[gimp] Updated Serbian translationcommit c2998cf7ec26759f4b4fc348c209d9884d5c4670
Author: Милош Поповић <gpopac gmail com>
Date:  Wed Apr 8 22:22:57 2015 +0000

  Updated Serbian translation

 po/sr.po |16291 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 8358 insertions(+), 7933 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index c7a12a8..45b7d7a 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -1,20 +1,19 @@
 # Serbian translation of gimp
-# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003, 2004.
-#
+# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003—2014.
 # This file is distributed under the same license as the gimp package.
-#
 # Данило Шерган <danilo gnome org>
 # Бранко Ивановић <popeye one ekof bg ac yu>
 # Maintainer: Милош Поповић <gpopac gmail com>
-# Милош Поповић <gpopac gmail com>, 2010, 2011, 2013.
+# Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>, 2014.
+# Милош Поповић <gpopac gmail com>, 2010—20, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GIMP 2.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-08 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-08 16:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-01 05:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-08 20:43+0200\n"
 "Last-Translator: Милош Поповић <gpopac gmail com>\n"
 "Language-Team: српски <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -23,16 +22,60 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
 "%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
-#: ../app/about.h:23
-msgid "GIMP"
-msgstr "Гимп"
+#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
+"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
+"and image authoring."
+msgstr ""
+"ГИМП је скраћени назив за Гнуов програм за обраду слика. Слободно је "
+"расподељив за задатке као што је сређивање фотографија, слагање слика и "
+"издавање слика."
+
+#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
+"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
+"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
+msgstr ""
+"Поседује многе могућности. Може бити коришћен као једноставан програм за "
+"сликање, као напредан програм за дотеривање фотографија, као систем за "
+"групно обрађивање на мрежи, као исцртавач слика масовне производње, као "
+"претварач записа слика, итд."
+
+#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
+"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
+"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
+"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
+"Microsoft Windows and OS X."
+msgstr ""
+"Гимп можете надоградити уздуж и попреко! Можете да га напуните разним "
+"прикључцима и проширењима како би радио баш све што пожелите. Он поседује "
+"напредне и једноставне алате који олакшавају писање скрипти за обављање "
+"једноставних задатака али и најсложенијих процеса обраде слкика. Гимп је "
+"доступан за Линукс, Мајкрософт Виндоуз и ОС Икс."
 
-#: ../app/about.h:26 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
+#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
 msgid "GNU Image Manipulation Program"
 msgstr "Гнуов програм за обраду слика"
 
+#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
+msgid "Image Editor"
+msgstr "Обрада фотографија"
+
+#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
+msgid "Create images and edit photographs"
+msgstr "Направите слике и уредите фотографије"
+
+#: ../app/about.h:23
+msgid "GIMP"
+msgstr "Гимп"
+
 #. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
 #: ../app/about.h:30
 #, c-format
@@ -40,9 +83,8 @@ msgid ""
 "Copyright © 1995-%s\n"
 "Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
 msgstr ""
-"Сва права задржана ©1995–%s\n"
-"Спенсер Кимбол (Spencer Kimball), Питер Матис (Peter Mattis) и Гимпов "
-"развојни тим."
+"Ауторска права ©1995–%s\n"
+"Спенсер Кимбол, Питер Матис и Гимпов развојни тим."
 
 #: ../app/about.h:34
 msgid ""
@@ -60,175 +102,166 @@ msgid ""
 "GIMP. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.";
 msgstr ""
 "Гимп је слободан софтвер; можете га расподељивати и/или га мењати под "
-"условима ГНУ Опште Јавне Лиценце (GNU GPL) како је објављује Задужбина за "
-"Слободни Софтвер (FSF); било верзије 3 те Лиценце, било (по вашем нахођењу) "
-"било које новије верзије.\n"
+"условима Гнуове опште јавне лиценце како је објављује Задужбина Слободног "
+"Софтвера; било издања 3 те лиценце, било (према вашем избору) било којег "
+"новијег издања.\n"
 "\n"
-"Гимп се расподељује у нади да ће бити од користи, али БЕЗ ИКАКВИХ ГАРАНЦИЈА; "
-"чак и без подразумеване гаранције КОРИСНОСТИ или ПРИЛАГОЂЕНОСТИ ОДРЕЂЕНОЈ "
-"НАМЕНИ. Видите ГНУ Општу Јавну Лиценцу за више детаља.\n"
+"Гимп се расподељује у нади да ће бити користан, али БЕЗ ИКАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ; "
+"чак и без примењене гаранције ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ или ПРИЛАГОЂЕНОСТИ ОДРЕЂЕНОЈ "
+"НАМЕНИ. Погледајте Гнуову општу јавну лиценцу за више детаља.\n"
 "\n"
-"Требали сте да примите примерак ГНУ Опште Јавне Лиценце уз Гимп. Уколико "
-"нисте, идите на http://www.gnu.org/licenses/.";
+"Требали сте да примите примерак Гнуове опште јавне лиценце уз Гимп. Уколико "
+"нисте, идите на „http://www.gnu.org/licenses/“.";
 
-#: ../app/app.c:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to open a test swap file.\n"
-"\n"
-"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
-"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
-msgstr ""
-"Не могу да отворим пробну датотеку за размену меморије.\n"
-"\n"
-"Како би избегли губитак података, проверите путању и овлашћења за "
-"директоријум размене који је одређен међу вашим поставкама (тренутно „%s“)."
-
-#: ../app/batch.c:75
+#: ../app/batch.c:76
 #, c-format
 msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
-msgstr "Није одређен пакетни интерпретер, користим подразумевани „%s“.\n"
+msgstr "Није наведен тумач групе, користим основни „%s“.\n"
 
-#: ../app/batch.c:93 ../app/batch.c:111
+#: ../app/batch.c:94 ../app/batch.c:112
 #, c-format
 msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
-msgstr "Пакетни режим је искључен пошто није доступан интерпретер „%s“."
+msgstr "Тумач групе „%s“ није доступан. Групни режим је искључен."
 
-#: ../app/main.c:148
+#: ../app/main.c:150
 msgid "Show version information and exit"
-msgstr "Прикажи податке о издању и изађи"
+msgstr "Приказује податке о издању и изалази"
 
-#: ../app/main.c:153
+#: ../app/main.c:155
 msgid "Show license information and exit"
-msgstr "Прикажи податке о лиценци и изађи"
+msgstr "Приказује податке о лиценци и изалази"
 
-#: ../app/main.c:158
+#: ../app/main.c:160
 msgid "Be more verbose"
-msgstr "Буди опширнији"
+msgstr "Користи опширнији испис у конзоли"
 
-#: ../app/main.c:163
+#: ../app/main.c:165
 msgid "Start a new GIMP instance"
-msgstr "Покрени ново Гимп сучеље"
+msgstr "Покреће нови примерак Гимпа"
 
-#: ../app/main.c:168
+#: ../app/main.c:170
 msgid "Open images as new"
-msgstr "Отвори слике као нове"
+msgstr "Отвара слике као нове"
 
-#: ../app/main.c:173
+#: ../app/main.c:175
 msgid "Run without a user interface"
-msgstr "Покрени без корисничког сучеља"
+msgstr "Покреће без корисничког сучеља"
 
-#: ../app/main.c:178
+#: ../app/main.c:180
 msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
-msgstr "Не учитавај четке, прелазе, мустре, ..."
+msgstr "Не учитава четкице, прелазе, шаре, ..."
 
-#: ../app/main.c:183
+#: ../app/main.c:185
 msgid "Do not load any fonts"
-msgstr "Не учитавај ни један фонт"
+msgstr "Не учитава ниједан фонт"
 
-#: ../app/main.c:188
+#: ../app/main.c:190
 msgid "Do not show a splash screen"
-msgstr "Не приказуј поздравни екран"
+msgstr "Не приказује поздравни екран"
 
-#: ../app/main.c:193
+#: ../app/main.c:195
 msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
-msgstr "Не користи дељену меморију између Гимпа и додатака"
+msgstr "Не користи дељену меморију између Гимпа и прикључака"
 
-#: ../app/main.c:198
+#: ../app/main.c:200
 msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
 msgstr "Не користи нарочите могућности убрзања процесора"
 
-#: ../app/main.c:203
+#: ../app/main.c:205
 msgid "Use an alternate sessionrc file"
-msgstr "Користи наведену sessionrc датотеку сесије"
+msgstr "Користи заменску „sessionrc“ датотеку"
 
-#: ../app/main.c:208
+#: ../app/main.c:210
 msgid "Use an alternate user gimprc file"
-msgstr "Користи наведену корисничку gimprc датотеку"
+msgstr "Користи заменску корисничку „gimprc“ датотеку"
 
-#: ../app/main.c:213
+#: ../app/main.c:215
 msgid "Use an alternate system gimprc file"
-msgstr "Користи наведену системску gimprc датотеку"
+msgstr "Користи заменску системску „gimprc“ датотеку"
 
-#: ../app/main.c:218
+#: ../app/main.c:220
 msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
-msgstr "Пакетна команда за покретање (може се користити више пута)"
+msgstr "Пакетна наредба за покретање (може се користити више пута)"
 
-#: ../app/main.c:223
+#: ../app/main.c:225
 msgid "The procedure to process batch commands with"
-msgstr "Процедура којом се обрађују пакетне команде"
+msgstr "Поступак за обраду пакетне наредбе"
 
-#: ../app/main.c:228
+#: ../app/main.c:230
 msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
-msgstr "Прикажи поруке у конзоли уместо у прозорчету"
+msgstr "Приказује поруке у конзоли уместо у прозорчету"
 
 #. don't translate the mode names (off|on|warn)
-#: ../app/main.c:234
+#: ../app/main.c:236
 msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
-msgstr "PDB режим компатибилности (off|on|warn)"
+msgstr "Режим ПДБ сагласности (off|on|warn)"
 
 #. don't translate the mode names (never|query|always)
-#: ../app/main.c:240
+#: ../app/main.c:242
 msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
-msgstr "Тражи грешке у случају пада програма (never|query|always)"
+msgstr "Уклањање грешака у случају пада програма (never|query|always)"
 
-#: ../app/main.c:245
+#: ../app/main.c:247
 msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
-msgstr "Укључи нефаталне руковаоце сигнала за откривање грешака"
+msgstr "Укључује не-кобне руковаоце сигналом за уклањање грешака"
 
-#: ../app/main.c:250
+#: ../app/main.c:252
 msgid "Make all warnings fatal"
-msgstr "Сва упозорења сматрај кобним"
+msgstr "Чини сва упозорења кобним"
 
-#: ../app/main.c:255
+#: ../app/main.c:257
 msgid "Output a gimprc file with default settings"
-msgstr "Испиши gimprc датотеку са подразумеваним подешавањима"
+msgstr "Исписује „gimprc“ датотеку са основним подешавањима"
 
-#: ../app/main.c:271
+#: ../app/main.c:273
 msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
-msgstr "Испиши поређан списак застарелих процедура у ПДБ"
+msgstr "Исписује поређан списак застарелих поступака у ПДБ"
 
-#: ../app/main.c:389
+#: ../app/main.c:278
+msgid "Show a preferences page with experimental features"
+msgstr "Приказује страну са подешавањима експерименталних могућности"
+
+#: ../app/main.c:402
 msgid "[FILE|URI...]"
-msgstr "[Датотека|Адреса...]"
+msgstr "[Датотека|Путања...]"
 
-#: ../app/main.c:407
+#: ../app/main.c:420
 msgid ""
 "GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
 "Make sure a proper setup for your display environment exists."
 msgstr ""
-"Гимп не моће да покрене графичко сучеље.\n"
-"Проверите да ли су исправна подешавања екранског приказа."
+"Гимп не може да покрене графичко сучеље.\n"
+"Проверите да ли постоји исправно подешавање вашег окружења приказа."
 
-#: ../app/main.c:426
+#: ../app/main.c:439
 msgid "Another GIMP instance is already running."
-msgstr "Већ је покренуто једно Гимп сучеље."
+msgstr "Већ је покренут један примерак Гимпа."
 
-#: ../app/main.c:496
+#: ../app/main.c:524
 msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
-msgstr "Гимп испис. Унесите било који знак за затварање овог прозора."
+msgstr "Гимпов излаз. Укуцајте неки знак да затворите овај прозор."
 
-#: ../app/main.c:497
+#: ../app/main.c:525
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
-msgstr "(Унесите било који знак за затварање овог прозора)\n"
+msgstr "(Укуцајте неки знак да затворите овај прозор)\n"
 
-#: ../app/main.c:514
+#: ../app/main.c:542
 msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
-msgstr "Гимп испис. Можете да умањите овај прозор, али га немојте затворити."
+msgstr "Гимпов излаз. Можете да умањите овај прозор, али га немојте затворити."
 
-#: ../app/sanity.c:433
+#: ../app/sanity.c:600
 #, c-format
 msgid ""
 "The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
 "\n"
 "Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
 msgstr ""
-"Подешено кодирање имена датотека се не може претворити у УТФ-8: %s\n"
+"Подешено кодирање назива датотека се не може претворити у УТФ-8: %s\n"
 "\n"
-"Проверите вредност променљиве окружења G_FILENAME_ENCODING."
+"Проверите вредност променљиве окружења „G_FILENAME_ENCODING“."
 
-#: ../app/sanity.c:452
+#: ../app/sanity.c:619
 #, c-format
 msgid ""
 "The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
@@ -238,133 +271,134 @@ msgid ""
 "you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
 "G_FILENAME_ENCODING."
 msgstr ""
-"Не могу да претворим у УТФ-8 име директоријума који садржи подешавања "
-"корисника Гимпа: %s\n"
+"Назив директоријума који садржи корисничка подешавања Гимпа не може бити "
+"претворен у УТФ-8 : %s\n"
 "\n"
-"Највероватније ваш систем датотека чува датотеке са кодирањем које није "
-"УТФ-8, а да то нисте назначили Глибу. Поставите променљиву окружења "
-"G_FILENAME_ENCODING."
+"Највероватније да ваш систем датотека чува датотеке у кодирању које није "
+"УТФ-8, а ви то нисте назначили Глибу. Подесите променљиву окружења "
+"„G_FILENAME_ENCODING“."
 
 #. show versions of libraries used by GIMP
 #: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
 #, c-format
 msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
-msgstr "користите %s издање %s, (изграђено на издању %s)"
+msgstr "користим „%s“ издање %s, (преведено на издању %s)"
 
 #: ../app/version.c:138
 #, c-format
 msgid "%s version %s"
-msgstr "%s издање %s"
+msgstr "„%s“ издање %s"
 
-#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/dialogs/dialogs.c:388
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:88
+#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/dialogs/dialogs.c:397
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
 msgid "Brush Editor"
-msgstr "Уређивање четкица"
+msgstr "Уређивач четкице"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
-#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:951
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:317 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2739
+#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:1039
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:326 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2613
 msgid "Brushes"
 msgstr "Четкице"
 
-#: ../app/actions/actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:327
+#: ../app/actions/actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:336
 msgid "Buffers"
-msgstr "Бафери"
+msgstr "Међумеморије"
 
-#: ../app/actions/actions.c:118 ../app/dialogs/dialogs.c:346
+#: ../app/actions/actions.c:118 ../app/dialogs/dialogs.c:355
+#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:249
 msgid "Channels"
 msgstr "Канали"
 
-#: ../app/actions/actions.c:121 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:354
+#: ../app/actions/actions.c:121 ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:177
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:363
 msgid "Colormap"
 msgstr "Мапа боја"
 
 #: ../app/actions/actions.c:124
-msgid "Configuration"
-msgstr "Подешавање"
-
-#: ../app/actions/actions.c:127
 msgid "Context"
-msgstr "Сучеље"
+msgstr "Садржај"
 
-#: ../app/actions/actions.c:130 ../app/dialogs/dialogs.c:310
+#: ../app/actions/actions.c:127 ../app/dialogs/dialogs.c:319
 msgid "Pointer Information"
 msgstr "Подаци о показивачу"
 
-#: ../app/actions/actions.c:133
+#: ../app/actions/actions.c:130
 msgid "Debug"
-msgstr "Налажење грешака"
+msgstr "Уклањање грешака"
 
-#: ../app/actions/actions.c:136
+#: ../app/actions/actions.c:133
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Прозорчићи"
 
-#: ../app/actions/actions.c:139
+#: ../app/actions/actions.c:136
 msgid "Dock"
 msgstr "Прикачи"
 
-#: ../app/actions/actions.c:142
+#: ../app/actions/actions.c:139
 msgid "Dockable"
 msgstr "Прикачив"
 
 #. Document History
-#: ../app/actions/actions.c:145 ../app/dialogs/dialogs.c:329
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1573
+#: ../app/actions/actions.c:142 ../app/dialogs/dialogs.c:338
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1366
 msgid "Document History"
 msgstr "Историјат документа"
 
-#: ../app/actions/actions.c:148
+#: ../app/actions/actions.c:145
 msgid "Drawable"
 msgstr "Цртеж"
 
 #. Some things do not have grids, so just list
-#: ../app/actions/actions.c:151 ../app/dialogs/dialogs.c:335
+#: ../app/actions/actions.c:148 ../app/dialogs/dialogs.c:344
 msgid "Paint Dynamics"
 msgstr "Динамика цртања"
 
-#: ../app/actions/actions.c:154 ../app/dialogs/dialogs.c:392
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:92
+#: ../app/actions/actions.c:151 ../app/dialogs/dialogs.c:401
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:93
 msgid "Paint Dynamics Editor"
-msgstr "Уређивање динамике цртања"
+msgstr "Уређивач динамике цртања"
 
-#: ../app/actions/actions.c:157
+#: ../app/actions/actions.c:154
 msgid "Edit"
 msgstr "Уређивање"
 
-#: ../app/actions/actions.c:160 ../app/dialogs/dialogs.c:306
+#: ../app/actions/actions.c:157 ../app/dialogs/dialogs.c:315
 msgid "Error Console"
-msgstr "Конзола за грешке"
+msgstr "Конзола грешака"
 
-#: ../app/actions/actions.c:163
+#: ../app/actions/actions.c:160
 msgid "File"
 msgstr "Датотека"
 
-#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:325
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2759
+#: ../app/actions/actions.c:163
+msgid "Filters"
+msgstr "Филтери"
+
+#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:334
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2633
 msgid "Fonts"
 msgstr "Фонтови"
 
-#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/dialogs/dialogs.c:396
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:269
+#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/dialogs/dialogs.c:405
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:271
 msgid "Gradient Editor"
-msgstr "Уређивање прелива"
+msgstr "Уређивач прелива"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
-#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:971
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2755
+#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:1059
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:330 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2629
 msgid "Gradients"
 msgstr "Преливи"
 
-#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:983
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2763
+#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:1074
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:346 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2637
 msgid "Tool Presets"
-msgstr "Подешавање алата"
+msgstr "Подешавања алата"
 
-#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:404
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:92
+#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:413
+#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
 msgid "Tool Preset Editor"
-msgstr "Уређивање подешавања алата"
+msgstr "Уређивач подешавања алата"
 
 #: ../app/actions/actions.c:181
 msgid "Help"
@@ -375,74 +409,75 @@ msgid "Image"
 msgstr "Слика"
 
 #. list & grid views
-#: ../app/actions/actions.c:187 ../app/dialogs/dialogs.c:315
+#: ../app/actions/actions.c:187 ../app/dialogs/dialogs.c:324
+#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:179
 msgid "Images"
 msgstr "Слике"
 
-#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:342
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:287
+#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:351
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:289 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:230
 msgid "Layers"
 msgstr "Слојеви"
 
-#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:400
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:143
+#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:409
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
 msgid "Palette Editor"
-msgstr "Уређивање палета"
+msgstr "Уређивач палета"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
-#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:966
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2751
+#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:1054
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:332 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2625
 msgid "Palettes"
 msgstr "Палете"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
-#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:961
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:319 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2747
+#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:1049
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:328 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2621
 msgid "Patterns"
-msgstr "Мустре"
+msgstr "Шаре"
 
-#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2767
+#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2641
 msgid "Plug-Ins"
-msgstr "Додаци"
+msgstr "Прикључци"
 
 #. Quick Mask Color
-#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:386
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2025
+#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:390
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1862
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Брза маска"
 
-#: ../app/actions/actions.c:208 ../app/dialogs/dialogs.c:370
+#: ../app/actions/actions.c:208 ../app/dialogs/dialogs.c:379
 msgid "Sample Points"
-msgstr "Рефернетне тачке"
+msgstr "Тачке узорка"
 
 #: ../app/actions/actions.c:211
 msgid "Select"
 msgstr "Избор"
 
 #. initialize the template list
-#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:989
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:331
+#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:1080
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:340
 msgid "Templates"
 msgstr "Шаблони"
 
 #: ../app/actions/actions.c:217
 msgid "Text Tool"
-msgstr "Алат за текст"
+msgstr "Алат текста"
 
 #: ../app/actions/actions.c:220
 msgid "Text Editor"
-msgstr "Уређивање текста"
+msgstr "Уређивач текста"
 
-#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:298
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1854 ../app/gui/gui.c:424
+#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:307
+#: ../app/gui/gui.c:453
 msgid "Tool Options"
-msgstr "Опције Алата"
+msgstr "Могућности алата"
 
-#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:390
+#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:380
 msgid "Tools"
 msgstr "Алати"
 
-#: ../app/actions/actions.c:229 ../app/dialogs/dialogs.c:350
+#: ../app/actions/actions.c:229 ../app/dialogs/dialogs.c:359
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
 msgid "Paths"
 msgstr "Путање"
@@ -456,161 +491,171 @@ msgid "Windows"
 msgstr "Прозори"
 
 #. value description and new value shown in the status bar
-#: ../app/actions/actions.c:584
+#: ../app/actions/actions.c:586
 #, c-format
 msgid "%s: %.2f"
 msgstr "%s: %.2f"
 
 #. value description and new value shown in the status bar
-#: ../app/actions/actions.c:610
+#: ../app/actions/actions.c:612
 #, c-format
 msgid "%s: %d"
 msgstr "%s: %d"
 
-#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:42
+#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
 msgctxt "brush-editor-action"
 msgid "Brush Editor Menu"
-msgstr "Мени за измену четкице"
+msgstr "Изборник уређивача четкице"
 
-#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:49
+#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
 msgctxt "brush-editor-action"
 msgid "Edit Active Brush"
-msgstr "Измени активну четкицу"
+msgstr "Уредите текућу четкицу"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:42
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Brushes Menu"
-msgstr "Мени за четкице"
+msgstr "Изборник четкица"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:46
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Open Brush as Image"
 msgstr "_Отвори четкицу као слику"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Open brush as image"
-msgstr "Отвара четкицу као слику"
+msgstr "Отворите четкицу као слику"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:52
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_New Brush"
 msgstr "_Нова четкица"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Create a new brush"
 msgstr "Прави нову четкицу"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:58
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "D_uplicate Brush"
 msgstr "_Удвостручи четкицу"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Duplicate this brush"
-msgstr "Удвостручава ову четкицу"
+msgstr "Удвостручује постојећу четкицу"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:64
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Copy Brush _Location"
-msgstr "Умножи _путању четкице"
+msgstr "Умножи _место четкице"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Copy brush file location to clipboard"
-msgstr "Умножава путању четкице у списак исечака"
+msgstr "Умножава датотеку са четкицом међу исечке"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:70
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
+msgctxt "brushes-action"
+msgid "Show in _File Manager"
+msgstr "Прикажи _фасциклу са садржајем"
+
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
+msgctxt "brushes-action"
+msgid "Show brush file location in the file manager"
+msgstr "Приказује датотеку четкице у управнику датотека"
+
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Delete Brush"
-msgstr "О_бриши четкицу"
+msgstr "_Обриши четкицу"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Delete this brush"
-msgstr "Брише ову четкицу"
+msgstr "Брише тренутну четкицу"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:76
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:83
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Refresh Brushes"
 msgstr "О_свежи четкице"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:84
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Refresh brushes"
-msgstr "Освежи четкице"
+msgstr "Освежава све четкице"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:85
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:92
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Edit Brush..."
-msgstr "Из_мени четкицу..."
+msgstr "_Уреди четкицу..."
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
+#: ../app/actions/brushes-actions.c:93
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Edit this brush"
-msgstr "Мења четкицу"
+msgstr "Мења особине тренутне четкице"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:41
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Buffers Menu"
-msgstr "Мени за бафере"
+msgstr "Изборник међумеморије"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:45
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "_Paste Buffer"
-msgstr "У_баци бафер"
+msgstr "Убаци _међумеморију"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste the selected buffer"
-msgstr "Убацује изабрани бафер"
+msgstr "Убацује избор у међумеморију"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:51
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste Buffer _Into"
-msgstr "Убац_и бафер у"
+msgstr "_Убаци међумеморију у"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste the selected buffer into the selection"
-msgstr "Убацује изабрани бафер у избор"
+msgstr "Убацује садржај међумеморије у виду избора"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:57
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste Buffer as _New"
-msgstr "Убаци бафер као _ново"
+msgstr "Убаци међумеморију као _нову"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste the selected buffer as a new image"
-msgstr "Убацује изабрани бафер као нову слику"
+msgstr "Убацује садржај међумеморије као нову слику"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:63
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "_Delete Buffer"
-msgstr "Об_риши бафер"
+msgstr "Об_риши међумеморију"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
+#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Delete the selected buffer"
-msgstr "Брише изабрани бафер"
+msgstr "Брише изабрану међумеморију"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:44
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Channels Menu"
-msgstr "Мени канала"
+msgstr "Изборник канала"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:48
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Edit Channel Attributes..."
-msgstr "_Измени особине канала..."
+msgstr "_Уреди особине канала..."
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:49
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
-msgstr "Мења назив канала, боју и провидност"
+msgstr "Уређује назив канала, боју и непровидност"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:54
 msgctxt "channels-action"
@@ -620,7 +665,7 @@ msgstr "_Нови канал..."
 #: ../app/actions/channels-actions.c:55
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Create a new channel"
-msgstr "Направи нови канал"
+msgstr "Прави нови канал"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:60
 msgctxt "channels-action"
@@ -630,7 +675,7 @@ msgstr "_Нови канал"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:61
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Create a new channel with last used values"
-msgstr "Прави канал са претходним вредностима"
+msgstr "Прави нови канал са вредностима које су последње коришћене"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:66
 msgctxt "channels-action"
@@ -640,7 +685,7 @@ msgstr "_Удвостручи канал"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:68
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
-msgstr "Удвостручава овај канал и додај га на слику"
+msgstr "Умножава текући канал и додајте га на слику"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:73
 msgctxt "channels-action"
@@ -650,7 +695,7 @@ msgstr "_Обриши канал"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:74
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Delete this channel"
-msgstr "Брише овај канал"
+msgstr "Брише текући канал"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:79
 msgctxt "channels-action"
@@ -660,7 +705,7 @@ msgstr "_Подигни канал"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:80
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
-msgstr "Подиже канал за једно место у низу канала"
+msgstr "Издиже текући канал за једно место у спремнику канала"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:85
 msgctxt "channels-action"
@@ -670,7 +715,7 @@ msgstr "Подигни канал на _врх"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:87
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
-msgstr "Подиже канал на врх низа канала"
+msgstr "Издиже текући канал на врх спремника канала"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:92
 msgctxt "channels-action"
@@ -680,7 +725,7 @@ msgstr "_Спусти канал"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:93
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
-msgstr "Спушта канал за једно место у низу канала"
+msgstr "Спушта текући канал за једно место у спремнику канала"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:98
 msgctxt "channels-action"
@@ -690,17 +735,17 @@ msgstr "Спусти канал на _дно"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:100
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
-msgstr "Спушта канал на дно низа канала"
+msgstr "Спушта тренутни канал на дно спремника канала"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:108
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Channel to Sele_ction"
-msgstr "Направи и_збор од канала"
+msgstr "Канал у _избор"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:109
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Replace the selection with this channel"
-msgstr "Прави избор од овог канала"
+msgstr "Мења изабрани део слике на основу изгледа овог канала"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:114
 msgctxt "channels-action"
@@ -710,7 +755,7 @@ msgstr "_Додај у избор"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:115
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Add this channel to the current selection"
-msgstr "Додаје овај канал у текући избор"
+msgstr "Додаје канал у текући избор"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:120
 msgctxt "channels-action"
@@ -720,12 +765,12 @@ msgstr "_Избаци из избора"
 #: ../app/actions/channels-actions.c:121
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Subtract this channel from the current selection"
-msgstr "Избацује овај канал из текућег избора"
+msgstr "Одузима канал из текућег избора"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:126
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Intersect with Selection"
-msgstr "_Пресек са избором"
+msgstr "_Пресеци избором"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:127
 msgctxt "channels-action"
@@ -735,29 +780,29 @@ msgstr "Прави пресек овог канала са текућим изб
 #: ../app/actions/channels-commands.c:85
 #: ../app/actions/channels-commands.c:402
 msgid "Channel Attributes"
-msgstr "Својства канала"
+msgstr "Особине канала"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:88
 msgid "Edit Channel Attributes"
-msgstr "Измени својства канала"
+msgstr "Уреди особине канала"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:90
 msgid "Edit Channel Color"
-msgstr "Измени боју канала"
+msgstr "Уреди боју канала"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:91
 #: ../app/actions/channels-commands.c:123
 msgid "_Fill opacity:"
-msgstr "_Провидност попуне:"
+msgstr "_Неровидност попуне:"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:272
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:331
+#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:275
+#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:332
 msgid "Channel"
 msgstr "Канал"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:117
 #: ../app/actions/channels-commands.c:159
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:326
+#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:327
 msgid "New Channel"
 msgstr "Нови канал"
 
@@ -769,867 +814,887 @@ msgstr "Могућности новог канала"
 msgid "New Channel Color"
 msgstr "Боја новог канала"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:257
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:646
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:258
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:776
+#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:253
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:648
+#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:259
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:777
 #, c-format
 msgid "%s Channel Copy"
-msgstr "Копија канала %s"
+msgstr "Умножак канала „%s“"
 
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:44
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Colormap Menu"
-msgstr "Мени за мапе боја"
+msgstr "Изборник мапе боја"
 
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:48
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Edit Color..."
-msgstr "Из_мени боју..."
+msgstr "_Уреди боју..."
 
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:49
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Edit this color"
-msgstr "Измени ову боју"
+msgstr "Уређује текућу боју"
 
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:57
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Add Color from FG"
-msgstr "_Додај из боје четкице"
+msgstr "_Додај боју из четкице"
 
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:58
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Add current foreground color"
-msgstr "Додаје боју из текуће боје четкице"
+msgstr "Додаје боју из текуће четкице"
 
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:63
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Add Color from BG"
-msgstr "_Додај из боје позадине"
+msgstr "_Додај боју из позадине"
 
 #: ../app/actions/colormap-actions.c:64
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Add current background color"
-msgstr "Додаје боју из текуће боје позадине"
+msgstr "Додаје боју из текуће позадине"
 
 #: ../app/actions/colormap-commands.c:73
 #, c-format
 msgid "Edit colormap entry #%d"
-msgstr "Измени унос #%d боје палете"
+msgstr "Уредите унос #%d боје палете"
 
 #: ../app/actions/colormap-commands.c:80
 msgid "Edit Colormap Entry"
-msgstr "Измени унос боје палете"
-
-#: ../app/actions/config-actions.c:38
-msgctxt "config-action"
-msgid "Use _GEGL"
-msgstr "Користи _ГЕГЛ"
+msgstr "Уредите унос боје палете"
 
-#: ../app/actions/config-actions.c:39
-msgctxt "config-action"
-msgid "If possible, use GEGL for image processing"
-msgstr "Уколико је могуће, користи ГЕГЛ за обраду слика"
-
-#: ../app/actions/context-actions.c:46
+#: ../app/actions/context-actions.c:47
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Context"
-msgstr "_Контекст"
+msgstr "_Садржај"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:48
+#: ../app/actions/context-actions.c:49
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Боје"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:50
+#: ../app/actions/context-actions.c:51
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Opacity"
 msgstr "_Непровидност"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:52
+#: ../app/actions/context-actions.c:53
 msgctxt "context-action"
 msgid "Paint _Mode"
 msgstr "Режим _цртања"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:54
+#: ../app/actions/context-actions.c:55
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Tool"
 msgstr "_Алат"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:56
+#: ../app/actions/context-actions.c:57
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Четкица"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:58
+#: ../app/actions/context-actions.c:59
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Pattern"
-msgstr "_Мустра"
+msgstr "_Шара"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:60
+#: ../app/actions/context-actions.c:61
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Palette"
 msgstr "_Палета"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:62
+#: ../app/actions/context-actions.c:63
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Gradient"
 msgstr "Пре_лив"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:64
+#: ../app/actions/context-actions.c:65
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Font"
-msgstr "_Фонт"
+msgstr "_Фонтови"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:67
+#: ../app/actions/context-actions.c:68
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Shape"
 msgstr "_Облик"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:69
+#: ../app/actions/context-actions.c:70
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Radius"
 msgstr "Полуп_речник"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:71
+#: ../app/actions/context-actions.c:72
 msgctxt "context-action"
 msgid "S_pikes"
 msgstr "_Шиљци"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:73
+#: ../app/actions/context-actions.c:74
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Hardness"
 msgstr "_Тврдоћа"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:75
+#: ../app/actions/context-actions.c:76
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Aspect Ratio"
-msgstr "_Размера:"
+msgstr "_Однос размере"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:77
+#: ../app/actions/context-actions.c:78
 msgctxt "context-action"
 msgid "A_ngle"
 msgstr "У_гао"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:80
+#: ../app/actions/context-actions.c:81
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Default Colors"
-msgstr "Подра_зумеване боје"
+msgstr "Основне _боје"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:82
+#: ../app/actions/context-actions.c:83
 msgctxt "context-action"
 msgid "Set foreground color to black, background color to white"
-msgstr "Поставља боју четкице на црну, а боју позадине на белу"
+msgstr "Подешава боју четкице на црну, а боју позадине на белу"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:87
+#: ../app/actions/context-actions.c:88
 msgctxt "context-action"
 msgid "S_wap Colors"
-msgstr "Ра_змени боје"
+msgstr "Размени _боје"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:88
+#: ../app/actions/context-actions.c:89
 msgctxt "context-action"
 msgid "Exchange foreground and background colors"
-msgstr "Замењује боју четкице и позадине"
+msgstr "Мења место бојама четкице и позадине"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:426
+#: ../app/actions/context-commands.c:427
 #, c-format
 msgid "Paint Mode: %s"
 msgstr "Режим цртања: %s"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:552
+#: ../app/actions/context-commands.c:553
 #, c-format
 msgid "Brush Shape: %s"
 msgstr "Облик четкице: %s"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:612
+#: ../app/actions/context-commands.c:613
 #, c-format
 msgid "Brush Radius: %2.2f"
 msgstr "Полупречник четкице: %2.2f"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:720
+#: ../app/actions/context-commands.c:721
 #, c-format
 msgid "Brush Angle: %2.2f"
 msgstr "Угао четкице: %2.2f"
 
-#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:40
+#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:41
 msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "Pointer Information Menu"
-msgstr "Мени за податаке о показивачу"
+msgstr "Изборник података показивача"
 
-#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:47
+#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:48
 msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "Спојени _узорак"
 
-#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:48
+#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:49
 msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "Use the composite color of all visible layers"
-msgstr "Заснива избор области на свим видљивим слојевима"
+msgstr "Користите састављену боју свих видљивих слојева"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:89 ../app/actions/documents-commands.c:344
-#: ../app/actions/file-commands.c:195 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:232
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:277
-#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:213
-#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:225
+#: ../app/actions/data-commands.c:90 ../app/actions/documents-commands.c:383
+#: ../app/actions/file-commands.c:209 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:230
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:271
+#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:218
+#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:228
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:592
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:736 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:168
-#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:818
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:737 ../app/widgets/gimptoolbox.c:809
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:170
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening '%s' failed:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Није успело отварање „%s“:\n"
+"Нисам успео да отворим „%s“:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:118
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:72
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1529
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:211 ../app/core/gimppalette-load.c:224
-#: ../app/core/gimppalette.c:399 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:94
+#: ../app/actions/data-commands.c:114
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:74
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:120 ../app/core/gimpimage.c:1881
+#: ../app/core/gimppalette.c:399 ../app/core/gimppalette-import.c:208
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:186
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:94
 msgid "Untitled"
 msgstr "Без наслова"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:49
+#: ../app/actions/data-commands.c:213 ../app/actions/documents-commands.c:189
+#: ../app/actions/file-commands.c:520
+#, c-format
+msgid "Can't show file in file manager: %s"
+msgstr "Не могу да прикажем управника датотека: %s"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:47
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Tool_box"
 msgstr "_Алатница"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:55
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:53
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Tool _Options"
-msgstr "Могу_ћности алата"
+msgstr "_Могућности алата"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:56
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:54
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the tool options dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са могућностима алата"
+msgstr "Отвара прозорче за подешавање могућности алата"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:61
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:59
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Device Status"
-msgstr "С_тање уређаја"
+msgstr "_Стање уређаја"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:62
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:60
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the device status dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са стањем уређаја"
+msgstr "Отвара прозорче са стањима уређаја"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:67
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:65
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Layers"
-msgstr "_Слојеви"
+msgstr "С_лојеви"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:68
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:66
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the layers dialog"
 msgstr "Отвара прозорче са слојевима"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:73
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:71
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Channels"
 msgstr "_Канали"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:74
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:72
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the channels dialog"
 msgstr "Отвара прозорче са каналима"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:79
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:77
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Paths"
 msgstr "_Путање"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:80
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:78
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the paths dialog"
 msgstr "Отвара прозорче са путањама"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:85
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:83
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Color_map"
-msgstr "Мапа б_оја"
+msgstr "Мапа _боја"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:86
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:84
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the colormap dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са мапом боја"
+msgstr "Отвара прозорче са мапама боја"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:91
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:89
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Histogra_m"
 msgstr "_Хистограм"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:92
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:90
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the histogram dialog"
 msgstr "Отвара прозорче са хистограмом"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:97
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:95
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Selection Editor"
-msgstr "_Уређивање избора"
+msgstr "_Уређивач избора"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:98
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:96
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the selection editor"
 msgstr "Отвара прозорче за уређивање избора"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:103
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:101
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Na_vigation"
-msgstr "_Навигација"
+msgstr "_Кретање"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:104
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:102
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the display navigation dialog"
-msgstr "Отвара прозорче за навигацију на екрану"
+msgstr "Отвара прозорче навигацију по екрану"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:109
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:107
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Undo _History"
-msgstr "Историјат опера_ција"
+msgstr "Историјат _опозивања"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:108
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the undo history dialog"
-msgstr "Отвара прозорче за опозивање и понављање операција"
+msgstr "Отвара прозорче са историјатом опозивања"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:115
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:113
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Pointer"
 msgstr "Показивач"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:116
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:114
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the pointer information dialog"
 msgstr "Отвара прозорче са подацима о показивачу"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:121
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:119
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Sample Points"
-msgstr "_Референтне тачке"
+msgstr "_Тачке узорка"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:122
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:120
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the sample points dialog"
-msgstr "Отвара прозор са подацима о референтним тачкама"
+msgstr "Отвара прозорче са тачакама узорка"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:127
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:125
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Colo_rs"
-msgstr "Бо_је"
+msgstr "_Боје"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:128
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:126
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the FG/BG color dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са бојом четкице и позадине"
+msgstr "Отвара прозорче за измену боје четкице и позадине"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:133
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:131
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Brushes"
 msgstr "_Четкице"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:134
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:132
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the brushes dialog"
 msgstr "Отвара прозорче са четкицама"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:139
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:137
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Brush Editor"
-msgstr "Уређивање четкица"
+msgstr "Уређивач четкице"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:140
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:138
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the brush editor"
-msgstr "Отвара прозорче за уређивање четкица"
+msgstr "Отвара алат за уређивање четкица"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:145
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:143
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Paint Dynamics"
 msgstr "Динамика цртања"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:146
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:144
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open paint dynamics dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са динамиком цртања"
+msgstr "Отвара прозорче са динамикама цртања"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:151
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:149
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Paint Dynamics Editor"
-msgstr "Уређивање динамике цртања"
+msgstr "Уређивач динамике цртања"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:152
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:150
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the paint dynamics editor"
-msgstr "Отвара прозорче за уређивање динамике цртања"
+msgstr "Отвара алат за уређивање динамике цртања"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:157
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:155
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "P_atterns"
-msgstr "_Мустре"
+msgstr "_Шара"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:158
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:156
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the patterns dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са мустрама"
+msgstr "Отвара прозорче са шарама"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:163
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:161
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Gradients"
-msgstr "Пр_еливи"
+msgstr "_Преливи"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:164
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:162
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the gradients dialog"
 msgstr "Отвара прозорче са преливима"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:169
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:167
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Gradient Editor"
-msgstr "Уређивање прелива"
+msgstr "Уређивач прелива"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:170
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:168
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the gradient editor"
-msgstr "Отвара прозорче за уређивање прелива"
+msgstr "Отвара алат за уређивача прелива"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:175
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:173
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Pal_ettes"
 msgstr "Па_лете"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:176
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:174
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the palettes dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са пелетама"
+msgstr "Отвара прозорче са палетама"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:181
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:179
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Palette Editor"
-msgstr "Уређивање палета"
+msgstr "Уређивач палета"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:182
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:180
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the palette editor"
-msgstr "Отвара прозорче за уређивање палета"
+msgstr "Отвара алат за уређивање палета"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:187
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:185
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Tool presets"
 msgstr "Подешавања алата"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:188
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:186
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open tool presets dialog"
-msgstr "Отвара прозорче за подешавање алата"
+msgstr "Отвара прозорче за подешавања алата"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:193
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:191
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Fonts"
 msgstr "_Фонтови"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:194
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:192
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the fonts dialog"
 msgstr "Отвара прозорче са фонтовима"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:199
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:197
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "B_uffers"
-msgstr "_Бафери"
+msgstr "_Међумеморије"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:200
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:198
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the named buffers dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са именованим беферима"
+msgstr "Отвара прозорче именованих међумеморија"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:205
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:203
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Images"
-msgstr "Сл_ике"
+msgstr "_Слике"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:206
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:204
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the images dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са текућим сликама"
+msgstr "Отвара прозорче са сликама"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:211
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:209
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Document Histor_y"
 msgstr "Историјат _документа"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:212
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:210
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the document history dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са историјатом коришћених докумената"
+msgstr "Отвара прозорче са историјатом докумената"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:217
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:215
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Templates"
 msgstr "_Шаблони"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:218
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:216
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the image templates dialog"
-msgstr "Отвара прозорче са шаблонима за нове слике"
+msgstr "Отвара прозорче са шаблонима слика"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:223
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:221
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Error Co_nsole"
-msgstr "Конзола за _грешке"
+msgstr "Конзола _грешака"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:224
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:222
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the error console"
-msgstr "Отвара конзолу за грешке"
+msgstr "Отвара конзолу за приказ грешки"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:234
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:232
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Поставке"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:235
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:233
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the preferences dialog"
-msgstr "Отвори прозорче за одабир поставки програма"
+msgstr "Отвара прозорче са поставкама"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:240
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:238
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Input Devices"
 msgstr "У_лазни уређаји"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:241
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:239
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the input devices editor"
-msgstr "Отвара прозорче за подешавање улазних уређаја"
+msgstr "Отвара алат за уређивање улазних уређаја"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:246
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:244
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Пречице са _тастатуре"
+msgstr "Пречице _тастатуре"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:247
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:245
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the keyboard shortcuts editor"
-msgstr "Отвара прозорче за уређивање пречица са тастатуре"
+msgstr "Отвара алат за уређивање пречица са тастатуре"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:252
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:250
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Modules"
 msgstr "_Модули"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:253
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:251
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the module manager dialog"
-msgstr "Отвара прозорче за управљање доступним модулима"
+msgstr "Отвара прозорче за управљање модулима"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:258
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:256
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Tip of the Day"
 msgstr "Савет _дана"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:259
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:257
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Show some helpful tips on using GIMP"
 msgstr "Приказује корисне савете за рад у Гимпу"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:264
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:263 ../app/actions/dialogs-actions.c:270
 msgctxt "dialogs-action"
-msgid "_About"
-msgstr "_О програму"
+msgid "About GIMP"
+msgstr "Приказује податке о Гимпу"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:265
 msgctxt "dialogs-action"
-msgid "About GIMP"
-msgstr "Приказује податке о Гимпу"
+msgid "About"
+msgstr "О програму"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:328
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1944 ../app/widgets/gimptoolbox.c:540
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:267
+msgctxt "dialogs-action"
+msgid "_About"
+msgstr "_О програму"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:275
+msgctxt "help-action"
+msgid "_Search and Run a Command"
+msgstr "Претрага и покретање _наредби"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:276
+msgctxt "help-action"
+msgid "Search commands by keyword, and run them"
+msgstr "Претражује наредбе на основу кључних речи и покреће их"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:339
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1783 ../app/widgets/gimptoolbox.c:533
 msgid "Toolbox"
 msgstr "Алатница"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:329
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:340
 msgid "Raise the toolbox"
-msgstr "Приказује траку са алатима"
+msgstr "Приказује алатницу"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:333
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:344
 msgid "New Toolbox"
 msgstr "Нова алатница"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:334
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:345
 msgid "Create a new toolbox"
-msgstr "Додаје нову траку са алатима"
+msgstr "Поставља нову алатницу"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:45
+#: ../app/actions/dock-actions.c:46
 msgctxt "dock-action"
 msgid "M_ove to Screen"
-msgstr "Пребаци на _екран"
+msgstr "Премести на _екран"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:49
+#: ../app/actions/dock-actions.c:50
 msgctxt "dock-action"
 msgid "Close Dock"
-msgstr "Затвори прикачени прозор"
+msgstr "Затвара прикачени прозор"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:54
+#: ../app/actions/dock-actions.c:55
 msgctxt "dock-action"
 msgid "_Open Display..."
-msgstr "_Отвори монитор..."
+msgstr "_Отвори екран..."
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:55
+#: ../app/actions/dock-actions.c:56
 msgctxt "dock-action"
 msgid "Connect to another display"
-msgstr "Повезује се на други монитор"
+msgstr "Шаље програм на други екран"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:63
+#: ../app/actions/dock-actions.c:64
 msgctxt "dock-action"
 msgid "_Show Image Selection"
-msgstr "Прикажи _избор на слици"
+msgstr "Прикажи _избор слике"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:69
+#: ../app/actions/dock-actions.c:70
 msgctxt "dock-action"
 msgid "Auto _Follow Active Image"
-msgstr "Сам прати _активну слику"
+msgstr "Сам прати _текућу слику"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:48
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:49
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Dialogs Menu"
-msgstr "Мени за прозорчиће"
+msgstr "Изборник прозорчића"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:53
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:54
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Add Tab"
 msgstr "Додај _лист"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:55
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:56
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Preview Size"
-msgstr "Ве_личина прегледа"
+msgstr "_Величина прегледа"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:57
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:58
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Tab Style"
 msgstr "Стил _листова"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:60
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:61
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Затвори лист"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:65
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:66
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Detach Tab"
-msgstr "Од_воји лист"
+msgstr "Одвој _лист"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:84
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:85
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Tiny"
-msgstr "Си_ћушно"
+msgstr "_Сићушно"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:86
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:87
 msgctxt "preview-size"
 msgid "E_xtra Small"
-msgstr "В_еома мало"
+msgstr "Веома _мало"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:88
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:89
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Small"
 msgstr "_Мало"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:90
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:91
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Medium"
 msgstr "_Средње"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:92
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:93
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Large"
 msgstr "_Велико"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:94
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:95
 msgctxt "preview-size"
 msgid "Ex_tra Large"
-msgstr "Веом_а велико"
+msgstr "Веома _велико"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:96
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:97
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Huge"
 msgstr "О_громно"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:98
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:99
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Enormous"
-msgstr "_Ненормално велико"
+msgstr "_Превелико"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:100
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:101
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Gigantic"
 msgstr "_Гигантско"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:106
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:107
 msgctxt "tab-style"
 msgid "_Icon"
-msgstr "_Икона"
+msgstr "_Иконица"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:108
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:109
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Current _Status"
 msgstr "_Текуће стање"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:110
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:111
 msgctxt "tab-style"
 msgid "_Text"
 msgstr "_Текст"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:112
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:113
 msgctxt "tab-style"
 msgid "I_con & Text"
-msgstr "_Икона и текст"
+msgstr "_Иконица и текст"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:114
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:115
 msgctxt "tab-style"
 msgid "St_atus & Text"
 msgstr "_Стање и текст"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:116 ../app/widgets/widgets-enums.c:224
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:117 ../app/widgets/widgets-enums.c:255
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Automatic"
-msgstr "Аутоматски"
+msgstr "Самостално"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:126
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:127
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Loc_k Tab to Dock"
-msgstr "_Закључај лист за прозор"
+msgstr "_Закључај лист за луку"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:128
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:129
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Protect this tab from being dragged with the mouse pointer"
-msgstr ""
-"Онемогућава да лист буде одвучен курсором миша са прозора за прикачивање"
+msgstr "Не дозволите да лист буде одвучен курсором миша"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:134
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:135
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Show _Button Bar"
-msgstr "Прикажи траку са _дугмићима"
+msgstr "Прикажи траку _дугмади"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:143
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:144
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "View as _List"
 msgstr "Прикажи у виду _списка"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:148
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:149
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "View as _Grid"
-msgstr "Прикажи у виду па_лете"
+msgstr "Прикажи у виду _иконица"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:41
+#: ../app/actions/documents-actions.c:42
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Documents Menu"
-msgstr "Мени за документа"
+msgstr "Изборник докумената"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:45
+#: ../app/actions/documents-actions.c:46
 msgctxt "documents-action"
 msgid "_Open Image"
 msgstr "_Отвори слику"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:46
+#: ../app/actions/documents-actions.c:47
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Open the selected entry"
-msgstr "Отвори изабрану ставку"
+msgstr "Отворите изабрану ставку"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:51
+#: ../app/actions/documents-actions.c:52
 msgctxt "documents-action"
 msgid "_Raise or Open Image"
 msgstr "_Подигни или отвори слику"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:52
+#: ../app/actions/documents-actions.c:53
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Raise window if already open"
-msgstr "Подигни прозор ако је већ отворен"
+msgstr "Подигните прозор ако је већ отворен"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:57
+#: ../app/actions/documents-actions.c:58
 msgctxt "documents-action"
 msgid "File Open _Dialog"
-msgstr "Прозорче за отварање _датотека"
+msgstr "Прозорче отварања _датотека"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:58
+#: ../app/actions/documents-actions.c:59
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Open image dialog"
 msgstr "Прозорче за отварање слика"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:63
+#: ../app/actions/documents-actions.c:64
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Copy Image _Location"
-msgstr "Умно_жи путању слике"
+msgstr "Умножи _место слике"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:64
+#: ../app/actions/documents-actions.c:65
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Copy image location to clipboard"
-msgstr "Умножава путању слике у оставу"
+msgstr "Умножите место слике међу исечке"
+
+#: ../app/actions/documents-actions.c:70
+msgctxt "documents-action"
+msgid "Show in _File Manager"
+msgstr "Прикажи _фасциклу са садржајем"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:69
+#: ../app/actions/documents-actions.c:71
+msgctxt "documents-action"
+msgid "Show image location in the file manager"
+msgstr "Приказује датотеку са сликом у управнику датотека"
+
+#: ../app/actions/documents-actions.c:76
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Remove _Entry"
 msgstr "_Уклони ставку"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:70
+#: ../app/actions/documents-actions.c:77
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Remove the selected entry"
 msgstr "Уклања изабрану ставку"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:75
+#: ../app/actions/documents-actions.c:82
 msgctxt "documents-action"
 msgid "_Clear History"
-msgstr "О_чисти историјат"
+msgstr "Очисти _историјат"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:76
+#: ../app/actions/documents-actions.c:83
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Clear the entire document history"
-msgstr "Чисти сву историју отвараних докумената"
+msgstr "Чисти сав историјат отвараних докумената"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:81
+#: ../app/actions/documents-actions.c:88
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Recreate _Preview"
 msgstr "О_свежи преглед"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:82
+#: ../app/actions/documents-actions.c:89
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Recreate preview"
-msgstr "Поново прави умањени преглед слике"
+msgstr "Поново изграђује преглед слике"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:87
+#: ../app/actions/documents-actions.c:94
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Reload _all Previews"
 msgstr "Освежи _све прегледе"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:88
+#: ../app/actions/documents-actions.c:95
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Reload all previews"
-msgstr "Поново прави умањене прегледе свих слика"
+msgstr "Поново учитава прегледе свих слика"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:93
+#: ../app/actions/documents-actions.c:100
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Remove Dangling E_ntries"
 msgstr "Уклони сув_ишне ставке"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:95
+#: ../app/actions/documents-actions.c:102
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Remove entries for which the corresponding file is not available"
-msgstr "Уклања уносе за које више не постоје одговарајуће датотеке"
+msgstr "Уклања уносе за које не постоје одговарајуће датотеке"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:192
+#: ../app/actions/documents-commands.c:223
 msgid "Clear Document History"
-msgstr "Очисти историјат документа"
+msgstr "Чисти историјат докумената"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:215
+#: ../app/actions/documents-commands.c:246
 msgid "Clear the Recent Documents list?"
 msgstr "Да очистим списак скорашњих докумената?"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:218
+#: ../app/actions/documents-commands.c:249
 msgid ""
 "Clearing the document history will permanently remove all images from the "
 "recent documents list."
@@ -1640,597 +1705,651 @@ msgstr ""
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:45
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "_Equalize"
-msgstr "_Изједначи..."
+msgstr "_Изједначи"
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:46
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Automatic contrast enhancement"
-msgstr "Сам појачава контраст на слици"
+msgstr "Аутоматски побољшава контраст на слици"
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:51
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "In_vert"
-msgstr "Из_врни..."
+msgstr "_Изврни"
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:52
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Invert the colors"
-msgstr "Изврће боје"
+msgstr "Избрће боје"
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:57
 msgctxt "drawable-action"
-msgid "_White Balance"
-msgstr "Уравнотежи _белу..."
+msgid "_Value Invert"
+msgstr "_Изврни вредност"
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:58
 msgctxt "drawable-action"
-msgid "Automatic white balance correction"
-msgstr "Сам подеси исправан баланс беле боје"
+msgid "Invert the brightness of each pixel"
+msgstr "Изврће вредност светлости за сваки пиксел"
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:63
 msgctxt "drawable-action"
+msgid "_White Balance"
+msgstr "Равнотежа _беле"
+
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:64
+msgctxt "drawable-action"
+msgid "Automatic white balance correction"
+msgstr "Аутоматски исправља равнотежу беле"
+
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:69
+msgctxt "drawable-action"
+msgid "_Dilate"
+msgstr "_Ширење"
+
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:70
+msgctxt "drawable-action"
+msgid "Grow lighter areas of the image"
+msgstr "Појачај светлије делове слике"
+
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:75
+msgctxt "drawable-action"
+msgid "E_rode"
+msgstr "_Ерозија"
+
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:76
+msgctxt "drawable-action"
+msgid "Grow darker areas of the image"
+msgstr "Појачај тамније делове слике"
+
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:81
+msgctxt "drawable-action"
 msgid "_Offset..."
 msgstr "_Померај..."
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:65
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:83
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Shift the pixels, optionally wrapping them at the borders"
-msgstr "Помера пикселе, с могућношћу да их прелама на ивицама"
+msgstr "Момера пикселе, по могућности преламајући их на ивицама"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:73
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:91
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "_Visible"
 msgstr "_Видљиво"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:74
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:92
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Toggle visibility"
-msgstr "Укључује или искључује видљивост предмета"
+msgstr "Одређује видљивост предмета"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:80
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:98
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "_Linked"
 msgstr "_Везано"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:81
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:99
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Toggle the linked state"
-msgstr "Укључује или искључује везано стање"
+msgstr "Одређује стање повезаности"
 
 #. GIMP_STOCK_LOCK
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:87
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:105
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "L_ock pixels"
 msgstr "_Закључај пикселе"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:89
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:107
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Keep the pixels on this drawable from being modified"
-msgstr "Онемогућава измену пиксела на овом цртежу"
+msgstr "Чува пикселе од измена унутар текућег приказа"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:98
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:113
+msgctxt "drawable-action"
+msgid "L_ock position of channel"
+msgstr "_Закључајте место канала"
+
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:115
+msgctxt "drawable-action"
+msgid "Keep the position on this drawable from being modified"
+msgstr "Чува место од измена унутар текућег приказа"
+
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:124
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Flip _Horizontally"
-msgstr "Изврни према _хоризонтали"
+msgstr "Изврни _водоравно"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:99
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:125
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Flip horizontally"
-msgstr "Изврће слику према хоризонтали"
+msgstr "Изврће слику водоравно"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:104
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:130
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Flip _Vertically"
-msgstr "Изврни према _вертикали"
+msgstr "Изврни _усправно"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:105
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:131
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Flip vertically"
-msgstr "Изврће слику према вертикали"
+msgstr "Изврће слику усправно"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:113
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:139
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate 90° _clockwise"
-msgstr "Ротирај _90° удесно"
+msgstr "Ротирај за 90° у_десно"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:114
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:140
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate 90 degrees to the right"
-msgstr "Ротира за 90 степени у удесно"
+msgstr "Ротира слику за 90 степени удесно"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:119
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:145
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate _180°"
-msgstr "Ротирај _180°"
+msgstr "Ротирај за _180°"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:120
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:146
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Turn upside-down"
-msgstr "Изврни наглавачке"
+msgstr "Изврће слику на_главачке"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:125
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:151
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
-msgstr "Ротирај 9_0° улево"
+msgstr "Ротирај за 90° у_лево"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:126
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:152
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate 90 degrees to the left"
-msgstr "Ротира за 90 степени улево"
-
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:63
-msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
-msgstr "Изједначавање тонова не ради код индексираних слојева."
+msgstr "Ротирај за 90 степени улево"
 
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:87
-msgid "Invert does not operate on indexed layers."
-msgstr "Обртање боја не ради код индексираних слојева."
+#: ../app/actions/drawable-commands.c:72 ../app/actions/drawable-commands.c:88
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:387
+msgid "Invert"
+msgstr "Извртање"
 
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:111
+#: ../app/actions/drawable-commands.c:109
 msgid "White Balance operates only on RGB color layers."
-msgstr "Равнотежа беле боје ради само за слојеве у РГБ бојама."
+msgstr "Равнотежа беле ради само на слојевима РГБ боја."
+
+#: ../app/actions/drawable-commands.c:143
+msgid "Dilate"
+msgstr "Ширење"
+
+#: ../app/actions/drawable-commands.c:175
+msgid "Erode"
+msgstr "Ерозија"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:42
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:43
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "Paint Dynamics Menu"
-msgstr "Мени динамике цртања"
+msgstr "Изборник динамике цртања"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:46
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:47
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "_New Dynamics"
 msgstr "_Нова динамика"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:47
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:48
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "Create a new dynamics"
 msgstr "Прави нову динамику цртања"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:52
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:53
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "D_uplicate Dynamics"
-msgstr "У_двостручи динамику"
+msgstr "Удвостручи _динамику"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:53
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:54
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "Duplicate this dynamics"
-msgstr "Удвостручава ову динамику цртања"
+msgstr "Удвостручава текућу динамику цртања"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:58
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:59
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "Copy Dynamics _Location"
 msgstr "Умножи _путању динамике"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:59
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:60
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "Copy dynamics file location to clipboard"
-msgstr "Умножава динамику цртања у списак исечака"
+msgstr "Умножава датотеку да динамиком цртања међу исечке"
+
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:65
+msgctxt "dynamics-action"
+msgid "Show in _File Manager"
+msgstr "Прикажи _фасциклу са садржајем"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:64
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:66
+msgctxt "dynamics-action"
+msgid "Show dynamics file location in the file manager"
+msgstr "Отвара датотеку са динамиком вртања у управнику датотека"
+
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:71
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "_Delete Dynamics"
 msgstr "_Обриши динамику"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:65
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:72
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "Delete this dynamics"
-msgstr "Брише ову динамику цртања"
+msgstr "Брише текућу ову динамику цртања"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:70
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:77
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "_Refresh Dynamics"
 msgstr "О_свежи динамике"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:71
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:78
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "Refresh dynamics"
-msgstr "Освежава списак са динамикама цртања"
+msgstr "Освежава списак динамика цртања"
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:79
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:86
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "_Edit Dynamics..."
 msgstr "_Уреди динамику..."
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:80
+#: ../app/actions/dynamics-actions.c:87
 msgctxt "dynamics-action"
 msgid "Edit dynamics"
 msgstr "Уређује динамику цртања"
 
-#: ../app/actions/dynamics-editor-actions.c:42
+#: ../app/actions/dynamics-editor-actions.c:43
 msgctxt "dynamics-editor-action"
 msgid "Paint Dynamics Editor Menu"
-msgstr "Мени за уређивање динамике цртања"
+msgstr "Изборник уређивача динамике цртања"
 
-#: ../app/actions/dynamics-editor-actions.c:50
+#: ../app/actions/dynamics-editor-actions.c:51
 msgctxt "dynamics-editor-action"
 msgid "Edit Active Dynamics"
-msgstr "Измени активну динамику"
+msgstr "Уреди текућу динамику"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:63
+#: ../app/actions/edit-actions.c:65
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Edit"
-msgstr "_Уређивање"
+msgstr "_Уреди"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:64
+#: ../app/actions/edit-actions.c:66
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste _as"
 msgstr "Убаци _као"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:65
+#: ../app/actions/edit-actions.c:67
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Buffer"
-msgstr "Ба_фер"
+msgstr "_Међумеморија"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:68
+#: ../app/actions/edit-actions.c:70
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo History Menu"
-msgstr "Мени историјата опозива"
+msgstr "Изборник историјата опозива"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:72
+#: ../app/actions/edit-actions.c:74
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Опозови"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:73
+#: ../app/actions/edit-actions.c:75
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo the last operation"
-msgstr "Опозива последњу операцију"
+msgstr "Опозива последњу радњу"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:78
+#: ../app/actions/edit-actions.c:80
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Redo"
-msgstr "По_нови"
+msgstr "_Понови"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:79
+#: ../app/actions/edit-actions.c:81
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Redo the last operation that was undone"
-msgstr "Понавља последњу опозвану операцију"
+msgstr "Понавља последњу опозвану радњу"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:84
+#: ../app/actions/edit-actions.c:86
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Strong Undo"
 msgstr "Чврсто опозови"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:85
+#: ../app/actions/edit-actions.c:87
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo the last operation, skipping visibility changes"
-msgstr "Опозива последњу операцију без видних промена"
+msgstr "Опозива последњу радњу, прескачући измене видљивости"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:90
+#: ../app/actions/edit-actions.c:92
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Strong Redo"
 msgstr "Чврсто понови"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:92
+#: ../app/actions/edit-actions.c:94
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
-msgstr "Понавља последњу опозвану операцију без видних промена"
+msgstr "Понавља последњу опозвану радњу, прескачући измене видљивости"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:97
+#: ../app/actions/edit-actions.c:99
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Clear Undo History"
-msgstr "О_чисти историјат опозива"
+msgstr "_Очисти историјат опозива"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:98
+#: ../app/actions/edit-actions.c:100
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Remove all operations from the undo history"
-msgstr "Уклања све операције из историјата опозива"
+msgstr "Уклања све радње из историјата опозивања"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:103
+#: ../app/actions/edit-actions.c:105
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Fade..."
-msgstr "Избле_ди..."
+msgstr "И_збледи..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:105
+#: ../app/actions/edit-actions.c:107
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Modify paint mode and opacity of the last pixel manipulation"
-msgstr "Мења режим цртања и провидност последње измене пиксела"
+msgstr "Мења режим сликања и провидност последње измене пиксела"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:110
+#: ../app/actions/edit-actions.c:112
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Исеци"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:111
+#: ../app/actions/edit-actions.c:113
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Move the selected pixels to the clipboard"
-msgstr "Премешта изабране пикселе у оставу"
+msgstr "Премешта изабране пикселе међу исечке"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:116
+#: ../app/actions/edit-actions.c:118
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Умножи"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:117
+#: ../app/actions/edit-actions.c:119
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy the selected pixels to the clipboard"
-msgstr "Умножава избране пикселе у оставу"
+msgstr "Умножава избране пикселе међу исечке"
 
 #. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
-#: ../app/actions/edit-actions.c:122
+#: ../app/actions/edit-actions.c:124
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy _Visible"
-msgstr "Умножи _видно"
+msgstr "Умножи _видљиво"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:123
+#: ../app/actions/edit-actions.c:125
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy what is visible in the selected region"
-msgstr "Умножава видљиве делове у изабрану област"
+msgstr "Умножава што је видљиво у изабраној области"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:128
+#: ../app/actions/edit-actions.c:130
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Paste"
 msgstr "У_баци"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:129
+#: ../app/actions/edit-actions.c:131
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of the clipboard"
-msgstr "Убацује садржај из оставе у слику"
+msgstr "Убацује садржај из оставе међу исечке"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:134
+#: ../app/actions/edit-actions.c:136
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste _Into"
 msgstr "Уб_аци у"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:136
+#: ../app/actions/edit-actions.c:138
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of the clipboard into the current selection"
-msgstr "Убацује садржај оставе у активни избор"
+msgstr "Убацује садржај из списка исечака у текући избор"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:141
+#: ../app/actions/edit-actions.c:143
 msgctxt "edit-action"
 msgid "From _Clipboard"
-msgstr "Из _оставе"
+msgstr "Из _списка исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:142 ../app/actions/edit-actions.c:148
+#: ../app/actions/edit-actions.c:144 ../app/actions/edit-actions.c:150
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Create a new image from the content of the clipboard"
-msgstr "Прави нову слику из садржаја оставе"
+msgstr "Прави нову слику из садржаја списка исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:147
+#: ../app/actions/edit-actions.c:149
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_New Image"
 msgstr "Нова _слика"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:153
+#: ../app/actions/edit-actions.c:155
 msgctxt "edit-action"
 msgid "New _Layer"
-msgstr "Нови _слој"
+msgstr "Нови с_лој"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:154
+#: ../app/actions/edit-actions.c:156
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Create a new layer from the content of the clipboard"
-msgstr "Прави нови слој из садржаја оставе"
+msgstr "Прави нови слој из садржаја списка исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:159
+#: ../app/actions/edit-actions.c:161
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cu_t Named..."
 msgstr "_Исеци именовано..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:160
+#: ../app/actions/edit-actions.c:162
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Move the selected pixels to a named buffer"
-msgstr "Премешта изабране пикселе у именовани бафер"
+msgstr "Премешта изабране пикселе у именовану међумеморију"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:165
+#: ../app/actions/edit-actions.c:167
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Copy Named..."
 msgstr "_Умножи именовано..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:166
+#: ../app/actions/edit-actions.c:168
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy the selected pixels to a named buffer"
-msgstr "Умножава изабране пикселе у именовани бафер"
+msgstr "Умножава изабране пикселе у именовану међумеморију"
 
 #. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
-#: ../app/actions/edit-actions.c:171
+#: ../app/actions/edit-actions.c:173
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy _Visible Named..."
 msgstr "Умножи _видљиво именовано..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:173
+#: ../app/actions/edit-actions.c:175
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy what is visible in the selected region to a named buffer"
-msgstr ""
-"Умножава видљиве делове из изабране области у оставу са произвољним називом"
+msgstr "Умножава видљиве делове из изабране области у именовану међумеморију"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:178
+#: ../app/actions/edit-actions.c:180
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Paste Named..."
 msgstr "У_баци именовано..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:179
+#: ../app/actions/edit-actions.c:181
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of a named buffer"
-msgstr "Убацује садржај именованог бафера"
+msgstr "Убацује садржај именоване међумеморије"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:184
+#: ../app/actions/edit-actions.c:186
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "О_чисти"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:185
+#: ../app/actions/edit-actions.c:187
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Clear the selected pixels"
 msgstr "Чисти изабране пикселе"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:193
+#: ../app/actions/edit-actions.c:195
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill with _FG Color"
 msgstr "Попуни бојом ч_еткице"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:194
+#: ../app/actions/edit-actions.c:196
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the foreground color"
 msgstr "Попуњава изабрани део текућом бојом четкице"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:199
+#: ../app/actions/edit-actions.c:201
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill with B_G Color"
 msgstr "Попуни бојом по_задине"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:200
+#: ../app/actions/edit-actions.c:202
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the background color"
 msgstr "Попуњава изабрани део текућом бојом позадине"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:205
+#: ../app/actions/edit-actions.c:207
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill _with Pattern"
-msgstr "Попуни му_стром"
+msgstr "Попуни _шаром"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:206
+#: ../app/actions/edit-actions.c:208
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the active pattern"
-msgstr "Попуњава изабрани део текућом мустром"
+msgstr "Попуњава изабрани део текућом шаром"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:304
+#: ../app/actions/edit-actions.c:315 ../app/actions/edit-actions.c:317
 #, c-format
 msgid "_Undo %s"
-msgstr "_Опозови %s"
+msgstr "_Опозови „%s“"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:311
+#: ../app/actions/edit-actions.c:321 ../app/actions/edit-actions.c:323
 #, c-format
 msgid "_Redo %s"
-msgstr "По_нови %s"
+msgstr "_Понови „%s“"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:326
+#: ../app/actions/edit-actions.c:337
 #, c-format
 msgid "_Fade %s..."
-msgstr "_Избледи %s..."
+msgstr "_Избледи „%s“..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:338
+#: ../app/actions/edit-actions.c:349
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Опозови"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:339
+#: ../app/actions/edit-actions.c:350
 msgid "_Redo"
 msgstr "По_нови"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:340
+#: ../app/actions/edit-actions.c:351
 msgid "_Fade..."
 msgstr "Избле_ди..."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:137
+#: ../app/actions/edit-commands.c:150
 msgid "Clear Undo History"
-msgstr "Очисти историјат опозива"
+msgstr "Очистите историјат опозива"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:163
+#: ../app/actions/edit-commands.c:176
 msgid "Really clear image's undo history?"
-msgstr "Да очистим историјат опозива ове слике?"
+msgstr "Да очистим историјат опозивања слике?"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:176
+#: ../app/actions/edit-commands.c:189
 #, c-format
 msgid "Clearing the undo history of this image will gain %s of memory."
-msgstr "Чишћење историјата опозива ове слике ће ослободити %s меморије."
+msgstr "Чишћење историјата опозивања у овој слици ће ослободити %s меморије."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:206
+#: ../app/actions/edit-commands.c:219
 msgid "Cut pixels to the clipboard"
-msgstr "Пикселе исечени у остави"
+msgstr "Исеците пикселе у списак исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:236 ../app/actions/edit-commands.c:265
+#: ../app/actions/edit-commands.c:249 ../app/actions/edit-commands.c:278
 msgid "Copied pixels to the clipboard"
-msgstr "Пиксели умножени у остави"
+msgstr "Умножи пикселе у списак исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:325 ../app/actions/edit-commands.c:360
-#: ../app/actions/edit-commands.c:543
+#: ../app/actions/edit-commands.c:342 ../app/actions/edit-commands.c:378
+#: ../app/actions/edit-commands.c:572 ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:289
 msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
-msgstr "Нема података са сликом у остави за убацивање."
+msgstr "Нема података слике у остави за убацивање."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:348 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:172
-#: ../app/core/gimppatternclipboard.c:172 ../app/widgets/gimpclipboard.c:345
+#: ../app/actions/edit-commands.c:366 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:168
+#: ../app/core/gimppatternclipboard.c:168 ../app/widgets/gimpclipboard.c:346
 msgid "Clipboard"
-msgstr "Остава"
+msgstr "Списак исечака"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:374
+#: ../app/actions/edit-commands.c:392
 msgid "Cut Named"
-msgstr "Исеци именовано"
+msgstr "Исеците именовано"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:377 ../app/actions/edit-commands.c:418
-#: ../app/actions/edit-commands.c:438
+#: ../app/actions/edit-commands.c:395 ../app/actions/edit-commands.c:436
+#: ../app/actions/edit-commands.c:456
 msgid "Enter a name for this buffer"
-msgstr "Унеси назив за овај бафер"
+msgstr "Унесите назив за ову међумеморију"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:415
+#: ../app/actions/edit-commands.c:433
 msgid "Copy Named"
-msgstr "Умножи именовано"
+msgstr "Умножите именовано"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:435
+#: ../app/actions/edit-commands.c:453
 msgid "Copy Visible Named "
-msgstr "Умножи видљиво именовано"
+msgstr "Умножите видљиво именовано"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:560
+#: ../app/actions/edit-commands.c:589
 msgid "There is no active layer or channel to cut from."
-msgstr "Нема активног слоја или канала са којег да исечем."
+msgstr "Нема текућег слоја или канала из којег исећи."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:565 ../app/actions/edit-commands.c:597
-#: ../app/actions/edit-commands.c:621
+#: ../app/actions/edit-commands.c:594 ../app/actions/edit-commands.c:626
+#: ../app/actions/edit-commands.c:650
 msgid "(Unnamed Buffer)"
-msgstr "(Неименован бафер)"
+msgstr "(Неименована међумеморија)"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:592
+#: ../app/actions/edit-commands.c:621
 msgid "There is no active layer or channel to copy from."
-msgstr "Нема активног слоја или канала са којег да умножим."
+msgstr "Нема текућег слоја или канала из којег умножити."
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:39
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:40
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Error Console Menu"
-msgstr "Мени конзоле за грешке"
+msgstr "Изборник конзоле грешке"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:43
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:44
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "_Clear"
 msgstr "О_чисти"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:44
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:45
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Clear error console"
-msgstr "Чисти све грешке из конзоле"
+msgstr "Чисти конзолу за грешке"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:49
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:50
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Select _All"
 msgstr "Изабери _све"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:50
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:51
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Select all error messages"
-msgstr "Означава све грешке"
+msgstr "Означава све поруке са грешкама"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:58
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:59
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "_Save Error Log to File..."
-msgstr "_Сачувај дневник грешака у датотеку..."
+msgstr "_Сачувај грешке у датотеку..."
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:59
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:60
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Write all error messages to a file"
-msgstr "Уписује све поруке са грешкама програма у датотеку"
+msgstr "Записује све поруке са грешкама у датотеку"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:64
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:65
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Save S_election to File..."
 msgstr "Сачувај _избор у датотеку..."
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:65
+#: ../app/actions/error-console-actions.c:66
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Write the selected error messages to a file"
-msgstr "Извози изабрана подешавања у датотеку"
+msgstr "Записује све изабране поруке са грешкама у датотеку"
 
-#: ../app/actions/error-console-commands.c:84
+#: ../app/actions/error-console-commands.c:85
 msgid "Cannot save. Nothing is selected."
-msgstr "Не могу да сачувам. Није ништа изабрано."
+msgstr "Не могу да сачувам. Ништа није изабрано."
 
-#: ../app/actions/error-console-commands.c:95
+#: ../app/actions/error-console-commands.c:96
 msgid "Save Error Log to File"
-msgstr "Сачувај дневник грешака у датотеку..."
+msgstr "Чување дневника са грешкам у датотеку"
 
-#: ../app/actions/error-console-commands.c:157
+#: ../app/actions/error-console-commands.c:158
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing file '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Грешка при писању у датотеку „%s“:\n"
+"Грешка писања датотеке „%s“:\n"
 "%s"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:71
@@ -2246,7 +2365,7 @@ msgstr "Н_аправи"
 #: ../app/actions/file-actions.c:73
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open _Recent"
-msgstr "Отвори пос_ледње коришћено"
+msgstr "Скорашњ_е слике"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:76
 msgctxt "file-action"
@@ -2261,696 +2380,1114 @@ msgstr "Отвара датотеку са сликом"
 #: ../app/actions/file-actions.c:82
 msgctxt "file-action"
 msgid "Op_en as Layers..."
-msgstr "Отвори као _слој..."
+msgstr "Отвори као с_лој..."
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:83
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open an image file as layers"
-msgstr "Отвара слику у новим слојевима"
+msgstr "Отвоара датотекe са сликом и поставља их као нови слој"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:88
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open _Location..."
-msgstr "Отвори пута_њу..."
+msgstr "Отвори _место..."
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:89
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open an image file from a specified location"
-msgstr "Отвара слику са одређене путање"
+msgstr "Отвара датотеку са слике из одређеног места"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:94
 msgctxt "file-action"
 msgid "Create Template..."
-msgstr "Направи ша_блон..."
+msgstr "Направи _шаблон..."
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:95
 msgctxt "file-action"
 msgid "Create a new template from this image"
-msgstr "Прави нову мустру од текуће слике"
+msgstr "Прави нови шаблон на основу текуће слике"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:100
 msgctxt "file-action"
 msgid "Re_vert"
-msgstr "_Врати"
+msgstr "_Врати слику"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:101
 msgctxt "file-action"
 msgid "Reload the image file from disk"
-msgstr "Поново учитава текућу слику из датотеке"
+msgstr "Поново учитава текућу слику са диска"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:106
 msgctxt "file-action"
 msgid "Close all"
-msgstr "Затвори _све"
+msgstr "Затвори све"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:107
 msgctxt "file-action"
 msgid "Close all opened images"
-msgstr "Затвара све текуће слике"
+msgstr "Затвара све отворене слике"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:112
 msgctxt "file-action"
+msgid "Copy _Image Location"
+msgstr "Умножи _место слике"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:113
+msgctxt "file-action"
+msgid "Copy image file location to clipboard"
+msgstr "Умножава место датотеке међу исечке"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:118
+msgctxt "file-action"
+msgid "Show in _File Manager"
+msgstr "Прикажи _фасциклу са садржајем"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:119
+msgctxt "file-action"
+msgid "Show image file location in the file manager"
+msgstr "Приказује датотеку са сликом у управнику датотека"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:124
+msgctxt "file-action"
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Изађи"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:113
+#: ../app/actions/file-actions.c:125
 msgctxt "file-action"
 msgid "Quit the GNU Image Manipulation Program"
-msgstr "Затвара Гнуов програм за обраду слика"
+msgstr "Напушта Гнуов програм за обраду слика"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:121
+#: ../app/actions/file-actions.c:133
 msgctxt "file-action"
 msgid "_Save"
 msgstr "_Сачувај"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:122
+#: ../app/actions/file-actions.c:134
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save this image"
-msgstr "Чува текућу слику"
+msgstr "Чува тренутну слику у гимпов формат"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:127
+#: ../app/actions/file-actions.c:139
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Сачувај _као..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:128
+#: ../app/actions/file-actions.c:140
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save this image with a different name"
-msgstr "Чува текућу слику под другим називом"
+msgstr "Чува тренутну слику у гимпов формат под другим називом"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:133
+#: ../app/actions/file-actions.c:145
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save a Cop_y..."
 msgstr "Сачувај _умножак..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:135
+#: ../app/actions/file-actions.c:147
 msgctxt "file-action"
 msgid ""
 "Save a copy of this image, without affecting the source file (if any) or the "
 "current state of the image"
 msgstr ""
-"Чува копију ове слике без промене изворне датотеке (уколико постоји) или "
-"тренутне слике"
+"Чува тренутну слику у гимпов формат без промене изворне датотеке (уколико "
+"постоји) или тренутне слике"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:140
+#: ../app/actions/file-actions.c:153
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save and Close..."
-msgstr "Са_чувај и затвори..."
+msgstr "Сачувај и затвори..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:141
+#: ../app/actions/file-actions.c:154
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save this image and close its window"
-msgstr "Чува слику и затвара њен прозор"
+msgstr "Чува тренутну слику у гимпов формат и затвара њен прозор"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:146
+#: ../app/actions/file-actions.c:159
 msgctxt "file-action"
-msgid "Export to"
-msgstr "Извези у"
+msgid "Export"
+msgstr "Извези"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:147
+#: ../app/actions/file-actions.c:160
 msgctxt "file-action"
 msgid "Export the image again"
-msgstr "Поново извози слику"
+msgstr "Поново извози текућу слику"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:152
+#: ../app/actions/file-actions.c:165
 msgctxt "file-action"
 msgid "Over_write"
 msgstr "П_репиши"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:153
+#: ../app/actions/file-actions.c:166
 msgctxt "file-action"
 msgid "Export the image back to the imported file in the import format"
-msgstr "Извози слику у исти формат и у исту датотеку из које је увезена"
+msgstr "Преписује увезену слику уз задржавање формата"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:158
+#: ../app/actions/file-actions.c:171
 msgctxt "file-action"
-msgid "Export..."
-msgstr "Извези..."
+msgid "Export As..."
+msgstr "Извези као..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:159
+#: ../app/actions/file-actions.c:172
 msgctxt "file-action"
 msgid "Export the image to various file formats such as PNG or JPEG"
-msgstr "Извози слику у различите формате, као што су PNG или JPEG"
+msgstr "Извози слику у различите врсте датотека, као што су ПНГ или ЈПЕГ"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:292
+#: ../app/actions/file-actions.c:311
 #, c-format
 msgid "Export to %s"
-msgstr "Извези у %s"
+msgstr "Извези у „%s“"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:298
+#: ../app/actions/file-actions.c:317
 #, c-format
 msgid "Over_write %s"
-msgstr "П_репиши %s"
+msgstr "П_репиши „%s“"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:306
-msgid "Export to"
-msgstr "Извези у"
+#: ../app/actions/file-actions.c:324
+msgid "Export"
+msgstr "Извези"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:113 ../app/actions/file-commands.c:490
+#: ../app/actions/file-commands.c:122 ../app/actions/file-commands.c:543
 #: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:77
 msgid "Open Image"
 msgstr "Отвори слику"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:134
+#: ../app/actions/file-commands.c:143
 msgid "Open Image as Layers"
-msgstr "Отвори слику као слојеве"
+msgstr "Отвори слику као слој"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:266
+#: ../app/actions/file-commands.c:279
 msgid "No changes need to be saved"
-msgstr "Нису направљене измене за чување"
+msgstr "Нема измена за чување"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:273 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:95
+#: ../app/actions/file-commands.c:286 ../app/actions/file-commands.c:758
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:102
 msgid "Save Image"
 msgstr "Сачувај слику"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:279
+#: ../app/actions/file-commands.c:292
 msgid "Save a Copy of the Image"
 msgstr "Сачувај умножак слике"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:364
+#: ../app/actions/file-commands.c:368
 msgid "Create New Template"
-msgstr "Направи нову мустру"
+msgstr "Направи нови шаблон"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:368
+#: ../app/actions/file-commands.c:372
 msgid "Enter a name for this template"
-msgstr "Унесите име за ову мустру"
+msgstr "Унесите назив за овај шаблон"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:398
+#: ../app/actions/file-commands.c:402
 msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
-msgstr ""
-"Враћање првобитног облика није успело. Ниједна датотека се не односи на ову "
-"слику."
+msgstr "Враћање није успело. Ниједан назив датотеке није придружен овој слици."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:410
+#: ../app/actions/file-commands.c:412
 msgid "Revert Image"
-msgstr "Врати слику у првобитни облик"
+msgstr "Враћање слике"
 
 #: ../app/actions/file-commands.c:436
 #, c-format
 msgid "Revert '%s' to '%s'?"
-msgstr "Врати „%s“ на „%s“?"
+msgstr "Да вратим „%s“ на „%s“?"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:442
+#: ../app/actions/file-commands.c:441
 msgid ""
 "By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
 "changes, including all undo information."
 msgstr ""
-"Враћањем слике у облик сачуван на диску ћете изгубити све измене, укључујући "
-"податке за поништавање."
+"Враћањем слике на стање сачувано на диску, изгубићете све измене, укључујући "
+"податке свих поништавања."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:652
+#: ../app/actions/file-commands.c:789
 msgid "(Unnamed Template)"
-msgstr "(Неименована мустра)"
+msgstr "(Неименовани шаблон)"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:703
+#: ../app/actions/file-commands.c:838
 #, c-format
 msgid ""
 "Reverting to '%s' failed:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Повратак на „%s“ неуспео:\n"
+"Враћање на „%s“ није успело:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/fonts-actions.c:43
+#: ../app/actions/filters-actions.c:43
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Alien Map..."
+msgstr "_Ванземаљска мапа..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:48
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Antialias..."
+msgstr "_Умекшавање..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:53
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Apply Canvas..."
+msgstr "Примени _оквир..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:58
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Apply _Lens..."
+msgstr "Примени _сочиво..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:63
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Bump Map..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:68
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Color to Gray..."
+msgstr "_Боје у сиве нијансе..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:73
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Ca_rtoon..."
+msgstr "_Цртани филм..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:78
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Channel Mixer..."
+msgstr "_Мешање канала..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:83
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Checkerboard..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:88
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Color Enhance..."
+msgstr "Исправљање _боја..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:93
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Color Exchange..."
+msgstr "Замена _боја..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:98
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Color _Reduction..."
+msgstr "_Смањење боја..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:103
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Rotate Colors..."
+msgstr "_Окретање боја..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:108
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Color T_emperature..."
+msgstr "Температура _боје..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:113
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Color to _Alpha..."
+msgstr "_Боја у провидност..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:118
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Convolution Matrix..."
+msgstr "_Матрица преображаја..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:123
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Cubism..."
+msgstr "_Кубизам..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:128
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Deinterlace..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:133
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Difference of Gaussians..."
+msgstr "Разлика Гаузијана..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:138
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Diffraction Patterns..."
+msgstr "Обрасци преламања..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:143
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Distance Map..."
+msgstr "Мапа растојања..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:148
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Drop Shadow..."
+msgstr "_Додај сенку..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:153
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Edge..."
+msgstr "_Ивица..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:158
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Laplace"
+msgstr "_Лаплас"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:163
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Sobel..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:168
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Emboss..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:173
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_En_grave..."
+msgstr "Избле_ди..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:178
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_E_xposure..."
+msgstr "_Експозиција..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:183
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Fractal Trace..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:188
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Gaussian Blur..."
+msgstr "_Гаузијаново замућење..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:193
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Grid..."
+msgstr "_Мрежа..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:198
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Illusion..."
+msgstr "_Илузија..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:203
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Kaleidoscope..."
+msgstr "_Калеидоскоп..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:208
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Lens Distortion..."
+msgstr "Изобличење _сочива..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:213
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Lens Flare..."
+msgstr "Одсјај сочива..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:218
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Mono Mixer..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:223
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Mosaic..."
+msgstr "_Мозаик..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:228
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Circular Motion Blur..."
+msgstr "_Кружно замућење покрета..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:233
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Linear Motion Blur..."
+msgstr "_Линеарно замућење покрета..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:238
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Zoom Motion Blur..."
+msgstr "_Увећано замућење покрета..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:243
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Cell Noise..."
+msgstr "_Ћелијски шум..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:248
+msgctxt "filters-action"
+msgid "CIE lch Noise..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:253
+msgctxt "filters-action"
+msgid "HSV Noise..."
+msgstr "ХСВ шум..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:258
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Hurl..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:263
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Perlin Noise..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:268
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Pick..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:273
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_RGB Noise..."
+msgstr "_РГБ шум..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:278
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Noise R_eduction..."
+msgstr "Уклањање шума..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:283
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Simplex Noise..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:288
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Slur..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:293
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Solid Noise..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:298
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Sp_read..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:303
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Oili_fy..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:308
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Panorama Projection..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:313
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Photocopy..."
+msgstr "_Фотокопија..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:318
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Pixelize..."
+msgstr "_Пикселизција..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:323
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Plasma..."
+msgstr "Пла_зма..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:328
+msgctxt "filters-action"
+msgid "P_olar Coordinates..."
+msgstr "Поларне _координате..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:333
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Red Eye Removal..."
+msgstr "_Уклањање црвених очију..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:338
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Ripple..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:343
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Semi-Flatten..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:348
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Shift..."
+msgstr "_Померај..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:353
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Sinus..."
+msgstr "_Синусоида..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:358
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Softglow..."
+msgstr "_Благи сјај..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:363
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Stretch Contrast..."
+msgstr "_Развлачење контраста..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:368
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Stretch Contrast HSV..."
+msgstr "Р_азвлачење ХСВ контраста..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:373
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Super_nova..."
+msgstr "_Супернова..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:378
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Threshold Alpha..."
+msgstr "П_раг провидности..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:383
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Glass Tile..."
+msgstr "С_таклена плочица..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:388
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Tile Seamless..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:393
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Unsharp Mask..."
+msgstr "_Скидање оштрине маске..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:398
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Value Propagate..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:403
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Vi_deo Degradation..."
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:408
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Vignette..."
+msgstr "_Вињетарење..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:413
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Waves..."
+msgstr "_Таласи..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:418
+msgctxt "filters-action"
+msgid "W_hirl and Pinch..."
+msgstr "Вр_тлог и чупање..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:423
+msgctxt "filters-action"
+msgid "W_ind..."
+msgstr "_Ветар..."
+
+#: ../app/actions/filters-commands.c:75
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: ../app/actions/fonts-actions.c:44
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "Fonts Menu"
-msgstr "Мени за фонтове"
+msgstr "Изборник слова"
 
-#: ../app/actions/fonts-actions.c:47
+#: ../app/actions/fonts-actions.c:48
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "_Rescan Font List"
-msgstr "Осве_жи списак фонтова"
+msgstr "_Освежи списак слова"
 
-#: ../app/actions/fonts-actions.c:48
+#: ../app/actions/fonts-actions.c:49
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "Rescan the installed fonts"
-msgstr "Поново претражује инсталиране фонтове"
+msgstr "Поново претражите инсталирана слова"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:45
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:46
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Gradient Editor Menu"
-msgstr "Мени за уређивање прелива"
+msgstr "Изборник уређивача прелива"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:49
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:50
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Left Color Type"
 msgstr "Врста боје лево"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:51
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:52
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Load Left Color From"
-msgstr "Учитај боју _лево из"
+msgstr "Учитај боју _левог из"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:53
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:54
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Save Left Color To"
-msgstr "_Сачувај боју лево у"
+msgstr "Сачувај боју _левог у"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:56
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:57
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Right Color Type"
 msgstr "Врста боје десно"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:58
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:59
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Load Right Color Fr_om"
-msgstr "Учитај боју _десно из"
+msgstr "Учитај боју _десног из"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:60
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:61
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Sa_ve Right Color To"
-msgstr "С_ачувај боју десно у"
+msgstr "Сачувај боју _десног у"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:66
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:67
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "L_eft Endpoint's Color..."
 msgstr "Боја _леве крајње тачке..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:71
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:72
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "R_ight Endpoint's Color..."
 msgstr "Боја _десне крајње тачке..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:111
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:112
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Ble_nd Endpoints' Colors"
 msgstr "С_топи боје крајњих тачака"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:116
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:117
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Blend Endpoints' Opacit_y"
-msgstr "_Непровидност крајњих тачка при стапању"
+msgstr "_Непровидност крајњих тачака стапања"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:124
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:125
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Edit Active Gradient"
 msgstr "Уреди текући прелив"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:155
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:156
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Left Neighbor's Right Endpoint"
 msgstr "Десна крајња тачка _левог суседа"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:160
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:161
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Right Endpoint"
 msgstr "Десна _крајња тачке"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:165
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:213
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:166
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:214
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Foreground Color"
 msgstr "_Боја четкице"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:170
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:218
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:171
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:219
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Background Color"
 msgstr "Боја _позадине"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:203
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:204
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Right Neighbor's Left Endpoint"
 msgstr "Лева крајња тачка _десног суседа"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:208
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:209
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Left Endpoint"
 msgstr "_Лева крајња тачка"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:257
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:287
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:258
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:288
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "_Fixed"
-msgstr "У_тврђено"
+msgstr "_Неизмењиво"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:262
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:292
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:263
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:293
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "F_oreground Color"
 msgstr "Б_оја четкице"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:268
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:298
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:269
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:299
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "Fo_reground Color (Transparent)"
 msgstr "Бо_ја четкице (провидна)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:273
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:303
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:274
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:304
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "_Background Color"
 msgstr "Боја _позадине"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:279
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:309
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:280
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:310
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "B_ackground Color (Transparent)"
-msgstr "Бој_а позадине (провидна)"
+msgstr "Боја _позадине (провидна)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:317
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:318
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "_Linear"
 msgstr "_Линијски"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:322
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:323
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "_Curved"
 msgstr "_Кривуља"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:327
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:328
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "_Sinusoidal"
 msgstr "_Синусоида"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:332
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:333
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "Spherical (i_ncreasing)"
 msgstr "Сферно (_растућа)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:337
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:338
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "Spherical (_decreasing)"
 msgstr "Сферно (_опадајућа)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:342
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:343
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "(Varies)"
 msgstr "(Немонотона)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:350
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:351
 msgctxt "gradient-editor-coloring"
 msgid "_RGB"
 msgstr "_РГБ"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:355
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:356
 msgctxt "gradient-editor-coloring"
 msgid "HSV (_counter-clockwise hue)"
 msgstr "ХСВ (нијанса у_лево)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:360
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:361
 msgctxt "gradient-editor-coloring"
 msgid "HSV (clockwise _hue)"
 msgstr "ХСВ (нијанса у_десно)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:365
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:366
 msgctxt "gradient-editor-coloring"
 msgid "(Varies)"
 msgstr "(Немонотона)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:373
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:374
 msgid "Zoom In"
-msgstr "Увећај приказ"
+msgstr "Увећај"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:374
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:89
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:375
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:90
 msgid "Zoom in"
-msgstr "Увећај"
+msgstr "Увећајте приказ"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:379
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:380
 msgid "Zoom Out"
-msgstr "Умањи приказ"
+msgstr "Умањи"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:380
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:95
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:381
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:96
 msgid "Zoom out"
-msgstr "Умањи"
+msgstr "Умањите приказ"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:385
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:386
 msgid "Zoom All"
-msgstr "Увећај све"
+msgstr "Увећајте све"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:386
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:101
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:387
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:102
 msgid "Zoom all"
-msgstr "Увећај све"
+msgstr "Увећајте све приказе"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:776
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:777
 msgid "_Blending Function for Segment"
-msgstr "_Функција стапања за сегмент"
+msgstr "_Функција стапања за одломак"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:778
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:779
 msgid "Coloring _Type for Segment"
-msgstr "_Врста бојења сегмента"
+msgstr "_Врста бојења за одломак"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:781
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:782
 msgid "_Flip Segment"
-msgstr "_Изврни сегмент"
+msgstr "_Изврни одломак"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:783
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:784
 msgid "_Replicate Segment..."
-msgstr "У_двостручи сегмент..."
+msgstr "У_двостручи одломак..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:785
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:786
 msgid "Split Segment at _Midpoint"
-msgstr "Подели сегмент на _средини"
+msgstr "Подели одломак по _средини"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:787
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:788
 msgid "Split Segment _Uniformly..."
-msgstr "Подели сегмент _истоветно..."
+msgstr "Подели одломак _истоветно..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:789
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:790
 msgid "_Delete Segment"
-msgstr "_Обриши сегмент"
+msgstr "_Обриши одломак"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:791
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:792
 msgid "Re-_center Segment's Midpoint"
-msgstr "Поново _центрирај средњу тачку сегмента"
+msgstr "Поново _усредишти средњу тачку одломка"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:793
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:794
 msgid "Re-distribute _Handles in Segment"
-msgstr "Поново постави _ручке у сегменту"
+msgstr "Поново постави _ручке у одломку"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:798
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:799
 msgid "_Blending Function for Selection"
-msgstr "Функције с_тапања за избор"
+msgstr "Функција _стапања за избор"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:800
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:801
 msgid "Coloring _Type for Selection"
-msgstr "_Врста бојења избора"
+msgstr "_Врста бојења за избор"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:803
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:804
 msgid "_Flip Selection"
 msgstr "_Изврни избор"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:805
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:806
 msgid "_Replicate Selection..."
 msgstr "У_двостручи избор..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:807
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:808
 msgid "Split Segments at _Midpoints"
-msgstr "Подели сегменте на _среини"
+msgstr "Подели одломке по _средини"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:809
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:810
 msgid "Split Segments _Uniformly..."
-msgstr "Подели сегменте _истоветно..."
+msgstr "Подели одломке _истоветно..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:811
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:812
 msgid "_Delete Selection"
 msgstr "_Обриши избор"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:813
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:814
 msgid "Re-_center Midpoints in Selection"
-msgstr "Поново _центрирај средње тачке у избору"
+msgstr "Поново _усредишти средње тачке у избору"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:815
+#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:816
 msgid "Re-distribute _Handles in Selection"
 msgstr "Поново постави _ручке у избору"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:84
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:85
 msgid "Left Endpoint Color"
-msgstr "Боја крајње леве тачке"
+msgstr "Боја леве крајње тачке"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:86
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:87
 msgid "Gradient Segment's Left Endpoint Color"
-msgstr "Боје крајње леве тачке преливног сегмента"
+msgstr "Боје крајње леве тачке преливног одломка"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:235
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:239
 msgid "Right Endpoint Color"
 msgstr "Боја крајње десне тачке"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:237
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:241
 msgid "Gradient Segment's Right Endpoint Color"
-msgstr "Боја крајње десне тачке преливног сегмента"
+msgstr "Боја крајње десне тачке преливног одломка"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:451
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:454
 msgid "Replicate Segment"
-msgstr "Удвостручи сегмент"
+msgstr "Удвостручите одломак"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:452
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:455
 msgid "Replicate Gradient Segment"
-msgstr "Удвостручи преливни сегмент"
+msgstr "Удвостручите преливни одломак"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:456
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:459
 msgid "Replicate Selection"
-msgstr "Удвостручи избор"
+msgstr "Удвостручите избор"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:457
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:460
 msgid "Replicate Gradient Selection"
-msgstr "Удвостручи преливни избор"
+msgstr "Удвостручите преливни избор"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:470
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:473
 msgid "Replicate"
 msgstr "Удвостручи"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:491
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:494
 msgid ""
 "Select the number of times\n"
 "to replicate the selected segment."
 msgstr ""
-"Изаберите број умножка\n"
-"изабраног сегмента."
+"Изаберите колико ће пута бити\n"
+"поновљен изабрани одломак."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:494
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:497
 msgid ""
 "Select the number of times\n"
 "to replicate the selection."
 msgstr ""
-"Изаберите број умножка\n"
-"избора."
+"Изаберите колико ће пута\n"
+"бити поновљен избор."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:553
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:556
 msgid "Split Segment Uniformly"
-msgstr "Подели сегмент истоветно"
+msgstr "Поделите одломак истоветно"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:554
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:557
 msgid "Split Gradient Segment Uniformly"
-msgstr "Подели преливни сегмент истоветно"
+msgstr "Поделите истоветно одломак прелива"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:558
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:561
 msgid "Split Segments Uniformly"
-msgstr "Подели сегмент истоветно"
+msgstr "Поделите одломак истоветно"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:559
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:562
 msgid "Split Gradient Segments Uniformly"
-msgstr "Подели преливни сегмент истоветно"
+msgstr "Поделите истоветно одломке прелива"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:572
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:575
 msgid "Split"
 msgstr "Подели"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:594
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:597
 msgid ""
 "Select the number of uniform parts\n"
 "in which to split the selected segment."
 msgstr ""
 "Изаберите број истоветних делова\n"
-"на које желите да поделите изабрани сегмент."
+"на које желите да поделите изабрани одломак."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:597
+#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:600
 msgid ""
 "Select the number of uniform parts\n"
 "in which to split the segments in the selection."
 msgstr ""
-"Изаберите број истоветних делова\n"
-"на које желите да поделите изабране сегменте."
+"Изаберите број истоветних делова на које\n"
+"желите да поделите изабране одломке."
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:43
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:44
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Gradients Menu"
-msgstr "Мени за преливе"
+msgstr "Изборник прелива"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:47
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:48
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_New Gradient"
 msgstr "_Нови прелив"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:48
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:49
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Create a new gradient"
-msgstr "Прави нову слику"
+msgstr "Прави нови прелив"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:53
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:54
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "D_uplicate Gradient"
 msgstr "У_двостручи прелив"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:54
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:55
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Duplicate this gradient"
-msgstr "Удвостручава изабрани прелив"
+msgstr "Удвостручује изабрани прелив"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:59
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:60
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Copy Gradient _Location"
 msgstr "Умножи _путању прелива"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:60
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:61
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Copy gradient file location to clipboard"
-msgstr "Умножава путању прелива у оставу"
+msgstr "Умножава путању прелива међу исечке"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:65
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:66
+msgctxt "gradients-action"
+msgid "Show in _File Manager"
+msgstr "Прикажи _фасциклу са садржајем"
+
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:67
+msgctxt "gradients-action"
+msgid "Show gradient file location in the file manager"
+msgstr "Приказује датотеку са преливом у управнику датотека"
+
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:72
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Save as _POV-Ray..."
-msgstr "Сачувај као _POV-Ray..."
+msgstr "Сачувај као _ПОВ-Реј..."
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:66
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:73
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Save gradient as POV-Ray"
-msgstr "Чува прелив као POV-Ray"
+msgstr "Сачувајте прелив као ПОВ-Реј"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:71
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:78
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_Delete Gradient"
 msgstr "О_бриши прелив"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:72
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:79
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Delete this gradient"
 msgstr "Брише изабрани прелив"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:77
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:84
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_Refresh Gradients"
 msgstr "Осве_жи преливе"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:78
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:85
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Refresh gradients"
-msgstr "Освежи списак прелива"
+msgstr "Освежава списак прелива"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:86
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:93
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_Edit Gradient..."
 msgstr "_Уреди прелив..."
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:87
+#: ../app/actions/gradients-actions.c:94
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Edit gradient"
 msgstr "Уређује изабрани прелив"
 
-#: ../app/actions/gradients-commands.c:65
+#: ../app/actions/gradients-commands.c:66
 #, c-format
 msgid "Save '%s' as POV-Ray"
-msgstr "Сачувај „%s“ као POV-Ray"
+msgstr "Сачувај „%s“ као ПОВ-Реј"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:37 ../app/actions/help-actions.c:40
+#: ../app/actions/help-actions.c:38 ../app/actions/help-actions.c:41
 msgctxt "help-action"
 msgid "_Help"
-msgstr "_Помоћ"
+msgstr "По_моћ"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:41
+#: ../app/actions/help-actions.c:42
 msgctxt "help-action"
 msgid "Open the GIMP user manual"
-msgstr "Отвара Гимпово упутство за употребу"
+msgstr "Отвара Гимпово корисничко упутство"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:46
+#: ../app/actions/help-actions.c:47
 msgctxt "help-action"
 msgid "_Context Help"
-msgstr "_Смисаона помоћ"
+msgstr "_Садржајна помоћ"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:47
+#: ../app/actions/help-actions.c:48
 msgctxt "help-action"
 msgid "Show the help for a specific user interface item"
-msgstr "Приказује помоћ за изабрану ставку у корисничком сучељу"
+msgstr "Приказује помоћ за изабрану ставку корисничког сучеља"
 
 #: ../app/actions/image-actions.c:48 ../app/actions/image-actions.c:52
 msgctxt "image-action"
 msgid "Image Menu"
-msgstr "Мени слике"
+msgstr "Изборник слике"
 
 #: ../app/actions/image-actions.c:55
 msgctxt "image-action"
@@ -2964,314 +3501,470 @@ msgstr "_Режим"
 
 #: ../app/actions/image-actions.c:57
 msgctxt "image-action"
-msgid "_Transform"
-msgstr "_Трансформација"
+msgid "_Precision"
+msgstr "_Прецизност"
 
 #: ../app/actions/image-actions.c:58
 msgctxt "image-action"
+msgid "_Transform"
+msgstr "_Преображај"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:59
+msgctxt "image-action"
 msgid "_Guides"
 msgstr "_Вођице"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:60
+#: ../app/actions/image-actions.c:61
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Боје"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:61
+#: ../app/actions/image-actions.c:62
 msgctxt "image-action"
 msgid "I_nfo"
 msgstr "По_даци"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:62
+#: ../app/actions/image-actions.c:63
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Auto"
-msgstr "_Аутоматски"
+msgstr "_Самостално"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:63
+#: ../app/actions/image-actions.c:64
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Map"
 msgstr "_Мапа"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:64
+#: ../app/actions/image-actions.c:65
 msgctxt "image-action"
 msgid "C_omponents"
-msgstr "К_омпоненте"
+msgstr "_Састојци"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:67
+#: ../app/actions/image-actions.c:66
+msgctxt "image-action"
+msgid "D_esaturate"
+msgstr "Уклони _боју"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:69
 msgctxt "image-action"
 msgid "_New..."
 msgstr "_Нова..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:68
+#: ../app/actions/image-actions.c:70
 msgctxt "image-action"
 msgid "Create a new image"
-msgstr "Прави нову слику"
+msgstr "Отвара нову, празну слику"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:73
+#: ../app/actions/image-actions.c:75
 msgctxt "image-action"
 msgid "Can_vas Size..."
 msgstr "Ве_личина платна..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:74
+#: ../app/actions/image-actions.c:76
 msgctxt "image-action"
 msgid "Adjust the image dimensions"
 msgstr "Прилагођава величину слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:79
+#: ../app/actions/image-actions.c:81
 msgctxt "image-action"
 msgid "Fit Canvas to L_ayers"
-msgstr "Подеси платно према _слојевима"
+msgstr "Подеси платно на с_лојеве"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:80
+#: ../app/actions/image-actions.c:82
 msgctxt "image-action"
 msgid "Resize the image to enclose all layers"
-msgstr "Мења величину слике тако да укључи све слојеве"
+msgstr "Мења величину слике тако да обухвати све слојеве"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:85
+#: ../app/actions/image-actions.c:87
 msgctxt "image-action"
 msgid "F_it Canvas to Selection"
-msgstr "Подеси платно према и_збору"
+msgstr "Подеси платно на _избор"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:86
+#: ../app/actions/image-actions.c:88
 msgctxt "image-action"
 msgid "Resize the image to the extents of the selection"
-msgstr "Мења величину слике на величину избора"
+msgstr "Мења величину слике на величину текућег избора"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:91
+#: ../app/actions/image-actions.c:93
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Print Size..."
 msgstr "Величина _штампе..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:92
+#: ../app/actions/image-actions.c:94
 msgctxt "image-action"
 msgid "Adjust the print resolution"
-msgstr "Подешава резолуцију штампе"
+msgstr "Прилагођава резолуцију штампе"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:97
+#: ../app/actions/image-actions.c:99
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Scale Image..."
-msgstr "Пове_ћај или смањи слику..."
+msgstr "_Промена размере слике..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:98
+#: ../app/actions/image-actions.c:100
 msgctxt "image-action"
 msgid "Change the size of the image content"
-msgstr "Промени величину садржаја слике"
+msgstr "Мења величину садржаја слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:103
+#: ../app/actions/image-actions.c:105
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Crop to Selection"
 msgstr "Исе_ци на избор"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:104
+#: ../app/actions/image-actions.c:106
 msgctxt "image-action"
 msgid "Crop the image to the extents of the selection"
-msgstr "Сече слику на величину избора"
+msgstr "Исеца слику на величину избора"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:109
+#: ../app/actions/image-actions.c:111
+msgctxt "image-action"
+msgid "Crop to C_ontent"
+msgstr "Исеци на садр_жај"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:112
+msgctxt "image-action"
+msgid ""
+"Crop the image to the extents of its content (remove empty borders from the "
+"image)"
+msgstr "Исеца слику на величину њеног садржаја (уклања празне ивице из слике)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:117
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "У_двостручи"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:110
+#: ../app/actions/image-actions.c:118
 msgctxt "image-action"
 msgid "Create a duplicate of this image"
-msgstr "Прави истоветни умножак текуће слике"
+msgstr "Прави умножак текуће слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:115
+#: ../app/actions/image-actions.c:123
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge Visible _Layers..."
-msgstr "Спо_ји видљиве слојеве..."
+msgstr "Споји видљиве с_лојеве..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:116
+#: ../app/actions/image-actions.c:124
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge all visible layers into one layer"
-msgstr "Спаја све видљиве слојеве слике у један"
+msgstr "Спаја све видљиве слојеве у један"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:121
+#: ../app/actions/image-actions.c:129
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Flatten Image"
 msgstr "_Изравнај слику"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:122
+#: ../app/actions/image-actions.c:130
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge all layers into one and remove transparency"
-msgstr "Споаја све видљиве слојеве и уклања провидност"
+msgstr "Спаја све слојеве у један и уклања провидност"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:127
+#: ../app/actions/image-actions.c:135
 msgctxt "image-action"
 msgid "Configure G_rid..."
 msgstr "Подеси _мрежу..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:128
+#: ../app/actions/image-actions.c:136
 msgctxt "image-action"
 msgid "Configure the grid for this image"
 msgstr "Подешава особине мреже текуће слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:133
+#: ../app/actions/image-actions.c:141
 msgctxt "image-action"
 msgid "Image Pr_operties"
-msgstr "Осо_бине слике"
+msgstr "_Својства слике"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:134
+#: ../app/actions/image-actions.c:142
 msgctxt "image-action"
 msgid "Display information about this image"
-msgstr "Приказује податке о текућој слици"
+msgstr "Приказује податке о овој слици"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:142
+#: ../app/actions/image-actions.c:150
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_RGB"
 msgstr "_РГБ"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:143
+#: ../app/actions/image-actions.c:151
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to the RGB colorspace"
-msgstr "Преводи слику у РГБ боје"
+msgstr "Претвара слику у простор РГБ боје"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:147
+#: ../app/actions/image-actions.c:155
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_Grayscale"
 msgstr "_Сиви тонови"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:148
+#: ../app/actions/image-actions.c:156
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to grayscale"
-msgstr "Преводи слику у црно-беле боје"
+msgstr "Претвара слику у сиве тонове"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:152
+#: ../app/actions/image-actions.c:160
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_Indexed..."
 msgstr "_Индексирана..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:153
+#: ../app/actions/image-actions.c:161
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to indexed colors"
-msgstr "Преводи слику у индексиране боје"
+msgstr "Претвара слику у индексиране боје"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:160
+#: ../app/actions/image-actions.c:168
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "8 bit integer (linear)"
+msgstr "8. битни цели број (линеарно)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:170
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 8 bit linear integer"
+msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 8. битне, целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:174
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "8 bit integer (gamma)"
+msgstr "8. битни цели број (гама)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:176
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 8 bit gamma-corrected integer"
+msgstr ""
+"Претвара податке о слици у гама-исправљене, 8. битне целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:180
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "16 bit integer (linear)"
+msgstr "16. битни цели број (линеарно)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:182
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 16 bit linear integer"
+msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 16. битне целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:186
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "16 bit integer (gamma)"
+msgstr "16. битни цели број (гана)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:188
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 16 bit gamma-corrected integer"
+msgstr ""
+"Претвара податке о слици у гама-исправљене, 16. битне целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:192
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "32 bit integer (linear)"
+msgstr "32. битни цели број (линеарно)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:194
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 32 bit linear integer"
+msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 32. битне целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:198
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "32 bit integer (gamma)"
+msgstr "32. битни цели број (гама)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:200
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 32 bit gamma-corrected integer"
+msgstr ""
+"Претвара податке о слици у гама-исправљене, 32. битне целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:204
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "16 bit floating point (linear)"
+msgstr "16. битни децимални број (линеарно)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:206
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 16 bit linear floating point"
+msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 16. битне целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:210
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "16 bit floating point (gamma)"
+msgstr "16. битни децимални број (гама)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:212
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 16 bit gamma-corrected floating point"
+msgstr ""
+"Претвара податке о слици у гама-исправљене, 16. битне децималне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:216
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "32 bit floating point (linear)"
+msgstr "32. битни децимални број (линеарно)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:218
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 32 bit linear floating point"
+msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 32. битне целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:222
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "32 bit floating point (gamma)"
+msgstr "32. битни децимални број (гама)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:224
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 32 bit gamma-corrected floating point"
+msgstr ""
+"Претвара податке о слици у гама-исправљене, 32. битне децималне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:228
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "64 bit floating point (linear)"
+msgstr "64. битни децимални број (линеарно)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:230
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 64 bit linear floating point"
+msgstr "Претвара податке о слици у линеарне, 64. битне целобројне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:234
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "64 bit floating point (gamma)"
+msgstr "64. битни децимални број (гама)"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:236
+msgctxt "image-convert-action"
+msgid "Convert the image to 64 bit gamma-corrected floating point"
+msgstr ""
+"Претвара податке о слици у гама-исправљене, 64. битне децималне вредности"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:243
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip _Horizontally"
-msgstr "Изврни према _хоризонтали"
+msgstr "Изврни _водоравно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:161
+#: ../app/actions/image-actions.c:244
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip image horizontally"
-msgstr "Изврни слику према хоризонтали"
+msgstr "Изврће слику водоравно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:166
+#: ../app/actions/image-actions.c:249
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip _Vertically"
-msgstr "Изврни према _вертикали"
+msgstr "Изврни _усправно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:167
+#: ../app/actions/image-actions.c:250
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip image vertically"
-msgstr "Изврни слику према вертикали"
+msgstr "Изврће слику усправно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:175
+#: ../app/actions/image-actions.c:258
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate 90° _clockwise"
-msgstr "Ротирај _90° удесно"
+msgstr "Ротирај за 90° у_десно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:176
+#: ../app/actions/image-actions.c:259
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
-msgstr "Ротира слику 90 степени удесно"
+msgstr "Ротира слику за 90 степени удесно"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:181
+#: ../app/actions/image-actions.c:264
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate _180°"
-msgstr "Ротирај _180°"
+msgstr "Ротирај за _180°"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:182
+#: ../app/actions/image-actions.c:265
 msgctxt "image-action"
 msgid "Turn the image upside-down"
-msgstr "Изврни слику одозго-надоле"
+msgstr "Окреће слику наглавачке"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:187
+#: ../app/actions/image-actions.c:270
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
-msgstr "Ротирај 9_0° улево"
+msgstr "Ротирај за 90° у_лево"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:188
+#: ../app/actions/image-actions.c:271
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
-msgstr "Ротира слику 90 степени улево"
+msgstr "Ротира слику за 90 степени улево"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:237
+#: ../app/actions/image-commands.c:317
 msgid "Set Image Canvas Size"
-msgstr "Поставља величину платна за слику"
+msgstr "Подесите величину платна слике"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:266 ../app/actions/image-commands.c:290
-#: ../app/actions/image-commands.c:583
+#: ../app/actions/image-commands.c:346 ../app/actions/image-commands.c:370
+#: ../app/actions/image-commands.c:711
 msgid "Resizing"
-msgstr "Измена величине"
+msgstr "Промена величине"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:317
+#: ../app/actions/image-commands.c:397
 msgid "Set Image Print Resolution"
-msgstr "Поставља резолуцију штампе за слику"
+msgstr "Подесите резолуцију за штампу слике"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:379
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:159
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:247
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:162
+#: ../app/actions/image-commands.c:459
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:166
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:256
+#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:170
 msgid "Flipping"
 msgstr "Извртање"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:403
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:602
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:694 ../app/pdb/image-cmds.c:534
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:433 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:245
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:125
+#: ../app/actions/image-commands.c:483
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:617
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:711 ../app/pdb/image-cmds.c:619
+#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:443 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:255
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:126
 msgid "Rotating"
-msgstr "Ротација"
+msgstr "Ротирам"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:429 ../app/actions/layers-commands.c:691
+#: ../app/actions/image-commands.c:509 ../app/actions/layers-commands.c:693
 msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
 msgstr "Не могу да исечем јер је текући избор празан."
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:630
+#: ../app/actions/image-commands.c:543
+msgid "Cannot crop because the image has no content."
+msgstr "Не могу да исечем празну слику."
+
+#: ../app/actions/image-commands.c:549
+msgid "Cannot crop because the image is already cropped to its content."
+msgstr "Не могу да исечем слику која је већ исечена на њен садржај."
+
+#: ../app/actions/image-commands.c:759
 msgid "Change Print Size"
-msgstr "Промени величину штампе"
+msgstr "Измените величину штампе"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:671
+#: ../app/actions/image-commands.c:800
 msgid "Scale Image"
-msgstr "Повећај или смањи слику"
+msgstr "Промена размере слике"
 
 #. Scaling
-#: ../app/actions/image-commands.c:682 ../app/actions/layers-commands.c:1145
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1899
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:783
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:872 ../app/pdb/image-cmds.c:406
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:442 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:524
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:333 ../app/pdb/layer-cmds.c:378
-#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:334 ../app/tools/gimpscaletool.c:118
+#: ../app/actions/image-commands.c:811 ../app/actions/layers-commands.c:1189
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1738
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891 ../app/pdb/image-cmds.c:491
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:527 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:534
+#: ../app/pdb/layer-cmds.c:383 ../app/pdb/layer-cmds.c:430
+#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:346 ../app/tools/gimpscaletool.c:119
 msgid "Scaling"
-msgstr "Увећање"
+msgstr "Мењам размеру слике"
 
 #: ../app/actions/images-actions.c:43
 msgctxt "images-action"
 msgid "Images Menu"
-msgstr "Мени за слике"
+msgstr "Изборник слика"
 
 #: ../app/actions/images-actions.c:47
 msgctxt "images-action"
 msgid "_Raise Views"
-msgstr "По_дигни погледе"
+msgstr "_Подигни прегледе"
 
 #: ../app/actions/images-actions.c:48
 msgctxt "images-action"
 msgid "Raise this image's displays"
-msgstr "Подигни приказе ове слике"
+msgstr "Подиже постојећи преглед изабране слике"
 
 #: ../app/actions/images-actions.c:53
 msgctxt "images-action"
 msgid "_New View"
-msgstr "_Нови поглед"
+msgstr "_Нови преглед"
 
 #: ../app/actions/images-actions.c:54
 msgctxt "images-action"
 msgid "Create a new display for this image"
-msgstr "Прави нови приказ текуће слике"
+msgstr "Отвара нови преглед текуће слике"
 
 #: ../app/actions/images-actions.c:59
 msgctxt "images-action"
@@ -3281,17 +3974,17 @@ msgstr "О_бриши слику"
 #: ../app/actions/images-actions.c:60
 msgctxt "images-action"
 msgid "Delete this image"
-msgstr "Брише текућу слику"
+msgstr "Бриша текућу слику"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:49
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Layers Menu"
-msgstr "Мени за слојеве"
+msgstr "Изборник слојева"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:53
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Layer"
-msgstr "С_лојеви"
+msgstr "С_лој"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:55
 msgctxt "layers-action"
@@ -3306,17 +3999,17 @@ msgstr "_Маска"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:59
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Tr_ansparency"
-msgstr "Пр_овидност"
+msgstr "_Провидност"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:61
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Transform"
-msgstr "_Трансформација"
+msgstr "_Преображај"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:63
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Properties"
-msgstr "Осо_бине"
+msgstr "_Својства"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:65
 msgctxt "layers-action"
@@ -3331,24 +4024,24 @@ msgstr "_Режим слоја"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:70
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Te_xt Tool"
-msgstr "_Алат за текст"
+msgstr "_Алат текста"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:71
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Activate the text tool on this text layer"
-msgstr "Покреће алат за обраду текста у текућем текстуалном слоју"
+msgstr "Покреће алат за текс у текућем текстуалном слоју"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:76
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Edit Layer Attributes..."
-msgstr "Из_мени својства слоја..."
+msgstr "_Уреди својства слоја..."
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:77
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Edit the layer's name"
-msgstr "Измени име слоја"
+msgstr "Уређује назив слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:82 ../app/actions/layers-actions.c:610
+#: ../app/actions/layers-actions.c:82 ../app/actions/layers-actions.c:618
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_New Layer..."
 msgstr "_Нови слој..."
@@ -3358,7 +4051,7 @@ msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a new layer and add it to the image"
 msgstr "Прави нови слој и додаје га у слику"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:88 ../app/actions/layers-actions.c:611
+#: ../app/actions/layers-actions.c:88 ../app/actions/layers-actions.c:619
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_New Layer"
 msgstr "_Нови слој"
@@ -3366,7 +4059,7 @@ msgstr "_Нови слој"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:89
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a new layer with last used values"
-msgstr "Прави нови слој са последњим коришћеним вредностима"
+msgstr "Прави нови слој на основу вредности које су последње коришћене"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:94
 msgctxt "layers-action"
@@ -3376,17 +4069,17 @@ msgstr "Нови из _видљивог"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:96
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a new layer from what is visible in this image"
-msgstr "Прави нови слој из онога што је видљиво на слици"
+msgstr "Прави нови слој на основу онога што је видљиво на слици"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:101
 msgctxt "layers-action"
-msgid "New Layer _Group..."
+msgid "New Layer _Group"
 msgstr "Нова _група слојева..."
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:102
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a new layer group and add it to the image"
-msgstr "Прави нову групу за слојеве и додаје је на слику"
+msgstr "Прави нову групу слојева и додаје је на слику"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:107
 msgctxt "layers-action"
@@ -3416,7 +4109,7 @@ msgstr "_Подигни слој"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:121
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Raise this layer one step in the layer stack"
-msgstr "Издиже текући слој за једно место у низу слојева"
+msgstr "Издиже текући слој за једно место у спремнику канала"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:126
 msgctxt "layers-action"
@@ -3426,7 +4119,7 @@ msgstr "Слој на _врх"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:127
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Move this layer to the top of the layer stack"
-msgstr "Премешта текући слој на врх низа слојева"
+msgstr "Издиже текући слој на врх спремника слојева"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:132
 msgctxt "layers-action"
@@ -3436,7 +4129,7 @@ msgstr "_Спусти слој"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:133
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Lower this layer one step in the layer stack"
-msgstr "Спушта текући слој за једно место у низу слојева"
+msgstr "Спушта текући слој за једно место у спремнику слојева"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:138
 msgctxt "layers-action"
@@ -3446,7 +4139,7 @@ msgstr "Слој на _дно"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:139
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Move this layer to the bottom of the layer stack"
-msgstr "Премешта текући слој на дно низа слојева"
+msgstr "Премешта овај слој на дно спремника слојева"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:144
 msgctxt "layers-action"
@@ -3461,12 +4154,12 @@ msgstr "Усидрава плутајући слој"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:150
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge Do_wn"
-msgstr "Споји са слојем _испод"
+msgstr "Споји _доле"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:151
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge this layer with the first visible layer below it"
-msgstr "Спаја текући слој са оним који се налази испод њега"
+msgstr "Споји текући слој са првим видљивим слојем испод њега"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:156
 msgctxt "layers-action"
@@ -3476,7 +4169,7 @@ msgstr "Споји групу слојева"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:157
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge the layer group's layers into one normal layer"
-msgstr "Спаја слојеве из групе у један обичан слој на слици"
+msgstr "Спаја слојеве из групе у један обичан слој"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:162
 msgctxt "layers-action"
@@ -3486,7 +4179,7 @@ msgstr "Споји _видљиве слојеве..."
 #: ../app/actions/layers-actions.c:163
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge all visible layers into one layer"
-msgstr "Спаја све видљиве слојеве слике у један"
+msgstr "Спаја све видљиве слојеве у један"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:168
 msgctxt "layers-action"
@@ -3496,12 +4189,12 @@ msgstr "_Изравнај слику"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:169
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge all layers into one and remove transparency"
-msgstr "Споаја све видљиве слојеве и уклања провидност"
+msgstr "Спаја све видљиве слојеве и уклања провидност"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:174
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Discard Text Information"
-msgstr "_Занемари податке о тексту"
+msgstr "_Занемари податке текста"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:175
 msgctxt "layers-action"
@@ -3511,7 +4204,7 @@ msgstr "Претвара текући текстуални слој у обич
 #: ../app/actions/layers-actions.c:180
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Text to _Path"
-msgstr "Текст у пута_њу"
+msgstr "Текст у _путању"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:181
 msgctxt "layers-action"
@@ -3521,12 +4214,12 @@ msgstr "Прави путању од текућег текстуалног сл
 #: ../app/actions/layers-actions.c:186
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Text alon_g Path"
-msgstr "Текст ду_ж путање"
+msgstr "Текст _уз путању"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:187
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Warp this layer's text along the current path"
-msgstr "Приања текст текућег слоја уз активну путању"
+msgstr "Исцртава текст из текућег слоја уз линију путање"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:192
 msgctxt "layers-action"
@@ -3551,7 +4244,7 @@ msgstr "Мења величину слоја на величину слике"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:204
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Scale Layer..."
-msgstr "_Величина слоја..."
+msgstr "_Размера слоја..."
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:205
 msgctxt "layers-action"
@@ -3566,506 +4259,551 @@ msgstr "Исе_ци на избор"
 #: ../app/actions/layers-actions.c:211
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Crop the layer to the extents of the selection"
-msgstr "Сече слој на величину избора"
+msgstr "Исеца слој на величину избора"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:216
 msgctxt "layers-action"
+msgid "Crop to C_ontent"
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/layers-actions.c:217
+msgctxt "layers-action"
+msgid ""
+"Crop the layer to the extents of its content (remove empty borders from the "
+"layer)"
+msgstr ""
+"Исеца слој на величину његовог садржаја (уклања празне ивице из слојева)"
+
+#: ../app/actions/layers-actions.c:222
+msgctxt "layers-action"
 msgid "Add La_yer Mask..."
-msgstr "Додај маску _слоја..."
+msgstr "Додај маску с_лоја..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:218
+#: ../app/actions/layers-actions.c:224
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add a mask that allows non-destructive editing of transparency"
 msgstr "Додаје маску која омогућава уређивање провидности без губљења података"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:223
+#: ../app/actions/layers-actions.c:229
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add Alpha C_hannel"
-msgstr "Додај алфа _канал"
+msgstr "Додај _канал провидности"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:224
+#: ../app/actions/layers-actions.c:230
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add transparency information to the layer"
-msgstr "Додаје податке за омогућавање провидности слоја"
+msgstr "Додаје податке провидности на слој"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:229
+#: ../app/actions/layers-actions.c:235
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Remove Alpha Channel"
-msgstr "Уклони алфа ка_нал"
+msgstr "Уклони _канал провидности"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:230
+#: ../app/actions/layers-actions.c:236
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Remove transparency information from the layer"
-msgstr "Уклања податке за омогућавање провидности слоја"
+msgstr "Уклања податке провидности из слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:238
+#: ../app/actions/layers-actions.c:244
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Lock Alph_a Channel"
-msgstr "_Закључај алфа канал"
+msgstr "_Закључај канал провидности"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:240
+#: ../app/actions/layers-actions.c:246
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Keep transparency information on this layer from being modified"
-msgstr "Забрањује измену провидности изабраног слоја"
+msgstr "Онемогућава измене податке о провидности на текућем слоју"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:246
+#: ../app/actions/layers-actions.c:252
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Edit Layer Mask"
 msgstr "_Уреди маску слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:247
+#: ../app/actions/layers-actions.c:253
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Work on the layer mask"
 msgstr "Ради на масци слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:253
+#: ../app/actions/layers-actions.c:259
 msgctxt "layers-action"
 msgid "S_how Layer Mask"
-msgstr "П_рикажи маску слоја"
+msgstr "_Прикажи маску слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:259
+#: ../app/actions/layers-actions.c:265
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Disable Layer Mask"
-msgstr "Иск_ључи маску слоја"
+msgstr "Искључи _маску слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:260
+#: ../app/actions/layers-actions.c:266
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Dismiss the effect of the layer mask"
-msgstr "Занемарује ефекат маске слоја"
+msgstr "Поништава маску слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:269
+#: ../app/actions/layers-actions.c:275
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Apply Layer _Mask"
-msgstr "Прим_ени маску слоја"
+msgstr "Примени _маску слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:270
+#: ../app/actions/layers-actions.c:276
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Apply the effect of the layer mask and remove it"
-msgstr "Примењује ефекат маске слоја и уклања је"
+msgstr "Примењује маску слоја и уклања је"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:275
+#: ../app/actions/layers-actions.c:281
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Delete Layer Mas_k"
 msgstr "Обри_ши маску слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:276
+#: ../app/actions/layers-actions.c:282
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Remove the layer mask and its effect"
-msgstr "Уклања маску слоја и њен ефекат"
+msgstr "Уклања маску слоја без чувања"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:284
+#: ../app/actions/layers-actions.c:290
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Mask to Selection"
 msgstr "Маска у избо_р"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:285
+#: ../app/actions/layers-actions.c:291
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Replace the selection with the layer mask"
-msgstr "Мења избор маском слоја"
+msgstr "Поставља маску слоја у избор"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:290
+#: ../app/actions/layers-actions.c:296
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Add to Selection"
 msgstr "_Додај у избор"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:291
+#: ../app/actions/layers-actions.c:297
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add the layer mask to the current selection"
 msgstr "Додаје маску слоја у текући избор"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:296 ../app/actions/layers-actions.c:325
+#: ../app/actions/layers-actions.c:302 ../app/actions/layers-actions.c:331
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Subtract from Selection"
 msgstr "_Избаци из избора"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:297
+#: ../app/actions/layers-actions.c:303
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Subtract the layer mask from the current selection"
 msgstr "Избацује маску слоја из текућег избора"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:302 ../app/actions/layers-actions.c:332
+#: ../app/actions/layers-actions.c:308 ../app/actions/layers-actions.c:338
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Intersect with Selection"
-msgstr "_Пресек са избором"
+msgstr "_Пресеци избором"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:303
+#: ../app/actions/layers-actions.c:309
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Intersect the layer mask with the current selection"
-msgstr "Прави пресек маске слоја са текућим избором"
+msgstr "Прави пресек маске слоја и текућег избора"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:311
+#: ../app/actions/layers-actions.c:317
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Al_pha to Selection"
-msgstr "Ал_фа у избор"
+msgstr "_Провидност у избор"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:313
+#: ../app/actions/layers-actions.c:319
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Replace the selection with the layer's alpha channel"
-msgstr "Мења избор алфа каналом слоја"
+msgstr "Мења избор каналом провидности слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:318
+#: ../app/actions/layers-actions.c:324
 msgctxt "layers-action"
 msgid "A_dd to Selection"
 msgstr "Додај у _избор"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:320
+#: ../app/actions/layers-actions.c:326
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add the layer's alpha channel to the current selection"
-msgstr "Додаје алфа канал слоја у текући избор"
+msgstr "Додаје канал провидности слоја у текући избор"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:327
+#: ../app/actions/layers-actions.c:333
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Subtract the layer's alpha channel from the current selection"
-msgstr "Избацује алфа канал слоја из текућег избора"
+msgstr "Избаците канал провидности слоја из текућег избора"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:334
+#: ../app/actions/layers-actions.c:340
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Intersect the layer's alpha channel with the current selection"
-msgstr "Прави пресек алфа канала слоја са текућим избором"
+msgstr "Направите пресек канала провидности слоја са текућим избором"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:342
+#: ../app/actions/layers-actions.c:348
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select _Top Layer"
 msgstr "Изабери слој на _врху"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:343
+#: ../app/actions/layers-actions.c:349
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select the topmost layer"
-msgstr "Прави избор од слоја на врху низа слојева"
+msgstr "Бира слој које се налази изнад свих осталих"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:348
+#: ../app/actions/layers-actions.c:354
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select _Bottom Layer"
 msgstr "Изабери слој на _дну"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:349
+#: ../app/actions/layers-actions.c:355
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select the bottommost layer"
-msgstr "Прави избор од слоја на дну низа слојева"
+msgstr "Бира слој које се налази испод свих осталих"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:354
+#: ../app/actions/layers-actions.c:360
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select _Previous Layer"
 msgstr "Изабери _претходни слој"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:355
+#: ../app/actions/layers-actions.c:361
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select the layer above the current layer"
-msgstr "Прави избор од слоја који се налази изнад текућег"
+msgstr "Бира слој изнад текућег слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:360
+#: ../app/actions/layers-actions.c:366
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select _Next Layer"
 msgstr "Изабери _следећи слој"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:361
+#: ../app/actions/layers-actions.c:367
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select the layer below the current layer"
-msgstr "Прави избор од слоја који се налази испод текућег"
+msgstr "Бира слој испод текућег слоја"
 
 #. Will be followed with e.g. "Shift-Click
 #. on thumbnail"
 #.
-#: ../app/actions/layers-actions.c:442
+#: ../app/actions/layers-actions.c:448
 msgid "Shortcut: "
 msgstr "Пречица: "
 
 #. Will be prepended with a modifier key
 #. string, e.g. "Shift"
 #.
-#: ../app/actions/layers-actions.c:447
+#: ../app/actions/layers-actions.c:453
 msgid "-Click on thumbnail in Layers dockable"
-msgstr "Кликните на умањени приказ у прикачивим слојевима"
+msgstr "—Кликните на минијатуре у прикачивим слојевима"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:605 ../app/actions/layers-actions.c:606
+#: ../app/actions/layers-actions.c:613 ../app/actions/layers-actions.c:614
 msgctxt "layers-action"
 msgid "To _New Layer"
 msgstr "У _нови слој"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:203
+#: ../app/actions/layers-commands.c:205
 msgid "Layer Attributes"
-msgstr "Својства слоја"
+msgstr "Особине слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:206
+#: ../app/actions/layers-commands.c:208
 msgid "Edit Layer Attributes"
-msgstr "Измени својства слоја"
+msgstr "Уредите особине слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:250 ../app/core/gimplayer.c:267
+#: ../app/actions/layers-commands.c:252 ../app/core/gimplayer.c:302
 msgid "Layer"
 msgstr "Слој"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:252 ../app/actions/layers-commands.c:320
-#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:326
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:837
+#: ../app/actions/layers-commands.c:254 ../app/actions/layers-commands.c:322
+#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:319
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:838
 msgid "New Layer"
 msgstr "Нови слој"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:255
+#: ../app/actions/layers-commands.c:257
 msgid "Create a New Layer"
 msgstr "Направи нови слој"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:356
+#: ../app/actions/layers-commands.c:358
 msgid "Visible"
 msgstr "Видљиво"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:618
+#: ../app/actions/layers-commands.c:620
 msgid "Set Layer Boundary Size"
-msgstr "Подеси граничну величину слоја"
+msgstr "Подесите граничну величину слоја"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:663
+#: ../app/actions/layers-commands.c:665
 msgid "Scale Layer"
-msgstr "Повећај или смањи слој"
+msgstr "Размера слоја"
+
+#: ../app/actions/layers-commands.c:703
+msgid "Crop Layer to Selection"
+msgstr "Исеци слој на избор"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:701
-msgid "Crop Layer"
-msgstr "Исеци слој"
+#: ../app/actions/layers-commands.c:732
+msgid "Crop Layer to Content"
+msgstr "Исеци слој на садржај"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:1080
+#: ../app/actions/layers-commands.c:744
+msgid "Cannot crop because the active layer has no content."
+msgstr "Не могу да исечем текући слој уколико је празан."
+
+#: ../app/actions/layers-commands.c:750
+msgid "Cannot crop because the active layer is already cropped to its content."
+msgstr "Не могу да исечем текући слој уколико је већ исечен на његов садржај."
+
+#: ../app/actions/layers-commands.c:1124
 msgid "Please select a channel first"
 msgstr "Прво изаберите канал"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:1088
+#: ../app/actions/layers-commands.c:1132
 #: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:82
 msgid "Add Layer Mask"
-msgstr "Додај маску за слојеве"
+msgstr "Додај маску слоја"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:43
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:44
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Palette Editor Menu"
-msgstr "Мени за уређивање палета"
+msgstr "Изборник уређивача палете"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:47
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "_Edit Color..."
-msgstr "Из_мени боју..."
+msgstr "_Уреди боју..."
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:49
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Edit this entry"
-msgstr "Измени ову боју"
+msgstr "Уређује овај унос"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:53
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:54
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "_Delete Color"
 msgstr "О_бриши боју"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:54
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:55
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Delete this entry"
-msgstr "Брише текући слој"
+msgstr "Брише овај унос"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:62
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:63
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Edit Active Palette"
-msgstr "Уреди активну палету"
+msgstr "Уреди текућу палету"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:71
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:72
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "New Color from _FG"
-msgstr "Нова боја са _четкице"
+msgstr "Нова боја из _четкице"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:73
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:74
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Create a new entry from the foreground color"
-msgstr "Користи нову боју из текуће боје четкице"
+msgstr "Прави нови унос из боје четкице"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:78
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:79
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "New Color from _BG"
-msgstr "Нова боја са по_задине"
+msgstr "Нова боја из по_задине"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:80
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:81
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Create a new entry from the background color"
-msgstr "Користи нову боју из текуће боје позадине"
+msgstr "Прави нови унос из боје позадине"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:88
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:89
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "У_већај"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:94
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:95
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "У_мањи"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:100
+#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:101
 msgid "Zoom _All"
 msgstr "Увећај _све"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:68
+#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:69
 msgid "Edit Palette Color"
-msgstr "Измени боју палете"
+msgstr "Уреди боју палете"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:70
+#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:71
 msgid "Edit Color Palette Entry"
-msgstr "Измени унос боје палете"
+msgstr "Уреди унос боје палете"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:43
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:44
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Palettes Menu"
-msgstr "Мени за палете"
+msgstr "Изборник палета"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:47
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:48
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_New Palette"
 msgstr "_Нова палета"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:48
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:49
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Create a new palette"
-msgstr "Прави нови шаблон"
+msgstr "Прави нову палету"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:53
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:54
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Import Palette..."
 msgstr "_Увези палету..."
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:54
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:55
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Import palette"
-msgstr "Увози постојећу палету"
+msgstr "Увези палету"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:59
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:60
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "D_uplicate Palette"
-msgstr "У_двостручи палету"
+msgstr "У_двостру палету"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:60
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:61
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Duplicate this palette"
-msgstr "Удвостручи палету"
+msgstr "Удвостручи ову палету"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:65
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:66
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Merge Palettes..."
-msgstr "_Састави палете..."
+msgstr "_Споји палете..."
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:66
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:67
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Merge palettes"
-msgstr "Састави палете"
+msgstr "Споји палете"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:71
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:72
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Copy Palette _Location"
 msgstr "Умножи _путању палете"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:72
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:73
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Copy palette file location to clipboard"
-msgstr "Умножава путању датотеке палете међу исечке"
+msgstr "Умножава путању датотеке са палетом међу исечке"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:77
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:78
+msgctxt "palettes-action"
+msgid "Show in _File Manager"
+msgstr "_Прикажи фасциклу са садржајем"
+
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:79
+msgctxt "palettes-action"
+msgid "Show palette file location in the file manager"
+msgstr "Приказује датотеку са палетом у управнику датотека"
+
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:84
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Delete Palette"
 msgstr "_Обриши палету"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:78
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:85
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Delete this palette"
-msgstr "Обриши палету"
+msgstr "Обриши ову палету"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:83
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:90
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Refresh Palettes"
 msgstr "Ос_вежи палете"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:84
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:91
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Refresh palettes"
 msgstr "Освежи палете"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:92
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:99
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Edit Palette..."
 msgstr "_Уреди палету..."
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:93
+#: ../app/actions/palettes-actions.c:100
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Edit palette"
 msgstr "Уреди палету"
 
-#: ../app/actions/palettes-commands.c:72
+#: ../app/actions/palettes-commands.c:75
 msgid "Merge Palette"
-msgstr "Састави палете"
+msgstr "Споји палету"
 
-#: ../app/actions/palettes-commands.c:76
+#: ../app/actions/palettes-commands.c:79
 msgid "Enter a name for the merged palette"
 msgstr "Унесите назив за састављену палету"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:42
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:43
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Patterns Menu"
-msgstr "Мени за мустре"
+msgstr ""
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:46
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:47
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Open Pattern as Image"
-msgstr "_Отвори мустру као слику"
+msgstr "_Отвори шару као слику"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:47
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:48
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Open this pattern as an image"
-msgstr "Отвори мустру као слику"
+msgstr "Отвори шару као слику"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:52
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:53
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_New Pattern"
-msgstr "_Нова мустра"
+msgstr "_Нова шара"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:53
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:54
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Create a new pattern"
-msgstr "Прави нови шаблон"
+msgstr "Прави нову шару"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:58
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:59
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "D_uplicate Pattern"
-msgstr "У_двостручи мустру"
+msgstr "У_двостручи шару"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:59
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:60
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Duplicate this pattern"
-msgstr "Удвостручи мустру"
+msgstr "Удвостручава текућу шару"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:64
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:65
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Copy Pattern _Location"
-msgstr "Умножи путању _мустре"
+msgstr "Умножи путању _шаре"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:65
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:66
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Copy pattern file location to clipboard"
-msgstr "Умножава путању датотеке са мустром међу исечке"
+msgstr "Умножава путању датотеке са шаром међу исечке"
+
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:71
+msgctxt "patterns-action"
+msgid "Show in _File Manager"
+msgstr "_Прикажи фасциклу са садржајем"
+
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:72
+msgctxt "patterns-action"
+msgid "Show pattern file location in the file manager"
+msgstr "Приказује датотеку са шаром у управнику датотека"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:70
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:77
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Delete Pattern"
-msgstr "_Обриши мустру"
+msgstr "_Обриши шару"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:71
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:78
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Delete this pattern"
-msgstr "Обриши мустру"
+msgstr "Брише текућу шару"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:76
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:83
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Refresh Patterns"
-msgstr "О_свежи мустре"
+msgstr "О_свежи шаре"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:77
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:84
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Refresh patterns"
-msgstr "Освежи мустре"
+msgstr "Освежава шаре"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:85
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:92
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Edit Pattern..."
-msgstr "_Уреди мустру..."
+msgstr "_Уреди шару..."
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:86
+#: ../app/actions/patterns-actions.c:93
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Edit pattern"
-msgstr "Уреди мустру"
+msgstr "Уредђује шару"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:85
 msgctxt "plug-in-action"
@@ -4075,7 +4813,7 @@ msgstr "_Филтери"
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:87
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Recently Used"
-msgstr "Последње коришћено"
+msgstr "Недавно коришћено"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:89
 msgctxt "plug-in-action"
@@ -4090,17 +4828,17 @@ msgstr "_Шум"
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:93
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Edge-De_tect"
-msgstr "_Истицање ивица"
+msgstr "_Откривање ивице"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:95
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "En_hance"
-msgstr "По_бољшања"
+msgstr "По_бољшај"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:97
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "C_ombine"
-msgstr "С_једињавање"
+msgstr "С_једини"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:99
 msgctxt "plug-in-action"
@@ -4125,7 +4863,7 @@ msgstr "У_метнички"
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:107
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Decor"
-msgstr "_Украшавање"
+msgstr "_Украси"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:109
 msgctxt "plug-in-action"
@@ -4135,7 +4873,7 @@ msgstr "_Мапа"
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:111
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Render"
-msgstr "Ис_цртавање"
+msgstr "Ис_цртај"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:113
 msgctxt "plug-in-action"
@@ -4144,86 +4882,94 @@ msgstr "_Облаци"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:115
 msgctxt "plug-in-action"
+msgid "_Fractals"
+msgstr ""
+
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:117
+msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Nature"
 msgstr "_Природа"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:117
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:119
+msgctxt "plug-in-action"
+msgid "N_oise"
+msgstr "_Шум"
+
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:121
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Pattern"
-msgstr "_Мустра"
+msgstr "_Шара"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:119
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:123
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Web"
 msgstr "_Веб"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:121
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:125
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "An_imation"
 msgstr "Ан_имације"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:124
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:128
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Reset all _Filters"
-msgstr "Ресетуј _све филтере"
+msgstr "Врати _све филтере"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:125
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:129
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Reset all plug-ins to their default settings"
-msgstr "Враћа подешавања свих филтера на подразумеване вредности"
+msgstr "Враћа подешавања свих филтера на основне вредности"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:133
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:137
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Re_peat Last"
-msgstr "_Понови последњи"
+msgstr "_Понови последње"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:135
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:139
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Rerun the last used plug-in using the same settings"
-msgstr "Поново покреће последњи коришћени филтер уз иста подешавања"
+msgstr "Поново покрените последњи коришћени прикључак са истим подешавањима"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:140
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:144
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "R_e-Show Last"
 msgstr "Поново при_кажи последњи"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:141
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:145
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Show the last used plug-in dialog again"
-msgstr "Поново приказује прозорче последње коришћеног додатка"
+msgstr "Поново прикажите прозорче последњег коришћеног прикључка"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:551
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:554
 #, c-format
 msgid "Re_peat \"%s\""
 msgstr "По_нови „%s“"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:552
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:555
 #, c-format
 msgid "R_e-Show \"%s\""
-msgstr "Поново прикажи „%s“"
+msgstr "Поново прикажите „%s“"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:568
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:571
 msgid "Repeat Last"
-msgstr "Понови последњи"
+msgstr "Поновите последње"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:570
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:573
 msgid "Re-Show Last"
-msgstr "Прикажи последњи"
+msgstr "Поново прикажите последњи"
 
-#: ../app/actions/plug-in-commands.c:262
+#: ../app/actions/plug-in-commands.c:264
 msgid "Reset all Filters"
-msgstr "Ресетуј све филтере"
+msgstr "Вратите све филтере"
 
-#: ../app/actions/plug-in-commands.c:281
+#: ../app/actions/plug-in-commands.c:283
 msgid "Do you really want to reset all filters to default values?"
-msgstr ""
-"Да ли заиста желите да вратите опције свих филтера на подразумеване "
-"вредности?"
+msgstr "Да ли заиста желите да вратите све филтере на основне вредности?"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:43
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "Quick Mask Menu"
-msgstr "Мени за брзе маске"
+msgstr "Изборник брзе маске"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:47
 msgctxt "quick-mask-action"
@@ -4233,12 +4979,12 @@ msgstr "_Подеси боју и непровидност..."
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:55
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "Toggle _Quick Mask"
-msgstr "Ук_ључи-искључи брзу маску"
+msgstr "Пребаци _брзу маску"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:56
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "Toggle Quick Mask on/off"
-msgstr "Укључује или искључује приказ брзе маске"
+msgstr "Пребацујте приказ брзе маске"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:65
 msgctxt "quick-mask-action"
@@ -4252,39 +4998,39 @@ msgstr "Маскирај _неизабране области"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-commands.c:105
 msgid "Quick Mask Attributes"
-msgstr "Својства брзе маске"
+msgstr "Особине брзе маске"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-commands.c:108
 msgid "Edit Quick Mask Attributes"
-msgstr "Уреди својства брзе маске"
+msgstr "Уредите особине брзе маске"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-commands.c:110
 msgid "Edit Quick Mask Color"
-msgstr "Измени боју брзе маске"
+msgstr "Уредите боју брзе маске"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-commands.c:111
 msgid "_Mask opacity:"
 msgstr "Непровидност _маске:"
 
-#: ../app/actions/sample-points-actions.c:39
+#: ../app/actions/sample-points-actions.c:40
 msgctxt "sample-points-action"
 msgid "Sample Point Menu"
-msgstr "Мени референтних тачака"
+msgstr "Изборник тачке узорка"
 
-#: ../app/actions/sample-points-actions.c:46
+#: ../app/actions/sample-points-actions.c:47
 msgctxt "sample-points-action"
 msgid "_Sample Merged"
-msgstr "Спојени _узорак"
+msgstr "Стопљени _узорак"
 
-#: ../app/actions/sample-points-actions.c:48
+#: ../app/actions/sample-points-actions.c:49
 msgctxt "sample-points-action"
 msgid "Use the composite color of all visible layers"
-msgstr "Заснива избор области на свим видљивим слојевима"
+msgstr "Користите избор области на свим видљивим слојевима"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:44
 msgctxt "select-action"
 msgid "Selection Editor Menu"
-msgstr "Мени за уређивање избора"
+msgstr "Изборник уређивача избора"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:47
 msgctxt "select-action"
@@ -4299,7 +5045,7 @@ msgstr "_Све"
 #: ../app/actions/select-actions.c:51
 msgctxt "select-action"
 msgid "Select everything"
-msgstr "Прави избор од целе слике"
+msgstr "Прави избор од целокупне слике"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:56
 msgctxt "select-action"
@@ -4309,17 +5055,17 @@ msgstr "_Ништа"
 #: ../app/actions/select-actions.c:57
 msgctxt "select-action"
 msgid "Dismiss the selection"
-msgstr "Поништава активне изборе"
+msgstr "Поништава сав избор"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:62
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Invert"
-msgstr "_Обрни"
+msgstr "_Изврни"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:63
 msgctxt "select-action"
 msgid "Invert the selection"
-msgstr "Обрће изабрани и неизабрани део"
+msgstr "Изврће избор"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:68
 msgctxt "select-action"
@@ -4329,39 +5075,37 @@ msgstr "_Плутајуће"
 #: ../app/actions/select-actions.c:69
 msgctxt "select-action"
 msgid "Create a floating selection"
-msgstr "Прави плутајући избор"
+msgstr "Прави плутајући слој од избора"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:74
 msgctxt "select-action"
 msgid "Fea_ther..."
-msgstr "Уме_кшано..."
+msgstr "Уме_кшај..."
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:76
 msgctxt "select-action"
 msgid "Blur the selection border so that it fades out smoothly"
-msgstr "Замућује ивице избора тако да избор лагано бледи"
+msgstr "Замућује ивице избора тако да избор лагано ишчезава"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:81
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Sharpen"
-msgstr "Изо_штри"
+msgstr "_Изоштри"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:82
-#| msgctxt "select-action"
-#| msgid "Remove fuzzyness from the selection"
 msgctxt "select-action"
 msgid "Remove fuzziness from the selection"
-msgstr "Уклања замућење ивица избора"
+msgstr "Уклања замућене ивице из избора"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:87
 msgctxt "select-action"
 msgid "S_hrink..."
-msgstr "У_мањи..."
+msgstr "_Скупи..."
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:88
 msgctxt "select-action"
 msgid "Contract the selection"
-msgstr "Умањује избор"
+msgstr "Умањује изабрану површину"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:93
 msgctxt "select-action"
@@ -4371,7 +5115,7 @@ msgstr "У_већај..."
 #: ../app/actions/select-actions.c:94
 msgctxt "select-action"
 msgid "Enlarge the selection"
-msgstr "Увећава избор"
+msgstr "Увећава изабрану површину"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:99
 msgctxt "select-action"
@@ -4381,7 +5125,7 @@ msgstr "_Граница..."
 #: ../app/actions/select-actions.c:100
 msgctxt "select-action"
 msgid "Replace the selection by its border"
-msgstr "Замењује избор сопственом границом"
+msgstr "Прави гранични појас од ивице текућег избора"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:105
 msgctxt "select-action"
@@ -4391,231 +5135,230 @@ msgstr "Са_чувај у канал"
 #: ../app/actions/select-actions.c:106
 msgctxt "select-action"
 msgid "Save the selection to a channel"
-msgstr "Чува активни избор у канал"
+msgstr "Чува избор у виду канала"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:111
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Stroke Selection..."
-msgstr "_Исцртај контуру избора..."
+msgstr "_Исцртај избор..."
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:112
 msgctxt "select-action"
 msgid "Paint along the selection outline"
-msgstr "Црта жељеним алатом уз границу избора"
+msgstr "Исцртава ивице изабране површине"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:117
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Stroke Selection"
-msgstr "_Исцртај контуру избора"
+msgstr "_Исцртај избор"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:118
 msgctxt "select-action"
 msgid "Stroke the selection with last used values"
-msgstr "Црта контуру избора са претходним вредностима"
+msgstr "Исцртава избор на основу вредности које су последњи пут коришћене"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:156
+#: ../app/actions/select-commands.c:157
 msgid "Feather Selection"
-msgstr "Умекшај избор"
+msgstr "Умекшајте избор"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:160
+#: ../app/actions/select-commands.c:161
 msgid "Feather selection by"
-msgstr "Умекшај избор за"
+msgstr "Умекшај избор по"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:197
+#: ../app/actions/select-commands.c:198
 msgid "Shrink Selection"
-msgstr "Смањи избор"
+msgstr "Скупите избор"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:201
+#: ../app/actions/select-commands.c:202
 msgid "Shrink selection by"
-msgstr "Смањи избор за"
+msgstr "Скупите избор за"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:209
-msgid "_Shrink from image border"
-msgstr "С_мањи од границе слике"
+#. Edge lock button
+#: ../app/actions/select-commands.c:211 ../app/actions/select-commands.c:295
+msgid "_Selected areas continue outside the image"
+msgstr "_Изабрана област иде изван слике"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:237
-msgid "Grow Selection"
-msgstr "Повећај избор"
+#: ../app/actions/select-commands.c:214
+msgid "When shrinking, act as if selected areas continued outside the image."
+msgstr ""
 
 #: ../app/actions/select-commands.c:241
+msgid "Grow Selection"
+msgstr "Повећајте избор"
+
+#: ../app/actions/select-commands.c:245
 msgid "Grow selection by"
-msgstr "Повећај избор за"
+msgstr "Повећајте избор за"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:267
+#: ../app/actions/select-commands.c:271
 msgid "Border Selection"
-msgstr "Ограничи избор"
+msgstr "Избор границе"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:271
+#: ../app/actions/select-commands.c:275
 msgid "Border selection by"
-msgstr "Ограничи избор са"
+msgstr "Избор границе по"
 
 #. Feather button
-#: ../app/actions/select-commands.c:280
+#: ../app/actions/select-commands.c:284
 msgid "_Feather border"
 msgstr "_Умекшај ивице"
 
-#. Edge lock button
-#: ../app/actions/select-commands.c:293
-msgid "_Lock selection to image edges"
-msgstr "_Вежи избор за ивице слике"
+#: ../app/actions/select-commands.c:298
+msgid "When bordering, act as if selected areas continued outside the image."
+msgstr ""
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:345 ../app/actions/select-commands.c:378
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:386 ../app/actions/vectors-commands.c:420
+#: ../app/actions/select-commands.c:347 ../app/actions/select-commands.c:380
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:389 ../app/actions/vectors-commands.c:423
 #: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:281
 msgid "There is no active layer or channel to stroke to."
-msgstr "Нема активног слоја или канала за исцртавање."
+msgstr "Нема текућег слоја или канала у коме исцртати."
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:351
+#: ../app/actions/select-commands.c:353
 msgid "Stroke Selection"
-msgstr "Исцртај контуру избора"
+msgstr "Исцртајте избор"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:41
+#: ../app/actions/templates-actions.c:42
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Templates Menu"
-msgstr "Мени за шаблоне"
+msgstr "Изборник шаблона"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:45
+#: ../app/actions/templates-actions.c:46
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_Create Image from Template"
 msgstr "_Направи слику према шаблону"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:46
+#: ../app/actions/templates-actions.c:47
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Create a new image from the selected template"
-msgstr "Прави нову слику према изабраном шаблону"
+msgstr "Прави нову слику на основу изабране шаре"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:51
+#: ../app/actions/templates-actions.c:52
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_New Template..."
 msgstr "_Нови шаблон..."
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:52
+#: ../app/actions/templates-actions.c:53
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Create a new template"
 msgstr "Прави нови шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:57
+#: ../app/actions/templates-actions.c:58
 msgctxt "templates-action"
 msgid "D_uplicate Template..."
 msgstr "У_двостручи шаблон..."
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:58
+#: ../app/actions/templates-actions.c:59
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Duplicate this template"
-msgstr "Удвостручава изабрани шаблон"
+msgstr "Удвостручите текући шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:63
+#: ../app/actions/templates-actions.c:64
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_Edit Template..."
 msgstr "_Уреди шаблон..."
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:64
+#: ../app/actions/templates-actions.c:65
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Edit this template"
-msgstr "Измени шаблон"
+msgstr "Уређује текући шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:69
+#: ../app/actions/templates-actions.c:70
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_Delete Template"
 msgstr "О_бриши шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:70
+#: ../app/actions/templates-actions.c:71
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Delete this template"
-msgstr "Брише текућу слику"
+msgstr "Брише текући шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:110
+#: ../app/actions/templates-commands.c:120
 msgid "New Template"
 msgstr "Нови шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:113
+#: ../app/actions/templates-commands.c:123
 msgid "Create a New Template"
-msgstr "Направи нови шаблон"
+msgstr "Прави нови шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:173
-#: ../app/actions/templates-commands.c:176
+#: ../app/actions/templates-commands.c:183
+#: ../app/actions/templates-commands.c:186
 msgid "Edit Template"
-msgstr "Измени шаблон"
+msgstr "Уреди шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:211
+#: ../app/actions/templates-commands.c:221
 msgid "Delete Template"
 msgstr "Обриши шаблон"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:237
+#: ../app/actions/templates-commands.c:247
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
-msgstr "Да ли сигурно желите да уклоните шаблон „%s“ из списка и са диска?"
+msgstr "Да ли сигурно желите да уклоните шару „%s“ са списка и са диска?"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:43
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:44
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "Open"
 msgstr "Отвори"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:44
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:45
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "Load text from file"
 msgstr "Учитава текст из датотеке"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:49
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:50
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "Clear"
 msgstr "Очисти"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:50
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:51
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "Clear all text"
 msgstr "Чисти сав текст"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:58
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:59
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "LTR"
 msgstr "ЛНД"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:59
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:60
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "From left to right"
 msgstr "Са лева на десно"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:64
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:65
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "RTL"
 msgstr "ДНЛ"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:65
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:66
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "From right to left"
 msgstr "Са десна на лево"
 
-#: ../app/actions/text-editor-commands.c:62
-#: ../app/actions/text-tool-commands.c:117
+#: ../app/actions/text-editor-commands.c:63
+#: ../app/actions/text-tool-commands.c:118
 msgid "Open Text File (UTF-8)"
-msgstr "Отвори текстуалну датотеку (УТФ-8)"
-
-#: ../app/actions/text-editor-commands.c:143
-#: ../app/actions/text-tool-commands.c:226 ../app/config/gimpconfig-file.c:58
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:142 ../app/core/gimpbrush-load.c:426
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81 ../app/core/gimpcurve-load.c:54
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:63 ../app/core/gimppalette-load.c:77
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:274 ../app/core/gimppalette-load.c:320
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:377 ../app/core/gimppalette-load.c:467
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:634 ../app/core/gimppattern-load.c:76
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:649 ../app/tools/gimplevelstool.c:747
-#: ../app/xcf/xcf.c:329
+msgstr "Отворите текстуалну датотеку (УТФ-8)"
+
+#: ../app/actions/text-editor-commands.c:144
+#: ../app/actions/text-tool-commands.c:227 ../app/config/gimpconfig-file.c:71
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:509 ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:289
+#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:233
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:172
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1412
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
-msgstr "Нисам могао да отворим „%s“ за читање: %s"
+msgstr "Не могу да отворим „%s“ за читање: %s"
 
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:50
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Text Tool Menu"
-msgstr "Мени алата за текст"
+msgstr "Изборник алата текста"
 
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:54
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Input _Methods"
-msgstr "Улазне _методе"
+msgstr "Улазни _начини"
 
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:58
 msgctxt "text-tool-action"
@@ -4650,17 +5393,17 @@ msgstr "О_чисти"
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:84
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Clear all text"
-msgstr "Чисти сав текст"
+msgstr "Чисти сав исписан текст"
 
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:89
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "_Path from Text"
-msgstr "_Путања од текста"
+msgstr "_Путања из текста"
 
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:91
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Create a path from the outlines of the current text"
-msgstr "Прави путању од ивица текућег текста"
+msgstr "Прави путању од ивица слова текућег текста"
 
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:96
 msgctxt "text-tool-action"
@@ -4670,7 +5413,7 @@ msgstr "Текст _уз путању"
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:98
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Bend the text along the currently active path"
-msgstr "Приања текст уз активну путању"
+msgstr "Помера текст тако да прионе на теккућу путању"
 
 #: ../app/actions/text-tool-actions.c:106
 msgctxt "text-tool-action"
@@ -4682,207 +5425,190 @@ msgctxt "text-tool-action"
 msgid "From right to left"
 msgstr "Са десна на лево"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:56
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:57
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Tool Options Menu"
-msgstr "Мени за опције алата"
+msgstr "Изборник опција алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:60
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:61
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Save Tool Preset"
-msgstr "_Сачувај подешавање алатке"
+msgstr "_Сачувај подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:64
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:65
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Restore Tool Preset"
-msgstr "_Врати подешавање алатке"
+msgstr "_Врати подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:68
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:69
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "E_dit Tool Preset"
-msgstr "Из_мени подешавање алатке"
+msgstr "_Уреди подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:72
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:73
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Delete Tool Preset"
-msgstr "О_бриши подешавање алатке"
+msgstr "О_бриши подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:76
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:77
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_New Tool Preset..."
-msgstr "_Ново подешавање алатке..."
+msgstr "_Ново подешавање алата..."
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:81
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:82
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "R_eset Tool Options"
 msgstr "_Врати опције алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:82
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:83
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Reset to default values"
-msgstr "Враћа опције на подразумеване вредности"
+msgstr "Враћа на основне вредности"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:87
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:88
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Reset _all Tool Options"
 msgstr "Врати опције _свих алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:88
+#: ../app/actions/tool-options-actions.c:89
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Reset all tool options"
-msgstr "Враћа опције свих алата на подразумеване вредности"
+msgstr "Враћа опције свих алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:186
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:188
 msgid "Reset All Tool Options"
-msgstr "Врати опције свих алата"
+msgstr "Вратите опције свих алата"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:209
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:211
 msgid "Do you really want to reset all tool options to default values?"
-msgstr ""
-"Да ли заиста желите да вратите све опције алата на подразумеване вредности?"
+msgstr "Да ли заиста желите да вратите све опције алата на основне вредности?"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:44
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "Tool Preset Menu"
+#: ../app/actions/tool-preset-editor-actions.c:43
+msgctxt "tool-preset-editor-action"
+msgid "Tool Preset Editor Menu"
+msgstr "Изборник уређивача подешавања алата"
+
+#: ../app/actions/tool-preset-editor-actions.c:51
+msgctxt "tool-preset-editor-action"
+msgid "Edit Active Tool Preset"
+msgstr "Уреди подешавање текућег алата"
+
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:45
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Tool Presets Menu"
-msgstr "Мени за подешавање алатки"
+msgstr "Изборник подешавања алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:48
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "_New Tool Preset"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:49
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "_New Tool Preset"
-msgstr "_Ново подешавање алатке"
+msgstr "_Ново подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:49
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "Create a new tool preset"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:50
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Create a new tool preset"
-msgstr "Прави ново подешавање алатке"
+msgstr "Прави ново подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:54
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "D_uplicate Tool Preset"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:55
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "D_uplicate Tool Preset"
-msgstr "У_двостручи подешавање алаке"
+msgstr "У_двостручи подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:55
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "Duplicate this tool preset"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:56
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Duplicate this tool preset"
-msgstr "Удвостручава подешавање алатке"
+msgstr "Удвостручава подешавање текућег алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:60
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "Copy Tool Preset _Location"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:61
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Copy Tool Preset _Location"
-msgstr "Умножи _место подешавања алатке"
+msgstr "Умножи _место подешавања алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:61
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "Copy tool preset file location to clipboard"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:62
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Copy tool preset file location to clipboard"
-msgstr "Умножава путању датотеке за подешавање алатке међу исечке"
+msgstr "Умножава путању датотеке подешавања алата међу исечке"
+
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:67
+msgctxt "tool-presets-action"
+msgid "Show in _File Manager"
+msgstr "Управник модула"
+
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:68
+msgctxt "tool-presets-action"
+msgid "Show tool preset file location in the file manager"
+msgstr "Приказује датотеку са поставкама алата у управнику датотека"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:66
-#| msgctxt "tool-options-action"
-#| msgid "_Delete Tool Preset"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:73
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "_Delete Tool Preset"
-msgstr "О_бриши подешавање алатке"
+msgstr "О_бриши подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:67
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "Delete this tool preset"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:74
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Delete this tool preset"
-msgstr "Брише изабрано подешавање алатке"
+msgstr "Брише текуће подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:72
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "_Refresh Tool Presets"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:79
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "_Refresh Tool Presets"
-msgstr "О_свежи подешавање алатке"
+msgstr "О_свежи подешавања алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:73
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "Refresh tool presets"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:80
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Refresh tool presets"
-msgstr "Освежава подешавања алатки"
+msgstr "Освежава подешавања алата"
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:81
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "_Edit Tool Preset..."
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:88
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "_Edit Tool Preset..."
-msgstr "Из_мени подешавање алатке..."
+msgstr "_Уреди подешавање алата..."
 
-#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:82
-#| msgctxt "tool-preset-action"
-#| msgid "Edit this tool preset"
+#: ../app/actions/tool-presets-actions.c:89
 msgctxt "tool-presets-action"
 msgid "Edit this tool preset"
-msgstr "Уређује подешавање изабране алатке"
-
-#: ../app/actions/tool-preset-editor-actions.c:42
-msgctxt "tool-preset-editor-action"
-msgid "Tool Preset Editor Menu"
-msgstr "Мени за уређивање подешавање алатке"
+msgstr "Уређује подешавање алата"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-editor-actions.c:50
-msgctxt "tool-preset-editor-action"
-msgid "Edit Active Tool Preset"
-msgstr "Уреди подешавање тренутне алатке"
-
-#: ../app/actions/tools-actions.c:45
+#: ../app/actions/tools-actions.c:48
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Алати"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:46
+#: ../app/actions/tools-actions.c:49
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_Selection Tools"
-msgstr "Алати за _избор"
+msgstr "Алати _избора"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:47
+#: ../app/actions/tools-actions.c:50
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_Paint Tools"
 msgstr "Алати за _цртање"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:48
+#: ../app/actions/tools-actions.c:51
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_Transform Tools"
-msgstr "Алати за _трансформације"
+msgstr "Алати _преображавања"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:49
+#: ../app/actions/tools-actions.c:52
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_Color Tools"
-msgstr "Алати за _боје"
+msgstr "Алати _боја"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:55
+#: ../app/actions/tools-actions.c:58
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_By Color"
-msgstr "По _боји"
+msgstr "Према _боји"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:56
+#: ../app/actions/tools-actions.c:59
 msgctxt "tools-action"
 msgid "Select regions with similar colors"
-msgstr "Прави избор од области сличних боја"
+msgstr "Прави избор на основу подручја сличних боја"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:61
+#: ../app/actions/tools-actions.c:64
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_Arbitrary Rotation..."
-msgstr "_Произвољна ротација..."
+msgstr "_Произвољно ротирање..."
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:62
+#: ../app/actions/tools-actions.c:65
 msgctxt "tools-action"
 msgid "Rotate by an arbitrary angle"
 msgstr "Ротира за произвољан угао"
@@ -4890,22 +5616,22 @@ msgstr "Ротира за произвољан угао"
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:44
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Paths Menu"
-msgstr "Мени за путања"
+msgstr "Изборник путања"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:48
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Path _Tool"
-msgstr "Алатка за _путање"
+msgstr "Алат _путање"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:53
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Edit Path Attributes..."
-msgstr "_Измени својства путање..."
+msgstr "_Уреди особине путање..."
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:54
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Edit path attributes"
-msgstr "Мења својства путање"
+msgstr "Уредите особине путање"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:59
 msgctxt "vectors-action"
@@ -4915,27 +5641,27 @@ msgstr "_Нова путања..."
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:60
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Create a new path..."
-msgstr "Прави нови шаблон"
+msgstr "Направи нову путању..."
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:65
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_New Path with last values"
-msgstr "Нова путања са претходним вредностима"
+msgstr "_Нова путања са последњим вредностима"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:66
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Create a new path with last used values"
-msgstr "Прави нови слој са последњим коришћеним вредностима"
+msgstr "Прави нову путању са последњим коришћеним вредностима"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:71
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "D_uplicate Path"
-msgstr "У_двостручи Путању"
+msgstr "У_двостручи путању"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:72
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Duplicate this path"
-msgstr "Удвостручи путању"
+msgstr "Удвостручите ову путању"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:77
 msgctxt "vectors-action"
@@ -4945,7 +5671,7 @@ msgstr "_Обриши путању"
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:78
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Delete this path"
-msgstr "Обриши путању"
+msgstr "Брише текућу путању"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:83
 msgctxt "vectors-action"
@@ -4960,7 +5686,7 @@ msgstr "_Подигни путању"
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:89
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Raise this path"
-msgstr "Подигни путању"
+msgstr "Издиже текућу путању"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:94
 msgctxt "vectors-action"
@@ -4970,7 +5696,7 @@ msgstr "Подигни путању на _врх"
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:95
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Raise this path to the top"
-msgstr "Подигни путању на врх"
+msgstr "Издиже текућу путању на врх"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:100
 msgctxt "vectors-action"
@@ -4980,7 +5706,7 @@ msgstr "_Спусти путању"
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:101
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Lower this path"
-msgstr "Спусти путању"
+msgstr "Спушта текућу путању"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:106
 msgctxt "vectors-action"
@@ -4990,27 +5716,27 @@ msgstr "Спусти путању на _дно"
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:107
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Lower this path to the bottom"
-msgstr "Спусти путању на дно"
+msgstr "Спушта текућу путању на дно"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:112
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Stro_ke Path..."
-msgstr "Ис_цртај контуру путање..."
+msgstr "Исц_ртај путању..."
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:113
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Paint along the path"
-msgstr "Црта жељеним алатом дуж линије путање"
+msgstr "Изцрттава линију дуж путање"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:118
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Stro_ke Path"
-msgstr "Исц_ртај контуру путање"
+msgstr "Исц_ртај путању"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:119
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Paint along the path with last values"
-msgstr "Исцртај дуж путање са претходним вредностима"
+msgstr "Исцртаца линију путање користећи последње вредности"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:124
 msgctxt "vectors-action"
@@ -5046,844 +5772,760 @@ msgstr "_Везано"
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:159
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "L_ock strokes"
-msgstr "_Закључај исцртано"
+msgstr "_Закључај потезе"
+
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:165
+msgctxt "vectors-action"
+msgid "L_ock position"
+msgstr "_Закључај позицију"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:168
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:174
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Path to Sele_ction"
 msgstr "Путања у из_бор"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:169
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:175
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Path to selection"
 msgstr "Путања у избор"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:174
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:180
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Fr_om Path"
-msgstr "И_з путање"
+msgstr "Из _путање"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:175
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:181
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Replace selection with path"
-msgstr "Прави избор од овог канала"
+msgstr "Прави избор на основу текуће путање"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:180
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:186
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Add to Selection"
 msgstr "_Додај у избор"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:181
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:187
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Add path to selection"
-msgstr "Путања у избор"
+msgstr "Додај путању у избор"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:186
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:192
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Subtract from Selection"
 msgstr "_Избаци из избора"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:187
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:193
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Subtract path from selection"
-msgstr "_Избаци из избора"
+msgstr "Избаците путању из избора"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:192
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:198
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Intersect with Selection"
-msgstr "_Пресек са избором"
+msgstr "_Пресеци избором"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:193
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:199
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Intersect path with selection"
-msgstr "_Пресек са избором"
+msgstr "Пресеците путању избором"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:201
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:207
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Selecti_on to Path"
 msgstr "Изб_ор у путању"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:202 ../app/actions/vectors-actions.c:208
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:208 ../app/actions/vectors-actions.c:214
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Selection to path"
-msgstr "Прави путању од ивица текућег избора"
+msgstr "Избор у путању"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:207
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:213
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "To _Path"
 msgstr "_У путању"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:213
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:219
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Selection to Path (_Advanced)"
 msgstr "Избор у путању (_напредно)"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:214
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:220
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Advanced options"
-msgstr "Напредне опције"
+msgstr "Напредне могућности"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:137
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:138
 msgid "Path Attributes"
-msgstr "Својства путање"
+msgstr "Особине путање"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:140
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:141
 msgid "Edit Path Attributes"
-msgstr "Измени својства путање"
+msgstr "Уредите особине путање"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:164 ../app/vectors/gimpvectors.c:207
-#: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:250
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:165 ../app/vectors/gimpvectors.c:207
+#: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:254
 msgid "Path"
 msgstr "Путању"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:165
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:166
 msgid "New Path"
-msgstr "Нова Путања"
+msgstr "Нова путања"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:168
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:169
 msgid "New Path Options"
 msgstr "Опције за нову путању"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:392 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:199
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1975
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:395 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:200
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1977
 msgid "Stroke Path"
-msgstr "Исцртај путању"
+msgstr "Исцртајте путању"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:68
+#: ../app/actions/view-actions.c:69
 msgctxt "view-action"
 msgid "_View"
 msgstr "П_реглед"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:69
+#: ../app/actions/view-actions.c:70
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Zoom"
-msgstr "У_већање"
+msgstr "_Увећање"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:70
+#: ../app/actions/view-actions.c:71
+msgctxt "view-action"
+msgid "_Rotate"
+msgstr "_Ротација"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:72
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Padding Color"
 msgstr "Боја _попуњавања"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:72
+#: ../app/actions/view-actions.c:74
 msgctxt "view-action"
 msgid "Move to Screen"
 msgstr "Премести на екран"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:76
+#: ../app/actions/view-actions.c:78
 msgctxt "view-action"
 msgid "_New View"
-msgstr "_Нови поглед"
+msgstr "_Нови преглед"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:77
+#: ../app/actions/view-actions.c:79
 msgctxt "view-action"
 msgid "Create another view on this image"
-msgstr "Прави нови приказ текуће слике"
+msgstr "Отвара текућу слику у новом прегледу"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:82
+#: ../app/actions/view-actions.c:84
 msgctxt "view-action"
-msgid "_Close"
-msgstr "_Затвори"
+msgid "_Close View"
+msgstr "_Затвори преглед"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:83
+#: ../app/actions/view-actions.c:85
 msgctxt "view-action"
-msgid "Close this image window"
-msgstr "Затвара текући прозор слике"
+msgid "Close the active image view"
+msgstr "Затвара текући преглед слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:88
+#: ../app/actions/view-actions.c:90
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Fit Image in Window"
 msgstr "У_клопи слику у прозор"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:89
+#: ../app/actions/view-actions.c:91
 msgctxt "view-action"
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the image becomes fully visible"
-msgstr "Подешава ниво увећања како би цела слика била видљива"
+msgstr "Прилагођава ниво увећања тако да слика постане потпуно видљива"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:94
+#: ../app/actions/view-actions.c:96
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fi_ll Window"
 msgstr "_Попуни прозор"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:95
+#: ../app/actions/view-actions.c:97
 msgctxt "view-action"
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the entire window is used"
-msgstr "Подешава ниво увећање како би искористио цео прозор"
+msgstr "Прилагођава ниво увећања тако да се користи цео прозор"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:100
+#: ../app/actions/view-actions.c:102
 msgctxt "view-action"
 msgid "Re_vert Zoom"
-msgstr "_Врати величину"
+msgstr "_Врати увећање"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:101
+#: ../app/actions/view-actions.c:103
 msgctxt "view-action"
 msgid "Restore the previous zoom level"
 msgstr "Враћа на претходни ниво увећања"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:106
+#: ../app/actions/view-actions.c:108
+msgctxt "view-action"
+msgid "_Reset to 0°"
+msgstr "_Врати на 0°"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:109
+msgctxt "view-action"
+msgid "Reset the angle of rotation to 0°"
+msgstr "Враћа угао ротације на 0°"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:114
+msgctxt "view-action"
+msgid "Othe_r..."
+msgstr "_Друга..."
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:115
+msgctxt "view-action"
+msgid "Set a custom rotation angle"
+msgstr "Поставља други, произвољни угао ротације"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:120
 msgctxt "view-action"
 msgid "Na_vigation Window"
-msgstr "_Навигациони прозор"
+msgstr "Прозор _кретања"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:107
+#: ../app/actions/view-actions.c:121
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show an overview window for this image"
-msgstr "Приказује прегледни прозор за ову слику"
+msgstr "Приказује прозор прегледа за ову слику"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:112
+#: ../app/actions/view-actions.c:126
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display _Filters..."
 msgstr "Прикажи _филтере..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:113
+#: ../app/actions/view-actions.c:127
 msgctxt "view-action"
 msgid "Configure filters applied to this view"
-msgstr "Подешава примењене филтере"
+msgstr "Подешава филтере из текућег прегледа слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:118
+#: ../app/actions/view-actions.c:132
 msgctxt "view-action"
 msgid "Shrink _Wrap"
-msgstr "Смањи _кружно"
+msgstr "Скупи _кружно"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:119
+#: ../app/actions/view-actions.c:133
 msgctxt "view-action"
 msgid "Reduce the image window to the size of the image display"
-msgstr "Умањује прозор слике на величину екрана слике"
+msgstr "Смањује прозор слике на величину приказа слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:124
+#: ../app/actions/view-actions.c:138
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Open Display..."
-msgstr "_Отвори монитор..."
+msgstr "_Отвори екран..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:125
+#: ../app/actions/view-actions.c:139
 msgctxt "view-action"
 msgid "Connect to another display"
-msgstr "Повезује се на други монитор"
+msgstr "Омогућава да се повежете на други монитор"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:133
+#: ../app/actions/view-actions.c:147
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Dot for Dot"
 msgstr "_Тачка за тачку"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:134
+#: ../app/actions/view-actions.c:148
 msgctxt "view-action"
 msgid "A pixel on the screen represents an image pixel"
-msgstr "Један пиксел на екрану постаје један пиксел на слици"
+msgstr "Један пиксел на екрану представља један пиксел на слици"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:140
+#: ../app/actions/view-actions.c:154
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Selection"
 msgstr "Прикажи _избор"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:141
+#: ../app/actions/view-actions.c:155
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the selection outline"
 msgstr "Приказује контуру избора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:147
+#: ../app/actions/view-actions.c:161
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Layer Boundary"
 msgstr "Прикажи _границе слоја"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:148
+#: ../app/actions/view-actions.c:162
 msgctxt "view-action"
 msgid "Draw a border around the active layer"
-msgstr "Исцртај контуру око активног слоја"
+msgstr "Исцртава контуру око текућег слоја"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:154
+#: ../app/actions/view-actions.c:168
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Guides"
 msgstr "Прикажи _вођице"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:155
+#: ../app/actions/view-actions.c:169
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's guides"
-msgstr "Приказује вођице на слици"
+msgstr "Приказује вођице слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:161
+#: ../app/actions/view-actions.c:175
 msgctxt "view-action"
 msgid "S_how Grid"
 msgstr "Прикажи мр_ежу"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:162
+#: ../app/actions/view-actions.c:176
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's grid"
-msgstr "Приказује мрежу преко слике"
+msgstr "Приказује мрежу слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:168
+#: ../app/actions/view-actions.c:182
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Sample Points"
-msgstr "Прикажи референтне тачке"
+msgstr "Прикажи тачке узорка"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:169
+#: ../app/actions/view-actions.c:183
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's color sample points"
-msgstr "Приказује боје референтних тачака слике"
+msgstr "Приказује тачке узорка боје слике"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:175
+#: ../app/actions/view-actions.c:189
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sn_ap to Guides"
-msgstr "_Приони за вођице"
+msgstr "_Приони на вођице"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:176
+#: ../app/actions/view-actions.c:190
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to guides"
-msgstr "Операције алатки пријањају уз вођице"
+msgstr "Омогућава да алати пријањају уз вођице"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:182
+#: ../app/actions/view-actions.c:196
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sna_p to Grid"
-msgstr "Приони за _мрежу"
+msgstr "Приони на _мрежу"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:183
+#: ../app/actions/view-actions.c:197
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the grid"
-msgstr "Операције алатки пријањају уз мрежу"
+msgstr "Омогућава да алати пријањају уз мрежу"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:189
+#: ../app/actions/view-actions.c:203
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap to _Canvas Edges"
-msgstr "Приони за _границе платна"
+msgstr "Приони на _ивице платна"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:190
+#: ../app/actions/view-actions.c:204
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the canvas edges"
-msgstr "Операције алатки пријањају уз границе платна"
+msgstr "Омогућава да алати пријањају уз границе платна"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:196
+#: ../app/actions/view-actions.c:210
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap t_o Active Path"
-msgstr "Приони за _активну путању"
+msgstr "Приони на _текућу путању"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:197
+#: ../app/actions/view-actions.c:211
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the active path"
-msgstr "Операције алатки пријањају уз активну путању"
+msgstr "Омогућава да алати пријањају уз активну путању"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:203
+#: ../app/actions/view-actions.c:217
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Menubar"
-msgstr "Прикажи главни _мени"
+msgstr "Прикажи _траку изборника"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:204
+#: ../app/actions/view-actions.c:218
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's menubar"
-msgstr "Приказује траку са менијем овог прозора"
+msgstr "Приказује траку изборника овог прозора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:210
+#: ../app/actions/view-actions.c:224
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show R_ulers"
 msgstr "Прикажи _лењире"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:211
+#: ../app/actions/view-actions.c:225
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's rulers"
 msgstr "Приказује лењире овог прозора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:217
+#: ../app/actions/view-actions.c:231
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Scroll_bars"
-msgstr "Приказује _клизаче"
+msgstr "Прикажи _клизаче"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:218
+#: ../app/actions/view-actions.c:232
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's scrollbars"
 msgstr "Приказује клизаче овог прозора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:224
+#: ../app/actions/view-actions.c:238
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show S_tatusbar"
-msgstr "Прикажи _статусну линију"
+msgstr "Прикажи траку _стања"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:225
+#: ../app/actions/view-actions.c:239
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's statusbar"
-msgstr "Показује траку са стањем овог прозора"
+msgstr "Приказује траку стања овог прозора"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:231
+#: ../app/actions/view-actions.c:245
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fullscr_een"
 msgstr "Преко _целог екрана"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:232
+#: ../app/actions/view-actions.c:246
 msgctxt "view-action"
 msgid "Toggle fullscreen view"
-msgstr "Приказује прозор слике преко целог екрана"
-
-#: ../app/actions/view-actions.c:238
-#| msgctxt "config-action"
-#| msgid "Use _GEGL"
-msgctxt "view-action"
-msgid "Use GEGL"
-msgstr "Користи ГЕГЛ"
-
-#: ../app/actions/view-actions.c:239
-msgctxt "view-action"
-msgid "Use GEGL to create this window's projection"
-msgstr "Користи ГЕГЛ за изцртавање унутар тренутног прозора"
+msgstr "Пребацује на приказ преко целог екрана"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:263
+#: ../app/actions/view-actions.c:270
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "У_мањи"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:264 ../app/actions/view-actions.c:276
-#| msgid "Zoom out"
+#: ../app/actions/view-actions.c:271 ../app/actions/view-actions.c:283
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom out"
-msgstr "Умањи"
+msgstr "Умањује приказ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:269
+#: ../app/actions/view-actions.c:276
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "У_већај"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:270 ../app/actions/view-actions.c:282
-#| msgid "Zoom in"
+#: ../app/actions/view-actions.c:277 ../app/actions/view-actions.c:289
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom in"
-msgstr "Увећај"
+msgstr "Увећава приказ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:275
+#: ../app/actions/view-actions.c:282
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Умањи приказ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:281
+#: ../app/actions/view-actions.c:288
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Увећај приказ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:300 ../app/actions/view-actions.c:306
+#: ../app/actions/view-actions.c:307 ../app/actions/view-actions.c:313
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1_6:1 (1600%)"
 msgstr "1_6:1 (1600%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:301 ../app/actions/view-actions.c:307
+#: ../app/actions/view-actions.c:308 ../app/actions/view-actions.c:314
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 16:1"
 msgstr "Размера 16:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:312 ../app/actions/view-actions.c:318
+#: ../app/actions/view-actions.c:319 ../app/actions/view-actions.c:325
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_8:1 (800%)"
 msgstr "_8:1 (800%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:313 ../app/actions/view-actions.c:319
+#: ../app/actions/view-actions.c:320 ../app/actions/view-actions.c:326
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 8:1"
 msgstr "Размера 8:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:324 ../app/actions/view-actions.c:330
+#: ../app/actions/view-actions.c:331 ../app/actions/view-actions.c:337
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_4:1 (400%)"
 msgstr "_4:1 (400%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:325 ../app/actions/view-actions.c:331
+#: ../app/actions/view-actions.c:332 ../app/actions/view-actions.c:338
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 4:1"
 msgstr "Размера 4:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:336 ../app/actions/view-actions.c:342
+#: ../app/actions/view-actions.c:343 ../app/actions/view-actions.c:349
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_2:1 (200%)"
 msgstr "_2:1 (200%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:337 ../app/actions/view-actions.c:343
+#: ../app/actions/view-actions.c:344 ../app/actions/view-actions.c:350
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 2:1"
 msgstr "Размера 2:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:348 ../app/actions/view-actions.c:354
+#: ../app/actions/view-actions.c:355 ../app/actions/view-actions.c:361
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_1:1 (100%)"
 msgstr "_1:1 (100%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:349 ../app/actions/view-actions.c:355
+#: ../app/actions/view-actions.c:356 ../app/actions/view-actions.c:362
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:1"
 msgstr "Размера 1:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:360
+#: ../app/actions/view-actions.c:367
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_2 (50%)"
 msgstr "1:_2 (50%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:361
+#: ../app/actions/view-actions.c:368
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:2"
 msgstr "Размера 1:2"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:366
+#: ../app/actions/view-actions.c:373
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_4 (25%)"
 msgstr "1:_4 (25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:367
+#: ../app/actions/view-actions.c:374
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:4"
 msgstr "Размера 1:4"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:372
+#: ../app/actions/view-actions.c:379
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_8 (12.5%)"
 msgstr "1:_8 (12.5%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:373
+#: ../app/actions/view-actions.c:380
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:8"
 msgstr "Размера 1:8"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:378
+#: ../app/actions/view-actions.c:385
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:1_6 (6.25%)"
 msgstr "1:1_6 (6.25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:379
+#: ../app/actions/view-actions.c:386
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:16"
 msgstr "Размера 1:16"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:384
+#: ../app/actions/view-actions.c:391
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Othe_r..."
 msgstr "_Друга..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:385
+#: ../app/actions/view-actions.c:392
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Set a custom zoom factor"
-msgstr "Дозвољава произвољну размеру приказа"
+msgstr "Омогућава да подесите произвољан чинилац увећавања"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:400
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 90° _clockwise"
+msgstr "Ротирај за 90° у_десно"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:401
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 90 degrees to the right"
+msgstr "Ротира слику за 90 степени удесно"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:406
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate _180°"
+msgstr "Ротирај за _180°"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:407
+msgctxt "view-action"
+msgid "Turn upside-down"
+msgstr "Изврће слику на_главачке"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:412
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
+msgstr "Ротирај за 90° у_лево"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:393
+#: ../app/actions/view-actions.c:413
+msgctxt "view-action"
+msgid "Rotate 90 degrees to the left"
+msgstr "Ротира слику за 90 степени улево"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:421
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "From _Theme"
 msgstr "Из _теме"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:394
+#: ../app/actions/view-actions.c:422
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the current theme's background color"
 msgstr "Користи боју позадине текуће теме"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:399
+#: ../app/actions/view-actions.c:427
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Light Check Color"
 msgstr "Боја _светлих поља"
 
 # ово се односи на „шаховницу“
-#: ../app/actions/view-actions.c:400
+#: ../app/actions/view-actions.c:428
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the light check color"
 msgstr "Користи боју светлих поља"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:405
+#: ../app/actions/view-actions.c:433
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Dark Check Color"
 msgstr "Боја _тамних поља"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:406
+#: ../app/actions/view-actions.c:434
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the dark check color"
 msgstr "Користи боју тамних поља"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:411
+#: ../app/actions/view-actions.c:439
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Select _Custom Color..."
-msgstr "Изабери п_роизвољну боју..."
+msgstr "Изабери _произвољну боју..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:412
+#: ../app/actions/view-actions.c:440
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use an arbitrary color"
-msgstr "Дозвољава употребу произвољне боје"
+msgstr "Омогућава да изаберете произвољну боју"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:417
+#: ../app/actions/view-actions.c:445
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "As in _Preferences"
-msgstr "Као међу _поставкама"
+msgstr "Као у _поставкама"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:419
+#: ../app/actions/view-actions.c:447
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Reset padding color to what's configured in preferences"
-msgstr "Поставља боју подлоге на вредност подешену у поставкама"
+msgstr "Враћа боју подлоге на вредност подешену у поставкама"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:618
+#: ../app/actions/view-actions.c:647
 #, c-format
 msgid "Re_vert Zoom (%d%%)"
-msgstr "В_рати размеру (%d%%)"
+msgstr "В_рати увећање (%d%%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:626
+#: ../app/actions/view-actions.c:655
 msgid "Re_vert Zoom"
-msgstr "_Врати величину"
+msgstr "_Врати увећање"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:761
+#: ../app/actions/view-actions.c:812
 #, c-format
 msgid "Othe_r (%s)..."
 msgstr "_Друга (%s) ..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:770
+#: ../app/actions/view-actions.c:821
 #, c-format
 msgid "_Zoom (%s)"
 msgstr "Раз_мера (%s)"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:585
+#: ../app/actions/view-actions.c:837
+#, c-format
+msgid "_Rotate (%d°)"
+msgstr "_Ротирај (%d°)"
+
+#: ../app/actions/view-commands.c:656
 msgid "Set Canvas Padding Color"
-msgstr "Подеси боју подлоге платна"
+msgstr "Подесите боју подлоге платна"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:587
+#: ../app/actions/view-commands.c:658
 msgid "Set Custom Canvas Padding Color"
-msgstr "Подеси произвољну боју подлоге платна"
+msgstr "Подесите произвољну боју подлоге платна"
 
 #: ../app/actions/window-actions.c:170
 #, c-format
 msgid "Screen %s"
-msgstr "Екран %s"
+msgstr "Екран „%s“"
 
 #: ../app/actions/window-actions.c:172
 #, c-format
 msgid "Move this window to screen %s"
-msgstr "Пребаци овај прозор на екран %s"
+msgstr "Премести овај прозор на екран „%s“"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:93
+#: ../app/actions/windows-actions.c:97
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Windows"
 msgstr "_Прозори"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:95
+#: ../app/actions/windows-actions.c:99
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Recently Closed Docks"
-msgstr "_Скоро затворени прикачиви прозори"
+msgstr "_Скоро затворене луке"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:97
+#: ../app/actions/windows-actions.c:101
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Dockable Dialogs"
-msgstr "_Прикачиви прозори"
+msgstr "_Прикачиви прозорчићи"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:100
+#: ../app/actions/windows-actions.c:104
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Next Image"
-msgstr "Наредна слика"
+msgstr "Следећа слика"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:101
+#: ../app/actions/windows-actions.c:105
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Switch to the next image"
-msgstr "Пребацује вас на наредну слику"
+msgstr "Пребаците се на наредну слику"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:106
+#: ../app/actions/windows-actions.c:110
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Previous Image"
 msgstr "Претходна слика"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:107
+#: ../app/actions/windows-actions.c:111
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Switch to the previous image"
-msgstr "Пребацује ван на претходну слику"
+msgstr "Пребаците се на претходну слику"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:115
+#: ../app/actions/windows-actions.c:116
+msgctxt "windows-action"
+msgid "_Tabs Position"
+msgstr "Положај _картица"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:122
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Hide Docks"
-msgstr "Сакриј прикачиве делове"
+msgstr "Сакријте луке"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:116
+#: ../app/actions/windows-actions.c:123
 msgctxt "windows-action"
 msgid ""
-"When enabled docks and other dialogs are hidden, leaving only image windows."
-msgstr "Сакрива све прозорчиће, остављајући само прозор са сликом."
+"When enabled, docks and other dialogs are hidden, leaving only image windows."
+msgstr ""
+"Када је укључено луке и остали прозорчићи су сакривени, остављајући само "
+"прозор са сликом."
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:122
+#: ../app/actions/windows-actions.c:129
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Single-Window Mode"
 msgstr "Режим у једном прозору"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:123
-#| msgid "Use GIMP in a single-window mode."
+#: ../app/actions/windows-actions.c:130
 msgctxt "windows-action"
-msgid "When enabled GIMP is in a single-window mode."
-msgstr "Покреће Гимп и све његове алатке унутар једног прозора."
-
-#: ../app/base/base-enums.c:23
-msgctxt "curve-type"
-msgid "Smooth"
-msgstr "Углађена"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:24
-msgctxt "curve-type"
-msgid "Freehand"
-msgstr "Слободном руком"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:56
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Value"
-msgstr "Вредност"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:57
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Red"
-msgstr "Црвена"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:58
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Green"
-msgstr "Зелена"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:59
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Blue"
-msgstr "Плава"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:60
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Alpha"
-msgstr "Алфа"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:61
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "RGB"
-msgstr "РГБ"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:113
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Normal"
-msgstr "Нормални"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:114
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Dissolve"
-msgstr "Утапање"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:115
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Behind"
-msgstr "Иза"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:116
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Multiply"
-msgstr "Множење"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:117
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Screen"
-msgstr "Екрански"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:118
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Overlay"
-msgstr "Преклапање"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:119
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Difference"
-msgstr "Разлика"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:120
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Addition"
-msgstr "Додавање"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:121
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Subtract"
-msgstr "Одузимање"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:122
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Darken only"
-msgstr "Само тамно"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:123
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Lighten only"
-msgstr "Само светло"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:124
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Hue"
-msgstr "Нијанса"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:125
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Saturation"
-msgstr "Засићеност"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:126
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Color"
-msgstr "Боја"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:127
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Value"
-msgstr "Вредност"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:128
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Divide"
-msgstr "Дељење"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:129
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Dodge"
-msgstr "Смицање"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:130
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Burn"
-msgstr "Спаљивање"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:131
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Hard light"
-msgstr "Јако светло"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:132
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Soft light"
-msgstr "Слабо светло"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:133
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Grain extract"
-msgstr "Извлачење зрна"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:134
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Grain merge"
-msgstr "Спајање зрна"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:135
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Color erase"
-msgstr "Брисање боје"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:136
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Erase"
-msgstr "Брисање"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:137
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Replace"
-msgstr "Замена"
-
-#: ../app/base/base-enums.c:138
-msgctxt "layer-mode-effects"
-msgid "Anti erase"
-msgstr "Контра брисање"
-
-#: ../app/base/tile-swap.c:710
+msgid "When enabled, GIMP is in a single-window mode."
+msgstr "Када је укључено сви делови Гимпа су смештени у један прозор."
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:139
+msgctxt "windows-tabs-position-action"
+msgid "_Top"
+msgstr "На _врху"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:140
+msgctxt "windows-tabs-position-action"
+msgid "Position the tabs on the top"
+msgstr "Поставља картице на врху приказа слике"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:144
+msgctxt "windows-tabs-position-action"
+msgid "_Bottom"
+msgstr "На _дну"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:145
+msgctxt "windows-tabs-position-action"
+msgid "Position the tabs on the bottom"
+msgstr "Поставља картице у дну приказа слике"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:149
+msgctxt "windows-tabs-position-action"
+msgid "_Left"
+msgstr "_Лево"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:150
+msgctxt "windows-tabs-position-action"
+msgid "Position the tabs on the left"
+msgstr "Поставља картице лево од приказа слике"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:154
+msgctxt "windows-tabs-position-action"
+msgid "_Right"
+msgstr "Д_есно"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:155
+msgctxt "windows-tabs-position-action"
+msgid "Position the tabs on the right"
+msgstr "Поставља картице десно од приказа слике"
+
+#: ../app/actions/windows-commands.c:183
 msgid ""
-"Unable to open swap file. GIMP has run out of memory and cannot use the swap "
-"file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
-"using different filenames, restart GIMP and check the location of the swap "
-"directory in your Preferences."
+"The chosen recent dock contains a toolbox. Please close the currently open "
+"toolbox and try again."
 msgstr ""
-"Не могу да отворим датотеку за размену. Гимпу је понестало меморије а не "
-"може да користи датотеку размене. Неки делови ваших слика могу бити "
-"оштећени. Покушајте да сачувате ваш рад под другим именом, поново покрените "
-"Гимп, и проверите путању директоријума за размену у вашим поставкама."
-
-#: ../app/base/tile-swap.c:725
-#, c-format
-msgid "Failed to resize swap file: %s"
-msgstr "Не могу да променим величину датотеке за размену: %s"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:24
 msgctxt "cursor-mode"
@@ -5924,7 +6566,7 @@ msgstr "Произвољна боја"
 #: ../app/config/config-enums.c:88
 msgctxt "space-bar-action"
 msgid "No action"
-msgstr "Без акције"
+msgstr "Без радње"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:89
 msgctxt "space-bar-action"
@@ -5934,7 +6576,7 @@ msgstr "Општи поглед"
 #: ../app/config/config-enums.c:90
 msgctxt "space-bar-action"
 msgid "Switch to Move tool"
-msgstr "Пребаци се на алат „Помери“"
+msgstr "Пребаците на алат премештања"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:118
 msgctxt "zoom-quality"
@@ -5949,12 +6591,12 @@ msgstr "Висок"
 #: ../app/config/config-enums.c:147
 msgctxt "help-browser-type"
 msgid "GIMP help browser"
-msgstr "Претраживач Гимпове помоћи"
+msgstr "Прегледник Гимпове помоћи"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:148
 msgctxt "help-browser-type"
 msgid "Web browser"
-msgstr "Читач веба"
+msgstr "Веб прегледник"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:177
 msgctxt "window-hint"
@@ -5964,7 +6606,7 @@ msgstr "Обичан прозор"
 #: ../app/config/config-enums.c:178
 msgctxt "window-hint"
 msgid "Utility window"
-msgstr "Помоћни прозор"
+msgstr "Прозор помагала"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:179
 msgctxt "window-hint"
@@ -5992,27 +6634,51 @@ msgctxt "handedness"
 msgid "Right-handed"
 msgstr "За дешњаке"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:67 ../app/core/gimpbrushgenerated-save.c:62
-#: ../app/core/gimpcurve-save.c:52 ../app/core/gimpgradient-save.c:50
-#: ../app/core/gimpgradient-save.c:144 ../app/core/gimppalette-save.c:56
-#: ../app/gui/themes.c:243 ../app/tools/gimpcurvestool.c:702
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:800 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:81
-#: ../app/xcf/xcf.c:422
+#: ../app/config/config-enums.c:267
+msgctxt "position"
+msgid "Top"
+msgstr ""
+
+#: ../app/config/config-enums.c:268
+msgctxt "position"
+msgid "Bottom"
+msgstr ""
+
+#: ../app/config/config-enums.c:269
+msgctxt "position"
+msgid "Left"
+msgstr ""
+
+#: ../app/config/config-enums.c:270
+msgctxt "position"
+msgid "Right"
+msgstr "Десно"
+
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:82
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
-msgstr "Не могу да отворим „%s“ за упис: %s"
+msgstr "Не могу да отворим „%s“ за писање: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:78 ../app/config/gimpconfig-file.c:101
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:116
+#, c-format
+msgid "Error parsing '%%s': line longer than %s characters."
+msgstr ""
+
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:152 ../app/config/gimpconfig-file.c:196
+#: ../app/core/gimp-tags.c:144 ../app/gui/themes.c:324
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:235
 #, c-format
 msgid "Error writing '%s': %s"
-msgstr "Грешка при упису у „%s“: %s"
+msgstr "Грешка писања „%s“: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:89
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:182 ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:369
+#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:267
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:184
 #, c-format
 msgid "Error reading '%s': %s"
-msgstr "Грешка при читању „%s“: %s"
+msgstr "Грешка читања „%s“: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:131
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:232
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error parsing your '%s' file. Default values will be used. A "
@@ -6031,46 +6697,42 @@ msgid ""
 "receives the focus. This is useful for window managers using \"click to focus"
 "\"."
 msgstr ""
-"Уколико је укључено, слика ће постати активна када њен прозор буде "
-"фокусиран. Ово је корисно за управљаче прозорима који користи „клик за "
-"фокус“."
+"Када је укључено, слика ће постати текућа када њен прозор буде у првом "
+"плану. Ово је корисно за управнике прозора који користе „клик за фокус“."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:23 ../app/config/gimprc-blurbs.h:28
 msgid "Sets the dynamics search path."
-msgstr "Поставља путању из које се претражују динамике."
+msgstr "Подесите путању из које се претражују динамике."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:33
 msgid ""
 "Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
 "color."
 msgstr ""
-"Подешава боју подлоге платна ако је омогућен режим за бирање боје подлоге."
+"Подесите боју подлоге платна ако је укључен режим за бирање произвољне боје "
+"подлоге."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:37
 msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
-msgstr "Одређује како ће бити исцртана област око слике."
+msgstr "Одредите како ће бити исцртана област око слике."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:43
 msgid "How to handle embedded color profiles when opening a file."
 msgstr "Начин управљања угњежденим профилима боја при отварању датотеке."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:46
-msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
-msgstr "Затражи потврду пре затварања слике која није сачувана."
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:49
 msgid "Sets the pixel format to use for mouse pointers."
-msgstr "Одређује облик тачака за показиваче миша."
+msgstr "Подесите запис пиксела за показиваче миша."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:52
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:49
 msgid "Sets the type of mouse pointers to use."
-msgstr "Одређује врсту показивача миша."
+msgstr "Подесите врсту показивача миша."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:55
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:52
 msgid "Sets the handedness for cursor positioning."
-msgstr "Поставља смер стрелице показивача за леворуке или десноруке."
+msgstr "Подесите смер стрелице показивача за леворуке или десноруке."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:58
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:55
 msgid ""
 "Context-dependent mouse pointers are helpful. They are enabled by default. "
 "However, they require overhead that you may want to do without."
@@ -6079,20 +6741,20 @@ msgstr ""
 "Подразумевано су укључени. Ипак, повећавају захтевност што вам можда неће "
 "одговарати."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:74
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:71
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
 "pixel on the screen."
 msgstr ""
-"Када је укључено, осигураће да свака тачка слике буде уцртана на тачку "
-"екрана."
+"Када је укључено, ово ће осигурати да сваки пиксел слике буде уцртан на "
+"један пиксел екрана."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:96
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:93
 msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
 msgstr ""
-"Ово је растојање у тачкама на којем се користи пријањање уз вођице и мрежу."
+"Ово је растојање у пикселима на којем се користи пријањање уз вођице и мрежу."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:112
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:109
 msgid ""
 "Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
 "algorithm. The seed fill starts at the initially selected pixel and "
@@ -6100,12 +6762,12 @@ msgid ""
 "the original is greater than a specified threshold. This value represents "
 "the default threshold."
 msgstr ""
-"Алати као што су нејасно-означавање и попуњавање бојом траже целине према "
+"Алати као што су нејасно-означавање и кантица налазе подручја према "
 "алгоритму попуњавања основе. Основа почиње од прве изабране тачке и наставља "
 "даље у свим правцима док разлика боје нове тачке у односу на прву не буде "
-"већа од изабраног прага. Ова вредност представља подразумевани праг."
+"већа од изабраног прага. Ова вредност представља основну осетљивост."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:125
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:122
 msgid ""
 "The window type hint that is set on dock windows and the toolbox window. "
 "This may affect the way your window manager decorates and handles these "
@@ -6114,64 +6776,66 @@ msgstr ""
 "Ознака врсте прозора која се поставља на прикачене прозоре. Ово може утицати "
 "на то како ваш управљач прозорима исцртава и поставља прикачене прозоре."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:154
 msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
-msgstr "Када је укључено, користи изабрану четкицу у свим алатима."
+msgstr "Када је укључено, изабрана четкица ће бити коришћена у свим алатима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:160
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
 msgid "When enabled, the selected dynamics will be used for all tools."
-msgstr "Када је укључено, користи изабрану динамику цртања у свим алатима."
+msgstr "Када је укључено, изабране динамике ће бити коришћене у свим алатима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:163
 msgid "When enabled, the selected gradient will be used for all tools."
-msgstr "Када је укључено, користи изабрани прелив у свим алатима."
+msgstr "Када је укључено, изабрани прелив ће бити коришћен у свим алатима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:169
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
 msgid "When enabled, the selected pattern will be used for all tools."
-msgstr "Када је укључено, користи изабрану мустру у свим алатима."
+msgstr "Када је укључено, изабрана шара ће бити коришћена у свим алатима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:183
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:180
 msgid "Sets the browser used by the help system."
-msgstr "Одређује коришћење веб читач у систему за помоћ."
+msgstr "Подесите који ће прегледник бити коришћен системом помоћи."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:191
 msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
-msgstr "Одређује текст приказан у статусној линији прозора са сликом."
+msgstr "Подесите текст за приказивање у траци стања прозора са сликом."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
 msgid "Sets the text to appear in image window titles."
-msgstr "Одређује текст приказан у наслову прозора са сликом."
+msgstr "Подесите текст за приказивање у наслову прозора са сликом."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:200
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
 "is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
 msgstr ""
-"Када је укључено, ово осигурава да цела слика буде видљива при отварању "
+"Када је укључено, ово ће осигурати да цела слика буде видљива након отварања "
 "датотеке, у супротном приказује слику у размери 1:1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:204
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:201
 msgid ""
 "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
-msgstr "Поставља ниво интерполације код увећања и других трансформација."
+msgstr ""
+"Подесите ниво уметања коришћеног за промену размере и друге преображаје."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:208
 msgid "Specifies the language to use for the user interface."
-msgstr "Одређује језик за сучеље Гимпа."
+msgstr "Одредите језик за корисничко сучеље Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
-msgstr "Одређује број скоро отвараних слика у менију „Датотека“."
+msgstr ""
+"Колико недавно отворених назива датотека слике задржати у изборнику датотеке."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:217
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
 msgid ""
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
 msgstr ""
-"Брзина марширајућих мрава у границама изабране површине. Ова вредност је у "
+"Брзина марширајућих мрава у границама изабране површине. Ова вредност је у "
 "милисекундама (мање времена показује брже марширање)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:221
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:218
 msgid ""
 "GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
 "take more memory than the size specified here."
@@ -6179,47 +6843,47 @@ msgstr ""
 "Гимп ће упозорити корисника ако покуша да направи слику која би узела више "
 "меморије од величине која је одређена овде."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:231
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:228
 msgid ""
 "Sets the monitor's horizontal resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
 "resolution information."
 msgstr ""
-"Поставља водоравну резолуцију монитора, као број тачака по инчу. Ако је "
+"Подесите водоравну резолуцију монитора, као број пиксела по инчу. Ако је "
 "постављено на 0, од Икс сервера се захтевају подаци и о водоравној и о "
 "усправној резолуцији."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:236
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:233
 msgid ""
 "Sets the monitor's vertical resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
 "resolution information."
 msgstr ""
-"Поставља усправну резолуцију монитора, као број тачака по инчу. Ако је "
+"Подесите усправну резолуцију монитора, као број пиксела по инчу. Ако је "
 "постављено на 0, од Икс сервера се захтевају подаци и о водоравној и о "
 "усправној резолуцији."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:241
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:238
 msgid ""
 "If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
 "used to be the default behaviour in older versions."
 msgstr ""
-"Уколико је укључено, алат за премештање ће активирати уређени слој или "
-"путању. Ово је било подразумевано понашање у старијим издањима."
+"Ако је укључено, алат за премештање ће активирати уређени слој или путању. "
+"Ово је било подразумевано понашање у старијим издањима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:245
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:242
 msgid ""
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
 msgstr ""
-"Подешава величину навигационог приказа доступног у доњем десном углу прозора "
-"слике."
+"Подесите величину приказа навигације која је доступна у доњем десном углу "
+"прозора са сликом."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:249
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:246
 msgid "Sets how many processors GIMP should try to use simultaneously."
-msgstr "Одређује број истовремено коришћених процесора у Гимпу."
+msgstr "Подесите колико процесора Гимп треба да покуша да користи истовремено."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:262
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:259
 msgid ""
 "When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
 "each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
@@ -6227,77 +6891,83 @@ msgid ""
 "Conversely, on some X servers enabling this option results in faster "
 "painting."
 msgstr ""
-"Када је укључено, X сервер ће на сваки покрет бити упитан за тренутни "
+"Када је укључено, X сервер ће при сваком покрету бити упитан за тренутни "
 "положај миша, радије него да се ослања на наговештај положаја. Ово значи да "
-"ће цртање великим четкицама бити прецизније, али могуће и спорије. Да ствар "
+"ће цртање великим четкицама бити тачније, али могуће и спорије. Да ствар "
 "буде чуднија, на неким X серверима укључивање ове опције ће резултирати "
 "бржим цртањем."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:278
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:275
 msgid ""
 "Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
 "the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
 "down when working with large images."
 msgstr ""
-"Одређује да ли да Гимп прави прегледе слојева и канала. Прегледи у прозорима "
-"за слојеве и канале су корисни, али могу да успоре ствари кад се ради са "
-"великим сликама."
+"Подесите да ли Гимп треба да прави прегледе слојева и канала. Прегледи у "
+"прозорима за слојеве и канале су корисни, али могу да успоре ствари кад се "
+"ради са великим сликама."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:283
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:280
 msgid ""
 "Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
 "dialogs."
 msgstr ""
-"Подешава подразумевану величину прегледа за слојеве и канале у новим "
-"прозорчићима."
+"Подесите основну величину прегледа за слојеве и канале у новим прозорчићима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:287
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:284
 msgid "Sets the default quick mask color."
-msgstr "Одређује подразумевану боју брзе маске."
+msgstr "Подесите основну боју брзе маске."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:290
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:287
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
 "physical image size changes."
 msgstr ""
-"Ако је укључено, прозор са сликом ће аутоматски променити сопствену величину "
-"кад год се физичка величина слике промени."
+"Када је укључено, прозор са сликом ће сам променити сопствену величину кад "
+"год се физичка величина слике промени."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:294
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:291
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
 "into and out of images."
 msgstr ""
-"Када је укључено, прозор са сликом ће аутоматски променити сопствену "
-"величину, када се слика увећа."
+"Када је укључено, прозор са сликом ће сам променити сопствену величину, када "
+"се слика увећа/умањује."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:298
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:295
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr ""
-"Да ли да Гимп приликом подизања покуша опоравак последње сачуване сесије."
+"Пустите да Гимп покуша опоравак последње сачуване сесије приликом сваког "
+"покретања."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:301
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:298
+msgid ""
+"When enabled, GIMP will try to restore windows on the monitor they were open "
+"before. When disabled, windows will appear on the currently used monitor."
+msgstr ""
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:303
 msgid ""
 "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
-msgstr "Запамти текућу алатку, мустру, боју и четкицу у Гимп сесијама."
+msgstr "Запамтите текући алат, шару, боју и четкицу у Гимповим сесијама."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:305
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:307
 msgid ""
 "Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
 "Documents list."
 msgstr ""
-"Задржи трајни запис свих отвараних и сачуваних датотека у списку са "
-"скорашњим документима"
+"Задржите трајни запис свих отвараних и сачуваних датотека у списку скорашњих "
+"докумената."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:309
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:311
 msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
-msgstr "Сачувај положај и величину главних прозора при затварању Гимпа."
+msgstr "Сачувајте положај и величину главних прозорчића при затварању Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:312
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:314
 msgid "Save the tool options when GIMP exits."
-msgstr "Сачувај пречице са тастатуре при затварању Гимпа."
+msgstr "Сачувајте пречице тастатуре при затварању Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:318
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:320
 msgid ""
 "When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
 "outline."
@@ -6305,114 +6975,126 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, сви алати за цртање приказују умањени приказ контуре "
 "тренутне четкице."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:322
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
 msgid ""
 "When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
 "related help page. Without this button, the help page can still be reached "
 "by pressing F1."
 msgstr ""
 "Када је укључено, у прозорчићима се приказује дугме за добијање одговарајуће "
-"странице помоћи. Без овог дугмета до помоћи се може доћи притиском на F1. "
+"странице помоћи. Без овог дугмета до помоћи се може доћи притиском на Ф1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:327
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:329
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
 "paint tool."
 msgstr ""
-"Када је укључено, курзор ће бити приказан преко слике при употреби алата за "
-"цртање."
+"Када је укључено, показивач миша ће бити приказан преко слике при употреби "
+"алата за цртање."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:331
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:333
 msgid ""
 "When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Menubar\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, линија са менијима је подразумевано видљива. Ово се може "
-"изменити ставком „Преглед->Прикажи линију са менијима“."
+"Када је укључено, трака изборника је по основи видљива. Ово се може изменити "
+"ставком „Преглед—>Прикажи траку изборника“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:335
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:337
 msgid ""
 "When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Rulers\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, лењири су подразумевано видљиви. Ово се може изменити "
-"ставком „Преглед->Прикажи лењире“."
+"Када је укључено, лењири су по основи видљиви. Ово се може изменити ставком "
+"„Преглед—>Прикажи лењире“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:339
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:341
 msgid ""
 "When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, линије са клизачем су подразумевано видљиве. Ово се може "
-"изменити из ставке „Преглед->Прикажи линије са клизачем“."
+"Када је укључено, клизачи су по основи видљиви. Ово се може изменити ставком "
+"„Преглед—>Прикажи клизаче“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:343
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:345
 msgid ""
 "When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Statusbar\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, статусна линија је подразумевано видљива. Ово се такође "
-"може изменити ставком „Преглед->Прикажи статусну линију“."
+"Када је укључено, трака стања је по основи видљива. Ово се такође може "
+"изменити ставком „Преглед—>Прикажи траку стања“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:347
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:349
 msgid ""
 "When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Selection\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, избор је подразумевано видљив. Ово се може изменити "
-"ставком „Преглед->Прикажи избор“."
+"Када је укључено, избор је по основи видљив. Ово се може изменити ставком "
+"„Преглед—>Прикажи избор“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:353
 msgid ""
 "When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, границе слоја се подразумевано приказују. Ово се може "
-"изменити ставком „Преглед->Прикажи границе слоја“."
+"Када је укључено, границе слоја се по основи приказују. Ово се може изменити "
+"ставком „Преглед—>Прикажи границе слоја“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:357
 msgid ""
 "When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Guides\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, вођице су подразумевано видљиве. Ово се може изменити "
-"ставком „Преглед->Прикажи вођице“."
+"Када је укључено, вођице су по основи видљиве. Ово се може изменити ставком "
+"„Преглед—>Прикажи вођице“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:359
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:361
 msgid ""
 "When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
 "the \"View->Show Grid\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, мрежа је подразумевано видљива. Ово се може изменити "
-"ставком „Преглед->Прикажи мрежу“."
+"Када је укључено, мрежа је по основи видљива. Ово се може изменити ставком "
+"„Преглед—>Прикажи мрежу“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:363
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:365
 msgid ""
 "When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
 msgstr ""
-"Када је укључено, референтне тачке су подразумевано видљиве. Ово се може "
-"изменити ставком „Преглед->Прикажи референтне тачке“."
+"Када је укључено, тачке узорка су по основи видљиве. Ово се може изменити "
+"ставком „Преглед—>Прикажи тачке узорка“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:367
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:369
 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
-msgstr "Прикажи натпис са објашњењем када курзор прекрије ставку."
+msgstr "Приказује облачић објашњења када курзор лебди над ставком."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:370
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:372
 msgid "Use GIMP in a single-window mode."
-msgstr "Користи Гимпов режим у једном прозору."
+msgstr "Користите Гимп у режиму једног прозора."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:375
 msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
-msgstr "Сакрива све прозорчиће, остављајући само прозор са сликом."
+msgstr "Сакријте луке и друге прозоре, остављајући само прозоре слике."
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:378
+msgid "Enable the N-Point Deformation tool."
+msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:376
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:381
+msgid "Enable the Handle Transform tool."
+msgstr ""
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:384
+msgid "Enable the MyPaint Brush tool."
+msgstr ""
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:387
 msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
 msgstr ""
-"Радња за извршење када је у прозору са сликом притиснута размакница на "
+"Радња за извршавање када је у прозору са сликом притиснута размакница на "
 "тастатури."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:379
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:390
 msgid ""
 "Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
 "scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
@@ -6421,59 +7103,59 @@ msgid ""
 "file is created on a folder that is mounted over NFS. For these reasons, it "
 "may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
 msgstr ""
-"Подешава локацију датотеке за размену. Гимп за руковање меморијом користи "
+"Подесите локацију датотеке за размену. Гимп за руковање меморијом користи "
 "шему засновану на делићима. Датотека за размену се користи за брзу и лаку "
-"размену делића на диск и назад. Будите свесни да привремена датотека може "
-"лако постати врло велика ако се Гимп користи са великим сликама. Такође, "
-"ствари могу постати ужасно споре ако је привремена датотека направљена у "
+"размену делића на диск и назад. Знајте да привремена датотека може лако "
+"постати врло велика ако се Гимп користи са великим сликама. Такође, ствари "
+"могу постати ужасно споре ако је привремена датотека направљена у "
 "директоријуму који је монтиран преко мреже. Из тих разлога, пожељно је да "
 "привремену датотеку сместите у „/tmp“."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:388
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:399
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
-msgstr "Када је укључено, менији могу бити растављени."
+msgstr "Када је укључено, изборници могу бити откинути."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:391
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:402
 msgid ""
 "When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
 "key combination while the menu item is highlighted."
 msgstr ""
-"Када је укључено, можете у лету мењати пречице са тастатуре притиском на "
-"комбинацију тастера када је изабрана ставка менија."
+"Када је укључено, можете у лету мењати пречице тастатуре притиском на "
+"комбинацију тастера када је изабрана ставка изборника."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:395
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
 msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
-msgstr "Сачувај пречице са тастатуре при затварању Гимпа."
+msgstr "Сачувајте измењене пречице тастатуре при затварању Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:398
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:409
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
-msgstr "Учитај сачуване пречице са тастатуре при сваком покретању Гимпа."
+msgstr "Вратите сачуване пречице тастатуре при сваком покретању Гимпа."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:401
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:412
 msgid ""
 "Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
 "course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
 "files are likely to remain, so it is best if this folder not be one that is "
 "shared by other users."
 msgstr ""
-"Подешава директоријум за привремене датотеке. Датотеке ће се појављивати "
+"Подесите директоријум за привремени смештај. Датотеке ће се појављивати "
 "током рада у Гимпу. Већина датотека ће нестати када се Гимп затвори, али "
-"неке датотеке ће вероватно остати, па је најбоље да ово не буде директоријум "
+"неке датотеке ће вероватно остати, те је најбоље да ово не буде директоријум "
 "који делите са другим корисницима."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:413
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:424
 msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
-msgstr "Поставља величину умањеног приказа у прозорчету за отварање датотека."
+msgstr "Подесите величину умањеног приказа у прозорчету за отварање датотека."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:416
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:427
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
 msgstr ""
-"Умањени приказ у прозорчету за отварање ће бити увек приказан ако је "
-"датотека мања од овде постављене величине."
+"Умањени приказ у прозорчету за отварање ће бити увек освежен ако је датотека "
+"мања од овде постављене величине."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:420
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:431
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
@@ -6481,940 +7163,1087 @@ msgid ""
 "you may want to set this to a higher value."
 msgstr ""
 "Када количина података о слици прекорачи ово ограничење, Гимп ће почети да "
-"користи датотеке за размену делића на диску. На тај начин обрада је спор али "
-"омогућава рад са сликама које не би другачије стале у меморију. Уколико "
+"користи датотеке за размену делића на диску. На тај начин обрада је спора "
+"али омогућава рад са сликама које не би другачије стале у меморију. Уколико "
 "имате пуно рам меморије боље је да поставите већу вредност."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:426
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:437
 msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr "Приказује текућу боју четкице и позадине у алатници."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:429
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:440
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
-msgstr "Приказује активну четкицу, мустру и прелив у алатници."
+msgstr "Приказује тренутно изабрану четкицу, шару и прелив у алатници."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:432
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:443
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
 msgstr "Приказује текућу слику у алатници."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:438
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:449
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
-msgstr "Подешава начин приказивања провидности у сликама."
+msgstr "Подесите начин приказивања провидности у сликама."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:441
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
-msgstr "Подешава величину „шаховске табле“ која приказује провидност."
+msgstr "Подесите величину „шаховске табле“ која приказује провидност."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:444
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:455
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
 msgstr ""
-"Када је укључено, Гимп неће сачувати слику ако није мењана од последњег "
-"отварања."
+"Када је укључено, Гимп неће сачувати слику ако није измењена од када је "
+"отворена."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:448
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
 msgstr ""
-"Подешава минимални број операција које могу бити опозване. Више нивоа за "
-"опозив су доступни све док се не достигне граница за број поништавања."
+"Подесите најмањи број радњи које могу бити опозване. Више нивоа опозивања је "
+"доступно све док се не достигне граница за број поништавања."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:463
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
 "as configured can be undone."
 msgstr ""
-"Подешава горњу границу количине меморије по слици која може бити коришћена "
-"за чување операција за опозивање. Независно од овог подешавања, може се "
-"опозвати највише онолико операција колико је подешено."
+"Подесите горњу границу количине меморије која се користи по слици за чување "
+"радњи у спремнику опозивања. Независно од овог подешавања, може се опозвати "
+"највише онолико радњи колико је подешено."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:457
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:468
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
-msgstr "Поставља величину прегледа у историјату операција."
+msgstr "Подесите величину прегледа у историјату опозивања."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:460
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:471
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
-msgstr "Када је укључено, притискањем на F1 отварате упутство за употребу."
+msgstr "Када је укључено, притисак на Ф1 ће отворити прегледника помоћи."
 
-#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:135 ../app/core/gimp-modules.c:136
-#: ../app/core/gimp-units.c:167 ../app/gui/session.c:286
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:212
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:474
+msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
+msgstr "Када је укључено користи ОпенЦЛ за неке радње."
+
+#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:136 ../app/core/gimp-modules.c:135
+#: ../app/core/gimp-units.c:168 ../app/gui/session.c:292
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:241
 msgid "fatal parse error"
-msgstr "кобна грешка при раздвајању"
+msgstr "кобна грешка обраде"
 
-#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:163
+#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:164
 #, c-format
 msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
-msgstr "вредност за израз %s није исправна УТФ-8 реч"
+msgstr "вредност за израз „%s“ није исправна УТФ-8 ниска"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:54
+#: ../app/core/core-enums.c:89
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "None"
 msgstr "Ништа"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:55
+#: ../app/core/core-enums.c:90
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "Floyd-Steinberg (normal)"
-msgstr "Флојд-Штајнберг (нормално)"
+msgstr "Флојд-Штајнберг (обично)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:56
+#: ../app/core/core-enums.c:91
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "Floyd-Steinberg (reduced color bleeding)"
 msgstr "Флојд-Штајнберг (смањено отицање боја)"
 
 # Положено?
-#: ../app/core/core-enums.c:57
+#: ../app/core/core-enums.c:92
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "Positioned"
-msgstr "Позиционирано"
+msgstr "Положајно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:87
-msgctxt "convert-palette-type"
-msgid "Generate optimum palette"
-msgstr "Састави најбољу палету"
+#: ../app/core/core-enums.c:151
+msgctxt "curve-type"
+msgid "Smooth"
+msgstr "Ублажено"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:88
-msgctxt "convert-palette-type"
-msgid "Use web-optimized palette"
-msgstr "Користи палету прилагођену за веб"
+#: ../app/core/core-enums.c:152
+msgctxt "curve-type"
+msgid "Freehand"
+msgstr "Слободном руком"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:89
-msgctxt "convert-palette-type"
-msgid "Use black and white (1-bit) palette"
-msgstr "Користи црно-белу (1-битну) палету"
+#: ../app/core/core-enums.c:229
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Value"
+msgstr "Вредност"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:90
-msgctxt "convert-palette-type"
-msgid "Use custom palette"
-msgstr "Користи произвољну палету"
+#: ../app/core/core-enums.c:230
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Red"
+msgstr "Црвена"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:231
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Green"
+msgstr "Зелена"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:232
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Blue"
+msgstr "Плава"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:233
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Alpha"
+msgstr "Провидност"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:234
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "RGB"
+msgstr "РГБ"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:286
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Normal"
+msgstr "Обичан"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:287
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Dissolve"
+msgstr "Утапање"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:288
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Behind"
+msgstr "Иза"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:289
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Multiply"
+msgstr "Множење"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:290
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Screen"
+msgstr "Екрански"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:291
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Overlay"
+msgstr "Прекривање"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:292
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Difference"
+msgstr "Разлика"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:293
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Addition"
+msgstr "Додавање"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:294
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Subtract"
+msgstr "Одузимање"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:295
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Darken only"
+msgstr "Само тамно"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:296
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Lighten only"
+msgstr "Само светле"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:297
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Hue"
+msgstr "Нијанса"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:298
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Saturation"
+msgstr "Засићеност"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:299
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Color"
+msgstr "Боја"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:300
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Value"
+msgstr "Вредност"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:301
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Divide"
+msgstr "Дељење"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:302
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Dodge"
+msgstr "Смицање"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:303
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Burn"
+msgstr "Спаљивање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:216
+#: ../app/core/core-enums.c:304
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Hard light"
+msgstr "Јако светло"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:305
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Soft light"
+msgstr "Слабо светло"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:306
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Grain extract"
+msgstr "Извлачење зрна"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:307
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Grain merge"
+msgstr "Спајање зрна"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:308
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Color erase"
+msgstr "Брисање боје"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:309
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Erase"
+msgstr "Обришите"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:310
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Replace"
+msgstr "Замените"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:311
+msgctxt "layer-mode-effects"
+msgid "Anti erase"
+msgstr "Контра брисање"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:339
+msgctxt "matting-engine"
+msgid "Matting Global"
+msgstr ""
+
+#: ../app/core/core-enums.c:340
+msgctxt "matting-engine"
+msgid "Matting Levin"
+msgstr ""
+
+#: ../app/core/core-enums.c:425
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "First item"
 msgstr "Прва ставка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:217
+#: ../app/core/core-enums.c:426
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Image"
 msgstr "Слика"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:218
+#: ../app/core/core-enums.c:427
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Selection"
 msgstr "Избор"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:219
+#: ../app/core/core-enums.c:428
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active layer"
-msgstr "Активни слој"
+msgstr "Текући слој"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:220
+#: ../app/core/core-enums.c:429
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active channel"
-msgstr "Активни канал"
+msgstr "Текући канал"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:221
+#: ../app/core/core-enums.c:430
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active path"
-msgstr "Активна путања"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:253
-msgctxt "fill-type"
-msgid "Foreground color"
-msgstr "Боја четкице"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:254
-msgctxt "fill-type"
-msgid "Background color"
-msgstr "Боја позадине"
+msgstr "Текућа путања"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:255
-msgctxt "fill-type"
-msgid "White"
-msgstr "Бела"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:256
-msgctxt "fill-type"
-msgid "Transparency"
-msgstr "Провидност"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:257
-msgctxt "fill-type"
-msgid "Pattern"
-msgstr "Мустра"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:258
-msgctxt "fill-type"
-msgid "None"
-msgstr "Ништа"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:286
+#: ../app/core/core-enums.c:458
 msgctxt "fill-style"
 msgid "Solid color"
 msgstr "Једнобојно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:287
+#: ../app/core/core-enums.c:459
 msgctxt "fill-style"
 msgid "Pattern"
-msgstr "Мустра"
+msgstr "Шара"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:315
+#: ../app/core/core-enums.c:487
 msgctxt "stroke-method"
 msgid "Stroke line"
-msgstr "Исцртај линију"
+msgstr "Исцртајте линију"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:316
+#: ../app/core/core-enums.c:488
 msgctxt "stroke-method"
 msgid "Stroke with a paint tool"
-msgstr "Исцртај помоћу алата за цртање"
+msgstr "Исцртајте помоћу алата за цртање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:345
+#: ../app/core/core-enums.c:517
 msgctxt "join-style"
 msgid "Miter"
 msgstr "Угаоно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:346
+#: ../app/core/core-enums.c:518
 msgctxt "join-style"
 msgid "Round"
 msgstr "Заобљено"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:347
+#: ../app/core/core-enums.c:519
 msgctxt "join-style"
 msgid "Bevel"
 msgstr "Удубљено"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:376
+#: ../app/core/core-enums.c:548
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Butt"
 msgstr "Оштро"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:377
+#: ../app/core/core-enums.c:549
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Round"
 msgstr "Заобљено"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:378
+#: ../app/core/core-enums.c:550
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Square"
 msgstr "Квадратно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:415
+#: ../app/core/core-enums.c:587
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Custom"
 msgstr "Произвољно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:416
+#: ../app/core/core-enums.c:588
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Line"
 msgstr "Линија"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:417
+#: ../app/core/core-enums.c:589
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Long dashes"
 msgstr "Дуге цртице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:418
+#: ../app/core/core-enums.c:590
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Medium dashes"
 msgstr "Средње цртице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:419
+#: ../app/core/core-enums.c:591
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Short dashes"
 msgstr "Кратке цртице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:420
+#: ../app/core/core-enums.c:592
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Sparse dots"
 msgstr "Ретке тачке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:421
+#: ../app/core/core-enums.c:593
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Normal dots"
 msgstr "Обичне тачке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:422
+#: ../app/core/core-enums.c:594
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dense dots"
 msgstr "Густе тачке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:423
+#: ../app/core/core-enums.c:595
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Stipples"
 msgstr "Тачкасто"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:424
+#: ../app/core/core-enums.c:596
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot"
-msgstr "Црта,тачка"
+msgstr "Црта, тачка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:425
+#: ../app/core/core-enums.c:597
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot, dot"
 msgstr "Црта, тачка, тачка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:454
-msgctxt "brush-generated-shape"
-msgid "Circle"
-msgstr "Круг"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:455
-msgctxt "brush-generated-shape"
-msgid "Square"
-msgstr "Квадрат"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:456
-msgctxt "brush-generated-shape"
-msgid "Diamond"
-msgstr "Ромбоид"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:485
-msgctxt "orientation-type"
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Водоравно"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:486
-msgctxt "orientation-type"
-msgid "Vertical"
-msgstr "Усправно"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:487
-msgctxt "orientation-type"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Непознато"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:518
+#: ../app/core/core-enums.c:628
 msgctxt "item-set"
 msgid "None"
 msgstr "Ништа"
 
 # bug: plural-forms
-#: ../app/core/core-enums.c:519
+#: ../app/core/core-enums.c:629
 msgctxt "item-set"
 msgid "All layers"
 msgstr "Сви слојеви"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:520
+#: ../app/core/core-enums.c:630
 msgctxt "item-set"
 msgid "Image-sized layers"
 msgstr "Слојеви величине слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:521
+#: ../app/core/core-enums.c:631
 msgctxt "item-set"
 msgid "All visible layers"
 msgstr "Сви видљиви слојеви"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:522
+#: ../app/core/core-enums.c:632
 msgctxt "item-set"
 msgid "All linked layers"
 msgstr "Сви везани слојеви"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:588
+#: ../app/core/core-enums.c:667
 msgctxt "view-size"
 msgid "Tiny"
 msgstr "Мало"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:589
+#: ../app/core/core-enums.c:668
 msgctxt "view-size"
 msgid "Very small"
 msgstr "Врло мало"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:590
+#: ../app/core/core-enums.c:669
 msgctxt "view-size"
 msgid "Small"
 msgstr "Мало"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:591
+#: ../app/core/core-enums.c:670
 msgctxt "view-size"
 msgid "Medium"
 msgstr "Средње"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:592
+#: ../app/core/core-enums.c:671
 msgctxt "view-size"
 msgid "Large"
 msgstr "Велико"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:593
+#: ../app/core/core-enums.c:672
 msgctxt "view-size"
 msgid "Very large"
 msgstr "Врло велико"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:594
+#: ../app/core/core-enums.c:673
 msgctxt "view-size"
 msgid "Huge"
 msgstr "Огромно"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:595
+#: ../app/core/core-enums.c:674
 msgctxt "view-size"
 msgid "Enormous"
-msgstr "Ненормално велико"
+msgstr "Превелико"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:596
+#: ../app/core/core-enums.c:675
 msgctxt "view-size"
 msgid "Gigantic"
 msgstr "Гигантско"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:624
+#: ../app/core/core-enums.c:703
 msgctxt "view-type"
 msgid "View as list"
-msgstr "У виду листе"
+msgstr "У виду списка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:625
+#: ../app/core/core-enums.c:704
 msgctxt "view-type"
 msgid "View as grid"
 msgstr "У виду палете"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:654
+#: ../app/core/core-enums.c:733
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "No thumbnails"
-msgstr "Без умањеног приказа"
+msgstr "Без умањених приказа"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:655
+#: ../app/core/core-enums.c:734
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Normal (128x128)"
-msgstr "Нормално (128х128)"
+msgstr "Обично (128х128)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:656
+#: ../app/core/core-enums.c:735
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Large (256x256)"
 msgstr "Велико (256x256)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:833
+#: ../app/core/core-enums.c:917
 msgctxt "undo-type"
 msgid "<<invalid>>"
 msgstr "<<неисправно>>"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:834
+#: ../app/core/core-enums.c:918
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale image"
 msgstr "Размера слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:835
+#: ../app/core/core-enums.c:919
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize image"
-msgstr "Промена величине слике"
+msgstr "Величина слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:836
+#: ../app/core/core-enums.c:920
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip image"
 msgstr "Извртање слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:837
+#: ../app/core/core-enums.c:921
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate image"
-msgstr "Ротација слике"
+msgstr "Ротирање слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:838
+#: ../app/core/core-enums.c:922
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Crop image"
-msgstr "Исецање слике"
+msgstr "Исецање слику"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:839
+#: ../app/core/core-enums.c:923
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert image"
 msgstr "Претварање слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:840
+#: ../app/core/core-enums.c:924
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove item"
 msgstr "Уклањање ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:841
+#: ../app/core/core-enums.c:925
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge layers"
 msgstr "Спајање слојева"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:842
+#: ../app/core/core-enums.c:926
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge paths"
 msgstr "Спајање путања"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:843
+#: ../app/core/core-enums.c:927
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Брза маска"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:844 ../app/core/core-enums.c:874
-#: ../app/core/gimpimage-grid.c:63
+#: ../app/core/core-enums.c:928 ../app/core/core-enums.c:959
+#: ../app/core/gimpimage-grid.c:64
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grid"
 msgstr "Мрежа"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:845 ../app/core/core-enums.c:876
+#: ../app/core/core-enums.c:929 ../app/core/core-enums.c:962
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Guide"
 msgstr "Вођице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:846 ../app/core/core-enums.c:877
+#: ../app/core/core-enums.c:930 ../app/core/core-enums.c:963
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sample Point"
-msgstr "Референтна тачка"
+msgstr "Тачка узорка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:847 ../app/core/core-enums.c:878
+#: ../app/core/core-enums.c:931 ../app/core/core-enums.c:964
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel"
 msgstr "Слој/канал"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:848 ../app/core/core-enums.c:879
+#: ../app/core/core-enums.c:932 ../app/core/core-enums.c:965
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel modification"
 msgstr "Измена слоја/канала"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:849 ../app/core/core-enums.c:880
+#: ../app/core/core-enums.c:933 ../app/core/core-enums.c:966
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Selection mask"
 msgstr "Маска избора"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:850 ../app/core/core-enums.c:884
+#: ../app/core/core-enums.c:934 ../app/core/core-enums.c:970
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item visibility"
-msgstr "Видљивост предмета`"
+msgstr "Видљивост предмета"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:851 ../app/core/core-enums.c:885
+#: ../app/core/core-enums.c:935 ../app/core/core-enums.c:971
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Link/Unlink item"
-msgstr "Везивање/развезивање предмета"
+msgstr "Повезивање/развезивање ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:852
+#: ../app/core/core-enums.c:936
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item properties"
 msgstr "Својства предмета"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:853 ../app/core/core-enums.c:883
+#: ../app/core/core-enums.c:937 ../app/core/core-enums.c:969
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move item"
-msgstr "Премештање предмета"
+msgstr "Премештање ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:854
+#: ../app/core/core-enums.c:938
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale item"
-msgstr "Повећање или смањење предмета"
+msgstr "Размера слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:855
+#: ../app/core/core-enums.c:939
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize item"
-msgstr "Промена величине предмета"
+msgstr "Величина слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:856
+#: ../app/core/core-enums.c:940
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer"
 msgstr "Додавање слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:857 ../app/core/core-enums.c:896
+#: ../app/core/core-enums.c:941 ../app/core/core-enums.c:985
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer mask"
 msgstr "Додавање маске слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:858 ../app/core/core-enums.c:898
+#: ../app/core/core-enums.c:942 ../app/core/core-enums.c:987
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply layer mask"
 msgstr "Примена маске слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:859 ../app/core/core-enums.c:906
+#: ../app/core/core-enums.c:943 ../app/core/core-enums.c:995
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating selection to layer"
-msgstr "Претварање плутајућег избора у слој"
+msgstr "Плутајући избор у слој"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:860
+#: ../app/core/core-enums.c:944
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Float selection"
 msgstr "Плутајући избор"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:861
+#: ../app/core/core-enums.c:945
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor floating selection"
 msgstr "Усидравање плутајућег избора"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:862 ../app/core/gimp-edit.c:293
+#: ../app/core/core-enums.c:946 ../app/core/gimp-edit.c:286
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paste"
 msgstr "Убацивање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:863 ../app/core/gimp-edit.c:534
+#: ../app/core/core-enums.c:947 ../app/core/gimp-edit.c:594
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Cut"
 msgstr "Исецање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:864
+#: ../app/core/core-enums.c:948
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text"
 msgstr "Текст"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:865 ../app/core/core-enums.c:907
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:589
+#: ../app/core/core-enums.c:949 ../app/core/core-enums.c:996
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:636
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform"
-msgstr "Трансформација"
+msgstr "Преображај"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:866 ../app/core/core-enums.c:908
+#: ../app/core/core-enums.c:950 ../app/core/core-enums.c:997
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paint"
-msgstr "Цртање"
+msgstr "Сликање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:867 ../app/core/core-enums.c:911
+#: ../app/core/core-enums.c:951 ../app/core/core-enums.c:1000
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach parasite"
 msgstr "Прикачивање паразита"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:868 ../app/core/core-enums.c:912
+#: ../app/core/core-enums.c:952 ../app/core/core-enums.c:1001
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove parasite"
 msgstr "Уклањање паразита"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:869
+#: ../app/core/core-enums.c:953
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Import paths"
-msgstr "Увожење путања"
+msgstr "Уклањање путање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:870
+#: ../app/core/core-enums.c:954
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Plug-In"
-msgstr "Додатак"
+msgstr "Прикључак"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:871
+#: ../app/core/core-enums.c:955
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image type"
 msgstr "Врста слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:872
+#: ../app/core/core-enums.c:956
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Image precision"
+msgstr "Својства слике"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:957
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image size"
 msgstr "Величина слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:873
+#: ../app/core/core-enums.c:958
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image resolution change"
 msgstr "Промена резолуције слике"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:875
+#: ../app/core/core-enums.c:960
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Change metadata"
+msgstr "Промена јединице слике"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:961
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change indexed palette"
 msgstr "Промена индексиране палете"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:881
+#: ../app/core/core-enums.c:967
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder item"
-msgstr "Премештање ставке"
+msgstr "Промена редоследа ставке"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:882
+#: ../app/core/core-enums.c:968
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename item"
-msgstr "Преименовање ставке"
+msgstr "Промена назива ставке"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:972
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Lock/Unlock content"
+msgstr "Закључавање/откључавање садржаја"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:973
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Lock/Unlock position"
+msgstr "Закључавање/откључавање позиције"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:886
+#: ../app/core/core-enums.c:974
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New layer"
 msgstr "Нови слој"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:887
+#: ../app/core/core-enums.c:975
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer"
 msgstr "Брисање слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:888
+#: ../app/core/core-enums.c:976
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer mode"
-msgstr "Постављање режима слоја"
+msgstr "Подешавање режима слоја"
 
 # постављањем непровидности постављамо и провидност
-#: ../app/core/core-enums.c:889
+#: ../app/core/core-enums.c:977
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer opacity"
-msgstr "Постављање провидности слоја"
+msgstr "Подешавање провидности слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:890
+#: ../app/core/core-enums.c:978
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock alpha channel"
-msgstr "Откључавање/закључавање алфа канала"
+msgstr "Закључавање/откључавање канала провидности"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:891
+#: ../app/core/core-enums.c:979
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Suspend group layer resize"
-msgstr "Забрана промене величине групе слојева"
+msgstr "Престанак промене величине групе слојева"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:892
+#: ../app/core/core-enums.c:980
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resume group layer resize"
-msgstr "Дозвола промене величине групе слојева"
+msgstr "Наставак промену величине групе слојева"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:893
+#: ../app/core/core-enums.c:981
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert group layer"
-msgstr "Претварање групе слојева"
+msgstr "Претварање слој групе"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:894
+#: ../app/core/core-enums.c:982
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer"
-msgstr "Слој са текстом"
+msgstr "Текстуални слој"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:895
+#: ../app/core/core-enums.c:983
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer modification"
-msgstr "Измена слоја са текстом"
+msgstr "Измена текстуалног слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:897
+#: ../app/core/core-enums.c:984
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert text layer"
+msgstr "Превођење текстуалног слоја"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:986
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer mask"
-msgstr "Уклањање маске слоја"
+msgstr "Брисање маске слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:899
+#: ../app/core/core-enums.c:988
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show layer mask"
-msgstr "Приказ маске слоја"
+msgstr "Приказивање маске слоја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:900
+#: ../app/core/core-enums.c:989
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New channel"
-msgstr "Додавање канал"
+msgstr "Нови канал"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:901
+#: ../app/core/core-enums.c:990
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete channel"
 msgstr "Брисање канала"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:902
+#: ../app/core/core-enums.c:991
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel color"
 msgstr "Боја канала"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:903
+#: ../app/core/core-enums.c:992
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New path"
-msgstr "Додавање путање"
+msgstr "Нова путања"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:904
+#: ../app/core/core-enums.c:993
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete path"
 msgstr "Брисање путање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:905
+#: ../app/core/core-enums.c:994
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Path modification"
 msgstr "Уређивање путање"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:909
+#: ../app/core/core-enums.c:998
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Ink"
 msgstr "Мастило"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:910
+#: ../app/core/core-enums.c:999
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select foreground"
 msgstr "Избор боје четкице"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:913
+#: ../app/core/core-enums.c:1002
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Not undoable"
 msgstr "Није поништиво"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1187
-msgctxt "select-criterion"
-msgid "Composite"
-msgstr "Композитно"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1188
-msgctxt "select-criterion"
-msgid "Red"
-msgstr "Црвене"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1189
-msgctxt "select-criterion"
-msgid "Green"
-msgstr "Зелене"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1190
-msgctxt "select-criterion"
-msgid "Blue"
-msgstr "Плаве"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1191
-msgctxt "select-criterion"
-msgid "Hue"
-msgstr "Нијансе"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1192
-msgctxt "select-criterion"
-msgid "Saturation"
-msgstr "Засићености"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1193
-msgctxt "select-criterion"
-msgid "Value"
-msgstr "Вредности"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1222
+#: ../app/core/core-enums.c:1115
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Message"
 msgstr "Порука"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1223
+#: ../app/core/core-enums.c:1116
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Warning"
 msgstr "Упозорење"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1224
+#: ../app/core/core-enums.c:1117
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1253
+#: ../app/core/core-enums.c:1146
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Ask what to do"
-msgstr "Питај за радњу"
+msgstr "Пита шта да ради"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1254
+#: ../app/core/core-enums.c:1147
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Keep embedded profile"
-msgstr "Чувај угњеждени профил"
+msgstr "Задржи угнеждени профил"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1255
+#: ../app/core/core-enums.c:1148
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Convert to RGB workspace"
-msgstr "Претвори у РГБ радни простор"
+msgstr "Претворите у РГБ радни простор"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1292
+#: ../app/core/core-enums.c:1185
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Opacity"
 msgstr "Непровидност"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1293
+#: ../app/core/core-enums.c:1186
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Size"
 msgstr "Величина"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1294
+#: ../app/core/core-enums.c:1187
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Angle"
 msgstr "Угао"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1295
+#: ../app/core/core-enums.c:1188
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Color"
 msgstr "Боја"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1296
+#: ../app/core/core-enums.c:1189
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Hardness"
 msgstr "Тврдоћа"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1297
+#: ../app/core/core-enums.c:1190
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Force"
-msgstr "Сила"
+msgstr "Притисак"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1298
+#: ../app/core/core-enums.c:1191
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Размера"
+msgstr "Однос размере"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1299
+#: ../app/core/core-enums.c:1192
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Spacing"
 msgstr "Размак"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1300
+#: ../app/core/core-enums.c:1193
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Rate"
-msgstr "Брзина"
+msgstr "Проток"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1301
+#: ../app/core/core-enums.c:1194
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Flow"
 msgstr "Проток"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1302
+#: ../app/core/core-enums.c:1195
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Jitter"
 msgstr "Померање"
 
-#: ../app/core/gimp-contexts.c:154 ../app/core/gimptooloptions.c:375
-#: ../app/gui/session.c:399 ../app/menus/menus.c:464
-#: ../app/widgets/gimpdevices.c:208
+#: ../app/core/core-enums.c:1223
+msgctxt "image-map-region"
+msgid "Use the selection as input"
+msgstr "Користи изабрано као улаз"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:1224
+msgctxt "image-map-region"
+msgid "Use the entire layer as input"
+msgstr "Користи цео слој за улаз"
+
+#: ../app/core/gimp.c:666
+msgid "Initialization"
+msgstr "Покретање"
+
+#. register all internal procedures
+#: ../app/core/gimp.c:770
+msgid "Internal Procedures"
+msgstr "Унутрашњи поступци"
+
+#. initialize the global parasite table
+#: ../app/core/gimp.c:1035
+msgid "Looking for data files"
+msgstr "Тражим датотеке са подацима"
+
+#: ../app/core/gimp.c:1035
+msgid "Parasites"
+msgstr "Паразити"
+
+#. initialize the list of gimp dynamics
+#: ../app/core/gimp.c:1044 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2617
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:220
+msgid "Dynamics"
+msgstr "Динамике"
+
+#. initialize the list of fonts
+#: ../app/core/gimp.c:1064
+msgid "Fonts (this may take a while)"
+msgstr "Слова (може потрајати)"
+
+#. initialize the module list
+#: ../app/core/gimp.c:1084 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2649
+msgid "Modules"
+msgstr "Модули"
+
+#. update tag cache
+#: ../app/core/gimp.c:1088
+msgid "Updating tag cache"
+msgstr "Ажурирам оставу ознака"
+
+#: ../app/core/gimp-contexts.c:153 ../app/core/gimptooloptions.c:370
+#: ../app/gui/session.c:427 ../app/menus/menus.c:459
+#: ../app/widgets/gimpdevices.c:201
 #, c-format
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
-msgstr "Није успело брисање „%s“: %s"
+msgstr "Нисам успео да обришем „%s“: %s"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:190 ../app/core/gimpimage-new.c:309
+#: ../app/core/gimp-edit.c:183 ../app/core/gimpimage-new.c:302
 msgid "Pasted Layer"
-msgstr "Пренесени слој"
+msgstr "Убачени слој"
 
 #: ../app/core/gimp-edit.c:420
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Clear"
-msgstr "Чишћење"
+msgstr "Очисти"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:439
+#: ../app/core/gimp-edit.c:448
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Foreground Color"
-msgstr "Попуна бојом четке"
+msgstr "Попуни бојом четкице"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:443
+#: ../app/core/gimp-edit.c:452
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Background Color"
-msgstr "Попуна бојом позадине"
+msgstr "Попуни бојом позадине"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:447
+#: ../app/core/gimp-edit.c:456
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with White"
-msgstr "Попуна белом бојом"
+msgstr "Попуни белом"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:451
+#: ../app/core/gimp-edit.c:460
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Transparency"
-msgstr "Попуна као провидно"
+msgstr "Попуни провидношћу"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:455
+#: ../app/core/gimp-edit.c:464
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Pattern"
-msgstr "Попуна мустром"
+msgstr "Попуни шаром"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:547
+#: ../app/core/gimp-edit.c:607
 msgid "Global Buffer"
-msgstr "Општи бафер"
+msgstr "Општа међумеморија"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:62
+#: ../app/core/gimp-gradients.c:63
 msgid "FG to BG (RGB)"
 msgstr "Боја четкице у боју позадине (РГБ)"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:70
+#: ../app/core/gimp-gradients.c:71
 msgid "FG to BG (Hardedge)"
-msgstr "Боја четке у боју позадине (тврда ивица)"
+msgstr "Боја четкице у боју позадине (тврда ивица)"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:87
+#: ../app/core/gimp-gradients.c:88
 msgid "FG to BG (HSV counter-clockwise)"
 msgstr "Боја четкице у боју позадине (ХСВ улево)"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:95
+#: ../app/core/gimp-gradients.c:96
 msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
 msgstr "Боја четкице у боју позадине (ХСВ удесно)"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:103
+#: ../app/core/gimp-gradients.c:104
 msgid "FG to Transparent"
 msgstr "Провидна боја четкице"
 
+#: ../app/core/gimp-palettes.c:60
+msgid "Color History"
+msgstr "Историјато боје"
+
 #. This is a special string to specify the language identifier to
 #. * look for in the gimp-tags-default.xml file. Please translate the
 #. * C in it according to the name of the po file used for
 #. * gimp-tags-default.xml. E.g. lithuanian for the translation,
 #. * that would be "tags-locale:lt".
 #.
-#: ../app/core/gimp-tags.c:88
+#: ../app/core/gimp-tags.c:87
 msgid "tags-locale:C"
 msgstr "tags-locale:sr"
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:173
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:208
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems you have used GIMP %s before. GIMP will now migrate your user "
 "settings to '%s'."
 msgstr ""
-"Изгледа да раније користили Гимп %s. Гимп ће сада преместити корисничка "
+"Изгледа да сте раније користили Гимп %s. Гимп ће сада преселити корисничка "
 "подешавања у „%s“"
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:178
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:213
 #, c-format
 msgid ""
 "It appears that you are using GIMP for the first time. GIMP will now create "
@@ -7423,403 +8252,356 @@ msgstr ""
 "Изгледа да покрећете Гимп по први пут. Гимп ће направити фасциклу „%s“ и "
 "убацити потребне датотеке у њу."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:329
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:412
 #, c-format
 msgid "Copying file '%s' from '%s'..."
 msgstr "Умножавам датотеку „%s“ из „%s“..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:344 ../app/core/gimp-user-install.c:370
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:427 ../app/core/gimp-user-install.c:453
 #, c-format
 msgid "Creating folder '%s'..."
 msgstr "Правим директоријум „%s“..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:355 ../app/core/gimp-user-install.c:381
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:438 ../app/core/gimp-user-install.c:464
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder '%s': %s"
-msgstr "Не могу да направим директоријум „%s“: %s"
+msgstr "Не могу да направим фасциклу „%s“: %s"
 
-#: ../app/core/gimp.c:595
-msgid "Initialization"
-msgstr "Покретање"
-
-#. register all internal procedures
-#: ../app/core/gimp.c:696
-msgid "Internal Procedures"
-msgstr "Унутрашње процедуре"
-
-#. initialize the global parasite table
-#: ../app/core/gimp.c:947
-msgid "Looking for data files"
-msgstr "Тражим датотеке са подацима"
-
-#: ../app/core/gimp.c:947
-msgid "Parasites"
-msgstr "Паразити"
-
-#. initialize the list of gimp dynamics
-#: ../app/core/gimp.c:956 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2743
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:203
-msgid "Dynamics"
-msgstr "Динамика"
-
-#. initialize the list of fonts
-#: ../app/core/gimp.c:976
-msgid "Fonts (this may take a while)"
-msgstr "Фонтови (може потрајати)"
-
-#. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:993 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2775
-msgid "Modules"
-msgstr "Модули"
-
-#. update tag cache
-#: ../app/core/gimp.c:997
-msgid "Updating tag cache"
-msgstr "Ажурирам оставу за ознаке"
-
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:180
-#, c-format
-#| msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
-msgid "Could not read %d byte from '%s': %s"
-msgid_plural "Could not read %d bytes from '%s': %s"
-msgstr[0] "Не могу да прочитам %d бајт из „%s“: %s"
-msgstr[1] "Не могу да прочитам %d бајта из „%s“: %s"
-msgstr[2] "Не могу да прочитам %d бајтова из „%s“: %s"
-msgstr[3] "Не могу да прочитам %d бајт из „%s“: %s"
+#: ../app/core/gimp-utils.c:553
+msgid "No patterns available for this operation."
+msgstr "Нема доступних шара за ову радњу."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:202
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:173
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
-msgstr "Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицом: дубина = 0."
+msgid "Fatal parse error in brush file: Width = 0."
+msgstr "Кобна грешка обраде датотеке четкице: ширина = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:211
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:180
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
-msgstr "Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицом: висина = 0."
+msgid "Fatal parse error in brush file: Height = 0."
+msgstr "Кобна грешка обраде датотеке четкице: висина = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:220
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:187
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0."
-msgstr "Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицом: бајтова = 0."
+msgid "Fatal parse error in brush file: Bytes = 0."
+msgstr "Кобна грешка обраде датотеке четкице: бајтова = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:244
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:212
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: непозната дубина %d."
+msgid "Fatal parse error in brush file: Unknown depth %d."
+msgstr "Кобна грешка обраде датотеке четкице: непозната дубина %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:257
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:224
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: непознато издање %d."
+msgid "Fatal parse error in brush file: Unknown version %d."
+msgstr "Кобна грешка обраде датотеке четкице: непознато издање %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:273 ../app/core/gimpbrush-load.c:393
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:727
-#, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: датотека изгледа "
-"оштећена."
-
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:281 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:97
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:245 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125
+#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:75
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
-msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у датотеци са четкицама „%s“."
+msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у датотеци четкице „%s“."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:288 ../app/core/gimppattern-load.c:146
-#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:83
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:317
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:252 ../app/core/gimppattern-load.c:116
+#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:84
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:319
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Неименовано"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:382
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:323
 #, c-format
 msgid ""
-"Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
-"GIMP brushes must be GRAY or RGBA."
+"Fatal parse error in brush file:\n"
+"Unsupported brush depth %d\n"
+"GIMP brushes must be GRAY or RGBA.\n"
+"This might be an obsolete GIMP brush file, try loading it as image and save "
+"it again."
 msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: неподржана дубина "
-"четкице %d.\n"
-"Гимпове четкице морају бити СИВЕ или РГБА."
+"Кобна грешка обраде датотеке четкице:\n"
+"Није подржана дубина четкице %d\n"
+"Гимпове четкице морају бити сиве или РГБА.\n"
+"Ово може бити застарела датотека Гимпове четкице, покушајте да је учитате "
+"као слику и да је сачувате."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:454 ../app/core/gimpbrush-load.c:854
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:370
 #, c-format
 msgid ""
-"Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
+"Fatal parse error in brush file:\n"
+"Unsupported brush depth %d\n"
+"GIMP brushes must be GRAY or RGBA."
 msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: не могу да отворим "
-"формат abr издања %d."
+"Кобна грешка обраде датотеке четкице:\n"
+"Није подржана дубина четкице %d\n"
+"Гимпове четкице морају бити сиве или РГБА."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:621
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:446
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Wide brushes are not supported."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: широке четкице нису "
-"подржане."
+msgid "Unable to decode abr format version %d."
+msgstr "Не могу да декодирам издање „abr“ записа %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush.c:148
-msgid "Brush Spacing"
-msgstr "Простор око четкице"
-
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:87
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:644
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
+msgid "Fatal parse error in brush file: Wide brushes are not supported."
 msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: није Гимпова датотека са "
-"четкицом."
+"Кобна грешка при обради датотеке четкице: широке четкице нису подржане."
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:104
-#, c-format
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:785
+msgid "Fatal parse error in brush file : File appears truncated: "
+msgstr "Кобна грешка при обради датотеке четкице: датотека изгледа скраћено."
+
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:931
 msgid ""
-"Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version in line %d."
+"Fatal parse error in brush file: Unable to decode abr format version %d."
 msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: непознато издање Гимп "
-"четкице у реду %d."
+"Кобна грешка обраде датотеке четкице: не могу да декодирам издање „abr“ "
+"записа %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:150
+#: ../app/core/gimpbrush.c:149 ../app/paint/gimppaintoptions.c:202
+msgid "Brush Spacing"
+msgstr "Размак четкице"
+
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:75
 #, c-format
-msgid ""
-"Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush shape in line %d."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: непознат облик четкице "
-"Гимпа у реду %d."
+msgid "Not a GIMP brush file."
+msgstr "није Гимпова датотека са кривуљама"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:226
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:95
 #, c-format
-msgid "Line %d: %s"
-msgstr "Ред %d: %s"
+msgid "Unknown GIMP brush version."
+msgstr "Непознато издање Гимпове четкице."
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:228
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:152
 #, c-format
-msgid "File is truncated in line %d"
-msgstr "Датотека је оштећена у %d. реду."
+msgid "Unknown GIMP brush shape."
+msgstr "Непознат облик Гимпове четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:231
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:242
 #, c-format
-msgid "Error while reading brush file '%s': %s"
-msgstr "Грешка при читању „%s“ датотеке са четкицама: %s"
+msgid "In line %d of brush file: "
+msgstr "У %d. реду датотеке са четкицом: "
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:129
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:130
 msgid "Brush Shape"
 msgstr "Облик четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:137
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:138
 msgid "Brush Radius"
 msgstr "Полупречник четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:144
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:145
 msgid "Brush Spikes"
 msgstr "Шиљци четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:151
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:152 ../app/paint/gimppaintoptions.c:207
 msgid "Brush Hardness"
 msgstr "Тврдоћа четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:159 ../app/paint/gimppaintoptions.c:150
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:160 ../app/paint/gimppaintoptions.c:192
 msgid "Brush Aspect Ratio"
-msgstr "Размера четкице"
+msgstr "Однос размера четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:166 ../app/paint/gimppaintoptions.c:154
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:167 ../app/paint/gimppaintoptions.c:197
 msgid "Brush Angle"
 msgstr "Угао четкице"
 
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:113 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:133
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:224
+#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:91 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:115
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са четкицама: датотека је оштећена."
+msgstr "Кобна грешка обраде датотеке четкице „%s“: датотека је оштећена."
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:60
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:65
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rectangle Select"
-msgstr "Избор квадрата"
+msgstr "Избор правоугаоника"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:111
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:117
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Избор елипсе"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:165
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:172
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rounded Rectangle Select"
 msgstr "Избор заобљеног правоугаоника"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:407 ../app/core/gimplayer.c:275
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:439 ../app/core/gimplayer.c:310
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Alpha to Selection"
-msgstr "Алфа у избор"
+msgstr "Провидност у избор"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:445
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:477
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "%s Channel to Selection"
-msgstr "Направи избор на основу %s канала"
+msgstr "„%s“ канал у избор"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:493
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:526
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Нејасан избор"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:540
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:574
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select by Color"
-msgstr "Избор по боји"
+msgstr "Избор према боји"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:273
+#: ../app/core/gimpchannel.c:276
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Channel"
-msgstr "Преименовање канала"
+msgstr "Промена назива канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:274
+#: ../app/core/gimpchannel.c:277
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Channel"
-msgstr "Премештање канала"
+msgstr "Премештање канал"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:275
+#: ../app/core/gimpchannel.c:278
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Channel"
-msgstr "Повећање или смањење канала"
+msgstr "Размера канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:276
+#: ../app/core/gimpchannel.c:279
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Channel"
 msgstr "Промена величине канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:277
+#: ../app/core/gimpchannel.c:280
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Channel"
-msgstr "Окретање канала"
+msgstr "Извртање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:278
+#: ../app/core/gimpchannel.c:281
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Channel"
-msgstr "Ротирање канала"
+msgstr "Ротација канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:279 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:904
+#: ../app/core/gimpchannel.c:282 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:952
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Channel"
-msgstr "Трансформација канала"
+msgstr "Преображај канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:280
+#: ../app/core/gimpchannel.c:283
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stroke Channel"
 msgstr "Исцртавање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:281 ../app/core/gimpselection.c:582
+#: ../app/core/gimpchannel.c:284 ../app/core/gimpselection.c:614
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel to Selection"
 msgstr "Канал у избор"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:282
+#: ../app/core/gimpchannel.c:285
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Channel"
-msgstr "Редослед канала"
+msgstr "Промена редоследа канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:283
+#: ../app/core/gimpchannel.c:286
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Channel"
 msgstr "Издизање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:284
+#: ../app/core/gimpchannel.c:287
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Channel to Top"
 msgstr "Издизање канала на врх"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:285
+#: ../app/core/gimpchannel.c:288
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Channel"
 msgstr "Спуштање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:286
+#: ../app/core/gimpchannel.c:289
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Channel to Bottom"
 msgstr "Спуштање канала на дно"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:287
+#: ../app/core/gimpchannel.c:290
 msgid "Channel cannot be raised higher."
 msgstr "Не можете више подићи канал."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:288
+#: ../app/core/gimpchannel.c:291
 msgid "Channel cannot be lowered more."
-msgstr "Не можете више спустити слој."
+msgstr "Не можете више спустити канал."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:310
+#: ../app/core/gimpchannel.c:314
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Feather Channel"
 msgstr "Умекшавање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:311
+#: ../app/core/gimpchannel.c:315
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sharpen Channel"
 msgstr "Изоштравање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:312
+#: ../app/core/gimpchannel.c:316
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Clear Channel"
 msgstr "Чишћење канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:313
+#: ../app/core/gimpchannel.c:317
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill Channel"
 msgstr "Попуна канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:314
+#: ../app/core/gimpchannel.c:318
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Invert Channel"
-msgstr "Обртање канала"
+msgstr "Извртање канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:315
+#: ../app/core/gimpchannel.c:319
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Border Channel"
-msgstr "Границе канала"
+msgstr "Канал границе"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:316
+#: ../app/core/gimpchannel.c:320
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grow Channel"
-msgstr "Проширење канала"
+msgstr "Повећавање канал"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:317
+#: ../app/core/gimpchannel.c:321
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shrink Channel"
-msgstr "Сакупљање канала"
+msgstr "Скаупљање канал"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:731
+#: ../app/core/gimpchannel.c:788
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr "Не могу да исцртам празан канал."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1758
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1676
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Color"
-msgstr "Постављање боје канала"
+msgstr "Подешавање боје канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1824
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1730
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Opacity"
-msgstr "Постављање провидности канала"
+msgstr "Подешавање непровидности канала"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1932 ../app/core/gimpselection.c:154
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1827 ../app/core/gimpselection.c:161
 msgid "Selection Mask"
 msgstr "Маска избора"
 
-#: ../app/core/gimpcontext.c:639 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:111
-#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:177 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:284
+#: ../app/core/gimpcontext.c:652 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:131
+#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:177 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:286
 msgid "Opacity"
 msgstr "Непровидност"
 
-#: ../app/core/gimpcontext.c:647
+#: ../app/core/gimpcontext.c:660
 msgid "Paint Mode"
 msgstr "Режим цртања"
 
-#: ../app/core/gimpdata.c:670
+#: ../app/core/gimpdata.c:537 ../app/core/gimpdata.c:545
+#, c-format
+msgid "Error saving '%s': "
+msgstr "Грешка приликом чувања „%s“: "
+
+#: ../app/core/gimpdata.c:551
 #, c-format
-msgid "Could not delete '%s': %s"
-msgstr "Не могу да обришем „%s“: %s"
+msgid "Error saving '%s'"
+msgstr "Грешка прилком покретања „%s“"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:428 ../app/core/gimpdatafactory.c:457
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:623 ../app/core/gimpdatafactory.c:645
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:434 ../app/core/gimpdatafactory.c:463
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:629 ../app/core/gimpdatafactory.c:651
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save data:\n"
@@ -7830,27 +8612,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:537 ../app/core/gimpdatafactory.c:540
-#: ../app/core/gimpitem.c:493 ../app/core/gimpitem.c:496
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:543 ../app/core/gimpdatafactory.c:546
+#: ../app/core/gimpitem.c:525 ../app/core/gimpitem.c:528
 msgid "copy"
 msgstr "умножак"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:549 ../app/core/gimpitem.c:505
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:555 ../app/core/gimpitem.c:537
 #, c-format
 msgid "%s copy"
-msgstr "Умножак %s"
+msgstr "Умножак „%s“"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:742
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:746
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
-"exist. Please create the folder or fix your configuation in the Preferences "
+"exist. Please create the folder or fix your configuration in the Preferences "
 "dialog's 'Folders' section."
 msgstr ""
 "Подесили сте непостојећу фасциклу за упис података (%s). Направите фасциклу "
 "или изаберите неку другу из одељка „Фасцикле“ у поставкама програма."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:763
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:765
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
@@ -7858,364 +8640,455 @@ msgid ""
 "fix it in the Preferences dialog's 'Folders' section."
 msgstr ""
 "Подесили сте фасциклу за упис података, али она је ван путање са подацима. "
-"Ово може да се деси само уколико сте ручно изменили gimprc датотеку. Можете "
-"исправити грешку из одељка „Фасцикле“ у поставкама програма."
+"Вероватно сте ручно изменили „gimprc“ датотеку, зато исправите ово у одељку "
+"„Фасцикле“ у поставкама програма."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:773
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:775
 #, c-format
 msgid "You don't have any writable data folder configured."
 msgstr "Немате подешену фасциклу за упис података."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:937
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:907
+#, c-format
+msgid "Error loading '%s': "
+msgstr "Грешка приликом учитавања „%s“: "
+
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:913
+#, c-format
+msgid "Error loading '%s'"
+msgstr "Грешка приликом учитавања „%s“ "
+
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:922 ../app/xcf/xcf.c:331
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for reading: "
+msgstr "Не могу да отворим „%s“ за читање: "
+
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:981
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load data:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Не могу да учитам податке:\n"
+"Нисам успео да учитам податке:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:245
+#: ../app/core/gimpdrawable.c:527
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Scale"
+msgstr "Размера"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:215 ../app/tools/gimpblendtool.c:1081
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Blend"
 msgstr "Стапање"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:70
-#: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:83
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Brightness-Contrast"
-msgstr "Осветљење-контраст"
+#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:543
+msgid "Calculating distance map"
+msgstr ""
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:89
-msgid "No patterns available for this operation."
-msgstr "Нема доступних мустри за ову операцију."
+#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:866 ../app/pdb/edit-cmds.c:792
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:857
+msgid "Blending"
+msgstr "Стапање"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:284
+#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:245
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Bucket Fill"
-msgstr "Попуна бојом"
+msgstr "Кантица"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-color-balance.c:79
-#: ../app/core/gimpdrawable-color-balance.c:89
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Color Balance"
-msgstr "Баланс боја"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-colorize.c:72
-#: ../app/core/gimpdrawable-colorize.c:84
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Colorize"
-msgstr "Бојење"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-curves.c:162 ../app/core/gimpdrawable-curves.c:179
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Curves"
-msgstr "Кривуље"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-desaturate.c:70
-#: ../app/core/gimpdrawable-desaturate.c:76
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:77
-msgid "Desaturate"
-msgstr "Осиромаши"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-equalize.c:52
+#: ../app/core/gimpdrawable-equalize.c:53
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Equalize"
-msgstr "Изједначавање"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-foreground-extract.c:133
-msgid "Foreground Extraction"
-msgstr "Извлачење боје четкицом"
+msgstr "Изјадначавање"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-hue-saturation.c:77
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:102
-msgid "Hue-Saturation"
-msgstr "Нијанса-засићеност"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-hue-saturation.c:87
-msgid "Hue_Saturation"
-msgstr "Нијанса-засићеност"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-invert.c:54 ../app/core/gimpdrawable-invert.c:62
-msgid "Invert"
-msgstr "Обрни"
+#: ../app/core/gimpdrawable-foreground-extract.c:65
+msgid "Computing alpha of unknown pixels"
+msgstr ""
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:153 ../app/core/gimpdrawable-levels.c:169
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:150
+#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:72
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:324
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:133
 msgid "Levels"
 msgstr "Нивои"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-offset.c:316
+#: ../app/core/gimpdrawable-offset.c:242
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Offset Drawable"
-msgstr "Померај цртежа"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-posterize.c:69
-#: ../app/core/gimpdrawable-posterize.c:79 ../app/tools/gimpposterizetool.c:84
-msgid "Posterize"
-msgstr "Смањи број боја"
+msgstr "Цртеж помераја"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:272
-#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:333 ../app/vectors/gimpvectors.c:556
+#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:271
+#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:331 ../app/vectors/gimpvectors.c:555
 msgid "Not enough points to stroke"
 msgstr "Нема довољно тачака за исцртавање"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:273
+#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:272
 msgid "Not enough points to fill"
 msgstr "Нема довољно тачака за попуњавање"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:404
+#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:387
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Render Stroke"
 msgstr "Исцртавање потеза"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-threshold.c:70
-#: ../app/core/gimpdrawable-threshold.c:81 ../app/tools/gimpblendoptions.c:275
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:285
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:216
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:90
-msgid "Threshold"
-msgstr "Осетљивост"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:677
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:723
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip"
 msgstr "Извртање"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:762
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:809
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate"
 msgstr "Ротација"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:902 ../app/core/gimplayer.c:274
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:950 ../app/core/gimplayer.c:309
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer"
-msgstr "Трансформација слоја"
+msgstr "Преобрази слој"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:915
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:963
 msgid "Transformation"
-msgstr "Трансформација"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable.c:494
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Scale"
-msgstr "Промена величине"
+msgstr "Преображај"
 
-#: ../app/core/gimpdynamicsoutput.c:135
+#: ../app/core/gimpdynamicsoutput.c:136
 msgid "Output type"
 msgstr "Врста излаза"
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:72 ../app/core/gimpgradient-load.c:97
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:118 ../app/core/gimpgradient-load.c:169
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:72
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Read error in line %d."
-msgstr "Кобна грешка у „%s“ датотеци прелива: грешка при читању %d. реда."
+msgid "Not a GIMP gradient file."
+msgstr "Није Гимпова датотека са преливима."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:82
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:95
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Not a GIMP gradient file."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са преливом: није Гимпова датотека са "
-"преливима."
+msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
+msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у датотеци прелива „%s“."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:110
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:121
 #, c-format
-msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
-msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у „%s“ датотеци са преливима."
+msgid "File is corrupt."
+msgstr "Датотека је оштећена."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:137
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:195 ../app/core/gimpgradient-load.c:203
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': File is corrupt in line %d."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са преливом: датотека је оштећена у "
-"реду %d."
+msgid "Corrupt segment %d."
+msgstr "Оштећен је сегмент %d."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:219 ../app/core/gimpgradient-load.c:230
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:214 ../app/core/gimpgradient-load.c:224
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Corrupt segment %d in line %d."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са преливом: оштећен одељак %d у реду "
-"%d."
+msgid "Segments do not span the range 0-1."
+msgstr "Делови нису у опсегу 0-1."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:242 ../app/core/gimpgradient-load.c:256
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:239
 #, c-format
-msgid "Gradient file '%s' is corrupt: Segments do not span the range 0-1."
-msgstr "Датотека са преливом „%s“ је оштећена: одељци нису у опсегу 0-1."
+msgid "In line %d of gradient file: "
+msgstr "Унутар %d. линије датотеке прелива: "
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:336
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:315
 #, c-format
-msgid "No linear gradients found in '%s'"
-msgstr "Нема линијских прелива у „%s“"
+msgid "No linear gradients found."
+msgstr "Нема линијских прелива."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:346
+#: ../app/core/gimpgradient-save.c:211
 #, c-format
-msgid "Failed to import gradients from '%s': %s"
-msgstr "Не могу да увезем преливе из „%s“: %s"
+msgid "Writing POV file '%s' failed: %s"
+msgstr "Нисам успео да упишем ПОВ датотеку „%s“: %s"
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:84
+#: ../app/core/gimpgrid.c:86
 msgid "Line style used for the grid."
 msgstr "Стил линија коришћен за мрежу."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:90
+#: ../app/core/gimpgrid.c:92
 msgid "The foreground color of the grid."
-msgstr "Боја линија мреже."
+msgstr "Боја за линије мреже."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:95
+#: ../app/core/gimpgrid.c:97
 msgid ""
 "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
 msgstr "Боја позадине мреже; користи се једино за двотачкасти стил линија."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:101
+#: ../app/core/gimpgrid.c:103
 msgid "Horizontal spacing of grid lines."
 msgstr "Водоравни размак линија мреже."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:106
+#: ../app/core/gimpgrid.c:108
 msgid "Vertical spacing of grid lines."
 msgstr "Усправни размак линија мреже."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:115
+#: ../app/core/gimpgrid.c:117
 msgid ""
 "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr "Водоравни померај прве линије мреже; ово може бити и негативан број."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:122
+#: ../app/core/gimpgrid.c:124
 msgid "Vertical offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr "Усправни померај прве линије мреже; ово може бити и негативан број."
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:219
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:225
 msgid "Layer Group"
 msgstr "Група слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:220
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:226
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer Group"
-msgstr "Преименовање групе слојева"
+msgstr "Промена имена групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:221
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:227
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer Group"
-msgstr "Померање групе слојева"
+msgstr "Премештање групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:222
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:228
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer Group"
-msgstr "Повећање групе слојева"
+msgstr "Промена размере групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:223
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:229
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer Group"
 msgstr "Промена величине групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:224
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:230
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer Group"
 msgstr "Извртање групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:225
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:231
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer Group"
-msgstr "Ротација групе слојева"
+msgstr "Ротирање групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:226
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:232
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer Group"
-msgstr "Трансформација групе слојева"
+msgstr "Преображај групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpimage-arrange.c:142
+#: ../app/core/gimpimage.c:2165
+msgid " (exported)"
+msgstr " (извезена)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:2169
+msgid " (overwritten)"
+msgstr " (преписана)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:2178
+msgid " (imported)"
+msgstr " (увезена)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:2403
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Change Image Resolution"
+msgstr "Промена резолуције слике"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:2455
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Change Image Unit"
+msgstr "Промена јединице слике"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:3344
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Attach Parasite to Image"
+msgstr "Прикачивање паразита на слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:3385
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Remove Parasite from Image"
+msgstr "Уклањање паразита са слике"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:4094
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Add Layer"
+msgstr "Додавање слоја"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:4144 ../app/core/gimpimage.c:4164
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Remove Layer"
+msgstr "Уклањање слоја"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:4158
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Remove Floating Selection"
+msgstr "Уклањање плутајућег избора"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:4323
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Add Channel"
+msgstr "Додавање канала"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:4361 ../app/core/gimpimage.c:4374
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Remove Channel"
+msgstr "Уклањање канала"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:4428
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Add Path"
+msgstr "Додавање путање"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:4459
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Remove Path"
+msgstr "Уклањање путање"
+
+#: ../app/core/gimpimage-arrange.c:168
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Arrange Objects"
-msgstr "Распоређивање објеката"
+msgstr "Распоред објеката"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:64
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:65
 #, c-format
 msgid "Colormap of Image #%d (%s)"
 msgstr "Мапа боје за слику #%d (%s)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:162
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:196
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Colormap"
-msgstr "Постављање мапе боја"
+msgstr "Подешавање мапе боја"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:243
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:244
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Unset Colormap"
+msgstr "Поништавање мапе боја"
+
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:297
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Colormap entry"
-msgstr "Промена елемента мапе боја"
+msgstr "Измена уноса мапе боја"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:271
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:325
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Color to Colormap"
 msgstr "Додавање боје у мапу боја"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:793
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:69
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 8 bit linear integer"
+msgstr "Претварање у 8. битну, целобројну, линеарну слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:72
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 8 bit gamma integer"
+msgstr "Претварање у 8. битну, целобројну, гама слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:75
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 16 bit linear integer"
+msgstr "Претварање у 16. битну, целобројну, линеарну слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:78
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 16 bit gamma integer"
+msgstr "Претварање у 16. битну, целобројну, линеарну слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:81
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 32 bit linear integer"
+msgstr "Претварање у 32. битну, целобројну, линеарну слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:84
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 32 bit gamma integer"
+msgstr "Претварање у 32. битну, целобројну, гама слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:87
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 16 bit linear floating point"
+msgstr "Претварање у 16. битну, децималну, линеарну слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:90
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 16 bit gamma floating point"
+msgstr "Претварање у 16. битну, децималну, гама слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:93
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 32 bit linear floating point"
+msgstr "Претварање у 32. битну, децималну, линеарну слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:96
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 32 bit gamma floating point"
+msgstr "Претварање у 32. битну, децималну, гама слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:99
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 64 bit linear floating point"
+msgstr "Претварање у 64. битну, децималну, линеарну слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:102
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to 64 bit gamma floating point"
+msgstr "Претварање у 64. битну, децималну, гама слику"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:779
 msgid "Cannot convert image: palette is empty."
 msgstr "Не могу да претворим слику: палета је празна."
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:809
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:795
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to RGB"
-msgstr "Превођење слике у РГБ"
+msgstr "Претварање слике у РГБ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:813
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:799
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to Grayscale"
-msgstr "Превођење слике у сиве тонове"
+msgstr "Претварање слике у сиве тонове"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:817
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:803
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to Indexed"
-msgstr "Превођење слике у индексирану"
+msgstr "Претварање слике у индексирану"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:896
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:884
 msgid "Converting to indexed colors (stage 2)"
 msgstr "Претварам у индексиране боје (други корак)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:941
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:929
 msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
 msgstr "Претварам у индексиране боје (трећи корак)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-crop.c:129
+#: ../app/core/gimpimage-crop.c:74
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Crop Image"
 msgstr "Исецање слике"
 
-#: ../app/core/gimpimage-crop.c:132 ../app/core/gimpimage-resize.c:86
+#: ../app/core/gimpimage-crop.c:77 ../app/core/gimpimage-resize.c:90
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Image"
 msgstr "Промена величине слике"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:52
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:53
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Horizontal Guide"
 msgstr "Додавање водоравне вођице"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:76
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:77
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Vertical Guide"
 msgstr "Додавање усправне вођице"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:117
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:118
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Guide"
 msgstr "Уклањање вођице"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:144
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:145
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Guide"
 msgstr "Померање вођице"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:51
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:52
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Translate Items"
-msgstr "Превођење предмета"
+msgstr "Превођење ставке"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:78
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:79
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Items"
 msgstr "Извртање предмета"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:105
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:106
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Items"
 msgstr "Ротирање предмета"
@@ -8223,191 +9096,156 @@ msgstr "Ротирање предмета"
 #: ../app/core/gimpimage-item-list.c:135
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Items"
-msgstr "Трансформација предмета"
+msgstr "Преображај ставке"
 
 #: ../app/core/gimpimage-merge.c:132
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Layers"
 msgstr "Спајање видљивих слојева"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:178
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:195
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flatten Image"
-msgstr "Равњање слике"
+msgstr "Равнање слике"
+
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:217
+msgid "Cannot flatten an image without any visible layer."
+msgstr "Не могу да изравнам слику без неког видљивог слоја."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:248
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:260
 msgid "Cannot merge down to a layer group."
 msgstr "Не могу да спојим са групом слојева испод."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:255
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
 msgid "The layer to merge down to is locked."
-msgstr "Слој са којом желите да спојите је закључан."
+msgstr "Слој стапања доле је закључан."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:279
 msgid "There is no visible layer to merge down to."
 msgstr "Нема видљивих слојева са којима могу да спојим."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:277
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:289
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Down"
-msgstr "Спајање слојева"
+msgstr "Спајање надоле"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:305
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:317
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Layer Group"
 msgstr "Спајање групе слојева"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:358
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:370
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Paths"
 msgstr "Спајање видљивих путања"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:394
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:406
 msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
-msgstr "Нема довољно видљивих путања за спајање. Мора их бити најмање две."
+msgstr "Нема довољно видљивих путања за стапање. Морају постојати најмање две."
 
-#: ../app/core/gimpimage-new.c:140
+#: ../app/core/gimpimage-new.c:136
 msgid "Background"
 msgstr "Позадина"
 
-#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:86
+#: ../app/core/gimpimage-profile.c:61
+msgid "ICC profile validation failed: Parasite's name is not 'icc-profile'"
+msgstr ""
+
+#: ../app/core/gimpimage-profile.c:70
+msgid ""
+"ICC profile validation failed: Parasite's flags are not (PERSISTENT | "
+"UNDOABLE)"
+msgstr ""
+
+#: ../app/core/gimpimage-profile.c:78
+msgid ""
+"ICC profile validation failed: Cannot attach a color profile to a GRAY image"
+msgstr ""
+
+#: ../app/core/gimpimage-profile.c:89
+msgid "ICC profile validation failed: "
+msgstr ""
+
+#: ../app/core/gimpimage-profile.c:96
+msgid "ICC profile validation failed: Color profile is not for RGB color space"
+msgstr ""
+
+#: ../app/core/gimpimage-profile.c:164
+#, c-format
+msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space"
+msgstr "Профил боја „%s“ није у РГБ простору боја."
+
+#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:87
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Quick Mask"
 msgstr "Укључивање брзе маске"
 
-#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:136
+#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:137
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Disable Quick Mask"
 msgstr "Искључивање брзе маске"
 
 # bug: samplepoint (no space)?
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:53
+#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:54
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Sample Point"
-msgstr "Додавање референтне тачке"
+msgstr "Додавање тачке узорка"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:98
+#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:99
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Sample Point"
-msgstr "Уклањање референтне тачке"
+msgstr "Уклањање тачке узорка"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:126
+#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:127
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Sample Point"
-msgstr "Померање референтне тачке"
+msgstr "Померање тачке узорка"
 
-#: ../app/core/gimpimage-scale.c:87
+#: ../app/core/gimpimage-scale.c:86
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Image"
-msgstr "Промена величине слике"
+msgstr "Размера слике"
 
-#: ../app/core/gimpimage-undo-push.c:862
+#: ../app/core/gimpimage-undo-push.c:936
 #, c-format
 msgid "Can't undo %s"
-msgstr "Не могу да поништим %s"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:1784
-msgid " (exported)"
-msgstr " (извезена)"
+msgstr "Не могу да опозовем „%s“"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1788
-msgid " (overwritten)"
-msgstr " (преписана)"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:1797
-msgid " (imported)"
-msgstr " (увезена)"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:1922
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Change Image Resolution"
-msgstr "Промена резолуције слике"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:1974
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Change Image Unit"
-msgstr "Промена јединице слике"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:2987
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Attach Parasite to Image"
-msgstr "Прикачивање паразита слици"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3028
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Remove Parasite from Image"
-msgstr "Уклањање паразита са слике"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3737
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Add Layer"
-msgstr "Додавање слоја"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3787 ../app/core/gimpimage.c:3807
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Remove Layer"
-msgstr "Уклањање слоја"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3801
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Remove Floating Selection"
-msgstr "Уклањање плутајућег избора"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3969
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Add Channel"
-msgstr "Додавање канала"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:4007 ../app/core/gimpimage.c:4020
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Remove Channel"
-msgstr "Уклањање канала"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:4074
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Add Path"
-msgstr "Додавање путање"
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:4105
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Remove Path"
-msgstr "Уклањање путање"
-
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:697 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1711
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:776 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1534
 msgid "Folder"
 msgstr "Фасцикла"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:702
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:781
 msgid "Special File"
 msgstr "Нарочита датотека"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:718
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:797
 msgid "Remote File"
 msgstr "Удаљена датотека"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:737
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:816
 msgid "Click to create preview"
-msgstr "Кликни за прављење приказа"
+msgstr "Кликните да направите преглед"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:743
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:822
 msgid "Loading preview..."
 msgstr "Учитавам приказ..."
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:749
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:828
 msgid "Preview is out of date"
-msgstr "Приказ је застарео"
+msgstr "Преглед је застарео"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:755
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:834
 msgid "Cannot create preview"
-msgstr "Не могу да направим приказ"
+msgstr "Не могу да направим преглед"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:765
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:844
 msgid "(Preview may be out of date)"
-msgstr "(Приказ је можда застарео)"
+msgstr "(Преглед је можда застарео)"
 
 #. pixel size
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:774 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:441
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:427 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:565
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:853 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:431
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:432 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:585
 #, c-format
 msgid "%d × %d pixel"
 msgid_plural "%d × %d pixels"
@@ -8417,7 +9255,7 @@ msgstr[2] "%d x %d пиксела"
 msgstr[3] "%d x %d пиксел"
 
 # bug: plural-forms
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:797 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:317
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:876 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:327
 #, c-format
 msgid "%d layer"
 msgid_plural "%d layers"
@@ -8426,122 +9264,122 @@ msgstr[1] "%d слоја"
 msgstr[2] "%d слојева"
 msgstr[3] "%d слој"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:845
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:924
 #, c-format
 msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
 msgstr "Не могу да отворим умањени приказ „%s“: %s"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1815
+#: ../app/core/gimpitem.c:1844
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite"
 msgstr "Прикачивање паразита"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1825
+#: ../app/core/gimpitem.c:1854
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Item"
-msgstr "Прикачивање паразита предмету"
+msgstr "Прикачивање паразита на ставку"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1876 ../app/core/gimpitem.c:1883
+#: ../app/core/gimpitem.c:1905 ../app/core/gimpitem.c:1912
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Item"
 msgstr "Уклањање паразита са предмета"
 
-#: ../app/core/gimpitem-exclusive.c:81
+#: ../app/core/gimpitem-exclusive.c:82
 msgid "Set Item Exclusive Visible"
-msgstr "Учини предмет искључиво видљивим"
+msgstr "Постављање искључиво видљиве ставке"
 
-#: ../app/core/gimpitem-exclusive.c:172
+#: ../app/core/gimpitem-exclusive.c:173
 msgid "Set Item Exclusive Linked"
-msgstr "Учини предмет искључиво везаним"
+msgstr "Постављање искључиво везане ставке"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:95
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:117
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor Floating Selection"
-msgstr "Усидравање плутајућег избора"
+msgstr "Усидравање плутајућег избор"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:126 ../app/core/gimplayer.c:620
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:174 ../app/core/gimplayer.c:795
 msgid ""
 "Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
 "a layer mask or channel."
 msgstr ""
-"Не могу да направим нови слој од плутајућег избора јер он припада маски или "
-"каналу."
+"Не могу да направим нови слој из плутајућег избора јер он припада маски или "
+"каналу слоја."
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:133
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:181
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating Selection to Layer"
-msgstr "Пребацивање плутајућег избор у слој"
+msgstr "Претварање плутајућег избора у слој"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:268
+#: ../app/core/gimplayer.c:303
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer"
-msgstr "Преименовање слоја"
+msgstr "Промена избора слој"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:269
+#: ../app/core/gimplayer.c:304
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer"
-msgstr "Померање слоја"
+msgstr "Премештање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:270
+#: ../app/core/gimplayer.c:305
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer"
-msgstr "Повећање или смањење слоја"
+msgstr "Размера слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:271
+#: ../app/core/gimplayer.c:306
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer"
-msgstr "Промена величине слоја"
+msgstr "Промена величина слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:272
+#: ../app/core/gimplayer.c:307
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer"
 msgstr "Извртање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:273
+#: ../app/core/gimplayer.c:308
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer"
-msgstr "Ротација слоја"
+msgstr "Ротирање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:276
+#: ../app/core/gimplayer.c:311
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Layer"
-msgstr "Ређање слоја"
+msgstr "Промена редоследа слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:277
+#: ../app/core/gimplayer.c:312
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Layer"
 msgstr "Издизање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:278
+#: ../app/core/gimplayer.c:313
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Layer to Top"
 msgstr "Издизање слоја на врх"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:279
+#: ../app/core/gimplayer.c:314
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Layer"
 msgstr "Спуштање слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:280
+#: ../app/core/gimplayer.c:315
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Layer to Bottom"
 msgstr "Спуштање слоја на дно"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:281
+#: ../app/core/gimplayer.c:316
 msgid "Layer cannot be raised higher."
 msgstr "Не можете више подићи слој."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:282
+#: ../app/core/gimplayer.c:317
 msgid "Layer cannot be lowered more."
 msgstr "Не можете више спустити слој."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:450 ../app/core/gimplayer.c:1528
-#: ../app/core/gimplayermask.c:236
+#: ../app/core/gimplayer.c:522 ../app/core/gimplayer.c:1448
+#: ../app/core/gimplayermask.c:256
 #, c-format
 msgid "%s mask"
-msgstr "Маска %s"
+msgstr "Маска „%s“"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:489
+#: ../app/core/gimplayer.c:561
 #, c-format
 msgid ""
 "Floating Selection\n"
@@ -8550,279 +9388,290 @@ msgstr ""
 "Плутајући избор\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1448
+#: ../app/core/gimplayer.c:1353
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
 msgstr "Не могу да додам маску јер слој већ има једну."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1459
+#: ../app/core/gimplayer.c:1364
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr "Не могу да додам маску са различитим димензијама од изабраног слоја."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1465
+#: ../app/core/gimplayer.c:1370
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "Додавање маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1583
+#: ../app/core/gimplayer.c:1498
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "Претварање провидности у маску"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1753
+#: ../app/core/gimplayer.c:1645
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "Примена маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1754
+#: ../app/core/gimplayer.c:1646
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "Брисање маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1873
+#: ../app/core/gimplayer.c:1749
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Enable Layer Mask"
+msgstr "Укључивање маске слоја"
+
+#: ../app/core/gimplayer.c:1750
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Disable Layer Mask"
+msgstr "Искључивање маске слоја"
+
+#: ../app/core/gimplayer.c:1829
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Show Layer Mask"
+msgstr "Приказ маску слоја"
+
+#: ../app/core/gimplayer.c:1903
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Alpha Channel"
-msgstr "Додавање алфа канала"
+msgstr "Додавање канала провидности"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1927
+#: ../app/core/gimplayer.c:1935
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Alpha Channel"
-msgstr "Уклањање алфа канала"
+msgstr "Уклањање канала провидности"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1947
+#: ../app/core/gimplayer.c:1955
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "Слој на величину слике"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:108
+#: ../app/core/gimplayermask.c:82
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer Mask"
-msgstr "Померање маске слоја"
+msgstr "Премештање маске слоја"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:109
+#: ../app/core/gimplayermask.c:83
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer Mask to Selection"
 msgstr "Маска слоја у избор"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:183
+#: ../app/core/gimplayermask.c:158
 #, c-format
 msgid "Cannot rename layer masks."
 msgstr "Не могу да преименујем маску слоја."
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:264
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Enable Layer Mask"
-msgstr "_Укључи маску слоја"
-
-#: ../app/core/gimplayermask.c:265
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Disable Layer Mask"
-msgstr "_Искључи маску слоја"
-
-#: ../app/core/gimplayermask.c:327
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Show Layer Mask"
-msgstr "Приказ маске слоја"
-
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:439
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:422
 #, c-format
 msgid "Index %d"
 msgstr "Индекс %d"
 
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:549
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:544
 #, c-format
 msgid "Unknown type of palette file: %s"
 msgstr "Непозната врста датотеке са палетом: %s"
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:86 ../app/core/gimppalette-load.c:112
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:133 ../app/core/gimppalette-load.c:162
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:238
-#, c-format
-msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
-msgstr "Кобна грешка у „%s“ датотеци са палетом: грешка при читању %d. реда."
-
-# bug: cannot this be used in the above message?
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:96
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:70
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
-msgstr "Кобна грешка у „%s“ датотеци са палетом: недостаје магично заглавље."
+msgid "Missing magic header."
+msgstr ""
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:125
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:93
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in palette file '%s'"
-msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у „%s“ датотеци са палетом"
+msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у датотеци палете „%s“"
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:149
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Reading palette file '%s': Invalid number of columns in line %d. Using "
 "default value."
 msgstr ""
-"Учитавам „%s“ датотеку са палетом: неисправан број колона у %d. реду. "
-"Користим подразумевану вредност."
+"Читам датотеку палете „%s“: неисправан број стубаца у %d. реду. Користим "
+"подразумевану вредност."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:185
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:147
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing RED component in line %d."
-msgstr "Учитавам палету „%s“: недостаје ЦРВЕНА компонента у %d. реду."
+msgstr "Читам датотеку палете „%s“: недостаје ЦРВЕНА компонента у %d. реду."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:193
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:155
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing GREEN component in line %d."
-msgstr "Учитавам палету „%s“: недостаје ЦРВЕНА компонента у %d. реду."
+msgstr "Читам датотеку палете „%s“: недостаје ЗЕЛЕНА компонента у %d. реду."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:201
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:163
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing BLUE component in line %d."
-msgstr "Учитавам палету „%s“: недостаје ПЛАВА компонента у %d. реду."
+msgstr "Читам датотеку палете „%s“: недостаје ПЛАВА компонента у %d. реду."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:211
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:173
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
-msgstr "Учитавам палету „%s“: РГБ вредност је изван опсега у %d. реду."
+msgstr "Читам датотеку палете „%s“: РГБ вредност је изван опсега у %d. реду."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:478
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:209 ../app/core/gimppalette-load.c:456
 #, c-format
-msgid "Could not read header from palette file '%s'"
-msgstr "Не могу да прочитам заглавље из датотеке са палетом „%s“"
+msgid "Reading palette file '%s': Read %d colors from truncated file: %s"
+msgstr ""
+"Учитавање датотеке са палетом „%s“: Читам %d боја из скраћене датотеке: %s"
 
-# bug: cannot this be used in the above message?
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:501 ../app/core/gimppalette-load.c:589
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:233
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in palette file '%s'"
-msgstr "Кобна грешка у обради датотеке са палетом „%s“"
+msgid "In line %d of palette file: "
+msgstr "У %d. реду датотеке са шаром: "
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:85 ../app/core/gimppattern-load.c:131
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:162
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:429
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': File appears truncated."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са мустром: датотека изгледа оштећена."
+msgid "Could not read header from palette file '%s': "
+msgstr "Не могу да прочитам заглавље из датотеке са палетом „%s“: "
+
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:461
+msgid "Premature end of file."
+msgstr "Превремени крај датотеке."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:104
+#: ../app/core/gimppalettemru.c:120 ../app/core/gimppalettemru.c:246
+msgid "History Color"
+msgstr "Историјат боја"
+
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:60
+msgid "File appears truncated: "
+msgstr "Датотека се превремено завршава: "
+
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:77
 #, c-format
-msgid ""
-"Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
-msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са мустром: непознато издање одсечака "
-"%d."
+msgid "Unknown pattern format version %d."
+msgstr "Непознато издање записа шаре %d."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:114
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:86
 #, c-format
 msgid ""
-"Fatal parse error in pattern file '%s: Unsupported pattern depth %d.\n"
+"Unsupported pattern depth %d.\n"
 "GIMP Patterns must be GRAY or RGB."
 msgstr ""
-"Кобна грешка при обради „%s“ датотеке са мустром: неподржана дубина мустре "
-"%d.\n"
-"Гимп мустре морају бити сиве или РГБ."
+"Неподржана дубина шаре %d.\n"
+"Гимпове шаре морају бити сиве или РГБ."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:139
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:103 ../app/core/gimppattern-load.c:141
+msgid "File appears truncated."
+msgstr "Изгледа да се датотека превремено завршава."
+
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:109
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
-msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у „%s“ датотеци са мустром."
+msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у датотеци шаре „%s“."
+
+# bug: cannot this be used in the above message?
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:152
+msgid "Fatal parse error in pattern file: "
+msgstr "Кобна грешка приликом обраде датотеке са палетом: "
 
-#: ../app/core/gimppdbprogress.c:279 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:331
+#: ../app/core/gimppdbprogress.c:282 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:332
 #, c-format
 msgid "Unable to run %s callback. The corresponding plug-in may have crashed."
 msgstr ""
-"Не могу да покренем опозив за %s. Могуће је да је одговарајући додатак пукао."
+"Не могу да покренем опозив за %s. Можда је одговарајући прикључак пукао."
 
-#: ../app/core/gimpprogress.c:106 ../app/core/gimpprogress.c:153
-msgid "Please wait"
-msgstr "Сачекајте"
-
-#: ../app/core/gimpselection.c:155
+#: ../app/core/gimpselection.c:162
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Selection"
 msgstr "Премештање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:156
+#: ../app/core/gimpselection.c:163
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stroke Selection"
-msgstr "Цртање контуре избора"
+msgstr "Исцртавање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:172
+#: ../app/core/gimpselection.c:180
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Feather Selection"
 msgstr "Умекшавање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:173
+#: ../app/core/gimpselection.c:181
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sharpen Selection"
 msgstr "Изоштравање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:174
+#: ../app/core/gimpselection.c:182
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select None"
 msgstr "Поништавање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:175
+#: ../app/core/gimpselection.c:183
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select All"
-msgstr "Избор свега"
+msgstr "Изабер свега"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:176
+#: ../app/core/gimpselection.c:184
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Invert Selection"
-msgstr "Обртање избора"
+msgstr "Извртање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:177
+#: ../app/core/gimpselection.c:185
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Border Selection"
-msgstr "Ограничавање избора"
+msgstr "Избор ивица"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:178
+#: ../app/core/gimpselection.c:186
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grow Selection"
-msgstr "Повећање избора"
+msgstr "Повећавање избор"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:179
+#: ../app/core/gimpselection.c:187
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shrink Selection"
-msgstr "Смањење избора"
+msgstr "Сакупљање избора"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:286
+#: ../app/core/gimpselection.c:294
 msgid "There is no selection to stroke."
-msgstr "Нема избора чију контуру можете исцртати."
+msgstr "Нема избора за исцртавање."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:670
+#: ../app/core/gimpselection.c:695
 msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
-msgstr ""
-"Не могу да исечем или копирам због тога што су изабране области празне."
+msgstr "Не могу да исечем или да умножим јер је изабрано подручје празно."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:847
+#: ../app/core/gimpselection.c:823
 msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
 msgstr "Не могу да поставим плутајући избор јер је изабрана област празна."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:854
+#: ../app/core/gimpselection.c:830
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Float Selection"
 msgstr "Плутајући избор"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:870
+#: ../app/core/gimpselection.c:846
 msgid "Floated Layer"
 msgstr "Плутајући слој"
 
-#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:181
+#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:182
 msgid ""
 "Convert a mitered join to a bevelled join if the miter would extend to a "
 "distance of more than miter-limit * line-width from the actual join point."
 msgstr ""
-"Преводи угаони у удубљени спој ако се угао споја протеже на већу удаљеност "
-"од „ограничење-угла * ширина-линије“."
+"Преведите угаони у удубљени спој ако се угао споја протеже на већу удаљеност "
+"од производа „ограничења-угла * ширине-линије“ од тренутне тачке спајања."
+
+#: ../app/core/gimptagcache.c:442
+#, c-format
+msgid "Error writing '%s': %s\n"
+msgstr "Грешка при упису „%s“: %s\n"
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:129
+#: ../app/core/gimptemplate.c:135
 msgid "The unit used for coordinate display when not in dot-for-dot mode."
 msgstr "Јединица координатног система када се не користи режим тачка-за-тачку."
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:136
+#: ../app/core/gimptemplate.c:142
 msgid "The horizontal image resolution."
 msgstr "Водоравна резолуција слике."
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:142
+#: ../app/core/gimptemplate.c:148
 msgid "The vertical image resolution."
 msgstr "Усправна резолуција слике."
 
+#: ../app/core/gimptoolpreset-load.c:64
+msgid "Tool preset file is corrupt."
+msgstr "Датотека са поставкама алата је оштећена."
+
 #: ../app/core/gimpunit.c:60
 msgctxt "unit-singular"
 msgid "pixel"
@@ -8831,7 +9680,7 @@ msgstr "пиксел"
 #: ../app/core/gimpunit.c:60
 msgctxt "unit-plural"
 msgid "pixels"
-msgstr "пиксела"
+msgstr "пиксели"
 
 #: ../app/core/gimpunit.c:64
 msgctxt "unit-singular"
@@ -8856,12 +9705,12 @@ msgstr "милиметра"
 #: ../app/core/gimpunit.c:71
 msgctxt "unit-singular"
 msgid "point"
-msgstr "штампарска тачка"
+msgstr "тачка"
 
 #: ../app/core/gimpunit.c:71
 msgctxt "unit-plural"
 msgid "points"
-msgstr "штампарских тачака"
+msgstr "тачака"
 
 #: ../app/core/gimpunit.c:74
 msgctxt "unit-singular"
@@ -8876,24 +9725,24 @@ msgstr "цицера"
 #: ../app/core/gimpunit.c:82
 msgctxt "singular"
 msgid "percent"
-msgstr "посто"
+msgstr "процената"
 
 #: ../app/core/gimpunit.c:82
 msgctxt "plural"
 msgid "percent"
-msgstr "посто"
+msgstr "процената"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:114 ../app/gui/gui.c:493
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:115
 msgid "About GIMP"
 msgstr "Приказује податке о Гимпу"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:123
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:124
 msgid "Visit the GIMP website"
 msgstr "Посетите веб страницу Гимпа"
 
 #. Translators: insert your names here,
 #. separated by newline
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:129
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:130
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Бранко Ивановић\n"
@@ -8902,147 +9751,189 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prevod.org — превод на српски језик"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:521
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:529
 msgid "GIMP is brought to you by"
 msgstr "Гимп су омогућили"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:596
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:604
 msgid "This is an unstable development release."
 msgstr "Ово је нестабилно развојно издање."
 
+#: ../app/dialogs/action-search-dialog.c:142
+msgid "Search Actions"
+msgstr ""
+
 #: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:146
 msgid "Channel _name:"
 msgstr "Назив _канала:"
 
 #: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:175
 msgid "Initialize from _selection"
-msgstr "Учитај из _избора"
+msgstr "Покрени из _избора"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:125
-msgid "Indexed Color Conversion"
-msgstr "Пребацивање индексиране боје"
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:128
+#, c-format
+msgid "Convert Image to %s"
+msgstr "Претвори слике у %s"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:128
-msgid "Convert Image to Indexed Colors"
-msgstr "Пребаци слику у индексиране боје"
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:132
+msgid "Precision Conversion"
+msgstr "Прецизност претварања"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:138
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:147
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:141
 msgid "C_onvert"
 msgstr "Пре_твори"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:190
+#. dithering
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:178
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:239
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:248
+msgid "Dithering"
+msgstr "Мешање боја"
+
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:197
+msgid "_Layers:"
+msgstr "С_лојеви_"
+
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:219
+msgid "_Text Layers:"
+msgstr "_Слој текста"
+
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:236
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:289
+msgid "Dithering text layers will make them uneditable"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:245
+msgid "_Channels and Masks:"
+msgstr "_Канали и маске:"
+
+#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:279
+msgid "Converting to lower bit depth"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:128
+msgid "Indexed Color Conversion"
+msgstr "Претварање индексиране боје"
+
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:131
+msgid "Convert Image to Indexed Colors"
+msgstr "Претворите слику у индексиране боје"
+
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:193
 msgid "_Maximum number of colors:"
 msgstr "Нај_већи број боја:"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:217
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:222
 msgid "_Remove unused colors from colormap"
 msgstr "У_клони некоришћене боје из мапе боја"
 
-#. dithering
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:234 ../app/tools/gimpblendoptions.c:254
-msgid "Dithering"
-msgstr "Мешање боја"
-
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:246
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:251
 msgid "Color _dithering:"
 msgstr "Мешање _боја:"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:261
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:266
 msgid "Enable dithering of _transparency"
 msgstr "Укључи мешање _провидности"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:288
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:278
+msgid "Enable dithering of text layers"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:309
 msgid "Converting to indexed colors"
-msgstr "Претвара у индексиране боје"
+msgstr "Претварам у индексиране боје"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:416 ../app/pdb/convert-cmds.c:153
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:439 ../app/pdb/convert-cmds.c:162
 msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
 msgstr "Не могу да претворим у палету са више од 256 боја."
 
-#: ../app/dialogs/data-delete-dialog.c:81
+#: ../app/dialogs/data-delete-dialog.c:82
 msgid "Delete Object"
-msgstr "Обриши објекат"
+msgstr "Обришите објекат"
 
-#: ../app/dialogs/data-delete-dialog.c:104
+#: ../app/dialogs/data-delete-dialog.c:105
 #, c-format
 msgid "Delete '%s'?"
 msgstr "Да обришем „%s“?"
 
-#: ../app/dialogs/data-delete-dialog.c:107
+#: ../app/dialogs/data-delete-dialog.c:108
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
-msgstr "Да сигурно желите да уклоните „%s“ из списка и обришете са диска?"
+msgstr ""
+"Да ли сигурно желите да уклоните „%s“ са списка и да обришете са диска?"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:203 ../app/gui/gui.c:161
-#: ../app/gui/gui-message.c:149
+#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:213 ../app/gui/gui.c:165
+#: ../app/gui/gui-message.c:157
 msgid "GIMP Message"
 msgstr "Порука Гимпа"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:302
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:311
 msgid "Devices"
 msgstr "Уређаји"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:302
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:311
 msgid "Device Status"
 msgstr "Стање уређаја"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:306
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:315
 msgid "Errors"
 msgstr "Грешке"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:310
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:319
 msgid "Pointer"
 msgstr "Показивач"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:329
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:338
 msgid "History"
 msgstr "Историјат"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:331
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:340
 msgid "Image Templates"
 msgstr "Шаблони слика"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:358
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:367
 msgid "Histogram"
 msgstr "Хистограм"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:362
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:371
 msgid "Selection"
 msgstr "Избор"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:362
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:371
 msgid "Selection Editor"
-msgstr "Уређивање избора"
+msgstr "Уређивач избора"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:366
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:375
 msgid "Undo"
-msgstr "Поништи"
+msgstr "Опозовите"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:366
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:375
 msgid "Undo History"
-msgstr "Историјат операција"
+msgstr "Историјат опозивања"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:376
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:385
 msgid "Navigation"
 msgstr "Навигација"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:376
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:385
 msgid "Display Navigation"
 msgstr "Прикажи навигацију"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:382
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:391
 msgid "FG/BG"
 msgstr "Четкица/позадина"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:382
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:391
 msgid "FG/BG Color"
 msgstr "Боја четкице/позадине"
 
 #: ../app/dialogs/fade-dialog.c:109
 #, c-format
 msgid "Fade %s"
-msgstr "Избледи %s"
+msgstr "Избледите „%s“"
 
 #: ../app/dialogs/fade-dialog.c:121
 msgid "_Fade"
@@ -9056,86 +9947,102 @@ msgstr "_Режим:"
 msgid "_Opacity:"
 msgstr "_Непровидност:"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:266
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:262
 msgid "Open layers"
 msgstr "Отвори слојеве"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:71
+#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:74
 msgid "Open Location"
-msgstr "Отвори путању"
+msgstr "Отвори место"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:109
+#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:112
 msgid "Enter location (URI):"
-msgstr "Унесите путању (адресу):"
+msgstr "Унесите место (путању):"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:105
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:112
 msgid "Export Image"
-msgstr "Извези слику"
+msgstr "Извезите слику"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:106
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:113
 msgid "_Export"
 msgstr "_Извези"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:419
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:453
 msgid ""
 "Saving remote files needs to determine the file format from the file "
 "extension. Please enter a file extension that matches the selected file "
 "format or enter no file extension at all."
 msgstr ""
-"За чување удаљених датотека је потребно одредити формат датотеке из "
-"екстензије. Унесите екстензију која одговара формату изабране датотеке или "
-"немојте уопште унети екстензију."
+"За чување удаљених датотека потребно је одредити запис датотеке из проширења "
+"исте. Унесите проширење које одговара запису изабране датотеке или га уопште "
+"немојте унети."
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:604
+msgid "The given filename cannot be used for exporting"
+msgstr "Дати назив датотеке не може бити коришћен за извоз"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:546
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:605
 msgid ""
 "You can use this dialog to export to various file formats. If you want to "
 "save the image to the GIMP XCF format, use File→Save instead."
 msgstr ""
-"Можете да употребите ово прозорче за извоз у различите формате датотека. "
-"Уколико желите да сачувате слику у Гимпов XCF формат користите Датотека → "
-"Сачувај."
+"Можете да користите ово прозорче за извоз у различите записе датотека. "
+"Уколико желите да сачувате слику у Гимповом ИксЦФ запису користите Датотека "
+"→ Сачувај."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:553
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:608
+msgid "Take me to the Save dialog"
+msgstr "Отвори прозорче за чување слике"
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:612
+msgid "The given filename cannot be used for saving"
+msgstr "Дати назив датотеке не може бити коришћен за чување"
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:613
 msgid ""
 "You can use this dialog to save to the GIMP XCF format. Use File→Export to "
 "export to other file formats."
 msgstr ""
-"Можете да употребите ово прозорче за чување слике у Гимпов XCF формат. "
-"Уколико желите да сачувате слику у неки други формат користите Датотека → "
-"Извези."
+"Можете да користите ово прозорче за чување слике у Гимповом ИксЦФ запису. За "
+"извоз у неки други запис користите Датотека → Извези."
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:615
+msgid "Take me to the Export dialog"
+msgstr "Отворите прозорче извоза"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:559
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:618 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:693
+msgid "Extension Mismatch"
+msgstr "Проширење не одговара"
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:677
 msgid ""
 "The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
 "known file extension or select a file format from the file format list."
 msgstr ""
-"Унет назив датотеке не садржи ни једну познату екстензију. Унесите познату "
-"екстензију или је изаберите из приложеног списка формата."
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:573
-msgid "Extension Mismatch"
-msgstr "Екстензија са не поклапа"
+"Дати назив датотеке не садржи ниједно познато проширење датотеке. Унесите "
+"познато проширење датотеке или изаберите запис датотеке из приложеног списка "
+"записа."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:589
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:709
 msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
-msgstr "Екстензија дате датотеке се не поклапа са изабраном врстом датотеке."
+msgstr "Дато проширење датотеке не одговара изабраној врсти датотеке."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:593
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:713
 msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
-msgstr "Да ли и даље желите да сачувате слику под овим именом?"
+msgstr "Да ли ипак желите да сачувате слику под овим називом?"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:651
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:782
 msgid "Saving canceled"
-msgstr "Чување обустављено"
+msgstr "Чување је отказано"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:659 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:186
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:788 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "Saving '%s' failed:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Чување „%s“ није успело:\n"
+"Нисам успео да сачвам „%s“:\n"
 "\n"
 "%s"
 
@@ -9157,72 +10064,72 @@ msgstr "Споји слојеве"
 
 #: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:70
 msgid "Layers Merge Options"
-msgstr "Опције за повезивање слојева"
+msgstr "Опције стапања слојева"
 
 #: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:76
 msgid "_Merge"
-msgstr "С_једини"
+msgstr "_Споји"
 
 #: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:96
 msgid "Final, Merged Layer should be:"
-msgstr "Коначни, спојени слој ће бити:"
+msgstr "Коначни, спојени слој треба бити:"
 
 #: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:100
 msgid "Expanded as necessary"
-msgstr "Повећај по потреби"
+msgstr "Раширено по потреби"
 
 #: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:103
 msgid "Clipped to image"
-msgstr "Угради према слици"
+msgstr "Одсеци према слици"
 
 #: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:106
 msgid "Clipped to bottom layer"
-msgstr "Угради према слоју на дну"
+msgstr "Одсеци према доњем слоју"
 
 #: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:114
 msgid "Merge within active _group only"
-msgstr "Споји само унутар активне _групе"
+msgstr "Споји само унутар текуће _групе"
 
 #: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:127
 msgid "_Discard invisible layers"
 msgstr "Одбаци _невидљиве слојеве"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:97
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:98
 msgid "Create a New Image"
 msgstr "Направи нову слику"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:135
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2009
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:136
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1846
 msgid "_Template:"
 msgstr "_Шаблон:"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:308
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:317
 msgid "Confirm Image Size"
-msgstr "Потврди величину слике"
+msgstr "Потврдите величину слике"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:330
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:339
 #: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:239
 #, c-format
 msgid "You are trying to create an image with a size of %s."
 msgstr "Покушавате да направите слику величине %s."
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:337
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:346
 #, c-format
 msgid ""
 "An image of the chosen size will use more memory than what is configured as "
 "\"Maximum Image Size\" in the Preferences dialog (currently %s)."
 msgstr ""
 "Слика изабране величине ће користити више меморије него што је подешено као "
-"„Највећа величина слика“ у прозорчету Поставке (тренутно %s)."
+"„Највећа величина слика“ у прозорчету поставки (тренутно %s)."
 
 #: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:60
 #: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:63
 msgid "Image Properties"
-msgstr "Особине слике"
+msgstr "Својства слике"
 
 #: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:84
 msgid "Properties"
-msgstr "Особине"
+msgstr "Својства"
 
 #: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:89
 msgid "Color Profile"
@@ -9230,16 +10137,16 @@ msgstr "Профил боја"
 
 #: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:94
 msgid "Comment"
-msgstr "Примедба"
+msgstr "Напомена"
 
 #: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:111
 msgctxt "dialog-title"
 msgid "Scale Image"
-msgstr "Повећај или смањи слику"
+msgstr "Размера слике"
 
 #: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:205
 msgid "Confirm Scaling"
-msgstr "Потврди увећање"
+msgstr "Потврдите промену размере"
 
 #: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:245
 #, c-format
@@ -9248,38 +10155,40 @@ msgid ""
 "is configured as \"Maximum Image Size\" in the Preferences dialog (currently "
 "%s)."
 msgstr ""
-"Увећање слике на изабрану величину захтева више меморије него што је сада "
-"подешено као „Највећа величина слике“ у прозорчету Поставки (тренутно %s)."
+"Промена размере слике на изабрану величину захтева више меморије него што је "
+"сада подешено као „Највећа величина слике“ у прозорчету поставки (тренутно "
+"%s)."
 
 #: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:260
 msgid ""
 "Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
 msgstr ""
-"Размера слике на изабрану величину ће умањити неке слојеве до нестанка."
+"Промена размере слике на изабрану величину ће скупити неке слојеве до "
+"нестанка."
 
 #: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:264
 msgid "Is this what you want to do?"
 msgstr "Да ли је то оно што желите?"
 
-#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:55
+#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:56
 msgid "Configure Input Devices"
-msgstr "Подеси улазне уређаје"
+msgstr "Подесите улазне уређаје"
 
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:48
+#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:49
 msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Подеси пречице са тастатуре"
+msgstr "Подесите пречице тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:73
+#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:74
 msgid ""
 "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
 "accelerator, or press backspace to clear."
 msgstr ""
 "Да уредите пречицу, кликните на жељени ред и укуцајте нову пречицу, или "
-"притисните Backspace да обришете."
+"притисните повратницу да обришете."
 
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:81
+#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:82
 msgid "S_ave keyboard shortcuts on exit"
-msgstr "_Сачувај пречице са тастатуре при изласку"
+msgstr "_Сачувај пречице тастатуре при изласку"
 
 #: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:84
 msgid "Add a Mask to the Layer"
@@ -9287,143 +10196,190 @@ msgstr "Додај маску слоју"
 
 #: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:112
 msgid "Initialize Layer Mask to:"
-msgstr "Почни маску слоја као:"
+msgstr "Покрени маску слоја као:"
 
 #: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:143
 msgid "In_vert mask"
 msgstr "Из_врни маску"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:125
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:128
 msgid "Layer _name:"
 msgstr "_Назив слоја:"
 
 #. The size labels
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:139
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1129
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:142
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1134
 msgid "Width:"
 msgstr "Ширина:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:145
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1157
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:148
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1162
 msgid "Height:"
 msgstr "Висина:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:202
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:206
 msgid "Layer Fill Type"
-msgstr "Тип попуњавања слоја"
+msgstr "Врста попуњавања слоја"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:217
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:225
 msgid "Set name from _text"
-msgstr "Постави име из _текста"
+msgstr "Подеси назив из _текста"
+
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:124
+#, c-format
+msgid "<b>GAME OVER</b> at level %d!"
+msgstr ""
+
+#. Translators: the first and third strings are similar to a
+#. * title, and the second string is a small information text.
+#. * The spaces are there only to separate all the strings, so
+#. try to keep them as is.
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:131
+#, c-format
+msgid "%1$s  %2$s  %3$s"
+msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:126
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:132
+msgid "Press 'q' to quit"
+msgstr "Притисните „q“ да изађете"
+
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:137
+msgid "Paused"
+msgstr "Заустављено"
+
+#. Translators: the first string is a title and the second
+#. * string is a small information text.
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:140 ../app/dialogs/lebl-dialog.c:151
+#, c-format
+msgid "%1$s\t%2$s"
+msgstr "%1$s\t%2$s"
+
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:141
+msgid "Press 'p' to unpause"
+msgstr "Притисните „p“ да наставите"
+
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:147
+#, c-format
+msgid "Level: %s, Lives: %s"
+msgstr "Нови: %s, Живота: %s"
+
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:152
+msgid "Left/Right to move, Space to fire, 'p' to pause, 'q' to quit"
+msgstr ""
+"Лево/десно за кретање, размакница за пуцање, „p“ за паузу и „q“ за излаз"
+
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:803
+msgid "Killer GEGLs from Outer Space"
+msgstr "Убица Геглова из свемира"
+
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:127
 msgid "Module Manager"
-msgstr "Претраживач модула"
+msgstr "Управник модула"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:150
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:151
 msgid "You will have to restart GIMP for the changes to take effect."
-msgstr "Како би промене биле прихваћене, мораћете да поново покренете Гимп."
+msgstr "Морате поново покренути Гимп да би измене ступиле у дејство."
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:191
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:192
 msgid "Module"
 msgstr "Модул"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:468
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:469
 msgid "Only in memory"
 msgstr "Само у меморији"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:473
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:474
 msgid "No longer available"
 msgstr "Није више доступно"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:498
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:499
 msgid "Author:"
 msgstr "Аутор:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:499
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:500
 msgid "Version:"
-msgstr "Верзија:"
+msgstr "Издање:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:500
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:501
 msgid "Date:"
 msgstr "Датум:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:501
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:502
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Ауторска права:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:502
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:503
 msgid "Location:"
 msgstr "Место:"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:108
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:112
 msgid "Offset Layer"
-msgstr "Офсет слој"
+msgstr "Слој помераја"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:110
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:114
 msgid "Offset Layer Mask"
-msgstr "Офсет маска слоја"
+msgstr "Маска слоја помераја"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:112
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:116
 msgid "Offset Channel"
-msgstr "Офсет Канал"
+msgstr "Канал помераја"
 
 #. The offset frame
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:118 ../app/dialogs/offset-dialog.c:152
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:198 ../app/tools/gimpblendoptions.c:247
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:122 ../app/dialogs/offset-dialog.c:156
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:200 ../app/tools/gimpblendoptions.c:241
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:206
 msgid "Offset"
-msgstr "Офсет"
+msgstr "Померај"
 
 #. offset, used as a verb
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:127
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:131
 msgid "_Offset"
-msgstr "_Одмакни"
+msgstr "_Померај"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:184 ../app/dialogs/resize-dialog.c:227
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:185 ../app/dialogs/resize-dialog.c:229
 msgid "_X:"
 msgstr "_X:"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:186 ../app/dialogs/resize-dialog.c:228
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:187 ../app/dialogs/resize-dialog.c:230
 msgid "_Y:"
 msgstr "_Y:"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:213
-msgid "Offset by x/_2, y/2"
-msgstr "Померено за x/_2,y/2"
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:214
+msgid "By width/_2, height/2"
+msgstr ""
 
 #. The edge behavior frame
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:222
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:243
 msgid "Edge Behavior"
-msgstr "Понашање ивица"
+msgstr "Понашање ивице"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:226
-msgid "_Wrap around"
-msgstr "_Иди у круг"
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:247
+msgid "W_rap around"
+msgstr "_Преламај"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:229
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:250
 msgid "Fill with _background color"
 msgstr "Попуни бојом _позадине"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:232
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:253
 msgid "Make _transparent"
 msgstr "_Учини провидним"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:154
 msgid "Import a New Palette"
-msgstr "Увези нову палету"
+msgstr "Увезите нову палету"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:164
 msgid "_Import"
-msgstr "_Увоз"
+msgstr "_Увези"
 
 #. The "Source" frame
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:203
 msgid "Select Source"
-msgstr "Изабери извор"
+msgstr "Изаберите извор"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:214
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1923
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1762
 msgid "_Gradient"
 msgstr "Пре_лив"
 
@@ -9433,11 +10389,11 @@ msgstr "_Слика"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:239
 msgid "Sample _Merged"
-msgstr "С_појени узорак"
+msgstr "Стопљени _узорак"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:251
 msgid "_Selected Pixels only"
-msgstr "_Само изабране тачке"
+msgstr "_Само изабрани пиксели"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:263
 msgid "Palette _file"
@@ -9446,7 +10402,7 @@ msgstr "_Датотека палете"
 #. Palette file name entry
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:292
 msgid "Select Palette File"
-msgstr "Изаберите датотеку са палетом"
+msgstr "Изаберите датотеку палете"
 
 #. The "Import" frame
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:303
@@ -9467,929 +10423,1047 @@ msgstr "Број _боја:"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:338
 msgid "C_olumns:"
-msgstr "К_олоне:"
+msgstr "_Ступци:"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:350
 msgid "I_nterval:"
-msgstr "И_нтервал:"
+msgstr "_Период:"
 
 #. The "Preview" frame
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:361
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:1208
 msgid "Preview"
-msgstr "Преглед:"
+msgstr "Преглед"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:382
 msgid "The selected source contains no colors."
 msgstr "Изабрани извор не садржи ниједну боју."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:266
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:267
 msgid "Reset All Preferences"
-msgstr "Врати све поставке"
+msgstr "Вратите све поставке"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:284
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:285
 msgid "Do you really want to reset all preferences to default values?"
-msgstr ""
-"Да ли заиста желите да вратите све поставке на подразумеване вредности?"
+msgstr "Да ли заиста желите да вратите све поставке на основне вредности?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:354
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:355
 msgid "You will have to restart GIMP for the following changes to take effect:"
-msgstr "Мораћете поново да покренете ГИМП да би следеће промене узеле маха:"
+msgstr ""
+"Мораћете поново да покренете ГИМП да би следеће промене ступиле у дејство:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:536
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:541
 msgid ""
 "Your keyboard shortcuts will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
 msgstr ""
-"Ваше пречице са тастатуре ће бити враћене на уобичајене када наредни пут "
-"покренете Гимп."
+"Пречице тастатуре ће бити враћене на основне вредности при следећем "
+"покретању Гимпа."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:547
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:552
 msgid "Remove all Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Уклони све пречице са тастатуре"
+msgstr "Уклони све пречице тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:569
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:574
 msgid "Do you really want to remove all keyboard shortcuts from all menus?"
-msgstr "Да ли заиста желите да уклоните све пречице са тастатуре из менија?"
+msgstr ""
+"Да ли заиста желите да уклоните све пречице тастатуре из свих изборника?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:610
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:615
 msgid ""
 "Your window setup will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
 msgstr ""
-"Ваша подешавања прозора ће бити враћена на уобичајена када наредни пут "
-"покренете Гимп."
+"Подешавања прозора ће бити враћена на основне вредности при следећем "
+"покретању Гимпа."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:645
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:650
 msgid ""
 "Your input device settings will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
 msgstr ""
-"Ваша подешавања улазних уређај ће бити враћена на уобичајена када наредни "
-"пут покренете Гимп."
+"Подешавања улазног уређаја ће бити враћена на основне вредности при следећем "
+"покретању Гимпа."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:680
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:692
 msgid ""
 "Your tool options will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
 msgstr ""
-"Ваша подешавања алата ће бити враћена на уобичајена када наредни пут "
-"покренете Гимп."
+"Опције алата ће бити враћене на основне вредности при следећем покретању "
+"Гимпа."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1266
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1077
 msgid "Show _menubar"
-msgstr "Прикажи _главни мени"
+msgstr "Прикажи траку _изборника"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1270
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1081
 msgid "Show _rulers"
 msgstr "Прикажи _лењире"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1273
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1084
 msgid "Show scroll_bars"
 msgstr "Прикажи _клизаче"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1276
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1087
 msgid "Show s_tatusbar"
-msgstr "Прикажи _статусну линију"
+msgstr "Прикажи траку _стања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1284
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1095
 msgid "Show s_election"
 msgstr "Прикажи _избор"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1287
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1098
 msgid "Show _layer boundary"
-msgstr "Прикажи грани_це слоја"
+msgstr "Прикажи _границе слоја"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1290
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1101
 msgid "Show _guides"
 msgstr "Прикажи _вођице"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1293
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1104
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "Прикажи _мрежу"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1299
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1110
 msgid "Canvas _padding mode:"
 msgstr "Режим _попуњавања платна:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1304
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1115
 msgid "Custom p_adding color:"
-msgstr "Произвољна боја попу_њавања платна:"
+msgstr "Произвољна боја попу_њавања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1305
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1116
 msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
-msgstr "Изабери произвољну боју попуњавања платна"
+msgstr "Изаберите произвољну боју попуњавања платна"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1147
+msgid "Snap to Guides"
+msgstr "Приони на вођице"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1150
+msgid "Snap to Grid"
+msgstr "Приони на мрежу"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1158
+msgid "Snap to Canvas Edges"
+msgstr "Приони на ивице платна"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1161
+msgid "Snap to Active Path"
+msgstr "Приони на радну путању"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1394
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1267
 msgid "Preferences"
 msgstr "Поставке"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1507
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2783
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1303
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2657
 msgid "Environment"
 msgstr "Окружење"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1521
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1313
 msgid "Resource Consumption"
-msgstr "Потрошња ресурса"
+msgstr "Потрошња изворишта"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1531
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1323
 msgid "Minimal number of _undo levels:"
-msgstr "Најмањи број _поништавања корака:"
+msgstr "Најмањи број корака _поништавања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1534
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1326
 msgid "Maximum undo _memory:"
-msgstr "Највећи број _поништавања корака:"
+msgstr "Највећи број _поништавања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1537
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1329
 msgid "Tile cache _size:"
-msgstr "Величина _оставе за делиће:"
+msgstr "Величина _оставе делића:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1540
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1332
 msgid "Maximum _new image size:"
 msgstr "Највећа величина _нове слике:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1545
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1337
 msgid "Number of _processors to use:"
 msgstr "Број _коришћених процесора:"
 
+#. Hardware Acceleration
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1342
+msgid "Hardware Acceleration"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1346
+msgid "Use OpenCL"
+msgstr ""
+
 #. Image Thumbnails
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1550
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1350
 msgid "Image Thumbnails"
-msgstr "Сличице са прегледом"
+msgstr "Минијатуре слика"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1555
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1355
 msgid "Size of _thumbnails:"
-msgstr "Величина _умањених приказа:"
+msgstr "Величина _минијатура:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1559
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1359
 msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
-msgstr "Највећа величина _датотека за прављење сличица:"
-
-#. File Saving
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1563
-msgid "Saving Images"
-msgstr "Сачувај слике"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1566
-msgid "Confirm closing of unsa_ved images"
-msgstr "Потврди затварање _несачуваних слика"
+msgstr "Највећа величина _датотека за минијатуре:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1576
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1369
 msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
-msgstr "Задржи запис о отвараним датотекама у Скорашњим документима"
+msgstr "Задржите запис о отвараним датотекама у списку скорашњих докумената"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1378
 msgid "User Interface"
 msgstr "Корисничко сучеље"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1380
 msgid "Interface"
 msgstr "Сучеље"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1598
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1390
 msgid "Language"
 msgstr "Језик"
 
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1396
 msgid "Previews"
 msgstr "Прегледи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1399
 msgid "_Enable layer & channel previews"
-msgstr "У_кључи прегледе за слојеве и канале"
+msgstr "_Укључи прегледе слојева и канала"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1613
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1405
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
 msgstr "_Величина прегледа за слојеве и канале:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1616
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1408
 msgid "Na_vigation preview size:"
-msgstr "Величина прегледа за _навигацију:"
+msgstr "Величина прегледа _кретања:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1620
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1412
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Пречице са тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1624
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1416
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
-msgstr "Користи _динамичке пречице са тастатуре"
+msgstr "Користи _динамичке пречице тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1628
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1420
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
-msgstr "Подеси пречице са _тастатуре..."
+msgstr "Подеси пречице _тастатуре..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1427
 msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
-msgstr "_Сачувај пречице са тастатуре при изласку"
+msgstr "Сачувај пречице _тастатуре при изласку"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1639
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1431
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
-msgstr "Сачувај пречице са тастатуре с_ада"
+msgstr "Сада сачувај _пречице са тастатуре"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1646
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1438
 msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
-msgstr "В_рати сачуване пречице са тастатуре на уобичајене"
+msgstr "Врати _пречице тастатуре на основне вредности"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1655
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1447
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Уклони _све пречице са тастатуре"
+msgstr "Уклони _све пречице тастатуре"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1461
+msgid "Experimental Playground"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1463
+msgid "Playground"
+msgstr "Играоница"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1667
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1706
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1469
+msgid "Insane Options"
+msgstr "Опције за лудаке"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1473
+msgid "_N-Point Deformation tool"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1476
+msgid "_Handle Transform tool"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1480
+msgid "_MyPaint Brush tool"
+msgstr "_Моја четкица"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1491
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1529
 msgid "Theme"
 msgstr "Тема"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1676
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1499
 msgid "Select Theme"
 msgstr "Изаберите тему"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1758
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1581
 msgid "Reload C_urrent Theme"
-msgstr "Освежите _текућу тему"
+msgstr "Освежи _текућу тему"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1593
 msgid "Help System"
-msgstr "Систем за помоћ"
+msgstr "Систем помоћи"
 
 #. General
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1782
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1866
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2079
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:185
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1705
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1914
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:186
 msgid "General"
 msgstr "Опште"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1785
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
 msgid "Show _tooltips"
-msgstr "Прикажи _савете за алатке"
+msgstr "Прикажи _облачиће"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1788
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1610
 msgid "Show help _buttons"
-msgstr "Прикажи дугмиће за помо_ћ"
+msgstr "Прикажи дугмад _помоћи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1801
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1623
 msgid "Use the online version"
 msgstr "Користи мрежно издање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1802
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1624
 msgid "Use a locally installed copy"
 msgstr "Користи локално инсталирано издање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1803
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1625
 msgid "User manual:"
-msgstr "Упутство за кориснике:"
+msgstr "Корисничко упутство:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1810
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1632
 msgid "There's a local installation of the user manual."
 msgstr "Постоји инсталирано упутство за кориснике."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1815
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1637
 msgid "The user manual is not installed locally."
-msgstr "Упутство за кориснике није инсталирано."
+msgstr "Корисничко упутство није инсталирано."
 
 #. Help Browser
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1838
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1660
 msgid "Help Browser"
-msgstr "Разгледач помоћи"
+msgstr "Прегледник помоћи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1842
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1664
 msgid "H_elp browser to use:"
-msgstr "Који читач _помоћи користити:"
+msgstr "Прегледник _помоћи за коришћење:"
+
+#. Action Search
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1668
+msgid "Action Search"
+msgstr "Претрага радњи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1869
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1672
+msgid "Show _unavailable actions"
+msgstr "Прикажи _недостипне радње"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1675
+msgid "Maximum History Size:"
+msgstr "Највећа величина за историју:"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1679
+msgid "Clear Action History"
+msgstr "Очистите историјат радњи"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1694
+msgctxt "preferences"
+msgid "Tool Options"
+msgstr "Могућности алата"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1708
 msgid "_Save tool options on exit"
-msgstr "Сачувај оп_ције алатке при изласку"
+msgstr "Сачувај оп_ције алата при изласку"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1873
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1712
 msgid "Save Tool Options _Now"
-msgstr "_Сада сачувај опције алатке"
+msgstr "_Сада сачувај опције алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1880
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1719
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
-msgstr "_Врати сачуване опције алатке на подразумеване вредности"
+msgstr "_Врати сачуване опције алата на основне вредности"
 
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1890
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1729
 msgid "Guide & Grid Snapping"
-msgstr "Пријањање уз вођице и мрежу"
+msgstr "Пријањање вођице и мреже"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1895
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1734
 msgid "_Snap distance:"
 msgstr "Ра_стојање пријањања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1903
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1742
 msgid "Default _interpolation:"
-msgstr "Подразумевана _интерполација:"
+msgstr "Основно _уметање:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1910
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1749
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
-msgstr "Опције за цртање заједничке за алате"
+msgstr "Опције цртања заједничке за алате"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1914
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1753
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Четкица"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1756
 msgid "_Dynamics"
-msgstr "_Динамика"
+msgstr "_Динамике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1920
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1759
 msgid "_Pattern"
-msgstr "_Мустра"
+msgstr "_Шара"
 
 #. Move Tool
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1927
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1766
 msgid "Move Tool"
 msgstr "Алат за премештање"
 
 # постављањем непровидности постављамо и провидност
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1931
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
 msgid "Set layer or path as active"
-msgstr "Учини слој или путању активном"
+msgstr "Подесите слој или путању радном"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1956
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2155
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1794
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1986
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
 msgid "Appearance"
 msgstr "Изглед"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1960
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1798
 msgid "Show _foreground & background color"
-msgstr "Прикажи _боју и боју позадине"
+msgstr "Прикажи _боју четкице и боју позадине"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1964
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1802
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
-msgstr "Прикажи активну _четку, мустру и прелив"
+msgstr "Прикажи радну _четкицу, шару и прелив"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1968
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1806
 msgid "Show active _image"
-msgstr "Прикажи активну _слику"
+msgstr "Прикажи радну _слику"
 
 #. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1976
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1814
 msgid "Tools configuration"
 msgstr "Подешавање алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1991
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1829
 msgid "Default New Image"
-msgstr "Подразумевана нова слика"
+msgstr "Основна нова слика"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1994
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1831
 msgid "Default Image"
-msgstr "Подразумевана слика"
+msgstr "Основна слика"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2028
-#| msgid "Edit Quick Mask Color"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1865
 msgid "Set the default Quick Mask color"
-msgstr "Измени подразумевану боју за брзе маске"
+msgstr "Подесите основну боју за брзе маске"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2034
-#| msgid "Edit Quick Mask Color"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1871
 msgid "Quick Mask color:"
 msgstr "Боја брзе маске:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2044
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1881
 msgid "Default Image Grid"
-msgstr "Подразумевана мрежа слике"
+msgstr "Основна мрежа слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1883
 msgid "Default Grid"
-msgstr "Подразумевана мрежа"
+msgstr "Основна мрежа"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2067
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1903
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Прозори за слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2082
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
-msgstr "Подразумевано користи „тачка за тачку“"
+msgstr "Користи „_Тачка за тачку“ по основи"
 
 # хехехе, ово су цртице које иду око избора ;-)
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2088
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1923
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Брзина _марширајућих мрава:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2092
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1927
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Понашање размере и увећања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2096
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1931
 msgid "Resize window on _zoom"
-msgstr "Величина прозора у складу са ра_змером"
+msgstr "Промени величину прозора са _увећавањем"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2099
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1934
 msgid "Resize window on image _size change"
-msgstr "Величина прозора у складу са променом _величине слике"
+msgstr "Промени величину прозора са променом _величине слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2105
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1940
 msgid "Fit to window"
 msgstr "По мери прозора"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2107
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1942
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Почетна _размера:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1946
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Размакница"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2117
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1952
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Док је притиснута размакница:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2121
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1956
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Показивачи миша"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2125
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1960
 msgid "Show _brush outline"
-msgstr "Прикажи _контуру четке"
+msgstr "Прикажи _контуру четкице"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2128
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1963
 msgid "Show pointer for paint _tools"
-msgstr "Прикажи показивач _алатки за цртање"
+msgstr "Прикажи показивач _алата за цртање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2134
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1969
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "Режим _показивача:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2137
-msgid "Pointer re_ndering:"
-msgstr "_Исцртавање показивача:"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2140
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1972
 msgid "Pointer _handedness:"
 msgstr "С_мер показивача:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2152
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1984
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Изглед прозора са сликом"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2163
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1994
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
-msgstr "Подразумевани изглед у нормалном режиму"
+msgstr "Основни изглед у нормалном режиму"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2168
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1999
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
-msgstr "Подразумевани изглед у приказу преко целог екрана"
+msgstr "Основни изглед у приказу преко целог екрана"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2177
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2008
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
-msgstr "Формат наслова слике и статусне линије"
+msgstr "Запис наслова слике и траке стања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2180
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2010
 msgid "Title & Status"
-msgstr "Наслов и статус"
+msgstr "Наслов и стање"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2198
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2029
 msgid "Current format"
-msgstr "Текући формат"
+msgstr "Текући запис"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2199
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2030
 msgid "Default format"
-msgstr "Подразумевани формат"
+msgstr "Основни запис"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2200
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2031
 msgid "Show zoom percentage"
-msgstr "Прикажи размеру (процентуално)"
+msgstr "Прикажи проценте увећавања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2201
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2032
 msgid "Show zoom ratio"
-msgstr "Прикажи размеру"
+msgstr "Прикажи размеру увећавања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2202
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2033
 msgid "Show image size"
 msgstr "Прикажи величину слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2215
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2034
+msgid "Show drawable size"
+msgstr "Прикажи величину за исцртавање"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
 msgid "Image Title Format"
-msgstr "Формат наслова слике"
+msgstr "Запис наслова слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2217
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2049
 msgid "Image Statusbar Format"
-msgstr "Формат статусне линије слике"
+msgstr "Запис траке стања слике"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2302
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2133
+msgid "Image Window Drawing Behavior"
+msgstr "Начин исцртавања слике у прозору"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2135 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:76
+msgid "Behavior"
+msgstr "Понашање"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2143
+msgid "Default Behavior in Normal Mode"
+msgstr "Подразумевано понашање у нормалном режиму"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2147
+msgid "Default Behavior in Fullscreen Mode"
+msgstr "Подразумевано понашање преко целог екрана"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2156
 msgid "Display"
 msgstr "Приказ"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2314
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2167
 msgid "Transparency"
 msgstr "Провидност"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2318
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2171
 msgid "_Check style:"
 msgstr "_Начин шпартања:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2321
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2174
 msgid "Check _size:"
 msgstr "Величина _поља:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2324
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2177
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Резолуција монитора"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2328
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2181
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:206 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
 msgid "Pixels"
-msgstr "Тачака"
+msgstr "Пиксели"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2346
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2199
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Водоравно"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2348
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2201
 msgid "Vertical"
 msgstr "Усправно"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2350
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:470
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2203
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:460
 msgid "ppi"
 msgstr "тпи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2366
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2221
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d × %d ppi)"
-msgstr "С_ам утврди (тренутно %d x %d тпи)"
+msgstr "_Откриј самостално (тренутно %d x %d тпи)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2384
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2239
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "Унеси _ручно"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2399
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2254
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "К_алибриши..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2427
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2282
 msgid "Color Management"
 msgstr "Управљање бојама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2447
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2301
 msgid "_RGB profile:"
 msgstr "_РГБ профил:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2448
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2302
 msgid "Select RGB Color Profile"
 msgstr "Изаберите РГБ профил боја"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2449
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2303
 msgid "_CMYK profile:"
-msgstr "_CMYK профил:"
+msgstr "_ЦМИК профил:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2450
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2304
 msgid "Select CMYK Color Profile"
-msgstr "Изаберите CMYK профил боја"
+msgstr "Изаберите ЦМИК профил боја"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2451
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2305
 msgid "_Monitor profile:"
 msgstr "Профил _монитора:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2452
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2306
 msgid "Select Monitor Color Profile"
 msgstr "Изаберите профил боја за монитор"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2453
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2307
 msgid "_Print simulation profile:"
-msgstr "Профил симулације _штампача:"
+msgstr "Профил симулације _штампе:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2454
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2308
 msgid "Select Printer Color Profile"
 msgstr "Изаберите профил боја за штампач"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2465
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
 msgid "_Mode of operation:"
 msgstr "_Режим рада:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2495
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2348
 msgid "_Try to use the system monitor profile"
 msgstr "По_кушај да користиш системски профил монитора"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2505
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2358
 msgid "_Display rendering intent:"
-msgstr "Намера исцртавања на _екрану:"
+msgstr "Прикажи _намеру исцртавања:"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2364
+msgid "Use _black point compensation for the display"
+msgstr ""
 
 # softproof???
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2514
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2378
 msgid "_Softproof rendering intent:"
-msgstr "Намера исцртавања за симулацију _штампе (softproof):"
+msgstr "Намера исцртавања симулације _штампе:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2527
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2384
+msgid "Use black _point compensation for softproofing"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2402
 msgid "Mark out of gamut colors"
-msgstr "Издвој боје из гаме"
+msgstr "Означите боје из гаме"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2532
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2407
 msgid "Select Warning Color"
-msgstr "Изабери боју упозорења"
+msgstr "Изаберите боју упозорења"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2545
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2420
 msgid "File Open behaviour:"
 msgstr "Понашање отварања датотека:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2557
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2432
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Улазни уређаји"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2567
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Проширени улазни уређаји"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2571
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2445
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
-msgstr "Подеси п_роширене улазне уређаје..."
+msgstr "Подеси _проширене улазне уређаје..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2578
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2452
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "Сачувај подешавања улазних уређаја при _излазу"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2582
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2456
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
-msgstr "Сачувај _сада подешавања улазних уређаја"
+msgstr "_Сада сачувај подешавања улазних уређаја"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2589
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2463
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
-msgstr "_Врати сачувана подешавања улазних уређаја на подразумеване вредности"
+msgstr "_Врати сачувана подешавања улазних уређаја на основне вредности"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2604
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2478
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Додатни улазни управљачи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2607
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2480
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Улазни управљачи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2623
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2496
 msgid "Window Management"
 msgstr "Управљање прозорима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2632
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2504
 msgid "Window Manager Hints"
-msgstr "Ознаке за управљање прозорима"
+msgstr "Савети за управљање прозорима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2638
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2510
 msgid "Hint for _docks and toolbox:"
-msgstr "Савети за прикачиве прозоре и _алатницу:"
+msgstr "Савет за луке и _алатницу:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2641
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2513
 msgid "Focus"
 msgstr "Фокус"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2645
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2517
 msgid "Activate the _focused image"
-msgstr "Активирај _фокусирану слику"
+msgstr "Покрени _фокусирану слику"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2649
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2521
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Положаји прозора"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2652
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2524
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "Сачувај положаје прозора при _изласку"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2656
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2527
+msgid "Open windows on the same _monitor they were open before"
+msgstr ""
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2531
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "_Сада сачувај положаје прозора"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2663
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2538
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
-msgstr "_Врати сачуване положаје прозора на подразумеване вредности"
+msgstr "_Врати сачуване положаје прозора на основне вредности"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2678
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2553
 msgid "Folders"
 msgstr "Фасцикле"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2698
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2572
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Привремена фасцикла:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2699
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2573
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
-msgstr "Избор фасцикле за привремене датотеке"
+msgstr "Изаберите фасциклу за привремене датотеке"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2703
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2577
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Фасцикла размене:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2704
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2578
 msgid "Select Swap Folder"
-msgstr "Избор фасцикле за размену"
+msgstr "Изаберите фасциклу за размену"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2739
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2613
 msgid "Brush Folders"
-msgstr "Фасцикле са четкицама"
+msgstr "Фасцикле четкица"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2741
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2615
 msgid "Select Brush Folders"
-msgstr "Избор фасцикле са четкицама"
+msgstr "Изаберите фасцикле са четкицама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2743
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2617
 msgid "Dynamics Folders"
-msgstr "Фасцикла са динамикама"
+msgstr "Фасцикла динамика"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2745
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2619
 msgid "Select Dynamics Folders"
-msgstr "Изаберите фасциклу са динамикама цртања"
+msgstr "Изаберите фасцикле са динамикама цртања"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2747
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2621
 msgid "Pattern Folders"
-msgstr "Фасцикле са мустрама"
+msgstr "Фасцикле са шарама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2623
 msgid "Select Pattern Folders"
-msgstr "Избор фасцикле са мустрама"
+msgstr "Изаберите фасцикле са шарама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2751
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2625
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Фасцикле са палетама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2753
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2627
 msgid "Select Palette Folders"
-msgstr "Избор фасцикле са палетама"
+msgstr "Изаберите фасцикле са палетама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2755
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2629
 msgid "Gradient Folders"
-msgstr "Фасцикле са преливима"
+msgstr "Фасцикле прелива"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2757
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2631
 msgid "Select Gradient Folders"
-msgstr "Избор фасцикла са преливима"
+msgstr "Изаберите фасцикле прелива"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2759
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2633
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Фасцикла са фонтовима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2761
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2635
 msgid "Select Font Folders"
-msgstr "Избор фасцикле са фонтовима"
+msgstr "Изаберите фасциклу са фонтовима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2763
-#| msgid "Tool Presets"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2637
 msgid "Tool Preset Folders"
 msgstr "Фасцикле са подешавањима алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2765
-#| msgid "Select Theme Folders"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2639
 msgid "Select Tool Preset Folders"
 msgstr "Изаберите фасцикле са подешавањима алата"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2767
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2641
 msgid "Plug-In Folders"
-msgstr "Фасцикле са додацима"
+msgstr "Фасцикле са прикључцима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2769
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2643
 msgid "Select Plug-In Folders"
-msgstr "Избор фасцикле са додацима"
+msgstr "Изаберите фасцикле са прикључцима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2771
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2645
 msgid "Scripts"
 msgstr "Скрипте"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2771
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2645
 msgid "Script-Fu Folders"
-msgstr "Фасцикле са Скрипт-Фу скриптама"
+msgstr "Фасцикле са скриптама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2773
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2647
 msgid "Select Script-Fu Folders"
-msgstr "Избор фасцикле са Скрипт-Фу скриптама"
+msgstr "Изаберите фасцикле са скриптама"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2775
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2649
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Фасцикле за модуле"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2777
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2651
 msgid "Select Module Folders"
-msgstr "Избор фасцикле за модуле"
+msgstr "Изаберите фасцикле за модуле"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2779
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2653
 msgid "Interpreters"
-msgstr "Интерпретери"
+msgstr "Тумачи"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2779
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2653
 msgid "Interpreter Folders"
-msgstr "Фасцикле са интерпретерима"
+msgstr "Фасцикле са тумачима"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2781
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2655
 msgid "Select Interpreter Folders"
-msgstr "Избор фасцикле са интерпретерима"
+msgstr "Изаберите фасцикле тумача"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2783
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2657
 msgid "Environment Folders"
-msgstr "Фасцикле за окружење"
+msgstr "Фасцикле окружења"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2785
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2659
 msgid "Select Environment Folders"
-msgstr "Избор фасцикле за окружење"
+msgstr "Изаберите фасцикле окружења"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2787
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2661
 msgid "Themes"
 msgstr "Теме"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2787
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2661
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Фасцикле са темом"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2789
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2663
 msgid "Select Theme Folders"
-msgstr "Избор фасцикле са темом"
+msgstr "Изаберите фасцикле са темом"
 
 #: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:138
 msgid "Print Size"
 msgstr "Величина штампе"
 
 #. the image size labels
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:165 ../app/widgets/gimpsizebox.c:193
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:169 ../app/widgets/gimpsizebox.c:193
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:180
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Ширина:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:172 ../app/widgets/gimpsizebox.c:197
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:176 ../app/widgets/gimpsizebox.c:197
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:187
 msgid "H_eight:"
 msgstr "_Висина:"
 
 #. the resolution labels
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:222 ../app/widgets/gimpsizebox.c:255
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:230 ../app/widgets/gimpsizebox.c:260
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:309
 msgid "_X resolution:"
 msgstr "_X резолуција:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:229 ../app/widgets/gimpsizebox.c:258
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:237 ../app/widgets/gimpsizebox.c:263
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:316
 msgid "_Y resolution:"
 msgstr "_Y резолуција:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:240 ../app/widgets/gimpsizebox.c:251
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:248 ../app/widgets/gimpsizebox.c:256
 #, c-format
 msgid "pixels/%a"
-msgstr "тачака/%a"
+msgstr "пиксела/%a"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:104
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:144
 msgid "Quit GIMP"
-msgstr "Затвори Гимп"
+msgstr "Затворите Гимп"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:104
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:144
 msgid "Close All Images"
-msgstr "Затвори све слике"
+msgstr "Затворите све слике"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:163
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:212
 msgid "If you quit GIMP now, these changes will be lost."
-msgstr "Изгубићете измене уколико затворите Гимп."
+msgstr "Ако сада изађете из Гимпа, ове измене ће бити изгубљене."
 
 # bug: plural-forms
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:166
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:215
 msgid "If you close these images now, changes will be lost."
-msgstr "Изгубићете измене уколико затворите текуће слике."
+msgstr "Ако сада затворите ове слике, измене ће бити изгубљене."
 
 # bug: plural-forms
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:213
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:300
 #, c-format
 msgid "There is one image with unsaved changes:"
 msgid_plural "There are %d images with unsaved changes:"
 msgstr[0] "%d слика има несачуване измене:"
 msgstr[1] "%d слике имају несачуване измене:"
-msgstr[2] "%d слика има несачуване измене:"
-msgstr[3] "Слика има несачуване измене:"
+msgstr[2] "%d слика има несачуваних измена:"
+msgstr[3] "%d слика има несачуване измене:"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:235
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:311
+#, c-format
+msgid "Press %s to quit."
+msgstr "Притисните „%s“ да изађете."
+
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:314
+#, c-format
+msgid "Press %s to close all images."
+msgstr "Притисните „%s“ да затворите све слике."
+
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:330
+#, c-format
+msgid "Press %s to discard all changes and quit."
+msgstr "Притисните „%s“ да одбаците све измене и да изађете."
+
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:333
+#, c-format
+msgid "Press %s to discard all changes and close all images."
+msgstr "Притисните „%s“ да одбаците све измене и да затворите све слике."
+
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:341
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:179
 msgid "_Discard Changes"
-msgstr "О_дбаци измене"
+msgstr "Одбаци _измене"
 
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:119
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:421
+#, c-format
+msgid "Exported to %s"
+msgstr "Извезена у „%s“"
+
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:120
 msgid "Canvas Size"
 msgstr "Величина платна"
 
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:130 ../app/dialogs/scale-dialog.c:109
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:131 ../app/dialogs/scale-dialog.c:109
 msgid "Layer Size"
 msgstr "Величина слоја"
 
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:295
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:301
 msgid "Resize _layers:"
 msgstr "Промени _величину слојева:"
 
-#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:69
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:316
+msgid "Resize _text layers"
+msgstr "Промени величину _текстуалног слоја"
+
+#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:70
 msgid "Calibrate Monitor Resolution"
-msgstr "Прилагођавање резолуције монитора"
+msgstr "Калибришите резолуцију монитора"
 
-#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:128
+#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:129
 msgid "Measure the rulers and enter their lengths:"
 msgstr "Измерите лењире и унесите њихове дужине:"
 
-#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:153
+#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:154
 msgid "_Horizontal:"
 msgstr "_Водоравно:"
 
-#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:158
+#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:159
 msgid "_Vertical:"
 msgstr "_Усправно:"
 
@@ -10398,33 +11472,33 @@ msgstr "_Усправно:"
 msgid "Image Size"
 msgstr "Величина слике"
 
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:176 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:393
+#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:176 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:415
 msgid "Quality"
 msgstr "Квалитет"
 
 #: ../app/dialogs/scale-dialog.c:188
 msgid "I_nterpolation:"
-msgstr "И_нтерполација:"
+msgstr "_Уметање:"
 
 #: ../app/dialogs/scale-dialog.c:207
 msgid ""
 "Indexed color layers are always scaled without interpolation. The chosen "
 "interpolation type will affect channels and layer masks only."
 msgstr ""
-"Слојеви индексираних боја се увек увећавају без интерполације. Изабрана "
-"врста интерполације ће утицати једино на канале и маске."
+"Слојеви индексираних боја се увек повећавају без уметања. Изабрана врста "
+"уметања ће утицати једино на канале и маске."
 
 #: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:97
 msgid "Choose Stroke Style"
-msgstr "Изаберите стил исцртавања"
+msgstr "Изаберите стил потеза"
 
 #: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:214
 msgid "Paint tool:"
-msgstr "Алатка за цртање:"
+msgstr "Алат за цртање:"
 
 #: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:228
 msgid "_Emulate brush dynamics"
-msgstr "_Емулирај динамику четкице"
+msgstr "_Опонашај динамику четкице"
 
 #: ../app/dialogs/tips-dialog.c:88
 msgid "The GIMP tips file is empty!"
@@ -10445,7 +11519,7 @@ msgstr "Не могу да обрадим датотеку са Гимповим
 
 #: ../app/dialogs/tips-dialog.c:128
 msgid "GIMP Tip of the Day"
-msgstr "Савет дана за Гимп"
+msgstr "Гимпов савет дана"
 
 #: ../app/dialogs/tips-dialog.c:134
 msgid "_Previous Tip"
@@ -10469,55 +11543,55 @@ msgstr "Сазнајте више"
 msgid "tips-locale:C"
 msgstr "tips-locale:sr"
 
-#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:84
+#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:85
 msgid "GIMP User Installation"
 msgstr "Корисничка инсталација Гимпа"
 
-#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:93
+#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:94
 msgid "User installation failed!"
-msgstr "Неуспешна инсталација за корисника!"
+msgstr "Није успела корисничка инсталација!"
 
-#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:95
+#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:96
 msgid "The GIMP user installation failed; see the log for details."
 msgstr ""
-"Неуспешна инсталација Гимпа за корисника; погледајте детаље у дневнику."
+"Није успела инсталација Гимпа за корисника; погледајте дневник за више "
+"појединости."
 
-#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:98
+#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:99
 msgid "Installation Log"
 msgstr "Дневник инсталације"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:55
 msgid "Export Path to SVG"
-msgstr "Извези путању у SVG"
+msgstr "Извезите путању у СВГ"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:90
 msgid "Export the active path"
-msgstr "Извези активну путању"
+msgstr "Извезите радну путању"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:91
 msgid "Export all paths from this image"
-msgstr "Извези све путање из ове слике"
+msgstr "Извезите све путање из ове слике"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:58
 msgid "Import Paths from SVG"
-msgstr "Увези путању из SVG-а"
+msgstr "Увезите путање из СВГ-а"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:92
-#: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:122
 msgid "All files (*.*)"
 msgstr "Све датотеке (*.*)"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:97
 msgid "Scalable SVG image (*.svg)"
-msgstr "SVG слика прилагодљиве величине (*.svg)"
+msgstr "Прилагодљива СВГ слика (*.svg)"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:108
 msgid "_Merge imported paths"
-msgstr "_Споји увежене путање"
+msgstr "_Споји увезене путање"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:118
 msgid "_Scale imported paths to fit image"
-msgstr "У_већај увежене путање да се уклопе у слику"
+msgstr "_Смањи увезене путање да стану у слику"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-options-dialog.c:122
 msgid "Path name:"
@@ -10531,7 +11605,7 @@ msgstr "Без вођица"
 #: ../app/display/display-enums.c:61
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Center lines"
-msgstr "Централне линије"
+msgstr "Средишне линије"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:62
 msgctxt "guides-type"
@@ -10546,7 +11620,7 @@ msgstr "Правило петина"
 #: ../app/display/display-enums.c:64
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Golden sections"
-msgstr "Златни пресек"
+msgstr "Златни одељци"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:65
 msgctxt "guides-type"
@@ -10571,19 +11645,19 @@ msgstr "Размак линија"
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:674 ../app/display/gimpcursorview.c:675
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:788 ../app/display/gimpcursorview.c:789
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:790 ../app/display/gimpcursorview.c:791
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:633
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:686
 msgid "n/a"
 msgstr "н/д"
 
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:219 ../app/display/gimpcursorview.c:244
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:269
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:138
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:139
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:225 ../app/display/gimpcursorview.c:250
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:275
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:139
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:140
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
@@ -10609,63 +11683,72 @@ msgstr "В"
 
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:328
 msgid "_Sample Merged"
-msgstr "Спојени _узорак"
+msgstr "Стопљени _узорак"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:508
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:529
 msgid "Access the image menu"
-msgstr "Приступи менију за слику"
+msgstr "Приступите изборнику слике"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:622
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:640
 msgid "Zoom image when window size changes"
-msgstr "Увећај слику када се промени величина прозора"
+msgstr "Увећајте слику када се промени величина прозора"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:651
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:669
 msgid "Toggle Quick Mask"
-msgstr "Укључује или искључује приказ брзе маске"
+msgstr "Пребацује на приказ брзе маске"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:674
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:692
 msgid "Navigate the image display"
-msgstr "Прођи кроз приказ слике"
+msgstr "Навигација приказа слике"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:746
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1327 ../app/widgets/gimptoolbox.c:253
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:764
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1438 ../app/widgets/gimptoolbox.c:251
 msgid "Drop image files here to open them"
-msgstr "За отварање превуците овде датотеке са сликама"
+msgstr "Овде превуците датотеке слика да их отворите"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-callbacks.c:532
+#, c-format
+msgid ""
+"<big>Unstable Development Version</big>\n"
+"\n"
+"<small>commit <tt>%s</tt></small>\n"
+"\n"
+"<small>Please build latest git master before\n"
+"reporting any bugs against this version.</small>"
+msgstr ""
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:156
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:229
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:168
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:268
 #, c-format
 msgid "Close %s"
-msgstr "Затвори %s"
+msgstr "Затвори „%s“"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:167
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr "Затвори _без чувања"
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:216
+#, c-format
+msgid "Press %s to discard all changes and close the image."
+msgstr "Притисните „%s“ да одбаците све измене и да затворите слику."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:237
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:276
 #, c-format
 msgid "Save the changes to image '%s' before closing?"
-msgstr "Сачувај измене слике „%s“ пре затварања?"
+msgstr "Да сачувам измене слике „%s“ пре затварања?"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:270
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:309
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last hour will be lost."
 msgid_plural ""
 "If you don't save the image, changes from the last %d hours will be lost."
 msgstr[0] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене последњег %d сата ће бити "
-"изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене из последњег %d сата ће бити изгубљене."
 msgstr[1] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене у последња %d сата ће бити "
-"изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене из последња %d сата ће бити изгубљене."
 msgstr[2] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене у последњих %d сати ће бити "
-"изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене из последњих %d сати ће бити изгубљене."
 msgstr[3] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене последњег сата ће бити изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене из последњег %d сата ће бити изгубљене."
 
 # bug: plural-forms
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:281
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:320
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save the image, changes from the last hour and %d minute will "
@@ -10674,78 +11757,84 @@ msgid_plural ""
 "If you don't save the image, changes from the last hour and %d minutes will "
 "be lost."
 msgstr[0] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене у последњих сат и %d минут ће бити "
-"изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене у последњем сату и %d минуту ће бити изгубљене."
 msgstr[1] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене у последњих сат и %d минута ће "
-"бити изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене у последњем сату и %d минута ће бити изгубљене."
 msgstr[2] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене у последњих сат и %d минута ће "
-"бити изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене у последњем сату и %d минута ће бити изгубљене."
 msgstr[3] ""
 "Уколико не сачувате слику, измене учињене у последњих сат и 1 минут ће бити "
 "изгубљене."
 
 # bug: plural-forms
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:293
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:332
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last minute will be lost."
 msgid_plural ""
 "If you don't save the image, changes from the last %d minutes will be lost."
 msgstr[0] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене последњег %d минута ће бити "
-"изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене из последњег %d минута ће бити изгубљене."
 msgstr[1] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене у последња %d минута ће бити "
-"изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене из последња %d минута ће бити изгубљене."
 msgstr[2] ""
-"Уколико не сачувате слику, измене учињене у последњих %d минута бити "
-"изгубљене."
+"Ако не сачувате слику, измене из последњих %d минута ће бити изгубљене."
 msgstr[3] ""
 "Уколико не сачувате слику, измене учињене последњег минута ће бити изгубљене."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:311
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:350
 #, c-format
-#| msgid "Image exported to '%s'"
 msgid "The image has been exported to '%s'."
 msgstr "Слика је извезена у „%s“."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:246
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:649
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:707
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:247
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:651
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:710
 msgid "Drop New Layer"
-msgstr "Одбаци нови слој"
+msgstr "Одбаците нови слој"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:289
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:290
 msgid "Drop New Path"
-msgstr "Одбаци нову путању"
+msgstr "Одбаците нову путању"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:361
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:463 ../app/tools/gimpblendtool.c:173
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:136 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:280
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:460 ../app/tools/gimpblendtool.c:227
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:305
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
 msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
-msgstr "Не могу да изменим пикселе из групе слојева."
+msgstr "Не могу да изменим пикселе групи слојева."
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:369
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:471 ../app/tools/gimpblendtool.c:180
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:143 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:287 ../app/tools/gimppainttool.c:266
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:247
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1067
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:468 ../app/tools/gimpblendtool.c:234
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:312 ../app/tools/gimppainttool.c:278
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1818
 msgid "The active layer's pixels are locked."
-msgstr "Пиксели активног слоја су закључани."
+msgstr "Пиксели радног слоја су закључани."
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:388
+#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:242
+#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:330
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Drop pattern to layer"
+msgstr "Превлачење шаре у слој"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:549
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:725
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:389
+#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:266
+#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:331
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Drop color to layer"
+msgstr "Превлачење боје у слој"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:547
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:728
 msgid "Drop layers"
-msgstr "Одбаци слој"
+msgstr "Одбаците слојеве"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:682
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:699
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:802 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:264
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:684
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:702
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:803 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:272
 msgid "Dropped Buffer"
-msgstr "Одбачени бафер"
+msgstr "Одбачена међумеморија"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:83
 msgid "Color Display Filters"
@@ -10753,105 +11842,234 @@ msgstr "Филтери за приказивање боја"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:86
 msgid "Configure Color Display Filters"
-msgstr "Подеси филтере за приказ боја"
+msgstr "Подешава филтере за приказ боја"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:796
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:794
 #, c-format
 msgid "Image saved to '%s'"
 msgstr "Слика је сачувана у „%s“"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:810
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:806
 #, c-format
 msgid "Image exported to '%s'"
 msgstr "Слика је извезена у „%s“"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:122
 msgid "Layer Select"
-msgstr "Изабери слој"
+msgstr "Изаберите слој"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:114
+msgid "Rotate View"
+msgstr "Ротирање приказа"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:114
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:116
+msgid "Select Rotation Angle"
+msgstr "Изаберите угао за ротацију"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:154
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1106
+msgid "Angle:"
+msgstr "Угао:"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:167
+msgid "degrees"
+msgstr "степени"
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:115
 msgid "Zoom Ratio"
 msgstr "Размера"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:116
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:117
 msgid "Select Zoom Ratio"
-msgstr "Изабери размеру"
+msgstr "Изаберите однос увећавања"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:161
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:162
 msgid "Zoom ratio:"
 msgstr "Размера:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:186
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:189
 msgid "Zoom:"
 msgstr "Увећање:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:282
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:292
 msgid "(modified)"
 msgstr "(измењен)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:287
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:297
 msgid "(clean)"
 msgstr "(чист)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:338
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:351
-#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:860
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:343
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:352
+#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:884
 msgid "(none)"
 msgstr "(ништа)"
 
-#: ../app/display/gimpstatusbar.c:356
+#: ../app/display/gimpstatusbar.c:423
 #, c-format
 msgid "Cancel <i>%s</i>"
 msgstr "Откажи <i>%s</i>"
 
-#: ../app/file/file-open.c:136 ../app/file/file-save.c:115
+#: ../app/file/file-open.c:134 ../app/file/file-save.c:115
 msgid "Not a regular file"
-msgstr "Није исправна датотека"
+msgstr "Није обична датотека"
+
+#: ../app/file/file-open.c:143
+msgid "Premission denied"
+msgstr ""
 
-#: ../app/file/file-open.c:188
+#: ../app/file/file-open.c:239
 #, c-format
 msgid "%s plug-in returned SUCCESS but did not return an image"
-msgstr "Додатак %s је пријавио УСПЕХ али није вратио слику"
+msgstr "Прикључак „%s“ је пријавио УСПЕХ али није дао слику"
 
-#: ../app/file/file-open.c:199
+#: ../app/file/file-open.c:250
 #, c-format
 msgid "%s plug-In could not open image"
-msgstr "Додатак %s није могао да отвори слику"
+msgstr "Прикључак „%s“ не може да отвори слику"
 
-#: ../app/file/file-open.c:530
+#: ../app/file/file-open.c:638
 msgid "Image doesn't contain any layers"
 msgstr "Слика не садржи слојеве"
 
-#: ../app/file/file-open.c:583
+#: ../app/file/file-open.c:697
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' failed: %s"
-msgstr "Не могу да отворим „%s“: %s"
+msgstr "Нисам успео да отворим „%s“: %s"
 
-#: ../app/file/file-open.c:690
+#: ../app/file/file-open.c:801
 msgid ""
 "Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
 "Preferences dialog."
 msgstr ""
-"Управљање бојама је онемогућено. Можете га омогућити у прозорчету са "
-"поставкама."
+"Управљање бојама је искључено. Можете га укључити у прозорчету поставки."
 
-#: ../app/file/file-procedure.c:195
+#: ../app/file/file-procedure.c:211
 msgid "Unknown file type"
-msgstr "Непознат тип датотеке"
+msgstr "Непозната врста датотеке"
 
-#: ../app/file/file-save.c:221
+#: ../app/file/file-remote.c:113
+msgid "Mounting remote volume"
+msgstr ""
+
+#: ../app/file/file-remote.c:289
+msgid "Opening remote file"
+msgstr "Отварам удаљену датотеку"
+
+#: ../app/file/file-remote.c:357
+#, c-format
+msgid "Downloading image (%s of %s)"
+msgstr "Преузимање слике (%s од %s)"
+
+#: ../app/file/file-remote.c:361
+#, c-format
+msgid "Uploading image (%s of %s)"
+msgstr "Слање слике (%s од %s)"
+
+#: ../app/file/file-remote.c:384
+#, c-format
+msgid "Downloaded %s of image data"
+msgstr "Преузимање података о слици: %s"
+
+#: ../app/file/file-remote.c:388
+#, c-format
+msgid "Uploaded %s of image data"
+msgstr "Слање података о слици: %s"
+
+#: ../app/file/file-save.c:124
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Немате овлашћења"
+
+#: ../app/file/file-save.c:279
 #, c-format
 msgid "%s plug-in could not save image"
-msgstr "Додатак %s не може да сачува слику"
+msgstr "Прикључак „%s“ не може да сачува слику"
 
-#: ../app/file/file-utils.c:74
+#: ../app/file/file-utils.c:66
 #, c-format
 msgid "'%s:' is not a valid URI scheme"
-msgstr "„%s“ је неисправна шема адреса"
+msgstr "„%s“: није исправна шема путање"
 
-#: ../app/file/file-utils.c:90 ../app/file/file-utils.c:126
+#: ../app/file/file-utils.c:82 ../app/file/file-utils.c:120
 msgid "Invalid character sequence in URI"
-msgstr "Неисправан словни део у адреси"
+msgstr "Неисправан словни низ у путањи"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:259 ../app/gegl/gimp-babl.c:260
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:261 ../app/gegl/gimp-babl.c:262
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:263 ../app/gegl/gimp-babl.c:264
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:265 ../app/gegl/gimp-babl.c:266
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:267 ../app/gegl/gimp-babl.c:268
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:269 ../app/gegl/gimp-babl.c:270
+msgid "RGB"
+msgstr "РГБ"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:272 ../app/gegl/gimp-babl.c:273
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:274 ../app/gegl/gimp-babl.c:275
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:276 ../app/gegl/gimp-babl.c:277
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:278 ../app/gegl/gimp-babl.c:279
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:280 ../app/gegl/gimp-babl.c:281
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:282 ../app/gegl/gimp-babl.c:283
+msgid "RGB-alpha"
+msgstr "РГБ-провидно"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:285 ../app/gegl/gimp-babl.c:286
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:287 ../app/gegl/gimp-babl.c:288
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:289 ../app/gegl/gimp-babl.c:290
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:291 ../app/gegl/gimp-babl.c:292
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:293 ../app/gegl/gimp-babl.c:294
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:295 ../app/gegl/gimp-babl.c:296
+msgid "Grayscale"
+msgstr "Сиво"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:298 ../app/gegl/gimp-babl.c:299
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:300 ../app/gegl/gimp-babl.c:301
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:302 ../app/gegl/gimp-babl.c:303
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:304 ../app/gegl/gimp-babl.c:305
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:306 ../app/gegl/gimp-babl.c:307
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:308 ../app/gegl/gimp-babl.c:309
+msgid "Grayscale-alpha"
+msgstr "Сиви-провидно"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:311 ../app/gegl/gimp-babl.c:312
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:313 ../app/gegl/gimp-babl.c:314
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:315 ../app/gegl/gimp-babl.c:316
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:317 ../app/gegl/gimp-babl.c:318
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:319 ../app/gegl/gimp-babl.c:320
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:321 ../app/gegl/gimp-babl.c:322
+msgid "Red component"
+msgstr "Црвена компонента"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:324 ../app/gegl/gimp-babl.c:325
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:326 ../app/gegl/gimp-babl.c:327
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:328 ../app/gegl/gimp-babl.c:329
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:330 ../app/gegl/gimp-babl.c:331
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:332 ../app/gegl/gimp-babl.c:333
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:334 ../app/gegl/gimp-babl.c:335
+msgid "Green component"
+msgstr "Зелена компонента"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:337 ../app/gegl/gimp-babl.c:338
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:339 ../app/gegl/gimp-babl.c:340
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:341 ../app/gegl/gimp-babl.c:342
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:343 ../app/gegl/gimp-babl.c:344
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:345 ../app/gegl/gimp-babl.c:346
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:347 ../app/gegl/gimp-babl.c:348
+msgid "Blue component"
+msgstr "Плава компонента"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:350 ../app/gegl/gimp-babl.c:351
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:352 ../app/gegl/gimp-babl.c:353
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:354 ../app/gegl/gimp-babl.c:355
+msgid "Alpha component"
+msgstr "Провидна компонента"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:383
+msgid "Indexed-alpha"
+msgstr "Индексирано-провидна"
+
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:385
+msgid "Indexed"
+msgstr "Индексирано"
 
 #: ../app/gegl/gimp-gegl-enums.c:24
 msgctxt "cage-mode"
@@ -10860,191 +12078,353 @@ msgstr "Направите или подесите кавез"
 
 #: ../app/gegl/gimp-gegl-enums.c:25
 msgctxt "cage-mode"
-msgid "Deform the cage to deform the image"
-msgstr "Искривите кавез како би изобличили слику"
+msgid ""
+"Deform the cage\n"
+"to deform the image"
+msgstr ""
+"Искривите кавез\n"
+"да изобличите слику"
+
+#: ../app/operations/gimpbrightnesscontrastconfig.c:76
+msgid "Brightness"
+msgstr "Осветљеnost"
+
+#: ../app/operations/gimpbrightnesscontrastconfig.c:81
+msgid "Contrast"
+msgstr "Контраст"
+
+#: ../app/operations/gimpcolorbalanceconfig.c:96
+#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:94
+msgid "The affected range"
+msgstr ""
+
+#: ../app/operations/gimpcolorbalanceconfig.c:102
+msgid "Cyan-Red"
+msgstr "Плавичаста-црвена"
+
+#: ../app/operations/gimpcolorbalanceconfig.c:107
+msgid "Magenta-Green"
+msgstr "Љубичаста-зелена"
+
+#: ../app/operations/gimpcolorbalanceconfig.c:112
+msgid "Yellow-Blue"
+msgstr "Жута-плава"
+
+#: ../app/operations/gimpcolorbalanceconfig.c:117
+msgid "Preserve Luminosity"
+msgstr "Очувај луминансу"
+
+#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:79
+#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:100
+msgid "Hue"
+msgstr "Нијанса"
+
+#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:84
+#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:105
+msgid "Saturation"
+msgstr "Засићеност"
 
-#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:388
+#: ../app/operations/gimpcolorizeconfig.c:89
+#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:110
+msgid "Lightness"
+msgstr "Светлина"
+
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:104
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:105
+msgid "The affected channel"
+msgstr ""
+
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:110
+msgid "Curve"
+msgstr "Кривуље"
+
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:524
 msgid "not a GIMP Curves file"
 msgstr "није Гимпова датотека са кривуљама"
 
-#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:403 ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:800
-msgid "parse error"
-msgstr "грешка при обради"
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:555
+msgid "Parse error, didn't find 2 integers"
+msgstr ""
 
-#: ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:753
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:671
+msgid "Writing curves file failed: "
+msgstr "Није успело чување датотеке са кривом: "
+
+#: ../app/operations/gimpdesaturateconfig.c:73
+msgid "Desaturate mode"
+msgstr ""
+
+#: ../app/operations/gimphuesaturationconfig.c:115
+msgid "Overlap"
+msgstr "Преклапање"
+
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:111 ../app/tools/gimplevelstool.c:457
+msgid "Gamma"
+msgstr "Гама"
+
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:116
+msgid "Low Input"
+msgstr "Низак улаз"
+
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:121
+msgid "High Input"
+msgstr "Висок улаз"
+
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:126
+msgid "Low Output"
+msgstr "Низак излаз"
+
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:131
+msgid "High Output"
+msgstr "Висок излаз"
+
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:769
 msgid "not a GIMP Levels file"
 msgstr "није Гимпова датотека са новиома"
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagecoefcalc.c:67
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:837
+msgid "parse error"
+msgstr "грешка обраде"
+
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:872
+msgid "Writing levels file failed: "
+msgstr "ије успело чување датотеке са нивоима: "
+
+#: ../app/operations/gimpoperationcagecoefcalc.c:69
 msgid "Compute a set of coefficient buffer for the GIMP cage tool"
 msgstr ""
-"Рачуна серију коефицијената за оставу Гимпове алатке за обликовање кавезом."
+"Израчунајте скуп међумеморије коефицијената за Гимпов алат за обликовање "
+"кавезом."
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:106
+#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:106
 msgid ""
 "Convert a set of coefficient buffer to a coordinate buffer for the GIMP cage "
 "tool"
 msgstr ""
-"Претвара серију из оставе коефицијената у оставу координата Гимпове алатке "
-"за обликовање кавезом."
+"Претворите скуп међумеморије оставе коефицијента у међумеморију координата "
+"за Гимпо алат за обликовање кавезом."
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:128
+#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:128
 msgid "Fill with plain color"
-msgstr "Попуни бојом"
+msgstr "Попуни једном бојом"
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:129
-#: ../app/tools/gimpcageoptions.c:144
+#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:129
 msgid "Fill the original position of the cage with a plain color"
 msgstr "Попуњава изворно место кавеза једном бојом"
 
-#. initialize the document history
-#: ../app/gui/gui.c:421
+#: ../app/operations/gimpoperationsemiflatten.c:84
+msgid "Replace partial transparency with a color"
+msgstr ""
+
+#: ../app/operations/gimpoperationthresholdalpha.c:80
+msgid ""
+"Make transparency all-or-nothing, by thresholding the alpha channel to a "
+"value"
+msgstr ""
+
+#: ../app/operations/gimpthresholdconfig.c:73
+msgid "Low threshold"
+msgstr "Низак праг"
+
+#: ../app/operations/gimpthresholdconfig.c:78
+msgid "High threshold"
+msgstr "Висок праг"
+
+#. TRANSLATORS: there is no need to translate this in GIMP. This uses
+#. * "gtk20" domain as a special trick to determine language direction,
+#. * but xgettext extracts it anyway mistakenly into GIMP po files.
+#. * Leave an empty string as translation. It does not matter.
+#.
+#: ../app/gui/gui.c:209
+msgid "default:LTR"
+msgstr "default:LTR"
+
+#. load the recent documents after gimp_real_restore() because we
+#. * need the mime-types implemented by plug-ins
+#.
+#: ../app/gui/gui.c:497
 msgid "Documents"
 msgstr "Документи"
 
-#: ../app/gui/splash.c:115
+#: ../app/gui/splash.c:118
 msgid "GIMP Startup"
-msgstr "Гимп се подиже"
+msgstr "Покретање Гимпа"
 
-#: ../app/paint/gimpairbrush.c:73 ../app/tools/gimpairbrushtool.c:54
+#: ../app/paint/gimpairbrush.c:66 ../app/tools/gimpairbrushtool.c:55
 msgid "Airbrush"
 msgstr "Спреј"
 
-#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:387
+#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:401
 msgid "No brushes available for use with this tool."
 msgstr "Ниједна четкица није доступна за овај алат."
 
-#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:394
+#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:408
 msgid "No paint dynamics available for use with this tool."
 msgstr "Ниједна динамика цртања није доступна за овај алат."
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:102 ../app/tools/gimpclonetool.c:60
+#: ../app/paint/gimpclone.c:86 ../app/tools/gimpclonetool.c:56
 msgid "Clone"
 msgstr "Клон"
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:143
+#: ../app/paint/gimpclone.c:128
 msgid "No patterns available for use with this tool."
-msgstr "Ниједна мустра није доступна за овај алат."
+msgstr "Ниједна шара није доступна за овај алат."
 
-#: ../app/paint/gimpconvolve.c:80
+#: ../app/paint/gimpconvolve.c:78
 msgid "Convolve"
 msgstr "Замотај"
 
-#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:91
+#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:67
 msgid "Dodge/Burn"
 msgstr "Смакни/спали"
 
-#: ../app/paint/gimperaser.c:63 ../app/tools/gimperasertool.c:65
+#: ../app/paint/gimperaser.c:62 ../app/tools/gimperasertool.c:66
 msgid "Eraser"
-msgstr "Брисач"
+msgstr "Гумица"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:131 ../app/tools/gimphealtool.c:52
+#: ../app/paint/gimpheal.c:106 ../app/tools/gimphealtool.c:53
 msgid "Heal"
-msgstr "Исцелитељ"
+msgstr "Побољшајте"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:170
+#: ../app/paint/gimpheal.c:145
 msgid "Healing does not operate on indexed layers."
-msgstr "Исцељавање не ради на индексираним слојевима."
+msgstr "Побољшавање не ради на индексираним слојевима."
 
-#: ../app/paint/gimpink.c:97 ../app/tools/gimpinktool.c:54
+#: ../app/paint/gimpink.c:99 ../app/tools/gimpinktool.c:61
 msgid "Ink"
 msgstr "Мастило"
 
-#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:72
+#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:73
 msgid "Ink Blob Size"
 msgstr "Величина капљице мастила"
 
-#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:99
+#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:100
 msgid "Ink Blob Aspect Ratio"
 msgstr "Размера капљице мастила"
 
-#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:103
+#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:104
 msgid "Ink Blob Angle"
 msgstr "Угао капљице мастила"
 
-#: ../app/paint/gimppaintbrush.c:66 ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:50
+#: ../app/paint/gimpmybrush.c:89
+msgid "Mybrush"
+msgstr "МојаЧеткица"
+
+#: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:69 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:158
+#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:134
+#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:164
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:278
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:156
+msgid "Radius"
+msgstr "Полупречник"
+
+#: ../app/paint/gimppaintbrush.c:66 ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:51
 msgid "Paintbrush"
 msgstr "Четкица"
 
-#: ../app/paint/gimppaintcore.c:141
+#: ../app/paint/gimppaintcore.c:139
 msgid "Paint"
-msgstr "Цртај"
+msgstr "Сликајте"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:145
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:182
 msgid "Brush Size"
 msgstr "Величина четкице"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:159
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:187
+msgid "Link brush size with canvas zoom"
+msgstr "Повежи величину четкице са увећањем платна"
+
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:212
+msgid "Brush Force"
+msgstr "Притисак четкице"
+
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Link brush size to brush native"
+msgstr "Повежи величину четкице са основном четкицом"
+
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:224
+msgid "Link brush aspect ratio to brush native"
+msgstr ""
+
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:230
+msgid "Link brush angle to brush native"
+msgstr ""
+
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:236
+msgid "Link brush spacing to brush native"
+msgstr ""
+
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:242
+msgid "Link brush hardness to brush native"
+msgstr ""
+
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:247
 msgid "Every stamp has its own opacity"
 msgstr "Свака маркица има сопствену провидност"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:165
-#| msgid "Ignore fuzzyness of the current brush"
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:253
 msgid "Ignore fuzziness of the current brush"
-msgstr "Занемари неправилности тренутне четкице"
+msgstr "Занемарите неправилност тренутне четкице"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:170
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:258
 msgid "Scatter brush as you paint"
-msgstr "Распрши потез четкицу при цртању"
+msgstr "Распршите четкицом при цртању"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:174
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:262
 msgid "Distance of scattering"
 msgstr "Величина распршења"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:184
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:272
 msgid "Distance over which strokes fade out"
-msgstr "Растојање на коме потез четкице полако бледи"
+msgstr "Растојање на коме потез четкице ишчезава"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:192
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:280
 msgid "Reverse direction of fading"
-msgstr "Обрни смер распршења"
+msgstr "Обрните смер ишчезавања"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:196
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:284
 msgid "How fade is repeated as you paint"
-msgstr "Одређује како потези четкице бледе док цртате"
+msgstr "Како потези четкице бледе док цртате"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:255
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:343
 msgid "Paint smoother strokes"
 msgstr "Сликај блажим потезима"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:259
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:347
 msgid "Depth of smoothing"
-msgstr "Дубина разблажења"
+msgstr "Дубина углађивања"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:263
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:351
 msgid "Gravity of the pen"
 msgstr "Гравитација оловке"
 
-#: ../app/paint/gimppencil.c:41 ../app/tools/gimppenciltool.c:50
+#: ../app/paint/gimppencil.c:42 ../app/tools/gimppenciltool.c:51
 msgid "Pencil"
 msgstr "Оловка"
 
-#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:95
+#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:90
 #: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:133
 msgid "Perspective Clone"
-msgstr "Перспектива"
-
-#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:160
-msgid "Perspective Clone does not operate on indexed layers."
-msgstr "Промена перспективе не ради на индексираним слојевима."
+msgstr "Перспективно клонирање"
 
-#: ../app/paint/gimpsmudge.c:84 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:53
+#: ../app/paint/gimpsmudge.c:84 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
 msgid "Smudge"
 msgstr "Мрља"
 
-#: ../app/paint/gimpsourcecore.c:232
+#: ../app/paint/gimpsourcecore.c:237
 msgid "Set a source image first."
-msgstr "Најпре изаберите изборну слику."
+msgstr "Прво подесите изворну слику."
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:52
 msgctxt "perspective-clone-mode"
 msgid "Modify Perspective"
-msgstr "Измени перспективу"
+msgstr "Измените перспективу"
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:53
 msgctxt "perspective-clone-mode"
 msgid "Perspective Clone"
-msgstr "Перспектива"
+msgstr "Перспективно клонирање"
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:83
 msgctxt "source-align-mode"
@@ -11059,214 +12439,257 @@ msgstr "Поравнато"
 #: ../app/paint/paint-enums.c:85
 msgctxt "source-align-mode"
 msgid "Registered"
-msgstr "Регистровано"
+msgstr "Забележено"
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:86
 msgctxt "source-align-mode"
 msgid "Fixed"
-msgstr "Непромењиво"
-
-#: ../app/paint/paint-enums.c:114
-msgctxt "convolve-type"
-msgid "Blur"
-msgstr "Замућење"
-
-#: ../app/paint/paint-enums.c:115
-msgctxt "convolve-type"
-msgid "Sharpen"
-msgstr "Изоштавање"
-
-#: ../app/paint/paint-enums.c:144
-#| msgctxt "brush-generated-shape"
-#| msgid "Circle"
-msgctxt "ink-blob-type"
-msgid "Circle"
-msgstr "Круг"
-
-#: ../app/paint/paint-enums.c:145
-#| msgctxt "cap-style"
-#| msgid "Square"
-msgctxt "ink-blob-type"
-msgid "Square"
-msgstr "Квадрат"
+msgstr "Неизмењиво"
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:146
-#| msgctxt "brush-generated-shape"
-#| msgid "Diamond"
-msgctxt "ink-blob-type"
-msgid "Diamond"
-msgstr "Ромбоид"
-
-#: ../app/pdb/channel-cmds.c:184
+#: ../app/pdb/channel-cmds.c:198
 msgid "Combine Masks"
-msgstr "Сједини маске"
+msgstr "Сједините маске"
+
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:89 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:89
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Brightness-Contrast"
+msgstr "Осветљење-контраст"
+
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:149 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:592
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Levels"
+msgstr "Нивои"
+
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:246 ../app/tools/gimpposterizetool.c:59
+msgid "Posterize"
+msgstr "Смањење броја боја"
+
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:284 ../app/pdb/color-cmds.c:324
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:67
+msgid "Desaturate"
+msgstr "Обезбојавање"
+
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:433 ../app/pdb/color-cmds.c:480
+#: ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:237 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:284
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Curves"
+msgstr "Кривуље"
 
-#: ../app/pdb/drawable-cmds.c:474
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:534 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:143
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Color Balance"
+msgstr "Равнотежа боја"
+
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:580 ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:189
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Colorize"
+msgstr "Бојење"
+
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:723 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:91
+msgid "Hue-Saturation"
+msgstr "Нијанса-засићеност"
+
+#: ../app/pdb/color-cmds.c:765 ../app/tools/gimpblendoptions.c:269
+#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:285
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:232
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:88
+msgid "Threshold"
+msgstr "Праг"
+
+#: ../app/pdb/drawable-cmds.c:523
 msgid "Plug-In"
-msgstr "Додатак"
+msgstr "Прикључак"
+
+#: ../app/pdb/drawable-cmds.c:959 ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:983
+msgctxt "command"
+msgid "Foreground Select"
+msgstr "Изаберите боју четкице"
+
+#: ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:324
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Desaturate"
+msgstr "Обезбојавање"
+
+#: ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:500
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Hue-Saturation"
+msgstr "Нијанса-засићеност"
+
+#: ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:533
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Invert"
+msgstr "Извртање"
+
+#: ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:660
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Posterize"
+msgstr "Смањење броја боја"
 
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:345
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:443
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:262 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:163
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:82
+#: ../app/pdb/drawable-color-cmds.c:702
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Threshold"
+msgstr "Праг"
+
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:355
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:455
+#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:270 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:171
+#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:83
 msgid "Perspective"
 msgstr "Перспектива"
 
 # ово shear треба променити кад има времена
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:957
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1042
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:611 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:418
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:112
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:977
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1064
+#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:621 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:432
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:116
 msgid "Shearing"
 msgstr "Стрижење"
 
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1138
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:709 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:507
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1161
+#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:719 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:523
 msgid "2D Transform"
-msgstr "2Д трансформација"
+msgstr "2Д преображај"
 
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1234
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1338
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1442
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:815
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1259
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1364
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1470
+#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:825
 msgid "2D Transforming"
-msgstr "2Д трансформисање"
-
-#: ../app/pdb/edit-cmds.c:725 ../app/tools/gimpblendtool.c:249
-msgid "Blending"
-msgstr "Стапање"
+msgstr "2Д преображај"
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:65
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:69
 msgid "Cannot remove this layer because it is not a floating selection."
 msgstr "Не могу да уклоним слој јер није у питању плутајући избор."
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:98
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:102
 msgid "Cannot anchor this layer because it is not a floating selection."
 msgstr "Не могу да усидрим слој јер није у питању плутајући избор."
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:131
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:135
 msgid ""
 "Cannot convert this layer to a normal layer because it is not a floating "
 "selection."
-msgstr "Не могу да преведем слој у нурмалан јер није у питању плутајући избор."
+msgstr "Не могу да претворим слој у обичан јер није у питању плутајући избор."
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-query.c:299 ../app/pdb/gimppdb.c:305
-#: ../app/pdb/gimppdb.c:375
+#: ../app/pdb/gimppdb-query.c:139
+#, c-format
+msgid "Writing PDB file '%s' failed: %s"
+msgstr "Нисам успео да отворим „%s“: %s"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-query.c:314 ../app/pdb/gimppdb.c:306
+#: ../app/pdb/gimppdb.c:377
 #, c-format
 msgid "Procedure '%s' not found"
-msgstr "Није пронађена процедура „%s“"
+msgstr "Нисам нашао поступак „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:73
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:75
 msgid "Invalid empty brush name"
-msgstr "Неисправан, празан назив четкице"
+msgstr "Неисправан празан назив четкице"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:82
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:84
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' not found"
-msgstr "Није нађена четкица „%s“"
+msgstr "Нисам нашао четкицу „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:87
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:89
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' is not editable"
 msgstr "Не можете мењати четкицу „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:113
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:115
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' is not a generated brush"
-msgstr "Четкица „%s“ није справљена четкица"
+msgstr "Четкица „%s“ није направљена четкица"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:134
-#| msgid "Invalid empty paint method name"
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:136
 msgid "Invalid empty paint dynamics name"
-msgstr "Неисправан, празан назив динамике цртања"
+msgstr "Неисправан празан назив динамике сликања"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:143
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:145
 #, c-format
-#| msgid "Pattern '%s' not found"
 msgid "Paint dynamics '%s' not found"
-msgstr "Није нађена динамика цртања „%s“"
+msgstr "Нисам нашао динамику цртања „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:148
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:150
 #, c-format
-#| msgid "Gradient '%s' is not editable"
 msgid "Paint dynamics '%s' is not editable"
 msgstr "Не можете да мењате динамику цртања „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:168
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:170
 msgid "Invalid empty pattern name"
-msgstr "Неисправан, празан назив мустре"
+msgstr "Неисправан, празан назив шаре"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:177
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:179
 #, c-format
 msgid "Pattern '%s' not found"
-msgstr "Није нађена мустра „%s“"
+msgstr "Нисам нашао шару „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:197
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:199
 msgid "Invalid empty gradient name"
-msgstr "Неисправан, празан назив прелива"
+msgstr "Неисправан празан назив прелива"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:206
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:208
 #, c-format
 msgid "Gradient '%s' not found"
-msgstr "Није нађен прелив „%s“"
+msgstr "Нисам нашао прелив „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:211
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:213
 #, c-format
 msgid "Gradient '%s' is not editable"
 msgstr "Не можете мењати прелив „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:232
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:234
 msgid "Invalid empty palette name"
-msgstr "Неисправан, празан назив палете"
+msgstr "Неисправан празан назив палете"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:241
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:243
 #, c-format
 msgid "Palette '%s' not found"
-msgstr "Није нађена палета „%s“"
+msgstr "Нисам нашао палету „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:246
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:248
 #, c-format
 msgid "Palette '%s' is not editable"
 msgstr "Не можете мењати палету „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:266
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:268
 msgid "Invalid empty font name"
 msgstr "Неисправан, празан назив фонта"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:276
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:278
 #, c-format
 msgid "Font '%s' not found"
-msgstr "Није нађен фонт „%s“"
+msgstr "Нисам нашао фонт „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:295
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:297
 msgid "Invalid empty buffer name"
-msgstr "Неисправан, празан назив бафера"
+msgstr "Неисправан празан назив оставе"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:305
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:307
 #, c-format
 msgid "Named buffer '%s' not found"
-msgstr "Није нађен именовани бафер „%s“"
+msgstr "Нисам нашао именовану оставу „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:324
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:326
 msgid "Invalid empty paint method name"
-msgstr "Неисправан, празан назив начина цртања"
+msgstr "Неисправан празан назив начина сликања"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:334
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:336
 #, c-format
 msgid "Paint method '%s' does not exist"
 msgstr "Не постоји „%s“ начин цртања"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:353
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:355
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it has not been added to an image"
 msgstr "Не могу да користим ставку „%s“ (%d) јер није додата на слику"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:363
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:365
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it is attached to another image"
-msgstr "Не могу да користим ставку „%s“ (%d) јер је прикачена на другу слику"
+msgstr "Не могу да користим ставку „%s“ (%d) јер је приложена уз другу слику"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:392
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:391
 #, c-format
 msgid ""
 "Item '%s' (%d) cannot be used because it is not a direct child of an item "
@@ -11275,7 +12698,7 @@ msgstr ""
 "Не могу да користим ставку „%s“ (%d) јер није директни потомак стабла са "
 "ставкама"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:420
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:419
 #, c-format
 msgid ""
 "Items '%s' (%d) and '%s' (%d) cannot be used because they are not part of "
@@ -11284,17 +12707,17 @@ msgstr ""
 "Не могу да користим ставке „%s“ (%d) и „%s“ (%d) јер нису део истог стабла "
 "са ставкама"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:445
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:444
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) must not be an ancestor of '%s' (%d)"
-msgstr "Ставка „%s“ (%d) мора бити потомак „%s“ (%d)"
+msgstr "Ставка „%s“ (%d) не може бити предак „%s“ (%d)"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:469
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:468
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) has already been added to an image"
 msgstr "Ставка „%s“ (%d) је већ додата на слику"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:477
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:476
 #, c-format
 msgid "Trying to add item '%s' (%d) to wrong image"
 msgstr "Покушавам да додам ставку „%s“ (%d) на погрешну слику"
@@ -11304,339 +12727,624 @@ msgstr "Покушавам да додам ставку „%s“ (%d) на по
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be modified because its contents are locked"
 msgstr "Не могу да изменим ставку „%s“ (%d) јер је њен садржај закључан"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:516
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:506
+#, c-format
+msgid ""
+"Item '%s' (%d) cannot be modified because its position and size are locked"
+msgstr "Не могу да изменим ставку „%s“ (%d) јер је њен садржај закључан"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:526
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it is not a group item"
-msgstr "Не могу да користим ставку „%s“ (%d) јер је она део групе"
+msgstr "Не могу да користим ставку „%s“ (%d) јер није део групе"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:536
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:546
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be modified because it is a group item"
 msgstr "Не могу да изменим ставку „%s“ (%d) јер је она део групе"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:557
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:567
 #, c-format
 msgid "Layer '%s' (%d) cannot be used because it is not a text layer"
 msgstr "Не могу да користим слој „%s“ (%d) јер није текстуални слој"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:598
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:608
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) is of type '%s', but an image of type '%s' is expected"
-msgstr "Слика „%s“ (%d) није „%s“ врста, али је очекујем да буде „%s“"
+msgstr "Слика „%s“ (%d) је „%s“ врсте, али очекивах да буде „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:621
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:631
 #, c-format
-msgid "Image '%s' (%d) is already of type '%s'"
-msgstr "Слика „%s“ (%d) већ припада „%s“ врсти"
+msgid "Image '%s' (%d) must not be of type '%s'"
+msgstr "Слика „%s“ (%d) не сме бити „%s“"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:649
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:651
+#, c-format
+msgid ""
+"Image '%s' (%d) has precision '%s', but an image of precision '%s' is "
+"expected"
+msgstr "Слика „%s“ (%d) има прецизност „%s“, а очекивана је „%s“"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:674
+#, c-format
+msgid "Image '%s' (%d) must not be of precision '%s'"
+msgstr "Слика „%s“ (%d) не сме да има прецизност „%s“"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:698 ../app/pdb/guides-cmds.c:178
+#, c-format
+msgid "Image '%s' (%d) does not contain guide with ID %d"
+msgstr "Слика „%s“ (%d) не садржи водич са ИБ-ом %d"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:726
 #, c-format
 msgid "Vectors object %d does not contain stroke with ID %d"
-msgstr "Векторски објекат %d нема исцртавање са ИБ %d"
+msgstr "Објекат вектора „%d“ не садржи исцртавање са ИБ-ом %d"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb.c:410
+#: ../app/pdb/gimppdb.c:412
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with a wrong type for argument #%d. Expected "
 "%s, got %s."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је позвана са погрешним типом вредности за аргумент #%d. "
-"Очекивано је %s, а добивено је %s."
+"Поступак „%s“ је позван са погрешном врстом за аргумент #%d. Очекивах „%s“, "
+"а добих „%s“."
 
-#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:89
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:79
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:78
+#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:89 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:79
 msgid "Smooth edges"
-msgstr "Ублажава ивице избора (антиалиас)"
+msgstr "Ублажите ивице избора"
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:372 ../app/plug-in/gimppluginprocframe.c:208
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:376 ../app/plug-in/gimppluginprocframe.c:213
 #, c-format
 msgid "Procedure '%s' returned no return values"
-msgstr "Процедура „%s“ није вратила никакве вредности"
+msgstr "Поступак „%s“ није вратио никакве вредности"
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:642
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:646
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned a wrong value type for return value '%s' (#%d). "
 "Expected %s, got %s."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је вратила погрешан тип вредности за повратну вредност „%s“ (#"
-"%d). Очекивано је %s, а добивено је %s."
+"Поступак „%s“ је вратио погрешну врсту вредности за повратну вредност „%s“ (#"
+"%d). Очекивах „%s“, а добих „%s“."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:654
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:658
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with a wrong value type for argument '%s' (#"
 "%d). Expected %s, got %s."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је позвана са погрешним типом вредности за аргумент „%s“ (#"
-"%d). Очекивано је %s, а добивено је %s."
+"Поступак „%s“ је позван са погрешном врстом вредности за аргумент „%s“ (#"
+"%d). Очекивах „%s“, а добих „%s“."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:687
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:691
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
 "in is trying to work on a layer that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је вратила погрешан ИД аргументa „%s“. Вероватно додатак "
-"покушава обраду слоја који више не постоји."
+"Поступак „%s“ је вратио погрешан ИД за аргумент „%s“. Највероватније да "
+"прикључак покушава да ради на слоју који више не постоји."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:700
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
 "likely a plug-in is trying to work on a layer that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је позвана са погрешним ИД-јем аргумента „%s“. Вероватно "
-"додатак покушава обраду слоја који више не постоји."
+"Поступак „%s“ је позван са погрешним ИД-ом за аргумент „%s“. Највероватније "
+"да прикључак покушава да ради на слоју који више не постоји."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:717
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:721
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
 "in is trying to work on an image that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је вратила погрешан ИД аргумента „%s“. Вероватно додатак "
-"покушава обраду слике који више не постоји."
+"Поступак „%s“ је вратио погрешан ИД за аргумент „%s“. Највероватније да "
+"прикључак покушава да ради на слици која више не постоји."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:730
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:734
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
 "likely a plug-in is trying to work on an image that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је позвана са погрешним ИД-јем аргумента „%s“. Вероватно "
-"додатак покушава обраду слике који више не постоји."
+"Поступак „%s“ је позван са погрешним ИД-ом за аргумент „%s“. Највероватније "
+"да прикључак покушава да ради на слици која више не постоји."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:751
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:755
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned '%s' as return value '%s' (#%d, type %s). This value "
 "is out of range."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је вратила „%s“ као вредност „%s“ (#%d, тип %s). Ова вредност "
-"је изван дозвољеног опсега."
+"Поступак „%s“ је вратио „%s“ као повратну вредност „%s“ (#%d, врста „%s“). "
+"Ова вредност је ван опсега."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:765
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:769
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with value '%s' for argument '%s' (#%d, type "
 "%s). This value is out of range."
 msgstr ""
-"Процедура „%s“ је позвана са вредношћу „%s“ за аргуменат „%s“ (#%d, тип %s). "
-"Ова вредност је ван дозвољеног опсега."
+"Поступак „%s“ је позван са вредношћу „%s“ за аргуменат „%s“ (#%d, врста "
+"„%s“). Ова вредност је ван опсега."
 
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:2365
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:2520
 msgid ""
 "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
 msgstr "Резолуција слике је изван опсега, користим подразумевану резолуцију."
 
-#: ../app/pdb/image-select-cmds.c:297 ../app/pdb/selection-tools-cmds.c:219
+#: ../app/pdb/image-select-cmds.c:301 ../app/pdb/selection-tools-cmds.c:223
 #: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:196
 msgid "Free Select"
 msgstr "Слободан избор"
 
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:478 ../app/pdb/layer-cmds.c:516
+#: ../app/pdb/layer-cmds.c:537 ../app/pdb/layer-cmds.c:581
 msgid "Move Layer"
-msgstr "Помери слој"
+msgstr "Премести слој"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:194
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Gaussian Blur"
+msgstr "Гаузијаново замућење"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:259
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Alien Map"
+msgstr "Ванземаљска мапа"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:296
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Antialias"
+msgstr "Умекшавање"
 
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:91
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:339
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Apply Canvas"
+msgstr "Примена платна"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:399
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Apply Lens"
+msgstr "Примена сочива"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:449
+msgid "Autocrop image"
+msgstr "Исецање слику"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:503
+msgid "Autocrop layer"
+msgstr "Аутоматско исецање слоја"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:549
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Stretch Contrast HSV"
+msgstr "Развлачење ХСВ контраста"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:587
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Stretch Contrast"
+msgstr "Развлачење контраста"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:667
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Channel Mixer"
+msgstr "Мешање канала"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:711
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Color to Alpha"
+msgstr "Боје у провидност"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:757
+#, c-format
+msgid "Array 'matrix' has only %d members, must have 25"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:765
+#, c-format
+msgid "Array 'channels' has only %d members, must have 5"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:837
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convolution Matrix"
+msgstr "Матрица преображаја"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:899
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Cubism"
+msgstr "Кубизам"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:944
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Deinterlace"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1023
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Diffraction Patterns"
+msgstr "Образци преламања"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1086
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Edge"
+msgstr "Ивица"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1130
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Engrave"
+msgstr "Гравура"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1203
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Color Exchange"
+msgstr "Побољшање боје"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1251
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Lens Flare"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1435
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Glass Tile"
+msgstr "Стаклена плочица"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1488
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Noise HSV"
+msgstr "ХСВ шум"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1531
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Illusion"
+msgstr "Илузија"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1568
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Laplace"
+msgstr "Лаплас"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1644
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Lens Distortion"
+msgstr "Изобличење објектива"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1684
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Tile Seamless"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1767 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1851
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Motion Blur"
+msgstr "Само покрет"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:1952
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Mosaic"
+msgstr "Мозаик"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2014
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Supernova"
+msgstr "Супернова"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2055 ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2098
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Pixelize"
+msgstr "Пикселизација"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2149
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Plasma"
+msgstr "Плазма"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2203
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Polar Coordinates"
+msgstr "Поларке координате"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2243
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Red Eye Removal"
+msgstr "Уклањање црвених очију"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2296
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Random Hurl"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2349
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Random Pick"
+msgstr "Насумичан избор"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2402
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Random Slur"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2477
+msgctxt "undo-type"
+msgid "RGB Noise"
+msgstr "РГБ шум"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2600
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Noisify"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2644
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Semi-Flatten"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2687
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Shift"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2790
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Sinus"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2838
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Sobel"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2899
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Solid Noise"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2943
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Spread"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:2984
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Threshold Alpha"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3030
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Video"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3067
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Value Invert"
+msgstr "Извртање вредности"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3171
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Value Propagate"
+msgstr ""
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3218
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Dilate"
+msgstr "Ширење"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3265
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Erode"
+msgstr "Ерозија"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3328
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Waves"
+msgstr "Таласи"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:3376
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Whirl and Pinch"
+msgstr "Увртање и штипање"
+
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:95
 #, c-format
 msgid "Failed to create text layer"
-msgstr "Не могу да направим текстуални слој"
-
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:164 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:274
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:353 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:426
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:498 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:570
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:642 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:714
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:786 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:856
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:928 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1000
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1072 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1114
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1196
+msgstr "Нисам успео да направим текстуални слој"
+
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:168 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:278
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:357 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:430
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:502 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:574
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:646 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:718
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:790 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:860
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:932 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1004
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1076 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1118
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1200
 msgid "Set text layer attribute"
-msgstr "Измени својства слоја"
+msgstr "Подеси особине текстуалног слоја"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:323
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:328
 msgid "Remove path stroke"
 msgstr "Уклони исцртану путању"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:359
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:365
 msgid "Close path stroke"
 msgstr "Затвори исцртану путању"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:399
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:410
 msgid "Translate path stroke"
 msgstr "Преведи исцртану путању"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:439
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:455
 msgid "Scale path stroke"
-msgstr "Промени величину исцртане путање"
+msgstr "Размера исцртане путање"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:481
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:502
 msgid "Rotate path stroke"
 msgstr "Ротирај исцртану путању"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:521 ../app/pdb/vectors-cmds.c:565
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:547 ../app/pdb/vectors-cmds.c:596
 msgid "Flip path stroke"
 msgstr "Изврни исцртану путању"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:694 ../app/pdb/vectors-cmds.c:817
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1037
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:727 ../app/pdb/vectors-cmds.c:851
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1081
 msgid "Add path stroke"
 msgstr "Додај исцртану путању"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:870 ../app/pdb/vectors-cmds.c:923
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:984
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:905 ../app/pdb/vectors-cmds.c:961
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1025
 msgid "Extend path stroke"
 msgstr "Прошири исцртану путању"
 
-#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:281
+#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:329
 #, c-format
 msgid "Empty variable name in environment file %s"
-msgstr "Испразни назив променљиве у датотеци окружења %s"
+msgstr "Испразни назив променљиве у датотеци окружења „%s“"
 
-#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:299
+#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:348
 #, c-format
 msgid "Illegal variable name in environment file %s: %s"
-msgstr "Неисправан назив променљиве у датотеци окружења %s: %s"
+msgstr "Неисправан назив променљиве у датотеци окружења „%s“: %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:263
+#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:296
 #, c-format
 msgid "Bad interpreter referenced in interpreter file %s: %s"
-msgstr "Погрешна веза са интерпретером у датотеци интерпретера %s: %s"
+msgstr "Лоша упута тумача у датотеци тумача „%s“: %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:322
+#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:359
 #, c-format
 msgid "Bad binary format string in interpreter file %s"
-msgstr "Погрешан бинарни формат карактера у датотеци интерпретера %s"
+msgstr "Лоша ниска бинарног записа у датотеци тумача „%s“"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:450
+#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:648
+#, c-format
+msgid ""
+"Plug-in crashed: \"%s\"\n"
+"(%s)\n"
+"\n"
+"The dying plug-in may have messed up GIMP's internal state. You may want to "
+"save your images and restart GIMP to be on the safe side."
+msgstr ""
+"Прикључак се урушио: „%s“\n"
+"(%s)\n"
+"\n"
+"Умирући прикључак је можда пореметио унутрашње стање Гимпа. Сачувајте слике "
+"и поново покрените Гимп да бисте били сигурни да је све у реду."
+
+#: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:486
 #, c-format
 msgid ""
 "Calling error for procedure '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Грешка у позиву процедуре „%s“:\n"
+"Грешка позива поступка „%s“:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:459
+#: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:495
 #, c-format
 msgid ""
 "Execution error for procedure '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Грешка у покретању процедуре „%s“:\n"
+"Грешка извршавања за поступак „%s“:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin-progress.c:331
+#: ../app/plug-in/gimpplugin-progress.c:330
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Отказано"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:643
-#, c-format
-msgid ""
-"Plug-in crashed: \"%s\"\n"
-"(%s)\n"
-"\n"
-"The dying plug-in may have messed up GIMP's internal state. You may want to "
-"save your images and restart GIMP to be on the safe side."
-msgstr ""
-"Додатак је отказао: „%s“\n"
-"(%s)\n"
-"\n"
-"Умирући додатак је можда пореметио интерно стање Гимпа. Сачувајте слике и "
-"поново покрените Гимп како би били сигурни да је све у реду."
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:282
+msgid "Plug-In Interpreters"
+msgstr "Тумачи прикључака"
+
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:288
+msgid "Plug-In Environment"
+msgstr "Окружење за прикључак"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:173
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:172
 #: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:223
 #: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:321
 #, c-format
 msgid "Failed to run plug-in \"%s\""
-msgstr "Не могу да покренем додатак “%s“"
+msgstr "Нисам успео да покренем прикључак „%s“"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:229
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:237
 msgid "Searching Plug-Ins"
-msgstr "Тражење додатака"
+msgstr "Тражим прикључке"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:284
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:334
 msgid "Resource configuration"
-msgstr "Подешавање ресурса"
+msgstr "Подешавање изворишта"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:320
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:370
 msgid "Querying new Plug-ins"
-msgstr "Испитивање нових додатака"
+msgstr "Тражим нове прикључке"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:370
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:421
 msgid "Initializing Plug-ins"
-msgstr "Покрећем додатке"
+msgstr "Покрећем прикључке"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:442
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:494
 msgid "Starting Extensions"
 msgstr "Покрећем проширења"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:296
-msgid "Plug-In Interpreters"
-msgstr "Интерпретери додацима"
-
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:303
-msgid "Plug-In Environment"
-msgstr "Окружење за додатке"
-
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:976
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:994
 #, c-format
 msgid ""
 "Calling error for '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Грешка у позиву „%s“:\n"
+"Грешка позивања „%s“:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:988
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1006
 #, c-format
 msgid ""
 "Execution error for '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Грешка у покретању „%s“:\n"
+"Грешка извршавања за „%s“:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:74
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't apply color profile to grayscale image (%s)"
 msgstr "Не могу да применим профил боје на црно-белу слику (%s)"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:117
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:192
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:251
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:111
 #, c-format
 msgid "Error running '%s'"
-msgstr "Грешка при покретању „%s“"
+msgstr "Грешка покретања „%s“"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:141
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:202
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:261
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:135
 #, c-format
 msgid "Plug-In missing (%s)"
-msgstr "Недостаје додатак %s"
+msgstr "Недостаје прикључак „%s“"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:205
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:227
 #, c-format
 msgid "Skipping '%s': wrong GIMP protocol version."
 msgstr "Прескачем „%s“: неисправно издање протокола Гимпа."
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:477
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:234
+#, c-format
+msgid "Skipping '%s': wrong pluginrc file format version."
+msgstr "Прескачем „%s“: неисправно издање pluginrc датотеке."
+
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:510
 #, c-format
 msgid "invalid value '%s' for icon type"
-msgstr "неисправна вредност „%s“ за врсту иконе"
+msgstr "неисправна вредност „%s“ за врсту иконице"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:492
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:525
 #, c-format
 msgid "invalid value '%ld' for icon type"
-msgstr "неисправна вредност „%ld“ за врсту иконе"
+msgstr "неисправна вредност „%ld“ за врсту иконице"
 
 #. This is a so-called pangram; it's supposed to
 #. contain all characters found in the alphabet.
-#: ../app/text/gimpfont.c:43
+#: ../app/text/gimpfont.c:50
 msgid ""
 "Pack my box with\n"
 "five dozen liquor jugs."
@@ -11644,55 +13352,63 @@ msgstr ""
 "Птици у Хаџићима можда зафали\n"
 "певушење најбољег ђачког оркестра."
 
-#: ../app/text/gimptext-compat.c:105 ../app/tools/gimptexttool.c:1402
+#: ../app/text/gimptext-compat.c:106 ../app/tools/gimptexttool.c:1419
 msgid "Add Text Layer"
 msgstr "Додај текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:143
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:147
 msgid "Text Layer"
-msgstr "Текстуални слој"
+msgstr "Слој текста"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:144
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:148
 msgid "Rename Text Layer"
-msgstr "Промени назив текстуалног слоја"
+msgstr "Преименуј текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:145
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:149
 msgid "Move Text Layer"
 msgstr "Премести текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:146
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:150
 msgid "Scale Text Layer"
-msgstr "Повећај или смањи текстуални слој"
+msgstr "Размера текстуалног слоја"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:147
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:151
 msgid "Resize Text Layer"
-msgstr "Промени величину текстуалног слоја"
+msgstr "Величина текстуалног слоја"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:148
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:152
 msgid "Flip Text Layer"
-msgstr "Окрени текстуални слој"
+msgstr "Изврни текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:149
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:153
 msgid "Rotate Text Layer"
 msgstr "Ротирај текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:150
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:154
 msgid "Transform Text Layer"
-msgstr "Трансформиши текстуални слој"
+msgstr "Преобрази текстуални слој"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:523
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:561
 msgid "Discard Text Information"
 msgstr "Занемари податке о тексту"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:581
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:629
 msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
-msgstr "Због недостатка фонтова, није могућа употреба текста."
+msgstr "Није могућа употреба текста због недостатка фонтова."
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:634
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:688
 msgid "Empty Text Layer"
-msgstr "Празан слој за текст"
+msgstr "Празан слој текста"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer-xcf.c:76
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:738
+msgid ""
+"Your text cannot be rendered. It is likely too big. Please make it shorter "
+"or use a smaller font."
+msgstr ""
+"Ваш текст не може бити исцртан. Вероватно је предуг. Или га скратите или "
+"користите мањи фонт."
+
+#: ../app/text/gimptextlayer-xcf.c:77
 #, c-format
 msgid ""
 "Problems parsing the text parasite for layer '%s':\n"
@@ -11701,11 +13417,19 @@ msgid ""
 "Some text properties may be wrong. Unless you want to edit the text layer, "
 "you don't need to worry about this."
 msgstr ""
-"Проблеми при обради паразитног текста за слој %s:\n"
+"Проблеми обраде паразита текста за слој „%s“:\n"
 "%s\n"
 "\n"
-"Неке особине текста су можда погрешне. Осим ако желите да измените слој "
-"текста, не треба да бринете о овоме."
+"Нека својства текста су можда погрешна. Осим ако не желите да уређујете слој "
+"текста, не бисте требали да бринете о овоме."
+
+#: ../app/text/gimptextlayout.c:578
+msgid ""
+"The new text layout cannot be generated. Most likely the font size is too "
+"big."
+msgstr ""
+"Не могу да направим нови текстуални слој. Највероватније сте употребили "
+"превелики фонт."
 
 #: ../app/text/text-enums.c:23
 msgctxt "text-box-mode"
@@ -11715,9 +13439,9 @@ msgstr "Динамика"
 #: ../app/text/text-enums.c:24
 msgctxt "text-box-mode"
 msgid "Fixed"
-msgstr "Непромењиво"
+msgstr "Неизмењиво"
 
-#: ../app/tools/gimp-tools.c:351
+#: ../app/tools/gimp-tools.c:382
 msgid ""
 "This tool has\n"
 "no options."
@@ -11725,271 +13449,279 @@ msgstr ""
 "Овај алат нема\n"
 "опције."
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:55
+#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:56
 msgid "Airbrush Tool: Paint using a brush, with variable pressure"
-msgstr "Спреј: Алат за цртање који користи четкицу променљивим притиском"
+msgstr "Спреј: Сликање спрејем са измењивим притиском"
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:56
+#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:57
 msgid "_Airbrush"
 msgstr "_Спреј"
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:86
+#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:87
 msgid "Motion only"
 msgstr "Само покрет"
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:91 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:228
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:91
+#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:92
+msgctxt "airbrush-tool"
 msgid "Rate"
-msgstr "Брзина"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:97
+#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:98
 msgid "Flow"
 msgstr "Проток"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:91
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:92
 msgid "Reference image object a layer will be aligned on"
-msgstr "Референтни објекат слике на који основу кога се слој равна"
+msgstr "Упутни објекат слике на који ће се слој бити поравнат"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:98
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:99
 msgid "Horizontal offset for distribution"
-msgstr "Уздужни померај расподеле"
+msgstr "Водоравни померај расподеле"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:104
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:105
 msgid "Vertical offset for distribution"
-msgstr "Попречни померај расподеле"
+msgstr "Усправни померај расподеле"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:272 ../app/tools/gimpaligntool.c:124
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:279 ../app/tools/gimpaligntool.c:124
 msgid "Align"
-msgstr "Поравнање"
+msgstr "Поравнај"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:284
-msgid "Relative to:"
-msgstr "У односу на:"
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:288
+msgid "Relative to"
+msgstr "У односу на"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:298
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:299
 msgid "Align left edge of target"
-msgstr "Врши поравнање леве ивице објекта"
+msgstr "Поравнајте леве ивице објекта"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:302
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:303
 msgid "Align center of target"
-msgstr "Врши поравнање средине објекта по вертикали"
+msgstr "Поравнајте средиште објекта"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:306
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:307
 msgid "Align right edge of target"
-msgstr "Врши поравнање десне ивице објекта"
+msgstr "Поравнајте десну ивицу објекта"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:314
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:315
 msgid "Align top edge of target"
-msgstr "Врши поравнање горње ивице објекта"
+msgstr "Поравнајте леву ивицу објекта"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:318
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:319
 msgid "Align middle of target"
-msgstr "Врши поравнање средине објекта по хоризонтали"
+msgstr "Поравнајте средину објекта"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:322
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:323
 msgid "Align bottom of target"
-msgstr "Врши поравнање доње ивице објекта"
+msgstr "Поравнајте доње ивице објекта"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:324
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:325
 msgid "Distribute"
 msgstr "Расподела"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:338
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:339
 msgid "Distribute left edges of targets"
-msgstr "Расподељује леве ивице објеката"
+msgstr "Расподелите леве ивице објеката"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:342
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:343
 msgid "Distribute horizontal centers of targets"
-msgstr "Расподељује средине објеката по хоризонталама"
+msgstr "Расподелите водоравна средишта објеката"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:346
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:347
 msgid "Distribute right edges of targets"
-msgstr "Расподељује десне ивице објекта"
+msgstr "Расподелите десне ивице објекта"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:354
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:351
+msgid "Distribute targets evenly in the horizontal"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:359
 msgid "Distribute top edges of targets"
-msgstr "Расподељује горње ивице објеката"
+msgstr "Расподелите горње ивице објеката"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:358
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:363
 msgid "Distribute vertical centers of targets"
-msgstr "Расподељује средине објеката по вертикалама"
+msgstr "Расподелите усправна средишта објеката"
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:362
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:367
 msgid "Distribute bottoms of targets"
-msgstr "Расподељује доње ивице објеката"
+msgstr "Расподелите доње ивице објеката"
+
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:371
+msgid "Distribute targets evenly in the vertical"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:368
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:377
 msgid "Offset:"
-msgstr "Одступање:"
+msgstr "Померај:"
 
 #: ../app/tools/gimpaligntool.c:125
 msgid "Alignment Tool: Align or arrange layers and other objects"
-msgstr "Поравнање: Ређа или распоређује слојеве и друге објекте"
+msgstr "Поравнање: Поравнање и распоређивање слојева и других објеката"
 
 #: ../app/tools/gimpaligntool.c:126
 msgid "_Align"
-msgstr "П_оравнање"
+msgstr "П_оравнај"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:549
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:551
 msgid "Click on a layer, path or guide, or Click-Drag to pick several layers"
 msgstr ""
-"Кликните на слој, стазу или вођицу или кликните и превуците како би одабрали "
+"Кликните на слој, путању или вођицу, или кликните и превуците да изаберете "
 "више слојева"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:557
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:559
 msgid "Click to pick this layer as first item"
-msgstr "Кликните за избор слоја као прве ставке"
+msgstr "Кликните да изаберете овај слој као прву ставку"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:564
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:566
 msgid "Click to add this layer to the list"
-msgstr "Кликните за додавање слоја на списак"
+msgstr "Кликните да додате овај слој на списак"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:568
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:570
 msgid "Click to pick this guide as first item"
-msgstr "Кликните за избор вођице као прве ставке"
+msgstr "Кликните да изаберете ову вођицу као прву ставку"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:575
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:577
 msgid "Click to add this guide to the list"
-msgstr "Кликните за додавање вођице на списак"
+msgstr "Кликните да додате ову вођицу на списак"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:579
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:581
 msgid "Click to pick this path as first item"
-msgstr "Кликните за избор стазе као прве ставке"
+msgstr "Кликните да изаберете ову путању као прву ставку"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:586
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:588
 msgid "Click to add this path to the list"
-msgstr "Кликните за додавање стазе на списак"
+msgstr "Кликните да додате ову путању на списак"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:211 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:346
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:211 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:368
 msgid "Gradient"
 msgstr "Прелив"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:231 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:139
-msgid "Shape:"
-msgstr "Облик:"
+#. Blob shape widgets
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:221 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:108
+msgid "Shape"
+msgstr "Облик"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:238 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:325
-msgid "Repeat:"
-msgstr "Понављање:"
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:230 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:350
+msgid "Repeat"
+msgstr "Понови"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:261
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:255
 msgid "Adaptive supersampling"
-msgstr "Прилагодљиво суперодсецање"
+msgstr "Прилагодљиво суперузорковање"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:268
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:262
 msgid "Max depth"
 msgstr "Највећа дубина"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:109
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:163
 msgid "Blend"
 msgstr "Стапање"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:110
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:164
 msgid "Blend Tool: Fill selected area with a color gradient"
-msgstr "Стапање: Попуњава изабрану површ преливом боје"
+msgstr "Стапање: Попуњавање изабране област преливом боје"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:111
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:165
 msgid "Blen_d"
 msgstr "Ста_пање"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:166
-msgid "Blend does not operate on indexed layers."
-msgstr "Стапање не ради на индексираним слојевима."
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:241 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:286
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:319 ../app/tools/gimppainttool.c:285
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1825
+msgid "The active layer is not visible."
+msgstr "Текучи слој није видљив."
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:187
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:248
 msgid "No gradient available for use with this tool."
-msgstr "Ниједан прелив доступна за овај алат."
+msgstr "Ниједан прелив није доступан за овај алат."
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:452 ../app/tools/gimppainttool.c:623
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:899 ../app/tools/gimppainttool.c:655
 #, c-format
 msgid "%s for constrained angles"
-msgstr "%s за косе углове"
+msgstr "„%s“ за косе углове"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:453
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:900
 #, c-format
 msgid "%s to move the whole line"
 msgstr "%s за померање целе линије"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:457
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:904
 msgid "Blend: "
 msgstr "Стапање:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:111
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:98
 msgid "Brightness-Contrast"
 msgstr "Осветљење-контраст"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:112
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:99
 msgid "Brightness/Contrast Tool: Adjust brightness and contrast"
-msgstr "Осветљење-контраст: Подешава осветљење и контраст"
+msgstr "Осветљење-контраст: Подешавање осветљење и контрасти на слици"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:113
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:100
 msgid "B_rightness-Contrast..."
 msgstr "_Осветљење-контраст..."
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:133
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:117
 msgid "Adjust Brightness and Contrast"
 msgstr "Подесите осветљење и контраст"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:135
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:119
 msgid "Import Brightness-Contrast settings"
-msgstr "Увези подешавања за осветљење-контраст"
+msgstr "Увезите подешавања за осветљење-контраст"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:136
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:120
 msgid "Export Brightness-Contrast settings"
-msgstr "Увези подешавања осветљење-контраст"
+msgstr "Увезите подешавања осветљења-контраста"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:183
-msgid "Brightness-Contrast does not operate on indexed layers."
-msgstr "Осветљење-контраст не ради на индексираним слојевима."
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:253
+msgid "_Brightness"
+msgstr "_Осветљење"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:318
-msgid "_Brightness:"
-msgstr "_Осветљење:"
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:261
+msgid "_Contrast"
+msgstr "_Контраст"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:331
-msgid "Con_trast:"
-msgstr "Кон_траст:"
-
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:343
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:268
 msgid "Edit these Settings as Levels"
-msgstr "Доради у нивоима"
+msgstr "Уредите ова подешавања као нивое"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:93
+#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:94
 msgid "Which area will be filled"
 msgstr "Која област ће бити попуњена"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:98
+#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:99
 msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
-msgstr "Дозволи потпуно провидним регионима да буду попуњени"
+msgstr "Дозволите потпуно провидним регионима да буду попуњени"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:104
+#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:105
 msgid "Base filled area on all visible layers"
-msgstr "Основно попуњени делови на свим видљивим слојевима"
+msgstr "Основно попуњена област на свим видљивим слојевима"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:110
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:95
+#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:111
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:97
 msgid "Maximum color difference"
 msgstr "Највећа разлика у боји"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:115
+#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:116
 msgid "Criterion used for determining color similarity"
-msgstr "Критеријум за одређивање сличности боје"
+msgstr "Услов за одређивање сличности боје"
 
 #. fill type
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:229
 #, c-format
 msgid "Fill Type (%s)"
-msgstr "Тип попуне (%s)"
+msgstr "Врста попуне (%s)"
 
 #. fill selection
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:244
 #, c-format
 msgid "Affected Area (%s)"
-msgstr "Дотична површина (%s)"
+msgstr "Дотична област (%s)"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:248
 msgid "Fill whole selection"
-msgstr "Попуни цео избор"
+msgstr "Попуни читав избор"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:249
 msgid "Fill similar colors"
@@ -11997,604 +13729,612 @@ msgstr "Попуни сличне боје"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:258
 msgid "Finding Similar Colors"
-msgstr "Проналажење сличних боја"
+msgstr "Налазим сличне боје"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:273
 msgid "Fill transparent areas"
 msgstr "Попуни провидне области"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:279 ../app/tools/gimpclonetool.c:114
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:158 ../app/tools/gimphealtool.c:100
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:904
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:210
+#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:279
+#: ../app/tools/gimpcloneoptions-gui.c:80
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:159 ../app/tools/gimphealtool.c:99
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:226
 msgid "Sample merged"
 msgstr "Спојени узорак"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:298
-msgid "Fill by:"
-msgstr "На основу:"
+#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:292
+msgid "Fill by"
+msgstr "Попуни са"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:86
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:87
 msgid "Bucket Fill"
-msgstr "Попуна бојом"
+msgstr "Кантица"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:87
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:88
 msgid "Bucket Fill Tool: Fill selected area with a color or pattern"
-msgstr "Попуна бојом: Испуњава изабрану површ бојом или мустром"
+msgstr "Кантица: Попуњавање изабране површине бојом или шаром"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:88
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:89
 msgid "_Bucket Fill"
-msgstr "_Попуна бојом"
+msgstr "_Кантица"
 
 #: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:67
 msgid "Select by Color"
-msgstr "Избор по боји"
+msgstr "Изаберите према боји"
 
 #: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:68
 msgid "Select by Color Tool: Select regions with similar colors"
-msgstr "Избор по боји: Прави избор од делова који имају сличну вредност боје"
+msgstr "Избор према боји: Избор подручја са сличним бојама"
 
 #: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:69
 msgid "_By Color Select"
-msgstr "Избор _по боји"
+msgstr "_Према избору боје"
 
 #: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:82
 msgctxt "command"
 msgid "Select by Color"
-msgstr "Избор по боји"
+msgstr "Изаберите према боји"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:152 ../app/tools/gimpcagetool.c:1155
+#: ../app/tools/gimpcageoptions.c:144
+msgid ""
+"Fill the original position\n"
+"of the cage with a color"
+msgstr ""
+"Попуните изворно место\n"
+"кавеза једном бојом"
+
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:159 ../app/tools/gimpcagetool.c:1178
 msgid "Cage Transform"
-msgstr "Трансформација кавезом"
+msgstr "Преображај кавезом"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:153
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:160
 msgid "Cage Transform: Deform a selection with a cage"
-msgstr "Трансформација кавезом: Изобличава избор помоћу кавеза"
+msgstr "Преображај кавезом: Изобличење избор помоћу кавеза"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:154
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:161
 msgid "_Cage Transform"
-msgstr "Трансформација каве_зом"
+msgstr "Преображај _кавезом"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:352
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:314 ../app/tools/gimpwarptool.c:313
 msgid "Press ENTER to commit the transform"
-msgstr "Притисните ENTER за трансформацију"
+msgstr "Притисните „Унеси“ да пошаљете преображај"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1096
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1081
 msgid "Computing Cage Coefficients"
 msgstr "Рачунам коефицијенте кавеза"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1273
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1229
 msgid "Cage transform"
-msgstr "Трансформација кавезом"
+msgstr "Преображај кавезом"
+
+#: ../app/tools/gimpcloneoptions-gui.c:70
+msgid "Source"
+msgstr "Извор"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:61
+#: ../app/tools/gimpcloneoptions-gui.c:103 ../app/tools/gimphealtool.c:105
+msgid "Alignment"
+msgstr "Поравнање"
+
+#: ../app/tools/gimpclonetool.c:57
 msgid "Clone Tool: Selectively copy from an image or pattern, using a brush"
-msgstr "Клон: Убацује делић слике или мустре користећи четкицу"
+msgstr "Клонирање: Прецртавање једног дела из слике или шаре уз помоћ четкицу"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:62
+#: ../app/tools/gimpclonetool.c:58
 msgid "_Clone"
-msgstr "_Клон"
+msgstr "_Клонирај"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:85 ../app/tools/gimpclonetool.c:88
+#: ../app/tools/gimpclonetool.c:81 ../app/tools/gimpclonetool.c:84
 msgid "Click to clone"
-msgstr "Кликни за клонирање"
+msgstr "Кликни да клонирате"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:86 ../app/tools/gimpclonetool.c:91
+#: ../app/tools/gimpclonetool.c:82 ../app/tools/gimpclonetool.c:87
 #, c-format
 msgid "%s to set a new clone source"
 msgstr "%s за избор новог извора за клонирање"
 
 #. Translators: the translation of "Click" must be the first word
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:90
+#: ../app/tools/gimpclonetool.c:86
 msgid "Click to set a new clone source"
-msgstr "Кликните да изаберете нови извор за клонирање."
+msgstr "Кликните да изаберете нови извор клонирања"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:109
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:899
-msgid "Source"
-msgstr "Извор"
-
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:128 ../app/tools/gimphealtool.c:109
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:918
-msgid "Alignment:"
-msgstr "Поравнање:"
-
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:94
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:78
 msgid "Color Balance"
-msgstr "Баланс боја"
+msgstr "Равнотежа боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:95
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:79
 msgid "Color Balance Tool: Adjust color distribution"
-msgstr "Равнотежа боја: Подешава расподелу боја на слици"
+msgstr "Равнотежа боја: Подешавање расподеле боја на слици"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:96
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:80
 msgid "Color _Balance..."
 msgstr "Равнотежа _боја..."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:113
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:94
 msgid "Adjust Color Balance"
-msgstr "Подеси равнотежу боја"
+msgstr "Подесите равнотежу боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:115
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:96
 msgid "Import Color Balance Settings"
-msgstr "Увези подешавања за баланс боја"
+msgstr "Увезите подешавања равнотеже боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:116
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:97
 msgid "Export Color Balance Settings"
-msgstr "Извези подешавања за баланс боја"
+msgstr "Извезите подешавања равнотеже боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:162
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:123
 msgid "Color Balance operates only on RGB color layers."
 msgstr "Равнотежа боја ради само на слојевима у РГБ бојама."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:266
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:197
 msgid "Select Range to Adjust"
-msgstr "Изабери распон за подешавање"
+msgstr "Изаберите опсег за дотеривање"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:275 ../app/tools/gimplevelstool.c:172
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:202 ../app/tools/gimplevelstool.c:152
 msgid "Adjust Color Levels"
-msgstr "Подеси нивое боја"
+msgstr "Подесите нивое боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:292
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:251
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:218
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:200
 msgid "Cyan"
-msgstr "Цијан"
+msgstr "Плавичаста"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:292
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:248
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:218
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:197
 msgid "Red"
 msgstr "Црвена"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:301
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:253
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:222
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:202
 msgid "Magenta"
-msgstr "Магента"
+msgstr "Љубичаста"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:301
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:250
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:222
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:199
 msgid "Green"
 msgstr "Зелена"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:310
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:249
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:226
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:198
 msgid "Yellow"
 msgstr "Жута"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:310
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:252
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:226
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:201
 msgid "Blue"
 msgstr "Плава"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:321
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:233
 msgid "R_eset Range"
-msgstr "Поништи _распон"
+msgstr "Врати _опсег"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:330
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:243
 msgid "Preserve _luminosity"
-msgstr "Очувај _луминансу"
+msgstr "Очувај _осветљеност"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:90
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:81
 msgid "Colorize"
-msgstr "Обоји"
+msgstr "Обојите"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:91
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:82
 msgid "Colorize Tool: Colorize the image"
-msgstr "Обоји: Подешава параметре боја на слици"
+msgstr "Бојење: Подешавање параметара боја на слици"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:92
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:83
 msgid "Colori_ze..."
-msgstr "О_боји..."
+msgstr "_Обој..."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:109
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:97
 msgid "Colorize the Image"
-msgstr "Обоји слику"
+msgstr "Обојите слику"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:111
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:99
 msgid "Import Colorize Settings"
-msgstr "Увези подешавања за бојење"
+msgstr "Увезите подешавања за бојење"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:112
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:100
 msgid "Export Colorize Settings"
-msgstr "Извези подешавања за бојење"
+msgstr "Извезите подешавања бојења"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:157
-msgid "Colorize operates only on RGB color layers."
-msgstr "Бојење ради само на слојевима у РГБ бојама."
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:126
+msgid "Colorize does not operate on grayscale layers."
+msgstr "Смањење броја боја не ради на црно-белим слојевима."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:224
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:164
 msgid "Select Color"
-msgstr "Изабери боју"
+msgstr "Изаберите боју"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:241
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:381
-msgid "_Hue:"
-msgstr "_Нијанса:"
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:174
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:303
+msgid "_Hue"
+msgstr "_Нијанса"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:254
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:413
-msgid "_Saturation:"
-msgstr "_Засићеност:"
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:181
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:317
+msgid "_Saturation"
+msgstr "_Засићеност"
+
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:188
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:310
+msgid "_Lightness"
+msgstr "_Светлина"
+
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:199
+msgid "Colorize Color"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:267
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:397
-msgid "_Lightness:"
-msgstr "_Светлина:"
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:211
+msgid "Pick color from image"
+msgstr "Одабери боју из слике"
 
-#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:77
+#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:78
 msgid "Color Picker Average Radius"
 msgstr "Просечни полупречник за бирање боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:157
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:163
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:277
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:155
-msgid "Radius"
-msgstr "Полупречник"
-
-#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:163
+#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:164
 msgid "Sample average"
-msgstr "Просечни узорак"
+msgstr "Просек узорка"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:68
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:69
 msgid "Use accumulated color value from all composited visible layers"
-msgstr "Заснива сабране вредности боје на свим састављеним видљивим слојевима"
+msgstr "Користи сабране вредности боје из свих састављених видљивих слојева"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:74
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:75
 msgid "Choose what color picker will do"
-msgstr "Бира који изборник боје ће радити"
+msgstr "Изаберите који бирач боје ће радити"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:80
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:81
 msgid ""
 "Open a floating dialog to view picked color values in various color models"
 msgstr ""
-"Отвара лебдеће прозорче за преглед изабраних вредности боје у различитим "
+"Отворите лебдеће прозорче за преглед изабраних вредности боје у различитим "
 "моделима боје"
 
 #. the pick FG/BG frame
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:163
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:164
 #, c-format
 msgid "Pick Mode (%s)"
 msgstr "Изаберите режим (%s)"
 
 #. the use_info_window toggle button
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:172
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:173
 #, c-format
 msgid "Use info window (%s)"
-msgstr "Користи прозор са подацима (%s)"
+msgstr "Користите прозор са подацима (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:93
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:95
 msgid "Color Picker"
 msgstr "Бирач боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:94
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:96
 msgid "Color Picker Tool: Set colors from image pixels"
-msgstr "Бирач боја: Поставља текућу боју са пиксела слике"
+msgstr "Бирач боја: Постављање текуће боје на основу боје изабраног пиксела"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:95
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:97
 msgid "C_olor Picker"
 msgstr "_Бирач боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:231
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:233
 msgid "Click in any image to view its color"
-msgstr "Кликните на слику за приказ њених боја"
+msgstr "Кликните на неку слику да прикажете њене боје"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:238 ../app/tools/gimppainttool.c:477
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:240 ../app/tools/gimppainttool.c:497
 msgid "Click in any image to pick the foreground color"
-msgstr "Кликните на слику како би изабрали боју четкице"
+msgstr "Кликните на неку слику да изаберете боју четкице"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:246 ../app/tools/gimppainttool.c:483
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:248 ../app/tools/gimppainttool.c:503
 msgid "Click in any image to pick the background color"
-msgstr "Кликните на слику како би изабрали боју позадине"
+msgstr "Кликните на неку слику да изаберете боју позадине"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:254
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:256
 msgid "Click in any image to add the color to the palette"
-msgstr "Кликните на слику како би додали боју у палету"
+msgstr "Кликните на неку слику да додате боју на палету"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:309
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:316
 msgid "Color Picker Information"
 msgstr "Подаци бирача боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:230 ../app/tools/gimpcolortool.c:403
+#: ../app/tools/gimpcolortool.c:236 ../app/tools/gimpcolortool.c:412
 msgid "Move Sample Point: "
-msgstr "Премести референтну тачку:"
+msgstr "Премести тачку узорка:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:395
+#: ../app/tools/gimpcolortool.c:404
 msgid "Remove Sample Point"
-msgstr "Уклони референтну тачку"
+msgstr "Уклони тачку узорка"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:396
+#: ../app/tools/gimpcolortool.c:405
 msgid "Cancel Sample Point"
-msgstr "Поништи референтну тачку"
+msgstr "Откажи тачку узорка"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:404
+#: ../app/tools/gimpcolortool.c:413
 msgid "Add Sample Point: "
-msgstr "Додај референтну тачку: "
+msgstr "Додај тачку узорка: "
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:73
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:74
 msgid "Blur / Sharpen"
 msgstr "Замућење и изоштравање"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:74
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:75
 msgid "Blur / Sharpen Tool: Selective blurring or unblurring using a brush"
 msgstr ""
-"Замућење и изоштравање: Замућује или изоштрава део слике користећи четкицу"
+"Замућење и изоштравање: Замућење или оштрење делова слике користећи четкицу"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:75
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:76
 msgid "Bl_ur / Sharpen"
-msgstr "За_мућење и изоштравање"
+msgstr "_Замућење и изоштравање"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:184
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:182
 msgid "Click to blur"
-msgstr "Кликните за замућење"
+msgstr "Кликните да замутите"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:185
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:183
 msgid "Click to blur the line"
-msgstr "Кликните за замућење линије"
+msgstr "Кликните да замутите линију"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:186
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:184
 #, c-format
 msgid "%s to sharpen"
 msgstr "%s за изоштравање"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:190
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:188
 msgid "Click to sharpen"
-msgstr "Кликните за изоштравање"
+msgstr "Кликните да изоштрите"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:191
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:189
 msgid "Click to sharpen the line"
-msgstr "Кликните за изоштравање линије"
+msgstr "Кликните да изоштрите линију"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:192
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:190
 #, c-format
 msgid "%s to blur"
 msgstr "%s за замућење"
 
 #. the type radio box
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:216
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:214
 #, c-format
 msgid "Convolve Type (%s)"
-msgstr "Тип замотавања (%s)"
+msgstr "Врста замотавања (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:226
+msgctxt "convolve-tool"
+msgid "Rate"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:76
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:77
+#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:77
+#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:78
 msgid "Dim everything outside selection"
-msgstr "Замрачује све изван изабраног"
+msgstr "Замрачите све изван избора"
 
-#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:82
+#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:83
 msgid "Crop only currently selected layer"
-msgstr "Исеца само тренутно изабрани слој"
+msgstr "Исеите само тренутно изабрани слој"
 
-#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:88
+#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:89
 msgid "Allow resizing canvas by dragging cropping frame beyond image boundary"
 msgstr ""
-"Дозвољава промену величине превлачењем и исецањем оквира испод граница слике"
+"Дозволите промену величине платна превлачењем и исецањем оквира испод "
+"граница слике"
 
-#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:164
+#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:165
 msgid "Current layer only"
 msgstr "Само текући слој"
 
-#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:170
+#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:171
 msgid "Allow growing"
-msgstr "Дозволи повећавање"
+msgstr "Дозволите повећавање"
 
 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:117
 msgid "Crop"
-msgstr "Изрез"
+msgstr "Исеци"
 
 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:118
 msgid "Crop Tool: Remove edge areas from image or layer"
-msgstr "Изрез: Уклања ивице са слике или слоја"
+msgstr "Исецање: Уклањање ивице са слике или слоја"
 
 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:119
 msgid "_Crop"
 msgstr "_Исеци"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:253
+#: ../app/tools/gimpcroptool.c:252
 msgid "Click or press Enter to crop"
-msgstr "Кликните или притисните Enter за исецање"
+msgstr "Кликните или притисните „Унеси“ да исецете"
 
 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:318
 msgid "There is no active layer to crop."
-msgstr "Не постоји активни слој за исецање."
+msgstr "Нема радног слоја за исећи."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:150
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:140
 msgid "Curves"
 msgstr "Кривуље"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:151
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:141
 msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
-msgstr "Кривуље: Подешава криве боја"
+msgstr "Кривуље: Подешавање кривуље боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:152
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:142
 msgid "_Curves..."
 msgstr "_Кривуље..."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:178
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:165
 msgid "Adjust Color Curves"
-msgstr "Подеси криве боја"
+msgstr "Подесите криве боја"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:180
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:167
 msgid "Import Curves"
-msgstr "Увези кривуље"
+msgstr "Увезите кривуље"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:181
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:168
 msgid "Export Curves"
-msgstr "Извези кривуље"
-
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:232
-msgid "Curves does not operate on indexed layers."
-msgstr "Кривуље не раде на индексираним слојевима."
+msgstr "Извезите кривуље"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:340
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:312
 msgid "Click to add a control point"
-msgstr "Кликните за додавање контролне тачке"
+msgstr "Кликните да додате тачку управљања"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:345
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:317
 msgid "Click to add control points to all channels"
-msgstr "Кликните за додавање контролне тачке на свим каналима"
+msgstr "Кликните да додате тачке управљања на свим каналима"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:350
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:322
 msgid "Click to locate on curve (try Shift, Ctrl)"
-msgstr "Кликните да поставите на криву (пробајте Shift, Ctrl)"
+msgstr "Кликните да поставите на кривој (пробајте Помак, Ктрл)"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:463 ../app/tools/gimplevelstool.c:384
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:416 ../app/tools/gimplevelstool.c:339
 msgid "Cha_nnel:"
 msgstr "_Канал:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:489 ../app/tools/gimplevelstool.c:408
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:442 ../app/tools/gimplevelstool.c:363
 msgid "R_eset Channel"
-msgstr "По_ништи канал"
+msgstr "Врати _канал"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:583 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:536 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
 msgid "Curve _type:"
-msgstr "_Врста кривуље_"
+msgstr "_Врста кривуље:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:658 ../app/tools/gimplevelstool.c:756
-#, c-format
-msgid "Could not read header from '%s': %s"
-msgstr "Не могу да прочитам заглавље из „%s“: %s"
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:601 ../app/tools/gimplevelstool.c:625
+msgid "Could not read header: "
+msgstr "Не могу да прочитам заглавље: "
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:731
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:641
 msgid "Use _old curves file format"
-msgstr "Користи _стари формат датотеке за криве"
+msgstr "Користи _стари запис датотеке за криве"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:78
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:68
 msgid "Desaturate Tool: Turn colors into shades of gray"
-msgstr "Осиромаши: Претвара све боје у нијансе сиве"
+msgstr "Обезбојавање: Претварање боја у нијансе сиве"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:79
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:69
 msgid "_Desaturate..."
-msgstr "_Осиромаши..."
+msgstr "_Обезбоји..."
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:93
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:83
 msgid "Desaturate (Remove Colors)"
-msgstr "Осиромаши (уклони боје)"
+msgstr "Обезбоји (уклони боје)"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:124
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:108
 msgid "Desaturate only operates on RGB layers."
-msgstr "Осиромашивање ради само над РГБ слојевима."
+msgstr "Обезбојавање ради само на РГБ слојевима."
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:193
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:142
 msgid "Choose shade of gray based on:"
 msgstr "Изаберите на којој је нијанси сиве засновано:"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:73
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:74
 msgid "Dodge / Burn"
-msgstr "Смицање и спаљивање"
+msgstr "Смакните и спалите"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:74
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:75
 msgid "Dodge / Burn Tool: Selectively lighten or darken using a brush"
 msgstr ""
-"Смицање и спаљивање: Посветљава или затамњује део слике користећи четкицу"
+"СмицањеА и спаљивање: Осветљавање или затамњење дела слике користећи четкицу"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:75
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:76
 msgid "Dod_ge / Burn"
-msgstr "Сми_цање и спаљивање"
+msgstr "Сма_кни / спали"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:187
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:189
 msgid "Click to dodge"
-msgstr "Кликните за посветљавање"
+msgstr "Кликните да посветлите"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:188
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:190
 msgid "Click to dodge the line"
-msgstr "Кликните за посветљавање линије"
+msgstr "Кликните да посветлите линију"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:189
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:191
 #, c-format
 msgid "%s to burn"
 msgstr "%s за затамњење"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:193
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:195
 msgid "Click to burn"
-msgstr "Кликните за затамњење"
+msgstr "Кликните да затамните"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:194
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:196
 msgid "Click to burn the line"
-msgstr "Кликните за затамњење линије"
+msgstr "Кликните да затамните линију"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:195
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:197
 #, c-format
 msgid "%s to dodge"
 msgstr "%s за затамњење"
 
 #. the type (dodge or burn)
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:219
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:221
 #, c-format
 msgid "Type (%s)"
 msgstr "Врста (%s)"
 
 #. mode (highlights, midtones, or shadows)
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:230
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:232
 msgid "Range"
 msgstr "Опсег"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:236
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:238
 msgid "Exposure"
 msgstr "Изложеност"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:242
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:237
 msgid "Move Selection"
 msgstr "Премести избор"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:246
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1241
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:241
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1236
 msgid "Move Floating Selection"
-msgstr "Уклони плутајући избор"
+msgstr "Премести плутајући избор"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:455
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:732
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:450
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:727
 msgid "Move: "
 msgstr "Премести:"
 
 #: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:66
 msgid "Ellipse Select"
-msgstr "Избор елипсе"
+msgstr "Изаберите елипсу"
 
 #: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:67
 msgid "Ellipse Select Tool: Select an elliptical region"
-msgstr "Избор елипсе: Прављење елипсоидног избора на слици"
+msgstr "Избор елипсе: Избор елипсоидног подручја"
 
 #: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:68
 msgid "_Ellipse Select"
 msgstr "Изабери _елипсу"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:66
+#: ../app/tools/gimperasertool.c:67
 msgid "Eraser Tool: Erase to background or transparency using a brush"
-msgstr "Гумица: Брише до позадине или провидности користећи четкицу"
+msgstr "Гумица: Брисање до позадине или провидности користећи четкицу"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:67
+#: ../app/tools/gimperasertool.c:68
 msgid "_Eraser"
 msgstr "_Гумица"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:96
+#: ../app/tools/gimperasertool.c:97
 msgid "Click to erase"
-msgstr "Кликните за брисање"
+msgstr "Кликните да обришете"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:97
+#: ../app/tools/gimperasertool.c:98
 msgid "Click to erase the line"
-msgstr "Кликните за брисање линије"
+msgstr "Кликните да обрипете линију"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:98
+#: ../app/tools/gimperasertool.c:99
 #, c-format
 msgid "%s to pick a background color"
 msgstr "%s за избор позадинске боје"
 
 #. the anti_erase toggle
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:145
+#: ../app/tools/gimperasertool.c:146
 #, c-format
 msgid "Anti erase (%s)"
-msgstr "Небрисач (%s)"
+msgstr "Контра брисач (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:66
+#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:67
 msgid "Direction of flipping"
 msgstr "Смер извртања"
 
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:133
+#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:134
 msgid "Affect:"
-msgstr "Утицај:"
+msgstr "Утиче:"
 
 #. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:142
+#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:143
 #, c-format
 msgid "Flip Type (%s)"
 msgstr "Врста извртања (%s)"
@@ -12606,9 +14346,7 @@ msgstr "Извртање"
 #: ../app/tools/gimpfliptool.c:85
 msgid ""
 "Flip Tool: Reverse the layer, selection or path horizontally or vertically"
-msgstr ""
-"Извртање: Пресликава слој, избор или стазу у односу на хоризонталу или "
-"вертикалу"
+msgstr "Извртање: Преокретање слоја, избора или путање водоравно или усправно"
 
 #: ../app/tools/gimpfliptool.c:87
 msgid "_Flip"
@@ -12617,12 +14355,12 @@ msgstr "Из_врни"
 #: ../app/tools/gimpfliptool.c:187
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip horizontally"
-msgstr "Изврни хоризонтално"
+msgstr "Хоризонтално извртање слике"
 
 #: ../app/tools/gimpfliptool.c:190
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip vertically"
-msgstr "Изврни вериткално"
+msgstr "Вертикално извратање слике"
 
 #. probably this is not actually reached today, but
 #. * could be if someone defined FLIP_DIAGONAL, say...
@@ -12632,480 +14370,497 @@ msgctxt "undo-desc"
 msgid "Flip"
 msgstr "Изврни"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:85
-msgid "Select a single contiguous area"
-msgstr "Изабери повезану област"
-
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:91
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:84
 msgid ""
 "Paint over areas to mark color values for inclusion or exclusion from "
 "selection"
 msgstr ""
-"Цртајте преко области како бо означили вредности за укључење или искључење "
+"Цртајте преко области да означите вредности боје за укључење или искључење "
 "из избора"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:98
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:92
 msgid "Size of the brush used for refinements"
 msgstr "Величина четкице за дораду"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:104
-msgid ""
-"Smaller values give a more accurate selection border but may introduce holes "
-"in the selection"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:98
+msgid "Color of selection preview mask"
+msgstr "Боја маске прегледа избора"
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:105
+msgid "Matting engine to use"
 msgstr ""
-"Мања вредност ће омогућити прецизнији избор ивице, али се могу јавити рупе "
-"унутар избора"
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:112
-msgid "Color of selection preview mask"
-msgstr "Боја маске за преглед избора"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:118
+msgid "Parameter for matting-levin"
+msgstr ""
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:124
-msgid "Sensitivity for brightness component"
-msgstr "Осетљивост осветљења"
-
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:130
-msgid "Sensitivity for red/green component"
-msgstr "Осетљивост црвене и зелене компоненте"
-
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:136
-msgid "Sensitivity for yellow/blue component"
-msgstr "Осетљивост жуте и плаве компоненте"
-
-#. single / multiple objects
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:281
-msgid "Contiguous"
-msgstr "Непрекидно"
-
-#. foreground / background
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:286
-#, c-format
-msgid "Interactive refinement (%s)"
-msgstr "Интерактивна дорада (%s)"
+msgid "Parameter for matting-global"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:290
-msgid "Mark background"
-msgstr "Означи позадину"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:264
+msgid "Draw Mode"
+msgstr "Режим цртања"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:291
-msgid "Mark foreground"
-msgstr "Означи четкицу"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:275
+msgid "Stroke width"
+msgstr "Ширина потеза"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:307
-msgid "Small brush"
-msgstr "Мала четкица"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:294
+msgid "Reset stroke width native size"
+msgstr "Вратите ширину потеза на изворну величину"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:315
-msgid "Large brush"
-msgstr "Велика чаткица"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:299
+msgid "Preview color"
+msgstr "Боја прегледа"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:338
-msgid "Smoothing:"
-msgstr "Умекшавање:"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:310
+msgid "Engine"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:344
-msgid "Preview color:"
-msgstr "Боја за преглед:"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:337
+msgid "Active levels"
+msgstr "Активни нивои"
 
-#. granularity
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:347
-msgid "Color Sensitivity"
-msgstr "Осетљивост боје"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:350
+msgid "Iterations"
+msgstr "Број понављања"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:144
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:183
 msgid "Foreground Select"
-msgstr "Позадински избор"
+msgstr "Изаберите боју четкице"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:145
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:184
 msgid "Foreground Select Tool: Select a region containing foreground objects"
-msgstr "Позадински избор: Прави избор од делова који садрже позадинске објекте"
+msgstr "Избора четкицом: Избор подручја које садржи објекте исцртане четкицом"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:146
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:185
 msgid "F_oreground Select"
-msgstr "_Позадински избор"
+msgstr "_Избор боје четкице"
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:298
+msgid "Dialog for foreground select"
+msgstr "Приказује прозорче за избор боје позадине"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:304
-msgid "Add more strokes or press Enter to accept the selection"
-msgstr "Додајте још потеза или притисните Enter за прихватање избора"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:313
+msgid "_Preview mask"
+msgstr "_Преглед маске"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:306
-msgid "Mark foreground by painting on the object to extract"
-msgstr "Означите предњи план бојећи објекат који желите да издвојите"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:324
+msgid "Select foreground pixels"
+msgstr "Избор пиксела предњег плана"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:311
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:592
 msgid "Roughly outline the object to extract"
-msgstr "Грубо исцртајте круг око објекта који желите да издвојите"
+msgstr "Грубо заокружите објекат који желите да издвојите"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:753
-msgctxt "command"
-msgid "Foreground Select"
-msgstr "Позадински избор"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:605
+msgid "Selecting foreground,"
+msgstr "Избор предњег плана,"
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:607
+msgid "Selecting background,"
+msgstr "Избор позадине,"
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:609
+msgid "Selecting unknown,"
+msgstr "Избор непознатог,"
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:612
+msgid "press Enter to preview."
+msgstr "притисните Enter за преглед."
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:614
+msgid "press Escape to exit preview or Enter to apply."
+msgstr "притиснире Esc да напустите преглед или Enter да примените."
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:1204
+msgid "Paint mask"
+msgstr "Покажи маску"
 
 #: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:197
 msgid ""
 "Free Select Tool: Select a hand-drawn region with free and polygonal segments"
-msgstr ""
-"Слободан избор: Прави избор од ручно исцртане области и многоугаоних делова"
+msgstr "Слободан избор: Избор подручја слободном руком или многоуглом"
 
 #: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:198
 msgid "_Free Select"
 msgstr "_Слободан избор"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1030
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1031
 msgid "Click to complete selection"
-msgstr "Кликните за прављење избора"
+msgstr "Кликните да направите избор"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1034
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1035
 msgid "Click-Drag to move segment vertex"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање компоненте"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите врхунац"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1039
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1040
 msgid "Return commits, Escape cancels, Backspace removes last segment"
-msgstr "Return прави, Escape одбацује, Backspace уклања последњи сегмент"
+msgstr "„Унеси“ прави, „Изађи“ одбацује, „Повратница“ уклања последњи одломак"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1043
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1044
 msgid "Click-Drag adds a free segment, Click adds a polygonal segment"
 msgstr ""
-"Кликните и превуците за додавање слободног сегмента, кликните за додавање "
-"многоугаоног сегмента"
+"Кликните и превуците да додате слободан одломак, кликните да додате "
+"многоугаони одломак"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1562
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1567
 msgctxt "command"
 msgid "Free Select"
 msgstr "Слободан избор"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:65
+#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:66
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Нејасан избор"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:66
+#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:67
 msgid "Fuzzy Select Tool: Select a contiguous region on the basis of color"
-msgstr "Нејасан избор: Прави избор повезаних области на основу боје"
+msgstr "Нејасан избор: Избор повезане области на основу боје"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:67
+#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:68
 msgid "Fu_zzy Select"
 msgstr "Не_јасан избор"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:80
+#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:81
 msgctxt "command"
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Нејасан избор"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:93 ../app/tools/gimpgegltool.c:112
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:72 ../app/tools/gimpgegltool.c:85
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:112 ../app/tools/gimpoperationtool.c:132
 msgid "GEGL Operation"
-msgstr "Гегл операције"
+msgstr "Геглова радња"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:94
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:73
 msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
-msgstr "Гегл алат: Користи произвољне Гегл операције"
+msgstr "Геглови алат: Употреба произвољних радњи из Гегла"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:95
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:74 ../app/tools/gimpoperationtool.c:114
 msgid "_GEGL Operation..."
-msgstr "_Гегл операције..."
+msgstr "Радња _Гегла..."
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:160
-msgid "GEGL operations do not operate on indexed layers."
-msgstr "Не можете користити Гегл операције на индексираним слојевима."
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:412
+msgid "Select an operation from the list above"
+msgstr "Изаберите радњу из приложеног списка"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:378
-msgid "_Operation:"
-msgstr "_Операције:"
+#: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:73
+#: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:142
+msgid "Handle mode"
+msgstr ""
 
-#. The options vbox
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:437
-msgid "Operation Settings"
-msgstr "Подешавање операција"
+#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:164
+msgid "Handle Transform"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:442
-msgid "Select an operation from the list above"
-msgstr "Изаберите радњу из приложеног списка"
+#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:165
+msgid "Handle Transform Tool: Deform the layer, selection or path with handles"
+msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:53
-msgid "Healing Tool: Heal image irregularities"
-msgstr "Лекар: Поправља неисправне делове слике"
+#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:167
+msgid "_Handle Transform"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:199
+msgid "Handle transformation"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:398
+#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:131
+msgid "Transformation Matrix"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:650
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Handle transform"
+msgstr ""
 
 #: ../app/tools/gimphealtool.c:54
+msgid "Healing Tool: Heal image irregularities"
+msgstr "Побољшавање: Поправљање неисправних слика"
+
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:55
 msgid "_Heal"
-msgstr "_Лекар"
+msgstr "_Побољшај"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:76 ../app/tools/gimphealtool.c:79
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:77 ../app/tools/gimphealtool.c:80
 msgid "Click to heal"
-msgstr "Кликните за лечење"
+msgstr "Кликните да побољшате"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:77 ../app/tools/gimphealtool.c:82
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:78 ../app/tools/gimphealtool.c:83
 #, c-format
 msgid "%s to set a new heal source"
-msgstr "%s за постављање новог извора лечења"
+msgstr "%s да поставите нови извор побољшања"
 
 #. Translators: the translation of "Click" must be the first word
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:81
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:82
 msgid "Click to set a new heal source"
-msgstr "Кликните за постављање новог извора лечења"
+msgstr "Кликните да поставите нови извор побољшања"
 
-#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:126
+#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:127
 msgid "Histogram Scale"
-msgstr "Размера хистограма"
+msgstr "Сразмера хистограма"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:103
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:92
 msgid "Hue-Saturation Tool: Adjust hue, saturation, and lightness"
-msgstr "Нијанса-засићеност: Подешава нијансу, засићеност и светлину"
+msgstr "Нијанса-засићеност: Подешавање нијансе, засићености и светлине"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:104
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:93
 msgid "Hue-_Saturation..."
 msgstr "Нијанса-_засићеност..."
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:121
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:107
 msgid "Adjust Hue / Lightness / Saturation"
-msgstr "Подеси нијансу / светлину / засићеност"
+msgstr "Подесите нијансу / светлину / засићеност"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:123
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:109
 msgid "Import Hue-Saturation Settings"
-msgstr "Увези подешавања за нијансу-засићеност"
+msgstr "Увезите подешавања за нијансу-засићеност"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:124
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:110
 msgid "Export Hue-Saturation Settings"
-msgstr "Извези подешавања за нијансу-засићеност"
+msgstr "Извезите подешавања нијансе-засићености"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:170
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:136
 msgid "Hue-Saturation operates only on RGB color layers."
-msgstr "Тип-засићеност раде само на слојевима у РГБ бојама."
+msgstr "Нијанса-засићеност раде само на слојевима у РГБ бојама."
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:247
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:196
 msgid "M_aster"
 msgstr "_Главни"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:247
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:196
 msgid "Adjust all colors"
-msgstr "Подеси све боје"
+msgstr "Подесите све боје"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:248
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:197
 msgid "_R"
 msgstr "_Цр"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:249
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:198
 msgid "_Y"
 msgstr "_Жу"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:250
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:199
 msgid "_G"
 msgstr "_Зе"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:251
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:200
 msgid "_C"
-msgstr "_Ци"
+msgstr "_Пл"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:252
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:201
 msgid "_B"
 msgstr "_Пл"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:253
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:202
 msgid "_M"
-msgstr "_Ма"
+msgstr "_Љу"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:258
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:207
 msgid "Select Primary Color to Adjust"
-msgstr "Изаберите примарну боју за измену"
+msgstr "Изаберите главну боју за дотеривање"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:348
-msgid "_Overlap:"
-msgstr "_Преклапање:"
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:288
+msgid "_Overlap"
+msgstr "_Преклапање"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:364
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:293
 msgid "Adjust Selected Color"
-msgstr "Измени изабрану боју"
+msgstr "Измените изабрану боју"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:431
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:326
 msgid "R_eset Color"
-msgstr "Поништи _боју"
+msgstr "Врати _боју"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:81
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:410
+msgid "_Preview"
+msgstr "_Преглед"
+
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:84
 msgid "Pre_sets:"
 msgstr "_Подешавања:"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:223
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:248
 #, c-format
 msgid "Settings saved to '%s'"
 msgstr "Подешавања су сачувана у „%s“"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:363
-msgid "_Preview"
-msgstr "_Приказ"
-
 #. adjust sliders
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:54
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:55
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Подешавање"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:64 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:87
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:134
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:65 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:88
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:170 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:199
 msgid "Size"
 msgstr "Величина"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:71
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:183
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:199
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:72
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:186
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:200
 msgid "Angle"
 msgstr "Угао"
 
 #. sens sliders
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:77
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:78
 msgid "Sensitivity"
 msgstr "Осетљивост"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:94
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:144
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:72
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:95
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:145
+#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:73
 msgid "Tilt"
 msgstr "Нагиб"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:101
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:102
 msgid "Speed"
 msgstr "Брзина"
 
-#. Blob shape widgets
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:107
-msgid "Shape"
-msgstr "Облик"
-
-#: ../app/tools/gimpinktool.c:55
+#: ../app/tools/gimpinktool.c:62
 msgid "Ink Tool: Calligraphy-style painting"
-msgstr "Мастило: Цртање калиграфских цртежа"
+msgstr "Мастило: Сликајте калиграфским стилом"
 
-#: ../app/tools/gimpinktool.c:56
+#: ../app/tools/gimpinktool.c:63
 msgid "In_k"
-msgstr "Масти_ло"
+msgstr "_Мастило"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorsoptions.c:68
+#: ../app/tools/gimpiscissorsoptions.c:69
 msgid "Display future selection segment as you drag a control node"
-msgstr "Приказује сегменту будућег избора док превлачите чвор"
+msgstr "Приказује одломак будућег избора док превлачите чвор управљања"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorsoptions.c:127
+#: ../app/tools/gimpiscissorsoptions.c:128
 msgid "Interactive boundary"
-msgstr "Интерактивне контуре"
+msgstr "Међудејствене контуре"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:275
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:274
 msgid "Scissors"
 msgstr "Маказе"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:276
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:275
 msgid "Scissors Select Tool: Select shapes using intelligent edge-fitting"
-msgstr "Маказе: Изаберите облике користећи паметно уклапање ивица"
+msgstr "Маказе: Избор облика користећи паметно уклапање ивица"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:277
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:276
 msgid "Intelligent _Scissors"
 msgstr "_Паметне маказе"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:902 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:605
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:935
+msgid "Click to remove this point"
+msgstr "Кликните за уклањање ове тачке"
+
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:941 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:606
 msgid "Click-Drag to move this point"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање чвора."
+msgstr "Кликните и превуците да преместите ову тачку"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:904 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:969
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:943 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:1011
 #, c-format
 msgid "%s: disable auto-snap"
-msgstr "%s: онемогућава самоприањање"
+msgstr "%s: искључује само-пријањање"
+
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:944
+#, c-format
+msgid "%s: remove this point"
+msgstr "%s: уклања ову тачку"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:921
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:964
 msgid "Click to close the curve"
-msgstr "Кликните за затварање криве"
+msgstr "Кликните да затворите криву"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:927
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:970
 msgid "Click to add a point on this segment"
-msgstr "Кликните за додавање чвора на овај сегмент"
+msgstr "Кликните да додате чвор на овај одломак"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:941
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:983
 msgid "Click or press Enter to convert to a selection"
-msgstr "Кликните или притисните Enter за превођење у избор"
+msgstr "Кликните или притисните „Унеси“ да претворите у избор"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:951
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:993
 msgid "Press Enter to convert to a selection"
-msgstr "Притисните Enter за превођење у избор"
+msgstr "Притисните „Унеси“ да претворите у избор"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:966
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:1008
 msgid "Click or Click-Drag to add a point"
-msgstr "Кликните или кликните и превуците за додавање чвора"
+msgstr "Кликните или кликните и превуците да додате тачку"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:151
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:1131 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:1143
+msgid "Modify Scissors Curve"
+msgstr "Измени кривуљу маказица"
+
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:134
 msgid "Levels Tool: Adjust color levels"
-msgstr "Нивои: Подешава нивое боја"
+msgstr "Нивои: Подешавање нивоа боја"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:152
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:135
 msgid "_Levels..."
 msgstr "_Нивои..."
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:174
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:154
 msgid "Import Levels"
-msgstr "Увези нивое"
+msgstr "Увезите нивое"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:175
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:155
 msgid "Export Levels"
-msgstr "Извези нивое"
-
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:229
-msgid "Levels does not operate on indexed layers."
-msgstr "Нивои не раде на индексираним слојевима."
+msgstr "Извезите нивое"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:314
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:282
 msgid "Pick black point"
-msgstr "Изабери црну тачку"
+msgstr "Изаберите црну тачку"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:318
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:286
 msgid "Pick gray point"
-msgstr "Изабери сиву тачку"
+msgstr "Изаберите сиву тачку"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:322
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:290
 msgid "Pick white point"
-msgstr "Изабери белу тачку"
+msgstr "Изаберите белу тачку"
 
 #. Input levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:423
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:378
 msgid "Input Levels"
 msgstr "Улазни нивои"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:526
-msgid "Gamma"
-msgstr "Гама"
-
 #. Output levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:568
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:492
 msgid "Output Levels"
 msgstr "Излазни нивои"
 
 #. all channels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:645
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:550
 msgid "All Channels"
 msgstr "Сви канали"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:657 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:268
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:562 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:231
 msgid "_Auto"
-msgstr "_Аутоматски"
+msgstr "_Самостално"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:659
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:564
 msgid "Adjust levels automatically"
-msgstr "Сам подеси нивое"
+msgstr "Самостално подесите нивое"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:686
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:587
 msgid "Edit these Settings as Curves"
-msgstr "Доради у кривуљама"
+msgstr "Уредите ова подешавања као кривуље"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:829
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:735
 msgid "Use _old levels file format"
-msgstr "Користи _стари формат датотеке за нивое"
+msgstr "Користи _стари запис датотеке за нивое"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:79
-#| msgid "Resize image window to accomodate new zoom level"
+#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:80
 msgid "Resize image window to accommodate new zoom level"
-msgstr "Мења величину прозора са сликом на основу увећања"
+msgstr "Промените величину прозора слике да задовољите нови ниво увећавања"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:86
+#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:87
 msgid "Direction of magnification"
 msgstr "Смер увећања"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:172
+#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:173
 msgid "Auto-resize window"
-msgstr "Сам промени величину прозора"
+msgstr "Самостално промените величину прозора"
 
 #. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:177
+#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:178
 #, c-format
 msgid "Direction (%s)"
 msgstr "Смер (%s)"
@@ -13116,245 +14871,387 @@ msgstr "Увећање"
 
 #: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:92
 msgid "Zoom Tool: Adjust the zoom level"
-msgstr "Увећање: Подешава ниво увећања слике"
+msgstr "Увећавање: Подешавање нивоа увећања слике"
 
 #: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:93
-#| msgctxt "view-action"
-#| msgid "_Zoom"
 msgid "_Zoom"
-msgstr "У_већање"
+msgstr "_Увећање"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:67
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:68
 msgid "Open a floating dialog to view details about measurements"
-msgstr "Отвара лебдећи прозорчић са подацима о мерама"
+msgstr "Отворите лебдећи прозорчић са подацима о мерама"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:125
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:126
 msgid "Use info window"
-msgstr "Користи прозор са подацима"
+msgstr "Користите прозор података"
 
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:127
 msgid "Measure"
-msgstr "Мерење"
+msgstr "Измерите"
 
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:128
 msgid "Measure Tool: Measure distances and angles"
-msgstr "Мерење: Мери растојања и углове"
+msgstr "Мерење: Мерење растојања и углова"
 
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:129
 msgid "_Measure"
-msgstr "Мере_ње"
+msgstr "_Измери"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:247
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:250
 msgid "Add Guides"
 msgstr "Додај вођице"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:313
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:316
 msgid "Drag to create a line"
-msgstr "Превуците за прављење линије"
+msgstr "Превуците да направите линију"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:560
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:561
 msgid "Click to place vertical and horizontal guides"
-msgstr "Кликните за постављање вертикалне и хоризонталне вођице"
+msgstr "Кликните да поставите усправне и водоравне вођице"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:568
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:569
 msgid "Click to place a horizontal guide"
-msgstr "Кликните за постављање хоризонталне вођице"
+msgstr "Кликните да поставите водоравну вођицу"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:582
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:583
 msgid "Click to place a vertical guide"
-msgstr "Кликните за постављање вертикалне вођице"
+msgstr "Кликните да поставите усправну вођицу"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:595
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:596
 msgid "Click-Drag to add a new point"
-msgstr "Кликните и превуците за постављање новог чвора"
+msgstr "Кликните и превуците да додате нову тачку"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:624
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:625
 msgid "Click-Drag to move all points"
-msgstr "Кликните и превуците за померање чворова"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите све тачке"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:939 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1084
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1140 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1168
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:632
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:940 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1089
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1145 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1173
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:664
 msgid "pixels"
-msgstr "пиксела"
+msgstr "пиксели"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1052
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1054
 msgid "Measure Distances and Angles"
-msgstr "Мери растојање и углове"
+msgstr "Измерите растојања и углове"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1073
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1078
 msgid "Distance:"
 msgstr "Растојање:"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1101
-msgid "Angle:"
-msgstr "Угао:"
-
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:139
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:140
 msgid "Pick a layer or guide"
-msgstr "Изабери слој или вођицу"
+msgstr "Изаберите слој или вођицу"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:140
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:141
 msgid "Move the active layer"
 msgstr "Премести текући слој"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:144
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:145
 msgid "Move selection"
 msgstr "Премести избор"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:148
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:149
 msgid "Pick a path"
-msgstr "Изабери путању"
+msgstr "Изаберите путању"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:149
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:150
 msgid "Move the active path"
-msgstr "Премести текућу путању"
+msgstr "Премести радну путању"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:178
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:179
 msgid "Move:"
 msgstr "Премести:"
 
 #. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:187
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:188
 #, c-format
 msgid "Tool Toggle (%s)"
-msgstr "Укључи/искљуши алат (%s)"
+msgstr "Алат пребацивања (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:127
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:125
 msgctxt "tool"
 msgid "Move"
-msgstr "Премештање"
+msgstr "Премести"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:128
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:126
 msgid "Move Tool: Move layers, selections, and other objects"
-msgstr "Премештање: Премешта слојеве, избор и остале објекте"
+msgstr "Премештање: Премештање слојева, избора и осталих објеката"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:129
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:127
 msgid "_Move"
-msgstr "Пре_мести"
+msgstr "_Премести"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:249 ../app/tools/gimpmovetool.c:554
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:248 ../app/tools/gimpmovetool.c:608
 msgid "Move Guide: "
 msgstr "Премести вођицу: "
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:548
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:293
+msgid "There is no path to move."
+msgstr "Нема путање за померање."
+
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:294 ../app/tools/gimptransformtool.c:1846
+msgid "The active path's position is locked."
+msgstr "Позиција текуће путање је закључана."
+
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:325
+msgid "The selection is empty."
+msgstr "Избор је празан."
+
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:333
+msgid "There is no layer to move."
+msgstr "Нема слоја за померање."
+
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:337 ../app/tools/gimpmovetool.c:363
+msgid "The active layer's position is locked."
+msgstr "Позиција текућег слоја је закључана."
+
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:350
+msgid "The active channel's position is locked."
+msgstr "Позиција текућег канала је закључана."
+
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:602
 msgid "Remove Guide"
-msgstr "Уклони вођице"
+msgstr "Уклони вођицу"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:548
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:602
 msgid "Cancel Guide"
 msgstr "Откажи вођицу"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:554
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:608
 msgid "Add Guide: "
-msgstr "Додај вођицу:"
+msgstr "Додај вођицу: "
 
-#: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:51
-msgid "Paintbrush Tool: Paint smooth strokes using a brush"
-msgstr "Четкица: Исцртава фине линије помоћу четкице"
+#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:141
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:202 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:206
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:178
+msgid "Hardness"
+msgstr "Тврдоћа"
+
+#: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:148
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:161
+msgid "Brush"
+msgstr "Четкица"
+
+#: ../app/tools/gimpmybrushtool.c:76
+msgid "MyPaint Brush"
+msgstr "Моја Четкица"
+
+#: ../app/tools/gimpmybrushtool.c:77
+msgid "MyPaint Brush Tool: Use MyPaint brushes in GIMP"
+msgstr "Моја Четкица: Користо МојуЧеткицу у Гимпу"
+
+#: ../app/tools/gimpmybrushtool.c:78
+msgid "M_yPaint Brush"
+msgstr "_Моја Четкица"
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:76
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:204
+msgid "Density"
+msgstr "Густина"
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:81
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:212
+msgid "Rigidity"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:86
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:219
+msgid "Deformation mode"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:91
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:227
+msgid "Use weights"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:97
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:233
+msgid "Amount of control points' influence"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:102
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:197
+msgid "Show lattice"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:220
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:90
+msgid "Scale"
+msgstr "Размера"
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:221
+msgid "Rigid (Rubber)"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:158
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:1014
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:1018
+msgid "N-Point Deformation"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:159
+msgid "N-Point Deformation Tool: Rubber-like deformation of image using points"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpnpointdeformationtool.c:161
+msgid "_N-Point Deformation"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:113
+msgid "Operation Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
+msgstr "Алат за операције: Користи задате, произвољне радње из Гегла"
+
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:355
+#, c-format
+msgid "Import '%s' Settings"
+msgstr "Увезите подешавања за „%s“"
+
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:356
+#, c-format
+msgid "Export '%s' Settings"
+msgstr "Извезите подешавања за „%s“"
+
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:672
+msgid "_Aux Input"
+msgstr "_Аукс улаз"
+
+#: ../app/tools/gimpoperationtool.c:714
+msgid "_Aux2 Input"
+msgstr "_Аукс2 улаз"
 
 #: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:52
+msgid "Paintbrush Tool: Paint smooth strokes using a brush"
+msgstr "Алат четкице: Сликање меких потеза помоћу четкицу"
+
+#: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:53
 msgid "_Paintbrush"
 msgstr "_Четкица"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:92
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:217
-#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:268
-msgid "Mode:"
-msgstr "Режим:"
-
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:123
-msgid "Brush"
-msgstr "Четкица"
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:112
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:269
+msgid "Mode"
+msgstr "Режим"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:152
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:171
 msgid "Reset size to brush's native size"
-msgstr "Враћа величину на изворну величину четкице"
+msgstr "Враћа величину четкице на изворну величину"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:159
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:178
 msgid "Aspect Ratio"
-msgstr "Размера"
+msgstr "Однос размере"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:176
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:179
 msgid "Reset aspect ratio to brush's native"
-msgstr "Враћа размеру на изворну размеру четкице"
+msgstr "Враћа однос размере четкице на изворни однос"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:200
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:187
 msgid "Reset angle to zero"
 msgstr "Враћа угао на нулу"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:238
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:194
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:211
+#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:81
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:174
+msgid "Spacing"
+msgstr "Размак"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:195
+msgid "Reset spacing to brush's native spacing"
+msgstr "Враћа размак четкице на подразумевани размак"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:203
+msgid "Reset hardness to default"
+msgstr "Враћа твдроћу четкице на подразумевану тврдоћу"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:210
+msgid "Force"
+msgstr "Притисак"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:211
+msgid "Reset force to default"
+msgstr "Враћа притисак четкице на подразумевани притисак"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:253
+msgid "Lock brush size to zoom"
+msgstr "Закључај величину и увећање четкице"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:267
 msgid "Incremental"
 msgstr "Растуће"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:256
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:285
 msgid "Hard edge"
 msgstr "Тврда ивица"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:285
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:313
 msgid "Dynamics Options"
-msgstr "Опције динамике"
+msgstr "Опције динамика"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:291
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:319
 msgid "Fade Options"
 msgstr "Опције изблеђивања"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:305
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:333
 msgid "Fade length"
-msgstr "Дужина изблеђивања"
+msgstr "Трајање изблеђивања"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:334
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:311
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:356
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:309
 msgid "Reverse"
 msgstr "Обрни"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:341
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:363
 msgid "Color Options"
 msgstr "Опције боје"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:367
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:389
 msgid "Amount"
 msgstr "Количина"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:371
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:393
 msgid "Apply Jitter"
-msgstr "Примени померај"
+msgstr "Примените померај"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:389
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:411
 msgid "Smooth stroke"
-msgstr "Ублажи потезе"
+msgstr "Ублажите потез"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:399
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:421
 msgid "Weight"
 msgstr "Тежина"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:138
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:560
+msgid "Link to brush default"
+msgstr "Повежи са подразумеваном четкицом"
+
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:156
 msgid "Click to paint"
-msgstr "Кликните за цртање"
+msgstr "Кликните да насликате"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:139
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:157
 msgid "Click to draw the line"
-msgstr "Кликните за цртање линије"
+msgstr "Кликните да нацртате линију"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:140
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:158
 #, c-format
 msgid "%s to pick a color"
 msgstr "%s за избор боје"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:259
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:271
 msgid "Cannot paint on layer groups."
-msgstr "Не могу да цртам преко групе слојева."
+msgstr "Не могу да сликам преко групе слојева."
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:678
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:710
 #, c-format
 msgid "%s for a straight line"
-msgstr "%s за праву линију"
+msgstr "„%s“ за праву линију"
 
-#: ../app/tools/gimppenciltool.c:51
+#: ../app/tools/gimppenciltool.c:52
 msgid "Pencil Tool: Hard edge painting using a brush"
-msgstr "Оловка: Исцртава грубе линије помоћу четкице"
+msgstr "Алат оловке: Цртање грубе линије помоћу четкице"
 
-#: ../app/tools/gimppenciltool.c:52
+#: ../app/tools/gimppenciltool.c:53
 msgid "Pe_ncil"
 msgstr "О_ловка"
 
@@ -13362,246 +15259,244 @@ msgstr "О_ловка"
 msgid ""
 "Perspective Clone Tool: Clone from an image source after applying a "
 "perspective transformation"
-msgstr "Перспективно клонирање: Клонира слику након промене њене перспективе"
+msgstr ""
+"Перспективно клонирање: Клонирање из извора слике након примене преображаја "
+"перспективе"
 
 #: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:136
 msgid "_Perspective Clone"
 msgstr "Пе_рспективно клонирање"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:675
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:673
 msgid "Ctrl-Click to set a clone source"
-msgstr "Ctrl+Клик за постављање извора клонова"
+msgstr "Ктрл+Клик да поставите извор клона"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:83
+#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:84
 msgid "Perspective Tool: Change perspective of the layer, selection or path"
-msgstr "Перспектива: Мења перспективу слоја, избора или путање"
+msgstr "Перспектива: Промена перспективе слоја, избора или путање"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:85
+#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:86
 msgid "_Perspective"
 msgstr "_Перспектива"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:113
+#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:114
 msgid "Perspective transformation"
-msgstr "Трансформација перспективе"
-
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:131
-msgid "Transformation Matrix"
-msgstr "Трансформациона матрица"
+msgstr "Преображај перспективе"
 
 #: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:256
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Perspective"
 msgstr "Перспектива"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:85
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:60
 msgid "Posterize Tool: Reduce to a limited set of colors"
-msgstr "Смањење броја боја: Ограничава број боја"
+msgstr "Смањење броја боја: Довођење боја на ограничени скуп"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:86
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:61
 msgid "_Posterize..."
-msgstr "_Смањење броја боја..."
+msgstr "_Смањи број боја..."
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:103
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:72
 msgid "Posterize (Reduce Number of Colors)"
-msgstr "Смањење броја боја"
-
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:152
-msgid "Posterize does not operate on indexed layers."
-msgstr "Смањење броја боја не ради на индексираним слојевима."
+msgstr "Смањите број боја"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:229
-msgid "Posterize _levels:"
-msgstr "_Ниво смањења броја боја:"
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:110
+msgid "Posterize _levels"
+msgstr "Нивои смањења броја боја"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:104
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:105
 msgid "Automatically shrink to the nearest rectangular shape in a layer"
-msgstr "Сам сужава на најближи квадратни облик унутар слоја"
+msgstr "Самостално скупите на најближи квадратни облик унутар слоја"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:113
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:114
 msgid "Use all visible layers when shrinking the selection"
 msgstr "Користи све видљиве слојеве приликом смањивања избора"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:122
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:127
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:123
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:139
 msgid "Composition guides such as rule of thirds"
-msgstr "Водич композиције, као што је правило трећина"
+msgstr "Вођице састава, као што је правило трећина"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:131
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:132
 msgid "X coordinate of top left corner"
-msgstr "X координата у горњем левом углу"
+msgstr "X координата горњег левог угла"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:141
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:142
 msgid "Y coordinate of top left corner"
-msgstr "Y координата у горњем левом углу"
+msgstr "Y координата горњег левог угла"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:151
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:152
 msgid "Width of selection"
 msgstr "Ширина избора"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:160
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:161
 msgid "Height of selection"
 msgstr "Висина избора"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:169
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:170
 msgid "Unit of top left corner coordinate"
 msgstr "Јединица горње-леве координате"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:178
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:179
 msgid "Unit of selection size"
-msgstr "Јединица за величину избора"
+msgstr "Јединица величине избора"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:187
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:188
 msgid "Enable lock of aspect ratio, width, height or size"
-msgstr "Омогући закључавање размере, ширине, висине или величине"
+msgstr "Укључите закључавање односа размере, ширине, висине или величине"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:196
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:197
 msgid "Choose what has to be locked"
-msgstr "Бира који параметар треба да буде закључан"
+msgstr "Изаберите шта треба да буде закључано"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:205
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:206
 msgid "Custom fixed width"
-msgstr "Произвољна фиксна ширина"
+msgstr "Произвољна стална ширина"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:214
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:215
 msgid "Custom fixed height"
-msgstr "Произвољна фиксна висина"
+msgstr "Произвољна стална висина"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:308
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:309
 msgid "Unit of fixed width, height or size"
-msgstr "Јединица фиксне ширине, висине или величине"
+msgstr "Јединица сталне ширине, висине или величине"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:317
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:318
 msgid "Expand selection from center outwards"
-msgstr "Рашири избор из центра ка ивицама"
+msgstr "Раширите избор из средишта ка споља"
 
 #. Current, as in what is currently in use.
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:761
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:762
 msgid "Current"
 msgstr "Тренутно"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:839
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:840
 msgid "Expand from center"
-msgstr "Рашири из центра"
+msgstr "Раширите из средишта"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:862
-msgid "Fixed:"
-msgstr "Фиксно:"
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:871
+msgid "Fixed"
+msgstr "Неизмењиво"
 
 # Положено?
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1010
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1012
 msgid "Position:"
-msgstr "Позиција:"
+msgstr "Положај:"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1020 ../app/tools/gimptextoptions.c:525
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1022 ../app/tools/gimptextoptions.c:527
 msgid "Size:"
 msgstr "Величина:"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1028
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1030
 msgid "Highlight"
-msgstr "Наглашено"
+msgstr "Истицање"
 
 #. Auto Shrink
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1040
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1042
 msgid "Auto Shrink"
-msgstr "Сам смањи"
+msgstr "Самостално скупите"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1050
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1052
 msgid "Shrink merged"
-msgstr "Смањи спојено"
+msgstr "Скупите спојено"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:83
+#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:84
 msgid "Round corners of selection"
-msgstr "Заобљава ћошкове избора"
+msgstr "Заоблите ћошкове избора"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:89
+#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:90
 msgid "Radius of rounding in pixels"
 msgstr "Полупречник заобљења у пикселима"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:167
+#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:168
 msgid "Rounded corners"
 msgstr "Заобљени ћошкови"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:168
+#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:166
 msgid "Rectangle Select"
-msgstr "Избор квадрата"
+msgstr "Изаберите правоугаоник"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:169
+#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:167
 msgid "Rectangle Select Tool: Select a rectangular region"
-msgstr "Избор квадрата: Прави правоугаони избор"
+msgstr "Избор правоугаоника: Избор правоугаоног подручја"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:170
+#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:168
 msgid "_Rectangle Select"
-msgstr "Избор _квадрата"
+msgstr "Избор _правоугаоника"
 
 #: ../app/tools/gimprectangletool.c:1146 ../app/tools/gimprectangletool.c:2016
 msgid "Rectangle: "
 msgstr "Правоугаоник: "
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:82
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:84
 msgid "Allow completely transparent regions to be selected"
-msgstr "Дозвољава избор потпуно провидних области"
+msgstr "Дозволите потпуно провидним регионима да буду изабрани"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:89
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:91
 msgid "Base selection on all visible layers"
-msgstr "Заснива избор на свим видљивим слојевима"
+msgstr "Избор основе на свим видљивим слојевима"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:101
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:103
 msgid "Selection criterion"
-msgstr "Критеријум избора"
+msgstr "Услов избора"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:204
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:111
+msgid "Draw the selected region's mask"
+msgstr "Исцртај маску изабраног региона"
+
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:220
 msgid "Select transparent areas"
 msgstr "Изабери провидне области"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:226
-msgid "Select by:"
-msgstr "На основу:"
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:239
+msgid "Select by"
+msgstr "Изабери по"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselecttool.c:165
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:245
+msgid "Draw Mask"
+msgstr "Исцртај маску"
+
+#: ../app/tools/gimpregionselecttool.c:162
 msgid "Move the mouse to change threshold"
-msgstr "Померите миша за промену осетљивости"
+msgstr "Померите миша да промените праг"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:93
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:94
 msgid "Rotate"
-msgstr "Ротација"
+msgstr "Ротирај"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:94
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:95
 msgid "Rotate Tool: Rotate the layer, selection or path"
-msgstr "Ротација: Ротира слој, избор или стазу"
+msgstr "Ротација: Окретање слоја, избора или путање"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:95
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:96
 msgid "_Rotate"
-msgstr "_Ротирај"
+msgstr "_Ротација"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:191
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:193
 msgid "_Angle:"
 msgstr "_Угао:"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:207
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:211
 msgid "Center _X:"
-msgstr "_Центар Х:"
+msgstr "Центар _Х:"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:216
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:220
 msgid "Center _Y:"
-msgstr "Ц_ентар Y:"
+msgstr "Центар _Y:"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:373
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:378
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate by %-3.3g° around (%g, %g)"
 msgstr "Ротирај за %-3.3g° око (%g, %g)"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:89
-msgid "Scale"
-msgstr "Величина"
-
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:90
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:91
 msgid "Scale Tool: Scale the layer, selection or path"
-msgstr "Величина: Мења величину слоја, избора или стазе"
+msgstr "Размера: Промена величине слоја, избора или путање"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:91
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:92
 msgid "_Scale"
-msgstr "_Величина"
+msgstr "Промени р_азмеру"
 
 #: ../app/tools/gimpscaletool.c:338
 #, c-format
@@ -13609,189 +15504,223 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale to %d x %d"
 msgstr "Промени величину на %d x %d"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:84
+#: ../app/tools/gimpseamlesscloneoptions.c:72
+msgid ""
+"Maximal amount of refinement points to be used for the interpolation mesh"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpseamlesscloneoptions.c:130
+msgid "Refinement points"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:184
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:757
+msgid "Seamless Clone"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:185
+msgid "Seamless Clone: Seamlessly paste one image into another"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:186
+msgid "_Seamless Clone"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:795
+msgid "Cloning the foreground object"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:85
 msgid "Enable feathering of selection edges"
-msgstr "Омогућава изблеђивање ивица изабраног"
+msgstr "Укључи изблеђивање ивица избора"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:90
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:91
 msgid "Radius of feathering"
 msgstr "Полупречник изблеђења"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:264 ../app/tools/gimptextoptions.c:538
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:218
+#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190
+msgid "Mode:"
+msgstr "Режим:"
+
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:265 ../app/tools/gimptextoptions.c:540
 msgid "Antialiasing"
-msgstr "Благе ивицe избора"
+msgstr "Умекшавање"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:281
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:282
 msgid "Feather edges"
 msgstr "Умекшај ивице"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:255
 msgid "Click-Drag to replace the current selection"
-msgstr "Кликните и превуците за замену текућег избора"
+msgstr "Кликните и превуците да замените текући избор"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:263
 msgid "Click-Drag to create a new selection"
-msgstr "Кликните и превуците за прављење новог избора"
+msgstr "Кликните и превуците да направите нови избор"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:268
 msgid "Click-Drag to add to the current selection"
-msgstr "Кликните и превуците за додавање на текући избор"
+msgstr "Кликните и превуците да додате у текући избор"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:277
 msgid "Click-Drag to subtract from the current selection"
-msgstr "Кликните и превуците за избацивање из текућег избора"
+msgstr "Кликните и превуците да избаците из текућег избора"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:286
 msgid "Click-Drag to intersect with the current selection"
-msgstr "Кликните и превуците за пресек са текућим избором"
+msgstr "Кликните и превуците да пресечете са текућим избором"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:296
 msgid "Click-Drag to move the selection mask"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање маске избора"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите маску избора"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:304
 msgid "Click-Drag to move the selected pixels"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање изабраних пиксела"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите изабране пикселе"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:308
 msgid "Click-Drag to move a copy of the selected pixels"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање умножка изабраних пиксела"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите умножак изабраних пиксела"
 
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:312
 msgid "Click to anchor the floating selection"
-msgstr "Кликните за усидравање плутајућег избора"
+msgstr "Кликните да усидрите плутајући избор"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:83
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:87
 msgid "Shear"
 msgstr "Острижи"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:84
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:88
 msgid "Shear Tool: Shear the layer, selection or path"
-msgstr "Острижи: Искошава слој, избор или стазу"
+msgstr "Стрижење: Косо кривљење слоја, избора или путање"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:85
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:89
 msgid "S_hear"
-msgstr "Ос_трижи"
+msgstr "_Острижи"
 
-# shear је „острићи“
 #: ../app/tools/gimpsheartool.c:135
-msgid "Shear magnitude _X:"
-msgstr "Величина X стрижења:"
+msgid "Shear magnitude _X"
+msgstr "Величина _X стрижења"
 
-# shear је „острићи“
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:145
-msgid "Shear magnitude _Y:"
-msgstr "Величина Y стрижања:"
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:146
+msgid "Shear magnitude _Y"
+msgstr "Величина _Y стрижења"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:255
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:258
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shear horizontally by %-3.3g"
-msgstr "Искоси хоризонтално за %-3.3g"
+msgstr "Острижи водоравно за %-3.3g"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:259
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:262
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shear vertically by %-3.3g"
-msgstr "Искоси вертикално за %-3.3g"
+msgstr "Острижи усправно за %-3.3g"
 
 #. e.g. user entered numbers but no notification callback
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:264
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:267
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shear horizontally by %-3.3g, vertically by %-3.3g"
-msgstr "Искоси хоризонтално за %-3.3g и вертикално за %-3.3g"
+msgstr "Острижи водоравно за %-3.3g, а усправно за %-3.3g"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
 msgid "Smudge Tool: Smudge selectively using a brush"
-msgstr "Мрљање: Замрљава жељени део користећи четкицу"
+msgstr "Замрљавање: Замућење жељеног дела помоћу четкицу"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:56
 msgid "_Smudge"
-msgstr "_Мрљање"
+msgstr "_Замрљај"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:74
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:75
 msgid "Click to smudge"
-msgstr "Кликните како би замрљали"
+msgstr "Кликните да замрљате"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:75
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:76
 msgid "Click to smudge the line"
-msgstr "Кликните како би замрљали линију"
+msgstr "Кликните да замрљате линију"
+
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:92
+msgctxt "smudge-tool"
+msgid "Rate"
+msgstr "Проток"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:131
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:132
 msgid "Font size unit"
 msgstr "Јединица за величину фонта"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:136
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:137
 msgid "Font size"
 msgstr "Величина фонта"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:145
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:146
 msgid ""
 "Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
-msgstr "Наговештавање мења границе писма да би дало лепа слова мале величине"
+msgstr "Наговештавање мења границе фонта да би дало лепа слова мале величине"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:153
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:154
 msgid "The text language may have an effect on the way the text is rendered."
 msgstr "Језик текста може да утиче на начин исцртавања текста."
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:164
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:165
 msgid "Text alignment"
 msgstr "Поравнање текста"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:170
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:171
 msgid "Indentation of the first line"
 msgstr "Увлачење првог реда"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:176
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:177
 msgid "Adjust line spacing"
-msgstr "Подеси проред"
+msgstr "Подесите размак реда"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:182
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:183
 msgid "Adjust letter spacing"
-msgstr "Подеси проред писма"
+msgstr "Подесите размак слова"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:188
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:189
 msgid ""
 "Whether text flows into rectangular shape or moves into a new line when you "
 "press Enter"
 msgstr ""
 "Одређује да ли текст иде унутар правоугаоног облика или се помера у нови ред "
-"када притиснете Enter"
+"када притиснете „Унеси“"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:196
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:197
 msgid "Use an external editor window for text entry"
-msgstr "Користи спољни програм за писање текста"
+msgstr "Користите прозор спољног уређивача за унос текста"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:510
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:512
 msgid "Font"
 msgstr "Фонт"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:534
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:536
 msgid "Use editor"
-msgstr "Користи уредника"
+msgstr "Користите уређивач"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:554
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:556
 msgid "Hinting:"
-msgstr "Дотеривање:"
+msgstr "Наговештавање:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:558
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:560
 msgid "Text Color"
-msgstr "Боја слова"
+msgstr "Боја текста"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:563
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:565
 msgid "Color:"
 msgstr "Боја:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:569
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:571
 msgid "Justify:"
 msgstr "Поравнај:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:592
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:594
 msgid "Box:"
 msgstr "Поље"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:609
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:611
 msgid "Language:"
 msgstr "Језик:"
 
@@ -13801,25 +15730,25 @@ msgstr "Текст"
 
 #: ../app/tools/gimptexttool.c:192
 msgid "Text Tool: Create or edit text layers"
-msgstr "Текст: Прави и уређује текстуалне слојеве"
+msgstr "Текст: Направите и уређујте текстуалне слојеве"
 
 #: ../app/tools/gimptexttool.c:193
 msgid "Te_xt"
 msgstr "Те_кст"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:959
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:976
 msgid "Reshape Text Layer"
-msgstr "Промени облик текстуалног слоја"
+msgstr "Промените облик текстуалног слоја"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1513 ../app/tools/gimptexttool.c:1516
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1530 ../app/tools/gimptexttool.c:1533
 msgid "Confirm Text Editing"
-msgstr "Потврди уређивање текста"
+msgstr "Потврдите уређивање текста"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1520
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1537
 msgid "Create _New Layer"
 msgstr "_Направи нови слој"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1544
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1561
 msgid ""
 "The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
 "tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
@@ -13827,153 +15756,182 @@ msgid ""
 "\n"
 "You can edit the layer or create a new text layer from its text attributes."
 msgstr ""
-"Изабрали сте текстуални слој који је мењан помоћу других алата. Измена слоја "
-"текстуалним алатом ће одбацити ове измене.\n"
+"Слој који сте изабрали јесте текстуални слој који је измењен помоћу других "
+"алата. Уређивање слоја текстуалним алатом ће одбацити ове измене.\n"
 "\n"
-"Можете мењати овај слој или направити нови текстуални слој на основу његових "
-"текстуалних особина."
+"Можете уредити овај слој или направити нови текстуални слој на основу "
+"његових текстуалних особина."
 
-#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1199
+#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1237
 msgid "GIMP Text Editor"
-msgstr "Гимпов уредник текста"
+msgstr "Гимпов уређивач текста"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:91
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:89
 msgid "Threshold Tool: Reduce image to two colors using a threshold"
-msgstr "Праг: Своди слику на две боје користећи толеранцију"
+msgstr "Праг: Свођење слике на две боје користећи одређени праг"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:92
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:90
 msgid "_Threshold..."
-msgstr "_Праг..."
+msgstr "П_раг..."
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:109
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:107
 msgid "Apply Threshold"
-msgstr "Примени праг"
+msgstr "Примени ПРАГ"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:111
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:109
 msgid "Import Threshold Settings"
-msgstr "Увези подешавања прага"
+msgstr "Увезите подешавања прага"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:112
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:110
 msgid "Export Threshold Settings"
-msgstr "Извези подешавања прага"
+msgstr "Извезите подешавања прага"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:162
-msgid "Threshold does not operate on indexed layers."
-msgstr "Праг не ради на индексираним слојевима."
-
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:270
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:233
 msgid "Automatically adjust to optimal binarization threshold"
-msgstr "Сам постави на прихватљиву двобројну вредност прага"
+msgstr "Сам дотерај на прихватљиву двобројну вредност прага"
 
-#: ../app/tools/gimptool.c:978
+#: ../app/tools/gimptool.c:1035
 msgid "Can't work on an empty image, add a layer first"
 msgstr "Не могу да радим са празном сликом, најпре додајте слој"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:99
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:111
 msgid "Direction of transformation"
-msgstr "Смер трансформације"
+msgstr "Смер преображаја"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:105
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:117
 msgid "Interpolation method"
-msgstr "Начин интерполације"
+msgstr "Начин уметања"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:111
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:123
 msgid "How to clip"
 msgstr "Начин одсецања"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:117
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:129
 msgid "Show a preview of the transformed image"
-msgstr "Приказује преглед трансформисане слике"
+msgstr "Прикажи преглед преображене слике"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:122
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:134
 msgid "Opacity of the preview image"
-msgstr "Провидност слике за преглед"
+msgstr "Непровидност слике за преглед"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:133
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:145
 msgid "Size of a grid cell for variable number of composition guides"
 msgstr "Величина поља мреже за променљив број саставних вођица"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:277
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:389
 msgid "Transform:"
-msgstr "Трансформација:"
+msgstr "Преображај:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:286
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:143
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:71
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:398
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:144
+#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:72
 msgid "Direction"
 msgstr "Смер"
 
-#. the interpolation menu
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:291
-msgid "Interpolation:"
-msgstr "Интерполација:"
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:404
+msgid "Interpolation"
+msgstr ""
 
-#. the clipping menu
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:300
-msgid "Clipping:"
-msgstr "Исецање:"
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:411
+msgid "Clipping"
+msgstr "Исецање"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:310
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:418
 msgid "Image opacity"
 msgstr "Провидност слике"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:312
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:422
 msgid "Show image preview"
 msgstr "Прикажи преглед слике"
 
-#. the guides frame
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:318
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:434
 msgid "Guides"
 msgstr "Вођице"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:346
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:455
 #, c-format
 msgid "15 degrees (%s)"
 msgstr "15 степени (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:347
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:456
 msgid "Limit rotation steps to 15 degrees"
-msgstr "Ограничи кораке ротације на 15 степени"
+msgstr "Ограничава кораке ротације на 15 степени"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:351
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:461
 #, c-format
 msgid "Keep aspect (%s)"
-msgstr "Чувај размеру (%s)"
+msgstr "Задржи однос (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:352
-#| msgid "Keep aspect ratio"
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:462
 msgid "Keep the original aspect ratio"
-msgstr "Задржава постојећу сразмеру слике"
+msgstr "Задржава изворну размеру слике"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:213
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:239
 msgid "Transforming"
-msgstr "Трансформишем"
+msgstr "Примењујем преображај"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1066
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:789 ../app/tools/gimptransformtool.c:802
+msgid "Transform Step"
+msgstr "Корак преображаја"
+
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1815
 msgid "There is no layer to transform."
-msgstr "Нема слоја за трансформацију."
+msgstr "Нема слоја за преображај."
+
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1820
+msgid "The active layer's position and size are locked."
+msgstr "Положај и величина текућег слоја су закључани."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1079
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1831
+msgid "There is no selection to transform."
+msgstr "Нема избора за преображај."
+
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1841
 msgid "There is no path to transform."
-msgstr "Нема путање за трансформацију."
+msgstr "Нема путање за преображај."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1080
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1844
 msgid "The active path's strokes are locked."
-msgstr "Исцртане, активне путање су закључане."
+msgstr "Исцртане, текуће путање су закључане."
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:104
+msgid "Unified Transform"
+msgstr "Уједначени преображај"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:105
+msgid "Unified Transform Tool: Transform the layer, selection or path"
+msgstr "Стрижење: Косо кривљење слоја, избора или путање"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:107
+msgid "_Unified Transform"
+msgstr "_Уједначени преображај"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:134
+msgid "Unified transform"
+msgstr "Уједначени преображај"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:76
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:757
+msgid "Transform Matrix"
+msgstr "Матрица преображаја"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:1319
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Unified Transform"
+msgstr "Уједначени преображај"
+
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:77
 msgid "Restrict editing to polygons"
-msgstr "Ограничи уређивање на многоуглове"
+msgstr "Ограничите уређивање на многоуглове"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:155
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:156
 msgid "Edit Mode"
 msgstr "Режим уређивања"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:174
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:175
 msgid "Polygonal"
 msgstr "Многоугаоно"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:178
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "Path to Selection\n"
@@ -13984,219 +15942,355 @@ msgstr ""
 "Путања у избор\n"
 "%s Додај\n"
 "%s Избаци\n"
-"%s Пресек"
+"%s Пресеци"
 
 #. Create a selection from the current path
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:189
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:190
 msgid "Selection from Path"
-msgstr "Направи избор из путање"
+msgstr "Изаберите из путање"
 
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:161
 msgid "Paths Tool: Create and edit paths"
-msgstr "Путање: Прави и уређује путање"
+msgstr "Путање: Прављење и измена путања"
 
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:162
 msgid "Pat_hs"
 msgstr "Пу_тање"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:250
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:252
 msgid "The active path is locked."
-msgstr "Активна путања је закључана."
+msgstr "Текућа путања је закључана."
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:340
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:342
 msgid "Add Stroke"
-msgstr "Додај исцртавање"
+msgstr "Додај потез"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:365
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:367
 msgid "Add Anchor"
-msgstr "Додај везу"
+msgstr "Додај сидро"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:391
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:393
 msgid "Insert Anchor"
-msgstr "Убаци везу"
+msgstr "Уметни сидро"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:422
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:424
 msgid "Drag Handle"
 msgstr "Превуци ручку"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:453
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:455
 msgid "Drag Anchor"
-msgstr "Превуци везу"
+msgstr "Превуци сидро"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:471
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:473
 msgid "Drag Anchors"
-msgstr "Превуци везе"
+msgstr "Превуци сидра"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:494
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:496
 msgid "Drag Curve"
 msgstr "Превуци криву"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:523
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:525
 msgid "Connect Strokes"
-msgstr "Повежи исцртано"
+msgstr "Повежи потезе"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:555
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:557
 msgid "Drag Path"
 msgstr "Превуци путању"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:566
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:568
 msgid "Convert Edge"
 msgstr "Претвори ивицу"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:597
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:599
 msgid "Delete Anchor"
-msgstr "Обриши везу"
+msgstr "Обриши сидро"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:620
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:622
 msgid "Delete Segment"
-msgstr "Обриши сегмент"
+msgstr "Обриши одломак"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:842
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:844
 msgid "Move Anchors"
-msgstr "Премести везе"
+msgstr "Премести сидра"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1205
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1207
 msgid "Click to pick path to edit"
-msgstr "Кликните за избор путању за уређивање"
+msgstr "Кликните да изаберете путању за уређивање"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1209
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1211
 msgid "Click to create a new path"
-msgstr "Кликните за прављење нове путање"
+msgstr "Кликните да направите нову путању"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1213
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1215
 msgid "Click to create a new component of the path"
-msgstr "Кликните за прављење новог састојка путање"
+msgstr "Кликните да направите нови састојак путање"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1217
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1219
 msgid "Click or Click-Drag to create a new anchor"
-msgstr "Кликните или кликните и превуците за прављење нове везе"
+msgstr "Кликните или кликните и превуците да направите ново сидро"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1229 ../app/tools/gimpvectortool.c:1236
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1231 ../app/tools/gimpvectortool.c:1238
 msgid "Click-Drag to move the anchor around"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање везе"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите сидро унаоколо"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1240 ../app/tools/gimpvectortool.c:1263
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1242 ../app/tools/gimpvectortool.c:1265
 msgid "Click-Drag to move the anchors around"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање веза"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите сидра унаоколо"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1246
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1248
 msgid "Click-Drag to move the handle around"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање ручице"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите ручку унаоколо"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1253
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1255
 msgid "Click-Drag to move the handles around symmetrically"
-msgstr "Кликните и превуците за симетрично премештање ручице"
+msgstr "Кликните и превуците да симетрично преместите ручице"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1268
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1270
 msgid "Click-Drag to change the shape of the curve"
-msgstr "Кликните и превуците за измену изгледа криве"
+msgstr "Кликните и превуците да измените облик криве"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1271
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1273
 #, c-format
 msgid "%s: symmetrical"
 msgstr "%s: симетрично"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1276
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1278
 msgid "Click-Drag to move the component around"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање компоненте"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите састојак унаоколо"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1284
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1286
 msgid "Click-Drag to move the path around"
-msgstr "Кликните и превуците за премештање путање"
+msgstr "Кликните и превуците да преместите путању унаоколо"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1288
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1290
 msgid "Click-Drag to insert an anchor on the path"
-msgstr "Кликните и превуците за убацивање везе на путању"
+msgstr "Кликните и превуците да уметнете сидро на путању"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1296
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1298
 msgid "Click to delete this anchor"
-msgstr "Кликните за брисање везе"
+msgstr "Кликните да обришете ово сидро"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1300
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1302
 msgid "Click to connect this anchor with the selected endpoint"
-msgstr "Кликните за повезивање ове везу са изабраном крајњом тачком"
+msgstr "Кликните да повежете ово сидро са изабраном крајњом тачком"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1305
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1307
 msgid "Click to open up the path"
-msgstr "Кликните за отварање путање"
+msgstr "Кликните да отворите путању"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1309
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1311
 msgid "Click to make this node angular"
-msgstr "Кликните за претварање овог чвора у угао"
+msgstr "Кликните да учините овај чвор угаоним"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1810
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1812
 msgid "Delete Anchors"
-msgstr "Обриши везе"
+msgstr "Обришите сидра"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1969
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1971
 msgid "There is no active layer or channel to stroke to"
-msgstr "Нема активног слоја или канала за цртање"
+msgstr "Нема текућег слоја или канала у коме исцртати"
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:83
+msgid "Effect Strength"
+msgstr "Снага ефекта"
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:89
+msgid "Effect Size"
+msgstr "Величина ефекта"
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:95
+msgid "Effect Hardness"
+msgstr "Тврдоћа ефекта"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:150
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:101
+msgid "Number of animation frames"
+msgstr "Број кадрова у анимацији"
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:192
+msgid "Strength"
+msgstr "Снага"
+
+#. the animation frame
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:213
+msgid "Animate"
+msgstr "Анимација"
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:222
+msgid "Frames"
+msgstr "Кадрови"
+
+#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:228
+msgid "Create Animation"
+msgstr "Направи анимацију"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:142
+msgid "Warp Transform"
+msgstr "Напредни преображај"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:143
+msgid "Warp Transform: Deform with different tools"
+msgstr "Напредни преображај: Деформише слику помоћу разних алата"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:144
+msgid "_Warp Transform"
+msgstr "Напредни преображај"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:446 ../app/tools/gimpwarptool.c:458
+msgid "Warp Tool Stroke"
+msgstr "Потез напредног преображаја"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:710
+msgid "Warp transform"
+msgstr "Напредни преображај"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:847
+msgid "Please add some warp strokes first."
+msgstr "Најпре додајте неколико потеза."
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:860 ../app/tools/gimpwarptool.c:896
+#, c-format
+msgid "Rendering Frame %d"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:875 ../app/tools/gimpwarptool.c:904
+#, c-format
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Кадар %d"
+
+#: ../app/tools/gimpwarptool.c:913
+msgid "Frame"
+msgstr "Кадар"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:89
+msgctxt "transform-handle-mode"
+msgid "Add/Move"
+msgstr "Додај/помери"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:90
+msgctxt "transform-handle-mode"
+msgid "Remove"
+msgstr "Уклони"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:91
+msgctxt "transform-handle-mode"
+msgid "Transform"
+msgstr "Преображај"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:181
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Размера"
+msgstr "Однос размере"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:151
+#: ../app/tools/tools-enums.c:182
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Width"
 msgstr "Ширина"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:152
+#: ../app/tools/tools-enums.c:183
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Height"
 msgstr "Висина"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:153
+#: ../app/tools/tools-enums.c:184
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Size"
 msgstr "Величина"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:182
+#: ../app/tools/tools-enums.c:213
 msgctxt "rect-select-mode"
 msgid "Free select"
 msgstr "Слободан избор"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:183
+#: ../app/tools/tools-enums.c:214
 msgctxt "rect-select-mode"
 msgid "Fixed size"
-msgstr "Утврђена величина"
+msgstr "Неизмењива величина"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:184
+#: ../app/tools/tools-enums.c:215
 msgctxt "rect-select-mode"
 msgid "Fixed aspect ratio"
-msgstr "Утврђена размера"
+msgstr "Неизмењив однос размере"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:213
+#: ../app/tools/tools-enums.c:244
 msgctxt "transform-type"
 msgid "Layer"
 msgstr "Слој"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:214
+#: ../app/tools/tools-enums.c:245
 msgctxt "transform-type"
 msgid "Selection"
 msgstr "Избор"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:215
+#: ../app/tools/tools-enums.c:246
 msgctxt "transform-type"
 msgid "Path"
 msgstr "Путању"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:244
+#: ../app/tools/tools-enums.c:275
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Design"
 msgstr "Дизајн"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:245
+#: ../app/tools/tools-enums.c:276
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Edit"
 msgstr "Уреди"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:246
+#: ../app/tools/tools-enums.c:277
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Move"
 msgstr "Премести"
 
+#: ../app/tools/tools-enums.c:339
+msgctxt "matting-draw-mode"
+msgid "Draw foreground"
+msgstr "Исцртај предњи план"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:340
+msgctxt "matting-draw-mode"
+msgid "Draw background"
+msgstr "Исцртај позадину"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:341
+msgctxt "matting-draw-mode"
+msgid "Draw unknown"
+msgstr "Исцртај непознато"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:374
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Move pixels"
+msgstr "Премести пикселе"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:375
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Grow area"
+msgstr "Увећај област"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:376
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Shrink area"
+msgstr "Скупи област"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:377
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Swirl clockwise"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:378
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Swirl counter-clockwise"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:379
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Erase warping"
+msgstr ""
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:380
+msgctxt "warp-behavior"
+msgid "Smooth warping"
+msgstr ""
+
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:208
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Path"
@@ -14205,12 +16299,12 @@ msgstr "Промена назива путање"
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:209
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Path"
-msgstr "Премештање путање"
+msgstr "Померање путање"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:210
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Path"
-msgstr "Повећање или смањење путање"
+msgstr "Размера путање"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:211
 msgctxt "undo-type"
@@ -14220,17 +16314,17 @@ msgstr "Промена величине путање"
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:212
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Path"
-msgstr "Окретање путање"
+msgstr "Извртање путање"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:213
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Path"
-msgstr "Ротација путање"
+msgstr "Ротирање путање"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:214
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Path"
-msgstr "Трансформација путање"
+msgstr "Преображај путање"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:215
 msgctxt "undo-type"
@@ -14245,12 +16339,12 @@ msgstr "Путања у избор"
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:217
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Path"
-msgstr "Ређање путање"
+msgstr "Промена редоследа путање"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:218
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Path"
-msgstr "Издизање путању"
+msgstr "Издизање путање"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:219
 msgctxt "undo-type"
@@ -14277,128 +16371,126 @@ msgstr "Не можете више спустити путању."
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:364
 msgid "Move Path"
-msgstr "Помери путању"
+msgstr "Премести путању"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:463
 msgid "Flip Path"
-msgstr "Окрени путању"
+msgstr "Изврни путању"
 
 #: ../app/vectors/gimpvectors.c:494
 msgid "Rotate Path"
 msgstr "Ротирај путању"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:524
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:523
 msgid "Transform Path"
-msgstr "Трансформиши путању"
+msgstr "Преобрази путању"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-export.c:95
+#: ../app/vectors/gimpvectors-export.c:87
 #, c-format
-msgid "Error while writing '%s': %s"
-msgstr "Грешка при писању у „%s“: %s"
+msgid "Writing SVG file '%s' failed: %s"
+msgstr "Нисам успео да сачувам СВГ датотеку „%s“: %s"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:330
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:331
 msgid "Import Paths"
-msgstr "Увези путање"
+msgstr "Увезите путање"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:341
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:342
 msgid "Imported Path"
 msgstr "Увезена путања"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:372
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:373
 #, c-format
 msgid "No paths found in '%s'"
-msgstr "Путање нису нађене у „%s“"
+msgstr "Нисам нашао путање у „%s“"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:376
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:377
 msgid "No paths found in the buffer"
-msgstr "Путање нису нађене у баферу"
+msgstr "Нисам нашао путање у међумеморији"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:386
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:387
 #, c-format
 msgid "Failed to import paths from '%s': %s"
 msgstr "Нисам успео да увезем путање из „%s“: %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpactioneditor.c:69
+#: ../app/widgets/gimpactioneditor.c:70
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Тражи:"
 
-#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:857
+#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:881
 #, c-format
 msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 msgstr "РГБА (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:338
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:341
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:337
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:342
 msgid "Action"
-msgstr "Акција"
+msgstr "Радња"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:367
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:366
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Пречица"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:393
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:392
 msgid "Name"
-msgstr "Име"
+msgstr "Назив"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:633 ../app/widgets/gimpactionview.c:843
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:632 ../app/widgets/gimpactionview.c:861
 msgid "Changing shortcut failed."
-msgstr "Неуспешна измена пречице."
+msgstr "Нисам успео да изменим пречицу."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:670
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:669
 msgid "Conflicting Shortcuts"
 msgstr "Сукобљене пречице"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:676
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:675
 msgid "_Reassign shortcut"
 msgstr "Про_мени пречицу"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:691
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:690
 #, c-format
 msgid "Shortcut \"%s\" is already taken by \"%s\" from the \"%s\" group."
 msgstr "Пречицу „%s“ већ користи „%s“ из групе „%s“."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:695
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:694
 #, c-format
 msgid "Reassigning the shortcut will cause it to be removed from \"%s\"."
-msgstr "Промена пречице значи и њено уклањање из „%s“."
+msgstr "Поновно додељивање пречице ће довести до њеног уклањања из „%s“."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:778
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:789
 msgid "Invalid shortcut."
 msgstr "Неисправна пречица."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:867
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:796 ../app/widgets/gimpactionview.c:889
+msgid "F1 cannot be remapped."
+msgstr "Не можете да промените функцију тастера F1."
+
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:897
 msgid "Removing shortcut failed."
-msgstr "Неуспешно уклањање пречице."
+msgstr "Нисам успео да уклоним пречицу."
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:166
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:140
+msgid "Shape:"
+msgstr "Облик:"
+
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:167
 msgid "Spikes"
 msgstr "Шиљци"
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:177
-msgid "Hardness"
-msgstr "Тврдоћа"
-
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:188
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:189
 msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Размера"
+msgstr "Однос размере"
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:210
-#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:80
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:174
-msgid "Spacing"
-msgstr "Размак"
-
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:215
-#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:84
+#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:216
+#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:85
 msgid "Percentage of width of brush"
-msgstr "Постотак ширине четкице"
+msgstr "Проценти ширине четкице"
 
 #: ../app/widgets/gimpbufferview.c:179 ../app/widgets/gimpbufferview.c:264
-#: ../app/widgets/gimpeditor.c:747
+#: ../app/widgets/gimpeditor.c:745
 msgid "(None)"
 msgstr "(Ништа)"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:149
+#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:150
 msgid "Add the current color to the color history"
 msgstr "Додај текућу боју у историјат боја"
 
@@ -14406,212 +16498,214 @@ msgstr "Додај текућу боју у историјат боја"
 msgid "Available Filters"
 msgstr "Доступни филтери"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:219
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:221
 msgid "Move the selected filter up"
-msgstr "Помери изабрани филтер навише"
+msgstr "Премести изабрани филтер навише"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:228
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:230
 msgid "Move the selected filter down"
-msgstr "Помери изабрани филтер наниже"
+msgstr "Премести изабрани филтер наниже"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:274
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:277
 msgid "Active Filters"
-msgstr "Активни филтери"
+msgstr "Примењени филтери"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:325
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:328
 msgid "Reset the selected filter to default values"
-msgstr "Подеси изабрани филтер на подразумеване вредности"
+msgstr "Враћа изабрани филтер на основне вредности"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:527
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:530
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active filters"
-msgstr "Додај „%s“ у списак активних филтера"
+msgstr "Додај „%s“ у списак примењених филтера"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:564
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:567
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active filters"
-msgstr "Уклони „%s“ из списака активних филтера"
+msgstr "Уклони „%s“ из списака примењених филтера"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:595
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:598
 msgid "No filter selected"
-msgstr "Филтер није изабран"
+msgstr "Није изабран филтер"
 
-#: ../app/widgets/gimpcoloreditor.c:260
+#: ../app/widgets/gimpcoloreditor.c:261
 msgid ""
 "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
 "CSS color names."
 msgstr ""
-"Хексадецимална одредница боје како се користи унутар ХТМЛ-а и ЦСС-а. Ово "
-"поље прихвата и ЦСС имена боја."
+"Хексадекадни запис боја какав се користи у ХТМЛ-у и ЦСС-у. Ово поље "
+"прихвата и ЦСС називе боја."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:511
-msgid "Index:"
-msgstr "Индекс:"
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:559 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:629
+msgid "Value:"
+msgstr "Вредност:"
+
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:562 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:571
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:602 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:632
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:657
+msgid "Alpha:"
+msgstr "Провидност:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:524 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:550
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:566 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:597
 msgid "Red:"
 msgstr "Црвена:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:525 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:551
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:567 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:598
 msgid "Green:"
 msgstr "Зелена:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:526 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:552
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:568 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:599
 msgid "Blue:"
 msgstr "Плава:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:539 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:572
-msgid "Value:"
-msgstr "Вредност:"
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:575
+msgid "Index:"
+msgstr "Индекс:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:563
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:614
 msgid "Hex:"
 msgstr "Хекс:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:570
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:627
 msgid "Hue:"
 msgstr "Ниј.:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:571
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:628
 msgid "Sat.:"
 msgstr "Засић.:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:589
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:651
 msgid "Cyan:"
-msgstr "Цијан:"
+msgstr "Плавичаста:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:590
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:652
 msgid "Magenta:"
-msgstr "Магента:"
+msgstr "Љубичаста:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:591
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:653
 msgid "Yellow:"
 msgstr "Жута:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:592
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:654
 msgid "Black:"
 msgstr "Црна:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:612
-msgid "Alpha:"
-msgstr "Алфа:"
-
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:200
+#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:203
 msgid "Color index:"
 msgstr "Индекс боје:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:210
+#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:213
 msgid "HTML notation:"
 msgstr "ХТМЛ запис:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:466
+#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:468
 msgid "Only indexed images have a colormap."
 msgstr "Само индексиране слике имају мапу боја."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorselectorpalette.c:58
+#: ../app/widgets/gimpcolorselectorpalette.c:59
 msgid "Palette"
 msgstr "Палета"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:595
+#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:337
 msgid "Smaller Previews"
 msgstr "Мањи прегледи"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:600
+#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:342
 msgid "Larger Previews"
 msgstr "Већи прегледи"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:198
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:199
 msgid "_Dump events from this controller"
-msgstr "О_дбаци догађаје са овог управљача"
+msgstr "_Испиши догађаје са овог управљача"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:203
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:204
 msgid "_Enable this controller"
 msgstr "_Укључи овај управљач"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:224
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:225
 msgid "Name:"
-msgstr "Име:"
+msgstr "Назив:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:230
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:231
 msgid "State:"
 msgstr "Стање:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:335
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:336
 msgid "Event"
 msgstr "Догађај"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:360
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:361
 msgid "_Grab event"
 msgstr "_Ухвати догађај"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:369
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:370
 msgid "Select the next event arriving from the controller"
-msgstr "Узима наредни догађак који стигне са контролера"
+msgstr "Изаберите наредни догађај који стиже са управљача"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:525
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:526
 #, c-format
 msgid "Remove the action assigned to '%s'"
 msgstr "Уклони радњу додељену за „%s“"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:530
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:531
 #, c-format
 msgid "Assign an action to '%s'"
 msgstr "Додели радњу за „%s“"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:651
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:652
 #, c-format
 msgid "Select Action for Event '%s'"
 msgstr "Изаберите радњу за догађај „%s“"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:656
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:657
 msgid "Select Controller Event Action"
 msgstr "Изаберите догађај за радњу управљача"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:67
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:70
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:73
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:76
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:79
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:82
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:85
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:88
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:68
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:71
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:74
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:77
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:80
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:83
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:86
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:89
 msgid "Cursor Up"
 msgstr "Курзор горе"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:92
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:95
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:98
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:101
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:104
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:107
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:110
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:113
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:93
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:96
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:99
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:102
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:105
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:108
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:111
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:114
 msgid "Cursor Down"
 msgstr "Курзор доле"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:117
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:120
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:123
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:126
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:129
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:132
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:135
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:138
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:118
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:121
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:124
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:127
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:130
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:133
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:136
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:139
 msgid "Cursor Left"
 msgstr "Курзор лево"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:142
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:145
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:148
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:151
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:154
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:157
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:160
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:163
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:143
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:146
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:149
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:152
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:155
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:158
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:161
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:164
 msgid "Cursor Right"
 msgstr "Курзор десно"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:175
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:176
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Тастатура"
 
@@ -14625,84 +16719,84 @@ msgstr "Догађаји тастатуре"
 msgid "Ready"
 msgstr "Спремно"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:182
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:183
 msgid "Available Controllers"
 msgstr "Доступни управљачи"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:277
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:280
 msgid "Active Controllers"
-msgstr "Активни управљачи"
+msgstr "Радни управљачи"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:293
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:296
 msgid "Configure the selected controller"
 msgstr "Подеси изабрани управљач"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:301
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:304
 msgid "Move the selected controller up"
-msgstr "Помери изабрани управљач навише"
+msgstr "Премести изабрани управљач навише"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:309
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:312
 msgid "Move the selected controller down"
-msgstr "Помери изабрани управљач наниже"
+msgstr "Премести изабрани управљач наниже"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:427
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:429
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active controllers"
-msgstr "Додај „%s“ у списак активних управљача"
+msgstr "Додај „%s“ у списак радних управљача"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:478
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:480
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active controllers"
-msgstr "Уклони „%s“ из списка активних управљача"
+msgstr "Уклони „%s“ из списка радних управљача"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:512
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:514
 msgid ""
 "There can only be one active keyboard controller.\n"
 "\n"
 "You already have a keyboard controller in your list of active controllers."
 msgstr ""
-"Може постојати само једна активна тастатура..\n"
+"Може постојати само један радни управљач тастатуре.\n"
 "\n"
-"Већ имате тастатуру у листи активних управљача."
+"Већ имате управљач тастатуре на списку радних управљача."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:523
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:525
 msgid ""
 "There can only be one active wheel controller.\n"
 "\n"
 "You already have a wheel controller in your list of active controllers."
 msgstr ""
-"Може постојати само један активан управљач са точкићем.\n"
+"Може постојати само један радни управљач точкића.\n"
 "\n"
-"Већ имате управљач са точкићем у листи активних управљача."
+"Већ имате управљач точкића на списку радних управљача."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:534
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:536
 msgid ""
 "There can only be one active mouse controller.\n"
 "\n"
 "You already have a mouse controller in your list of active controllers."
 msgstr ""
-"Може постојати само један активан управљач миша.\n"
+"Може постојати само један радни управљач миша.\n"
 "\n"
-"Већ имате управљач миша у листи активних управљача."
+"Већ имате управљач миша на списку радних управљача."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:560
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:562
 msgid "Remove Controller?"
 msgstr "Да уклоним урављач?"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:565
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:567
 msgid "Disable Controller"
-msgstr "Онемогући управљач"
+msgstr "Искључи управљач"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:567
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:569
 msgid "Remove Controller"
 msgstr "Уклони управљач"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:579
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:581
 #, c-format
 msgid "Remove Controller '%s'?"
 msgstr "Да уклоним управљач „%s“?"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:583
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:585
 msgid ""
 "Removing this controller from the list of active controllers will "
 "permanently delete all event mappings you have configured.\n"
@@ -14710,72 +16804,71 @@ msgid ""
 "Selecting \"Disable Controller\" will disable the controller without "
 "removing it."
 msgstr ""
-"Уклањање овог управљача из листе активних управљача ће трајно обрисати све "
-"везане догађаје које сте подесили.\n"
+"Уклањање овог управљача из списка радних управљача ће трајно обрисати сва "
+"мапирања догађаја која сте подесили.\n"
 "\n"
-"Избор „Онемогући управљач“ ће онемогућити коришћење управљача без његовог "
-"уклањања."
+"Изаберите „Искључи управљач“ да искључите управљач без његовог уклањања."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:635
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:637
 msgid "Configure Input Controller"
-msgstr "Подеси улазни управљач"
-
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:70
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:73
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:76
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:79
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:82
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:85
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:88
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:91
+msgstr "Подеси управљач улаза"
+
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:71
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:74
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:77
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:80
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:83
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:86
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:89
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:92
 msgid "Button 8"
 msgstr "Дугме 8"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:95
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:98
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:101
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:104
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:107
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:110
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:113
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:116
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:96
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:99
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:102
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:105
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:108
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:111
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:114
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:117
 msgid "Button 9"
 msgstr "Дугме 9"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:120
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:123
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:126
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:129
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:132
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:135
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:138
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:141
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:121
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:124
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:127
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:130
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:133
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:136
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:139
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:142
 msgid "Button 10"
 msgstr "Дугме 10"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:145
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:148
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:151
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:154
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:157
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:160
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:163
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:166
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:146
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:149
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:152
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:155
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:158
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:161
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:164
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:167
 msgid "Button 11"
 msgstr "Дугме 11"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:170
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:173
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:176
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:179
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:182
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:185
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:188
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:191
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:171
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:174
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:177
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:180
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:183
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:186
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:189
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:192
 msgid "Button 12"
 msgstr "Дугме 12"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:203
+#: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:204
 msgid "Mouse Buttons"
 msgstr "Дугме миша"
 
@@ -14783,51 +16876,51 @@ msgstr "Дугме миша"
 msgid "Mouse Button Events"
 msgstr "Догађаји дугмета миша"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:69
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:72
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:75
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:78
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:81
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:84
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:87
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:90
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:70
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:73
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:76
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:79
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:82
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:85
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:88
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:91
 msgid "Scroll Up"
 msgstr "Клизај навише"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:94
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:97
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:100
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:103
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:106
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:109
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:112
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:115
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:95
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:98
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:101
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:104
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:107
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:110
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:113
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:116
 msgid "Scroll Down"
 msgstr "Клизај наниже"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:119
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:122
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:125
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:128
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:131
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:134
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:137
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:140
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:120
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:123
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:126
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:129
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:132
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:135
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:138
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:141
 msgid "Scroll Left"
 msgstr "Клизај лево"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:144
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:147
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:150
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:153
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:156
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:159
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:162
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:165
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:145
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:148
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:151
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:154
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:157
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:160
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:163
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:166
 msgid "Scroll Right"
 msgstr "Клизај десно"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:177
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:178
 msgid "Mouse Wheel"
 msgstr "Точкић миша"
 
@@ -14848,13 +16941,13 @@ msgstr "Врати"
 msgid "%s (read only)"
 msgstr "%s (само за читање)"
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:165
+#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:166
 msgid "Delete the selected device"
 msgstr "Обриши изабрани уређај"
 
 #: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:502
 msgid "Delete Device Settings"
-msgstr "Избриши подешавања уређаја"
+msgstr "Обриши подешавања уређаја"
 
 #: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:523
 #, c-format
@@ -14867,37 +16960,37 @@ msgid ""
 "The next time this device is plugged, default settings will be used."
 msgstr ""
 "Овим ћете обрисати сачувана подешавања уређаја.\n"
-"Када следећи пут прикључите уређај, он ће користити подразумевана подешавања."
+"При следећем прикључењу уређаја, користиће основна подешавања."
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:140
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:141
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:69
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:141
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:142
+#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:70
 msgid "Pressure"
 msgstr "Притисак"
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:141
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:142
 msgid "X tilt"
-msgstr "X померај"
+msgstr "X нагиб"
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:142
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:143
 msgid "Y tilt"
-msgstr "Y померај"
+msgstr "Y нагиб"
 
 #. Wheel as in mouse or input device wheel
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:144
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:145
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:73
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:145
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:146
+#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:74
 msgid "Wheel"
 msgstr "Точкић"
 
 #. the axes
 #. The axes of an input device
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:195
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:196
 msgid "Axes"
 msgstr "Осе"
 
 #. the keys
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:269
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:270
 msgid "Keys"
 msgstr "Тастери"
 
@@ -14911,52 +17004,52 @@ msgstr "ништа"
 #: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:415
 #, c-format
 msgid "%s Curve"
-msgstr "%s крива"
+msgstr "„%s“ крива"
 
 #: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:474
 #: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:209
 msgid "_Reset Curve"
-msgstr "Поништи _криву"
+msgstr "Врати _криву"
 
 #: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:487
 #, c-format
 msgid "The axis '%s' has no curve"
 msgstr "„%s“ оса нема криву"
 
-#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:137
+#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:139
 msgid "Save device status"
-msgstr "Сачувај стање уређаја"
+msgstr "Сачувајте стање уређаја"
 
-#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:433
+#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:434
 #, c-format
 msgid "Foreground: %d, %d, %d"
 msgstr "Боја четкице: %d, %d, %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:438
+#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:439
 #, c-format
 msgid "Background: %d, %d, %d"
 msgstr "Боја позадине: %d, %d, %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:204
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:196
 msgid "The given filename does not have any known file extension."
-msgstr "Дат назив датотеке не садржи ни једну познату екстензију."
+msgstr "Дати назив датотеке не садржи ниједно познато проширење датотеке."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:222
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:214
 msgid "File Exists"
 msgstr "Датотека већ постоји"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:227
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:219
 msgid "_Replace"
-msgstr "Пре_сними"
+msgstr "_Замени"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:238
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:229
 #, c-format
 msgid "A file named '%s' already exists."
 msgstr "Датотека „%s“ већ постоји."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:243
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:233
 msgid "Do you want to replace it with the image you are saving?"
-msgstr "Желите ли да је преснимите датотеком коју чувате?"
+msgstr "Да ли желите да је замените датотеком коју чувате?"
 
 #. String used to separate dockables, e.g. "Tool Options, Layers"
 #: ../app/widgets/gimpdock.h:34
@@ -14980,90 +17073,107 @@ msgctxt "dock"
 msgid " | "
 msgstr " | "
 
-#: ../app/widgets/gimpdockbook.c:291
+#: ../app/widgets/gimpdockbook.c:294
 msgid "Configure this tab"
-msgstr "Подеси овај лист"
+msgstr "Подесите овај лист"
 
 #. Auto button
-#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:382
+#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:383
 msgid "Auto"
-msgstr "Ауто"
+msgstr "Самостално"
 
-#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:393
+#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:394
 msgid ""
-"When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
-msgstr "Када је укључено, прозорче само прати слику на којој радите."
+"When enabled, the dialog automatically follows the image you are working on."
+msgstr "Када је укључено, прозорче аутоматски прати слику на којој радите."
 
-#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:122
+#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:121
 msgid "Lock pixels"
 msgstr "Закључај пикселе"
 
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:135
+#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:123
+msgid "Lock position and size"
+msgstr "Закључај место и величину"
+
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:136
 msgid "Mapping matrix"
 msgstr "Матрица мапирања"
 
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:142
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:70
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:143
+#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:71
 msgid "Velocity"
 msgstr "Брзина"
 
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:146
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:74
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:147
+#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:75
 msgid "Random"
 msgstr "Насумично"
 
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:147
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:75
+#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:148
+#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:76
 msgid "Fade"
 msgstr "Избледи"
 
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:150
+#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:151
 msgid "Too many error messages!"
 msgstr "Превише порука о грешкама!"
 
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:151
+#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:152
 msgid "Messages are redirected to stderr."
-msgstr "Порука се преусмеравају на излаз за грешке."
+msgstr "Поруке се преусмеравају на излаз за грешке."
 
 #. %s is a message domain,
 #. * like "GIMP Message" or
 #. * "PNG Message"
 #.
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:174
+#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:175
 #, c-format
 msgid "%s Message"
-msgstr "%s порука"
+msgstr "„%s“ порука"
 
 #: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:330
 msgid "Automatically Detected"
-msgstr "Самопрепознавање"
+msgstr "Самостално препознато"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:347
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:343
 msgid "By Extension"
-msgstr "По екстензији"
+msgstr "Према проширењу"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:801
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:590
+#, c-format
+msgid ""
+"The image uses features from %s and cannot be saved for older GIMP versions."
+msgstr ""
+
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:599
+#, c-format
+msgid "Disables compression to make the XCF file readable by %s and later."
+msgstr ""
+
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:843
 msgid "All files"
 msgstr "Све датотеке"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:806
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:848
 msgid "All images"
 msgstr "Све слике"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:813
-#| msgid "All images"
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:855
 msgid "All XCF images"
-msgstr "Све XCF слике"
+msgstr "Све ИксЦФ слике"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:815
-#| msgid "All images"
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:857
 msgid "All export images"
-msgstr "Све слике у извозном формату"
+msgstr "Све слике извоза"
+
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:899
+msgid "Save this XCF file with maximum compatibility"
+msgstr ""
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:999
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:1059
 #, c-format
 msgid "Select File _Type (%s)"
-msgstr "Изаберите врсту _датотеке (%s)"
+msgstr "Изабери врсту _датотеке (%s)"
 
 #: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:185
 msgid "File Type"
@@ -15071,99 +17181,97 @@ msgstr "Врста датотеке"
 
 #: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:197
 msgid "Extensions"
-msgstr "Екстензије"
+msgstr "Проширења"
 
-#: ../app/widgets/gimpfilleditor.c:124
+#: ../app/widgets/gimpfilleditor.c:125
 msgid "Fill Color"
 msgstr "Боја попуне"
 
-#: ../app/widgets/gimpfilleditor.c:143
+#: ../app/widgets/gimpfilleditor.c:144
 msgid "_Antialiasing"
-msgstr "У_мекшавање ивица"
+msgstr "_Умекшавање"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:753
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:754
 #, c-format
 msgid "Zoom factor: %d:1"
 msgstr "Размера приказа: %d:1"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:756
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:757
 #, c-format
 msgid "Displaying [%0.4f, %0.4f]"
 msgstr "Приказујем [%0.4f, %0.4f]"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:953
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:957
 #, c-format
 msgid "Position: %0.4f"
 msgstr "Положај: %0.4f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:954
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:958
 #, c-format
 msgid "RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 msgstr "РГБ (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:956
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:960
 #, c-format
 msgid "HSV (%0.1f, %0.1f, %0.1f)"
 msgstr "ХСВ (%0.1f, %0.1f, %0.1f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:958
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:962
 #, c-format
 msgid "Luminance: %0.1f  Opacity: %0.1f"
 msgstr "Луминанса: %0.1f  Непровидност: %0.1f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:989
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:994
 #, c-format
 msgid "RGB (%d, %d, %d)"
 msgstr "РГБ (%d, %d, %d)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1000
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1005
 msgid "Foreground color set to:"
-msgstr "Боја четке подешена на:"
+msgstr "Боја четкице подешена на:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1007
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1012
 msgid "Background color set to:"
 msgstr "Боја позадине подешена на:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1235
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1296
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1240
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1301
 #, c-format
-#| msgid "%s%sDrag: move & compress"
 msgid "%s-Drag: move & compress"
-msgstr "%s-Превуци: премести & компресуј"
+msgstr "%s-превуци: преместите и запакујте"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1240
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1245
 msgid "Drag: move"
 msgstr "Превуци: премести"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1247
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1260
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1273
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1294
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1252
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1265
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1278
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1299
 #, c-format
-#| msgid "%s%sClick: extend selection"
 msgid "%s-Click: extend selection"
-msgstr "%s-Клик: прошири избор"
+msgstr "%s-клик: проширите избор"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1252
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1265
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1257
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1270
 msgid "Click: select"
 msgstr "Клик: изабери"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1278
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1300
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1283
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1305
 msgid "Click: select  Drag: move"
 msgstr "Клик: изабери  Превуци: премести"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1515
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1523
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1520
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1528
 #, c-format
 msgid "Handle position: %0.4f"
 msgstr "Руководи положајем: %0.4f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1540
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1545
 #, c-format
 msgid "Distance: %0.4f"
-msgstr "Раздаљина: %0.4f"
+msgstr "Растојање: %0.4f"
 
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:147
 msgid "Line _style:"
@@ -15175,7 +17283,7 @@ msgstr "Промени боју мреже"
 
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:158
 msgid "_Foreground color:"
-msgstr "_Боја четке:"
+msgstr "_Боја четкице:"
 
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:162
 msgid "Change grid background color"
@@ -15193,236 +17301,373 @@ msgstr "Ширина"
 msgid "Height"
 msgstr "Висина"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:293
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:299
 msgid "Help browser is missing"
-msgstr "Недостаје читач помоћи"
+msgstr "Недостаје прегледник помоћи"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:294
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:300
 msgid "The GIMP help browser is not available."
-msgstr "Није доступан Гимпов читач помоћи."
+msgstr "Није доступан Гимпов прегледник помоћи."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:295
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:301
 msgid ""
 "The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation. "
 "You may instead use the web browser for reading the help pages."
 msgstr ""
-"Инсталирани програм нема додатак за читање Гимпове помоћи. Уместо њега "
-"можете користити веб читач."
+"Прикључак прегледника Гимпове помоћи изгледа да недостаје у вашој "
+"инсталацији. Уместо тога можете користити веб прегледника за читање страница "
+"помоћи."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:336
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:347
 msgid "Help browser doesn't start"
-msgstr "Разгледач помоћи се не покреће"
+msgstr "Прегледник помоћи се не покреће"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:337
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:348
 msgid "Could not start the GIMP help browser plug-in."
-msgstr "Не могу да покренем додатак за разгледање Гимпове помоћи."
+msgstr "Не могу да покренем прикључак за разгледање Гимпове помоћи."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:364
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:375
 msgid "Use _Web Browser"
-msgstr "Користи _читач веба"
+msgstr "Користи _прегледник веба"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:610
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:625
 msgid "GIMP user manual is missing"
 msgstr "Недостаје Гимпово упутство за употребу"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:617
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:632
 msgid "_Read Online"
 msgstr "_Читај са мреже"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:641
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:656
 msgid "The GIMP user manual is not installed on your computer."
-msgstr "Гимпово упутство за кориснике није инсталирано на рачунару."
+msgstr "Гимпово корисничко упутство није инсталирано на рачунару."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:644
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:659
 msgid ""
 "You may either install the additional help package or change your "
 "preferences to use the online version."
 msgstr ""
-"Можете инсталирати пакет за упутством или изменити поставке тако да "
-"користите упутство директно са мреже."
+"Можете инсталирати додатни пакет помоћи или изменити поставке да користите "
+"издање на мрежи."
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:99
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:98
 msgid "Mean:"
 msgstr "Значај:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:100
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:99
 msgid "Std dev:"
-msgstr "Стандардна девијација:"
+msgstr "Стандардно одступање:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:101
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:100
 msgid "Median:"
 msgstr "Медијана:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:102
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:101
 msgid "Pixels:"
-msgstr "Тачака:"
+msgstr "Пиксели:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:103
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:102
 msgid "Count:"
 msgstr "Бројач:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:104
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:103
 msgid "Percentile:"
 msgstr "Проценат:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:122
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:121
 msgid "Channel:"
 msgstr "Канал:"
 
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:245
+msgid "From File..."
+msgstr "Из датотеке..."
+
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:254
+msgid "From Named Icons..."
+msgstr "Из именованих иконица..."
+
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:263
+msgid "Copy Icon to Clipboard"
+msgstr "Умножи иконицу међу исечке"
+
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:272
+msgid "Paste Icon from Clipboard"
+msgstr "Убаци иконицу међу исечке"
+
+#: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:512
+msgid "Load Icon Image"
+msgstr "Учитај слику са иконицом"
+
 #. Button
 #: ../app/widgets/gimpimagecommenteditor.c:107
 msgid "Use default comment"
-msgstr "Користи подразумевану примедбу"
+msgstr "Користите основну напомену"
 
 #: ../app/widgets/gimpimagecommenteditor.c:109
 msgid ""
 "Replace the current image comment with the default comment set in "
 "Edit→Preferences→Default Image."
 msgstr ""
-"Мења тренутну примедбу у слици постављеним примедбом из Уређивање → Поставке "
-"→ Подразумевана слика."
-
-#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:200
-msgid "Querying..."
-msgstr "Затражујем..."
+"Замените тренутну напомену слике основним скупом напомена у „Уређивање → "
+"Поставке → Основна слика“."
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:120
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:112
 msgid "Size in pixels:"
 msgstr "Величина у пикселима:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:123
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:115
 msgid "Print size:"
 msgstr "Величина штампе:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:126
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:118
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Резолуција:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:129
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:121
 msgid "Color space:"
 msgstr "Простор боја:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:134
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:124
+msgid "Precision:"
+msgstr "Прецизност:"
+
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:129
 msgid "File Name:"
 msgstr "Назив датотеке:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:140
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:135
 msgid "File Size:"
-msgstr "Величина датотеке"
+msgstr "Величина датотеке:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:143
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:138
 msgid "File Type:"
-msgstr "Врста датотеке"
+msgstr "Врста датотеке:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:148
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:143
 msgid "Size in memory:"
 msgstr "Величина у меморији:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:151
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:146
 msgid "Undo steps:"
 msgstr "Број опозивања:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:154
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:149
 msgid "Redo steps:"
 msgstr "Број понављања:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:159
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:154
 msgid "Number of pixels:"
 msgstr "Број пиксела:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:162
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:157
 msgid "Number of layers:"
 msgstr "Број слојева:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:165
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:160
 msgid "Number of channels:"
 msgstr "Број канала:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:168
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:163
 msgid "Number of paths:"
 msgstr "Број путања:"
 
 #. no undo (or redo) steps available
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:411
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:400
 msgid "None"
 msgstr "Ништа"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:465
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:455
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:331
 #, c-format
 msgid "pixels/%s"
-msgstr "тачака/%s"
+msgstr "пиксел/%s"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:467
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:457
 #, c-format
 msgid "%g × %g %s"
 msgstr "%g × %g %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:488
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:478
 msgid "colors"
 msgstr "боје"
 
-#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:716
+#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:746
 msgid "Lock:"
 msgstr "Закључај:"
 
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:307
+#: ../app/widgets/gimplanguagestore-parser.c:252
+msgid "System Language"
+msgstr "Из система"
+
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:310
 msgid "Lock alpha channel"
-msgstr "Закључај алфа канал"
+msgstr "Закључајте канал провидности"
 
-#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:433
+#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:442
 #, c-format
-#| msgid "Message repeated once."
 msgid "Message repeated once."
 msgid_plural "Message repeated %d times."
-msgstr[0] "Порука је поновљена само %d пут."
-msgstr[1] "Порука је поновљена само %d пута."
-msgstr[2] "Порука је поновљена само %d пута."
-msgstr[3] "Порука поновљена само једном."
+msgstr[0] "Порука је поновљена %d пут."
+msgstr[1] "Порука је поновљена %d пута."
+msgstr[2] "Порука је поновљена %d пута."
+msgstr[3] "Порука је поновљена само једном."
 
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:226
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:682
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:240
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:717
 msgid "Undefined"
 msgstr "Неодређено"
 
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:234
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:248
 msgid "Columns:"
-msgstr "Колоне:"
+msgstr "Ступци:"
 
-#: ../app/widgets/gimppanedbox.c:58
+#: ../app/widgets/gimppanedbox.c:59
 msgid "You can drop dockable dialogs here"
 msgstr "Овде можете оставити прикачиве прозорчиће"
 
-#: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:127
-msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
-msgstr "ICC профил боја (*.icc, *.icm)"
+#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:206
+#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:432
+msgid "Select an image in the left pane"
+msgstr "Изаберите слику из леве површи"
 
-#: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:221
+#: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:223
 msgid "Progress"
 msgstr "Напредак"
 
-#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:249
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:168
+msgid "Pick coordinates from the image"
+msgstr "Изаберите координате са слике"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:301
+msgid "Clockwise"
+msgstr "Удесно"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:387
+msgid "Source Range"
+msgstr "Изворни опсег"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:398
+msgid "Destination Range"
+msgstr "Циљни опсег"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:409
+msgid "Gray Handling"
+msgstr "Рад са сивим"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:547
+msgid "Red channel"
+msgstr "Црвени канал"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:571
+msgid "Green channel"
+msgstr "Зелени канал"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:595
+msgid "Blue channel"
+msgstr "Плави канал"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:113
+msgid "New Seed"
+msgstr "Ново семе"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:295
+msgid "Pick color from the image"
+msgstr "Одаберите боју са слике"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:398
+msgid "This operation has no editable properties"
+msgstr "Ова операција нема могућности подешавања"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:468
+msgid "1,700 K – Match flame"
+msgstr "1,700 K – Пламен шибице"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:469
+msgid "1,850 K – Candle flame, sunset/sunrise"
+msgstr "1,850 K – Пламен свеће, излазак/залазак сунца"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:470
+msgid "3,000 K – Soft (or warm) white compact fluorescent lamps"
+msgstr "3,000 K – Компактна неонка меког (или топлог), белог светла"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:471
+msgid "3,300 K – Incandescent lamps"
+msgstr "3,300 K – Обична сијалица"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:472
+msgid "3,200 K – Studio lamps, photofloods, etc."
+msgstr "3,200 K – Студијске лампе, фото-хаубе и др."
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:473
+msgid "3,350 K – Studio \"CP\" light"
+msgstr "3,350 K – Студијско „ЦП“ светло"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:474
+msgid "4,100 K – Moonlight"
+msgstr "4,100 K – Месечева светлост"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:475
+msgid "5,000 K – D50"
+msgstr "5,000 K – D50"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:476
+msgid "5,000 K – Cool white/daylight compact fluorescent lamps"
+msgstr "5,000 K – Компактна неонка са хладно белим/дневним светлом"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:477
+msgid "5,000 K – Horizon daylight"
+msgstr "5,000 K – Хоризонтално дневно светло"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:478
+msgid "5,500 K – D55"
+msgstr "5,500 K – D55"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:479
+msgid "5,500 K – Vertical daylight, electronic flash"
+msgstr "5,500 K – Вертикално дневно светло, блиц апарата"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:480
+msgid "6,200 K – Xenon short-arc lamp"
+msgstr "6,200 K – Ксенонска лампа кратког лука"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:481
+msgid "6,500 K – D65"
+msgstr "6,500 K – D65"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:482
+msgid "6,500 K – Daylight, overcast"
+msgstr "6,500 K – Дневно светло, тамно небо"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:483
+msgid "7,500 K – D75"
+msgstr "7,500 К – D75"
+
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:484
+msgid "9,300 K"
+msgstr "9,300 К"
+
+#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:248
 #, c-format
 msgid ""
 "The filename '%s' couldn't be converted to a valid URI:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Име датотеке „%s“ се не може претворити у исправну адресу:\n"
+"Назив датотеке „%s“ се не може претворити у исправну путању:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:253
+#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:252
 msgid "Invalid UTF-8"
 msgstr "Неисправан УТФ-8"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:269
 msgid "Pick a setting from the list"
-msgstr "Одаберите подешавање из списка"
+msgstr "Изаберите подешавање из списка"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:291
 msgid "Add settings to favorites"
-msgstr "Додаје подешавања у омиљена"
+msgstr "Додај међу омиљена подешавања"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:319
 msgid "_Import Settings from File..."
@@ -15434,42 +17679,42 @@ msgstr "_Извези подешавања у датотеку..."
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:332
 msgid "_Manage Settings..."
-msgstr "У_реди подешавања..."
+msgstr "У_прављај подешавањима..."
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:636
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:646
 msgid "Add Settings to Favorites"
-msgstr "Додај подешавања у омиљена"
+msgstr "Додај међу омиљена подешавања"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:639
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:649
 msgid "Enter a name for the settings"
-msgstr "Унесите назив за чување подешавања"
+msgstr "Унеси назив за подешавања"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:640
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:650
 msgid "Saved Settings"
 msgstr "Сачувана подешавања"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:681
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:691
 msgid "Manage Saved Settings"
-msgstr "Уреди сачувана подешавања"
+msgstr "Управљај сачуваним подешавањима"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:194
 msgid "Import settings from a file"
-msgstr "Увози подешавања из датотеке"
+msgstr "Увези подешавања из датотеке"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:203
 msgid "Export the selected settings to a file"
-msgstr "Извози изабрана подешавања у датотеку"
+msgstr "Извези изабрана подешавања у датотеку"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:212
 msgid "Delete the selected settings"
-msgstr "Брише изабрана подешавања"
+msgstr "Обриши изабрана подешавања"
 
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:453
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:458
 #, c-format
 msgid "%d × %d ppi"
 msgstr "%d x %d тпи"
 
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:455
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:460
 #, c-format
 msgid "%d ppi"
 msgstr "%d тпи"
@@ -15480,7 +17725,7 @@ msgstr "Ширина линије:"
 
 #: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:141
 msgid "_Line Style"
-msgstr "Стил _линије:"
+msgstr "Стил _линије"
 
 #: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:160
 msgid "_Cap style:"
@@ -15492,29 +17737,29 @@ msgstr "Стил с_поја:"
 
 #: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:171
 msgid "_Miter limit:"
-msgstr "Граница _угаоног споја:"
+msgstr "_Угаоно ограничење:"
 
 #: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:178
 msgid "Dash pattern:"
-msgstr "Тип цртица:"
+msgstr "Врста цртица:"
 
 #: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:241
 msgid "Dash _preset:"
 msgstr "_Подешене цртице:"
 
-#: ../app/widgets/gimptagentry.c:45
+#: ../app/widgets/gimptagentry.c:46
 msgid "filter"
 msgstr "филтер"
 
-#: ../app/widgets/gimptagentry.c:46
+#: ../app/widgets/gimptagentry.c:47
 msgid "enter tags"
-msgstr "унеси ознаке"
+msgstr "унесите ознаке"
 
 #. Seperator for tags
 #. * IMPORTANT: use only one of Unicode terminal punctuation chars.
 #. * http://unicode.org/review/pr-23.html
 #.
-#: ../app/widgets/gimptagentry.c:1732
+#: ../app/widgets/gimptagentry.c:1735
 msgid ","
 msgstr ","
 
@@ -15531,103 +17776,120 @@ msgstr "_Напредне могућности"
 msgid "Color _space:"
 msgstr "Про_стор боја:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:395
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:393
+msgid "_Precision:"
+msgstr "_Прецизност:"
+
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:400
 msgid "_Fill with:"
 msgstr "_Попуни са:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:405
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:410
 msgid "Comme_nt:"
 msgstr "Пр_имедба:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:512
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:517
 msgid "_Name:"
-msgstr "_Име:"
+msgstr "_Назив:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:519
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:523
 msgid "_Icon:"
-msgstr "_Икона:"
+msgstr "_Иконица:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:683
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:703
 #, c-format
 msgid "%d × %d ppi, %s"
 msgstr "%d x %d тпи, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:685
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:705
 #, c-format
 msgid "%d ppi, %s"
 msgstr "%d тпи, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:340
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:351
 #, c-format
 msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
-msgstr "Својство „%s“ није исправно за <%s> елемент у овом контексту"
+msgstr "Особина „%s“ није исправна за <%s> елемент у овом контексту"
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:412
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:423
 #, c-format
 msgid "Outermost element in text must be <markup> not <%s>"
-msgstr "Спољни елемент текста мора бити <markup>, а не <%s>"
+msgstr "Крајњи елемент текста мора бити <markup>, а не <%s>"
+
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1449
+#, c-format
+msgid "Input file '%s' appears truncated: %s"
+msgstr "Улазна датотека „%s“ изгледа скраћена: %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1454
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1467
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
-msgstr "Неисправни УТФ-8 подаци у датотеци „%s“"
+msgstr "Неисправни УТФ-8 подаци у датотеци „%s“."
 
-#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:222
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1516
+#, c-format
+msgid "Writing palette file '%s' failed: %s"
+msgstr "Није успео упис у датотеку „%s“: %s"
+
+#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:223
 msgid "_Use selected font"
 msgstr "Користи изабрани _фонт"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:206
+#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:1315
 msgid "Change font of selected text"
-msgstr "Мења фонт изабраног текста"
+msgstr "Измените фонт изабраног текста"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:217
 msgid "Change size of selected text"
-msgstr "Мења величину изабраног текста"
+msgstr "Измените величину изабраног текста"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:236
 msgid "Clear style of selected text"
-msgstr "Чисти стил за изабрани текст"
+msgstr "Очистите стил изабраног текста"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:247
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:256
 msgid "Change color of selected text"
-msgstr "Мења боју изабраног текста"
+msgstr "Измените боју изабраног текста"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:272
 msgid "Change kerning of selected text"
-msgstr "Мења размак између изабраних слова"
+msgstr "Измените размак између изабраног текста"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:288
 msgid "Change baseline of selected text"
-msgstr "Мења основу изабраног текста"
+msgstr "Измените основу изабраног текста"
 
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:328
+#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:327
 msgid "Bold"
 msgstr "Подебљано"
 
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:331
+#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:330
 msgid "Italic"
 msgstr "Искошено"
 
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:334
+#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:333
 msgid "Underline"
 msgstr "Подвучено"
 
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:337
+#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:336
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Прецртано"
 
+#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:1307
+#, c-format
+msgid "Font \"%s\" unavailable on this system"
+msgstr "Није доступан фонт „%s“ на овом систему"
+
 #: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:330
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Click to update preview\n"
-#| "%s%sClick to force update even if preview is up-to-date"
 msgid ""
 "Click to update preview\n"
 "%s-Click to force update even if preview is up-to-date"
 msgstr ""
-"Кликните за ажурирање умањеног приказа\n"
-"%s-Кликните за ажурирање иако је приказ већ ажуран"
+"Кликните да освежите преглед\n"
+"%s—Кликните да приморате освежавање чак и ако је преглед освежен"
 
 #: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:347
 msgid "Pr_eview"
@@ -15642,11 +17904,11 @@ msgstr "Нема избора"
 msgid "Thumbnail %d of %d"
 msgstr "Умањени приказ %d од %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:730 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:740
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:724 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:734
 msgid "Creating preview..."
-msgstr "Правим умањени приказ..."
+msgstr "Правим преглед..."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:79
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:88
 msgid ""
 "Foreground & background colors.\n"
 "The black and white squares reset colors.\n"
@@ -15654,87 +17916,87 @@ msgid ""
 "Click to open the color selection dialog."
 msgstr ""
 "Боје четкице и позадине.\n"
-"Црни и бели квадрати постављају подразумеване боје.\n"
+"Црни и бели квадрати враћају боје.\n"
 "Стрелице међусобно замењују боје.\n"
-"Дупли клик отвара прозор за одабир боје."
+"Дупли клик отвара прозор за избор боје."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:140
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:211
 msgid "Change Foreground Color"
-msgstr "Промени боју четке"
+msgstr "Измените боју четкице"
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:145
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:216
 msgid "Change Background Color"
-msgstr "Промени боју позадине"
+msgstr "Измените боју позадине"
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:118
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:123
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:119
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:124
 msgid ""
 "The active image.\n"
 "Click to open the Image Dialog."
 msgstr ""
-"Активна слика.\n"
+"Текућа слика.\n"
 "Кликните да отворите прозорче за слике."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:120
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:121
 msgid "Drag to an XDS enabled file-manager to save the image."
 msgstr ""
-"Превуците у разгледач датотека који подржава XDS како би сачували слику."
+"Превуците у разгледач датотека са укљученим ИксДС-ом да сачувате слику."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:163
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:167
 msgid ""
 "The active brush.\n"
 "Click to open the Brush Dialog."
 msgstr ""
-"Активна четкица.\n"
-"Кликните за отварање прозора за четкице."
+"Текућа четкица.\n"
+"Кликните да отворите прозорче четкице."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:195
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:199
 msgid ""
 "The active pattern.\n"
 "Click to open the Pattern Dialog."
 msgstr ""
-"Активна мустра.\n"
-"Кликните за отварање прозора за мустре."
+"Текућа шара.\n"
+"Кликните да отворите прозорче за шаре."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:227
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:231
 msgid ""
 "The active gradient.\n"
 "Click to open the Gradient Dialog."
 msgstr ""
-"Активни прелив.\n"
-"Клкните за отварање прозора за преливе."
+"Текући прелив.\n"
+"Клкните да отворите прозорче прелива."
 
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:294
+#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:295
 msgid "Raise this tool"
-msgstr "Подиже алат"
+msgstr "Подигните овај алат"
 
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:295
+#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:296
 msgid "Raise this tool to the top"
-msgstr "Подиже алат на врх"
+msgstr "Подигните овај алат на врх"
 
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:302
+#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:303
 msgid "Lower this tool"
-msgstr "Спушта алат"
+msgstr "Спустите овај алат"
 
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:303
+#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:304
 msgid "Lower this tool to the bottom"
-msgstr "Спушта алат на дно"
+msgstr "Спустите овај алат на дно"
 
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:310
+#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:311
 msgid "Reset tool order and visibility"
-msgstr "Враћа редослед и видљивост алата"
+msgstr "Вратите редослед и видљивост алата"
 
 #: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:202
 msgid "Save Tool Preset..."
-msgstr "Сачувај подешавање алатке..."
+msgstr "Сачувај подешавање алата..."
 
 #: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:210
 msgid "Restore Tool Preset..."
-msgstr "Врати подешавање алатке..."
+msgstr "Врати подешавање алата..."
 
 #: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:218
 msgid "Delete Tool Preset..."
-msgstr "Обриши подешавање алатке"
+msgstr "Обриши подешавање алата..."
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:148
 msgid "Icon:"
@@ -15742,2481 +18004,644 @@ msgstr "Иконица:"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:159
 msgid "Apply stored FG/BG"
-msgstr "Примењује сачувану боју четкице/позадине"
+msgstr "Примените сачувану боју четкице/позадине"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:165
 msgid "Apply stored brush"
-msgstr "Примењује сачувану четкицу"
+msgstr "Примените сачувану четкицу"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:171
 msgid "Apply stored dynamics"
-msgstr "Примењује сачувану динамику"
+msgstr "Примените сачувану динамику"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:177
 msgid "Apply stored gradient"
-msgstr "Примењује сачувани прелив"
+msgstr "Примените сачувани прелив"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:183
 msgid "Apply stored pattern"
-msgstr "Примењује сачувану мустру"
+msgstr "Примените сачувану шару"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:189
 msgid "Apply stored palette"
-msgstr "Примењује сачуване палете"
+msgstr "Примените сачувану палету"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:195
 msgid "Apply stored font"
-msgstr "Примењује сачувани фонт"
+msgstr "Примените сачуване фонтове"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:292
 #, c-format
 msgid "%s Preset"
-msgstr "%s подешавање"
-
-#: ../app/widgets/gimptranslationstore.c:100
-msgid "System Language"
-msgstr "Из система"
-
-#: ../app/widgets/gimptranslationstore.c:102
-msgid "English"
-msgstr "енглески"
+msgstr "„%s“ подешавање"
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:742
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:741
 msgid "Your GIMP installation is incomplete:"
 msgstr "Гимп није инсталиран у целости: "
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:744
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:743
 msgid "Please make sure the menu XML files are correctly installed."
-msgstr "Проверите да ли су инсталиране XML датотеке за меније."
+msgstr "Проверите да ли су исправно инсталиране ИксМЛ датотеке изборника."
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:750
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:749
 #, c-format
 msgid "There was an error parsing the menu definition from %s: %s"
-msgstr "Јавила се грешка при обради одредница менија из %s: %s"
+msgstr "Јавила се грешка при обради одреднице изборника из „%s“: %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpundoeditor.c:262
+#: ../app/widgets/gimpundoeditor.c:261
 msgid "[ Base Image ]"
-msgstr "[ Основна Слика ]"
+msgstr "[ Основна слика ]"
 
-#: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:111
+#: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:112
 msgid "Lock path strokes"
-msgstr "Закључај исцртане путање"
+msgstr "Закључајте потезе путање"
+
+#: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:115
+msgid "Lock path position"
+msgstr "Закључај позицију путање"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:87
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:89
 msgid "Open the brush selection dialog"
-msgstr "Отвори прозор за одабир четкице"
+msgstr "Отворите прозорче за избор четкице"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:151
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:153
 msgid "Open the dynamics selection dialog"
-msgstr "Отвори прозорче за одабир динамике"
+msgstr "Отворите прозорче за избор динамике"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:216
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:218
 msgid "Open the pattern selection dialog"
-msgstr "Отвори прозорче за одабир мустре"
+msgstr "Отвори прозорче за избор шаре"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:284
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:286
 msgid "Open the gradient selection dialog"
-msgstr "Отвори прозорче за одабир прелива"
+msgstr "Отворите прозорче за избор прелива"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:401
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:398
 msgid "Open the palette selection dialog"
 msgstr "Отвори прозорче за избор палете"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:466
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:463
 msgid "Open the font selection dialog"
-msgstr "Отвори прозорче за одабир фонта"
+msgstr "Отвори прозорче за избор фонта"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:595
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:645
 #, c-format
 msgid "%s (try %s)"
-msgstr "%s (пробајте %s)"
+msgstr "%s (пробајте „%s“)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:595
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:645
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:599
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:649
 #, c-format
 msgid "%s (try %s, %s)"
-msgstr "%s (пробајте %s, %s)"
+msgstr "%s (пробајте „%s, %s“)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:603
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:653
 #, c-format
 msgid "%s (try %s, %s, %s)"
-msgstr "%s (пробајте %s, %s, %s)"
+msgstr "%s (пробајте „%s, %s, %s“)"
 
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:23
 msgctxt "active-color"
 msgid "Foreground"
-msgstr "Боја четке"
+msgstr "Боја четкице"
 
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:24
 msgctxt "active-color"
 msgid "Background"
 msgstr "Позадина"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:85
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:52
+msgctxt "circle-background"
+msgid "Plain"
+msgstr "Обично"
+
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:53
+msgctxt "circle-background"
+msgid "HSV"
+msgstr "ХСВ"
+
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:114
 msgctxt "color-frame-mode"
 msgid "Pixel"
 msgstr "Пиксел"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:86
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:115
 msgctxt "color-frame-mode"
 msgid "RGB"
 msgstr "РГБ"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:87
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:116
 msgctxt "color-frame-mode"
 msgid "HSV"
 msgstr "ХСВ"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:88
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:117
 msgctxt "color-frame-mode"
 msgid "CMYK"
-msgstr "CMYK"
+msgstr "ЦМИК"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:118
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:147
 msgctxt "color-pick-mode"
 msgid "Pick only"
-msgstr "Само избор"
+msgstr "Изабери само"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:119
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:148
 msgctxt "color-pick-mode"
 msgid "Set foreground color"
-msgstr "Постави боју четке"
+msgstr "Подесите боју четкице"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:120
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:149
 msgctxt "color-pick-mode"
 msgid "Set background color"
-msgstr "Постави боју позадине"
+msgstr "Подесите боју позадине"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:121
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:150
 msgctxt "color-pick-mode"
 msgid "Add to palette"
-msgstr "Додај у палету"
+msgstr "Додај на палету"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:178
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:209
 msgctxt "histogram-scale"
 msgid "Linear histogram"
 msgstr "Линеарни хистограм"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:179
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:210
 msgctxt "histogram-scale"
 msgid "Logarithmic histogram"
 msgstr "Логаритамски хистограм"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:215
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:246
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon"
 msgstr "Иконица"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:216
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:247
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Current status"
 msgstr "Текуће стање"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:217
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:248
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Text"
 msgstr "Текст"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:218
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:249
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Description"
 msgstr "Опис"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:219
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:250
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon & text"
 msgstr "Иконица и текст"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:220
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:251
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon & desc"
 msgstr "Иконица и опис"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:221
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:252
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Status & text"
 msgstr "Стање и текст"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:222
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:253
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Status & desc"
 msgstr "Стање и опис"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:223
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:254
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Undefined"
 msgstr "Неодређено"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:339
+#: ../app/xcf/xcf.c:109 ../app/xcf/xcf.c:181
+msgid "GIMP XCF image"
+msgstr "Гимпова ИксФЦ слика"
+
+#: ../app/xcf/xcf.c:281
+#, c-format
+msgid "Opening '%s'"
+msgstr "Отварам „%s“"
+
+#: ../app/xcf/xcf.c:317
+#, c-format
+msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
+msgstr "Грешка ИксЦФ-а: неподржана ИксЦФ датотека у издању %d"
+
+#: ../app/xcf/xcf.c:397
+#, c-format
+msgid "Saving '%s'"
+msgstr "Чувам „%s“"
+
+#: ../app/xcf/xcf.c:404
+#, c-format
+msgid "Closing '%s'"
+msgstr "Затварам „%s“"
+
+#: ../app/xcf/xcf.c:411
+#, c-format
+msgid "Error writing '%s': "
+msgstr "Грешка приликом уписа „%s“"
+
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:301
+#, c-format
+msgid ""
+"Corrupt 'exif-data' parasite discovered.\n"
+"Exif data could not be migrated: %s"
+msgstr ""
+"Неисправна структура „exif-data“: пронађен паразит.\n"
+"Не могу да преместим Егзиф податке: %s"
+
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:348
+#, c-format
+msgid ""
+"Corrupt 'gimp-metadata' parasite discovered.\n"
+"XMP data could not be migrated: %s"
+msgstr ""
+"Неисправна структура „gimp-metadata“: пронађен паразит.\n"
+"Не могу да преместим ХМП податке: %s"
+
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:522
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I have loaded as much of it as I can, but it is "
 "incomplete."
 msgstr ""
-"Ова XCF датотека је оштећена! Она је учитана што је могуће више, али не и у "
-"целости."
+"Ова ИксФЦ датотека је оштећена! Учитао сам што сам могао више, али није "
+"потпуна."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:350
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:533
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I could not even salvage any partial image data "
 "from it."
 msgstr ""
-"Ова XCF датотека је оштећена! Није могуће учитати је чак ни делимично."
+"Ова ИксФЦ датотека је оштећена! Не могу учитати чак ни делимичне податке "
+"слике из ње."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:423
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:625
 msgid ""
 "XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
 "did not save indexed colormaps correctly.\n"
 "Substituting grayscale map."
 msgstr ""
-"XCF упозорење: XCF формат датотеке у нултом издању\n"
-"није исправно чувала индексиране мапе боја.\n"
-"Мењам мапу сивих боја."
+"Упозорење ИксЦФ-а: ИксЦФ запис датотеке нултог\n"
+"издања није исправно сачувао индексиране мапе боја.\n"
+"Замењујем мапу сивих боја."
 
-#: ../app/xcf/xcf-read.c:115
+#: ../app/xcf/xcf-read.c:105
 msgid "Invalid UTF-8 string in XCF file"
-msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у XCF датотеци"
+msgstr "Неисправна УТФ-8 ниска у ИксФЦ датотеци"
 
-#: ../app/xcf/xcf-write.c:86
-#, c-format
-msgid "Error writing XCF: %s"
-msgstr "Грешка при писању XCF: %s"
+#: ../app/xcf/xcf-seek.c:45
+msgid "Could not seek in XCF file: "
+msgstr "Не могу да претражујем ИксЦФ датотеку: %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf-seek.c:43 ../app/xcf/xcf-seek.c:60 ../app/xcf/xcf-seek.c:71
-#, c-format
-msgid "Could not seek in XCF file: %s"
-msgstr "Не могу да претражујем XCF датотеку: %s"
-
-#: ../app/xcf/xcf.c:99 ../app/xcf/xcf.c:167
-msgid "GIMP XCF image"
-msgstr "Гимп XCF слика"
-
-#: ../app/xcf/xcf.c:271
-#, c-format
-msgid "Opening '%s'"
-msgstr "Отварам „%s“"
-
-#: ../app/xcf/xcf.c:313
-#, c-format
-msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
-msgstr "XCF грешка: неподржана XCF датотека у издању %d"
-
-#: ../app/xcf/xcf.c:383
-#, c-format
-msgid "Saving '%s'"
-msgstr "Чувам „%s“"
-
-#: ../app/xcf/xcf.c:403
-#, c-format
-msgid "Error saving XCF file: %s"
-msgstr "Грешка при чувању XCF датотеке: %s"
+#: ../app/xcf/xcf-write.c:99
+msgid "Error writing XCF: "
+msgstr "Грешка приликом уписа у ИксФЦ: "
 
 #: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:1
 msgid "round"
-msgstr "округло"
+msgstr "заобљено"
 
 #. fuzzy as in a feathered, blurred, unfocused, soft brush
 #: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:3
 msgid "fuzzy"
-msgstr "неправилно"
-
-#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
-msgid "Image Editor"
-msgstr "Обрада слика"
-
-#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
-msgid "Create images and edit photographs"
-msgstr "Направите слике и уредите фотографије"
-
-#~ msgctxt "tool-preset-action"
-#~ msgid "_Delete Tool Preset"
-#~ msgstr "О_бриши подешавање алатке"
-
-#~ msgctxt "view-action"
-#~ msgid "Zoom out"
-#~ msgstr "Умањи"
-
-#~ msgctxt "view-action"
-#~ msgid "Zoom in"
-#~ msgstr "Увећај"
-
-#~ msgctxt "windows-action"
-#~ msgid ""
-#~ "When enabled GIMP is in a single-window mode. Far from completely "
-#~ "implemented!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Укључује режим рада и једном прозору. Ова опција је далеко од потпуно "
-#~ "функционалне."
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Brightness_Contrast"
-#~ msgstr "Осветљење_Контраст"
-
-#~ msgctxt "tool"
-#~ msgid "_Zoom"
-#~ msgstr "У_већање"
-
-#~ msgid "Opacity:"
-#~ msgstr "Провидно:"
-
-# Глупо, глупље, најглупље... Послати бубицу...
-#~ msgid "Message repeated %d times."
-#~ msgstr "Порука поновљена пута: %d."
-
-#~ msgctxt "tool-options-action"
-#~ msgid "_Save Options To"
-#~ msgstr "Сачувај опције _у"
-
-#~ msgctxt "tool-options-action"
-#~ msgid "_Restore Options From"
-#~ msgstr "_Извуци опције из"
-
-#~ msgctxt "tool-options-action"
-#~ msgid "Re_name Saved Options"
-#~ msgstr "Преи_менуј сачуване опције"
-
-#~ msgctxt "tool-options-action"
-#~ msgid "_Delete Saved Options"
-#~ msgstr "_Уклони сачуване опције"
-
-#~ msgctxt "tool-options-action"
-#~ msgid "_New Entry..."
-#~ msgstr "_Нова ставка..."
-
-#~ msgid "Save Tool Options"
-#~ msgstr "Сачувај опције алата"
-
-#~ msgid "Enter a name for the saved options"
-#~ msgstr "Унесите име за сачуване опције"
-
-#~ msgid "Rename Saved Tool Options"
-#~ msgstr "Преименуј сачуване опције алата"
-
-#~ msgid "Enter a new name for the saved options"
-#~ msgstr "Унесите ново име за сачуване опције алата"
-
-#~ msgid "Fill from first point"
-#~ msgstr "Попуни из прве тачке"
-
-#~ msgid "Coefficient computation"
-#~ msgstr "Рачунање коефицијента "
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Flip"
-#~ msgstr "Извртање"
-
-#~| msgid "Length:"
-#~ msgid "Length"
-#~ msgstr "Дужина"
-
-#~ msgid "Use color from gradient"
-#~ msgstr "Користи боју из прелива"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Perspective"
-#~ msgstr "Перспектива"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Rotate"
-#~ msgstr "Ротација"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Scale"
-#~ msgstr "Величина"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Shear"
-#~ msgstr "Острижи"
-
-#~ msgid "Text box resize mode"
-#~ msgstr "Режим за промену величине текстуалног поља"
-
-#~ msgid "Preview:"
-#~ msgstr "Преглед:"
-
-# Можда нешто боље?
-#~ msgctxt "transform-preview-type"
-#~ msgid "Outline"
-#~ msgstr "Оквирно"
-
-#~ msgctxt "transform-preview-type"
-#~ msgid "Grid"
-#~ msgstr "Мрежа"
-
-#~ msgctxt "transform-preview-type"
-#~ msgid "Image"
-#~ msgstr "Слика"
-
-#~ msgctxt "transform-preview-type"
-#~ msgid "Image + Grid"
-#~ msgstr "Слика + вођице"
-
-#~ msgctxt "transform-grid-type"
-#~ msgid "Grid line spacing"
-#~ msgstr "Размак вођица"
-
-#~ msgid "Radius:"
-#~ msgstr "Полупречник:"
-
-#~ msgid "Hardness:"
-#~ msgstr "Тврдоћа:"
-
-#~ msgid "Aspect ratio:"
-#~ msgstr "Размера:"
-
-#~ msgid "Spacing:"
-#~ msgstr "Размак:"
-
-#~ msgid "Instant update"
-#~ msgstr "Брзо ажурирање"
-
-#~ msgid "Save options to..."
-#~ msgstr "Сачувај опције у..."
-
-#~ msgid "Restore options from..."
-#~ msgstr "Учитај опције из..."
-
-#~ msgid "Delete saved options..."
-#~ msgstr "Уклони сачуване опције..."
-
-#~ msgid "Error saving tool options presets: %s"
-#~ msgstr "Грешка при чувању опција алата: %s"
-
-#~ msgid "Use a running GIMP only, never start a new one"
-#~ msgstr "Користи већ покренуто Гимп сучеље, никад не покрећи ново"
-
-#~ msgid "Only check if GIMP is running, then quit"
-#~ msgstr "Само провери да ли је Гимп покренут и изађи"
-
-#~ msgid "Print X window ID of GIMP toolbox window, then quit"
-#~ msgstr "Испиши ИБ X прозора Гимпове палете алата и изађи"
-
-#~ msgid "Start GIMP without showing the startup window"
-#~ msgstr "Покрени Гимп без приказа уводног прозора"
-
-#~ msgid "Could not connect to GIMP."
-#~ msgstr "Не могу да се повежем са Гимпом."
-
-#~ msgid "Make sure that the Toolbox is visible!"
-#~ msgstr "Проверите да ли је алатница видљива!"
-
-#~ msgid "Couldn't start '%s': %s"
-#~ msgstr "Не могу да покренем „%s“: %s"
-
-#~ msgctxt "file-action"
-#~ msgid "Save this image with a different name, but keep its current name"
-#~ msgstr "Чува текућу слику под другим називом, али задржава тренутни назив"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Te_xt to Selection"
-#~ msgstr "_Текст у избор"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "_Text to Selection"
-#~ msgstr "_Текст у избор"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Replace the selection with the text layer's outline"
-#~ msgstr "Мења избор границама текстуалног слоја"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Add the text layer's outline to the current selection"
-#~ msgstr "Додаје границе текстуалног слоја у текући избор"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Subtract the text layer's outline from the current selection"
-#~ msgstr "Избацује границе текстуалног слоја из текућег избора"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Intersect the text layer's outline with the current selection"
-#~ msgstr "Прави пресек граница текстуалног слоја са текућим избором"
-
-#~ msgid "Reset Tool Options"
-#~ msgstr "Врати опције алата"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) "
-#~ "displays."
-#~ msgstr ""
-#~ "Направи личну мапу боја; може бити корисно код 8-битних (256 боја) "
-#~ "приказа."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number "
-#~ "of system colors allocated for GIMP."
-#~ msgstr ""
-#~ "Односи се само на 8-битне екране. Подешава најмањи број системских боја "
-#~ "резервисаних за Гимп."
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Убаци"
-
-#~ msgid "Cut"
-#~ msgstr "Исеци"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Rectangle Select"
-#~ msgstr "Избор квадрата"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Ellipse Select"
-#~ msgstr "Избор елипсе"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Bucket Fill"
-#~ msgstr "Попуна бојом"
-
-#~ msgid "Brush Scale"
-#~ msgstr "Повећање четкице"
-
-#~ msgid "Rate:"
-#~ msgstr "Брзина:"
-
-#~| msgid "Yellow:"
-#~ msgid "Flow:"
-#~ msgstr "Проток:"
-
-#~ msgid "Gradient:"
-#~ msgstr "Прелив:"
-
-#~ msgid "Threshold:"
-#~ msgstr "Осетљивост:"
-
-#~ msgid "Tilt:"
-#~ msgstr "Искрени:"
-
-#~ msgid "Type"
-#~ msgstr "Врста"
-
-#~ msgid "Brush:"
-#~ msgstr "Четкица:"
-
-#~ msgid "Scale:"
-#~ msgstr "Величина:"
-
-#~ msgid "Font:"
-#~ msgstr "Фонт:"
-
-#~ msgid "Pressure:"
-#~ msgstr "Притисак:"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reorder layer"
-#~ msgstr "Премести слој"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reorder channel"
-#~ msgstr "Поређај канал"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reorder path"
-#~ msgstr "Поређај путању"
-
-#~ msgid "Empty Channel"
-#~ msgstr "Празан канал"
-
-#~ msgid "Pixel dimensions:"
-#~ msgstr "Величина у тачкама:"
-
-#~ msgid "Empty Layer"
-#~ msgstr "Празан слој"
-
-#~ msgid "Empty Path"
-#~ msgstr "Празна путања"
-
-#~ msgctxt "context-action"
-#~ msgid "_Aspect"
-#~ msgstr "_Однос"
-
-#~ msgctxt "dialogs-action"
-#~ msgid "T_ools"
-#~ msgstr "_Алати"
-
-#~ msgctxt "dialogs-action"
-#~ msgid "Open the tools dialog"
-#~ msgstr "Отвара прозорче за одабир приказаних алата"
-
-#~ msgctxt "edit-action"
-#~ msgid "Copy the selected region to a named buffer"
-#~ msgstr "Умножава изабрану област у именовани бафер"
-
-#~ msgctxt "edit-action"
-#~ msgid "Fill with P_attern"
-#~ msgstr "Попуни _мустром"
-
-#~ msgctxt "file-action"
-#~ msgid "Save as _Template..."
-#~ msgstr "Сачувај као _мустру..."
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "R_aise Tool"
-#~ msgstr "По_дигни алат"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "Ra_ise to Top"
-#~ msgstr "Подигни на _врх"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "L_ower Tool"
-#~ msgstr "С_пусти алат"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "Lo_wer to Bottom"
-#~ msgstr "Спусти на _дно"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "_Reset Order & Visibility"
-#~ msgstr "Врати _редослед и видљивост"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "_Show in Toolbox"
-#~ msgstr "_Прикажи у алатници"
-
-#~ msgid "When enabled, GIMP will show mnemonics in menus."
-#~ msgstr "Када је укључено, Гимп приказује пречице у менијима."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When enabled, dock windows (the toolbox and palettes) are set to be "
-#~ "transient to the active image window. Most window managers will keep the "
-#~ "dock windows above the image window then, but it may also have other "
-#~ "effects."
-#~ msgstr ""
-#~ "Када је укључено, прикачиви прозори (алатнице и палете) ће бити "
-#~ "привремени у односу на активни прозор са сликом. Већина управника "
-#~ "прозорима држи прикачиве прозоре изнад прозора са сликом, али ово може "
-#~ "проузроковати и другачије ефекте."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
-#~ "window manager decorates and handles the toolbox window."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ознака врсте прозора која се поставља на алатницу. Ово може утицати на то "
-#~ "како ваш управљач прозорима исцртава и поставља алатницу."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sets the external web browser to be used. This can be an absolute path "
-#~ "or the name of an executable to search for in the user's PATH. If the "
-#~ "command contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will "
-#~ "be appended to the command with a space separating the two."
-#~ msgstr ""
-#~ "Поставља спољашњи читач веба. Ово може бити потпуна путања или име "
-#~ "извршног програма који ћу тражити у корисниковој путањи (PATH). Уколико "
-#~ "наредба садржи „%s“, оно ће бити замењено адресом, иначе ће адреса бити "
-#~ "додата на наредбу раздвојена размаком."
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reposition layer"
-#~ msgstr "Премести слој"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reposition channel"
-#~ msgstr "Премести канал"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reposition path"
-#~ msgstr "Премести путању"
-
-#~ msgid "Show menu _mnemonics (access keys)"
-#~ msgstr "Под_вуци пречице у менију (приступни тастери)"
-
-#~ msgid "Web Browser"
-#~ msgstr "Читач веба"
-
-#~ msgid "_Web browser to use:"
-#~ msgstr "Који читач _веба користити:"
-
-#~ msgid "Hint for other _docks:"
-#~ msgstr "Ознака врсте прозора за _прикачене прозоре:"
-
-#~ msgid "Toolbox and other docks are transient to the active image window"
-#~ msgstr ""
-#~ "Алатница и остали прикачени прозори су привремени у одноу на активни "
-#~ "прозор слике"
-
-#~ msgid "Do_n't Save"
-#~ msgstr "_Не чувај"
-
-#~ msgid "RGB-empty"
-#~ msgstr "празно-РГБ"
-
-#~ msgid "RGB"
-#~ msgstr "РГБ"
-
-#~ msgid "grayscale-empty"
-#~ msgstr "празно-сиви тонови"
-
-#~ msgid "grayscale"
-#~ msgstr "сиви тонови"
-
-#~ msgid "indexed-empty"
-#~ msgstr "празно-индексирано"
-
-#~ msgid "indexed"
-#~ msgstr "индексиран"
-
-#~ msgid "tool|_Zoom"
-#~ msgstr "У_већање"
-
-#~ msgid "Query"
-#~ msgstr "Упитник"
-
-#~ msgid "Assign"
-#~ msgstr "Додели"
-
-#~ msgid "Remove dangling entries"
-#~ msgstr "Уклања сувишне ставке из историје"
-
-#~ msgid "Save error log"
-#~ msgstr "Сачувај дневник грешака"
-
-#~ msgid "Save selection"
-#~ msgstr "Сачувај избор"
-
-#~ msgid "Rescan font list"
-#~ msgstr "Поново претражује списак фонтова"
-
-#~ msgid "Raise tool"
-#~ msgstr "Подиже алат"
-
-#~ msgid "New brush"
-#~ msgstr "Нова четкица"
-
-#~ msgid "Sample Merged"
-#~ msgstr "Спојени узорак"
-
-#~ msgid "New gradient"
-#~ msgstr "Нови прелив"
-
-#~ msgid "Set Opacity"
-#~ msgstr "Подеси непровидност"
-
-#~ msgid "New palette"
-#~ msgstr "Прави нову палету"
-
-#~ msgid "New pattern"
-#~ msgstr "Нова мустра"
-
-#~ msgid "select|_All"
-#~ msgstr "_Све"
-
-#~ msgid "select|_None"
-#~ msgstr "_Ништа"
-
-#~ msgid "Edit the selected template"
-#~ msgstr "Мења изабрани шаблон"
-
-#~ msgid "Delete the selected template"
-#~ msgstr "Брише изабрани шаблон"
-
-#~ msgid "New path..."
-#~ msgstr "Нова путања..."
-
-#~ msgid "_New Path"
-#~ msgstr "_Нова Путања"
-
-#~ msgid "Add"
-#~ msgstr "Додај"
-
-#~ msgid "Subtract"
-#~ msgstr "Избаци"
-
-#~ msgid "Intersect"
-#~ msgstr "Пресек"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Remove floating selection"
-#~ msgstr "Уклони плутајући избор"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Rigor floating selection"
-#~ msgstr "Учврсти плутајући избор"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Relax floating selection"
-#~ msgstr "Опусти плутајући избор"
-
-#~ msgid "plural|percent"
-#~ msgstr "посто"
-
-#~ msgid "Cannot rigor this layer because it is not a floating selection."
-#~ msgstr "Не могу да укрутим слој јер није у питању плутајући избор."
-
-#~ msgid "Cannot relax this layer because it is not a floating selection."
-#~ msgstr "Не могу да опустим слој јер није у питању плутајући избор."
-
-#~ msgid "quality|Low"
-#~ msgstr "Низак"
-
-#~ msgid "quality|High"
-#~ msgstr "Висок"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If available, hints from the font are used but you may prefer to always "
-#~ "use the automatic hinter"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ако је доступно, наговештавање писма се користи, али можда ћете радије "
-#~ "увек користити аутоматски наговештај"
-
-#~ msgid "Force auto-hinter"
-#~ msgstr "Подстакни самодотеривање"
-
-#~ msgid "Ne_w"
-#~ msgstr "_Нова"
-
-#~ msgid "Channel is already on top."
-#~ msgstr "Канал је већ на врху."
-
-#~ msgid "Channel is already on the bottom."
-#~ msgstr "Канал је већ на дну."
-
-#~ msgid "Path is already on top."
-#~ msgstr "Путања је већ на врху."
-
-#~ msgid "Path is already on the bottom."
-#~ msgstr "Путања је већ на дну."
-
-#~ msgid "Cannot add layer mask to layer which is not part of an image."
-#~ msgstr "Не могу да додам маску слоју који очигледно није део слике."
-
-#~ msgid "Reading palette '%s': Missing GREEN component in line %d."
-#~ msgstr "Учитавам палету „%s“: недостаје ЗЕЛЕНА компонента у %d. реду."
-
-#~ msgid "_Dialogs"
-#~ msgstr "П_розорчићи"
-
-#~ msgid "Create New Doc_k"
-#~ msgstr "Прикачи но_ви прозор"
-
-#~ msgid "_Layers, Channels & Paths"
-#~ msgstr "_Слојеви, канали и путање"
-
-#~ msgid "Open a Layers, Channels & Paths dock"
-#~ msgstr "Отвара прозор са слојевима, каналима и путањама"
-
-#~ msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
-#~ msgstr "_Четке, мустре и преливи"
-
-#~ msgid "Open a Brushes, Patterns & Gradients dock"
-#~ msgstr "Отвара прозор са четкицама, мустрама и преливима"
-
-#~ msgid "_Misc. Stuff"
-#~ msgstr "_Разне ствари"
-
-#~ msgid "Open a dock containing miscellaneous dialogs"
-#~ msgstr "Отвара прозорчиће са разним стварима"
-
-#~ msgid "_Module Manager"
-#~ msgstr "Управљање _модулима"
-
-#~ msgid "Show the tip of the day"
-#~ msgstr "Приказује прозорче са саветом дана"
-
-#~ msgid "Remove all entries from the document history?"
-#~ msgstr "Уклоним све ставке из историјата докумената?"
-
-#~ msgid "Copy the selected region to the clipboard"
-#~ msgstr "Умножава изабрану област у оставу"
-
-#~ msgid "Paste as New"
-#~ msgstr "Убаци као нову"
-
-#~ msgid "Acq_uire"
-#~ msgstr "Пр_еузми"
-
-#~ msgid "Toolbox Menu"
-#~ msgstr "Мени алатнице"
-
-#~ msgid "_Xtns"
-#~ msgstr "П_роширења"
-
-#~ msgid "Enable displaying a handy GIMP tip on startup."
-#~ msgstr "Прикажи згодне Гимп савете на почетку."
-
-#~ msgid "FS rigor"
-#~ msgstr "FS укрућеност"
-
-#~ msgid "FS relax"
-#~ msgstr "FS опуштеност"
-
-#~ msgid "EEK: can't undo"
-#~ msgstr "EEK: не могу да поништим"
-
-#~ msgid "command|Rectangle Select"
-#~ msgstr "Избор правоугаоника"
-
-#~ msgid "command|Ellipse Select"
-#~ msgstr "Избор елипсе"
-
-#~ msgid "command|Fuzzy Select"
-#~ msgstr "Слободан избор"
-
-#~ msgid "command|Select by Color"
-#~ msgstr "Избор по боји"
-
-#~ msgid "command|Bucket Fill"
-#~ msgstr "Попуни бојом"
-
-#~ msgid "command|Flip"
-#~ msgstr "Изокрени"
-
-#~ msgid "command|Rotate"
-#~ msgstr "Ротирај"
-
-#~ msgid "command|Crop Image"
-#~ msgstr "Исеци слику"
-
-#~ msgid "_Desaturate"
-#~ msgstr "_Осиромаши"
-
-#~ msgid "dialog-title|Scale Image"
-#~ msgstr "Повећај или смањи слику"
-
-#~ msgid "Manage Loadable Modules"
-#~ msgstr "Руковање учитавајућим модулима"
-
-#~ msgid "Autoload"
-#~ msgstr "Аутоматско учитавање"
-
-#~ msgid "Module Path"
-#~ msgstr "Путања до модула"
-
-#~ msgid "<No modules>"
-#~ msgstr "<нема модула>"
-
-#~ msgid "On disk"
-#~ msgstr "На диску"
-
-#~ msgid "Load"
-#~ msgstr "Учитај"
-
-#~ msgid "Unload"
-#~ msgstr "Избаци из меморије"
-
-#~ msgid "Purpose:"
-#~ msgstr "Намена:"
-
-#~ msgid "Last error:"
-#~ msgstr "Последња грешка:"
-
-#~ msgid "Available types:"
-#~ msgstr "Доступни типови:"
-
-#~ msgid "Save document _history on exit"
-#~ msgstr "Сачувај историјат _документа при изласку"
-
-#~ msgid "Show tips on _startup"
-#~ msgstr "Прикажи савете при по_дизању"
-
-#~ msgid "Show tip next time GIMP starts"
-#~ msgstr "Прикажи савет приследећем покретању Гимпа"
-
-#~ msgid "Other..."
-#~ msgstr "Друга..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "PDB calling error:\n"
-#~ "Procedure '%s' not found"
-#~ msgstr ""
-#~ "PDB позивна грешка:\n"
-#~ "процедура „%s“ није пронађена"
-
-#~ msgid ""
-#~ "PDB calling error for procedure '%s':\n"
-#~ "Argument #%d type mismatch (expected %s, got %s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "PDB позивна грешка за процедуру „%s“:\n"
-#~ "Аргумент #%d је погрешног типа (очекиван %s, добијен %s)"
-
-#~ msgid "Left justified"
-#~ msgstr "Поравнато улево"
-
-#~ msgid "Right justified"
-#~ msgstr "Поравнато удесно"
-
-#~ msgid "Centered"
-#~ msgstr "Центрирано"
-
-#~ msgid "Filled"
-#~ msgstr "Попуњено"
-
-#~ msgid "Save Curves"
-#~ msgstr "Сачувај кривуље"
-
-#~ msgid "Mode"
-#~ msgstr "Режим"
-
-#~ msgid "command|Foreground Select"
-#~ msgstr "Позадински избор"
-
-#~ msgid "command|Free Select"
-#~ msgstr "Слободан избор"
-
-#~ msgid "Quick Load"
-#~ msgstr "Брзо учитавање"
-
-#~ msgid "Quick Save"
-#~ msgstr "Брзо снимање"
-
-#~ msgid "Load Levels"
-#~ msgstr "Учитај нивое"
-
-#~ msgid "Load levels settings from file"
-#~ msgstr "Учитава подешавања нивоа из датотеке"
-
-#~ msgid "Save Levels"
-#~ msgstr "Сачувај нивое"
-
-#~ msgid "tool|Move"
-#~ msgstr "Премештање"
-
-#~ msgid "Pressure sensitivity"
-#~ msgstr "Осетљивост притиска"
-
-#~ msgid "command|Perspective"
-#~ msgstr "Перспектива"
-
-#~ msgid "Polygon Select"
-#~ msgstr "Избор многоугла"
-
-#~ msgid "Polygon Select Tool: Select a hand-drawn polygon"
-#~ msgstr "Избор многоугла: Прави избор у виду вишеугла цртањем"
-
-#~ msgid "_Polygon Select"
-#~ msgstr "Избор многоугла"
-
-#~ msgid "command|Polygon Select"
-#~ msgstr "Избор многоугла"
-
-#~ msgid "command|Scale"
-#~ msgstr "Величина"
-
-#~ msgid "command|Shear"
-#~ msgstr "Острижи"
-
-#~ msgid "Close all Tabs?"
-#~ msgstr "Да затворим све листове?"
-
-#~ msgid "Close all Tabs"
-#~ msgstr "Затвори све листове"
-
-#~ msgid "Close all tabs?"
-#~ msgstr "Да затворим све листове?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This window has %d tab open. Closing the window will also close all its "
-#~ "tabs."
-#~ msgid_plural ""
-#~ "This window has %d tabs open. Closing the window will also close all its "
-#~ "tabs."
-#~ msgstr[0] ""
-#~ "Овај прозор има %d лист. Затварање прозора ће затворити и његове листове."
-#~ msgstr[1] ""
-#~ "Овај прозор има %d листа. Затварање прозора ће затворити и његове листове."
-#~ msgstr[2] ""
-#~ "Овај прозор има %d листа. Затварање прозора ће затворити и његове листове."
-
-#~ msgid "Help browser not found"
-#~ msgstr "Разгледач помоћи није нађен"
-
-#~ msgid "Could not find GIMP help browser."
-#~ msgstr "Не могу да нађем разгледач Гимпове помоћи."
-
-#~ msgid "Use _web browser instead"
-#~ msgstr "Користите читач _веба као замену"
-
-#~ msgid "Linear"
-#~ msgstr "Линијски"
-
-#~ msgid "Fit Image _to Window"
-#~ msgstr "Уклопи слику _према прозору"
-
-#~ msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
-#~ msgstr "(Овај конзолни прозор ће бити затворен за десет секунди)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GIMP is not properly installed for the current user.\n"
-#~ "User installation was skipped because the '--no-interface' flag was "
-#~ "used.\n"
-#~ "To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' "
-#~ "flag."
-#~ msgstr ""
-#~ "ГИМП није ваљано инсталиран за тренутног корисника.\n"
-#~ "Инсталација за корисника је прескочена јер је коришћена „--no-interface“ "
-#~ "заставица.\n"
-#~ "Да би обавили инсталацију за корисника, покрените ГИМП без „--no-"
-#~ "interface“ заставице."
-
-#~ msgid "The GIMP"
-#~ msgstr "Гимп"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Invalid option \"%s\"\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Неисправна опција„%s“\n"
+msgstr "нејасно"
 
 #~ msgid ""
+#~ "Unable to open a test swap file.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Употреба: %s [опција ... ] [датотека ... ]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid " -h, --help        Output this help.\n"
-#~ msgstr " -h, --help        Прикажи овај помоћни текст.\n"
-
-#~ msgid " -v, --version      Output version information.\n"
-#~ msgstr " -v, --version      Прикажи информације о верзији.\n"
-
-#~ msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
-#~ msgstr " --verbose        Прикажи почетну поруку.\n"
-
-#~ msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
-#~ msgstr " -f, --no-fonts      Не учитавај фонтове.\n"
-
-#~ msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
-#~ msgstr " --display <екран>    Користи наведени X екран.\n"
-
-#~ msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
-#~ msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Користи другу gimprc датотеку.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ " --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
-#~ "              Debugging mode for fatal signals.\n"
+#~ "To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
+#~ "directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
 #~ msgstr ""
-#~ " --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
-#~ "              Режим откривања грешака за кобне сигнале.\n"
+#~ "Не могу да отворим пробну разменску датотеку.\n"
 #~ "\n"
+#~ "Да избегнете губитак података, проверите путању и овлашћења за "
+#~ "директоријум размене одређен у вашим поставкама (тренутно „%s“)."
 
-#~ msgid ""
-#~ " --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
-#~ "              Procedural Database compatibility mode.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ " --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
-#~ "              Сагласни режим за процедуралну базу.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ " --batch-interpreter <procedure>\n"
-#~ "              The procedure to process batch commands with.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ " --batch-interpreter <процедура>\n"
-#~ "              Процедура којом обрадити наредбе у пакетном "
-#~ "режиму.\n"
-
-#~ msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
-#~ msgstr " -b, --batch <наредбе>  Обради наредбе у пакетном режиму.\n"
-
-#~ msgid "Colormap Editor"
-#~ msgstr "Уређивач мапа боја"
-
-#~ msgid "QuickMask"
-#~ msgstr "БрзаМаска"
-
-#~ msgid "Edit channel attributes"
-#~ msgstr "Измени својства канала"
-
-#~ msgid "New channel..."
-#~ msgstr "Нови канал..."
-
-#~ msgid "Duplicate channel"
-#~ msgstr "Дуплирај канал"
-
-#~ msgid "Raise channel to top"
-#~ msgstr "Подигни канал на врх"
-
-#~ msgid "Lower channel"
-#~ msgstr "Спусти канал"
-
-#~ msgid "Add color from FG"
-#~ msgstr "Додај боју исцртавања"
-
-#~ msgid "Add color from BG"
-#~ msgstr "Додај боју са позадине"
-
-#~ msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
-#~ msgstr "Ротирај 90 степени _супротно смеру казаљке"
-
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "Понови"
-
-#~ msgid "_Clear Errors"
-#~ msgstr "_Очисти грешке"
-
-#~ msgid "Save _All Errors to File..."
-#~ msgstr "_Сачувај све грешке у датотеку..."
-
-#~ msgid "Re_vert..."
-#~ msgstr "По_врати..."
-
-#~ msgid "_BG Color"
-#~ msgstr "Боја _позадине"
-
-#~ msgid "Scaling..."
-#~ msgstr "Мењам величину..."
-
-#~ msgid "New layer..."
-#~ msgstr "Нови слој..."
-
-#~ msgid "Duplicate layer"
-#~ msgstr "Дуплирај слој"
-
-#~ msgid "Raise layer"
-#~ msgstr "Подигни слој"
-
-#~ msgid "Raise layer to top"
-#~ msgstr "Подигни слој на врх"
+#~ msgid "Configuration"
+#~ msgstr "Подешавање"
 
-#~ msgid "Lower layer"
-#~ msgstr "Спусти слој"
+#~ msgctxt "config-action"
+#~ msgid "Use _GEGL"
+#~ msgstr "Користи _Гегл"
 
-#~ msgid "Lower layer to bottom"
-#~ msgstr "Спусти слој на дно"
+#~ msgctxt "config-action"
+#~ msgid "If possible, use GEGL for image processing"
+#~ msgstr "Ако је могуће, користи Гегл за обраду слике"
 
-#~ msgid "Cr_op Layer"
-#~ msgstr "Исе_ци слој"
+#~ msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
+#~ msgstr "Изједначавање не ради на индексираним слојевима."
 
-#~ msgid "Keep Transparency"
-#~ msgstr "Задржи провидност"
+#~ msgid "Invert does not operate on indexed layers."
+#~ msgstr "Извртање боја не ради на индексираним слојевима."
 
-#~ msgid "Invalid width or height. Both must be positive."
-#~ msgstr "Неисправна ширина или висина. Обоје морају бити позитивни."
+#~ msgid "Crop Layer"
+#~ msgstr "Исеците слој"
 
-#~ msgid "New color from FG"
-#~ msgstr "Нова боја из боје исцртавања"
+#~ msgid "_Shrink from image border"
+#~ msgstr "_Скупи од границе слике"
 
-#~ msgid "New color from BG"
-#~ msgstr "Нова боја са позадине"
+#~ msgid "_Lock selection to image edges"
+#~ msgstr "_Закључај избор за ивице слике"
 
-#~ msgid "Ma_p"
-#~ msgstr "Ма_па"
-
-#~ msgid "Gla_ss Effects"
-#~ msgstr "_Стаклени ефекти"
-
-#~ msgid "_Light Effects"
-#~ msgstr "С_ветлосни ефекти"
-
-#~ msgid "To_ys"
-#~ msgstr "И_грачке"
-
-#~ msgid "Reset all Filters..."
-#~ msgstr "Врати опције _свих филтера..."
-
-#~ msgid "_Quick Mask Active"
-#~ msgstr "_Активна брза маска"
-
-#~ msgid "Select all"
-#~ msgstr "Изабери све"
-
-#~ msgid "Select none"
-#~ msgstr "Поништи избор"
-
-#~ msgid "Stroke selection..."
-#~ msgstr "Исцртај контуру избора..."
-
-#~ msgid "Stroke path..."
-#~ msgstr "Исцртај путању..."
-
-#~ msgid "Fit image to window"
-#~ msgstr "Уклопи слику према прозору"
-
-#~ msgid "Shrink wrap"
-#~ msgstr "Смањи кружно"
-
-#~ msgid "None (Fastest)"
-#~ msgstr "Ништа (најбрже)"
-
-#~ msgid "Cubic (Best)"
-#~ msgstr "Запремински (најбоље)"
-
-#~ msgid "Shadows"
-#~ msgstr "Сенке"
-
-#~ msgid "Midtones"
-#~ msgstr "Средњи тонови"
-
-#~ msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
-#~ msgstr ""
-#~ "очекиван одговор типа „да“ или „не“ zа логички израз %s, добијен „ %s“"
-
-#~ msgid "invalid value '%s' for token %s"
-#~ msgstr "неисправна вредност „%s“ за %s"
-
-#~ msgid "invalid value '%ld' for token %s"
-#~ msgstr "неиспрабна вредност „%ld“ за израз %s"
-
-#~ msgid "while parsing token '%s': %s"
-#~ msgstr "приликом обраде израза „%s“: %s"
-
-#~ msgid "Cannot expand ${%s}"
-#~ msgstr "Не могу да повећам ${%s}"
-
-#~ msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
-#~ msgstr "Нисам успео да направим привремену датотеку за „%s“: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
-#~ "The original file has not been touched."
-#~ msgstr ""
-#~ "Грешка при упису у привремену датотеку за „%s“: %s\n"
-#~ "Оригинална датотека није дирана."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
-#~ "No file has been created."
-#~ msgstr ""
-#~ "Грешка при упису у привремену датотеку за „%s“: %s\n"
-#~ "Датотека није направљена."
-
-#~ msgid "Parsing '%s'\n"
-#~ msgstr "Обрађујем „%s“\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When enabled, the GIMP will use a different info window per image view."
-#~ msgstr ""
-#~ "Када је укључено, ГИМП ће користити различити инфо прозор по погледу на "
-#~ "слику."
-
-#~ msgid ""
-#~ "On multiprocessor machines, if GIMP has been compiled with --enable-mp "
-#~ "this sets how many processors GIMP should use simultaneously."
-#~ msgstr ""
-#~ "На вишепроцесорским машинама, ако је ГИМП преведен са опциом --enable-mp "
-#~ "ово одређује колико процесора ће ГИМП истовремено користити."
-
-#~ msgid "Enable to display tooltips."
-#~ msgstr "Омогући приказ савета за алате."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is always a tradeoff between memory usage and speed. In most "
-#~ "cases, the GIMP opts for speed over memory. However, if memory is a big "
-#~ "issue, try to enable this setting."
-#~ msgstr ""
-#~ "Увек постоји „размена“ између заузетости меморије и брзине. У већини "
-#~ "случајева, ГИМП бира брзину насупрот меморији. Ипак, ако је количина "
-#~ "меморије велики проблем, покушајте да укључите ово подешавање."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog. Note that GIMP "
-#~ "can not create thumbnails if layer previews are disabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Поставља величину умањеног приказа који се приказује у прозорчету за "
-#~ "отварање. Знајте да Гимп не може да чува умањене приказе ако су прегледи "
-#~ "слојева искључени."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
-#~ "memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use "
-#~ "less swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. "
-#~ "Conversely, a smaller cache size causes the GIMP to use more swap space "
-#~ "and less memory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Остава за делиће осигурава да ГИМП не изгуби делић између меморије и "
-#~ "диска. Постављање више вредности значи да ће ГИМП користити мању "
-#~ "привремену датотеку, али ће више користити меморију. Обрнуто, мања "
-#~ "вредност значи да ће ГИМП више користити привремену датотеку а мање "
-#~ "меморију."
-
-#~ msgid "invalid UTF-8 string"
-#~ msgstr "неисправна UTF-8 реч"
-
-#~ msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
-#~ msgstr "Грешка при обради „%s“ у %d. реду: %s"
-
-#~ msgid "_White (full opacity)"
-#~ msgstr "_Бела (непровидна)"
-
-#~ msgid "_Black (full transparency)"
-#~ msgstr "_Црна (потпуно провидна)"
-
-#~ msgid "_Grayscale copy of layer"
-#~ msgstr "_Умножак слоја у сивим тоновима"
-
-#~ msgid "FG to transparent"
-#~ msgstr "Боја четке у провидност"
-
-#~ msgid "FG color fill"
-#~ msgstr "Попуњавање текућом бојом"
-
-#~ msgid "BG color fill"
-#~ msgstr "Попуњавање бојом позадине"
-
-#~ msgid "Pattern fill"
-#~ msgstr "Попуњавање мустром"
-
-#~ msgid "Gray"
-#~ msgstr "Сива"
-
-#~ msgid "Bi-linear"
-#~ msgstr "Билинеарно"
-
-#~ msgid "Radial"
-#~ msgstr "Кружно"
-
-#~ msgid "Conical (sym)"
-#~ msgstr "Конично (симетрично)"
-
-#~ msgid "Conical (asym)"
-#~ msgstr "Конично (асиметрично)"
-
-#~ msgid "Shaped (angular)"
-#~ msgstr "Обликовано (угаоно)"
-
-#~ msgid "Shaped (spherical)"
-#~ msgstr "Обликовано (сферично)"
-
-#~ msgid "Shaped (dimpled)"
-#~ msgstr "Обликовано (помоћу рупица)"
-
-#~ msgid "Spiral (cw)"
-#~ msgstr "Спирала (у смеру казаљке на сату)"
-
-#~ msgid "Spiral (ccw)"
-#~ msgstr "Спирала (обрнуто од казаљке на сату)"
-
-#~ msgid "Intersections (dots)"
-#~ msgstr "Пресеци (тачке)"
-
-#~ msgid "Intersections (crosshairs)"
-#~ msgstr "Пресеци (нишани)"
-
-#~ msgid "Dashed"
-#~ msgstr "Црткано"
-
-#~ msgid "Double dashed"
-#~ msgstr "Дво-црткано"
-
-#~ msgid "Solid"
-#~ msgstr "Чисто"
-
-#~ msgid "Stock ID"
-#~ msgstr "ИБ испоручене"
-
-# bug: Gtk+ slang
-#~ msgid "Inline pixbuf"
-#~ msgstr "Уграђена слика"
-
-#~ msgid "Image file"
-#~ msgstr "Датотека слике"
-
-#~ msgid "Sawtooth wave"
-#~ msgstr "Тестерасти талас"
-
-#~ msgid "Triangular wave"
-#~ msgstr "Троугласти талас"
-
-#~ msgid "Forward (traditional)"
-#~ msgstr "Унапред (традиционално)"
-
-#~ msgid "Backward (corrective)"
-#~ msgstr "Уназад (исправљајуће)"
-
-#~ msgid "Merge vectors"
-#~ msgstr "Споји векторе"
-
-#~ msgid "Drawable mod"
-#~ msgstr "Режим цртежа"
-
-#~ msgid "Set item linked"
-#~ msgstr "Постави везани предмет"
-
-#~ msgid "Set preserve trans"
-#~ msgstr "Постави очување провидности"
-
-#~ msgid "Text modified"
-#~ msgstr "Текст измењен"
-
-#~ msgid "New vectors"
-#~ msgstr "Нови вектори"
-
-#~ msgid "Delete vectors"
-#~ msgstr "Уклони векторе"
-
-#~ msgid "Vectors mod"
-#~ msgstr "Режим вектора"
-
-#~ msgid "Reposition vectors"
-#~ msgstr "Премести векторе"
-
-#~ msgid "FS to layer"
-#~ msgstr "FS на слој"
-
-#~ msgid "Fill with BG Color"
-#~ msgstr "Попуни бојом позадине"
-
-#~ msgid "Procedural Database"
-#~ msgstr "База процедура"
-
-#~ msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
-#~ msgstr "Корумпиран сегмент %d у датотеци са преливима „%s“."
-
-#~ msgid "Not enough visible layers for a merge. There must be at least two."
-#~ msgstr "Нема довољно видљивих слојева за спајање. Мора их бити најмање два."
-
-#~ msgid "Layer is already on top."
-#~ msgstr "Слој је већ на врху."
-
-#~ msgid "Layer is already on the bottom."
-#~ msgstr "Слој је већ на дну."
-
-#~ msgid "Layer '%s' has no alpha. Layer was placed above it."
-#~ msgstr "Слој „%s“ нема алфа канал. Слој је постављен изнад њега."
-
-# bug: plural-forms
-#~ msgid "1 Layer"
-#~ msgstr "1 слој"
-
-# bug: plural-forms
-#~ msgid "%d Layers"
-#~ msgstr "Слојева: %d"
+#~ msgctxt "view-action"
+#~ msgid "Use GEGL"
+#~ msgstr "Користи Гегл"
 
-#~ msgid "Cannot add layer mask to a layer with no alpha channel."
-#~ msgstr "Не могу да додам маску слоју који нема алфа канал."
+#~ msgctxt "view-action"
+#~ msgid "Use GEGL to create this window's projection"
+#~ msgstr "Користи Гегл за исцртавање унутар тренутног прозора"
 
-# bug: cannot first sentence be replaced with the one from next message?
 #~ msgid ""
-#~ "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header.\n"
-#~ "Does this file need converting from DOS?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Кобна грешка у датотеци палете „%s“: недостаје магично заглавље.\n"
-#~ "Треба ли ову датотеку превести са ДОС-а?"
-
-# bug: plural-forms
-#~ msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': Could not read %d bytes: %s"
+#~ "Unable to open swap file. GIMP has run out of memory and cannot use the "
+#~ "swap file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your "
+#~ "work using different filenames, restart GIMP and check the location of "
+#~ "the swap directory in your Preferences."
 #~ msgstr ""
-#~ "Кобна грешка при обради датотеке са мустром „%s“: не могу да учитам %d "
-#~ "бајтова: %s"
-
-#~ msgid "Contributions by"
-#~ msgstr "Допринели"
-
-#~ msgid "Converting to indexed..."
-#~ msgstr "Претварам слику у индексирану"
-
-#~ msgid "Static Gray"
-#~ msgstr "Статично сиво"
-
-#~ msgid "Grayscale"
-#~ msgstr "Сиви тонови"
-
-#~ msgid "Static Color"
-#~ msgstr "Статично у боји"
-
-#~ msgid "Pseudo Color"
-#~ msgstr "Pseudo Color"
-
-#~ msgid "True Color"
-#~ msgstr "True Color"
-
-#~ msgid "Direct Color"
-#~ msgstr "Direct Color"
-
-#~ msgid "Info Window"
-#~ msgstr "Прозор са информацијама"
-
-#~ msgid "Image Information"
-#~ msgstr "Информације о слици"
-
-#~ msgid "Scale ratio:"
-#~ msgstr "Размера:"
-
-#~ msgid "Display type:"
-#~ msgstr "Врста приказа:"
+#~ "Не могу да отворим датотеку за размену. Гимпу је понестало меморије а не "
+#~ "може да користи датотеку размене. Неки делови ваших слика могу бити "
+#~ "оштећени. Покушајте да сачувате ваш рад под другим називом, поново "
+#~ "покрените Гимп, и проверите путању директоријума за размену у вашим "
+#~ "поставкама."
 
-#~ msgid "Visual class:"
-#~ msgstr "Визуелна класа:"
+#~ msgid "Failed to resize swap file: %s"
+#~ msgstr "Нисам успео да променим величину датотеке за размену: %s"
 
-#~ msgid "Visual depth:"
-#~ msgstr "Визуелна дубина:"
+#~ msgctxt "convert-palette-type"
+#~ msgid "Generate optimum palette"
+#~ msgstr "Саставите најбољу палету"
 
-#~ msgid "RGB Color"
-#~ msgstr "РГБ Боје"
+#~ msgctxt "convert-palette-type"
+#~ msgid "Use web-optimized palette"
+#~ msgstr "Користите палету прилагођену за веб"
 
-#~ msgid "Indexed Color"
-#~ msgstr "Индексиране боје"
+#~ msgctxt "convert-palette-type"
+#~ msgid "Use black and white (1-bit) palette"
+#~ msgstr "Користите црно-белу (1-битну) палету"
 
-#~ msgid "Import Palette"
-#~ msgstr "Увези палету"
+#~ msgctxt "convert-palette-type"
+#~ msgid "Use custom palette"
+#~ msgstr "Користите произвољну палету"
 
-#~ msgid "Select custom canvas padding color"
-#~ msgstr "Изабер