[gnome-control-center] Updated Slovenian translationcommit 2d53a6899a9545c0b1911d6fd64b40ff0b67515e
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:  Sun Apr 5 20:00:36 2015 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 925 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 414 insertions(+), 511 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index ea90224..c654157 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -10,10 +10,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-07 19:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-08 21:11+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-control-";
+"center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-05 06:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-05 19:17+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:1
 #: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:1
@@ -108,7 +108,7 @@ msgid "You can add images to your %s folder and they will show up here"
 msgstr "Slike, dodane v mapo %s, bodo prikazane v tem pogledu"
 
 #: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:580
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:224 ../panels/color/cc-color-panel.c:961
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:224 ../panels/color/cc-color-panel.c:962
 #: ../panels/color/color.ui.h:29 ../panels/common/language-chooser.ui.h:3
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:1579
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2022
@@ -116,13 +116,10 @@ msgstr "Slike, dodane v mapo %s, bodo prikazane v tem pogledu"
 #: ../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:1
 #: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:245
 #: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:374
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1247
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1440
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:1
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1938
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1247 ../panels/network/net-device-wifi.c:1440
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:1 ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1938
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
-#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:568
-#: ../panels/region/format-chooser.ui.h:3
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:568 ../panels/region/format-chooser.ui.h:3
 #: ../panels/region/input-chooser.ui.h:2
 #: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:681
 #: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:491
@@ -196,15 +193,13 @@ msgstr "Vklopite in izklopite Bluetooth in povežite svoje naprave."
 #: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:361
 msgid "Place your calibration device over the square and press 'Start'"
 msgstr ""
-"Postavite napravo za umerjanje na označen kvadrat in pritisnite tipko za "
-"začetek."
+"Postavite napravo za umerjanje na označen kvadrat in pritisnite tipko za začetek."
 
 #. TRANSLATORS: Some calibration devices need the user to move a
 #. * dial or switch manually. We also show a picture showing them
 #. * what to do...
 #: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:367
-msgid ""
-"Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'"
+msgid "Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'"
 msgstr ""
 "Premaknite napravo za umerjanje na mesto za umerjanje in pritisnite tipko za "
 "nadaljevanje."
@@ -213,11 +208,9 @@ msgstr ""
 #. * dial or switch manually. We also show a picture showing them
 #. * what to do...
 #: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:373
-msgid ""
-"Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'"
+msgid "Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'"
 msgstr ""
-"Premaknite napravo za umerjanje na površino in pritisnite tipko za "
-"nadaljevanje."
+"Premaknite napravo za umerjanje na površino in pritisnite tipko za nadaljevanje."
 
 #. TRANSLATORS: on some hardware e.g. Lenovo W700 the sensor
 #. * is built into the palmrest and we need to fullscreen the
@@ -372,7 +365,7 @@ msgid "Screen"
 msgstr "Zaslon"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the upload of the profile failed
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:906
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:907
 #, c-format
 msgid "Failed to upload file: %s"
 msgstr "Pošiljanje datoteke je spodletelo: %s"
@@ -380,53 +373,53 @@ msgstr "Pošiljanje datoteke je spodletelo: %s"
 #. TRANSLATORS: these are instructions on how to recover
 #. * the ICC profile on the native operating system and are
 #. * only shown when the user uses a LiveCD to calibrate
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:920
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:921
 msgid "The profile has been uploaded to:"
 msgstr "Profil je posodobljen na:"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:922
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:923
 msgid "Write down this URL."
 msgstr "Zapišite si ta naslov URL."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:923
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:924
 msgid "Restart this computer and boot your normal operating system."
 msgstr "Ponovno zaženite računalnik v običajno okolje."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:924
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:925
 msgid "Type the URL into your browser to download and install the profile."
 msgstr "Vpišite naslov URL v brskalnik za prejem in namestitev profila."
 
 #. TRANSLATORS: this is the dialog to save the ICC profile
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:958
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:959
 msgid "Save Profile"
 msgstr "Shrani profil"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:962
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:963
 #: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:375
 msgid "_Save"
 msgstr "_Shrani"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1322
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1323
 msgid "Create a color profile for the selected device"
 msgstr "Ustvari barvni profil za izbrane naprave"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1337 ../panels/color/cc-color-panel.c:1361
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1338 ../panels/color/cc-color-panel.c:1362
 msgid ""
 "The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and "
 "correctly connected."
 msgstr ""
-"Merilne naprave ni mogoče zaznati. Preverite ali je priklopljena in povezana "
-"na ustrezen način."
+"Merilne naprave ni mogoče zaznati. Preverite ali je priklopljena in povezana na "
+"ustrezen način."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1371
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1372
 msgid "The measuring instrument does not support printer profiling."
 msgstr "Merilna naprava ne podpira profilliranja tiskalnika."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1382
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1383
 msgid "The device type is not currently supported."
 msgstr "Vrsta naprave trenutno ni podprta."
 
@@ -542,17 +535,14 @@ msgstr "Umerjanje zaslona"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:2
 msgid ""
-"Calibration will produce a profile that you can use to color manage your "
-"screen. The longer you spend on calibration, the better the quality of the "
-"color profile."
+"Calibration will produce a profile that you can use to color manage your screen. "
+"The longer you spend on calibration, the better the quality of the color profile."
 msgstr ""
-"Umerjanje bo proizvedlo profil, ki ga lahko uporabite za upravljanje barve "
-"zaslona. Dlje časa kot porabite za umerjanje, boljša bo kakovost barvnega "
-"profila."
+"Umerjanje bo proizvedlo profil, ki ga lahko uporabite za upravljanje barve zaslona. "
+"Dlje časa kot porabite za umerjanje, boljša bo kakovost barvnega profila."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:3
-msgid ""
-"You will not be able to use your computer while calibration takes place."
+msgid "You will not be able to use your computer while calibration takes place."
 msgstr "Med umerjanjem računalnika ne boste mogli uporabljati."
 
 #. This is the approximate time it takes to calibrate the display.
@@ -587,11 +577,11 @@ msgstr "Vrsta zaslona"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:13
 msgid ""
-"Select a display target white point. Most displays should be calibrated to a "
-"D65 illuminant."
+"Select a display target white point. Most displays should be calibrated to a D65 "
+"illuminant."
 msgstr ""
-"Izberite belo točko cilja zaslona. Večino zaslonov je treba umeriti na "
-"osvetlitev D65."
+"Izberite belo točko cilja zaslona. Večino zaslonov je treba umeriti na osvetlitev "
+"D65."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:14
 msgid "Profile Whitepoint"
@@ -599,19 +589,19 @@ msgstr "Bela točka profila"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:15
 msgid ""
-"Please set the display to a brightness that is typical for you. Color "
-"management will be most accurate at this brightness level."
+"Please set the display to a brightness that is typical for you. Color management "
+"will be most accurate at this brightness level."
 msgstr ""
-"Nastavite zaslon na svetlost, ki jo običajno uporabljate. Upravljanje barv "
-"bo najbolj natančno za to raven svetlosti."
+"Nastavite zaslon na svetlost, ki jo običajno uporabljate. Upravljanje barv bo "
+"najbolj natančno za to raven svetlosti."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:16
 msgid ""
-"Alternatively, you can use the brightness level used with one of the other "
-"profiles for this device."
+"Alternatively, you can use the brightness level used with one of the other profiles "
+"for this device."
 msgstr ""
-"Namesto tega lahko uporabite raven svetlosti, ki se uporablja z enim od "
-"drugih profilov za to napravo."
+"Namesto tega lahko uporabite raven svetlosti, ki se uporablja z enim od drugih "
+"profilov za to napravo."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:17
 msgid "Display Brightness"
@@ -619,11 +609,11 @@ msgstr "Svetlost zaslona"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:18
 msgid ""
-"You can use a color profile on different computers, or even create profiles "
-"for different lighting conditions."
+"You can use a color profile on different computers, or even create profiles for "
+"different lighting conditions."
 msgstr ""
-"Bravni profil lahko uporabite na različnih računalnikih ali pa celo "
-"ustvarite profile za ralične svetlobne razmere."
+"Bravni profil lahko uporabite na različnih računalnikih ali pa celo ustvarite "
+"profile za ralične svetlobne razmere."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:19
 msgid "Profile Name:"
@@ -655,16 +645,15 @@ msgstr "Zahteva internetno povezavo"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:26
 msgid ""
-"You may find these instructions on how to use the profile on <a href=\"linux"
-"\">GNU/Linux</a>, <a href=\"osx\">Apple OS X</a> and <a href=\"windows"
-"\">Microsoft Windows</a> systems useful."
+"You may find these instructions on how to use the profile on <a href=\"linux\">GNU/"
+"Linux</a>, <a href=\"osx\">Apple OS X</a> and <a href=\"windows\">Microsoft "
+"Windows</a> systems useful."
 msgstr ""
-"Morda bodo navodila o tem, kako uporabiti profil na sistemih <a href=\"linux"
-"\">GNU/Linux</a>, <a href=\"osx\">Apple OS X</a> in <a href=\"windows"
-"\">Microsoft Windows</a> uporabna."
+"Morda bodo navodila o tem, kako uporabiti profil na sistemih <a href=\"linux\">GNU/"
+"Linux</a>, <a href=\"osx\">Apple OS X</a> in <a href=\"windows\">Microsoft Windows</"
+"a> uporabna."
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:27
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:732
+#: ../panels/color/color.ui.h:27 ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:729
 msgid "Summary"
 msgstr "Povzetek"
 
@@ -672,28 +661,25 @@ msgstr "Povzetek"
 msgid "Import File…"
 msgstr "Uvozi datoteko ..."
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:30
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:3
+#: ../panels/color/color.ui.h:30 ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:3
 #: ../panels/network/connection-editor/net-connection-editor.c:512
-#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:3
-#: ../panels/region/input-chooser.ui.h:3
+#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:3 ../panels/region/input-chooser.ui.h:3
 #: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1477
 msgid "_Add"
 msgstr "_Dodaj"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:31
 msgid ""
-"Problems detected. The profile may not work correctly. <a href=\"\">Show "
-"details.</a>"
+"Problems detected. The profile may not work correctly. <a href=\"\">Show details.</"
+"a>"
 msgstr ""
-"Zaznane so bile težave. Profil morda ne bo deloval pravilno. <a href="
-"\"\">Pokaži podrobnosti.</a>"
+"Zaznane so bile težave. Profil morda ne bo deloval pravilno. <a href=\"\">Pokaži "
+"podrobnosti.</a>"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:32
 msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
 msgstr ""
-"Vsaka naprava zahteva posodobljen barvni profil za ustrezno barvno "
-"upravljanje."
+"Vsaka naprava zahteva posodobljen barvni profil za ustrezno barvno upravljanje."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:33
 msgid "Learn more"
@@ -719,8 +705,7 @@ msgstr "Omogoči"
 msgid "Add profile"
 msgstr "Dodaj profil"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:39
-#: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:12
+#: ../panels/color/color.ui.h:39 ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:12
 msgid "Calibrate…"
 msgstr "Umeri ..."
 
@@ -833,8 +818,7 @@ msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:2
-msgid ""
-"Calibrate the color of your devices, such as displays, cameras or printers"
+msgid "Calibrate the color of your devices, such as displays, cameras or printers"
 msgstr "Umerite barvo svojih naprav kot so zasloni, fotoaparati ali tiskalniki"
 
 #. Translators: those are keywords for the color control-center panel
@@ -847,8 +831,7 @@ msgid "Other…"
 msgstr "Drugo ..."
 
 #: ../panels/common/cc-language-chooser.c:123
-#: ../panels/region/cc-format-chooser.c:270
-#: ../panels/region/cc-input-chooser.c:167
+#: ../panels/region/cc-format-chooser.c:270 ../panels/region/cc-input-chooser.c:167
 msgid "More…"
 msgstr "Več ..."
 
@@ -860,8 +843,7 @@ msgstr "Ni najdenih jezikov"
 msgid "Language"
 msgstr "Jezik"
 
-#: ../panels/common/language-chooser.ui.h:2
-#: ../panels/region/format-chooser.ui.h:2
+#: ../panels/common/language-chooser.ui.h:2 ../panels/region/format-chooser.ui.h:2
 msgid "_Done"
 msgstr "_Končano"
 
@@ -1047,8 +1029,7 @@ msgstr "Spremenite sistemski čas in datum"
 
 #: ../panels/datetime/org.gnome.controlcenter.datetime.policy.in.h:2
 msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
-msgstr ""
-"Za spreminjanje nastavitev časa in datuma so zahtevana skrbniška dovoljenja."
+msgstr "Za spreminjanje nastavitev časa in datuma so zahtevana skrbniška dovoljenja."
 
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:564
 msgid "Lid Closed"
@@ -1059,20 +1040,17 @@ msgstr "Pokrov je zaprt"
 msgid "Mirrored"
 msgstr "Zrcalno"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:569
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2196
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:569 ../panels/display/cc-display-panel.c:2196
 msgid "Primary"
 msgstr "Osnovno"
 
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:571
 #: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:247
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1705 ../panels/power/cc-power-panel.c:1716
-#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:155
-#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:222
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1706 ../panels/power/cc-power-panel.c:1717
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:155 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:222
 #: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:257
 #: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:572
-#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:695
-#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:6
+#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:695 ../panels/universal-access/uap.ui.h:6
 msgid "Off"
 msgstr "Onemogočeno"
 
@@ -1225,8 +1203,7 @@ msgstr "Izberite program za video DVD-je"
 
 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1287
 msgid "Select an application to run when a music player is connected"
-msgstr ""
-"Izberite kateri program naj se zažene, ko je predvajalnik glasbe povezan"
+msgstr "Izberite kateri program naj se zažene, ko je predvajalnik glasbe povezan"
 
 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1288
 msgid "Select an application to run when a camera is connected"
@@ -1289,8 +1266,7 @@ msgstr "Video CD"
 msgid "Windows software"
 msgstr "Programska oprema za okolje Windows"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1435
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1947
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1435 ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1947
 msgid "Section"
 msgstr "Odsek"
 
@@ -1324,12 +1300,11 @@ msgstr "Pregled podrobnosti sistema"
 #. sure that you use the same "translation" for those keywords
 #: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid ""
-"device;system;information;memory;processor;version;default;application;"
-"preferred;cd;dvd;usb;audio;video;disc;removable;media;autorun;"
+"device;system;information;memory;processor;version;default;application;preferred;cd;"
+"dvd;usb;audio;video;disc;removable;media;autorun;"
 msgstr ""
-"naprava;sistem;podrobnosti;pomnilnik;procesor;različica;privzeto;program;"
-"povrnjeno:prednostno;cd;dvd;usb;zvok;slika;video;disk;odstrani;predstavnost;"
-"samodejni zagon;"
+"naprava;sistem;podrobnosti;pomnilnik;procesor;različica;privzeto;program;povrnjeno:"
+"prednostno;cd;dvd;usb;zvok;slika;video;disk;odstrani;predstavnost;samodejni zagon;"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:1
 msgid "Select how other media should be handled"
@@ -1498,7 +1473,7 @@ msgstr "Zaganjalniki"
 msgid "Launch help browser"
 msgstr "Zagon brskalnika pomoči"
 
-#: ../panels/keyboard/01-launchers.xml.in.h:3 ../shell/cc-window.c:1604
+#: ../panels/keyboard/01-launchers.xml.in.h:3 ../shell/cc-window.c:1605
 #: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavitve"
@@ -1720,8 +1695,7 @@ msgstr "_Hitrost:"
 msgid "Cursor blink speed"
 msgstr "Hitrost utripanja kazalke"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:19
-#: ../panels/region/region.ui.h:5
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:19 ../panels/region/region.ui.h:5
 msgid "Input Sources"
 msgstr "Vhodni viri"
 
@@ -1735,11 +1709,11 @@ msgstr "Odstrani tipkovno bližnjico"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:23
 msgid ""
-"To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press "
-"Backspace to clear."
+"To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press Backspace to "
+"clear."
 msgstr ""
-"Za urejanje bližnjice kliknite ustrezno vrstico in vnesite novo bližnjico "
-"ali pa izbrišite staro."
+"Za urejanje bližnjice kliknite ustrezno vrstico in vnesite novo bližnjico ali pa "
+"izbrišite staro."
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:24
 msgid "Shortcuts"
@@ -1757,14 +1731,13 @@ msgstr "<Neznano dejanje>"
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1358
 #, c-format
 msgid ""
-"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
-"using this key.\n"
+"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type using "
+"this key.\n"
 "Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time."
 msgstr ""
-"Bližnjice \"%s\" ni mogoče uporabiti, saj to pomeni, da ta tipka ne bo več "
-"na voljo pri pisanju.\n"
-"Poskusite uporabiti to tipko s hkrati pritisnjeno tipko Control, Alt ali "
-"Shift."
+"Bližnjice \"%s\" ni mogoče uporabiti, saj to pomeni, da ta tipka ne bo več na voljo "
+"pri pisanju.\n"
+"Poskusite uporabiti to tipko s hkrati pritisnjeno tipko Control, Alt ali Shift."
 
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1388
 #, c-format
@@ -1777,10 +1750,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1393
 #, c-format
-msgid ""
-"If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
-msgstr ""
-"V primeru, da določite bližnjico kot \"%s\", bo bližnjica \"%s\" onemogočena."
+msgid "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
+msgstr "V primeru, da določite bližnjico kot \"%s\", bo bližnjica \"%s\" onemogočena."
 
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1399
 msgid "_Reassign"
@@ -1789,20 +1760,20 @@ msgstr "_Določitev bližnjice"
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1440
 #, c-format
 msgid ""
-"The \"%s\" shortcut has an associated \"%s\" shortcut. Do you want to "
-"automatically set it to \"%s\"?"
+"The \"%s\" shortcut has an associated \"%s\" shortcut. Do you want to automatically "
+"set it to \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Bližnjica \"%s\" je povezana z bližnico \"%s\". Ali jo želite samodejno "
-"nastaviti na \"%s\"?"
+"Bližnjica \"%s\" je povezana z bližnico \"%s\". Ali jo želite samodejno nastaviti "
+"na \"%s\"?"
 
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1450
 #, c-format
 msgid ""
-"\"%s\" is currently associated with \"%s\", this shortcut will be disabled "
-"if you move forward."
+"\"%s\" is currently associated with \"%s\", this shortcut will be disabled if you "
+"move forward."
 msgstr ""
-"\"%s\" je trenutno povezano z \"%s\", povezava pa bo onemogočena, če se "
-"opravilo nadaljuje."
+"\"%s\" je trenutno povezano z \"%s\", povezava pa bo onemogočena, če se opravilo "
+"nadaljuje."
 
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1457
 msgid "_Assign"
@@ -1821,18 +1792,16 @@ msgid "Mouse & Touchpad"
 msgstr "Miška in sledilna ploščica"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
-msgid ""
-"Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or left-handed"
+msgid "Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or left-handed"
 msgstr ""
-"Spremenite občutljivost svoje miške ali drsne ploščice in izberite desno ali "
-"levo ročnost"
+"Spremenite občutljivost svoje miške ali drsne ploščice in izberite desno ali levo "
+"ročnost"
 
 #. Translators: those are keywords for the mouse and touchpad control-center panel
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;Scroll;"
 msgstr ""
-"Sledilna ploščica;Kazalnik;Klik;Udarjanje;Dvojni;Gumb;Sledilna kroglica;"
-"Drsnik;"
+"Sledilna ploščica;Kazalnik;Klik;Udarjanje;Dvojni;Gumb;Sledilna kroglica;Drsnik;"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
 msgid "General"
@@ -1915,8 +1884,7 @@ msgstr "Dvo-_prstno drsenje"
 msgid "_Natural scrolling"
 msgstr "_Naravno drsenje"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:130
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.ui.h:1
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-test.c:130 ../panels/mouse/gnome-mouse-test.ui.h:1
 msgid "Try clicking, double clicking, scrolling"
 msgstr "Poskusite klikniti, dvojno klikniti in drseti"
 
@@ -1954,7 +1922,7 @@ msgstr "Enojni klik, drugi gumb"
 msgid "Air_plane Mode"
 msgstr "_Letalski način"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:966
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:967
 msgid "Network proxy"
 msgstr "Omrežni posredniški strežnik"
 
@@ -1962,18 +1930,17 @@ msgstr "Omrežni posredniški strežnik"
 #. * window for vpn connections, it is also used to display
 #. * vpn connections in the device list.
 #.
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1145 ../panels/network/net-vpn.c:278
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1144 ../panels/network/net-vpn.c:278
 #: ../panels/network/net-vpn.c:431
 #, c-format
 msgid "%s VPN"
 msgstr "VPN %s"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1299
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1300
 msgid "Oops, something has gone wrong. Please contact your software vendor."
-msgstr ""
-"Opa, prišlo je do napake. Stopite v stik s ponudnikom programske opreme."
+msgstr "Opa, prišlo je do napake. Stopite v stik s ponudnikom programske opreme."
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1305
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1306
 msgid "NetworkManager needs to be running."
 msgstr "Program NetworkManager mora biti zagnan."
 
@@ -2019,15 +1986,13 @@ msgstr "samodejno"
 
 #. TRANSLATORS: this WEP WiFi security
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:52
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:218
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:382
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:218 ../panels/network/net-device-wifi.c:382
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
 #. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:56
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:222
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:387
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:222 ../panels/network/net-device-wifi.c:387
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:19
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
@@ -2045,8 +2010,7 @@ msgid "Enterprise"
 msgstr "Podjetniški"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:70
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:236
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:372
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:236 ../panels/network/net-device-wifi.c:372
 msgctxt "Wifi security"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
@@ -2079,8 +2043,7 @@ msgstr[3] "pred %i dnevi"
 
 #. Translators: network device speed
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:155
-#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:54
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:533
+#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:54 ../panels/network/net-device-wifi.c:533
 #, c-format
 msgid "%d Mb/s"
 msgstr "%d Mb/s"
@@ -2138,7 +2101,7 @@ msgstr "Omrežna maska"
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip4.c:465
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:205
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:473
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:3
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:2
 msgid "Gateway"
 msgstr "Prehod"
 
@@ -2181,8 +2144,7 @@ msgstr "Samodejno (DHCP)"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip4.c:619
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:621
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:26
-#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:182
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:26 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:182
 msgid "Manual"
 msgstr "Ročno"
 
@@ -2191,7 +2153,7 @@ msgstr "Ročno"
 msgid "Link-Local Only"
 msgstr "Poveži le krajevno"
 
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip4.c:953
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip4.c:967
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:48
 msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
@@ -2214,7 +2176,7 @@ msgstr "Samodejno"
 msgid "Automatic, DHCP only"
 msgstr "Samodejno, le DHCP"
 
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:919
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:937
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:49
 msgid "IPv6"
 msgstr "IPv6"
@@ -2266,31 +2228,28 @@ msgstr "Hitrost povezave"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/details-page.ui.h:4
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:157
-#: ../panels/network/network-simple.ui.h:3
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:7 ../panels/network/panel-common.c:693
+#: ../panels/network/network-simple.ui.h:3 ../panels/network/network-wifi.ui.h:7
+#: ../panels/network/panel-common.c:693
 msgid "IPv4 Address"
 msgstr "Naslov IPv4"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/details-page.ui.h:5
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:158
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:162
-#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:4
-#: ../panels/network/network-simple.ui.h:4
+#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:4 ../panels/network/network-simple.ui.h:4
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:8 ../panels/network/panel-common.c:694
 msgid "IPv6 Address"
 msgstr "Naslov IPv6"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/details-page.ui.h:6
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:165
-#: ../panels/network/network-simple.ui.h:2
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:9
+#: ../panels/network/network-simple.ui.h:2 ../panels/network/network-wifi.ui.h:9
 msgid "Hardware Address"
 msgstr "Strojni naslov"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/details-page.ui.h:7
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:169
-#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:5
-#: ../panels/network/network-simple.ui.h:5
+#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:5 ../panels/network/network-simple.ui.h:5
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:10
 msgid "Default Route"
 msgstr "Privzeta smer"
@@ -2299,8 +2258,7 @@ msgstr "Privzeta smer"
 #: ../panels/network/connection-editor/ip4-page.ui.h:3
 #: ../panels/network/connection-editor/ip6-page.ui.h:3
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:171
-#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:6
-#: ../panels/network/network-simple.ui.h:6
+#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:6 ../panels/network/network-simple.ui.h:6
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:11
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
@@ -2438,7 +2396,6 @@ msgid "New Profile"
 msgstr "Nov profil"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/net-connection-editor.c:577
-#: ../panels/network/network.ui.h:1 ../panels/network/network-vpn.ui.h:1
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
@@ -2476,25 +2433,22 @@ msgid "_Reset"
 msgstr "_Ponastavi"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/reset-page.ui.h:2
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1441
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:42
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1441 ../panels/network/network-wifi.ui.h:42
 msgid "_Forget"
 msgstr "_Izbriši"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/reset-page.ui.h:3
 msgid ""
-"Reset the settings for this network, including passwords, but remember it as "
-"a preferred network"
+"Reset the settings for this network, including passwords, but remember it as a "
+"preferred network"
 msgstr ""
-"Ponastavi vse nastavitve za to omrežje, vključno z gesli, vendar si ga "
-"zapomni kot prednostno omrežje"
+"Ponastavi vse nastavitve za to omrežje, vključno z gesli, vendar si ga zapomni kot "
+"prednostno omrežje"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/reset-page.ui.h:4
 msgid ""
-"Remove all details relating to this network and do not try to automatically "
-"connect"
-msgstr ""
-"Odstrani vse podrobnosti za to omrežje in se ne poskušaj samodejno povezati"
+"Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect"
+msgstr "Odstrani vse podrobnosti za to omrežje in se ne poskušaj samodejno povezati"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/security-page.ui.h:1
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:16
@@ -2508,13 +2462,12 @@ msgstr "Povezave VPN ni mogoče uvoziti "
 #: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:207
 #, c-format
 msgid ""
-"The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN "
-"connection information\n"
+"The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN connection "
+"information\n"
 "\n"
 "Error: %s."
 msgstr ""
-"Datoteke '%s' ni mogoče brati ali ne vsebuje prepoznanih podatkov o povezavi "
-"VPN\n"
+"Datoteke '%s' ni mogoče brati ali ne vsebuje prepoznanih podatkov o povezavi VPN\n"
 "\n"
 "Napaka:%s."
 
@@ -2542,8 +2495,7 @@ msgstr "_Zamenjaj"
 #, c-format
 msgid "Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving?"
 msgstr ""
-"Ali želite zamenjati povezavo %s z nastavitvami povezave VPN, ki jih "
-"shranjujete?"
+"Ali želite zamenjati povezavo %s z nastavitvami povezave VPN, ki jih shranjujete?"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:334
 msgid "Cannot export VPN connection"
@@ -2599,18 +2551,17 @@ msgstr "Nadzor nad načini povezovanja v internet"
 #. Translators: those are keywords for the network control-center panel
 #: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid ""
-"Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;"
-"vlan;bridge;bond;DNS;"
+"Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;vlan;"
+"bridge;bond;DNS;"
 msgstr ""
-"Omrežje;Brezžično;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;Posredniški;Širokopasovno;Modem;"
-"Bluetooth;vpn;vlan;most;vez;DNS;"
+"Omrežje;Brezžično;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;Posredniški;Širokopasovno;Modem;Bluetooth;"
+"vpn;vlan;most;vez;DNS;"
 
 #: ../panels/network/net-device-bond.c:77
 msgid "Bond slaves"
 msgstr "Podrejene vezi"
 
-#: ../panels/network/net-device-bond.c:102
-#: ../panels/network/net-device-bridge.c:102
+#: ../panels/network/net-device-bond.c:102 ../panels/network/net-device-bridge.c:102
 #: ../panels/network/net-device-team.c:102
 msgid "(none)"
 msgstr "(brez)"
@@ -2635,14 +2586,12 @@ msgid "yesterday"
 msgstr "včeraj"
 
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:160
-#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:3
-#: ../panels/network/panel-common.c:696 ../panels/network/panel-common.c:698
-#: ../panels/printers/printers.ui.h:13
+#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:3 ../panels/network/panel-common.c:696
+#: ../panels/network/panel-common.c:698 ../panels/printers/printers.ui.h:13
 msgid "IP Address"
 msgstr "IP naslov"
 
-#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:176
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:12
+#: ../panels/network/net-device-ethernet.c:176 ../panels/network/network-wifi.ui.h:12
 msgid "Last used"
 msgstr "Nazadnje uporabljeno"
 
@@ -2652,17 +2601,14 @@ msgstr "Nazadnje uporabljeno"
 #. * device list.
 #.
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:286
-#: ../panels/network/network-ethernet.ui.h:1
-#: ../panels/network/network-simple.ui.h:1
+#: ../panels/network/network-ethernet.ui.h:1 ../panels/network/network-simple.ui.h:1
 msgid "Wired"
 msgstr "Žično"
 
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:354
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1597
-#: ../panels/network/network-ethernet.ui.h:3
-#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:8
-#: ../panels/network/network-simple.ui.h:8
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:8
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1597 ../panels/network/network-ethernet.ui.h:3
+#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:8 ../panels/network/network-simple.ui.h:8
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:7
 msgid "Options…"
 msgstr "Možnosti ..."
 
@@ -2681,11 +2627,11 @@ msgstr "Podrejene skupine"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1154
 msgid ""
-"If you have a connection to the Internet other than wireless, you can set up "
-"a wireless hotspot to share the connection with others."
+"If you have a connection to the Internet other than wireless, you can set up a "
+"wireless hotspot to share the connection with others."
 msgstr ""
-"V kolikor imate povezavo v omrežje, ki ni brezžična, jo lahko delite kot "
-"vročo točko z drugimi uporabniki za dostop do interneta."
+"V kolikor imate povezavo v omrežje, ki ni brezžična, jo lahko delite kot vročo "
+"točko z drugimi uporabniki za dostop do interneta."
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1158
 #, c-format
@@ -2694,17 +2640,15 @@ msgstr "Preklop na brezžično vročo točko bo prekinilo povezavo z <b>%s</b>."
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1162
 msgid ""
-"It is not possible to access the Internet through your wireless while the "
-"hotspot is active."
+"It is not possible to access the Internet through your wireless while the hotspot "
+"is active."
 msgstr ""
-"Ni mogoč dostop do interneta preko brezžične povezave, kadar je vroča točka "
-"dejavna."
+"Ni mogoč dostop do interneta preko brezžične povezave, kadar je vroča točka dejavna."
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1245
 msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
 msgstr ""
-"Ali naj se zaustavi vroča vstopna točka in se prekine povezava vseh "
-"uporabnikov?"
+"Ali naj se zaustavi vroča vstopna točka in se prekine povezava vseh uporabnikov?"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1248
 msgid "_Stop Hotspot"
@@ -2720,20 +2664,19 @@ msgstr "Brezžična naprava ne podpira načina vročih točk"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1437
 msgid ""
-"Network details for the selected networks, including passwords and any "
-"custom configuration will be lost."
+"Network details for the selected networks, including passwords and any custom "
+"configuration will be lost."
 msgstr ""
-"Omrežne podrobnosti o izbranem omrežju z nastavitvami po meri in "
-"pripadajočimi gesli bodo izgubljene."
+"Omrežne podrobnosti o izbranem omrežju z nastavitvami po meri in pripadajočimi "
+"gesli bodo izgubljene."
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1750
 #: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:13
 msgid "History"
 msgstr "Zgodovina"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1754
-#: ../panels/region/input-options.ui.h:2 ../panels/wacom/button-mapping.ui.h:2
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:533
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1754 ../panels/region/input-options.ui.h:2
+#: ../panels/wacom/button-mapping.ui.h:2 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:533
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:5
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zapri"
@@ -2746,11 +2689,10 @@ msgstr "_Izbriši"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the use leaves the PAC textbox blank
 #: ../panels/network/net-proxy.c:67
-msgid ""
-"Web Proxy Autodiscovery is used when a Configuration URL is not provided."
+msgid "Web Proxy Autodiscovery is used when a Configuration URL is not provided."
 msgstr ""
-"Samodejno odkrivanje posredniškega strežnika je uporabljena, kadar "
-"nastavitveni naslov URL ni naveden."
+"Samodejno odkrivanje posredniškega strežnika je uporabljena, kadar nastavitveni "
+"naslov URL ni naveden."
 
 #. TRANSLATORS: WPAD is bad: if you enable it on an untrusted
 #. * network, then anyone else on that network can tell your
@@ -2776,17 +2718,17 @@ msgstr "IMEI"
 msgid "Provider"
 msgstr "Ponudnik"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1 ../panels/network/network.ui.h:2
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1
 msgctxt "proxy method"
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:2 ../panels/network/network.ui.h:3
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:2
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Manual"
 msgstr "Ročno"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:3 ../panels/network/network.ui.h:4
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:3
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Automatic"
 msgstr "Samodejno"
@@ -2839,32 +2781,32 @@ msgstr "Vrata posredniškega strežnika SOCKS"
 msgid "Turn device off"
 msgstr "Izklopi napravo"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:5
+#: ../panels/network/network.ui.h:1
 msgid "Add Device"
 msgstr "Dodaj napravo"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:6
+#: ../panels/network/network.ui.h:2
 msgid "Remove Device"
 msgstr "Odstrani napravo"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:2
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:1
 msgid "VPN Type"
 msgstr "Vrsto povezave VPN"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:4
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:3
 msgid "Group Name"
 msgstr "Ime skupine"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:5
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:4
 msgid "Group Password"
 msgstr "Geslo skupine"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:6
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:5
 #: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:4
 msgid "Username"
 msgstr "Uporabniško ime"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:7
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:6
 msgid "Turn VPN connection off"
 msgstr "Onemogoči povezavo VPN"
 
@@ -2939,16 +2881,16 @@ msgid ""
 "Reset the settings for this connection to their defaults, but remember as a "
 "preferred connection."
 msgstr ""
-"Ponastavi nastavitve za to povezavo na privzete vrednosti, vendar si jo "
-"zapomni kot prednostno povezavo."
+"Ponastavi nastavitve za to povezavo na privzete vrednosti, vendar si jo zapomni kot "
+"prednostno povezavo."
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:44
 msgid ""
-"Remove all details relating to this network and do not try to automatically "
-"connect to it."
+"Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect "
+"to it."
 msgstr ""
-"Odstrani vse podrobnosti, ki so povezane s tem omrežjem in se ne poskusi "
-"samodejno povezati z njim."
+"Odstrani vse podrobnosti, ki so povezane s tem omrežjem in se ne poskusi samodejno "
+"povezati z njim."
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:45
 msgid "reset"
@@ -3298,13 +3240,13 @@ msgstr "Potrdilo pooblastitelja potrdil ni izbrano"
 
 #: ../panels/network/wireless-security/eap-method.c:276
 msgid ""
-"Not using a Certificate Authority (CA) certificate can result in connections "
-"to insecure, rogue Wi-Fi networks. Would you like to choose a Certificate "
-"Authority certificate?"
+"Not using a Certificate Authority (CA) certificate can result in connections to "
+"insecure, rogue Wi-Fi networks. Would you like to choose a Certificate Authority "
+"certificate?"
 msgstr ""
 "Neuporaba potrdila pooblastitelja potrdil (CA) lahko vodi k povezovanju z "
-"nezavarovanimi brezžičnimi omrežji. Ali želite izbrati potrdilo "
-"pooblastitelja potrdil? "
+"nezavarovanimi brezžičnimi omrežji. Ali želite izbrati potrdilo pooblastitelja "
+"potrdil? "
 
 #: ../panels/network/wireless-security/eap-method.c:281
 msgid "Ignore"
@@ -3430,15 +3372,14 @@ msgstr "Nešifrirani zasebni ključi niso varni"
 
 #: ../panels/network/wireless-security/eap-method-tls.c:285
 msgid ""
-"The selected private key does not appear to be protected by a password. "
-"This could allow your security credentials to be compromised. Please select "
-"a password-protected private key.\n"
+"The selected private key does not appear to be protected by a password. This could "
+"allow your security credentials to be compromised. Please select a password-"
+"protected private key.\n"
 "\n"
 "(You can password-protect your private key with openssl)"
 msgstr ""
-"Videti je da izbrani zasebni ključi niso zaščiteni z geslom. To bi lahko "
-"dovolilo ogroženost vaših varnostnih podatkov. Izberite z geslom zaščiten "
-"zasebni ključ.\n"
+"Videti je da izbrani zasebni ključi niso zaščiteni z geslom. To bi lahko dovolilo "
+"ogroženost vaših varnostnih podatkov. Izberite z geslom zaščiten zasebni ključ.\n"
 "\n"
 "(Zasebne ključe lahko zaščitite z geslom z openssl)"
 
@@ -3553,9 +3494,8 @@ msgid "_Type"
 msgstr "_Vrsta"
 
 #: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:247
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1711 ../panels/power/cc-power-panel.c:1718
-#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:155
-#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:222
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1712 ../panels/power/cc-power-panel.c:1719
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:155 ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:222
 #: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:257
 #: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:572
 #: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:695
@@ -3628,24 +3568,24 @@ msgid "Other"
 msgstr "Drugi"
 
 #. translators: This is the title of the "Add Account" dialog.
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:283
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:290
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:2
 msgid "Add Account"
 msgstr "Dodaj račun"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:322
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:329
 msgid "Mail"
 msgstr "Pošta"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:328
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:335
 msgid "Contacts"
 msgstr "Stiki"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:334
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:341
 msgid "Chat"
 msgstr "Klepet"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:340
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:347
 msgid "Resources"
 msgstr "Viri"
 
@@ -3691,8 +3631,7 @@ msgstr "Spletni računi"
 
 #: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Connect to your online accounts and decide what to use them for"
-msgstr ""
-"Nadzirajte svoje spletne račune in se odločite za kaj jih boste uporabili"
+msgstr "Nadzirajte svoje spletne račune in se odločite za kaj jih boste uporabili"
 
 #. For ReadItLater and Pocket, see http://en.wikipedia.org/wiki/Pocket_(application)
 #: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:4
@@ -3700,8 +3639,8 @@ msgid ""
 "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;ownCloud;"
 "Kerberos;IMAP;SMTP;Pocket;ReadItLater;"
 msgstr ""
-"Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Splet;Klepet;Koledar;Elektronska pošta;Stiki;"
-"Računi;ownCloud;oblak;Kerberos;IMAP;SMTP;Pocket;ReadItLater;"
+"Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Splet;Klepet;Koledar;Elektronska pošta;Stiki;Računi;"
+"ownCloud;oblak;Kerberos;IMAP;SMTP;Pocket;ReadItLater;"
 
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:1
 msgid "No online accounts configured"
@@ -3720,8 +3659,8 @@ msgid ""
 "Adding an account allows your applications to access it for documents, mail, "
 "contacts, calendar, chat and more."
 msgstr ""
-"Z dodajanjem računa je omogočen dostop za dokumente, pošto, stike, koledar, "
-"klepet in drugo."
+"Z dodajanjem računa je omogočen dostop za dokumente, pošto, stike, koledar, klepet "
+"in drugo."
 
 #: ../panels/power/cc-power-panel.c:192
 msgid "Unknown time"
@@ -3858,7 +3797,7 @@ msgstr "Računalnik"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery, misc
 #: ../panels/power/cc-power-panel.c:503 ../panels/power/cc-power-panel.c:734
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2040
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2041
 msgid "Battery"
 msgstr "Baterija"
 
@@ -3906,73 +3845,72 @@ msgstr "Baterije"
 msgid "When _idle"
 msgstr "Ob _nedejavnosti"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1462
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1463
 msgid "Power Saving"
 msgstr "Varčevanje"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1490
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1491
 msgid "_Screen brightness"
 msgstr "_Svetlost zaslona"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1496
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1497
 msgid "_Keyboard brightness"
 msgstr "_Svetlost tipkovnice"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1506
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1507
 msgid "_Dim screen when inactive"
 msgstr "_Zamegli zaslon ob nedejavnosti"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1531
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1532
 msgid "_Blank screen"
 msgstr "_Prazen zaslon"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1568
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1569
 msgid "_Wi-Fi"
 msgstr "_Wi-Fi"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1573
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1574
 msgid "Wireless devices require extra power"
 msgstr "Brezžične naprave zahtevajo dodatno napajanje"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1598
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1599
 msgid "_Mobile broadband"
 msgstr "_Mobilni širokopasovni dostop"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1603
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1604
 msgid "Mobile broadband (3G, 4G, WiMax, etc.) devices require extra power"
 msgstr ""
-"Mobilne širokopasovne (3G, 4G, WiMax, ...) naprave zahtevajo dodatno "
-"napajanje"
+"Mobilne širokopasovne (3G, 4G, WiMax, ...) naprave zahtevajo dodatno napajanje"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1653
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1654
 msgid "_Bluetooth"
 msgstr "_Bluetooth"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1707
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1708
 msgid "When on battery power"
 msgstr "Med delovanjem na bateriji"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1709
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1710
 msgid "When plugged in"
 msgstr "Ob priklopu"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1839
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1840
 msgid "Suspend & Power Off"
 msgstr "Izklop in prehod v pripravljenost"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1872
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1873
 msgid "_Automatic suspend"
 msgstr "_Samodejno pošlji v pripravljenost"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1896
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1897
 msgid "When battery power is _critical"
 msgstr "Ko je polnost baterije _kritično nizka"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1951
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1952
 msgid "Power Off"
 msgstr "Izklop"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2087
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2088
 msgid "Devices"
 msgstr "Naprave"
 
@@ -3982,13 +3920,11 @@ msgstr "Napajanje"
 
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "View your battery status and change power saving settings"
-msgstr ""
-"Oglejte si stanje baterije in spremenite nastavitve varčevanje z energijo"
+msgstr "Oglejte si stanje baterije in spremenite nastavitve varčevanje z energijo"
 
 #. Translators: those are keywords for the power control-center panel
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid ""
-"Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;Brightness;Dim;Blank;Monitor;DPMS;Idle;"
+msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;Brightness;Dim;Blank;Monitor;DPMS;Idle;"
 msgstr ""
 "v delovanju;v pripravljenosti;hiberniranje;v mirovanju;baterija;zaslon;DPMS;"
 "nedejavnost;svetlost;"
@@ -4077,8 +4013,7 @@ msgstr "Časovni zamik"
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Overi"
 
-#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:5
-#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:14
+#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:5 ../panels/sharing/sharing.ui.h:14
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:6
 msgid "Password"
 msgstr "Geslo"
@@ -4244,11 +4179,9 @@ msgstr "Izbor datoteke PPD"
 
 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1944
 msgid ""
-"PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *."
-"PPD.GZ)"
+"PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)"
 msgstr ""
-"Datoteke opisa tiskalnika PostScript (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *."
-"PPD.GZ)"
+"Datoteke opisa tiskalnika PostScript (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)"
 
 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2251
 msgid "No suitable driver found"
@@ -4285,8 +4218,7 @@ msgstr "Tiskalniki"
 #: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Add printers, view printer jobs and decide how you want to print"
 msgstr ""
-"Dodajte tiskalnike, oglejte si posle tiskalnika in se odločite kako želite "
-"tiskati"
+"Dodajte tiskalnike, oglejte si posle tiskalnika in se odločite, kako želite tiskati"
 
 #. Translators: those are keywords for the printing control-center panel
 #: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:4
@@ -4298,8 +4230,7 @@ msgstr "Tiskalnik;Vrsta;Tiskanje;Papir;Črnilo;Toner;"
 msgid "Active Jobs"
 msgstr "Dejavni posli"
 
-#: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:3
-#: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:2
+#: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:3 ../panels/printers/options-dialog.ui.h:2
 msgid "Close"
 msgstr "Zapri"
 
@@ -4622,8 +4553,7 @@ msgstr "Gonilnik"
 #, c-format
 msgid "Enter your username and password to view printers available on %s."
 msgstr ""
-"Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za ogled tiskalnikov, ki so na voljo "
-"na %s."
+"Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za ogled tiskalnikov, ki so na voljo na %s."
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:1
 msgid "Add Printer"
@@ -4748,8 +4678,8 @@ msgid ""
 "Sending reports of technical problems helps us improve %s. Reports are sent "
 "anonymously and are scrubbed of personal data."
 msgstr ""
-"Pošiljanje poročil o tehničnih napakah omogoča izboljšave distribucije %s. "
-"Poročila so poslana brezimno in brez kakršnihkoli osebnih podatkov."
+"Pošiljanje poročil o tehničnih napakah omogoča izboljšave distribucije %s. Poročila "
+"so poslana brezimno in brez kakršnihkoli osebnih podatkov."
 
 #: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:743 ../panels/privacy/privacy.ui.h:41
 msgid "Privacy Policy"
@@ -4761,17 +4691,16 @@ msgstr "Zasebnost"
 
 #: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Protect your personal information and control what others might see"
-msgstr ""
-"Zaščitite svoje osebne podatke in nadzirajte kaj bodo morda videli drugi"
+msgstr "Zaščitite svoje osebne podatke in nadzirajte kaj bodo morda videli drugi"
 
 #. Translators: those are keywords for the privacy control-center panel
 #: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid ""
-"screen;lock;diagnostics;crash;private;recent;temporary;tmp;index;name;"
-"network;identity;"
+"screen;lock;diagnostics;crash;private;recent;temporary;tmp;index;name;network;"
+"identity;"
 msgstr ""
-"zaslon;zaklep;diagnostika;zasebnost;hrošči;sesutje;nedavno;začasno;tmp;index;"
-"ime;omrežje;istovetnost;"
+"zaslon;zaklep;diagnostika;zasebnost;hrošči;sesutje;nedavno;začasno;tmp;index;ime;"
+"omrežje;istovetnost;"
 
 #: ../panels/privacy/privacy.ui.h:1
 msgid "Screen Turns Off"
@@ -4823,11 +4752,11 @@ msgstr "Trajno"
 
 #: ../panels/privacy/privacy.ui.h:20
 msgid ""
-"Remembering your history makes things easier to find again. These items are "
-"never shared over the network."
+"Remembering your history makes things easier to find again. These items are never "
+"shared over the network."
 msgstr ""
-"Pomnjenje zgodovine olajša ponovno iskanje stvari. Ti predmeti niso nikoli "
-"dani v souporabo preko omrežja."
+"Pomnjenje zgodovine olajša ponovno iskanje stvari. Ti predmeti niso nikoli dani v "
+"souporabo preko omrežja."
 
 #: ../panels/privacy/privacy.ui.h:21
 msgid "_Recently Used"
@@ -4859,11 +4788,11 @@ msgstr "Pokaži _obvestila"
 
 #: ../panels/privacy/privacy.ui.h:30
 msgid ""
-"Automatically purge the Trash and temporary files to help keep your computer "
-"free of unnecessary sensitive information."
+"Automatically purge the Trash and temporary files to help keep your computer free "
+"of unnecessary sensitive information."
 msgstr ""
-"Samodejno počisti smeti in začasne datoteke, da na vašem računalniku ni "
-"nepotrebnih občutljivih podatkov."
+"Samodejno počisti smeti in začasne datoteke, da na vašem računalniku ni nepotrebnih "
+"občutljivih podatkov."
 
 #: ../panels/privacy/privacy.ui.h:31
 msgid "Automatically empty _Trash"
@@ -4879,15 +4808,14 @@ msgstr "Počisti _po"
 
 #: ../panels/privacy/privacy.ui.h:37
 msgid ""
-"Sending us information about which software you use helps us provide you "
-"with more accurate recommendations. It also helps us to improve our "
-"software.\n"
+"Sending us information about which software you use helps us provide you with more "
+"accurate recommendations. It also helps us to improve our software.\n"
 "\n"
-"All the information we collect is made anonymous, and we will never share "
-"your data with third parties."
+"All the information we collect is made anonymous, and we will never share your data "
+"with third parties."
 msgstr ""
-"Pošiljanje podatkov o rabi programske opreme, omogoča natančnejša "
-"priporočila in seveda izboljšanje delovanja.\n"
+"Pošiljanje podatkov o rabi programske opreme, omogoča natančnejša priporočila in "
+"seveda izboljšanje delovanja.\n"
 "\n"
 "Vsi zbrani podatki so anonimni in jih nikoli ne delimo z drugimi."
 
@@ -4925,26 +4853,26 @@ msgstr "Ni najdenih območij"
 msgid "No input sources found"
 msgstr "Ni najdenih vhodnih virov"
 
-#: ../panels/region/cc-input-chooser.c:1084
+#: ../panels/region/cc-input-chooser.c:1085
 msgctxt "Input Source"
 msgid "Other"
 msgstr "Drugo"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:243
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:247
 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1064
 msgid "Your session needs to be restarted for changes to take effect"
 msgstr "Za uveljavitev sprememb se je treba v sejo ponovno prijaviti"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:247
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:251
 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1068
 msgid "Restart Now"
 msgstr "Ponoven zagon"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:872
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:876
 msgid "No input source selected"
 msgstr "Vhodni vir ni izbran"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:1788
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:1796
 msgid "Login Screen"
 msgstr "Prijavni zaslon"
 
@@ -4981,8 +4909,7 @@ msgid "Region & Language"
 msgstr "Področje in jezik"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:2
-msgid ""
-"Select your display language, formats, keyboard layouts and input sources"
+msgid "Select your display language, formats, keyboard layouts and input sources"
 msgstr "Izberite jezik prikaza, oblike, razporeditve tipk in vnosne vire"
 
 #. Translators: those are keywords for the region control-center panel
@@ -5080,8 +5007,7 @@ msgstr "Pokaži vir vhoda razporeditve tipkovnice"
 
 #: ../panels/region/region.ui.h:13
 msgid "Login settings are used by all users when logging into the system"
-msgstr ""
-"Nastavitve prijave uporabljajo vsi uporabniki, ki so prijavljeni v sistem"
+msgstr "Nastavitve prijave uporabljajo vsi uporabniki, ki so prijavljeni v sistem"
 
 #: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:476
 msgctxt "Search Location"
@@ -5115,11 +5041,9 @@ msgid "Search"
 msgstr "Poišči"
 
 #: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:2
-msgid ""
-"Control which applications show search results in the Activities Overview"
+msgid "Control which applications show search results in the Activities Overview"
 msgstr ""
-"Nadzirajte, kateri programi v pregledu dejavnosti prikazujejo rezultate "
-"iskanja"
+"Nadzirajte, kateri programi v pregledu dejavnosti prikazujejo rezultate iskanja"
 
 #. Translators: those are keywords for the search control-center panel
 #: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:4
@@ -5147,8 +5071,7 @@ msgctxt "service is enabled"
 msgid "On"
 msgstr "Omogočeno"
 
-#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:274
-#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:301
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:274 ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:301
 msgctxt "service is disabled"
 msgid "Off"
 msgstr "Onemogočeno"
@@ -5185,8 +5108,8 @@ msgid ""
 "share;sharing;ssh;host;name;remote;desktop;bluetooth;obex;media;audio;video;"
 "pictures;photos;movies;server;renderer;"
 msgstr ""
-"souporaba;izmenjava;ssh;gostitelj;ime;oddaljeno;namizje;bluetooth;obex;"
-"predstavnost;zvok;audio;slika;video;fotografije;filmi;strežnik;izrisovanje;"
+"souporaba;izmenjava;ssh;gostitelj;ime;oddaljeno;namizje;bluetooth;obex;predstavnost;"
+"zvok;audio;slika;video;fotografije;filmi;strežnik;izrisovanje;"
 
 #: ../panels/sharing/org.gnome.controlcenter.remote-login-helper.policy.in.in.h:1
 msgid "Enable or disable remote login"
@@ -5214,11 +5137,10 @@ msgstr "Souporaba preko Bluetooth"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:2
 msgid ""
-"Bluetooth Sharing allows you to share files with other Bluetooth enabled "
-"devices"
+"Bluetooth Sharing allows you to share files with other Bluetooth enabled devices"
 msgstr ""
-"Souporaba Bluetooth vam omogoča souporabo datotek z drugimi napravami z "
-"omogočenim Bluetooth"
+"Souporaba Bluetooth vam omogoča souporabo datotek z drugimi napravami z omogočenim "
+"Bluetooth"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:3
 msgid "Only Receive From Trusted Devices"
@@ -5255,8 +5177,8 @@ msgstr "Nekatere storitve so onemogočene zaradi nedostopne povezave v omrežje.
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:12
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Personal File Sharing allows you to share your Public folder with others on "
-"your current network using: <a href=\"dav://%s\">dav://%s</a>"
+"Personal File Sharing allows you to share your Public folder with others on your "
+"current network using: <a href=\"dav://%s\">dav://%s</a>"
 msgstr ""
 "Osebna souporaba datotek vam omogoča souporabo vaše mape Javno z drugimi na "
 "trenutnem omrežju z uporabo: <a href=\"dav://%s\">dav://%s</a>"
@@ -5277,11 +5199,11 @@ msgstr ""
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:19
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Allow remote users to view or control your screen by connecting to: <a href="
-"\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
+"Allow remote users to view or control your screen by connecting to: <a href=\"vnc://"
+"%s\">vnc://%s</a>"
 msgstr ""
-"Oddaljenim uporabnikom dovoli ogled ali nadzor vašega zaslona s povezavo z: "
-"<a href=\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
+"Oddaljenim uporabnikom dovoli ogled ali nadzor vašega zaslona s povezavo z: <a href="
+"\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:20
 msgid "Allow Remote Control"
@@ -5308,11 +5230,10 @@ msgid "Require a password"
 msgstr "Zahtevano geslo"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:26
-msgid ""
-"Media sharing allows you to share music, photos and videos over the network."
+msgid "Media sharing allows you to share music, photos and videos over the network."
 msgstr ""
-"Souporaba predstavnih datotek omogoča souporabo glasbe, fotografij in videov "
-"preko omrežja."
+"Souporaba predstavnih datotek omogoča souporabo glasbe, fotografij in videov preko "
+"omrežja."
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:27
 msgid "Folders"
@@ -5324,15 +5245,13 @@ msgstr "Zvok"
 
 #: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Change sound levels, inputs, outputs, and alert sounds"
-msgstr ""
-"Spreminjanje zvokovnih naprav, glasnosti zvoka in povezljivost z dogodki"
+msgstr "Spreminjanje zvokovnih naprav, glasnosti zvoka in povezljivost z dogodki"
 
 #. Translators: those are keywords for the sound control-center panel
 #: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;Audio;"
 msgstr ""
-"Kartica;Mikrofon;Glasnost;Pojemanje;Uravnavanje;Bluetooth;Naglavne slušalke;"
-"Zvok;"
+"Kartica;Mikrofon;Glasnost;Pojemanje;Uravnavanje;Bluetooth;Naglavne slušalke;Zvok;"
 
 #. Translators: This is the name of an audio file that sounds like the bark of a dog.
 #. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
@@ -5410,8 +5329,8 @@ msgctxt "volume"
 msgid "Unamplified"
 msgstr "Neojačano"
 
-#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:166 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:260
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:526
+#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:166 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:249
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:515
 msgid "_Profile:"
 msgstr "_Profil:"
 
@@ -5441,53 +5360,53 @@ msgstr[3] "%u vhodi"
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Sistemski zvoki"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:262
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:251
 msgid "_Test Speakers"
 msgstr "Preizkus _zvočnikov"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:431
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:420
 msgid "Peak detect"
 msgstr "Zaznava vrhov"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1491
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:594
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1493
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:564
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1510
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1512
 msgid "Device"
 msgstr "Naprava"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1573
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1575
 #, c-format
 msgid "Speaker Testing for %s"
 msgstr "Preizkus zvočnikov za %s"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1629
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1631
 msgid "_Output volume:"
 msgstr "_Glasnost izhoda:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1643
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1645
 msgid "Output"
 msgstr "Izhod"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1648
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1650
 msgid "C_hoose a device for sound output:"
 msgstr "_Izbor naprave za izhod zvoka:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1670
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1672
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "Nastavitve izbrane naprave:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1681
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1683
 msgid "Input"
 msgstr "Vhod"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1688
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1690
 msgid "_Input volume:"
 msgstr "_Glasnost vhoda: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1709
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1711
 msgid "Input level:"
 msgstr "Raven vhoda:"
 
@@ -5523,15 +5442,15 @@ msgstr "Možnosti zvoka"
 msgid "Testing event sound"
 msgstr "Preizkus zvoka dogodkov"
 
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:584
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:554
 msgid "Default"
 msgstr "Privzeto"
 
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:585
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:555
 msgid "From theme"
 msgstr "Iz teme"
 
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:770
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:740
 msgid "C_hoose an alert sound:"
 msgstr "_Izbor zvoka opozorila:"
 
@@ -5539,8 +5458,7 @@ msgstr "_Izbor zvoka opozorila:"
 msgid "Stop"
 msgstr "Zaustavi"
 
-#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:219
-#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:331
+#: ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:219 ../panels/sound/gvc-speaker-test.c:331
 msgid "Test"
 msgstr "Preizkus"
 
@@ -5562,8 +5480,8 @@ msgid ""
 "Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen;Reader;text;font;size;"
 "AccessX;Sticky;Keys;Slow;Bounce;Mouse;"
 msgstr ""
-"Tipkovnica;miška;a11y;dostopnost;kontrast;približanje;zaslon;bralnik;"
-"besedilo;pisava;velikost;AccessX;lepljive;počasne;odskočne;tipke;"
+"Tipkovnica;miška;a11y;dostopnost;kontrast;približanje;zaslon;bralnik;besedilo;"
+"pisava;velikost;AccessX;lepljive;počasne;odskočne;tipke;"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:1
 msgid "_Always Show Universal Access Menu"
@@ -6030,11 +5948,11 @@ msgstr "_Overi"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:11
 msgid ""
-"Enterprise login allows an existing centrally managed user account to be "
-"used on this device."
+"Enterprise login allows an existing centrally managed user account to be used on "
+"this device."
 msgstr ""
-"Prijava v poslovno okolje omogoča uporabo obstoječega poslovno vodenega "
-"računa na tej napravi."
+"Prijava v poslovno okolje omogoča uporabo obstoječega poslovno vodenega računa na "
+"tej napravi."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:12
 msgid "_Domain"
@@ -6117,7 +6035,7 @@ msgid "Right little finger"
 msgstr "Desni mezinec"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:9
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:689
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:686
 msgid "Enable Fingerprint Login"
 msgstr "Omogoči prijavo s prstnimi odtisi"
 
@@ -6135,11 +6053,11 @@ msgstr "_Drugi prst:"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:13
 msgid ""
-"Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
-"using your fingerprint reader."
+"Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using "
+"your fingerprint reader."
 msgstr ""
-"Prstni odtis je uspešno shranjen. Sedaj se je mogoče prijaviti z uporabo "
-"bralnika prstnih odtisov."
+"Prstni odtis je uspešno shranjen. Sedaj se je mogoče prijaviti z uporabo bralnika "
+"prstnih odtisov."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Users"
@@ -6291,11 +6209,11 @@ msgstr "Poskusite se izogniti ponavljanju znakov."
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:111
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
-"Try to avoid repeating the same type of character: you need to mix up "
-"letters, numbers and punctuation."
+"Try to avoid repeating the same type of character: you need to mix up letters, "
+"numbers and punctuation."
 msgstr ""
-"Poskusite se izogniti ponavljanju znakov. Priporočljivo je uporabiti "
-"različne črke številke in posebne znake."
+"Poskusite se izogniti ponavljanju znakov. Priporočljivo je uporabiti različne črke "
+"številke in posebne znake."
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:113
 msgctxt "Password hint"
@@ -6311,42 +6229,35 @@ msgstr "Poskusite dodati več črk, številk in posebnih znakov."
 msgctxt "Password hint"
 msgid "Mix uppercase and lowercase and use a number or two."
 msgstr ""
-"Priporočeno je uporabiti male in velike črke, vmes pa dodati tudi kakšno "
-"številko."
+"Priporočeno je uporabiti male in velike črke, vmes pa dodati tudi kakšno številko."
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:119
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
-"Good password! Adding more letters, numbers and punctuation will make it "
-"stronger."
+"Good password! Adding more letters, numbers and punctuation will make it stronger."
 msgstr "Dobro geslo! Več je črk, številk in drugih znakov, močnejše je geslo."
 
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:141
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:171
+#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:141 ../panels/user-accounts/pw-utils.c:171
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strength: Weak"
 msgstr "Neuporabno"
 
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:145
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:172
+#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:145 ../panels/user-accounts/pw-utils.c:172
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strength: Low"
 msgstr "Šibko"
 
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:148
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:173
+#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:148 ../panels/user-accounts/pw-utils.c:173
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strength: Medium"
 msgstr "Zadovoljivo"
 
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:151
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:174
+#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:151 ../panels/user-accounts/pw-utils.c:174
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strength: Good"
 msgstr "Dobro"
 
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:154
-#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:175
+#: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:154 ../panels/user-accounts/pw-utils.c:175
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strength: High"
 msgstr "Odlično"
@@ -6451,8 +6362,7 @@ msgid "Unable find the domain. Maybe you misspelled it?"
 msgstr "Domene ni mogoče najti. Morda je napačno zapisana."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:138
-msgid ""
-"You are not allowed to access the device. Contact your system administrator."
+msgid "You are not allowed to access the device. Contact your system administrator."
 msgstr "Ni ustreznih dovoljenj za uporabo naprave. Stopite v stik s skrbnikom."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:140
@@ -6477,21 +6387,19 @@ msgstr "_Izbriši prstne odtise"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:273
 msgid ""
-"Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is "
-"disabled?"
+"Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled?"
 msgstr ""
-"Ali želite izbrisati obstoječe prstne odtise in onemogočiti tak način "
-"prijave?"
+"Ali želite izbrisati obstoječe prstne odtise in onemogočiti tak način prijave?"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:446
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:443
 msgid "Done!"
 msgstr "Končano!"
 
 #. translators:
 #. * The variable is the name of the device, for example:
 #. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:507
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:549
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:504
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:546
 #, c-format
 msgid "Could not access '%s' device"
 msgstr "Ni mogoč dostop do naprave '%s'"
@@ -6499,16 +6407,16 @@ msgstr "Ni mogoč dostop do naprave '%s'"
 #. translators:
 #. * The variable is the name of the device, for example:
 #. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:590
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:587
 #, c-format
 msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
 msgstr "Ni mogoče začeti z branjem prstnih odtisov na napravi '%s'"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:640
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:637
 msgid "Could not access any fingerprint readers"
 msgstr "Ni mogoč dostop do bralnikov prstnih odtisov"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:641
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:638
 msgid "Please contact your system administrator for help."
 msgstr "Za pomoč se obrnite na skrbnika."
 
@@ -6517,20 +6425,20 @@ msgstr "Za pomoč se obrnite na skrbnika."
 #. * "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the
 #. * 'Digital Persona U.are.U 4000/4000B' device."
 #.
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:723
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:720
 #, c-format
 msgid ""
-"To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
-"using the '%s' device."
+"To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the "
+"'%s' device."
 msgstr ""
-"Za prijavo s prstnim odtisom, je treba najprej shraniti vaš prstni odtis z "
-"uporabo naprave '%s'."
+"Za prijavo s prstnim odtisom, je treba najprej shraniti vaš prstni odtis z uporabo "
+"naprave '%s'."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:730
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:727
 msgid "Selecting finger"
 msgstr "Izbor prsta"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:731
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:728
 msgid "Enrolling fingerprints"
 msgstr "Vpisovanje prstnih odtisov"
 
@@ -6678,11 +6586,10 @@ msgstr "%s je še vedno prijavljen"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:688
 msgid ""
-"Deleting a user while they are logged in can leave the system in an "
-"inconsistent state."
+"Deleting a user while they are logged in can leave the system in an inconsistent "
+"state."
 msgstr ""
-"Izbris uporabnika, ki je trenutno prijavljen, lahko vpliva na delovanje "
-"sistema."
+"Izbris uporabnika, ki je trenutno prijavljen, lahko vpliva na delovanje sistema."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:697
 #, c-format
@@ -6691,11 +6598,11 @@ msgstr "Ali želite obdržati datoteke uporabnika %s?"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:701
 msgid ""
-"It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files "
-"around when deleting a user account."
+"It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files around "
+"when deleting a user account."
 msgstr ""
-"Mogoče je ohraniti domačo mapo, vrstilno mapo pošte in začasne datoteke tudi "
-"med brisanjem uporabniškega računa."
+"Mogoče je ohraniti domačo mapo, vrstilno mapo pošte in začasne datoteke tudi med "
+"brisanjem uporabniškega računa."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:704
 msgid "_Delete Files"
@@ -6708,8 +6615,7 @@ msgstr "_Ohrani datoteke"
 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:719
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to revoke remotely managed %s's account?"
-msgstr ""
-"Ali ste prepričani, da želite preklicati oddaljeno voden račun uporabnika %s?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite preklicati oddaljeno voden račun uporabnika %s?"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:723
 msgid "_Delete"
@@ -6796,16 +6702,15 @@ msgstr "Uporabniškega imena ni mogoče začeti z vezajem '-'."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-utils.c:573
 msgid ""
-"The username should only consist of lower and upper case letters from a-z, "
-"digits and any of characters '.', '-' and '_'."
+"The username should only consist of lower and upper case letters from a-z, digits "
+"and any of characters '.', '-' and '_'."
 msgstr ""
-"Uporabniško ime je lahko sestavljeno iz malih in velikih črk angleške "
-"abecede, številk in posebnih znakov '.', '-' in '_'."
+"Uporabniško ime je lahko sestavljeno iz malih in velikih črk angleške abecede, "
+"številk in posebnih znakov '.', '-' in '_'."
 
 #: ../panels/user-accounts/um-utils.c:577
 msgid "This will be used to name your home folder and can't be changed."
-msgstr ""
-"Tako bo poimenovana vaša osebna mapa. Možnosti kasneje ni mogoče spreminjati."
+msgstr "Tako bo poimenovana vaša osebna mapa. Možnosti kasneje ni mogoče spreminjati."
 
 #. Translators: This is a date format string in the style of "Feb 24".
 #: ../panels/user-accounts/um-utils.c:823
@@ -6831,13 +6736,12 @@ msgid ""
 "shortcut button and hold down the new keys or press Backspace to clear."
 msgstr ""
 "Za urejanje bližnjice je treba izbrati možnost \"Pošlji kodo tipke\", nato "
-"pritisniti gumb bližnjice tipkovnice in zadržati ustrezne želene tipke za "
-"vnos nove. S povratno tipko se izbriše trenutna nastavitev."
+"pritisniti gumb bližnjice tipkovnice in zadržati ustrezne želene tipke za vnos "
+"nove. S povratno tipko se izbriše trenutna nastavitev."
 
 #: ../panels/wacom/calibrator/calibrator-gui.c:83
 msgid ""
-"Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the "
-"tablet."
+"Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the tablet."
 msgstr "Z udarjanjem na ciljna mest se umeri zaslon zaslona na dotik."
 
 #: ../panels/wacom/calibrator/calibrator-gui.c:87
@@ -6897,7 +6801,7 @@ msgstr "%d od %d"
 msgid "Display Mapping"
 msgstr "Preslikava prikaza"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:372
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:377
 msgid "Button"
 msgstr "Gumb"
 
@@ -6909,8 +6813,7 @@ msgstr "Tablica Wacom"
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets"
 msgstr ""
-"Nastavitev preslikave gumbov in prilagoditev občutljivosti paličice grafične "
-"tablice"
+"Nastavitev preslikave gumbov in prilagoditev občutljivosti paličice grafične tablice"
 
 #. Translators: those are keywords for the wacom tablet control-center panel
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:4
@@ -6970,86 +6873,86 @@ msgid "Left-Handed Orientation"
 msgstr "Levoročna usmerjenost"
 
 #. If no mode is available, we use "left-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1024
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1028
 msgid "Left Ring"
 msgstr "Levi drsni obroč"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1035
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1039
 #, c-format
 msgid "Left Ring Mode #%d"
 msgstr "Levi način drsnega obroča #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1055
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1059
 msgid "Right Ring"
 msgstr "Desni drsni obroč"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1066
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1070
 #, c-format
 msgid "Right Ring Mode #%d"
 msgstr "Desni način drsnega obroča #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "left-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1108
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1112
 msgid "Left Touchstrip"
 msgstr "Levi način drsne ploščice"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1119
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1123
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "Levi način drsne ploščice #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1139
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1143
 msgid "Right Touchstrip"
 msgstr "Desni način drsne ploščice"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1150
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1154
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "Desni način drsne ploščice #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1176
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1180
 #, c-format
 msgid "Left Touchring Mode Switch"
 msgstr "Levi gumb preklopa drsnega obroča"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1178
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1182
 #, c-format
 msgid "Right Touchring Mode Switch"
 msgstr "Desni gumb preklopa drsnega obroča"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1181
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1185
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "Levi gumb preklopa drsne ploščice"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1183
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1187
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "Desni gumb preklopa drsne ploščice"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1188
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1192
 #, c-format
 msgid "Mode Switch #%d"
 msgstr "Gumb preklopa #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1296
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1300
 #, c-format
 msgid "Left Button #%d"
 msgstr "Levi gumb #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1299
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1303
 #, c-format
 msgid "Right Button #%d"
 msgstr "Desni gumb #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1302
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1306
 #, c-format
 msgid "Top Button #%d"
 msgstr "Zgornji gumb #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1305
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1309
 #, c-format
 msgid "Bottom Button #%d"
 msgstr "Spodnji gumb #%d"
@@ -7126,6 +7029,22 @@ msgstr "Spodnji gumb"
 msgid "Tip Pressure Feel"
 msgstr "Občutek pritiska konice"
 
+#: ../shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in.h:1
+msgid "GNOME Control Center"
+msgstr "Nadzorno središče GNOME"
+
+#: ../shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in.h:2
+msgid "Utilities to configure the GNOME desktop"
+msgstr "Orodje za nastavljanje namizja GNOME"
+
+#: ../shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"The control center is GNOME's main interface for configuration of various aspects "
+"of your desktop."
+msgstr ""
+"Nadzorno središče je osnovni vmesnik za spreminjanje različnih nastavitev namizja "
+"GNOME."
+
 #: ../shell/cc-application.c:69
 msgid "Enable verbose mode"
 msgstr "Omogoči podrobni način"
@@ -7180,22 +7099,22 @@ msgstr "Pomoč"
 msgid "Quit"
 msgstr "Končaj"
 
-#: ../shell/cc-window.c:61 ../shell/cc-window.c:1493
+#: ../shell/cc-window.c:61 ../shell/cc-window.c:1494
 msgid "All Settings"
 msgstr "Vse nastavitve"
 
 #. Add categories
-#: ../shell/cc-window.c:879
+#: ../shell/cc-window.c:880
 msgctxt "category"
 msgid "Personal"
 msgstr "Osebno"
 
-#: ../shell/cc-window.c:880
+#: ../shell/cc-window.c:881
 msgctxt "category"
 msgid "Hardware"
 msgstr "Strojna oprema"
 
-#: ../shell/cc-window.c:881
+#: ../shell/cc-window.c:882
 msgctxt "category"
 msgid "System"
 msgstr "Sistem"
@@ -7243,8 +7162,7 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "Izklopi brezžične naprave"
 
 #~ msgid "Enter address of a printer or a text to filter results"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vpišite naslov tiskalnika ali pa besedilo za filtriranje zadetkov iskanja"
+#~ msgstr "Vpišite naslov tiskalnika ali pa besedilo za filtriranje zadetkov iskanja"
 
 #~ msgid "Sorry"
 #~ msgstr "Oprostite"
@@ -7321,12 +7239,10 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgid "Remove '%s' from the list of devices?"
 #~ msgstr "Ali naj se naprava '%s' odstrani s seznama?"
 
-#~ msgid ""
-#~ "If you remove the device, you will have to set it up again before next "
-#~ "use."
+#~ msgid "If you remove the device, you will have to set it up again before next use."
 #~ msgstr ""
-#~ "V primeru, da napravo odstranite, jo bo treba pred naslednjo uporabo, "
-#~ "ponovno nastaviti."
+#~ "V primeru, da napravo odstranite, jo bo treba pred naslednjo uporabo, ponovno "
+#~ "nastaviti."
 
 #~ msgid "Share Public Folder"
 #~ msgstr "Souporaba mape"
@@ -7344,11 +7260,10 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "Model:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above "
-#~ "fields."
+#~ "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
 #~ msgstr ""
-#~ "Slikovne datoteke je mogoče povleči v to okno za samodejno dopolnjevanje "
-#~ "vnosnih polj."
+#~ "Slikovne datoteke je mogoče povleči v to okno za samodejno dopolnjevanje vnosnih "
+#~ "polj."
 
 #~ msgid "Show your primary display on this screen also"
 #~ msgstr "Osnovni zaslon prikaži tudi na tem zaslonu"
@@ -7384,8 +7299,7 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgid "Changing photo for:"
 #~ msgstr "Spremeni sliko za:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Choose a picture that will be shown at the login screen for this account."
+#~ msgid "Choose a picture that will be shown at the login screen for this account."
 #~ msgstr "Izbor slike, ki bo prikazana na prijavnem zaslonu tega računa."
 
 #~ msgid "Gallery"
@@ -7455,11 +7369,10 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "Vlecite za spremembo glavnega zaslona."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
-#~ "placement."
+#~ "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its placement."
 #~ msgstr ""
-#~ "Z izborom zaslona je mogoče spreminjati lastnosti, s klikom in potegom pa "
-#~ "njihov položaj."
+#~ "Z izborom zaslona je mogoče spreminjati lastnosti, s klikom in potegom pa njihov "
+#~ "položaj."
 
 #~ msgid "%a %R"
 #~ msgstr "%a %R"
@@ -7828,8 +7741,7 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "Brez"
 
 #~ msgid "Expired credentials. Please log in again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poverilo je pretečeno. Za nadaljevanje se je treba znova prijaviti. "
+#~ msgstr "Poverilo je pretečeno. Za nadaljevanje se je treba znova prijaviti. "
 
 #~ msgid "_Log In"
 #~ msgstr "_Prijava"
@@ -7923,16 +7835,15 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "Izbor vhodnega vira"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-"
-#~ "wide Region and Language settings."
+#~ "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide "
+#~ "Region and Language settings."
 #~ msgstr ""
 #~ "Prijavni zaslon, sistemski računi in novi uporabniški računi uporabljajo "
 #~ "sistemske nastavitve področij in jezika."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-"
-#~ "wide Region and Language settings. You may change the system settings to "
-#~ "match yours."
+#~ "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide "
+#~ "Region and Language settings. You may change the system settings to match yours."
 #~ msgstr ""
 #~ "Prijavni zaslon, sistemski računi in novi uporabniški računi uporabljajo "
 #~ "sistemske nastavitve področij in jezika. Te je mogoče kasneje prilagoditi "
@@ -8002,11 +7913,11 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "_Namig"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This hint may be displayed at the login screen. It will be visible to "
-#~ "all users of this system. Do <b>not</b> include the password here."
+#~ "This hint may be displayed at the login screen. It will be visible to all users "
+#~ "of this system. Do <b>not</b> include the password here."
 #~ msgstr ""
-#~ "Namig se izpiše na prijavnem zaslonu. Viden bo vsem uporabnikom sistema, "
-#~ "zato <b>ni</b> varno vpisati gesla ali drugih zasebnih podatkov"
+#~ "Namig se izpiše na prijavnem zaslonu. Viden bo vsem uporabnikom sistema, zato "
+#~ "<b>ni</b> varno vpisati gesla ali drugih zasebnih podatkov"
 
 #~ msgid "Fair"
 #~ msgstr "Zadovoljivo"
@@ -8014,9 +7925,6 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgid "Set your Wacom tablet preferences"
 #~ msgstr "Nastavitve možnosti tablice Wacom"
 
-#~ msgid "Control Center"
-#~ msgstr "Nadzorno središče"
-
 #~ msgid "Out of range"
 #~ msgstr "Izven dosega"
 
@@ -8087,11 +7995,9 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "Naprava uporablja proizvodno umerjene podatke."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This device does not have a profile suitable for whole-screen color "
-#~ "correction."
+#~ "This device does not have a profile suitable for whole-screen color correction."
 #~ msgstr ""
-#~ "Naprava nima določenega ustreznega profila za uravnavanje barv celega "
-#~ "zaslona."
+#~ "Naprava nima določenega ustreznega profila za uravnavanje barv celega zaslona."
 
 #~ msgid "Not specified"
 #~ msgstr "Ni določeno"
@@ -8139,11 +8045,11 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "Ob naslednji prijavi bo uporabljena običajna izkušnja."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The next login will use the fallback mode intended for unsupported "
-#~ "graphics hardware."
+#~ "The next login will use the fallback mode intended for unsupported graphics "
+#~ "hardware."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ob naslednji prijavi bo uporabljen zasilni način, ki je namenjen za "
-#~ "nepodprto grafično strojno opremo "
+#~ "Ob naslednji prijavi bo uporabljen zasilni način, ki je namenjen za nepodprto "
+#~ "grafično strojno opremo "
 
 #~ msgctxt "Experience"
 #~ msgid "Fallback"
@@ -8202,8 +8108,7 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgstr "Polnjenje - polna napolnjenost"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Tip: <a href=\"screen\">screen brightness</a> affects how much power is "
-#~ "used"
+#~ "Tip: <a href=\"screen\">screen brightness</a> affects how much power is used"
 #~ msgstr "Opomba: <a href=\"screen\">svetlost zaslona</a> vpliva na porabo"
 
 #~ msgid "Don't suspend"
@@ -8219,10 +8124,8 @@ msgstr "Možnosti;Nastavitve;"
 #~ msgid "Copy Settings..."
 #~ msgstr "Nastavitve kopiranja ..."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Izbor jezika namizja (sprememba bo uporabljena ob naslednji prijavi)"
+#~ msgid "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
+#~ msgstr "Izbor jezika namizja (sprememba bo uporabljena ob naslednji prijavi)"
 
 #~ msgid "Install languages..."
 #~ msgstr "Namesti jezike ..."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]