[gnome-tweak-tool] Updated Czech translationcommit 2375532476af63db4136e6e3d50f0dfcf3a2feff
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Apr 16 05:29:57 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   46 +++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 25 insertions(+), 21 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 3a03df4..d7517e6 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,11 +7,11 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool master\n"
+"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-18 09:00+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-18 13:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-15 20:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-16 05:27+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -300,12 +300,12 @@ msgstr "Motiv"
 msgid "Enable animations"
 msgstr "Povolit animace"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:51
 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
 msgid "Disabled"
 msgstr "Vypnuto"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:131
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:134
 msgid "Typing"
 msgstr "Psaní"
 
@@ -382,67 +382,71 @@ msgstr "Chyba instalace rozšíření"
 msgid "Invalid extension"
 msgstr "Neplatné rozšíření"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:32
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:33
 msgid "Show Application Menu"
 msgstr "Zobrazovat nabídku aplikace"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:45
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:46
 msgid "Workspace Creation"
 msgstr "Vytváření pracovních ploch"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:50
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:51
 msgid "Dynamic"
 msgstr "Dynamické"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:50
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:51
 msgid "Static"
 msgstr "Statické"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:71
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:74
+msgid "Don't suspend on lid close"
+msgstr "Neuspávat při zavření víka"
+
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:104
 msgid "Clock"
 msgstr "Hodiny"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:72
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:105
 msgid "Show date"
 msgstr "Zobrazovat datum"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:73
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:106
 msgid "Show seconds"
 msgstr "Zobrazovat sekundy"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:74
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:107
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendář"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:75
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:108
 msgid "Show week numbers"
 msgstr "Zobrazovat čísla týdnů"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:78
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:111
 msgid "Power Button Action"
 msgstr "Činnost vypínacího tlačítka"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:79
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:112
 msgid "When Laptop Lid is Closed"
 msgstr "Při zavření víka"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:80
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:113
 msgid "On Battery Power"
 msgstr "Při běhu z baterie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:81
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:114
 msgid "When plugged in"
 msgstr "Při běhu z elektrické sítě"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:82
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:115
 msgid "Suspend even if an external monitor is plugged in"
 msgstr "Uspat i když je připojen externí monitor"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:86
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:120
 msgid "Number of Workspaces"
 msgstr "Počet pracovních ploch"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:87
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:121
 msgid "Workspaces only on primary display"
 msgstr "Pracovní plochy jen na hlavní obrazovce"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]