[gnome-dictionary] Updated Czech translationcommit 7c15c9a277e422687b0e148b86a90f8843de873a
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Sat Apr 25 08:03:04 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  264 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 134 insertions(+), 130 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 2d22f37..f75ad96 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "dictionary&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-02 19:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-02 21:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-24 18:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-25 08:02+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -49,167 +49,186 @@ msgstr ""
 "můžete si ji snadno přepnout na španělštinu nebo přidat podle svých potřeb "
 "jiný slovník on-line používající protocol DICT."
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:1
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:1
 msgid "Preferences"
 msgstr "Předvolby"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:2
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:2
 msgid "Help"
 msgstr "Nápověda"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:3
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:3
 msgid "About"
 msgstr "O aplikaci"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:4
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:4
 msgid "Quit"
 msgstr "Ukončit"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:5
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:5
 msgid "_File"
 msgstr "_Soubor"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:6
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:6
 msgid "_New"
 msgstr "_Nový"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:7
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:7
 msgid "_Save a Copy..."
 msgstr "_Uložit kopii…"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:8
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:8
 msgid "P_review"
 msgstr "Ná_hled"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:9
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:9
 msgid "_Print"
 msgstr "_Tisk"
 
 #. we just allow closing the dialog
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:10 ../src/gdict-source-dialog.c:629
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:641
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:10 ../src/gdict-pref-dialog.c:635
+#: ../src/gdict-source-dialog.c:560 ../src/gdict-source-dialog.c:574
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:11
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:11
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:12
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:12
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovat"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:13
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:13
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vybrat vš_e"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:14
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:14
 msgid "_Find"
 msgstr "_Najít"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:15
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:15
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Najít _následující"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:16
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:16
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Najít _předchozí"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:17
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:17
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobrazit"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:18
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:18
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "Po_stranní panel"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:19
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:19
 msgid "S_tatusbar"
 msgstr "S_tavový řádek"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:20
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:20
 msgid "Similar _Words"
 msgstr "Podobná _slova"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:21
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:21
 msgid "Dictionary Sources"
 msgstr "Zdroje slovníků"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:22
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:22
 msgid "Available _Dictionaries"
 msgstr "_Dostupné slovníky"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:23
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:23
 msgid "Available St_rategies"
 msgstr "Dostupné _metody"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:24
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:24
 msgid "_Go"
 msgstr "Pře_jít"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:25
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:25
 msgid "_Previous Definition"
 msgstr "_Předchozí definice"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:26
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:26
 msgid "_Next Definition"
 msgstr "_Následující definice"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:27
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:27
 msgid "_First Definition"
 msgstr "_První definice"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-menus.ui.h:28
+#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:28
 msgid "_Last Definition"
 msgstr "Po_slední definice"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-preferences.ui.h:1
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:1
 msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
 msgstr "_Zvolte zdroj slovníku pro vyhledávání slov:"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-preferences.ui.h:2
-#: ../src/gnome-dictionary-source.ui.h:6
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:2
+msgid "Add a new dictionary source"
+msgstr "Přidat nový zdroj slovníku"
+
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:3
+msgid "Remove the currently selected dictionary source"
+msgstr "Odstranit momentálně vybraný zdroj slovníku"
+
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:4
+msgid "Edit"
+msgstr "Upravit"
+
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:5
+msgid "Edit the currently selected dictionary source"
+msgstr "Upravit momentálně vybraný zdroj slovníku"
+
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:6 ../src/gdict-source-dialog.ui.h:6
 msgid "Source"
 msgstr "Zdroj"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-preferences.ui.h:3
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:7
 msgid "_Print font:"
 msgstr "Písmo pro _tisk:"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-preferences.ui.h:4
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:8
+msgid "Set the font used for printing the definitions"
+msgstr "Nastavit písmo používané pro tisk definic"
+
+#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:9
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-source.ui.h:1
+#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:1
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Popis:"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-source.ui.h:2
+#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:2
 msgid "_Transport:"
 msgstr "_Přenos:"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-source.ui.h:3
+#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:3
 msgid "H_ostname:"
 msgstr "_Název počítače:"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-source.ui.h:4
+#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:4
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-source.ui.h:5
+#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:5
 msgid "Source Name"
 msgstr "Název zdroje"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-source.ui.h:7
+#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:7
 msgid "Dictionaries"
 msgstr "Slovníky"
 
-#: ../src/gnome-dictionary-source.ui.h:8
+#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:8
 msgid "Strategies"
 msgstr "Metody"
 
 #: ../data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in.h:1 ../src/gdict-about.c:60
-#: ../src/gdict-window.c:546 ../src/gdict-window.c:1811
+#: ../src/gdict-window.c:551 ../src/gdict-window.c:1831
 msgid "Dictionary"
 msgstr "Slovník"
 
@@ -221,11 +240,11 @@ msgstr "Kontrolovat slova a pravopis v on-line slovníku"
 msgid "word;synonym;definition;spelling;"
 msgstr "slovo;synonymum;definice;hláskování;"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:1
 msgid "The default database to use"
 msgstr "Výchozí používaná databáze"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:2
 msgid ""
 "The name of the default individual database or meta-database to use on a "
 "dictionary source. An exclamation mark (\"!\") means that all the databases "
@@ -235,11 +254,11 @@ msgstr ""
 "ve zdroji slovníku. Vykřičník („!“) znamená, že se má hledat ve všech "
 "databázích ve zdroji slovníku."
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:3
 msgid "The default search strategy to use"
 msgstr "Výchozí používaná metoda hledání"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:4
 msgid ""
 "The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
 "available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
@@ -247,19 +266,19 @@ msgstr ""
 "Název výchozí metody hledání, kterou používat ve zdroji slovníku, je-li k "
 "dispozici. Výchozí metoda je „exact“, to je hledat přesně odpovídající slova."
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:5
 msgid "The font to be used when printing"
 msgstr "Písmo, které používat při tisku"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:6
 msgid "The font to be used when printing a definition."
 msgstr "Písmo, které používat při tisku definice."
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:7
 msgid "The name of the dictionary source used"
 msgstr "Název používaného zdroje slovníku"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:8
 msgid ""
 "The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
 msgstr "Název zdroje slovníku používaného pro získávání definic slov."
@@ -438,36 +457,36 @@ msgstr "Smazat seznam dostupných databází"
 msgid "Error while matching"
 msgstr "Chyba při porovnávání"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1109 ../libgdict/gdict-defbox.c:1203
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1237
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1110 ../libgdict/gdict-defbox.c:1204
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1238
 msgid "Not found"
 msgstr "Nenalezeno"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1297
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1298
 msgid "F_ind:"
 msgstr "_Hledat:"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1310
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1311
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Předchozí"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1317
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:1318
 msgid "_Next"
 msgstr "_Následující"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2461
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2482
 msgid "Error while looking up definition"
 msgstr "Chyba při vyhledávání definice"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2503 ../libgdict/gdict-speller.c:725
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2524 ../libgdict/gdict-speller.c:725
 msgid "Another search is in progress"
 msgstr "Probíhá jiné hledání"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2504 ../libgdict/gdict-speller.c:726
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2525 ../libgdict/gdict-speller.c:726
 msgid "Please wait until the current search ends."
 msgstr "Počkejte prosím, dokud neskončí aktuální hledání."
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2543
+#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2564
 msgid "Error while retrieving the definition"
 msgstr "Chyba při získávání definice"
 
@@ -650,135 +669,120 @@ msgstr ""
 msgid "Look up words in dictionaries"
 msgstr "Hledat slova ve slovnících"
 
-#: ../src/gdict-app.c:53 ../src/gdict-app.c:82
+#: ../src/gdict-app.c:46 ../src/gdict-app.c:75
 msgid "Words to look up"
 msgstr "Slova, která hledat"
 
-#: ../src/gdict-app.c:53 ../src/gdict-app.c:59
+#: ../src/gdict-app.c:46 ../src/gdict-app.c:52
 msgid "WORD"
 msgstr "SLOVO"
 
-#: ../src/gdict-app.c:59
+#: ../src/gdict-app.c:52
 msgid "Words to match"
 msgstr "Slova pro porovnání"
 
-#: ../src/gdict-app.c:65
+#: ../src/gdict-app.c:58
 msgid "Dictionary source to use"
 msgstr "Zdroj slovníku, který používat"
 
-#: ../src/gdict-app.c:65 ../src/gdict-app.c:71 ../src/gdict-app.c:77
+#: ../src/gdict-app.c:58 ../src/gdict-app.c:64 ../src/gdict-app.c:70
 msgid "NAME"
 msgstr "NÁZEV"
 
-#: ../src/gdict-app.c:71
+#: ../src/gdict-app.c:64
 msgid "Database to use"
 msgstr "Databáze, kterou používat"
 
-#: ../src/gdict-app.c:77
+#: ../src/gdict-app.c:70
 msgid "Strategy to use"
 msgstr "Metoda, kterou používat"
 
-#: ../src/gdict-app.c:82
+#: ../src/gdict-app.c:75
 msgid "WORDS"
 msgstr "SLOVA"
 
-#: ../src/gdict-app.c:99
+#: ../src/gdict-app.c:92
 msgid "Dictionary Preferences"
 msgstr "Nastavení slovníku"
 
-#: ../src/gdict-app.c:121 ../src/gdict-pref-dialog.c:521
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:479
+#: ../src/gdict-app.c:114 ../src/gdict-pref-dialog.c:511
+#: ../src/gdict-source-dialog.c:452
 #, c-format
 msgid "There was an error while displaying help"
 msgstr "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:271
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:264
 msgid "View Dictionary Source"
 msgstr "Zobrazit zdroj slovníku"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:338
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:330
 msgid "Add Dictionary Source"
 msgstr "Přidat zdroj slovníku"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:383
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:374
 #, c-format
 msgid "Remove \"%s\"?"
 msgstr "Odstranit „%s“?"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:385
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:376
 msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
 msgstr "Toto natrvalo odstraní zdroj slovníku ze seznamu."
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:388 ../src/gdict-source-dialog.c:632
-#: ../src/gdict-window.c:916
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:379 ../src/gdict-source-dialog.c:564
+#: ../src/gdict-window.c:920
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:389
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:380
 msgid "_Remove"
 msgstr "Odst_ranit"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:407
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:398
 #, c-format
 msgid "Unable to remove source '%s'"
 msgstr "Nelze odstranit zdroj „%s“"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:455
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:445
 msgid "Edit Dictionary Source"
 msgstr "Upravit zdroj slovníku"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:661
-msgid "Add a new dictionary source"
-msgstr "Přidat nový zdroj slovníku"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:667
-msgid "Remove the currently selected dictionary source"
-msgstr "Odstranit momentálně vybraný zdroj slovníku"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:673
-msgid "Edit the currently selected dictionary source"
-msgstr "Upravit momentálně vybraný zdroj slovníku"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:681
-msgid "Set the font used for printing the definitions"
-msgstr "Nastavit písmo používané pro tisk definic"
+#. add buttons
+#. The help button is always visible
+#: ../src/gdict-pref-dialog.c:634 ../src/gdict-source-dialog.c:655
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nápověda"
 
 #: ../src/gdict-print.c:239 ../src/gdict-print.c:303
 #, c-format
 msgid "Unable to display the preview: %s"
 msgstr "Nelze zobrazit náhled: %s"
 
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:340 ../src/gdict-source-dialog.c:432
+#: ../src/gdict-source-dialog.c:316 ../src/gdict-source-dialog.c:404
 msgid "Unable to create a source file"
 msgstr "Nelze vytvořit zdrojový soubor"
 
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:356 ../src/gdict-source-dialog.c:452
+#: ../src/gdict-source-dialog.c:332 ../src/gdict-source-dialog.c:424
 msgid "Unable to save source file"
 msgstr "Nelze uložit zdrojový soubor"
 
-#. the help button is always visible
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:603
-msgid "_Help"
-msgstr "_Nápověda"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:633
+#: ../src/gdict-source-dialog.c:565
 msgid "_Add"
 msgstr "Přid_at"
 
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:640
+#: ../src/gdict-source-dialog.c:573
 msgid "C_ancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
-#: ../src/gdict-window.c:256
+#: ../src/gdict-window.c:261
 #, c-format
 msgid "Searching for '%s'..."
 msgstr "Hledá se „%s“…"
 
-#: ../src/gdict-window.c:288 ../src/gdict-window.c:345
+#: ../src/gdict-window.c:293 ../src/gdict-window.c:350
 msgid "No definitions found"
 msgstr "Nenalezeny žádné definice"
 
-#: ../src/gdict-window.c:290
+#: ../src/gdict-window.c:295
 #, c-format
 msgid "A definition found"
 msgid_plural "%d definitions found"
@@ -786,102 +790,102 @@ msgstr[0] "Nalezena definice"
 msgstr[1] "Nalezeny %d definice"
 msgstr[2] "Nalezeno %d definic"
 
-#: ../src/gdict-window.c:461
+#: ../src/gdict-window.c:466
 #, c-format
 msgid "No dictionary source available with name '%s'"
 msgstr "Zdroj slovníku s názvem „%s“ není k dispozici"
 
-#: ../src/gdict-window.c:465
+#: ../src/gdict-window.c:470
 msgid "Unable to find dictionary source"
 msgstr "Nelze najít zdroj slovníku"
 
-#: ../src/gdict-window.c:481
+#: ../src/gdict-window.c:486
 #, c-format
 msgid "No context available for source '%s'"
 msgstr "Pro zdroj „%s“ není k dispozici kontext"
 
-#: ../src/gdict-window.c:485
+#: ../src/gdict-window.c:490
 msgid "Unable to create a context"
 msgstr "Nelze vytvořit kontext"
 
-#: ../src/gdict-window.c:544
+#: ../src/gdict-window.c:549
 #, c-format
 msgid "%s - Dictionary"
 msgstr "%s - Slovník"
 
-#: ../src/gdict-window.c:913
+#: ../src/gdict-window.c:917
 msgid "Save a Copy"
 msgstr "Uložit kopii"
 
-#: ../src/gdict-window.c:917
+#: ../src/gdict-window.c:921
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložit"
 
-#: ../src/gdict-window.c:923
+#: ../src/gdict-window.c:927
 msgid "Untitled document"
 msgstr "Nepojmenovaný dokument"
 
-#: ../src/gdict-window.c:944
+#: ../src/gdict-window.c:948
 #, c-format
 msgid "Error while writing to '%s'"
 msgstr "Chyba při zápisu do „%s“"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1368
+#: ../src/gdict-window.c:1372
 #, c-format
 msgid "Dictionary source `%s' selected"
 msgstr "Vybrán zdroj slovníku „%s“"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1389
+#: ../src/gdict-window.c:1393
 #, c-format
 msgid "Strategy `%s' selected"
 msgstr "Vybrána metoda „%s“"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1409
+#: ../src/gdict-window.c:1413
 #, c-format
 msgid "Database `%s' selected"
 msgstr "Vybrána databáze „%s“"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1429
+#: ../src/gdict-window.c:1433
 #, c-format
 msgid "Word `%s' selected"
 msgstr "Vybráno slovo „%s“"
 
 #. speller
-#: ../src/gdict-window.c:1454
+#: ../src/gdict-window.c:1458
 msgid "Double-click on the word to look up"
 msgstr "Klikněte dvakrát na slovo pro jeho vyhledání"
 
 #. strat-chooser
-#: ../src/gdict-window.c:1460
+#: ../src/gdict-window.c:1464
 msgid "Double-click on the matching strategy to use"
 msgstr "Klikněte dvakrát na odpovídající metodu pro její použití"
 
 #. source-chooser
-#: ../src/gdict-window.c:1465
+#: ../src/gdict-window.c:1469
 msgid "Double-click on the source to use"
 msgstr "Klikněte dvakrát na zdroj pro jeho použití"
 
 #. db-chooser
-#: ../src/gdict-window.c:1474
+#: ../src/gdict-window.c:1478
 msgid "Double-click on the database to use"
 msgstr "Klikněte dvakrát na databázi, kterou chcete používat"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1622
+#: ../src/gdict-window.c:1638
 msgid "Look _up"
 msgstr "_Hledat"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1696
+#: ../src/gdict-window.c:1716
 msgid "Similar words"
 msgstr "Podobná slova"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1709
+#: ../src/gdict-window.c:1729
 msgid "Available dictionaries"
 msgstr "Dostupné slovníky"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1727
+#: ../src/gdict-window.c:1747
 msgid "Available strategies"
 msgstr "Dostupné metody"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1743
+#: ../src/gdict-window.c:1763
 msgid "Dictionary sources"
 msgstr "Zdroje slovníků"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]