[aisleriot] Updated Czech translationcommit d062208bf85797b206bdf972165e5240c5fa0302
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Wed Apr 15 12:58:08 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 09d1dd6..adf9813 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1020,7 +1020,7 @@ msgstr "Pavouček"
 #.
 #: ../src/game-names.h:518
 msgid "Straight Up"
-msgstr "Přímo nahoru"
+msgstr "Postupka"
 
 #. Translators: this string is the name of a game of patience.
 #. If there is an established standard name for this game in your
@@ -3233,7 +3233,7 @@ msgstr "Umístěte kárového krále vedle kárové dámy."
 
 #: ../games/gaps.scm:383
 msgid "Randomly Placed Gaps on Redeal"
-msgstr "Náhodně umístěné mezery při rozdávání"
+msgstr "Náhodné pozice mezer při opětovném rozdání"
 
 #: ../games/giant.scm:76
 #, scheme-format


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]