[network-manager-applet] Updated Polish translationcommit f28d24e290e134479f725450c2ea753967aa7784
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Fri Dec 18 13:40:50 2015 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   74 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 39 insertions(+), 35 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index eaf7f0a..9f95fe4 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-15 04:15+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-15 04:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-18 13:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-18 13:40+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1063,7 +1063,7 @@ msgstr "_Dodaj"
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:10
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:6
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:695
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:697
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Usuń"
 
@@ -1165,7 +1165,7 @@ msgstr "_Tryb:"
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:3
 #: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:679
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:681
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
@@ -1958,11 +1958,11 @@ msgid "_Parent interface:"
 msgstr "Interfejs na_drzędny:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:2
-msgid "VLAN interface _name:"
+msgid "VLAN inter_face name:"
 msgstr "_Nazwa interfejsu VLAN:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:3
-msgid "_Cloned MAC address:"
+msgid "Cloned MAC _address:"
 msgstr "Sk_lonowany adres MAC:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:6
@@ -1985,13 +1985,17 @@ msgstr "_GVRP"
 msgid "_Loose binding"
 msgstr "_Luźne dowiązanie"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:11
+msgid "M_VRP"
+msgstr "M_VRP"
+
 #. In context, this means "concatenate the device name and the VLAN ID number together"
-#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:13
 msgid "Device name + number"
 msgstr "Nazwa urządzenia + numer"
 
 #. LEAVE "vlan" UNTRANSLATED. In context, this means "concatenate the string
-#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:15
 msgid "\"vlan\" + number"
 msgstr "\"vlan\" + numer"
 
@@ -2155,7 +2159,7 @@ msgid "Bridge"
 msgstr "Mostek"
 
 #: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:114
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:591 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:342
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:597 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:342
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:586
 msgid "VLAN"
 msgstr "VLAN"
@@ -2248,7 +2252,7 @@ msgid "Editor initializing..."
 msgstr "Inicjowanie edytora…"
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:197
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:397
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:399
 msgid "Connection cannot be modified"
 msgstr "Nie można modyfikować połączenia"
 
@@ -2265,37 +2269,37 @@ msgstr ""
 "Edytor połączeń nie może odnaleźć niektórych wymaganych zasobów (plik .ui "
 "nie został odnaleziony)."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:421
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:422
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:422
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
 msgid "Save any changes made to this connection."
 msgstr "Zapis zmian dokonanych na tym połączeniu."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:424
 msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
 msgstr ""
 "Należy się uwierzytelnić, aby zapisać to połączenie dla wszystkich "
 "użytkowników komputera."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:439
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:440
 msgid "Could not create connection"
 msgstr "Nie można utworzyć połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:439
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:440
 msgid "Could not edit connection"
 msgstr "Nie można zmodyfikować połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:441
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:442
 msgid "Unknown error creating connection editor dialog."
 msgstr "Nieznany błąd podczas tworzenia okna dialogowego edytora połączeń."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:583
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:584
 msgid "Error initializing editor"
 msgstr "Błąd podczas inicjowania edytora"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:923
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:924
 msgid "Connection add failed"
 msgstr "Dodanie połączenia się nie powiodło"
 
@@ -2361,48 +2365,48 @@ msgstr[0] "%d rok temu"
 msgstr[1] "%d lata temu"
 msgstr[2] "%d lat temu"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:623
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:625
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:636
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:638
 msgid "Last Used"
 msgstr "Ostatnie użycie"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:680
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:682
 msgid "Edit the selected connection"
 msgstr "Modyfikowanie zaznaczonego połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:681
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:683
 msgid "Authenticate to edit the selected connection"
 msgstr "Należy się uwierzytelnić, aby modyfikować zaznaczone połączenie"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:696
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:698
 msgid "Delete the selected connection"
 msgstr "Usunięcie zaznaczonego połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:697
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:699
 msgid "Authenticate to delete the selected connection"
 msgstr "Należy się uwierzytelnić, aby usunąć zaznaczone połączenie"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:922
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:924
 msgid "No VPN plugins are installed."
 msgstr "Żadna wtyczka VPN nie jest zainstalowana."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:924
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:926
 #, c-format
 msgid "Don't know how to create '%s' connections"
 msgstr "Nie wiadomo, jak utworzyć połączenia „%s”"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:926
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:928
 msgid "Error creating connection"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:948
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:950
 msgid "Error editing connection"
 msgstr "Błąd podczas modyfikowania połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:949
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:951
 #, c-format
 msgid "Did not find a connection with UUID '%s'"
 msgstr "Nie odnaleziono połączenia z UUID „%s”"
@@ -2517,7 +2521,7 @@ msgid "Ethernet device"
 msgstr "urządzenie ethernetowe"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:451
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:736
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:744
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:583
 msgid "cloned MAC"
 msgstr "sklonowany adres MAC"
@@ -2845,25 +2849,25 @@ msgstr "Nie można wczytać interfejsu użytkownika portu zespołowego."
 #. Translators: the first %s is a device name (eg, "em1"), the
 #. * second is a connection name (eg, "Auto Ethernet").
 #.
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:416
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:417
 #, c-format
 msgid "%s (via \"%s\")"
 msgstr "%s (przez „%s”)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:428
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:429
 #, c-format
 msgid "New connection..."
 msgstr "Nowe połączenie…"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:593
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:599
 msgid "Could not load vlan user interface."
 msgstr "Nie można wczytać interfejsu użytkownika VLAN."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:729
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:737
 msgid "vlan parent"
 msgstr "nadrzędny VLAN"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:792
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:800
 #, c-format
 msgid "VLAN connection %d"
 msgstr "Połączenie VLAN %d"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]