[library-web] Updated Polish translationcommit d42870e04e84dc8ffd69fcd06e950dcd3ea5fed3
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Apr 12 01:41:03 2015 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  172 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 92 insertions(+), 80 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 37506c9..fc00321 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,15 +5,15 @@
 # gnomepl aviary pl
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 # Piotr Zaryk <pzaryk aviary pl>, 2009.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2011-2014.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2011-2014.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2011-2015.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2011-2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: library-web\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=website&keywords=I18N+L10N&component=library.gnome.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-07 00:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-22 21:14+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-06 09:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-12 01:40+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -129,7 +129,7 @@ msgstr "Samouczki"
 msgid "Frequently Asked Questions"
 msgstr "Najczęściej zadawane pytania"
 
-#: ../data/catalog.xml.in.h:22 ../data/overlay.xml.in.h:18
+#: ../data/catalog.xml.in.h:22 ../data/overlay.xml.in.h:17
 msgid "Others"
 msgstr "Inne"
 
@@ -313,11 +313,11 @@ msgstr "Multimedia"
 msgid "Communication"
 msgstr "Komunikacja"
 
-#: ../data/catalog.xml.in.h:63 ../data/overlay.xml.in.h:10
+#: ../data/catalog.xml.in.h:63 ../data/overlay.xml.in.h:9
 msgid "Data Storage"
 msgstr "Przechowywanie danych"
 
-#: ../data/catalog.xml.in.h:64 ../data/overlay.xml.in.h:12
+#: ../data/catalog.xml.in.h:64 ../data/overlay.xml.in.h:11
 msgid "Utilities"
 msgstr "Narzędzia"
 
@@ -325,7 +325,7 @@ msgstr "Narzędzia"
 msgid "Core"
 msgstr "Główne"
 
-#: ../data/catalog.xml.in.h:66 ../data/overlay.xml.in.h:9
+#: ../data/catalog.xml.in.h:66
 msgid "System Integration"
 msgstr "Integracja z systemem"
 
@@ -371,7 +371,7 @@ msgstr "Wprowadzające samouczki pomagające zacząć."
 
 #: ../data/catalog.xml.in.h:76
 msgid "Human Interface Guidelines"
-msgstr "Wytyczne projektowania interfejsów"
+msgstr "Wytyczne projektowania interfejsu"
 
 #: ../data/catalog.xml.in.h:77
 msgid "Advice and guidelines on designing effective interfaces with GTK+."
@@ -404,31 +404,31 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wszechstronna dokumentacja API dla bibliotek GNOME, w tym biblioteki GTK+."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:11
+#: ../data/overlay.xml.in.h:10
 msgid "Accessibility"
 msgstr "Dostępność"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:13
+#: ../data/overlay.xml.in.h:12
 msgid "Introspection"
 msgstr "Introspekcja"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:14
+#: ../data/overlay.xml.in.h:13
 msgid "Python"
 msgstr "Python"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:15
+#: ../data/overlay.xml.in.h:14
 msgid "C++"
 msgstr "C++"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:16
+#: ../data/overlay.xml.in.h:15
 msgid "Java"
 msgstr "Java"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:17
+#: ../data/overlay.xml.in.h:16
 msgid "Vala"
 msgstr "Vala"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:19
+#: ../data/overlay.xml.in.h:18
 msgid ""
 "GLib provides the core application building blocks for libraries and "
 "applications written in C. It provides the core object system used in GNOME, "
@@ -440,12 +440,12 @@ msgstr ""
 "implementację pętli głównej programu i duży zestaw funkcji pomocniczych dla "
 "ciągów znaków i powszechnych struktur danych."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:20
+#: ../data/overlay.xml.in.h:19
 msgid "GObject provides the object system used for Pango and GTK+."
 msgstr ""
 "GObject zapewnia system obiektowy używany przez biblioteki Pango i GTK+."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:21
+#: ../data/overlay.xml.in.h:20
 msgid ""
 "GIO provides a modern and easy-to-use VFS API. It provides a file system "
 "abstraction which allows applications to access local and remote files with "
@@ -455,7 +455,7 @@ msgstr ""
 "Zapewnia abstrakcję systemu plików, która umożliwia programom dostęp do "
 "lokalnych i zdalnych plików poprzez jedno spójne API."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:22
+#: ../data/overlay.xml.in.h:21
 msgid ""
 "ATK provides the set of accessibility interfaces that are implemented by "
 "other toolkits and applications. Using the ATK interfaces, accessibility "
@@ -466,14 +466,14 @@ msgstr ""
 "wspierające posiadają pełny dostęp do wyświetlania i sterowania "
 "uruchomionymi programami."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:23
+#: ../data/overlay.xml.in.h:22
 msgid ""
 "The AT-SPI library provides interfaces which are used by accessibility "
 "technologies."
 msgstr ""
 "Biblioteka AT-SPI zapewnia interfejsy, używane przez technologie wspierające."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:24
+#: ../data/overlay.xml.in.h:23
 msgid ""
 "GAIL provides an implementation of the ATK interfaces for GTK+ and GNOME "
 "libraries, allowing accessibility tools to interact with applications "
@@ -483,7 +483,7 @@ msgstr ""
 "umożliwiając narzędziom technologii wspierających interakcję z programami "
 "napisanymi przy użyciu tych bibliotek."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:25
+#: ../data/overlay.xml.in.h:24
 msgid ""
 "Pango is the core text and font handling library used in GNOME applications. "
 "It has extensive support for the different writing systems used throughout "
@@ -493,7 +493,7 @@ msgstr ""
 "programach GNOME. Zawiera rozległą obsługę różnych systemów wprowadzania "
 "znaków używanych na całym świecie."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:26
+#: ../data/overlay.xml.in.h:25
 msgid ""
 "GdkPixbuf is a library for image loading and manipulation. The GdkPixbuf "
 "documentation contains both the programmer's guide and the API reference."
@@ -502,13 +502,13 @@ msgstr ""
 "Dokumentacja biblioteki GdkPixbuf zawiera zarówno podręcznik programisty, "
 "jak i leksykon API."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:27
+#: ../data/overlay.xml.in.h:26
 msgid ""
 "An intermediate layer which isolates GTK+ from the details of the windowing "
 "system."
 msgstr "Warstwa pośrednia, która izoluje GTK+ od szczegółów systemu okien."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:28
+#: ../data/overlay.xml.in.h:27
 msgid ""
 "GTK+ is the primary library used to construct user interfaces in GNOME "
 "applications. It provides user interface controls and signal callbacks to "
@@ -518,26 +518,26 @@ msgstr ""
 "użytkownika w programach GNOME. Zapewnia sterowanie interfejsu użytkownika i "
 "wywołania zwrotne do kontrolowania interfejsu."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:29
+#: ../data/overlay.xml.in.h:28
 msgid "libxml2 Reference Manual"
 msgstr "Dokumentacja libxml2"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:30
+#: ../data/overlay.xml.in.h:29
 msgid "Powerful and feature complete XML handling library."
 msgstr ""
 "Biblioteka obsługi XML o wielu możliwościach, z pełnym zestawem funkcji."
 
 #. URL to *translated* libxml2 API reference,
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:33
+#: ../data/overlay.xml.in.h:32
 msgid "http://xmlsoft.org/html/libxml-lib.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:34
+#: ../data/overlay.xml.in.h:33
 msgid "libxslt Reference Manual"
 msgstr "Dokumentacja libxslt"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:35
+#: ../data/overlay.xml.in.h:34
 msgid ""
 "The XSLT C library developed for the Gnome project. XSLT itself is a an XML "
 "language to define transformation for XML. Libxslt is based on libxml2."
@@ -548,11 +548,11 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* libxslt API reference,
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:38
+#: ../data/overlay.xml.in.h:37
 msgid "http://xmlsoft.org/XSLT/html/libxslt-lib.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:39
+#: ../data/overlay.xml.in.h:38
 msgid ""
 "Libglade is a library for constructing user interfaces dynamically from XML "
 "descriptions. Libglade allow programmers to construct their user interfaces "
@@ -564,7 +564,7 @@ msgstr ""
 "interfejsów używając graficznego interfejsu programu budującego oraz import "
 "tych definicji interfejsu."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:40
+#: ../data/overlay.xml.in.h:39
 msgid ""
 "The libgnome library provides a number of useful routines for building "
 "modern applications, including session management, activation of files and "
@@ -574,7 +574,7 @@ msgstr ""
 "nowoczesnych programów, jak zarządzanie sesją, aktywacja plików i adresów "
 "URI oraz wyświetlanie pomocy."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:41
+#: ../data/overlay.xml.in.h:40
 msgid ""
 "The libgnomeui library provides additional widgets for applications. Many of "
 "the widgets from libgnomeui have already been ported to GTK+."
@@ -582,7 +582,7 @@ msgstr ""
 "Biblioteka libgnomeui zapewnia dodatkowe widżety dla programów. Wiele "
 "spośród widżetów z libgnomeui zostało już przeniesionych do GTK+."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:42
+#: ../data/overlay.xml.in.h:41
 msgid ""
 "GnomeVFS is the core library used to access files and folders in GNOME "
 "applications. It provides a file system abstraction which allows "
@@ -593,7 +593,7 @@ msgstr ""
 "umożliwia programom dostęp do lokalnych i zdalnych plików poprzez jedno "
 "spójne API."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:43
+#: ../data/overlay.xml.in.h:42
 msgid ""
 "GConf provides the daemon and libraries for storing and retrieving "
 "configuration data."
@@ -601,7 +601,7 @@ msgstr ""
 "GConf zapewnia usługę i biblioteki dla przechowywania i pobierania danych "
 "konfiguracyjnych."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:44
+#: ../data/overlay.xml.in.h:43
 msgid ""
 "The GnomeCanvas widget provides a flexible widget for creating interactive "
 "structured graphics."
@@ -609,11 +609,11 @@ msgstr ""
 "Widżet GnomeCanvas zapewnia elastyczny widżet do tworzenia interaktywnej "
 "grafiki strukturalnej."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:45
+#: ../data/overlay.xml.in.h:44
 msgid "libart Reference Manual"
 msgstr "Dokumentacja libart"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:46
+#: ../data/overlay.xml.in.h:45
 msgid ""
 "Libart functions - Libart handles the drawing capabilities in GNOME. All "
 "complex rendering is handled here."
@@ -623,11 +623,11 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* libart API reference,
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:49
+#: ../data/overlay.xml.in.h:48
 msgid "http://www.gnome.org/~mathieu/libart/libart.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:50
+#: ../data/overlay.xml.in.h:49
 msgid ""
 "ORBit is a fast and lightweight CORBA server. GNOME's component "
 "architecture, Bonobo, is built on top of CORBA."
@@ -635,7 +635,7 @@ msgstr ""
 "ORBit jest szybkim i lekkim serwerem CORBA. Bonobo, czyli architektura "
 "składników GNOME jest zbudowana na CORBA."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:51
+#: ../data/overlay.xml.in.h:50
 msgid ""
 "Bonobo-activation allows you to browse the available CORBA servers on your "
 "system (running or not). It keeps track of the running servers so that if "
@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr ""
 "jeśli zada się pytanie o serwer właśnie uruchomiony, nie trzeba będzie "
 "uruchamiać go ponownie, gdyż zostanie ponownie użyty już uruchomiony."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:52
+#: ../data/overlay.xml.in.h:51
 msgid ""
 "Bonobo is a framework for creating reusable components for use in GNOME "
 "applications, built on top of CORBA."
@@ -655,7 +655,7 @@ msgstr ""
 "Bonobo to struktura do tworzenia komponentów ponownego użytku w programach "
 "środowiska GNOME zbudowana na technologii CORBA."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:53
+#: ../data/overlay.xml.in.h:52
 msgid ""
 "The Bonobo UI library provides a number of user interface controls using the "
 "Bonobo component framework."
@@ -663,15 +663,15 @@ msgstr ""
 "Biblioteka interfejsu użytkownika Bonobo dostarcza wiele kontrolek "
 "interfejsu użytkownika używając struktury składników Bonobo."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:54
+#: ../data/overlay.xml.in.h:53
 msgid "Library for rendering of SVG vector graphics."
 msgstr "Biblioteka do rysowania grafik wektorowych SVG."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:55
+#: ../data/overlay.xml.in.h:54
 msgid "Terminal emulator widget used by GNOME terminal."
 msgstr "Widżet emulatora terminalu używany przez terminal GNOME."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:56
+#: ../data/overlay.xml.in.h:55
 msgid ""
 "libsoup is an HTTP client/server library for GNOME. It uses GObjects and the "
 "glib main loop, to integrate well with GNOME applications."
@@ -679,11 +679,11 @@ msgstr ""
 "libsoup jest biblioteką typu klient/serwer dla GNOME. Używa GObjects i pętli "
 "głównej biblioteki glib do sprawnej integracji z programami GNOME."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:57
+#: ../data/overlay.xml.in.h:56
 msgid "A library used for programming panel applets for the GNOME panel."
 msgstr "Biblioteka używana do programowania apletów panelu GNOME."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:58
+#: ../data/overlay.xml.in.h:57
 msgid ""
 "Structured File Library (GSF) is an I/O abstraction for reading/writing "
 "compound files."
@@ -691,17 +691,17 @@ msgstr ""
 "Uporządkowana biblioteka plików (GSF) jest abstrakcją wejścia/wyjścia do "
 "odczytywania/zapisywania mieszanych plików."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:59
+#: ../data/overlay.xml.in.h:58
 msgid ""
 "GObject-based API for handling resource discovery and announcement over SSDP."
 msgstr ""
 "API oparte na GObject do obsługi wykrywania i ogłaszania zasobów przez SSDP."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:60
+#: ../data/overlay.xml.in.h:59
 msgid "Core UPnP API built on top of gssdp"
 msgstr "Główne API UPnP zbudowane w oparciu o gssdp"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:61
+#: ../data/overlay.xml.in.h:60
 msgid ""
 "Small utility library that aims to ease the handling and implementation of "
 "UPnP audio/video profiles"
@@ -709,18 +709,18 @@ msgstr ""
 "Mała biblioteka narzędziowa ułatwiająca obsługę i implementację profili "
 "audio/wideo UPnP"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:62
+#: ../data/overlay.xml.in.h:61
 msgid "Library to ease DLNA-related bits for applications using gupnp."
 msgstr ""
 "Biblioteka do ułatwiania programom używania rzeczy związanych z DLNA za "
 "pomocą gupnp."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:63
+#: ../data/overlay.xml.in.h:62
 msgid "Library to handle UPnP Internet Gateway Device port mappings."
 msgstr ""
 "Biblioteka do obsługi mapowania portów urządzenia bramy internetowej UPnP."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:64
+#: ../data/overlay.xml.in.h:63
 msgid ""
 "Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. It "
 "is designed to produce consistent output on all output media while taking "
@@ -731,7 +731,7 @@ msgstr ""
 "wszystkich mediach wyjściowych z wykorzystaniem zalet przyspieszenia "
 "sprzętowego wyświetlania, gdy jest ono dostępne."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:65
+#: ../data/overlay.xml.in.h:64
 msgid ""
 "Clutter is a GObject based library for creating fast, visually rich, "
 "graphical user interfaces."
@@ -739,7 +739,7 @@ msgstr ""
 "Clutter jest biblioteką opartą na GObject do tworzenia szybkich, bogatych "
 "wizualnie graficznych interfejsów użytkownika."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:66
+#: ../data/overlay.xml.in.h:65
 msgid ""
 "JSON-GLib is a library for reading and parsing JSON using GLib and GObject "
 "data types and API."
@@ -747,7 +747,7 @@ msgstr ""
 "JSON-GLib jest biblioteką do odczytywania i przetwarzania plików JSON "
 "używając biblioteki GLib oraz typów danych i API GObject."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:67
+#: ../data/overlay.xml.in.h:66
 msgid ""
 "COGL is a low level OpenGL abstraction library developed for (and part of) "
 "Clutter. It is used primarily by Clutter to provide a common rendering API "
@@ -759,13 +759,13 @@ msgstr ""
 "Clutter, aby dostarczyć wspólne API rysowania działające z OpenGL >=1.4, "
 "OpenGL ES 1.1 i OpenGL ES 2.0."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:68
+#: ../data/overlay.xml.in.h:67
 msgid "Libchamplain is a C library providing a ClutterActor to display maps."
 msgstr ""
 "libchamplain jest biblioteką napisaną w języku C dostarczającą obiekt "
 "ClutterActor do wyświetlania map."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:69
+#: ../data/overlay.xml.in.h:68
 msgid ""
 "Libchamplain-gtk is a C library on top of libchamplain providing a Gtk+ "
 "widget to display maps in GTK+ applications."
@@ -774,7 +774,7 @@ msgstr ""
 "libchamplain dostarczającą widżet GTK+ do wyświetlania map w programach "
 "biblioteki GTK+."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:70
+#: ../data/overlay.xml.in.h:69
 msgid ""
 "libcanberra is an implementation of the XDG Sound Theme and Name "
 "Specifications, for generating event sounds on free desktops,"
@@ -782,7 +782,7 @@ msgstr ""
 "Biblioteka libcanberra jest implementacją motywu dźwiękowego XDG i "
 "specyfikacji nazw do generowania dźwięków zdarzeń w wolnych środowiskach,"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:71
+#: ../data/overlay.xml.in.h:70
 msgid ""
 "libnotify is a library that sends desktop notifications to a notification "
 "daemon, as defined in the Desktop Notifications spec. These notifications "
@@ -794,7 +794,7 @@ msgstr ""
 "być używane do informowania użytkownika o zdarzeniach lub wyświetlania "
 "informacji bez przeszkadzania użytkownikowi."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:72
+#: ../data/overlay.xml.in.h:71
 msgid ""
 "D-Bus is a message bus system, a simple way for applications to talk to one "
 "another."
@@ -802,7 +802,7 @@ msgstr ""
 "D-Bus jest systemową magistralą komunikatów, prostym sposobem na komunikację "
 "między programami."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:73
+#: ../data/overlay.xml.in.h:72
 msgid ""
 "Unique is a library for writing single-instance applications. If you launch "
 "a single-instance application twice, the second instance will either just "
@@ -818,7 +818,7 @@ msgstr ""
 "dostarczając podstawową klasę, zajmując się całą maszynerią IPC wymaganą do "
 "wysyłania komunikatów i obsługując powiadamianie o uruchamianiu."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:74
+#: ../data/overlay.xml.in.h:73
 msgid ""
 "The GNOME Devtools Library package provides a docking system and several "
 "utilities useful to GNOME development tools and GNOME applications in "
@@ -828,11 +828,11 @@ msgstr ""
 "narzędzi użytecznych w narzędziach programistycznych GNOME i programach "
 "GNOME w ogóle."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:75
+#: ../data/overlay.xml.in.h:74
 msgid "GStreamer Core Reference Manual"
 msgstr "Dokumentacja rdzenia GStreamer"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:76
+#: ../data/overlay.xml.in.h:75
 msgid ""
 "Powerful framework for creating multimedia applications. Supports both Audio "
 "and Video."
@@ -840,15 +840,15 @@ msgstr ""
 "Struktura do tworzenia programów multimedialnych o dużych możliwościach. "
 "Obsługuje zarówno dźwięk, jak i obraz."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:77
+#: ../data/overlay.xml.in.h:76
 msgid "GStreamer Library Reference Manual"
 msgstr "Podręcznik biblioteki GStreamer"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:78
+#: ../data/overlay.xml.in.h:77
 msgid "GStreamer Core Plugins Reference Manual"
 msgstr "Dokumentacja głównych wtyczek GStreamer"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:79
+#: ../data/overlay.xml.in.h:78
 msgid ""
 "GtkGLExt is an OpenGL extension to GTK+. It provides additional GDK objects "
 "which support OpenGL rendering in GTK+ and GtkWidget API add-ons to make GTK"
@@ -858,7 +858,7 @@ msgstr ""
 "obiekty GDK, obsługujące rysowanie OpenGL w bibliotece GTK+ i dodatki API "
 "GtkWidget, udostępniając widżetom GTK+ możliwości OpenGL."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:80
+#: ../data/overlay.xml.in.h:79
 msgid ""
 "libgit2-glib is a glib library which wraps libgit2 providing making it "
 "easier to develop manage git repositories in a GObject oriented application."
@@ -866,21 +866,21 @@ msgstr ""
 "libgit2-glib to biblioteka GLib opakowująca libgit2, ułatwiając rozwijanie "
 "zarządzania repozytoriami git w programach opartych o GObject."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:81
+#: ../data/overlay.xml.in.h:80
 msgid "WebKit2GTK+ Reference Manual"
 msgstr "Podręcznik WebKit2GTK+"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:82
+#: ../data/overlay.xml.in.h:81
 msgid "Web content rendering for the GNOME Platform"
 msgstr "Wyświetlanie stron sieci WWW dla platformy GNOME"
 
 #. URL to *translated* libxml2 API reference,
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:85
+#: ../data/overlay.xml.in.h:84
 msgid "http://webkitgtk.org/reference/webkit2gtk/stable/index.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:86
+#: ../data/overlay.xml.in.h:85
 msgid ""
 "libpeas is a gobject-based plugins engine, and is targetted at giving every "
 "application the chance to assume its own extensibility."
@@ -888,13 +888,13 @@ msgstr ""
 "libpeas to mechanizm wtyczek oparty na GObject, mający na celu dostarczenie "
 "każdemu programowi szansy na rozszerzenie własnej funkcjonalności."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:87
+#: ../data/overlay.xml.in.h:86
 msgid ""
 "libzapojit is a GLib/GObject wrapper for the SkyDrive and Hotmail REST APIs"
 msgstr ""
 "libzapojit to wrapper GLib/GObject dla API typu REST usług SkyDrive i Hotmail"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:88
+#: ../data/overlay.xml.in.h:87
 msgid ""
 "libsecret is a library for storing and retrieving passwords and other "
 "secrets. It communicates with the \"Secret Service\" using DBus."
@@ -902,7 +902,7 @@ msgstr ""
 "libsecret to biblioteka do przechowywania i pobierania haseł. Komunikuje się "
 "z usługą \"Secret Service\" używając magistrali D-Bus."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:89
+#: ../data/overlay.xml.in.h:88
 msgid ""
 "dconf is a low-level configuration system. Its main purpose is to provide a "
 "backend to GSettings on platforms that don't already have configuration "
@@ -912,16 +912,20 @@ msgstr ""
 "dostarczenie mechanizmu dla GSettings na platformach, które nie posiadają "
 "jeszcze systemów przechowywania konfiguracji."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:90
+#: ../data/overlay.xml.in.h:89
 msgid "telepathy-glib Reference Manual"
 msgstr "Podręcznik telepathy-glib"
 
 #. URL to *translated* telepathy-glib API reference,
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:93
+#: ../data/overlay.xml.in.h:92
 msgid "http://telepathy.freedesktop.org/doc/telepathy-glib/";
 msgstr "-"
 
+#: ../data/overlay.xml.in.h:93
+msgid "GNOME Human Interface Guidelines (GNOME 2)"
+msgstr "Wytyczne projektowania interfejsu (GNOME 2)"
+
 #: ../data/overlay.xml.in.h:94
 msgid "GTK+ 2.0 Tutorial"
 msgstr "Samouczek GTK+ 2.0"
@@ -1346,3 +1350,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "GNOME posiada czasowy plan wydawniczy. Oznacza to, że nowe wydanie GNOME "
 "wraz z informacjami o nim następuje co 6 miesięcy, co do minuty."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:191
+msgid "The Python GTK+ 3 Tutorial"
+msgstr "Samouczek GTK+ 3 w języku Python"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:192
+msgid "An introduction to writing GTK+ 3 applications in Python."
+msgstr "Wprowadzenie do pisania programów GTK+ 3 w języku Python."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]