[gnome-maps] Updated Slovak translationcommit d2643df68717a75e8e8a13562e02fc3a4b65147e
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Tue Dec 15 14:30:03 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  232 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 files changed, 205 insertions(+), 27 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 3fa062c..d86f751 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-maps master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "maps&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-06 09:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-06 13:44+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-15 09:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-15 15:29+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc kde org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr ""
 # desktop entry name
 #. Translators: This is the program name.
 #: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.h:1 ../data/ui/main-window.ui.h:1
-#: ../src/application.js:77 ../src/mainWindow.js:397
+#: ../src/application.js:79 ../src/mainWindow.js:401
 msgid "Maps"
 msgstr "Mapy"
 
@@ -180,11 +180,24 @@ msgstr ""
 "Indikuje, či sa má vysielať oznámenie polohy zo služby Foursquare ako "
 "príspevok v účte siete Twitter priradenom k účtu Foursquare."
 
+#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.h:23
+msgid "OpenStreetMap username or e-mail address"
+msgstr "Používateľské meno alebo e-mailová adresa služby OpenStreetMap"
+
+#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.h:24
+msgid "Indicates if the user has signed in to edit OpenStreetMap data."
+msgstr ""
+"Indikuje, či sa používateľ prihlásil na úpravu údajov služby OpenStreetMap."
+
 #: ../data/ui/app-menu.ui.h:1
+msgid "Setup OpenStreetMap Account"
+msgstr "Nastaviť účet služby OpenStreetMap"
+
+#: ../data/ui/app-menu.ui.h:2
 msgid "About"
 msgstr "O programe"
 
-#: ../data/ui/app-menu.ui.h:2
+#: ../data/ui/app-menu.ui.h:3
 msgid "Quit"
 msgstr "Ukončiť"
 
@@ -324,6 +337,88 @@ msgstr "Označí ako obľúbené"
 msgid "Check in here"
 msgstr "Oznámi túto polohu"
 
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:1
+#| msgid "Select an account"
+msgid "OpenStreetMap Account"
+msgstr "Účet služby OpenStreetMap"
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:2
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Sign in to edit maps</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Prihláste sa na úpravu máp</span>"
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:3
+msgid ""
+"Help to improve the map, using an\n"
+"OpenStreetMap account."
+msgstr ""
+"Pomôžte zlepšiť mapu pomocou\n"
+"účtu služby OpenStreetMap."
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:5
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:6
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:7
+msgid "Sign In"
+msgstr "Prihlásiť sa"
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:8
+msgid "Don't have an account?"
+msgstr "Nemáte účet?"
+
+#. The label should contain the link to the OSM reset password page with a translated title
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:10
+msgid ""
+"Sorry, that didn't work. Please try again, or visit\n"
+"<a href=\"https://www.openstreetmap.org/user/forgot-password";
+"\">OpenStreetMap</a> to reset your password."
+msgstr ""
+"Prepáčte, ale toto nefungovalo. Prosím, skúste to znovu, alebo navštívte "
+"webovú adresu\n"
+"<a href=\"https://www.openstreetmap.org/user/forgot-password";
+"\">OpenStreetMap</a> na obnovenie vášho hesla."
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:12
+msgid "The verification code didn't match, please try again."
+msgstr "Overovací kód sa nezhoduje. Prosím, skúste to znovu."
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:13
+msgid "Enter verification code shown above"
+msgstr "Zadajte overovací kód zobrazený vyššie"
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:14
+msgid "Verify"
+msgstr "Overiť"
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:15
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Signed In</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Prihlásený</span>"
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:16
+msgid "Your OpenStreetMap account is active."
+msgstr "Váš účet služby OpenStreetMap je aktívny."
+
+#: ../data/ui/osm-account-dialog.ui.h:17
+msgid "Sign Out"
+msgstr "Odhlásiť sa"
+
+#: ../data/ui/osm-edit-dialog.ui.h:1
+msgid "Edit Location"
+msgstr "Úprava umiestnenia"
+
+#: ../data/ui/osm-edit-dialog.ui.h:2
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušiť"
+
+#: ../data/ui/osm-edit-dialog.ui.h:3 ../src/osmEditDialog.js:154
+msgid "Next"
+msgstr "Ďalej"
+
 #: ../data/ui/search-popup.ui.h:1
 msgid "Press enter to search"
 msgstr "Stlačte enter na vyhľadanie"
@@ -359,7 +454,19 @@ msgstr "Presnosť: %s"
 msgid "Failed to find tile structure in directory"
 msgstr "Zlyhalo nájdenie štruktúry dlaždíc v adresári"
 
-#: ../src/application.js:87
+#: ../lib/maps-osm.c:56
+msgid "Failed to parse XML document"
+msgstr "Zlyhala analýza dokumentu XML"
+
+#: ../lib/maps-osm.c:252 ../lib/maps-osm.c:405
+msgid "Missing required attributes"
+msgstr "Chýbajú potrebné atribúty"
+
+#: ../lib/maps-osm.c:453
+msgid "Could not find OSM element"
+msgstr "Nepodarilo sa nájsť prvok služby OSM"
+
+#: ../src/application.js:89
 msgid "A path to a local tiles directory structure"
 msgstr "Cesta k štruktúre adresárov miestnych dlaždíc"
 
@@ -406,6 +513,7 @@ msgid "Write an optional message to check in to %s."
 msgstr "Napíšte voliteľnú správu k oznámeniu polohy %s."
 
 #: ../src/checkInDialog.js:289 ../src/checkIn.js:153
+#: ../src/osmEditDialog.js:189
 msgid "An error has occurred"
 msgstr "Vyskytla sa chyba"
 
@@ -447,77 +555,147 @@ msgstr "Nie je určený názov súboru"
 msgid "Unable to export view"
 msgstr "Nie je možné exportovať zobrazenie"
 
-#: ../src/geoJSONSource.js:102
+#: ../src/geoJSONSource.js:99
 msgid "invalid coordinate"
 msgstr "neplatná súradnica"
 
-#: ../src/geoJSONSource.js:146 ../src/geoJSONSource.js:186
-#: ../src/geoJSONSource.js:201
+#: ../src/geoJSONSource.js:143 ../src/geoJSONSource.js:183
+#: ../src/geoJSONSource.js:198
 msgid "parse error"
 msgstr "chyba analýzy"
 
-#: ../src/geoJSONSource.js:180
+#: ../src/geoJSONSource.js:177
 msgid "unknown geometry"
 msgstr "neznáma geometria"
 
-#: ../src/geoJSONSource.js:214
+#: ../src/geoJSONSource.js:211
 msgid "failed to load file"
 msgstr "zlyhalo načítanie súboru"
 
-#: ../src/mainWindow.js:345
+#: ../src/mainWindow.js:349
 msgid "Failed to connect to location service"
 msgstr "Zlyhalo pripojenie k lokalizačnej službe"
 
-#: ../src/mainWindow.js:350
+#: ../src/mainWindow.js:354
 msgid "Position not found"
 msgstr "Pozícia sa nenašla"
 
-#: ../src/mainWindow.js:395
+#: ../src/mainWindow.js:399
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
-#: ../src/mainWindow.js:398
+#: ../src/mainWindow.js:402
 msgid "A map application for GNOME"
 msgstr "Aplikácia na prezeranie máp pre GNOME"
 
-#: ../src/mapView.js:206
+#: ../src/mapView.js:207
 msgid "Failed to parse GeoJSON file"
 msgstr "Zlyhala analýza súboru GeoJSON"
 
-#: ../src/mapView.js:225
+#: ../src/mapView.js:226
 msgid "Failed to open GeoURI"
 msgstr "Zlyhalo otvorenie GeoURI"
 
-#: ../src/placeBubble.js:101
+#. setting the status in session.cancel_message still seems
+#. to always give status IO_ERROR
+#: ../src/osmConnection.js:440
+msgid "Incorrect user name or password"
+msgstr "Nesprávne používateľské meno alebo heslo"
+
+#: ../src/osmConnection.js:442
+msgid "Success"
+msgstr "Úspech"
+
+#: ../src/osmConnection.js:444
+msgid "Bad request"
+msgstr "Nesprávna požiadavka"
+
+#: ../src/osmConnection.js:446
+msgid "Object not found"
+msgstr "Objekt sa nenašiel"
+
+#: ../src/osmConnection.js:448
+msgid "Conflict, someone else has just modified the object"
+msgstr "Nastal konflikt. Niekto iný práve upravil objekt."
+
+#: ../src/osmConnection.js:450
+msgid "Object has been deleted"
+msgstr "Objekt bol odstránený"
+
+#: ../src/osmConnection.js:452
+msgid "Way or relation refers to non-existing children"
+msgstr "Cesta alebo relácia odkazuje na neexistujúceho potomka"
+
+#.
+#. * specification of OSM edit fields
+#. * name: the label for the edit field (translatable)
+#. * tag: the OSM tag key value
+#. * type: the field type (determines editing field type)
+#. * rewriteFunc: a rewrite function taking a string argument
+#. * (only used for TEXT fields)
+#.
+#: ../src/osmEditDialog.js:71
+msgid "Name"
+msgstr "Názov"
+
+#: ../src/osmEditDialog.js:72 ../src/placeBubble.js:129
+msgid "Wikipedia"
+msgstr "Wikipedia"
+
+#: ../src/osmEditDialog.js:74
+msgid "Population"
+msgstr "Obyvateľstvo"
+
+#: ../src/osmEditDialog.js:76
+msgid "Wheelchair access"
+msgstr "Bezbariérový prístup"
+
+#: ../src/osmEditDialog.js:140
+msgid "Done"
+msgstr "Hotovo"
+
+#: ../src/osmEditDialog.js:290
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: ../src/osmEditDialog.js:291
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: ../src/osmEditDialog.js:292
+msgid "Limited"
+msgstr "Obmedzený"
+
+#: ../src/osmEditDialog.js:293
+msgid "Designated"
+msgstr "Vyhradený"
+
+#: ../src/placeBubble.js:110
 #, javascript-format
 msgid "Postal code: %s"
 msgstr "Smerovacie číslo: %s"
 
-#: ../src/placeBubble.js:103
+#: ../src/placeBubble.js:112
 #, javascript-format
 msgid "Country code: %s"
 msgstr "Kód krajiny: %s"
 
-#: ../src/placeBubble.js:112
+#: ../src/placeBubble.js:121
 #, javascript-format
 msgid "Population: %s"
 msgstr "Obyvateľstvo: %s"
 
-#: ../src/placeBubble.js:115
+#: ../src/placeBubble.js:124
 #, javascript-format
 msgid "Opening hours: %s"
 msgstr "Otváracia doba: %s"
 
-#: ../src/placeBubble.js:120
-msgid "Wikipedia"
-msgstr "Wikipedia"
-
-#: ../src/placeBubble.js:125
+#: ../src/placeBubble.js:134
 #, javascript-format
 msgid "Wheelchair access: %s"
 msgstr "Bezbariérový prístup: %s"
 
-#: ../src/placeEntry.js:215
+#: ../src/placeEntry.js:213
 msgid "Failed to parse Geo URI"
 msgstr "Zlyhala analýza URI geografickej polohy"
 
@@ -566,7 +744,7 @@ msgstr "Požiadavka na trasu zlyhala."
 msgid "Start!"
 msgstr "Začiatok!"
 
-#: ../src/sendToDialog.js:169
+#: ../src/sendToDialog.js:173
 msgid "Failed to open URI"
 msgstr "Zlyhalo otvorenie URI"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]