[gnome-tweak-tool] Updated Slovenian translationcommit 193bca78f234dfeaea870325f597145e97926ae6
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Wed Apr 15 22:21:50 2015 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   61 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 30 insertions(+), 31 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index eedaef5..8bee7c9 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-tweak-tool master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-21 20:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-22 09:33+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-15 18:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-15 20:50+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -21,18 +21,17 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 #: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:1
 msgid "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced GNOME options."
 msgstr ""
-"Program GNOME Tweak Tool omogoča prilagajanje naprednih možnosti okolja "
-"GNOME."
+"Program GNOME Tweak Tool omogoča prilagajanje naprednih možnosti okolja GNOME."
 
 #: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
-"It can install and manage themes and extensions, change power settings, "
-"manage startup applications, and enable desktop icons among other settings."
+"It can install and manage themes and extensions, change power settings, manage "
+"startup applications, and enable desktop icons among other settings."
 msgstr ""
 "Omogoča nameščanje in urejanje tem in razširitev, spreminjanje nastavitev "
 "porabe energije, urejanje zagonskih programov in drugo."
@@ -46,8 +45,7 @@ msgid "Tweak advanced GNOME 3 settings"
 msgstr "Prilagodi napredne nastavitve GNOME 3"
 
 #: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:3
-msgid ""
-"Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;XKB;Keyboard;Typing;"
+msgid "Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;XKB;Keyboard;Typing;"
 msgstr ""
 "nastavitve;napredno;lastnosti;razširitve;pisave;teme;tipkovnica;prilagajanje;"
 "tipkanje;"
@@ -384,67 +382,71 @@ msgstr "Napaka nameščanja razširitve"
 msgid "Invalid extension"
 msgstr "Neveljavna razširitev"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:32
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:33
 msgid "Show Application Menu"
 msgstr "Pokaži meni programov"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:45
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:46
 msgid "Workspace Creation"
 msgstr "Ustvarjanje delovnih površin"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:50
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:51
 msgid "Dynamic"
 msgstr "Dinamično"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:50
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:51
 msgid "Static"
 msgstr "Statično"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:71
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:74
+msgid "Don't suspend on lid close"
+msgstr "Ne pošlji v pripravljenost ob zapiranju pokrova prenosnika"
+
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:104
 msgid "Clock"
 msgstr "Ura"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:72
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:105
 msgid "Show date"
 msgstr "Pokaži datum"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:73
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:106
 msgid "Show seconds"
 msgstr "Pokaži čas s sekundami"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:74
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:107
 msgid "Calendar"
 msgstr "Koledar"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:75
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:108
 msgid "Show week numbers"
 msgstr "Pokaži številke tednov"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:78
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:111
 msgid "Power Button Action"
 msgstr "Dejanje ob pritisku gumba za priklop"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:79
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:112
 msgid "When Laptop Lid is Closed"
 msgstr "Kadar je pokrov prenosnika zaprt"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:80
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:113
 msgid "On Battery Power"
 msgstr "Med napajanjem iz baterije"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:81
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:114
 msgid "When plugged in"
 msgstr "Med napajanjem iz omrežja"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:82
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:115
 msgid "Suspend even if an external monitor is plugged in"
 msgstr "Ob priklopu zunanjega zaslona pošlji v pripravljenost"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:86
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:120
 msgid "Number of Workspaces"
 msgstr "Število delovnih površin"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:87
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:121
 msgid "Workspaces only on primary display"
 msgstr "Delovne površine naj bodo le na osnovnem zaslonu"
 
@@ -617,8 +619,7 @@ msgstr "Splošni potemnjen slog"
 
 #: ../gtweak/widgets.py:481
 msgid "Applications need to be restarted for change to take effect"
-msgstr ""
-"Programe je treba po posodobitvi za uveljavitev sprememb ponovno zagnati."
+msgstr "Programe je treba po posodobitvi za uveljavitev sprememb ponovno zagnati."
 
 #: ../gtweak/widgets.py:507
 msgid "Error writing setting"
@@ -655,7 +656,5 @@ msgstr "Napaka med zapisovanjem nastavitev"
 #~ msgid "All"
 #~ msgstr "Vse"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Disable gnome-shell dynamic workspace management, use static workspaces"
-#~ msgstr ""
-#~ "Onemogoči upravljanje odzivnih delovnih površin in uporabi običajne."
+#~ msgid "Disable gnome-shell dynamic workspace management, use static workspaces"
+#~ msgstr "Onemogoči upravljanje odzivnih delovnih površin in uporabi običajne."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]