[nautilus] Updated Slovak translationcommit 1299f35f36238fbc9f40a87b6c59f20a969bde91
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun Dec 6 12:19:41 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po | 3207 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 1900 insertions(+), 1307 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 34c7011..8d43937 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -13,9 +13,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization 
(i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-29 01:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-29 11:23+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-06 01:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-06 13:19+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -23,25 +24,32 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
 #: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
-"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and 
integrated way of managing your "
-"files and browsing your file system."
+"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
+"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
+"browsing your file system."
 msgstr ""
-"Program Nautilus, tiež známy ako Súbory, je predvolený správca súborov prostredia GNOME. Poskytuje 
jednoduchý a integrovaný spôsob "
-"spravovania vašich súborov a prehliadania vášho systému súborov."
+"Program Nautilus, tiež známy ako Súbory, je predvolený správca súborov "
+"prostredia GNOME. Poskytuje jednoduchý a integrovaný spôsob spravovania "
+"vašich súborov a prehliadania vášho systému súborov."
 
 #: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
-"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files 
and folders, both locally and "
-"on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has 
three views: Icon Grid, Icon "
-"List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts."
+"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
+"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
+"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
+"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
+"functions can be extended with plugins and scripts."
 msgstr ""
-"Program Nautilus podporuje všetky základné funkcie správcu súborov a ešte viac. Dokáže vyhľadať a spravovať 
vaše súbory a priečinky, "
-"miestne aj v sieti, čítať a zapísať údaje na vymeniteľných médiách, spustiť skripty a aplikácie. Obsahuje 
tri druhy zobrazení: Mriežka "
-"ikôn, zoznam ikôn a stromové zobrazenie. Jeho funkcie môžu byť rozšírené pomocou zásuvných modulov a 
skriptov."
+"Program Nautilus podporuje všetky základné funkcie správcu súborov a ešte "
+"viac. Dokáže vyhľadať a spravovať vaše súbory a priečinky, miestne aj v "
+"sieti, čítať a zapísať údaje na vymeniteľných médiách, spustiť skripty a "
+"aplikácie. Obsahuje tri druhy zobrazení: Mriežka ikôn, zoznam ikôn a "
+"stromové zobrazenie. Jeho funkcie môžu byť rozšírené pomocou zásuvných "
+"modulov a skriptov."
 
 # desktop entry name
 #: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
@@ -49,8 +57,9 @@ msgid "Run Software"
 msgstr "Spustiť softvér"
 
 # desktop entry name
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22 
../src/nautilus-properties-window.c:4197
-#: ../src/nautilus-window.c:2625
+#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4197 ../src/nautilus-window.c:2628
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
 msgid "Files"
 msgstr "Súbory"
 
@@ -64,6 +73,10 @@ msgstr "Prístupuje k súborom a organizuje ich"
 msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
 msgstr "priečinok;správca;prehliadať;disk;systém súborov;"
 
+#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:4
+msgid "New Window"
+msgstr "Nové okno"
+
 #: ../eel/eel-canvas.c:1254 ../eel/eel-canvas.c:1255
 msgid "X"
 msgstr "X"
@@ -77,12 +90,16 @@ msgid "Show more _details"
 msgstr "Zobraziť ďalšie po_drobnosti"
 
 #. Put up the timed wait window.
-#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:195 ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183 ../src/nautilus-location-entry.c:270 
../src/nautilus-mime-actions.c:440
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:444 ../src/nautilus-mime-actions.c:515 ../src/nautilus-mime-actions.c:858
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1364 ../src/nautilus-mime-actions.c:1589 
../src/nautilus-properties-window.c:4188
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5170 ../src/nautilus-query-editor.c:494 
../src/nautilus-files-view.c:1090
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1558 ../src/nautilus-files-view.c:5153
+#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:195
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1095 ../src/nautilus-files-view.c:1569
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5205 ../src/nautilus-location-entry.c:270
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:415 ../src/nautilus-mime-actions.c:419
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:490 ../src/nautilus-mime-actions.c:833
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1343 ../src/nautilus-mime-actions.c:1568
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4188
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:5170 ../src/nautilus-query-editor.c:494
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
@@ -95,13 +112,18 @@ msgid " (invalid Unicode)"
 msgstr " (neplatný znak Unicode)"
 
 # menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:107 ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:273 
../src/nautilus-pathbar.c:408
+#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:107
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:273
+#: ../src/nautilus-pathbar.c:408
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Ostatné umiestnenia"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:109 ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:129
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:265 ../src/nautilus-list-view.c:1490 
../src/nautilus-pathbar.c:406
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1072 ../src/nautilus-shell-search-provider.c:293
+#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:109
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:129
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:265
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1490 ../src/nautilus-pathbar.c:406
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1072
+#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:293
 msgid "Home"
 msgstr "Domov"
 
@@ -116,9 +138,12 @@ msgstr "Nastaviť na pre_dvolené"
 # tooltip
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:418
 msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
-msgstr "Nahradí aktuálne nastavenia zoznamu stĺpcov s predvolenými nastaveniami"
+msgstr ""
+"Nahradí aktuálne nastavenia zoznamu stĺpcov s predvolenými nastaveniami"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57 ../src/nautilus-list-view.c:1713 
../src/nautilus-rename-file-popover.ui.h:1
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1713
+#: ../src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui.h:1
 msgid "Name"
 msgstr "Názov"
 
@@ -146,7 +171,8 @@ msgstr "Typ súboru."
 msgid "Modified"
 msgstr "Zmenený"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79 
../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:137
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:137
 msgid "The date the file was modified."
 msgstr "Dátum, kedy bol súbor zmenený."
 
@@ -174,7 +200,8 @@ msgstr "Skupina"
 msgid "The group of the file."
 msgstr "Skupina vlastníka súboru."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113 ../src/nautilus-properties-window.c:4257
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4257
 msgid "Permissions"
 msgstr "Oprávnenia"
 
@@ -190,7 +217,8 @@ msgstr "Typ MIME"
 msgid "The mime type of the file."
 msgstr "MIME typ súboru."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129 ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
 msgid "Location"
 msgstr "Umiestnenie"
 
@@ -226,7 +254,8 @@ msgstr "Vhodnosť"
 msgid "Relevance rank for search"
 msgstr "Známka vhodnosti pri vyhľadávaní"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:433 
../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:433
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:149
 msgid "on the desktop"
 msgstr "na ploche"
 
@@ -248,11 +277,13 @@ msgstr "_Kopírovať sem"
 msgid "_Link Here"
 msgstr "_Vytvoriť odkaz"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:764 ../src/nautilus-create-folder-dialog.ui.h:1
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:764
+#: ../src/resources/ui/nautilus-create-folder-dialog.ui.h:1
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1235 ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:369
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1235
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:369
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Tento súbor sa nedá pripojiť"
 
@@ -264,11 +295,13 @@ msgstr "Tento súbor sa nedá odpojiť"
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Tento súbor sa nedá vysunúť"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1347 ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:547
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1347
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:547
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Tento súbor sa nedá spustiť"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1399 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1430
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1399
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1430
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Tento súbor sa nedá zastaviť"
 
@@ -298,56 +331,56 @@ msgid "Unable to rename desktop file"
 msgstr "Nebolo možné premenovať súbor na ploche"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4719
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4724
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%-H:%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4722
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4727
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%-H:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4729
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4734
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včera"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4735
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4740
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "Včera o %-H:%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4740
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4745
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Včera o %-H:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4748
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4753
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4754
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4759
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a %-H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4759
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4764
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %-H:%M"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4767
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4772
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e. %b"
@@ -355,7 +388,7 @@ msgstr "%-e. %b"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4774
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4779
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e. %b %-H:%M"
@@ -363,14 +396,14 @@ msgstr "%-e. %b %-H:%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4780
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4785
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e. %b o %H:%M"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4788
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4793
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e. %b %Y"
@@ -378,7 +411,7 @@ msgstr "%-e. %b %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4795
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4800
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e. %b %Y o %H:%M"
@@ -386,47 +419,47 @@ msgstr "%-e. %b %Y o %H:%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4801
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4806
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e. %b %Y o %H:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4809
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4815
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5202
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5208
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Nie je povolené nastaviť oprávnenia"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5497
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5503
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Nie je povolené nastaviť vlastníka"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5521
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "Uvedený vlastník „%s“ neexistuje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5779
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5785
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Nie je povolené nastaviť skupinu"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5797
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5803
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "Uvedená skupina „%s“ neexistuje"
 
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5932
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5938
 msgid "Me"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5962
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -434,7 +467,7 @@ msgstr[0] "%'u položiek"
 msgstr[1] "%'u položka"
 msgstr[2] "%'u položky"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5957
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5963
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -442,7 +475,7 @@ msgstr[0] "%'u priečinkov"
 msgstr[1] "%'u priečinok"
 msgstr[2] "%'u priečinky"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5958
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5964
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -451,99 +484,109 @@ msgstr[1] "%'u súbor"
 msgstr[2] "%'u súbory"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6359 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6375
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6365
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6381
 msgid "? items"
 msgstr "? položiek"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6365
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6371
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bajtov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6382 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6463
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6388
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6469
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6396 ../src/nautilus-properties-window.c:1185
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6402
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:1185
 msgid "unknown"
 msgstr "neznáme"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6427 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6435 
../libnautilus-private/nautilus-file.c:6486
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6433
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6492
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6428
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6434
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6429
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6435
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6430 ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6436
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
 msgid "Image"
 msgstr "Obrázok"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6431
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6437
 msgid "Archive"
 msgstr "Archív"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6432
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6438
 msgid "Markup"
 msgstr "HTML"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6433 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6434
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6439
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6440
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6436 ../src/nautilus-query-editor.c:329
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6442
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:329
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6437
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6443
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6438
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6444
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendár"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6439
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6445
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6440 ../src/nautilus-query-editor.c:395
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6446
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:395
 msgid "Presentation"
 msgstr "Prezentácia"
 
 # mime_type_map
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6441 ../src/nautilus-query-editor.c:379
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6447
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:379
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Tabuľka"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6488
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6494
 msgid "Binary"
 msgstr "Binárny súbor"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6492
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6498
 msgid "Folder"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6523
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6529
 msgid "Link"
 msgstr "Odkaz"
 
@@ -552,12 +595,15 @@ msgstr "Odkaz"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6529 ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377 
../src/nautilus-files-view-dnd.c:125
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6535
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:125
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Odkaz na %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6545 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6559
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6551
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6565
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Odkaz (neplatný)"
 
@@ -567,8 +613,12 @@ msgid "Merge folder “%s”?"
 msgstr "Zlúčiť priečinok „%s“?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
-msgid "Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the 
files being copied."
-msgstr "Pri zlučovaní budete vyzvaný potvrdiť nahradenie akýchkoľvek súborov v priečinku, ktoré sú v 
konflikte s kopírovanými súbormi."
+msgid ""
+"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
+"that conflict with the files being copied."
+msgstr ""
+"Pri zlučovaní budete vyzvaný potvrdiť nahradenie akýchkoľvek súborov v "
+"priečinku, ktoré sú v konflikte s kopírovanými súbormi."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
 #, c-format
@@ -627,17 +677,20 @@ msgstr "Ďalší súbor s rovnakým názvom v „%s“ už existuje."
 msgid "Original file"
 msgstr "Pôvodný súbor"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:255 
../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:286
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:255
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:286
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:2996
 msgid "Size:"
 msgstr "Veľkosť:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:258 
../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:289
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:258
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:289
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:2978
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:261 
../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:292
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:261
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:292
 msgid "Last modified:"
 msgstr "Posledná zmena:"
 
@@ -654,7 +707,8 @@ msgstr "Zlúčiť"
 msgid "_Select a new name for the destination"
 msgstr "_Vybrať nový názov cieľa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:521 
../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:521
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
 msgid "Reset"
 msgstr "Obnoviť pôvodné"
 
@@ -663,7 +717,8 @@ msgstr "Obnoviť pôvodné"
 msgid "Apply this action to all files"
 msgstr "Použiť túto operáciu na všetky súbory"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:544 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:544
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
 msgid "_Skip"
 msgstr "Pre_skočiť"
 
@@ -729,7 +784,8 @@ msgstr[0] "%'d sekúnd"
 msgstr[1] "%'d sekunda"
 msgstr[2] "%'d sekundy"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
 #, c-format
 msgid "%'d minute"
 msgid_plural "%'d minutes"
@@ -804,8 +860,10 @@ msgstr " (ďalšia kópia)"
 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
 msgid "th copy)"
 msgstr ". kópia)"
 
@@ -840,8 +898,10 @@ msgstr "%s (ďalšia kópia)%s"
 #. localizers: appended to x12th file copy
 #. localizers: appended to x13th file copy
 #. localizers: appended to xxth file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kópia)%s"
@@ -885,13 +945,19 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť „%B“ z Koša?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1362
 #, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the trash?"
-msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the trash?"
-msgstr[0] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybraných položiek z Koša?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
+"trash?"
+msgid_plural ""
+"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
+"trash?"
+msgstr[0] ""
+"Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybraných položiek z Koša?"
 msgstr[1] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybranú položku z Koša?"
 msgstr[2] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybrané položky z Koša?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1372 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1438
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1372
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1438
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Ak odstránite položku, bude trvale stratená."
 
@@ -903,8 +969,9 @@ msgstr "Odstrániť všetky položky z Koša?"
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Všetky položky v Koši budú trvale odstránené."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1399 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2482
-#: ../src/nautilus-window.c:1206
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1399
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2482
+#: ../src/nautilus-window.c:1209
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Vyprázdniť _Kôš"
 
@@ -915,7 +982,8 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť „%B“?"
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1429
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
-msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
+msgid_plural ""
+"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
 msgstr[0] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybraných položiek?"
 msgstr[1] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybranú položku?"
 msgstr[2] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybrané položky?"
@@ -946,10 +1014,14 @@ msgstr[2] "Odstraňujú sa %'d súbory"
 
 #. To translators: %'d is the number of files completed for the operation,
 #. * so it will be something like 2/14.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1518 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1524
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1556 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1914
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1920 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1952
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3306 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3312
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1518
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1524
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1556
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1914
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1920
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1952
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3306
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3312
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3353
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
@@ -960,14 +1032,16 @@ msgstr "%'d / %'d"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1935
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1935
 msgid "%'d / %'d — %T left"
 msgid_plural "%'d / %'d — %T left"
 msgstr[0] "%'d / %'d — zostáva %T"
 msgstr[1] "%'d / %'d — zostáva %T"
 msgstr[2] "%'d / %'d — zostávajú %T"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1542 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1938
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1542
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1938
 #, c-format
 msgid "(%d file/sec)"
 msgid_plural "(%d files/sec)"
@@ -975,30 +1049,44 @@ msgstr[0] "(%d súborov/sek)"
 msgstr[1] "(%d súbor/sek)"
 msgstr[2] "(%d súbory/sek)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1624 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1658
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1697 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1773
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1624
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1658
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1697
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1773
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2742
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Chyba pri odstraňovaní."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1628
-msgid "Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to see them."
-msgstr "Nie je možné odstrániť súbory v priečinku „%B“, pretože nemáte oprávnenie vidieť ich."
+msgid ""
+"Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have "
+"permissions to see them."
+msgstr ""
+"Nie je možné odstrániť súbory v priečinku „%B“, pretože nemáte oprávnenie "
+"vidieť ich."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1631 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2801
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1631
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2801
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3993
-msgid "There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
+msgid ""
+"There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
 msgstr "Nastala chyba pri zisťovaní informácií o súboroch v priečinku „%B“."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1640 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4002
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1640
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4002
 msgid "_Skip files"
 msgstr "Pre_skočiť súbory"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1661
-msgid "The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to read it."
-msgstr "Nie je možné odstrániť priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho čítanie."
+msgid ""
+"The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to "
+"read it."
+msgstr ""
+"Nie je možné odstrániť priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho "
+"čítanie."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1664 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2840
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1664
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2840
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4038
 msgid "There was an error reading the folder “%B”."
 msgstr "Nastala chyba pri čítaní priečinka „%B“."
@@ -1038,7 +1126,8 @@ msgstr[2] "%'d súbory vyhodené do Koša"
 #. Translators: %B is a file name
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2014
 msgid "“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
-msgstr "Nie je možné presunúť súbor „%B“ do Koša. Chcete ho odstrániť okamžite?"
+msgstr ""
+"Nie je možné presunúť súbor „%B“ do Koša. Chcete ho odstrániť okamžite?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2020
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
@@ -1066,15 +1155,19 @@ msgstr "Chcete vyprázdniť Kôš pred odpojením?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2474
 msgid ""
-"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. All trashed items on the volume 
will be permanently lost."
-msgstr "Kvôli uvoľneniu miesta na tomto zväzku treba vyprázdniť Kôš. Všetky položky v Koši sa nenávratne 
stratia."
+"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
+"All trashed items on the volume will be permanently lost."
+msgstr ""
+"Kvôli uvoľneniu miesta na tomto zväzku treba vyprázdniť Kôš. Všetky položky "
+"v Koši sa nenávratne stratia."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2480
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Nevyprázdňovať Kôš"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2613 ../src/nautilus-files-view.c:5543
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2613
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5595
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Nepodarilo sa získať prístup k „%s“"
@@ -1111,12 +1204,15 @@ msgstr[0] "Príprava na vyhodenie %'d súborov do Koša"
 msgstr[1] "Príprava na vyhodenie %'d súboru do Koša"
 msgstr[2] "Príprava na vyhodenie %'d súborov do Koša"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2738 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3853
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3985 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4030
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2738
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3853
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3985
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4030
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Chyba pri kopírovaní."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2740 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3983
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2740
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3983
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4028
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Chyba pri presune."
@@ -1126,23 +1222,36 @@ msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "Chyba pri presune položiek do Koša."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2798
-msgid "Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to see them."
-msgstr "Nie je možné spracovať súbory v priečinku „%B“, pretože nemáte oprávnenie vidieť ich."
+msgid ""
+"Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have "
+"permissions to see them."
+msgstr ""
+"Nie je možné spracovať súbory v priečinku „%B“, pretože nemáte oprávnenie "
+"vidieť ich."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2837
-msgid "The folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read it."
-msgstr "Nie je možné spracovať priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho čítanie."
+msgid ""
+"The folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to "
+"read it."
+msgstr ""
+"Nie je možné spracovať priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho "
+"čítanie."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2914
-msgid "The file “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read it."
-msgstr "Nie je možné spracovať súbor „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho čítanie."
+msgid ""
+"The file “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read "
+"it."
+msgstr ""
+"Nie je možné spracovať súbor „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho čítanie."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2917
 msgid "There was an error getting information about “%B”."
 msgstr "Nastala chyba pri zisťovaní informácií o „%B“."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3019 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3067
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3106 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3136
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3019
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3067
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3106
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3136
 msgid "Error while copying to “%B”."
 msgstr "Chyba pri kopírovaní do „%B“."
 
@@ -1159,7 +1268,9 @@ msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Cieľ nie je priečinok."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3107
-msgid "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make space."
+msgid ""
+"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
+"space."
 msgstr "V cieli nie je dosť miesta. Skúste uvoľniť miesto odstránením súborov."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3109
@@ -1239,7 +1350,8 @@ msgstr[2] "%'d súbory zduplikované v „%B“"
 
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3301 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3333
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3301
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3333
 #, c-format
 msgid "%S / %S"
 msgstr "%S / %S"
@@ -1269,22 +1381,35 @@ msgstr[1] "%'d / %'d — zostáva %T (%S/sek)"
 msgstr[2] "%'d / %'d — zostávajú %T (%S/sek)"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3857
-msgid "The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to create it in the destination."
-msgstr "Nie je možné skopírovať priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho vytvorenie v cieli."
+msgid ""
+"The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to "
+"create it in the destination."
+msgstr ""
+"Nie je možné skopírovať priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho "
+"vytvorenie v cieli."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3860
 msgid "There was an error creating the folder “%B”."
 msgstr "Pri vytváraní priečinka „%B“ nastala chyba."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3990
-msgid "Files in the folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to see them."
-msgstr "Nie je možné skopírovať súbory v priečinku „%B“, pretože nemáte oprávnenie ich vidieť."
+msgid ""
+"Files in the folder “%B” cannot be copied because you do not have "
+"permissions to see them."
+msgstr ""
+"Nie je možné skopírovať súbory v priečinku „%B“, pretože nemáte oprávnenie "
+"ich vidieť."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4035
-msgid "The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to read it."
-msgstr "Nie je možné skopírovať priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho čítanie."
+msgid ""
+"The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to read "
+"it."
+msgstr ""
+"Nie je možné skopírovať priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho "
+"čítanie."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4080 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4782
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4080
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4782
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5402
 msgid "Error while moving “%B”."
 msgstr "Chyba pri presúvaní do „%B“."
@@ -1293,8 +1418,10 @@ msgstr "Chyba pri presúvaní do „%B“."
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť zdrojový priečinok."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4165 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4206
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4784 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4855
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4165
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4206
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4784
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4855
 msgid "Error while copying “%B”."
 msgstr "Chyba pri kopírovaní „%B“."
 
@@ -1309,15 +1436,18 @@ msgid "Could not remove the already existing file %F."
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť existujúci súbor s názvom %F."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4527 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5245
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4527
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5245
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do seba samého."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4528 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5246
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4528
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5246
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Nie je možné kopírovať priečinok do seba samého."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4529 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5247
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4529
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5247
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Cieľový priečinok je vo vnútri zdrojového priečinka."
 
@@ -1344,7 +1474,8 @@ msgstr "Nepodarilo sa odstrániť už existujúci súbor s rovnakým názvom v %
 msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgstr "Nastala chyba pri kopírovaní súboru do %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5090 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5127
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5090
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5127
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Kopírujú sa súbory"
 
@@ -1435,12 +1566,16 @@ msgstr "Nastala chyba pri vytváraní adresára v %F."
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Vyprázdňuje sa Kôš"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6997 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7038
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7073 
../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6997
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7038
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7073
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7108
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "Nebolo možné označiť spúšťač ako dôveryhodný (spustiteľný)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:133 ../src/nautilus-window.c:462 
../src/nautilus-window.ui.h:2
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:133
+#: ../src/nautilus-window.c:462 ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:51
+#: ../src/resources/ui/nautilus-window.ui.h:2
 msgid "Undo"
 msgstr "Vrátiť"
 
@@ -1448,7 +1583,8 @@ msgstr "Vrátiť"
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Vráti poslednú operáciu späť"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:140 ../src/nautilus-window.c:463
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:140
+#: ../src/nautilus-window.c:463 ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:52
 msgid "Redo"
 msgstr "Zopakovať"
 
@@ -1522,7 +1658,8 @@ msgstr[0] "Presunúť %d položiek späť do Koša"
 msgstr[1] "Presunúť %d položku späť do Koša"
 msgstr[2] "Presunúť %d položky späť do Koša"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:393 
../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:989
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:393
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:989
 #, c-format
 msgid "Restore %d item from trash"
 msgid_plural "Restore %d items from trash"
@@ -1572,7 +1709,8 @@ msgstr[0] "_Zopakovať skopírovanie %d položiek"
 msgstr[1] "_Zopakovať skopírovanie %d položky"
 msgstr[2] "_Zopakovať skopírovanie %d položiek"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:416 
../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:438
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:416
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:438
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:671
 #, c-format
 msgid "Delete '%s'"
@@ -1709,7 +1847,8 @@ msgstr "_Zopakovať vytvorenie zo šablóny"
 msgid "_Redo Create from Template"
 msgstr "_Vrátiť vytvorenie zo šablóny"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:872 
../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:873
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:872
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:873
 #, c-format
 msgid "Rename '%s' as '%s'"
 msgstr "Obnoviť „%s“ ako „%s“"
@@ -1758,11 +1897,13 @@ msgstr "Obnoviť pôvodné oprávnenia položiek obsiahnutých v „%s“"
 msgid "Set permissions of items enclosed in '%s'"
 msgstr "Nastaviť oprávnenia položiek obsiahnutých v „%s“"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1316 
../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1471
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1316
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1471
 msgid "_Undo Change Permissions"
 msgstr "_Vrátiť zmenu oprávnení"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1317 
../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1472
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1317
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1472
 msgid "_Redo Change Permissions"
 msgstr "_Zopakovať zmenu oprávnení"
 
@@ -1882,23 +2023,31 @@ msgstr "Prepáčte, ale nemôžete spúšťať príkazy zo vzdialeného umiestne
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "Toto je z bezpečnostných dôvodov zakázané."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:325 
../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:393
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:325
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:393
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "Pri spúšťaní aplikácie nastala chyba."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:350 
../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:361
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:350
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:361
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "Táto plocha na pustenie podporuje len miestne súbory."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:351
-msgid "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
-msgstr "Ak chcete otvoriť súbory, ktoré nie sú miestne, skopírujte ich do miestneho priečinka a potom ich 
znova pusťte."
+msgid ""
+"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
+msgstr ""
+"Ak chcete otvoriť súbory, ktoré nie sú miestne, skopírujte ich do miestneho "
+"priečinka a potom ich znova pusťte."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:362
-msgid "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again. The local files you 
dropped have already been opened."
+msgid ""
+"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
+"again. The local files you dropped have already been opened."
 msgstr ""
-"Ak chcete otvoriť súbory, ktoré nie sú miestne, skopírujte ich do miestneho priečinka a potom ich znova 
pusťte. Miestne súbory, ktoré ste "
-"pustili, už boli otvorené."
+"Ak chcete otvoriť súbory, ktoré nie sú miestne, skopírujte ich do miestneho "
+"priečinka a potom ich znova pusťte. Miestne súbory, ktoré ste pustili, už "
+"boli otvorené."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:391
 msgid "Details: "
@@ -1908,13 +2057,17 @@ msgstr "Podrobnosti: "
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušené"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:360 ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:378
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:360
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:378
 msgid "Preparing"
 msgstr "Pripravuje sa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:207 ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:159
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:211 
../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:256
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:5
+#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:207
+#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:159
+#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:211
+#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:256
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:5
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:5
 msgid "Search"
 msgstr "Vyhľadať"
 
@@ -1933,11 +2086,13 @@ msgstr "Kde umiestňovať novo otvorené karty v okne prehliadača."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"If set to \"after-current-tab\", then new tabs are inserted after the current tab. If set to \"end\", then 
new tabs are appended to the "
-"end of the tab list."
+"If set to \"after-current-tab\", then new tabs are inserted after the "
+"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
+"tab list."
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená na „after_current_tab“, nové karty sa vložia za aktuálnu kartu. Ak je nastavená na 
„end“, nové karty sa vložia na "
-"koniec zoznamu kariet."
+"Ak je voľba nastavená na „after_current_tab“, nové karty sa vložia za "
+"aktuálnu kartu. Ak je nastavená na „end“, nové karty sa vložia na koniec "
+"zoznamu kariet."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
@@ -1945,10 +2100,12 @@ msgstr "Vždy použiť vstupné pole umiestnenia namiesto lišty s cestou"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
-"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location 
toolbar, instead of the pathbar."
+"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
+"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, prehliadacie okná Nautila budú vždy používať textové vstupné pole 
v lište s nástrojmi "
-"umiestnenia namiesto lišty s cestou."
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, prehliadacie okná Nautila budú vždy "
+"používať textové vstupné pole v lište s nástrojmi umiestnenia namiesto lišty "
+"s cestou."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Whether to enable recursive search or not"
@@ -1959,424 +2116,562 @@ msgid "Enables or disables recursive search in Nautilus."
 msgstr "Povolí alebo zakáže rekurzívne vyhľadávanie v programe Nautilus."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
-msgstr "Určuje, či sa pýtať na potvrdenie pri presune súborov do Koša alebo jeho vyprázdňovaní"
+msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
+msgstr "Či sa má zobraziť položka v kontextovej ponuke na trvalé odstránenie"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:8
-msgid "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty 
the Trash."
+msgid ""
+"If set to true Nautilus will show a delete permanently context menu item to "
+"bypass the trash."
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude vyžadovať potvrdenie pri pokuse o odstránenie 
súborov alebo o vyprázdnenie Koša."
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude zobrazovať položku v "
+"kontextovej ponuke na trvalé odstránenie na obídenie koša."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:9
-msgid "When to show number of items in a folder"
-msgstr "Kedy zobraziť počet položiek priečinka"
+msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa pýtať na potvrdenie pri presune súborov do Koša alebo jeho "
+"vyprázdňovaní"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
-"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to \"always\" then always show item 
counts, even if the folder is "
-"on a remote server. If set to \"local-only\" then only show counts for local file systems. If set to 
\"never\" then never bother to "
-"compute item counts."
+"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
+"delete files, or empty the Trash."
 msgstr ""
-"Kompromis rýchlosti pri zobrazení počtu súborov v priečinku. Ak je nastavené na „always“, položky sa vždy 
spočítajú, aj keď je priečinok "
-"na vzdialenom serveri. Ak je nastavené na „local_only“, počet sa zobrazí iba pre lokálne priečinky. Hodnota 
„never“ vypne počítanie počtu "
-"položiek."
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude vyžadovať potvrdenie "
+"pri pokuse o odstránenie súborov alebo o vyprázdnenie Koša."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Type of click used to launch/open files"
-msgstr "Typ kliknutia, akým spúšťať a otvárať súbory"
+msgid "When to show number of items in a folder"
+msgstr "Kedy zobraziť počet položiek priečinka"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double\" to launch them on a 
double click."
-msgstr "Možné hodnoty sú „single“ na spúšťanie súborov jednoduchým kliknutím, „double“ na spúšťanie dvojitým 
kliknutím."
+msgid ""
+"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
+"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
+"server. If set to \"local-only\" then only show counts for local file "
+"systems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
+msgstr ""
+"Kompromis rýchlosti pri zobrazení počtu súborov v priečinku. Ak je nastavené "
+"na „always“, položky sa vždy spočítajú, aj keď je priečinok na vzdialenom "
+"serveri. Ak je nastavené na „local_only“, počet sa zobrazí iba pre lokálne "
+"priečinky. Hodnota „never“ vypne počítanie počtu položiek."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:13
-msgid "What to do with executable text files when activated"
-msgstr "Čo robiť so spustiteľnými textovými súbormi po ich aktivácii"
+msgid "Type of click used to launch/open files"
+msgstr "Typ kliknutia, akým spúšťať a otvárať súbory"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
-"What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values 
are \"launch\" to launch them "
-"as programs, \"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as text files."
+"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
+"\" to launch them on a double click."
 msgstr ""
-"Čo robiť so spustiteľnými textovými súbormi ak sú aktivované (jednoduchým alebo dvojitým kliknutím). Možné 
hodnoty sú spustenie ako "
-"program pomocou „launch“, spýtanie sa zobrazením dialógového okna pomocou „ask“, alebo zobrazenie ako 
textový súbor pomocou „display“."
+"Možné hodnoty sú „single“ na spúšťanie súborov jednoduchým kliknutím, "
+"„double“ na spúšťanie dvojitým kliknutím."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Show the package installer for unknown mime types"
-msgstr "Pri neznámych typoch MIME zobraziť inštalátor balíka"
+msgid "What to do with executable text files when activated"
+msgstr "Čo robiť so spustiteľnými textovými súbormi po ich aktivácii"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:16
 msgid ""
-"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime type is opened, in order to 
search for an application to "
-"handle it."
+"What to do with executable text files when they are activated (single or "
+"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
+"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
+"text files."
 msgstr ""
-"Určuje, či zobrazovať používateľovi dialóg inštalátora balíkov v prípade otvorenia neznámeho typu MIME, aby 
mohol vyhľadať vhodnú "
-"aplikáciu na jeho otvorenie."
+"Čo robiť so spustiteľnými textovými súbormi ak sú aktivované (jednoduchým "
+"alebo dvojitým kliknutím). Možné hodnoty sú spustenie ako program pomocou "
+"„launch“, spýtanie sa zobrazením dialógového okna pomocou „ask“, alebo "
+"zobrazenie ako textový súbor pomocou „display“."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash"
-msgstr "Zobraziť dialógové okno s upozornením o zmene klávesovej skratky na presunutie do koša"
+msgid "Show the package installer for unknown mime types"
+msgstr "Pri neznámych typoch MIME zobraziť inštalátor balíka"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash from control + delete to just 
delete."
+msgid ""
+"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
+"type is opened, in order to search for an application to handle it."
 msgstr ""
-"Zobrazí dialógové okno s upozornením o zmene klávesovej skratky na presunutie do koša z control + delete na 
samostatný kláves delete."
+"Určuje, či zobrazovať používateľovi dialóg inštalátora balíkov v prípade "
+"otvorenia neznámeho typu MIME, aby mohol vyhľadať vhodnú aplikáciu na jeho "
+"otvorenie."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
-msgstr "Používať udalosti ďalších tlačidiel myši v okne prehliadača"
+msgid "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash"
+msgstr ""
+"Zobraziť dialógové okno s upozornením o zmene klávesovej skratky na "
+"presunutie do koša"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
 msgid ""
-"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key will determine if any action is 
taken inside of Nautilus when "
-"either is pressed."
+"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash from "
+"control + delete to just delete."
 msgstr ""
-"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, určí tento kľúč, či sa pri stlačení 
niektorého z nich vykoná v Nautile "
-"nejaká operácia."
+"Zobrazí dialógové okno s upozornením o zmene klávesovej skratky na "
+"presunutie do koša z control + delete na samostatný kláves delete."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
-msgstr "Tlačidlo myši aktivujúce príkaz „dopredu“ v okne prehliadača"
+msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
+msgstr "Používať udalosti ďalších tlačidiel myši v okne prehliadača"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:22
 msgid ""
-"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key will set which button 
activates the \"Forward\" command in a "
-"browser window. Possible values range between 6 and 14."
+"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
+"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
+"pressed."
 msgstr ""
-"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, tento kľúč nastaví, ktoré tlačidlo 
aktivuje príkaz „dopredu“ v okne "
-"prehliadača. Možné sú hodnoty medzi 6 a 14."
+"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, určí tento "
+"kľúč, či sa pri stlačení niektorého z nich vykoná v Nautile nejaká operácia."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
-msgstr "Tlačidlo myši aktivujúce príkaz „dozadu“ v okne prehliadača"
+msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
+msgstr "Tlačidlo myši aktivujúce príkaz „dopredu“ v okne prehliadača"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:24
 msgid ""
-"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key will set which button 
activates the \"Back\" command in a "
-"browser window. Possible values range between 6 and 14."
+"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
+"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
+"Possible values range between 6 and 14."
 msgstr ""
-"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, tento kľúč nastaví, ktoré tlačidlo 
aktivuje príkaz „dozadu“ v okne "
-"prehliadača. Možné sú hodnoty medzi 6 a 14."
+"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, tento kľúč "
+"nastaví, ktoré tlačidlo aktivuje príkaz „dopredu“ v okne prehliadača. Možné "
+"sú hodnoty medzi 6 a 14."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:25
-msgid "When to show thumbnails of files"
-msgstr "Kedy zobraziť miniatúry súborov"
+msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
+msgstr "Tlačidlo myši aktivujúce príkaz „dozadu“ v okne prehliadača"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:26
 msgid ""
-"Speed tradeoff for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" then always thumbnail, even if 
the folder is on a remote "
-"server. If set to \"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to \"never\" then 
never bother to thumbnail "
-"files, just use a generic icon. Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file 
type."
+"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
+"will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
+"Possible values range between 6 and 14."
 msgstr ""
-"Kompromis rýchlosti pri tvorbe miniatúr súborov v ikone. Ak je nastavené na „always“, náhľad sa zobrazí 
vždy, aj keď je priečinok na "
-"vzdialenom serveri. Ak je nastavené na „local_only“, zobrazí sa iba pre lokálne súbory. Ak je nastavené na 
„never“, miniatúry sa nebudú "
-"vytvárať a použije sa všeobecná ikona. Napriek svojmu názvu sa táto voľba týka každého typu súboru, ktorému 
je možné vytvoriť náhľad."
+"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, tento kľúč "
+"nastaví, ktoré tlačidlo aktivuje príkaz „dozadu“ v okne prehliadača. Možné "
+"sú hodnoty medzi 6 a 14."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Maximum image size for thumbnailing"
-msgstr "Maximálna veľkosť obrázka pri tvorbe miniatúr"
+msgid "When to show thumbnails of files"
+msgstr "Kedy zobraziť miniatúry súborov"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:28
 msgid ""
-"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this setting is to avoid thumbnailing 
large images that may take a "
-"long time to load or use lots of memory."
+"Speed tradeoff for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
+"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
+"\"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to "
+"\"never\" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
+"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
 msgstr ""
-"Pre obrázky väčšie ako táto veľkosť (v bajtoch) nebude vytvorená miniatúra. Cieľom je zabrániť vytváraniu 
miniatúr veľkých obrázkov, "
-"ktoré vyžadujú veľa pamäte a ich načítanie trvá dlho."
+"Kompromis rýchlosti pri tvorbe miniatúr súborov v ikone. Ak je nastavené na "
+"„always“, náhľad sa zobrazí vždy, aj keď je priečinok na vzdialenom serveri. "
+"Ak je nastavené na „local_only“, zobrazí sa iba pre lokálne súbory. Ak je "
+"nastavené na „never“, miniatúry sa nebudú vytvárať a použije sa všeobecná "
+"ikona. Napriek svojmu názvu sa táto voľba týka každého typu súboru, ktorému "
+"je možné vytvoriť náhľad."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:29
-msgid "Show folders first in windows"
-msgstr "Zobraziť v oknách najprv priečinky"
+msgid "Maximum image size for thumbnailing"
+msgstr "Maximálna veľkosť obrázka pri tvorbe miniatúr"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:30
-msgid "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views."
-msgstr "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, v zobrazení s ikonami a zoznamom Nautilus zobrazí priečinky 
pred súbormi."
+msgid ""
+"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
+"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
+"load or use lots of memory."
+msgstr ""
+"Pre obrázky väčšie ako táto veľkosť (v bajtoch) nebude vytvorená miniatúra. "
+"Cieľom je zabrániť vytváraniu miniatúr veľkých obrázkov, ktoré vyžadujú veľa "
+"pamäte a ich načítanie trvá dlho."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:31
-msgid "Default sort order"
-msgstr "Predvolené zoradenie"
+msgid "Show folders first in windows"
+msgstr "Zobraziť v oknách najprv priečinky"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:32
-msgid "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name\", \"size\", \"type\" 
and \"mtime\"."
-msgstr "Predvolené zoradenie položiek v zobrazení ikon. Možné hodnoty sú „name“, „size“, „type“ a „mtime“."
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
+"icon and list views."
+msgstr ""
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, v zobrazení s ikonami a zoznamom "
+"Nautilus zobrazí priečinky pred súbormi."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Reverse sort order in new windows"
-msgstr "Opačné zoradenie v nových oknách"
+msgid "Default sort order"
+msgstr "Predvolené zoradenie"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:34
 msgid ""
-"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted by name, then instead of 
sorting the files from \"a\" to \"z"
-"\", they will be sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being incrementally they will be 
sorted decrementally."
+"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
+"\", \"size\", \"type\" and \"mtime\"."
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, súbory v nových oknách budú zoradené opačne, takže pri zoradení 
podľa názvu budú od „z“ po „a“, "
-"pri zoradení podľa veľkosti budú triedené zostupne."
+"Predvolené zoradenie položiek v zobrazení ikon. Možné hodnoty sú „name“, "
+"„size“, „type“ a „mtime“."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:35
-msgid "Default folder viewer"
-msgstr "Predvolený prehliadač priečinkov"
+msgid "Reverse sort order in new windows"
+msgstr "Opačné zoradenie v nových oknách"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:36
 msgid ""
-"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected another view for that particular 
folder. Possible values are \"list-"
-"view\", and \"icon-view\"."
+"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
+"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
+"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
+"incrementally they will be sorted decrementally."
 msgstr ""
-"Pri navštívení priečinka sa použije tento prehliadač, ak ste pre konkrétny priečinok nevybrali iné 
zobrazenie. Možné hodnoty sú "
-"„list_view“ a „icon_view“."
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, súbory v nových oknách budú "
+"zoradené opačne, takže pri zoradení podľa názvu budú od „z“ po „a“, pri "
+"zoradení podľa veľkosti budú triedené zostupne."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:37
-msgid "Whether to show hidden files"
-msgstr "Určuje, či zobrazovať skryté súbory"
+msgid "Default folder viewer"
+msgstr "Predvolený prehliadač priečinkov"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:38
-msgid "This key is deprecated and ignored. The \"show-hidden\" key from \"org.gtk.Settings.FileChooser\" is 
now used instead."
-msgstr "Tento kľúč je zastaralý a ignorovaný. Teraz je namiesto neho použitý kľúč „show-hidden“ z 
„org.gtk.Settings.File.Chooser“."
+msgid ""
+"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
+"another view for that particular folder. Possible values are \"list-view\", "
+"and \"icon-view\"."
+msgstr ""
+"Pri navštívení priečinka sa použije tento prehliadač, ak ste pre konkrétny "
+"priečinok nevybrali iné zobrazenie. Možné hodnoty sú „list_view“ a "
+"„icon_view“."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:39
-msgid "Whether to switch to the list view on search"
-msgstr "Či sa má prepnúť na zobrazenie zoznamu pri vyhľadávaní"
+msgid "Whether to show hidden files"
+msgstr "Určuje, či zobrazovať skryté súbory"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:40
 msgid ""
-"If this is set to true, view mode will be switched to the list view while searching. However, if the user 
changes the mode manually, this "
-"will be disabled."
+"This key is deprecated and ignored. The \"show-hidden\" key from \"org.gtk."
+"Settings.FileChooser\" is now used instead."
 msgstr ""
-"Ak je nastavené na true, režim zobrazenia bude počas vyhľadávania prepnutý na zobrazenie zoznamu. Avšak ak 
používateľ zmení režim ručne, "
-"toto nastavenie bude zakázané."
+"Tento kľúč je zastaralý a ignorovaný. Teraz je namiesto neho použitý kľúč "
+"„show-hidden“ z „org.gtk.Settings.File.Chooser“."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:41
-msgid "Bulk rename utility"
-msgstr "Nástroj na hromadné premenovanie"
+msgid "Whether to switch to the list view on search"
+msgstr "Či sa má prepnúť na zobrazenie zoznamu pri vyhľadávaní"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:42
 msgid ""
-"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as a command line for bulk 
renaming. Bulk rename applications "
-"can register themselves in this key by setting the key to a space-separated string of their executable name 
and any command line options. "
-"If the executable name is not set to a full path, it will be searched for in the search path."
+"If this is set to true, view mode will be switched to the list view while "
+"searching. However, if the user changes the mode manually, this will be "
+"disabled."
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená, Nautilus pridá URI zvolených súborov a bude považovať výsledok za príkazový riadok 
hromadného premenovania. "
-"Aplikácie na hromadné premenovávanie sa môžu zaregistrovať týmto kľúčom, nastavením kľúča na reťazec s 
medzerou ako oddeľovačom medzi "
-"názvom ich spustiteľného súboru a prípadnými voľbami príkazového riadka. Ak nie je názov spustiteľného 
súboru nastavený na plnú cestu, "
-"bude sa hľadať v ceste uvedenej v premennej prostredia PATH."
+"Ak je nastavené na true, režim zobrazenia bude počas vyhľadávania prepnutý "
+"na zobrazenie zoznamu. Avšak ak používateľ zmení režim ručne, toto "
+"nastavenie bude zakázané."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:43
-msgid "Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop operation"
-msgstr "Určuje, či sa má otvoriť priečinok pri ťahaní a pustení po časovom intervale, počas ktorého sa 
nachádza kurzor nad priečinkom"
+msgid "Bulk rename utility"
+msgstr "Nástroj na hromadné premenovanie"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:44
-msgid "If this is set to true, when performing a drag and drop operation the hovered folder will open 
automatically after a timeout"
+msgid ""
+"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
+"a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
+"themselves in this key by setting the key to a space-separated string of "
+"their executable name and any command line options. If the executable name "
+"is not set to a full path, it will be searched for in the search path."
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, pri vykonávaní potiahnutia a pustenia sa automaticky otvorí 
priečinok po časovom intervale, "
-"počas ktorého sa nachádza kurzor nad priečinkom."
+"Ak je voľba nastavená, Nautilus pridá URI zvolených súborov a bude považovať "
+"výsledok za príkazový riadok hromadného premenovania. Aplikácie na hromadné "
+"premenovávanie sa môžu zaregistrovať týmto kľúčom, nastavením kľúča na "
+"reťazec s medzerou ako oddeľovačom medzi názvom ich spustiteľného súboru a "
+"prípadnými voľbami príkazového riadka. Ak nie je názov spustiteľného súboru "
+"nastavený na plnú cestu, bude sa hľadať v ceste uvedenej v premennej "
+"prostredia PATH."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:45
-msgid "List of possible captions on icons"
-msgstr "Zoznam možných popisov ikon"
+msgid ""
+"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
+"operation"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má otvoriť priečinok pri ťahaní a pustení po časovom "
+"intervale, počas ktorého sa nachádza kurzor nad priečinkom"
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:46
 msgid ""
-"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown 
depends on the zoom level. Some "
-"possible values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", and 
\"mime_type\"."
+"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
+"hovered folder will open automatically after a timeout"
 msgstr ""
-"Zoznam popisov pod ikonou v zobrazení s ikonami a na ploche. Aktuálny počet popisov závisí od úrovne 
zväčšenia. Niektoré možné hodnoty "
-"sú: „size“, „type“, „date_modified“, „owner“, „group“, „permissions“ a „mime_type“."
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, pri vykonávaní potiahnutia a "
+"pustenia sa automaticky otvorí priečinok po časovom intervale, počas ktorého "
+"sa nachádza kurzor nad priečinkom."
 
 #: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:47
+msgid "List of possible captions on icons"
+msgstr "Zoznam možných popisov ikon"
+
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
+msgid ""
+"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
+"actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
+"values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"owner\", \"group\", "
+"\"permissions\", and \"mime_type\"."
+msgstr ""
+"Zoznam popisov pod ikonou v zobrazení s ikonami a na ploche. Aktuálny počet "
+"popisov závisí od úrovne zväčšenia. Niektoré možné hodnoty sú: „size“, "
+"„type“, „date_modified“, „owner“, „group“, „permissions“ a „mime_type“."
+
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Default icon zoom level"
 msgstr "Predvolená úroveň zväčšenia ikon"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Default zoom level used by the icon view."
 msgstr "Predvolená úroveň zväčšenia v zobrazení ikon."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Default Thumbnail Icon Size"
 msgstr "Predvolená veľkosť ikon miniatúr"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
-msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL 
size."
-msgstr "Predvolená veľkosť miniatúr v zobrazení ikon, pri použití veľkosti NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
+msgid ""
+"The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
+"NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL size."
+msgstr ""
+"Predvolená veľkosť miniatúr v zobrazení ikon, pri použití veľkosti "
+"NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "Limit na skrátenie textu"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
 msgid ""
-"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom 
level. Each of the list "
-"entries is of the form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the given integer is 
larger than 0, the file name will "
-"not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified 
zoom level. A default entry of "
-"the form \"Integer\" without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of 
lines for all other zoom levels. "
-"Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; 
smallest:5,smaller:4,0 - shorten "
-"file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". Shorten file names if they exceed four 
lines for zoom level \"smaller"
-"\". Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, standard, large"
+"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
+"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
+"form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the given "
+"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
+"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
+"zoom level. A default entry of the form \"Integer\" without any specified "
+"zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all "
+"other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - "
+"shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - "
+"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
+"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do "
+"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, "
+"standard, large"
 msgstr ""
-"Reťazec určujúci ako by sa mali časti príliš dlhých názvov súborov skracovať v závislosti od úrovne 
zväčšenia. Každá z položiek zoznamu "
-"je v tvare „úroveň zväčšenia:celé číslo“. Pre každú uvedenú úroveň zväčšenia platí, že ak je zadané celé 
číslo väčšie ako 0, neprekročí "
-"názov súboru daný počet riadkov. Ak je zadané celé číslo 0 alebo menšie, na určenej úrovni zväčšenia sa 
neuplatňuje žiadne obmedzenie. "
-"Predvolený záznam v tvare „celé číslo“ bez uvedenej úrovne zväčšenia je tiež povolený. Definuje maximálny 
počet riadkov pre všetky "
-"ostatné úrovne zväčšenia. Príklady: 0 - vždy zobrazovať príliš dlhé názvy súborov; 3 - skracovať názvy 
súborov ak prekročia tri riadky; "
-"smallest:5,smaller:4,0 - skracovať názvy súborov ak prekročia päť riadkov pri úrovni priblíženia 
„smallest“. Skracovať názvy súborov ak "
-"prekročia päť riadkov pri úrovni priblíženia „smaller“. Neskracovať názvy súborov pri ostatných úrovniach 
priblíženia. Dostupné úrovne "
-"priblíženia: small, standard, large"
+"Reťazec určujúci ako by sa mali časti príliš dlhých názvov súborov skracovať "
+"v závislosti od úrovne zväčšenia. Každá z položiek zoznamu je v tvare "
+"„úroveň zväčšenia:celé číslo“. Pre každú uvedenú úroveň zväčšenia platí, že "
+"ak je zadané celé číslo väčšie ako 0, neprekročí názov súboru daný počet "
+"riadkov. Ak je zadané celé číslo 0 alebo menšie, na určenej úrovni zväčšenia "
+"sa neuplatňuje žiadne obmedzenie. Predvolený záznam v tvare „celé číslo“ bez "
+"uvedenej úrovne zväčšenia je tiež povolený. Definuje maximálny počet riadkov "
+"pre všetky ostatné úrovne zväčšenia. Príklady: 0 - vždy zobrazovať príliš "
+"dlhé názvy súborov; 3 - skracovať názvy súborov ak prekročia tri riadky; "
+"smallest:5,smaller:4,0 - skracovať názvy súborov ak prekročia päť riadkov "
+"pri úrovni priblíženia „smallest“. Skracovať názvy súborov ak prekročia päť "
+"riadkov pri úrovni priblíženia „smaller“. Neskracovať názvy súborov pri "
+"ostatných úrovniach priblíženia. Dostupné úrovne priblíženia: small, "
+"standard, large"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Default list zoom level"
 msgstr "Predvolená úroveň zväčšenia zoznamu"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Default zoom level used by the list view."
 msgstr "Predvolená úroveň zväčšenia v zobrazení zoznamu."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Default list of columns visible in the list view"
 msgstr "Predvolený zoznam stĺpcov viditeľný v zobrazení zoznamu"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Default list of columns visible in the list view."
 msgstr "Predvolený zoznam stĺpcov viditeľný v zobrazení zoznamu."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Default column order in the list view"
 msgstr "Predvolené poradie stĺpcov v zobrazení zoznamu"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Default column order in the list view."
 msgstr "Predvolené poradie stĺpcov v zobrazení zoznamu."
 
 # summary
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Use tree view"
 msgstr "Použiť stromové zobrazenie"
 
 # DK:viem ze flat neznamena klasicky, ale nic lepsie ma nenapadlo
 # description
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
-msgid "Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat list"
-msgstr "Určuje, či sa má použiť stromové alebo klasické prechádzanie priečinkov"
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
+msgid ""
+"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat list"
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má použiť stromové alebo klasické prechádzanie priečinkov"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Desktop font"
 msgstr "Písmo na ploche"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
 msgid "The font description used for the icons on the desktop."
 msgstr "Popis písma používaného pre ikony na ploche."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona domovského priečinka viditeľná na ploche"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
-msgid "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop."
-msgstr "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, na plochu sa umiestni ikona s odkazom na domovský 
priečinok."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
+msgid ""
+"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
+"the desktop."
+msgstr ""
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, na plochu sa umiestni ikona s "
+"odkazom na domovský priečinok."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Trash icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona Koša zobrazená na ploche"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
-msgid "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the desktop."
-msgstr "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, na plochu sa umiestni ikona s odkazom na Kôš."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
+msgid ""
+"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
+"desktop."
+msgstr ""
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, na plochu sa umiestni ikona s "
+"odkazom na Kôš."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "Zobraziť pripojené zväzky na pracovnej ploche"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
-msgid "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop."
-msgstr "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, na plochu sa umiestnia ikony s odkazmi na pripojené zväzky."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
+msgid ""
+"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
+"desktop."
+msgstr ""
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, na plochu sa umiestnia ikony s "
+"odkazmi na pripojené zväzky."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "Ikona Sieťové servery viditeľná na ploche"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
-msgid "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be put on the desktop."
-msgstr "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, ikona odkazujúca na Sieťové servery bude umiestnená na 
ploche."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
+msgid ""
+"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
+"put on the desktop."
+msgstr ""
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, ikona odkazujúca na Sieťové servery "
+"bude umiestnená na ploche."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Desktop home icon name"
 msgstr "Názov ikony domovského priečinka"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
-msgid "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
+msgid ""
+"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
+"desktop."
 msgstr "Názov ikony domovského priečinka, ak nechcete používať predvolený."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Desktop trash icon name"
 msgstr "Názov ikony Koša"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
-msgid "This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the desktop."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
+msgid ""
+"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
+"desktop."
 msgstr "Názov Koša na pracovnej ploche, ak nechcete používať predvolený."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "Názov ikony pre sieťové servery"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
-msgid "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon on the desktop."
-msgstr "Názov ikony sieťových serverov na pracovnej ploche, ak nechcete používať predvolený."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
+msgid ""
+"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
+"on the desktop."
+msgstr ""
+"Názov ikony sieťových serverov na pracovnej ploche, ak nechcete používať "
+"predvolený."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
 msgid ""
-"An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses on the desktop. If 
the number is larger than 0, the "
-"file name will not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no limit is imposed on 
the number of displayed lines."
+"An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
+"ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
+"not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no "
+"limit is imposed on the number of displayed lines."
 msgstr ""
-"Celé číslo určujúce ako by sa mali časti príliš dlhých názvov súborov skracovať na ploche. Ak je číslo 
väčšie ako 0, názov súboru "
-"neprekročí daný počet riadkov. Ak je číslo 0 alebo menšie, počet zobrazených riadkov nie je obmedzený."
+"Celé číslo určujúce ako by sa mali časti príliš dlhých názvov súborov "
+"skracovať na ploche. Ak je číslo väčšie ako 0, názov súboru neprekročí daný "
+"počet riadkov. Ak je číslo 0 alebo menšie, počet zobrazených riadkov nie je "
+"obmedzený."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Fade the background on change"
 msgstr "Plynulý prechod pri zmene pozadia"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
-msgid "If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop background."
-msgstr "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude používať efekt prechodu pri zmene pozadia 
plochy."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
+"background."
+msgstr ""
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude používať efekt "
+"prechodu pri zmene pozadia plochy."
 
 #. Translators: This is a string like "1201x1080+24+4" representing the size and coordinates of the nautilus 
window
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
 msgid "The geometry string for a navigation window."
 msgstr "Reťazec geometrie navigačného okna."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
-msgid "A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation windows."
-msgstr "Reťazec obsahujúci uložený reťazec geometrie a súradníc navigačných okien."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
+msgid ""
+"A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
+"windows."
+msgstr ""
+"Reťazec obsahujúci uložený reťazec geometrie a súradníc navigačných okien."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Whether the navigation window should be maximized."
 msgstr "Určuje, či má byť navigačné okno maximalizované."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
 msgstr "Určuje, či má byť navigačné okno predvolene maximalizované."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "Šírka bočného panelu"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "Predvolená šírka bočného panelu v nových oknách."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "Zobraziť pruh umiestnenia v nových oknách"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
-msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
-msgstr "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, novootvorené okná budú mať zobrazenú lištu umiestnenia."
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
+msgid ""
+"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
+msgstr ""
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, novootvorené okná budú mať "
+"zobrazenú lištu umiestnenia."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "Zobraziť bočný panel v nových oknách"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
+#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:92
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
-msgstr "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, novootvorené okná budú mať zobrazený bočný panel."
+msgstr ""
+"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, novootvorené okná budú mať "
+"zobrazený bočný panel."
 
-#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:96 ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:101
+#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:96
+#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:101
 msgid "Send to…"
 msgstr "Odoslať do…"
 
@@ -2400,128 +2695,115 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: ../src/nautilus-application.c:169 ../src/nautilus-window-slot.c:1155
+#: ../src/nautilus-application.c:169 ../src/nautilus-window-slot.c:1147
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Ups! Niečo sa pokazilo."
 
 #: ../src/nautilus-application.c:171
 #, c-format
 msgid ""
-"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or set permissions such that it can 
be created:\n"
+"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
+"set permissions such that it can be created:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nebolo možné vytvoriť požadovaný priečinok. Prosím, vytvorte nasledovný priečinok alebo nastavte oprávnenia 
tak, aby ho Nautilus mohol "
-"vytvoriť:\n"
+"Nebolo možné vytvoriť požadovaný priečinok. Prosím, vytvorte nasledovný "
+"priečinok alebo nastavte oprávnenia tak, aby ho Nautilus mohol vytvoriť:\n"
 "%s"
 
 #: ../src/nautilus-application.c:176
 #, c-format
 msgid ""
-"Unable to create required folders. Please create the following folders, or set permissions such that they 
can be created:\n"
+"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
+"set permissions such that they can be created:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nebolo možné vytvoriť požadované priečinky. Prosím, vytvorte nasledovné priečinky alebo nastavte oprávnenia 
tak, aby ich Nautilus mohol "
-"vytvoriť:\n"
+"Nebolo možné vytvoriť požadované priečinky. Prosím, vytvorte nasledovné "
+"priečinky alebo nastavte oprávnenia tak, aby ich Nautilus mohol vytvoriť:\n"
 "%s"
 
 #: ../src/nautilus-application.c:308
-msgid "Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this configuration to ~/.config/nautilus"
-msgstr "Nautilus 3.0 označil tento adresár ako zastaraný a pokúsil sa migrovať konfiguráciu do 
~/.config/nautilus"
+msgid ""
+"Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
+"configuration to ~/.config/nautilus"
+msgstr ""
+"Nautilus 3.0 označil tento adresár ako zastaraný a pokúsil sa migrovať "
+"konfiguráciu do ~/.config/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:658
+#: ../src/nautilus-application.c:662
 msgid "--check cannot be used with other options."
 msgstr "voľbu --check nie je možné použiť s inými voľbami."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:665
+#: ../src/nautilus-application.c:669
 msgid "--quit cannot be used with URIs."
 msgstr "voľbu --quit nie je možné použiť s URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:673
+#: ../src/nautilus-application.c:677
 msgid "--select must be used with at least an URI."
 msgstr "voľba --select musí byť použitá aspoň s jedným identifikátorom URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:680
+#: ../src/nautilus-application.c:684
 msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
 msgstr "voľby --no-desktop a --force-desktop nie je možné použiť zároveň."
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:740
+#: ../src/nautilus-application.c:744
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "Vykoná rýchlu sadu testov."
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:747
+#: ../src/nautilus-application.c:751
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Vytvorí počiatočné okno s danou geometriou."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:747
+#: ../src/nautilus-application.c:751
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIA"
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:749
+#: ../src/nautilus-application.c:753
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "Zobrazí verziu programu."
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:751
+#: ../src/nautilus-application.c:755
 msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
 msgstr "Vždy otvorí nové okno na prehliadanie zadaných identifikátorov URI."
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:753
+#: ../src/nautilus-application.c:757
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Vytvorí okná iba pre explicitne zadané identifikátory URI."
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:755
+#: ../src/nautilus-application.c:759
 msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
-msgstr "Nikdy sa nebude spravovať pracovná plocha (nastavenie GSettings bude ignorované)."
+msgstr ""
+"Nikdy sa nebude spravovať pracovná plocha (nastavenie GSettings bude "
+"ignorované)."
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:757
+#: ../src/nautilus-application.c:761
 msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
-msgstr "Vždy sa bude spravovať pracovná plocha (nastavenie GSettings bude ignorované)."
+msgstr ""
+"Vždy sa bude spravovať pracovná plocha (nastavenie GSettings bude "
+"ignorované)."
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:759
+#: ../src/nautilus-application.c:763
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "Ukončí program Nautilus."
 
 # cmd desc
-#: ../src/nautilus-application.c:761
+#: ../src/nautilus-application.c:765
 msgid "Select specified URI in parent folder."
 msgstr "Vyberie určený identifikátor URI v nadradenom priečinku."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:762
+#: ../src/nautilus-application.c:766
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[URI...]"
 
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:1
-msgid "New _Window"
-msgstr "Nové _okno"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:2
-msgid "Sidebar"
-msgstr "Bočný panel"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:3
-msgid "Prefere_nces"
-msgstr "Nas_tavenia"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:4
-msgid "_Help"
-msgstr "_Pomocník"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:5
-msgid "_About"
-msgstr "_O programe"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:6
-msgid "_Quit"
-msgstr "U_končiť"
-
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:142 ../src/nautilus-autorun-software.c:145
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:142
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:145
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to start the program:\n"
@@ -2541,14 +2823,19 @@ msgstr "Ups! Nastal problém počas behu tohto programu."
 
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:201
 #, c-format
-msgid "“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like to run it?"
-msgstr "Nosič „%s“ obsahuje softvér, ktorý bol určený na automatické spustenie. Želáte si ho spustiť?"
+msgid ""
+"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
+"to run it?"
+msgstr ""
+"Nosič „%s“ obsahuje softvér, ktorý bol určený na automatické spustenie. "
+"Želáte si ho spustiť?"
 
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:205
 msgid "If you don't trust this location or aren't sure, press Cancel."
-msgstr "Ak nedôverujete tomuto umiestneniu alebo si nie ste istý, stlačte Zrušiť."
+msgstr ""
+"Ak nedôverujete tomuto umiestneniu alebo si nie ste istý, stlačte Zrušiť."
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:240 ../src/nautilus-mime-actions.c:516
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:240 ../src/nautilus-mime-actions.c:491
 msgid "_Run"
 msgstr "_Spustiť"
 
@@ -2560,34 +2847,14 @@ msgstr "Neboli definované žiadne záložky"
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Záložky"
 
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
-msgid "Remove"
-msgstr "Odstrániť"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:2
-msgid "Move Up"
-msgstr "Presunúť hore"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:3
-msgid "Move Down"
-msgstr "Presunúť dole"
-
-# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=743947
-#. "Name" is the label on the rigth side of the bookmark window referencing the bookmark name
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:5
-msgctxt "Bookmark"
-msgid "_Name"
-msgstr "_Názov"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:6
-msgid "_Location"
-msgstr "_Umiestnenie"
-
-#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:443 ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
+#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:443
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
 msgid "Icon View"
 msgstr "Zobrazenie ikon"
 
-#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:404 ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:414 
../src/nautilus-image-properties-page.c:370
+#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:404
+#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:414
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:370
 msgid "Comment"
 msgstr "Komentár"
 
@@ -2595,7 +2862,9 @@ msgstr "Komentár"
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:410 ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:420 
../src/nautilus-image-properties-page.c:361
+#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:410
+#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:420
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:361
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:416
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
@@ -2666,13 +2935,17 @@ msgstr "Oprávnenia sa nepodarilo zmeniť."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:203
 #, c-format
-msgid "The name “%s” is already used in this location. Please use a different name."
+msgid ""
+"The name “%s” is already used in this location. Please use a different name."
 msgstr "Názov „%s“ už je v tomto priečinku použitý. Prosím, vyberte iný názov."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:208
 #, c-format
-msgid "There is no “%s” in this location. Perhaps it was just moved or deleted?"
-msgstr "„%s“ sa v tomto priečinku nenachádza. Možno bol práve presunutý alebo odstránený."
+msgid ""
+"There is no “%s” in this location. Perhaps it was just moved or deleted?"
+msgstr ""
+"„%s“ sa v tomto priečinku nenachádza. Možno bol práve presunutý alebo "
+"odstránený."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:213
 #, c-format
@@ -2681,8 +2954,12 @@ msgstr "Nemáte potrebné oprávnenia na premenovanie „%s“."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:218
 #, c-format
-msgid "The name “%s” is not valid because it contains the character “/”. Please use a different name."
-msgstr "Názov „%s“ nie je platný, pretože obsahuje znak „/“. Prosím, použite iný názov."
+msgid ""
+"The name “%s” is not valid because it contains the character “/”. Please use "
+"a different name."
+msgstr ""
+"Názov „%s“ nie je platný, pretože obsahuje znak „/“. Prosím, použite iný "
+"názov."
 
 #: ../src/nautilus-error-reporting.c:222
 #, c-format
@@ -2710,211 +2987,320 @@ msgid "Renaming “%s” to “%s”."
 msgstr "Premenováva sa „%s“ na „%s“."
 
 #. Translators: this is referred to captions under icons.
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:181 ../src/nautilus-properties-window.c:3772 
../src/nautilus-properties-window.c:3799
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:181
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3772
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3799
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
-msgid "Files Preferences"
-msgstr "Nastavenia programu Súbory"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:400
+msgid "Searching…"
+msgstr "Hľadá sa…"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
-msgid "Default View"
-msgstr "Predvolené zobrazenie"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:400 ../src/nautilus-image-properties-page.c:708
+#: ../src/nautilus-list-model.c:371 ../src/nautilus-window-slot.c:644
+msgid "Loading…"
+msgstr "Načítava sa…"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
-msgid "_Arrange items:"
-msgstr "_Usporiadať položky:"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1086 ../src/nautilus-mime-actions.c:824
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1564
+msgid "Are you sure you want to open all files?"
+msgstr "Naozaj chcete otvoriť všetky súbory?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
-msgid "Sort _folders before files"
-msgstr "Zoradiť p_riečinky pred súbormi"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1088
+#, c-format
+msgid "This will open %'d separate tab."
+msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
+msgstr[0] "Týmto sa otvorí %d samostatných kariet."
+msgstr[1] "Týmto sa otvorí %d samostatná karta."
+msgstr[2] "Týmto sa otvoria %d samostatné karty."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
-msgid "Views"
-msgstr "Zobrazenia"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1091
+#, c-format
+msgid "This will open %'d separate window."
+msgid_plural "This will open %'d separate windows."
+msgstr[0] "Týmto sa otvorí %d samostatných okien."
+msgstr[1] "Týmto sa otvorí %d samostatné okno."
+msgstr[2] "Týmto sa otvoria %d samostatné okná."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:6
-msgid "Behavior"
-msgstr "Správanie"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1095 ../src/nautilus-location-entry.c:270
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:833 ../src/nautilus-mime-actions.c:1010
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1568
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
-msgid "_Single click to open items"
-msgstr "Otvárať položky j_ednoduchým kliknutím"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1566
+msgid "Select Items Matching"
+msgstr "Vybrať zodpovedajúce položky"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:8
-msgid "_Double click to open items"
-msgstr "Otvárať položky _dvojitým kliknutím"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1571 ../src/nautilus-files-view.c:5206
+msgid "_Select"
+msgstr "_Vybrať"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
-msgid "Executable Text Files"
-msgstr "Spustiteľné textové súbory"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1579
+msgid "_Pattern:"
+msgstr "_Vzorka:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
-msgid "_Run executable text files when they are opened"
-msgstr "_Spúšťať spustiteľné textové súbory otvorením"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1585
+msgid "Examples: "
+msgstr "Príklady:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
-msgid "_View executable text files when they are opened"
-msgstr "_Zobraziť spustiteľné textové súbory otvorením"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1824
+msgid "A folder with that name already exists."
+msgstr "Priečinok s takým názvom už existuje."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
-msgid "_Ask each time"
-msgstr "Vždy sa pýt_ať"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1826
+msgid "A file with that name already exists."
+msgstr "Súbor s takým názvom už existuje."
 
-#. trash
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13 ../src/nautilus-shell-search-provider.c:298 
../src/nautilus-trash-bar.c:198
-msgid "Trash"
-msgstr "Kôš"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1841
+msgid "Folder names cannot contain “/”."
+msgstr "Názvy priečinkov nemôžu obsahovať znak „/“."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
-msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
-msgstr "Pý_tať sa pred odstránením položiek z Koša alebo odstránením súborov"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1843
+msgid "Files names cannot contain “/”."
+msgstr "Názvy súborov nemôžu obsahovať znak „/“."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
-msgid "Icon Captions"
-msgstr "Popisy ikôn"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1846
+msgid "A folder can not be called “.”."
+msgstr "Priečinok nemôže byť nazvaný „.“."
 
-# doteraz bolo všade zväčšenie nie priblíženie
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
-msgid "Choose the order of information to appear beneath icon names. More information will appear when 
zooming in closer."
-msgstr "Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie pod názvami ikon. Ďalšie informácie sa 
zobrazia pri väčšom priblížení."
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1848
+msgid "A file can not be called “.”."
+msgstr "Súbor nemôže byť nazvaný „.“."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:17 ../src/nautilus-list-view.c:1818
-msgid "List View"
-msgstr "Zobrazenie zoznamu"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1851
+msgid "A folder can not be called “..”."
+msgstr "Priečinok nemôže byť nazvaný „..“."
 
-# GtkCheckbutton label
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
-msgid "Navigate folders in a tree"
-msgstr "Prechádzať priečinkami v strome"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1853
+msgid "A file can not be called “..”."
+msgstr "Súbor nemôže byť nazvaný „..“."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
-msgid "Display"
-msgstr "Zobraziť"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2084 ../src/nautilus-files-view.c:2152
+msgid "Folder name"
+msgstr "Názov priečinka"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
-msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
-msgstr "Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie pod názvami ikon."
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2086
+msgid "File name"
+msgstr "Názov súboru"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
-msgid "List Columns"
-msgstr "Stĺpce zoznamu"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2151
+msgid "Create"
+msgstr "Vytvoriť"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
-msgid "Show _thumbnails:"
-msgstr "Zobraziť _miniatúry:"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2153
+msgid "New Folder"
+msgstr "Nový priečinok"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
-msgid "_Only for files smaller than:"
-msgstr "_Iba pre súbory menšie ako:"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2549
+msgid ""
+"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
+"configuration to ~/.local/share/nautilus"
+msgstr ""
+"Nautilus 3.6 označil tento adresár ako zastaraný a pokúsil sa migrovať "
+"konfiguráciu do ~/.local/share/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25 ../src/nautilus-properties-window.c:4199
-msgid "Folders"
-msgstr "Priečinky"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2977 ../src/nautilus-files-view.c:3012
+#, c-format
+msgid "“%s” selected"
+msgstr "„%s“ vybraný"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
-msgid "Count _number of items:"
-msgstr "Zo_braziť počet položiek:"
+# je na začiatku vety v stavovej lište
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2979
+#, c-format
+msgid "%'d folder selected"
+msgid_plural "%'d folders selected"
+msgstr[0] "Vybraných %'d priečinkov"
+msgstr[1] "Vybraný %'d priečinok"
+msgstr[2] "Vybrané %'d priečinky"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
-msgid "Preview"
-msgstr "Náhľad"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2989
+#, c-format
+msgid "(containing %'d item)"
+msgid_plural "(containing %'d items)"
+msgstr[0] " (obsahujúci %'d položiek)"
+msgstr[1] " (obsahujúci %'d položku)"
+msgstr[2] " (obsahujúci %'d položky)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
-msgid "Always"
-msgstr "Vždy"
+#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3000
+#, c-format
+msgid "(containing a total of %'d item)"
+msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
+msgstr[0] " (obsahujúce celkom %'d položiek)"
+msgstr[1] " (obsahujúce celkom %'d položku)"
+msgstr[2] " (obsahujúce celkom %'d položky)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
-msgid "Local Files Only"
-msgstr "Iba lokálne súbory"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3015
+#, c-format
+msgid "%'d item selected"
+msgid_plural "%'d items selected"
+msgstr[0] "Vybraných %'d položiek"
+msgstr[1] "Vybraná %'d položka"
+msgstr[2] "Vybrané %'d položky"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
+# nasleduje za čiarkou, preto malé písmeno
+#. Folders selected also, use "other" terminology
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3022
+#, c-format
+msgid "%'d other item selected"
+msgid_plural "%'d other items selected"
+msgstr[0] "vybraných %'d iných položiek"
+msgstr[1] "vybraná %'d iná položka"
+msgstr[2] "vybrané %'d iné položky"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
-msgid "By Name"
-msgstr "Podľa názvu"
+#. This is marked for translation in case a localiser
+#. * needs to use something other than parentheses. The
+#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
+#.
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3036
+#, c-format
+msgid "(%s)"
+msgstr "(%s)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
-msgid "By Size"
-msgstr "Podľa veľkosti"
+#. This is marked for translation in case a localizer
+#. * needs to change ", " to something else. The comma
+#. * is between the message about the number of folders
+#. * and the number of items in those folders and the
+#. * message about the number of other items and the
+#. * total size of those items.
+#.
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3060
+#, c-format
+msgid "%s %s, %s %s"
+msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
-msgid "By Type"
-msgstr "Podľa typu"
+# dialog title
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5195
+msgid "Select Move Destination"
+msgstr "Výber cieľa presunutia"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
-msgid "By Modification Date"
-msgstr "Podľa dátumu zmeny"
+# dialog title
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5197
+msgid "Select Copy Destination"
+msgstr "Výber cieľa kopírovania"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
-msgid "By Access Date"
-msgstr "Podľa dátumu prístupu"
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5622
+#, c-format
+msgid "Unable to remove “%s”"
+msgstr "Nepodarilo sa odstrániť „%s“"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
-msgid "By Trashed Date"
-msgstr "Podľa dátumu presunutia do Koša"
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5649
+#, c-format
+msgid "Unable to eject “%s”"
+msgstr "Nepodarilo sa vysunúť „%s“"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
-msgid "Small"
-msgstr "Malé"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5671
+msgid "Unable to stop drive"
+msgstr "Nie je možné zastaviť jednotku"
 
-# mime_type_map
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
-msgid "Standard"
-msgstr "Štandardné"
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5776
+#, c-format
+msgid "Unable to start “%s”"
+msgstr "Nepodarilo sa spustiť „%s“"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
-msgid "Large"
-msgstr "Veľké"
+# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=743557
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6507
+#, c-format
+msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
+msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
+msgstr[0] "Nový priečinok s výberom (%'d položiek)"
+msgstr[1] "Nový priečinok s výberom (jedna položka)"
+msgstr[2] "Nový priečinok s výberom (%'d položky)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
-msgid "100 KB"
-msgstr "100 KB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6555
+#, c-format
+msgid "Open With %s"
+msgstr "Otvoriť aplikáciou %s"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
-msgid "500 KB"
-msgstr "500 KB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6564
+msgid "Run"
+msgstr "Spustiť"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
-msgid "1 MB"
-msgstr "1 MB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6566 ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:8
+msgid "Open"
+msgstr "Otvoriť"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
-msgid "3 MB"
-msgstr "3 MB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6617
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:18
+msgid "_Start"
+msgstr "_Spustiť"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
-msgid "5 MB"
-msgstr "5 MB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6620 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1649
+msgid "_Connect"
+msgstr "P_ripojiť"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
-msgid "10 MB"
-msgstr "10 MB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6623
+msgid "_Start Multi-disk Drive"
+msgstr "_Spustiť viacdiskovú jednotku"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
-msgid "100 MB"
-msgstr "100 MB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6626
+msgid "U_nlock Drive"
+msgstr "Odomk_núť jednotku"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
-msgid "1 GB"
-msgstr "1 GB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6642
+msgid "Stop Drive"
+msgstr "Zastaviť jednotku"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
-msgid "2 GB"
-msgstr "2 GB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6645
+msgid "_Safely Remove Drive"
+msgstr "_Bezpečne odobrať vybranú jednotku"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
-msgid "4 GB"
-msgstr "4 GB"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6648 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1639
+msgid "_Disconnect"
+msgstr "O_dpojiť"
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6651
+msgid "_Stop Multi-disk Drive"
+msgstr "Za_staviť viacdiskovú jednotku"
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6654
+msgid "_Lock Drive"
+msgstr "_Zamknúť jednotku"
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:8121
+msgid "Content View"
+msgstr "Zobrazenie obsahu"
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:8122
+msgid "View of the current folder"
+msgstr "Zobrazenie aktuálneho priečinka"
+
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:172 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:206
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:297
+msgid "Drag and drop is not supported."
+msgstr "Funkcia „Ťahaj a pusť“ nie je podporovaná."
+
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:173
+msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
+msgstr "„Ťahaj a pusť“ je podporované iba na lokálnych súborových systémoch."
+
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:207 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:298
+msgid "An invalid drag type was used."
+msgstr "Bol použitý neplatný typ ťahania."
+
+#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:385
+msgid "Dropped Text.txt"
+msgstr "Pustený text.txt"
+
+#. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
+#. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
+#.
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:483
+msgid "dropped data"
+msgstr "pustené údaje"
 
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:331
 msgid "Image Type"
 msgstr "Typ obrázka"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:333 ../src/nautilus-image-properties-page.c:339
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:333
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:339
 #, c-format
 msgid "%d pixel"
 msgid_plural "%d pixels"
@@ -2930,15 +3316,18 @@ msgstr "Šírka"
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:356 ../src/nautilus-image-properties-page.c:357
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:356
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:357
 msgid "Title"
 msgstr "Názov"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:358 ../src/nautilus-image-properties-page.c:359
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:358
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:359
 msgid "Author"
 msgstr "Autor"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:362 ../src/nautilus-image-properties-page.c:419
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:362
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:419
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva"
 
@@ -3033,11 +3422,6 @@ msgstr "Hodnotenie"
 msgid "Failed to load image information"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať informácie o obrázku"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:708 ../src/nautilus-list-model.c:371 
../src/nautilus-files-view.c:393
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:644
-msgid "Loading…"
-msgstr "Načítava sa…"
-
 #: ../src/nautilus-list-model.c:369
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(prázdny)"
@@ -3046,6 +3430,11 @@ msgstr "(prázdny)"
 msgid "Use Default"
 msgstr "Použiť predvolené"
 
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1818
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:17
+msgid "List View"
+msgstr "Zobrazenie zoznamu"
+
 #: ../src/nautilus-list-view.c:2638
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
@@ -3053,7 +3442,8 @@ msgstr "Viditeľné stĺpce pre %s"
 
 #: ../src/nautilus-list-view.c:2658
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
-msgstr "Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie v tomto priečinku."
+msgstr ""
+"Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie v tomto priečinku."
 
 #: ../src/nautilus-location-entry.c:255
 #, c-format
@@ -3063,7 +3453,7 @@ msgstr[0] "Chcete zobraziť týchto %d miest?"
 msgstr[1] "Chcete zobraziť toto %d miesto?"
 msgstr[2] "Chcete zobraziť tieto %d miesta?"
 
-#: ../src/nautilus-location-entry.c:259 ../src/nautilus-mime-actions.c:854
+#: ../src/nautilus-location-entry.c:259 ../src/nautilus-mime-actions.c:829
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
@@ -3071,58 +3461,50 @@ msgstr[0] "Týmto sa otvorí %d samostatných okien."
 msgstr[1] "Týmto sa otvorí %d samostatné okno."
 msgstr[2] "Týmto sa otvoria %d samostatné okná."
 
-#: ../src/nautilus-location-entry.c:270 ../src/nautilus-mime-actions.c:858 
../src/nautilus-mime-actions.c:1035
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1589 ../src/nautilus-files-view.c:1090
-msgid "_OK"
-msgstr "_OK"
-
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:424
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:399
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
 msgstr "Odkaz „%s“ je poškodený. Presunúť ho do Koša?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:426
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:401
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken."
 msgstr "Odkaz „%s“ je poškodený."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:432
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:407
 msgid "This link cannot be used because it has no target."
 msgstr "Tento odkaz nie je možné použiť, pretože nemá cieľ."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:434
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:409
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn't exist."
 msgstr "Tento odkaz nie je možné použiť, pretože jeho cieľ „%s“ neexistuje."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:444 ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:26
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:419
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:26
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Presunúť do _Koša"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:504
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:479
 #, c-format
 msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
 msgstr "Chcete „%s“ spustiť alebo zobraziť jeho obsah?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:506
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:481
 #, c-format
 msgid "“%s” is an executable text file."
 msgstr "„%s“ je spustiteľný textový súbor."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:512
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:487
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Spustiť v _termináli"
 
 # accelerator conflict with stock button _Zrušiť
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:513
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:488
 msgid "_Display"
 msgstr "Z_obraziť"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:849 ../src/nautilus-mime-actions.c:1585 ../src/nautilus-files-view.c:1081
-msgid "Are you sure you want to open all files?"
-msgstr "Naozaj chcete otvoriť všetky súbory?"
-
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:851
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:826
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
@@ -3130,33 +3512,33 @@ msgstr[0] "Týmto sa otvorí %d samostatných kariet."
 msgstr[1] "Týmto sa otvorí %d samostatná karta."
 msgstr[2] "Týmto sa otvoria %d samostatné karty."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:916
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:891
 #, c-format
 msgid "Could not display “%s”."
 msgstr "Nepodarilo sa zobraziť „%s“."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1014
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:989
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Súbor je neznámeho typu"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1018
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:993
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for “%s” files"
 msgstr "Pre súbory „%s“ nie je nainštalovaná žiadna aplikácia"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1033
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1008
 msgid "_Select Application"
 msgstr "_Vybrať aplikáciu"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1069
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1044
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "Pri pokuse vyhľadať aplikácie nastala vnútorná chyba:"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1071
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1046
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Nepodarilo sa vyhľadať aplikáciu"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1190
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1169
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for “%s” files.\n"
@@ -3165,25 +3547,28 @@ msgstr ""
 "Pre súbory „%s“ nie je nainštalovaná žiadna aplikácia.\n"
 "Chcete hľadať aplikáciu, ktorá otvorí tento súbor?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1340
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1319
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Nedôveryhodný spúšťač aplikácie"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1343
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1322
 #, c-format
 msgid ""
-"The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not know the source of this file, 
launching it may be unsafe."
-msgstr "Spúšťač aplikácie „%s“ nebol označený ako dôveryhodný. Ak nepoznáte zdroj tohto súboru, nemusí byť 
bezpečné ho spustiť."
+"The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
+"know the source of this file, launching it may be unsafe."
+msgstr ""
+"Spúšťač aplikácie „%s“ nebol označený ako dôveryhodný. Ak nepoznáte zdroj "
+"tohto súboru, nemusí byť bezpečné ho spustiť."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1358
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1337
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "_Aj tak spustiť"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1361
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1340
 msgid "Mark as _Trusted"
 msgstr "Označiť ako _dôveryhodné"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1586
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1565
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate application."
 msgid_plural "This will open %d separate applications."
@@ -3192,21 +3577,22 @@ msgstr[1] "Týmto sa otvorí %d samostatná aplikácia."
 msgstr[2] "Týmto sa otvoria %d samostatné aplikácie."
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1663 ../src/nautilus-mime-actions.c:1927 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1157 
../src/gtk/gtkplacesview.c:1201
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1642 ../src/nautilus-mime-actions.c:1906
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1157 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1201
 #: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1252
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Nepodarilo sa získať prístup k umiestneniu"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2006
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1985
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť umiestnenie"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2090
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2069
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
 msgstr "Otvára sa „%s“."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2093
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2072
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3214,51 +3600,12 @@ msgstr[0] "Otvára sa %d položiek."
 msgstr[1] "Otvára sa %d položka."
 msgstr[2] "Otvárajú sa %d položky."
 
-# dialog title
-#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:1
-msgid "Delete Shortcuts Have Changed"
-msgstr "Zmena klávesových skratiek pre odstránenie"
-
-#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:2
-msgid "With the latest version of Files, you no longer need to hold Ctrl to delete — the Delete key will 
work when pressed on its own."
-msgstr ""
-"V najnovšej verzii aplikácie Súbory už viac nemusíte držať kláves Ctrl pri odstraňovaní - kláves Delete 
bude fungovať samostatne pri "
-"stlačení."
-
-#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:3
-msgid "Got it"
-msgstr "Rozumiem"
-
-#: ../src/nautilus-no-search-results.ui.h:1
-msgid "No Results Found"
-msgstr "Nenašli sa žiadne výsledky"
-
-#: ../src/nautilus-no-search-results.ui.h:2 ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:5
-msgid "Try a different search"
-msgstr "Skúste vyhľadať niečo iné"
-
-#: ../src/nautilus-folder-is-empty.ui.h:1
-msgid "Folder is Empty"
-msgstr "Priečinok je prázdny"
-
 #: ../src/nautilus-notebook.c:322
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zatvoriť kartu"
 
-#: ../src/nautilus-pathbar-context-menu.xml.h:1 ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:12
-msgid "Open In New _Tab"
-msgstr "Otvoriť v novej kar_te"
-
-# accelerator conflict
-#: ../src/nautilus-pathbar-context-menu.xml.h:2 ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:13
-msgid "Open In New _Window"
-msgstr "Otvoriť v _novom okne"
-
-#: ../src/nautilus-pathbar-context-menu.xml.h:3 ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:5
-msgid "P_roperties"
-msgstr "_Vlastnosti"
-
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:130 ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:201
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:130
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:201
 msgid "File Operations"
 msgstr "Operácie so súbormi"
 
@@ -3266,7 +3613,8 @@ msgstr "Operácie so súbormi"
 msgid "Show Details"
 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:135 ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:155
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:135
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:155
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
@@ -3285,13 +3633,16 @@ msgstr "Nie je možné naraz priradiť viac ako jednu vlastnú ikonu!"
 # * Bug: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=622384
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:492
 msgid "Please drop just one image to set a custom icon."
-msgstr "Aby ste nastavili vlastnú ikonu, pretiahnite a pusťte iba jeden obrázok, prosím."
+msgstr ""
+"Aby ste nastavili vlastnú ikonu, pretiahnite a pusťte iba jeden obrázok, "
+"prosím."
 
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:503
 msgid "The file that you dropped is not local."
 msgstr "Súbor, ktorý ste pustili, nie je lokálny."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:504 ../src/nautilus-properties-window.c:510
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:504
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:510
 msgid "You can only use local images as custom icons."
 msgstr "Ako vlastné ikony môžete použiť iba lokálne obrázky."
 
@@ -3421,7 +3772,9 @@ msgstr "Voľné miesto:"
 #. translators: this gets concatenated to "no read",
 #. * "no access", etc. (see following strings)
 #.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3689 ../src/nautilus-properties-window.c:3700 
../src/nautilus-properties-window.c:3712
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3689
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3700
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3712
 msgid "no "
 msgstr "nie na "
 
@@ -3481,7 +3834,8 @@ msgstr "Prístup k súborom:"
 msgid "_Owner:"
 msgstr "_Vlastník:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3940 ../src/nautilus-properties-window.c:4202
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3940
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4202
 msgid "Owner:"
 msgstr "Vlastník:"
 
@@ -3489,7 +3843,8 @@ msgstr "Vlastník:"
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Skupina:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3970 ../src/nautilus-properties-window.c:4216
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3970
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4216
 msgid "Group:"
 msgstr "Skupina:"
 
@@ -3514,6 +3869,11 @@ msgstr "Zmena oprávnení k obsiahnutým súborom"
 msgid "Change"
 msgstr "Zmeniť"
 
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4199
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+msgid "Folders"
+msgstr "Priečinky"
+
 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4230
 msgid "Others:"
 msgstr "Ostatní:"
@@ -3582,7 +3942,6 @@ msgid "Illustration"
 msgstr "Ilustrácia"
 
 #: ../src/nautilus-query-editor.c:404
-#| msgid "Pdf / Postscript"
 msgid "PDF / PostScript"
 msgstr "PDF / PostScript"
 
@@ -3623,13 +3982,11 @@ msgstr "Všetky súbory"
 msgid "Add a new criterion to this search"
 msgstr "Pridá nové kritérium k tomuto vyhľadávaniu"
 
-#: ../src/nautilus-remote-warning-bar.ui.h:1
-msgid "Remote location — only searching the current folder"
-msgstr "Vzdialené umiestnenie — vyhľadáva sa iba v aktuálnom priečinku"
-
-#: ../src/nautilus-rename-file-popover.ui.h:2
-msgid "_Rename"
-msgstr "P_remenovať"
+#. trash
+#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:298 ../src/nautilus-trash-bar.c:198
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
+msgid "Trash"
+msgstr "Kôš"
 
 #: ../src/nautilus-special-location-bar.c:51
 msgid "Files in this folder will appear in the New Document menu."
@@ -3639,723 +3996,912 @@ msgstr "Súbory v tomto priečinku sa objavia v ponuke Nový dokument."
 msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "Spustiteľné súbory v tomto priečinku sa objavia v ponuke Skripty. "
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:1 ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:1
-msgid "New _Folder"
-msgstr "Nový _priečinok"
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:206
+msgid "_Restore"
+msgstr "_Obnoviť"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:2
-msgid "New _Tab"
-msgstr "Nová kar_ta"
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:209
+msgid "Restore selected items to their original position"
+msgstr "Obnoviť vybrané položky na ich pôvodnú pozíciu"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:3 ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:4
-msgid "Select _All"
-msgstr "Vybr_ať všetko"
+#. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:213
+msgid "_Empty"
+msgstr "Vyp_rázdniť"
+
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:216
+msgid "Delete all items in the Trash"
+msgstr "Odstrániť všetky položky v Koši"
+
+#: ../src/nautilus-window.c:1227
+msgid "_Properties"
+msgstr "V_lastnosti"
 
 # menu item
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:4
-msgid "Enter _Location"
-msgstr "Zadať _umiestnenie"
+#: ../src/nautilus-window.c:1237
+msgid "_Format…"
+msgstr "_Formátovať…"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:5
-msgid "_Bookmark this Location"
-msgstr "Uložiť _umiestnenie do záložiek"
+#. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
+#: ../src/nautilus-window.c:1491
+#, c-format
+msgid "“%s” deleted"
+msgstr "Súbor „%s“ odstránený"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:1
-msgid "Action menu"
-msgstr "Ponuka akcií"
+#. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
+#. * is the count.
+#: ../src/nautilus-window.c:1496
+#, c-format
+msgid "%d file deleted"
+msgid_plural "%d files deleted"
+msgstr[0] "%d súborov odstránených"
+msgstr[1] "%d súbor odstránený"
+msgstr[2] "%d súbory odstránené"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:2
-msgid "Open action menu"
-msgstr "Otvorí ponuku akcií"
+#: ../src/nautilus-window.c:1596
+#, c-format
+msgid "Open %s"
+msgstr "Otvoriť priečinok %s"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:3
-msgid "View menu"
-msgstr "Ponuka zobrazenia"
+#: ../src/nautilus-window.c:1684
+msgid "_New Tab"
+msgstr "_Nová karta"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:4
-msgid "Open view menu"
-msgstr "Otvorí ponuku zobrazenia"
+#: ../src/nautilus-window.c:1694
+msgid "Move Tab _Left"
+msgstr "Presunúť kartu _vľavo"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:6
-msgid "Search files"
-msgstr "Vyhľadá súbory"
+#: ../src/nautilus-window.c:1702
+msgid "Move Tab _Right"
+msgstr "Presunúť kartu vp_ravo"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:7
-msgid "Operations in progress"
-msgstr "Prebiehajúce operácie"
+#: ../src/nautilus-window.c:1713
+msgid "_Close Tab"
+msgstr "_Zatvoriť kartu"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:8
-msgid "Open operations in progress"
-msgstr "Otvorí prebiehajúce operácie"
+#: ../src/nautilus-window.c:2630
+msgid "Access and organize your files."
+msgstr "Spravujte a organizujte vaše súbory."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:1
-msgid "Sort"
-msgstr "Usporiadať podľa"
+#. Translators should localize the following string
+#. * which will be displayed at the bottom of the about
+#. * box to give credit to the translator(s).
+#.
+#: ../src/nautilus-window.c:2639
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Stanislav Višňovský\n"
+"Marcel Telka <marcel telka sk>\n"
+"Menšie úpravy: Peter Tuhársky <tuharsky misbb sk>\n"
+"Revízia: Pavol Šimo <palo simo gmail com>\n"
+"Ivan Masár <helix84 centrum sk>\n"
+"Revízia: Peter Mráz <etkinator gmail com>\n"
+"Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
-# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=743947
-#. This is used to sort by name in the toolbar view menu
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:3
-msgctxt "Sort Criterion"
-msgid "_Name"
-msgstr "_Názvu"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1151
+msgid "Unable to display the contents of this folder."
+msgstr "Nepodarilo sa zobraziť obsah tohto priečinka."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:4
-msgid "_Size"
-msgstr "V_eľkosti"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1153
+msgid "This location doesn't appear to be a folder."
+msgstr "Zdá sa, že toto umiestnenie nie je priečinkom."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:5
-msgid "_Type"
-msgstr "_Typu"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1158
+msgid ""
+"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa nájsť požadovaný súbor. Prosím, skontrolujte preklepy a skúste "
+"to znovu."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:6
-msgid "Last _Modified"
-msgstr "Poslednej z_meny"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1163
+#, c-format
+msgid "“%s” locations are not supported."
+msgstr "Umiestnenia „%s“ nie sú podporované."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:7
-msgid "Last _Trashed"
-msgstr "Posledného presunu do _Koša"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1166
+msgid "Unable to handle this kind of location."
+msgstr "Nautilus nedokáže pracovať s týmto typom umiestnenia."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:8
-msgid "Search _Relevance"
-msgstr "Znám_ky vhodnosti pri vyhľadávaní"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1171
+msgid "Unable to access the requested location."
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť požadované umiestnenie."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:9
-msgid "Re_verse Order"
-msgstr "_Obrátiť poradie"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1174
+msgid "Don't have permission to access the requested location."
+msgstr "Nemáte oprávnenia na prístup do cieľového umiestnenia."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:10
-msgid "_Visible Columns…"
-msgstr "V_iditeľné stĺpce…"
+#. This case can be hit for user-typed strings like "foo" due to
+#. * the code that guesses web addresses when there's no initial "/".
+#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
+#. * the proxy is set up wrong.
+#.
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1182
+msgid ""
+"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
+"network settings."
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa nájsť požadované umiestnenie. Prosím, skontrolujte preklepy a "
+"nastavenia siete."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:11
-msgid "Show _Hidden Files"
-msgstr "Zobraziť _skryté súbory"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1193
+#, c-format
+msgid "Unhandled error message: %s"
+msgstr "Neobslúžená chybová správa: %s"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:12
-msgid "_Reload"
-msgstr "O_bnoviť"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1322
+#, c-format
+msgid "Unable to load location"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať umiestnenie"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:13
-msgid "St_op"
-msgstr "_Zastaviť"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:92
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Audio CD"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:206
-msgid "_Restore"
-msgstr "_Obnoviť"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:94
+msgid "Audio DVD"
+msgstr "Audio DVD"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:209
-msgid "Restore selected items to their original position"
-msgstr "Obnoviť vybrané položky na ich pôvodnú pozíciu"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:96
+msgid "Video DVD"
+msgstr "Video DVD"
 
-#. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:213
-msgid "_Empty"
-msgstr "Vyp_rázdniť"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:98
+msgid "Video CD"
+msgstr "Video CD"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:216
-msgid "Delete all items in the Trash"
-msgstr "Odstrániť všetky položky v Koši"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:100
+msgid "Super Video CD"
+msgstr "Super Video CD"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:393
-msgid "Searching…"
-msgstr "Hľadá sa…"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:102
+msgid "Photo CD"
+msgstr "Photo CD"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1083
-#, c-format
-msgid "This will open %'d separate tab."
-msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
-msgstr[0] "Týmto sa otvorí %d samostatných kariet."
-msgstr[1] "Týmto sa otvorí %d samostatná karta."
-msgstr[2] "Týmto sa otvoria %d samostatné karty."
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:104
+msgid "Picture CD"
+msgstr "Picture CD"
+
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:106 ../src/nautilus-x-content-bar.c:139
+msgid "Contains digital photos"
+msgstr "Obsahuje digitálne fotografie"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1086
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:108
+msgid "Contains music"
+msgstr "Obsahuje hudbu"
+
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:110
+msgid "Contains software"
+msgstr "Obsahuje softvér"
+
+#. fallback to generic greeting
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:113
 #, c-format
-msgid "This will open %'d separate window."
-msgid_plural "This will open %'d separate windows."
-msgstr[0] "Týmto sa otvorí %d samostatných okien."
-msgstr[1] "Týmto sa otvorí %d samostatné okno."
-msgstr[2] "Týmto sa otvoria %d samostatné okná."
+msgid "Detected as “%s”"
+msgstr "Detegované ako „%s“"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1555
-msgid "Select Items Matching"
-msgstr "Vybrať zodpovedajúce položky"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:135
+msgid "Contains music and photos"
+msgstr "Obsahuje hudbu a fotografie"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1560 ../src/nautilus-files-view.c:5154
-msgid "_Select"
-msgstr "_Vybrať"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:137
+msgid "Contains photos and music"
+msgstr "Obsahuje fotografie a hudbu"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1568
-msgid "_Pattern:"
-msgstr "_Vzorka:"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:201
+msgid "Open with:"
+msgstr "Otvoriť pomocou:"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1574
-msgid "Examples: "
-msgstr "Príklady:"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:1
+msgid "General"
+msgstr "Všeobecné"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1832
-msgid "A folder with that name already exists."
-msgstr "Priečinok s takým názvom už existuje."
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:2
+msgid "New window"
+msgstr "Nové okno"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1834
-msgid "A file with that name already exists."
-msgstr "Súbor s takým názvom už existuje."
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:3
+msgid "New tab"
+msgstr "Nová karta"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1849
-msgid "Folder names cannot contain “/”."
-msgstr "Názvy priečinkov nemôžu obsahovať znak „/“."
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:4
+msgid "Close Tab"
+msgstr "Zatvorenie karty"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1851
-msgid "Files names cannot contain “/”."
-msgstr "Názvy súborov nemôžu obsahovať znak „/“."
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:6
+msgid "Show help"
+msgstr "Zobrazenie pomocníka"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1854
-msgid "A folder can not be called “.”."
-msgstr "Priečinok nemôže byť nazvaný „.“."
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:7
+msgid "Opening"
+msgstr "Otváranie"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1856
-msgid "A file can not be called “.”."
-msgstr "Súbor nemôže byť nazvaný „.“."
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:9
+msgid "Bookmark current location"
+msgstr "Pridanie aktuálneho umiestnenia do záložiek"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1859
-msgid "A folder can not be called “..”."
-msgstr "Priečinok nemôže byť nazvaný „..“."
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:10
+msgid "Show item properties"
+msgstr "Zobrazenie vlastností položky"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1861
-msgid "A file can not be called “..”."
-msgstr "Súbor nemôže byť nazvaný „..“."
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:11
+msgid "Open in new tab"
+msgstr "Otvorenie na novej karte"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2091 ../src/nautilus-files-view.c:2156
-msgid "Folder name"
-msgstr "Názov priečinka"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:12
+msgid "Open in new window"
+msgstr "Otvorenie v novom okne"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2093
-msgid "File name"
-msgstr "Názov súboru"
+# DK: ide o polozku v ponuke aplikacie
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:13
+msgid "Open item location"
+msgstr "Otvorenie umiestnenia položky"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2155
-msgid "Create"
-msgstr "Vytvoriť"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:14
+msgid "Open file and close window"
+msgstr "Otvorenie súboru a zatvorenie okna"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2157
-msgid "New Folder"
-msgstr "Nový priečinok"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:15
+msgid "Open with default application"
+msgstr "Otvorenie predvolenou aplikáciou"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2553
-msgid "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this configuration to 
~/.local/share/nautilus"
-msgstr "Nautilus 3.6 označil tento adresár ako zastaraný a pokúsil sa migrovať konfiguráciu do 
~/.local/share/nautilus"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:16
+msgid "Navigation"
+msgstr "Navigácia"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2969 ../src/nautilus-files-view.c:3004
-#, c-format
-msgid "“%s” selected"
-msgstr "„%s“ vybraný"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:17
+msgid "Go back"
+msgstr "Prejdenie späť"
 
-# je na začiatku vety v stavovej lište
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2971
-#, c-format
-msgid "%'d folder selected"
-msgid_plural "%'d folders selected"
-msgstr[0] "Vybraných %'d priečinkov"
-msgstr[1] "Vybraný %'d priečinok"
-msgstr[2] "Vybrané %'d priečinky"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:18
+msgid "Go forward"
+msgstr "Prejdenie dopredu"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2981
-#, c-format
-msgid "(containing %'d item)"
-msgid_plural "(containing %'d items)"
-msgstr[0] " (obsahujúci %'d položiek)"
-msgstr[1] " (obsahujúci %'d položku)"
-msgstr[2] " (obsahujúci %'d položky)"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:19
+msgid "Go up"
+msgstr "Prejdenie hore"
 
-#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2992
-#, c-format
-msgid "(containing a total of %'d item)"
-msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
-msgstr[0] " (obsahujúce celkom %'d položiek)"
-msgstr[1] " (obsahujúce celkom %'d položku)"
-msgstr[2] " (obsahujúce celkom %'d položky)"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:20
+msgid "Go down"
+msgstr "Prejdenie dole"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3007
-#, c-format
-msgid "%'d item selected"
-msgid_plural "%'d items selected"
-msgstr[0] "Vybraných %'d položiek"
-msgstr[1] "Vybraná %'d položka"
-msgstr[2] "Vybrané %'d položky"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:21
+msgid "List view"
+msgstr "Zobrazenie zoznamu"
 
-# nasleduje za čiarkou, preto malé písmeno
-#. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3014
-#, c-format
-msgid "%'d other item selected"
-msgid_plural "%'d other items selected"
-msgstr[0] "vybraných %'d iných položiek"
-msgstr[1] "vybraná %'d iná položka"
-msgstr[2] "vybrané %'d iné položky"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:22
+msgid "Grid view"
+msgstr "Zobrazenie mriežky"
 
-#. This is marked for translation in case a localiser
-#. * needs to use something other than parentheses. The
-#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3028
-#, c-format
-msgid "(%s)"
-msgstr "(%s)"
+# menu item
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:23
+msgid "Enter location"
+msgstr "Zadanie umiestnenia"
 
-#. This is marked for translation in case a localizer
-#. * needs to change ", " to something else. The comma
-#. * is between the message about the number of folders
-#. * and the number of items in those folders and the
-#. * message about the number of other items and the
-#. * total size of those items.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3052
-#, c-format
-msgid "%s %s, %s %s"
-msgstr "%s %s, %s %s"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:24
+msgid "Go to home folder"
+msgstr "Prejdenie do domovského priečinku"
 
-# dialog title
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5143
-msgid "Select Move Destination"
-msgstr "Výber cieľa presunutia"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:25
+msgid "Go to previous tab"
+msgstr "Prejdenie na predchádzajúcu kartu"
 
-# dialog title
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5145
-msgid "Select Copy Destination"
-msgstr "Výber cieľa kopírovania"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:26
+msgid "Go to next tab"
+msgstr "Prejdenie na nasledujúcu kartu"
 
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5570
-#, c-format
-msgid "Unable to remove “%s”"
-msgstr "Nepodarilo sa odstrániť „%s“"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:27
+msgid "Move tab left"
+msgstr "Presun karty doľava"
 
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5597
-#, c-format
-msgid "Unable to eject “%s”"
-msgstr "Nepodarilo sa vysunúť „%s“"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:28
+msgid "Move tab right"
+msgstr "Presun karty doprava"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5619
-msgid "Unable to stop drive"
-msgstr "Nie je možné zastaviť jednotku"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:29
+msgid "Go to tab"
+msgstr "Prejdenie na kartu"
 
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5724
-#, c-format
-msgid "Unable to start “%s”"
-msgstr "Nepodarilo sa spustiť „%s“"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:30
+msgid "Prompt root location"
+msgstr "Výzva koreňového umiestnenia"
 
-# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=743557
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6440
-#, c-format
-msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
-msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
-msgstr[0] "Nový priečinok s výberom (%'d položiek)"
-msgstr[1] "Nový priečinok s výberom (jedna položka)"
-msgstr[2] "Nový priečinok s výberom (%'d položky)"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:31
+msgid "Prompt home location"
+msgstr "Výzva domovského umiestnenia"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6488
-#, c-format
-msgid "Open With %s"
-msgstr "Otvoriť aplikáciou %s"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:32
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazenie"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6497
-msgid "Run"
-msgstr "Spustiť"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:33
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Zväčšenie"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6499
-msgid "Open"
-msgstr "Otvoriť"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:34
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Zmenšenie"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6550 ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:18
-msgid "_Start"
-msgstr "_Spustiť"
+# summary
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:35
+msgid "Refresh view"
+msgstr "Obnovenie zobrazenia"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6553 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1649
-msgid "_Connect"
-msgstr "P_ripojiť"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:36
+msgid "Show/hide hidden files"
+msgstr "Zobrazenie alebo skrytie skrytých súborov"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6556
-msgid "_Start Multi-disk Drive"
-msgstr "_Spustiť viacdiskovú jednotku"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:37
+msgid "Show/hide sidebar"
+msgstr "Zobrazenie alebo skrytie bočného panelu"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6559
-msgid "U_nlock Drive"
-msgstr "Odomk_núť jednotku"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:38
+msgid "Show/hide action menu"
+msgstr "Zobrazenie alebo skrytie ponuky akcií"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6575
-msgid "Stop Drive"
-msgstr "Zastaviť jednotku"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:39
+msgid "Show bookmarks manager"
+msgstr "Zobrazenie správcu záložiek"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6578
-msgid "_Safely Remove Drive"
-msgstr "_Bezpečne odobrať vybranú jednotku"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:40
+msgid "Reset zoom"
+msgstr "Vynulovanie priblíženia"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6581 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1639
-msgid "_Disconnect"
-msgstr "O_dpojiť"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:41
+msgid "Invert selection"
+msgstr "Obrátenie výberu"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6584
-msgid "_Stop Multi-disk Drive"
-msgstr "Za_staviť viacdiskovú jednotku"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:42
+msgid "Editing"
+msgstr "Úpravy"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6587
-msgid "_Lock Drive"
-msgstr "_Zamknúť jednotku"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:43
+msgid "Create folder"
+msgstr "Vytvorenie priečinka"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:8053
-msgid "Content View"
-msgstr "Zobrazenie obsahu"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:44
+msgid "Rename"
+msgstr "Premenovanie"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:8054
-msgid "View of the current folder"
-msgstr "Zobrazenie aktuálneho priečinka"
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:45
+msgid "Move to trash"
+msgstr "Presun do koša"
+
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:46
+msgid "Delete permanently"
+msgstr "Trvalé odstránenie"
+
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:47
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopírovanie"
+
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:48
+msgid "Paste"
+msgstr "Vloženie"
+
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:49
+msgid "Select all"
+msgstr "Výber všetkého"
+
+#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:50
+msgid "Select items matching"
+msgstr "Výber zodpovedajúcich položiek"
+
+#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:1
+msgid "New _Window"
+msgstr "Nové _okno"
+
+#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:2
+msgid "Sidebar"
+msgstr "Bočný panel"
+
+#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:3
+msgid "Prefere_nces"
+msgstr "Nas_tavenia"
+
+#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:4
+msgid "_Keyboard Shortcuts"
+msgstr "_Klávesové skratky"
+
+#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:5
+msgid "_Help"
+msgstr "_Pomocník"
+
+#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:6
+msgid "_About"
+msgstr "_O programe"
+
+#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:7
+msgid "_Quit"
+msgstr "U_končiť"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstrániť"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-bookmarks-window.ui.h:2
+msgid "Move Up"
+msgstr "Presunúť hore"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-bookmarks-window.ui.h:3
+msgid "Move Down"
+msgstr "Presunúť dole"
+
+# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=743947
+#. "Name" is the label on the rigth side of the bookmark window referencing the bookmark name
+#: ../src/resources/ui/nautilus-bookmarks-window.ui.h:5
+msgctxt "Bookmark"
+msgid "_Name"
+msgstr "_Názov"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-bookmarks-window.ui.h:6
+msgid "_Location"
+msgstr "_Umiestnenie"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
+msgid "Files Preferences"
+msgstr "Nastavenia programu Súbory"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
+msgid "Default View"
+msgstr "Predvolené zobrazenie"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
+msgid "_Arrange items:"
+msgstr "_Usporiadať položky:"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+msgid "Sort _folders before files"
+msgstr "Zoradiť p_riečinky pred súbormi"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
+msgid "Views"
+msgstr "Zobrazenia"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:6
+msgid "Behavior"
+msgstr "Správanie"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
+msgid "_Single click to open items"
+msgstr "Otvárať položky j_ednoduchým kliknutím"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:8
+msgid "_Double click to open items"
+msgstr "Otvárať položky _dvojitým kliknutím"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
+msgid "Executable Text Files"
+msgstr "Spustiteľné textové súbory"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
+msgid "_Run executable text files when they are opened"
+msgstr "_Spúšťať spustiteľné textové súbory otvorením"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
+msgid "_View executable text files when they are opened"
+msgstr "_Zobraziť spustiteľné textové súbory otvorením"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
+msgid "_Ask each time"
+msgstr "Vždy sa pýt_ať"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
+msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
+msgstr "Pý_tať sa pred odstránením položiek z Koša alebo odstránením súborov"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+msgid "Icon Captions"
+msgstr "Popisy ikôn"
+
+# doteraz bolo všade zväčšenie nie priblíženie
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
+msgid ""
+"Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
+"information will appear when zooming in closer."
+msgstr ""
+"Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie pod názvami ikon. "
+"Ďalšie informácie sa zobrazia pri väčšom priblížení."
+
+# GtkCheckbutton label
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
+msgid "Navigate folders in a tree"
+msgstr "Prechádzať priečinkami v strome"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
+msgid "Display"
+msgstr "Zobraziť"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
+msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
+msgstr ""
+"Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie pod názvami ikon."
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
+msgid "List Columns"
+msgstr "Stĺpce zoznamu"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
+msgid "Show _thumbnails:"
+msgstr "Zobraziť _miniatúry:"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+msgid "_Only for files smaller than:"
+msgstr "_Iba pre súbory menšie ako:"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
+msgid "Count _number of items:"
+msgstr "Zo_braziť počet položiek:"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhľad"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
+msgid "Always"
+msgstr "Vždy"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
+msgid "Local Files Only"
+msgstr "Iba lokálne súbory"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:2
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
+msgid "By Name"
+msgstr "Podľa názvu"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
+msgid "By Size"
+msgstr "Podľa veľkosti"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
+msgid "By Type"
+msgstr "Podľa typu"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
+msgid "By Modification Date"
+msgstr "Podľa dátumu zmeny"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
+msgid "By Access Date"
+msgstr "Podľa dátumu prístupu"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
+msgid "By Trashed Date"
+msgstr "Podľa dátumu presunutia do Koša"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
+msgid "Small"
+msgstr "Malé"
+
+# mime_type_map
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
+msgid "Standard"
+msgstr "Štandardné"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
+msgid "Large"
+msgstr "Veľké"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
+msgid "100 KB"
+msgstr "100 KB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
+msgid "500 KB"
+msgstr "500 KB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
+msgid "1 MB"
+msgstr "1 MB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+msgid "3 MB"
+msgstr "3 MB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
+msgid "5 MB"
+msgstr "5 MB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
+msgid "10 MB"
+msgstr "10 MB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
+msgid "100 MB"
+msgstr "100 MB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
+msgid "1 GB"
+msgstr "1 GB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
+msgid "2 GB"
+msgstr "2 GB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
+msgid "4 GB"
+msgstr "4 GB"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:1
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:1
+msgid "New _Folder"
+msgstr "Nový _priečinok"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:2
 msgid "New _Document"
 msgstr "Nový _dokument"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:3
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:3
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Vložiť"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:6
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:4
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:3
+msgid "Select _All"
+msgstr "Vybr_ať všetko"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:5
+#: ../src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui.h:3
+msgid "P_roperties"
+msgstr "_Vlastnosti"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:6
 msgid "_Keep aligned"
 msgstr "_Udržiavať zoradené"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:7
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:7
 msgid "Organize _Desktop by Name"
 msgstr "Organizovať plochu po_dľa názvu"
 
 # accelerator conflict with "Vytvoriť _priečinok"
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:8
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:8
 msgid "Change _Background"
 msgstr "_Zmeniť pozadie"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:9
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:9
 msgid "_Scripts"
 msgstr "_Skripty"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:10
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:10
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "_Otvoriť priečinok skriptov"
 
 # DK: ide o polozku v ponuke aplikacie
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:11
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:11
 msgid "_Open Item Location"
 msgstr "_Otvoriť umiestnenie položky"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:14
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:12
+#: ../src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui.h:1
+msgid "Open In New _Tab"
+msgstr "Otvoriť v novej kar_te"
+
+# accelerator conflict
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:13
+#: ../src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui.h:2
+msgid "Open In New _Window"
+msgstr "Otvoriť v _novom okne"
+
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:14
 msgid "Open With Other _Application"
 msgstr "Otvoriť inou _aplikáciou"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:15 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1649
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:15
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1649
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:16 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1639
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:16
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1639
 msgid "_Unmount"
 msgstr "Od_pojiť"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:17
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:17
 msgid "_Eject"
 msgstr "Vy_sunúť"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:19
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:19
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Stop"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:20
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:20
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "_Detegovať médium"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:21
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:21
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Vys_trihnúť"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:22
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:22
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovať"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:23
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:23
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "V_ložiť do priečinka"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:24
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:24
 msgid "Move to…"
 msgstr "Presunúť do…"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:25
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:25
 msgid "Copy to…"
 msgstr "Skopírovať do…"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:27
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:27
 msgid "_Delete from Trash"
 msgstr "Odstrániť z _koša"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:28
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:28
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "Trvale o_dstrániť"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:29
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:29
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Vyprázdniť Kôš"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:30
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:30
 msgid "_Restore From Trash"
 msgstr "O_bnoviť z Koša"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:31
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:31
 msgid "Resize Icon…"
 msgstr "Zmeniť veľkosť ikony…"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:32
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:32
 msgid "Restore Icon's Original Size"
 msgstr "Obnoviť pôvodnú veľkosť ikony"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:33
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:33
 msgid "Rena_me"
 msgstr "Pre_menovať"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:34
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:34
 msgid "Set As Wallpaper"
 msgstr "Nastaviť ako pozadie plochy"
 
 # label
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:35
+#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:35
 msgid "_Remove from Recent"
 msgstr "Odstrániť z _nedávno použitých súborov"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:172 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:206 
../src/nautilus-files-view-dnd.c:297
-msgid "Drag and drop is not supported."
-msgstr "Funkcia „Ťahaj a pusť“ nie je podporovaná."
-
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:173
-msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
-msgstr "„Ťahaj a pusť“ je podporované iba na lokálnych súborových systémoch."
-
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:207 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:298
-msgid "An invalid drag type was used."
-msgstr "Bol použitý neplatný typ ťahania."
-
-#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:385
-msgid "Dropped Text.txt"
-msgstr "Pustený text.txt"
-
-#. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
-#. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:483
-msgid "dropped data"
-msgstr "pustené údaje"
-
-#: ../src/nautilus-window.c:1224
-msgid "_Properties"
-msgstr "V_lastnosti"
-
-# menu item
-#: ../src/nautilus-window.c:1234
-msgid "_Format…"
-msgstr "_Formátovať…"
-
-#. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: ../src/nautilus-window.c:1488
-#, c-format
-msgid "“%s” deleted"
-msgstr "Súbor „%s“ odstránený"
-
-#. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
-#. * is the count.
-#: ../src/nautilus-window.c:1493
-#, c-format
-msgid "%d file deleted"
-msgid_plural "%d files deleted"
-msgstr[0] "%d súborov odstránených"
-msgstr[1] "%d súbor odstránený"
-msgstr[2] "%d súbory odstránené"
-
-#: ../src/nautilus-window.c:1593
-#, c-format
-msgid "Open %s"
-msgstr "Otvoriť priečinok %s"
-
-#: ../src/nautilus-window.c:1681
-msgid "_New Tab"
-msgstr "_Nová karta"
-
-#: ../src/nautilus-window.c:1691
-msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "Presunúť kartu _vľavo"
-
-#: ../src/nautilus-window.c:1699
-msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "Presunúť kartu vp_ravo"
-
-#: ../src/nautilus-window.c:1710
-msgid "_Close Tab"
-msgstr "_Zatvoriť kartu"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-folder-is-empty.ui.h:1
+msgid "Folder is Empty"
+msgstr "Priečinok je prázdny"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:2627
-msgid "Access and organize your files."
-msgstr "Spravujte a organizujte vaše súbory."
+# dialog title
+#: ../src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:1
+msgid "Delete Shortcuts Have Changed"
+msgstr "Zmena klávesových skratiek pre odstránenie"
 
-#. Translators should localize the following string
-#. * which will be displayed at the bottom of the about
-#. * box to give credit to the translator(s).
-#.
-#: ../src/nautilus-window.c:2636
-msgid "translator-credits"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:2
+msgid ""
+"With the latest version of Files, you no longer need to hold Ctrl to delete "
+"— the Delete key will work when pressed on its own."
 msgstr ""
-"Stanislav Višňovský\n"
-"Marcel Telka <marcel telka sk>\n"
-"Menšie úpravy: Peter Tuhársky <tuharsky misbb sk>\n"
-"Revízia: Pavol Šimo <palo simo gmail com>\n"
-"Ivan Masár <helix84 centrum sk>\n"
-"Revízia: Peter Mráz <etkinator gmail com>\n"
-"Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
+"V najnovšej verzii aplikácie Súbory už viac nemusíte držať kláves Ctrl pri "
+"odstraňovaní - kláves Delete bude fungovať samostatne pri stlačení."
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1159
-msgid "Unable to display the contents of this folder."
-msgstr "Nepodarilo sa zobraziť obsah tohto priečinka."
-
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1161
-msgid "This location doesn't appear to be a folder."
-msgstr "Zdá sa, že toto umiestnenie nie je priečinkom."
-
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1166
-msgid "Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
-msgstr "Nepodarilo sa nájsť požadovaný súbor. Prosím, skontrolujte preklepy a skúste to znovu."
-
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1171
-#, c-format
-msgid "“%s” locations are not supported."
-msgstr "Umiestnenia „%s“ nie sú podporované."
-
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1174
-msgid "Unable to handle this kind of location."
-msgstr "Nautilus nedokáže pracovať s týmto typom umiestnenia."
+#: ../src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:3
+msgid "Got it"
+msgstr "Rozumiem"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1179
-msgid "Unable to access the requested location."
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriť požadované umiestnenie."
+#: ../src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui.h:1
+msgid "No Results Found"
+msgstr "Nenašli sa žiadne výsledky"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1182
-msgid "Don't have permission to access the requested location."
-msgstr "Nemáte oprávnenia na prístup do cieľového umiestnenia."
+#: ../src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui.h:2
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:5
+msgid "Try a different search"
+msgstr "Skúste vyhľadať niečo iné"
 
-#. This case can be hit for user-typed strings like "foo" due to
-#. * the code that guesses web addresses when there's no initial "/".
-#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
-#. * the proxy is set up wrong.
-#.
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1190
-msgid "Unable to find the requested location. Please check the spelling or the network settings."
-msgstr "Nepodarilo sa nájsť požadované umiestnenie. Prosím, skontrolujte preklepy a nastavenia siete."
+#: ../src/resources/ui/nautilus-remote-warning-bar.ui.h:1
+msgid "Remote location — only searching the current folder"
+msgstr "Vzdialené umiestnenie — vyhľadáva sa iba v aktuálnom priečinku"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1201
-#, c-format
-msgid "Unhandled error message: %s"
-msgstr "Neobslúžená chybová správa: %s"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui.h:2
+msgid "_Rename"
+msgstr "P_remenovať"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1332
-#, c-format
-msgid "Unable to load location"
-msgstr "Nepodarilo sa načítať umiestnenie"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:2
+msgid "New _Tab"
+msgstr "Nová kar_ta"
 
-# desktop entry name
-#: ../src/nautilus-window.ui.h:1
-msgid "_Files"
-msgstr "_Súbory"
+# menu item
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:4
+msgid "Enter _Location"
+msgstr "Zadať _umiestnenie"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:92
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Audio CD"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:5
+msgid "_Bookmark this Location"
+msgstr "Uložiť _umiestnenie do záložiek"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:94
-msgid "Audio DVD"
-msgstr "Audio DVD"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:1
+msgid "Action menu"
+msgstr "Ponuka akcií"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:96
-msgid "Video DVD"
-msgstr "Video DVD"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:2
+msgid "Open action menu"
+msgstr "Otvorí ponuku akcií"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:98
-msgid "Video CD"
-msgstr "Video CD"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:3
+msgid "View menu"
+msgstr "Ponuka zobrazenia"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:100
-msgid "Super Video CD"
-msgstr "Super Video CD"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:4
+msgid "Open view menu"
+msgstr "Otvorí ponuku zobrazenia"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:102
-msgid "Photo CD"
-msgstr "Photo CD"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:6
+msgid "Search files"
+msgstr "Vyhľadá súbory"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:104
-msgid "Picture CD"
-msgstr "Picture CD"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:7
+msgid "Operations in progress"
+msgstr "Prebiehajúce operácie"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:106 ../src/nautilus-x-content-bar.c:139
-msgid "Contains digital photos"
-msgstr "Obsahuje digitálne fotografie"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:8
+msgid "Open operations in progress"
+msgstr "Otvorí prebiehajúce operácie"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:108
-msgid "Contains music"
-msgstr "Obsahuje hudbu"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:1
+msgid "Sort"
+msgstr "Usporiadať podľa"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:110
-msgid "Contains software"
-msgstr "Obsahuje softvér"
+# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=743947
+#. This is used to sort by name in the toolbar view menu
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:3
+msgctxt "Sort Criterion"
+msgid "_Name"
+msgstr "_Názvu"
 
-#. fallback to generic greeting
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:113
-#, c-format
-msgid "Detected as “%s”"
-msgstr "Detegované ako „%s“"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:4
+msgid "_Size"
+msgstr "V_eľkosti"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:135
-msgid "Contains music and photos"
-msgstr "Obsahuje hudbu a fotografie"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:5
+msgid "_Type"
+msgstr "_Typu"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:137
-msgid "Contains photos and music"
-msgstr "Obsahuje fotografie a hudbu"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:6
+msgid "Last _Modified"
+msgstr "Poslednej z_meny"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:201
-msgid "Open with:"
-msgstr "Otvoriť pomocou:"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:7
+msgid "Last _Trashed"
+msgstr "Posledného presunu do _Koša"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesviewrow.ui.h:1 ../src/gtk/gtkplacesviewrow.c:324
-msgid "Unmount"
-msgstr "Vysunie"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:8
+msgid "Search _Relevance"
+msgstr "Znám_ky vhodnosti pri vyhľadávaní"
 
-#. Translators: Server as any successfully connected network address
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:2
-msgid "No recent servers found"
-msgstr "Nenašli sa žiadne nedávne servery"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:9
+msgid "Re_verse Order"
+msgstr "_Obrátiť poradie"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:3
-msgid "Recent Servers"
-msgstr "Nedávne servery"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:10
+msgid "_Visible Columns…"
+msgstr "V_iditeľné stĺpce…"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:4
-msgid "No results found"
-msgstr "Nenašli sa žiadne výsledky"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:11
+msgid "Show _Hidden Files"
+msgstr "Zobraziť _skryté súbory"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:6
-msgid "Connect to _Server"
-msgstr "Pripojiť k _serveru"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:12
+msgid "_Reload"
+msgstr "O_bnoviť"
 
-#. Restore from Cancel to Connect
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:7 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1174
-msgid "Con_nect"
-msgstr "Pri_pojiť"
+#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:13
+msgid "St_op"
+msgstr "_Zastaviť"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:8
-msgid "Enter server address…"
-msgstr "Zadajte adresu servera…"
+# desktop entry name
+#: ../src/resources/ui/nautilus-window.ui.h:1
+msgid "_Files"
+msgstr "_Súbory"
 
 #: ../src/gtk/gtkplacesview.c:875
 msgid "Searching for network locations"
@@ -4369,6 +4915,11 @@ msgstr "Nenašli sa žiadne sieťové umiestnenia"
 msgid "Computer"
 msgstr "Počítač"
 
+#. Restore from Cancel to Connect
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1174 ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:7
+msgid "Con_nect"
+msgstr "Pri_pojiť"
+
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
 #: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1315
 msgid "Unable to unmount volume"
@@ -4404,6 +4955,31 @@ msgstr "Na tomto počítači"
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojí"
 
+#: ../src/gtk/gtkplacesviewrow.c:324 ../src/gtk/gtkplacesviewrow.ui.h:1
+msgid "Unmount"
+msgstr "Vysunie"
+
+#. Translators: Server as any successfully connected network address
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:2
+msgid "No recent servers found"
+msgstr "Nenašli sa žiadne nedávne servery"
+
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:3
+msgid "Recent Servers"
+msgstr "Nedávne servery"
+
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:4
+msgid "No results found"
+msgstr "Nenašli sa žiadne výsledky"
+
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:6
+msgid "Connect to _Server"
+msgstr "Pripojiť k _serveru"
+
+#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:8
+msgid "Enter server address…"
+msgstr "Zadajte adresu servera…"
+
 #~ msgid "%'d / %'d — %T left (%d files/sec)"
 #~ msgid_plural "%'d / %'d — %T left (%d files/sec)"
 #~ msgstr[0] "%'d / %'d — zostáva %T (%d súborov/sek)"
@@ -4413,10 +4989,6 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Email…"
 #~ msgstr "Email…"
 
-#~| msgid "Location"
-#~ msgid "open-location"
-#~ msgstr "otvorenie-umiestnenia"
-
 #~ msgid "show-error-message"
 #~ msgstr "zobrazenie-chybovej-hlášky"
 
@@ -4435,8 +5007,12 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Open Flags"
 #~ msgstr "Otváracie príznaky"
 
-#~ msgid "Modes in which the calling application can open locations selected in the sidebar"
-#~ msgstr "Režimy, v ktorých môže volanie aplikácie otvoriť umiestnenia vybraté v bočnom paneli"
+#~ msgid ""
+#~ "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
+#~ "sidebar"
+#~ msgstr ""
+#~ "Režimy, v ktorých môže volanie aplikácie otvoriť umiestnenia vybraté v "
+#~ "bočnom paneli"
 
 #~ msgid "Icon of the row"
 #~ msgstr "Ikona riadku"
@@ -4567,11 +5143,12 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgstr "Zarovnanie"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the 
alignment of the label within its "
+#~ "The alignment of the lines in the text of the label relative to each "
+#~ "other. This does NOT affect the alignment of the label within its "
 #~ "allocation. See GtkMisc::xalign for that."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vzájomné zarovnanie riadkov textu popisu. Toto NEOVPLYVŇUJE zarovnanie popisu vzhľadom k jeho 
umiestneniu. Na to použite GtkMisc::"
-#~ "xalign."
+#~ "Vzájomné zarovnanie riadkov textu popisu. Toto NEOVPLYVŇUJE zarovnanie "
+#~ "popisu vzhľadom k jeho umiestneniu. Na to použite GtkMisc::xalign."
 
 #~ msgid "Line wrap"
 #~ msgstr "Zalamovanie riadkov"
@@ -4588,20 +5165,27 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Selection Bound"
 #~ msgstr "Ohraničenie výberu"
 
-#~ msgid "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
+#~ msgid ""
+#~ "The position of the opposite end of the selection from the cursor in "
+#~ "chars."
 #~ msgstr "Pozícia opačného konca výberu od kurzora v znakoch."
 
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "Vybrať všetko"
-
 #~ msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
 #~ msgstr "Nemôžete presunúť zväzok „%s“ do Koša."
 
-#~ msgid "If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the volume."
-#~ msgstr "Ak chcete vysunúť zväzok, použite prosím „Vysunúť“ z rozbaľovacej ponuky zväzku."
+#~ msgid ""
+#~ "If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of "
+#~ "the volume."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak chcete vysunúť zväzok, použite prosím „Vysunúť“ z rozbaľovacej ponuky "
+#~ "zväzku."
 
-#~ msgid "If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup menu of the volume."
-#~ msgstr "Ak chcete odpojiť zväzok, použite prosím „Odpojiť zväzok“ z rozbaľovacej ponuky zväzku."
+#~ msgid ""
+#~ "If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
+#~ "menu of the volume."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak chcete odpojiť zväzok, použite prosím „Odpojiť zväzok“ z rozbaľovacej "
+#~ "ponuky zväzku."
 
 #~ msgid "Could not register the application"
 #~ msgstr "Nepodarilo sa zaregistrovať aplikáciu"
@@ -4631,11 +5215,13 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgstr "vrátiť"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a file immediately and 
in-place, instead of moving it to the "
-#~ "trash. This feature can be dangerous, so use caution."
+#~ "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete "
+#~ "a file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
+#~ "feature can be dangerous, so use caution."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus umožní odstrániť súbor okamžite bez presunu do Koša. 
Buďte opatrní, táto funkcia "
-#~ "môže byť nebezpečná."
+#~ "Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus umožní odstrániť súbor "
+#~ "okamžite bez presunu do Koša. Buďte opatrní, táto funkcia môže byť "
+#~ "nebezpečná."
 
 #~ msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
 #~ msgstr "Po_núkať príkaz Odstrániť, ktorý nepoužíva Kôš"
@@ -4760,8 +5346,10 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
 #~ msgstr "Obnoviť pôvodné _veľkosti ikon"
 
-#~ msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
-#~ msgstr "Zobrazí okno, ktoré umožní nastaviť vzorku alebo farbu pozadia plochy"
+#~ msgid ""
+#~ "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zobrazí okno, ktoré umožní nastaviť vzorku alebo farbu pozadia plochy"
 
 #~ msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
 #~ msgstr "Popresúva ikony tak, aby lepšie zodpovedali oknu a neprekrývali sa"
@@ -4884,10 +5472,16 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgstr "Pripraví vybrané súbory na kopírovanie príkazom Vložiť"
 
 #~ msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
-#~ msgstr "Presunie alebo skopíruje súbory vybrané predchádzajúcim príkazom Vystrihnúť alebo Kopírovať"
+#~ msgstr ""
+#~ "Presunie alebo skopíruje súbory vybrané predchádzajúcim príkazom "
+#~ "Vystrihnúť alebo Kopírovať"
 
-#~ msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the selected folder"
-#~ msgstr "Presunie alebo skopíruje súbory vybrané predchádzajúcim príkazom Vystrihnúť alebo Kopírovať do 
vybraného priečinka"
+#~ msgid ""
+#~ "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
+#~ "selected folder"
+#~ msgstr ""
+#~ "Presunie alebo skopíruje súbory vybrané predchádzajúcim príkazom "
+#~ "Vystrihnúť alebo Kopírovať do vybraného priečinka"
 
 #~ msgid "Copy selected files to another location"
 #~ msgstr "Skopíruje vybrané súbory na iné miesto"
@@ -4904,9 +5498,6 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Select items in this window matching a given pattern"
 #~ msgstr "Vyberie všetky položky v tomto okne podľa vzoru"
 
-#~ msgid "_Invert Selection"
-#~ msgstr "_Invertovať výber"
-
 #~ msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 #~ msgstr "Vyberie všetky a iba tie položky, ktoré nie sú momentálne vybrané"
 
@@ -4944,8 +5535,11 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Redo the last undone action"
 #~ msgstr "Zopakuje poslednú vrátenú operáciu"
 
-#~ msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
-#~ msgstr "Vráti k usporiadaniu a úrovni priblíženia, ktoré sú predvolené pre toto zobrazenie"
+#~ msgid ""
+#~ "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vráti k usporiadaniu a úrovni priblíženia, ktoré sú predvolené pre toto "
+#~ "zobrazenie"
 
 #~ msgid "Mount the selected volume"
 #~ msgstr "Pripojí vybraný disk"
@@ -4978,9 +5572,6 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Stop the volume associated with the open folder"
 #~ msgstr "Zastaví zväzok spätý s otvoreným priečinkom"
 
-#~ msgid "Open File and Close window"
-#~ msgstr "Otvoriť súbor a zatvoriť okno"
-
 #~ msgid "Sa_ve Search"
 #~ msgstr "Uložiť _vyhľadávanie"
 
@@ -5005,8 +5596,12 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
 #~ msgstr "Pripraví tento priečinok na kopírovanie príkazom Vložiť"
 
-#~ msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this folder"
-#~ msgstr "Presunie alebo skopíruje do tohto priečinka súbory vybrané predchádzajúcim príkazom Vystrihnúť 
alebo Kopírovať"
+#~ msgid ""
+#~ "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
+#~ "folder"
+#~ msgstr ""
+#~ "Presunie alebo skopíruje do tohto priečinka súbory vybrané "
+#~ "predchádzajúcim príkazom Vystrihnúť alebo Kopírovať"
 
 #~ msgid "Move this folder to the Trash"
 #~ msgstr "Presunie tento priečinok do Koša"
@@ -5173,9 +5768,6 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "_Close"
 #~ msgstr "Za_vrieť"
 
-#~ msgid "Close this folder"
-#~ msgstr "Zatvorí tento priečinok"
-
 #~ msgid "Edit Nautilus preferences"
 #~ msgstr "Upraví nastavenia programu Nautilus"
 
@@ -5198,8 +5790,12 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Display Nautilus help"
 #~ msgstr "Zobrazí Pomocníka Nautilus"
 
-#~ msgid "Locate files based on file name and type. Save your searches for later use."
-#~ msgstr "Lokalizuje súbory na základe názvu a typu. Uložte svoje vyhľadávania na neskoršie použitie."
+#~ msgid ""
+#~ "Locate files based on file name and type. Save your searches for later "
+#~ "use."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lokalizuje súbory na základe názvu a typu. Uložte svoje vyhľadávania na "
+#~ "neskoršie použitie."
 
 #~ msgid "Sort files and folders"
 #~ msgstr "Zoradiť priečinky a súbory"
@@ -5210,27 +5806,27 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Find a lost file"
 #~ msgstr "Nájsť stratený súbor"
 
-#~ msgid "Follow these tips if you can't find a file you created or downloaded."
-#~ msgstr "Ak neviete nájsť súbor, ktorý ste vytvorili alebo prebrali, riaďte sa týmito tipmi."
+#~ msgid ""
+#~ "Follow these tips if you can't find a file you created or downloaded."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak neviete nájsť súbor, ktorý ste vytvorili alebo prebrali, riaďte sa "
+#~ "týmito tipmi."
 
 #~ msgid "Share and transfer files"
 #~ msgstr "Zdieľať a prenášať súbory"
 
-#~ msgid "Easily transfer files to your contacts and devices from the file manager."
-#~ msgstr "Jednoducho prenášajte súbory vašim kontaktom a na vaše zariadenia zo správcu súborov."
+#~ msgid ""
+#~ "Easily transfer files to your contacts and devices from the file manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jednoducho prenášajte súbory vašim kontaktom a na vaše zariadenia zo "
+#~ "správcu súborov."
 
 #~ msgid "Display credits for the creators of Nautilus"
 #~ msgstr "Zobrazí zoznam tvorcov programu Nautilus"
 
-#~ msgid "Zoom _In"
-#~ msgstr "Z_väčšiť"
-
 #~ msgid "Increase the view size"
 #~ msgstr "Zväčší veľkosť zobrazenia"
 
-#~ msgid "Zoom _Out"
-#~ msgstr "Z_menšiť"
-
 #~ msgid "Decrease the view size"
 #~ msgstr "Zmenší veľkosť zobrazenia"
 
@@ -5265,9 +5861,6 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Go to the previous visited location"
 #~ msgstr "Prejde na predchádzajúce navštívené umiestnenie"
 
-#~ msgid "_Forward"
-#~ msgstr "Dop_redu"
-
 #~ msgid "Go to the next visited location"
 #~ msgstr "Prejde na nasledujúce navštívené miesto"
 
@@ -5275,9 +5868,6 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "Specify a location to open"
 #~ msgstr "Určí umiestnenie, ktoré sa má otvoriť"
 
-#~ msgid "Add a bookmark for the current location"
-#~ msgstr "Pridá záložku aktuálneho umiestnenia"
-
 #~ msgid "_Bookmarks…"
 #~ msgstr "_Záložky…"
 
@@ -5288,15 +5878,9 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgid "_Previous Tab"
 #~ msgstr "_Predošlá karta"
 
-#~ msgid "Activate previous tab"
-#~ msgstr "Aktivuje predošlú kartu"
-
 #~ msgid "_Next Tab"
 #~ msgstr "_Nasledovná karta"
 
-#~ msgid "Activate next tab"
-#~ msgstr "Aktivuje nasledovnú kartu"
-
 #~ msgid "Move current tab to left"
 #~ msgstr "Presunie aktuálnu kartu vľavo"
 
@@ -5339,26 +5923,35 @@ msgstr "Odpojí"
 #~ msgstr "_Prechádzať"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the "
-#~ "Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+#~ "Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+#~ "any later version."
 #~ msgstr ""
-#~ "Program Súbory je slobodný softvér; môžete ho ďalej šíriť a/alebo upravovať podľa ustanovení GNU General 
Public License (Všeobecná "
-#~ "zverejňovacia licencia) tak, ako ju vydala organizácia Free Software Foundation, a to buď verzie 2 tejto 
licencie alebo (podľa vášho "
-#~ "uváženia) ktorejkoľvek neskoršej verzie."
+#~ "Program Súbory je slobodný softvér; môžete ho ďalej šíriť a/alebo "
+#~ "upravovať podľa ustanovení GNU General Public License (Všeobecná "
+#~ "zverejňovacia licencia) tak, ako ju vydala organizácia Free Software "
+#~ "Foundation, a to buď verzie 2 tejto licencie alebo (podľa vášho uváženia) "
+#~ "ktorejkoľvek neskoršej verzie."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of "
-#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more 
details."
+#~ "Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+#~ "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+#~ "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
+#~ "details."
 #~ msgstr ""
-#~ "Program Súbory je šírený v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, dokonca bez 
predpokladanej záruky PREDAJNOSTI alebo "
-#~ "VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti sa dočítate v GNU General Public License."
+#~ "Program Súbory je šírený v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
+#~ "ZÁRUKY, dokonca bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA "
+#~ "URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti sa dočítate v GNU General Public License."
 
 #~ msgid ""
-#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Nautilus; if not, write to 
the Free Software Foundation, "
-#~ "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali obdržať spolu s programom. Ak sa tak nestalo, napíšte na 
Free Software Foundation, "
-#~ "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+#~ "Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali obdržať spolu s "
+#~ "programom. Ak sa tak nestalo, napíšte na Free Software Foundation, Inc., "
+#~ "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 
 #~ msgid "Don't recognize this file server type."
 #~ msgstr "Nerozpoznávať tento typ súborového servera."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]