[gtk+] Updated Slovak translationcommit 2c03ab48ebee0899de4428071d20a6f137ae9a8a
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sat Dec 5 19:38:36 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po | 1142 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 655 insertions(+), 487 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 28c35c5..c5d4104 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-16 08:25+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-16 08:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-05 14:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-05 20:38+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
 #  HTML backend
 #: gdk/broadway/gdkbroadway-server.c:144
@@ -167,12 +167,12 @@ msgctxt "keyboard label"
 msgid "Down"
 msgstr "Dole"
 
-#: gdk/keyname-table.h:6856
+#: gdk/keyname-table.h:6856 gtk/gtkshortcutlabel.c:195
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Page_Up"
 msgstr "Page_Up"
 
-#: gdk/keyname-table.h:6857
+#: gdk/keyname-table.h:6857 gtk/gtkshortcutlabel.c:198
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Page_Down"
 msgstr "Page_Down"
@@ -434,18 +434,22 @@ msgctxt "keyboard label"
 msgid "Suspend"
 msgstr "Uspať"
 
-#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1348 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:394
-#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:527 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1254
+#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1348
+#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:394 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:527
+#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1254
 msgid "No GL implementation is available"
 msgstr "Nie je k dispozícii žiadna implementácia GL"
 
-#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:180 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492
-#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:707 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:754
+#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:180
+#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:707
+#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:754
 msgid "Unable to create a GL context"
 msgstr "Nie je možné vytvoriť kontext GL"
 
-#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1310 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1320 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:355
-#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:365 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:948
+#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1310 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1320
+#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:355
+#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:365 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464
+#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:948
 msgid "No available configurations for the given pixel format"
 msgstr "Žiadne dostupné konfigurácie pre zadaný formát pixelov"
 
@@ -462,8 +466,12 @@ msgid "Core GL is not available on EGL implementation"
 msgstr "Jadro GL nie je dostupné v implementácii EGL"
 
 #: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:536
-msgid "The WGL_ARB_create_context extension needed to create core profiles is not available"
-msgstr "Rozšírenie WGL_ARB_create_context potrebné na vytvorenie profilov jadra nie je dostupné"
+msgid ""
+"The WGL_ARB_create_context extension needed to create core profiles is not "
+"available"
+msgstr ""
+"Rozšírenie WGL_ARB_create_context potrebné na vytvorenie profilov jadra nie "
+"je dostupné"
 
 #. Description of --sync in --help output
 #: gdk/win32/gdkmain-win32.c:53
@@ -557,7 +565,8 @@ msgstr "Aktivácia"
 #: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:272
 msgctxt "Action description"
 msgid "Expands or contracts the row in the tree view containing this cell"
-msgstr "Rozbalí alebo zbalí riadok v stromovom zobrazení, ktorý obsahuje túto bunku"
+msgstr ""
+"Rozbalí alebo zbalí riadok v stromovom zobrazení, ktorý obsahuje túto bunku"
 
 #: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:274
 msgctxt "Action description"
@@ -647,15 +656,15 @@ msgctxt "Stock label"
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_vrieť"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 gtk/gtkheaderbar.c:418
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 gtk/gtkheaderbar.c:419
 msgid "Minimize"
 msgstr "Minimalizovať"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:441
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:442
 msgid "Maximize"
 msgstr "Maximalizovať"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:441
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:442
 msgid "Restore"
 msgstr "Obnoviť"
 
@@ -1021,7 +1030,7 @@ msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Z_menšiť"
 
-#: gtk/a11y/gtkmenubuttonaccessible.c:102 gtk/inspector/window.ui:365
+#: gtk/a11y/gtkmenubuttonaccessible.c:102 gtk/inspector/window.ui:351
 msgid "Menu"
 msgstr "Ponuka"
 
@@ -1064,137 +1073,157 @@ msgctxt "Action description"
 msgid "Toggles the switch"
 msgstr "Uskutoční prepnutie prepínača"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:423
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:424
 msgid ""
-"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or lightness of that color using the "
-"inner triangle."
-msgstr "Vyberte farbu z vonkajšieho prstenca. Tmavosť farby vyberte pomocou vnútorného trojuholníka."
+"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
+"lightness of that color using the inner triangle."
+msgstr ""
+"Vyberte farbu z vonkajšieho prstenca. Tmavosť farby vyberte pomocou "
+"vnútorného trojuholníka."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:449
-msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
-msgstr "Kliknite na pipetu, a potom vyberte farbu kliknutím na akékoľvek miesto na obrazovke."
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:450
+msgid ""
+"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
+"that color."
+msgstr ""
+"Kliknite na pipetu, a potom vyberte farbu kliknutím na akékoľvek miesto na "
+"obrazovke."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:459
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:460
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Odtieň:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:460
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:461
 msgid "Position on the color wheel."
 msgstr "Pozícia na farebnom kotúči."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:462
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:463
 msgid "S_aturation:"
 msgstr "_Sýtosť:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:463
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:464
 msgid "Intensity of the color."
 msgstr "Intenzita farby."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:464
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:465
 msgid "_Value:"
 msgstr "_Jas:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:465
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:466
 msgid "Brightness of the color."
 msgstr "Jas farby."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:466
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:467
 msgid "_Red:"
 msgstr "Če_rvená:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:467
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:468
 msgid "Amount of red light in the color."
 msgstr "Množstvo červeného svetla vo farbe."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:468
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:469
 msgid "_Green:"
 msgstr "_Zelená:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:469
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:470
 msgid "Amount of green light in the color."
 msgstr "Množstvo zeleného svetla vo farbe."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:470
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:471
 msgid "_Blue:"
 msgstr "_Modrá:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:471
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:472
 msgid "Amount of blue light in the color."
 msgstr "Množstvo modrého svetla vo farbe."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:474
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:475
 msgid "Op_acity:"
 msgstr "_Krytie:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:482 gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:492
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:483 gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:493
 msgid "Transparency of the color."
 msgstr "Priehľadnosť farby."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:499
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:500
 msgid "Color _name:"
 msgstr "_Názov farby:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:514
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:515
 msgid ""
-"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name such as “orange” in this entry."
+"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
+"such as “orange” in this entry."
 msgstr ""
-"Môžete zadať šestnástkovú hodnotu farby v štýle HTML, alebo jednoducho názov farby, napríklad "
-"„orange“ (oranžová)."
+"Môžete zadať šestnástkovú hodnotu farby v štýle HTML, alebo jednoducho názov "
+"farby, napríklad „orange“ (oranžová)."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:546
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:547
 msgid "_Palette:"
 msgstr "_Paleta:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:576
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:577
 msgid "Color Wheel"
 msgstr "Farebný kruh"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1070
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1071
 msgid ""
-"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting now. You can drag this color "
-"to a palette entry, or select this color as current by dragging it to the other color swatch alongside."
+"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
+"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
+"current by dragging it to the other color swatch alongside."
 msgstr ""
-"Predtým vybraná farba, na porovnanie s práve vyberanou farbou. Túto farbu môžete pretiahnuť do palety "
-"alebo na miesto aktuálnej farby, a tak túto farbu vybrať ako aktuálnu."
+"Predtým vybraná farba, na porovnanie s práve vyberanou farbou. Túto farbu "
+"môžete pretiahnuť do palety alebo na miesto aktuálnej farby, a tak túto "
+"farbu vybrať ako aktuálnu."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1076
-msgid "The color you’ve chosen. You can drag this color to a palette entry to save it for use in the future."
-msgstr "Zvolená farba. Túto farbu môžete pretiahnuť do palety a tým ju uložiť na budúce použitie."
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1077
+msgid ""
+"The color you’ve chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
+"it for use in the future."
+msgstr ""
+"Zvolená farba. Túto farbu môžete pretiahnuť do palety a tým ju uložiť na "
+"budúce použitie."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1082
-msgid "The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting now."
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1083
+msgid ""
+"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
+"now."
 msgstr "Predtým vybraná farba. Na porovnanie s farbou, ktorú vyberáte teraz."
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1086
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1087
 msgid "The color you’ve chosen."
 msgstr "Farba, ktorú ste si zvolili."
 
 # menu item
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1490
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1491
 msgid "_Save color here"
 msgstr "_Sem uložiť farbu"
 
 # PK: vyssie si nechcel pretahovat ;)
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1693
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1694
 msgid ""
-"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, drag a color swatch here or "
-"right-click it and select “Save color here.”"
+"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
+"drag a color swatch here or right-click it and select “Save color here.”"
 msgstr ""
-"Kliknutím na farbu palety ju zvolíte ako aktuálnu. Aby ste položku palety zmenili, pretiahnite na jej "
-"miesto zvolenú farbu, alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte „Sem uložiť farbu“."
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191 gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689 gtk/gtkfilechooserbutton.c:795
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1458 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6323 gtk/gtkmessagedialog.c:942
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:955 gtk/gtkmountoperation.c:543 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
-#: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545 gtk/gtkprintunixdialog.c:665
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:738 gtk/gtkwindow.c:12113 gtk/inspector/css-editor.c:199
-#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:61 gtk/ui/gtkassistant.ui:131 gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34
-#: gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:31
+"Kliknutím na farbu palety ju zvolíte ako aktuálnu. Aby ste položku palety "
+"zmenili, pretiahnite na jej miesto zvolenú farbu, alebo kliknite pravým "
+"tlačidlom myši a zvoľte „Sem uložiť farbu“."
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191 gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:370 gtk/gtkfilechoosernative.c:462
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1459 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6326
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:944 gtk/gtkmessagedialog.c:957
+#: gtk/gtkmountoperation.c:545 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
+#: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:667 gtk/gtkprintunixdialog.c:740
+#: gtk/gtkwindow.c:12245 gtk/inspector/css-editor.c:257
+#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:61 gtk/ui/gtkassistant.ui:131
+#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:31
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:195 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:67
-#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:40 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:37
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:195 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546
+#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:67 gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:40
+#: gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:37
 msgid "_Select"
 msgstr "_Vybrať"
 
@@ -1230,12 +1259,13 @@ msgstr "_Veľkosť:"
 msgid "_Preview:"
 msgstr "_Náhľad:"
 
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1693 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:197 gtk/ui/gtkassistant.ui:56
+#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1693 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:197
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:56
 msgid "_Apply"
 msgstr "Po_užiť"
 
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 gtk/gtkmessagedialog.c:934 gtk/gtkmessagedialog.c:956
-#: gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:12114 gtk/inspector/classes-list.c:127
+#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 gtk/gtkmessagedialog.c:936
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:958 gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:12246
 msgid "_OK"
 msgstr "_Ok"
 
@@ -1246,7 +1276,7 @@ msgstr "Výber písma"
 #. Translators: the format here is used to build the string that will be rendered
 #. * in the number emblem.
 #.
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:472
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:473
 #, c-format
 msgctxt "Number format"
 msgid "%d"
@@ -1421,21 +1451,27 @@ msgstr "Vlastná licencia"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:120
 msgid "GNU General Public License, version 2 or later"
-msgstr "GNU General Public License (všeobecná zverejňovacia licencia GNU), verzia 2 alebo novšia"
+msgstr ""
+"GNU General Public License (všeobecná zverejňovacia licencia GNU), verzia 2 "
+"alebo novšia"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:121
 msgid "GNU General Public License, version 3 or later"
-msgstr "GNU General Public License (všeobecná zverejňovacia licencia GNU), verzia 3 alebo novšia"
+msgstr ""
+"GNU General Public License (všeobecná zverejňovacia licencia GNU), verzia 3 "
+"alebo novšia"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:122
 msgid "GNU Lesser General Public License, version 2.1 or later"
 msgstr ""
-"GNU Lesser General Public License (menej všeobecná zverejňovacia licencia GNU), verzia 2.1 alebo novšia"
+"GNU Lesser General Public License (menej všeobecná zverejňovacia licencia "
+"GNU), verzia 2.1 alebo novšia"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:123
 msgid "GNU Lesser General Public License, version 3 or later"
 msgstr ""
-"GNU Lesser General Public License (menej všeobecná zverejňovacia licencia GNU), verzia 3 alebo novšia"
+"GNU Lesser General Public License (menej všeobecná zverejňovacia licencia "
+"GNU), verzia 3 alebo novšia"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:124
 msgid "BSD 2-Clause License"
@@ -1451,19 +1487,27 @@ msgstr "Umelecká licencia 2.0"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:127
 msgid "GNU General Public License, version 2 only"
-msgstr "GNU General Public License (všeobecná zverejňovacia licencia GNU), len verzia 2"
+msgstr ""
+"GNU General Public License (všeobecná zverejňovacia licencia GNU), len "
+"verzia 2"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:128
 msgid "GNU General Public License, version 3 only"
-msgstr "GNU General Public License (všeobecná zverejňovacia licencia GNU), len verzia 3"
+msgstr ""
+"GNU General Public License (všeobecná zverejňovacia licencia GNU), len "
+"verzia 3"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:129
 msgid "GNU Lesser General Public License, version 2.1 only"
-msgstr "GNU Lesser General Public License (menej všeobecná zverejňovacia licencia GNU), len verzia 2.1"
+msgstr ""
+"GNU Lesser General Public License (menej všeobecná zverejňovacia licencia "
+"GNU), len verzia 2.1"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:130
 msgid "GNU Lesser General Public License, version 3 only"
-msgstr "GNU Lesser General Public License (menej všeobecná zverejňovacia licencia GNU), len verzia 3"
+msgstr ""
+"GNU Lesser General Public License (menej všeobecná zverejňovacia licencia "
+"GNU), len verzia 3"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:699
 msgid "C_redits"
@@ -1473,8 +1517,8 @@ msgstr "_Poďakovanie"
 msgid "_License"
 msgstr "_Licencia"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:716 gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:329 gtk/gtkmessagedialog.c:938
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:150
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:716 gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:329
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:940 gtk/ui/gtkassistant.ui:150
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_vrieť"
 
@@ -1492,19 +1536,19 @@ msgstr "Webová stránka"
 msgid "About %s"
 msgstr "O programe %s"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2312
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:2316
 msgid "Created by"
 msgstr "Vytvoril"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2315
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:2319
 msgid "Documented by"
 msgstr "Zdokumentoval"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2325
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:2329
 msgid "Translated by"
 msgstr "Preložil"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2330
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:2334
 msgid "Artwork by"
 msgstr "Grafika"
 
@@ -1513,7 +1557,7 @@ msgstr "Grafika"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:165
+#: gtk/gtkaccellabel.c:179 gtk/gtkshortcutlabel.c:90 gtk/gtkshortcutlabel.c:126
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Shift"
 msgstr "Shift"
@@ -1523,7 +1567,7 @@ msgstr "Shift"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:171
+#: gtk/gtkaccellabel.c:185 gtk/gtkshortcutlabel.c:93 gtk/gtkshortcutlabel.c:128
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ctrl"
@@ -1533,7 +1577,7 @@ msgstr "Ctrl"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:177
+#: gtk/gtkaccellabel.c:191 gtk/gtkshortcutlabel.c:96 gtk/gtkshortcutlabel.c:130
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Alt"
 msgstr "Alt"
@@ -1543,7 +1587,8 @@ msgstr "Alt"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:828
+#: gtk/gtkaccellabel.c:872 gtk/gtkshortcutlabel.c:102
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:140
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Super"
 msgstr "Super"
@@ -1553,7 +1598,8 @@ msgstr "Super"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:841
+#: gtk/gtkaccellabel.c:885 gtk/gtkshortcutlabel.c:105
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:142
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Hyper"
 msgstr "Hyper"
@@ -1563,17 +1609,17 @@ msgstr "Hyper"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:855
+#: gtk/gtkaccellabel.c:899 gtk/gtkshortcutlabel.c:99 gtk/gtkshortcutlabel.c:144
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Meta"
 msgstr "Meta"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:872
+#: gtk/gtkaccellabel.c:916
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Space"
 msgstr "Medzerník"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:875
+#: gtk/gtkaccellabel.c:919 gtk/gtkshortcutlabel.c:154
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Backslash"
 msgstr "Spätná lomka"
@@ -1582,8 +1628,8 @@ msgstr "Spätná lomka"
 msgid "Other application…"
 msgstr "Iná aplikácia…"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:206 gtk/gtkappchooserdialog.c:213 gtk/gtkappchooserdialog.c:230
-#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:5
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:206 gtk/gtkappchooserdialog.c:213
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:230 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:5
 msgid "Select Application"
 msgstr "Výber aplikácie"
 
@@ -1638,8 +1684,8 @@ msgstr "Príbuzné aplikácie"
 msgid "Other Applications"
 msgstr "Ostatné aplikácie"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:339 gtk/gtkprintoperation-unix.c:481 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1453
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1583
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:341 gtk/gtkprintoperation-unix.c:481
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1453 gtk/inspector/prop-editor.c:1668
 msgid "Application"
 msgstr "Aplikácia"
 
@@ -1726,7 +1772,7 @@ msgstr ""
 #. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
 #. * will appear to the right of the month.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:798
+#: gtk/gtkcalendar.c:799
 msgid "calendar:MY"
 msgstr "calendar:MY"
 
@@ -1734,7 +1780,7 @@ msgstr "calendar:MY"
 #. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
 #. * to be the first day of the week, and so on.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:836
+#: gtk/gtkcalendar.c:837
 msgid "calendar:week_start:0"
 msgstr "calendar:week_start:1"
 
@@ -1743,7 +1789,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
 #. *
 #. * If you don't understand this, leave it as "2000"
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1861
+#: gtk/gtkcalendar.c:1862
 msgctxt "year measurement template"
 msgid "2000"
 msgstr "2000"
@@ -1758,7 +1804,7 @@ msgstr "2000"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1892 gtk/gtkcalendar.c:2570
+#: gtk/gtkcalendar.c:1893 gtk/gtkcalendar.c:2571
 #, c-format
 msgctxt "calendar:day:digits"
 msgid "%d"
@@ -1774,7 +1820,7 @@ msgstr "%d"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1924 gtk/gtkcalendar.c:2436
+#: gtk/gtkcalendar.c:1925 gtk/gtkcalendar.c:2437
 #, c-format
 msgctxt "calendar:week:digits"
 msgid "%d"
@@ -1790,7 +1836,7 @@ msgstr "%d"
 #. *
 #. * "%Y" is appropriate for most locales.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:2215
+#: gtk/gtkcalendar.c:2216
 msgctxt "calendar year format"
 msgid "%Y"
 msgstr "%Y"
@@ -1829,7 +1875,7 @@ msgstr "%d %%"
 # PM: treba to riesit v master vetve
 # DK: nahlas bug na rozdelenie
 # PK: podla kodu su obe titulok
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:183 gtk/gtkcolorbutton.c:383
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:189 gtk/gtkcolorbutton.c:390
 msgid "Pick a Color"
 msgstr "Výber farby"
 
@@ -2062,7 +2108,7 @@ msgctxt "Color channel"
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:423
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:445
 msgid "C_ustomize"
 msgstr "_Prispôsobiť"
 
@@ -2077,7 +2123,7 @@ msgid "default:mm"
 msgstr "default:mm"
 
 #. And show the custom paper dialog
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:405 gtk/gtkprintunixdialog.c:3318
+#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:405 gtk/gtkprintunixdialog.c:3303
 msgid "Manage Custom Sizes"
 msgstr "Správa vlastných veľkostí"
 
@@ -2130,73 +2176,78 @@ msgstr "_Pravý:"
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Okraje papiera"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9637 gtk/gtklabel.c:6620 gtk/gtktextview.c:9385
+#: gtk/gtkentry.c:9699 gtk/gtklabel.c:6688 gtk/gtktextview.c:9432
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Vystri_hnúť"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9641 gtk/gtklabel.c:6621 gtk/gtktextview.c:9389
+#: gtk/gtkentry.c:9703 gtk/gtklabel.c:6689 gtk/gtktextview.c:9436
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovať"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9645 gtk/gtklabel.c:6622 gtk/gtktextview.c:9391
+#: gtk/gtkentry.c:9707 gtk/gtklabel.c:6690 gtk/gtktextview.c:9438
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Vložiť"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9648 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1459 gtk/gtkfilechooserwidget.c:2257 gtk/gtklabel.c:6624
-#: gtk/gtktextview.c:9394
+#: gtk/gtkentry.c:9710 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1460
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2258 gtk/gtklabel.c:6692 gtk/gtktextview.c:9441
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9659 gtk/gtklabel.c:6633 gtk/gtktextview.c:9408
+#: gtk/gtkentry.c:9721 gtk/gtklabel.c:6701 gtk/gtktextview.c:9455
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vybr_ať všetko"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9837 gtk/gtktextview.c:9618
+#: gtk/gtkentry.c:9899 gtk/gtktextview.c:9665
 msgid "Select all"
 msgstr "Vybrať všetko"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9840 gtk/gtktextview.c:9621
+#: gtk/gtkentry.c:9902 gtk/gtktextview.c:9668
 msgid "Cut"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9843 gtk/gtktextview.c:9624
+#: gtk/gtkentry.c:9905 gtk/gtktextview.c:9671
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovať"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9846 gtk/gtktextview.c:9627
+#: gtk/gtkentry.c:9908 gtk/gtktextview.c:9674
 msgid "Paste"
 msgstr "Vložiť"
 
-#: gtk/gtkentry.c:10932
+#: gtk/gtkentry.c:11023
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Caps Lock je zapnutý"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:104
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:106
 msgid "Select a File"
 msgstr "Výber súboru"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:105 gtk/gtkplacessidebar.c:926
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:107 gtk/gtkplacessidebar.c:934
 msgid "Desktop"
 msgstr "Plocha"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:106 gtk/ui/gtkfilechooserbutton.ui:30
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:108 gtk/ui/gtkfilechooserbutton.ui:33
 msgid "(None)"
 msgstr "(žiaden)"
 
-#. Open item is always present
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:796 gtk/gtkplacessidebar.c:3426 gtk/gtkplacesview.c:1596
-msgid "_Open"
-msgstr "_Otvoriť"
-
 # priečinok
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2140
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2125
 msgid "Other…"
 msgstr "Iný…"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdialog.c:570
+#: gtk/gtkfilechooserdialog.c:575
 msgid "_Name"
 msgstr "_Názov"
 
+#. Open item is always present
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:371 gtk/gtkfilechoosernative.c:456
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3434 gtk/gtkplacesview.c:1601
+msgid "_Open"
+msgstr "_Otvoriť"
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:456 gtk/inspector/css-editor.c:258
+msgid "_Save"
+msgstr "_Uložiť"
+
 #. Translators: the first string is a path and the second string
 #. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
 #. * to translate.
@@ -2206,235 +2257,238 @@ msgstr "_Názov"
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:361
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:362
 msgid "Type name of new folder"
 msgstr "Zadajte názov nového priečinka"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:772
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:773
 msgid "The folder could not be created"
 msgstr "Priečinok nemohol byť vytvorený"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:785
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:786
 msgid ""
-"The folder could not be created, as a file with the same name already exists.  Try using a different name "
-"for the folder, or rename the file first."
+"The folder could not be created, as a file with the same name already "
+"exists.  Try using a different name for the folder, or rename the file first."
 msgstr ""
-"Priečinok nemohol byť vytvorený, pretože súbor s rovnakým názvom už existuje. Skúste použiť iný názov pre "
-"priečinok, alebo najskôr premenovať súbor."
+"Priečinok nemohol byť vytvorený, pretože súbor s rovnakým názvom už "
+"existuje. Skúste použiť iný názov pre priečinok, alebo najskôr premenovať "
+"súbor."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:799
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:800
 msgid "You need to choose a valid filename."
 msgstr "Mali by ste zvoliť platný názov súboru."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:802
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:803
 #, c-format
 msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
 msgstr "Nedá sa vytvoriť súbor v %s, pretože to nie je priečinok"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:810
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:811
 msgid "Cannot create file as the filename is too long"
 msgstr "Nedá sa vytvoriť súbor kvôli príliš dlhému názvu"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:811
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:812
 msgid "Try using a shorter name."
 msgstr "Skúste použiť kratší názov."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:821
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:822
 msgid "You may only select folders"
 msgstr "Môžete vybrať iba priečinky"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:822
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:823
 msgid "The item that you selected is not a folder try using a different item."
 msgstr "Vybraná položka nie je priečinkom. Pokúste sa vybrať inú položku."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:830
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:831
 msgid "Invalid file name"
 msgstr "Neplatný názov súboru"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:840
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:841
 msgid "The folder contents could not be displayed"
 msgstr "Obsah priečinka nemohol byť zobrazený"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:849
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:850
 msgid "The file could not be deleted"
 msgstr "Súbor nemohol byť odstránený"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:857
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:858
 msgid "The file could not be moved to the Trash"
 msgstr "Súbor nemohol byť presunutý do Koša"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1002
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1003
 msgid "A folder with that name already exists"
 msgstr "Priečinok s takým názvom už existuje"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1004
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1005
 msgid "A file with that name already exists"
 msgstr "Súbor s takým názvom už existuje"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1039
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1040
 msgid "A folder cannot be called “.”"
 msgstr "Priečinok nemôže byť nazvaný „.“"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1040
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1041
 msgid "A file cannot be called “.”"
 msgstr "Súbor nemôže byť nazvaný „.“"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1043
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1044
 msgid "A folder cannot be called “..”"
 msgstr "Priečinok nemôže byť nazvaný „..“"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1044
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1045
 msgid "A file cannot be called “..”"
 msgstr "Súbor nemôže byť nazvaný „..“"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1047
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1048
 msgid "Folder names cannot contain “/”"
 msgstr "Názvy priečinkov nemôžu obsahovať „/“"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1048
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1049
 msgid "File names cannot contain “/”"
 msgstr "Názvy súborov nemôžu obsahovať „/“"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1074
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1075
 msgid "Folder names should not begin with a space"
 msgstr "Názvy priečinkov by nemali začínať medzerou"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1075
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1076
 msgid "File names should not begin with a space"
 msgstr "Názvy súborov by nemali začínať medzerou"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1079
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1080
 msgid "Folder names should not end with a space"
 msgstr "Názvy priečinkov by nemali končiť medzerou"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1080
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1081
 msgid "File names should not end with a space"
 msgstr "Názvy súborov by nemali končiť medzerou"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1083
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1084
 msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
 msgstr "Priečinky s názvami začínajúcimi s „.“ sú skryté"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1084
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1085
 msgid "File names starting with a “.” are hidden"
 msgstr "Súbory s názvami začínajúcimi s „.“ sú skryté"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1454
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1455
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete natrvalo odstrániť „%s“?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1457
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1458
 #, c-format
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Ak položku odstránite, bude natrvalo stratená."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1591
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1592
 msgid "The file could not be renamed"
 msgstr "Súbor nemohol byť premenovaný"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1903
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1904
 msgid "Could not select file"
 msgstr "Nepodarilo sa vybrať súbor"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2252
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2253
 msgid "_Visit File"
 msgstr "P_rezrieť si tento súbor"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2253
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2254
 msgid "_Open With File Manager"
 msgstr "_Otvoriť v správcovi súborov"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2254
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2255
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "_Kopírovať umiestnenie"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2255
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2256
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "_Pridať do záložiek"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2256 gtk/gtkplacessidebar.c:2464 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:524
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2257 gtk/gtkplacessidebar.c:2472
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:524
 msgid "_Rename"
 msgstr "_Premenovať"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2258
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2259
 msgid "_Move to Trash"
 msgstr "_Presunúť do Koša"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2262
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2263
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Zobraziť _skryté súbory"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2263
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2264
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "Zobraziť stĺpec V_eľkosť"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2264
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2265
 msgid "Show _Time"
 msgstr "Zobraziť ča_s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2265
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2266
 msgid "Sort _Folders before Files"
 msgstr "Usporiadať _priečinky pred súbormi"
 
 #. this is the header for the location column in the print dialog
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2577 gtk/inspector/style-prop-list.ui:118 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:206
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:128
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2579 gtk/inspector/css-node-tree.ui:156
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:206 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:128
 msgid "Location"
 msgstr "Umiestnenie"
 
 #. Label
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2663
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2665
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Názov:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3284
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3286
 msgid "Searching"
 msgstr "Vyhľadávanie"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3289 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3303
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3291 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3305
 #, c-format
 msgid "Searching in %s"
 msgstr "Vyhľadáva sa v %s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3313
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3315
 msgid "Enter location"
 msgstr "Zadať umiestnenie"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3315
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3317
 msgid "Enter location or URL"
 msgstr "Zadať umiestnenie alebo URL"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4353 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7246 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:234
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4355 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7249
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:234
 msgid "Modified"
 msgstr "Zmenený"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4631
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4633
 #, c-format
 msgid "Could not read the contents of %s"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah %s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4635
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4637
 msgid "Could not read the contents of the folder"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah priečinka"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4756 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4802
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4758 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4804
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4758 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4804
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4760 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4806
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%H∶%M"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4762
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4764
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včera"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4770
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4772
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e. %b"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4774
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4776
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e. %b %Y"
 
@@ -2444,52 +2498,56 @@ msgstr "%-e. %b %Y"
 # datum
 #. Translators: We don't know whether this printer is
 #. * available to print to.
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5007 gtk/inspector/prop-editor.c:1586
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5009 gtk/inspector/prop-editor.c:1671
 #: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5046 gtk/gtkplacessidebar.c:911
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5048 gtk/gtkplacessidebar.c:919
 msgid "Home"
 msgstr "Domov"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5539
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5541
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "Nedá sa zmeniť priečinok, pretože nie je lokálny"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6316 gtk/gtkprintunixdialog.c:656
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6319 gtk/gtkprintunixdialog.c:658
 #, c-format
 msgid "A file named “%s” already exists.  Do you want to replace it?"
 msgstr "Súbor s názvom „%s“ už existuje. Chcete ho nahradiť?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6319 gtk/gtkprintunixdialog.c:660
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6322 gtk/gtkprintunixdialog.c:662
 #, c-format
-msgid "The file already exists in “%s”.  Replacing it will overwrite its contents."
+msgid ""
+"The file already exists in “%s”.  Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr "Súbor už existuje v „%s“. Nahradením prepíšete jeho obsah."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6324 gtk/gtkprintunixdialog.c:668
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6327 gtk/gtkprintunixdialog.c:670
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradiť"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6534
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6537
 msgid "You do not have access to the specified folder."
 msgstr "Nemáte oprávnenia na prístup do určeného priečinka."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7157
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7160
 msgid "Could not start the search process"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť proces hľadania"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7158
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7161
 msgid ""
-"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. Please make sure it is running."
-msgstr "Program nedokázal vytvoriť pripojenie k indexovaciemu démonovi. Uistite sa, že je spustený."
+"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
+"Please make sure it is running."
+msgstr ""
+"Program nedokázal vytvoriť pripojenie k indexovaciemu démonovi. Uistite sa, "
+"že je spustený."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7170
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7173
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "Nepodarilo sa odoslať požiadavku na hľadanie"
 
 # column name
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7463
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7466
 msgid "Accessed"
 msgstr "Použité"
 
@@ -2498,18 +2556,18 @@ msgstr "Použité"
 #. * token for the fake “File System” volume.  So, we’ll return a pointer to
 #. * this particular string.
 #.
-#: gtk/gtkfilesystem.c:48
+#: gtk/gtkfilesystem.c:49
 msgid "File System"
 msgstr "Súborový systém"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:361
+#: gtk/gtkfontbutton.c:365
 msgid "Sans 12"
 msgstr "Sans 12"
 
 # DK: nahlásil by som bug na rozdelenie pre obidva výskyty - jedno bude dialog title a druhé asi button label
 # PK: je to titulok podla zdrojaku
 # window title
-#: gtk/gtkfontbutton.c:474 gtk/gtkfontbutton.c:602
+#: gtk/gtkfontbutton.c:478 gtk/gtkfontbutton.c:610
 msgid "Pick a Font"
 msgstr "Výber písma"
 
@@ -2517,8 +2575,9 @@ msgstr "Výber písma"
 #. Translators, these strings are names for various 'standard' cover
 #. * pages that the printing system may support.
 #.
-#: gtk/gtkfontbutton.c:1213 gtk/inspector/general.c:226 gtk/inspector/general.c:227
-#: gtk/inspector/gestures.c:128 gtk/inspector/prop-editor.c:1200 gtk/inspector/size-groups.c:252
+#: gtk/gtkfontbutton.c:1224 gtk/inspector/general.c:226
+#: gtk/inspector/general.c:227 gtk/inspector/gestures.c:128
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1285 gtk/inspector/size-groups.c:252
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5322
 msgid "None"
 msgstr "(žiadna)"
@@ -2527,20 +2586,20 @@ msgstr "(žiadna)"
 msgid "OpenGL context creation failed"
 msgstr "Vytvárania kontextu OpenGL zlyhalo"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:397
+#: gtk/gtkheaderbar.c:398
 msgid "Application menu"
 msgstr "Ponuka aplikácie"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:459 gtk/gtkwindow.c:8685
+#: gtk/gtkheaderbar.c:460 gtk/gtkwindow.c:8840
 msgid "Close"
 msgstr "Zavrieť"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:2313 gtk/gtkicontheme.c:2377
+#: gtk/gtkicontheme.c:2324 gtk/gtkicontheme.c:2388
 #, c-format
 msgid "Icon '%s' not present in theme %s"
 msgstr "Ikona „%s“ nie je súčasťou témy %s"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:4016 gtk/gtkicontheme.c:4383
+#: gtk/gtkicontheme.c:4027 gtk/gtkicontheme.c:4394
 msgid "Failed to load icon"
 msgstr "Zlyhalo načítanie ikony"
 
@@ -2569,29 +2628,29 @@ msgctxt "input method menu"
 msgid "System (%s)"
 msgstr "Systémová (%s)"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1242 gtk/gtkmessagedialog.c:376
+#: gtk/gtkinfobar.c:1250 gtk/gtkmessagedialog.c:378
 msgid "Information"
 msgstr "Informácie"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1246 gtk/gtkmessagedialog.c:380
+#: gtk/gtkinfobar.c:1254 gtk/gtkmessagedialog.c:382
 msgid "Question"
 msgstr "Otázka"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1250 gtk/gtkmessagedialog.c:384
+#: gtk/gtkinfobar.c:1258 gtk/gtkmessagedialog.c:386
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1254 gtk/gtkmessagedialog.c:388
+#: gtk/gtkinfobar.c:1262 gtk/gtkmessagedialog.c:390
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
 #. Open Link
-#: gtk/gtklabel.c:6601
+#: gtk/gtklabel.c:6669
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otvoriť odkaz"
 
 #. Copy Link Address
-#: gtk/gtklabel.c:6610
+#: gtk/gtklabel.c:6678
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Kopírovať _adresu odkazu"
 
@@ -2631,7 +2690,9 @@ msgstr "%s: chýba názov aplikácie"
 #: gtk/gtk-launch.c:121
 #, c-format
 msgid "Creating AppInfo from id not supported on non unix operating systems"
-msgstr "Vytvorenie informácií o aplikácii z identifikátora je podporované iba na operačných systémoch unix"
+msgstr ""
+"Vytvorenie informácií o aplikácii z identifikátora je podporované iba na "
+"operačných systémoch unix"
 
 #. Translators: the first %s is the program name, the second one
 #. is the application name.
@@ -2647,26 +2708,26 @@ msgstr "%s: neexistuje aplikácia %s"
 msgid "%s: error launching application: %s\n"
 msgstr "%s: chyba pri spúšťaní aplikácie: %s\n"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:408
+#: gtk/gtklinkbutton.c:419
 msgid "Copy URL"
 msgstr "Kopírovať URL"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:571
+#: gtk/gtklinkbutton.c:582
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Neplatné URI"
 
 # button
-#: gtk/gtklockbutton.c:272 gtk/ui/gtklockbutton.ui:28
+#: gtk/gtklockbutton.c:276 gtk/ui/gtklockbutton.ui:28
 msgid "Lock"
 msgstr "Uzamknúť"
 
 # button
-#: gtk/gtklockbutton.c:281 gtk/ui/gtklockbutton.ui:39
+#: gtk/gtklockbutton.c:285 gtk/ui/gtklockbutton.ui:39
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odomknúť"
 
 # tooltip
-#: gtk/gtklockbutton.c:290
+#: gtk/gtklockbutton.c:294
 msgid ""
 "Dialog is unlocked.\n"
 "Click to prevent further changes"
@@ -2675,7 +2736,7 @@ msgstr ""
 "Kliknutím zabránite ďalším zmenám"
 
 # tooltip
-#: gtk/gtklockbutton.c:299
+#: gtk/gtklockbutton.c:303
 msgid ""
 "Dialog is locked.\n"
 "Click to make changes"
@@ -2683,7 +2744,7 @@ msgstr ""
 "Dialógové okno je uzamknuté.\n"
 "Kliknutím povolíte zmeny"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:308
+#: gtk/gtklockbutton.c:312
 msgid ""
 "System policy prevents changes.\n"
 "Contact your system administrator"
@@ -2739,65 +2800,65 @@ msgstr "Zobrazí voľby GTK+"
 msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:946
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:948
 msgid "_No"
 msgstr "_Nie"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:947
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:949
 msgid "_Yes"
 msgstr "Án_o"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:544
+#: gtk/gtkmountoperation.c:546
 msgid "Co_nnect"
 msgstr "Prip_ojiť"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:620
+#: gtk/gtkmountoperation.c:622
 msgid "Connect As"
 msgstr "Pripojiť ako"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:629
+#: gtk/gtkmountoperation.c:631
 msgid "_Anonymous"
 msgstr "_Anonymný"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:638
+#: gtk/gtkmountoperation.c:640
 msgid "Registered U_ser"
 msgstr "_Registrovaný používateľ"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:649
+#: gtk/gtkmountoperation.c:651
 msgid "_Username"
 msgstr "Po_užívateľské meno"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:654
+#: gtk/gtkmountoperation.c:656
 msgid "_Domain"
 msgstr "_Doména"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:660
+#: gtk/gtkmountoperation.c:662
 msgid "_Password"
 msgstr "_Heslo"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:682
+#: gtk/gtkmountoperation.c:684
 msgid "Forget password _immediately"
 msgstr "Heslo _ihneď zabudnúť"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:692
+#: gtk/gtkmountoperation.c:694
 msgid "Remember password until you _logout"
 msgstr "Zapamätať heslo do odh_lásenia"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:702
+#: gtk/gtkmountoperation.c:704
 msgid "Remember _forever"
 msgstr "Zapamätať _navždy"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1091
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1093
 #, c-format
 msgid "Unknown Application (PID %d)"
 msgstr "Neznáma aplikácia (PID %d)"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1274
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1278
 #, c-format
 msgid "Unable to end process"
 msgstr "Nie je možné ukončiť proces"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1313
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1317
 msgid "_End Process"
 msgstr "_Ukončiť proces"
 
@@ -2832,7 +2893,7 @@ msgstr "Z shell"
 msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
 msgstr "Nedá sa ukončiť proces s PID %d: %s"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:5153 gtk/gtknotebook.c:7882
+#: gtk/gtknotebook.c:5325 gtk/gtknotebook.c:8011
 #, c-format
 msgid "Page %u"
 msgstr "Stránka č. %u"
@@ -2864,275 +2925,278 @@ msgstr ""
 " Horný: %s %s\n"
 " Spodný: %s %s"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:878 gtk/gtkprintunixdialog.c:3372
+#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:878 gtk/gtkprintunixdialog.c:3357
 msgid "Manage Custom Sizes…"
 msgstr "Správa vlastných veľkostí…"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:900 gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:31 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:857
+#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:900 gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:31
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:857
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Nastavenie strany"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:1587
+#: gtk/gtkpathbar.c:1588
 msgid "File System Root"
 msgstr "Koreň súborového systému"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:900
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:908
 msgid "Recent"
 msgstr "Nedávne"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:902
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:910
 msgid "Recent files"
 msgstr "Nedávne súbory"
 
 #  tooltip
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:913
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:921
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Otvorí váš osobný priečinok"
 
 # tooltip
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:928
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:936
 msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
 msgstr "Otvorí obsah vašej plochy v priečinku"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:942
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:950
 msgid "Enter Location"
 msgstr "Zadať umiestnenie"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:944
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:952
 msgid "Manually enter a location"
 msgstr "Umožní zadať umiestnenie ručne"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:955
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:963
 msgid "Trash"
 msgstr "Kôš"
 
 # tooltip
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:957
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:965
 msgid "Open the trash"
 msgstr "Otvorí Kôš"
 
 #  tooltip (all 3x)
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1026 gtk/gtkplacessidebar.c:1054 gtk/gtkplacessidebar.c:1261
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1034 gtk/gtkplacessidebar.c:1062
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1269
 #, c-format
 msgid "Mount and open “%s”"
 msgstr "Pripojí a otvorí „%s“"
 
 #  tooltip
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1141
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1149
 msgid "Open the contents of the file system"
 msgstr "Otvorí obsah súborového systému"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1225
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1233
 msgid "New bookmark"
 msgstr "Nová záložka"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1227
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1235
 msgid "Add a new bookmark"
 msgstr "Pridať novú záložku"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1240
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1248
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "Pripojiť k serveru"
 
 #  tooltip
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1242
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1250
 msgid "Connect to a network server address"
 msgstr "Pripojí k sieťovej adrese servera"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1304
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1312
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Ďalšie umiestnenia"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1305
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1313
 msgid "Show other locations"
 msgstr "Zobraziť ďalšie umiestnenia"
 
 #. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2095 gtk/gtkplacessidebar.c:3446
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2103 gtk/gtkplacessidebar.c:3454
 msgid "_Start"
 msgstr "_Spustiť"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2096 gtk/gtkplacessidebar.c:3447
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2104 gtk/gtkplacessidebar.c:3455
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Zastaviť"
 
 #. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2103
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2111
 msgid "_Power On"
 msgstr "_Zapnúť"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2104
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2112
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Bezpečne odstrániť jednotku"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2108
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2116
 msgid "_Connect Drive"
 msgstr "_Pripojiť jednotku"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2109
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2117
 msgid "_Disconnect Drive"
 msgstr "O_dpojiť jednotku"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2113
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2121
 msgid "_Start Multi-disk Device"
 msgstr "_Spustiť viac diskové zariadenie"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2114
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2122
 msgid "_Stop Multi-disk Device"
 msgstr "_Zastaviť viac diskové zariadenie"
 
 # button
 #. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2119
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2127
 msgid "_Unlock Device"
 msgstr "_Odomknúť zariadenie"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2120
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2128
 msgid "_Lock Device"
 msgstr "_Uzamknúť zariadenie"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2158 gtk/gtkplacessidebar.c:3194
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2166 gtk/gtkplacessidebar.c:3202
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť „%s“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2188
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2196
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Nepodarilo sa pristúpiť k „%s“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2389
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2397
 msgid "This name is already taken"
 msgstr "Tento názov je už zadaný"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2458 gtk/inspector/actions.ui:52 gtk/inspector/classes-list.ui:80
-#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:17 gtk/inspector/object-tree.ui:109 gtk/inspector/signals-list.ui:90
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:188 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:498
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2466 gtk/inspector/actions.ui:52
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:59 gtk/inspector/object-tree.ui:109
+#: gtk/inspector/signals-list.ui:90 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:188
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:498
 msgid "Name"
 msgstr "Názov"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2658
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2666
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount “%s”"
 msgstr "Nepodarilo sa odpojiť „%s“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2911
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2919
 #, c-format
 msgid "Unable to stop “%s”"
 msgstr "Nepodarilo sa zastaviť „%s“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2940
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2948
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Nepodarilo sa vysunúť „%s“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2969 gtk/gtkplacessidebar.c:2998
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2977 gtk/gtkplacessidebar.c:3006
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Nepodarilo sa vysunúť %s"
 
 # DK: je tam dobre to mnozne cislo? "médií" ?
 # PK: podla mna ano, proste ci su nove media
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3146
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3154
 #, c-format
 msgid "Unable to poll “%s” for media changes"
 msgstr "Nepodarilo sa skontrolovať „%s“ na zmenu nosiča"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3429 gtk/gtkplacesview.c:1606
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3437 gtk/gtkplacesview.c:1611
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Otvoriť na novej _karte"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3432 gtk/gtkplacesview.c:1617
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3440 gtk/gtkplacesview.c:1622
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Otvoriť v novom _okne"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3436
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3444
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "_Pridať záložku"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3437
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3445
 msgid "_Remove"
 msgstr "O_dstrániť"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3438
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3446
 msgid "Rename…"
 msgstr "Premenovať…"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3442 gtk/gtkplacesview.c:1651
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3450 gtk/gtkplacesview.c:1656
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3443 gtk/gtkplacesview.c:1641
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3451 gtk/gtkplacesview.c:1646
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Odpojiť"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3444
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3452
 msgid "_Eject"
 msgstr "_Vysunúť"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3445
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3453
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "_Zistiť nosič"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3894 gtk/gtkplacesview.c:1049
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3899 gtk/gtkplacesview.c:1054
 msgid "Computer"
 msgstr "Počítač"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:877
+#: gtk/gtkplacesview.c:882
 msgid "Searching for network locations"
 msgstr "Vyhľadávajú sa sieťové umiestnenia"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:884
+#: gtk/gtkplacesview.c:889
 msgid "No network locations found"
 msgstr "Nenašli sa žiadne sieťové umiestnenia"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: gtk/gtkplacesview.c:1159 gtk/gtkplacesview.c:1203 gtk/gtkplacesview.c:1254
+#: gtk/gtkplacesview.c:1164 gtk/gtkplacesview.c:1208 gtk/gtkplacesview.c:1259
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Nepodarilo sa pristúpiť k umiestneniu"
 
 #. Restore from Cancel to Connect
-#: gtk/gtkplacesview.c:1176 gtk/ui/gtkplacesview.ui:224
+#: gtk/gtkplacesview.c:1181 gtk/ui/gtkplacesview.ui:221
 msgid "Con_nect"
 msgstr "Prip_ojiť"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: gtk/gtkplacesview.c:1317
+#: gtk/gtkplacesview.c:1322
 msgid "Unable to unmount volume"
 msgstr "Nepodarilo sa odpojiť zväzok"
 
 #. Allow to cancel the operation
-#: gtk/gtkplacesview.c:1399
+#: gtk/gtkplacesview.c:1404
 msgid "Cance_l"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1641
+#: gtk/gtkplacesview.c:1646
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "O_dpojiť"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1651
+#: gtk/gtkplacesview.c:1656
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1816
+#: gtk/gtkplacesview.c:1821
 msgid "Unable to get remote server location"
 msgstr "Nie je možné získať umiestnenie vzdialeného servera"
 
 #  heading
-#: gtk/gtkplacesview.c:1953 gtk/gtkplacesview.c:1962
+#: gtk/gtkplacesview.c:1958 gtk/gtkplacesview.c:1967
 msgid "Networks"
 msgstr "Siete"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1953 gtk/gtkplacesview.c:1962
+#: gtk/gtkplacesview.c:1958 gtk/gtkplacesview.c:1967
 msgid "On This Computer"
 msgstr "Na tomto počítači"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:323
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:344
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojí"
 
 # tooltip
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:323 gtk/ui/gtkplacesviewrow.ui:58
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:344 gtk/ui/gtkplacesviewrow.ui:55
 msgid "Unmount"
 msgstr "Odpojí"
 
@@ -3232,7 +3296,8 @@ msgstr "Chyba pri vytváraní náhľadu"
 #: gtk/gtkprintoperation.c:3055
 #, c-format
 msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
-msgstr "Najpravdepodobnejšia príčina je, že sa nepodarilo vytvoriť dočasný súbor."
+msgstr ""
+"Najpravdepodobnejšia príčina je, že sa nepodarilo vytvoriť dočasný súbor."
 
 #: gtk/gtkprintoperation-unix.c:308
 msgid "Error launching preview"
@@ -3247,7 +3312,8 @@ msgid "Out of paper"
 msgstr "Došiel papier"
 
 #. Translators: this is a printer status.
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:621 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2524
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:621
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2524
 msgid "Paused"
 msgstr "Pozastavená"
 
@@ -3271,7 +3337,8 @@ msgstr "Neplatný argument pre CreateDC"
 msgid "Error from StartDoc"
 msgstr "Chyba zo StartDoc"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1709 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1732 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1780
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1709 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1732
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1780
 msgid "Not enough free memory"
 msgstr "Nedostatok voľnej pamäte"
 
@@ -3292,19 +3359,19 @@ msgstr "Neplatný popisovač pre PrintDlgEx"
 msgid "Unspecified error"
 msgstr "Nešpecifikovaná chyba"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:737
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:739
 msgid "Pre_view"
 msgstr "_Náhľad"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:739
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:741
 msgid "_Print"
 msgstr "_Tlačiť"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:847
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:851
 msgid "Getting printer information failed"
 msgstr "Získavanie informácií o tlačiarni zlyhalo"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2054
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2058
 msgid "Getting printer information…"
 msgstr "Získavajú sa informácie o tlačiarni…"
 
@@ -3314,78 +3381,86 @@ msgstr "Získavajú sa informácie o tlačiarni…"
 #. Translators: These strings name the possible arrangements of
 #. * multiple pages on a sheet when printing
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3101 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5271
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3086
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5271
 msgid "Left to right, top to bottom"
 msgstr "Zľava doprava, zhora nadol"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3101 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5271
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3086
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5271
 msgid "Left to right, bottom to top"
 msgstr "Zľava doprava, zdola nahor"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3102 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5272
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3087
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5272
 msgid "Right to left, top to bottom"
 msgstr "Sprava doľava, zhora nadol"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3102 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5272
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3087
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5272
 msgid "Right to left, bottom to top"
 msgstr "Sprava doľava, zdola nahor"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3103 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5273
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3088
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5273
 msgid "Top to bottom, left to right"
 msgstr "Zhora nadol, zľava doprava"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3103 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5273
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3088
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5273
 msgid "Top to bottom, right to left"
 msgstr "Zhora nadol, sprava doľava"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3104 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5274
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3089
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5274
 msgid "Bottom to top, left to right"
 msgstr "Zdola nahor, zľava doprava"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3104 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5274
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3089
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5274
 msgid "Bottom to top, right to left"
 msgstr "Zdola nahor, sprava doľava"
 
 #. Translators, this string is used to label the option in the print
 #. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3108 gtk/gtkprintunixdialog.c:3121
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3093 gtk/gtkprintunixdialog.c:3106
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5351
 msgid "Page Ordering"
 msgstr "Poradie stránok"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3137
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3122
 msgid "Left to right"
 msgstr "Zľava doprava"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3138
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3123
 msgid "Right to left"
 msgstr "Sprava doľava"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3150
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3135
 msgid "Top to bottom"
 msgstr "Zhora nadol"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3151
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3136
 msgid "Bottom to top"
 msgstr "Zdola nahor"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3394
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3379
 msgid "Print"
 msgstr "Tlačiť"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:449
+#: gtk/gtkprogressbar.c:600
 #, c-format
 msgctxt "progress bar label"
 msgid "%.0f %%"
 msgstr "%.0f %%"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1076 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1113
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1077 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1114
 #, c-format
 msgid "No item for URI '%s' found"
 msgstr "Nebola nájdená položka pre URI „%s“"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1240
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1241
 msgid "Untitled filter"
 msgstr "Filter bez názvu"
 
@@ -3461,8 +3536,9 @@ msgctxt "recent menu label"
 msgid "%d. %s"
 msgstr "%d. %s"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1042 gtk/gtkrecentmanager.c:1055 gtk/gtkrecentmanager.c:1192
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1202 gtk/gtkrecentmanager.c:1254 gtk/gtkrecentmanager.c:1263
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:1042 gtk/gtkrecentmanager.c:1055
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:1192 gtk/gtkrecentmanager.c:1202
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:1254 gtk/gtkrecentmanager.c:1263
 #: gtk/gtkrecentmanager.c:1278
 #, c-format
 msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
@@ -3471,17 +3547,88 @@ msgstr "Nepodarilo sa nájsť položku s URI „%s“"
 #: gtk/gtkrecentmanager.c:2468
 #, c-format
 msgid "No registered application with name '%s' for item with URI '%s' found"
-msgstr "Pre položku s URI „%2$s“ nebola nájdená žiadna registrovaná aplikácia s názvom „%1$s“"
+msgstr ""
+"Pre položku s URI „%2$s“ nebola nájdená žiadna registrovaná aplikácia s "
+"názvom „%1$s“"
 
-#: gtk/gtksearchentry.c:369
+#: gtk/gtksearchentry.c:371
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadanie"
 
+#. Translators: This string is used to mark left/right variants of modifier
+#. * keys in the shortcut window (e.g. Control_L vs Control_R). Please keep
+#. * this string very short, ideally just a single character, since it will
+#. * be rendered as part of the key.
+#.
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:68
+msgctxt "keyboard side marker"
+msgid "L"
+msgstr "Ľ"
+
+#. Translators: This string is used to mark left/right variants of modifier
+#. * keys in the shortcut window (e.g. Control_L vs Control_R). Please keep
+#. * this string very short, ideally just a single character, since it will
+#. * be rendered as part of the key.
+#.
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:81
+msgctxt "keyboard side marker"
+msgid "R"
+msgstr "P"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:449
+msgid "_Show All"
+msgstr "_Zobraziť všetky"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:133
+msgid "Two finger pinch"
+msgstr "Potiahnutie dvoma prstami"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:137
+msgid "Two finger stretch"
+msgstr "Roztiahnutie dvoch prstov"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:141
+msgid "Rotate clockwise"
+msgstr "Otočenie doprava"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:145
+msgid "Rotate counterclockwise"
+msgstr "Otočenie doľava"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:149
+msgid "Two finger swipe left"
+msgstr "Potiahnutie dvoma prstami doľava"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:153
+msgid "Two finger swipe right"
+msgstr "Potiahnutie dvoma prstami doprava"
+
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:868
+msgid "Shortcuts"
+msgstr "Klávesové skratky"
+
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:873
+msgid "Search Results"
+msgstr "Výsledky vyhľadávania"
+
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:927
+msgid "Search Shortcuts"
+msgstr "Vyhľadajte klávesové skratky"
+
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:992 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:309
+msgid "No Results Found"
+msgstr "Nenašli sa žiadne výsledky"
+
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:999 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:323
+#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:181
+msgid "Try a different search"
+msgstr "Skúste vyhľadať niečo iné"
+
 #. Translators: if the "on" state label requires more than three
 #. * glyphs then use MEDIUM VERTICAL BAR (U+2759) as the text for
 #. * the state
 #.
-#: gtk/gtkswitch.c:382 gtk/gtkswitch.c:432 gtk/gtkswitch.c:628
+#: gtk/gtkswitch.c:391 gtk/gtkswitch.c:441 gtk/gtkswitch.c:627
 msgctxt "switch"
 msgid "ON"
 msgstr "❙"
@@ -3489,7 +3636,7 @@ msgstr "❙"
 #. Translators: if the "off" state label requires more than three
 #. * glyphs then use WHITE CIRCLE (U+25CB) as the text for the state
 #.
-#: gtk/gtkswitch.c:390 gtk/gtkswitch.c:433 gtk/gtkswitch.c:643
+#: gtk/gtkswitch.c:399 gtk/gtkswitch.c:442 gtk/gtkswitch.c:642
 msgctxt "switch"
 msgid "OFF"
 msgstr "○"
@@ -3555,8 +3702,8 @@ msgstr "Bola nájdená anonymná značka a značky sa nemôžu vytvárať."
 msgid "Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created."
 msgstr "Značka „%s“ v zásobníku neexistuje a značky sa nemôžu vytvárať."
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1161 gtk/gtktextbufferserialize.c:1236 gtk/gtktextbufferserialize.c:1341
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1415
+#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1161 gtk/gtktextbufferserialize.c:1236
+#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1341 gtk/gtktextbufferserialize.c:1415
 #, c-format
 msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
 msgstr "Element <%s> nie je povolený po <%s>"
@@ -3573,8 +3720,10 @@ msgstr "„%s“ nie je platná hodnota atribútu"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1210
 #, c-format
-msgid "\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
-msgstr "Hodnota „%s“ nemôže byť prevedená na hodnotu typu „%s“ pre atribút „%s“"
+msgid ""
+"\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
+msgstr ""
+"Hodnota „%s“ nemôže byť prevedená na hodnotu typu „%s“ pre atribút „%s“"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1219
 #, c-format
@@ -3610,8 +3759,11 @@ msgid "Serialized data is malformed"
 msgstr "Serializované údaje sú zdeformované"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1886
-msgid "Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
-msgstr "Serializované údaje sú zdeformované. Prvá sekcia nie je GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
+msgid ""
+"Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
+msgstr ""
+"Serializované údaje sú zdeformované. Prvá sekcia nie je "
+"GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
 
 #: gtk/gtktextutil.c:57
 msgid "LRM _Left-to-right mark"
@@ -3676,21 +3828,23 @@ msgctxt "volume percentage"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:12101
+#: gtk/gtkwindow.c:12233
 #, c-format
 msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
 msgstr "Chcete použiť nástroj Inšpektor GTK+?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:12103
+#: gtk/gtkwindow.c:12235
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify the internals of any GTK+ "
-"application. Using it may cause the application to break or crash."
+"GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify "
+"the internals of any GTK+ application. Using it may cause the application to "
+"break or crash."
 msgstr ""
-"Inšpektor GTK+ je interaktývny ladiaci nástroj, pomocou ktorého je možné preskúmať a meniť interné "
-"vlastnosti ľubovolnej aplikácie GTK+. Jeho používaním môžete spôsobiť neočakávanie chovanie alebo pád."
+"Inšpektor GTK+ je interaktývny ladiaci nástroj, pomocou ktorého je možné "
+"preskúmať a meniť interné vlastnosti ľubovolnej aplikácie GTK+. Jeho "
+"používaním môžete spôsobiť neočakávanie chovanie alebo pád."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:12108
+#: gtk/gtkwindow.c:12240
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Nezobrazovať túto správu znovu"
 
@@ -3698,7 +3852,8 @@ msgstr "Nezobrazovať túto správu znovu"
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: gtk/inspector/action-editor.c:302 gtk/inspector/actions.ui:91 gtk/inspector/misc-info.ui:110
+#: gtk/inspector/action-editor.c:302 gtk/inspector/actions.ui:91
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:98 gtk/inspector/misc-info.ui:110
 msgid "State"
 msgstr "Stav"
 
@@ -3714,68 +3869,60 @@ msgstr "Povolené"
 msgid "Parameter Type"
 msgstr "Typ parametra"
 
-#: gtk/inspector/classes-list.c:124
-msgid "New class"
-msgstr "Nová trieda"
-
-#: gtk/inspector/classes-list.c:128
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zrušiť"
-
-#: gtk/inspector/classes-list.c:135
-msgid "Class name"
-msgstr "Názov triedy"
-
-#: gtk/inspector/classes-list.ui:22
-msgid "Add a class"
-msgstr "Pridať triedu"
-
-#: gtk/inspector/classes-list.ui:43
-msgid "Restore defaults for this widget"
-msgstr "Obnoviť predvolené hodnoty pre tento ovládací prvok"
-
-#: gtk/inspector/css-editor.c:90 gtk/inspector/css-editor.c:96
+#: gtk/inspector/css-editor.c:148 gtk/inspector/css-editor.c:154
 msgid "You can type here any CSS rule recognized by GTK+."
 msgstr "Sem môžete napísať ľubovoľné pravidlo CSS platné v systéme GTK+"
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:91 gtk/inspector/css-editor.c:97
-msgid "You can temporarily disable this custom CSS by clicking on the “Pause” button above."
+#: gtk/inspector/css-editor.c:149 gtk/inspector/css-editor.c:155
+msgid ""
+"You can temporarily disable this custom CSS by clicking on the “Pause” "
+"button above."
 msgstr ""
-"Aplikáciu tohoto vlastného pravidla CSS môžete dočasne zakázať kliknutím na tlačidlo „Pozastaviť“ vyššie."
+"Aplikáciu tohoto vlastného pravidla CSS môžete dočasne zakázať kliknutím na "
+"tlačidlo „Pozastaviť“ vyššie."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:92
+#: gtk/inspector/css-editor.c:150
 msgid "Changes are applied instantly and globally, for the whole application."
 msgstr "Zmeny sa prejavia okamžite a globálne pre celú aplikáciu."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:98
+#: gtk/inspector/css-editor.c:156
 msgid "Changes are applied instantly, only for this selected widget."
 msgstr "Zmeny sa prejavia okamžite len pre tento vybratý ovládací prvok."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:160
+#: gtk/inspector/css-editor.c:218
 #, c-format
 msgid "Saving CSS failed"
 msgstr "Ukladanie pravidla CSS zlyhalo"
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:200
-msgid "_Save"
-msgstr "_Uložiť"
-
-#: gtk/inspector/css-editor.ui:31
+#: gtk/inspector/css-editor.ui:34
 msgid "Disable this custom CSS"
 msgstr "Zakázať toto vlastné pravidlo CSS"
 
-#: gtk/inspector/css-editor.ui:52
+#: gtk/inspector/css-editor.ui:55
 msgid "Save the current CSS"
 msgstr "Uložiť aktuálne pravidlo CSS"
 
-#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:30
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:46 gtk/inspector/statistics.ui:53
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:72
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:43
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:85
 msgid "Classes"
 msgstr "Triedy"
 
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:125 gtk/inspector/prop-list.ui:89
+msgid "Property"
+msgstr "Vlastnosť"
+
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:140 gtk/inspector/prop-list.ui:105
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:291
+msgid "Value"
+msgstr "Hodnota"
+
 #: gtk/inspector/data-list.ui:15
 msgid "Show data"
 msgstr "Zobraziť údaje"
@@ -3828,7 +3975,7 @@ msgstr "Nepomenovaná sekcia"
 msgid "Label"
 msgstr "Menovka"
 
-#: gtk/inspector/menu.ui:48 gtk/inspector/prop-editor.c:1300
+#: gtk/inspector/menu.ui:48 gtk/inspector/prop-editor.c:1385
 msgid "Action"
 msgstr "Akcia"
 
@@ -3852,8 +3999,9 @@ msgstr "Zostaviteľné ID"
 msgid "Default Widget"
 msgstr "Predvolený ovládací prvok"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:200 gtk/inspector/misc-info.ui:244 gtk/inspector/prop-editor.c:1003
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1183 gtk/inspector/prop-editor.c:1308 gtk/inspector/prop-editor.c:1419
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:200 gtk/inspector/misc-info.ui:244
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1071 gtk/inspector/prop-editor.c:1268
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1393 gtk/inspector/prop-editor.c:1504
 #: gtk/inspector/window.ui:268
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
@@ -3867,66 +4015,70 @@ msgid "Mnemonic Label"
 msgstr "Mnemotechnická menovka"
 
 #: gtk/inspector/misc-info.ui:301
+msgid "Request mode"
+msgstr "Režim požiadaviek"
+
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:335
 msgid "Allocated size"
 msgstr "Obsadená veľkosť"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:335
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:369
 msgid "Clip area"
 msgstr "Oblasť výrezu"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:369
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:403
 msgid "Tick callback"
 msgstr "Spätné volanie pri zaškrtnutí"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:405
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:439
 msgid "Frame count"
 msgstr "Počet snímkov"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:439
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:473
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Frekvencia snímok"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:473
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:507
 msgid "Accessible role"
 msgstr "Úloha v prístupnosti"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:507
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:541
 msgid "Accessible name"
 msgstr "Prístupný názov"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:543
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:577
 msgid "Accessible description"
 msgstr "Prístupný popis"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:577
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:611
 msgid "Mapped"
 msgstr "Zmapované"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:613
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:647
 msgid "Realized"
 msgstr "Zrealizované"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:649
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:683
 msgid "Is Toplevel"
 msgstr "Je najvyššej úrovne"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:685
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:719
 msgid "Child Visible"
 msgstr "Viditeľný potomok"
 
 #: gtk/inspector/object-hierarchy.ui:32
-msgid "Object Hierarchy"
-msgstr "Usporiadanie objektov"
+msgid "Class Hierarchy"
+msgstr "Usporiadanie tried"
 
 #: gtk/inspector/object-tree.ui:94
 msgid "Object"
 msgstr "Objekt"
 
-#: gtk/inspector/object-tree.ui:139 gtk/inspector/window.ui:312
+#: gtk/inspector/object-tree.ui:141
 msgid "Style Classes"
 msgstr "Triedy štýlov"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:615
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:679
 #, c-format
 msgid "Pointer: %p"
 msgstr "Ukazovateľ: %p"
@@ -3935,92 +4087,84 @@ msgstr "Ukazovateľ: %p"
 # PK: prever
 # PM: v master vetve
 # datum
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:630
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:694
 msgctxt "type name"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:631
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:695
 #, c-format
 msgid "Object: %p (%s)"
 msgstr "Objekt: %p (%s)"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1056
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1141
 #, c-format
 msgid "Uneditable property type: %s"
 msgstr "Neupravovateľný typ vlastnosti: %s"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1174
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1259
 msgid "Attribute mapping"
 msgstr "Mapovanie atribútov"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1179
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1264
 msgid "Model:"
 msgstr "Vzor:"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1180
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1265
 #, c-format
 msgid "%p (%s)"
 msgstr "%p (%s)"
 
 #  atk name
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1190
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1275
 msgid "Column:"
 msgstr "Stĺpec:"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1304
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1389
 #, c-format
 msgid "Defined at: %p (%s)"
 msgstr "Definovaný na: %p (%s)"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1368 gtk/inspector/prop-editor.c:1384
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1453 gtk/inspector/prop-editor.c:1469
 msgid "inverted"
 msgstr "Prevrátený"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1400
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1485
 msgid "bidirectional, inverted"
 msgstr "Obojsmerný, prevrátený"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1405 gtk/inspector/prop-editor.c:1501
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1490 gtk/inspector/prop-editor.c:1586
 msgid "bidirectional"
 msgstr "Obojsmerný"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1410
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1495
 msgid "Binding:"
 msgstr "Previazanie:"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1520
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1605
 msgid "Setting:"
 msgstr "Nastavenie:"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1560
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1645
 msgid "Source:"
 msgstr "Zdroj:"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1562
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1647
 msgid "Reset"
 msgstr "Obnoviť"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1573
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1658
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1576
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1661
 msgid "Theme"
 msgstr "Téma"
 
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1579
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1664
 msgid "XSettings"
 msgstr "Nastavenia X"
 
-#: gtk/inspector/prop-list.ui:89 gtk/inspector/style-prop-list.ui:86
-msgid "Property"
-msgstr "Vlastnosť"
-
-#: gtk/inspector/prop-list.ui:105 gtk/inspector/style-prop-list.ui:101 gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:291
-msgid "Value"
-msgstr "Hodnota"
-
 #: gtk/inspector/prop-list.ui:123
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribút"
@@ -4093,10 +4237,6 @@ msgstr "Zvislý"
 msgid "Both"
 msgstr "Obojaký"
 
-#: gtk/inspector/statistics.ui:53
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
-
 #: gtk/inspector/statistics.ui:68
 msgid "Self 1"
 msgstr "Samotne 1"
@@ -4125,19 +4265,19 @@ msgstr "Kumulatívne"
 msgid "Enable statistics with GOBJECT_DEBUG=instance-count"
 msgstr "Povoliť štatistiky s GOBJECT_DEBUG=instance-count"
 
-#: gtk/inspector/visual.c:263 gtk/inspector/visual.c:278
+#: gtk/inspector/visual.c:262 gtk/inspector/visual.c:277
 msgid "Theme is hardcoded by GTK_THEME"
 msgstr "Téma je vynútená podľa premennej prostredia GTK_THEME"
 
-#: gtk/inspector/visual.c:453
+#: gtk/inspector/visual.c:452
 msgid "Backend does not support window scaling"
 msgstr "Obslužný program nepodporuje škálovanie okna"
 
-#: gtk/inspector/visual.c:492
+#: gtk/inspector/visual.c:491
 msgid "Setting is hardcoded by GTK_TEST_TOUCHSCREEN"
 msgstr "Nastavenie je vynútené z premennej prostredia GTK_TEST_TOUCHSCREEN"
 
-#: gtk/inspector/visual.c:557
+#: gtk/inspector/visual.c:556
 msgid ""
 "Not settable at runtime.\n"
 "Use GDK_GL=always or GDK_GL=disable instead"
@@ -4145,7 +4285,8 @@ msgstr ""
 "Nie je možné nastaviť v relácii.\n"
 "Použite namiesto toho GDK_GL=always alebo GDK_GL=disable"
 
-#: gtk/inspector/visual.c:571 gtk/inspector/visual.c:572 gtk/inspector/visual.c:573
+#: gtk/inspector/visual.c:570 gtk/inspector/visual.c:571
+#: gtk/inspector/visual.c:572
 msgid "GL rendering is disabled"
 msgstr "Vykresľovanie GL je zakázané"
 
@@ -4279,7 +4420,8 @@ msgstr "Zobrazí všetky zdroje"
 
 #. Translators: "Miscellaneous" is the label for a button, that opens
 #. up an extra panel of settings in a print dialog.
-#: gtk/inspector/window.ui:257 modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4304
+#: gtk/inspector/window.ui:257
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4304
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -4295,55 +4437,51 @@ msgstr "Vlastnosti potomka"
 msgid "Hierarchy"
 msgstr "Usporiadanie"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:319
-msgid "Style Properties"
-msgstr "Vlastnosti štýlu"
-
-#: gtk/inspector/window.ui:328
+#: gtk/inspector/window.ui:314
 msgid "CSS nodes"
 msgstr "Uzly CSS"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:337 gtk/inspector/window.ui:427
+#: gtk/inspector/window.ui:323 gtk/inspector/window.ui:413
 msgid "CSS"
 msgstr "CSS"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:344
+#: gtk/inspector/window.ui:330
 msgid "Size Groups"
 msgstr "Skupiny veľkostí"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:351
+#: gtk/inspector/window.ui:337
 msgid "Data"
 msgstr "Údaje"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:358
+#: gtk/inspector/window.ui:344
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcie"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:374
+#: gtk/inspector/window.ui:360
 msgid "Gestures"
 msgstr "Gestá"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:382
+#: gtk/inspector/window.ui:368
 msgid "Magnifier"
 msgstr "Lupa"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:397
+#: gtk/inspector/window.ui:383
 msgid "Objects"
 msgstr "Objekty"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:407
+#: gtk/inspector/window.ui:393
 msgid "Statistics"
 msgstr "Štatistika"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:417
+#: gtk/inspector/window.ui:403
 msgid "Resources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:436
+#: gtk/inspector/window.ui:422
 msgid "Visual"
 msgstr "Vizuálne"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:445 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:430
+#: gtk/inspector/window.ui:431 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:430
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
@@ -5372,14 +5510,6 @@ msgstr "Súbory"
 msgid "Remote location — only searching the current folder"
 msgstr "Vzdialené umiestnenie - vyhľadávanie iba v aktuálnom priečinku"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:309
-msgid "No Results Found"
-msgstr "Nenašli sa žiadne výsledky"
-
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:323 gtk/ui/gtkplacesview.ui:184
-msgid "Try a different search"
-msgstr "Skúste vyhľadať niečo iné"
-
 # tooltip
 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:391
 msgid "Select which types of files are shown"
@@ -5458,16 +5588,16 @@ msgstr "Nenašli sa žiadne nedávne servery"
 msgid "Recent Servers"
 msgstr "Nedávne servery"
 
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:171
+#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:168
 msgid "No results found"
 msgstr "Nenašli sa žiadne výsledky"
 
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:214
+#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:211
 msgid "Connect to _Server"
 msgstr "Pripojiť k _serveru"
 
 #  tooltip
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:246
+#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:243
 msgid "Enter server address…"
 msgstr "Zadajte adresu servera…"
 
@@ -5501,7 +5631,8 @@ msgstr "Vý_ber"
 msgid "Pag_es:"
 msgstr "_Stránky:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:257 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:275 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:282
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:257 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:275
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:282
 msgid ""
 "Specify one or more page ranges,\n"
 " e.g. 1–3, 7, 11"
@@ -5615,8 +5746,9 @@ msgid "A_t:"
 msgstr "_V čase:"
 
 #. Ability to parse the am/pm format depends on actual locale. You can remove the am/pm values below for 
your locale if they are not supported.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1010 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1012 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1031
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1033 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1040
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1010 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1012
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1031 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1033
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1040
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15∶30, 2∶35 pm, 14∶15∶20, 11∶46∶30 am, 4 pm"
@@ -5826,7 +5958,8 @@ msgid ""
 "If you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-index.\n"
 msgstr ""
 "Žiaden indexový súbor témy v „%s“.\n"
-"Ak tu naozaj chcete vytvoriť vyrovnávaciu pamäť ikon, použite voľbu --ignore-theme-index.\n"
+"Ak tu naozaj chcete vytvoriť vyrovnávaciu pamäť ikon, použite voľbu --ignore-"
+"theme-index.\n"
 
 #. ID
 #: modules/input/imam-et.c:452
@@ -5930,7 +6063,8 @@ msgstr "Dlhodobo nepripojená"
 
 #. How many document pages to go onto one side of paper.
 #: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:939
-#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:676 modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:501
+#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:676
+#: modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:501
 msgid "Pages per _sheet:"
 msgstr "Stránok na _list:"
 
@@ -5948,12 +6082,14 @@ msgstr "Heslo:"
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1421
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print document “%s” on printer %s"
-msgstr "Na vytlačenie dokumentu „%s“ na tlačiarni %s je potrebné overenie totožnosti"
+msgstr ""
+"Na vytlačenie dokumentu „%s“ na tlačiarni %s je potrebné overenie totožnosti"
 
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1132
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print a document on %s"
-msgstr "Na vytlačenie dokumentu na tlačiarni %s je potrebné overenie totožnosti"
+msgstr ""
+"Na vytlačenie dokumentu na tlačiarni %s je potrebné overenie totožnosti"
 
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1136
 #, c-format
@@ -5976,7 +6112,8 @@ msgstr "Na získanie vlastností tlačiarne je potrebné overenie totožnosti"
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1147
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get default printer of %s"
-msgstr "Na zistenie predvolenej tlačiarne pre %s je potrebné overenie totožnosti"
+msgstr ""
+"Na zistenie predvolenej tlačiarne pre %s je potrebné overenie totožnosti"
 
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1150
 #, c-format
@@ -6005,7 +6142,8 @@ msgstr "Na vytlačenie dokumentu „%s“ je potrebné overenie totožnosti"
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1428
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print this document on printer %s"
-msgstr "Na vytlačenie tohto dokumentu na tlačiarni %s je potrebné overenie totožnosti"
+msgstr ""
+"Na vytlačenie tohto dokumentu na tlačiarni %s je potrebné overenie totožnosti"
 
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1430
 msgid "Authentication is required to print this document"
@@ -6482,8 +6620,33 @@ msgstr "vystup-test.%s"
 msgid "Print to Test Printer"
 msgstr "Vytlačiť na skúšobnej tlačiarni"
 
-#~ msgid "The GLX_ARB_create_context_profile extension needed to create core profiles is not available"
-#~ msgstr "Rozšírenie GLX_ARB_create_context_profile potrebné na vytvorenie profilov jadra nie je dostupné"
+#~ msgid "New class"
+#~ msgstr "Nová trieda"
+
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Zrušiť"
+
+#~ msgid "Class name"
+#~ msgstr "Názov triedy"
+
+#~ msgid "Add a class"
+#~ msgstr "Pridať triedu"
+
+#~ msgid "Restore defaults for this widget"
+#~ msgstr "Obnoviť predvolené hodnoty pre tento ovládací prvok"
+
+#~ msgid "Object Hierarchy"
+#~ msgstr "Usporiadanie objektov"
+
+#~ msgid "Style Properties"
+#~ msgstr "Vlastnosti štýlu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The GLX_ARB_create_context_profile extension needed to create core "
+#~ "profiles is not available"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rozšírenie GLX_ARB_create_context_profile potrebné na vytvorenie profilov "
+#~ "jadra nie je dostupné"
 
 #~ msgid "Address…"
 #~ msgstr "Adresa…"
@@ -6529,7 +6692,9 @@ msgstr "Vytlačiť na skúšobnej tlačiarni"
 #~ msgstr "Neplatný návratový typ funkcie na riadku č. %d: „%s“"
 
 #~ msgid "Duplicate object ID '%s' on line %d (previously on line %d)"
-#~ msgstr "Duplicitný identifikátor objektu „%s“ na riadku č. %d (predtým na riadku č. %d)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Duplicitný identifikátor objektu „%s“ na riadku č. %d (predtým na riadku "
+#~ "č. %d)"
 
 #~ msgid "Invalid signal '%s' for type '%s' on line %d"
 #~ msgstr "Neplatný signál „%s“ pre typ „%s“ na riadku č. %d"
@@ -6540,8 +6705,11 @@ msgstr "Vytlačiť na skúšobnej tlačiarni"
 #~ msgid "Unhandled tag: <%s>"
 #~ msgstr "Nespracovaná značka: <%s>"
 
-#~ msgid "No fonts matched your search. You can revise your search and try again."
-#~ msgstr "Žiadne písma sa nezhodujú s vaším hľadaním. Upravte hľadanie a skúste to znova."
+#~ msgid ""
+#~ "No fonts matched your search. You can revise your search and try again."
+#~ msgstr ""
+#~ "Žiadne písma sa nezhodujú s vaším hľadaním. Upravte hľadanie a skúste to "
+#~ "znova."
 
 #~ msgid "The license of the program"
 #~ msgstr "Licencia programu"
@@ -6697,11 +6865,11 @@ msgstr "Vytlačiť na skúšobnej tlačiarni"
 # PM: ak sa nahradí online vyššie tak ja tu treba
 # PM: druhá časť vety znie neprirodzene treba zmeniť slovosled
 #~ msgid ""
-#~ "Click \"Show other applications\", for more options, or \"Find applications online\" to install a new "
-#~ "application"
+#~ "Click \"Show other applications\", for more options, or \"Find "
+#~ "applications online\" to install a new application"
 #~ msgstr ""
-#~ "Viac volieb získate kliknutím na „Zobraziť ďalšie aplikácie“, alebo kliknutím na „Nájsť aplikácie "
-#~ "online“ pre nainštalovanie novej aplikácie"
+#~ "Viac volieb získate kliknutím na „Zobraziť ďalšie aplikácie“, alebo "
+#~ "kliknutím na „Nájsť aplikácie online“ pre nainštalovanie novej aplikácie"
 
 #~ msgid ""
 #~ "%s cannot quit at this time:\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]