[gedit-plugins] Fixes to Catalan translationcommit 389d9dde374f84301f4bd323a570548f792dc61c
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Mon Apr 20 22:03:18 2015 +0200

    Fixes to Catalan translation

 po/ca.po |  549 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 391 insertions(+), 158 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 2566625..f8985ed 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Catalan translation of gedit plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=Plugins\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-06 22:23+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-12 05:24+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-20 17:23+0100\n"
 "Last-Translator: cubells <vicent vcubells net>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
@@ -23,38 +23,29 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
 
 #: ../plugins/bookmarks/bookmarks.plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Adreces d'interès"
 
 #: ../plugins/bookmarks/bookmarks.plugin.desktop.in.in.h:2
+#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks.metainfo.xml.in.h:2
 msgid "Easy document navigation with bookmarks"
 msgstr "Navegueu fàcilment pel document amb les adreces d'interès"
 
-#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:201
+#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-app-activatable.c:141
 msgid "Toggle Bookmark"
 msgstr "Commuta les adreces d'interès"
 
-#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:202
-msgid "Toggle bookmark status of the current line"
-msgstr "Commuta l'estat de l'adreça d'interès de la línia actual"
-
-#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:204
+#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-app-activatable.c:145
 msgid "Goto Next Bookmark"
 msgstr "Vés a l'adreça d'interès següent"
 
-#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:205
-msgid "Goto the next bookmark"
-msgstr "Vés a l'adreça d'interès següent"
-
-#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:207
+#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-app-activatable.c:149
 msgid "Goto Previous Bookmark"
 msgstr "Vés a l'adreça d'interès anterior"
 
-#: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:208
-msgid "Goto the previous bookmark"
-msgstr "Vés a l'adreça d'interès anterior"
-
 #: ../plugins/bracketcompletion/bracketcompletion.plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/bracketcompletion/gedit-bracketcompletion.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "Bracket Completion"
 msgstr "Compleció dels claudàtors"
 
@@ -62,8 +53,15 @@ msgstr "Compleció dels claudàtors"
 msgid "Automatically adds closing brackets."
 msgstr "Afegeix claudàtors de tancada automàticament."
 
+#: ../plugins/bracketcompletion/gedit-bracketcompletion.metainfo.xml.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Automatically adds closing brackets."
+msgid "Automatically add a closing bracket when you insert one"
+msgstr "Afegeix claudàtors de tancada automàticament."
+
+#. ex:et:ts=4:
+#: ../plugins/charmap/charmap/__init__.py:49
 #: ../plugins/charmap/charmap.plugin.desktop.in.in.h:1
-#: ../plugins/charmap/charmap/__init__.py:51
 msgid "Character Map"
 msgstr "Mapa de caràcters"
 
@@ -71,9 +69,22 @@ msgstr "Mapa de caràcters"
 msgid "Insert special characters just by clicking on them."
 msgstr "Inseriu caràcters especials fent-hi clic."
 
-#. ex:et:ts=4:
+#: ../plugins/charmap/gedit-charmap.metainfo.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Character Map"
+msgid "Charmap"
+msgstr "Mapa de caràcters"
+
+#: ../plugins/charmap/gedit-charmap.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Select characters from a character map"
+msgstr ""
+
+#. ex:ts=4:et:
 #: ../plugins/codecomment/codecomment.plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Code comment"
+#: ../plugins/codecomment/gedit-codecomment.metainfo.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Code comment"
+msgid "Code Comment"
 msgstr "Comentaris al codi"
 
 # FIXME: "descomentar" (si no fos que no existeix)
@@ -81,24 +92,22 @@ msgstr "Comentaris al codi"
 msgid "Comment out or uncomment a selected block of code."
 msgstr "Comenteu o traieu els comentaris del bloc de codi seleccionat."
 
-#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:88
+#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:111
 msgid "Co_mment Code"
 msgstr "Co_menta el codi"
 
-#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:90
-msgid "Comment the selected code"
-msgstr "Comenta del codi seleccionat"
-
 # FIXME: "descomentar" (si no fos que no existeix)
-#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:94
+#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:117
 msgid "U_ncomment Code"
 msgstr "_Treu el comentari del codi"
 
-#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:96
-msgid "Uncomment the selected code"
-msgstr "Treu el comentari del codi seleccionat"
+# FIXME: "descomentar" (si no fos que no existeix)
+#: ../plugins/codecomment/gedit-codecomment.metainfo.xml.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Comment out or uncomment a selected block of code."
+msgid "Comment or uncomment blocks of code"
+msgstr "Comenteu o traieu els comentaris del bloc de codi seleccionat."
 
-#. ex:ts=4:et:
 #: ../plugins/colorpicker/colorpicker.plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Color Picker"
 msgstr "Selector de color"
@@ -108,53 +117,122 @@ msgid "Pick a color from a dialog and insert its hexadecimal representation."
 msgstr ""
 "Seleccioneu un color mitjançant un diàleg i inseriu-ne el codi hexadecimal."
 
-#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:161
+#: ../plugins/colorpicker/gedit-colorpicker.metainfo.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Color Picker"
+msgid "Color picker"
+msgstr "Selector de color"
+
+#: ../plugins/colorpicker/gedit-colorpicker.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Select and insert a color from a dialog (for HTML, CSS, PHP)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:129
 msgid "Pick _Color..."
 msgstr "Escolliu un _color..."
 
-#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:162
-msgid "Pick a color from a dialog"
-msgstr "Escolliu un color mitjançant un diàleg"
-
-#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:178
+#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:169
 msgid "Pick Color"
 msgstr "Escolliu un color"
 
 #. ex:ts=4:et:
+#: ../plugins/colorschemer/colorschemer.plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/colorschemer/gedit-colorschemer.metainfo.xml.in.h:1
+#: ../plugins/colorschemer/schemer/__init__.py:40
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:1
+msgid "Color Scheme Editor"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/colorschemer.plugin.desktop.in.in.h:2
+msgid "Source code color scheme editor"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/gedit-colorschemer.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Create and edit the color scheme used for syntax highlighting"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:2
+msgid "Bold"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:3
+msgid "Italic"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:4
+msgid "Underline"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:5
+msgid "Strikethrough"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:6
+msgid "Pick the background color"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:7
+msgid "Pick the foreground color"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:8
+msgid "_Background"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:9
+msgid "_Foreground"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:10
+msgid "_Clear "
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:11
+msgid "Name"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:12
+msgid "ID"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:13
+msgid "Description"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:14
+msgid "Author"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/colorschemer/schemer.ui.h:15
+msgid "Sample"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/commander/commander/appactivatable.py:47
+msgid "Commander Mode"
+msgstr "Mode commander"
+
+#. vi:ex:ts=4:et
 #: ../plugins/commander/commander.plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/commander/gedit-commander.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "Commander"
 msgstr "Commander"
 
 #: ../plugins/commander/commander.plugin.desktop.in.in.h:2
+#: ../plugins/commander/gedit-commander.metainfo.xml.in.h:2
 msgid "Command line interface for advanced editing"
 msgstr "Interfície de línia d'ordres per a l'edició avançada"
 
-#: ../plugins/commander/commander/windowactivatable.py:70
-msgid "Commander Mode"
-msgstr "Mode commander"
-
-#: ../plugins/commander/commander/windowactivatable.py:71
-msgid "Start commander mode"
-msgstr "Inicia el mode commander"
-
-#: ../plugins/dashboard/dashboard/dashboard.py:110
+#: ../plugins/dashboard/dashboard/dashboard.py:117
 msgid "Empty Document"
 msgstr "Document buit"
 
-#: ../plugins/dashboard/dashboard/dashboard.py:218
+#: ../plugins/dashboard/dashboard/dashboard.py:158
 msgid "Type here to search..."
 msgstr "Feu clic aquí per cercar..."
 
-#: ../plugins/dashboard/dashboard/dashboard.py:345
-msgid "Most Used"
-msgstr "Més utilitzats"
-
-#: ../plugins/dashboard/dashboard/dashboard.py:346
-msgid "Recently Used"
-msgstr "Utilitzats recentment"
-
 #. ex:ts=4:et:
 #: ../plugins/dashboard/dashboard.plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/dashboard/gedit-dashboard.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "Dashboard"
 msgstr "Tauler"
 
@@ -162,57 +240,61 @@ msgstr "Tauler"
 msgid "A Dashboard for new tabs"
 msgstr "Un tauler per a pestanyes noves"
 
+#: ../plugins/dashboard/gedit-dashboard.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Displays a grid of recently/most used files upon opening a new tab"
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.plugin.desktop.in.in.h:1
 #: ../plugins/drawspaces/org.gnome.gedit.plugins.drawspaces.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Draw Spaces"
 msgstr "Dibuixa els espais"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.plugin.desktop.in.in.h:2
-msgid "Draw Spaces and Tabs"
+#, fuzzy
+#| msgid "Draw Spaces and Tabs"
+msgid "Draw spaces and tabs"
 msgstr "Dibuixa els espais i les tabulacions"
 
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.c:134
-msgid "Show _White Space"
-msgstr "Mostra els espais en _blanc"
-
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.c:135
-msgid "Show spaces and tabs"
-msgstr "Mostra els espais i les tabulacions"
-
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.ui.h:1
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.metainfo.xml.in.h:1
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-configurable.ui.h:1
 msgid "Draw spaces"
 msgstr "Dibuixa els espais"
 
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.ui.h:2
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Draw Spaces and Tabs"
+msgstr "Dibuixa els espais i les tabulacions"
+
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-app-activatable.c:166
+#: ../plugins/drawspaces/org.gnome.gedit.plugins.drawspaces.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Show _White Space"
+msgstr "Mostra els espais en _blanc"
+
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-configurable.ui.h:2
 msgid "Draw tabs"
 msgstr "Dibuixa les tabulacions"
 
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.ui.h:3
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-configurable.ui.h:3
 msgid "Draw new lines"
 msgstr "Dibuixa les línies noves"
 
 # FIXME
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.ui.h:4
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-configurable.ui.h:4
 msgid "Draw non-breaking spaces"
 msgstr "Dibuixa els espais durs"
 
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.ui.h:5
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-configurable.ui.h:5
 msgid "Draw leading spaces"
 msgstr "Dibuixa els espais del principi de la línia"
 
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.ui.h:6
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-configurable.ui.h:6
 msgid "Draw spaces in text"
 msgstr "Dibuixa els espais al text"
 
-#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.ui.h:7
+#: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-configurable.ui.h:7
 msgid "Draw trailing spaces"
 msgstr "Dibuixa els espais del final de la línia"
 
-#: ../plugins/drawspaces/org.gnome.gedit.plugins.drawspaces.gschema.xml.in.in.h:1
-msgid "Enabled"
-msgstr "Habilitat"
-
 #: ../plugins/drawspaces/org.gnome.gedit.plugins.drawspaces.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "If TRUE drawing will be enabled."
 msgstr "Si és «TRUE» (cert) s'activarà el dibuix."
@@ -221,6 +303,21 @@ msgstr "Si és «TRUE» (cert) s'activarà el dibuix."
 msgid "The type of spaces to be drawn."
 msgstr "El tipus d'espai que es dibuixarà."
 
+#: ../plugins/git/git.plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/git/gedit-git.metainfo.xml.in.h:1
+msgid "Git"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/git/git.plugin.desktop.in.in.h:2
+msgid "Highlight lines that have been changed since the last commit"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/git/gedit-git.metainfo.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Use git information to display which lines and files changed since last "
+"commit"
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/joinlines/joinlines.plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Join/Split Lines"
 msgstr "Uneix/separa les línies"
@@ -229,97 +326,104 @@ msgstr "Uneix/separa les línies"
 msgid "Join several lines or split long ones"
 msgstr "Uneix diverses línies, o separa les llargues"
 
-#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:74
+#: ../plugins/joinlines/gedit-joinlines.metainfo.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Join/Split Lines"
+msgid "Join lines/ Split lines"
+msgstr "Uneix/separa les línies"
+
+#: ../plugins/joinlines/gedit-joinlines.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Join or split multiple lines through Ctrl+J and Ctrl+Shift+J"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:107
 msgid "_Join Lines"
 msgstr "_Uneix línies"
 
-#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:75
-msgid "Join the selected lines"
-msgstr "Uneix les línies seleccionades"
-
-#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:77
+#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:113
 msgid "_Split Lines"
 msgstr "_Separa línies"
 
-#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:78
-msgid "Split the selected lines"
-msgstr "Separa les línies seleccionades"
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/appactivatable.py:36
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1349
+msgid "Multi Edit Mode"
+msgstr "Mode d'edició múltiple"
+
+#. ex:ts=4:et:
+#: ../plugins/multiedit/multiedit.plugin.desktop.in.in.h:1
+msgid "Multi Edit"
+msgstr "Edició múltiple"
+
+#: ../plugins/multiedit/multiedit.plugin.desktop.in.in.h:2
+#: ../plugins/multiedit/gedit-multiedit.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Edit document in multiple places at once"
+msgstr "Edita document en diversos llocs alhora"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:301
+#: ../plugins/multiedit/gedit-multiedit.metainfo.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Multi Edit"
+msgid "Multi edit"
+msgstr "Edició múltiple"
+
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:315
 msgid "Added edit point..."
 msgstr "S'ha afegit el punt d'edició..."
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:643
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:657
 msgid "Column Mode..."
 msgstr "Mode de columnes..."
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:757
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:775
 msgid "Removed edit point..."
 msgstr "S'ha suprimit el punt d'edició..."
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:920
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:941
 msgid "Cancelled column mode..."
 msgstr "S'ha cancel·lat el mode de columnes..."
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1293
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1304
 msgid "Enter column edit mode using selection"
 msgstr "Inicia l'edició en columnes utilitzant la selecció"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1294
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1305
 msgid "Enter <b>smart</b> column edit mode using selection"
 msgstr ""
 "Utilitzeu el mode d'edició de columna <b>intel·ligent</b> amb la selecció"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1295
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1306
 msgid "<b>Smart</b> column align mode using selection"
 msgstr ""
 "Utilitzeu el mode d'alineació de columna <b>intel·ligent</b> amb la selecció"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1296
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1307
 msgid "<b>Smart</b> column align mode with additional space using selection"
 msgstr ""
 "Utilitzeu el mode d'alineació de columna <b>intel·ligent</b> amb espais "
 "addicionals amb la selecció"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1298
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1309
 msgid "Toggle edit point"
 msgstr "Commuta el punt d'edició"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1299
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1310
 msgid "Add edit point at beginning of line/selection"
 msgstr "Afegeix un punt d'edició al principi de la línia/selecció"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1300
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1311
 msgid "Add edit point at end of line/selection"
 msgstr "Afegeix un punt d'edició al final de la línia/selecció"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1301
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1312
 msgid "Align edit points"
 msgstr "Alinea els punts d'edició"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1302
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/viewactivatable.py:1313
 msgid "Align edit points with additional space"
 msgstr "Alinea els punts d'edició amb espais addicionals"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:1333
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/__init__.py:79
-msgid "Multi Edit Mode"
-msgstr "Mode d'edició múltiple"
-
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/__init__.py:81
-msgid "Start multi edit mode"
-msgstr "Inicia el mode d'edició múltiple"
-
 #. ex:ts=4:et:
-#: ../plugins/multiedit/multiedit.plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Multi Edit"
-msgstr "Edició múltiple"
-
-#: ../plugins/multiedit/multiedit.plugin.desktop.in.in.h:2
-msgid "Edit document in multiple places at once"
-msgstr "Edita document en diversos llocs alhora"
-
 #: ../plugins/smartspaces/smartspaces.plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/smartspaces/gedit-smartspaces.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "Smart Spaces"
 msgstr "Espais intel·ligents"
 
@@ -327,7 +431,12 @@ msgstr "Espais intel·ligents"
 msgid "Forget you're not using tabulations."
 msgstr "Oblideu-vos que no utilitzeu les tabulacions."
 
+#: ../plugins/smartspaces/gedit-smartspaces.metainfo.xml.in.h:2
+msgid "Allow to unindent like if you were using tabs while you're using spaces"
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/synctex/synctex.plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/synctex/gedit-synctex.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "SyncTeX"
 msgstr "SyncTeX"
 
@@ -335,8 +444,13 @@ msgstr "SyncTeX"
 msgid "Synchronize between LaTeX and PDF with gedit and evince."
 msgstr "Sincronitza entre LaTeX i PDF amb el gedit i l'evince."
 
-#: ../plugins/synctex/synctex/synctex.py:310
-#: ../plugins/synctex/synctex/synctex.py:311
+#: ../plugins/synctex/gedit-synctex.metainfo.xml.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Synchronize between LaTeX and PDF with gedit and evince."
+msgid "Synchronize between LaTeX and PDF with gedit and evince"
+msgstr "Sincronitza entre LaTeX i PDF amb el gedit i l'evince."
+
+#: ../plugins/synctex/synctex/synctex.py:336
 msgid "Forward Search"
 msgstr "Cerca endavant"
 
@@ -415,25 +529,10 @@ msgstr ""
 "amb  negreta."
 
 #: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:13
-msgid "Characters that are considered \"part of a word\""
-msgstr "Els caràcters que es consideren \"part d'una paraula\""
-
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:14
-msgid ""
-"When selecting text by word, sequences of these characters are considered "
-"single words. Ranges can be given as \"A-Z\". Literal hyphen (not expressing "
-"a range) should be the first character given."
-msgstr ""
-"Quan se selecciona el text per paraula, les seqüències d'aquests caràcters "
-"es consideren paraules individuals. Els intervals es poden especificar com a "
-"«A-Z». El guió sol (que no expressa un interval) hauria de ser el primer "
-"caràcter donat."
-
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Default color of text in the terminal"
 msgstr "Color per defecte del text al terminal"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid ""
 "Default color of text in the terminal, as a color specification (can be HTML-"
 "style hex digits, or a color name such as \"red\")."
@@ -442,11 +541,11 @@ msgstr ""
 "dígits en hexadecimal a l'estil HTML, o bé un nom de color com ara «red» - "
 "vermell)."
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Default color of terminal background"
 msgstr "Color per defecte del fons del terminal"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-"
 "style hex digits, or a color name such as \"red\")."
@@ -455,26 +554,26 @@ msgstr ""
 "dígits en hexadecimal a l'estil HTML, o bé un nom de color com ara «red» - "
 "vermell)."
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Palette for terminal applications"
 msgstr "Paleta per a aplicacions de terminal"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "Terminals have a 16-color palette that applications inside the terminal can "
 "use. This is that palette, in the form of a colon-separated list of color "
 "names. Color names should be in hex format e.g. \"#FF00FF\""
 msgstr ""
-"Els terminals tenen un paleta de 16 colors que les aplicacions del terminal "
+"Els terminals tenen una paleta de 16 colors que les aplicacions del terminal "
 "poden utilitzar. Aquí podeu definir aquesta paleta, en forma de llista de "
 "noms de colors separats per dos punts. Els noms de color haurien d'estar en "
 "format hexadecimal, per exemple, «#FF00FF»"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
 msgstr "Si s'han d'utilitzar els colors del tema per al giny del terminal"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "If true, the theme color scheme used for text entry boxes will be used for "
 "the terminal, instead of colors provided by the user."
@@ -483,11 +582,11 @@ msgstr ""
 "tema utilitzat per als quadres de text, en lloc dels colors proporcionats "
 "per l'usuari."
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Whether to blink the cursor"
 msgstr "Si s'ha de fer que el cursor parpellegi"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "The possible values are \"system\" to use the global cursor blinking "
 "settings, or \"on\" or \"off\" to set the mode explicitly."
@@ -496,11 +595,11 @@ msgstr ""
 "global de parpelleig, «on» (actiu) o «off» (inactiu) per definir el mode "
 "explícitament."
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "The cursor appearance"
 msgstr "L'aparença del cursor"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "The possible values are \"block\" to use a block cursor, \"ibeam\" to use a "
 "vertical line cursor, or \"underline\" to use an underline cursor."
@@ -510,11 +609,11 @@ msgstr ""
 "vertical, o «underline» (subratllat) per utilitzar un cursor en forma de "
 "barra horitzontal."
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Whether to use the system font"
 msgstr "Si s'ha d'utilitzar la font del sistema"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid ""
 "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
 "monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
@@ -523,11 +622,11 @@ msgstr ""
 "global de l'escriptori si és monoespai (i el tipus de lletra més semblant "
 "que es trobi en cas contrari)."
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Font"
 msgstr "Tipus de lletra"
 
-#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../plugins/terminal/org.gnome.gedit.plugins.terminal.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
 msgstr ""
 "Un nom de tipus de lletra de Pango. Per exemple: «Sans 12» o «Monospace Bold "
@@ -541,25 +640,32 @@ msgstr "Terminal incrustat"
 msgid "Embed a terminal in the bottom pane."
 msgstr "Incrusta un terminal a la subfinestra inferior."
 
-#: ../plugins/terminal/terminal.py:260
+#: ../plugins/terminal/gedit-terminal.metainfo.xml.in.h:1
+#: ../plugins/terminal/terminal.py:311
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../plugins/terminal/terminal.py:281
+#: ../plugins/terminal/gedit-terminal.metainfo.xml.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Embed a terminal in the bottom pane."
+msgid "A simple terminal widget accessible from the bottom panel"
+msgstr "Incrusta un terminal a la subfinestra inferior."
+
+#: ../plugins/terminal/terminal.py:332
 msgid "C_hange Directory"
 msgstr "_Canvia el directori"
 
-#: ../plugins/textsize/textsize/__init__.py:142
-msgid "_Increase font size"
-msgstr "_Augmenta la mida del tipus de lletra"
+#: ../plugins/textsize/textsize/__init__.py:50
+msgid "_Normal size"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/textsize/textsize/__init__.py:145
-msgid "_Decrease font size"
-msgstr "_Redueix la mida del tipus de lletra"
+#: ../plugins/textsize/textsize/__init__.py:52
+msgid "S_maller Text"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/textsize/textsize/__init__.py:148
-msgid "_Reset font size"
-msgstr "_Reinicia la mida del tipus de lletra"
+#: ../plugins/textsize/textsize/__init__.py:54
+msgid "_Larger Text"
+msgstr ""
 
 #. ex:ts=4:et:
 #: ../plugins/textsize/textsize.plugin.desktop.in.in.h:1
@@ -567,14 +673,48 @@ msgid "Text Size"
 msgstr "Mida del text"
 
 #: ../plugins/textsize/textsize.plugin.desktop.in.in.h:2
+#: ../plugins/textsize/gedit-textsize.metainfo.xml.in.h:2
 msgid "Easily increase and decrease the text size"
 msgstr "Augmenta i redueix fàcilment la mida del text"
 
-#: ../plugins/wordcompletion/gedit-word-completion-plugin.c:153
-#: ../plugins/wordcompletion/gedit-word-completion-plugin.c:200
+#: ../plugins/textsize/gedit-textsize.metainfo.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Text Size"
+msgid "Text size"
+msgstr "Mida del text"
+
+#: ../plugins/wordcompletion/gedit-word-completion-configure.ui.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Bracket Completion"
+msgid "Interactive completion"
+msgstr "Compleció dels claudàtors"
+
+#: ../plugins/wordcompletion/gedit-word-completion-configure.ui.h:2
+msgid "Minimum word size:"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/wordcompletion/gedit-word-completion-plugin.c:186
 msgid "Document Words"
 msgstr "Paraules del document"
 
+#: ../plugins/wordcompletion/org.gnome.gedit.plugins.wordcompletion.gschema.xml.in.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Bracket Completion"
+msgid "Interactive Completion"
+msgstr "Compleció dels claudàtors"
+
+#: ../plugins/wordcompletion/org.gnome.gedit.plugins.wordcompletion.gschema.xml.in.in.h:2
+msgid "Whether to enable interactive completion."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/wordcompletion/org.gnome.gedit.plugins.wordcompletion.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Minimum Word Size"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/wordcompletion/org.gnome.gedit.plugins.wordcompletion.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "The minimum word size to complete."
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/wordcompletion/wordcompletion.plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Word Completion"
 msgstr "Compleció de paraules"
@@ -582,3 +722,96 @@ msgstr "Compleció de paraules"
 #: ../plugins/wordcompletion/wordcompletion.plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Word completion using the completion framework"
 msgstr "Compleció de paraules utilitzant l'entorn de treball de compleció"
+
+#: ../plugins/wordcompletion/gedit-wordcompletion.metainfo.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Word Completion"
+msgid "Word completion"
+msgstr "Compleció de paraules"
+
+#: ../plugins/wordcompletion/gedit-wordcompletion.metainfo.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Propose automatic completion using words already present in the document"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:1
+msgid "Zeitgeist dataprovider"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
+msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/zeitgeist/gedit-zeitgeist.metainfo.xml.in.h:1
+msgid "Zeitgeist Data provider"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/zeitgeist/gedit-zeitgeist.metainfo.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Records user activity and giving easy access to recently-used and frequently-"
+"used files"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Toggle bookmark status of the current line"
+#~ msgstr "Commuta l'estat de l'adreça d'interès de la línia actual"
+
+#~ msgid "Goto the next bookmark"
+#~ msgstr "Vés a l'adreça d'interès següent"
+
+#~ msgid "Goto the previous bookmark"
+#~ msgstr "Vés a l'adreça d'interès anterior"
+
+#~ msgid "Comment the selected code"
+#~ msgstr "Comenta del codi seleccionat"
+
+#~ msgid "Uncomment the selected code"
+#~ msgstr "Treu el comentari del codi seleccionat"
+
+#~ msgid "Pick a color from a dialog"
+#~ msgstr "Escolliu un color mitjançant un diàleg"
+
+#~ msgid "Start commander mode"
+#~ msgstr "Inicia el mode commander"
+
+#~ msgid "Most Used"
+#~ msgstr "Més utilitzats"
+
+#~ msgid "Recently Used"
+#~ msgstr "Utilitzats recentment"
+
+#~ msgid "Show spaces and tabs"
+#~ msgstr "Mostra els espais i les tabulacions"
+
+#~ msgid "Enabled"
+#~ msgstr "Habilitat"
+
+#~ msgid "Join the selected lines"
+#~ msgstr "Uneix les línies seleccionades"
+
+#~ msgid "Split the selected lines"
+#~ msgstr "Separa les línies seleccionades"
+
+#~ msgid "Start multi edit mode"
+#~ msgstr "Inicia el mode d'edició múltiple"
+
+#~ msgid "Characters that are considered \"part of a word\""
+#~ msgstr "Els caràcters que es consideren \"part d'una paraula\""
+
+#~ msgid ""
+#~ "When selecting text by word, sequences of these characters are considered "
+#~ "single words. Ranges can be given as \"A-Z\". Literal hyphen (not "
+#~ "expressing a range) should be the first character given."
+#~ msgstr ""
+#~ "Quan se selecciona el text per paraula, les seqüències d'aquests "
+#~ "caràcters es consideren paraules individuals. Els intervals es poden "
+#~ "especificar com a «A-Z». El guió sol (que no expressa un interval) hauria "
+#~ "de ser el primer caràcter donat."
+
+#~ msgid "_Increase font size"
+#~ msgstr "_Augmenta la mida del tipus de lletra"
+
+#~ msgid "_Decrease font size"
+#~ msgstr "_Redueix la mida del tipus de lletra"
+
+#~ msgid "_Reset font size"
+#~ msgstr "_Reinicia la mida del tipus de lletra"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]