[grilo-plugins] Updated Polish translationcommit af8a0a4b786f5e4b1454e0e58c24af8b6a0b36ae
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Thu Dec 17 02:04:35 2015 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  255 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 125 insertions(+), 130 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index fd936c3..dc7b77d 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grilo-plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-07 00:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-07 00:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-17 02:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-17 02:04+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -23,40 +23,40 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:67
+#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:65
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:68
+#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:66
 msgid "A source for organizing media bookmarks"
 msgstr "Źródło do organizowania zakładek multimedialnych"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:428
+#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:434
 msgid "Failed to get bookmark metadata"
 msgstr "Pobranie metadanych zakładki się nie powiodło"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:458 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:475
+#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:464 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:481
 #, c-format
 msgid "Failed to find bookmarks: %s"
 msgstr "Odnalezienie zakładek się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:627 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:821
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:853 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:885
+#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:633 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:828
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:860 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:892
 #, c-format
 msgid "Failed to remove: %s"
 msgstr "Usunięcie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:767 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:926
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:959 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1804
+#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:773 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:933
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:966 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1811
 #, c-format
 msgid "Failed to store: %s"
 msgstr "Przechowanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:841 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:876
-#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:907 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:965
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:862
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1660 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1704
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1738 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1773
+#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:847 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:882
+#: ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:913 ../src/bookmarks/grl-bookmarks.c:971
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:869
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1667 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1711
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1745 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1780
 msgid "No database connection"
 msgstr "Brak połączenia z bazą danych"
 
@@ -87,28 +87,28 @@ msgstr ""
 "Wysłanie się nie powiodło, brak adresu URL na obiekcie multimediów do "
 "przesłania"
 
-#: ../src/dmap/grl-daap.c:52
+#: ../src/dmap/grl-daap.c:50
 #, c-format
 msgid "A source for browsing the DAAP server '%s'"
 msgstr "Źródło do przeglądania serwera DAAP „%s”"
 
-#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:62 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:787
+#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:62 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:793
 #: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:121
 msgid "Albums"
 msgstr "Albumy"
 
-#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:64 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:776
+#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:64 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:782
 #: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:120
 msgid "Artists"
 msgstr "Wykonawcy"
 
-#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:287 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1114
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1189 ../src/magnatune/grl-magnatune.c:834
+#: ../src/dmap/grl-daap-db.c:285 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1120
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1195 ../src/magnatune/grl-magnatune.c:841
 #, c-format
 msgid "Invalid container identifier %s"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontenera %s"
 
-#: ../src/dmap/grl-dpap.c:52
+#: ../src/dmap/grl-dpap.c:50
 #, c-format
 msgid "A source for browsing the DPAP server '%s'"
 msgstr "Źródło do przeglądania serwera DPAP „%s”"
@@ -117,165 +117,155 @@ msgstr "Źródło do przeglądania serwera DPAP „%s”"
 msgid "Photos"
 msgstr "Zdjęcia"
 
-#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:60
+#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:58
 msgid "Filesystem"
 msgstr "System plików"
 
-#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:61
+#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:59
 msgid "A source for browsing the filesystem"
 msgstr "Źródło do przeglądania systemu plików"
 
-#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:1148
+#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:1179
 #, c-format
 msgid "File %s does not exist"
 msgstr "Plik %s nie istnieje"
 
-#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:1226 ../src/youtube/grl-youtube.c:1520
+#: ../src/filesystem/grl-filesystem.c:1257 ../src/youtube/grl-youtube.c:1520
 #, c-format
 msgid "Cannot get media from %s"
 msgstr "Nie można pobrać multimediów z %s"
 
-#: ../src/flickr/grl-flickr.c:63
+#: ../src/flickr/grl-flickr.c:61
 msgid "A source for browsing and searching Flickr photos"
 msgstr "Źródło do przeglądania i przeszukiwania zdjęć w serwisie Flickr"
 
 #. "%s" is a full user name, like "John Doe"
-#: ../src/flickr/grl-flickr.c:67
+#: ../src/flickr/grl-flickr.c:65
 #, c-format
 msgid "%s's Flickr"
 msgstr "Flickr użytkownika %s"
 
 #. "%s" is a full user name, like "John Doe"
-#: ../src/flickr/grl-flickr.c:69
+#: ../src/flickr/grl-flickr.c:67
 #, c-format
 msgid "A source for browsing and searching %s's flickr photos"
 msgstr ""
 "Źródło do przeglądania i przeszukiwania zdjęć użytkownika %s w serwisie "
 "Flickr"
 
-#: ../src/freebox/grl-freebox.c:50
+#: ../src/freebox/grl-freebox.c:48
 msgid "Freebox TV"
 msgstr "Freebox TV"
 
-#: ../src/freebox/grl-freebox.c:51
+#: ../src/freebox/grl-freebox.c:49
 msgid "A source for browsing Freebox TV channels"
 msgstr "Źródło do przeglądania kanałów telewizyjnych Freebox"
 
-#: ../src/freebox/grl-freebox.c:54
+#: ../src/freebox/grl-freebox.c:52
 msgid "Freebox Radio"
 msgstr "Freebox Radio"
 
-#: ../src/freebox/grl-freebox.c:55
+#: ../src/freebox/grl-freebox.c:53
 msgid "A source for browsing Freebox radio channels"
 msgstr "Źródło do przeglądania kanałów radiowych Freebox"
 
-#: ../src/gravatar/grl-gravatar.c:48
+#: ../src/gravatar/grl-gravatar.c:46
 msgid "Avatar provider from Gravatar"
 msgstr "Dostarczanie awatarów z serwisu Gravatar"
 
-#: ../src/gravatar/grl-gravatar.c:49
+#: ../src/gravatar/grl-gravatar.c:47
 msgid "A plugin to get avatars for artist and author fields"
 msgstr "Wtyczka do pobierania awatarów dla pól wykonawcy i autora"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:93
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:91
 msgid "A source for browsing and searching Jamendo music"
 msgstr "Źródło do przeglądania i przeszukiwania muzyki w serwisie Jamendo"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:149
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:147
 msgid "Albums of the week"
 msgstr "Albumy tygodnia"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:151
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:149
 msgid "Tracks of the week"
 msgstr "Ścieżki tygodnia"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:153
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:151
 msgid "New releases"
 msgstr "Nowe wydania"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:155
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:153
 msgid "Top artists"
 msgstr "Najczęściej odsłuchiwani wykonawcy"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:157
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:155
 msgid "Top albums"
 msgstr "Najczęściej odsłuchiwane albumy"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:159
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:157
 msgid "Top tracks"
 msgstr "Najczęściej odsłuchiwane ścieżki"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:339 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:700
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:410 ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:464
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:346 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:706
+#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:416 ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:470
 msgid "Failed to parse response"
 msgstr "Przetworzenie odpowiedzi się nie powiodło"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:347 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:354
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1361 ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:418
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:354 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:361
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1368 ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:424
 msgid "Empty response"
 msgstr "Pusta odpowiedź"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:669
-#: ../src/lastfm-albumart/grl-lastfm-albumart.c:252
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:552
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:675 ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:558
 #, c-format
 msgid "Failed to connect: %s"
 msgstr "Połączenie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:798
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:804
 msgid "Feeds"
 msgstr "Kanały"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:982 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1027
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1054
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:988 ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1033
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1060
 #, c-format
 msgid "Invalid identifier %s"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator %s"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1041 ../src/youtube/grl-youtube.c:1112
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1047 ../src/youtube/grl-youtube.c:1112
 #: ../src/youtube/grl-youtube.c:1245 ../src/youtube/grl-youtube.c:1457
 #, c-format
 msgid "Invalid category identifier %s"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kategorii %s"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1184
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1190
 #, c-format
 msgid "Failed to browse: %s is a track"
 msgstr "Przeglądanie się nie powiodło: %s jest ścieżką"
 
-#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1244
+#: ../src/jamendo/grl-jamendo.c:1250
 #, c-format
 msgid "Malformed query \"%s\""
 msgstr "Błędnie sformatowane zapytanie „%s”"
 
-#: ../src/lastfm-albumart/grl-lastfm-albumart.c:60
-msgid "Album art Provider from Last.FM"
-msgstr "Dostarczanie okładek albumów z serwisu Last.fm"
-
-#: ../src/lastfm-albumart/grl-lastfm-albumart.c:61
-msgid "A plugin for getting album arts using Last.FM as backend"
-msgstr "Wtyczka do pobierania okładek albumów używając serwisu Last.fm"
-
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:44
+#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:42
 msgid "Local Metadata Provider"
 msgstr "Dostarczanie lokalnych metadanych"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:45
+#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:43
 msgid "A source providing locally available metadata"
 msgstr "Źródło dostarczające lokalnie dostępne metadane"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:711
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:772 ../src/raitv/grl-raitv.c:868
+#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:388
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:779 ../src/raitv/grl-raitv.c:874
 #: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:527
 #, c-format
 msgid "Failed to resolve: %s"
 msgstr "Rozwiązanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:1179
+#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:682
 msgid "Cannot resolve any of the given keys"
 msgstr "Nie można rozwiązać żadnego z podanych kluczy"
 
-#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:1183
+#: ../src/local-metadata/grl-local-metadata.c:686
 msgid "A GIO supported URL for images is required"
 msgstr "Wymagany jest adres URL dla obrazów obsługiwany przez bibliotekę GIO"
 
@@ -287,122 +277,122 @@ msgstr "Gatunki"
 msgid "A source for browsing music"
 msgstr "Źródło do przeglądania muzyki"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:411
+#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:422
 #, c-format
 msgid "Failed to get database from magnatune: %s"
 msgstr "Pobranie bazy danych ze sklepu Magnatune się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:441
+#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:452
 #, c-format
 msgid "Failed to save database from magnatune - '%s'"
 msgstr "Zapisanie bazy danych ze sklepu Magnatune się nie powiodło - „%s”"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:689
+#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:697
 #, c-format
 msgid "Failed to get table from magnatune db: %s"
 msgstr "Pobranie tablicy z bazy danych sklepu Magnatune się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:705
+#: ../src/magnatune/grl-magnatune.c:713
 #, c-format
 msgid "Fail before returning media to user: %s"
 msgstr "Niepowodzenie przed zwróceniem multimediów do użytkownika: %s"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:47
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:45
 msgid "Metadata Store"
 msgstr "Przechowalnia metadanych"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:48
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:46
 msgid "A plugin for storing extra metadata information"
 msgstr "Wtyczka do przechowywania dodatkowych informacji o metadanych"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:586
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:605
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:817
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:593
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:612
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:824
 #: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:637
 #, c-format
 msgid "Failed to update metadata: %s"
 msgstr "Zaktualizowanie metadanych się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:587
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:594
 msgid "specified keys are not writable"
 msgstr "podane klucze nie są zapisywalne"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:627
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:634
 msgid "Failed to update metadata"
 msgstr "Zaktualizowanie metadanych się nie powiodło"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:773
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:818
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:780
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:825
 msgid "\"source-id\" not available"
 msgstr "„source-id” jest niedostępne"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:793
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:800
 msgid "Failed to resolve"
 msgstr "Rozwiązanie się nie powiodło"
 
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:930
-#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:967 ../src/raitv/grl-raitv.c:426
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:750 ../src/vimeo/grl-vimeo.c:546
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:937
+#: ../src/metadata-store/grl-metadata-store.c:974 ../src/raitv/grl-raitv.c:432
+#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:756 ../src/vimeo/grl-vimeo.c:547
 #, c-format
 msgid "Failed to search: %s"
 msgstr "Wyszukanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/opensubtitles/grl-opensubtitles.c:42
+#: ../src/opensubtitles/grl-opensubtitles.c:40
 msgid "OpenSubtitles Provider"
 msgstr "Dostarczanie napisów z serwisu OpenSubtitles"
 
-#: ../src/opensubtitles/grl-opensubtitles.c:43
+#: ../src/opensubtitles/grl-opensubtitles.c:41
 msgid "A source providing a list of subtitles for a video"
 msgstr "Źródło dostarczające listę napisów dla nagrania wideo"
 
-#: ../src/optical-media/grl-optical-media.c:46
+#: ../src/optical-media/grl-optical-media.c:44
 msgid "Optical Media"
 msgstr "Nośniki optyczny"
 
-#: ../src/optical-media/grl-optical-media.c:47
+#: ../src/optical-media/grl-optical-media.c:45
 msgid "A source for browsing optical media"
 msgstr "Źródło do przeglądania nośników optycznych"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:155
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:153
 msgid "A source for browsing podcasts"
 msgstr "Źródło do przeglądania podcastów"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:757 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:777
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:764 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:784
 #, c-format
 msgid "Failed to get podcast streams: %s"
 msgstr "Pobranie strumieni podcastu się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1243 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1252
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1262
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1250 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1259
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1269
 msgid "Failed to parse content"
 msgstr "Przetworzenie treści się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1295
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1302
 msgid "Failed to parse podcast contents"
 msgstr "Przetworzenie treści podcastu się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1450
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1457
 msgid "Failed to get podcast information"
 msgstr "Pobranie informacji o podcaście się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1490 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1510
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1497 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1517
 #, c-format
 msgid "Failed to get podcasts list: %s"
 msgstr "Pobranie listy podcastów się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1563 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1578
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1570 ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1585
 msgid "Failed to get podcast stream metadata"
 msgstr "Pobranie metadanych strumienia podcastu się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1616
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1623
 msgid "Failed to get podcast metadata"
 msgstr "Pobranie metadanych podcastu się nie powiodło"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1800
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1807
 msgid "Cannot create containers. Only feeds are accepted"
 msgstr "Nie można utworzyć kontenerów. Tylko kanały są akceptowane"
 
-#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1805
+#: ../src/podcasts/grl-podcasts.c:1812
 msgid "URL required"
 msgstr "Wymagany jest adres URL"
 
@@ -414,113 +404,113 @@ msgstr "Najpopularniejsze"
 msgid "Recent"
 msgstr "Ostatnie"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:95
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:93
 msgid "A source for browsing and searching Rai.tv videos"
 msgstr "Źródło do przeglądania i przeszukiwania nagrań wideo w serwisie Rai.tv"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:173
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:171
 msgid "All"
 msgstr "Wszystko"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:174
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:172
 msgid "Black and White"
 msgstr "Czarno-białe"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:175
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:173
 msgid "Cinema"
 msgstr "Kino"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:176
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:174
 msgid "Comedians"
 msgstr "Komedie"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:177
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:175
 msgid "Chronicle"
 msgstr "Kronika"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:178
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:176
 msgid "Culture"
 msgstr "Kultura"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:179
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:177
 msgid "Economy"
 msgstr "Ekonomia"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:180
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:178
 msgid "Fiction"
 msgstr "Fikcja"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:181
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:179
 msgid "Junior"
 msgstr "Dla dzieci"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:182
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:180
 msgid "Investigations"
 msgstr "Śledztwa"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:183
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:181
 msgid "Interviews"
 msgstr "Wywiady"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:184
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:182
 msgid "Music"
 msgstr "Muzyka"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:185
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:183
 msgid "News"
 msgstr "Wiadomości"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:186
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:184
 msgid "Health"
 msgstr "Zdrowie"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:187
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:185
 msgid "Satire"
 msgstr "Satyra"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:189
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:187
 msgid "Society"
 msgstr "Społeczeństwo"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:190
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:188
 msgid "Show"
 msgstr "Seriale"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:191
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:189
 msgid "Sport"
 msgstr "Sport"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:192
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:190
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:193
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:191
 msgid "Politics"
 msgstr "Polityka"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:194
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:192
 msgid "Leisure"
 msgstr "Wypoczynek"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:195
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:193
 msgid "Travel"
 msgstr "Podróże"
 
-#: ../src/raitv/grl-raitv.c:619
+#: ../src/raitv/grl-raitv.c:625
 #, c-format
 msgid "Failed to browse: %s"
 msgstr "Przeglądanie się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:67
+#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:65
 msgid "A source for browsing SHOUTcast radios"
 msgstr "Źródło do przeglądania stacji radiowych SHOUTcast"
 
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:456
+#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:462
 #, c-format
 msgid "Cannot find media %s"
 msgstr "Nie można odnaleźć multimediów %s"
 
-#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:751 ../src/vimeo/grl-vimeo.c:547
+#: ../src/shoutcast/grl-shoutcast.c:757 ../src/vimeo/grl-vimeo.c:548
 msgid "non-NULL search text is required"
 msgstr "Wymagane jest niepuste wyszukiwanie tekstu"
 
@@ -528,7 +518,7 @@ msgstr "Wymagane jest niepuste wyszukiwanie tekstu"
 msgid "A source for fetching metadata of television shows"
 msgstr "Źródło do pobierania metadanych programów telewizyjnych"
 
-#: ../src/tmdb/grl-tmdb.c:996
+#: ../src/tmdb/grl-tmdb.c:1004
 msgid "Remote data does not contain valid identifier"
 msgstr "Zdalne dane nie zawierają prawidłowego identyfikatora"
 
@@ -550,6 +540,11 @@ msgstr "Pobranie multimediów z adresu URI się nie powiodło: %s"
 msgid "Empty query"
 msgstr "Puste zapytanie"
 
+#: ../src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1075
+#, c-format
+msgid "ID '%s' is not known in this source"
+msgstr "Identyfikator „%s” nie jest znany w tym źródle"
+
 #: ../src/tracker/grl-tracker-source-priv.h:44
 msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker"
 msgstr ""
@@ -564,7 +559,7 @@ msgstr "Wymienne — %s"
 msgid "Local files"
 msgstr "Lokalne pliki"
 
-#: ../src/vimeo/grl-vimeo.c:58
+#: ../src/vimeo/grl-vimeo.c:56
 msgid "A source for browsing and searching Vimeo videos"
 msgstr "Źródło do przeglądania i przeszukiwania nagrań wideo w serwisie Vimeo"
 
@@ -612,7 +607,7 @@ msgstr "Ostatnio promowane"
 msgid "Watch On Mobile"
 msgstr "Oglądaj na telefonie komórkowym"
 
-#: ../src/youtube/grl-youtube.c:117
+#: ../src/youtube/grl-youtube.c:115
 msgid "A source for browsing and searching YouTube videos"
 msgstr ""
 "Źródło do przeglądania i przeszukiwania nagrań wideo w serwisie YouTube"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]