 msgid "Encoder disconnected"
 msgstr "Snímač je odpojen"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:245
+#: ../glade/chronojump.glade.h:246
 msgid "Connect encoder"
 msgstr "Připojit snímač"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:246
+#: ../glade/chronojump.glade.h:247
 msgid "Encoder:"
 msgstr "Snímač:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:247
+#: ../glade/chronojump.glade.h:248
 msgid "Select encoder"
 msgstr "Vybrat snímač"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:248 ../src/gui/encoder.cs:655
+#: ../glade/chronojump.glade.h:249 ../src/gui/encoder.cs:655
 #: ../src/gui/encoder.cs:934 ../src/gui/encoder.cs:1360
-#: ../src/gui/encoderTreeviews.cs:512
+#: ../src/gui/encoder.cs:1617 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:512
 msgid "Exercise"
 msgstr "Cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:249
+#: ../glade/chronojump.glade.h:250
 msgid "Show/edit description of this exercise."
 msgstr "Zobrazit/upravit popis tohoto cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:250
+#: ../glade/chronojump.glade.h:251
 msgid "Add new exercise"
 msgstr "Přidat nové cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:251
+#: ../glade/chronojump.glade.h:252
 msgid "Type of contraction"
 msgstr "Typ stahu svalů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:252
+#: ../glade/chronojump.glade.h:253
 msgid "Right, Left or both (RL)"
 msgstr "Pravá (R), levá (L) nebo obě (RL)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:253
+#: ../glade/chronojump.glade.h:254
 msgid "Extra mass"
 msgstr "Přídavná hmotnost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:254
+#: ../glade/chronojump.glade.h:255
 msgid "Total mass"
 msgstr "Celková hmotnost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:255
+#: ../glade/chronojump.glade.h:256
 msgid "1RM window"
 msgstr "Okno 1RM"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:256
+#: ../glade/chronojump.glade.h:257
 msgid "Diameter"
 msgstr "Průměr"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:257
+#: ../glade/chronojump.glade.h:258
 msgid "Weights"
 msgstr "Hmotnosti"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:258
+#: ../glade/chronojump.glade.h:259
 msgid "Inertia moment"
 msgstr "Moment setrvačnosti"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:259
+#: ../glade/chronojump.glade.h:260
 msgid "IM"
 msgstr "MS"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:260
+#: ../glade/chronojump.glade.h:261
 msgid "Kg*cm^2"
 msgstr "Kg.cm²"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:261
+#: ../glade/chronojump.glade.h:262
 msgid "Or press 'CTRL + space'"
 msgstr "nebo zmáčkněte „CTRL + mezerník“"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:262
+#: ../glade/chronojump.glade.h:263
 msgid "Recalculate set with changed parameters"
 msgstr "Přepočítat sadu se změněnými parametry"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:263
+#: ../glade/chronojump.glade.h:264
 msgid "Load set"
 msgstr "Načíst sadu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:264
+#: ../glade/chronojump.glade.h:265
 msgid "Feedback"
 msgstr "Zpětná vazba"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:265
+#: ../glade/chronojump.glade.h:266
 msgid "Delete set"
 msgstr "Smazat sadu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:266
+#: ../glade/chronojump.glade.h:267
 msgid "Finish capture"
 msgstr "Dokončit snímání"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:267
+#: ../glade/chronojump.glade.h:268
 msgid "Cancel process"
 msgstr "Zrušit proces"
 
 #. not capturing
-#: ../glade/chronojump.glade.h:268 ../src/gui/encoder.cs:747
-#: ../src/gui/encoder.cs:5250
+#: ../glade/chronojump.glade.h:269 ../src/gui/encoder.cs:747
+#: ../src/gui/encoder.cs:5324
 msgid "Save comment"
 msgstr "Uložit poznámku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:269
+#: ../glade/chronojump.glade.h:270
 msgid "Select them to save"
 msgstr "Vyberte je k uložení"
 
 #. not shown, unused
-#: ../glade/chronojump.glade.h:270 ../src/gui/encoder.cs:3859
+#: ../glade/chronojump.glade.h:271 ../src/gui/encoder.cs:3926
 msgid "Repetitions"
 msgstr "Opakování"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:271
+#: ../glade/chronojump.glade.h:272
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:272
+#: ../glade/chronojump.glade.h:273
 msgid "Best"
 msgstr "Nejlepší"
 
 #. put none in combo
-#: ../glade/chronojump.glade.h:273 ../src/gui/genericWindow.cs:361
+#: ../glade/chronojump.glade.h:274 ../src/gui/genericWindow.cs:361
 #: ../src/gui/genericWindow.cs:420 ../src/gui/person.cs:307
 #: ../src/gui/person.cs:437 ../src/gui/stats.cs:218 ../src/gui/stats.cs:998
 #: ../src/stats/main.cs:246
 msgid "None"
 msgstr "Nic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:274
+#: ../glade/chronojump.glade.h:275
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrát"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:275
+#: ../glade/chronojump.glade.h:276
 msgid "Play"
 msgstr "Přehrát"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:276 ../src/gui/encoder.cs:1366
+#: ../glade/chronojump.glade.h:277 ../src/gui/encoder.cs:1366
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:277
+#: ../glade/chronojump.glade.h:278
 msgid "Record video on capture"
 msgstr "Nahrávat snímané video"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:278
+#: ../glade/chronojump.glade.h:279
 msgid "Filename"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:279
+#: ../glade/chronojump.glade.h:280
 msgid "Folder"
 msgstr "Složka"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:280
+#: ../glade/chronojump.glade.h:281
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Otevřít složku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:281 ../src/gui/encoder.cs:1359
+#: ../glade/chronojump.glade.h:282 ../src/gui/encoder.cs:1359
 msgid "Set"
 msgstr "Sada"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:282
+#: ../glade/chronojump.glade.h:283
 msgid "capture"
 msgstr "snímání"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:283
+#: ../glade/chronojump.glade.h:284
 msgid "Data:"
 msgstr "Data:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:284
+#: ../glade/chronojump.glade.h:285
 msgid "Current set"
 msgstr "Současná sada"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:285
+#: ../glade/chronojump.glade.h:286
 msgid "Saved repetitions"
 msgstr "Uložená opakování"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:286
+#: ../glade/chronojump.glade.h:287
 msgid "("
 msgstr "("
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:287
+#: ../glade/chronojump.glade.h:288
 msgid "/"
 msgstr "/"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:288
+#: ../glade/chronojump.glade.h:289
 msgid ")"
 msgstr ")"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:289
+#: ../glade/chronojump.glade.h:290
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:290
+#: ../glade/chronojump.glade.h:291
 msgid "Compare to"
 msgstr "Porovnat s"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:291
+#: ../glade/chronojump.glade.h:292
 msgid "Mode:"
 msgstr "Režim:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:292
+#: ../glade/chronojump.glade.h:293
 msgid "Powerbars"
 msgstr "Sloupce s výkonem"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:293
+#: ../glade/chronojump.glade.h:294
 msgid "Cross variables"
 msgstr "Průsečíky veličin"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:294
+#: ../glade/chronojump.glade.h:295
 msgid "Side compare"
 msgstr "Porovnat vedle sebe"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:295
+#: ../glade/chronojump.glade.h:296
 msgid "Single repetition"
 msgstr "Jedno opakování"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:296
+#: ../glade/chronojump.glade.h:297
 msgid "Neuromuscular profile"
 msgstr "Nervosvalový profil"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:297
+#: ../glade/chronojump.glade.h:298
 msgid "Eccentric-concentric together"
 msgstr "Excentrická-koncentrická dohromady"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:298
+#: ../glade/chronojump.glade.h:299
 msgid "Eccentric-concentric separated"
 msgstr "Excentrická-koncentrická oddělené"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:299
+#: ../glade/chronojump.glade.h:300
 msgid "Analyze mean values"
 msgstr "Analyzovat střední hodnoty"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:300
+#: ../glade/chronojump.glade.h:301
 msgid "Analyze max values"
 msgstr "Analyzovat maximální hodnoty"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:301
+#: ../glade/chronojump.glade.h:302
 msgid "Side compare allows a maximum of 12 graphs."
 msgstr "Vedle sebe lze porovnávat maximálně 12 grafů."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:302
+#: ../glade/chronojump.glade.h:303
 msgid "Max. 12 graphs"
 msgstr "Max. 12 grafů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:303
+#: ../glade/chronojump.glade.h:304
 msgid "Repetition number"
 msgstr "Počet opakování"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:304
+#: ../glade/chronojump.glade.h:305
 msgid "Show range"
 msgstr "Zobrazit rozsah"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:305
+#: ../glade/chronojump.glade.h:306
 msgid "Show Time to Peak Power"
 msgstr "Zobrazit čas do špičkového výkonu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:306
+#: ../glade/chronojump.glade.h:307
 msgid "Show speed"
 msgstr "Zobrazit rychlost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:307
+#: ../glade/chronojump.glade.h:308
 msgid "Show acceleration"
 msgstr "Zobrazit zrychlení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:308
+#: ../glade/chronojump.glade.h:309
 msgid "Show force"
 msgstr "Zobrazit sílu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:309
+#: ../glade/chronojump.glade.h:310
 msgid "Show power"
 msgstr "Zobrazit výkon"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:310 ../src/gui/encoder.cs:1662
+#: ../glade/chronojump.glade.h:311 ../src/gui/encoder.cs:1702
 msgid "Save image"
 msgstr "Uložit obrázek"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:311
+#: ../glade/chronojump.glade.h:312
 msgid "Save 1RM value"
 msgstr "Uložit hodnotu 1RM"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:312 ../src/gui/encoder.cs:1664
+#: ../glade/chronojump.glade.h:313 ../src/gui/encoder.cs:1704
 msgid "Save table"
 msgstr "Uložit tabulku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:313 ../src/gui/encoder.cs:938
+#: ../glade/chronojump.glade.h:314 ../src/gui/encoder.cs:938
 #: ../src/gui/encoder.cs:1363
 msgid "Encoder"
 msgstr "Snímač"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:314
+#: ../glade/chronojump.glade.h:315
 msgid ""
 "Chronojump has a server in order to share data between users.\n"
 "Data is collected by users contributions and server generates statistics and "
@@ -1435,11 +1440,11 @@ msgstr ""
 "Kdokoliv si může statistiky a grafy zkontrolovat a jednoduše se na ně "
 "serveru dotazovat."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:317
+#: ../glade/chronojump.glade.h:318
 msgid "Check data"
 msgstr "Kontrola dat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:318
+#: ../glade/chronojump.glade.h:319
 msgid ""
 "Privacy is respected:\n"
 "- Names, comments, photos and videos are not uploaded.\n"
@@ -1455,43 +1460,43 @@ msgstr ""
 "Simulované testy jsou zahozeny.\n"
 "Při vyhodnocení se mohou použít skutečná jména nebo přezdívky."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:324
+#: ../glade/chronojump.glade.h:325
 msgid "Share data!"
 msgstr "Sdílení dat!"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:325
+#: ../glade/chronojump.glade.h:326
 msgid "Server actions"
 msgstr "Akce serveru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:326
+#: ../glade/chronojump.glade.h:327
 msgid "Chronopic window"
 msgstr "Okno Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:327
+#: ../glade/chronojump.glade.h:328
 msgid "Connect platform or photocells"
 msgstr "Připojit plošinu nebo fotobuňku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:328
+#: ../glade/chronojump.glade.h:329
 msgid "Connect"
 msgstr "Připojit"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:329
+#: ../glade/chronojump.glade.h:330
 msgid "<b>Main Chronopic</b> (used on all tests)"
 msgstr "<b>Hlavní Chronopic</b> (použit pro všechny testy)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:330
+#: ../glade/chronojump.glade.h:331
 msgid "Show"
 msgstr "Zobrazení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:331
+#: ../glade/chronojump.glade.h:332
 msgid "<b>Supplementary</b> (can be used on MultiChronopic)"
 msgstr "<b>Doplňkový</b> (může být použit v MultiChronopic)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:332
+#: ../glade/chronojump.glade.h:333
 msgid "<b>Connection</b>"
 msgstr "<b>Připojení</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:333
+#: ../glade/chronojump.glade.h:334
 msgid ""
 "Contacts\n"
 "(platform or photocell)"
@@ -1499,7 +1504,7 @@ msgstr ""
 "Kontakty\n"
 "(plošina nebo fotobuňka)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:335
+#: ../glade/chronojump.glade.h:336
 msgid ""
 "Select the port where Chronopic is connected.\n"
 "\n"
@@ -1513,19 +1518,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Stačí jej vybrat a zavřít okno."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:340
+#: ../glade/chronojump.glade.h:341
 msgid "Chronopic"
 msgstr "Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:341
+#: ../glade/chronojump.glade.h:342
 msgid "ChronoJump - Confirm"
 msgstr "ChronoJump - Potvrzení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:342
+#: ../glade/chronojump.glade.h:343
 msgid "Convert weight of tests"
 msgstr "Převod váhy testu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:344
+#: ../glade/chronojump.glade.h:345
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Weight of jumps is stored as a '%' of jumper's weight. As the weight of "
@@ -1534,87 +1539,87 @@ msgstr ""
 "Váha skoků je uložená jako „%“ váhy skokana. Z toho důvodu je nutné, pokud "
 "se váha skokana změní, vyřešit novou váhu skoku."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:345
+#: ../glade/chronojump.glade.h:346
 msgid "Old jumper weight"
 msgstr "Stará váha skokana"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:346
+#: ../glade/chronojump.glade.h:347
 msgid "New jumper weight"
 msgstr "Nová váha skokana"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:347
+#: ../glade/chronojump.glade.h:348
 msgid "About"
 msgstr "O aplikaci"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:348
+#: ../glade/chronojump.glade.h:349
 msgid "<b>Chronojump CEO's</b>"
 msgstr "<b>Vedoucí projektu</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:349
+#: ../glade/chronojump.glade.h:350
 msgid "<b>Software</b>"
 msgstr "<b>Software</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:350
+#: ../glade/chronojump.glade.h:351
 msgid "<b>Hardware: Chronopic</b>"
 msgstr "<b>Hardware: Chronopic</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:351
+#: ../glade/chronojump.glade.h:352
 msgid "<b>Hardware: Devices</b>"
 msgstr "<b>Hardware: zařízení</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:352
+#: ../glade/chronojump.glade.h:353
 msgid "<b>Mathematics and Statistics support</b>"
 msgstr "<b>Podpora matematiky a statistik</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:353
+#: ../glade/chronojump.glade.h:354
 msgid "<b>OpenCV</b>"
 msgstr "<b>OpenCV</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:354
+#: ../glade/chronojump.glade.h:355
 msgid "Developers"
 msgstr "Vývojáři"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:355
+#: ../glade/chronojump.glade.h:356
 msgid "Documenters"
 msgstr "Dokumentátoři"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:356
+#: ../glade/chronojump.glade.h:357
 msgid "Translators"
 msgstr "Překladatelé"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:357
+#: ../glade/chronojump.glade.h:358
 msgid "Chronopic port help"
 msgstr "Nápověda k portům pro Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:358 ../src/gui/helpPorts.cs:101
+#: ../glade/chronojump.glade.h:359 ../src/gui/helpPorts.cs:101
 msgid "Check Chronopic port"
 msgstr "Zkontrolovat port pro Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:359 ../src/gui/helpPorts.cs:117
+#: ../glade/chronojump.glade.h:360 ../src/gui/helpPorts.cs:117
 msgid "Force Chronopic port to COM1 - COM4"
 msgstr "Vynutit použití portu COM1 – COM4"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:360
+#: ../glade/chronojump.glade.h:361
 msgid "Test image and description"
 msgstr "Obrázek a popis k testu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:361
+#: ../glade/chronojump.glade.h:362
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:362
+#: ../glade/chronojump.glade.h:363
 msgid "Server stats"
 msgstr "Statistiky serveru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:363
+#: ../glade/chronojump.glade.h:364
 msgid "Evaluators"
 msgstr "Hodnotitelé"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:364
+#: ../glade/chronojump.glade.h:365
 msgid "In server"
 msgstr "Na serveru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:365
+#: ../glade/chronojump.glade.h:366
 msgid ""
 "Uploaded\n"
 "by you"
@@ -1622,56 +1627,56 @@ msgstr ""
 "Odesláno\n"
 "od vás"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:367
+#: ../glade/chronojump.glade.h:368
 msgid "Sessions"
 msgstr "Série cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:368 ../src/exportSession.cs:178
+#: ../glade/chronojump.glade.h:369 ../src/exportSession.cs:178
 #: ../src/gui/session.cs:725 ../src/report.cs:143
 msgid "Persons"
 msgstr "Osoby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:369
+#: ../glade/chronojump.glade.h:370
 msgid "General data"
 msgstr "Obecné údaje"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:370 ../src/exportSession.cs:183
+#: ../glade/chronojump.glade.h:371 ../src/exportSession.cs:183
 #: ../src/report.cs:153 ../src/report.cs:156
 msgid "Reactive jumps"
 msgstr "Reakční skoky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:371
+#: ../glade/chronojump.glade.h:372
 msgid "Intervallic runs"
 msgstr "Intervalové běhy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:372
+#: ../glade/chronojump.glade.h:373
 msgid "Tests"
 msgstr "Testy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:373 ../src/gui/chronojump.cs:1133
+#: ../glade/chronojump.glade.h:374 ../src/gui/chronojump.cs:1134
 msgid "Edit"
 msgstr "Úprava"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:374
+#: ../glade/chronojump.glade.h:375
 msgid "Flight time"
 msgstr "Čas letu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:375 ../src/gui/encoder.cs:936
+#: ../glade/chronojump.glade.h:376 ../src/gui/encoder.cs:936
 #: ../src/gui/encoder.cs:1362 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:514
 #: ../src/gui/jump.cs:1459 ../src/gui/jump.cs:1676
 #: ../src/stats/sjCmjAbkPlus.cs:57 ../src/treeViewJump.cs:31
 msgid "Extra weight"
 msgstr "Přídavná zátěž"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:376
+#: ../glade/chronojump.glade.h:377
 msgid "Identifier"
 msgstr "Identifikátor"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:377
+#: ../glade/chronojump.glade.h:378
 msgid "Contact time"
 msgstr "Čas kontaktu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:378 ../src/constants.cs:872
+#: ../glade/chronojump.glade.h:379 ../src/constants.cs:877
 #: ../src/exportSession.cs:534 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:70
 #: ../src/gui/encoderTreeviews.cs:518 ../src/gui/run.cs:1159
 #: ../src/gui/run.cs:1346 ../src/gui/runType.cs:129
@@ -1679,23 +1684,23 @@ msgstr "Čas kontaktu"
 msgid "Distance"
 msgstr "Vzdálenost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:379
+#: ../glade/chronojump.glade.h:380
 msgid "<b>Simulated</b>"
 msgstr "<b>Simulovaný</b>"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:380
+#: ../glade/chronojump.glade.h:381
 msgid "Knee angle"
 msgstr "Úhel v koleni"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:381
+#: ../glade/chronojump.glade.h:382
 msgid "Mistakes"
 msgstr "Chyby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:382
+#: ../glade/chronojump.glade.h:383
 msgid "Video available"
 msgstr "Je k dispozici video"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:383 ../src/constants.cs:598
+#: ../glade/chronojump.glade.h:384 ../src/constants.cs:598
 #: ../src/encoder.cs:623 ../src/gui/jump.cs:1475 ../src/gui/jump.cs:1480
 #: ../src/gui/jump.cs:1517 ../src/gui/jump.cs:1520 ../src/gui/jump.cs:1549
 #: ../src/gui/jump.cs:1552 ../src/gui/jump.cs:1692 ../src/gui/jump.cs:1697
@@ -1704,30 +1709,30 @@ msgstr "Je k dispozici video"
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:384 ../src/constants.cs:597
+#: ../glade/chronojump.glade.h:385 ../src/constants.cs:597
 #: ../src/encoder.cs:625 ../src/gui/jump.cs:1477 ../src/gui/jump.cs:1482
 #: ../src/gui/jump.cs:1694 ../src/gui/jump.cs:1699
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:385
+#: ../glade/chronojump.glade.h:386
 msgid "Play video"
 msgstr "Přehrát video"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:386
+#: ../glade/chronojump.glade.h:387
 msgid "m/s"
 msgstr "m/s"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:387 ../src/gui/person.cs:2021
+#: ../glade/chronojump.glade.h:388 ../src/gui/person.cs:2021
 msgid "Kg"
 msgstr "Kg"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:388 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:68
+#: ../glade/chronojump.glade.h:389 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:68
 #: ../src/gui/encoderTreeviews.cs:516
 msgid "Start"
 msgstr "Start"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:389
+#: ../glade/chronojump.glade.h:390
 msgid ""
 "Description /\n"
 "comments"
@@ -1735,78 +1740,78 @@ msgstr ""
 "Popis /\n"
 "poznámky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:391
+#: ../glade/chronojump.glade.h:392
 msgid "Sit to stand"
 msgstr "Vstávání"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:392
+#: ../glade/chronojump.glade.h:393
 msgid "Able to stand up without using hands in a steady and controlled action."
 msgstr "Schopen(na) vstát bez pomoci rukou s dobrou koordinací a ovládáním."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:393
+#: ../glade/chronojump.glade.h:394
 msgid "Able to stand up using hands in a steady and controlled action."
 msgstr "Schopen(na) vstát s pomocí rukou s dobrou koordinací a ovládáním."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:394
+#: ../glade/chronojump.glade.h:395
 msgid "Able to stand up using hands after multiple attempts."
 msgstr "Schopen(na) vstát s pomocí rukou po několika pokusech."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:395
+#: ../glade/chronojump.glade.h:396
 msgid "Needs or asks for help."
 msgstr "Potřeboval(a) nebo si vyžádal(a) pomoc."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:396
+#: ../glade/chronojump.glade.h:397
 msgid "Undefined."
 msgstr "Nedefinováno."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:397
+#: ../glade/chronojump.glade.h:398
 msgid "MTGUG Questionnaire 1"
 msgstr "Dotazník MTGUG 1"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:398
+#: ../glade/chronojump.glade.h:399
 msgid "Kick ball"
 msgstr "Kop do balónu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:399
+#: ../glade/chronojump.glade.h:400
 msgid "Able to kick ball without losing balance."
 msgstr "Schopen(na) kopnout do balónu beze ztráty rovnováhy."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:400
+#: ../glade/chronojump.glade.h:401
 msgid "Able to kick ball but needs to take a step to get back on balance."
 msgstr ""
 "Schopen(na) kopnout do balónu, ale s potřebou udělat krok ke znovu získání "
 "stability."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:401
+#: ../glade/chronojump.glade.h:402
 msgid "Able to kick ball with difficulty finding balance."
 msgstr "Schopen(na) kopnout do balónu s obtížně udržitelnou rovnováhou."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:402
+#: ../glade/chronojump.glade.h:403
 msgid "Walk whilst counting backwards from 15 to 0"
 msgstr "Chůze s počítáním pozpátku od 15 do 0"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:403
+#: ../glade/chronojump.glade.h:404
 msgid "Able to coordinate walking with counting without making a mistake."
 msgstr "Schopen(na) koordinované chůze s počítáním bez chyby."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:404
+#: ../glade/chronojump.glade.h:405
 msgid "Able to coordinate walking with counting with one mistake."
 msgstr "Schopen(na) koordinované chůze s počítáním s jednou chybou."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:405
+#: ../glade/chronojump.glade.h:406
 msgid ""
 "Poor coordination between walking and counting with more than one mistake."
 msgstr "Špatná koordinace během chůze a počítání s více než jednou chybou."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:406
+#: ../glade/chronojump.glade.h:407
 msgid "Needs help or cannot perform the counting task."
 msgstr "Potřeboval(a) pomoc nebo neschopen(na) počítat."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:407
+#: ../glade/chronojump.glade.h:408
 msgid "Go around back of cone"
 msgstr "Zatáčení zpět okolo kuželu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:408
+#: ../glade/chronojump.glade.h:409
 msgid ""
 "Able to go around the cone without touching it, without going outside the "
 "marked area, but slowing down the pace."
@@ -1814,11 +1819,11 @@ msgstr ""
 "Schopen(na) běžet okolo kužele, aniž by se ho dotkl(a), bez vybočení s "
 "označené oblasti, ale se zpomalením tempa."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:409
+#: ../glade/chronojump.glade.h:410
 msgid "Able to go around with obvious signs of insecurity."
 msgstr "Schopen(na) běžet okolo kužele se zjevnými známkami nejistoty."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:410
+#: ../glade/chronojump.glade.h:411
 msgid ""
 "Able to go around the cone without touching it, without going outside the  "
 "marked area, and keeping up the pace."
@@ -1826,11 +1831,11 @@ msgstr ""
 "Schopen(na) běžet okolo kužele, aniž by se ho dotkl(a), bez vybočení s "
 "označené oblasti a s udržením tempa."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:411
+#: ../glade/chronojump.glade.h:412
 msgid "Step into circles"
 msgstr "Našlapování do kruhů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:412
+#: ../glade/chronojump.glade.h:413
 msgid ""
 "Able to walk, stepping one foot into each circle without touching them and "
 "without losing balance."
@@ -1838,7 +1843,7 @@ msgstr ""
 "Schopen(na) našlapovat do kruhů, aniž by se jich dotkl(a) a beze ztráty "
 "rovnováhy."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:413
+#: ../glade/chronojump.glade.h:414
 msgid ""
 "Able to walk, stepping one foot into each circle, touching one or needing to "
 "take an extra step outside the rings to regain balance."
@@ -1846,7 +1851,7 @@ msgstr ""
 "Schopen(na) našlapovat do kruhů, přičemž se jednoho dotkl(a) nebo s potřebou "
 "mezikroku mimo kruh k udržení rovnováhy."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:414
+#: ../glade/chronojump.glade.h:415
 msgid ""
 "Able to walk stepping one foot in each circle, touching more than one, or "
 "needing more than one extra step to regain balance."
@@ -1854,92 +1859,92 @@ msgstr ""
 "Schopen(na) našlapovat do kruhů, přičemž se jednoho nebo více dotkl(a) a "
 "nebo s potřebou udělat mezikroky k udržení rovnováhy."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:415
+#: ../glade/chronojump.glade.h:416
 msgid "Sit back down"
 msgstr "Posazení zpět"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:416
+#: ../glade/chronojump.glade.h:417
 msgid "Able to sit down smoothly without using hands."
 msgstr "Schopen(na) si sednout pomalu bez pomoci rukou."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:417
+#: ../glade/chronojump.glade.h:418
 msgid "Able to sit down sharply without using hands."
 msgstr "Schopen(na) se sednout zostra bez pomoci rukou."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:418
+#: ../glade/chronojump.glade.h:419
 msgid "Able to sit down using hands."
 msgstr "Schopen(na) si sednout s pomocí rukou."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:419
+#: ../glade/chronojump.glade.h:420
 msgid "slCMJ"
 msgstr "slCMJ"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:420
+#: ../glade/chronojump.glade.h:421
 msgid "Encoder capture options"
 msgstr "Volby snímání ze snímače"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:421
+#: ../glade/chronojump.glade.h:422
 msgid "Safe"
 msgstr "Bezp."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:422
+#: ../glade/chronojump.glade.h:423
 msgid "Recording time"
 msgstr "Doba záznamu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:423
+#: ../glade/chronojump.glade.h:424
 msgid "Minimal height"
 msgstr "Minimální výška"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:424
+#: ../glade/chronojump.glade.h:425
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:425
+#: ../glade/chronojump.glade.h:426
 msgid "Main variable"
 msgstr "Hlavní proměnná"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:426
+#: ../glade/chronojump.glade.h:427
 msgid "End at n inactivity seconds"
 msgstr "Ukončit v n-té sekundě nečinnosti"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:427
+#: ../glade/chronojump.glade.h:428
 msgid "Show start and duration of each repetition"
 msgstr "Zobrazit začátek a délku každého opakování"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:428
+#: ../glade/chronojump.glade.h:429
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineární"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:429
+#: ../glade/chronojump.glade.h:430
 msgid "Rotary friction"
 msgstr "Rotační třecí"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:430
+#: ../glade/chronojump.glade.h:431
 msgid "Rotary axis"
 msgstr "Rotační na ose"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:431 ../src/gui/encoder.cs:3701
-#: ../src/gui/encoder.cs:3756
+#: ../glade/chronojump.glade.h:432 ../src/gui/encoder.cs:3768
+#: ../src/gui/encoder.cs:3823
 msgid "Resistance"
 msgstr "Odolnost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:432
+#: ../glade/chronojump.glade.h:433
 msgid "Gravity"
 msgstr "Přitažlivost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:433
+#: ../glade/chronojump.glade.h:434
 msgid "Inertia"
 msgstr "Moment"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:434
+#: ../glade/chronojump.glade.h:435
 msgid "Connected to axis"
 msgstr "Připojeno k ose"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:435
+#: ../glade/chronojump.glade.h:436
 msgid "Number of anchorages"
 msgstr "Počet uchycení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:436
+#: ../glade/chronojump.glade.h:437
 msgid ""
 "Average diameter (cm) of the cone or axis where the rope is wrapped on each "
 "anchorage."
@@ -1947,29 +1952,29 @@ msgstr ""
 "Střední průměr (cm) kuželu nebo osy, když je lano ovinuto okolo všech "
 "uchycení."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:437
+#: ../glade/chronojump.glade.h:438
 msgid "Push angle"
 msgstr "Úhel působení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:438
+#: ../glade/chronojump.glade.h:439
 msgid "Weight angle"
 msgstr "Úhel zátěže"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:439
+#: ../glade/chronojump.glade.h:440
 msgid "Inertia momentum without extra weight"
 msgstr "Moment setrvačnosti bez přídavné zátěže"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:440 ../src/constants.cs:895
-#: ../src/gui/encoder.cs:892 ../src/gui/encoder.cs:4124
-#: ../src/gui/encoder.cs:4128
+#: ../glade/chronojump.glade.h:441 ../src/constants.cs:900
+#: ../src/gui/encoder.cs:892 ../src/gui/encoder.cs:4198
+#: ../src/gui/encoder.cs:4202
 msgid "Inertia M."
 msgstr "M. kotouč"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:441
+#: ../glade/chronojump.glade.h:442
 msgid "Mass of each extra load"
 msgstr "Hmotnost každé z přídavných zátěží"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:442
+#: ../glade/chronojump.glade.h:443
 msgid ""
 "Distance from the center of the axis\n"
 "to the center of the loads."
@@ -1977,63 +1982,63 @@ msgstr ""
 "Vzdálenost od středové osy\n"
 "ke středu zátěží."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:444
+#: ../glade/chronojump.glade.h:445
 msgid "Distance: center-loads"
 msgstr "Vzdálenost: střed-zátěže"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:445
+#: ../glade/chronojump.glade.h:446
 msgid "Calcule inertial momentum"
 msgstr "Vypočítat moment setrvačnosti"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:446
+#: ../glade/chronojump.glade.h:447
 msgid "Calcule IM"
 msgstr "Vypočítat MS"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:447
+#: ../glade/chronojump.glade.h:448
 msgid "Accuracy"
 msgstr "Přesnost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:448
+#: ../glade/chronojump.glade.h:449
 msgid "grams"
 msgstr "g"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:449
+#: ../glade/chronojump.glade.h:450
 msgid "Number of weights"
 msgstr "Počet závaží"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:450
+#: ../glade/chronojump.glade.h:451
 msgid "ChronoJump - Error"
 msgstr "ChronoJump – Chyba"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:451
+#: ../glade/chronojump.glade.h:452
 msgid "ChronoJump"
 msgstr "ChronoJump"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:452
+#: ../glade/chronojump.glade.h:453
 msgid "Your email"
 msgstr "Váš e-mail"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:453
+#: ../glade/chronojump.glade.h:454
 msgid "Add comments"
 msgstr "Přidat poznámky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:454
+#: ../glade/chronojump.glade.h:455
 msgid "Abort"
 msgstr "Přerušit"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:455
+#: ../glade/chronojump.glade.h:456
 msgid "Evaluator server data"
 msgstr "Údaje hodnotitele pro server"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:456
+#: ../glade/chronojump.glade.h:457
 msgid "Please fill these values."
 msgstr "Vyplňte prosím tyto hodnoty."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:457
+#: ../glade/chronojump.glade.h:458
 msgid "E-mail will never be shown in public."
 msgstr "E-mail nebude nikde zveřejněn."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:458 ../src/exportSession.cs:212
+#: ../glade/chronojump.glade.h:459 ../src/exportSession.cs:212
 #: ../src/exportSession.cs:227 ../src/gui/executeAuto.cs:192
 #: ../src/gui/jump.cs:1457 ../src/gui/jump.cs:1672 ../src/gui/person.cs:117
 #: ../src/gui/run.cs:1158 ../src/gui/run.cs:1345 ../src/gui/server.cs:164
@@ -2041,83 +2046,83 @@ msgstr "E-mail nebude nikde zveřejněn."
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:459
+#: ../glade/chronojump.glade.h:460
 msgid "E-mail"
 msgstr "E-mail"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:460
+#: ../glade/chronojump.glade.h:461
 msgid "change"
 msgstr "změnit"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:461
+#: ../glade/chronojump.glade.h:462
 msgid "Country"
 msgstr "Země"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:462
+#: ../glade/chronojump.glade.h:463
 msgid "Accredited"
 msgstr "Pověřen"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:463
+#: ../glade/chronojump.glade.h:464
 msgid "more info"
 msgstr "další info"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:464
+#: ../glade/chronojump.glade.h:465
 msgid "Date of birth"
 msgstr "Datum narození"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:465 ../src/exportSession.cs:215
+#: ../glade/chronojump.glade.h:466 ../src/exportSession.cs:215
 #: ../src/exportSession.cs:232 ../src/gui/session.cs:742
 #: ../src/gui/session.cs:977 ../src/report.cs:228 ../src/runType.cs:197
 #: ../src/runType.cs:214 ../src/runType.cs:283 ../src/runType.cs:304
 msgid "Comments"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:466
+#: ../glade/chronojump.glade.h:467
 msgid "Evaluator data"
 msgstr "Údaje hodnotitele"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:467
+#: ../glade/chronojump.glade.h:468
 msgid "Select your Chronometer"
 msgstr "Vyberte svoji časomíru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:468 ../src/constants.cs:517
+#: ../glade/chronojump.glade.h:469 ../src/constants.cs:517
 #: ../src/constants.cs:548 ../src/gui/person.cs:1243 ../src/gui/person.cs:1259
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinováno"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:469
+#: ../glade/chronojump.glade.h:470
 msgid "Chronopic 1"
 msgstr "Chronopic 1"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:470
+#: ../glade/chronojump.glade.h:471
 msgid "Chronopic 2"
 msgstr "Chronopic 2"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:471
+#: ../glade/chronojump.glade.h:472
 msgid "Chronopic 3"
 msgstr "Chronopic 3"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:472
+#: ../glade/chronojump.glade.h:473
 msgid "Other. Specify:"
 msgstr "Jiné. Uveďte:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:473
+#: ../glade/chronojump.glade.h:474
 msgid "Expand image and show description"
 msgstr "Zvětšit obrázek a zobrazit popis"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:474
+#: ../glade/chronojump.glade.h:475
 msgid "To buy or build Chronopic see website:"
 msgstr "Jak koupit nebo vyrobit zařízení Chronopic se dozvíte na webu:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:475
+#: ../glade/chronojump.glade.h:476
 msgid "Chronometer"
 msgstr "Časomíra"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:476
+#: ../glade/chronojump.glade.h:477
 msgid "Select the device you currently use"
 msgstr "Vyberte zařízení, které právě používáte"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:477
+#: ../glade/chronojump.glade.h:478
 msgid ""
 "Contact platform\n"
 "(tempered steel)"
@@ -2125,7 +2130,7 @@ msgstr ""
 "Kontaktní plošina\n"
 "(temperovaná ocel)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:479
+#: ../glade/chronojump.glade.h:480
 msgid ""
 "Contact platform\n"
 "(circuit board)"
@@ -2133,83 +2138,83 @@ msgstr ""
 "Kontaktní plošina\n"
 "(tištěné spoje)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:481
+#: ../glade/chronojump.glade.h:482
 msgid "Infrared"
 msgstr "Infrazávora"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:482
+#: ../glade/chronojump.glade.h:483
 msgid "To buy or build these devices see website:"
 msgstr "Jak koupit nebo vyrobit toto zařízení se dozvíte na webu:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:483
+#: ../glade/chronojump.glade.h:484
 msgid "Device"
 msgstr "Zařízení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:484
+#: ../glade/chronojump.glade.h:485
 msgid "Configure graph"
 msgstr "Nastavení grafu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:485
+#: ../glade/chronojump.glade.h:486
 msgid "Maximum"
 msgstr "Maximum"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:486
+#: ../glade/chronojump.glade.h:487
 msgid "Minimum"
 msgstr "Minimum"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:487
+#: ../glade/chronojump.glade.h:488
 msgid "auto"
 msgstr "automaticky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:488
+#: ../glade/chronojump.glade.h:489
 msgid "Vertical Axe"
 msgstr "Svislá osa"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:489
+#: ../glade/chronojump.glade.h:490
 msgid "Show black guide"
 msgstr "Zobrazit černé vodítko"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:490
+#: ../glade/chronojump.glade.h:491
 msgid "Show green guide"
 msgstr "Zobrazit zelené vodítko"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:491
+#: ../glade/chronojump.glade.h:492
 msgid "Guides"
 msgstr "Vodicí čáry"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:492
+#: ../glade/chronojump.glade.h:493
 msgid "Paint a circle at end"
 msgstr "Na konci nakreslit kolečko"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:493
+#: ../glade/chronojump.glade.h:494
 msgid "Show grid (on repetitive tests)"
 msgstr "Zobrazit mřížku (u opakovaných testů)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:494
+#: ../glade/chronojump.glade.h:495
 msgid "Show time"
 msgstr "Zobrazit čas"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:495
+#: ../glade/chronojump.glade.h:496
 msgid "Load sequence"
 msgstr "Načíst sekvenci"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:496
+#: ../glade/chronojump.glade.h:497
 msgid "Create new sequence"
 msgstr "Vytvořit novou sekvenci"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:497
+#: ../glade/chronojump.glade.h:498
 msgid "By persons"
 msgstr "Podle osob"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:498
+#: ../glade/chronojump.glade.h:499
 msgid "By tests"
 msgstr "Podle testů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:499
+#: ../glade/chronojump.glade.h:500
 msgid "By sets"
 msgstr "Podle sad"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:500
+#: ../glade/chronojump.glade.h:501
 msgid ""
 "First person perform all the tests,\n"
 "second person perform all the tests ..."
@@ -2217,7 +2222,7 @@ msgstr ""
 "První osoba provede všechny testy,\n"
 "druhá osoba provede všechny testy…"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:502
+#: ../glade/chronojump.glade.h:503
 msgid ""
 "All the persons perform first test,\n"
 "all the persons perform second test ..."
@@ -2225,7 +2230,7 @@ msgstr ""
 "Všechny osoby provedou první test,\n"
 "všechny osoby provedou druhý test…"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:504
+#: ../glade/chronojump.glade.h:505
 msgid ""
 "All the persons perform first set,\n"
 "all the persons perform second set ...\n"
@@ -2235,52 +2240,52 @@ msgstr ""
 "všechny osoby provedou druhou sadu…\n"
 "Jedna sada může obsahovat více testů."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:507
+#: ../glade/chronojump.glade.h:508
 msgid "Set 1"
 msgstr "Sada 1"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:508
+#: ../glade/chronojump.glade.h:509
 msgid "Set 2"
 msgstr "Sada 2"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:509
+#: ../glade/chronojump.glade.h:510
 msgid "Set 3"
 msgstr "Sada 3"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:510
+#: ../glade/chronojump.glade.h:511
 msgid "Save this sequence to be used in the future"
 msgstr "Uložit tuto sekvenci pro budoucí použití"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:511
+#: ../glade/chronojump.glade.h:512
 msgid "Description (optional)"
 msgstr "Popis (volitelné)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:512
+#: ../glade/chronojump.glade.h:513
 msgid "Select exercises"
 msgstr "Vyberte cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:513
+#: ../glade/chronojump.glade.h:514
 msgid "Next"
 msgstr "Následující"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:514
+#: ../glade/chronojump.glade.h:515
 msgid "Feet"
 msgstr "stop"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:515
+#: ../glade/chronojump.glade.h:516
 msgid "Inches"
 msgstr "palců"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:516 ../src/gui/encoder.cs:941
+#: ../glade/chronojump.glade.h:517 ../src/gui/encoder.cs:941
 #: ../src/gui/encoder.cs:1367 ../src/gui/report.cs:145
 msgid "Comment"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:517
+#: ../glade/chronojump.glade.h:518
 msgid "Create new Jump Type"
 msgstr "Vytvoření nového typu skoku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:518
+#: ../glade/chronojump.glade.h:519
 msgid "Create a new jump type in the database"
 msgstr "Vytvořit nový typ skoku v databázi"
 
@@ -2289,12 +2294,12 @@ msgstr "Vytvořit nový typ skoku v databázi"
 #. position of type in the data to be printed
 #. Constants.AllJumpsName or Constants.AllRunsName orConstants.AllPulsesName
 #. column where the uniqueID of event will be (and will be hidden)
-#: ../glade/chronojump.glade.h:519 ../src/exportSession.cs:229
+#: ../glade/chronojump.glade.h:520 ../src/exportSession.cs:229
 #: ../src/exportSession.cs:295 ../src/exportSession.cs:397
 #: ../src/exportSession.cs:537 ../src/exportSession.cs:593
 #: ../src/exportSession.cs:687 ../src/exportSession.cs:729
-#: ../src/exportSession.cs:789 ../src/gui/encoder.cs:3702
-#: ../src/gui/encoder.cs:3757 ../src/gui/executeAuto.cs:194
+#: ../src/exportSession.cs:789 ../src/gui/encoder.cs:3769
+#: ../src/gui/encoder.cs:3824 ../src/gui/executeAuto.cs:194
 #: ../src/gui/jump.cs:1460 ../src/gui/jump.cs:1677 ../src/gui/person.cs:120
 #: ../src/gui/run.cs:1160 ../src/gui/run.cs:1349 ../src/runType.cs:192
 #: ../src/runType.cs:228 ../src/runType.cs:269 ../src/runType.cs:298
@@ -2302,15 +2307,15 @@ msgstr "Vytvořit nový typ skoku v databázi"
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:520
+#: ../glade/chronojump.glade.h:521
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:521
+#: ../glade/chronojump.glade.h:522
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:522
+#: ../glade/chronojump.glade.h:523
 msgid ""
 "Main\n"
 "options"
@@ -2318,104 +2323,104 @@ msgstr ""
 "Hlavní\n"
 "volby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:524
+#: ../glade/chronojump.glade.h:525
 msgid "Limited by "
 msgstr "Omezeno "
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:525
+#: ../glade/chronojump.glade.h:526
 msgid "value"
 msgstr "hodnota"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:526 ../src/gui/jump.cs:1181
+#: ../glade/chronojump.glade.h:527 ../src/gui/jump.cs:1181
 #: ../src/gui/queryServer.cs:777
 msgid "jumps"
 msgstr "skoky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:527 ../src/constants.cs:874
+#: ../glade/chronojump.glade.h:528 ../src/constants.cs:879
 msgid "time"
 msgstr "čas"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:528
+#: ../glade/chronojump.glade.h:529
 msgid "simple"
 msgstr "jednoduchý"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:529
+#: ../glade/chronojump.glade.h:530
 msgid "repetitive"
 msgstr "opakovaný"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:530
+#: ../glade/chronojump.glade.h:531
 msgid "fixed: "
 msgstr "napevno: "
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:531
+#: ../glade/chronojump.glade.h:532
 msgid "All tests"
 msgstr "Všechny testy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:532
+#: ../glade/chronojump.glade.h:533
 msgid "Delete type"
 msgstr "Smazat typ"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:533
+#: ../glade/chronojump.glade.h:534
 msgid "Add multiple persons"
 msgstr "Přidání více osob"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:534
+#: ../glade/chronojump.glade.h:535
 msgid "Add entries from CSV (spreadsheet)"
 msgstr "Přidat záznamy z CSV (tabulka)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:535
+#: ../glade/chronojump.glade.h:536
 msgid "CSV file has headers"
 msgstr "Soubor CSV má záhlaví"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:536
+#: ../glade/chronojump.glade.h:537
 msgid "CSV file does not have headers"
 msgstr "Soubor CSV nemá záhlaví"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:537
+#: ../glade/chronojump.glade.h:538
 msgid "Full name in one column"
 msgstr "Celé jméno v jednom sloupci"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:538
+#: ../glade/chronojump.glade.h:539
 msgid "Full name in two columns"
 msgstr "Celé jméno ve dvou sloupcích"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:539
+#: ../glade/chronojump.glade.h:540
 msgid "Open CSV file"
 msgstr "Otevřít soubor CSV"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:540
+#: ../glade/chronojump.glade.h:541
 msgid "Help"
 msgstr "Nápověda"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:541
+#: ../glade/chronojump.glade.h:542
 msgid "Add entries manually"
 msgstr "Přidat záznamy ručně"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:542
+#: ../glade/chronojump.glade.h:543
 msgid "Create table"
 msgstr "Vytvořit tabulku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:543 ../src/gui/person.cs:2018
+#: ../glade/chronojump.glade.h:544 ../src/gui/person.cs:2018
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:544
+#: ../glade/chronojump.glade.h:545
 msgid "Genre"
 msgstr "Pohlaví"
 
 #. decimals
-#: ../glade/chronojump.glade.h:545 ../src/constants.cs:877
+#: ../glade/chronojump.glade.h:546 ../src/constants.cs:882
 #: ../src/exportSession.cs:230 ../src/exportSession.cs:272
 #: ../src/exportSession.cs:369 ../src/gui/person.cs:2020
 #: ../src/stats/djPower.cs:37
 msgid "Weight"
 msgstr "Váha"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:546
+#: ../glade/chronojump.glade.h:547
 msgid "75"
 msgstr "75"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:547
+#: ../glade/chronojump.glade.h:548
 msgid ""
 "This can be changed using the buttons on the top of this window.\n"
 "\n"
@@ -2427,39 +2432,39 @@ msgstr ""
 "K rozlišení mezi můžem a ženou použijte hodnoty 1/0 nebo m/f nebo M/F ve "
 "sloupci pohlaví."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:550
+#: ../glade/chronojump.glade.h:551
 msgid "Save the spreadsheet as CSV (Comma Separated Values)."
 msgstr "Uložit tabulku jako CSV (hodnoty oddělené čárkami)."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:551
+#: ../glade/chronojump.glade.h:552
 msgid "Mark if CSV file has header row or not."
 msgstr "Označit, jestli má soubor CSV záhlaví nebo ne."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:552
+#: ../glade/chronojump.glade.h:553
 msgid "Open CSV file."
 msgstr "Otevřít soubor CSV."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:553
+#: ../glade/chronojump.glade.h:554
 msgid "This help."
 msgstr "Tato nápověda."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:554
+#: ../glade/chronojump.glade.h:555
 msgid "Full name in 1 column"
 msgstr "Celé jméno v jednom sloupci"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:555
+#: ../glade/chronojump.glade.h:556
 msgid "Full name in 2 columns"
 msgstr "Celé jméno ve dvou sloupcích"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:556
+#: ../glade/chronojump.glade.h:557
 msgid "Full name in one column or in two (name/surname)."
 msgstr "Celé jméno v jedno sloupci nebo ve dvouch (jméno/příjmení)."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:557
+#: ../glade/chronojump.glade.h:558
 msgid "Load persons"
 msgstr "Načtení osob"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:558
+#: ../glade/chronojump.glade.h:559
 msgid ""
 "Select persons you want to load.\n"
 "(Persons in current session are not listed)"
@@ -2467,176 +2472,176 @@ msgstr ""
 "Vyberte osoby, které chcete načíst.\n"
 "(Osoby ze současné v seznamu nejsou)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:560
+#: ../glade/chronojump.glade.h:561
 msgid "From session"
 msgstr "Ze série cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:561
+#: ../glade/chronojump.glade.h:562
 msgid "Check"
 msgstr "Omezit na"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:562
+#: ../glade/chronojump.glade.h:563
 msgid "Search filter"
 msgstr "Vyhledávací filtr"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:563 ../src/gui/encoder.cs:1406
+#: ../glade/chronojump.glade.h:564 ../src/gui/encoder.cs:1406
 #: ../src/gui/person.cs:1884
 msgid "Load"
 msgstr "Načíst"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:564
+#: ../glade/chronojump.glade.h:565
 msgid "Select person"
 msgstr "Výběr osoby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:565
+#: ../glade/chronojump.glade.h:566
 msgid "Add new person"
 msgstr "Přidat novou osobu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:566 ../src/exportSession.cs:75
-#: ../src/gui/encoder.cs:1678 ../src/gui/person.cs:1883
+#: ../glade/chronojump.glade.h:567 ../src/exportSession.cs:75
+#: ../src/gui/encoder.cs:1718 ../src/gui/person.cs:1883
 #: ../src/gui/preferences.cs:511 ../src/gui/preferences.cs:584
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:567
+#: ../glade/chronojump.glade.h:568
 msgid "Show all tests of a person"
 msgstr "Zobrazit všechny testy osoby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:568
+#: ../glade/chronojump.glade.h:569
 msgid "show only persons in current session"
 msgstr "zobrazit pouze osoby v současné sérii cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:569 ../src/gui/person.cs:941
+#: ../glade/chronojump.glade.h:570 ../src/gui/person.cs:941
 msgid "New jumper"
 msgstr "Nový skokan"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:570 ../src/exportSession.cs:228
+#: ../glade/chronojump.glade.h:571 ../src/exportSession.cs:228
 #: ../src/gui/person.cs:118 ../src/gui/person.cs:2019
 msgid "Sex"
 msgstr "Pohlaví"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:571
+#: ../glade/chronojump.glade.h:572
 msgid "man"
 msgstr "muž"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:572
+#: ../glade/chronojump.glade.h:573
 msgid "woman"
 msgstr "žena"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:573
+#: ../glade/chronojump.glade.h:574
 msgid "Use metric units"
 msgstr "Použít metrické jednotky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:574
+#: ../glade/chronojump.glade.h:575
 msgid "Photo"
 msgstr "Fotografie"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:575
+#: ../glade/chronojump.glade.h:576
 msgid "Take snapshot"
 msgstr "Pořídit snímek"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:576
+#: ../glade/chronojump.glade.h:577
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:577 ../src/exportSession.cs:228
+#: ../glade/chronojump.glade.h:578 ../src/exportSession.cs:228
 #: ../src/gui/person.cs:119
 msgid "Date of Birth"
 msgstr "Datum narození"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:578
+#: ../glade/chronojump.glade.h:579
 msgid "Change date"
 msgstr "Změnit datum"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:579
+#: ../glade/chronojump.glade.h:580
 msgid "Data of person"
 msgstr "Údaje osoby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:580 ../src/exportSession.cs:231
+#: ../glade/chronojump.glade.h:581 ../src/exportSession.cs:231
 #: ../src/gui/person.cs:2083 ../src/gui/session.cs:726
 msgid "Sport"
 msgstr "Sport"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:581 ../src/exportSession.cs:231
+#: ../glade/chronojump.glade.h:582 ../src/exportSession.cs:231
 #: ../src/gui/person.cs:2085 ../src/gui/session.cs:727
 msgid "Specialty"
 msgstr "Zaměření"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:582 ../src/exportSession.cs:232
+#: ../glade/chronojump.glade.h:583 ../src/exportSession.cs:232
 #: ../src/gui/person.cs:2087 ../src/gui/session.cs:728
 msgid "Level"
 msgstr "Úroveň"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:583
+#: ../glade/chronojump.glade.h:584
 msgid "Add new sport"
 msgstr "Přidat nový sport"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:584
+#: ../glade/chronojump.glade.h:585
 msgid "Data of person in this session"
 msgstr "Údaje osoby v této sérii cvičení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:585
+#: ../glade/chronojump.glade.h:586
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:586
+#: ../glade/chronojump.glade.h:587
 msgid "Multimedia and encoder tests"
 msgstr "Testy multimédií a snímačů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:587
+#: ../glade/chronojump.glade.h:588
 msgid "Contact tests"
 msgstr "Kontaktní testy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:588 ../src/gui/encoder.cs:4713
-#: ../src/gui/encoder.cs:5118
+#: ../glade/chronojump.glade.h:589 ../src/gui/encoder.cs:4787
+#: ../src/gui/encoder.cs:5192
 msgid "Please, wait."
 msgstr "Čekejte prosím."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:589
+#: ../glade/chronojump.glade.h:590
 msgid "Backup database"
 msgstr "Zálohovat databázi"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:590
+#: ../glade/chronojump.glade.h:591
 msgid "Make a copy of the database"
 msgstr "Vytvořit kopii databáze"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:591
+#: ../glade/chronojump.glade.h:592
 msgid "Open database folder"
 msgstr "Otevřít složku s databází"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:592
+#: ../glade/chronojump.glade.h:593
 msgid "Restore database"
 msgstr "Obnovit databázi"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:593
+#: ../glade/chronojump.glade.h:594
 msgid "Database"
 msgstr "Databáze"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:594
+#: ../glade/chronojump.glade.h:595
 msgid "Open logs folder"
 msgstr "Otevřít složku se záznamy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:595
+#: ../glade/chronojump.glade.h:596
 msgid "Import configuration"
 msgstr "Importovat nastavení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:596
+#: ../glade/chronojump.glade.h:597
 msgid "Initial speed"
 msgstr "Počáteční rychlost"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:597
+#: ../glade/chronojump.glade.h:598
 msgid "Indexes between TF and TC"
 msgstr "Indexy mezi ČL a ČK"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:598
+#: ../glade/chronojump.glade.h:599
 msgid "QIndex"
 msgstr "Index Q"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:599
+#: ../glade/chronojump.glade.h:600
 msgid "DjIndex"
 msgstr "Index Dj"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:600
+#: ../glade/chronojump.glade.h:601
 msgid ""
 "On statistics\n"
 "show elevation as:"
@@ -2644,39 +2649,39 @@ msgstr ""
 "Ve statistikách\n"
 "zobrazit výšku jako:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:602
+#: ../glade/chronojump.glade.h:603
 msgid "Weight units:"
 msgstr "Jednotky váhy:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:603
+#: ../glade/chronojump.glade.h:604
 msgid "Height (cm)"
 msgstr "Výška (cm)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:604
+#: ../glade/chronojump.glade.h:605
 msgid "How to calculate these statistics:"
 msgstr "Jak vypočítat tuto statistiku:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:605
+#: ../glade/chronojump.glade.h:606
 msgid "Arms Use Index"
 msgstr "Index pužití rukou"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:606
+#: ../glade/chronojump.glade.h:607
 msgid "Use height"
 msgstr "Použít výšku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:607
+#: ../glade/chronojump.glade.h:608
 msgid "Use flight time"
 msgstr "Použít čas letu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:608
+#: ../glade/chronojump.glade.h:609
 msgid "Calculations"
 msgstr "Výpočty"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:609
+#: ../glade/chronojump.glade.h:610
 msgid "Speed units:"
 msgstr "Jednotky rychlosti:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:610
+#: ../glade/chronojump.glade.h:611
 msgid ""
 "\"Speed start\" means when athlete does not start with \"contact\" on the "
 "first platform or photocell.\n"
@@ -2686,421 +2691,421 @@ msgstr ""
 "fotobuňce.\n"
 "Vystartuje před nimi a k nim dorazí již s určitou rychlostí."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:612
+#: ../glade/chronojump.glade.h:613
 msgid "What to do on speed start?"
 msgstr "Co dělat při rychlém startu?"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:613
+#: ../glade/chronojump.glade.h:614
 msgid "Time starts on arrival at first device"
 msgstr "Čas začít počítat po dosažení prvního zařízení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:614
+#: ../glade/chronojump.glade.h:615
 msgid "Time starts on leaving first device"
 msgstr "Čas začít počítat po opuštění prvního zařízení"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:615
+#: ../glade/chronojump.glade.h:616
 msgid "Prevent double contacts (recommended)"
 msgstr "Zabránit dvojitému kontaktu (doporučeno)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:616
+#: ../glade/chronojump.glade.h:617
 msgid "Fix if found two or more contacts in"
 msgstr "Opravit, když jsou nalezeny dva nebo více kontaktů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:617
+#: ../glade/chronojump.glade.h:618
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:618
+#: ../glade/chronojump.glade.h:619
 msgid "Take first contact"
 msgstr "Vzít první kontakt"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:619
+#: ../glade/chronojump.glade.h:620
 msgid "Take average"
 msgstr "Vzít průměr"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:620
+#: ../glade/chronojump.glade.h:621
 msgid "Take last contact (recommended)"
 msgstr "Vzít poslední kontakt (doporučeno)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:621
+#: ../glade/chronojump.glade.h:622
 msgid "Double contacts on simple runs"
 msgstr "Dvojité kontakty v jednotlivých bězích"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:622
+#: ../glade/chronojump.glade.h:623
 msgid "Take average (recommended)"
 msgstr "Vzít průměr (doporučeno)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:623
+#: ../glade/chronojump.glade.h:624
 msgid "Take last contact"
 msgstr "Vzít poslední kontakt"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:624
+#: ../glade/chronojump.glade.h:625
 msgid "on intervallic runs"
 msgstr "na intervalových bězích"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:625
+#: ../glade/chronojump.glade.h:626
 msgid "Propulsive"
 msgstr "Hnací"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:626
+#: ../glade/chronojump.glade.h:627
 msgid "On concentric evaluate only propulsive phase"
 msgstr "Při koncentrické vyhodnotit pouze hnací fázi"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:627
+#: ../glade/chronojump.glade.h:628
 msgid "On inertial machines this option is not used."
 msgstr "U momentových kotoučů se tato volba nepoužívá."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:628
+#: ../glade/chronojump.glade.h:629
 msgid "Save the repetition with best mean power"
 msgstr "Uložit opakování s nejlepším středním výkonem"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:629
+#: ../glade/chronojump.glade.h:630
 msgid "Save all"
 msgstr "Uložit vše"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:630
+#: ../glade/chronojump.glade.h:631
 msgid "Do not save"
 msgstr "Neukládat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:631
+#: ../glade/chronojump.glade.h:632
 msgid "Save repetitions automatically on capture"
 msgstr "Uložit opakování automaticky po jejich sejmutí"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:632
+#: ../glade/chronojump.glade.h:633
 msgid "Smooth"
 msgstr "Vyhlazování"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:633
+#: ../glade/chronojump.glade.h:634
 msgid "Recommended:"
 msgstr "Doporučeno:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:634
+#: ../glade/chronojump.glade.h:635
 msgid "Smoothing"
 msgstr "Vyhlazování"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:635
+#: ../glade/chronojump.glade.h:636
 msgid "Non weighted"
 msgstr "Nevážené"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:636
+#: ../glade/chronojump.glade.h:637
 msgid "Weighted"
 msgstr "Vážené"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:637
+#: ../glade/chronojump.glade.h:638
 msgid "Weighted^2"
 msgstr "Vážené ²"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:638
+#: ../glade/chronojump.glade.h:639
 msgid "Weighted^3"
 msgstr "Vážené ³"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:639
+#: ../glade/chronojump.glade.h:640
 msgid "Recommended: Weighted^2"
 msgstr "Doporučeno: Vážené ²"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:640
+#: ../glade/chronojump.glade.h:641
 msgid "1RM prediction"
 msgstr "Odhad 1RM"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:641
+#: ../glade/chronojump.glade.h:642
 msgid "Select the camera"
 msgstr "Vybrat kameru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:642
+#: ../glade/chronojump.glade.h:643
 msgid "Camera"
 msgstr "Kamera"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:643
+#: ../glade/chronojump.glade.h:644
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:644
+#: ../glade/chronojump.glade.h:645
 msgid "Use detected language"
 msgstr "Použít zjištěný jazyk"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:645
+#: ../glade/chronojump.glade.h:646
 msgid "recommended"
 msgstr "doporučeno"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:646
+#: ../glade/chronojump.glade.h:647
 msgid "Force language"
 msgstr "Určit jazyk"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:647
+#: ../glade/chronojump.glade.h:648
 msgid "Translate statistics graphs"
 msgstr "Překlad grafů se statistikami"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:648
+#: ../glade/chronojump.glade.h:649
 msgid "Translate"
 msgstr "Překládat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:649
+#: ../glade/chronojump.glade.h:650
 msgid "Do not translate"
 msgstr "Nepřekládat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:650
+#: ../glade/chronojump.glade.h:651
 msgid "This change needs restarting Chronojump"
 msgstr "Tato změna vyžaduje restart aplikace Chronojump"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:651
+#: ../glade/chronojump.glade.h:652
 msgid "Ask for confirm test deletion"
 msgstr "Žádat potvrzení při mazání testu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:652
+#: ../glade/chronojump.glade.h:653
 msgid "Ask user if really wants to delete a test"
 msgstr "Dotazovat se uživatele, zda opravdu chce test smazat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:653
+#: ../glade/chronojump.glade.h:654
 msgid "Decimal number"
 msgstr "Desetinné číslo"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:654
+#: ../glade/chronojump.glade.h:655
 msgid "Export to spreadsheet"
 msgstr "Exportovat do tabulkového kalkulátoru"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:655
+#: ../glade/chronojump.glade.h:656
 msgid "Latin"
 msgstr "Latinka"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:656
+#: ../glade/chronojump.glade.h:657
 msgid "Non-Latin"
 msgstr "Jiná než latinka"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:657
+#: ../glade/chronojump.glade.h:658
 msgid "Query to server"
 msgstr "Dotaz na server"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:658
+#: ../glade/chronojump.glade.h:659
 msgid "Perform a query to the server."
 msgstr "Provést dotaz na server"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:659
+#: ../glade/chronojump.glade.h:660
 msgid "Type of test"
 msgstr "Typ testu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:660
+#: ../glade/chronojump.glade.h:661
 msgid "Variable"
 msgstr "Proměnná"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:661
+#: ../glade/chronojump.glade.h:662
 msgid "Test variables"
 msgstr "Proměnné testu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:662
+#: ../glade/chronojump.glade.h:663
 msgid "Continent"
 msgstr "Světadíl"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:663
+#: ../glade/chronojump.glade.h:664
 msgid "And"
 msgstr "a"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:664
+#: ../glade/chronojump.glade.h:665
 msgid "Age"
 msgstr "Věk"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:665
+#: ../glade/chronojump.glade.h:666
 msgid "Person variables"
 msgstr "Proměnné osoby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:666
+#: ../glade/chronojump.glade.h:667
 msgid "Evaluator"
 msgstr "Hodnotitel"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:667
+#: ../glade/chronojump.glade.h:668
 msgid "Show query"
 msgstr "Zobrazit dotaz"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:668
+#: ../glade/chronojump.glade.h:669
 msgid "Results:"
 msgstr "Výsledky:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:669
+#: ../glade/chronojump.glade.h:670
 msgid "Average:"
 msgstr "Průměr:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:670
+#: ../glade/chronojump.glade.h:671
 msgid "Query"
 msgstr "Dotaz"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:671
+#: ../glade/chronojump.glade.h:672
 msgid "Notes"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:672
+#: ../glade/chronojump.glade.h:673
 msgid "Totaltime"
 msgstr "Celkový čas"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:673
+#: ../glade/chronojump.glade.h:674
 msgid "Configure feedback"
 msgstr "Nastavení zpětné vazby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:674
+#: ../glade/chronojump.glade.h:675
 msgid "Select conditions for beep signals"
 msgstr "Vybrat podmínky pro zvukové signály"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:675
+#: ../glade/chronojump.glade.h:676
 msgid "show best TF / TC"
 msgstr "zobrazit nejlepší ČL / ČK"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:676
+#: ../glade/chronojump.glade.h:677
 msgid "show worst TF / TC"
 msgstr "zobrazit nejhorší ČL / ČK"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:677
+#: ../glade/chronojump.glade.h:678
 msgid "show best time"
 msgstr "zobrazit nejlepší čas"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:678
+#: ../glade/chronojump.glade.h:679
 msgid "show worst time"
 msgstr "zobrazit nejhorší čas"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:679
+#: ../glade/chronojump.glade.h:680
 msgid "Best and worst values"
 msgstr "Nejlepší a nejhorší hodnoty"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:680
+#: ../glade/chronojump.glade.h:681
 msgid "Bell good"
 msgstr "Gong dobře"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:681
+#: ../glade/chronojump.glade.h:682
 msgid "Bell bad"
 msgstr "Gong špatně"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:682
+#: ../glade/chronojump.glade.h:683
 msgid "<b>Time</b> (s)"
 msgstr "<b>Čas</b> (s)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:683
+#: ../glade/chronojump.glade.h:684
 msgid "Conditions"
 msgstr "Podmínky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:684
+#: ../glade/chronojump.glade.h:685
 msgid "<b>Height</b> (cm)"
 msgstr "<b>Výška</b> (cm)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:685
+#: ../glade/chronojump.glade.h:686
 msgid "<b>Mean speed</b> (m/s)"
 msgstr "<b>Střední rychlost</b> (m/s)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:686
+#: ../glade/chronojump.glade.h:687
 msgid "<b>Max speed</b> (m/s)"
 msgstr "<b>Maximální rychlost</b> (m/s)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:687
+#: ../glade/chronojump.glade.h:688
 msgid "<b>Mean force</b> (N)"
 msgstr "<b>Střední síla</b> (N)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:688
+#: ../glade/chronojump.glade.h:689
 msgid "<b>Max force</b> (N)"
 msgstr "<b>Max. síla</b> (N)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:689 ../src/constants.cs:869
+#: ../glade/chronojump.glade.h:690 ../src/constants.cs:873
 msgid "Force"
 msgstr "Síla"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:690
+#: ../glade/chronojump.glade.h:691
 msgid "<b>Mean power</b> (W)"
 msgstr "<b>Střední výkon</b> (W)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:691
+#: ../glade/chronojump.glade.h:692
 msgid "<b>Peak power</b> (W)"
 msgstr "<b>Špičkový výkon</b> (W)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:692
+#: ../glade/chronojump.glade.h:693
 msgid "\"Good\" bell"
 msgstr "Gong „dobře“"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:693
+#: ../glade/chronojump.glade.h:694
 msgid "\"Bad\" bell"
 msgstr "Gong „špatně“"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:694
+#: ../glade/chronojump.glade.h:695
 msgid "test!"
 msgstr "test!"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:695
+#: ../glade/chronojump.glade.h:696
 msgid "test bells"
 msgstr "testovat gongy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:696
+#: ../glade/chronojump.glade.h:697
 msgid "Chronojump Report window"
 msgstr "Okno výstupní sestavy Chronojump"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:697
+#: ../glade/chronojump.glade.h:698
 msgid "Select data for HTML report"
 msgstr "Vyberte údaje pro výstupní sestavu v HTML"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:698
+#: ../glade/chronojump.glade.h:699
 msgid "show..."
 msgstr "zobrazit…"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:699 ../src/constants.cs:339
+#: ../glade/chronojump.glade.h:700 ../src/constants.cs:339
 #: ../src/gui/convertWeight.cs:61 ../src/gui/convertWeight.cs:108
 msgid "Simple"
 msgstr "Jednoduchý"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:700 ../src/gui/convertWeight.cs:62
+#: ../glade/chronojump.glade.h:701 ../src/gui/convertWeight.cs:62
 #: ../src/gui/convertWeight.cs:110
 msgid "Reactive"
 msgstr "Reakční"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:701
+#: ../glade/chronojump.glade.h:702
 msgid "Intervallic"
 msgstr "Intervalový"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:702
+#: ../glade/chronojump.glade.h:703
 msgid "Include tracks"
 msgstr "Včetně drah"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:703
+#: ../glade/chronojump.glade.h:704
 msgid "Include individual"
 msgstr "Včetně individuálních"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:704
+#: ../glade/chronojump.glade.h:705
 msgid "Data"
 msgstr "Data"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:705
+#: ../glade/chronojump.glade.h:706
 msgid "general data"
 msgstr "obecné údaje"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:706
+#: ../glade/chronojump.glade.h:707
 msgid "Up"
 msgstr "Výše"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:707
+#: ../glade/chronojump.glade.h:708
 msgid "Down"
 msgstr "Níže"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:708
+#: ../glade/chronojump.glade.h:709
 msgid "See graph"
 msgstr "Zobrazit graf"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:709
+#: ../glade/chronojump.glade.h:710
 msgid "Add comment"
 msgstr "Přidat poznámku"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:710
+#: ../glade/chronojump.glade.h:711
 msgid "Remove"
 msgstr "Odebrat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:711
+#: ../glade/chronojump.glade.h:712
 msgid "statistics data"
 msgstr "údaje statistiky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:712
+#: ../glade/chronojump.glade.h:713
 msgid "Make report"
 msgstr "Vytvořit výstupní sestavu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:713
+#: ../glade/chronojump.glade.h:714
 msgid "Create new Run Type"
 msgstr "Vytvoření nového typu běhu"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:714
+#: ../glade/chronojump.glade.h:715
 msgid "Create a new run type in the database"
 msgstr "Vytvořit nový typ běhu v databázi"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:715
+#: ../glade/chronojump.glade.h:716
 msgid ""
 "Limited by\n"
 "(how it finishes)"
@@ -3108,31 +3113,31 @@ msgstr ""
 "Omezen pomocí\n"
 "(co určuje konec)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:717 ../src/gui/run.cs:1008
+#: ../glade/chronojump.glade.h:718 ../src/gui/run.cs:1008
 msgid "tracks"
 msgstr "dráhy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:718
+#: ../glade/chronojump.glade.h:719
 msgid "time (s)"
 msgstr "čas (s)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:719
+#: ../glade/chronojump.glade.h:720
 msgid "intervallic"
 msgstr "intervalový"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:720
+#: ../glade/chronojump.glade.h:721
 msgid "Variable (user will select distance at each test)"
 msgstr "Proměnná (uživatel u každého testu vzdálenost zadá)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:721
+#: ../glade/chronojump.glade.h:722
 msgid "Fixed (distance will be always the same)"
 msgstr "Pevná (vzdálenost bude vždy stejná)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:722
+#: ../glade/chronojump.glade.h:723
 msgid "(m)"
 msgstr "(m)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:723
+#: ../glade/chronojump.glade.h:724
 msgid ""
 "Different (each track have different distance\n"
 "suitable for agility tests and RSA)"
@@ -3140,19 +3145,19 @@ msgstr ""
 "Různá (každá dráha má jinou délku\n"
 "vhodnou pro testy hbitosti a RSA)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:725
+#: ../glade/chronojump.glade.h:726
 msgid "Number of different tracks"
 msgstr "Počet různých drah"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:726
+#: ../glade/chronojump.glade.h:727
 msgid "Help RSA"
 msgstr "Nápověda k RSA"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:727
+#: ../glade/chronojump.glade.h:728
 msgid "Distance of each track"
 msgstr "Délka každé dráhy"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:728
+#: ../glade/chronojump.glade.h:729
 msgid ""
 "Please fill these values\n"
 "(bold titles are required)"
@@ -3160,44 +3165,44 @@ msgstr ""
 "Vyplňte prosím tyto hodnoty\n"
 "(tučné položky jsou vyžadovány)"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:730 ../src/exportSession.cs:213
+#: ../glade/chronojump.glade.h:731 ../src/exportSession.cs:213
 #: ../src/gui/person.cs:2393 ../src/gui/session.cs:723
 #: ../src/gui/session.cs:975 ../src/report.cs:227
 msgid "Place"
 msgstr "Místo"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:731 ../src/exportSession.cs:214
+#: ../glade/chronojump.glade.h:732 ../src/exportSession.cs:214
 #: ../src/gui/encoder.cs:940 ../src/gui/encoder.cs:1365
-#: ../src/gui/encoder.cs:3860 ../src/gui/session.cs:724
+#: ../src/gui/encoder.cs:3927 ../src/gui/session.cs:724
 #: ../src/gui/session.cs:976 ../src/report.cs:227
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:732
+#: ../glade/chronojump.glade.h:733
 msgid "Different"
 msgstr "Různé"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:733
+#: ../glade/chronojump.glade.h:734
 msgid "All the same"
 msgstr "Všichni stejně"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:734
+#: ../glade/chronojump.glade.h:735
 msgid "Person's data"
 msgstr "Údaje osoby"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:735
+#: ../glade/chronojump.glade.h:736
 msgid "Show data of jump and run tests"
 msgstr "Zobrazit data z testů skoků a běhů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:736
+#: ../glade/chronojump.glade.h:737
 msgid "Show data of encoder tests"
 msgstr "Zobrazit data z testů snímačů"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:737
+#: ../glade/chronojump.glade.h:738
 msgid "Upload session to server"
 msgstr "Odeslání série cvičení na server"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:738 ../src/gui/person.cs:2396
+#: ../glade/chronojump.glade.h:739 ../src/gui/person.cs:2396
 msgid ""
 "Jumps\n"
 "reactive"
@@ -3205,7 +3210,7 @@ msgstr ""
 "Skoky\n"
 "reakční"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:740
+#: ../glade/chronojump.glade.h:741
 msgid ""
 "Runs\n"
 "intervallic"
@@ -3213,7 +3218,7 @@ msgstr ""
 "Běhy\n"
 "intervalové"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:742
+#: ../glade/chronojump.glade.h:743
 msgid ""
 "Reaction\n"
 "times"
@@ -3221,19 +3226,19 @@ msgstr ""
 "Doba\n"
 "reakce"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:744
+#: ../glade/chronojump.glade.h:745
 msgid "Multi Chronopic"
 msgstr "Multi Chronopic"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:745
+#: ../glade/chronojump.glade.h:746
 msgid "Names will be hidden"
 msgstr "Jména budou skrytá"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:746
+#: ../glade/chronojump.glade.h:747
 msgid "Codes:"
 msgstr "Kódy:"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:747
+#: ../glade/chronojump.glade.h:748
 msgid ""
 "<i>U</i> Uploaded.\n"
 "<i>E</i> Not uploaded. Already Exists.\n"
@@ -3243,44 +3248,44 @@ msgstr ""
 "<i>E</i> Neodesláno. Již existuje.\n"
 "<i>S</i> Neodesláno. Simulovaný test."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:750
+#: ../glade/chronojump.glade.h:751
 msgid "Thanks for your time.  Graphs will be updated on server at 3h7min UTC."
 msgstr ""
 "Díky za vaši ochotu. Grafy budou na serveru aktualizovány ve 3 h 7 min UTC."
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:751
+#: ../glade/chronojump.glade.h:752
 msgid "Loading Chronojump..."
 msgstr "Načítá se ChronoJump…"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:752
+#: ../glade/chronojump.glade.h:753
 msgid "Cancel connection with server"
 msgstr "Zrušit spojení se serverem"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:753
+#: ../glade/chronojump.glade.h:754
 msgid "Select sessions for statistics"
 msgstr "Výběr série cvičení pro statistiky"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:754
+#: ../glade/chronojump.glade.h:755
 msgid "unselected"
 msgstr "nevybrané"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:755
+#: ../glade/chronojump.glade.h:756
 msgid "selected"
 msgstr "vybrané"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:756
+#: ../glade/chronojump.glade.h:757
 msgid "select ->"
 msgstr "vybrat ->"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:757
+#: ../glade/chronojump.glade.h:758
 msgid "<- unselect"
 msgstr "<- odebrat"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:758
+#: ../glade/chronojump.glade.h:759
 msgid "all"
 msgstr "vše"
 
-#: ../glade/chronojump.glade.h:759
+#: ../glade/chronojump.glade.h:760
 msgid "none"
 msgstr "nic"
 
@@ -3575,7 +3580,7 @@ msgstr "Aktualizujte prosím na novou verzi."
 msgid "Chronojump crashed before."
 msgstr "Předchozí zhroucení ChronoJump"
 
-#: ../src/chronojump.cs:455 ../src/gui/chronojump.cs:1186
+#: ../src/chronojump.cs:455 ../src/gui/chronojump.cs:1187
 msgid "Please, update to new version: "
 msgstr "Aktualizujte prosím na novou verzi:"
 
@@ -3923,7 +3928,7 @@ msgid "Female university students"
 msgstr "Studentky univerzity"
 
 #. *4.0 for having double division
-#: ../src/constants.cs:325 ../src/constants.cs:871 ../src/stats/potency.cs:60
+#: ../src/constants.cs:325 ../src/constants.cs:876 ../src/stats/potency.cs:60
 msgid "Peak Power"
 msgstr "Špičkový výkon"
 
@@ -4219,7 +4224,7 @@ msgstr ""
 msgid "If you want to use other formulas, go to Analyze."
 msgstr "Pokud chcete jiné vzorce, přejděte do analýz."
 
-#: ../src/constants.cs:640 ../src/constants.cs:878
+#: ../src/constants.cs:640 ../src/constants.cs:883
 msgid "Mass"
 msgstr "Hmotnost"
 
@@ -4251,107 +4256,111 @@ msgstr "Start ze stoje. Odstartováno bez počáteční rychlosti."
 msgid "Sorry, no cameras found."
 msgstr "Bohužel, ale kamera nebyla nalezena."
 
-#: ../src/constants.cs:864 ../src/gui/jump.cs:67
+#: ../src/constants.cs:868 ../src/gui/jump.cs:67
 msgid "jump"
 msgstr "skok"
 
-#: ../src/constants.cs:865
+#: ../src/constants.cs:869
 msgid "body speed"
 msgstr "rychlost těla"
 
-#: ../src/constants.cs:866
+#: ../src/constants.cs:870
 msgid "speed"
 msgstr "rychlost"
 
-#: ../src/constants.cs:868
+#: ../src/constants.cs:872
 msgid "Accel."
 msgstr "zrychlení"
 
-#: ../src/constants.cs:873
+#: ../src/constants.cs:875
+msgid "Average Power"
+msgstr "Průměrný výkon"
+
+#: ../src/constants.cs:878
 msgid "Time to Peak Power"
 msgstr "Čas do špičkového výkonu"
 
-#: ../src/constants.cs:875
+#: ../src/constants.cs:880
 msgid "Range"
 msgstr "Rozsah"
 
-#: ../src/constants.cs:876
+#: ../src/constants.cs:881
 msgid "distance"
 msgstr "vzdálenost"
 
-#: ../src/constants.cs:879
+#: ../src/constants.cs:884
 msgid "eccentric"
 msgstr "excentrická"
 
-#: ../src/constants.cs:880
+#: ../src/constants.cs:885
 msgid "concentric"
 msgstr "koncentrická"
 
-#: ../src/constants.cs:881
+#: ../src/constants.cs:886
 msgid "land"
 msgstr "zem"
 
-#: ../src/constants.cs:882
+#: ../src/constants.cs:887
 msgid "air"
 msgstr "vzduch"
 
-#: ../src/constants.cs:883
+#: ../src/constants.cs:888
 msgid "jump height"
 msgstr "výška skoku"
 
 #. checkboxes
-#: ../src/constants.cs:884 ../src/gui/encoder.cs:933
+#: ../src/constants.cs:889 ../src/gui/encoder.cs:933
 #: ../src/gui/encoderTreeviews.cs:510
 msgid "Repetition"
 msgstr "Opakování"
 
-#: ../src/constants.cs:885 ../src/gui/encoder.cs:3575
-#: ../src/gui/encoder.cs:3583
+#: ../src/constants.cs:890 ../src/gui/encoder.cs:3642
+#: ../src/gui/encoder.cs:3650
 msgid "Not enough data."
 msgstr "Nedostatek dat."
 
-#: ../src/constants.cs:886
+#: ../src/constants.cs:891
 msgid "Encoder is not connected."
 msgstr "Snímač není připojen."
 
-#: ../src/constants.cs:887
+#: ../src/constants.cs:892
 msgid "prediction"
 msgstr "odhad"
 
-#: ../src/constants.cs:888
+#: ../src/constants.cs:893
 msgid "Concentric mean speed on bench press 1RM is"
 msgstr "Koncentrická střední rychlost na vzpěračské lavici 1RM je"
 
-#: ../src/constants.cs:889
+#: ../src/constants.cs:894
 msgid "Estimated percentual load ="
 msgstr "Odhadované procentuální zatížení ="
 
-#: ../src/constants.cs:890
+#: ../src/constants.cs:895
 msgid "Adapted from"
 msgstr "Přizpůsobeno z"
 
-#: ../src/constants.cs:891
+#: ../src/constants.cs:896
 msgid "Mean speed in concentric propulsive phase"
 msgstr "Střední rychlost v koncentrické hnací fázi"
 
-#: ../src/constants.cs:892
+#: ../src/constants.cs:897
 msgid "Sorry, no repetitions matched your criteria."
 msgstr "Bohužel, žádná opakování neodpovídají vašim kritériím."
 
-#: ../src/constants.cs:893
+#: ../src/constants.cs:898
 msgid "Need at least three jumps"
 msgstr "Potřebuje nejméně tři skoky"
 
-#: ../src/constants.cs:894 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:513
+#: ../src/constants.cs:899 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:513
 msgid "Laterality"
 msgstr "Do strany"
 
-#: ../src/constants.cs:894 ../src/gui/encoder.cs:3315
+#: ../src/constants.cs:899 ../src/gui/encoder.cs:3367
 #: ../src/sqlite/main.cs:1790 ../src/sqlite/main.cs:1791
 msgid "RL"
 msgstr "PL"
 
-#: ../src/constants.cs:894 ../src/gui/encoder.cs:3315
+#: ../src/constants.cs:899 ../src/gui/encoder.cs:3367
 #: ../src/sqlite/main.cs:1793 ../src/sqlite/main.cs:1794
 msgid "R"
 msgstr "P"
@@ -4631,7 +4640,7 @@ msgid "Run will not be recorded. Out of time."
 msgstr "Běh nebude zaznamenán (je mimo časový limit)."
 
 #: ../src/execute/run.cs:948 ../src/exportSession.cs:591
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4322 ../src/gui/run.cs:1380 ../src/gui/run.cs:1448
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4323 ../src/gui/run.cs:1380 ../src/gui/run.cs:1448
 #: ../src/gui/run.cs:1500
 msgid "Tracks"
 msgstr "Dráhy"
@@ -4644,17 +4653,17 @@ msgstr "Uložení výstupní sestavy jako…"
 msgid "Export session in format "
 msgstr "Export série cvičení ve formátu "
 
-#: ../src/exportSession.cs:76 ../src/gui/encoder.cs:1679
+#: ../src/exportSession.cs:76 ../src/gui/encoder.cs:1719
 msgid "Export"
 msgstr "Exportovat"
 
-#: ../src/exportSession.cs:94 ../src/gui/encoder.cs:1701
+#: ../src/exportSession.cs:94 ../src/gui/encoder.cs:1741
 msgid "Are you sure you want to overwrite file: "
 msgstr "Opravdu chcete přepsat soubor: "
 
 #: ../src/exportSession.cs:102 ../src/exportSession.cs:134
-#: ../src/gui/encoder.cs:1722 ../src/gui/encoder.cs:1751
-#: ../src/gui/encoder.cs:1759 ../src/gui/encoder.cs:1766
+#: ../src/gui/encoder.cs:1762 ../src/gui/encoder.cs:1791
+#: ../src/gui/encoder.cs:1799 ../src/gui/encoder.cs:1806
 #, csharp-format
 msgid "Saved to {0}"
 msgstr "Uloženo do {0}"
@@ -4665,7 +4674,7 @@ msgid "Cannot export to file {0} "
 msgstr "Nelze exportovat soubor {0} "
 
 #. report does not currently send the appBar reference
-#: ../src/exportSession.cs:115 ../src/gui/encoder.cs:1737
+#: ../src/exportSession.cs:115 ../src/gui/encoder.cs:1777
 msgid "Cancelled."
 msgstr "Zrušeno."
 
@@ -4897,99 +4906,99 @@ msgstr "Nainstalovaná verze je:"
 msgid "Last version published: "
 msgstr "Poslední vydaná verze:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:843
+#: ../src/gui/chronojump.cs:844
 #, csharp-format
 msgid "Chronojump database version file: {0}"
 msgstr "Soubor verze databáze ChronoJump: {0}"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:887
+#: ../src/gui/chronojump.cs:888
 msgid "Preferences loaded"
 msgstr "Předvolby načteny"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1137
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1138
 msgid "Show all tests of"
 msgstr "Zobrazit všechny testy osoby"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1144
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1145
 #, csharp-format
 msgid "Delete {0} from this session"
 msgstr "Smazat osobu {0} z této série cvičení"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1169
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1170
 msgid "Please, first fill evaluator data."
 msgstr "Nejdříve prosím vyplňte údaje hodnotitele."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1171
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1172
 msgid "Please, first check evaluator data is ok."
 msgstr "Nejdříve prosím zkontrolujte zda jsou údaje hodnotitele správné."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1185
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1186
 msgid "Your version of Chronojump is too old for this."
 msgstr "Vaše verze aplikace ChronoJump je pro tyto účely příliš stará."
 
 #. false: don't do insertion
 #. false: don't do insertion
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1253
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1254
 msgid "Do you want to upload evaluator data now?"
 msgstr "Chcete nyní odeslat údaje hodnotitele?"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1257
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1258
 msgid "Currently cannot upload."
 msgstr "Nyní nelze odesílat."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1327
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1328
 msgid "<b>Weight</b> of the following persons is not ok:"
 msgstr "<b>Váha</b> následujících osob není v pořádku:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1341
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1342
 msgid "<b>Country</b> of the following persons is undefined:"
 msgstr "<b>Země</b> není u následujících osob zadána:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1355
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1356
 msgid "<b>Sport</b> of the following persons is undefined:"
 msgstr "<b>Sport</b> není u následujících osob zadán:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1369
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1370
 msgid "Please, fix this before uploading:"
 msgstr "Před odesláním opravte prosím následující chyby:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1371
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1372
 msgid "Or when upload session again, mark these persons as not to be uploaded."
 msgstr ""
 "Nebo, když budete sérii cvičení znovu odesílat, označte tyto osoby, aby se "
 "neodesílaly."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1388
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1389
 msgid "Session will be uploaded to server."
 msgstr "Série cvičení bude odeslána na server."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1389
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1390
 msgid "Names, date of birth and descriptions of persons will be hidden."
 msgstr "Jména, data narození a popisy osob budou skryté."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1390
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1391
 msgid "You can upload again this session if you add more data or persons."
 msgstr ""
 "Můžete tuto sérii cvičení odeslat znovu, když přidáte další data nebo osoby."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1393
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1394
 msgid "Session has been uploaded to server before."
 msgstr "Série cvičení byla na server odeslaná již dříve."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1394
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1395
 msgid "Uploading new data."
 msgstr "Odesílají se nová data."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1396
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1397
 msgid "All the uploaded data will be licensed as:"
 msgstr "Všechna odeslaná data budou licencována jako:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1397
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1398
 msgid "Creative Commons Attribution 3.0"
 msgstr "Creative Commons Attribution 3.0"
 
 #. label_link
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1402
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1403
 msgid "Are you sure you want to upload this session to server?"
 msgstr "Opravdu chcete tuto sérii cvičení odeslat na server?"
 
@@ -5070,27 +5079,27 @@ msgstr "Opravdu chcete tuto sérii cvičení odeslat na server?"
 #. myItem.Sensitive = false;
 #. myMenu.Attach( myItem, 0, 1, 0, 1 );
 #.
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1532 ../src/gui/chronojump.cs:1621
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1703 ../src/gui/chronojump.cs:1787
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1869 ../src/gui/chronojump.cs:1952
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2050 ../src/gui/genericWindow.cs:676
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1533 ../src/gui/chronojump.cs:1622
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1704 ../src/gui/chronojump.cs:1788
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1870 ../src/gui/chronojump.cs:1953
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2051 ../src/gui/genericWindow.cs:676
 msgid "Edit selected"
 msgstr "Upravit vybraný"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1539 ../src/gui/chronojump.cs:1632
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1710 ../src/gui/chronojump.cs:1798
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1876 ../src/gui/chronojump.cs:1963
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2063 ../src/gui/executeAuto.cs:241
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1540 ../src/gui/chronojump.cs:1633
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1711 ../src/gui/chronojump.cs:1799
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1877 ../src/gui/chronojump.cs:1964
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2064 ../src/gui/executeAuto.cs:241
 #: ../src/gui/genericWindow.cs:680 ../src/gui/genericWindow.cs:685
 msgid "Delete selected"
 msgstr "Smazat vybraný"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1625 ../src/gui/chronojump.cs:1791
-#: ../src/gui/chronojump.cs:1956
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1626 ../src/gui/chronojump.cs:1792
+#: ../src/gui/chronojump.cs:1957
 msgid "Repair selected"
 msgstr "Opravit vybraný"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2435
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2436
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Could not delete file:\n"
@@ -5101,27 +5110,27 @@ msgstr ""
 
 #. reportWin is still not created, not need to Fill again
 #. feedback (more in 1st session created)
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2501
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2502
 msgid "Session created, now add or load persons."
 msgstr "Série cvičení byla vytvořena, nyní přidejte nebo načtěte osoby."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2576
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2577
 msgid "Are you sure you want to delete the current session"
 msgstr "Opravdu chcete smazat současnou sérii cvičení"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2576
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2577
 msgid "and all the session tests?"
 msgstr "a všechny testy série cvičení?"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2582
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2583
 msgid "Deleted session and all its tests."
 msgstr "Smazána série cvičení a všechny její testy."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2592
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2593
 msgid "Encoder data will not be exported."
 msgstr "Data ze snímače nebudou exportována."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2736 ../src/gui/person.cs:618
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2737 ../src/gui/person.cs:618
 #, csharp-format
 msgid "Successfully added one person."
 msgid_plural "Successfully added {0} persons."
@@ -5129,7 +5138,7 @@ msgstr[0] "Úspěšně přidána jedna osoba."
 msgstr[1] "Úspěšně přidány {0} osoby."
 msgstr[2] "Úspěšně přidáno {0} osob."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2807
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2808
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete the current person and all his/her tests "
 "(jumps, runs, pulses, ...) from this session?\n"
@@ -5140,23 +5149,23 @@ msgstr ""
 "(Její osobní údaje a její testy v ostatních sériích cvičení zůstanou "
 "zachovány)"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2808
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2809
 msgid "Current Person: "
 msgstr "Současná osoba:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:2815
+#: ../src/gui/chronojump.cs:2816
 msgid "Deleted person and all his/her tests on this session."
 msgstr "Vymazána osoba a všechny její testy v této sérii cvičení."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3497
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3498
 msgid "Please, touch the contact platform for full cancelling."
 msgstr "Pro úplné zrušení se prosím dotkněte kontaktu plošiny."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3498 ../src/gui/chronojump.cs:3602
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3499 ../src/gui/chronojump.cs:3603
 msgid "Then press Accept"
 msgstr "Následně zmáčkněte Příjmout"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3546
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3547
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Please, touch the contact platform on Chronopic/s [{0}] for full "
@@ -5167,11 +5176,11 @@ msgstr ""
 "Chronopic [{0}].\n"
 "Potom zmáčkněte tlačítko\n"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3601
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3602
 msgid "Please, touch the contact platform for full finishing."
 msgstr "Pro úplné dokončení se prosím dotkněte kontaktu plošiny ."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3675
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3676
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Please, touch the contact platform on Chronopic/s [{0}] for full finishing."
@@ -5179,181 +5188,181 @@ msgstr ""
 "Pro úplné dokončení se prosím dotkněte kontaktu plošiny na zařízení(ch) "
 "Chronopic [{0}]."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3676
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3677
 msgid "Then press this button:\n"
 msgstr "Potom zmáčkněte toto tlačítko:\n"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3746
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3747
 msgid "Sorry, RSA tests cannot be simulated."
 msgstr "Bohužel, testy RSA nemohou být simulovány."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:3966 ../src/gui/chronojump.cs:4121
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4249 ../src/gui/chronojump.cs:4375
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4488 ../src/gui/chronojump.cs:4608
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4908 ../src/gui/encoder.cs:2046
+#: ../src/gui/chronojump.cs:3967 ../src/gui/chronojump.cs:4122
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4250 ../src/gui/chronojump.cs:4376
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4489 ../src/gui/chronojump.cs:4609
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4909 ../src/gui/encoder.cs:2086
 #: ../src/gui/person.cs:1901
 msgid "Sorry, video cannot be stored."
 msgstr "Video bohužel nemohlo být uloženo."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4753
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4754
 msgid "Encoder connected"
 msgstr "Snímač je připojen"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4795
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4796
 msgid "Changes"
 msgstr "Změny"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:4996
+#: ../src/gui/chronojump.cs:4997
 msgid "Cannot update. Probably this test was deleted."
 msgstr "Nelze aktualizovat. Tento test byl pravděpodobně smazán."
 
 #. without these lines works also but has less functionalities (speed, go to ms)
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5259 ../src/gui/event.cs:320
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5260 ../src/gui/event.cs:320
 msgid "Playing video"
 msgstr "Přehrává se video"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5430 ../src/gui/chronojump.cs:5446
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5431 ../src/gui/chronojump.cs:5447
 msgid "Do you want to delete this jump?"
 msgstr "Chcete smazat tento skok?"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5447
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5448
 msgid "Attention: Deleting a Reactive subjump will delete the whole jump"
 msgstr "Upozornění: Smazáním reakčních meziskoků se smaže celý skok"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5518 ../src/gui/chronojump.cs:5535
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5519 ../src/gui/chronojump.cs:5536
 msgid "Do you want to delete this run?"
 msgstr "Chcete smazat tento běh?"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5536
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5537
 msgid "Attention: Deleting a Intervallic subrun will delete the whole run"
 msgstr "Upozornění: Smazáním intervalových meziběhů se smaže celý běh"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5670
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5671
 msgid "Do you want to delete this test?"
 msgstr "Chcete smazat tento test?"
 
 #. without filter, only select name
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5727
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5728
 msgid "Added simple jump."
 msgstr "Přidán jednoduchý skok"
 
 #. without filter, only select name
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5733
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5734
 msgid "Added reactive jump."
 msgstr "Přidán reakční skok"
 
 #. without filter, only select name
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5763
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5764
 msgid "Added simple run."
 msgstr "Přidán jednoduchý běh"
 
 #. without filter, only select name
-#: ../src/gui/chronojump.cs:5769
+#: ../src/gui/chronojump.cs:5770
 msgid "Added intervallic run."
 msgstr "Přidán intervalový běh"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6139
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6140
 msgid "Accelerators help"
 msgstr "Nápověda ke klávesovým zkratkám"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6141
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6142
 msgid "Use these keys in order to work faster."
 msgstr "Pro urychlení práce používejte tyto klávesy."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6142
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6143
 msgid "On execute test tab:"
 msgstr "Na kartě spouštění testu:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6143
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6144
 msgid "Edit selected person"
 msgstr "Upravit vybranou osobu"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6144
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6145
 msgid "CURSOR_UP"
 msgstr "ŠIPKA NAHORU"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6144
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6145
 msgid "Select previous person"
 msgstr "Vybrat předchozí osobu"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6145
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6146
 msgid "CURSOR_DOWN"
 msgstr "ŠIPKA DOLŮ"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6145
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6146
 msgid "Select next person"
 msgstr "Vybrat následující osobu"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6147
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6148
 msgid "Play video of this test"
 msgstr "Přehrát video od tohoto testu"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6147 ../src/gui/chronojump.cs:6151
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6154
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6148 ../src/gui/chronojump.cs:6152
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6155
 msgid "(if available)"
 msgstr "(je-li k dispozici)"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6148
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6149
 msgid "Delete this test"
 msgstr "Smazat tento test"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6149
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6150
 msgid "On results tab:"
 msgstr "Na kartě s výsledky:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6150
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6151
 msgid "Zoom change"
 msgstr "Změnit přiblížení"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6151
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6152
 msgid "Play video of selected test"
 msgstr "Přehrát video od vybraného testu"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6152
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6153
 msgid "Edit selected test"
 msgstr "Upravit vybraný test"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6153
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6154
 msgid "Delete selected test"
 msgstr "Smazat vybraný test"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6154
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6155
 msgid "Repair selected test"
 msgstr "Opravit vybraný test"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6250
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6251
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6518
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6520
 msgid "Help on auto-detect"
 msgstr "Nápověda k autodetekci"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6520
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6522
 msgid "Modes:"
 msgstr "Režimy:"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6522
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6524
 msgid "Auto-detection on hardware is active."
 msgstr "Automatické vyhledání hardwaru je aktivní."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6522
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6524
 msgid "Default mode"
 msgstr "Výchozí režim"
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6524
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6526
 msgid "Use this option on computers where first port fails."
 msgstr "Použijte tuto volbu u počítačů, kde první port selhal."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6526
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6528
 msgid "Auto-detection on hardware is inactive."
 msgstr "Automatické vyhledání hardwaru je neaktivní."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6526
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6528
 msgid "Use it if you have problems at start or at capture."
 msgstr "Použijte, když máte problém se spuštěním nebo snímáním."
 
-#: ../src/gui/chronojump.cs:6686
+#: ../src/gui/chronojump.cs:6688
 msgid "Done for testing purposes. Chronojump will exit badly"
 msgstr "Provedeno pro testovací účely. ChronoJump bude nestandardně ukončen."
 
@@ -5547,88 +5556,96 @@ msgstr "Vybrat sadu atleta {0} z této série cvičení."
 msgid "Change the owner of selected set"
 msgstr "Změnit vlastníka vybrané sady"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:1514 ../src/gui/encoder.cs:1775
+#: ../src/gui/encoder.cs:1514 ../src/gui/encoder.cs:1815
 msgid "Are you sure you want to delete this set?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto sadu?"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:1514 ../src/gui/encoder.cs:1775
+#: ../src/gui/encoder.cs:1514 ../src/gui/encoder.cs:1815
 msgid "Saved repetitions related to this set will also be deleted."
 msgstr "Uložená opakování patřící k této sadě budou smazána také."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:1660
+#: ../src/gui/encoder.cs:1618
+msgid "Displaced mass"
+msgstr "Úbytek hmotnosti"
+
+#: ../src/gui/encoder.cs:1619
+msgid "Sets"
+msgstr "Sady"
+
+#: ../src/gui/encoder.cs:1700
 msgid "Export set in format CSV"
 msgstr "Export sady ve formátu CSV"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:1730 ../src/gui/encoder.cs:3511
-#: ../src/gui/encoder.cs:3564
+#: ../src/gui/encoder.cs:1770 ../src/gui/encoder.cs:3578
+#: ../src/gui/encoder.cs:3631
 #, csharp-format
 msgid "Cannot save file {0} "
 msgstr "Nelze uložit soubor {0} "
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:1791
+#: ../src/gui/encoder.cs:1831
 msgid "Set deleted"
 msgstr "Sada smazána"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:1902 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:165
+#: ../src/gui/encoder.cs:1942 ../src/gui/encoderTreeviews.cs:165
 #: ../src/gui/executeAuto.cs:456
 msgid "Saved"
 msgstr "Uloženo"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2024
+#: ../src/gui/encoder.cs:2064
 msgid "Set saved"
 msgstr "Sada uložena"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2058
+#: ../src/gui/encoder.cs:2098
 msgid "Set updated"
 msgstr "Sada aktualizována"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2080
+#: ../src/gui/encoder.cs:2120
 msgid "Sorry, no repetitions selected."
 msgstr "Bohužel, žádná opakování nejsou vybrána."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2095 ../src/gui/encoder.cs:3358
+#: ../src/gui/encoder.cs:2135 ../src/gui/encoder.cs:3410
 msgid "Speed,Power / Load"
 msgstr "Rychlost, výkon/zátěž"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2097 ../src/gui/encoder.cs:2115
-#: ../src/gui/encoder.cs:3360
+#: ../src/gui/encoder.cs:2137 ../src/gui/encoder.cs:2157
+#: ../src/gui/encoder.cs:3412
 msgid "1RM Bench Press"
 msgstr "Vzpěračská lavice 1RM"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2099 ../src/gui/encoder.cs:2117
-#: ../src/gui/encoder.cs:3360
+#: ../src/gui/encoder.cs:2139 ../src/gui/encoder.cs:2159
+#: ../src/gui/encoder.cs:3412
 msgid "1RM Any exercise"
 msgstr "Některé cvičení 1RM"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2102
+#: ../src/gui/encoder.cs:2143
 msgid "Sorry, this graph is not supported yet."
 msgstr "Bohužel, ale tento graf není prozatím podporován."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2134
+#: ../src/gui/encoder.cs:2177
 msgid "Sorry, cannot calculate 1RM of different exercises."
 msgstr "Bohužel, ale nelze spočítat 1RM z různých cvičení."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:2135
+#: ../src/gui/encoder.cs:2178
 msgid "Please select repetitions of only one exercise type."
 msgstr "Vyberte prosím opakování jen pro cvičení jednoho typu."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3185
+#: ../src/gui/encoder.cs:3237
 msgid "About Neuromuscular Profile"
 msgstr "O nervosvalovém profilu"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3186
+#: ../src/gui/encoder.cs:3238
 msgid "Load = Average eccentric RFD (Ratio of Force Development)"
 msgstr "Load = průměrný excentrický RFD (poměr síly vývoje)"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3187
+#: ../src/gui/encoder.cs:3239
 msgid "Explode = Average relative concentric RFD"
 msgstr "Explode = průměrný relativní koncentrický RFD"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3188
+#: ../src/gui/encoder.cs:3240
 msgid "Drive = Average relative concentric Impulse"
 msgstr "Drive = průměrný relativní koncentrický impuls"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3189
+#: ../src/gui/encoder.cs:3241
 msgid ""
 "General trends to try to develop an 'equilibrated' neuromuscular profile "
 "(always add individual considerations as previous or actual injuries, sport "
@@ -5638,7 +5655,7 @@ msgstr ""
 "doplnit individuální aspekty, jako jsou dřívější nebo současná zranění, "
 "specifika daného sportu, svalové řetězce atd.)."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3190
+#: ../src/gui/encoder.cs:3242
 msgid ""
 "If one of the metrics is under developed (weak) compared with the other two, "
 "prescribe exercises that emphasize its development."
@@ -5646,7 +5663,7 @@ msgstr ""
 "Pokud je jeden z ukazatelů méně vyvinutý (slabý) ve srovnání s dalšími "
 "dvěma, předepíšou se cvičení, které kladou důraz na jeho rozvoj."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3191
+#: ../src/gui/encoder.cs:3243
 msgid ""
 "If one of the metrics is over developed (extreme) compared with the other "
 "two, prescribe exercises to emphasize those, but paying attention to "
@@ -5656,11 +5673,11 @@ msgstr ""
 "dalšími dvěma, předepíšou se cvičení, které kladou důraz na jeho rozvoj těch "
 "zbývajících. Ale dbejte na flexibilitu a relaxaci namáhaných svalů."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3193
+#: ../src/gui/encoder.cs:3245
 msgid "General guidelines to improve the neuromuscular profile:"
 msgstr "Obecné rady pro zlepšení nervosvalového profilu:"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3195
+#: ../src/gui/encoder.cs:3247
 msgid ""
 "Load: Perform exercises that develop maximum force (eccentric, isometric or "
 "concentric)."
@@ -5668,12 +5685,12 @@ msgstr ""
 "Load: Provádějte cvičení, která rozvíjí maximální sílu (excentrická, "
 "izometrická nebo koncentrická)"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3196
+#: ../src/gui/encoder.cs:3248
 msgid "Then switch to exercises that develop eccentric force in short time."
 msgstr ""
 "Po té se přepněte na cvičení, která rozvíjí excentrickou sílu v krátkém čase."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3198
+#: ../src/gui/encoder.cs:3250
 msgid ""
 "Explode: Perform exercises that develop force in short time, and maximum "
 "force."
@@ -5681,83 +5698,87 @@ msgstr ""
 "Explode: Provádějte cvičení, která rozvíjí sílu v krátkém čase a maximální "
 "sílu."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3199
+#: ../src/gui/encoder.cs:3251
 msgid "Drive: Perform exercises where force is developed during more time."
 msgstr "Drive: Provádějte cvičení, kdy je síla rozvíjena během delšího času."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3201
+#: ../src/gui/encoder.cs:3253
 msgid "Analysis uses the best three jumps using 'jump height' criterion."
 msgstr "Rozbor využívá tři nejlepší skoky podle kritéria „výška skoku“."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3202
+#: ../src/gui/encoder.cs:3254
 msgid "Lapuente and De Blas. Adapted from Wagner:"
 msgstr "Lapuente a De Blas. Upraveno z Wagnera:"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3335
+#: ../src/gui/encoder.cs:3387
 msgid "No compare"
 msgstr "Nesrovnávat"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3336
+#: ../src/gui/encoder.cs:3388
 msgid "Between persons"
 msgstr "Mezi osobami"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3337
+#: ../src/gui/encoder.cs:3389
 msgid "Between sessions"
 msgstr "Mezi sériemi cvičení"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3357
+#: ../src/gui/encoder.cs:3409
 msgid "Speed / Load"
 msgstr "Rychlost / zátěž"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3357
+#: ../src/gui/encoder.cs:3409
 msgid "Force / Load"
 msgstr "Síla / zátěž"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3358
+#: ../src/gui/encoder.cs:3410
 msgid "Power / Load"
 msgstr "Výkon / zátěž"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3359
+#: ../src/gui/encoder.cs:3411
 msgid "Force / Speed"
 msgstr "Síla / rychlost"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3359
+#: ../src/gui/encoder.cs:3411
 msgid "Power / Speed"
 msgstr "Výkon / rychlost"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3593
+#: ../src/gui/encoder.cs:3413
+msgid "1RM Indirect"
+msgstr "1RM nepřímé"
+
+#: ../src/gui/encoder.cs:3660
 msgid "Saved."
 msgstr "Uloženo."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3595
+#: ../src/gui/encoder.cs:3662
 #, csharp-format
 msgid "1RM found: {0} Kg."
 msgstr "Nalezeno 1RM: {0} kg."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3596
+#: ../src/gui/encoder.cs:3663
 #, csharp-format
 msgid "Displaced body weight in this exercise: {0}%."
 msgstr "Úbytek tělesné hmotnosti v tomto cvičení: {0} %."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3598
+#: ../src/gui/encoder.cs:3665
 #, csharp-format
 msgid "Saved 1RM without displaced body weight: {0} Kg."
 msgstr "Uloženo 1RM bez úbytku tělesné hmotnosti: {0} kg."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3694
+#: ../src/gui/encoder.cs:3761
 msgid "Encoder exercise name:"
 msgstr "Název cvičení se snímačem:"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3695 ../src/gui/encoder.cs:3754
+#: ../src/gui/encoder.cs:3762 ../src/gui/encoder.cs:3821
 msgid "Displaced body weight"
 msgstr "Úbytek tělesné hmotnosti"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3703 ../src/gui/encoder.cs:3758
+#: ../src/gui/encoder.cs:3770 ../src/gui/encoder.cs:3825
 msgid "Speed at 1RM"
 msgstr "Rychlost v 1RM"
 
 #. don't show now
-#: ../src/gui/encoder.cs:3753
+#: ../src/gui/encoder.cs:3820
 msgid "Write the name of the encoder exercise:"
 msgstr "Zapište název cvičení se snímačem:"
 
@@ -5770,93 +5791,93 @@ msgstr "Zapište název cvičení se snímačem:"
 #. genericWin.SetSpin3Range(0,90);
 #. genericWin.SetSpin3Value(90);
 #.
-#: ../src/gui/encoder.cs:3769
+#: ../src/gui/encoder.cs:3836
 msgid "Add"
 msgstr "Přidat"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3796
+#: ../src/gui/encoder.cs:3863
 msgid "Error: Missing name of exercise."
 msgstr "Chyba: Schází název cvičení."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3799
+#: ../src/gui/encoder.cs:3866
 #, csharp-format
 msgid "Error: An exercise named '{0}' already exists."
 msgstr "Chyba: Název cvičení „{0}“ již existuje."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3840
+#: ../src/gui/encoder.cs:3907
 msgid "Sorry, predefined exercises cannot be deleted."
 msgstr "Bohužel, předdefinovaná cvičení nemohou být smazána."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3849
+#: ../src/gui/encoder.cs:3916
 msgid "Sorry, this exercise cannot be deleted."
 msgstr "Bohužel, toto cvičení nemůže být smazáno."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3850
+#: ../src/gui/encoder.cs:3917
 msgid "Please delete first the following repetitions:"
 msgstr "Nejprve prosím smažte následující opakování:"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:3882
+#: ../src/gui/encoder.cs:3949
 msgid "Exercise deleted."
 msgstr "Cvičení smazáno."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:4428
+#: ../src/gui/encoder.cs:4502
 msgid "saved"
 msgstr "uloženo"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:4649
+#: ../src/gui/encoder.cs:4723
 msgid "Chronopic port is not configured."
 msgstr "Port pro Chronopic není nastaven."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5137
+#: ../src/gui/encoder.cs:5211
 msgid "R tasks done"
 msgstr "Úlohy R dokončeny"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5141
+#: ../src/gui/encoder.cs:5215
 msgid "Repetitions processed"
 msgstr "Opakování zpracována"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5145
+#: ../src/gui/encoder.cs:5219
 msgid "Starting process"
 msgstr "Začíná zpracování"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5149
+#: ../src/gui/encoder.cs:5223
 msgid "Loading libraries"
 msgstr "Načítají se knihovny"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5153
+#: ../src/gui/encoder.cs:5227
 msgid "Starting R"
 msgstr "Začíná R"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5200 ../src/stats/main.cs:1515
+#: ../src/gui/encoder.cs:5274 ../src/stats/main.cs:1515
 msgid "Sorry. Error doing graph."
 msgstr "Při vytváření grafu došlo k chybě."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5201 ../src/stats/main.cs:1516
+#: ../src/gui/encoder.cs:5275 ../src/stats/main.cs:1516
 msgid "Maybe R is not installed."
 msgstr "Možná není nainstalován jazyk R."
 
 #. signal is raised and managed in gui/encoder.cs
-#: ../src/gui/encoder.cs:5208 ../src/gui/encoder.cs:5421
+#: ../src/gui/encoder.cs:5282 ../src/gui/encoder.cs:5495
 #: ../src/gui/encoderConfiguration.cs:515
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušeno"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5213
+#: ../src/gui/encoder.cs:5287
 msgid "Finished"
 msgstr "Dokončeno"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5587
+#: ../src/gui/encoder.cs:5671
 msgid "Sorry, file not found"
 msgstr "Bohužel, ale soubor nebyl nalezen"
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5738
+#: ../src/gui/encoder.cs:5822
 msgid ""
 "If a repetition has been found, test will end at selected inactivity seconds."
 msgstr ""
 "Když je nalezeno opakování, bude test ukončen po vybraném počtu sekund "
 "nečinnosti."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5739
+#: ../src/gui/encoder.cs:5823
 msgid ""
 "If a repetition has not been found, test will end at selected inactivity "
 "seconds (x2)."
@@ -5864,7 +5885,7 @@ msgstr ""
 "Když je nalezeno opakování, bude test ukončen po vybraném počtu sekund "
 "nečinnosti (×2)."
 
-#: ../src/gui/encoder.cs:5740
+#: ../src/gui/encoder.cs:5824
 msgid "This will let the person to have more time to start movement."
 msgstr "To poskytne osobě více času k počátečnímu přesunu."
 
@@ -8380,11 +8401,11 @@ msgid "Venezuela"
 msgstr "Venezuela"
 
 #. written just to have the names translated
-#: ../src/sqlite/encoder.cs:568
+#: ../src/sqlite/encoder.cs:605
 msgid "Bench press"
 msgstr "Vzpěračská lavice"
 
-#: ../src/sqlite/encoder.cs:569
+#: ../src/sqlite/encoder.cs:606
 msgid "Squat"
 msgstr "Podřep"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]