[network-manager-applet] Updated Swedish translationcommit 641e6a176f4ecbcfc39a472051469701c9b1e228
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Wed Dec 2 20:54:15 2015 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 2051 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 1225 insertions(+), 826 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 992a7b9..379b765 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -5,14 +5,15 @@
 # Påvel Nicklasson <pavel frimix se>, 2014.
 # Mattias Eriksson <snaggen gmail com>, 2014.
 # Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015.
+# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManagerApplet\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=nm-applet\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-13 11:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-20 17:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-11-18 13:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-11-19 13:46+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Svenska <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -20,9 +21,9 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
 
-#: ../nm-applet.desktop.in.h:1 ../src/applet.c:3444
+#: ../nm-applet.desktop.in.h:1 ../src/applet.c:3256
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
@@ -69,8 +70,8 @@ msgid ""
 "Set this to true to disable notifications when connecting to or "
 "disconnecting from a VPN."
 msgstr ""
-"Sätt till \"true\" för att inaktivera aviseringar när du ansluter till "
-"eller kopplar från ett VPN."
+"Sätt till \"true\" för att inaktivera aviseringar när du ansluter till eller "
+"kopplar från ett VPN."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Suppress networks available notifications"
@@ -134,54 +135,91 @@ msgstr ""
 "Sätt till \"true\" för att inaktivera varningar om CA-certifikat i fas 2 av "
 "EAP-autentisering."
 
+#: ../org.gnome.nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:1
+msgid "NetworkManager"
+msgstr "Nätverkshanteraren"
+
+#: ../org.gnome.nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:2
+msgid "NetworkManager for GNOME"
+msgstr "Nätverkshanteraren för GNOME"
+
+#: ../org.gnome.nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"NetworkManager is a system service for managing and configuring your network "
+"connections and devices."
+msgstr ""
+"Nätverkshanteraren är en systemtjänst för att hantera och konfigurera dina "
+"nätverksanslutningar och nätverksenheter."
+
+#: ../org.gnome.nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"The nm-connection-editor program works with NetworkManager to create and "
+"edit existing connection profiles for NetworkManager."
+msgstr ""
+"Programmet nm-connection-editor arbetar med Nätverkshanteraren för att skapa "
+"och redigera befintliga profiler för Nätverkshanteraren."
+
 #: ../src/8021x.ui.h:1 ../src/ethernet-dialog.c:102
 msgid "802.1X authentication"
 msgstr "802.1X-autentisering"
 
-#: ../src/8021x.ui.h:2 ../src/connection-editor/ce-page-wimax.ui.h:2
-#: ../src/libnma/wifi.ui.h:3 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:3
+#: ../src/8021x.ui.h:2 ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:25
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:6
+#: ../src/gsm-unlock.ui.h:1
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Avbryt"
+
+#: ../src/8021x.ui.h:3
+msgid "C_onnect"
+msgstr "_Anslut"
+
+#: ../src/8021x.ui.h:4 ../src/libnma/wifi.ui.h:3 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:3
 msgid "_Network name:"
 msgstr "_Nätverksnamn:"
 
-#: ../src/ap-menu-item.c:86
+#: ../src/ap-menu-item.c:87
 msgid "ad-hoc"
 msgstr "ad-hoc"
 
-#: ../src/ap-menu-item.c:91
+#: ../src/ap-menu-item.c:92
 msgid "secure."
 msgstr "säker."
 
-#: ../src/applet.c:494
+#: ../src/applet.c:471
 msgid "Failed to add/activate connection"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till/aktivera anslutningen"
 
-#: ../src/applet.c:496 ../src/applet.c:550 ../src/applet.c:585
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1319 ../src/applet-device-wifi.c:1342
+#: ../src/applet.c:473 ../src/applet.c:527 ../src/applet.c:562
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1314 ../src/applet-device-wifi.c:1337
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Okänt fel"
 
-#: ../src/applet.c:499 ../src/applet.c:588 ../src/applet-device-wifi.c:1322
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1345
+#: ../src/applet.c:476 ../src/applet.c:565 ../src/applet-device-wifi.c:1317
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1340
 msgid "Connection failure"
 msgstr "Anslutningsfel"
 
-#: ../src/applet.c:548
+#: ../src/applet.c:525
 msgid "Device disconnect failed"
 msgstr "Frånkoppling av enhet misslyckades"
 
-#: ../src/applet.c:553
+#: ../src/applet.c:530
 msgid "Disconnect failure"
 msgstr "Fel vid frånkoppling"
 
-#: ../src/applet.c:583
+#: ../src/applet.c:560
 msgid "Connection activation failed"
 msgstr "Aktivering av anslutning misslyckades"
 
-#: ../src/applet.c:907 ../src/applet-device-wifi.c:1035
+#: ../src/applet.c:884 ../src/applet-device-wifi.c:1039
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Visa inte detta meddelandet igen"
 
-#: ../src/applet.c:994
+#: ../src/applet.c:971
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -192,7 +230,7 @@ msgstr ""
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att nätverksanslutningen "
 "avbröts."
 
-#: ../src/applet.c:997
+#: ../src/applet.c:974
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -202,7 +240,7 @@ msgstr ""
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att VPN-tjänsten oväntat "
 "stoppades."
 
-#: ../src/applet.c:1000
+#: ../src/applet.c:977
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -213,7 +251,7 @@ msgstr ""
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att VPN-tjänsten svarade med "
 "ogiltig konfiguration."
 
-#: ../src/applet.c:1003
+#: ../src/applet.c:980
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -223,7 +261,7 @@ msgstr ""
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att tidsgränsen för "
 "anslutningsförsöket överstegs."
 
-#: ../src/applet.c:1006
+#: ../src/applet.c:983
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -233,7 +271,7 @@ msgstr ""
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att VPN-tjänsten inte "
 "startade i tid."
 
-#: ../src/applet.c:1009
+#: ../src/applet.c:986
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -243,7 +281,7 @@ msgstr ""
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att VPN-tjänsten misslyckades "
 "med att starta."
 
-#: ../src/applet.c:1012
+#: ../src/applet.c:989
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -253,7 +291,7 @@ msgstr ""
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att det inte fanns några "
 "giltiga VPN-hemligheter."
 
-#: ../src/applet.c:1015
+#: ../src/applet.c:992
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -262,7 +300,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av ogiltiga VPN-hemligheter."
 
-#: ../src/applet.c:1022
+#: ../src/applet.c:999
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -271,7 +309,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades."
 
-#: ../src/applet.c:1038
+#: ../src/applet.c:1015
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -282,7 +320,7 @@ msgstr ""
 "VPN-anslutningen ”%s” kopplades från på grund av att nätverksanslutningen "
 "avbröts."
 
-#: ../src/applet.c:1041
+#: ../src/applet.c:1018
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -291,7 +329,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” kopplades från på grund av att VPN-tjänsten stoppades."
 
-#: ../src/applet.c:1047
+#: ../src/applet.c:1024
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -300,7 +338,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” kopplades från."
 
-#: ../src/applet.c:1077
+#: ../src/applet.c:1054
 #, c-format
 msgid ""
 "VPN connection has been successfully established.\n"
@@ -311,19 +349,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: ../src/applet.c:1079
+#: ../src/applet.c:1056
 msgid "VPN connection has been successfully established.\n"
 msgstr "VPN-anslutningen etablerades.\n"
 
-#: ../src/applet.c:1081
+#: ../src/applet.c:1058
 msgid "VPN Login Message"
 msgstr "VPN-inloggningsmeddelande"
 
-#: ../src/applet.c:1087 ../src/applet.c:1095 ../src/applet.c:1136
+#: ../src/applet.c:1064 ../src/applet.c:1072 ../src/applet.c:1113
 msgid "VPN Connection Failed"
 msgstr "VPN-anslutningen misslyckades"
 
-#: ../src/applet.c:1143
+#: ../src/applet.c:1120
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -337,7 +375,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1146
+#: ../src/applet.c:1123
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -350,230 +388,153 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1469
+#: ../src/applet.c:1412
 msgid "device not ready (firmware missing)"
 msgstr "enheten är inte redo (fast programvara saknas)"
 
-#: ../src/applet.c:1471
+#: ../src/applet.c:1414
 msgid "device not ready"
 msgstr "enheten är inte redo"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet.c:1481 ../src/applet-device-ethernet.c:114
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:112 ../src/applet-device-vlan.c:171
+#: ../src/applet.c:1424 ../src/applet-device-ethernet.c:114
 msgid "disconnected"
 msgstr "frånkopplad"
 
-#: ../src/applet.c:1497
+#: ../src/applet.c:1440
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Koppla från"
 
-#: ../src/applet.c:1511
+#: ../src/applet.c:1454
 msgid "device not managed"
 msgstr "enheten hanteras inte"
 
-#: ../src/applet.c:1671
+#: ../src/applet.c:1524
 msgid "No network devices available"
 msgstr "Inga nätverksenheter finns tillgängliga"
 
-#: ../src/applet.c:1725
+#: ../src/applet.c:1578
 msgid "_VPN Connections"
 msgstr "_VPN-anslutningar"
 
-#: ../src/applet.c:1779
+#: ../src/applet.c:1632
 msgid "_Configure VPN..."
 msgstr "_Konfigurera VPN…"
 
-#: ../src/applet.c:1784
+#: ../src/applet.c:1637
 msgid "_Disconnect VPN"
 msgstr "Koppla _från VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1905
+#: ../src/applet.c:1747
 msgid "NetworkManager is not running..."
 msgstr "Nätverkshanteraren är inte igång…"
 
-#: ../src/applet.c:1910 ../src/applet.c:2937
+#: ../src/applet.c:1752 ../src/applet.c:2749
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "Nätverk inaktiverat"
 
 #. 'Enable Networking' item
-#: ../src/applet.c:2140
+#: ../src/applet.c:1961
 msgid "Enable _Networking"
 msgstr "Aktivera _nätverk"
 
 #. 'Enable Wi-Fi' item
-#: ../src/applet.c:2149
+#: ../src/applet.c:1970
 msgid "Enable _Wi-Fi"
 msgstr "A_ktivera trådlöst nätverk"
 
 #. 'Enable Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:2158
+#: ../src/applet.c:1979
 msgid "Enable _Mobile Broadband"
 msgstr "Aktivera _mobilt bredband"
 
-#. 'Enable WiMAX Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:2167
-msgid "Enable WiMA_X Mobile Broadband"
-msgstr "Aktivera mobilt bredband med WiMA_X"
-
 #. Toggle notifications item
-#: ../src/applet.c:2179
+#: ../src/applet.c:1991
 msgid "Enable N_otifications"
 msgstr "Aktivera a_viseringar"
 
 #. 'Connection Information' item
-#: ../src/applet.c:2191
+#: ../src/applet.c:2003
 msgid "Connection _Information"
 msgstr "Anslutnings_information"
 
 #. 'Edit Connections...' item
-#: ../src/applet.c:2201
+#: ../src/applet.c:2013
 msgid "Edit Connections..."
 msgstr "Redigera anslutningar…"
 
 #. Help item
-#: ../src/applet.c:2216
+#: ../src/applet.c:2028
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
 #. About item
-#: ../src/applet.c:2225
+#: ../src/applet.c:2037
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/applet.c:2506
+#: ../src/applet.c:2318
 #, c-format
 msgid "You are now connected to '%s'."
 msgstr "Du är nu ansluten till ”%s”."
 
-#: ../src/applet.c:2549
+#: ../src/applet.c:2361
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Frånkopplad"
 
-#: ../src/applet.c:2550
+#: ../src/applet.c:2362
 msgid "The network connection has been disconnected."
 msgstr "Nätverksanslutningen har kopplats från."
 
-#: ../src/applet.c:2805
+#: ../src/applet.c:2617
 #, c-format
 msgid "Preparing network connection '%s'..."
 msgstr "Förbereder nätverksanslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2808
+#: ../src/applet.c:2620
 #, c-format
 msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
 msgstr "Användarautentisering krävs för nätverksanslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2811 ../src/applet-device-bt.c:127
-#: ../src/applet-device-wimax.c:445 ../src/mobile-helpers.c:598
+#: ../src/applet.c:2623 ../src/applet-device-bt.c:127
+#: ../src/mobile-helpers.c:599
 #, c-format
 msgid "Requesting a network address for '%s'..."
 msgstr "Begär en nätverksadress för ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2814
+#: ../src/applet.c:2626
 #, c-format
 msgid "Network connection '%s' active"
 msgstr "Nätverksanslutningen ”%s” är aktiv"
 
-#: ../src/applet.c:2888
+#: ../src/applet.c:2700
 #, c-format
 msgid "Starting VPN connection '%s'..."
 msgstr "Startar VPN-anslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2891
+#: ../src/applet.c:2703
 #, c-format
 msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
 msgstr "Användarautentisering krävs för VPN-anslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2894
+#: ../src/applet.c:2706
 #, c-format
 msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
 msgstr "Begär en VPN-adress för ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2897
+#: ../src/applet.c:2709
 #, c-format
 msgid "VPN connection '%s' active"
 msgstr "VPN-anslutningen ”%s” är aktiv"
 
-#: ../src/applet.c:2941
+#: ../src/applet.c:2753
 msgid "No network connection"
 msgstr "Ingen nätverksanslutning"
 
-#: ../src/applet.c:3559
+#: ../src/applet.c:3382
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "Miniprogram för nätverkshantering"
 
-#: ../src/applet-device-bond.c:67 ../src/applet-device-bridge.c:67
-#: ../src/applet-device-broadband.c:774 ../src/applet-device-bt.c:80
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:122 ../src/applet-device-infiniband.c:120
-#: ../src/applet-device-team.c:64 ../src/applet-device-vlan.c:180
-#: ../src/applet-device-wifi.c:822 ../src/applet-device-wimax.c:268
-msgid "Available"
-msgstr "Tillgängliga"
-
-#: ../src/applet-device-bond.c:79 ../src/applet-device-bridge.c:79
-#: ../src/applet-device-broadband.c:801 ../src/applet-device-bt.c:92
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:137 ../src/applet-device-infiniband.c:135
-#: ../src/applet-device-team.c:76 ../src/applet-device-vlan.c:193
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1234 ../src/applet-device-wimax.c:400
-msgid "Connection Established"
-msgstr "Anslutning etablerad"
-
-#: ../src/applet-device-bond.c:80
-msgid "You are now connected to the bonded network."
-msgstr "Du är nu ansluten till det kombinerade nätverket."
-
-#: ../src/applet-device-bond.c:105
-#, c-format
-msgid "Preparing bond connection '%s'..."
-msgstr "Förbereder kombinerad anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-bond.c:108
-#, c-format
-msgid "Configuring bond connection '%s'..."
-msgstr "Konfigurerar kombinerad anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-bond.c:111
-#, c-format
-msgid "User authentication required for bond connection '%s'..."
-msgstr "Användarautentisering krävs för kombinerad anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-bond.c:114 ../src/applet-device-bridge.c:114
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:170 ../src/applet-device-team.c:111
-#: ../src/applet-device-vlan.c:228
-#, c-format
-msgid "Requesting address for '%s'..."
-msgstr "Begär adress för ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-bond.c:118
-#, c-format
-msgid "Bond connection '%s' active"
-msgstr "Kombinerad anslutning ”%s” är aktiv"
-
-#: ../src/applet-device-bridge.c:80
-msgid "You are now connected to the bridged network."
-msgstr "Du är nu ansluten till det bryggade nätverket."
-
-#: ../src/applet-device-bridge.c:105
-#, c-format
-msgid "Preparing bridge connection '%s'..."
-msgstr "Förbereder brygganslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-bridge.c:108
-#, c-format
-msgid "Configuring bridge connection '%s'..."
-msgstr "Konfigurerar brygganslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-bridge.c:111
-#, c-format
-msgid "User authentication required for bridge connection '%s'..."
-msgstr "Användarautentisering krävs för brygganslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-bridge.c:118
-#, c-format
-msgid "Bridge connection '%s' active"
-msgstr "Brygganslutning ”%s” är aktiv"
-
 #: ../src/applet-device-broadband.c:164
 msgid "Wrong PUK code; please contact your provider."
 msgstr "Felaktig PUK-kod; kontakta din leverantör."
@@ -587,36 +548,46 @@ msgstr "Felaktig PIN-kod; kontakta din leverantör."
 msgid "Sending unlock code..."
 msgstr "Skickar upplåsningskod…"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:720 ../src/applet-dialogs.c:470
+#: ../src/applet-device-broadband.c:736 ../src/applet-dialogs.c:509
 #, c-format
 msgid "Mobile Broadband (%s)"
 msgstr "Mobilt bredband (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:722
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:125
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:309
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:334
+#: ../src/applet-device-broadband.c:738
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:102
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:311
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:332
 msgid "Mobile Broadband"
 msgstr "Mobilt bredband"
 
+#: ../src/applet-device-broadband.c:790 ../src/applet-device-bt.c:80
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:122 ../src/applet-device-wifi.c:826
+msgid "Available"
+msgstr "Tillgängliga"
+
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-broadband.c:787
+#: ../src/applet-device-broadband.c:803
 msgid "New Mobile Broadband connection..."
 msgstr "Ny mobil bredbandsanslutning…"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:802
+#: ../src/applet-device-broadband.c:817 ../src/applet-device-bt.c:92
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:137 ../src/applet-device-wifi.c:1238
+msgid "Connection Established"
+msgstr "Anslutning etablerad"
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:818
 msgid "You are now connected to the Mobile Broadband network."
 msgstr "Du är nu ansluten till det mobila bredbandsnätverket."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:939 ../src/applet-device-broadband.c:945
+#: ../src/applet-device-broadband.c:955 ../src/applet-device-broadband.c:961
 msgid "Mobile Broadband network."
 msgstr "Mobilt bredbandsnätverk."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:940
+#: ../src/applet-device-broadband.c:956
 msgid "You are now registered on the home network."
 msgstr "Du är nu registrerad på hemmanätverket."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:946
+#: ../src/applet-device-broadband.c:962
 msgid "You are now registered on a roaming network."
 msgstr "Du är nu registrerad på ett roaming-nätverk."
 
@@ -624,25 +595,22 @@ msgstr "Du är nu registrerad på ett roaming-nätverk."
 msgid "You are now connected to the mobile broadband network."
 msgstr "Du är nu ansluten till det mobila bredbandsnätverket."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:118 ../src/applet-device-wimax.c:436
-#: ../src/mobile-helpers.c:589
+#: ../src/applet-device-bt.c:118 ../src/mobile-helpers.c:590
 #, c-format
 msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Förbereder mobila bredbandsanslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:121 ../src/applet-device-wimax.c:439
-#: ../src/mobile-helpers.c:592
+#: ../src/applet-device-bt.c:121 ../src/mobile-helpers.c:593
 #, c-format
 msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Konfigurerar mobila bredbandsanslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:124 ../src/applet-device-wimax.c:442
-#: ../src/mobile-helpers.c:595
+#: ../src/applet-device-bt.c:124 ../src/mobile-helpers.c:596
 #, c-format
 msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Användarautentisering krävs för mobila bredbandsanslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:131 ../src/mobile-helpers.c:614
+#: ../src/applet-device-bt.c:131 ../src/mobile-helpers.c:615
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
 msgstr "Mobila bredbandsanslutningen ”%s” är aktiv"
@@ -702,229 +670,104 @@ msgstr "Trådbunden nätverksanslutning ”%s” är aktiv"
 msgid "DSL authentication"
 msgstr "DSL-autentisering"
 
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:33
-msgid "Auto InfiniBand"
-msgstr "Auto InfiniBand"
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:85
-#, c-format
-msgid "InfiniBand Networks (%s)"
-msgstr "InfiniBand-nätverk (%s)"
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:87
-#, c-format
-msgid "InfiniBand Network (%s)"
-msgstr "InfiniBand-nätverk (%s)"
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:90
-msgid "InfiniBand Networks"
-msgstr "InfiniBand-nätverk (%s)"
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:92
-msgid "InfiniBand Network"
-msgstr "InfiniBand-nätverk (%s)"
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:136
-msgid "You are now connected to the InfiniBand network."
-msgstr "Du är nu ansluten till InfiniBand-nätverket."
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:161
-#, c-format
-msgid "Preparing InfiniBand connection '%s'..."
-msgstr "Förbereder InfiniBand-anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:164
-#, c-format
-msgid "Configuring InfiniBand connection '%s'..."
-msgstr "Konfigurerar InfiniBand-anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:167
-#, c-format
-msgid "User authentication required for InfiniBand connection '%s'..."
-msgstr "Användarautentisering krävs för InfiniBand-anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-infiniband.c:174
-#, c-format
-msgid "InfiniBand connection '%s' active"
-msgstr "InfiniBand-anslutning ”%s” är aktiv"
-
-#: ../src/applet-device-team.c:77
-msgid "You are now connected to the teamed network."
-msgstr "Du är nu ansluten till gruppnätverket."
-
-#: ../src/applet-device-team.c:102
-#, c-format
-msgid "Preparing team connection '%s'..."
-msgstr "Förbereder gruppanslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-team.c:105
-#, c-format
-msgid "Configuring team connection '%s'..."
-msgstr "Konfigurerar gruppanslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-team.c:108
-#, c-format
-msgid "User authentication required for team connection '%s'..."
-msgstr "Användarautentisering krävs för gruppanslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-team.c:115
-#, c-format
-msgid "Team connection '%s' active"
-msgstr "Gruppanslutning ”%s” är aktiv"
-
-#: ../src/applet-device-vlan.c:194
-msgid "You are now connected to the VLAN."
-msgstr "Du är nu ansluten till VLAN."
-
-#: ../src/applet-device-vlan.c:219
-#, c-format
-msgid "Preparing VLAN connection '%s'..."
-msgstr "Förbereder VLAN-anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-vlan.c:222
-#, c-format
-msgid "Configuring VLAN connection '%s'..."
-msgstr "Konfigurerar VLAN-anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-vlan.c:225
-#, c-format
-msgid "User authentication required for VLAN connection '%s'..."
-msgstr "Användarautentisering krävs för VLAN-anslutning ”%s”…"
-
-#: ../src/applet-device-vlan.c:232
-#, c-format
-msgid "VLAN connection '%s' active"
-msgstr "VLAN-anslutning ”%s” är aktiv"
-
-#: ../src/applet-device-wifi.c:86
+#: ../src/applet-device-wifi.c:87
 msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network..."
 msgstr "_Anslut till dolt trådlöst nätverk…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:137
+#: ../src/applet-device-wifi.c:138
 msgid "Create _New Wi-Fi Network..."
 msgstr "Skapa _nytt trådlöst nätverk…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:287
+#: ../src/applet-device-wifi.c:288
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:754
+#: ../src/applet-device-wifi.c:758
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi Networks (%s)"
 msgstr "Trådlösa nätverk (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:756
+#: ../src/applet-device-wifi.c:760
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi Network (%s)"
 msgstr "Trådlöst nätverk (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:758
+#: ../src/applet-device-wifi.c:762
 msgid "Wi-Fi Network"
 msgid_plural "Wi-Fi Networks"
 msgstr[0] "Trådlöst nätverk"
 msgstr[1] "Trådlösa nätverk"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:787
+#: ../src/applet-device-wifi.c:791
 msgid "Wi-Fi is disabled"
 msgstr "Trådlöst är inaktiverat"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:788
+#: ../src/applet-device-wifi.c:792
 msgid "Wi-Fi is disabled by hardware switch"
 msgstr "Trådlöst är inaktiverat av hårdvaruväxel"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:849
+#: ../src/applet-device-wifi.c:853
 msgid "More networks"
 msgstr "Fler nätverk"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1031
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1035
 msgid "Wi-Fi Networks Available"
 msgstr "Trådlösa nätverk tillgängliga"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1032
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1036
 msgid "Use the network menu to connect to a Wi-Fi network"
 msgstr "Använd nätverksmenyn för att ansluta till ett trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1233
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1237
 #, c-format
 msgid "You are now connected to the Wi-Fi network '%s'."
 msgstr "Du är nu ansluten till det trådlösa nätverket ”%s”."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1265
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1269
 #, c-format
 msgid "Preparing Wi-Fi network connection '%s'..."
 msgstr "Förbereder trådlös nätverksanslutning ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1268
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1272
 #, c-format
 msgid "Configuring Wi-Fi network connection '%s'..."
 msgstr "Konfigurerar trådlös nätverksanslutning ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1271
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1275
 #, c-format
 msgid "User authentication required for Wi-Fi network '%s'..."
 msgstr "Användarautentisering krävs för trådlöst nätverk ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1274
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1278
 #, c-format
 msgid "Requesting a Wi-Fi network address for '%s'..."
 msgstr "Begär en trådlös nätverksadress för ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1294
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1289
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi network connection '%s' active: %s (%d%%)"
 msgstr "Trådlös nätverksanslutning ”%s” är aktiv: %s (%d%%)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1298
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1293
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi network connection '%s' active"
 msgstr "Trådlös nätverksanslutning ”%s” är aktiv"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1317
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1312
 msgid "Failed to activate connection"
 msgstr "Misslyckades med att aktivera anslutningen"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1340
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1335
 msgid "Failed to add new connection"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till nya anslutningen"
 
-#: ../src/applet-device-wimax.c:220
-#, c-format
-msgid "WiMAX Mobile Broadband (%s)"
-msgstr "WiMAX mobilt bredband (%s)"
-
-#: ../src/applet-device-wimax.c:222
-msgid "WiMAX Mobile Broadband"
-msgstr "WiMAX mobilt bredband"
-
-#: ../src/applet-device-wimax.c:248
-msgid "WiMAX is disabled"
-msgstr "WiMAX är inaktiverat"
-
-#: ../src/applet-device-wimax.c:249
-msgid "WiMAX is disabled by hardware switch"
-msgstr "WiMAX är inaktiverat av maskinvaran"
-
-#: ../src/applet-device-wimax.c:401
-msgid "You are now connected to the WiMAX network."
-msgstr "Du är nu ansluten till WiMAX-nätverket."
-
-#: ../src/applet-device-wimax.c:454 ../src/mobile-helpers.c:609
-#, c-format
-msgid "Mobile broadband connection '%s' active: (%d%%%s%s)"
-msgstr "Mobila bredbandsanslutningen ”%s” är aktiv: (%d%%%s%s)"
-
-#: ../src/applet-device-wimax.c:457 ../src/mobile-helpers.c:612
-msgid "roaming"
-msgstr "roaming"
-
 #: ../src/applet-dialogs.c:44
 msgid "Error displaying connection information:"
 msgstr "Fel vid visning av anslutningsinformation:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:75
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:311
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:910 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:924
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:436
+#: ../src/applet-dialogs.c:75 ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:335
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:935 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:951
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:452
 msgid "LEAP"
 msgstr "LEAP"
 
@@ -932,235 +775,207 @@ msgstr "LEAP"
 msgid "Dynamic WEP"
 msgstr "Dynamisk WEP"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:79 ../src/applet-dialogs.c:184
-#: ../src/applet-dialogs.c:186
+#: ../src/applet-dialogs.c:79 ../src/applet-dialogs.c:231
+#: ../src/applet-dialogs.c:233
 msgid "WPA/WPA2"
 msgstr "WPA/WPA2"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:182
+#. Create the expander
+#: ../src/applet-dialogs.c:154
+msgid "More addresses"
+msgstr "Fler adresser"
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:229
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:190 ../src/applet-dialogs.c:199
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:263
+#: ../src/applet-dialogs.c:237 ../src/applet-dialogs.c:246
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:286
 msgctxt "Wi-Fi/Ethernet security"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:216
+#: ../src/applet-dialogs.c:263
 #, c-format
 msgid "%s (default)"
 msgstr "%s (standard)"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:285 ../src/applet-dialogs.c:548
+#: ../src/applet-dialogs.c:332 ../src/applet-dialogs.c:583
 #, c-format
 msgid "%u Mb/s"
 msgstr "%u Mb/s"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:287 ../src/applet-dialogs.c:550
+#: ../src/applet-dialogs.c:334 ../src/applet-dialogs.c:585
 msgctxt "Speed"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:300
-#, c-format
-msgid "%d dB"
-msgstr "%d dB"
-
-#: ../src/applet-dialogs.c:302
-msgctxt "WiMAX CINR"
-msgid "unknown"
-msgstr "okänd"
-
-#: ../src/applet-dialogs.c:314
-msgctxt "WiMAX Base Station ID"
-msgid "unknown"
-msgstr "okänd"
-
 #. Address
-#: ../src/applet-dialogs.c:329 ../src/applet-dialogs.c:351
+#: ../src/applet-dialogs.c:349 ../src/applet-dialogs.c:371
 msgctxt "Address"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:330 ../src/applet-dialogs.c:392
+#: ../src/applet-dialogs.c:350 ../src/applet-dialogs.c:423
 msgid "IP Address:"
 msgstr "IP-adress:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:352
+#: ../src/applet-dialogs.c:372
 msgid "Broadcast Address:"
 msgstr "Broadcast-adress:"
 
 #. Prefix
-#: ../src/applet-dialogs.c:364
+#: ../src/applet-dialogs.c:384
 msgctxt "Subnet Mask"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:365
+#: ../src/applet-dialogs.c:385
 msgid "Subnet Mask:"
 msgstr "Subnätsmask:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:456
+#: ../src/applet-dialogs.c:495
 #, c-format
 msgid "Ethernet (%s)"
 msgstr "Ethernet (%s)"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:459
+#: ../src/applet-dialogs.c:498
 #, c-format
 msgid "802.11 WiFi (%s)"
 msgstr "802.11 WiFi (%s)"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:466
+#: ../src/applet-dialogs.c:505
 #, c-format
 msgid "GSM (%s)"
 msgstr "GSM (%s)"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:468
+#: ../src/applet-dialogs.c:507
 #, c-format
 msgid "CDMA (%s)"
 msgstr "CDMA (%s)"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:472
-#, c-format
-msgid "WiMAX (%s)"
-msgstr "WiMAX (%s)"
-
 #. --- General ---
-#: ../src/applet-dialogs.c:478 ../src/applet-dialogs.c:800
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:349
+#: ../src/applet-dialogs.c:515 ../src/applet-dialogs.c:802
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:351
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:482
+#: ../src/applet-dialogs.c:519
 msgid "Interface:"
 msgstr "Gränssnitt:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:504
+#: ../src/applet-dialogs.c:539
 msgid "Hardware Address:"
 msgstr "Hårdvaruadress:"
 
 #. Driver
-#: ../src/applet-dialogs.c:518
+#: ../src/applet-dialogs.c:553
 msgid "Driver:"
 msgstr "Drivrutin:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:553
+#: ../src/applet-dialogs.c:588
 msgid "Speed:"
 msgstr "Hastighet:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:568
+#: ../src/applet-dialogs.c:603
 msgid "Security:"
 msgstr "Säkerhet:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:586
-msgid "CINR:"
-msgstr "CINR:"
-
-#: ../src/applet-dialogs.c:604
-msgid "BSID:"
-msgstr "BSID:"
-
 #. --- IPv4 ---
-#: ../src/applet-dialogs.c:626 ../src/applet-dialogs.c:841
+#: ../src/applet-dialogs.c:621 ../src/applet-dialogs.c:843
 msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:639 ../src/applet-dialogs.c:683
+#: ../src/applet-dialogs.c:635 ../src/applet-dialogs.c:681
 msgid "Default Route:"
 msgstr "Standardväg:"
 
 #. --- IPv6 ---
-#: ../src/applet-dialogs.c:659 ../src/applet-dialogs.c:863
+#: ../src/applet-dialogs.c:655 ../src/applet-dialogs.c:865
 msgid "IPv6"
 msgstr "IPv6"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:668 ../src/applet-dialogs.c:872
+#: ../src/applet-dialogs.c:664 ../src/applet-dialogs.c:874
 msgid "Ignored"
 msgstr "Ignorera"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:805
+#: ../src/applet-dialogs.c:807
 msgid "VPN Type:"
 msgstr "VPN-typ:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:812
+#: ../src/applet-dialogs.c:814
 msgid "VPN Gateway:"
 msgstr "VPN-gateway:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:818
+#: ../src/applet-dialogs.c:820
 msgid "VPN Username:"
 msgstr "VPN-användarnamn:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:824
+#: ../src/applet-dialogs.c:826
 msgid "VPN Banner:"
 msgstr "VPN-banner:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:830
+#: ../src/applet-dialogs.c:832
 msgid "Base Connection:"
 msgstr "Basanslutning:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:832 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:348
+#: ../src/applet-dialogs.c:834 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:346
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
 #. Shouldn't really happen but ...
-#: ../src/applet-dialogs.c:947
+#: ../src/applet-dialogs.c:949
 msgid "No valid active connections found!"
 msgstr "Inga giltiga aktiva anslutningar hittades!"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:975
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc.\n"
-#| "Copyright © 2005-2008 Novell, Inc.\n"
-#| "and many other community contributors and translators"
+#: ../src/applet-dialogs.c:977
 msgid ""
 "Copyright © 2004-2014 Red Hat, Inc.\n"
 "Copyright © 2005-2008 Novell, Inc.\n"
 "and many other community contributors and translators"
 msgstr ""
-"Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc.\n"
+"Copyright © 2004-2014 Red Hat, Inc.\n"
 "Copyright © 2005-2008 Novell, Inc.\n"
 "och många andra bidragsgivare och översättare"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:978
+#: ../src/applet-dialogs.c:980
 msgid ""
 "Notification area applet for managing your network devices and connections."
 msgstr ""
 "Miniprogram i aviseringsytan för hantering av dina nätverksenheter och "
 "nätverksanslutningar."
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:980
+#: ../src/applet-dialogs.c:982
 msgid "NetworkManager Website"
 msgstr "Webbplats för Nätverkshanterare"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:995
+#: ../src/applet-dialogs.c:997
 msgid "Missing resources"
 msgstr "Saknar resurser"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1020
+#: ../src/applet-dialogs.c:1022
 msgid "Mobile broadband network password"
 msgstr "Nätverkslösenord för mobilt bredband"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1029
+#: ../src/applet-dialogs.c:1031
 #, c-format
 msgid "A password is required to connect to '%s'."
 msgstr "Ett lösenord krävs för att ansluta till ”%s”."
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1044
+#: ../src/applet-dialogs.c:1046
 msgid "Password:"
 msgstr "Lösenord:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1325
+#: ../src/applet-dialogs.c:1328
 msgid "SIM PIN unlock required"
 msgstr "SIM PIN-upplåsning krävs"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1326
+#: ../src/applet-dialogs.c:1329
 msgid "SIM PIN Unlock Required"
 msgstr "SIM PIN-upplåsning krävs"
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PIN
-#: ../src/applet-dialogs.c:1328
+#: ../src/applet-dialogs.c:1331
 #, c-format
 msgid ""
 "The mobile broadband device '%s' requires a SIM PIN code before it can be "
@@ -1169,25 +984,25 @@ msgstr ""
 "Mobila bredbandsenheten ”%s” kräver en SIM PIN-kod innan den kan användas."
 
 #. Translators: PIN code entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1330
+#: ../src/applet-dialogs.c:1333
 msgid "PIN code:"
 msgstr "PIN-kod:"
 
 #. Translators: Show/obscure PIN checkbox label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1334
+#: ../src/applet-dialogs.c:1337
 msgid "Show PIN code"
 msgstr "Visa PIN-kod"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1336
+#: ../src/applet-dialogs.c:1339
 msgid "SIM PUK unlock required"
 msgstr "SIM PUK-upplåsning krävs"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1337
+#: ../src/applet-dialogs.c:1340
 msgid "SIM PUK Unlock Required"
 msgstr "SIM PUK-upplåsning krävs"
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PUK
-#: ../src/applet-dialogs.c:1339
+#: ../src/applet-dialogs.c:1342
 #, c-format
 msgid ""
 "The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be "
@@ -1196,27 +1011,34 @@ msgstr ""
 "Mobila bredbandsenheten ”%s” kräver en SIM PUK-kod innan den kan användas."
 
 #. Translators: PUK code entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1341
+#: ../src/applet-dialogs.c:1344
 msgid "PUK code:"
 msgstr "PUK-kod:"
 
 #. Translators: New PIN entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1344
+#: ../src/applet-dialogs.c:1347
 msgid "New PIN code:"
 msgstr "Ny PIN-kod:"
 
 #. Translators: New PIN verification entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1346
+#: ../src/applet-dialogs.c:1349
 msgid "Re-enter new PIN code:"
 msgstr "Ange ny PIN-kod igen:"
 
 #. Translators: Show/obscure PIN/PUK checkbox label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1351
+#: ../src/applet-dialogs.c:1354
 msgid "Show PIN/PUK codes"
 msgstr "Visa PIN/PUK-koder"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:26
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:2
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:3
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:8
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:11
 msgid ""
@@ -1226,18 +1048,41 @@ msgstr ""
 "IP-adresser för att identifiera din dator på nätverket. Klicka på knappen "
 "”Lägg till” för att lägga till en IP-adress."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:9
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:3
+msgid "_Add"
+msgstr "_Lägg till"
+
+#. Delete
+#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:5
+#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:5
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:10
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:697
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Ta bort"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:6
 msgid "Ig_nore automatically obtained routes"
 msgstr "I_gnorera automatiskt mottagna rutter"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:7
+#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:7
 msgid "_Use this connection only for resources on its network"
 msgstr "Använd endast d_enna anslutning för resurser på dess nätverk"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:4
-#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:8
 msgid ""
 "If enabled, this connection will never be used as the default network "
 "connection."
@@ -1246,8 +1091,7 @@ msgstr ""
 "standardnätverksanslutning."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:1 ../src/libnma/wifi.ui.h:1
-#: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
+#: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1 ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
 #: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:1
 #: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:1
 #: ../src/wireless-security/ws-dynamic-wep.ui.h:1
@@ -1255,15 +1099,15 @@ msgstr ""
 msgid " "
 msgstr " "
 
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:3
 msgid "Create…"
 msgstr "Skapa…"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:4
 msgid "Choose a Connection Type"
 msgstr "Välj en anslutningstyp"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:5
 msgid ""
 "Select the type of connection you wish to create.\n"
 "\n"
@@ -1316,49 +1160,41 @@ msgid "Bonded _connections:"
 msgstr "_Kombinerade anslutningar:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:11
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:19
 msgid "M_ode:"
 msgstr "Lä_ge:"
 
 #. Edit
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:12
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:4
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:675
-msgid "_Edit"
-msgstr "R_edigera"
-
-#. Delete
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:3
 #: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:691
-msgid "_Delete"
-msgstr "_Ta bort"
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:681
+msgid "_Edit"
+msgstr "R_edigera"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:15
 msgid "Monitoring _frequency:"
 msgstr "Övervaknings_frekvens:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:16
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:16
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:7
 msgid "_Interface name:"
 msgstr "Gränssn_ittsnamn:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:18
 msgid "_Link Monitoring:"
 msgstr "_Länkövervakning:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:19
 msgid "ARP _targets:"
 msgstr "ARP-_mål:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:20
 msgid ""
 "An IP address, or a comma-separated list of IP addresses, to look for when "
 "checking the link status."
@@ -1366,19 +1202,19 @@ msgstr ""
 "En IP-adress, eller en kommaseparerad lista med IP-adresser, att leta efter "
 "när du kontrollerar länkstatus."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:21
 msgid "Link _up delay:"
 msgstr "Fördröjning då länk _uppe:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:21
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:22
 msgid "Link _down delay:"
 msgstr "Fördröjning då länk _nere:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:22
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:23
 msgid "_Primary:"
 msgstr "_Primär:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:23
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:24
 msgid ""
 "The interface name of the primary device. If set, this device will always be "
 "the active slave when it is available."
@@ -1386,19 +1222,21 @@ msgstr ""
 "Gränssnittsnamnet på den primära enheten. Om inställt, kommer enheten alltid "
 "att vara den aktiva slaven när den är tillgänglig."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:24
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:25
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:8
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:4
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:7
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:8
 msgid "_MTU:"
 msgstr "_MTU:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:25
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:26
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:18
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:9
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:7
 msgid "bytes"
 msgstr "byte"
 
@@ -1407,7 +1245,7 @@ msgid "Path _cost:"
 msgstr "Sökvägs_kostnad:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge-port.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:5
 msgid "_Priority:"
 msgstr "_Prioritet:"
 
@@ -1419,33 +1257,31 @@ msgstr "_Hårnålsläge:"
 msgid "Bridged _connections:"
 msgstr "Br_yggade anslutningar:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:7
 msgid "_Forward delay:"
 msgstr "Fördröjning _framåt:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:7
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:8
 msgid "_Hello time:"
 msgstr "_Hallåtid:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:9
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:9
-#, fuzzy
-#| msgid "Enable _Networking"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:10
 msgid "Enable I_GMP snooping"
-msgstr "Aktivera _nätverk"
+msgstr "Aktivera I_GMP-avlyssning"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:10
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:11
 msgid "Enable _STP (Spanning Tree Protocol)"
 msgstr "Aktivera _STP (Spanning Tree Protocol)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:12
 msgid "_Max age:"
 msgstr "_Maxålder:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:13
 msgid "_Aging time:"
 msgstr "_Åldringstid:"
 
@@ -1455,14 +1291,52 @@ msgstr "automatisk"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page.c:88
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:13
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:166
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:170
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:191
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:171
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:175
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:196
 #, c-format
 msgid "default"
 msgstr "standard"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:337
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:134
+msgid "unspecified error"
+msgstr "ospecificerat fel"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:247
+msgid "MAC address"
+msgstr "MAC-adress"
+
+# placeras i meningen "ogiltig %s...", så liten bokstav
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:247
+msgid "HW address"
+msgstr "hårdvaruadress"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:250
+#, c-format
+msgid "invalid %s for %s (%s)"
+msgstr "ogiltig %s för %s (%s)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:254
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:482
+#, c-format
+msgid "invalid %s (%s)"
+msgstr "ogiltig %s (%s)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:270
+#, c-format
+msgid "invalid interface-name for %s (%s)"
+msgstr "ogiltigt gränssnittsnamn för %s (%s)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:274
+#, c-format
+msgid "invalid interface-name (%s)"
+msgstr "ogiltigt gränssnittsnamn (%s)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:483
+msgid "device"
+msgstr "enhet"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:589
 msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
 msgstr ""
 "Misslyckades med att uppdatera anslutningens hemligheter på grund av ett "
@@ -1563,97 +1437,97 @@ msgstr "VN2VN"
 msgid "Priority Flow Control"
 msgstr "Prioritetsflödeskontroll"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:25
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:27
 msgid "Enable or disable priority pause transmission for each User Priority."
 msgstr ""
 "Aktivera eller inaktivera prioritetspausöverföring för varje "
 "användarprioritet."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:26
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:28
 msgid "Priority:"
 msgstr "Prioritet:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:27
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:29
 msgid "0:"
 msgstr "0:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:28
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:30
 msgid "1:"
 msgstr "1:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:29
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:31
 msgid "2:"
 msgstr "2:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:30
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:32
 msgid "3:"
 msgstr "3:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:31
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:33
 msgid "4:"
 msgstr "4:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:32
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:34
 msgid "5:"
 msgstr "5:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:33
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:35
 msgid "6:"
 msgstr "6:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:34
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:36
 msgid "7:"
 msgstr "7:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:35
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:37
 msgid "Traffic Class:"
 msgstr "Trafikklass:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:36
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:38
 msgid "Strict Bandwidth:"
 msgstr "Strikt bandbredd:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:37
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:39
 msgid "Priority Bandwidth:"
 msgstr "Prioriterad bandbredd:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:38
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:40
 msgid "Group Bandwidth:"
 msgstr "Gruppbandbredd:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:39
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:41
 msgid "Group ID:"
 msgstr "Grupp ID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:40
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:42
 msgid "15"
 msgstr "15"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:41
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:43
 msgid "Enter the priority group ID for each User Priority."
 msgstr "Ange prioritetsgrupps-ID för varje användarprioritet."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:43
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:45
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Enter the allowed link bandwidth percent each Priority Group may use. The "
 "sum of all groups must total 100%."
 msgstr ""
-"Ange tillåten länkbandbreddsprocent varje Prioritetsgrupp får använda. "
+"Ange tillåten länkbandbreddsprocent varje Prioritetsgrupp får använda. "
 "Summan av alla grupper måste uppgå till 100%."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:44
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:46
 msgid ""
 "Enter the percentage of priority group bandwidth each user priority may use."
 msgstr ""
 "Ange procentandel av prioritetsgruppens bandbredd varje användarprioritet "
 "får använda."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:45
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:47
 msgid "Enable or disable strict bandwidth for each user priority."
 msgstr "Aktivera eller inaktivera bandbredd för varje användarprioritet."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:46
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:48
 msgid "Enter the traffic class for each user priority."
 msgstr "Ange trafikklass för varje användarprioritet."
 
@@ -1671,7 +1545,7 @@ msgstr "_Tjänst:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.ui.h:3
 #: ../src/wireless-security/eap-method-leap.ui.h:3
-#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.ui.h:3
 #: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:7
 #: ../src/wireless-security/ws-leap.ui.h:3
 #: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.ui.h:3
@@ -1680,8 +1554,8 @@ msgstr "Vi_sa lösenord"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:4
-#: ../src/libnma/nma-vpn-password-dialog.c:95
-#: ../src/libnm-gtk/nm-vpn-password-dialog.c:95
+#: ../src/libnma/nma-vpn-password-dialog.c:100
+#: ../src/libnm-gtk/nm-vpn-password-dialog.c:100
 #: ../src/wireless-security/eap-method-leap.ui.h:2
 #: ../src/wireless-security/eap-method-simple.ui.h:2
 #: ../src/wireless-security/ws-leap.ui.h:2
@@ -1693,8 +1567,8 @@ msgstr "_Lösenord:"
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:129
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:137
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:133
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:139
 #: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:2
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatiskt"
@@ -1749,18 +1623,17 @@ msgstr "Förhandla aut_omatiskt"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:14
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:8
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wimax.ui.h:1
-msgid "_Device MAC address:"
-msgstr "_Enhetens MAC-adress:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:9
+msgid "_Device:"
+msgstr "_Enhet:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:15
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:10
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:11
 msgid "C_loned MAC address:"
 msgstr "K_lonad MAC-adress:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:16
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:9
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:10
 msgid ""
 "The MAC address entered here will be used as hardware address for the "
 "network device this connection is activated on. This feature is known as "
@@ -1770,6 +1643,49 @@ msgstr ""
 "nätverksenheten som denna anslutning är aktiverad på. Denna funktion är "
 "känd som MAC-kloning eller ”spoofing”. Exempel: 00:11:22:33:44:55"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:19
+msgid "Wake on LAN:"
+msgstr "Wake on LAN:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:20
+msgid "De_fault"
+msgstr "Stan_dard"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:21
+msgid "_Phy"
+msgstr "_Fys"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:22
+msgid "_Unicast"
+msgstr "_Unicast"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:23
+msgid "Mul_ticast"
+msgstr "Mul_ticast"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:24
+msgid "_Broadcast"
+msgstr "_Utsändning"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:25
+msgid "_Arp"
+msgstr "_Arp"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:26
+msgid "Ma_gic"
+msgstr "Ma_gic"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:27
+msgid "_Wake on LAN password:"
+msgstr "_Wake-on-LAN-lösenord"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:28
+msgid ""
+"Wake-on-LAN password (an Ethernet MAC). It is only valid for magic packets."
+msgstr ""
+"Wake-on-LAN-lösenord (en trådbunden MAC-adress). Det är bara giltigt för "
+"magiska paket."
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:1
 msgid "Automatically connect to _VPN when using this connection"
 msgstr "Anslut automatiskt till _VPN när denna anslutning används"
@@ -1807,8 +1723,8 @@ msgstr "Automatisk med manuella DNS-inställningar"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:3
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:161
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:186
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:170
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:188
 msgid "Manual"
 msgstr "Manuell"
 
@@ -1819,8 +1735,8 @@ msgstr "Lokal länk"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:5
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:179
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:206
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:190
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:208
 msgid "Shared to other computers"
 msgstr "Delade med andra datorer"
 
@@ -1834,7 +1750,7 @@ msgstr "_Metod:"
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:9
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:11
 msgid ""
 "The DHCP client identifier allows the network administrator to customize "
 "your computer's configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
@@ -1844,8 +1760,8 @@ msgstr ""
 "dators konfiguration. Om du vill använda en DHCP-klientidentifierare så kan "
 "du ange den här."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:10
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:14
 msgid ""
 "Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple "
 "domains."
@@ -1853,25 +1769,25 @@ msgstr ""
 "Domäner som används för att slå upp värdnamn. Använd kommatecken för att "
 "separera flera domäner."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:13
 msgid "D_HCP client ID:"
 msgstr "D_HCP-klient-ID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:12
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:13
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:299
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:308
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:312
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:310
 msgid "S_earch domains:"
 msgstr "Sökd_omäner:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:13
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:14
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:290
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:299
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:16
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:303
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:301
 msgid "DNS ser_vers:"
 msgstr "_DNS-servrar:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:16
 msgid ""
 "IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
 "to separate multiple domain name server addresses."
@@ -1879,11 +1795,11 @@ msgstr ""
 "IP-adresser för domännamnsservrar som används för att slå upp värdnamn. "
 "Använd kommatecken för att separera flera adresser till domännamnsservrar."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:17
 msgid "Require IPv_4 addressing for this connection to complete"
 msgstr "Kräv IPv_4-adressering för att färdigställa denna anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:18
 msgid ""
 "When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete "
 "if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds."
@@ -1892,13 +1808,13 @@ msgstr ""
 "färdigställas om IPv4-konfigurationen misslyckas men IPv6-konfigurationen "
 "lyckas."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:17
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:21
 msgid "_Routes…"
 msgstr "_Rutter…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:6
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:188
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:200
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inaktiverad"
 
@@ -1910,7 +1826,7 @@ msgstr "Aktiverad (föredra publik adress)"
 msgid "Enabled (prefer temporary address)"
 msgstr "Aktiverad (föredra temporär adress)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:17
 msgid ""
 "IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
 "to separate multiple domain name server addresses. Link-local addresses will "
@@ -1921,15 +1837,15 @@ msgstr ""
 "Länklokala-adresser kommer automatiskt att omfattas i "
 "anslutningsgränssnittet."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:18
 msgid "IPv6 _privacy extensions:"
 msgstr "_Sekretesstillägg för IPv6:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:19
 msgid "Require IPv_6 addressing for this connection to complete"
 msgstr "Kräv IPv_6-adressering för att färdigställa denna anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:20
 msgid ""
 "When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete "
 "if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds."
@@ -2012,7 +1928,7 @@ msgstr "Tillåt _Deflate-datakomprimering"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:10
 msgid "Use TCP _header compression"
-msgstr "Använd komprimering av TCP-_header"
+msgstr "Använd komprimering av TCP-_huvud"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:11
 msgid "Echo"
@@ -2036,8 +1952,8 @@ msgid "_Teamed connections:"
 msgstr "Gruppanslu_tningar:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:3
-msgid "I_mport team configuration from a file..."
-msgstr "I_mportgruppskonfiguration från en fil…"
+msgid "Im_port team configuration from a file..."
+msgstr "_Importera gruppkonfiguration från en fil…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:1
 msgid "_Parent interface:"
@@ -2055,13 +1971,29 @@ msgstr "Klonad MA_C-adress:"
 msgid "VLAN _id:"
 msgstr "VLAN-_id:"
 
-#. In context, this means "concatenate the device name and the VLAN ID number together"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:7
+msgid "Flags:"
+msgstr "Flaggor:"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:8
+msgid "_Reorder headers"
+msgstr "_Ordna om huvuden"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:9
+msgid "_GVRP"
+msgstr "_GVRP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:10
+msgid "_Loose binding"
+msgstr "_Lös bindning"
+
+#. In context, this means "concatenate the device name and the VLAN ID number together"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:12
 msgid "Device name + number"
 msgstr "Enhetsnamn + nummer"
 
-#. LEAVE "vlan" UNTRANSLATED. In context, this means "concatenate the string 'vlan' and the VLAN ID number 
together".
-#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:10
+#. LEAVE "vlan" UNTRANSLATED. In context, this means "concatenate the string
+#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:14
 msgid "\"vlan\" + number"
 msgstr "”vlan” + nummer"
 
@@ -2078,90 +2010,98 @@ msgid "B/G (2.4 GHz)"
 msgstr "B/G (2.4 GHz)"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:4
-msgid "Infrastructure"
-msgstr "Infrastruktur"
+msgid "Client"
+msgstr "Klient"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:5
+msgid "Hotspot"
+msgstr "Surfzon"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:6
 msgid "Ad-hoc"
 msgstr "Ad-hoc"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:12
 msgid "mW"
 msgstr "mW"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:13
 msgid "Transmission po_wer:"
 msgstr "Sändningss_tyrka:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:14
 msgid "Mb/s"
 msgstr "Mb/s"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:15
 msgid "_Rate:"
 msgstr "_Frekvens:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:16
 msgid "_BSSID:"
 msgstr "_BSSID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:17
 msgid "C_hannel:"
 msgstr "_Kanal:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:18
 msgid "Ban_d:"
 msgstr "Ban_d:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:20
 msgid "SS_ID:"
 msgstr "SS_ID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-polkit-button.c:75
+msgid "No polkit authorization to perform the action"
+msgstr "Ingen polkit-behörighet för att utföra åtgärden"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:3
 msgid "Allowed Authentication Methods"
 msgstr "Tillåtna autentiseringsmetoder"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:4
 msgid "_EAP"
 msgstr "_EAP"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:5
 msgid "Extensible Authentication Protocol"
 msgstr "Extensible Authentication Protocol"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:6
 msgid "_PAP"
 msgstr "_PAP"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:5
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:7
 msgid "Password Authentication Protocol"
 msgstr "Password Authentication Protocol"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:8
 msgid "C_HAP"
 msgstr "C_HAP"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:7
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:9
 msgid "Challenge Handshake Authentication Protocol"
 msgstr "Challenge Handshake Authentication Protocol"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:10
 msgid "_MSCHAP"
 msgstr "_MSCHAP"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:9
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:11
 msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
 msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:10
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:12
 msgid "MSCHAP v_2"
 msgstr "MSCHAP v_2"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:13
 msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2"
 msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:14
 msgid ""
 "In most cases, the provider's PPP servers will support all authentication "
 "methods. If connections fail, try disabling support for some methods."
@@ -2170,78 +2110,78 @@ msgstr ""
 "autentiseringsmetoder. Om anslutningar misslyckas så kan du prova att "
 "inaktivera stöd för vissa metoder."
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:122
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:231
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:99
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:318
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:324
 msgid "Ethernet"
 msgstr "Trådbundet"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:123
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:448 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:326
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:100
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:450 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:326
 msgid "Wi-Fi"
 msgstr "Trådlöst"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:131
-#: ../src/connection-editor/page-wimax.c:113
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:332 ../src/mb-menu-item.c:75
-msgid "WiMAX"
-msgstr "WiMAX"
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:108
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:110
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:328
+msgid "Bluetooth"
+msgstr "Bluetooth"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:132
-#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:128
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:109
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:130
 msgid "DSL"
 msgstr "DSL"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:133
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:149
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:336
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:110
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:153
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:334
 msgid "InfiniBand"
 msgstr "InfiniBand"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:134
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:444 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:338
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:582
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:111
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:446 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:336
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:580
 msgid "Bond"
 msgstr "Kombinerad"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:135
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:241 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:340
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:584
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:112
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:269 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:338
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:582
 msgid "Team"
 msgstr "Grupp"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:136
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:209
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:342 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:586
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:113
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:212
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:340 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:584
 msgid "Bridge"
 msgstr "Brygga"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:137
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:491 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:344
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:588
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:114
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:591 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:342
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:586
 msgid "VLAN"
 msgstr "VLAN"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:146
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:289
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:103
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:118
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:256
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:105
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:232
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:198
 msgid "Hardware"
 msgstr "Hårdvara"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:259
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:225
 msgid "Virtual"
 msgstr "Virtuell"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:327
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:329
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:294
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:296
 msgid "Import a saved VPN configuration..."
 msgstr "Importera en sparad VPN-konfiguration…"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:358
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:325
 msgid ""
 "The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
 "error."
@@ -2249,58 +2189,76 @@ msgstr ""
 "Anslutningsredigerarens dialogruta kunde inte initieras på grund av ett "
 "okänt fel."
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:367
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:334
 msgid "Could not create new connection"
 msgstr "Kunde inte skapa ny anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:504
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:471
 msgid "Connection delete failed"
 msgstr "Misslyckades med att ta bort anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:552
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:519
 #, c-format
 msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort anslutningen %s?"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:771
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:712
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:942
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:942
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:805
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:747
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1072
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1070
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:790
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:961
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:824
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1091
 msgid "Netmask"
 msgstr "Nätmask"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:809
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:750
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:980
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:980
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:843
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:785
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1110
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1108
 msgid "Gateway"
 msgstr "Gateway"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:828
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:769
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:862
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:804
 msgid "Metric"
 msgstr "Metric"
 
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:731
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:961
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:766
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1089
 msgid "Prefix"
 msgstr "Prefix"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:104
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:103
 #, c-format
 msgid "Editing %s"
 msgstr "Redigerar %s"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:108
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:107
 msgid "Editing un-named connection"
 msgstr "Redigerar namnlös anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:268
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:127
+msgid "Missing connection name"
+msgstr "Saknar anslutningsnamn"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:190
+msgid "Editor initializing..."
+msgstr "Redigerare initieras…"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:197
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:399
+msgid "Connection cannot be modified"
+msgstr "Anslutning kan inte ändras"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:210
+#, c-format
+msgid "Invalid setting %s: %s"
+msgstr "Ogiltig inställning %s: %s"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:286
 msgid ""
 "The connection editor could not find some required resources (the .ui file "
 "was not found)."
@@ -2308,173 +2266,201 @@ msgstr ""
 "Anslutningsredigeraren kunde inte hitta en del nödvändiga resurser (.ui-"
 "filen hittades inte)."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:397
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:422
 msgid "_Save"
 msgstr "_Spara"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:398
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
 msgid "Save any changes made to this connection."
 msgstr "Spara alla ändringar gjorda för denna anslutning."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:399
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:424
 msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
 msgstr ""
 "Autentisera för att spara denna anslutning för alla användare på datorn."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:415
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:440
 msgid "Could not create connection"
 msgstr "Kunde inte skapa anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:415
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:440
 msgid "Could not edit connection"
 msgstr "Kunde inte redigera anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:417
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:442
 msgid "Unknown error creating connection editor dialog."
 msgstr "Okänt fel vid skapande av anslutningsredigeringsdialog."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:551
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:584
 msgid "Error initializing editor"
 msgstr "Fel vid initiering av redigerare"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:894
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:924
 msgid "Connection add failed"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:2 ../src/info.ui.h:2
+msgid "_Close"
+msgstr "_Stäng"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:4
 msgid "Connection _name:"
 msgstr "Anslutnings_namn:"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:5
 msgid "_Export..."
 msgstr "_Exportera…"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:130
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:129
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:141
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:152
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:140
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:151
 msgid "now"
 msgstr "nu"
 
 #. less than an hour ago
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:159
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:158
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
 msgstr[0] "%d minut sedan"
 msgstr[1] "%d minuter sedan"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:163
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:162
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
 msgstr[0] "%d timme sedan"
 msgstr[1] "%d timmar sedan"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:175
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:174
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "%d dygn sedan"
 msgstr[1] "%d dygn sedan"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:181
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:180
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "%d månad sedan"
 msgstr[1] "%d månader sedan"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:185
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:184
 #, c-format
 msgid "%d year ago"
 msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "%d år sedan"
 msgstr[1] "%d år sedan"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:619
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:625
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:632
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:638
 msgid "Last Used"
 msgstr "Senast använd"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:676
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:682
 msgid "Edit the selected connection"
 msgstr "Redigera den markerade anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:677
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:683
 msgid "Authenticate to edit the selected connection"
 msgstr "Autentisera för att redigera den markerade anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:692
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:698
 msgid "Delete the selected connection"
 msgstr "Ta bort den markerade anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:693
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:699
 msgid "Authenticate to delete the selected connection"
 msgstr "Autentisera för att ta bort den markerade anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:923
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:924
 msgid "No VPN plugins are installed."
 msgstr "Inga VPN-insticksmoduler är installerade."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:925
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:926
 #, c-format
 msgid "Don't know how to create '%s' connections"
 msgstr "Vet inte hur man skapar ”%s”-anslutningar"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:927
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:928
 msgid "Error creating connection"
 msgstr "Fel vid skapande av anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:949
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:950
 msgid "Error editing connection"
 msgstr "Fel vid redigering av anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:950
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:951
 #, c-format
 msgid "Did not find a connection with UUID '%s'"
 msgstr "Kunde inte hitta en anslutning med UUID ”%s”"
 
-#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:110
+#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:112
 msgid "802.1x Security"
 msgstr "802.1x-säkerhet"
 
-#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:112
+#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:114
 msgid "Could not load 802.1x Security user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in 802.1x säkerhetsanvändargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:126
+#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:128
 msgid "Use 802.1_X security for this connection"
 msgstr "Använd 802.1_X-säkerhet för denna anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:107
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:328
-msgid "Bluetooth"
-msgstr "Blåtand"
-
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:109
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:112
 msgid "Could not load Bluetooth user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in Bluetooth-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:447
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:150
+msgid "bdaddr"
+msgstr "bdaddr"
+
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:228
+#, c-format
+msgid "Bluetooth connection %d"
+msgstr "Bluetooth-anslutning %d"
+
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:272
+msgid "Bluetooth Type"
+msgstr "Bluetooth-typ"
+
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:290
+msgid "Select the type of the Bluetooth connection profile."
+msgstr "Välj typen av anslutningsprofil för Bluetooth."
+
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:295
+msgid "_Personal Area Network"
+msgstr "_Personal Area Network"
+
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:300
+msgid "_Dial-Up Network"
+msgstr "_Uppringt nätverk"
+
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:449
 msgid "Could not load bond user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för kombinerad anslutning."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:613
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:568
+msgid "primary"
+msgstr "primär"
+
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:618
 #, c-format
 msgid "Bond connection %d"
 msgstr "Kombinerad anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:212
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:215
 msgid "Could not load bridge user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in brygganvändargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:309
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:312
 #, c-format
 msgid "Bridge connection %d"
 msgstr "Brygganslutning %d"
@@ -2482,47 +2468,60 @@ msgstr "Brygganslutning %d"
 #. Translators: a "Bridge Port" is a network
 #. * device that is part of a bridge.
 #.
-#: ../src/connection-editor/page-bridge-port.c:109
+#: ../src/connection-editor/page-bridge-port.c:111
 msgid "Bridge Port"
 msgstr "Bryggport"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bridge-port.c:111
+#: ../src/connection-editor/page-bridge-port.c:113
 msgid "Could not load bridge port user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in bryggportanvändargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:604
+#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:606
 msgid "DCB"
 msgstr "DCB"
 
-#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:606
+#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:608
 msgid "Could not load DCB user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in DCB-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:130
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:132
 msgid "Could not load DSL user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in DSL-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:215
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:217
 #, c-format
 msgid "DSL connection %d"
 msgstr "DSL-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:74
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:60
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:89
-#: ../src/connection-editor/page-wimax.c:54
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:77
 msgid ""
-"This option locks this connection to the network device specified by its "
-"permanent MAC address entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+"This option locks this connection to the network device specified either by "
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"em1\", "
+"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"em1 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
 msgstr ""
-"Detta alternativ låser denna anslutning till nätverksenheten som anges av "
-"den permanenta MAC-adressen som anges här. Exempel: 00:11:22:33:44:55"
+"Detta alternativ låser anslutningen till nätverksenheten som anges antingen "
+"av dess gränssnitt eller av den permanenta MAC-adressen eller båda. Exempel: "
+"”em1”, ”3C:97:0E:42:1A:19”, ”em1 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:233
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:320
 msgid "Could not load ethernet user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in trådbundet användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:371
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:447
+msgid "Ethernet device"
+msgstr "Trådbunden enhet"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:451
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:736
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:583
+msgid "cloned MAC"
+msgstr "klonad MAC"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:455
+msgid "Wake-on-LAN password"
+msgstr "Wake-on-LAN-lösenord"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:490
 #, c-format
 msgid "Ethernet connection %d"
 msgstr "Trådbunden anslutning %d"
@@ -2548,112 +2547,168 @@ msgstr ""
 msgid "FirewallD is not running."
 msgstr "FirewallD är inte igång."
 
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:352
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:354
 msgid "Could not load General user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in allmänt användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:152
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:60
+msgid ""
+"This option locks this connection to the network device specified either by "
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"ib0\", "
+"\"80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65\", \"ib0 "
+"(80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)\""
+msgstr ""
+"Detta alternativ låser anslutningen till nätverksenheten angiven antingen "
+"genom dess gränssnitt, dess permanenta MAC-adress eller båda. Exempel: "
+"”ib0”, ”80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65”, ”ib0 "
+"(80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)”"
+
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:156
 msgid "Could not load InfiniBand user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in InfiniBand-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:245
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:219
+msgid "infiniband device"
+msgstr "infiniband-enhet"
+
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:254
 #, c-format
 msgid "InfiniBand connection %d"
 msgstr "InfiniBand-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:125
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:131
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:129
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:133
 msgid "Automatic (VPN)"
 msgstr "Automatisk (VPN)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:126
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:132
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:130
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:134
 msgid "Automatic (VPN) addresses only"
 msgstr "Endast automatiska (VPN) adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:130
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:138
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:134
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:140
 msgid "Automatic, addresses only"
 msgstr "Automatiskt, endast adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:132
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:134
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:136
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:136
 msgid "Automatic (PPPoE)"
 msgstr "Automatisk (PPPoE)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:133
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:135
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:137
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:137
 msgid "Automatic (PPPoE) addresses only"
 msgstr "Endast automatiska (PPPoE) adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:135
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:139
 msgid "Automatic (DHCP)"
 msgstr "Automatisk (DHCP)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:136
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:140
 msgid "Automatic (DHCP) addresses only"
 msgstr "Endast automatiska (DHCP) adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:173
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:199
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:183
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:201
 msgid "Link-Local Only"
 msgstr "Endast lokal länk"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:288
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:297
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:301
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:299
 msgid "Additional DNS ser_vers:"
 msgstr "Ytterligare DNS-ser_vrar:"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:297
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:306
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:310
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:308
 msgid "Additional s_earch domains:"
 msgstr "Ytterligare sökdomän_er:"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:843
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:969
 #, c-format
 msgid "Editing IPv4 routes for %s"
 msgstr "Redigerar IPv4-rutter för %s"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1030
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1162
 msgid "IPv4 Settings"
 msgstr "Inställningar för IPv4"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1032
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1164
 msgid "Could not load IPv4 user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in IPv4-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:150
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1257
+#, c-format
+msgid "IPv4 address \"%s\" invalid"
+msgstr "IPv4-adressen ”%s” är ogiltig"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1265
+#, c-format
+msgid "IPv4 address netmask \"%s\" invalid"
+msgstr "IPv4-adressnätmasken ”%s” är ogiltig"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1274
+#, c-format
+msgid "IPv4 gateway \"%s\" invalid"
+msgstr "IPv4-gateway ”%s” är ogiltig"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1317
+#, c-format
+msgid "IPv4 DNS server \"%s\" invalid"
+msgstr "IPv4-DNS-servern ”%s” är ogiltig"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:152
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorera"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:174
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:176
 msgid "Automatic, DHCP only"
 msgstr "Automatisk, endast DHCP"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:844
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:968
 #, c-format
 msgid "Editing IPv6 routes for %s"
 msgstr "Redigerar IPv6-rutter för %s"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1029
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1159
 msgid "IPv6 Settings"
 msgstr "Inställningar för IPv6"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1031
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1161
 msgid "Could not load IPv6 user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för IPv6."
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:246
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:257
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1252
+#, c-format
+msgid "IPv6 address \"%s\" invalid"
+msgstr "IPv6-adressen ”%s” är ogiltig"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1260
+#, c-format
+msgid "IPv6 prefix \"%s\" invalid"
+msgstr "IPv6-prefixet ”%s” är ogiltigt"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1269
+#, c-format
+msgid "IPv6 gateway \"%s\" invalid"
+msgstr "IPv4-gateway ”%s” är ogiltig"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1311
+#, c-format
+msgid "IPv6 DNS server \"%s\" invalid"
+msgstr "IPv4-DNS-servern ”%s” är ogiltig"
+
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:250
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:261
 msgid "Duplicate slaves"
 msgstr "Duplikatslavar"
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:247
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:251
 #, c-format
 msgid "Slaves '%s' and '%s' both apply to device '%s'"
 msgstr "Slavar '%s' och '%s' gäller båda för enhet '%s'"
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:258
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:262
 #, c-format
 msgid ""
 "Slaves '%s' and '%s' apply to different virtual ports ('%s' and '%s') of the "
@@ -2662,25 +2717,25 @@ msgstr ""
 "Slavar '%s' och '%s' gäller för olika virtuella portar ('%s' och '%s') för "
 "samma fysiska enhet."
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:375
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:387
 #, c-format
 msgid "%s slave %d"
 msgstr "%s slav %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:311
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:313
 msgid "Could not load mobile broadband user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för mobilt bredband."
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:328
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:330
 msgid "Unsupported mobile broadband connection type."
 msgstr "Anslutningstyp för mobilt bredband stöds inte."
 
 #. Fall back to just asking for GSM vs. CDMA
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:547
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:532
 msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
 msgstr "Välj typ av mobil bredbandsleverantör"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:574
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:559
 msgid ""
 "Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
 "unsure, ask your provider."
@@ -2688,22 +2743,22 @@ msgstr ""
 "Välj den teknik som din leverantör av mobilt bredband använder. Fråga din "
 "leverantör om du är osäker."
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:579
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:564
 msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
 msgstr ""
 "Min leverantör använder _GSM-baserad teknik (t.ex. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:586
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:571
 msgid "My provider uses C_DMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
 msgstr "Min leverantör använder C_DMA-baserad teknik (t.ex. 1xRTT, EVDO)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:596 ../src/mb-menu-item.c:55
-#: ../src/mobile-helpers.c:276
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:581 ../src/mb-menu-item.c:55
+#: ../src/mobile-helpers.c:277
 msgid "CDMA"
 msgstr "CDMA"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:599 ../src/mb-menu-item.c:59
-#: ../src/mobile-helpers.c:274
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:584 ../src/mb-menu-item.c:59
+#: ../src/mobile-helpers.c:275
 msgid "GSM"
 msgstr "GSM"
 
@@ -2712,24 +2767,24 @@ msgid "EAP"
 msgstr "EAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:134
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:252
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:259
 msgid "PAP"
 msgstr "PAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:135
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:297
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:304
 msgid "CHAP"
 msgstr "CHAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:136
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:278
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:266
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:282
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:281
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:273
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:289
 msgid "MSCHAPv2"
 msgstr "MSCHAPv2"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:137
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:267
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:274
 msgid "MSCHAP"
 msgstr "MSCHAP"
 
@@ -2743,30 +2798,30 @@ msgstr "ingen"
 msgid "Editing PPP authentication methods for %s"
 msgstr "Redigerar PPP-autentiseringsmetoder för %s"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:281
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:283
 msgid "PPP Settings"
 msgstr "Inställningar för PPP"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:283
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:285
 msgid "Could not load PPP user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in PPP-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:91
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:100
 #: ../src/connection-editor/page-team-port.c:74
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:232
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:168
 msgid "Select file to import"
 msgstr "Välj fil att importera"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:111
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:120
 #: ../src/connection-editor/page-team-port.c:94
 msgid "Error: file doesn't contain a valid JSON configuration"
 msgstr "Fel: fil innehåller inte en giltig JSON-konfiguration"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:244
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:272
 msgid "Could not load team user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in gruppanvändargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:339
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:379
 #, c-format
 msgid "Team connection %d"
 msgstr "Gruppanslutning %d"
@@ -2774,47 +2829,56 @@ msgstr "Gruppanslutning %d"
 #. Translators: a "Team Port" is a network
 #. * device that is part of a team.
 #.
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:152
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:154
 msgid "Team Port"
 msgstr "Grupport"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:154
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:156
 msgid "Could not load team port user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in grupportanvändargränssnitt."
 
 #. Translators: the first %s is a device name (eg, "em1"), the
 #. * second is a connection name (eg, "Auto Ethernet").
 #.
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:335
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:416
 #, c-format
 msgid "%s (via \"%s\")"
 msgstr "%s (via ”%s”)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:493
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:428
+#, c-format
+msgid "New connection..."
+msgstr "Ny anslutning…"
+
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:593
 msgid "Could not load vlan user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in vlan-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:686
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:729
+msgid "vlan parent"
+msgstr "överordnad vlan"
+
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:792
 #, c-format
 msgid "VLAN connection %d"
 msgstr "VLAN-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:105
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:107
 msgid "Could not load VPN user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in VPN-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:120
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:122
 #, c-format
 msgid "Could not find VPN plugin service for '%s'."
 msgstr "Kunde inte hitta VPN-insticksmodultjänst för ”%s”."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:207
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:302
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:209
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:304
 #, c-format
 msgid "VPN connection %d"
 msgstr "VPN-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:231
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:233
 msgid ""
 "The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
 "\n"
@@ -2824,11 +2888,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Fel: ingen VPN-tjänstetyp."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:256
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:258
 msgid "Choose a VPN Connection Type"
 msgstr "Välj en VPN-anslutningstyp"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:257
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:259
 msgid ""
 "Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
 "of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may "
@@ -2838,82 +2902,101 @@ msgstr ""
 "typ av VPN-anslutning du önskar skapa inte finns i listan så kanske du inte "
 "har den korrekta VPN-insticksmodulen installerad."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:79
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:80
 msgid ""
 "This option locks this connection to the Wi-Fi access point (AP) specified "
 "by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
 msgstr ""
 "Det här alternativet låser den här anslutningen till den trådlösa "
-"åtkomstpunkt (AP) som anges av det BSSID som anges här. Exempel: "
+"accesspunkt (AP) som anges av det BSSID som anges här. Exempel: "
 "00:11:22:33:44:55"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:195
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:91
+msgid ""
+"This option locks this connection to the network device specified either by "
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"wlan0\", "
+"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
+msgstr ""
+"Detta alternativ låser anslutningen till nätverksenheten som anges antingen "
+"av dess gränssnitt eller av den permanenta MAC-adressen eller båda. Exempel: "
+"”wlan0”, ”3C:97:0E:42:1A:19”, ”wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:200
 #, c-format
 msgid "%u (%u MHz)"
 msgstr "%u (%u MHz)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:450
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:452
 msgid "Could not load Wi-Fi user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in trådlöst användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:613
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:573
+msgid "bssid"
+msgstr "bssid"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:579
+msgid "Wi-Fi device"
+msgstr "Trådlös enhet"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:621
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi connection %d"
 msgstr "Trådlös anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:288
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:884 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:898
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:312
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:909 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:925
 msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
 msgstr "WEP 40/128-bitars nyckel (Hexadecimal eller ASCII)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:298
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:893 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:907
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:322
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:918 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:934
 msgid "WEP 128-bit Passphrase"
 msgstr "WEP 128-bitars lösenfras"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:324
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:923 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:937
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:348
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:948 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:964
 msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
 msgstr "Dynamisk WEP (802.1x)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:338
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:937 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:951
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:361
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:962 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:978
 msgid "WPA & WPA2 Personal"
 msgstr "WPA och WPA2 Personal"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:352
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:951 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:965
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:374
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:976 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:992
 msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
 msgstr "WPA och WPA2 Enterprise"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:392
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:416
 msgid "Could not load Wi-Fi security user interface; missing Wi-Fi setting."
 msgstr ""
 "Kunde inte läsa in användargränssnitt för trådlös säkerhet; saknar trådlös "
 "inställning."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:402
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:427
 msgid "Wi-Fi Security"
 msgstr "Trådlös säkerhet"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:404
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:429
 msgid "Could not load Wi-Fi security user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för trådlös säkerhet."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wimax.c:116
-msgid "Could not load WiMAX user interface."
-msgstr "Kunde inte läsa in WiMAX-användargränssnitt."
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:509
+#, c-format
+msgid "missing SSID"
+msgstr "saknat SSID"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wimax.c:210
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:515
 #, c-format
-msgid "WiMAX connection %d"
-msgstr "WiMAX-anslutning %d"
+msgid "Security not compatible with Ad-Hoc mode"
+msgstr "Säkerhet inte kompatibel med Ad-Hoc-läge"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:205
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:141
 msgid "Cannot import VPN connection"
 msgstr "Kan inte importera VPN-anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:207
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:143
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN "
@@ -2926,25 +3009,29 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Fel: %s."
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:282
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:144
+msgid "unknown error"
+msgstr "okänt fel"
+
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:218
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists."
 msgstr "En fil med namnet ”%s” finns redan."
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:284
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:220
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:286
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:222
 #, c-format
 msgid "Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving?"
 msgstr "Vill du ersätta %s med VPN-anslutningen som du sparar?"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:322
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:258
 msgid "Cannot export VPN connection"
 msgstr "Kan inte exportera VPN-anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:324
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:260
 #, c-format
 msgid ""
 "The VPN connection '%s' could not be exported to %s.\n"
@@ -2955,7 +3042,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Fel: %s."
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:359
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:295
 msgid "Export VPN connection..."
 msgstr "Exportera VPN-anslutning…"
 
@@ -2967,11 +3054,11 @@ msgstr ""
 "Miniprogram för nätverkshantering kunde inte hitta en del nödvändiga "
 "resurser (.ui-filen hittades inte)."
 
-#: ../src/gsm-unlock.ui.h:1
+#: ../src/gsm-unlock.ui.h:2
 msgid "_Unlock"
 msgstr "Lås _upp"
 
-#: ../src/gsm-unlock.ui.h:2
+#: ../src/gsm-unlock.ui.h:3
 msgid "Automatically unlock this device"
 msgstr "Lås automatiskt upp denna enhet"
 
@@ -2979,7 +3066,7 @@ msgstr "Lås automatiskt upp denna enhet"
 msgid "Connection Information"
 msgstr "Anslutningsinformation"
 
-#: ../src/info.ui.h:2
+#: ../src/info.ui.h:3
 msgid "Active Network Connections"
 msgstr "Aktiva nätverksanslutningar"
 
@@ -3181,30 +3268,63 @@ msgstr "Konfigurera en mobil bredbandsanslutning"
 msgid "New Mobile Broadband Connection"
 msgstr "Ny mobil bredbandsanslutning"
 
-#: ../src/libnma/nma-vpn-password-dialog.c:97
-#: ../src/libnm-gtk/nm-vpn-password-dialog.c:97
+#: ../src/libnma/nma-ui-utils.c:53 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:618
+msgid "Store the password only for this user"
+msgstr "Lagra lösenordet bara för denna användare"
+
+#: ../src/libnma/nma-ui-utils.c:54 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:619
+msgid "Store the password for all users"
+msgstr "Lagra lösenordet för alla användare"
+
+#: ../src/libnma/nma-ui-utils.c:55 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:620
+msgid "Ask for this password every time"
+msgstr "Fråga efter detta lösenord varje gång"
+
+#: ../src/libnma/nma-ui-utils.c:56 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:621
+msgid "The password is not required"
+msgstr "Lösenordet krävs inte"
+
+#: ../src/libnma/nma-vpn-password-dialog.c:102
+#: ../src/libnm-gtk/nm-vpn-password-dialog.c:102
 msgid "_Secondary Password:"
 msgstr "_Sekundärt lösenord:"
 
-#: ../src/libnma/nma-vpn-password-dialog.c:236
-#: ../src/libnm-gtk/nm-vpn-password-dialog.c:236
+#: ../src/libnma/nma-vpn-password-dialog.c:105
+#: ../src/libnm-gtk/nm-vpn-password-dialog.c:105
+msgid "_Ternary Password:"
+msgstr "_Tertiärt lösenord:"
+
+#: ../src/libnma/nma-vpn-password-dialog.c:250
+#: ../src/libnm-gtk/nm-vpn-password-dialog.c:250
 msgid "Sh_ow passwords"
 msgstr "Visa _lösenord"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:433 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:441
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:135 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:144
+msgid "Click to connect"
+msgstr "Klicka för att ansluta"
+
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:136 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:145
+msgid ""
+"Either a password is missing or the connection is invalid. In the latter "
+"case, you have to edit the connection with nm-connection-editor first"
+msgstr ""
+"Antingen saknas ett lösenord eller så är anslutningen ogiltig. I det senare "
+"fallet måste du redigera anslutningen med nm-connection-editor först"
+
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:458 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:468
 msgid "New..."
 msgstr "Ny…"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:867 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:881
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:892 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:908
 msgctxt "Wifi/wired security"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1035 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1051
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1060 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1078
 msgid "C_reate"
 msgstr "S_kapa"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1119 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1135
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1146 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network '%s'."
@@ -3212,35 +3332,35 @@ msgstr ""
 "Lösenord eller krypteringsnycklar krävs för att komma åt det trådlösa "
 "nätverket ”%s”."
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1121 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1137
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1148 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1166
 msgid "Wi-Fi Network Authentication Required"
 msgstr "Autentisering krävs för det trådlösa nätverket"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1123 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1139
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1150 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1168
 msgid "Authentication required by Wi-Fi network"
 msgstr "Autentisering krävs för det trådlösa nätverket"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1128 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1144
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1155 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1173
 msgid "Create New Wi-Fi Network"
 msgstr "Skapa nytt trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1130 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1146
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1157 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1175
 msgid "New Wi-Fi network"
 msgstr "Nytt trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1131 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1147
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1158 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1176
 msgid "Enter a name for the Wi-Fi network you wish to create."
 msgstr "Ange ett namn för det trådlösa nätverket som du vill skapa."
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1133 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1149
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1160 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1178
 msgid "Connect to Hidden Wi-Fi Network"
 msgstr "Anslut till dolt trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1135 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1151
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1162 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1180
 msgid "Hidden Wi-Fi network"
 msgstr "Dolt trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1136 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1152
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1163 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1181
 msgid ""
 "Enter the name and security details of the hidden Wi-Fi network you wish to "
 "connect to."
@@ -3260,7 +3380,7 @@ msgstr "Ans_lutning:"
 msgid "Wi-Fi _adapter:"
 msgstr "Trådlös _adapter:"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:305 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:374
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:305 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:372
 msgid "Wired"
 msgstr "Trådbundet"
 
@@ -3268,15 +3388,15 @@ msgstr "Trådbundet"
 msgid "OLPC Mesh"
 msgstr "OLPC-nätverk"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:346
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:344
 msgid "ADSL"
 msgstr "ADSL"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:409
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:407
 msgid "PCI"
 msgstr "PCI"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:411
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:409
 msgid "USB"
 msgstr "USB"
 
@@ -3286,7 +3406,7 @@ msgstr "USB"
 #. * "%2$s (%1$s)" if there's no grammatical way to combine
 #. * the strings otherwise.
 #.
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:487 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:507
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:485 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:505
 #, c-format
 msgctxt "long device name"
 msgid "%s %s"
@@ -3344,106 +3464,119 @@ msgstr "HSPA"
 msgid "HSPA+"
 msgstr "HSPA+"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:77
+#: ../src/mb-menu-item.c:75
 msgid "LTE"
 msgstr "LTE"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:131
+#: ../src/mb-menu-item.c:126
 msgid "not enabled"
 msgstr "inte aktiverad"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:137
+#: ../src/mb-menu-item.c:132
 msgid "not registered"
 msgstr "inte registrerad"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:155
+#: ../src/mb-menu-item.c:150
 #, c-format
 msgid "Home network (%s)"
 msgstr "Hemnätverk (%s)"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:157
+#: ../src/mb-menu-item.c:152
 #, c-format
 msgid "Home network"
 msgstr "Hemnätverk"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:165
+#: ../src/mb-menu-item.c:160
 msgid "searching"
 msgstr "söker"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:168
+#: ../src/mb-menu-item.c:163
 msgid "registration denied"
 msgstr "registrering nekad"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:173 ../src/mb-menu-item.c:179
+#: ../src/mb-menu-item.c:168 ../src/mb-menu-item.c:174
 #, c-format
 msgid "%s (%s roaming)"
 msgstr "%s (%s roaming)"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:175 ../src/mb-menu-item.c:181
+#: ../src/mb-menu-item.c:170 ../src/mb-menu-item.c:176
 #, c-format
 msgid "%s (roaming)"
 msgstr "%s (roaming)"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:184
+#: ../src/mb-menu-item.c:179
 #, c-format
 msgid "Roaming network (%s)"
 msgstr "Roaming-nätverk (%s)"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:186
+#: ../src/mb-menu-item.c:181
 #, c-format
 msgid "Roaming network"
 msgstr "Roaming-nätverk"
 
-#: ../src/mobile-helpers.c:324
+#: ../src/mobile-helpers.c:325
 #, c-format
 msgid "PIN code for SIM card '%s' on '%s'"
 msgstr "PIN-kod för SIM-kortet ”%s” på ”%s”"
 
-#: ../src/mobile-helpers.c:457
+#: ../src/mobile-helpers.c:458
 msgid "PIN code required"
 msgstr "PIN-kod krävs"
 
-#: ../src/mobile-helpers.c:465
+#: ../src/mobile-helpers.c:466
 msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
 msgstr "PIN-kod behövs för den mobila bredbandsenheten"
 
+#: ../src/mobile-helpers.c:610
+#, c-format
+msgid "Mobile broadband connection '%s' active: (%d%%%s%s)"
+msgstr "Mobila bredbandsanslutningen ”%s” är aktiv: (%d%%%s%s)"
+
+#: ../src/mobile-helpers.c:613
+msgid "roaming"
+msgstr "roaming"
+
 #. The %s is a mobile provider name, eg "T-Mobile"
 #: ../src/utils/utils.c:181
 #, c-format
 msgid "%s connection"
 msgstr "%s-anslutning"
 
-#: ../src/utils/utils.c:386
-msgid "Store the password only for this _user"
-msgstr "Lagra lösenordet bara för _denna användare"
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:59
+msgid "undefined error in 802.1x security (wpa-eap)"
+msgstr "odefinierat fel i 802.1x-säkerhet (wpa-eap)"
 
-#: ../src/utils/utils.c:388
-msgid "Store the password for _all users"
-msgstr "Lagra lösenordet för _alla användare"
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:258
+msgid "unspecified error validating eap-method file"
+msgstr "ospecificerat fel vid validering av eap-metodfil"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:458
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:455
 msgid "DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
 msgstr "DER, PEM, eller PKCS#12 privata nycklar (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:461
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:458
 msgid "DER or PEM certificates (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 msgstr "DER eller PEM-certifikat (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:263
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:296
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:327
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:71
+msgid "missing EAP-FAST PAC file"
+msgstr "saknar PAC-fil för EAP-FAST"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:266
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:303
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:334
 msgid "GTC"
 msgstr "GTC"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:401
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:404
 msgid "Choose a PAC file..."
 msgstr "Välj en PAC-fil…"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:408
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:411
 msgid "PAC files (*.pac)"
 msgstr "PAC-filer (*.pac)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:412
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:415
 msgid "All files"
 msgstr "Alla filer"
 
@@ -3479,15 +3612,32 @@ msgstr "_Inre autentisering:"
 msgid "Allow automatic PAC pro_visioning"
 msgstr "Tillåt automatisk PAC-pro_visionering"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:281
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:312
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:412
+#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:62
+msgid "missing EAP-LEAP username"
+msgstr "saknar EAP-LEAP-användarnamn"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:68
+msgid "missing EAP-LEAP password"
+msgstr "saknar EAP-LEAP-lösenord"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:64
+#, c-format
+msgid "invalid EAP-PEAP CA certificate: %s"
+msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-PEAP: %s"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:69
+msgid "invalid EAP-PEAP CA certificate: no certificate specified"
+msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-PEAP: inget certifikat angivet"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:288
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:319
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:428
 msgid "MD5"
 msgstr "MD5"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:375
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:458
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:406
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:382
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:482
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:413
 msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
 msgstr "Välj ett Certificate Authority-certifikat…"
 
@@ -3515,15 +3665,46 @@ msgstr "Inget CA-certifikat k_rävs"
 msgid "PEAP _version:"
 msgstr "PEAP-_version:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.ui.h:3
-msgid "As_k for this password every time"
-msgstr "Frå_ga efter detta lösenord varje gång"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:71
+msgid "missing EAP username"
+msgstr "saknar EAP-användarnamn"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:81
+msgid "missing EAP password"
+msgstr "saknar EAP-lösenord"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:67
+msgid "missing EAP-TLS identity"
+msgstr "saknar EAP-TLS-identitet"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:72
+#, c-format
+msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: %s"
+msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TLS: %s"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:77
+msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: no certificate specified"
+msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TLS: inget certifikat angivet"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:85
+msgid "invalid EAP-TLS password: missing"
+msgstr "ogiltigt EAP-TLS-lösenord: saknas"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:95
+#, c-format
+msgid "invalid EAP-TLS private-key: %s"
+msgstr "ogiltig privat nyckel för EAP-TLS: %s"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:273
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:102
+#, c-format
+msgid "invalid EAP-TLS user-certificate: %s"
+msgstr "ogiltigt EAP-TLS-användarcertifikat: %s"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:297
 msgid "Unencrypted private keys are insecure"
 msgstr "Okrypterade privata nycklar är inte säkra"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:276
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:300
 msgid ""
 "The selected private key does not appear to be protected by a password. "
 "This could allow your security credentials to be compromised. Please select "
@@ -3537,11 +3718,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "(Du kan lösenordsskydda din privata nyckel med openssl)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:452
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:476
 msgid "Choose your personal certificate..."
 msgstr "Välj ditt personliga certifikat…"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:464
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:488
 msgid "Choose your private key..."
 msgstr "Välj din privata nyckel…"
 
@@ -3561,23 +3742,36 @@ msgstr "Privat _nyckel:"
 msgid "_Private key password:"
 msgstr "Lösenord för _privat nyckel:"
 
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:424
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:64
+#, c-format
+msgid "invalid EAP-TTLS CA certificate: %s"
+msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TTLS: %s"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:69
+msgid "invalid EAP-TTLS CA certificate: no certificate specified"
+msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TTLS: inget certifikat angivet"
+
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:76
+msgid "Unknown error validating 802.1x security"
+msgstr "Okänt fel vid validering av 802.1x-säkerhet"
+
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:440
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:448
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:464
 msgid "PWD"
 msgstr "PWD"
 
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:459
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:475
 msgid "FAST"
 msgstr "FAST"
 
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:470
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:486
 msgid "Tunneled TLS"
 msgstr "Tunnlad TLS"
 
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:481
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:497
 msgid "Protected EAP (PEAP)"
 msgstr "Protected EAP (PEAP)"
 
@@ -3587,6 +3781,50 @@ msgstr "Protected EAP (PEAP)"
 msgid "Au_thentication:"
 msgstr "Au_tentisering:"
 
+#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:60
+msgid "missing leap-username"
+msgstr "saknar leap-användarnamn"
+
+#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:68
+msgid "missing leap-password"
+msgstr "saknar leap-lösenord"
+
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:105
+msgid "missing wep-key"
+msgstr "saknar wep-nyckel"
+
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:113
+#, c-format
+msgid "invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only hex-digits"
+msgstr ""
+"ogiltig wep-nyckel: nyckel med en längd på %zu får endast innehålla "
+"hexadecimala siffror"
+
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:120
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only ascii characters"
+msgstr ""
+"ogiltig wep-nyckel: nyckel med en längd på %zu får endast innehålla ascii-"
+"tecken"
+
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:125
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid wep-key: wrong key length %zu. A key must be either of length 5/13 "
+"(ascii) or 10/26 (hex)"
+msgstr ""
+"ogiltig wep-nyckel: felaktig nyckellängd %zu. En nyckel måste ha antingen "
+"längden 5/13 (ascii) eller 10/26 (hex)"
+
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:131
+msgid "invalid wep-key: passphrase must be non-empty"
+msgstr "ogiltig wep-nyckel: lösenfras får inte vara tom"
+
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:133
+msgid "invalid wep-key: passphrase must be shorter than 64 characters"
+msgstr "ogiltig wep-nyckel: lösenfras måste vara kortare än 64 tecken"
+
 #: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:1
 msgid "1 (Default)"
 msgstr "1 (Standard)"
@@ -3611,7 +3849,168 @@ msgstr "Vis_a nyckel"
 msgid "WEP inde_x:"
 msgstr "WEP-inde_x:"
 
+#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:68
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid wpa-psk: invalid key-length %zu. Must be [8,63] bytes or 64 hex "
+"digits"
+msgstr ""
+"ogiltig wpa-psk: ogiltig nyckellängd %zu. Måste vara [8,63] byte eller 64 "
+"hexadecimala siffror"
+
+#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:76
+msgid "invalid wpa-psk: cannot interpret key with 64 bytes as hex"
+msgstr "ogiltig wpa-psk: kan inte tolka nyckel med 64 byte som hexadecimal"
+
 #: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.ui.h:2
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Typ:"
 
+#~ msgid "Infrastructure"
+#~ msgstr "Infrastruktur"
+
+#~ msgid "Enable WiMA_X Mobile Broadband"
+#~ msgstr "Aktivera mobilt bredband med WiMA_X"
+
+#~ msgid "You are now connected to the bonded network."
+#~ msgstr "Du är nu ansluten till det kombinerade nätverket."
+
+#~ msgid "Preparing bond connection '%s'..."
+#~ msgstr "Förbereder kombinerad anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "Configuring bond connection '%s'..."
+#~ msgstr "Konfigurerar kombinerad anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "User authentication required for bond connection '%s'..."
+#~ msgstr "Användarautentisering krävs för kombinerad anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "Requesting address for '%s'..."
+#~ msgstr "Begär adress för ”%s”…"
+
+#~ msgid "Bond connection '%s' active"
+#~ msgstr "Kombinerad anslutning ”%s” är aktiv"
+
+#~ msgid "You are now connected to the bridged network."
+#~ msgstr "Du är nu ansluten till det bryggade nätverket."
+
+#~ msgid "Preparing bridge connection '%s'..."
+#~ msgstr "Förbereder brygganslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "Configuring bridge connection '%s'..."
+#~ msgstr "Konfigurerar brygganslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "User authentication required for bridge connection '%s'..."
+#~ msgstr "Användarautentisering krävs för brygganslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "Bridge connection '%s' active"
+#~ msgstr "Brygganslutning ”%s” är aktiv"
+
+#~ msgid "Auto InfiniBand"
+#~ msgstr "Auto InfiniBand"
+
+#~ msgid "InfiniBand Networks (%s)"
+#~ msgstr "InfiniBand-nätverk (%s)"
+
+#~ msgid "InfiniBand Network (%s)"
+#~ msgstr "InfiniBand-nätverk (%s)"
+
+#~ msgid "InfiniBand Networks"
+#~ msgstr "InfiniBand-nätverk (%s)"
+
+#~ msgid "InfiniBand Network"
+#~ msgstr "InfiniBand-nätverk (%s)"
+
+#~ msgid "You are now connected to the InfiniBand network."
+#~ msgstr "Du är nu ansluten till InfiniBand-nätverket."
+
+#~ msgid "Preparing InfiniBand connection '%s'..."
+#~ msgstr "Förbereder InfiniBand-anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "Configuring InfiniBand connection '%s'..."
+#~ msgstr "Konfigurerar InfiniBand-anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "User authentication required for InfiniBand connection '%s'..."
+#~ msgstr "Användarautentisering krävs för InfiniBand-anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "InfiniBand connection '%s' active"
+#~ msgstr "InfiniBand-anslutning ”%s” är aktiv"
+
+#~ msgid "You are now connected to the teamed network."
+#~ msgstr "Du är nu ansluten till gruppnätverket."
+
+#~ msgid "Preparing team connection '%s'..."
+#~ msgstr "Förbereder gruppanslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "Configuring team connection '%s'..."
+#~ msgstr "Konfigurerar gruppanslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "User authentication required for team connection '%s'..."
+#~ msgstr "Användarautentisering krävs för gruppanslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "Team connection '%s' active"
+#~ msgstr "Gruppanslutning ”%s” är aktiv"
+
+#~ msgid "You are now connected to the VLAN."
+#~ msgstr "Du är nu ansluten till VLAN."
+
+#~ msgid "Preparing VLAN connection '%s'..."
+#~ msgstr "Förbereder VLAN-anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "Configuring VLAN connection '%s'..."
+#~ msgstr "Konfigurerar VLAN-anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "User authentication required for VLAN connection '%s'..."
+#~ msgstr "Användarautentisering krävs för VLAN-anslutning ”%s”…"
+
+#~ msgid "VLAN connection '%s' active"
+#~ msgstr "VLAN-anslutning ”%s” är aktiv"
+
+#~ msgid "WiMAX Mobile Broadband (%s)"
+#~ msgstr "WiMAX mobilt bredband (%s)"
+
+#~ msgid "WiMAX Mobile Broadband"
+#~ msgstr "WiMAX mobilt bredband"
+
+#~ msgid "WiMAX is disabled"
+#~ msgstr "WiMAX är inaktiverat"
+
+#~ msgid "WiMAX is disabled by hardware switch"
+#~ msgstr "WiMAX är inaktiverat av maskinvaran"
+
+#~ msgid "You are now connected to the WiMAX network."
+#~ msgstr "Du är nu ansluten till WiMAX-nätverket."
+
+#~ msgid "%d dB"
+#~ msgstr "%d dB"
+
+#~ msgctxt "WiMAX CINR"
+#~ msgid "unknown"
+#~ msgstr "okänd"
+
+#~ msgctxt "WiMAX Base Station ID"
+#~ msgid "unknown"
+#~ msgstr "okänd"
+
+#~ msgid "WiMAX (%s)"
+#~ msgstr "WiMAX (%s)"
+
+#~ msgid "CINR:"
+#~ msgstr "CINR:"
+
+#~ msgid "BSID:"
+#~ msgstr "BSID:"
+
+#~ msgid "_Device MAC address:"
+#~ msgstr "_Enhetens MAC-adress:"
+
+#~ msgid "I_mport team configuration from a file..."
+#~ msgstr "I_mportgruppskonfiguration från en fil…"
+
+#~ msgid "WiMAX"
+#~ msgstr "WiMAX"
+
+#~ msgid "Could not load WiMAX user interface."
+#~ msgstr "Kunde inte läsa in WiMAX-användargränssnitt."
+
+#~ msgid "WiMAX connection %d"
+#~ msgstr "WiMAX-anslutning %d"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]