[cheese] Updated Slovenian translationcommit 60df6cbcde70f4c7034555698fff49fa745fce51
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sun Dec 13 20:07:05 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  112 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 62 insertions(+), 50 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 0fcc2ca..2a0534b 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -3,15 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the cheese package
 #
 # Deni Bačić <baccic gmail com>, 2007.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2014.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cheese master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=cheese&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-14 15:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-14 19:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-13 16:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-13 19:28+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 #: ../data/cheese-main-window.ui.h:1
 msgid "Photo mode"
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr "Način zaporednega zajemanja"
 msgid "Burst"
 msgstr "Zaporedno zajemanje"
 
-#: ../data/cheese-main-window.ui.h:7 ../src/cheese-window.vala:1320
+#: ../data/cheese-main-window.ui.h:7 ../src/cheese-window.vala:1321
 msgid "Take a photo using a webcam"
 msgstr "Zajemi fotografijo s spletno kamero"
 
@@ -147,8 +147,8 @@ msgstr "Zamik med zajemom fotografij (v sekundah)"
 msgid "Capture"
 msgstr "Zajemanje"
 
-#: ../data/headerbar.ui.h:1 ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:96
-#: ../src/cheese-window.vala:1349
+#: ../data/headerbar.ui.h:1 ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:85
+#: ../src/cheese-window.vala:1350
 msgid "Take a Photo"
 msgstr "Zajemi fotografijo"
 
@@ -184,7 +184,22 @@ msgstr "Premakni v _smeti"
 msgid "Delete"
 msgstr "Izbriši"
 
-#: ../data/org.gnome.Cheese.appdata.xml.in.h:1
+#. Both taken from the desktop file.
+#: ../data/org.gnome.Cheese.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Cheese.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/cheese-application.vala:113 ../src/cheese-application.vala:543
+msgid "Cheese"
+msgstr "Cheese"
+
+#: ../data/org.gnome.Cheese.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Cheese.desktop.in.in.h:4
+#: ../src/cheese-application.vala:538
+msgid "Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects"
+msgstr ""
+"Zajemanje slik in posnetkov s spletno kamero in obdelava z veliko grafičnimi "
+"učinki"
+
+#: ../data/org.gnome.Cheese.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Cheese uses your webcam to take photos and videos, applies fancy special "
 "effects and lets you share the fun with others."
@@ -192,7 +207,7 @@ msgstr ""
 "Program Cheese uporablja spletno kamero za zajem slik in video posnetkov, "
 "omogoča uporabo različnih učinkov in objavljanje izdelkov s prijatelji."
 
-#: ../data/org.gnome.Cheese.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Cheese.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "Take multiple photos in quick succession with burst mode. Use the countdown "
 "to give yourself time to strike a pose, and wait for the flash!"
@@ -200,7 +215,7 @@ msgstr ""
 "Za zajem več fotografij lahko uporabite način zaporednega zajemanja. Z "
 "možnostjo je mogoče uporabiti tudi odštevalnik, da se imate čas postaviti!"
 
-#: ../data/org.gnome.Cheese.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Cheese.appdata.xml.in.h:6
 msgid ""
 "Under the hood, Cheese uses GStreamer to apply fancy effects to photos and "
 "videos. With Cheese it is easy to take photos of you, your friends, pets or "
@@ -210,23 +225,15 @@ msgstr ""
 "posnetke. Zajemanje slik je enostavno, izmenjava preko različnih spletnih "
 "računov pa hitra."
 
-#: ../data/org.gnome.Cheese.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/cheese-application.vala:113 ../src/cheese-application.vala:543
-msgid "Cheese"
-msgstr "Cheese"
-
 #: ../data/org.gnome.Cheese.desktop.in.in.h:2
-msgid "Cheese Webcam Booth"
-msgstr "Foto kabina Cheese"
+msgid "Webcam Booth"
+msgstr "Foto kabina Booth"
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.desktop.in.in.h:3
-#: ../src/cheese-application.vala:538
-msgid "Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects"
-msgstr ""
-"Zajemanje slik in posnetkov s spletno kamero in obdelava z veliko grafičnimi "
-"učinki"
+msgid "Cheese Webcam Booth"
+msgstr "Foto kabina Cheese"
 
-#: ../data/org.gnome.Cheese.desktop.in.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.Cheese.desktop.in.in.h:5
 msgid "photo;video;webcam;"
 msgstr "fotografija;video;spletne kamere;slike;posnetki;"
 
@@ -383,29 +390,29 @@ msgstr "Število fotografij zajetih v zaporednem načinu zajemanja"
 msgid "The number of photos to take in a single burst."
 msgstr "Število fotografij zajetih v zaporednem načinu zajemanja"
 
-#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:91 ../src/cheese-window.vala:264
+#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:80 ../src/cheese-window.vala:264
 #: ../src/cheese-window.vala:293 ../src/cheese-window.vala:368
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Prekliči"
 
-#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:93
+#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:82
 msgid "_Select"
 msgstr "_Izberi"
 
-#: ../libcheese/cheese-avatar-widget.c:131 ../src/cheese-window.vala:692
+#: ../libcheese/cheese-avatar-widget.c:128 ../src/cheese-window.vala:692
 msgid "Shutter sound"
 msgstr "Zvok zaklopke"
 
-#: ../libcheese/cheese-avatar-widget.c:268
+#: ../libcheese/cheese-avatar-widget.c:270
 msgid "_Take Another Picture"
 msgstr "_Zajemi novo sliko"
 
-#: ../libcheese/cheese-camera.c:446 ../libcheese/cheese-camera.c:1625
+#: ../libcheese/cheese-camera.c:432 ../libcheese/cheese-camera.c:1613
 msgid "One or more needed GStreamer elements are missing: "
 msgstr ""
 "Enega ali več zahtevanih predmetov programa GStreamer ni mogoče najti: "
 
-#: ../libcheese/cheese-camera.c:1584
+#: ../libcheese/cheese-camera.c:1555
 #, c-format
 msgid "No device found"
 msgstr "Ni mogoče najti naprave"
@@ -415,26 +422,21 @@ msgstr "Ni mogoče najti naprave"
 #. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
 #. * of "%d" if your locale uses localized digits.
 #.
-#: ../libcheese/cheese-camera.c:1860
+#: ../libcheese/cheese-camera.c:1848
 #, c-format
 msgctxt "time format"
 msgid "%02i:%02i:%02i"
 msgstr "%02i:%02i:%02i"
 
-#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:562
+#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:537
 msgid "Device capabilities not supported"
 msgstr "Zmožnosti naprave niso podprte"
 
-#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:591
-#, c-format
-msgid "Failed to initialize device %s for capability probing"
-msgstr "Začenjanje naprave %s za preiskovanje zmožnosti je spodletelo"
-
-#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:780
+#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:668
 msgid "Unknown device"
 msgstr "Neznana naprava"
 
-#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:803
+#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:687
 msgid "Cancellable initialization not supported"
 msgstr "Dejanje preklica začenjanja ni podprto"
 
@@ -504,6 +506,19 @@ msgstr[1] "V primeru, da predmet izbrišete, bo trajno izgubljen."
 msgstr[2] "V primeru, da predmeta izbrišete, bosta trajno izgubljena."
 msgstr[3] "V primeru, da predmete izbrišete, bodo trajno izgubljeni."
 
+#: ../src/cheese-window.vala:291
+#, c-format
+msgid "Could not delete %s"
+msgstr "Ni mogoče izbrisati %s."
+
+#: ../src/cheese-window.vala:294
+msgid "Skip"
+msgstr "Preskoči"
+
+#: ../src/cheese-window.vala:295
+msgid "Skip all"
+msgstr "Preskoči vse"
+
 #: ../src/cheese-window.vala:340
 #, c-format
 msgid "Could not move %s to trash"
@@ -544,30 +559,33 @@ msgstr "Zajem več fotografij"
 msgid "No effects found"
 msgstr "Učinkov ni mogoče najti"
 
-#: ../src/cheese-window.vala:1209
+#: ../src/cheese-window.vala:1211
 msgid "There was an error playing video from the webcam"
 msgstr "Prišlo je do napake med predvajanjem posnetka preko spletne kamere."
 
-#: ../src/cheese-window.vala:1324
+#: ../src/cheese-window.vala:1325
 msgid "Record a video using a webcam"
 msgstr "Zajemanje videa s spletno kamero"
 
-#: ../src/cheese-window.vala:1330
+#: ../src/cheese-window.vala:1331
 msgid "Take multiple photos using a webcam"
 msgstr "Zajemanje več zaporednih slik s spletno kamero"
 
-#: ../src/cheese-window.vala:1342
+#: ../src/cheese-window.vala:1343
 msgid "Choose an Effect"
 msgstr "Izbor učinka"
 
-#: ../src/cheese-window.vala:1353
+#: ../src/cheese-window.vala:1354
 msgid "Record a Video"
 msgstr "Snemanje videa"
 
-#: ../src/cheese-window.vala:1357
+#: ../src/cheese-window.vala:1358
 msgid "Take Multiple Photos"
 msgstr "Zajem več fotografij"
 
+#~ msgid "Failed to initialize device %s for capability probing"
+#~ msgstr "Začenjanje naprave %s za preiskovanje zmožnosti je spodletelo"
+
 #~ msgid "_Take a Photo"
 #~ msgstr "_Zajemi fotografijo"
 
@@ -780,12 +798,6 @@ msgstr "Zajem več fotografij"
 #~ msgid "Please refer to the help for further information."
 #~ msgstr "Za več podrobnosti si oglejte strani pomoči."
 
-#~ msgid "_Skip"
-#~ msgstr "Pre_skoči"
-
-#~ msgid "S_kip All"
-#~ msgstr "Pres_koči vse"
-
 #~ msgid "Delete _All"
 #~ msgstr "_Izbriši vse"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]