[gnome-boxes] Updated Swedish translationcommit e9744fffd2a3964038180fc8e80e45f418886cb8
Author: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>
Date:   Fri Dec 11 06:51:58 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  160 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 1 files changed, 111 insertions(+), 49 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a65e8d8..afcf8af 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -10,16 +10,16 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-19 06:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-19 12:19+0200\n"
-"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-07 19:01+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-09 00:09+0100\n"
+"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
 #: ../data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
@@ -50,8 +50,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in.h:1
 #: ../data/gnome-boxes-search-provider.ini.in.h:1 ../data/ui/app-window.ui.h:1
-#: ../src/app-window.vala:126 ../src/app-window.vala:222
-#: ../src/app-window.vala:224 ../src/main.vala:72 ../src/topbar.vala:94
+#: ../src/app-window.vala:129 ../src/app-window.vala:230
+#: ../src/app-window.vala:232 ../src/main.vala:72 ../src/topbar.vala:94
 msgid "Boxes"
 msgstr "Boxes"
 
@@ -135,8 +135,8 @@ msgstr "Fjärrar"
 msgid "_New"
 msgstr "_Ny"
 
-#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:2 ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:2
-#: ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:7
+#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:2 ../data/ui/display-toolbar.ui.h:1
+#: ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:2 ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:7
 msgid "Back"
 msgstr "Bakåt"
 
@@ -152,10 +152,23 @@ msgstr "Listvy"
 msgid "Grid view"
 msgstr "Rutnätsvy"
 
-#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:6 ../data/ui/selection-toolbar.ui.h:2
+#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:6 ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:4
+#: ../data/ui/selection-toolbar.ui.h:2
 msgid "Search"
 msgstr "Sök"
 
+#: ../data/ui/display-toolbar.ui.h:2
+msgid "Actions"
+msgstr "Åtgärder"
+
+#: ../data/ui/display-toolbar.ui.h:3 ../src/app.vala:130
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr "Tangentbordsgenvägar"
+
+#: ../data/ui/display-toolbar.ui.h:4 ../src/display-toolbar.vala:54
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Helskärm"
+
 #: ../data/ui/empty-boxes.ui.h:1
 msgid "State of the art virtualization"
 msgstr "Spjutspetsvirtualisering"
@@ -168,6 +181,58 @@ msgstr "Boxar kan vara virtuella maskiner eller fjärrmaskiner."
 msgid "Just hit the <b>New</b> button to create your first one."
 msgstr "Tryck bara på knappen <b>Ny</b> för att skapa din första."
 
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:1
+msgid "Overview"
+msgstr "Översikt"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:2 ../src/app.vala:129
+msgid "Help"
+msgstr "Hjälp"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:3
+msgid "Create a new box"
+msgstr "Skapa en ny box"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:5
+msgid "Close Window/Quit Boxes"
+msgstr "Stäng fönster/avsluta Boxes"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:6
+msgid "Box Creation and Properties"
+msgstr "Boxskapande och egenskaper"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:7
+msgid "Switch to the next page"
+msgstr "Växla till nästa sida"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:8
+msgid "Switch to the previous page"
+msgstr "Växla till föregående sida"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:9
+msgid "Close window"
+msgstr "Stäng fönster"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:10
+msgid "Box Display"
+msgstr "Box-display"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:11
+msgid "Grab/Ungrab keyboard"
+msgstr "Fånga/släpp tangentbord"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:12
+msgid "Back to overview"
+msgstr "Tillbaka till översikten"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:13
+msgid "Close window/Quit Boxes"
+msgstr "Stäng fönster/avsluta Boxes"
+
+#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:14
+msgid "Fullscreen/Restore from fullscreen"
+msgstr "Helskäm/återställ från helskärm"
+
 #: ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:1
 msgid "Troubleshooting Log"
 msgstr "Felsökningslogg"
@@ -383,7 +448,7 @@ msgstr "Egenskaper"
 msgid "Pausing '%s' failed"
 msgstr "Misslyckades med att pausa ”%s”"
 
-#: ../src/app.vala:101
+#: ../src/app.vala:109
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
@@ -393,76 +458,72 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
 
-#: ../src/app.vala:102
+#: ../src/app.vala:110
 msgid "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems"
 msgstr ""
 "Ett enkelt GNOME 3-program för att komma åt fjärrdatorer eller virtuella "
 "maskiner"
 
-#: ../src/app.vala:121
-msgid "Help"
-msgstr "Hjälp"
-
-#: ../src/app.vala:122
+#: ../src/app.vala:131
 msgid "About"
 msgstr "Om"
 
-#: ../src/app.vala:123
+#: ../src/app.vala:132
 msgid "Quit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: ../src/app.vala:181 ../src/main.vala:9
+#: ../src/app.vala:190 ../src/main.vala:9
 msgid "Display version number"
 msgstr "Visa versionsnummer"
 
-#: ../src/app.vala:183
+#: ../src/app.vala:192
 msgid "Open in full screen"
 msgstr "Öppna i helskärm"
 
-#: ../src/app.vala:184 ../src/main.vala:10
+#: ../src/app.vala:193 ../src/main.vala:10
 msgid "Check virtualization capabilities"
 msgstr "Kontrollera virtualiseringsförmågor"
 
-#: ../src/app.vala:185
+#: ../src/app.vala:194
 msgid "Open box with UUID"
 msgstr "Öppna box med UUID"
 
-#: ../src/app.vala:186
+#: ../src/app.vala:195
 msgid "Search term"
 msgstr "Sökterm"
 
 #. A 'broker' is a virtual-machine manager (local or remote). Currently libvirt and ovirt are supported.
-#: ../src/app.vala:188
+#: ../src/app.vala:197
 msgid "URI to display, broker or installer media"
 msgstr "URI till display, agent eller installationsmedia"
 
-#: ../src/app.vala:199
+#: ../src/app.vala:208
 msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
 msgstr ""
 "- Ett enkelt program för att komma åt fjärrdatorer eller virtuella maskiner"
 
-#: ../src/app.vala:221
+#: ../src/app.vala:230
 msgid "Too many command line arguments specified.\n"
 msgstr "För många kommandoradsargument angivna.\n"
 
-#: ../src/app.vala:431
+#: ../src/app.vala:443
 #, c-format
 msgid "Box '%s' installed and ready to use"
 msgstr "Box ”%s” installerad och redo för användning"
 
-#: ../src/app.vala:519
+#: ../src/app.vala:531
 #, c-format
 msgid "Box '%s' has been deleted"
 msgstr "Boxen ”%s” har tagits bort"
 
-#: ../src/app.vala:520
+#: ../src/app.vala:532
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
 msgstr[0] "%u box har tagits bort"
 msgstr[1] "%u boxar har tagits bort"
 
-#: ../src/app.vala:547 ../src/snapshot-list-row.vala:194
+#: ../src/app.vala:559 ../src/snapshot-list-row.vala:194
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Ångra"
 
@@ -480,6 +541,10 @@ msgstr "Tryck och släpp (vänster) Ctrl+Alt för att släppa tangentbord."
 msgid "%dx%d"
 msgstr "%dx%d"
 
+#: ../src/display-toolbar.vala:51
+msgid "Exit fullscreen"
+msgstr "Stäng helskärm"
+
 #: ../src/icon-view.vala:56
 msgid "New and Recent"
 msgstr "Nya och tidigare"
@@ -488,7 +553,7 @@ msgstr "Nya och tidigare"
 msgid "Unsupported disk image format."
 msgstr "Icke stött diskavbildsformat."
 
-#: ../src/installed-media.vala:108 ../src/installer-media.vala:109
+#: ../src/installed-media.vala:108 ../src/installer-media.vala:112
 #: ../src/properties-page-widget.vala:19
 msgid "System"
 msgstr "System"
@@ -640,7 +705,7 @@ msgstr "_Felsökningslogg"
 msgid "_Memory: "
 msgstr "_Minne: "
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:538
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:539
 #, c-format
 msgid ""
 "<span color=\"grey\">Maximum Disk Size</span>\t\t %s <span color=\"grey"
@@ -649,29 +714,29 @@ msgstr ""
 "<span color=\"grey\">Maximal diskstorlek</span>\t\t %s <span color=\"grey"
 "\">(%s använt)</span>"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:554
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:555
 msgid ""
 "There is not enough space on your machine to increase the maximum disk size."
 msgstr ""
 "Det finns inte tillräckligt mycket utrymme på din maskin för att öka den "
 "maximala storleken på disken."
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:563
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:564
 msgid "Maximum _Disk Size: "
 msgstr "Maximal storlek på _disk: "
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:696
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:698
 msgid "_Run in background"
 msgstr "_Kör i bakgrunden"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:707
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:710
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:709
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:712
 #, c-format
 msgid "'%s' will not be paused automatically."
 msgstr "”%s” kommer inte pausas automatiskt."
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:708
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:711
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:710
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:713
 #, c-format
 msgid "'%s' will be paused automatically to save resources."
 msgstr "”%s” kommer pausas automatiskt för att spara resurser."
@@ -688,30 +753,30 @@ msgstr "Återställ %s från disk"
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Startar %s"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:656
+#: ../src/libvirt-machine.vala:664
 #, c-format
 msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
 msgstr "Omstart av ”%s” tar för lång tid. Tvinga den att stänga ner?"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:658
+#: ../src/libvirt-machine.vala:666
 msgid "_Shutdown"
 msgstr "_Stäng av"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:730
+#: ../src/libvirt-machine.vala:741
 msgid "Installing…"
 msgstr "Installerar…"
 
 #. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: ../src/libvirt-machine.vala:732 ../src/wizard-source.vala:82
+#: ../src/libvirt-machine.vala:743 ../src/wizard-source.vala:82
 msgid "Live"
 msgstr "Live"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:734
+#: ../src/libvirt-machine.vala:745
 msgid "Importing…"
 msgstr "Importerar…"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:743 ../src/ovirt-machine.vala:84
+#: ../src/libvirt-machine.vala:754 ../src/ovirt-machine.vala:84
 #, c-format
 msgid "host: %s"
 msgstr "värd: %s"
@@ -1056,11 +1121,11 @@ msgstr "nej"
 
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
-#: ../src/vm-configurator.vala:557
+#: ../src/vm-configurator.vala:556
 msgid "Incapable host system"
 msgstr "Ej kapabelt värdsystem"
 
-#: ../src/vm-creator.vala:170
+#: ../src/vm-creator.vala:174
 #, c-format
 msgid "Live box '%s' has been deleted automatically."
 msgstr "Live box ”%s” har tagits bort automatiskt."
@@ -1229,9 +1294,6 @@ msgstr "A_npassa…"
 #~ "eller skapa en <b><i>virtuell maskin</i></b> som körs lokalt på din egna "
 #~ "dator."
 
-#~ msgid "Create a box"
-#~ msgstr "Skapa en box"
-
 #~ msgid "Create a box (step %d/4)"
 #~ msgstr "Skapa en box (steg %d/4)"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]