[chronojump] Minor fix on catalan translationcommit f3cdaff24a3ec0c2889199cde5c62335d7652af9
Author: Xavier de Blas <xaviblas gmail com>
Date:   Fri Apr 10 18:54:58 2015 +0200

    Minor fix on catalan translation

 po/ca.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 1da3a4e..3b4781a 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -6199,7 +6199,7 @@ msgstr "Cal que activi els sons a la finestra principal"
 
 #: ../src/gui/repetitiveConditions.cs:241
 msgid "top right"
-msgstr "Dalt esquerra"
+msgstr "Dalt dreta"
 
 #: ../src/gui/report.cs:140
 msgid "Session/s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]