[gnome-robots] Updated Latvian translationcommit 1aad34d0a28a30cab3f0baddba446d330b46a179
Author: Rūdolfs Mazurs <rudolfsm src gnome org>
Date:  Fri Apr 3 21:01:55 2015 +0300

  Updated Latvian translation

 po/lv.po | 5177 ++------------------------------------------------------------
 1 files changed, 152 insertions(+), 5025 deletions(-)
---
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index 849d0db..2ee763a 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -5,14 +5,14 @@
 # Peteris Krisjanis <peteris krisjanis os lv>, 2002.
 # Raivis Dejus <orvils gmail com>, 2006, 2007.
 # Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2010, 2011.
-# Rūdofls Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2011, 2012, 2013, 2014.
+# Rūdofls Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "robots&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-01-17 14:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-07 22:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-03 07:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-03 21:01+0300\n"
 "Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
 "Language-Team: Latvian <lata-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: lv\n"
@@ -25,25 +25,39 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Latvian\n"
 "X-Poedit-Country: LATVIA\n"
 
-#: ../data/gnobots2.desktop.in.h:1 ../src/gnobots.c:206 ../src/gnobots.c:219
-#: ../src/menu.c:262
-msgid "Robots"
-msgstr "Roboti"
+#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/game.c:151 ../src/gnome-robots.c:231
+msgid "_New Game"
+msgstr "Jau_na spēle"
 
-#: ../data/gnobots2.desktop.in.h:2
-msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
-msgstr "Izvairies no robotiem un lieciet viņiem saskrieties vienam ar otru"
+#: ../data/app-menu.ui.h:2
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Iestatījumi"
 
-#: ../data/gnobots2.desktop.in.h:3
-msgid "game;arcade;teleport;"
-msgstr "spēle;arkāde;teleportācija;"
+#: ../data/app-menu.ui.h:3
+msgid "_Scores"
+msgstr "Re_zultāti"
+
+#: ../data/app-menu.ui.h:4
+msgid "_Help"
+msgstr "_Palīdzība"
+
+#: ../data/app-menu.ui.h:5
+msgid "_About"
+msgstr "P_ar"
+
+#: ../data/app-menu.ui.h:6 ../src/game.c:150
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Iziet"
 
 #: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:1
-#| msgid "Robots"
 msgid "GNOME Robots"
 msgstr "GNOME roboti"
 
-#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:2 ../data/gnome-robots.desktop.in.h:2
+msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
+msgstr "Izvairies no robotiem un lieciet viņiem saskrieties vienam ar otru"
+
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "It is the distant future – the year 2000. Evil robots are trying to kill "
 "you. Avoid the robots or face certain death."
@@ -51,7 +65,7 @@ msgstr ""
 "Esam tālā nākotnē — 2000. gadā. Ļaunie roboti mēģina tevi nogalināt. "
 "Izvairies no tiem vai mirsti drošā nāvē."
 
-#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Fortunately, the robots are extremely stupid and will always move directly "
 "towards you. Trick them into colliding into each other, resulting in their "
@@ -59,13 +73,13 @@ msgid ""
 "moving the junk piles, or escape to safety with your handy teleportation "
 "device."
 msgstr ""
-"Par laimi roboti ir ārkārtīgi stulbi un vienmēr ies tev tieši virsū. Ar viltu "
-"liec tiem saskrieties, kā rezultātā tie salūzīs, vai arī iemāni tos ieskriet "
-"lūžņu kaudzē, kas palikusi pēc iepriekšējās sadursmes. Tu vari aizsargāties, "
-"pārvietojot lūžņu kaudzes, vai izbēgt drošībā ar parocīgu teleportācijas "
-"ierīci."
+"Par laimi roboti ir ārkārtīgi stulbi un vienmēr ies tev tieši virsū. Ar "
+"viltu liec tiem saskrieties, kā rezultātā tie salūzīs, vai arī iemāni tos "
+"ieskriet lūžņu kaudzē, kas palikusi pēc iepriekšējās sadursmes. Tu vari "
+"aizsargāties, pārvietojot lūžņu kaudzes, vai izbēgt drošībā ar parocīgu "
+"teleportācijas ierīci."
 
-#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "Your supply of safe teleports is limited, and once you run out, "
 "teleportation could land you right next to a robot, who will kill you. "
@@ -75,6 +89,15 @@ msgstr ""
 "pēc teleportācijas vari attapties blakus robotam, kas tevi nogalēs. Mēģini "
 "izdzīvot cik vien ilgi iespējams!"
 
+#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:198
+#: ../src/gnome-robots.c:295 ../src/gnome-robots.c:324
+msgid "Robots"
+msgstr "Roboti"
+
+#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:3
+msgid "game;arcade;teleport;"
+msgstr "spēle;arkāde;teleportācija;"
+
 #: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:1
 msgid "Show toolbar"
 msgstr "Rādīt rīkjoslu"
@@ -142,7 +165,7 @@ msgid "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
 msgstr ""
 "Aktivēt spēles skaņas. Atskaņot skaņas dažādiem notikumiem spēles laikā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:500
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:505
 msgid "Key to move NW"
 msgstr "ZR taustiņš"
 
@@ -150,7 +173,7 @@ msgstr "ZR taustiņš"
 msgid "The key used to move north-west."
 msgstr "Taustiņš gājienam ziemeļrietumu virzienā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:501
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:506
 msgid "Key to move N"
 msgstr "Z taustiņš"
 
@@ -158,7 +181,7 @@ msgstr "Z taustiņš"
 msgid "The key used to move north."
 msgstr "Taustiņš gājienam ziemeļu virzienā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:502
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:507
 msgid "Key to move NE"
 msgstr "ZA taustiņš"
 
@@ -166,7 +189,7 @@ msgstr "ZA taustiņš"
 msgid "The key used to move north-east."
 msgstr "Taustiņš gājienam ziemeļaustrumu virzienā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:503
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:508
 msgid "Key to move W"
 msgstr "R taustiņš"
 
@@ -174,7 +197,7 @@ msgstr "R taustiņš"
 msgid "The key used to move west."
 msgstr "Taustiņš gājienam rietumu virzienā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:508
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:509
 msgid "Key to hold"
 msgstr "Palikšanas taustiņš"
 
@@ -182,7 +205,7 @@ msgstr "Palikšanas taustiņš"
 msgid "The key used to hold still."
 msgstr "Taustiņš, ko spiest, lai šajā gājienā paliktu uz vietas."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:504
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:510
 msgid "Key to move E"
 msgstr "A taustiņš"
 
@@ -190,7 +213,7 @@ msgstr "A taustiņš"
 msgid "The key used to move east."
 msgstr "Taustiņš gājienam austrumu virzienā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:505
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:511
 msgid "Key to move SW"
 msgstr "DR taustiņš"
 
@@ -198,7 +221,7 @@ msgstr "DR taustiņš"
 msgid "The key used to move south-west."
 msgstr "Taustiņš gājienam dienvidrietumu virzienā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:506
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:512
 msgid "Key to move S"
 msgstr "D taustiņš"
 
@@ -206,7 +229,7 @@ msgstr "D taustiņš"
 msgid "The key used to move south."
 msgstr "Taustiņš gājienam dienvidu virzienā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:507
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:513
 msgid "Key to move SE"
 msgstr "DA taustiņš"
 
@@ -214,81 +237,47 @@ msgstr "DA taustiņš"
 msgid "The key used to move south-east."
 msgstr "Taustiņš gājienam dienvidaustrumu virzienā."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:33 ../src/properties.c:509
-msgid "Key to teleport"
-msgstr "Teleporta taustiņš"
-
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:34
-msgid "The key used to teleport safely (if possible)."
-msgstr "Taustiņš, lai droši teleportētos (ja iespējams)."
-
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:35 ../src/properties.c:510
-msgid "Key to teleport randomly"
-msgstr "Nejaušā teleporta taustiņš"
-
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:36
-msgid "The key used to teleport randomly."
-msgstr "Taustiņš, lai teleportētos nejauši."
-
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:37 ../src/properties.c:511
-msgid "Key to wait"
-msgstr "Gaidīšanas taustiņš"
-
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:38
-msgid "The key used to wait."
-msgstr ""
-"Taustiņš, lai gaidītu, kamēr roboti veic visus savus atlikušos gājienus."
-
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:39
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:33
 msgid "Width of the window in pixels"
 msgstr "Galvenā loga platums pikseļos"
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:40
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:34
 msgid "Height of the window in pixels"
 msgstr "Galvenā loga augstums pikseļos"
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:41
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:35
 msgid "true if the window is maximized"
 msgstr "patiess, ja logs ir maksimizēts"
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:42
-msgid "true if the window is fullscren"
-msgstr "patiess, ja logs ir pilnekrāna"
-
-#: ../src/game.c:149
+#: ../src/game.c:147
 msgid "Game over!"
 msgstr "Spēle beigusies!"
 
-#: ../src/game.c:151
+#: ../src/game.c:149
 msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
 msgstr "Labs rezultāts, bet diemžēl tu neiekļuvi labāko desmitniekā."
 
-#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
-#: ../src/game.c:153 ../src/games-stock.c:253
-msgid "_New Game"
-msgstr "Jau_na spēle"
-
-#: ../src/game.c:166
+#: ../src/game.c:164
 msgid "Robots Scores"
 msgstr "Robots rezultāti"
 
-#: ../src/game.c:169
+#: ../src/game.c:167
 msgid "Map:"
 msgstr "Karte:"
 
-#: ../src/game.c:178
+#: ../src/game.c:176
 msgid "Congratulations!"
 msgstr "Apsveicam!"
 
-#: ../src/game.c:179
+#: ../src/game.c:177
 msgid "Your score is the best!"
 msgstr "Tavs rezultāts ir labākais!"
 
-#: ../src/game.c:180
+#: ../src/game.c:178
 msgid "Your score has made the top ten."
 msgstr "Tavs rezultāts ticis labāko desmitniekā."
 
-#: ../src/game.c:408 ../src/game.c:424
+#: ../src/game.c:405 ../src/game.c:421
 msgid ""
 "Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
 "But Can You do it Again?"
@@ -297,11 +286,11 @@ msgstr ""
 "Bet vai vari izdarīt to vēlreiz?"
 
 #. This should never happen.
-#: ../src/game.c:1186
+#: ../src/game.c:1175
 msgid "There are no teleport locations left!!"
 msgstr "Nav vairāk vietu, kurp teleportēties!!"
 
-#: ../src/game.c:1214
+#: ../src/game.c:1203
 msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
 msgstr "Nav drošu vietu, uz kurām teleportēties!!"
 
@@ -337,285 +326,122 @@ msgstr "Jauna spēle"
 msgid "Date"
 msgstr "Datums"
 
-#: ../src/games-stock.c:41
-msgid "View help for this game"
-msgstr "Skatīt šīs spēles palīdzību"
-
-#: ../src/games-stock.c:42
-msgid "End the current game"
-msgstr "Pārtraukt šo spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:43
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Pārslēgt pilnekrāna režīmu"
-
-#: ../src/games-stock.c:44
-msgid "Get a hint for your next move"
-msgstr "Saņem padomu par nākamo gājienu"
-
-#: ../src/games-stock.c:45
-msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Pamest pilnekrāna režīmu"
-
-#: ../src/games-stock.c:46
-msgid "Start a new multiplayer network game"
-msgstr "Sākt jaunu tīkla spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:47
-msgid "End the current network game and return to network server"
-msgstr "Beigt pašreizējo tīkla spēli un atgriezties pie servera"
-
-#: ../src/games-stock.c:48 ../src/menu.c:69
-msgid "Start a new game"
-msgstr "Sākt jaunu spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:49
-msgid "Pause the game"
-msgstr "Pauzēt spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:50
-msgid "Show a list of players in the network game"
-msgstr "Rādīt spēlētāju sarakstu tīkla spēlē"
-
-#: ../src/games-stock.c:51
-msgid "Redo the undone move"
-msgstr "Atsaukt gājiena atsaukšanu"
-
-#: ../src/games-stock.c:52
-msgid "Restart the game"
-msgstr "Pārstartēt spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:53
-msgid "Resume the paused game"
-msgstr "Turpināt pauzēto spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:54
-msgid "View the scores"
-msgstr "Apskatīt rezultātus"
-
-#: ../src/games-stock.c:55
-msgid "Undo the last move"
-msgstr "Atsaukt pēdējo gājienu"
-
-#: ../src/games-stock.c:56
-msgid "About this game"
-msgstr "Par šo spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:57
-msgid "Close this window"
-msgstr "Aizvērt šo logu"
-
-#: ../src/games-stock.c:58
-msgid "Configure the game"
-msgstr "Konfigurēt spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:59
-msgid "Quit this game"
-msgstr "Iziet no spēles"
-
-#: ../src/games-stock.c:247
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Saturs"
-
-#: ../src/games-stock.c:248
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Pilnekrāna"
-
-#: ../src/games-stock.c:249
-msgid "_Hint"
-msgstr "_Padoms"
-
-#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
-#: ../src/games-stock.c:251
-msgid "_New"
-msgstr "Jau_na"
-
-#: ../src/games-stock.c:254
-msgid "_Redo Move"
-msgstr "Atkā_rtot darbību"
-
-#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
-#: ../src/games-stock.c:256
-msgid "_Reset"
-msgstr "_Atstatīt"
-
-#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
-#: ../src/games-stock.c:258
-msgid "_Restart"
-msgstr "Pā_rstartēt"
-
-#: ../src/games-stock.c:259
-msgid "_Undo Move"
-msgstr "Atsa_ukt gājienu"
-
-#: ../src/games-stock.c:260
-msgid "_Deal"
-msgstr "_Dalīt"
-
-#: ../src/games-stock.c:261
-msgid "_Leave Fullscreen"
-msgstr "Pamest pi_lnekrāna režīmu"
-
-#: ../src/games-stock.c:262
-msgid "Network _Game"
-msgstr "Tīkla _spēle"
-
-#: ../src/games-stock.c:263
-msgid "L_eave Game"
-msgstr "Pam_est spēli"
-
-#: ../src/games-stock.c:264
-msgid "Player _List"
-msgstr "Spē_lētāju saraksts"
-
-#: ../src/games-stock.c:265
-msgid "_Pause"
-msgstr "_Pauzēt"
-
-#: ../src/games-stock.c:266
-msgid "Res_ume"
-msgstr "T_urpināt"
-
-#: ../src/games-stock.c:267
-msgid "_Scores"
-msgstr "Re_zultāti"
-
-#: ../src/games-stock.c:268
-msgid "_End Game"
-msgstr "B_eigt spēli"
-
-#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
-#: ../src/games-stock.c:317
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"%s ir brīvā programmatūra; jūs varat izplatīt un/vai modificēt to saskaņā ar "
-"GNU Vispārējās Publiskās Licences %d vai kādas vēlākas versijas noteikumiem."
-
-#: ../src/games-stock.c:322
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"%s tiek izplatīts ar cerību, ka tas būs noderīgs. Tas tiek izplatīts BEZ "
-"jebkādas garantijas vai iekļautas ražotāja atbildības par šo produktu. "
-"Sīkāku informāciju meklējiet GNU Vispārējās Publiskās Licences tekstā."
-
-#: ../src/games-stock.c:327
-#, c-format
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"%s; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr ""
-"GNU Vispārējās Publiskās Licence ir pieejama kopā ar %s instalāciju. Ja tā "
-"jums nav pieejama, jūs to varat iegūt no Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-
-#: ../src/games-stock.c:331
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
-msgstr ""
-"Jums vajadzēja saņemt GNU Vispārējo Publisko Licenci ar šo programmu. Ja nē, "
-"skatiet <http://www.gnu.org/licenses/>."
-
-#: ../src/gnobots.c:79
-msgid "Set game scenario"
-msgstr "Iestatīt spēles scenāriju"
-
-#: ../src/gnobots.c:79 ../src/gnobots.c:81
-msgid "NAME"
-msgstr "VĀRDS"
-
-#: ../src/gnobots.c:81
-msgid "Set game configuration"
-msgstr "Iestatīt spēles konfigurāciju"
-
-#: ../src/gnobots.c:83 ../src/gnobots.c:85
-msgid "Initial window position"
-msgstr "Sākotnējais loga novietojums"
-
-#: ../src/gnobots.c:83
-msgid "X"
-msgstr "X"
-
-#: ../src/gnobots.c:85
-msgid "Y"
-msgstr "Y"
-
-#: ../src/gnobots.c:90
+#: ../src/gnome-robots.c:95
 msgid "Classic robots"
 msgstr "Klasiskie roboti"
 
-#: ../src/gnobots.c:91
+#: ../src/gnome-robots.c:96
 msgid "Classic robots with safe moves"
 msgstr "Klasiskie roboti ar drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:92
+#: ../src/gnome-robots.c:97
 msgid "Classic robots with super-safe moves"
 msgstr "Klasiskie roboti ar sevišķi drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:93
+#: ../src/gnome-robots.c:98
 msgid "Nightmare"
 msgstr "Murgs"
 
-#: ../src/gnobots.c:94
+#: ../src/gnome-robots.c:99
 msgid "Nightmare with safe moves"
 msgstr "Murgs ar drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:95
+#: ../src/gnome-robots.c:100
 msgid "Nightmare with super-safe moves"
 msgstr "Murgs ar sevišķi drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:96
+#: ../src/gnome-robots.c:101
 msgid "Robots2"
 msgstr "Roboti2"
 
-#: ../src/gnobots.c:97
+#: ../src/gnome-robots.c:102
 msgid "Robots2 with safe moves"
 msgstr "Roboti2 ar drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:98
+#: ../src/gnome-robots.c:103
 msgid "Robots2 with super-safe moves"
 msgstr "Roboti2 ar sevišķi drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:99
+#: ../src/gnome-robots.c:104
 msgid "Robots2 easy"
 msgstr "Roboti2 viegli"
 
-#: ../src/gnobots.c:100
+#: ../src/gnome-robots.c:105
 msgid "Robots2 easy with safe moves"
 msgstr "Roboti2 viegli ar drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:101
+#: ../src/gnome-robots.c:106
 msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
 msgstr "Roboti2 viegli ar sevišķi drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:102
+#: ../src/gnome-robots.c:107
 msgid "Robots with safe teleport"
 msgstr "Roboti ar drošu teleportu"
 
-#: ../src/gnobots.c:103
+#: ../src/gnome-robots.c:108
 msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
 msgstr "Roboti ar drošu teleportu un drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:104
+#: ../src/gnome-robots.c:109
 msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
 msgstr "Roboti ar drošu teleportu un sevišķi drošiem gājieniem"
 
-#: ../src/gnobots.c:286
+#. Window subtitle. The first %d is the level, the second is the score. \t creates a tab.
+#: ../src/gnome-robots.c:144
+#, c-format
+#| msgid "Score: %d"
+msgid "Level: %d\tScore: %d"
+msgstr "Līmenis: %d\tPunkti: %d"
+
+#. Second line of safe teleports button label. %d is the number of teleports remaining.
+#: ../src/gnome-robots.c:155
+#, c-format
+#| msgid "Remaining:"
+msgid "(Remaining: %d)"
+msgstr "(Atlicis: %d)"
+
+#. First line of safe teleports button label.
+#: ../src/gnome-robots.c:157
+#| msgid "Teleport randomly"
+msgid "Teleport _Safely"
+msgstr "Teleportētie_s droši"
+
+#: ../src/gnome-robots.c:202
+#| msgid "classic robots"
+msgid "Based on classic BSD Robots"
+msgstr "Balstīts uz klasiskajiem BSD Robots"
+
+#: ../src/gnome-robots.c:206
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Raivis Dejus <orvils gmail com>\n"
+"Sandra Zabarovska <sandra zabarovska gmail com>\n"
+"Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>"
+
+#: ../src/gnome-robots.c:227
+#| msgid "Do you want to start a new game?"
+msgid "Are you sure you want to discard the current game?"
+msgstr "Vai tiešām vēlaties atmest pašreizējo spēli?"
+
+#: ../src/gnome-robots.c:230
+msgid "Keep _Playing"
+msgstr "Tur_pināt spēlēt"
+
+#: ../src/gnome-robots.c:361
+#| msgid "Teleport randomly"
+msgid "Teleport _Randomly"
+msgstr "Telepo_rtēties nejauši"
+
+#: ../src/gnome-robots.c:380
+#| msgid "Wait for the robots"
+msgid "_Wait for Robots"
+msgstr "_Gaidīt robotus"
+
+#: ../src/gnome-robots.c:408
 msgid "No game data could be found."
 msgstr "Netika atrasti spēles dati."
 
-#: ../src/gnobots.c:288
+#: ../src/gnome-robots.c:410
 msgid ""
 "The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
 "Please check that the program is installed correctly."
@@ -623,11 +449,11 @@ msgstr ""
 "Programma Roboti nebija spējīga atrast derīgas spēles konfigurācijas datnes. "
 "Lūdzu, pārbaudiet, vai programma ir pareizi uzinstalēta."
 
-#: ../src/gnobots.c:304
+#: ../src/gnome-robots.c:426
 msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
 msgstr "Dažas grafikas datnes ir pazudušas vai sabojātas."
 
-#: ../src/gnobots.c:306
+#: ../src/gnome-robots.c:428
 msgid ""
 "The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
 "Please check that the program is installed correctly."
@@ -640,88 +466,15 @@ msgstr ""
 msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
 msgstr "Nevarēja atrast “%s” pikseļu kartes (pixmap) datni\n"
 
-#: ../src/menu.c:64
-msgid "_Game"
-msgstr "_Spēle"
-
-#: ../src/menu.c:65
-msgid "_View"
-msgstr "_Skats"
-
-#: ../src/menu.c:66
-msgid "_Move"
-msgstr "_Iet"
-
-#: ../src/menu.c:67
-msgid "_Settings"
-msgstr "Ie_statījumi"
+#: ../src/properties.c:393
+msgid "Preferences"
+msgstr "Iestatījumi"
 
-#: ../src/menu.c:68
-msgid "_Help"
-msgstr "_Palīdzība"
-
-#: ../src/menu.c:73
-msgid "_Teleport"
-msgstr "_Teleportēties"
-
-#: ../src/menu.c:74
-msgid "Teleport, safely if possible"
-msgstr "Teleportēties droši, ja iespējams"
-
-#: ../src/menu.c:75
-msgid "_Random"
-msgstr "_Nejauši"
-
-#: ../src/menu.c:76
-msgid "Teleport randomly"
-msgstr "Teleportēties nejauši"
-
-#: ../src/menu.c:77
-msgid "_Wait"
-msgstr "_Gaidīt"
-
-#: ../src/menu.c:77
-msgid "Wait for the robots"
-msgstr "Gaidīt robotus"
-
-#: ../src/menu.c:88
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "_Rīkjosla"
-
-#: ../src/menu.c:88
-msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr "Rādīt vai slēpt rīkjoslu"
-
-#: ../src/menu.c:266
-#| msgid ""
-#| "Based on classic BSD Robots.\n"
-#| "\n"
-#| "Robots is a part of GNOME Games."
-msgid ""
-"Based on classic BSD Robots\n"
-"\n"
-"Robots is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Balstīts uz klasiskajiem BSD Robots\n"
-"\n"
-"Robots ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#: ../src/menu.c:270
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Raivis Dejus <orvils gmail com>\n"
-"Sandra Zabarovska <sandra zabarovska gmail com>\n"
-"Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>"
-
-#: ../src/properties.c:391
-msgid "Robots Preferences"
-msgstr "Robotu iestatījumi"
-
-#: ../src/properties.c:416
+#: ../src/properties.c:417
 msgid "Game Type"
 msgstr "Spēles veids"
 
-#: ../src/properties.c:425
+#: ../src/properties.c:427
 msgid "_Use safe moves"
 msgstr "Lietot droš_us gājienus"
 
@@ -729,4669 +482,43 @@ msgstr "Lietot droš_us gājienus"
 msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
 msgstr "Novērst nejaušus gājienus, kuru rezultātā var nosisties."
 
-#: ../src/properties.c:434
+#: ../src/properties.c:435
 msgid "U_se super safe moves"
 msgstr "Lietot īpaši drošo_s gājienus"
 
-#: ../src/properties.c:441
+#: ../src/properties.c:442
 msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
 msgstr "Novērš visus gājienus, kuru rezultātā var nosisties."
 
-#: ../src/properties.c:443
+#: ../src/properties.c:448
 msgid "_Enable sounds"
 msgstr "_Aktivēt skaņu"
 
-#: ../src/properties.c:449
+#: ../src/properties.c:454
 msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
 msgstr "Atskaņot skaņas tādos gadījumos kā līmeņa pabeigšana un nomiršana."
 
-#: ../src/properties.c:451
+#: ../src/properties.c:456
 msgid "Game"
 msgstr "Spēle"
 
-#: ../src/properties.c:464
+#: ../src/properties.c:469
 msgid "_Image theme:"
 msgstr "_Attēlu motīvs:"
 
-#: ../src/properties.c:476
+#: ../src/properties.c:481
 msgid "_Background color:"
 msgstr "_Fona krāsa:"
 
-#: ../src/properties.c:488
+#: ../src/properties.c:493
 msgid "Appearance"
 msgstr "Izskats"
 
-#: ../src/properties.c:520
+#: ../src/properties.c:522
 msgid "_Restore Defaults"
 msgstr "_Atjaunot noklusējuma vērtības"
 
-#: ../src/properties.c:525
+#: ../src/properties.c:527
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Tastatūra"
 
-#: ../src/statusbar.c:68
-msgid "Score:"
-msgstr "Rezultāts:"
-
-#: ../src/statusbar.c:76
-msgid "Safe Teleports:"
-msgstr "Drošie teleporti:"
-
-#: ../src/statusbar.c:85
-msgid "Level:"
-msgstr "Līmenis:"
-
-#: ../src/statusbar.c:94
-msgid "Remaining:"
-msgstr "Atlicis:"
-
-#~ msgctxt "score-dialog"
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "Vārds"
-
-#~ msgid "GNOME Games web site"
-#~ msgstr "GNOME Games tīmekļa vietne"
-
-#~ msgid "Chess"
-#~ msgstr "Šahs"
-
-#~ msgid "Play the classic two-player boardgame of chess"
-#~ msgstr "Spēlēt klasisko divu spēlētāju šaha spēli"
-
-#~ msgid "_Resign"
-#~ msgstr "_Padoties"
-
-#~ msgid "Claim _Draw"
-#~ msgstr "_Pieteikt neizšķiru"
-
-#~ msgid "Undo Move"
-#~ msgstr "Atsaukt gājienu"
-
-#~ msgid "Resign"
-#~ msgstr "Padoties"
-
-#~ msgid "Rewind to the game start"
-#~ msgstr "Pārtīt uz spēles sākumu"
-
-#~ msgid "Show the previous move"
-#~ msgstr "Parādīt iepriekšējo gājienu"
-
-#~ msgid "Show the next move"
-#~ msgstr "Parādīt nākamo gājienu"
-
-#~ msgid "Show the current move"
-#~ msgstr "Parādīt pašreizējo gājienu"
-
-#~ msgid "The width of the window"
-#~ msgstr "Loga platums"
-
-#~ msgid "The width of the main window in pixels."
-#~ msgstr "Galvenā loga platums pikseļos."
-
-#~ msgid "The height of the window"
-#~ msgstr "Loga augstums"
-
-#~ msgid "The height of the main window in pixels."
-#~ msgstr "Galvenā loga augstums pikseļos."
-
-#~ msgid "A flag to enable maximized mode"
-#~ msgstr "Karogs, lai aktivētu maksimizētu režīmu"
-
-#~ msgid "A flag to enable fullscreen mode"
-#~ msgstr "Karogs, lai aktivētu pilnekrāna režīmu"
-
-#~ msgid "The piece to promote pawns to"
-#~ msgstr "Figūra uz ko paaugstināt bandiniekus"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The piece to promote to when a human player moves a pawn to the far rank"
-#~ msgstr ""
-#~ "Figūra uz kuru paaugstināt, kad cilvēka spēlētājs pārvieto bandinieku uz "
-#~ "pēdējo rindu"
-
-#~ msgid "A flag to enable 3D mode"
-#~ msgstr "Karogs, lai aktivētu 3D režīmu"
-
-#~ msgid "A flag to smooth (anti-alias) the 3D display"
-#~ msgstr "Nogludināt 3D ekrānu (kropļojumnovērse)"
-
-#~ msgid "The piece theme to use"
-#~ msgstr "Figūru motīvs, ko izmantot"
-
-#~ msgid "A flag to enable move hints"
-#~ msgstr "Karogs, lai aktivētu gājienu padomus"
-
-#~ msgid "A flag to enable board numbering"
-#~ msgstr "Karogs, lai aktivētu galdiņa numurēšanu"
-
-#~ msgid "A flag to enable the move history browser"
-#~ msgstr "Karogs, lai aktivētu gājienu vēstures pārlūku"
-
-#~ msgid "A flag to enable the toolbar"
-#~ msgstr "Karogs, lai aktivētu rīkjoslu"
-
-#~ msgid "The directory to open the save game dialog in"
-#~ msgstr "Direktorija, kurā saglabāt spēles"
-
-#~ msgid "The directory to open the load game dialog in"
-#~ msgstr "Direktorija, kurā meklēt saglabātās spēles"
-
-#~ msgid "The format to display moves in"
-#~ msgstr "Formāts, kādā attēlot gājienus"
-
-#~ msgid "The side of the board that is in the foreground"
-#~ msgstr "Priekšplānā esošā galdiņa puse"
-
-#~ msgid "The duration of a game in seconds (0 for no limit)"
-#~ msgstr "Spēles ilgums sekundēs (0 nozīmē bez ierobežojuma)"
-
-#~ msgid "true if the human player is playing white"
-#~ msgstr "patiess, ja cilvēka spēlētājs spēlē kā baltais"
-
-#~ msgid "The opponent player"
-#~ msgstr "Pretinieka spēlētājs"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Can be 'human' (play against another human player), '' (use the first "
-#~ "available chess engine) or the name of a specific engine to play against"
-#~ msgstr ""
-#~ "Var būt “human” (spēlē pret citu cilvēka spēlētāju), “” (izmanto pirmo "
-#~ "pieejamo šaha dzini) vai nosaukums specifiskam dzinim, pret ko spēlēt"
-
-#~ msgid "Difficulty of the opponent chess engine"
-#~ msgstr "Grūtība pretinieka šaha dzinim"
-
-#~ msgid "Preferences"
-#~ msgstr "Iestatījumi"
-
-#~ msgid "Play as:"
-#~ msgstr "Spēlē kā:"
-
-#~ msgid "Opposing Player:"
-#~ msgstr "Pretinieks:"
-
-#~ msgid "Difficulty:"
-#~ msgstr "Sarežģītība:"
-
-#~ msgid "Game Duration:"
-#~ msgstr "Spēles ilgums:"
-
-#~ msgid "Promotion Type:"
-#~ msgstr "Paaugstināšanas veids:"
-
-#~ msgid "Changes will take effect for the next game."
-#~ msgstr "Izmaiņas stāsies spēkā nākamajā spēles palaišanas reizē."
-
-#~ msgid "3_D Chess View"
-#~ msgstr "3_D šaha skats"
-
-#~ msgid "_Smooth Display"
-#~ msgstr "Gludināt_s ekrāns"
-
-#~ msgid "Piece Style:"
-#~ msgstr "Figūras stils:"
-
-#~ msgid "Show _Toolbar"
-#~ msgstr "Rādī_t rīkjoslu"
-
-#~ msgid "Show _History"
-#~ msgstr "Rādīt _vēsturi"
-
-#~ msgid "_Move Hints"
-#~ msgstr "_Gājienu padomi"
-
-#~ msgid "_Board Numbering"
-#~ msgstr "_Gadiņa numurēšana"
-
-#~ msgid "Board Orientation:"
-#~ msgstr "Galdiņa novietojums:"
-
-#~ msgid "Move Format:"
-#~ msgstr "Gājiena formāts:"
-
-#~ msgid "_Appearance"
-#~ msgstr "Izsk_ats"
-
-#~ msgctxt "difficulty"
-#~ msgid "Easy"
-#~ msgstr "Viegls"
-
-#~ msgctxt "difficulty"
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "Normāls"
-
-#~ msgctxt "difficulty"
-#~ msgid "Hard"
-#~ msgstr "Grūts"
-
-#~ msgctxt "chess-opponent"
-#~ msgid "Human"
-#~ msgstr "Cilvēks"
-
-#~ msgctxt "chess-player"
-#~ msgid "White"
-#~ msgstr "Baltais"
-
-#~ msgctxt "chess-player"
-#~ msgid "Black"
-#~ msgstr "Melnais"
-
-#~ msgid "No limit"
-#~ msgstr "Bez ierobežojuma"
-
-#~ msgid "One minute"
-#~ msgstr "Viena minūte"
-
-#~ msgid "Five minutes"
-#~ msgstr "Piecas minūtes"
-
-#~ msgid "30 minutes"
-#~ msgstr "30 minūtes"
-
-#~ msgid "One hour"
-#~ msgstr "Viena stunda"
-
-#~ msgid "Custom"
-#~ msgstr "Pielāgots"
-
-#~ msgid "Simple"
-#~ msgstr "Vienkāršs"
-
-#~ msgid "Fancy"
-#~ msgstr "Šiks"
-
-#~ msgctxt "chess-side"
-#~ msgid "White Side"
-#~ msgstr "Balto puse"
-
-#~ msgctxt "chess-side"
-#~ msgid "Black Side"
-#~ msgstr "Melno puse"
-
-#~ msgctxt "chess-side"
-#~ msgid "Human Side"
-#~ msgstr "Cilvēka puse"
-
-#~ msgctxt "chess-side"
-#~ msgid "Current Player"
-#~ msgstr "Pašreizējais spēlētājs"
-
-#~ msgctxt "chess-side"
-#~ msgid "Face to Face"
-#~ msgstr "Aci pret aci"
-
-#~ msgctxt "chess-move-format"
-#~ msgid "Human"
-#~ msgstr "Cilvēkiem"
-
-#~ msgctxt "chess-move-format"
-#~ msgid "Standard Algebraic"
-#~ msgstr "Standarta algebriskais"
-
-#~ msgctxt "chess-move-format"
-#~ msgid "Figurine"
-#~ msgstr "Figūru"
-
-#~ msgctxt "chess-move-format"
-#~ msgid "Long Algebraic"
-#~ msgstr "Garais algebriskais"
-
-#~ msgctxt "chess-piece"
-#~ msgid "Queen"
-#~ msgstr "Dāma"
-
-#~ msgctxt "chess-piece"
-#~ msgid "Knight"
-#~ msgstr "Zirdziņš"
-
-#~ msgctxt "chess-piece"
-#~ msgid "Rook"
-#~ msgstr "Tornis"
-
-#~ msgctxt "chess-piece"
-#~ msgid "Bishop"
-#~ msgstr "Laidnis"
-
-#~ msgid "%1$s (%2$s) - Chess"
-#~ msgstr "%1$s (%2$s) — šahs"
-
-#~ msgid "Game Start"
-#~ msgstr "Spēles sākums"
-
-#~ msgid "White pawn moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Baltais bandinieks iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais bandinieks no %1$s ņem melno bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais bandinieks no %1$s ņem melno torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais bandinieks no %1$s ņem melno zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais bandinieks no %1$s ņem melno laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White pawn at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais bandinieks no %1$s ņem melno dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White rook moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Baltais tornis iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais tornis no %1$s ņem melno bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais tornis no %1$s ņem melno torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais tornis no %1$s ņem melno zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais tornis no %1$s ņem melno laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White rook at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais tornis no %1$s ņem melno dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White knight moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Baltais zirdziņš iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais zirdziņš no %1$s ņem melno bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais zirdziņš no %1$s ņem melno torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais zirdziņš no %1$s ņem melno zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais zirdziņš no %1$s ņem melno laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White knight at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais zirdziņš no %1$s ņem melno dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Baltais laidnis iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais laidnis no %1$s ņem melno bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais laidnis no %1$s ņem melno torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais laidnis no %1$s ņem melno zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais laidnis no %1$s ņem melno laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White bishop at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais laidnis no %1$s ņem melno dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White queen moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Baltā dāma iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Baltā dāma no %1$s ņem melno bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "Baltā dāma no %1$s ņem melno torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "Baltā dāma no %1$s ņem melno zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Baltā dāma no %1$s ņem melno laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White queen at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "Baltā dāma no %1$s ņem melno dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White king moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Baltais karalis iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais karalis no %1$s ņem melno bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black rook at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais karalis no %1$s ņem melno torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black knight at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais karalis no %1$s ņem melno zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais karalis no %1$s ņem melno laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "White king at %1$s takes the black queen at %2$s"
-#~ msgstr "Baltais karalis no %1$s ņem melno dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Melnais bandinieks iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais bandinieks no %1$s ņem balto bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais bandinieks no %1$s ņem balto torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais bandinieks no %1$s ņem balto zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais bandinieks no %1$s ņem balto laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black pawn at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais bandinieks no %1$s ņem balto dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Melnais tornis iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais tornis no %1$s ņem balto bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais tornis no %1$s ņem balto torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais tornis no %1$s ņem balto zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais tornis no %1$s ņem balto laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black rook at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais tornis no %1$s ņem balto dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Melnais zirdziņš iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais zirdziņš no %1$s ņem balto bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais zirdziņš no %1$s ņem balto torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais zirdziņš no %1$s ņem balto zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais zirdziņš no %1$s ņem balto laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black knight at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais zirdziņš no %1$s ņem balto dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Melnais laidnis iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais laidnis no %1$s ņem balto bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais laidnis no %1$s ņem balto torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais laidnis no %1$s ņem balto zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais laidnis no %1$s ņem balto laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black bishop at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais laidnis no %1$s ņem balto dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Melnā dāma iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Melnā dāma no %1$s ņem balto bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "Melnā dāma no %1$s ņem balto torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "Melnā dāma no %1$s ņem balto zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Melnā dāma no %1$s ņem balto laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black queen at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "Melnā dāma no %1$s ņem balto dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black king moves from %1$s to %2$s"
-#~ msgstr "Melnais karalis iet no %1$s uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais karalis no %1$s ņem balto bandinieku uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white rook at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais karalis no %1$s ņem balto torni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white knight at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais karalis no %1$s ņem balto zirdziņu uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais karalis no %1$s ņem balto laidni uz %2$s"
-
-#~ msgid "Black king at %1$s takes the white queen at %2$s"
-#~ msgstr "Melnais karalis no %1$s ņem balto dāmu uz %2$s"
-
-#~ msgid "White wins"
-#~ msgstr "Balto puse uzvar"
-
-#~ msgid "Black wins"
-#~ msgstr "Melno puse uzvar"
-
-#~ msgid "Game is drawn"
-#~ msgstr "Spēle beidzās ar neizšķirtu"
-
-#~ msgid "Opponent is in check and cannot move (checkmate)"
-#~ msgstr "Pretiniekam ir šahs un tas nevar paiet (šahs un mats)"
-
-#~ msgid "Opponent cannot move (stalemate)"
-#~ msgstr "Pretinieks nevar paiet (pats)"
-
-#~ msgid "No piece has been taken or pawn moved in the last fifty moves"
-#~ msgstr ""
-#~ "Neviens kauliņš nav paņemts vai bandinieks pakustējies pēdējos piecdesmit "
-#~ "gājienos"
-
-#~ msgid "Opponent has run out of time"
-#~ msgstr "Pretiniekam beidzās laiks"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The same board state has occurred three times (three fold repetition)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tāds pats galdiņa stāvoklis ir atkārtojies trīs reizes (trīskāršs "
-#~ "atkārtojums)"
-
-#~ msgid "Neither player can cause checkmate (insufficient material)"
-#~ msgstr "Neviens spēlētājs nevar radīt šahu un matu (nepietiek materiāla)"
-
-#~ msgid "The black player has resigned"
-#~ msgstr "Melnais spēlētājs ir padevies"
-
-#~ msgid "The white player has resigned"
-#~ msgstr "Baltais spēlētājs ir padevies"
-
-#~ msgid "The game has been abandoned"
-#~ msgstr "Spēle tika pamesta"
-
-#~ msgid "One of the players has died"
-#~ msgstr "Viens no spēlētājiem nomira"
-
-#~ msgid "Save this game before starting a new one?"
-#~ msgstr "Saglabāt šo spēli, pirms sākt jaunu?"
-
-#~ msgid "_Abandon game"
-#~ msgstr "P_amest spēli"
-
-#~ msgid "_Save game for later"
-#~ msgstr "_Saglabāt spēli vēlākam laikam"
-
-#~ msgid "second"
-#~ msgid_plural "seconds"
-#~ msgstr[0] "sekunde"
-#~ msgstr[1] "sekundes"
-#~ msgstr[2] "sekunžu"
-
-#~ msgid "minute"
-#~ msgid_plural "minutes"
-#~ msgstr[0] "minūte"
-#~ msgstr[1] "minūtes"
-#~ msgstr[2] "minūšu"
-
-#~ msgid "hour"
-#~ msgid_plural "hours"
-#~ msgstr[0] "stunda"
-#~ msgstr[1] "stundas"
-#~ msgstr[2] "stundu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The 2D/3D chess game for GNOME. \n"
-#~ "\n"
-#~ "glChess is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME 2D/3D šaha spēle.\n"
-#~ "\n"
-#~ "glChess ir daļa no GNOME Games."
-
-#~ msgid "Save Chess Game"
-#~ msgstr "Saglabāt šaha spēli"
-
-#~ msgid "PGN files"
-#~ msgstr "PGN datnes"
-
-#~ msgid "All files"
-#~ msgstr "Visas datnes"
-
-#~ msgid "Failed to save game: %s"
-#~ msgstr "Neizdevās saglabāt spēli — %s"
-
-#~ msgid "Load Chess Game"
-#~ msgstr "Ielādē šaha spēli"
-
-#~ msgid "Failed to open game: %s"
-#~ msgstr "Neizdevās atvērt spēli — %s"
-
-#~ msgid "Show release version"
-#~ msgstr "Rādīt laidiena versiju"
-
-#~ msgid "[FILE] - Play Chess"
-#~ msgstr "[DATNE] - spēlēt šahu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
-#~ msgstr ""
-#~ "Palaidiet “%s --help”, lai redzētu pilnu pieejamo komandrindas opciju "
-#~ "sarakstu."
-
-#~ msgid "Five or More"
-#~ msgstr "Vismaz pieci"
-
-#~ msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
-#~ msgstr "Noņemt krāsainās bumbas no galda, veidojot līnijas"
-
-#~ msgid "Five or More Preferences"
-#~ msgstr "“Vismaz pieci” iestatījumi"
-
-#~ msgid "_Image:"
-#~ msgstr "_Attēls:"
-
-#~ msgid "B_ackground color:"
-#~ msgstr "Fona krās_a:"
-
-#~ msgid "Board Size"
-#~ msgstr "Galdiņa izmērs"
-
-#~ msgid "_Small"
-#~ msgstr "Maz_s"
-
-#~ msgid "_Medium"
-#~ msgstr "_Vidējs"
-
-#~ msgid "_Large"
-#~ msgstr "_Liels"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Vispārīgi"
-
-#~ msgid "_Use fast moves"
-#~ msgstr "Izmantot ātros gājien_us"
-
-#~ msgid "Five or more"
-#~ msgstr "Vismaz pieci"
-
-#~ msgid "Scores"
-#~ msgstr "Rezultāti"
-
-#~ msgid "Next:"
-#~ msgstr "Nākamais:"
-
-#~ msgid "0"
-#~ msgstr "0"
-
-#~ msgid "Playing field size"
-#~ msgstr "Spēles lauka izmērs"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is "
-#~ "invalid."
-#~ msgstr ""
-#~ "Spēles lauka izmērs. 1=mazs, 2=vidējs,3=liels. Jebkura cita vērtība "
-#~ "nederīga."
-
-#~ msgid "Ball style"
-#~ msgstr "Bumbu dizains"
-
-#~ msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
-#~ msgstr "Bumbu dizains. Attēla datnes nosaukums, ko lietot bumbām."
-
-#~ msgid "Time between moves"
-#~ msgstr "Laiks starp gājieniem"
-
-#~ msgid "Time between moves in milliseconds."
-#~ msgstr "Laiks starp gājieniem milisekundēs."
-
-#~ msgid "Game score"
-#~ msgstr "Spēles punkti"
-
-#~ msgid "Game score from last saved session."
-#~ msgstr "Spēles punkti no pēdējās saglabātās sesijas."
-
-#~ msgid "Game field"
-#~ msgstr "Spēles lauks"
-
-#~ msgid "Game field from last saved session."
-#~ msgstr "Spēles lauks no pēdējās saglabātās sesijas."
-
-#~ msgid "Game preview"
-#~ msgstr "Spēles priekšskatījums"
-
-#~ msgid "Game preview from last saved session."
-#~ msgstr "Spēles priekšskatījums no pēdējās saglabātās sesijas."
-
-#~ msgctxt "board size"
-#~ msgid "Small"
-#~ msgstr "Mazs"
-
-#~ msgctxt "board size"
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Vidējs"
-
-#~ msgctxt "board size"
-#~ msgid "Large"
-#~ msgstr "Liels"
-
-#~ msgid "Could not load theme"
-#~ msgstr "Nevarēja ielādēt motīvu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "The default theme will be loaded instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nevar atrast datni:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tā vietā tiks ielādēts noklusējuma motīvs."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Five or More is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nespēj atrast datni:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārliecinies, ka “Vismaz pieci” ir pareizi uzinstalēts."
-
-#~ msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
-#~ msgstr "Savieto piecus viena veida objektus rindā, lai gūtu punktus!"
-
-#~ msgid "GNOME Five or More"
-#~ msgstr "GNOME vismaz pieci"
-
-#~ msgid "_Board size:"
-#~ msgstr "_Galdiņa izmērs:"
-
-#~ msgid "Game Over!"
-#~ msgstr "Spēles Beigas!"
-
-#~ msgid "You can't move there!"
-#~ msgstr "Nevar pārvietot uz šejieni!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME port of the once-popular Color Lines game.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Five or More is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME ports kādreiz tik populārajai Color Lines spēlei.\n"
-#~ "\n"
-#~ "“Vismaz pieci” ir daļa no GNOME Games."
-
-#~ msgid "Four-in-a-Row"
-#~ msgstr "Četri rindā"
-
-#~ msgid "Make lines of the same color to win"
-#~ msgstr "Lai uzvarētu, veidojiet līnijas vienā krāsā"
-
-#~ msgid "Level of Player One"
-#~ msgstr "Pirmā spēlētāja līmenis"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
-#~ "player."
-#~ msgstr "Nulle ir cilvēks, viens līdz trīs atbilst datora spēlētāju līmenim."
-
-#~ msgid "Level of Player Two"
-#~ msgstr "Otrā spēlētāja līmenis"
-
-#~ msgid "Theme ID"
-#~ msgstr "Motīva ID"
-
-#~ msgid "A number specifying the preferred theme."
-#~ msgstr "Skaitlis, kas nosaka vēlamo motīvu."
-
-#~ msgid "Animate"
-#~ msgstr "Animēt"
-
-#~ msgid "Whether or not to use animation."
-#~ msgstr "Vai lietot animāciju."
-
-#~ msgid "Sound"
-#~ msgstr "Skaņa"
-
-#~ msgid "Whether or not to play event sounds."
-#~ msgstr "Vai atskaņot notikumu skaņas."
-
-#~ msgid "Move left"
-#~ msgstr "Iet pa kreisi"
-
-#~ msgid "Key press to move left."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko spiest, lai pārvietotu pa kreisi."
-
-#~ msgid "Move right"
-#~ msgstr "Iet pa labi"
-
-#~ msgid "Key press to move right."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko spiest, lai pārvietotu pa labi."
-
-#~ msgid "Drop marble"
-#~ msgstr "Nomest lodīti"
-
-#~ msgid "Key press to drop a marble."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko spiest, lai nomestu lodīti."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to load image:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nevar ielādēt attēlu:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "It's a draw!"
-#~ msgstr "Neizšķirts!"
-
-#~ msgid "You win!"
-#~ msgstr "Tu uzvarēji!"
-
-#~ msgid "It is your move."
-#~ msgstr "Tavs gājiens."
-
-#~ msgid "I win!"
-#~ msgstr "Es uzvarēju!"
-
-#~ msgid "Thinking..."
-#~ msgstr "Domā..."
-
-#~ msgid "%s wins!"
-#~ msgstr "%s uzvar!"
-
-#~ msgid "Waiting for %s to move."
-#~ msgstr "Gaida %s gājienu."
-
-#~ msgid "Hint: Column %d"
-#~ msgstr "Padoms — kolonna %d"
-
-#~ msgid "You:"
-#~ msgstr "Tu:"
-
-#~ msgid "Me:"
-#~ msgstr "Es:"
-
-#~ msgid "Drawn:"
-#~ msgstr "Neizšķirts:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"Four in a Row\" for GNOME, with a computer player driven by Giuliano "
-#~ "Bertoletti's Velena Engine.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"Four in a Row\" is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "“Četri rindā” GNOME videi ar datora spēlētāju, ko vada Giuliano "
-#~ "Bertoletti Velena dzinis.\n"
-#~ "\n"
-#~ "“Četri rindā” ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Four-in-a-row"
-#~ msgstr "Četri rindā"
-
-#~ msgid "Four-in-a-Row Preferences"
-#~ msgstr "“Četri rindā” iestatījumi"
-
-#~ msgid "Player One:"
-#~ msgstr "Pirmais spēlētājs:"
-
-#~ msgid "Human"
-#~ msgstr "Cilvēks"
-
-#~ msgid "Level one"
-#~ msgstr "Pirmais līmenis"
-
-#~ msgid "Level two"
-#~ msgstr "Otrais līmenis"
-
-#~ msgid "Level three"
-#~ msgstr "Trešais līmenis"
-
-#~ msgid "Player Two:"
-#~ msgstr "Otrais spēlētājs:"
-
-#~ msgid "_Theme:"
-#~ msgstr "Mo_tīvs:"
-
-#~ msgid "Enable _animation"
-#~ msgstr "_Aktivēt animāciju"
-
-#~ msgid "E_nable sounds"
-#~ msgstr "A_ktivēt skaņas"
-
-#~ msgid "Keyboard Controls"
-#~ msgstr "Tastatūras vadība"
-
-#~ msgid "Classic"
-#~ msgstr "Klasiska"
-
-#~ msgid "Red"
-#~ msgstr "Sarkans"
-
-#~ msgid "Yellow"
-#~ msgstr "Dzeltens"
-
-#~ msgid "High Contrast"
-#~ msgstr "Augsts kontrasts"
-
-#~ msgid "Circle"
-#~ msgstr "Aplis"
-
-#~ msgid "Cross"
-#~ msgstr "Krusts"
-
-#~ msgid "High Contrast Inverse"
-#~ msgstr "Pretējs augsts kontrasts"
-
-#~ msgid "Cream Marbles"
-#~ msgstr "Krēmkrāsas lodītes"
-
-#~ msgid "Blue"
-#~ msgstr "Zils"
-
-#~ msgid "Glass Marbles"
-#~ msgstr "Stikla lodītes"
-
-#~ msgid "Nightfall"
-#~ msgstr "Krēsla"
-
-#~ msgid "Blocks"
-#~ msgstr "Bloki"
-
-#~ msgid "Orange"
-#~ msgstr "Oranžs"
-
-#~ msgid "Nibbles"
-#~ msgstr "Nibbles"
-
-#~ msgid "Guide a worm around a maze"
-#~ msgstr "Vadi tārpu pa labirintu"
-
-#~ msgid "Number of human players"
-#~ msgstr "Cilvēku spēlētāju skaits"
-
-#~ msgid "Number of human players."
-#~ msgstr "Cilvēku spēlētāju skaits."
-
-#~ msgid "Number of AI players"
-#~ msgstr "MI spēlētāju skaits"
-
-#~ msgid "Number of AI players."
-#~ msgstr "MI spēlētāju skaits."
-
-#~ msgid "Game speed"
-#~ msgstr "Spēles ātrums"
-
-#~ msgid "Game speed (1=fast, 4=slow)."
-#~ msgstr "Spēles ātrums (1=ātri, 4=lēni)."
-
-#~ msgid "Enable fake bonuses"
-#~ msgstr "Aktivēti neīstos bonusus"
-
-#~ msgid "Enable fake bonuses."
-#~ msgstr "Aktivizēti neīstos bonusus."
-
-#~ msgid "Play levels in random order"
-#~ msgstr "Spēlēt līmeņus nejaušā secībā"
-
-#~ msgid "Play levels in random order."
-#~ msgstr "Spēlēt līmeņus nejaušā secībā."
-
-#~ msgid "Game level to start on"
-#~ msgstr "Līmenis, ar kuru sākt spēli"
-
-#~ msgid "Game level to start on."
-#~ msgstr "Līmenis, ar kuru sākt spēli."
-
-#~ msgid "Enable sounds"
-#~ msgstr "Aktivēt skaņu"
-
-#~ msgid "Enable sounds."
-#~ msgstr "Aktivēt skaņu."
-
-#~ msgid "Size of game tiles"
-#~ msgstr "Spēles kauliņu izmēri"
-
-#~ msgid "Size of game tiles."
-#~ msgstr "Spēles kauliņu izmēri."
-
-#~ msgid "Color to use for worm"
-#~ msgstr "Tārpa krāsa"
-
-#~ msgid "Color to use for worm."
-#~ msgstr "Tārpa krāsa."
-
-#~ msgid "Use relative movement"
-#~ msgstr "Lietot relatīvo kustību"
-
-#~ msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
-#~ msgstr "Lietot relatīvo kustību (t.i. tikai pa kreisi vai tikai pa labi)."
-
-#~ msgid "Move up"
-#~ msgstr "Pārvietot uz augšu"
-
-#~ msgid "Key to use for motion up."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko lietot, lai pārvietotos uz augšu."
-
-#~ msgid "Move down"
-#~ msgstr "Pārvietot uz leju"
-
-#~ msgid "Key to use for motion down."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko lietot, lai pārvietotos uz leju."
-
-#~ msgid "Key to use for motion left."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko lietot, lai pārvietotos pa kreisi."
-
-#~ msgid "Key to use for motion right."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko lietot, lai pārvietotos pa labi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nibbles couldn't load level file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Nibbles installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nibbles nevarēja ielādēt līmeņa datni:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārbaudi savu Nibbles instalāciju"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Level file appears to be damaged:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Nibbles installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Izskatās, ka līmenis ir bojāts:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārbaudi savu Nibbles instalāciju"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nibbles couldn't find pixmap file:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your Nibbles installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nibbles nevarēja atrast pikseļu kartes datni:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārbaudi savu Nibbles instalāciju"
-
-#~ msgid "Nibbles Scores"
-#~ msgstr "Nibbles rezultāti"
-
-#~ msgid "Speed:"
-#~ msgstr "Ātrums:"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Beginner"
-#~ msgstr "Iesācēju"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Slow"
-#~ msgstr "Lēni"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Vidēji"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Fast"
-#~ msgstr "Ātri"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Beginner with Fakes"
-#~ msgstr "Iesācēju ar neīstajiem"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Slow with Fakes"
-#~ msgstr "Lēns ar neīstajiem"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Medium with Fakes"
-#~ msgstr "Vidējs ar neīstajiem"
-
-#~ msgctxt "game speed"
-#~ msgid "Fast with Fakes"
-#~ msgstr "Ātrs ar neīstajiem"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A worm game for GNOME.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nibbles is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME tārpu spēle.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nibbles ir daļa no GNOME Games."
-
-#~ msgid "Game over! The game has been won by %s!"
-#~ msgstr "Spēle beigusies! %s uzvarēja!"
-
-#~ msgid "A worm game for GNOME."
-#~ msgstr "Tārpa spēle GNOME."
-
-#~ msgid "Nibbles Preferences"
-#~ msgstr "Nibbles iestatījumi"
-
-#~ msgid "Speed"
-#~ msgstr "Ātrums"
-
-#~ msgid "Nibbles newbie"
-#~ msgstr "Nibbles iesācējs"
-
-#~ msgid "My second day"
-#~ msgstr "Mana otrā diena"
-
-#~ msgid "Not too shabby"
-#~ msgstr "Tīri tā neko"
-
-#~ msgid "Finger-twitching good"
-#~ msgstr "Pirkstu veiklības treniņam"
-
-#~ msgid "Options"
-#~ msgstr "Opcijas"
-
-#~ msgid "_Play levels in random order"
-#~ msgstr "S_pēlēt līmeņus nejaušā secībā"
-
-#~ msgid "_Enable fake bonuses"
-#~ msgstr "_Aktivēt neīstos bonusus"
-
-#~ msgid "_Starting level:"
-#~ msgstr "_Sākuma līmenis:"
-
-#~ msgid "Number of _human players:"
-#~ msgstr "Cilvēku spēlētāju _skaits:"
-
-#~ msgid "Number of _AI players:"
-#~ msgstr "_MI spēlētāju skaits:"
-
-#~ msgid "Worm"
-#~ msgstr "Tārps"
-
-#~ msgid "Keyboard Options"
-#~ msgstr "Tastatūras opcijas"
-
-#~ msgid "_Use relative movement"
-#~ msgstr "Lietot relatīvo kustīb_u"
-
-#~ msgid "_Worm color:"
-#~ msgstr "_Tārpa krāsa:"
-
-#~ msgid "Green"
-#~ msgstr "Zaļš"
-
-#~ msgid "Cyan"
-#~ msgstr "Gaiši zils"
-
-#~ msgid "Purple"
-#~ msgstr "Purpura"
-
-#~ msgid "Gray"
-#~ msgstr "Pelēks"
-
-#~ msgid "Worm %d:"
-#~ msgstr "Tārps %d:"
-
-#~ msgid "Mahjongg"
-#~ msgstr "Mahjongg"
-
-#~ msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
-#~ msgstr "Nojaukt kauliņu kaudzi, ņemot nost sakrītošus pārus"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "The Ziggurat"
-#~ msgstr "Zikurāts"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Four Bridges"
-#~ msgstr "Četri tilti"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Cloud"
-#~ msgstr "Mākonis"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Tic-Tac-Toe"
-#~ msgstr "Desas"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Red Dragon"
-#~ msgstr "Sarkanais pūķis"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Pyramid's Walls"
-#~ msgstr "Piramīdas sienas"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Confounding Cross"
-#~ msgstr "Sasodītais krusts"
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Difficult"
-#~ msgstr "Sarežģīts"
-
-#~ msgid "Paused"
-#~ msgstr "Apturēts"
-
-#~ msgid "Moves Left:"
-#~ msgstr "Atlikuši gājieni:"
-
-#~ msgid "_Restart Game"
-#~ msgstr "Pā_rstartēt spēli"
-
-#~ msgid "_Preferences"
-#~ msgstr "_Iestatījumi"
-
-#~ msgid "_About"
-#~ msgstr "P_ar"
-
-#~ msgid "_Quit"
-#~ msgstr "_Iziet"
-
-#~ msgid "Hint"
-#~ msgstr "Padoms"
-
-#~ msgid "Do you want to start a new game with this map?"
-#~ msgstr "Vai vēlies sākt jaunu spēli ar šo karti?"
-
-#~ msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
-#~ msgstr "Ja turpināsi spēlēt, nākama spēle izmantos jaunu karti."
-
-#~ msgid "_Continue playing"
-#~ msgstr "_Turpināt spēlēt"
-
-#~ msgid "Use _new map"
-#~ msgstr "Izmantot jau_nu karti"
-
-#~ msgid "Mahjongg Scores"
-#~ msgstr "Mahjongg rezultāti"
-
-#~ msgid "Layout:"
-#~ msgstr "Izkārtojums:"
-
-#~ msgid "Puzzle solved!"
-#~ msgstr "Mīkla atrisināta!"
-
-#~ msgid "You didn't make the top ten, better luck next time."
-#~ msgstr "Tev neizdevās iekļūt desmitniekā. Lai labāk veicas nākamreiz!"
-
-#~ msgid "There are no more moves."
-#~ msgstr "Vairs nav gājienu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Each puzzle has at least one solution. You can undo your moves and try "
-#~ "and find the solution for a time penalty, restart this game or start an "
-#~ "new one."
-#~ msgstr ""
-#~ "Katram izklājumam ir vismaz viens atrisinājums. Tu vari atcelt gājienus "
-#~ "(tas maksā laiku) vai atsākt pašreizējo spēli, lai atrastu risinājumu, "
-#~ "bet vari arī sākt jaunu spēli."
-
-#~ msgid "_New game"
-#~ msgstr "Jau_na spēle"
-
-#~ msgid "Mahjongg Preferences"
-#~ msgstr "Mahjongg iestatījumi"
-
-#~ msgid "_Layout:"
-#~ msgstr "_Izkārtojums:"
-
-#~ msgid "Main game:"
-#~ msgstr "Galvenā spēle:"
-
-#~ msgid "Maps:"
-#~ msgstr "Kartes:"
-
-#~ msgid "Tiles:"
-#~ msgstr "Kauliņi:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mahjongg is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pāru pasjanss, ko spēlē ar Mahjong kauliņiem.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mahjongg ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Mahjongg - %s"
-#~ msgstr "Mahjongg — %s"
-
-#~ msgid "Time"
-#~ msgstr "Laiks"
-
-#~ msgid "Sudoku"
-#~ msgstr "Sudoku"
-
-#~ msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
-#~ msgstr "Pārbaudi savas loģikas iemaņas šajā skaitļu režģa mīklā"
-
-#~ msgid "Print Sudokus"
-#~ msgstr "Drukāt sudoku"
-
-#~ msgid "Print Games"
-#~ msgstr "Drukāt spēles"
-
-#~ msgid "_Number of sudoku to print: "
-#~ msgstr "_Drukājamo sudoku skaits: "
-
-#~ msgid "_Sudokus per page: "
-#~ msgstr "_Sudoku skaits lapā: "
-
-#~ msgid "Levels of difficulty to print"
-#~ msgstr "Līmeņu grūtība, ko drukāt"
-
-#~ msgid "_Easy"
-#~ msgstr "_Viegli"
-
-#~ msgid "_Hard"
-#~ msgstr "_Grūti"
-
-#~ msgid "_Very Hard"
-#~ msgstr "Ļ_oti grūti"
-
-#~ msgid "Details"
-#~ msgstr "Sīkāka informācija"
-
-#~ msgid "_Mark games as played once you've printed them."
-#~ msgstr "Atzī_mēt spēles kā spēlētas, kolīdz tās tiek izdrukātas."
-
-#~ msgid "_Include games you've already played in list of games to print"
-#~ msgstr "_Iekļaut arī jau izspēlētas spēles drukājamo spēļu sarakstā"
-
-#~ msgid "_Saved Games"
-#~ msgstr "_Saglabātās spēles"
-
-#~ msgid "Add a new tracker"
-#~ msgstr "Pievienot jaunu marķieri"
-
-#~ msgid "Remove the selected tracker"
-#~ msgstr "Izņemt izvēlēto marķieri"
-
-#~ msgid "Make the tracked changes permanent"
-#~ msgstr "Atzīmēt marķētās vērtības kā pastāvīgas"
-
-#~ msgid "H_ide"
-#~ msgstr "S_lēpt"
-
-#~ msgid "Hide the tracked values"
-#~ msgstr "Slēpt marķētās vērtības"
-
-#~ msgid "GNOME Sudoku"
-#~ msgstr "GNOME Sudoku"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME Sudoku is a simple Sudoku generator and player. Sudoku is a "
-#~ "Japanese logic puzzle.\n"
-#~ "\n"
-#~ "GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME Sudoku ir vienkāršs Sudoku ģenerators un spēlētājs. Sudoku ir "
-#~ "japāņu loģikas spēle.\n"
-#~ "\n"
-#~ "GNOME Sudoku ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Easy"
-#~ msgstr "Viegls"
-
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Vidējs"
-
-#~ msgid "Hard"
-#~ msgstr "Grūts"
-
-#~ msgid "Very hard"
-#~ msgstr "Ļoti grūts"
-
-#~ msgid "Last played %(n)s second ago"
-#~ msgid_plural "Last played %(n)s seconds ago"
-#~ msgstr[0] "Pēdējo reizi spēlēts pirms %(n)s sekundes"
-#~ msgstr[1] "Pēdējo reizi spēlēts pirms %(n)s sekundēm"
-#~ msgstr[2] "Pēdējo reizi spēlēts pirms %(n)s sekundēm"
-
-#~ msgid "Last played %(n)s minute ago"
-#~ msgid_plural "Last played %(n)s minutes ago"
-#~ msgstr[0] "Pēdējo reizi spēlēts pirms %(n)s minūtes"
-#~ msgstr[1] "Pēdējo reizi spēlēts pirms %(n)s minūtēm"
-#~ msgstr[2] "Pēdējo reizi spēlēts pirms %(n)s minūtēm"
-
-#~ msgid "Last played at %I:%M %p"
-#~ msgstr "Pēdējo reizi spēlēts %I:%M %p"
-
-#~ msgid "Last played yesterday at %I:%M %p"
-#~ msgstr "Pēdējo reizi spēlēts vakar %I:%M %p"
-
-#~ msgid "Last played on %A at %I:%M %p"
-#~ msgstr "Pēdējo reizi spēlēts %A %I:%M %p"
-
-#~ msgid "Last played on %B %e %Y"
-#~ msgstr "Pēdējo reizi spēlēts %e. %B %Y"
-
-#~ msgid "Easy puzzle"
-#~ msgstr "Viegla mīkla"
-
-#~ msgid "Medium puzzle"
-#~ msgstr "Vidēja mīkla"
-
-#~ msgid "Hard puzzle"
-#~ msgstr "Grūta mīkla"
-
-#~ msgid "Very hard puzzle"
-#~ msgstr "Ļoti grūta mīkla"
-
-#~ msgid "Played for %d hour"
-#~ msgid_plural "Played for %d hours"
-#~ msgstr[0] "Spēlēts %d stundu"
-#~ msgstr[1] "Spēlēts %d stundas"
-#~ msgstr[2] "Spēlēts %d stundu"
-
-#~ msgid "Played for %d minute"
-#~ msgid_plural "Played for %d minutes"
-#~ msgstr[0] "Spēlēts %d minūti"
-#~ msgstr[1] "Spēlēts %d minūtes"
-#~ msgstr[2] "Spēlēts %d minūšu"
-
-#~ msgid "Played for %d second"
-#~ msgid_plural "Played for %d seconds"
-#~ msgstr[0] "Spēlēts %d sekundi"
-#~ msgstr[1] "Spēlēts %d sekundes"
-#~ msgstr[2] "Spēlēts %d sekunžu"
-
-#~ msgid "Do you really want to do this?"
-#~ msgstr "Vai tiešām vēlaties to darīt?"
-
-#~ msgid "Don't ask me this again."
-#~ msgstr "Turpmāk to vairs nejautāt."
-
-#~ msgid "New game"
-#~ msgstr "Jauna spēle"
-
-#~ msgid "_Undo"
-#~ msgstr "_Atsaukt"
-
-#~ msgid "Undo last action"
-#~ msgstr "Atsaukt pēdējo gājienu"
-
-#~ msgid "_Redo"
-#~ msgstr "Atkā_rtot"
-
-#~ msgid "Redo last action"
-#~ msgstr "Atkārtot pēdējo gājienu"
-
-#~ msgid "Puzzle _Statistics..."
-#~ msgstr "Mīklas _statistika..."
-
-#~ msgid "_Print..."
-#~ msgstr "_Drukāt..."
-
-#~ msgid "Print _Multiple Sudokus..."
-#~ msgstr "Drukāt _vairākus sudoku"
-
-#~ msgid "_Tools"
-#~ msgstr "_Rīki"
-
-#~ msgid "Show a square that is easy to fill."
-#~ msgstr "Rādīt laukumu, kuru var viegli aizpildīt."
-
-#~ msgid "Clear _Top Notes"
-#~ msgstr "A_ttīrīt augšējās piezīmes"
-
-#~ msgid "Clear _Bottom Notes"
-#~ msgstr "Attīrīt _apakšējās piezīmes"
-
-#~ msgid "Show _Possible Numbers"
-#~ msgstr "Rādīt ies_pējamos skaitļus"
-
-#~ msgid "Always show possible numbers in a square"
-#~ msgstr "Vienmēr laukumos rādīt iespējamos skaitļus"
-
-#~ msgid "Warn About _Unfillable Squares"
-#~ msgstr "Brīdināt par neaizpildāmajiem la_ukiem"
-
-#~ msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
-#~ msgstr "Brīdināt par laukumiem, kas gājiena rezultātā kļūst neaizpildāmi"
-
-#~ msgid "_Track Additions"
-#~ msgstr "Seko_t līdzi papildinājumiem"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
-#~ msgstr "Atzīmēt papildinājumus citā krāsā, lai tiem varētu izsekot."
-
-#~ msgid "_Highlighter"
-#~ msgstr "_Izgaismotājs"
-
-#~ msgid "Highlight the current row, column and box"
-#~ msgstr "Izgaismot pašreizējo rindu, kolonu un šūnu"
-
-#~ msgid "You completed the puzzle in %d second"
-#~ msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
-#~ msgstr[0] "Tu pabeidzi mīklu %d sekundē"
-#~ msgstr[1] "Tu pabeidzi mīklu %d sekundēs"
-#~ msgstr[2] "Tu pabeidzi mīklu %d sekundēs"
-
-#~ msgid "%d minute"
-#~ msgid_plural "%d minutes"
-#~ msgstr[0] "%d minūtē"
-#~ msgstr[1] "%d minūtēs"
-#~ msgstr[2] "%d minūtēs"
-
-#~ msgid "%d second"
-#~ msgid_plural "%d seconds"
-#~ msgstr[0] "%d sekundē"
-#~ msgstr[1] "%d sekundēs"
-#~ msgstr[2] "%d sekundēs"
-
-#~ msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
-#~ msgstr "Tu pabeidzi mīklu %(minute)s un %(second)s"
-
-#~ msgid "%d hour"
-#~ msgid_plural "%d hours"
-#~ msgstr[0] "%d stundā"
-#~ msgstr[1] "%d stundās"
-#~ msgstr[2] "%d stundās"
-
-#~ msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
-#~ msgstr "Tu pabeidzi mīklu %(hour)s, %(minute)s un %(second)s"
-
-#~ msgid "You got %(n)s hint."
-#~ msgid_plural "You got %(n)s hints."
-#~ msgstr[0] "Tu saņēmi %(n)s padomu."
-#~ msgstr[1] "Tu saņēmi %(n)s padomus."
-#~ msgstr[2] "Tu saņēmi %(n)s padomu."
-
-#~ msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
-#~ msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
-#~ msgstr[0] "Tev norādīja %(n)s neiespējamību."
-#~ msgstr[1] "Tev norādīja %(n)s neiespējamības."
-#~ msgstr[2] "Tev norādīja %(n)s neiespējamību."
-
-#~ msgid "Save this game before starting new one?"
-#~ msgstr "Saglabāt šo spēli, pirms sākt jaunu?"
-
-#~ msgid "Save game before closing?"
-#~ msgstr "Pirms aizvēršanas saglabāt spēli?"
-
-#~ msgid "Puzzle Information"
-#~ msgstr "Informācija par mīklu"
-
-#~ msgid "There is no current puzzle."
-#~ msgstr "Šobrīd nevienas mīklas nav."
-
-#~ msgid "Calculated difficulty: "
-#~ msgstr "Aprēķinātā sarežģītība: "
-
-#~ msgid "Very Hard"
-#~ msgstr "Ļoti grūts"
-
-#~ msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
-#~ msgstr "Gājienu skaits, ko var automātiski aizpildīt ar izslēgšanu: "
-
-#~ msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
-#~ msgstr "Gājienu skaits, ko var automātiski aizpildīt ar aizpildīšanu: "
-
-#~ msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
-#~ msgstr "Aizpildīšanai atvēlēto kļūdu skaits: "
-
-#~ msgid "Puzzle Statistics"
-#~ msgstr "Mīklas statistika"
-
-#~ msgid "Unable to display help: %s"
-#~ msgstr "Nevar parādīt palīdzību — %s"
-
-#~ msgid "Untracked"
-#~ msgstr "Atmarķēts"
-
-#~ msgid "_Remove"
-#~ msgstr "_Izņemt"
-
-#~ msgid "Delete selected tracker."
-#~ msgstr "Dzēst izvēlēto marķieri."
-
-#~ msgid "Hide current tracker entries."
-#~ msgstr "Slēpt pašreizējā marķiera ierakstus."
-
-#~ msgid "A_pply"
-#~ msgstr "_Pielietot"
-
-#~ msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
-#~ msgstr "Pielietot visas marķētās vērtības un izņemt marķieri."
-
-#~ msgid "Tracker %s"
-#~ msgstr "%s marķieris"
-
-#~ msgid "_Clear"
-#~ msgstr "_Attīrīt"
-
-#~ msgid "No Space"
-#~ msgstr "Nav vietas"
-
-#~ msgid "No space left on disk"
-#~ msgstr "Uz diska nav brīvas vietas"
-
-#~ msgid "Unable to create data folder %(path)s."
-#~ msgstr "Nevar izveidot datu mapi %(path)s."
-
-#~ msgid "There is no disk space left!"
-#~ msgstr "Uz diska nav palikusi brīva vieta!"
-
-#~ msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
-#~ msgstr "Kļūda %(errno)s — %(error)s"
-
-#~ msgid "Unable to save game."
-#~ msgstr "Nevar saglabāt spēli."
-
-#~ msgid "Unable to save file %(filename)s."
-#~ msgstr "Nevar saglabāt datni %(filename)s."
-
-#~ msgid "Unable to mark game as finished."
-#~ msgstr "Nevar atzīmēt spēli ka pabeigtu."
-
-#~ msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
-#~ msgstr "Sudoku nevar atzīmēt spēli ka pabeigtu."
-
-#~ msgid "Mines"
-#~ msgstr "Mīnas"
-
-#~ msgid "Clear hidden mines from a minefield"
-#~ msgstr "Notīrīt apslēptas mīnas no laukuma"
-
-#~ msgid "minesweeper;"
-#~ msgstr "minesweeper;mīnu lauks;mīnas;"
-
-#~ msgid "Use the unknown flag"
-#~ msgstr "Lietot “nezināms” karogu"
-
-#~ msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pārslēdziet uz patiess, lai būtu iespējams atzīmēt kvadrātus kā nezināmus."
-
-#~ msgid "Warning about too many flags"
-#~ msgstr "Brīdināt par pārāk daudziem karogiem"
-
-#~ msgid "Set to true to enable warning icons when too many flags are placed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Atzīmē, lai aktivētu ikonu brīdinājumus, kad tiek izvietoti pārāk daudzi "
-#~ "karogi."
-
-#~ msgid "Enable automatic placing of flags"
-#~ msgstr "Aktivēt automātisko karodziņu novietošanu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Set to true to have gnomine automatically flag squares as mined when "
-#~ "enough squares are revealed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Atzīmē, lai gnomine automātiski atzīmētu karodziņus, kad ir atklāti "
-#~ "pietiekami daudzi lauciņi"
-
-#~ msgid "Number of columns in a custom game"
-#~ msgstr "Kolonu skaits pašizveidotā spēlē"
-
-#~ msgid "Number of rows in a custom game"
-#~ msgstr "Rindu skaits pašizveidotā spēlē"
-
-#~ msgid "The number of mines in a custom game"
-#~ msgstr "Mīnu skaits pašizveidotā spēlē"
-
-#~ msgid "Board size"
-#~ msgstr "Laukuma izmērs"
-
-#~ msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
-#~ msgstr "Laukuma izmērs (0-2 = mazs-liels, 3=pašizvēlēts)"
-
-#~ msgctxt "board size"
-#~ msgid "Custom"
-#~ msgstr "Pielāgots"
-
-#~ msgid "_Replay Size"
-#~ msgstr "Atkā_rtotas spēles izmērs"
-
-#~ msgid "Field Size"
-#~ msgstr "Lauka izmērs"
-
-#~ msgid "H_orizontal:"
-#~ msgstr "H_orizontāli:"
-
-#~ msgid "_Vertical:"
-#~ msgstr "_Vertikāli:"
-
-#~ msgid "_Number of mines:"
-#~ msgstr "Mī_nu skaits:"
-
-#~ msgid "_Play Game"
-#~ msgstr "S_pēlēt spēli"
-
-#~ msgid "<b>%d</b> mine"
-#~ msgid_plural "<b>%d</b> mines"
-#~ msgstr[0] "<b>%d</b> mīna"
-#~ msgstr[1] "<b>%d</b> mīnas"
-#~ msgstr[2] "<b>%d</b> mīnu"
-
-#~ msgid "Flags: %u/%u"
-#~ msgstr "Karodziņi: %u/%u"
-
-#~ msgid "The Mines Have Been Cleared!"
-#~ msgstr "Mīnas ir atmīnētas!"
-
-#~ msgid "Mines Scores"
-#~ msgstr "Mīnu rezultāti"
-
-#~ msgid "Size:"
-#~ msgstr "Izmērs:"
-
-#~ msgid "Do you want to start a new game?"
-#~ msgstr "Vai vēlies sākt jaunu spēli?"
-
-#~ msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
-#~ msgstr "Ja sāksi jaunu spēli, pašreizējais progress tiks pazaudēts."
-
-#~ msgid "Keep Current Game"
-#~ msgstr "Turpināt šo spēli"
-
-#~ msgid "Start New Game"
-#~ msgstr "Sākt jaunu spēli"
-
-#~ msgid "Resizing and SVG support:"
-#~ msgstr "Izmēru mainīšana un SVG atbalsts:"
-
-#~ msgid "Faces:"
-#~ msgstr "Sejas:"
-
-#~ msgid "Graphics:"
-#~ msgstr "Grafika:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The popular logic puzzle minesweeper. Clear mines from a board using "
-#~ "hints from squares you have already uncovered.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mines is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Populārā mīnu meklēšanas prāta spēle. Atmīnē laukumu, izmantojot jau "
-#~ "atklātajos lauciņos redzamos padomus.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Mines ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Mines Preferences"
-#~ msgstr "Mīnu iestatījumi"
-
-#~ msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
-#~ msgstr "Lietot “Neesmu pārliecināts” karog_us"
-
-#~ msgid "_Warn if too many flags have been placed"
-#~ msgstr "_Brīdināt, ja uzlikts par daudz karogu"
-
-#~ msgid "Tetravex"
-#~ msgstr "Tetravex"
-
-#~ msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
-#~ msgstr "Pabeidz spēli, saliekot blakus kauliņus ar vienādiem skaitļiem"
-
-#~ msgid "_Solve"
-#~ msgstr "At_risināt"
-
-#~ msgid "_Up"
-#~ msgstr "A_ugšup"
-
-#~ msgid "_Left"
-#~ msgstr "Pa _kreisi"
-
-#~ msgid "_Right"
-#~ msgstr "_Pa labi"
-
-#~ msgid "_Down"
-#~ msgstr "_Lejup"
-
-#~ msgid "_Size"
-#~ msgstr "Izmēr_s"
-
-#~ msgid "_2x2"
-#~ msgstr "_2×2"
-
-#~ msgid "_3x3"
-#~ msgstr "_3×3"
-
-#~ msgid "_4x4"
-#~ msgstr "_4×4"
-
-#~ msgid "_5x5"
-#~ msgstr "_5×5"
-
-#~ msgid "_6x6"
-#~ msgstr "_6×6"
-
-#~ msgid "The size of the playing grid"
-#~ msgstr "Spēles režģa izmērs"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The value of this key is used to decide the size of the playing grid."
-#~ msgstr ""
-#~ "Šīs atslēgas vērtība tiek izmantota, lai noteiktu spēles lauka izmērus. "
-
-#~ msgid "2×2"
-#~ msgstr "2×2"
-
-#~ msgid "3×3"
-#~ msgstr "3×3"
-
-#~ msgid "4×4"
-#~ msgstr "4×4"
-
-#~ msgid "5×5"
-#~ msgstr "5×5"
-
-#~ msgid "6×6"
-#~ msgstr "6×6"
-
-#~ msgid "Solve"
-#~ msgstr "Atrisināt"
-
-#~ msgid "Tetravex Scores"
-#~ msgstr "Tetravex rezultāti"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GNOME Tetravex is a simple puzzle where pieces must be positioned so that "
-#~ "the same numbers are touching each other.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tetravex is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME Tetravex ir vienkārša mīklu spēle, kur jums jāsakārto spēles "
-#~ "kauliņi, lai vienādi skaitļi būtu viens otram blakus.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tetravex ir daļa no GNOME Games."
-
-#~ msgid "Klotski"
-#~ msgstr "Klotski spēle"
-
-#~ msgid "Slide blocks to solve the puzzle"
-#~ msgstr "Slidiniet klucīšus, lai atrisinātu mīklu"
-
-#~ msgid "The puzzle in play"
-#~ msgstr "Mīkla spēlē"
-
-#~ msgid "The number of the puzzle being played."
-#~ msgstr "Numurs mīklai, kas tiek spēlēta."
-
-#~ msgid "Only 18 steps"
-#~ msgstr "Tikai 18 soļi"
-
-#~ msgid "Daisy"
-#~ msgstr "Pīpene"
-
-#~ msgid "Violet"
-#~ msgstr "Vijolīte"
-
-#~ msgid "Poppy"
-#~ msgstr "Magone"
-
-#~ msgid "Pansy"
-#~ msgstr "Atraitnīte"
-
-#~ msgid "Snowdrop"
-#~ msgstr "Sniegpulkstenīte"
-
-#~ msgid "Red Donkey"
-#~ msgstr "Sarkans ēzelis"
-
-#~ msgid "Trail"
-#~ msgstr "Pēdas"
-
-#~ msgid "Ambush"
-#~ msgstr "Slēpnis"
-
-#~ msgid "Agatka"
-#~ msgstr "Agatka"
-
-#~ msgid "Success"
-#~ msgstr "Panākumi"
-
-#~ msgid "Bone"
-#~ msgstr "Kauls"
-
-#~ msgid "Fortune"
-#~ msgstr "Veiksme"
-
-#~ msgid "Fool"
-#~ msgstr "Dumiķis"
-
-#~ msgid "Solomon"
-#~ msgstr "Zālamans"
-
-#~ msgid "Cleopatra"
-#~ msgstr "Kleopatra"
-
-#~ msgid "Shark"
-#~ msgstr "Haizivs"
-
-#~ msgid "Rome"
-#~ msgstr "Roma"
-
-#~ msgid "Pennant Puzzle"
-#~ msgstr "Karodziņa mīkla"
-
-#~ msgid "Ithaca"
-#~ msgstr "Itaka"
-
-#~ msgid "Pelopones"
-#~ msgstr "Pelopones"
-
-#~ msgid "Transeuropa"
-#~ msgstr "Transeiropa"
-
-#~ msgid "Lodzianka"
-#~ msgstr "Lodzianka"
-
-#~ msgid "Polonaise"
-#~ msgstr "Polonēze"
-
-#~ msgid "Baltic Sea"
-#~ msgstr "Baltijas jūra"
-
-#~ msgid "American Pie"
-#~ msgstr "Amerikāņu pīrāgs"
-
-#~ msgid "Traffic Jam"
-#~ msgstr "Sastrēgums"
-
-#~ msgid "Sunshine"
-#~ msgstr "Saules gaisma"
-
-#~ msgid "Only 18 Steps"
-#~ msgstr "Tikai 18 soļi"
-
-#~ msgid "HuaRong Trail"
-#~ msgstr "HuaRong taka"
-
-#~ msgid "Challenge Pack"
-#~ msgstr "Izaicinājuma paka"
-
-#~ msgid "Skill Pack"
-#~ msgstr "Iemaņu paka"
-
-#~ msgid "_Restart Puzzle"
-#~ msgstr "Atkā_rtot mīklu"
-
-#~ msgid "Next Puzzle"
-#~ msgstr "Nākamā mīkla"
-
-#~ msgid "Previous Puzzle"
-#~ msgstr "Iepriekšējā mīkla"
-
-#~ msgid "X location of window"
-#~ msgstr "X loga novietojums"
-
-#~ msgid "Y location of window"
-#~ msgstr "Y loga novietojums"
-
-#~ msgid "Level completed."
-#~ msgstr "Līmenis pabeigts."
-
-#~ msgid "The Puzzle Has Been Solved!"
-#~ msgstr "Mīkla ir atminēta!"
-
-#~ msgid "Klotski Scores"
-#~ msgstr "Klotski rezultāti"
-
-#~ msgid "Puzzle:"
-#~ msgstr "Mīkla:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The theme for this game failed to render.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Klotski is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nespēja attēlot šīs spēles motīvu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārbaudi, vai Klotski ir pareizi uzinstalēta."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the image:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Klotski is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nevarēja atrast attēlu:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārliecinies, ka Klotski ir pareizi uzinstalēta."
-
-#~ msgid "Moves: %d"
-#~ msgstr "Gājieni: %d"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sliding Block Puzzles\n"
-#~ "\n"
-#~ "Klotski is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Slīdošo klucīšu spēle\n"
-#~ "\n"
-#~ "Klotski ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Tali"
-#~ msgstr "Tali"
-
-#~ msgid "Beat the odds in a poker-style dice game"
-#~ msgstr "Izmēģiniet laimi pokera tipa kauliņu spēlē"
-
-#~ msgid "yahtzee;"
-#~ msgstr "yahtzee;"
-
-#~ msgid "Delay between rolls"
-#~ msgstr "Aizture starp metieniem"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose whether or not to insert a delay between the computer's dice rolls "
-#~ "so the player can follow what it is doing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izvēlies, vai ievietot aizkavēšanu starp kauliņu izmešanu, lai spēlētais "
-#~ "varētu skatīties, ko dators dara."
-
-#~ msgid "Display the computer's thoughts"
-#~ msgstr "Rādīt datora domas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If set to true, a dump of the AI's working will be done to standard "
-#~ "output."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja pārslēgts uz patiesi, MI darbības izmetne būs izvesta standarta izvadē."
-
-#~ msgid "Already used! Where do you want to put that?"
-#~ msgstr "Jau izlietots! Kur vēlies to novietot?"
-
-#~ msgid "Score: %d"
-#~ msgstr "Rezultāts: %d"
-
-#~ msgid "Field used"
-#~ msgstr "Izmantotais lauks"
-
-#~ msgid "Delay computer moves"
-#~ msgstr "Aizturēt datora gājienus"
-
-#~ msgid "Display computer thoughts"
-#~ msgstr "Rādīt datora domas"
-
-#~ msgid "Number of computer opponents"
-#~ msgstr "Datora pretinieku skaits"
-
-#~ msgid "NUMBER"
-#~ msgstr "SKAITLIS"
-
-#~ msgid "Number of human opponents"
-#~ msgstr "Cilvēku pretinieku skaits"
-
-#~ msgid "Game choice: Regular or Colors"
-#~ msgstr "Spēles izvēle: regulāra vai krāsaina"
-
-#~ msgid "STRING"
-#~ msgstr "VIRKNE"
-
-#~ msgid "Number of computer-only games to play"
-#~ msgstr "Tikai datora spēlējamo spēļu skaits"
-
-#~ msgid "Number of trials for each roll for the computer"
-#~ msgstr "Datora katra izmetiena mēģinājumu skaits"
-
-#~ msgctxt "game type"
-#~ msgid "Regular"
-#~ msgstr "Regulārs"
-
-#~ msgctxt "game type"
-#~ msgid "Colors"
-#~ msgstr "Krāsas"
-
-#~ msgid "Roll all!"
-#~ msgstr "Mest visu!"
-
-#~ msgid "Roll!"
-#~ msgstr "Mest!"
-
-#~ msgid "The game is a draw!"
-#~ msgstr "Spēle beidzās ar neizšķirtu!"
-
-#~ msgid "Tali Scores"
-#~ msgstr "Tali rezultāti"
-
-#~ msgid "%s wins the game with %d point"
-#~ msgid_plural "%s wins the game with %d points"
-#~ msgstr[0] "%s uzvar spēlē ar %d punktu"
-#~ msgstr[1] "%s uzvar spēlē ar %d punktiem"
-#~ msgstr[2] "%s uzvar spēlē ar %d punktiem"
-
-#~ msgid "Computer playing for %s"
-#~ msgstr "Dators spēlē priekš %s"
-
-#~ msgid "%s! -- You're up."
-#~ msgstr "%s! -- Tava kārta."
-
-#~ msgid "Select dice to roll or choose a score slot."
-#~ msgstr "Izvēlies kauliņu, kuru mest, vai izvēlies rezultātu rindu."
-
-#~ msgid "Roll"
-#~ msgstr "Mest"
-
-#~ msgid "You are only allowed three rolls. Choose a score slot."
-#~ msgstr "Tev atļauti tikai trīs metieni. Izvēlies rezultātu lodziņu."
-
-#~ msgid "GNOME version (1998):"
-#~ msgstr "GNOM versija (1998):"
-
-#~ msgid "Console version (1992):"
-#~ msgstr "Console versija (1992):"
-
-#~ msgid "Colors game and multi-level AI (2006):"
-#~ msgstr "Krāsu spēle un vairāku līmeņu MI (2006):"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A variation on poker with dice and less money.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tali is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pokera variants ar kauliņiem un mazāk naudas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tali ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Current game will complete with original number of players."
-#~ msgstr "Pašreizējā spēle tiks izspēlēta ar sākotnējo spēlētāju skaitu."
-
-#~ msgid "Tali Preferences"
-#~ msgstr "Tali iestatījumi"
-
-#~ msgid "Human Players"
-#~ msgstr "Cilvēku spēlētāji"
-
-#~ msgid "_Number of players:"
-#~ msgstr "_Spēlētāju skaits:"
-
-#~ msgid "Computer Opponents"
-#~ msgstr "Datoru pretinieki"
-
-#~ msgid "_Delay between rolls"
-#~ msgstr "_Aizture starp metieniem"
-
-#~ msgid "N_umber of opponents:"
-#~ msgstr "Pretiniek_u skaits:"
-
-#~ msgid "_Difficulty:"
-#~ msgstr "_Sarežģītība:"
-
-#~ msgctxt "difficulty"
-#~ msgid "Medium"
-#~ msgstr "Vidējs"
-
-#~ msgid "Player Names"
-#~ msgstr "Spēlētāju vārdi"
-
-#~ msgid "1s [total of 1s]"
-#~ msgstr "1 [1nieku summa]"
-
-#~ msgid "2s [total of 2s]"
-#~ msgstr "2 [2nieku summa]"
-
-#~ msgid "3s [total of 3s]"
-#~ msgstr "3 [3nieku summa]"
-
-#~ msgid "4s [total of 4s]"
-#~ msgstr "4 [4nieku summa]"
-
-#~ msgid "5s [total of 5s]"
-#~ msgstr "5 [5nieku summa]"
-
-#~ msgid "6s [total of 6s]"
-#~ msgstr "6 [6nieku summa]"
-
-#~ msgid "3 of a Kind [total]"
-#~ msgstr "3 vienādi [kopā]"
-
-#~ msgid "4 of a Kind [total]"
-#~ msgstr "4 vienādi [kopā]"
-
-#~ msgid "Full House [25]"
-#~ msgstr "Fulhauss [25]"
-
-#~ msgid "Small Straight [30]"
-#~ msgstr "Mazā trepe [30]"
-
-#~ msgid "Large Straight [40]"
-#~ msgstr "Lielā trepe [40]"
-
-#~ msgid "5 of a Kind [50]"
-#~ msgstr "5 vienādi [50]"
-
-#~ msgid "Chance [total]"
-#~ msgstr "Veiksme [kopā]"
-
-#~ msgid "Lower Total"
-#~ msgstr "Zemākā summa"
-
-#~ msgid "Grand Total"
-#~ msgstr "Kopsumma"
-
-#~ msgid "Upper total"
-#~ msgstr "Augšējā summa"
-
-#~ msgid "Bonus if >62"
-#~ msgstr "Bonuss, ja >62"
-
-#~ msgid "2 pair Same Color [total]"
-#~ msgstr "2 pāri vienā krāsā [kopā]"
-
-#~ msgid "Full House [15 + total]"
-#~ msgstr "Fulhauss [15 + kopā]"
-
-#~ msgid "Full House Same Color [20 + total]"
-#~ msgstr "Fulhauss vienā krāsā [20 + kopā]"
-
-#~ msgid "Flush (all same color) [35]"
-#~ msgstr "Masts (visi vienā krāsā) [35]"
-
-#~ msgid "4 of a Kind [25 + total]"
-#~ msgstr "4 vienādi [25 + kopā]"
-
-#~ msgid "5 of a Kind [50 + total]"
-#~ msgstr "5 vienādi [50 + kopā]"
-
-#~ msgid "Choose a score slot."
-#~ msgstr "Izvēlies rezultāta vietu."
-
-#~ msgid "5 of a Kind [total]"
-#~ msgstr "5 vienādi [kopā]"
-
-#~ msgid "Iagno"
-#~ msgstr "Iagno"
-
-#~ msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
-#~ msgstr "Dominē gadu klasiskajā Reversi spēles variācijā"
-
-#~ msgid "othello;"
-#~ msgstr "othello;otello;"
-
-#~ msgid "Dark:"
-#~ msgstr "Tumšais:"
-
-#~ msgid "Light:"
-#~ msgstr "Gaišais:"
-
-#~ msgid "Light must pass, Dark's move"
-#~ msgstr "Gaišajam jāizlaiž, tumšā gājiens"
-
-#~ msgid "Dark must pass, Light's move"
-#~ msgstr "Tumšajam jāizlaiž, gaišā gājiens"
-
-#~ msgid "%.2d"
-#~ msgstr "%.2d"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A disk flipping game derived from Reversi.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Iagno is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Disku apgriešanas spēle, kas atvasināta no Reversi.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Iagno ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Light player wins!"
-#~ msgstr "Uzvar gaišais spēlētājs!"
-
-#~ msgid "Dark player wins!"
-#~ msgstr "Uzvar tumšais spēlētājs!"
-
-#~ msgid "The game was a draw."
-#~ msgstr "Spēle beidzās neizšķirti."
-
-#~ msgid "Invalid move."
-#~ msgstr "Nederīgs gājiens."
-
-#~ msgid "Iagno Preferences"
-#~ msgstr "Iagno iestatījumi"
-
-#~ msgid "Dark Player:"
-#~ msgstr "Tumšais spēlētājs:"
-
-#~ msgid "Light Player:"
-#~ msgstr "Gaišais spēlētājs:"
-
-#~ msgid "S_how grid"
-#~ msgstr "Rā_dīt režģi"
-
-#~ msgid "_Flip final results"
-#~ msgstr "A_pmest beigu rezultātus"
-
-#~ msgid "_Tile set:"
-#~ msgstr "_Kauliņu kopa:"
-
-#~ msgid "Lights Off"
-#~ msgstr "Izslēgt gaismu"
-
-#~ msgid "Turn off all the lights"
-#~ msgstr "Izslēdziet visas gaismas"
-
-#~ msgid "The current level"
-#~ msgstr "Pašreizējais līmenis"
-
-#~ msgid "The users's most recent level."
-#~ msgstr "Lietotāja pēdējais līmenis."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Turn off all the lights\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lights Off is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izslēdz visas gaismas\n"
-#~ "\n"
-#~ "“Izslēdz gaismas” ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Image to use for drawing blocks"
-#~ msgstr "Attēls, ko lietot, zīmējot blokus"
-
-#~ msgid "Image to use for drawing blocks."
-#~ msgstr "Attēls, ko lietot, zīmējot blokus."
-
-#~ msgid "The theme used for rendering the blocks"
-#~ msgstr "Motīvs, ko izmanto bloku attēlošanai"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
-#~ msgstr "Motīva nosaukums, ko lietot bloku un fona attēlu attēlošanai."
-
-#~ msgid "Level to start with"
-#~ msgstr "Sākuma līmenis"
-
-#~ msgid "Level to start with."
-#~ msgstr "Sākuma līmenis."
-
-#~ msgid "Whether to preview the next block"
-#~ msgstr "Vai rādīt nākamo bloku priekšskatījumu"
-
-#~ msgid "Whether to preview the next block."
-#~ msgstr "Vai rādīt nākamo bloku priekšskatījumu."
-
-#~ msgid "Whether to show where the moving piece will land"
-#~ msgstr "Vai rādīt, kur piezemēsies bloks"
-
-#~ msgid "Whether to show where the moving piece will land."
-#~ msgstr "Vai rādīt, kur piezemēsies bloks."
-
-#~ msgid "Whether to give blocks random colors"
-#~ msgstr "Vai blokiem piešķirt nejaušu krāsu"
-
-#~ msgid "Whether to give blocks random colors."
-#~ msgstr "Vai blokiem piešķirt nejaušu krāsu."
-
-#~ msgid "Whether to rotate counter clock wise"
-#~ msgstr "Vai pagriezt pretēji pulksteņa rādītāja virzienam"
-
-#~ msgid "Whether to rotate counter clock wise."
-#~ msgstr "Vai pagriezt pretēji pulksteņa rādītāja virzienam."
-
-#~ msgid "The number of rows to fill"
-#~ msgstr "Aizpildāmo rindu skaits"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The number of rows that are filled with random blocks at the start of the "
-#~ "game."
-#~ msgstr "Rindu skaits, kas spēles sākumā aizpildītas ar nejaušiem blokiem."
-
-#~ msgid "The density of filled rows"
-#~ msgstr "Aizpildīto rindu blīvums"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value "
-#~ "is between 0 (for no blocks) and 10 (for a completely filled row)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bloku rindu blīvums spēles sakumā. Vērtībai jābūt starp 0 (nav bloku) un "
-#~ "10 (pilnīgi aizpildītai rindai)."
-
-#~ msgid "Whether to play sounds"
-#~ msgstr "Vai atskaņot skaņas"
-
-#~ msgid "Whether to play sounds."
-#~ msgstr "Vai atskaņot skaņas."
-
-#~ msgid "Whether to pick blocks that are hard to place"
-#~ msgstr "Vai izvēlēties grūti izvietojamus blokus"
-
-#~ msgid "Whether to pick blocks that are hard to place."
-#~ msgstr "Vai izvēlēties grūti izvietojamus blokus."
-
-#~ msgid "Key press to move down."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko spiest, lai pārvietotu lejup."
-
-#~ msgid "Drop"
-#~ msgstr "Mest"
-
-#~ msgid "Key press to drop."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko spiest, lai mestu."
-
-#~ msgid "Rotate"
-#~ msgstr "Pagriezt"
-
-#~ msgid "Key press to rotate."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko spiest, lai pagrieztu."
-
-#~ msgid "Pause"
-#~ msgstr "Pauze"
-
-#~ msgid "Key press to pause."
-#~ msgstr "Taustiņš, ko spiest, lai pauzētu."
-
-#~ msgid "Quadrapassel"
-#~ msgstr "Quadrapassel"
-
-#~ msgid "Fit falling blocks together"
-#~ msgstr "Salieciet krītošos blokus kopā"
-
-#~ msgid "tetris;"
-#~ msgstr "tetris;"
-
-#~ msgid "Game Over"
-#~ msgstr "Spēle beigusies"
-
-#~ msgid "Lines:"
-#~ msgstr "Līnijas:"
-
-#~ msgid "Quadrapassel Preferences"
-#~ msgstr "Quadrapassel iestatījumi"
-
-#~ msgid "_Number of pre-filled rows:"
-#~ msgstr "Iepriekš aizpildīto ri_ndu skaits:"
-
-#~ msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
-#~ msgstr "Bloku blīvums iepriekš aizpil_dītajās rindās:"
-
-#~ msgid "_Preview next block"
-#~ msgstr "_Apskatīt nākamo bloku"
-
-#~ msgid "Choose difficult _blocks"
-#~ msgstr "Izvēlēties grūtus _blokus"
-
-#~ msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
-#~ msgstr "Pag_riezt pretēji pulksteņa rādītāja virzienam"
-
-#~ msgid "Show _where the block will land"
-#~ msgstr "Rādīt, kur _piezemēsies bloks"
-
-#~ msgid "Controls"
-#~ msgstr "Vadība"
-
-#~ msgid "Theme"
-#~ msgstr "Motīvs"
-
-#~ msgid "Plain"
-#~ msgstr "Vienkāršs"
-
-#~ msgid "Tango Flat"
-#~ msgstr "Tango plakans"
-
-#~ msgid "Tango Shaded"
-#~ msgstr "Tango ēnots"
-
-#~ msgid "Clean"
-#~ msgstr "Tīrs"
-
-#~ msgid "Quadrapassel Scores"
-#~ msgstr "Quadrapassel rezultāti"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A classic game of fitting falling blocks together.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quadrapassel is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klasiska spēle, kurā jāsaliek krītoši bloki kopā.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quadrapassel ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "The theme to use"
-#~ msgstr "Motīvs, ko izmantot"
-
-#~ msgid "The title of the tile theme to use."
-#~ msgstr "Lietojamā flīžu motīva nosaukums."
-
-#~ msgid "The size of the game board."
-#~ msgstr "Spēles galdiņa izmērs."
-
-#~ msgid "Board color count"
-#~ msgstr "Galdiņa kārsu skaits"
-
-#~ msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
-#~ msgstr "Krāsu skaits kauliņiem, kuri tiks izmantoti spēlē."
-
-#~ msgid "Zealous animation"
-#~ msgstr "Hiperaktīva animācija"
-
-#~ msgid "Use more flashy, but slower, animations."
-#~ msgstr "Lietot iespaidīgāku, bet lēnāku, animāciju."
-
-#~ msgid "Swell Foop"
-#~ msgstr "Swell Foop"
-
-#~ msgid "_Number of colors:"
-#~ msgstr "Krāsu _skaits:"
-
-#~ msgid "Setup"
-#~ msgstr "Iestatījumi"
-
-#~ msgid "_Zealous Animation"
-#~ msgstr "_Hiperaktīva animācija"
-
-#~ msgid "Operation"
-#~ msgstr "Darbība"
-
-#~ msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
-#~ msgstr "Attīri ekrānu, aizvācot krāsainu kauliņu grupas"
-
-#~ msgid "%u point"
-#~ msgid_plural "%u points"
-#~ msgstr[0] "%u punkts"
-#~ msgstr[1] "%u punkti"
-#~ msgstr[2] "%u punktu"
-
-#~ msgid "Small"
-#~ msgstr "Mazs"
-
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "Normāls"
-
-#~ msgid "Large"
-#~ msgstr "Liels"
-
-#~ msgid "Score: %4u "
-#~ msgstr "Rezultāts: %4u"
-
-#~ msgid "Colors"
-#~ msgstr "Krāsas"
-
-#~ msgid "Shapes and Colors"
-#~ msgstr "Figūras un krāsas"
-
-#~ msgid "Swell Foop Scores"
-#~ msgstr "Swell Foop rezultāti"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I want to play that game! You know, they all light-up and you click on "
-#~ "them and they vanish!\n"
-#~ "\n"
-#~ "Swell Foop is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Es gribu spēlēt to spēli! Nu zini, to kur tie visi iedegās, uz kuriem "
-#~ "uzklikšķina, un tie izgaist!\n"
-#~ "\n"
-#~ "Swell Foop ir daļa no GNOME spēlēm."
-
-#~ msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
-#~ msgstr "Autortiesības © 2009 Tim Horton"
-
-#~ msgid "classic robots"
-#~ msgstr "klasiskie roboti"
-
-#~ msgid "robots2"
-#~ msgstr "roboti2"
-
-#~ msgid "robots2 easy"
-#~ msgstr "roboti2 viegli"
-
-#~ msgid "robots with safe teleport"
-#~ msgstr "roboti ar drošu teleportu"
-
-#~ msgid "nightmare"
-#~ msgstr "murgs"
-
-#~ msgid "robots"
-#~ msgstr "roboti"
-
-#~ msgid "cows"
-#~ msgstr "govis"
-
-#~ msgid "eggs"
-#~ msgstr "olas"
-
-#~ msgid "gnomes"
-#~ msgstr "rūķīši"
-
-#~ msgid "mice"
-#~ msgstr "peles"
-
-#~ msgid "ufo"
-#~ msgstr "nlo"
-
-#~ msgid "boo"
-#~ msgstr "bū"
-
-#~ msgid "Graphics Theme"
-#~ msgstr "Grafikas tēma"
-
-#~ msgid "Time: "
-#~ msgstr "Laiks: "
-
-#~ msgid "Custom Size"
-#~ msgstr "Pielāgots izmērs"
-
-#~ msgid "Show a hint"
-#~ msgstr "Parādīt padomu"
-
-#~ msgid "Cancel current game?"
-#~ msgstr "Pārtraukt šo spēli?"
-
-#~ msgid "Flags"
-#~ msgstr "Karogi"
-
-#~ msgid "Solve the game"
-#~ msgstr "Atrisināt spēli"
-
-#~ msgid "Time:"
-#~ msgstr "Laiks:"
-
-#~ msgid "Dark"
-#~ msgstr "Tumšs"
-
-#~ msgid "Light"
-#~ msgstr "Gaišs"
-
-#~ msgid "Tiles"
-#~ msgstr "Kauliņi"
-
-#~ msgid "Maps"
-#~ msgstr "Kartes"
-
-#~ msgid "_Select map:"
-#~ msgstr "Izvēlietie_s karti:"
-
-#~ msgid "Restart the current game"
-#~ msgstr "Pārstartēt pašreizējo spēli"
-
-#~ msgid "Redo the last move"
-#~ msgstr "Atkārtot pēdējo gājienu"
-
-#~ msgid "Block Style"
-#~ msgstr "Bloka stils"
-
-#~ msgid "Board size:"
-#~ msgstr "Galdiņa izmērs:"
-
-#~ msgid "Theme:"
-#~ msgstr "Tēma:"
-
-#~ msgid "points"
-#~ msgstr "punkti"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to hold still. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Uz vietas stāvēšanas taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X "
-#~ "taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move east. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kustības uz austrumiem taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X "
-#~ "taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north-east. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kustības uz ziemeļaustrumiem taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X "
-#~ "taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north-west. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kustības uz ziemeļrietumiem taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X "
-#~ "taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kustības uz ziemeļiem taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X "
-#~ "taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south-east. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kustības uz dienvidaustrumiem taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta "
-#~ "X taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south-west. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kustības uz dienvidrietumiem taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X "
-#~ "taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kustības uz dienvidiem taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X "
-#~ "taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move west. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kustības uz rietumiem taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X "
-#~ "taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to teleport randomly. The name is a standard X "
-#~ "key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nejaušā teleporta taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta X taustiņa "
-#~ "nosaukums."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to teleport safely (if possible). The name is a "
-#~ "standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Droša (ja iespējams) teleporta taustiņa nosaukums. Nosaukums ir standarta "
-#~ "X taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid "The name of the key used to wait. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nosaukums gaidīt taustiņam. Nosaukums ir standarta X taustiņa nosaukums."
-
-#~ msgid "The background color"
-#~ msgstr "Fona attēla krāsas"
-
-#~ msgid "The background color, in a format gdk_color_parse understands."
-#~ msgstr "Fona attēla krāsas, formātā, ko atpazīst gdk_color_parse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This selects whether or not to draw the background image over the "
-#~ "background color."
-#~ msgstr "Šis nosaka vai fona attēlu zīmēt virs fona krāsas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to provide a graphical representation of where a block will land."
-#~ msgstr "Vai pagādāt grafisku attēlojumu, kur bloks nolaidīsies."
-
-#~ msgid "Whether to provide a target"
-#~ msgstr "Vai pagādāt mērķi"
-
-#~ msgid "Whether to use the background image"
-#~ msgstr "Vai lietot fona attēlu"
-
-#~ msgid "Set starting level (1 or greater)"
-#~ msgstr "Iestatiet sākuma līmeni (1 vai vairāk)"
-
-#~ msgid "LEVEL"
-#~ msgstr "LĪMENIS"
-
-#~ msgid "_Use random block colors"
-#~ msgstr "Liet_ot patvaļīgas bloku krāsas"
-
-#~ msgid "Color of the grid border"
-#~ msgstr "Režģa malu krāsa"
-
-#~ msgid "Height of application window in pixels"
-#~ msgstr "Lietotnes loga augstums pikseļos"
-
-#~ msgid "Mark printed games as played"
-#~ msgstr "Atzīmēt izdrukātās spēles kā izspēlētas"
-
-#~ msgid "Number of puzzles to print on a page"
-#~ msgstr "Drukājamo mīklu skaits uz lapas"
-
-#~ msgid "Print games that have been played"
-#~ msgstr "Drukāt spēles, kas jau ir izspēlētas"
-
-#~ msgid "Show hint highlights"
-#~ msgstr "Rādīt padomu izcēlumus"
-
-#~ msgid "Show hints"
-#~ msgstr "Rādīt padomus"
-
-#~ msgid "Show the application toolbar"
-#~ msgstr "Rādīt lietotnes rīkjoslu"
-
-#~ msgid "The number of seconds between automatic saves"
-#~ msgstr "Intervāls sekundēs starp automātiskajām saglabāšanām"
-
-#~ msgid "Width of application window in pixels"
-#~ msgstr "Lietotnes loga platums pikseļos"
-
-#~ msgid "Click a square, any square"
-#~ msgstr "Uzklikšķini uz lauciņa, jebkura lauciņa"
-
-#~ msgid "Maybe they're all mines ..."
-#~ msgstr "Varbūt tās visas ir mīnas ..."
-
-#~ msgid "Warnings"
-#~ msgstr "Brīdinājumi"
-
-#~ msgid "_Use \"Too many flags\" warning"
-#~ msgstr "Izmantot \"Pārāk da_udz karogu\" brīdinājumu"
-
-#~ msgid "Width of grid"
-#~ msgstr "Režģa platums"
-
-#~ msgid "Height of grid"
-#~ msgstr "Režģa augstums"
-
-#~ msgid "Number of mines"
-#~ msgstr "Mīnu skaits"
-
-#~ msgid "Press to Resume"
-#~ msgstr "Spiediet taustiņu, lai turpinātu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to find required images.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your gnome-games installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nevar atrast nepieciešamos attēlus.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārbaudiet savu gnome-games instalāciju."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Required images have been found, but refused to load.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your installation of gnome-games and its dependencies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pieprasītie attēli tika atrasti, bet neizdevās ielādēt.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārbaudiet gnome-games instalāciju un tās atkarības."
-
-#~ msgid "Could not load images"
-#~ msgstr "Nevar ielādēt attēlus"
-
-#~ msgid "Play on a 2×2 board"
-#~ msgstr "Spēlēt uz 2×2 laukuma"
-
-#~ msgid "Play on a 3×3 board"
-#~ msgstr "Spēlēt uz 3×3 laukuma"
-
-#~ msgid "Play on a 4×4 board"
-#~ msgstr "Spēlēt uz 4×4 laukuma"
-
-#~ msgid "Play on a 5×5 board"
-#~ msgstr "Spēlēt uz 5×5 laukuma"
-
-#~ msgid "Play on a 6×6 board"
-#~ msgstr "Spēlēt uz 6×6 laukuma"
-
-#~ msgid "Size of board (2-6)"
-#~ msgstr "Laukuma izmērs (2-6)"
-
-#~ msgid "SIZE"
-#~ msgstr "IZMĒRS"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "3"
-#~ msgstr "3"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "6"
-#~ msgstr "6"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "7"
-#~ msgstr "7"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "8"
-#~ msgstr "8"
-
-#~ msgctxt "number"
-#~ msgid "9"
-#~ msgstr "9"
-
-#~ msgid "Game paused"
-#~ msgstr "Spēle pauzēta"
-
-#~ msgid "Playing %d×%d board"
-#~ msgstr "Spēlēt uz %d×%d laukuma"
-
-#~ msgid "Puzzle solved! Well done!"
-#~ msgstr "Mīkla atrisināta! Labi pastrādāts!"
-
-#~ msgid "Move the pieces up"
-#~ msgstr "Pārvietot kauliņus uz augšu"
-
-#~ msgid "Move the pieces left"
-#~ msgstr "Pārvietot kauliņus pa kreisi"
-
-#~ msgid "Move the pieces right"
-#~ msgstr "Pārvietot kauliņus pa labi"
-
-#~ msgid "Move the pieces down"
-#~ msgstr "Pārvietot kauliņus uz leju"
-
-#~ msgid "_Click to Move"
-#~ msgstr "_Klikšķināt, lai pārvietotu"
-
-#~ msgid "Select the style of control"
-#~ msgstr "Izvelieties vadības stilu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select whether to drag the tiles or to click on the source then the "
-#~ "destination."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izvēlieties vai pārvilksiet kauliņus, vai arī klikšķināsiet no sākuma uz "
-#~ "avota un tad uz mērķa."
-
-#~ msgid "Regular"
-#~ msgstr "Regulārs"
-
-#~ msgid "[Human,Wilber,Bill,Monica,Kenneth,Janet]"
-#~ msgstr "[Cilvēks,Kārlis,Gustavs,Monika,Liene,Žanete]"
-
-#~ msgid "Dark's move"
-#~ msgstr "Tumšā gājiens"
-
-#~ msgid "Light's move"
-#~ msgstr "Gaišā gājiens"
-
-#~ msgid "Welcome to Iagno!"
-#~ msgstr "Laipni lūgti Iagno!"
-
-#~ msgid "_Use quick moves"
-#~ msgstr "Lietot ātros gājien_us"
-
-#~ msgid "Animation"
-#~ msgstr "Animācija"
-
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "Nekāda"
-
-#~ msgid "Partial"
-#~ msgstr "Daļēja"
-
-#~ msgid "Complete"
-#~ msgstr "Pilnīga"
-
-#~ msgid "_Stagger flips"
-#~ msgstr "_Zigzagveida pamešana"
-
-#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
-#~ msgstr "Fails nav derīgs .desktop fails"
-
-#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-#~ msgstr "Neatpazīta darbvirsmas faila versija '%s'"
-
-#~ msgid "Starting %s"
-#~ msgstr "Palaiž %s"
-
-#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
-#~ msgstr "Lietotne nepieņem norādes uz dokumentiem no komandrindas"
-
-#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
-#~ msgstr "Neatpazīta palaišanas opcija: %d"
-
-#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-#~ msgstr "Nevar padot dokumentu URI uz 'Type=Link' darbvirsmas ierakstu"
-
-#~ msgid "Not a launchable item"
-#~ msgstr "Nepalaižama vienība"
-
-#~ msgid "Disable connection to session manager"
-#~ msgstr "Atvienoties no sesiju pārvaldnieka"
-
-#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
-#~ msgstr "Norādīt failu, kurš satur saglabāto konfigurāciju"
-
-#~ msgid "FILE"
-#~ msgstr "FAILS"
-
-#~ msgid "Specify session management ID"
-#~ msgstr "Norādīt sesijas pārvaldības ID"
-
-#~ msgid "ID"
-#~ msgstr "ID"
-
-#~ msgid "Session management options:"
-#~ msgstr "Sesijas pārvaldības opcijas:"
-
-#~ msgid "Show session management options"
-#~ msgstr "Parādīt sesijas pārvaldības opcijas"
-
-#~ msgid "Help file “%s.%s” not found"
-#~ msgstr "Palīdzības fails “%s.%s” nav atrasts"
-
-#~ msgid "Could not show help for “%s”"
-#~ msgstr "Nevarēja parādīt \"%s\" palīdzību"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If enabled, the default background color from the user's default GNOME "
-#~ "theme is used to draw the tiles."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja aktivizēts, flīžu krāsas zīmēšanai tiks izmantota noklusētās GNOME "
-#~ "tēmas noklusētā fona krāsa."
-
-#~ msgid "Whether or not to use the GNOME theme colors"
-#~ msgstr "Vai izmantot GNOME tēmas krāsas"
-
-#~ msgid "Use colors from GNOME theme"
-#~ msgstr "Izmantot krāsas no GNOME tēmas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The selected theme failed to render.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izvēlētā tēma neizveidojās.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārbaudiet, vai Mahjongg ir pareizi uzinstalēts."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to render file:\n"
-#~ "'%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nevar izveidot attēlu:\n"
-#~ "'%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lūdzu, pārbaudiet, vai Mahjong ir pareizi uzinstalēta."
-
-#~ msgid "Could not load tile set"
-#~ msgstr "Nevar ielādēt kauliņu komplektu"
-
-#~ msgid "_Shuffle"
-#~ msgstr "_Jaukt"
-
-#~ msgid "Tiles Left:"
-#~ msgstr "Atlikuši kauliņi:"
-
-#~ msgid "Remove matching pairs of tiles."
-#~ msgstr "Novākt atbilstošos kauliņu pārus."
-
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-#~ msgid "Easy"
-#~ msgstr "Viegls"
-
-#~ msgid "The game is over."
-#~ msgstr "Spēle ir beigusies."
-
-#~ msgid "It is your turn to place a dark piece"
-#~ msgstr "Jūsu kārta novietot tumšo kauliņu"
-
-#~ msgid "It is your turn to place a light piece"
-#~ msgstr "Jūsu kārta novietot gaišo kauliņu"
-
-#~ msgid "Waiting for %s to move"
-#~ msgstr "Gaida %s gājienu"
-
-#~ msgid "A list of recently played games."
-#~ msgstr "Nesen spēlēto spēļu saraksts."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total "
-#~ "games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). "
-#~ "Unplayed games do not need to be represented."
-#~ msgstr ""
-#~ "Saraksts ar rindām, kuras nāk pa pieciniekiem: vārds, uzvaras, pavisam "
-#~ "spēlētās spēles, labākais laiks (sekundēs) un sliktākais laiks (arī "
-#~ "sekundēs). Nespēlētās spēles nav nepieciešams atspoguļot."
-
-#~ msgid "Animations"
-#~ msgstr "Animācijas"
-
-#~ msgid "Recently played games"
-#~ msgstr "Nesen spēlētās spēles"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select whether to drag the cards or to click on the source then the "
-#~ "destination."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izvēlieties vai pārvilksiet kārtis, vai arī klikšķināsiet vispirms uz "
-#~ "vienas un tad uz otras kārts."
-
-#~ msgid "Statistics of games played"
-#~ msgstr "Spēlēto spēļu statistika"
-
-#~ msgid "The game file to use"
-#~ msgstr "Spēles fails, kuru izmantot"
-
-#~ msgid "The name of the file with the graphics for the cards."
-#~ msgstr "Kāršu attēlu saturošā faila nosaukums."
-
-#~ msgid "The name of the scheme file containing the solitaire game to play."
-#~ msgstr "Shēmas faila nosaukums, kas satur spēlējamo solitaire spēli."
-
-#~ msgid "Theme file name"
-#~ msgstr "Tēmas faila nosaukums"
-
-#~ msgid "Whether or not to animate card moves."
-#~ msgstr "Vai attēlot kāršu kustību."
-
-#~ msgid "Whether or not to show the status bar"
-#~ msgstr "Vai rādīt statusa joslu"
-
-#~ msgid "Whether or not to show the toolbar"
-#~ msgstr "Vai rādīt rīkjoslu"
-
-#~ msgid "Select Game"
-#~ msgstr "Izvēlieties spēli"
-
-#~ msgid "_Select"
-#~ msgstr "Izvēlētie_s"
-
-#~ msgid "FreeCell Solitaire"
-#~ msgstr "FreeCell Solitaire"
-
-#~ msgid "Play the popular FreeCell card game"
-#~ msgstr "Spēlēt populāro FreeCell kāršu spēli"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Aisleriot cannot load the file “%s”. Please check your Aisleriot "
-#~ "installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aisleriot nevar ielādēt failu \"%s\". Lūdzu, pārbaudiet savu Aisleriot "
-#~ "instalāciju."
-
-#~ msgctxt "slot type"
-#~ msgid "foundation"
-#~ msgstr "pamats"
-
-#~ msgctxt "slot type"
-#~ msgid "reserve"
-#~ msgstr "rezervēts"
-
-#~ msgctxt "slot type"
-#~ msgid "stock"
-#~ msgstr "krāvums"
-
-#~ msgctxt "slot type"
-#~ msgid "tableau"
-#~ msgstr "galds"
-
-#~ msgctxt "slot type"
-#~ msgid "waste"
-#~ msgstr "izlietotās"
-
-#~ msgctxt "slot hint"
-#~ msgid "%s on foundation"
-#~ msgstr "%s uz pamata"
-
-#~ msgctxt "slot hint"
-#~ msgid "%s on reserve"
-#~ msgstr "%s uz rezerves"
-
-#~ msgctxt "slot hint"
-#~ msgid "%s on stock"
-#~ msgstr "%s uz krāvumiem"
-
-#~ msgctxt "slot hint"
-#~ msgid "%s on tableau"
-#~ msgstr "%s uz galda"
-
-#~ msgctxt "slot hint"
-#~ msgid "%s on waste"
-#~ msgstr "%s uz izlietotajām"
-
-#~ msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
-#~ msgstr "Aisleriot nevar atrast pēdējo jūsu spēlēto spēli."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
-#~ "not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
-#~ "started instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Parasti šādi notiek, ja tiek palaista vecāka Aisleriot versija, kurā nav "
-#~ "spēles, ko jūs pēdējo spēlējāt. Tā vietā tiek palaista noklusētā spēle "
-#~ "Klondaika."
-
-#~ msgid "This game does not have hint support yet."
-#~ msgstr "Šai spēlei vēl nav padomu atbalsta."
-
-#~ msgid "Move %s onto %s."
-#~ msgstr "Pārvietot %s uz %s."
-
-#~ msgid "You are searching for a %s."
-#~ msgstr "Jūs meklējat %s."
-
-#~ msgid "This game is unable to provide a hint."
-#~ msgstr "Šī spēle nevar piedāvāt padomu."
-
-#~ msgid "Peek"
-#~ msgstr "Peek"
-
-#~ msgid "Auld Lang Syne"
-#~ msgstr "Auld Lang Syne"
-
-#~ msgid "Fortunes"
-#~ msgstr "Fortunes"
-
-#~ msgid "Seahaven"
-#~ msgstr "Seahaven"
-
-#~ msgid "King Albert"
-#~ msgstr "King Albert"
-
-#~ msgid "First Law"
-#~ msgstr "First Law"
-
-#~ msgid "Straight Up"
-#~ msgstr "Straight Up"
-
-#~ msgid "Jumbo"
-#~ msgstr "Jumbo"
-
-#~ msgid "Accordion"
-#~ msgstr "Accordion"
-
-#~ msgid "Ten Across"
-#~ msgstr "Ten Across"
-
-#~ msgid "Plait"
-#~ msgstr "Plait"
-
-#~ msgid "Lady Jane"
-#~ msgstr "Lady Jane"
-
-#~ msgid "Gypsy"
-#~ msgstr "Gypsy"
-
-#~ msgid "Neighbor"
-#~ msgstr "Neighbor"
-
-#~ msgid "Jamestown"
-#~ msgstr "Jamestown"
-
-#~ msgid "Osmosis"
-#~ msgstr "Osmosis"
-
-#~ msgid "Kings Audience"
-#~ msgstr "Kings Audience"
-
-#~ msgid "Glenwood"
-#~ msgstr "Glenwood"
-
-#~ msgid "Gay Gordons"
-#~ msgstr "Gay Gordons"
-
-#~ msgid "Monte Carlo"
-#~ msgstr "Monte Carlo"
-
-#~ msgid "Kansas"
-#~ msgstr "Kansas"
-
-#~ msgid "Camelot"
-#~ msgstr "Camelot"
-
-#~ msgid "Fourteen"
-#~ msgstr "Fourteen"
-
-#~ msgid "Scorpion"
-#~ msgstr "Scorpion"
-
-#~ msgid "Isabel"
-#~ msgstr "Isabel"
-
-#~ msgid "Escalator"
-#~ msgstr "Escalator"
-
-#~ msgid "Agnes"
-#~ msgstr "Agnes"
-
-#~ msgid "Bristol"
-#~ msgstr "Bristol"
-
-#~ msgid "Quatorze"
-#~ msgstr "Quatorze"
-
-#~ msgid "Bear River"
-#~ msgstr "Bear River"
-
-#~ msgid "Gold Mine"
-#~ msgstr "Gold Mine"
-
-#~ msgid "Athena"
-#~ msgstr "Athena"
-
-#~ msgid "Spiderette"
-#~ msgstr "Spiderette"
-
-#~ msgid "Chessboard"
-#~ msgstr "Chessboard"
-
-#~ msgid "Backbone"
-#~ msgstr "Backbone"
-
-#~ msgid "Yukon"
-#~ msgstr "Yukon"
-
-#~ msgid "Union Square"
-#~ msgstr "Union Square"
-
-#~ msgid "Eight Off"
-#~ msgstr "Eight Off"
-
-#~ msgid "Napoleons Tomb"
-#~ msgstr "Napoleons Tomb"
-
-#~ msgid "Forty Thieves"
-#~ msgstr "Forty Thieves"
-
-#~ msgid "Streets And Alleys"
-#~ msgstr "Streets And Alleys"
-
-#~ msgid "Maze"
-#~ msgstr "Maze"
-
-#~ msgid "Clock"
-#~ msgstr "Clock"
-
-#~ msgid "Pileon"
-#~ msgstr "Pileon"
-
-#~ msgid "Canfield"
-#~ msgstr "Canfield"
-
-#~ msgid "Thirteen"
-#~ msgstr "Thirteen"
-
-#~ msgid "Triple Peaks"
-#~ msgstr "Triple Peaks"
-
-#~ msgid "Easthaven"
-#~ msgstr "Easthaven"
-
-#~ msgid "Terrace"
-#~ msgstr "Terrace"
-
-#~ msgid "Aunt Mary"
-#~ msgstr "Aunt Mary"
-
-#~ msgid "Carpet"
-#~ msgstr "Carpet"
-
-#~ msgid "Sir Tommy"
-#~ msgstr "Sir Tommy"
-
-#~ msgid "Diamond Mine"
-#~ msgstr "Diamond Mine"
-
-#~ msgid "Yield"
-#~ msgstr "Yield"
-
-#~ msgid "Labyrinth"
-#~ msgstr "Labyrinth"
-
-#~ msgid "Thieves"
-#~ msgstr "Thieves"
-
-#~ msgid "Saratoga"
-#~ msgstr "Saratoga"
-
-#~ msgid "Cruel"
-#~ msgstr "Cruel"
-
-#~ msgid "Block Ten"
-#~ msgstr "Block Ten"
-
-#~ msgid "Will O The Wisp"
-#~ msgstr "Will O The Wisp"
-
-#~ msgid "Odessa"
-#~ msgstr "Odessa"
-
-#~ msgid "Eagle Wing"
-#~ msgstr "Eagle Wing"
-
-#~ msgid "Treize"
-#~ msgstr "Treize"
-
-#~ msgid "Zebra"
-#~ msgstr "Zebra"
-
-#~ msgid "Cover"
-#~ msgstr "Cover"
-
-#~ msgid "Elevator"
-#~ msgstr "Elevator"
-
-#~ msgid "Fortress"
-#~ msgstr "Fortress"
-
-#~ msgid "Giant"
-#~ msgstr "Giant"
-
-#~ msgid "Spider"
-#~ msgstr "Spider"
-
-#~ msgid "Gaps"
-#~ msgstr "Gaps"
-
-#~ msgid "Bakers Dozen"
-#~ msgstr "Bakers Dozen"
-
-#~ msgid "Whitehead"
-#~ msgstr "Whitehead"
-
-#~ msgid "Freecell"
-#~ msgstr "Freecell"
-
-#~ msgid "Helsinki"
-#~ msgstr "Helsinki"
-
-#~ msgid "Spider Three Decks"
-#~ msgstr "Spider Three Decks"
-
-#~ msgid "Scuffle"
-#~ msgstr "Scuffle"
-
-#~ msgid "Poker"
-#~ msgstr "Poker"
-
-#~ msgid "Klondike Three Decks"
-#~ msgstr "Klondike Three Decks"
-
-#~ msgid "Valentine"
-#~ msgstr "Valentine"
-
-#~ msgid "Royal East"
-#~ msgstr "Royal East"
-
-#~ msgid "Thumb And Pouch"
-#~ msgstr "Thumb And Pouch"
-
-#~ msgid "Klondike"
-#~ msgstr "Klondaika"
-
-#~ msgid "Doublets"
-#~ msgstr "Doublets"
-
-#~ msgid "Template"
-#~ msgstr "Template"
-
-#~ msgid "Golf"
-#~ msgstr "Golf"
-
-#~ msgid "Westhaven"
-#~ msgstr "Westhaven"
-
-#~ msgid "Beleaguered Castle"
-#~ msgstr "Beleaguered Castle"
-
-#~ msgid "Hopscotch"
-#~ msgstr "Hopscotch"
-
-#~ msgid "Solitaire"
-#~ msgstr "Solitaire"
-
-#~ msgid "GNOME Solitaire"
-#~ msgstr "GNOME Solitaire"
-
-#~ msgid "About Solitaire"
-#~ msgstr "Par Solitaire"
-
-#~ msgid "Select the game type to play"
-#~ msgstr "Izvēlieties spēli, ko spēlēt"
-
-#~ msgid "Select the game number"
-#~ msgstr "Izvēlieties spēles skaitli"
-
-#~ msgid "AisleRiot"
-#~ msgstr "AisleRiot"
-
-#~ msgid "AisleRiot Solitaire"
-#~ msgstr "AisleRiot Solitaire"
-
-#~ msgid "Play many different solitaire games"
-#~ msgstr "Spēlē daudz dažādas solitaire spēles"
-
-#~ msgid "Unknown color"
-#~ msgstr "Nezināma krāsa"
-
-#~ msgid "Unknown suit"
-#~ msgstr "Nezināms masts"
-
-#~ msgid "Unknown value"
-#~ msgstr "Nezināma vērtība"
-
-#~ msgid "ace"
-#~ msgstr "dūzis"
-
-#~ msgid "black joker"
-#~ msgstr "melns džokeris"
-
-#~ msgid "clubs"
-#~ msgstr "kreiči"
-
-#~ msgid "diamonds"
-#~ msgstr "kāravi"
-
-#~ msgid "eight"
-#~ msgstr "astoņi"
-
-#~ msgid "five"
-#~ msgstr "pieci"
-
-#~ msgid "four"
-#~ msgstr "četri"
-
-#~ msgid "hearts"
-#~ msgstr "erceni"
-
-#~ msgid "jack"
-#~ msgstr "kalps"
-
-#~ msgid "king"
-#~ msgstr "kungs"
-
-#~ msgid "nine"
-#~ msgstr "deviņi"
-
-#~ msgid "queen"
-#~ msgstr "dāma"
-
-#~ msgid "red joker"
-#~ msgstr "sarkans džokeris"
-
-#~ msgid "seven"
-#~ msgstr "septiņi"
-
-#~ msgid "six"
-#~ msgstr "seši"
-
-#~ msgid "spades"
-#~ msgstr "pīķi"
-
-#~ msgid "ten"
-#~ msgstr "desmit"
-
-#~ msgid "the ace of clubs"
-#~ msgstr "kreiča dūzis"
-
-#~ msgid "the ace of diamonds"
-#~ msgstr "kārava dūzis"
-
-#~ msgid "the ace of hearts"
-#~ msgstr "ercena dūzis"
-
-#~ msgid "the ace of spades"
-#~ msgstr "pīķa dūzis"
-
-#~ msgid "the eight of clubs"
-#~ msgstr "kreiča astotnieks"
-
-#~ msgid "the eight of diamonds"
-#~ msgstr "kārava astoņnieks"
-
-#~ msgid "the eight of hearts"
-#~ msgstr "ercena astoņnieks"
-
-#~ msgid "the eight of spades"
-#~ msgstr "pīķa astoņnieks"
-
-#~ msgid "the five of clubs"
-#~ msgstr "kreiča piecinieks"
-
-#~ msgid "the five of diamonds"
-#~ msgstr "kārava piecinieks"
-
-#~ msgid "the five of hearts"
-#~ msgstr "ercena piecinieks"
-
-#~ msgid "the five of spades"
-#~ msgstr "pīķa piecinieks"
-
-#~ msgid "the four of clubs"
-#~ msgstr "kreiča četrinieks"
-
-#~ msgid "the four of diamonds"
-#~ msgstr "kārava četrinieks"
-
-#~ msgid "the four of hearts"
-#~ msgstr "ercena četrinieks"
-
-#~ msgid "the four of spades"
-#~ msgstr "pīķa četrinieks"
-
-#~ msgid "the jack of clubs"
-#~ msgstr "kreiča kalps"
-
-#~ msgid "the jack of diamonds"
-#~ msgstr "kārava kalps"
-
-#~ msgid "the jack of hearts"
-#~ msgstr "ercena kalps"
-
-#~ msgid "the jack of spades"
-#~ msgstr "pīķa kalps"
-
-#~ msgid "the king of clubs"
-#~ msgstr "kreiča kungs"
-
-#~ msgid "the king of diamonds"
-#~ msgstr "kārava kungs"
-
-#~ msgid "the king of hearts"
-#~ msgstr "ercena kungs"
-
-#~ msgid "the king of spades"
-#~ msgstr "pīķa kungs"
-
-#~ msgid "the nine of clubs"
-#~ msgstr "kreiča devītnieks"
-
-#~ msgid "the nine of diamonds"
-#~ msgstr "kārava devītnieks"
-
-#~ msgid "the nine of hearts"
-#~ msgstr "ercena devītnieks"
-
-#~ msgid "the nine of spades"
-#~ msgstr "pīķa devītnieks"
-
-#~ msgid "the queen of clubs"
-#~ msgstr "kreiča dāma"
-
-#~ msgid "the queen of diamonds"
-#~ msgstr "kārava dāma"
-
-#~ msgid "the queen of hearts"
-#~ msgstr "ercena dāma"
-
-#~ msgid "the queen of spades"
-#~ msgstr "pīķa dāma"
-
-#~ msgid "the seven of clubs"
-#~ msgstr "kreiča septītnieks"
-
-#~ msgid "the seven of diamonds"
-#~ msgstr "kārava septītnieks"
-
-#~ msgid "the seven of hearts"
-#~ msgstr "ercena septītnieks"
-
-#~ msgid "the seven of spades"
-#~ msgstr "pīķa septītnieks"
-
-#~ msgid "the six of clubs"
-#~ msgstr "kreiča sešinieks"
-
-#~ msgid "the six of diamonds"
-#~ msgstr "kārava sešinieks"
-
-#~ msgid "the six of hearts"
-#~ msgstr "ercena sešinieks"
-
-#~ msgid "the six of spades"
-#~ msgstr "pīķa sešinieks"
-
-#~ msgid "the ten of clubs"
-#~ msgstr "kreiča desmitnieks"
-
-#~ msgid "the ten of diamonds"
-#~ msgstr "kārava desmitnieks"
-
-#~ msgid "the ten of hearts"
-#~ msgstr "ercena desmitnieks"
-
-#~ msgid "the ten of spades"
-#~ msgstr "pīķa desmitnieks"
-
-#~ msgid "the three of clubs"
-#~ msgstr "kreiča trijnieks"
-
-#~ msgid "the three of diamonds"
-#~ msgstr "kārava trijnieks"
-
-#~ msgid "the three of hearts"
-#~ msgstr "ercena trijnieks"
-
-#~ msgid "the three of spades"
-#~ msgstr "pīķa trijnieks"
-
-#~ msgid "the two of clubs"
-#~ msgstr "kreiča divnieks"
-
-#~ msgid "the two of diamonds"
-#~ msgstr "kārava divnieks"
-
-#~ msgid "the two of hearts"
-#~ msgstr "ercena divnieks"
-
-#~ msgid "the two of spades"
-#~ msgstr "pīķa divnieks"
-
-#~ msgid "the unknown card"
-#~ msgstr "nezināmā kārts"
-
-#~ msgid "three"
-#~ msgstr "trīs"
-
-#~ msgid "two"
-#~ msgstr "divi"
-
-#~ msgid "Wins:"
-#~ msgstr "Uzvaras:"
-
-#~ msgid "Total:"
-#~ msgstr "Kopā:"
-
-#~ msgid "Percentage:"
-#~ msgstr "Procenti:"
-
-#~ msgid "Wins"
-#~ msgstr "Uzvaras"
-
-#~ msgid "Best:"
-#~ msgstr "Labākais:"
-
-#~ msgid "Worst:"
-#~ msgstr "Sliktākais:"
-
-#~ msgid "Statistics"
-#~ msgstr "Statistika"
-
-#~ msgid "%d"
-#~ msgstr "%d"
-
-#~ msgid "%d%%"
-#~ msgstr "%d%%"
-
-#~ msgid "N/A"
-#~ msgstr "N/P"
-
-#~ msgid "%d:%02d"
-#~ msgstr "%d:%02d"
-
-#~ msgid "Congratulations, you have won!"
-#~ msgstr "Apsveicam, jūs uzvarējāt!"
-
-#~ msgid "There are no more moves"
-#~ msgstr "Vairs nav gājienu"
-
-#~ msgid "Card games:"
-#~ msgstr "Kāršu spēles:"
-
-#~ msgid "Card themes:"
-#~ msgstr "Kāršu tēmas:"
-
-#~ msgid "About FreeCell Solitaire"
-#~ msgstr "Par FreeCell Solitaire"
-
-#~ msgid "About AisleRiot"
-#~ msgstr "Par AisleRiot"
-
-#~ msgid ""
-#~ "AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
-#~ "different games to be played.\n"
-#~ "AisleRiot is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "AisleRiot piedāvā uz noteikumiem bāzētu solitaire kāršu spēļu dzini, kas "
-#~ "ļauj spēlēt daudzas dažādas spēles.\n"
-#~ "AisleRiot ir daļa no GNOME Games."
-
-#~ msgid "Play “%s”"
-#~ msgstr "Spēlēt “%s”"
-
-#~ msgid "Display cards with “%s” card theme"
-#~ msgstr "Attēlot kārtis ar \"%s\" kāršu tēmu"
-
-#~ msgctxt "score"
-#~ msgid "%6d"
-#~ msgstr "%6d"
-
-#~ msgid "A scheme exception occurred"
-#~ msgstr "Notika shēmas izņēmums"
-
-#~ msgid "Please report this bug to the developers."
-#~ msgstr "Lūdzu, ziņojiet par šo kļūdu izstrādātājiem."
-
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Kļūda"
-
-#~ msgid "_Don't report"
-#~ msgstr "_Neziņot"
-
-#~ msgid "_Report"
-#~ msgstr "_Ziņot"
-
-#~ msgid "Freecell Solitaire"
-#~ msgstr "Freecell Solitaire"
-
-#~ msgid "_Control"
-#~ msgstr "_Vadība"
-
-#~ msgid "_Select Game..."
-#~ msgstr "Izvēlieties _spēli..."
-
-#~ msgid "Play a different game"
-#~ msgstr "Spēlēt citu spēli"
-
-#~ msgid "_Recently Played"
-#~ msgstr "Nesen s_pēlētās"
-
-#~ msgid "S_tatistics"
-#~ msgstr "S_tatistika"
-
-#~ msgid "Show gameplay statistics"
-#~ msgstr "Rādīt spēles statistiku"
-
-#~ msgid "Deal next card or cards"
-#~ msgstr "Izdalīt nākamo kārti vai kārtis"
-
-#~ msgid "View help for Aisleriot"
-#~ msgstr "Skatīt Aisleriot palīdzību"
-
-#~ msgid "Install card themes…"
-#~ msgstr "Instalēt kāršu shēmas…"
-
-#~ msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
-#~ msgstr "Instalēt jaunas kāršu tēmas no distribūcijas pakotņu krātuves"
-
-#~ msgid "_Card Style"
-#~ msgstr "_Kāršu stils"
-
-#~ msgid "_Statusbar"
-#~ msgstr "_Statusa josla"
-
-#~ msgid "Show or hide statusbar"
-#~ msgstr "Rādīt vai slēpt statusa joslu"
-
-#~ msgid "Pick up and drop cards by clicking"
-#~ msgstr "Pacelt vai nolikt kārtis klikšķinot"
-
-#~ msgid "_Sound"
-#~ msgstr "_Skaņa"
-
-#~ msgid "_Animations"
-#~ msgstr "_Animācijas"
-
-#~ msgid "Whether or not to animate card moves"
-#~ msgstr "Vai attēlot kāršu kustību."
-
-#~ msgid "Cannot start the game “%s”"
-#~ msgstr "Nevar palaist spēli \"%s\""
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "JOKER"
-#~ msgstr "JOKER"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "A"
-#~ msgstr "A"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "3"
-#~ msgstr "3"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "6"
-#~ msgstr "6"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "7"
-#~ msgstr "7"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "8"
-#~ msgstr "8"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "9"
-#~ msgstr "9"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "J"
-#~ msgstr "J"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "Q"
-#~ msgstr "Q"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "K"
-#~ msgstr "K"
-
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-
-#~ msgid "ace of clubs"
-#~ msgstr "kreiča dūzis"
-
-#~ msgid "two of clubs"
-#~ msgstr "kreiča divnieks"
-
-#~ msgid "three of clubs"
-#~ msgstr "kreiča trijnieks"
-
-#~ msgid "four of clubs"
-#~ msgstr "kreiča četrinieks"
-
-#~ msgid "five of clubs"
-#~ msgstr "kreiča piecinieks"
-
-#~ msgid "six of clubs"
-#~ msgstr "kreiča sešinieks"
-
-#~ msgid "seven of clubs"
-#~ msgstr "kreiča septītnieks"
-
-#~ msgid "eight of clubs"
-#~ msgstr "kreiča astotnieks"
-
-#~ msgid "nine of clubs"
-#~ msgstr "kreiča devītnieks"
-
-#~ msgid "ten of clubs"
-#~ msgstr "kreiča desmitnieks"
-
-#~ msgid "jack of clubs"
-#~ msgstr "kreiča kalps"
-
-#~ msgid "queen of clubs"
-#~ msgstr "kreiča dāma"
-
-#~ msgid "king of clubs"
-#~ msgstr "kreiča kungs"
-
-#~ msgid "ace of diamonds"
-#~ msgstr "kārava dūzis"
-
-#~ msgid "two of diamonds"
-#~ msgstr "kārava divnieks"
-
-#~ msgid "three of diamonds"
-#~ msgstr "kārava trijnieks"
-
-#~ msgid "four of diamonds"
-#~ msgstr "kārava četrinieks"
-
-#~ msgid "five of diamonds"
-#~ msgstr "kārava piecinieks"
-
-#~ msgid "six of diamonds"
-#~ msgstr "kārava sešinieks"
-
-#~ msgid "seven of diamonds"
-#~ msgstr "kārava septītnieks"
-
-#~ msgid "eight of diamonds"
-#~ msgstr "kārava astoņnieks"
-
-#~ msgid "nine of diamonds"
-#~ msgstr "kārava devītnieks"
-
-#~ msgid "ten of diamonds"
-#~ msgstr "kārava desmitnieks"
-
-#~ msgid "jack of diamonds"
-#~ msgstr "kārava kalps"
-
-#~ msgid "queen of diamonds"
-#~ msgstr "kārava dāma"
-
-#~ msgid "king of diamonds"
-#~ msgstr "kārava kungs"
-
-#~ msgid "ace of hearts"
-#~ msgstr "ercena dūzis"
-
-#~ msgid "two of hearts"
-#~ msgstr "ercena divnieks"
-
-#~ msgid "three of hearts"
-#~ msgstr "ercena trijnieks"
-
-#~ msgid "four of hearts"
-#~ msgstr "ercena četrinieks"
-
-#~ msgid "five of hearts"
-#~ msgstr "ercena piecinieks"
-
-#~ msgid "six of hearts"
-#~ msgstr "ercena sešinieks"
-
-#~ msgid "seven of hearts"
-#~ msgstr "ercena septītnieks"
-
-#~ msgid "eight of hearts"
-#~ msgstr "ercena astoņnieks"
-
-#~ msgid "nine of hearts"
-#~ msgstr "ercena devītnieks"
-
-#~ msgid "ten of hearts"
-#~ msgstr "ercena desmitnieks"
-
-#~ msgid "jack of hearts"
-#~ msgstr "ercena kalps"
-
-#~ msgid "queen of hearts"
-#~ msgstr "ercena dāma"
-
-#~ msgid "king of hearts"
-#~ msgstr "ercena kungs"
-
-#~ msgid "ace of spades"
-#~ msgstr "pīķa dūzis"
-
-#~ msgid "two of spades"
-#~ msgstr "pīķa divnieks"
-
-#~ msgid "three of spades"
-#~ msgstr "pīķa trijnieks"
-
-#~ msgid "four of spades"
-#~ msgstr "pīķa četrinieks"
-
-#~ msgid "five of spades"
-#~ msgstr "pīķa piecinieks"
-
-#~ msgid "six of spades"
-#~ msgstr "pīķa sešinieks"
-
-#~ msgid "seven of spades"
-#~ msgstr "pīķa septītnieks"
-
-#~ msgid "eight of spades"
-#~ msgstr "pīķa astoņnieks"
-
-#~ msgid "nine of spades"
-#~ msgstr "pīķa devītnieks"
-
-#~ msgid "ten of spades"
-#~ msgstr "pīķa desmitnieks"
-
-#~ msgid "jack of spades"
-#~ msgstr "pīķa kalps"
-
-#~ msgid "queen of spades"
-#~ msgstr "pīķa dāma"
-
-#~ msgid "king of spades"
-#~ msgstr "pīķa kungs"
-
-#~ msgid "face-down card"
-#~ msgstr "aizklāta kārts"
-
-#~ msgid "Base Card: Ace"
-#~ msgstr "Pamatkārts: Dūzis"
-
-#~ msgid "Base Card: Jack"
-#~ msgstr "Pamatkārts: Kalps"
-
-#~ msgid "Base Card: King"
-#~ msgstr "Pamatkārts: Kungs"
-
-#~ msgid "Base Card: Queen"
-#~ msgstr "Pamatkārts: Dāma"
-
-#~ msgid "Base Card: ~a"
-#~ msgstr "Pamatkārts: ~a"
-
-#~ msgid "Deal more cards"
-#~ msgstr "Izdalīt papildus kārtis"
-
-#~ msgid "Stock left:"
-#~ msgstr "Krāvumā atlicis:"
-
-#~ msgid "Stock left: 0"
-#~ msgstr "Krāvumā atlicis: 0"
-
-#~ msgid "Try rearranging the cards"
-#~ msgstr "Mēģiniet pārkārtot kārtis"
-
-#~ msgid "an empty foundation pile"
-#~ msgstr "tukša pamata kaudze"
-
-#~ msgid "Three card deals"
-#~ msgstr "Trīs kāršu izdalīšana"
-
-#~ msgid "Deal another round"
-#~ msgstr "Izdalīt vēlreiz"
-
-#~ msgid "Deal a new card from the deck"
-#~ msgstr "Izdalīt jaunu kārti no kavas"
-
-#~ msgid "Redeals left:"
-#~ msgstr "Atlikušās pārdalīšanas:"
-
-#~ msgid "an empty slot on the foundation"
-#~ msgstr "tukša vieta pamatā"
-
-#~ msgid "an empty slot on the tableau"
-#~ msgstr "tukša vieta uz galda"
-
-#~ msgid "an empty foundation"
-#~ msgstr "tukšs pamats"
-
-#~ msgid "Base Card: "
-#~ msgstr "Pamatkārts: "
-
-#~ msgid "Move something onto an empty right-hand tableau slot"
-#~ msgstr "Novietot kaut ko tukšajā labās puses galda vietā"
-
-#~ msgid "an empty foundation slot"
-#~ msgstr "tukša pamata vieta"
-
-#~ msgid "an empty bottom slot"
-#~ msgstr "tukša apakšējā vieta"
-
-#~ msgid "an empty corner slot"
-#~ msgstr "tukša stūra vieta"
-
-#~ msgid "an empty left slot"
-#~ msgstr "tukša kreisā vieta"
-
-#~ msgid "an empty right slot"
-#~ msgstr "tukša labā vieta"
-
-#~ msgid "an empty slot"
-#~ msgstr "tukša vieta"
-
-#~ msgid "an empty top slot"
-#~ msgstr "tukša augšējā vieta"
-
-#~ msgid "itself"
-#~ msgstr "tas pats"
-
-#~ msgid "Move waste back to stock"
-#~ msgstr "Pārvietot izlietotās atpakaļ uz krāvumu"
-
-#~ msgid "Reserve left:"
-#~ msgstr "Atlicis rezervē:"
-
-#~ msgid "empty slot on foundation"
-#~ msgstr "tukša vieta pamatā"
-
-#~ msgid "empty space on tableau"
-#~ msgstr "tukša vieta uz galda"
-
-#~ msgid "Move a card to the Foundation"
-#~ msgstr "Pārvietot kārti uz pamatu"
-
-#~ msgid "Move something into the empty Tableau slot"
-#~ msgstr "Novieto kaut ko tukšajā galda vietā"
-
-#~ msgid "Consistency is key"
-#~ msgstr "Konsekvence ir atslēga"
-
-#~ msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
-#~ msgstr "No makšķerauklas nesanāk labs zobu diegs"
-
-#~ msgid "Have you read the help file?"
-#~ msgstr "Vai tu izlasīji palīdzības failu?"
-
-#~ msgid "I could sure use a backrub right about now..."
-#~ msgstr "Man tagad vajadzētu muguras masāžu..."
-
-#~ msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
-#~ msgstr "Ja kādreiz apmaldies un esi viens pats mežā, samīļo koku"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is "
-#~ "one"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tikai tāpēc ka gājēju pāreja izskatās kā 'klasītes', nenozīmē, ka tāda tā "
-#~ "arī ir"
-
-#~ msgid "Look both ways before you cross the street"
-#~ msgstr "Paskaties abos virzienos pirms šķērso ielu"
-
-#~ msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
-#~ msgstr "Monitori tev nedos vitamīnu D - bet saule gan..."
-
-#~ msgid "Never blow in a dog's ear"
-#~ msgstr "Nekad nepūt sunim ausī"
-
-#~ msgid "Odessa is a better game. Really."
-#~ msgstr "Odessa ir labāka spēle. Patiešām."
-
-#~ msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
-#~ msgstr "Žņaugi netiek rekomendēti, ja vien tie nav neatliekami gadījumi"
-
-#~ msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
-#~ msgstr "Kad nav skavu pistoles, jāiztiek ar skavu un lineālu"
-
-#~ msgid "Cards remaining: ~a"
-#~ msgstr "Atlikušās kārtis: ~a"
-
-#~ msgid "Redeal."
-#~ msgstr "Pārdalīt."
-
-#~ msgid "the foundation pile"
-#~ msgstr "pamata kaudze"
-
-#~ msgid "Deal a card"
-#~ msgstr "Izdalīt kārti"
-
-#~ msgid "Move ~a to an empty foundation"
-#~ msgstr "Pārvietot ~a uz tukšu pamatu"
-
-#~ msgid "an empty slot on tableau"
-#~ msgstr "tukša galda vieta"
-
-#~ msgid "Move a King on to the empty tableau slot"
-#~ msgstr "Pārvietot kungu uz tukšo galda vietu"
-
-#~ msgid "No hint available right now"
-#~ msgstr "Patlaban nav pieejams neviens padoms"
-
-#~ msgid "Move something on to an empty reserve"
-#~ msgstr "Novietojiet kaut ko tukšajā rezervē"
-
-#~ msgid "an empty tableau"
-#~ msgstr "tukšs galds"
-
-#~ msgid "I'm not sure"
-#~ msgstr "Neesmu drošs"
-
-#~ msgid "Remove the aces"
-#~ msgstr "Novākt dūžus"
-
-#~ msgid "Remove the eights"
-#~ msgstr "Novākt astotniekus"
-
-#~ msgid "Remove the fives"
-#~ msgstr "Novākt piecniekus"
-
-#~ msgid "Remove the fours"
-#~ msgstr "Novākt četriniekus"
-
-#~ msgid "Remove the jacks"
-#~ msgstr "Novākt kalpus"
-
-#~ msgid "Remove the kings"
-#~ msgstr "Novākt kungus"
-
-#~ msgid "Remove the nines"
-#~ msgstr "Novākt devītniekus"
-
-#~ msgid "Remove the queens"
-#~ msgstr "Novākt dāmas"
-
-#~ msgid "Remove the sevens"
-#~ msgstr "Novākt septītniekus"
-
-#~ msgid "Remove the sixes"
-#~ msgstr "Novākt sešniekus"
-
-#~ msgid "Remove the tens"
-#~ msgstr "Novākt desmitniekus"
-
-#~ msgid "Remove the threes"
-#~ msgstr "Novākt trijniekus"
-
-#~ msgid "Remove the twos"
-#~ msgstr "Novākt divniekus"
-
-#~ msgid "Return cards to stock"
-#~ msgstr "Atgriezt kārtis krāvumā"
-
-#~ msgid "Consider moving something into an empty slot"
-#~ msgstr "Lūdzu, ievieto kaut ko tukšajā vietā"
-
-#~ msgid "Move ~a off the board"
-#~ msgstr "Novākt ~a no dēļa"
-
-#~ msgid "Bug! make-hint called on false move."
-#~ msgstr "Kļūda! make-hint ir izsaukts uz nepareiza gājiena."
-
-#~ msgid "Deal a card from stock"
-#~ msgstr "Izdalīt kārti no krāvuma"
-
-#~ msgid "an empty space"
-#~ msgstr "tukša vieta"
-
-#~ msgid "No moves are possible. Undo or start again."
-#~ msgstr "Neviens gājiens nav iespējams. Atsauciet tos vai sāciet no jauna."
-
-#~ msgid "The game has no solution. Undo or start again."
-#~ msgstr "Spēlei nav atrisinājuma. Atsauciet vai sāciet no jauna."
-
-#~ msgid "an empty reserve"
-#~ msgstr "tukša rezerve"
-
-#~ msgid "an open tableau"
-#~ msgstr "atvērts galds"
-
-#~ msgid "the foundation"
-#~ msgstr "pamats"
-
-#~ msgid "Add to the sequence in row ~a."
-#~ msgstr "Pievienot ~a rindas galā."
-
-#~ msgid "Double click any card to redeal."
-#~ msgstr "Dubultklikšķis uz jebkuras kārts, lai pārdalītu."
-
-#~ msgid "No hint available."
-#~ msgstr "Nav pieejams neviens padoms."
-
-#~ msgid "Place a two in the leftmost slot of row ~a."
-#~ msgstr "Ievietojiet divnieku pašā kreisajā ~a rindas vietā."
-
-#~ msgid "Place the ~a next to ~a."
-#~ msgstr "Novietojiet ~a pie ~a."
-
-#~ msgid "Randomly Placed Gaps on Redeal"
-#~ msgstr "Nejauši izliktas atstarpes pie pārdales"
-
-#~ msgid "Alternating colors"
-#~ msgstr "Mainīgas krāsas"
-
-#~ msgid "Deal a row"
-#~ msgstr "Izdalīt rindu"
-
-#~ msgid "Deals left: ~a"
-#~ msgstr "Atlikušās pārdalīšanas: ~a"
-
-#~ msgid "Same suit"
-#~ msgstr "Tas pats masts"
-
-#~ msgid "Try dealing a row of cards"
-#~ msgstr "Mēģiniet izdalīt kāršu rindu"
-
-#~ msgid "Try moving a card to the reserve"
-#~ msgstr "Mēģiniet pārvietot kārtis uz rezervi"
-
-#~ msgid "Try moving card piles around"
-#~ msgstr "Mēģiniet pārvietot kāršu čupiņas"
-
-#~ msgid "an empty foundation place"
-#~ msgstr "tukša pamata vieta"
-
-#~ msgid "an empty tableau place"
-#~ msgstr "tukša galda vieta"
-
-#~ msgid "Move a card from the reserve on to the empty tableau slot"
-#~ msgstr "Pārvietojiet kārti no rezerves uz tukšo vietu uz galda"
-
-#~ msgid "Select a card from the reserve for first foundation pile"
-#~ msgstr "Izvēlieties kārti no rezerves pirmajai pamata kaudzei"
-
-#~ msgid "on to the empty tableau slot"
-#~ msgstr "uz tukšo vietu uz galda"
-
-#~ msgid "Deal another card"
-#~ msgstr "Izdalīt citu kārti"
-
-#~ msgid "Stock left: ~a"
-#~ msgstr "Krāvumā atlicis: ~a"
-
-#~ msgid "Deal another hand"
-#~ msgstr "Izdalīt citas kārtis"
-
-#~ msgid "Move a card or build of cards on to the empty slot"
-#~ msgstr "Pārvietot kārti vai saliktās kārtis uz tukšo vietu"
-
-#~ msgid "Move card from waste"
-#~ msgstr "Pārvietot kārti no izlietotajām"
-
-#~ msgid "Move waste to stock"
-#~ msgstr "Pārvietot izlietotās uz krāvumu"
-
-#~ msgid "an empty tableau slot"
-#~ msgstr "tukša galda vieta"
-
-#~ msgid "Deal a new card"
-#~ msgstr "Izdalīt jaunu kārti"
-
-#~ msgid "Stock remaining: ~a"
-#~ msgstr "Krāvumā atlicis: ~a"
-
-#~ msgid "No redeals"
-#~ msgstr "Bez pārdales"
-
-#~ msgid "Single card deals"
-#~ msgstr "Vienas kārts izdalīšana"
-
-#~ msgid "Try moving cards down from the foundation"
-#~ msgstr "Mēģiniet pārvietot kārtis lejup no pamata"
-
-#~ msgid "Base Card:"
-#~ msgstr "Pamatkārts:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Aim to place the suits in the order which fits the current layout most "
-#~ "naturally."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mēģiniet izvietot mastus tādā kārtībā, kāda šībrīža izklājumam ir "
-#~ "visdabiskākā."
-
-#~ msgid "Deal new cards from the deck"
-#~ msgstr "Izdalīt jaunas kārtis no kavas"
-
-#~ msgid "Redeals left: ~a"
-#~ msgstr "Atlikušās pārdalīšanas: ~a"
-
-#~ msgid "something"
-#~ msgstr "kaut kas"
-
-#~ msgid "Move ~a from the stock to an empty edge or tableau slot"
-#~ msgstr "Pārvietot ~a no krāvuma uz tukšu malu vai galda vietu"
-
-#~ msgid "Move ~a to an empty field"
-#~ msgstr "Pārvietot ~a uz tukšu lauku"
-
-#~ msgid "Place cards on to the Tableau to form poker hands"
-#~ msgstr "Likt kārtis uz galda, lai izveidotu pokera rokās esošās kārtis"
-
-#~ msgid "Shuffle mode"
-#~ msgstr "Jaukšanas režīms"
-
-#~ msgid "an empty tableau pile"
-#~ msgstr "tukša galda kaudze"
-
-#~ msgid "Deal the cards"
-#~ msgstr "Izdalīt kārtis"
-
-#~ msgid "Reshuffle cards"
-#~ msgstr "Pārjaukt kārtis"
-
-#~ msgid "Move waste on to a reserve slot"
-#~ msgstr "Pārvietot izlietotās atpakaļ uz rezerves vietu"
-
-#~ msgid "empty foundation"
-#~ msgstr "tukšs pamats"
-
-#~ msgid "Four Suits"
-#~ msgstr "Četri masti"
-
-#~ msgid "One Suit"
-#~ msgstr "Viens masts"
-
-#~ msgid "Place something on empty slot"
-#~ msgstr "Novieto kaut ko tukšajā vietā"
-
-#~ msgid "Please fill in empty pile first."
-#~ msgstr "Lūdzu, aizpildiet tukšo kaudzīti vispirms."
-
-#~ msgid "Two Suits"
-#~ msgstr "Divi masti"
-
-#~ msgid "Undo until there are enough cards to fill all tableau piles"
-#~ msgstr ""
-#~ "Atcelt līdz ir pietiekami daudz kāršu, lai aizpildītu visas galda kaudzes"
-
-#~ msgid "Allow temporary spots use"
-#~ msgstr "Atļaut pagaidu vietas izmantošanu"
-
-#~ msgid "Move a card to an empty temporary slot"
-#~ msgstr "Pārvietot kārti uz tukšu pagaidu vietu"
-
-#~ msgid "No hint available"
-#~ msgstr "Neviens padoms nav pieejams"
-
-#~ msgid "Blondes and Brunettes"
-#~ msgstr "Blondes and Brunettes"
-
-#~ msgid "Falling Stars"
-#~ msgstr "Falling Stars"
-
-#~ msgid "General's Patience"
-#~ msgstr "General's Patience"
-
-#~ msgid "Redheads"
-#~ msgstr "Redheads"
-
-#~ msgid "Signora"
-#~ msgstr "Signora"
-
-#~ msgid "Wood"
-#~ msgstr "Wood"
-
-#~ msgid "Deal a card from the deck"
-#~ msgstr "Izdalīt kārti no kavas"
-
-#~ msgid "Match the top two cards of the waste."
-#~ msgstr "Salikt divas augšējās kārtis no izlietotajām."
-
-#~ msgid "Multiplier Scoring"
-#~ msgstr "Vairāku spēlētāju rezultāti"
-
-#~ msgid "Progressive Rounds"
-#~ msgstr "Progresīvās spēles"
-
-#~ msgid "appropriate foundation pile"
-#~ msgstr "atbilstoša pamata kaudze"
-
-#~ msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
-#~ msgstr "Pārvietot kāršu krāvumu uz tukšu vietu uz galda"
-
-#~ msgid "the appropriate Foundation pile"
-#~ msgstr "atbilstošā pamata kaudze"
-
-#~ msgid "Sudoku incorrectly installed"
-#~ msgstr "Sudoku ir nepareizi uzinstalēts"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sudoku is not able to start because required application files are not "
-#~ "installed. If you are currently upgrading your system please wait until "
-#~ "the upgrade has completed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sudoku nevar palaisties, jo nav uzinstalēti vajadzīgie lietotnes faili. "
-#~ "Ja jūs uzlabojat savu sistēmu, lūdzu, uzgaidiet, kamēr uzlabošana beidzas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-#~ "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-#~ "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any "
-#~ "later version."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s ir brīvās programmatūras produkts; jūs varat izplatīt un/vai modificēt "
-#~ "to saskaņā ar GNU Vispārējās Publiskās Licences 2. vai kādas vēlākas "
-#~ "versijas noteikumiem."
-
-#~ msgid "Unable to make data directory %(dir)s: %(error)s"
-#~ msgstr "Nevar izveidot datu mapi %(dir)s: %(error)s"
-
-#~ msgid "Track moves"
-#~ msgstr "Reģistrēt gājienus"
-
-#~ msgid "X Padding"
-#~ msgstr "X iekšmale"
-
-#~ msgid "Extra space to add to the width allocation."
-#~ msgstr "Papildus telpa, ko pievienot izvēlētajam platumam."
-
-#~ msgid "Extra space to add to the height allocation."
-#~ msgstr "Papildus telpa, ko pievienot izvēlētajam augstumam."
-
-#~ msgid "Width Multiple"
-#~ msgstr "Platuma ierobežojums"
-
-#~ msgid "What multiple to constrain the width to."
-#~ msgstr "Dubultais platums, kas ierobežotu platumu."
-
-#~ msgid "Height Multiple"
-#~ msgstr "Augstuma ierobežojums"
-
-#~ msgid "What multiple to constrain the height to."
-#~ msgstr "Dubultais augstums, kas ierobežotu augstumu."
-
-#~ msgid "X align"
-#~ msgstr "X līdzināšana"
-
-#~ msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right)"
-#~ msgstr "Horizontālais līdzinājums no 0 (pa kreisi) līdz 1 (pa labi)"
-
-#~ msgid "Y align"
-#~ msgstr "Y līdzināšana"
-
-#~ msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
-#~ msgstr "Vertikālā līdzināšana, no 0 (augšas) līdz 1 (apakšai)"
-
-#~ msgid "Could not show link"
-#~ msgstr "Nevar parādīt saiti"
-
-#~ msgid "_Cancel"
-#~ msgstr "At_celt"
-
-#~ msgid "_Close"
-#~ msgstr "_Aizvērt"
-
-#~ msgid "_OK"
-#~ msgstr "_Labi"
-
-#~ msgid "Qua"
-#~ msgstr "Qua"
-
-#~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: parametrs `%s' nav viennozīmīgs\n"
-
-#~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: parametram `--%s' nevar norādīt argumentus\n"
-
-#~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: parametram `%c%s' nevar norādīt argumentu\n"
-
-#~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-#~ msgstr "%s: parametram `%s' ir nepieciešams arguments\n"
-
-#~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-#~ msgstr "%s: neatpazīts parametrs `--%s'\n"
-
-#~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-#~ msgstr "%s: neatpazīts parametrs `%c%s'\n"
-
-#~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: neatļauts parametrs -- %c\n"
-
-#~ msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: nederīgs parametrs -- %c\n"
-
-#~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: parametram ir nepieciešams arguments -- %c\n"
-
-#~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: parametrs `-W %s' nav viennozīmīgs\n"
-
-#~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: parametrs `-W %s' neatļauj argumentu\n"
-
-#~ msgid "A flag to allow remote players to watch new games"
-#~ msgstr "Ļaut citiem spēlētājiem skatīties jaunas spēles"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]