[totem] Updated Kazakh translationcommit fdecd9630facc5f7f08b0ad597851f8a48aef6b1
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Sun Dec 6 14:27:24 2015 +0000

    Updated Kazakh translation

 po/kk.po |  593 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 318 insertions(+), 275 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 0aa374a..b35d9f0 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem gnome-2-32\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-12 00:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-14 08:02+0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-06 02:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-06 19:26+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -18,11 +18,11 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,17,-1,-1\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:1
 #: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:66
-#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1854 ../src/totem-object.c:3658
+#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1864 ../src/totem-object.c:3699
 msgid "Videos"
 msgstr "Видеолар"
 
@@ -112,7 +112,6 @@ msgid "Pango font description for subtitle rendering."
 msgstr "Субтитрларды көрсету үшін Pango қарібінің сипаттамасы."
 
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:12
-#| msgid "UTF-8"
 msgctxt "subtitle-encoding"
 msgid "'UTF-8'"
 msgstr "'UTF-8'"
@@ -182,7 +181,7 @@ msgstr "Көрсетілетін бумалар"
 msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5522
+#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5521
 #: ../src/totem-properties-view.c:242
 msgid "Stereo"
 msgstr "Стерео"
@@ -207,7 +206,7 @@ msgstr "5.1 арналы"
 msgid "AC3 Passthrough"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferences.ui.h:7
+#: ../data/preferences.ui.h:7 ../data/shortcuts.ui.h:2
 msgid "Preferences"
 msgstr "Баптаулар"
 
@@ -244,13 +243,15 @@ msgid "Plugins..."
 msgstr "Плагиндер..."
 
 #: ../data/preferences.ui.h:16 ../data/properties.ui.h:1
+#: ../data/shortcuts.ui.h:1
 msgid "General"
 msgstr "Жалпы"
 
 #. Tab label in the Preferences dialogue
-#: ../data/preferences.ui.h:18
-msgid "Display"
-msgstr "Көрініс"
+#: ../data/preferences.ui.h:18 ../data/properties.ui.h:9
+#: ../src/totem-properties-view.c:285
+msgid "Video"
+msgstr "Видео"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:19
 msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
@@ -281,14 +282,18 @@ msgid "Reset to _Defaults"
 msgstr "Бастапқ_ы түріне келтіру"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:26
+msgid "Display"
+msgstr "Көрініс"
+
+#: ../data/preferences.ui.h:27
 msgid "Audio Output"
 msgstr "Аудио шығысы"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:27
+#: ../data/preferences.ui.h:28
 msgid "_Audio output type:"
 msgstr "_Аудио шығыс түрі:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:28 ../data/properties.ui.h:14
+#: ../data/preferences.ui.h:29 ../data/properties.ui.h:14
 #: ../src/totem-properties-view.c:283
 msgid "Audio"
 msgstr "Аудио"
@@ -321,10 +326,6 @@ msgstr "Түсіндірме:"
 msgid "Container:"
 msgstr "Контейнер:"
 
-#: ../data/properties.ui.h:9 ../src/totem-properties-view.c:285
-msgid "Video"
-msgstr "Видео"
-
 #: ../data/properties.ui.h:10
 msgid "Dimensions:"
 msgstr "Өлшемдері:"
@@ -349,100 +350,204 @@ msgstr ""
 msgid "Channels:"
 msgstr "Арналар:"
 
+#: ../data/shortcuts.ui.h:3 ../src/totem-options.c:60
+msgid "Quit"
+msgstr "Шығу"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:4
+msgid "Volume"
+msgstr "Дыбыс"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:5
+msgid "Increase volume"
+msgstr "Дыбысты көтеру"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:6
+msgid "Decrease volume"
+msgstr "Дыбысты азайту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:7
+msgid "View"
+msgstr "Түрі"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:8
+msgid "Toggle fullscreen"
+msgstr "Толық экранға/одан шығу"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:9
+msgid "Exit fullscreen"
+msgstr "Толық экраннан шығу"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:10
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Үлкейту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:11
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Кішірейту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:12
+msgid "Playback"
+msgstr "Ойнату"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:13 ../src/totem-options.c:49
+msgid "Play/Pause"
+msgstr "Ойнату/аялдату"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:14
+msgid "Go back 15 seconds"
+msgstr "15 секундқа артқа өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:15
+msgid "Go forward 60 seconds"
+msgstr "60 секундқа алға өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:16
+msgid "Go back 5 seconds"
+msgstr "5 секундқа артқа өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:17
+msgid "Go forward 15 seconds"
+msgstr "15 секундқа алға өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:18
+msgid "Go back 3 minutes"
+msgstr "3 минутқа артқа өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:19
+msgid "Go forward 10 minutes"
+msgstr "10 минутқа алға өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:20
+msgid "Previous video or chapter"
+msgstr "Алдыңғы видео/тарау"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:21
+msgid "Next video or chapter"
+msgstr "Келесі видео/тарау"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:22
+msgid "Skip to dialog"
+msgstr "Сұхбатқа аттап кету"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:23
+msgid "DVD menu navigation"
+msgstr "DVD мәзір навигациясы"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:24
+msgid "Navigate up"
+msgstr "Жоғары өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:25
+msgid "Navigate down"
+msgstr "Төмен өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:26
+msgid "Navigate left"
+msgstr "Солға өту"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:27
+msgid "Navigate right"
+msgstr "Оңға өту"
+
 #: ../data/totem.ui.h:1
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Бап_таулар"
 
 #: ../data/totem.ui.h:2
+msgid "_Keyboard Shortcuts"
+msgstr "П_ернетақта жарлықтары"
+
+#: ../data/totem.ui.h:3
 msgid "_Help"
 msgstr "_Көмек"
 
-#: ../data/totem.ui.h:3
+#: ../data/totem.ui.h:4
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Шығу"
 
-#: ../data/totem.ui.h:4
+#: ../data/totem.ui.h:5
 msgid "Add _Local Video…"
 msgstr "Жергі_лікті видеоны қосу…"
 
-#: ../data/totem.ui.h:5
+#: ../data/totem.ui.h:6
 msgid "Add _Web Video…"
 msgstr "_Веб видеосын қосу…"
 
-#: ../data/totem.ui.h:6
+#: ../data/totem.ui.h:7
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "Ж_ақтар арақатынасы"
 
-#: ../data/totem.ui.h:7
+#: ../data/totem.ui.h:8
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "Auto"
 msgstr "Авто"
 
-#: ../data/totem.ui.h:8
+#: ../data/totem.ui.h:9
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "Square"
 msgstr "Шаршы"
 
-#: ../data/totem.ui.h:9
+#: ../data/totem.ui.h:10
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "4∶3 (TV)"
 msgstr "4∶3 (ТВ)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:10
+#: ../data/totem.ui.h:11
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "16∶9 (Widescreen)"
 msgstr "16∶9 (Кеңпішімді)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:11
+#: ../data/totem.ui.h:12
 msgctxt "Aspect ratio"
 msgid "2.11∶1 (DVB)"
 msgstr "2.11∶1 (DVB)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:12
+#: ../data/totem.ui.h:13
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Үлкейту"
 
-#: ../data/totem.ui.h:13
+#: ../data/totem.ui.h:14
 msgid "Switch An_gles"
 msgstr ""
 
-#: ../data/totem.ui.h:14
+#: ../data/totem.ui.h:15
 msgid "_Languages"
 msgstr "Ті_лдер"
 
-#: ../data/totem.ui.h:15
+#: ../data/totem.ui.h:16
 msgid "S_ubtitles"
 msgstr "С_убтитрлар"
 
-#: ../data/totem.ui.h:16
+#: ../data/totem.ui.h:17
 msgid "_Select Text Subtitles…"
 msgstr "Мәтіндік субтитрларды _таңдау…"
 
-#: ../data/totem.ui.h:17
+#: ../data/totem.ui.h:18
 msgid "_Eject"
 msgstr "Ш_ығару"
 
-#: ../data/totem.ui.h:18
+#: ../data/totem.ui.h:19
 msgid "_Repeat"
 msgstr "Қа_йталау"
 
-#: ../data/totem.ui.h:19
+#: ../data/totem.ui.h:20
 msgid "_DVD Menu"
 msgstr "_DVD мәзірі"
 
-#: ../data/totem.ui.h:20
+#: ../data/totem.ui.h:21
 msgid "_Title Menu"
 msgstr "А_таулар мәзірі"
 
-#: ../data/totem.ui.h:21
+#: ../data/totem.ui.h:22
 msgid "A_udio Menu"
 msgstr "А_удио мәзірі"
 
-#: ../data/totem.ui.h:22
+#: ../data/totem.ui.h:23
 msgid "_Angle Menu"
 msgstr "Ра_курстар мәзірі"
 
-#: ../data/totem.ui.h:23
+#: ../data/totem.ui.h:24
 msgid "_Chapter Menu"
 msgstr "_Тараулар мәзірі"
 
@@ -455,55 +560,55 @@ msgstr "Ашу үшін файлдың _адресін енгізіңіз:"
 msgid "--:--"
 msgstr "--:--"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1947
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1946
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "RTSP сервері үшін пароль керек"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3318
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3317
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Аудио трек #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3322
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3321
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Субтитрлар №%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3778
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3777
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3781
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3780
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Сервермен байланыст тайдырдырылды."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3784
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3783
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Көрсетілген фильмді табу мүмкін емес."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3791
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3790
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3797
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3796
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3804
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3803
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Сіздің бұл файлды ашу құқығыңыз жоқ."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3809
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3808
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "Дұрыс орналасу емес."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3817
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3816
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Фильмді оқу мүмкін емес."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3840
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3848
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3839
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3847
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -513,36 +618,37 @@ msgid_plural ""
 "%s"
 msgstr[0] ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3860
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3859
 msgid ""
 "This stream cannot be played. It's possible that a firewall is blocking it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3863
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3862
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3874
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3873
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
 msgstr ""
+"Бұл файлды желі арқылы ойнату мүмкін емес. Оны алдымен жүктеп алып көріңіз."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5518 ../src/totem-properties-view.c:238
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5517 ../src/totem-properties-view.c:238
 msgid "Surround"
-msgstr ""
+msgstr "Қоршаулы"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5520 ../src/totem-properties-view.c:240
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5519 ../src/totem-properties-view.c:240
 msgid "Mono"
 msgstr "Моно"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5807
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5806
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5966
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6017
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
@@ -735,31 +841,31 @@ msgstr ""
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr ""
 
-#: ../src/totem-grilo.c:284
+#: ../src/totem-grilo.c:285
 #, c-format
 msgid "Season %d Episode %d"
 msgstr "Маусым %d Эпизод %d"
 
 #. translators: The first item is the show name, for example:
 #. * Boardwalk Empire (Season 1 Episode 1)
-#: ../src/totem-grilo.c:321
+#: ../src/totem-grilo.c:322
 #, c-format
 msgid "%s (Season %d Episode %d)"
 msgstr "%s (Сезон %d Эпизод %d)"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:671
+#: ../src/totem-grilo.c:677
 msgid "Browse Error"
 msgstr "Шолу қатесі"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:812
+#: ../src/totem-grilo.c:818
 msgid "Search Error"
 msgstr "Іздеу қатесі"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1266
+#: ../src/totem-grilo.c:1272
 msgid "Local"
 msgstr "Жергілікті"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1863
+#: ../src/totem-grilo.c:1873
 msgid "Channels"
 msgstr "Арналар"
 
@@ -809,56 +915,56 @@ msgid "Search"
 msgstr "Іздеу"
 
 #. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
-#: ../src/totem-menu.c:419
+#: ../src/totem-menu.c:428
 msgid "None"
 msgstr "Ешнәрсе"
 
 #. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
-#: ../src/totem-menu.c:423
+#: ../src/totem-menu.c:432
 msgctxt "Language"
 msgid "Auto"
 msgstr "Авто"
 
-#: ../src/totem-object.c:1418 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1422 ../src/totem-options.c:51
 msgid "Pause"
 msgstr "Аялдату"
 
-#: ../src/totem-object.c:1423 ../src/totem-object.c:1433
-#: ../src/totem-options.c:50 ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:2
+#: ../src/totem-object.c:1427 ../src/totem-object.c:1437
+#: ../src/totem-options.c:50 ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:3
 msgid "Play"
 msgstr "Ойнату"
 
-#: ../src/totem-object.c:1500 ../src/totem-object.c:1527
-#: ../src/totem-object.c:2042
+#: ../src/totem-object.c:1504 ../src/totem-object.c:1531
+#: ../src/totem-object.c:2046
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Totem '%s' ойната алмады."
 
-#: ../src/totem-object.c:2184
+#: ../src/totem-object.c:2188
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Totem көмекті көрсете алмады."
 
-#: ../src/totem-object.c:2424
+#: ../src/totem-object.c:2449
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Қате кетті"
 
-#: ../src/totem-object.c:3755
+#: ../src/totem-object.c:3797
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Алдыңғы тарау/видео"
 
-#: ../src/totem-object.c:3761
+#: ../src/totem-object.c:3803
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Ойнату / Аялдату"
 
-#: ../src/totem-object.c:3767
+#: ../src/totem-object.c:3809
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Келесі тарау/видео"
 
-#: ../src/totem-object.c:3987
+#: ../src/totem-object.c:4030
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Totem іске қосыла алмады."
 
-#: ../src/totem-object.c:3987
+#: ../src/totem-object.c:4030
 msgid "No reason."
 msgstr "Себебі жоқ."
 
@@ -867,23 +973,16 @@ msgid "Add Web Video"
 msgstr "Веб видеосын қосу"
 
 #: ../src/totem-open-location.c:185 ../src/totem-uri.c:399
-#: ../src/totem-uri.c:460 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:961
-#: ../src/plugins/chapters/totem-edit-chapter.c:98
-#: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:97
+#: ../src/totem-uri.c:460 ../src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:97
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:103
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:198
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:221
 msgid "_Cancel"
 msgstr "Ба_с тарту"
 
 #: ../src/totem-open-location.c:186 ../src/totem-uri.c:461
-#: ../src/plugins/chapters/totem-edit-chapter.c:99
 msgid "_Add"
 msgstr "Қ_осу"
 
-#: ../src/totem-options.c:49
-msgid "Play/Pause"
-msgstr "Ойнату/аялдату"
-
 #: ../src/totem-options.c:52
 msgid "Next"
 msgstr "Келесі"
@@ -916,10 +1015,6 @@ msgstr "Дыбысты өшіру"
 msgid "Toggle Fullscreen"
 msgstr "Толық экранға/одан шығу"
 
-#: ../src/totem-options.c:60
-msgid "Quit"
-msgstr "Шығу"
-
 #: ../src/totem-options.c:61
 msgid "Enqueue"
 msgstr "Кезекке қосу"
@@ -936,7 +1031,7 @@ msgstr "Айналдыру"
 msgid "Movies to play"
 msgstr "Ойнатылатын видеолар"
 
-#: ../src/totem-options.c:99
+#: ../src/totem-options.c:100
 msgid "Can't enqueue and replace at the same time"
 msgstr "Бір уақытта кезекке қосу және өшіру мүмкін емес"
 
@@ -947,7 +1042,7 @@ msgstr "Бір уақытта кезекке қосу және өшіру мүм
 msgid "Title %d"
 msgstr "Атау %d"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1001
+#: ../src/totem-playlist.c:992
 #, c-format
 msgid "The playlist '%s' could not be parsed. It might be damaged."
 msgstr "'%s' ойнату тізімін талдау мүмкін емес. Ол зақымдалған болуы мүмкін."
@@ -1013,11 +1108,16 @@ msgstr "Қолжетерсіз"
 msgid "Add to Favourites"
 msgstr "Таңдамалыларға қосу"
 
-#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:3
+#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:2
+msgctxt "button"
+msgid "Play"
+msgstr "Ойнату"
+
+#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:4
 msgid "Shuffle"
 msgstr "Араластыру"
 
-#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:4
+#: ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:5
 msgid "Delete"
 msgstr "Өшіру"
 
@@ -1174,7 +1274,7 @@ msgstr "%s / %s"
 msgid "Seek to %s / %s"
 msgstr "%s / %s өту"
 
-#: ../src/totem-uri.c:329 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:982
+#: ../src/totem-uri.c:329
 msgid "All files"
 msgstr "Барлық файлдар"
 
@@ -1190,7 +1290,7 @@ msgstr "Субтитрлар файлдары"
 msgid "Select Text Subtitles"
 msgstr "Мәтіндік субтитрларды таңдау"
 
-#: ../src/totem-uri.c:400 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:962
+#: ../src/totem-uri.c:400
 msgid "_Open"
 msgstr "А_шу"
 
@@ -1201,7 +1301,7 @@ msgstr "Видеоларды қосу"
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:786
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:793
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1212,15 +1312,15 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %d×%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:787
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:794
 msgid "Filename"
 msgstr "Файл аты"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:789
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:796
 msgid "Resolution"
 msgstr "Ажыратылымдығы"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:792
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:799
 msgid "Duration"
 msgstr "Ұзақтығы"
 
@@ -1261,156 +1361,19 @@ msgstr ""
 #: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:158
 #: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:254
 msgid "Unable to write a project."
-msgstr ""
+msgstr "Жобаны жазу мүмкін емес."
 
 #: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:394
 msgid "_Create Video Disc…"
-msgstr ""
+msgstr "Видео дискін жа_сау…"
 
 #: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:395
 msgid "Copy Vide_o DVD…"
-msgstr ""
+msgstr "Виде_о DVD көшіру…"
 
 #: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:396
 msgid "Copy (S)VCD…"
-msgstr ""
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-edit.ui.h:1
-msgid "Name for new chapter:"
-msgstr "Жаңа тараудың аты:"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:1
-msgid "_Remove Chapter"
-msgstr "Тарауды өші_ру"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
-msgid "Remove the chapter from the list"
-msgstr "Тарауды тізімнен өшіру"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
-msgid "_Go to Chapter"
-msgstr "Тарауға ө_ту"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
-msgid "Go to the chapter in the movie"
-msgstr "Фильмнің тарауына өту"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
-msgid "Add Chapter…"
-msgstr "Тарауды қосу…"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
-msgid "Remove Chapter"
-msgstr "Тарауды өшіру"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
-msgid "Go to Chapter"
-msgstr "Тарауға өту"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
-msgid "Save Changes"
-msgstr "Өзгерістерді сақтау"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
-msgid "No chapter data"
-msgstr "Тараулар деректері жоқ"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
-msgid "Load Chapters…"
-msgstr "Тарауларды жүктеу…"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
-msgid "Load chapters from an external CMML file"
-msgstr "Тарауларды сыртқы CMML файлынан жүктеу"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
-msgid "Add New Chapters"
-msgstr "Жаңа тарауларды қосу"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:13
-msgid "Create a new chapter list for the movie"
-msgstr "Фильм үшін тараулардың жаңа тізімін жасау"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters.plugin.in.h:1
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1122
-msgid "Chapters"
-msgstr "Тараулар"
-
-#: ../src/plugins/chapters/chapters.plugin.in.h:2
-msgid "Support chapter markers in movies"
-msgstr "Фильмдерде тараулар маркерлерін қолдау"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:56
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>Title: </b>%s\n"
-"<b>Start time: </b>%s"
-msgstr ""
-"<b>Атауы: </b>%s\n"
-"<b>Басталу уақыты: </b>%s"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:324
-msgid "Error while reading file with chapters"
-msgstr "Тараулары бар файлды оқу қатесі"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:542
-msgid "Chapter with the same time already exists"
-msgstr "Уақыты дәл сондай тарау бар болып тұр"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:543
-msgid "Try another name or remove an existing chapter."
-msgstr "Басқа атын қолданып көріңіз, немесе бар болып тұрған тарауды өшіріңіз."
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:702
-msgid "Error while writing file with chapters"
-msgstr "Тараулары бар файлды жазу қатесі"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:826
-msgid "Error occurred while saving chapters"
-msgstr "Тарауларды сақтау кезінде қате орын алды"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:827
-msgid ""
-"Please check you have permission to write to the folder containing the movie."
-msgstr ""
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:960
-msgid "Open Chapter File"
-msgstr "Тарау файлын ашу"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:979
-msgid "Supported files"
-msgstr "Қолдауы бар файлдар"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1076
-msgid "Chapter Screenshot"
-msgstr "Тарау скриншоты"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1087
-msgid "Chapter Title"
-msgstr "Тарау атауы"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1167
-msgid "Save changes to chapter list before closing?"
-msgstr "Жабу алдында тараулар тізімінің өзгерістерін сақтау керек пе?"
-
-#. Translators: close Totem without saving changes to the chapter list of the current movie.
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1172
-msgid "Close without Saving"
-msgstr "Сақтамай-ақ жабу"
-
-#. Translators: save changes to the chapter list of the current movie before closing Totem.
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1174
-msgid "Save"
-msgstr "Сақтау"
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1177
-msgid "If you don't save, changes to the chapter list will be lost."
-msgstr "Сақтамасаңыз, тараулар тізіміне жасалған өзгерістер жоғалады."
-
-#: ../src/plugins/chapters/totem-edit-chapter.c:95
-msgid "Add Chapter"
-msgstr "Тарауды қосу"
+msgstr "(S)VCD көшіру…"
 
 #: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.plugin.in.h:1
 msgid "MPRIS D-Bus Interface"
@@ -1431,7 +1394,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:218
 #, python-format
 msgid "The property ‘%s’ is not writeable."
-msgstr ""
+msgstr "‘%s’ қасиетіне жазу мүмкін емес."
 
 #: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:231
 #, python-format
@@ -1498,53 +1461,53 @@ msgstr "Субтитрларды жүктеп алушысы"
 msgid "Look for subtitles for the currently playing movie"
 msgstr "Ағымдағы ойнатылып жатқан фильмнің субтитрларын іздеу"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:42
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:46
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Бразилиялық португал"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:178
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:182
 msgid "Searching for subtitles…"
 msgstr "Субтитрларды іздеу…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:226
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:608
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:230
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:612
 msgid "Downloading the subtitles…"
 msgstr "Субтитрларды жүктеп алу…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:291
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:295
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
 msgstr "OpenSubtitles сайтына байланысу мүмкін емес"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:324
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:342
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:328
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:346
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website."
 msgstr "OpenSubtitles сайтына байланысу мүмкін емес."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:330
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:334
 msgid "No results found."
 msgstr "Нәтижелер жоқ."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:473
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:477
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Субтитрлар"
 
 #. translators comment:
 #. This is the file-type of the subtitle file detected
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:479
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:483
 msgid "Format"
 msgstr "Пішімі"
 
 #. translators comment:
 #. This is a rating of the quality of the subtitle
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:484
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:488
 msgid "Rating"
 msgstr "Рейтинг"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:525
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:529
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
 msgstr "Фильмнің субтитрларын _жүктеп алу…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:565
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:569
 msgid "Searching subtitles…"
 msgstr "Субтитрларды іздеу…"
 
@@ -1764,7 +1727,7 @@ msgid "Create Screenshot _Gallery…"
 msgstr "Скриншоттар _галереясын жасау…"
 
 #: ../src/plugins/skipto/skipto.plugin.in.h:1
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:196
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:219
 msgid "Skip To"
 msgstr "Дейін аттау"
 
@@ -1778,7 +1741,7 @@ msgstr "Дейін а_ттау:"
 
 #. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
 #. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:159
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:176
 msgid "second"
 msgid_plural "seconds"
 msgstr[0] "секунд"
@@ -1787,12 +1750,12 @@ msgstr[0] "секунд"
 #. Translators: you should translate this string to a number (written in digits) which corresponds to the 
longer character length of the
 #. * translations for "second" and "seconds", as translated elsewhere in this file. For example, in English, 
"second" is 6 characters long and
 #. * "seconds" is 7 characters long, so this string should be translated to "7". See: bgo#639398
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:189
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:213
 msgctxt "Skip To label length"
 msgid "7"
 msgstr "6"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:199
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:222
 msgid "_Skip To"
 msgstr "Дейін а_ттау"
 
@@ -1816,6 +1779,101 @@ msgstr "Zeitgeist плагині"
 msgid "A plugin sending events to Zeitgeist"
 msgstr "Zeitgeist-ке оқиғаларды жіберетін плагин"
 
+#~ msgid "_Remove Chapter"
+#~ msgstr "Тарауды өші_ру"
+
+#~ msgid "Remove the chapter from the list"
+#~ msgstr "Тарауды тізімнен өшіру"
+
+#~ msgid "_Go to Chapter"
+#~ msgstr "Тарауға ө_ту"
+
+#~ msgid "Go to the chapter in the movie"
+#~ msgstr "Фильмнің тарауына өту"
+
+#~ msgid "Add Chapter…"
+#~ msgstr "Тарауды қосу…"
+
+#~ msgid "Remove Chapter"
+#~ msgstr "Тарауды өшіру"
+
+#~ msgid "Go to Chapter"
+#~ msgstr "Тарауға өту"
+
+#~ msgid "Save Changes"
+#~ msgstr "Өзгерістерді сақтау"
+
+#~ msgid "No chapter data"
+#~ msgstr "Тараулар деректері жоқ"
+
+#~ msgid "Load Chapters…"
+#~ msgstr "Тарауларды жүктеу…"
+
+#~ msgid "Load chapters from an external CMML file"
+#~ msgstr "Тарауларды сыртқы CMML файлынан жүктеу"
+
+#~ msgid "Add New Chapters"
+#~ msgstr "Жаңа тарауларды қосу"
+
+#~ msgid "Create a new chapter list for the movie"
+#~ msgstr "Фильм үшін тараулардың жаңа тізімін жасау"
+
+#~ msgid "Chapters"
+#~ msgstr "Тараулар"
+
+#~ msgid "Support chapter markers in movies"
+#~ msgstr "Фильмдерде тараулар маркерлерін қолдау"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Title: </b>%s\n"
+#~ "<b>Start time: </b>%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Атауы: </b>%s\n"
+#~ "<b>Басталу уақыты: </b>%s"
+
+#~ msgid "Error while reading file with chapters"
+#~ msgstr "Тараулары бар файлды оқу қатесі"
+
+#~ msgid "Chapter with the same time already exists"
+#~ msgstr "Уақыты дәл сондай тарау бар болып тұр"
+
+#~ msgid "Try another name or remove an existing chapter."
+#~ msgstr ""
+#~ "Басқа атын қолданып көріңіз, немесе бар болып тұрған тарауды өшіріңіз."
+
+#~ msgid "Error while writing file with chapters"
+#~ msgstr "Тараулары бар файлды жазу қатесі"
+
+#~ msgid "Error occurred while saving chapters"
+#~ msgstr "Тарауларды сақтау кезінде қате орын алды"
+
+#~ msgid "Open Chapter File"
+#~ msgstr "Тарау файлын ашу"
+
+#~ msgid "Supported files"
+#~ msgstr "Қолдауы бар файлдар"
+
+#~ msgid "Chapter Screenshot"
+#~ msgstr "Тарау скриншоты"
+
+#~ msgid "Chapter Title"
+#~ msgstr "Тарау атауы"
+
+#~ msgid "Save changes to chapter list before closing?"
+#~ msgstr "Жабу алдында тараулар тізімінің өзгерістерін сақтау керек пе?"
+
+#~ msgid "Close without Saving"
+#~ msgstr "Сақтамай-ақ жабу"
+
+#~ msgid "Save"
+#~ msgstr "Сақтау"
+
+#~ msgid "If you don't save, changes to the chapter list will be lost."
+#~ msgstr "Сақтамасаңыз, тараулар тізіміне жасалған өзгерістер жоғалады."
+
+#~ msgid "Add Chapter"
+#~ msgstr "Тарауды қосу"
+
 #~ msgid "Leave Fullscreen"
 #~ msgstr "Толық экраннан шығу"
 
@@ -1868,9 +1926,6 @@ msgstr "Zeitgeist-ке оқиғаларды жіберетін плагин"
 #~ msgid "Open _Location..."
 #~ msgstr "Жо_лды ашу..."
 
-#~ msgid "Playback"
-#~ msgstr "Ойнату"
-
 #~ msgid "Quit the program"
 #~ msgstr "Бағдарла_маны жабу"
 
@@ -1891,12 +1946,6 @@ msgstr "Zeitgeist-ке оқиғаларды жіберетін плагин"
 #~ msgid "Zoom Out"
 #~ msgstr "Кішірейту"
 
-#~ msgid "Zoom in"
-#~ msgstr "Үлкейту"
-
-#~ msgid "Zoom out"
-#~ msgstr "Кішірейту"
-
 #~ msgid "_About"
 #~ msgstr "О_сы туралы"
 
@@ -1919,9 +1968,6 @@ msgstr "Zeitgeist-ке оқиғаларды жіберетін плагин"
 #~ msgid "_Sound"
 #~ msgstr "Д_ыбыс"
 
-#~ msgid "_View"
-#~ msgstr "_Түрі"
-
 #~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
 #~ msgstr "Белгісіз desktop файлдың нұсқасы '%s'"
 
@@ -2010,9 +2056,6 @@ msgstr "Zeitgeist-ке оқиғаларды жіберетін плагин"
 #~ msgid "Stopped"
 #~ msgstr "Тоқтатылған"
 
-#~ msgid "Fullscreen"
-#~ msgstr "Толық экранға"
-
 #~ msgid "Open Location..."
 #~ msgstr "Орналасуды ашу..."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]