[gnome-control-center] Updated Kazakh translationcommit 3a3dea74d403d6ea8d81c0cf945dbf7eaf834c62
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Fri Apr 3 08:43:08 2015 +0000

    Updated Kazakh translation

 po/kk.po |  169 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 91 insertions(+), 78 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 3c9b84a..5c4591b 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-control-";
 "center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-15 07:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-15 17:18+0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-03 06:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-03 13:42+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:1
 #: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:1
@@ -102,7 +102,7 @@ msgid "You can add images to your %s folder and they will show up here"
 msgstr "Сіз суреттерді %s бумасына қоса аласыз, одан кейін олар осында көрсетіледі"
 
 #: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:580
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:224 ../panels/color/cc-color-panel.c:961
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:224 ../panels/color/cc-color-panel.c:962
 #: ../panels/color/color.ui.h:29 ../panels/common/language-chooser.ui.h:3
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:1579
 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2022
@@ -355,7 +355,7 @@ msgid "Screen"
 msgstr "Экран"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the upload of the profile failed
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:906
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:907
 #, c-format
 msgid "Failed to upload file: %s"
 msgstr "Файлды жүктеп жіберу мүмкін емес: %s"
@@ -363,39 +363,39 @@ msgstr "Файлды жүктеп жіберу мүмкін емес: %s"
 #. TRANSLATORS: these are instructions on how to recover
 #. * the ICC profile on the native operating system and are
 #. * only shown when the user uses a LiveCD to calibrate
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:920
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:921
 msgid "The profile has been uploaded to:"
 msgstr "Профиль келесі жерге жүктелді:"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:922
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:923
 msgid "Write down this URL."
 msgstr "Бұл сілтемені жазып алыңыз."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:923
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:924
 msgid "Restart this computer and boot your normal operating system."
 msgstr "Бұл компьютерді қайта қосып, қалыпты операциялық жүйеңізді жүктеңіз."
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:924
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:925
 msgid "Type the URL into your browser to download and install the profile."
 msgstr "Профильді жүктеп алып, орнату үшін, браузеріңізде бұл сілтемені теріңіз."
 
 #. TRANSLATORS: this is the dialog to save the ICC profile
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:958
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:959
 msgid "Save Profile"
 msgstr "Профильді сақтау"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:962
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:963
 #: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:375
 msgid "_Save"
 msgstr "_Сақтау"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1322
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1323
 msgid "Create a color profile for the selected device"
 msgstr "Таңдалған құрылғы үшін түстер профилін жасау"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1337 ../panels/color/cc-color-panel.c:1361
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1338 ../panels/color/cc-color-panel.c:1362
 msgid ""
 "The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and "
 "correctly connected."
@@ -404,12 +404,12 @@ msgstr ""
 "тексеріңіз."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1371
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1372
 msgid "The measuring instrument does not support printer profiling."
 msgstr "Өлшеу құрылғысы принтерлерді профильдеуді қолдамайды."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1382
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1383
 msgid "The device type is not currently supported."
 msgstr "Құрылғының бұл түріне ағымда қолдау жоқ."
 
@@ -1914,7 +1914,7 @@ msgstr "Бірлік шерту, екіншілік батырма"
 msgid "Air_plane Mode"
 msgstr "Ұ_шақтағы режимі"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:966
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:967
 msgid "Network proxy"
 msgstr "Желілік прокси"
 
@@ -1922,17 +1922,17 @@ msgstr "Желілік прокси"
 #. * window for vpn connections, it is also used to display
 #. * vpn connections in the device list.
 #.
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1145 ../panels/network/net-vpn.c:278
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1144 ../panels/network/net-vpn.c:278
 #: ../panels/network/net-vpn.c:431
 #, c-format
 msgid "%s VPN"
 msgstr "%s VPN"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1299
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1300
 msgid "Oops, something has gone wrong. Please contact your software vendor."
 msgstr "Қап, бірнәрсе қате кетті. БҚ өндірушісіне хабарласыңыз."
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1305
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1306
 msgid "NetworkManager needs to be running."
 msgstr "NetworkManager орындалып тұруы тиіс."
 
@@ -2090,7 +2090,7 @@ msgstr "Желі маскасы"
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip4.c:465
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:205
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:473
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:3
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:2
 msgid "Gateway"
 msgstr "Шлюз"
 
@@ -2142,7 +2142,7 @@ msgstr "Қолмен"
 msgid "Link-Local Only"
 msgstr "Тек жергілікті желі үшін"
 
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip4.c:966
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip4.c:967
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:48
 msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
@@ -2165,7 +2165,7 @@ msgstr "Автоматты түрде"
 msgid "Automatic, DHCP only"
 msgstr "Автоматты түрде, тек DHCP"
 
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:936
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:937
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:49
 msgid "IPv6"
 msgstr "IPv6"
@@ -2385,7 +2385,6 @@ msgid "New Profile"
 msgstr "Жаңа профиль"
 
 #: ../panels/network/connection-editor/net-connection-editor.c:577
-#: ../panels/network/network.ui.h:1 ../panels/network/network-vpn.ui.h:1
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
@@ -2597,7 +2596,7 @@ msgstr "Сымды"
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:354
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:1597 ../panels/network/network-ethernet.ui.h:3
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:8 ../panels/network/network-simple.ui.h:8
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:8
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:7
 msgid "Options…"
 msgstr "Опциялар…"
 
@@ -2707,17 +2706,17 @@ msgstr "IMEI"
 msgid "Provider"
 msgstr "Провайдер"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1 ../panels/network/network.ui.h:2
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1
 msgctxt "proxy method"
 msgid "None"
 msgstr "Жоқ"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:2 ../panels/network/network.ui.h:3
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:2
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Manual"
 msgstr "Қолмен"
 
-#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:3 ../panels/network/network.ui.h:4
+#: ../panels/network/network-proxy.ui.h:3
 msgctxt "proxy method"
 msgid "Automatic"
 msgstr "Автоматты"
@@ -2770,32 +2769,32 @@ msgstr "Socks прокси порты"
 msgid "Turn device off"
 msgstr "Құрылғыны сөндіру"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:5
+#: ../panels/network/network.ui.h:1
 msgid "Add Device"
 msgstr "Құрылғыны қосу"
 
-#: ../panels/network/network.ui.h:6
+#: ../panels/network/network.ui.h:2
 msgid "Remove Device"
 msgstr "Құрылғыны өшіру"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:2
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:1
 msgid "VPN Type"
 msgstr "VPN түрі"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:4
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:3
 msgid "Group Name"
 msgstr "Топ аты"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:5
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:4
 msgid "Group Password"
 msgstr "Топ паролі"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:6
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:5
 #: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:4
 msgid "Username"
 msgstr "Пайдаланушы аты"
 
-#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:7
+#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:6
 msgid "Turn VPN connection off"
 msgstr "VPN байланысын сөндіру"
 
@@ -3555,24 +3554,24 @@ msgid "Other"
 msgstr "Басқа"
 
 #. translators: This is the title of the "Add Account" dialog.
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:283
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:290
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:2
 msgid "Add Account"
 msgstr "Тіркелгіні қосу"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:322
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:329
 msgid "Mail"
 msgstr "Эл. пошта"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:328
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:335
 msgid "Contacts"
 msgstr "Контакттар"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:334
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:341
 msgid "Chat"
 msgstr "Чат"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:340
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:347
 msgid "Resources"
 msgstr "Ресурстар"
 
@@ -5304,8 +5303,8 @@ msgctxt "volume"
 msgid "Unamplified"
 msgstr "Күшейтусіз"
 
-#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:166 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:260
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:526
+#: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:166 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:249
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:515
 msgid "_Profile:"
 msgstr "Проф_иль:"
 
@@ -5329,53 +5328,53 @@ msgstr[0] "%u кіріс"
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Жүйелік дыбыстар"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:262
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:251
 msgid "_Test Speakers"
 msgstr "Ди_намиктерді тексеру"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:431
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:420
 msgid "Peak detect"
 msgstr "Пиктер анықтағышы"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1491
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:594
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1493
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:564
 msgid "Name"
 msgstr "Аты"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1510
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1512
 msgid "Device"
 msgstr "Құрылғы"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1573
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1575
 #, c-format
 msgid "Speaker Testing for %s"
 msgstr "%s үшін динамикті тексеру"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1629
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1631
 msgid "_Output volume:"
 msgstr "_Шығыс деңгейі:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1643
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1645
 msgid "Output"
 msgstr "Шығыс"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1648
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1650
 msgid "C_hoose a device for sound output:"
 msgstr "Дыбыс шығаратын құры_лғыны таңдаңыз:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1670
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1672
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "Таңдалған құрылғы баптаулары:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1681
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1683
 msgid "Input"
 msgstr "Кіріс"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1688
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1690
 msgid "_Input volume:"
 msgstr "_Кіріс дыбысы:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1709
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1711
 msgid "Input level:"
 msgstr "Кіріс деңгейі:"
 
@@ -5411,15 +5410,15 @@ msgstr "Дыбыс баптаулары"
 msgid "Testing event sound"
 msgstr "Оқиға дыбысын сынау"
 
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:584
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:554
 msgid "Default"
 msgstr "Бастапқы"
 
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:585
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:555
 msgid "From theme"
 msgstr "Темадан"
 
-#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:770
+#: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:740
 msgid "C_hoose an alert sound:"
 msgstr "Ес_керту дыбысын таңдау:"
 
@@ -6773,7 +6772,7 @@ msgstr "%d, барлығы %d"
 msgid "Display Mapping"
 msgstr "Экранға бейнелеу"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:372
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:377
 msgid "Button"
 msgstr "Батырма"
 
@@ -6846,86 +6845,86 @@ msgid "Left-Handed Orientation"
 msgstr "Сол жақты бағдары"
 
 #. If no mode is available, we use "left-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1024
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1028
 msgid "Left Ring"
 msgstr "Сол жақ сақина"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1035
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1039
 #, c-format
 msgid "Left Ring Mode #%d"
 msgstr "Сол жақ сақина режимі #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1055
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1059
 msgid "Right Ring"
 msgstr "Оң жақ сақина"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1066
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1070
 #, c-format
 msgid "Right Ring Mode #%d"
 msgstr "Оң жақ сақина режимі #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "left-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1108
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1112
 msgid "Left Touchstrip"
 msgstr "Сол жақтағы сенсорлы жолақ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1119
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1123
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "Сол жақтағы сенсорлы жолақ режимі #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1139
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1143
 msgid "Right Touchstrip"
 msgstr "Оң жақтағы сенсорлы жолақ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1150
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1154
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "Оң жақтағы сенсорлы жолақ режимі #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1176
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1180
 #, c-format
 msgid "Left Touchring Mode Switch"
 msgstr "Сол жақтағы сенсорлық сақина режимін ауыстырғышы"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1178
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1182
 #, c-format
 msgid "Right Touchring Mode Switch"
 msgstr "Оң жақтағы сенсорлық сақина режимін ауыстырғышы"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1181
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1185
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "Сол жақтағы сенсорлық жолақ режимін ауыстырғышы"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1183
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1187
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "Оң жақтағы сенсорлық жолақ режимін ауыстырғышы"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1188
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1192
 #, c-format
 msgid "Mode Switch #%d"
 msgstr "Режимді ауыстырғыш #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1296
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1300
 #, c-format
 msgid "Left Button #%d"
 msgstr "Сол жақ батырма #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1299
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1303
 #, c-format
 msgid "Right Button #%d"
 msgstr "Оң жақ батырма #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1302
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1306
 #, c-format
 msgid "Top Button #%d"
 msgstr "Жоғарғы батырма #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1305
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1309
 #, c-format
 msgid "Bottom Button #%d"
 msgstr "Төменгі батырма #%d"
@@ -7002,6 +7001,23 @@ msgstr "Төменгі батырма"
 msgid "Tip Pressure Feel"
 msgstr "Қалам басуының сезімталдылығы"
 
+#: ../shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in.h:1
+#| msgid "Control Center"
+msgid "GNOME Control Center"
+msgstr "GNOME басқару орталығы"
+
+#: ../shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in.h:2
+msgid "Utilities to configure the GNOME desktop"
+msgstr "GNOME жұмыс үстелін баптауға арналған утилиталар"
+
+#: ../shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"The control center is GNOME's main interface for configuration of various aspects "
+"of your desktop."
+msgstr ""
+"Басқару орталығы - жұмыс үстеліңіздің түрлі баптауларын жасауға арналған GNOME "
+"жүйесінің басты интерфейсі."
+
 #: ../shell/cc-application.c:69
 msgid "Enable verbose mode"
 msgstr "Кеңейтілген режимді іске қосу"
@@ -7792,9 +7808,6 @@ msgstr "Баптаулар;Қалаулар;"
 #~ msgid "Map Buttons..."
 #~ msgstr "_Опциялар..."
 
-#~ msgid "Control Center"
-#~ msgstr "Басқару орталығы"
-
 #~ msgid "Add wallpaper"
 #~ msgstr "Түсқағазды қосу"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]