[gnome-system-monitor/gnome-3-16] Updated Slovenian translationcommit d93195d71dcc7ce4e5584a7dae46d200cbcc81fd
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sun Dec 13 20:10:59 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  333 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 167 insertions(+), 166 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index e87791d..4098184 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 #
 # Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>, 2002.
 # Matic Žgur <mr zgur gmail com>, 2006-2007.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2014.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
 "monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-16 19:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-16 22:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-13 10:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-13 19:15+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -22,25 +22,24 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
-#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:362
+#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:363
 msgid "System Monitor"
 msgstr "Nadzornik sistema"
 
 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2
-#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:363
+#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:364
 msgid "View current processes and monitor system state"
 msgstr "Ogled trenutnih opravil in nadzor stanja sistema"
 
 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
 msgid ""
-"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
-"Manager;"
+"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;Manager;"
 msgstr ""
-"Nadzor;Sistem;Opravila;CPE;OPE;Pomnilnik;Omrežje;Zgodovina;Uporaba;Zmožnost;"
-"Naloge;Upravljalnik;"
+"Nadzor;Sistem;Opravila;CPE;OPE;Pomnilnik;Omrežje;Zgodovina;Uporaba;Zmožnost;Naloge;"
+"Upravljalnik"
 
 #: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:324
@@ -57,25 +56,24 @@ msgstr "Pregled in upravljanje s sistemskimi viri"
 
 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
-"System Monitor is a process viewer and system monitor with an attractive, "
-"easy-to-use interface."
+"System Monitor is a process viewer and system monitor with an attractive, easy-to-"
+"use interface."
 msgstr "Nadzornik sistema je program za ogled in nadzor sistemskih opravil."
 
 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
-"System Monitor can help you find out what applications are using the "
-"processor or the memory of your computer, can manage the running "
-"applications, force stop processes not responding, and change the state or "
-"priority of existing processes."
+"System Monitor can help you find out what applications are using the processor or "
+"the memory of your computer, can manage the running applications, force stop "
+"processes not responding, and change the state or priority of existing processes."
 msgstr ""
 "Nadzornik sistema omogoča nadzor in iskanje programov in njihovo obremenitev "
-"procesorske moči in pomnilnika. Mogoče je tudi upravljati zagnane programe "
-"in jih po potrebi vsiljeno končati."
+"procesorske moči in pomnilnika. Mogoče je tudi upravljati zagnane programe in jih "
+"po potrebi vsiljeno končati."
 
 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
-"The resource graphs feature shows you a quick overview of what is going on "
-"with your computer displaying recent network, memory and processor usage."
+"The resource graphs feature shows you a quick overview of what is going on with "
+"your computer displaying recent network, memory and processor usage."
 msgstr ""
 "Možnost diagramov virov omogoča hiter pregled dogajanja v sistemu s prikazom "
 "omrežne in procesorske rabe ter zasedenosti pomnilnika."
@@ -116,12 +114,12 @@ msgstr "Zgodovina uporabe CPE"
 msgid "Memory and Swap History"
 msgstr "Zgodovina porabe pomnilnika in izmenjevalnega prostora"
 
-#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:259
-#: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337
+#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260 ../src/procproperties.cpp:69
+#: ../src/proctable.cpp:334
 msgid "Memory"
 msgstr "Pomnilnik"
 
-#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:271
+#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:272
 msgid "Swap"
 msgstr "Izmenjevalni razdelek"
 
@@ -129,7 +127,7 @@ msgstr "Izmenjevalni razdelek"
 msgid "Network History"
 msgstr "Zgodovina uporabe mrežnih povezav"
 
-#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:299
+#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:300
 msgid "Receiving"
 msgstr "Prejemanje"
 
@@ -137,7 +135,7 @@ msgstr "Prejemanje"
 msgid "Total Received"
 msgstr "Skupaj prejeto"
 
-#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:314
+#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:315
 msgid "Sending"
 msgstr "Pošiljanje"
 
@@ -154,7 +152,7 @@ msgid "File Systems"
 msgstr "Datotečni sistemi"
 
 #: ../data/lsof.ui.h:1
-msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
+msgctxt "Window title for "
 msgid "Search for Open Files"
 msgstr "Iskanje odprtih datotek"
 
@@ -167,9 +165,9 @@ msgid "Case insensitive"
 msgstr "Ne upoštevaj velikosti črk"
 
 #: ../data/menus.ui.h:1
-msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
+msgctxt "Menu item to Open "
 msgid "Search for Open Files"
-msgstr "Iskanje odprtih datotek"
+msgstr "Poišči odprte datoteke"
 
 #: ../data/menus.ui.h:2
 msgid "Preferences"
@@ -227,23 +225,23 @@ msgstr "_Uniči"
 msgid "_Change Priority"
 msgstr "_Spremeni prednost"
 
-#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:214
+#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
 msgid "Very High"
 msgstr "Zelo visoko"
 
-#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:216
+#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
 msgid "High"
 msgstr "Visoko"
 
-#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:218
+#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
 msgid "Normal"
 msgstr "Običajno"
 
-#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:220
+#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
 msgid "Low"
 msgstr "Nizko"
 
-#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:222
+#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
 msgid "Very Low"
 msgstr "Zelo nizko"
 
@@ -255,7 +253,7 @@ msgstr "Po meri"
 msgid "_Memory Maps"
 msgstr "_Karte pomnilnika"
 
-#. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
+#. Translators: this means
 #: ../data/menus.ui.h:24
 msgid "Open _Files"
 msgstr "Odpri _datoteke"
@@ -334,57 +332,57 @@ msgstr "Ocena _prednostni delovanja:"
 
 #: ../data/renice.ui.h:4
 msgid ""
-"<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value. "
-"A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
+"<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value. A "
+"lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
 msgstr ""
-"<small><i><b>Opomba:</b> Prednost opravila je podana z oceno prednostni "
-"delovanja. Nižja vrednost ustreza višji prednosti.</i></small>"
+"<small><i><b>Opomba:</b> Prednost opravila je podana z oceno prednostni delovanja. "
+"Nižja vrednost ustreza višji prednosti.</i></small>"
 
 #: ../src/application.cpp:310
 msgid "A simple process and system monitor."
 msgstr "Enostaven nadzornik sistema in opravil"
 
-#: ../src/argv.cpp:21
+#: ../src/argv.cpp:22
 msgid "Show the Processes tab"
 msgstr "Pokaži zavihek opravil"
 
-#: ../src/argv.cpp:26
+#: ../src/argv.cpp:27
 msgid "Show the Resources tab"
 msgstr "Pokaži zavihek virov"
 
-#: ../src/argv.cpp:31
+#: ../src/argv.cpp:32
 msgid "Show the File Systems tab"
 msgstr "Pokaži zavihek datotečnih sistemov"
 
-#: ../src/argv.cpp:35
+#: ../src/argv.cpp:36
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Pokaži različico programa"
 
-#: ../src/disks.cpp:369 ../src/memmaps.cpp:325
+#: ../src/disks.cpp:361 ../src/memmaps.cpp:329
 msgid "Device"
 msgstr "Naprava"
 
-#: ../src/disks.cpp:370
+#: ../src/disks.cpp:362
 msgid "Directory"
 msgstr "Mapa"
 
-#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
+#: ../src/disks.cpp:363 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
 
-#: ../src/disks.cpp:372
+#: ../src/disks.cpp:364
 msgid "Total"
 msgstr "Skupno"
 
-#: ../src/disks.cpp:373
+#: ../src/disks.cpp:365
 msgid "Free"
 msgstr "Prosto"
 
-#: ../src/disks.cpp:374
+#: ../src/disks.cpp:366
 msgid "Available"
 msgstr "Razpoložljivo"
 
-#: ../src/disks.cpp:375
+#: ../src/disks.cpp:367
 msgid "Used"
 msgstr "Uporabljeno"
 
@@ -460,7 +458,7 @@ msgstr "Kliknite za nastavitev barv grafa"
 msgid "Pick a Color for '%s'"
 msgstr "Izbor barve za '%s'"
 
-#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:100
+#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:77
 msgid "CPU"
 msgstr "CPE"
 
@@ -469,7 +467,7 @@ msgstr "CPE"
 msgid "CPU%d"
 msgstr "CPE%d"
 
-#: ../src/interface.cpp:373
+#: ../src/interface.cpp:374
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matic Žgur <mr zgur gmail com>\n"
@@ -496,16 +494,7 @@ msgstr "ni na voljo"
 msgid "%s (%.1f%%) of %s"
 msgstr "%s (%.1f%%) od %s"
 
-#: ../src/lsof.cpp:109
-msgid "Error"
-msgstr "Napaka"
-
-#: ../src/lsof.cpp:110
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
-msgstr "'%s' ni veljaven logični izraz, zapisan v jeziku Perl."
-
-#: ../src/lsof.cpp:128
+#: ../src/lsof.cpp:118
 #, c-format
 msgid "%d open file"
 msgid_plural "%d open files"
@@ -514,7 +503,7 @@ msgstr[1] "%d odprta datoteka"
 msgstr[2] "%d odprti datoteki"
 msgstr[3] "%d odprte datoteke"
 
-#: ../src/lsof.cpp:130
+#: ../src/lsof.cpp:120
 #, c-format
 msgid "%d matching open file"
 msgid_plural "%d matching open files"
@@ -523,75 +512,75 @@ msgstr[1] "%d skladna odprta datoteka"
 msgstr[2] "%d skladni odprti datoteki"
 msgstr[3] "%d skladne odprte datoteke"
 
-#: ../src/lsof.cpp:248
+#: ../src/lsof.cpp:247
 msgid "Process"
 msgstr "Opravilo"
 
-#: ../src/lsof.cpp:260
+#: ../src/lsof.cpp:259
 msgid "PID"
 msgstr "PID"
 
-#: ../src/lsof.cpp:270 ../src/memmaps.cpp:303
+#: ../src/lsof.cpp:269 ../src/memmaps.cpp:307
 msgid "Filename"
 msgstr "Ime datoteke"
 
 #. xgettext: virtual memory start
-#: ../src/memmaps.cpp:305
+#: ../src/memmaps.cpp:309
 msgid "VM Start"
 msgstr "Začetek navideznega pomnilnika"
 
 #. xgettext: virtual memory end
-#: ../src/memmaps.cpp:307
+#: ../src/memmaps.cpp:311
 msgid "VM End"
 msgstr "Konec navideznega pomnilnika"
 
 #. xgettext: virtual memory syze
-#: ../src/memmaps.cpp:309
+#: ../src/memmaps.cpp:313
 msgid "VM Size"
 msgstr "Velikost navideznega pomnilnika"
 
-#: ../src/memmaps.cpp:310
+#: ../src/memmaps.cpp:314
 msgid "Flags"
 msgstr "Zastavice"
 
 #. xgettext: virtual memory offset
-#: ../src/memmaps.cpp:312
+#: ../src/memmaps.cpp:316
 msgid "VM Offset"
 msgstr "Odmik navideznega pomnilnika"
 
 #. xgettext: memory that has not been modified since
 #. it has been allocated
-#: ../src/memmaps.cpp:315
+#: ../src/memmaps.cpp:319
 msgid "Private clean"
 msgstr "Nespremenjen pomnilnik"
 
 #. xgettext: memory that has been modified since it
 #. has been allocated
-#: ../src/memmaps.cpp:318
+#: ../src/memmaps.cpp:322
 msgid "Private dirty"
 msgstr "Spremenjen pomnilnik"
 
 #. xgettext: shared memory that has not been modified
 #. since it has been allocated
-#: ../src/memmaps.cpp:321
+#: ../src/memmaps.cpp:325
 msgid "Shared clean"
 msgstr "Spremenjen skupni pomnilnik"
 
 #. xgettext: shared memory that has been modified
 #. since it has been allocated
-#: ../src/memmaps.cpp:324
+#: ../src/memmaps.cpp:328
 msgid "Shared dirty"
 msgstr "nespremenjen skupni pomnilnik"
 
-#: ../src/memmaps.cpp:326
+#: ../src/memmaps.cpp:330
 msgid "Inode"
 msgstr "Inode"
 
-#: ../src/memmaps.cpp:437
+#: ../src/memmaps.cpp:440
 msgid "Memory Maps"
 msgstr "Karte pomnilnika"
 
-#: ../src/memmaps.cpp:449
+#: ../src/memmaps.cpp:452
 #, c-format
 msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "_Karte pomnilnika za opravilo \"%s\" (PID %u):"
@@ -631,7 +620,7 @@ msgstr "FD"
 msgid "Object"
 msgstr "Predmet"
 
-#: ../src/openfiles.cpp:337
+#: ../src/openfiles.cpp:336
 #, c-format
 msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "_Datoteke, ki jih je odprlo opravilo \"%s\" (PID %u):"
@@ -639,8 +628,8 @@ msgstr "_Datoteke, ki jih je odprlo opravilo \"%s\" (PID %u):"
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Main window size and position in the form (width, height, xpos, ypos)"
 msgstr ""
-"Velikost in položaj glavnega okna v obliki zapisa (širina, višina, položaj-x "
-"in položaj-y)"
+"Velikost in položaj glavnega okna v obliki zapisa (širina, višina, položaj-x in "
+"položaj-y)"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Main Window should open maximized"
@@ -656,13 +645,11 @@ msgstr "Solaris način za odstotek CPE"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid ""
-"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's CPU usage "
-"is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in 'Irix "
-"mode'."
+"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's CPU usage is "
+"divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in 'Irix mode'."
 msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča delovanje programa v 'načinu Solaris', kjer je "
-"poraba CPE razdeljena na skupno število enot. V obratnem primeru deluje v "
-"'načinu Irix'."
+"Izbrana možnost omogoča delovanje programa v 'načinu Solaris', kjer je poraba CPE "
+"razdeljena na skupno število enot. V obratnem primeru deluje v 'načinu Irix'."
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Show CPU chart as stacked area chart"
@@ -670,11 +657,11 @@ msgstr "Pokaže diagram delovanja CPE kot naložen diagram"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid ""
-"If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a stacked area chart instead "
-"of a line chart."
+"If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a stacked area chart instead of a "
+"line chart."
 msgstr ""
-"Izbrana možnost določa prikaz diagram delovanja CPE kot naložen diagram "
-"namesto črtnega diagrama."
+"Izbrana možnost določa prikaz diagram delovanja CPE kot naložen diagram namesto "
+"črtnega diagrama."
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "Enable/Disable smooth refresh"
@@ -699,12 +686,12 @@ msgstr "Ali naj bodo prikazani podatki o vseh datotečnih sistemih"
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid ""
 "Whether to display information about all file systems (including types like "
-"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
-"file systems."
+"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted file "
+"systems."
 msgstr ""
-"Ali naj bodo prikazani podatki o vseh datotečnih sistemih (vključno z "
-"vrstami kot so 'autofs' in 'procfs'). Uporabno za pridobivanje seznama vseh "
-"trenutno priklopljenih datotečnih sistemov."
+"Ali naj bodo prikazani podatki o vseh datotečnih sistemih (vključno z vrstami kot "
+"so 'autofs' in 'procfs'). Uporabno za pridobivanje seznama vseh trenutno "
+"priklopljenih datotečnih sistemov."
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
@@ -1028,7 +1015,7 @@ msgstr "Stolpec razvrščanja odprtih datotek"
 msgid "Open files sort order"
 msgstr "Način razvrščanja odprtih datotek"
 
-#: ../src/prefsdialog.cpp:170
+#: ../src/prefsdialog.cpp:171
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
@@ -1085,12 +1072,12 @@ msgstr[3] "Ali ste prepričani, da želite končati %d izbrana opravila?"
 #. xgettext: secondary alert message
 #: ../src/procdialogs.cpp:98 ../src/procdialogs.cpp:104
 msgid ""
-"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
-"security risk. Only unresponsive processes should be killed."
+"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a security risk. "
+"Only unresponsive processes should be killed."
 msgstr ""
-"Z uničevanjem opravila se podatki lahko izgubijo, sesuje se lahko seja ali "
-"pa dejanje predstavlja varnostno tveganje. Uničiti je razumljivo le "
-"opravila, ki niso odzivna."
+"Z uničevanjem opravila se podatki lahko izgubijo, sesuje se lahko seja ali pa "
+"dejanje predstavlja varnostno tveganje. Uničiti je razumljivo le opravila, ki niso "
+"odzivna."
 
 #: ../src/procdialogs.cpp:101
 msgid "_Kill Process"
@@ -1131,118 +1118,109 @@ msgid ""
 "The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
 "corresponds to a higher priority."
 msgstr ""
-"Prednost opravila je podana z oceno prednostni delovanja. Nižja vrednost "
-"ustreza višji prednosti."
+"Prednost opravila je podana z oceno prednostni delovanja. Nižja vrednost ustreza "
+"višji prednosti."
 
-#: ../src/procproperties.cpp:55 ../src/procproperties.cpp:106
-#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:431
+#: ../src/procproperties.cpp:49 ../src/procproperties.cpp:83
+#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/util.cpp:432
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:322
+#: ../src/procproperties.cpp:66 ../src/proctable.cpp:319
 msgid "Process Name"
 msgstr "Ime opravila"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:323
+#: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:320
 msgid "User"
 msgstr "Uporabnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:324
+#: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:321
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:325
+#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:322
 msgid "Virtual Memory"
 msgstr "Navidezni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:94 ../src/proctable.cpp:326
+#: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:323
 msgid "Resident Memory"
 msgstr "Stalni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:95 ../src/proctable.cpp:327
+#: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:324
 msgid "Writable Memory"
 msgstr "Zapisljiv pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:328
+#: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:325
 msgid "Shared Memory"
 msgstr "Skupni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:329
+#: ../src/procproperties.cpp:75 ../src/proctable.cpp:326
 msgid "X Server Memory"
 msgstr "Pomnilnik strežnika X"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:331
+#: ../src/procproperties.cpp:78 ../src/proctable.cpp:328
 msgid "CPU Time"
 msgstr "Procesorski čas"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:101
-#, c-format
-msgid "%lld second"
-msgid_plural "%lld seconds"
-msgstr[0] "%lld sekund"
-msgstr[1] "%lld sekunda"
-msgstr[2] "%lld sekundi"
-msgstr[3] "%lld sekunde"
-
-#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:332
+#: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:329
 msgid "Started"
 msgstr "Začeto"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:333
+#: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:330
 msgid "Nice"
 msgstr "Ocena prednostni delovanja"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:347
+#: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:344
 msgid "Priority"
 msgstr "Prednost"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:105 ../src/proctable.cpp:334
+#: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:331
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:106 ../src/proctable.cpp:335
+#: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:332
 msgid "Security Context"
 msgstr "Vsebinska varnost"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:107 ../src/proctable.cpp:336
+#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:333
 msgid "Command Line"
 msgstr "Ukazna vrstica"
 
 #. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
-#: ../src/procproperties.cpp:108 ../src/proctable.cpp:339
+#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:336
 msgid "Waiting Channel"
 msgstr "Čakajoč kanal"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/proctable.cpp:340
+#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:337
 msgid "Control Group"
 msgstr "Primerjalna skupina"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:222
+#: ../src/procproperties.cpp:198
 #, c-format
 msgid "%s (PID %u)"
 msgstr "%s (PID %u)"
 
-#: ../src/proctable.cpp:330
+#: ../src/proctable.cpp:327
 #, no-c-format
 msgid "% CPU"
 msgstr "% CPE"
 
-#: ../src/proctable.cpp:341
+#: ../src/proctable.cpp:338
 msgid "Unit"
 msgstr "Enota"
 
-#: ../src/proctable.cpp:342
+#: ../src/proctable.cpp:339
 msgid "Session"
 msgstr "Seja"
 
 # multiseat = multi-station =  multiterminal
 #. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
 #. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
-#: ../src/proctable.cpp:345
+#: ../src/proctable.cpp:342
 msgid "Seat"
 msgstr "Večterminalni odvod"
 
-#: ../src/proctable.cpp:346
+#: ../src/proctable.cpp:343
 msgid "Owner"
 msgstr "Lastnik"
 
@@ -1290,47 +1268,47 @@ msgstr "%u:%02u:%02u"
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
-#: ../src/util.cpp:163
+#: ../src/util.cpp:164
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
-#: ../src/util.cpp:164
+#: ../src/util.cpp:165
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
-#: ../src/util.cpp:165
+#: ../src/util.cpp:166
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#: ../src/util.cpp:166
+#: ../src/util.cpp:167
 #, c-format
 msgid "%.1f TiB"
 msgstr "%.1f TiB"
 
-#: ../src/util.cpp:167
+#: ../src/util.cpp:168
 #, c-format
 msgid "%.3g kbit"
 msgstr "%.3g kbitov"
 
-#: ../src/util.cpp:168
+#: ../src/util.cpp:169
 #, c-format
 msgid "%.3g Mbit"
 msgstr "%.3g Mbitov"
 
-#: ../src/util.cpp:169
+#: ../src/util.cpp:170
 #, c-format
 msgid "%.3g Gbit"
 msgstr "%.3g Gbitov"
 
-#: ../src/util.cpp:170
+#: ../src/util.cpp:171
 #, c-format
 msgid "%.3g Tbit"
 msgstr "%.3g Tbitov"
 
-#: ../src/util.cpp:185
+#: ../src/util.cpp:186
 #, c-format
 msgid "%u bit"
 msgid_plural "%u bits"
@@ -1339,7 +1317,7 @@ msgstr[1] "%u bit"
 msgstr[2] "%u bita"
 msgstr[3] "%u biti"
 
-#: ../src/util.cpp:186
+#: ../src/util.cpp:187
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
@@ -1348,32 +1326,57 @@ msgstr[1] "%u bajt"
 msgstr[2] "%u bajta"
 msgstr[3] "%u bajti"
 
-#: ../src/util.cpp:229
+#: ../src/util.cpp:230
 msgid "Very High Priority"
 msgstr "Zelo visoka prednost"
 
-#: ../src/util.cpp:231
+#: ../src/util.cpp:232
 msgid "High Priority"
 msgstr "Visoka prednost"
 
-#: ../src/util.cpp:233
+#: ../src/util.cpp:234
 msgid "Normal Priority"
 msgstr "Običajna prednost"
 
-#: ../src/util.cpp:235
+#: ../src/util.cpp:236
 msgid "Low Priority"
 msgstr "Nizka prednost"
 
-#: ../src/util.cpp:237
+#: ../src/util.cpp:238
 msgid "Very Low Priority"
 msgstr "Zelo nizka prednost"
 
 #. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
-#: ../src/util.cpp:629
+#: ../src/util.cpp:630
 #, c-format
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/s"
 
+#~ msgctxt "Menu item to Open Search for Open Files dialog"
+#~ msgid "Search for Open Files"
+#~ msgstr "Poišči odprte datoteke"
+
+#~ msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
+#~ msgid "Search for Open Files"
+#~ msgstr "Iskanje odprtih datotek"
+
+#~ msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
+#~ msgid "Search for Open Files"
+#~ msgstr "Iskanje odprtih datotek"
+
+#~ msgid "Error"
+#~ msgstr "Napaka"
+
+#~ msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
+#~ msgstr "'%s' ni veljaven logični izraz, zapisan v jeziku Perl."
+
+#~ msgid "%lld second"
+#~ msgid_plural "%lld seconds"
+#~ msgstr[0] "%lld sekund"
+#~ msgstr[1] "%lld sekunda"
+#~ msgstr[2] "%lld sekundi"
+#~ msgstr[3] "%lld sekunde"
+
 #~ msgid "_Name contains:"
 #~ msgstr "_Ime vsebuje:"
 
@@ -1482,25 +1485,23 @@ msgstr "%s/s"
 #~ msgstr "Položaj Y glavnega okna"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 "
-#~ "is active"
+#~ "Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
+#~ "active"
 #~ msgstr ""
-#~ "Določa katera opravila so privzeto prikazana: 0 za vsa, 1 za uporabnikova "
-#~ "in 2 za dejavna"
+#~ "Določa katera opravila so privzeto prikazana: 0 za vsa, 1 za uporabnikova in 2 "
+#~ "za dejavna"
 
-#~ msgid ""
-#~ "0 for the processes list, 1 for the resources and 2 for the disks list"
+#~ msgid "0 for the processes list, 1 for the resources and 2 for the disks list"
 #~ msgstr ""
-#~ "0 za podrobnosti o sistemu, 1 za seznam virov in 2 za vire in 3 za seznam "
-#~ "diskov"
+#~ "0 za podrobnosti o sistemu, 1 za seznam virov in 2 za vire in 3 za seznam diskov"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a "
-#~ "security risk. Only unresponsive processes should be ended."
+#~ "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
+#~ "risk. Only unresponsive processes should be ended."
 #~ msgstr ""
-#~ "Z vsiljenim končanjem opravila se podatki lahko izgubijo, sesuje se lahko "
-#~ "seja ali pa dejanje predstavlja varnostno tveganje. Vsiljeno končati je "
-#~ "razumljivo le opravila, ki niso odzivna."
+#~ "Z vsiljenim končanjem opravila se podatki lahko izgubijo, sesuje se lahko seja "
+#~ "ali pa dejanje predstavlja varnostno tveganje. Vsiljeno končati je razumljivo le "
+#~ "opravila, ki niso odzivna."
 
 #~ msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 #~ msgstr "Povprečna obremenitev zadnjih 1, 5, 15 minut: %0.2f, %0.2f, %0.2f"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]