[gnome-subtitles] Updated Czech translationcommit 2564f9ef073b2b0b4f4e8fe7c3518a66c5a7fcbb
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Mon Dec 21 12:46:12 2015 +0100

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |  383 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 173 insertions(+), 210 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 3b5c91f..ad6206d 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -1,15 +1,16 @@
 # Czech translation for gnome-subtitles help.
 # Copyright (C) 2010 gnome-subtitles's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-subtitles help.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2010, 2011.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2010, 2011, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-subtitles master\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-30 18:19+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-01 09:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-09 22:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-21 12:32+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -17,7 +18,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:22(title)
 msgid "<application>Gnome Subtitles</application> Manual V1.0"
-msgstr "Příručka V1.0 k aplikaci <application>Gnome Subtitles</application>"
+msgstr "Příručka V1.0 k aplikaci <application>Titulky GNOME</application>"
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:25(year)
 msgid "2007"
@@ -29,7 +30,7 @@ msgstr "Erin Bloom"
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:28(para)
 msgid "The workings of <application>Gnome Subtitles</application>"
-msgstr "Na aplikaci <application>Gnome Subtitles</application> pracují"
+msgstr "Na aplikaci <application>Titulky GNOME</application> pracují"
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:34(publishername) C/gnome-subtitles.xml:44(orgname)
 #: C/gnome-subtitles.xml:85(para)
@@ -74,8 +75,8 @@ msgstr ""
 "Mnoho názvů použitých firmami k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
 "ochranné známky. Na místech, kde jsou tyto názvy v dokumentaci použity a "
 "členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se "
-"jedná o ochrannou známku, je takovýto název psán velkými písmeny celý nebo "
-"s velkým písmenem na začátku."
+"jedná o ochrannou známku, je takovýto název psán velkými písmeny celý nebo s "
+"velkým písmenem na začátku."
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:35(para)
 msgid ""
@@ -175,13 +176,13 @@ msgid ""
 "ulink>."
 msgstr ""
 "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci "
-"<application>Gnome Subtitles</application> nebo této příručce, postupujte "
+"<application>Titulky GNOME</application> nebo této příručce, postupujte "
 "dle instrukcí na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce "
 "ohlasy GNOME</ulink>."
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:101(primary)
 msgid "Gnome Subtitles"
-msgstr "Gnome Subtitles"
+msgstr "Titulky GNOME"
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:104(primary)
 msgid "gnomesubtitles"
@@ -198,7 +199,7 @@ msgid ""
 "common text-based subtitle formats and allows for subtitle editing, "
 "conversion and synchronization. Its features follow."
 msgstr ""
-"<application>Gnome Subtitles</application> je editor titulků pro pracovní "
+"<application>Titulky GNOME</application> je editor titulků pro pracovní "
 "prostředí GNOME. Aplikace podporuje většinu textově založených formátů "
 "titulků a umožňuje úpravu titulků a jejich převod a synchronizaci. Výčet "
 "funkcí následuje."
@@ -329,14 +330,14 @@ msgstr "Začínáme"
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:181(title)
 msgid "To Start <application>Gnome Subtitles</application>"
-msgstr "Jak spustit aplikaci <application>Gnome Subtitles</application>"
+msgstr "Jak spustit aplikaci <application>Titulky GNOME</application>"
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:182(para)
 msgid ""
 "You can start <application><application>Gnome Subtitles</application></"
 "application> in the following ways:"
 msgstr ""
-"Aplikaci <application>Gnome Subtitles</application> můžete spustit "
+"Aplikaci <application>Titulky GNOME</application> můžete spustit "
 "následujícími způsoby:"
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:186(term)
@@ -348,8 +349,8 @@ msgid ""
 "Choose <menuchoice><guisubmenu>Sound &amp; Video</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Gnome Subtitles</guimenuitem></menuchoice>."
 msgstr ""
-"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Zvuk a video</guisubmenu><guimenuitem>Gnome "
-"Subtitles</guimenuitem></menuchoice>."
+"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Zvuk a video</guisubmenu><guimenuitem>Titulky "
+"GNOME</guimenuitem></menuchoice>."
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:196(term)
 msgid "Command line"
@@ -358,7 +359,7 @@ msgstr "Příkazový řádek"
 #: C/gnome-subtitles.xml:198(para)
 msgid ""
 "Type <command>gnome-subtitles</command><replaceable>filename</replaceable> "
-"and press <keycap>Return</keycap>."
+"and press <keycap>Enter</keycap>."
 msgstr ""
 "Napište <command>gnome-subtitles</command> <replaceable>název_souboru</"
 "replaceable> a zmáčkněte <keycap>Enter</keycap>."
@@ -403,7 +404,7 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Soubor</guisubmenu><guimenuitem>Otevřít</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:231(para) C/gnome-subtitles.xml:263(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:231(para) C/gnome-subtitles.xml:262(para)
 msgid "The Open File window should open"
 msgstr "Mělo by se otevřít okno Otevření souboru"
 
@@ -413,13 +414,14 @@ msgstr "Vyberte soubor s titulky, který si přejete otevřít"
 
 #: C/gnome-subtitles.xml:238(para)
 msgid ""
-"If you want to specify the encoding, choose the appropriate character "
-"encoding from the Encoding"
+"If you want to specify the file's character coding, choose one from the "
+"Character Coding list. If not specified, the caracter coding will be auto "
+"detected."
 msgstr ""
-"Pokud chcete určit kódování, zvolte příslušné kódování znaků z Kódování "
-"znaků."
+"Pokud chcete určit kódování znaků v souboru, zvolte jej v seznamu Kódování "
+"znaků. Jestliže žádné neurčíte, bude automaticky zjištěno."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:242(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:241(para)
 msgid ""
 "If you want to choose a video to open immediately, choose a video from the "
 "Video list."
@@ -427,7 +429,7 @@ msgstr ""
 "Pokud chcete zvolit video, které se má ihned otevřít, zvolte jej v seznamu "
 "Video k otevření."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:247(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:246(para)
 msgid ""
 "When selecting a video, you can only choose from the videos in the current "
 "directory. If the video you want to open is not in the same directory as the "
@@ -437,18 +439,18 @@ msgstr ""
 "video, které chcete otevřít, nenachází v té stejné složce, jako soubor s "
 "titulky, můžete video otevřít dodatečně až po otevření souboru s titulky."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:253(title) C/gnome-subtitles.xml:255(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:252(title) C/gnome-subtitles.xml:254(title)
 msgid "Saving a file"
 msgstr "Uložení souboru"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:256(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:255(para)
 msgid ""
 "You can either save a file normally, or use Save As to set different options."
 msgstr ""
 "Soubor můžete uložit buď normálně nebo použít Uložit jako k nastavení jiných "
 "voleb."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:258(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:257(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>File</guisubmenu><guimenuitem>Save</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
@@ -456,15 +458,15 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Soubor</guisubmenu><guimenuitem>Uložit</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:266(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:265(para)
 msgid "If you are saving a new file, the Save As window will appear"
 msgstr "V případě, že ukládáte nový soubor, objeví se okno Uložení jako"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:268(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:267(title)
 msgid "Saving as a new file"
 msgstr "Uložení jako nového souboru"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:270(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:269(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>File</guisubmenu><guimenuitem>Save As</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
@@ -472,15 +474,15 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Soubor</guisubmenu><guimenuitem>Uložit "
 "jako</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:275(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:274(para)
 msgid "The Save As window should open"
 msgstr "Mělo by se otevřít okno Uložení jako"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:277(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:276(para)
 msgid "Enter a new name for your subtitle file"
 msgstr "Zadejte nový název pro svůj soubor s titulky."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:278(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:277(para)
 msgid ""
 "If you would like to save the file in a different location, browse to the "
 "new location in the file browser"
@@ -488,7 +490,7 @@ msgstr ""
 "Pokud si přejete soubor uložit na jiné místo, vyberte toto nové místo v "
 "prohlížeči souborů."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:280(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:279(para)
 msgid ""
 "If you would like to save the file in a format other than the format listed "
 "in the Subtitle Format list, choose a different format."
@@ -496,7 +498,7 @@ msgstr ""
 "Pokud si přejete soubor uložit v jiné formátu než formátu uvedeném v seznamu "
 "Formát titulků, zvolte v tomto seznamu jiný formát."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:282(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:281(para)
 msgid ""
 "If you would like to save the file in a character encoding other than your "
 "default encoding which is listed, change the encoding in the character "
@@ -505,15 +507,15 @@ msgstr ""
 "Pokud si přejete uložit soubor v jiném kódování znaků, než je vypsané "
 "výchozí kódování, změňte kódování v seznamu kódování znaků."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:284(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:283(para)
 msgid "Click Save"
 msgstr "Klikněte na Uložit"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:289(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:288(title)
 msgid "Selecting a character encoding"
 msgstr "Výběr kódování znaků"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:290(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:289(para)
 msgid ""
 "If you use special characters in your subtitle file, you will want to make "
 "sure that your file is saved in an encoding that supports those characters."
@@ -521,7 +523,7 @@ msgstr ""
 "Pokud ve svém souboru s titulky používáte speciální znaky, ujistěte se, že "
 "je váš soubor uložen s kódováním, které tyto znaky podporuje."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:292(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:291(para)
 msgid ""
 "Saving a file in a character encoding that does not support the special "
 "characters will cause loss of character data. This occurs when you try to "
@@ -531,21 +533,21 @@ msgstr ""
 "ztrátu dat se znaky. To se stává, když zkusíte uložit vícebajtové znaky v "
 "jednoznakovém kódování."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:297(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:296(title)
 msgid "Editing subtitle headers"
 msgstr "Úprava hlaviček titulků"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:300(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:299(para)
 msgid ""
 "Some subtitle formats have file headers that contain information about the "
 "file. You can edit these fields in <application>Gnome Subtitles</"
 "application> by"
 msgstr ""
 "Některé formáty titulků mají v souboru hlavičku, která obsahuje informace o "
-"souboru. Pole takovéto hlavičky můžete v aplikaci <application>Gnome "
-"Subtitles</application> upravovat následovně:"
+"souboru. Pole takovéto hlavičky můžete v aplikaci <application>Titulky GNOME"
+"</application> upravovat následovně:"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:303(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:302(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>File</guisubmenu><guimenuitem>Headers</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
@@ -553,27 +555,27 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Soubor</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Hlavičky</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:308(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:307(para)
 msgid "The Headers window will open. It has 4 tabs on it."
 msgstr "Otevře se okno Hlavičky. To obsahuje 4 karty."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:310(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:309(para)
 msgid "Select the tab that corresponds to the format of your subtitle file"
 msgstr "Vyberte kartu, která odpovídá formátu vašeho souboru s titulky."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:311(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:310(para)
 msgid "Fill in appropriate fields."
 msgstr "Vyplňte příslušná pole."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:312(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:311(para)
 msgid "When you are done entering header data in, click OK"
 msgstr "Po dokončení zadávání dat hlavičky klikněte na OK."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:318(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:317(title)
 msgid "Working with Subtitles"
 msgstr "Práce s titulky"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:319(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:318(para)
 msgid ""
 "This help lists the keyboard shortcuts to accomplish tasks. All of the tasks "
 "can also be accomplished by using the Edit menu instead of keyboard "
@@ -583,38 +585,41 @@ msgstr ""
 "úkoly mohou být ale provedeny i za pomocí nabídky Upravit, namísto používání "
 "klávesových zkratek."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:322(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:321(title)
 msgid "Adding a Subtitle"
 msgstr "Přidání titulku"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:323(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:322(para)
 msgid "New subtitles are added either before or after the current subtitle."
 msgstr "Nové titulky jsou přidávány buď před a nebo za současný titulek."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:325(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:324(title)
 msgid "To add a new subtitle after the current subtitle"
 msgstr "Jak přidat nový titulek za současný titulek"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:327(para)
-msgid "Type <keycap>Insert</keycap> or <keycap>Control-Return</keycap>"
-msgstr "Zmáčkněte <keycap>Insert</keycap> nebo <keycap>Control-Enter</keycap>"
+#: C/gnome-subtitles.xml:326(para)
+msgid ""
+"Type <keycap>Insert</keycap> or <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Enter</keycap>"
+msgstr ""
+"Zmáčkněte <keycap>Insert</keycap> nebo <keycap>Ctrl</keycap> + <keycap>Enter</"
+"keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:331(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:330(title)
 msgid "To add a new subtitle before the current subtitle"
 msgstr "Jak přidat nový titulek před současný titulek"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:333(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:332(para)
 msgid ""
-"Type <keycap>Shift</keycap>-<keycap>Control</keycap>-<keycap>Return</keycap>"
+"Type <keycap>Shift</keycap>+<keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Enter</keycap>"
 msgstr ""
-"Zmáčkněte <keycap>Shift</keycap>-<keycap>Control</keycap>-<keycap>Enter</"
+"Zmáčkněte <keycap>Shift</keycap> + <keycap>Ctrl</keycap> + <keycap>Enter</"
 "keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:338(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:337(title)
 msgid "Moving between subtitles"
 msgstr "Přesun mezi titulky"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:339(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:338(para)
 msgid ""
 "To select subtitles you can either use your mouse to click the subtitle , "
 "or, when your cursor is in the edit window, you can use keyboard shortcuts "
@@ -624,71 +629,70 @@ msgstr ""
 "nebo, pokud se kurzor nachází v editačním okně, můžete použít klávesové "
 "zkratky pro přesun mezi titulky."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:343(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:342(title)
 msgid "To go to the next subtitle"
 msgstr "Jak přejít na následující titulek"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:345(para)
-msgid "Type <keycap>Control</keycap>-<keycap>Page Down</keycap>"
-msgstr "Zmáčkněte <keycap>Control</keycap>-<keycap>Page Down</keycap>"
+#: C/gnome-subtitles.xml:344(para)
+msgid "Type <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Page Down</keycap>"
+msgstr "Zmáčkněte <keycap>Ctrl</keycap> + <keycap>Page Down</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:349(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:348(title)
 msgid "To move to the previous subtitle"
 msgstr "Jak přejít na předchozí titulek"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:351(para)
-msgid "Type <keycap>Control</keycap>-<keycap>Page Up</keycap>"
-msgstr "Zmáčkněte <keycap>Control</keycap>-<keycap>Page Up</keycap>"
+#: C/gnome-subtitles.xml:350(para)
+msgid "Type <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Page Up</keycap>"
+msgstr "Zmáčkněte <keycap>Control</keycap> + <keycap>Page Up</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:356(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:355(title)
 msgid "Removing Subtitle(s)"
 msgstr "Odstranění titulku či titulků"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:357(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:356(para)
 msgid "Type <keycap>Delete</keycap>"
 msgstr "Zmáčkněte <keycap>Delete</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:360(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:359(title)
 msgid "Working with Multiple Subtitles"
 msgstr "Práce s více titulky"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:361(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:360(para)
 msgid ""
 "Sometimes you will want to select multiple subtitles. Use <keycap>Shift</"
-"keycap> to select sequenctial subtitles, and <keycap>Control</keycap> to "
-"select non-sequention subtitles"
+"keycap> to select sequential subtitles, and <keycap>Ctrl</keycap> to select "
+"non-sequential subtitles"
 msgstr ""
 "Někdy můžete chtít označit více titulků naráz. K označení ucelené řady "
-"použijte <keycap>Shift</keycap> a k označení jednotlivých titulků použijte "
-"<keycap>Control</keycap>."
+"použijte <keycap>Shift</keycap> a k označení jednotlivých titulků "
+"<keycap>Ctrl</keycap>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:363(para)
-msgid ""
-"To select all subtitles type <keycap>Control</keycap>-<keycap>A</keycap>"
+#: C/gnome-subtitles.xml:362(para)
+msgid "To select all subtitles type <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>A</keycap>"
 msgstr ""
-"Pro výběr všech titulků zmáčkněte <keycap>Control</keycap>-<keycap>A</keycap>"
+"Pro výběr všech titulků zmáčkněte <keycap>Control</keycap> + <keycap>A</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:366(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:365(title)
 msgid "Editing Text"
 msgstr "Úprava textu"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:367(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:366(para)
 msgid "To edit text in a subtitle"
 msgstr "Jak upravit text v titulku"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:369(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:368(para)
 msgid "Select the subtitle"
 msgstr "Vyberte titulek."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:370(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:369(para)
 msgid "Click the edit window to move the cursor into the edit window"
 msgstr "Klikněte na editační okno, aby se do něj přesunul kurzor."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:374(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:373(title)
 msgid "Text format"
 msgstr "Formát textu"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:375(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:374(para)
 msgid ""
 "A type format (bold, italics, underline) can be applied to the whole line "
 "only. Currently, if you want to have only certain characters formatted "
@@ -698,126 +702,85 @@ msgstr ""
 "celek. Pokud byste chtěli speciálně naformátovat jen určité znaky, musíte v "
 "současnosti jedině upravit soubor s titulky v textovém editoru."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:380(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:379(title)
 msgid "Undoing and Redoing"
 msgstr "Vracení a opětovné provádění"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:381(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:380(title)
 msgid "To undo an action"
 msgstr "Jak vrátit akci"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:381(para)
-msgid "Type <keycap>Control</keycap>- <keycap>Z</keycap>"
-msgstr "Zmáčkněte <keycap>Control</keycap>- <keycap>Z</keycap>"
+#: C/gnome-subtitles.xml:380(para)
+msgid "Type <keycap>Ctrl</keycap>+ <keycap>Z</keycap>"
+msgstr "Zmáčkněte <keycap>Control</keycap>+<keycap>Z</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:383(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:382(title)
 msgid "To redo an action"
 msgstr "Jak znovu provést akci"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:383(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:382(para)
 msgid ""
-"Type <keycap>Control</keycap>- <keycap>Y</keycap> or <keycap>Control</"
-"keycap>-<keycap>Shift</keycap>-<keycap>Z </keycap>"
+"Type <keycap>Ctrl</keycap>+ <keycap>Y</keycap> or <keycap>Ctrl</keycap>"
+"+<keycap>Shift</keycap>+<keycap>Z </keycap>"
 msgstr ""
-"Zmáčkněte <keycap>Control</keycap>- <keycap>Y</keycap> nebo <keycap>Control</"
-"keycap>-<keycap>Shift</keycap>-<keycap>Z </keycap>"
+"Zmáčkněte <keycap>Ctrl</keycap> + <keycap>Y</keycap> nebo <keycap>Ctrl</"
+"keycap> + <keycap>Shift</keycap> + <keycap>Z</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:388(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:387(title)
 msgid "Cutting, Copying, and Pasting"
 msgstr "Vyjímání, kopírování a vkládání"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:389(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:388(para)
 msgid "You can cut, copy, and paste the text in a subtitle."
 msgstr "Můžete vyjímat, kopírovat a vkládat text v titulcích."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:390(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:389(title)
 msgid "To copy text"
 msgstr "Jak kopírovat text"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:390(para)
-msgid "<keycap>Control</keycap>- <keycap>C</keycap>"
-msgstr "<keycap>Control</keycap>- <keycap>C</keycap>"
+#: C/gnome-subtitles.xml:389(para)
+msgid "<keycap>Ctrl</keycap>+ <keycap>C</keycap>"
+msgstr "<keycap>Control</keycap> + <keycap>C</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:392(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:391(title)
 msgid "To cut text"
 msgstr "Jak vyjmout text"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:392(para)
-msgid "<keycap>Control</keycap>- <keycap>X</keycap>"
-msgstr "<keycap>Control</keycap>- <keycap>X</keycap>"
+#: C/gnome-subtitles.xml:391(para)
+msgid "<keycap>Ctrl</keycap>+ <keycap>X</keycap>"
+msgstr "<keycap>Control</keycap> + <keycap>X</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:394(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:393(title)
 msgid "To paste text"
 msgstr "Jak vložit text"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:394(para)
-msgid "<keycap>Control</keycap>- <keycap>V</keycap>"
-msgstr "<keycap>Control</keycap>- <keycap>V</keycap>"
-
-#: C/gnome-subtitles.xml:398(title)
-msgid "Automatic Translation of Text"
-msgstr "Automatický překlad textu"
-
-#: C/gnome-subtitles.xml:399(para)
-msgid ""
-"To automatically translate the subtitle or translation text, using Google "
-"Translate:"
-msgstr ""
-"Když chcete automaticky přeložit titulek nebo text překladu pomocí Google "
-"Translate:"
-
-#: C/gnome-subtitles.xml:401(para)
-msgid "Make sure you're connected to the Internet"
-msgstr "Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu"
-
-#: C/gnome-subtitles.xml:402(para)
-#| msgid "Select the subtitle file you wish to open."
-msgid "Select the subtitle that you want to translate"
-msgstr "Vyberte titulek, který chcete přeložit"
-
-#: C/gnome-subtitles.xml:404(para)
-#| msgid ""
-#| "Go to <menuchoice><guisubmenu>File</guisubmenu><guimenuitem>Headers</"
-#| "guimenuitem></menuchoice>."
-msgid ""
-"Go to <menuchoice><guisubmenu>Tools</guisubmenu><guimenuitem>Translate Text/"
-"Translate Translation</guimenuitem></menuchoice>"
-msgstr ""
-"Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Nástroje</"
-"guisubmenu><guimenuitem>Přeložit text/Přeložit překlad</guimenuitem></"
-"menuchoice>."
-
-#: C/gnome-subtitles.xml:410(para)
-msgid ""
-"If the subtitle or translation languages are not set, pop-up dialogs will "
-"appear for you to select them"
-msgstr ""
-"Pokud není nastaven jazyk titulku nebo překladu, objeví se dialogové okno, "
-"ve kterém tak můžete učinit"
+#: C/gnome-subtitles.xml:393(para)
+msgid "<keycap>Ctrl</keycap>+ <keycap>V</keycap>"
+msgstr "<keycap>Control</keycap> + <keycap>V</keycap>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:437(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:420(title)
 msgid "Manipulating Subtitles"
 msgstr "Zacházení s titulky"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:439(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:422(title)
 msgid "Setting subtitle units"
 msgstr "Nastavení jednotek titulků"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:440(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:423(para)
 msgid ""
 "In <application>Gnome Subtitles</application> you can set and adjust "
 "subtitles in time units (minutes and seconds) or in frame units. The default "
 "unit is time."
 msgstr ""
-"V aplikaci <application>Gnome Subtitles</application> můžete nastavovat a "
+"V aplikaci <application>Titulky GNOME</application> můžete nastavovat a "
 "přizpůsobovat titulky v časových jednotkách (minuty a sekundy) nebo v "
 "počtech snímků. Výchozí jednotkou jsou časové."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:442(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:425(title)
 msgid "To use Frame units"
 msgstr "Jak použít jako jednotky snímky"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:443(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:426(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>View</guisubmenu><guimenuitem>Frames</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
@@ -825,11 +788,11 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Zobrazit</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Snímky</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:447(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:430(title)
 msgid "To use Time units"
 msgstr "Jak použít jako jednotky čas"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:448(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:431(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>View</guisubmenu><guimenuitem>Times</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
@@ -837,11 +800,11 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Zobrazit</guisubmenu><guimenuitem>Časy</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:454(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:437(title)
 msgid "Adjusting Timings"
 msgstr "Přizpůsobení časování"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:456(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:439(para)
 msgid ""
 "If you want to adjust the timings of only some subtitles, select the "
 "subtitles that you want to adjust the timing of"
@@ -849,7 +812,7 @@ msgstr ""
 "Pokud chcete časování přizpůsobit jen pro některé titulky, tak tyto titulky "
 "vyberte ."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:458(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:441(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Timings</guisubmenu><guimenuitem>Adjust</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
@@ -857,7 +820,7 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Časování</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Přizpůsobit</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:462(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:445(para)
 msgid ""
 "Choose the new starting time of the first subtitle and the new starting time "
 "of the last subtitle"
@@ -865,11 +828,11 @@ msgstr ""
 "Zvolte nový počáteční čas prvního titulku a nový počáteční čas posledního "
 "titulku."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:467(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:450(title)
 msgid "Shifting Timings"
 msgstr "Posun časování"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:468(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:451(para)
 msgid ""
 "Shifting timings allows you to moves one or more subtitles ahead or behind "
 "by a specific amount. Unlike the Adjust subtitles feature, Shifting "
@@ -879,11 +842,11 @@ msgstr ""
 "zpátky o zadanou hodnotu. Na rozdíl od funkce Přizpůsobení, posun nemá vliv "
 "na dobu, po kterou trvá zobrazení titulku."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:471(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:454(title)
 msgid "To use shift subtitles"
 msgstr "Jak použít posun titulků"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:472(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:455(para)
 msgid ""
 "Select which subtitle(s) you want to shift. If you want to shift the time/"
 "frame of one subtitle and/or all subtitles before or after a specific "
@@ -895,7 +858,7 @@ msgstr ""
 "vyberte tento titulek. Pokud chcete posunou více než jeden konkrétní "
 "titulek, vyberte všechny titulky, které chcete posouvat."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:475(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:458(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Timings</guisubmenu><guimenuitem>Shift</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
@@ -903,7 +866,7 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Časování</guisubmenu><guimenuitem>Posun</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:479(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:462(para)
 msgid ""
 "Enter in the amount of time (or frames, if you are using the frame unit) to "
 "adjust your subtitles by. If you want to move the subtitles back, enter a "
@@ -913,40 +876,40 @@ msgstr ""
 "kolik chcete snímky přizpůsobit. Pokud chcete titulky posunout zpět, zadejte "
 "zápornou hodnotu, v opačném případě kladnou."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:482(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:465(para)
 msgid "Select how you want to shift your subtitles."
 msgstr "Vyberte, jak chcete své titulky posunout."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:483(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:466(para)
 msgid "Click Shift to shift the subtitles."
 msgstr "Klikněte na Posunout, aby se titulky posunuly."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:487(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:470(title)
 msgid "Setting the Input and Video Framerates"
 msgstr "Nastavení snímkové frekvence vstupu a videa"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:488(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:471(para)
 msgid ""
 "When you open a video, <application>Gnome Subtitles</application> does not "
 "automatically set the framerate of the video."
 msgstr ""
-"Když otevíráte video, aplikace <application>Gnome Subtitles</application> "
+"Když otevíráte video, aplikace <application>Titulky GNOME</application> "
 "nenastaví snímkovou frekvenci videa automaticky."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:489(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:472(para)
 msgid ""
 "<application>Gnome Subtitles</application> manipulates subtitles based on "
 "time, regardless of view mode. Therefore, when you change the video frame "
 "rate, <application>Gnome Subtitles</application> adjusts the frames to "
 "compensate for the change. The duration of the subtitle remains the same."
 msgstr ""
-"Aplikace <application>Gnome Subtitles</application> zachází s titulky na "
+"Aplikace <application>Titulky GNOME</application> zachází s titulky na "
 "základě času, bez ohledu na režim zobrazení. Z toho důvodu, když změníte "
-"snímkovou frekvenci videa, přizpůsobí aplikace <application>Gnome Subtitles</"
+"snímkovou frekvenci videa, přizpůsobí aplikace <application>Titulky GNOME</"
 "application> snímky, aby vykompenzovala změnu. Doba zobrazení titulků "
 "zůstává stejná."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:492(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:475(para)
 msgid ""
 "If your subtitle format uses frames to determine when a subtitle is dispayed "
 "(MicroDVD), changing the video framerate may cause your subtitles to lose "
@@ -956,11 +919,11 @@ msgstr ""
 "zobrazit (MicroDVD), může změna snímkové frekvence způsobit rozjetí "
 "synchronizace vašich titulků."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:494(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:477(title)
 msgid "To set the video framerate"
 msgstr "Jak nastavit snímkovou frekvenci videa"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:495(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:478(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Timings</guisubmenu><guimenuitem>Video Frame "
 "Rate</guimenuitem></menuchoice> and select the appropriate framerate."
@@ -969,11 +932,11 @@ msgstr ""
 "guisubmenu><guimenuitem>Snímková frekvence videa</guimenuitem></menuchoice> "
 "a vyberte příslušnou snímkovou frekvenci."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:500(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:483(title)
 msgid "To set the input framerate"
 msgstr "Jak nastavit snímkovou frekvenci vstupu"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:501(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:484(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Timings</guisubmenu><guimenuitem>Input Frame "
 "Rate</guimenuitem></menuchoice> and select the appropriate framerate."
@@ -982,19 +945,19 @@ msgstr ""
 "guisubmenu><guimenuitem>Snímková frekvence vstupu</guimenuitem></menuchoice> "
 "a vyberte příslušnou snímkovou rychlost."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:510(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:493(title)
 msgid "Working with Videos"
 msgstr "Práce s videi"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:512(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:495(title)
 msgid "Opening and Closing a Video"
 msgstr "Otevření a zavření videa"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:514(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:497(title)
 msgid "To open a video"
 msgstr "Jak otevřít video"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:515(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:498(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Open</"
 "guimenuitem></menuchoice>"
@@ -1002,11 +965,11 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Otevřít</"
 "guimenuitem></menuchoice>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:522(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:505(title)
 msgid "To close a video"
 msgstr "Jak zavřít video"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:523(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:506(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Close</"
 "guimenuitem></menuchoice>"
@@ -1014,31 +977,31 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Zavřít</"
 "guimenuitem></menuchoice>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:531(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:514(title)
 msgid "Playing back"
 msgstr "Přehrávání"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:532(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:515(para)
 msgid ""
 "<application>Gnome Subtitles</application> will play the video in the view "
 "window with your subtitles."
 msgstr ""
-"Aplikace <application>Gnome Subtitles</application> přehrává video v "
+"Aplikace <application>Titulky GNOME</application> přehrává video v "
 "zobrazovacím okně s vašimi titulky."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:535(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:518(title)
 msgid "Seeking to the Selection"
 msgstr "Přesun na výběr"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:536(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:519(para)
 msgid "You can go to the point in the loaded video where a subtitle starts"
 msgstr "V načteném videu můžete přejít na místo, kde začínají titulky"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:538(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:521(title)
 msgid "To seek to a subtitle"
 msgstr "Jak se přesunout na titulek"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:539(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:522(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Seek to "
 "Selection</guimenuitem></menuchoice>"
@@ -1046,11 +1009,11 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Přejít na "
 "výběr</guimenuitem></menuchoice>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:547(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:530(title)
 msgid "Setting the Subtitle Start or End Positions"
 msgstr "Nastavení počáteční a konečné pozice titulku"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:548(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:531(para)
 msgid ""
 "You can set the subtitles start or end time based on the point at which the "
 "loaded video is paused"
@@ -1058,11 +1021,11 @@ msgstr ""
 "Můžete nastavit počáteční a konečný čas titulků na základě bodu, ve kterém "
 "je načtené video pozastavené."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:550(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:533(title)
 msgid "To set subtitle starting time"
 msgstr "Jak nastavit počáteční čas titulku"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:551(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:534(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Set Subtitle "
 "Start</guimenuitem></menuchoice>"
@@ -1070,11 +1033,11 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Nastavit "
 "začátek titulku</guimenuitem></menuchoice>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:558(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:541(title)
 msgid "To set subtitle ending time"
 msgstr "Jak nastavit koncový čas titulku"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:559(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:542(para)
 msgid ""
 "Go to <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Set Subtitle "
 "End</guimenuitem></menuchoice>"
@@ -1082,15 +1045,15 @@ msgstr ""
 "Přejděte na <menuchoice><guisubmenu>Video</guisubmenu><guimenuitem>Nastavit "
 "konec titulku</guimenuitem></menuchoice>"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:569(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:552(title)
 msgid "Where to Get Additional Support"
 msgstr "Kde získat další podporu"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:571(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:554(title)
 msgid "Forums"
 msgstr "Diskuzní fóra"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:572(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:555(para)
 msgid ""
 "Questions and general discussions should be posted on the <ulink url="
 "\"http://sourceforge.net/forum/?group_id=129996\"; type=\"http\">Forum</"
@@ -1100,11 +1063,11 @@ msgstr ""
 "sourceforge.net/forum/?group_id=129996\" type=\"http\">diskuzního fóra</"
 "ulink> (registrace není zapotřebí)."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:575(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:558(title)
 msgid "Mailing List"
 msgstr "Poštovní konference"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:576(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:559(para)
 msgid ""
 "You might get a quick response by asking the <ulink url=\"http://lists.";
 "sourceforge.net/lists/listinfo/gnome-subtitles-general\" type=\"http"
@@ -1118,11 +1081,11 @@ msgstr ""
 "sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gnome-subtitles-general\" "
 "type=\"http\">archiv</ulink>)."
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:579(title)
+#: C/gnome-subtitles.xml:562(title)
 msgid "Bugs and Features"
 msgstr "Hlášení chyb a přání"
 
-#: C/gnome-subtitles.xml:580(para)
+#: C/gnome-subtitles.xml:563(para)
 msgid ""
 "Bugs and Feature Requests can be reported at the official <ulink url="
 "\"http://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=gnome-subtitles\"; type=\"http"
@@ -1135,4 +1098,4 @@ msgstr ""
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 #: C/gnome-subtitles.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>, 2010"
+msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]