[gtk+/gtk-3-16] Updated Slovak translationcommit 83d22b4df95801259ca4411e2b8a42867a717fc0
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Thu Apr 2 08:55:57 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  192 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 100 insertions(+), 92 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 77f9290..7983a50 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-11 22:14+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-12 10:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-02 05:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-02 10:55+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -435,17 +435,17 @@ msgid "Suspend"
 msgstr "Uspať"
 
 #: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1406 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:369
-#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:532 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1163
+#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:532 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1176
 msgid "No GL implementation is available"
 msgstr "Nie je k dispozícii žiadna implementácia GL"
 
 #: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:157 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:492
-#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:619 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:663
+#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:632 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:676
 msgid "Unable to create a GL context"
 msgstr "Nie je možné vytvoriť kontext GL"
 
 #: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1368 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1378 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:330
-#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:340 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:857
+#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:340 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:464 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:870
 msgid "No available configurations for the given pixel format"
 msgstr "Žiadne dostupné konfigurácie pre zadaný formát pixelov"
 
@@ -509,12 +509,12 @@ msgstr[0] "Otvára sa %d položiek"
 msgstr[1] "Otvára sa %d položka"
 msgstr[2] "Otvárajú sa %d položky"
 
-#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:885
+#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:898
 #, c-format
 msgid "No available configurations for the given RGBA pixel format"
 msgstr "Žiadne dostupné konfigurácie pre zadaný formát pixelov RGBA"
 
-#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1171
+#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1184
 msgid "The GLX_ARB_create_context_profile extension needed to create core profiles is not available"
 msgstr "Rozšírenie GLX_ARB_create_context_profile potrebné na vytvorenie profilov jadra nie je dostupné"
 
@@ -1026,6 +1026,10 @@ msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Z_menšiť"
 
+#: gtk/a11y/gtkmenubuttonaccessible.c:102 gtk/inspector/window.ui:356
+msgid "Menu"
+msgstr "Ponuka"
+
 #: gtk/a11y/gtkmenuitemaccessible.c:445
 msgctxt "Action description"
 msgid "Clicks the menuitem"
@@ -1188,7 +1192,7 @@ msgstr ""
 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5356 gtk/gtkmessagedialog.c:944 gtk/gtkmessagedialog.c:957
 #: gtk/gtkmountoperation.c:543 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196 gtk/gtkprintbackend.c:763
 #: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545 gtk/gtkprintunixdialog.c:665 gtk/gtkprintunixdialog.c:738
-#: gtk/gtkwindow.c:11917 gtk/inspector/css-editor.c:199 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:79
+#: gtk/gtkwindow.c:11925 gtk/inspector/css-editor.c:199 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:79
 #: gtk/ui/gtkassistant.ui:169 gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:38 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:35
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
@@ -1235,7 +1239,7 @@ msgid "_Apply"
 msgstr "Po_užiť"
 
 #: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 gtk/gtkmessagedialog.c:936 gtk/gtkmessagedialog.c:958
-#: gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:11918 gtk/inspector/classes-list.c:127
+#: gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:11926 gtk/inspector/classes-list.c:127
 msgid "_OK"
 msgstr "_Ok"
 
@@ -2097,27 +2101,27 @@ msgstr "_Pravý:"
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Okraje papiera"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9629 gtk/gtkentry.c:9782 gtk/gtklabel.c:6597 gtk/gtktextview.c:9037 gtk/gtktextview.c:9225
+#: gtk/gtkentry.c:9615 gtk/gtkentry.c:9768 gtk/gtklabel.c:6596 gtk/gtktextview.c:9037 gtk/gtktextview.c:9225
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Vystri_hnúť"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9633 gtk/gtkentry.c:9785 gtk/gtklabel.c:6598 gtk/gtktextview.c:9041 gtk/gtktextview.c:9229
+#: gtk/gtkentry.c:9619 gtk/gtkentry.c:9771 gtk/gtklabel.c:6597 gtk/gtktextview.c:9041 gtk/gtktextview.c:9229
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovať"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9637 gtk/gtkentry.c:9788 gtk/gtklabel.c:6599 gtk/gtktextview.c:9043 gtk/gtktextview.c:9231
+#: gtk/gtkentry.c:9623 gtk/gtkentry.c:9774 gtk/gtklabel.c:6598 gtk/gtktextview.c:9043 gtk/gtktextview.c:9231
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Vložiť"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9640 gtk/gtklabel.c:6601 gtk/gtktextview.c:9046
+#: gtk/gtkentry.c:9626 gtk/gtklabel.c:6600 gtk/gtktextview.c:9046
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9651 gtk/gtklabel.c:6610 gtk/gtktextview.c:9060
+#: gtk/gtkentry.c:9637 gtk/gtklabel.c:6609 gtk/gtktextview.c:9060
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vybr_ať všetko"
 
-#: gtk/gtkentry.c:10849
+#: gtk/gtkentry.c:10835
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Caps Lock je zapnutý"
 
@@ -2138,7 +2142,7 @@ msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
 
 # priečinok
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2137
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2138
 msgid "Other…"
 msgstr "Iný…"
 
@@ -2234,7 +2238,7 @@ msgstr "Usporiadať _priečinky pred súbormi"
 
 #. this is the header for the location column in the print dialog
 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2018 gtk/inspector/style-prop-list.ui:118 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:259
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:137
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:135
 msgid "Location"
 msgstr "Umiestnenie"
 
@@ -2345,7 +2349,7 @@ msgstr "Výber písma"
 msgid "None"
 msgstr "(žiadna)"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:264
+#: gtk/gtkglarea.c:303
 msgid "OpenGL context creation failed"
 msgstr "Vytvárania kontextu OpenGL zlyhalo"
 
@@ -2353,7 +2357,7 @@ msgstr "Vytvárania kontextu OpenGL zlyhalo"
 msgid "Application menu"
 msgstr "Ponuka aplikácie"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:479 gtk/gtkwindow.c:8591
+#: gtk/gtkheaderbar.c:479 gtk/gtkwindow.c:8586
 msgid "Close"
 msgstr "Zavrieť"
 
@@ -2408,12 +2412,12 @@ msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
 #. Open Link
-#: gtk/gtklabel.c:6578
+#: gtk/gtklabel.c:6577
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otvoriť odkaz"
 
 #. Copy Link Address
-#: gtk/gtklabel.c:6587
+#: gtk/gtklabel.c:6586
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Kopírovať _adresu odkazu"
 
@@ -2561,10 +2565,6 @@ msgstr "Zobrazí voľby GTK+"
 msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:640 gtk/inspector/window.ui:356
-msgid "Menu"
-msgstr "Ponuka"
-
 #: gtk/gtkmessagedialog.c:948
 msgid "_No"
 msgstr "_Nie"
@@ -2658,12 +2658,12 @@ msgstr "Z shell"
 msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
 msgstr "Nedá sa ukončiť proces s PID %d: %s"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:5171 gtk/gtknotebook.c:7902
+#: gtk/gtknotebook.c:5173 gtk/gtknotebook.c:7904
 #, c-format
 msgid "Page %u"
 msgstr "Stránka č. %u"
 
-#: gtk/gtkpagesetup.c:652 gtk/gtkpapersize.c:985 gtk/gtkpapersize.c:1025
+#: gtk/gtkpagesetup.c:652 gtk/gtkpapersize.c:986 gtk/gtkpapersize.c:1026
 msgid "Not a valid page setup file"
 msgstr "Neplatný súbor nastavenia stránky"
 
@@ -2694,7 +2694,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage Custom Sizes…"
 msgstr "Správa vlastných veľkostí…"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:900 gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:31 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1031
+#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:900 gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:31 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1029
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Nastavenie strany"
 
@@ -2900,7 +2900,7 @@ msgstr "_Vysunúť"
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "_Zistiť nosič"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4167
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4165
 msgid "Computer"
 msgstr "Počítač"
 
@@ -3249,7 +3249,7 @@ msgstr "Hľadanie"
 #. * glyphs then use MEDIUM VERTICAL BAR (U+2759) as the text for
 #. * the state
 #.
-#: gtk/gtkswitch.c:379 gtk/gtkswitch.c:431 gtk/gtkswitch.c:606
+#: gtk/gtkswitch.c:379 gtk/gtkswitch.c:431 gtk/gtkswitch.c:605
 msgctxt "switch"
 msgid "ON"
 msgstr "❙"
@@ -3257,7 +3257,7 @@ msgstr "❙"
 #. Translators: if the "off" state label requires more than three
 #. * glyphs then use WHITE CIRCLE (U+25CB) as the text for the state
 #.
-#: gtk/gtkswitch.c:387 gtk/gtkswitch.c:432 gtk/gtkswitch.c:621
+#: gtk/gtkswitch.c:387 gtk/gtkswitch.c:432 gtk/gtkswitch.c:620
 msgctxt "switch"
 msgid "OFF"
 msgstr "○"
@@ -3444,12 +3444,12 @@ msgctxt "volume percentage"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11905
+#: gtk/gtkwindow.c:11913
 #, c-format
 msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
 msgstr "Chcete použiť nástroj Inšpektor GTK+?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11907
+#: gtk/gtkwindow.c:11915
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify the internals of any GTK+ "
@@ -3458,7 +3458,7 @@ msgstr ""
 "Inšpektor GTK+ je interaktývny ladiaci nástroj, pomocou ktorého je možné preskúmať a meniť interné "
 "vlastnosti ľubovolnej aplikácie GTK+. Jeho používaním môžete spôsobiť neočakávanie chovanie alebo pád."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11912
+#: gtk/gtkwindow.c:11920
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Nezobrazovať túto správu znovu"
 
@@ -3656,18 +3656,26 @@ msgid "Accessible role"
 msgstr "Úloha v prístupnosti"
 
 #: gtk/inspector/misc-info.ui:507
+msgid "Accessible name"
+msgstr "Prístupný názov"
+
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:541
+msgid "Accessible description"
+msgstr "Prístupný popis"
+
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:575
 msgid "Mapped"
 msgstr "Zmapované"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:543
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:611
 msgid "Realized"
 msgstr "Zrealizované"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:579
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:647
 msgid "Is Toplevel"
 msgstr "Je najvyššej úrovne"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:615
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:683
 msgid "Child Visible"
 msgstr "Viditeľný potomok"
 
@@ -3874,7 +3882,7 @@ msgstr "Samotne"
 msgid "Cumulative"
 msgstr "Kumulatívne"
 
-#: gtk/inspector/statistics.ui:164
+#: gtk/inspector/statistics.ui:165
 msgid "Enable statistics with GOBJECT_DEBUG=instance-count"
 msgstr "Povoliť štatistiky s GOBJECT_DEBUG=instance-count"
 
@@ -4092,7 +4100,7 @@ msgstr "Zdroje"
 msgid "Visual"
 msgstr "Vizuálne"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:436 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:499
+#: gtk/inspector/window.ui:436 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:497
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
@@ -5022,7 +5030,7 @@ msgstr "Zobraziť _všetky aplikácie"
 msgid "_Find New Applications"
 msgstr "_Nájsť nové aplikácie"
 
-#: gtk/ui/gtkappchooserwidget.ui:119
+#: gtk/ui/gtkappchooserwidget.ui:117
 msgid "No applications found."
 msgstr "Neboli nájdené žiadne aplikácie."
 
@@ -5150,7 +5158,7 @@ msgstr "Žiadne písma sa nezhodujú s vaším hľadaním. Upravte hľadanie a s
 msgid "_Format for:"
 msgstr "_Formát pre:"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:88 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:903
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:88 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:901
 msgid "_Paper size:"
 msgstr "_Veľkosť papiera:"
 
@@ -5158,19 +5166,19 @@ msgstr "_Veľkosť papiera:"
 msgid "_Orientation:"
 msgstr "_Orientácia:"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:179 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:959
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:179 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:957
 msgid "Portrait"
 msgstr "Na výšku"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:229 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:961
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:229 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:959
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "Obrátene na výšku"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:279 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:960
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:279 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:958
 msgid "Landscape"
 msgstr "Na šírku"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:328 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:962
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:328 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:960
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "Obrátene na šírku"
 
@@ -5182,37 +5190,37 @@ msgstr "Nadol"
 msgid "Up Path"
 msgstr "Nahor"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:126
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:124
 msgid "Printer"
 msgstr "Tlačiareň"
 
 #. this is the header for the printer status column in the print dialog
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:148
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:146
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:210
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:208
 msgid "Range"
 msgstr "Rozsah"
 
 # stránka je v zdrojovom dokumente, strana je papiera - toto sa týka dokumentu
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:233
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:231
 msgid "_All Pages"
 msgstr "Vš_etky stránky"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:251
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:249
 msgid "C_urrent Page"
 msgstr "_Aktuálnu stránku"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:271
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:269
 msgid "Se_lection"
 msgstr "Vý_ber"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:290
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:288
 msgid "Pag_es:"
 msgstr "_Stránky:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:294 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:315 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:322
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:292 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:313 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:320
 msgid ""
 "Specify one or more page ranges,\n"
 " e.g. 1–3, 7, 11"
@@ -5220,114 +5228,114 @@ msgstr ""
 "Uveďte jeden alebo viac rozsahov stránok,\n"
 " napr. 1–3, 7, 11"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:321
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:319
 msgid "Pages"
 msgstr "Stránky"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:363
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:361
 msgid "Copies"
 msgstr "Kópií"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:390
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:388
 msgid "Copie_s:"
 msgstr "_Kópie:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:420
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:418
 msgid "C_ollate"
 msgstr "Zh_romažďovať"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:438
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:436
 msgid "_Reverse"
 msgstr "_Opačne"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:529
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:527
 msgid "Layout"
 msgstr "Rozloženie"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:556
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:554
 msgid "T_wo-sided:"
 msgstr "O_bojstrannosť:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:589
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:587
 msgid "Pages per _side:"
 msgstr "_Stránok na stranu:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:624
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:622
 msgid "Page or_dering:"
 msgstr "Pora_die stránok:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:658
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:656
 msgid "_Only print:"
 msgstr "Tlačiť _len:"
 
 # stránka je v zdrojovom dokumente, strana je papiera - toto sa týka dokumentu
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:678
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:676
 msgid "All sheets"
 msgstr "Všetky listy"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:679
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:677
 msgid "Even sheets"
 msgstr "Párne listy"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:680
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:678
 msgid "Odd sheets"
 msgstr "Nepárne listy"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:696
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:694
 msgid "Sc_ale:"
 msgstr "_Mierka:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:777
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:775
 msgid "Paper"
 msgstr "Papier"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:804
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:802
 msgid "Paper _type:"
 msgstr "Typ p_apiera:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:837
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:835
 msgid "Paper _source:"
 msgstr "Zd_roj papiera:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:870
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:868
 msgid "Output t_ray:"
 msgstr "Výstup_ný zberač:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:938
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:936
 msgid "Or_ientation:"
 msgstr "_Orientácia:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1056
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1054
 msgid "Job Details"
 msgstr "Podrobnosti úlohy"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1083
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1081
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "Pri_orita:"
 
 # napr. pri firemných tlačiarňach, kde si musíš potom stránky nad limit zaplatiť...
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1115
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1113
 msgid "_Billing info:"
 msgstr "Zúčtovacie _informácie:"
 
 # label
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1171
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1169
 msgid "Print Document"
 msgstr "Tlač dokumentu"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1194
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1192
 msgid "_Now"
 msgstr "_Ihneď"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog. It also serves as the label for 
an entry that allows the user to enter a time.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1213
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1211
 msgid "A_t:"
 msgstr "_V čase:"
 
 #. Ability to parse the am/pm format depends on actual locale. You can remove the am/pm values below for 
your locale if they are not supported.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1218 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1220 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1242
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1244 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1251
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1216 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1218 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1240
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1242 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1249
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15∶30, 2∶35 pm, 14∶15∶20, 11∶46∶30 am, 4 pm"
@@ -5335,59 +5343,59 @@ msgstr ""
 "Uveďte čas tlače,\n"
 " napríklad 15:30, 14:15:30"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1250
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1248
 msgid "Time of print"
 msgstr "Čas tlače"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog. It means that the print job will 
not be printed until it explicitly gets 'released'.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1266
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1264
 msgid "On _hold"
 msgstr "Poz_držané"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1271 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1272
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1269 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1270
 msgid "Hold the job until it is explicitly released"
 msgstr "Pozdrží úlohu až do explicitného uvoľnenia"
 
 #  label
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1316
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1314
 msgid "Add Cover Page"
 msgstr "Pridanie titulnej stránky"
 
 #. this is the label used for the option in the print dialog that controls the front cover page.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1343
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1341
 msgid "Be_fore:"
 msgstr "P_red:"
 
 #. this is the label used for the option in the print dialog that controls the back cover page.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1375
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1373
 msgid "_After:"
 msgstr "Z_a:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1431
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1429
 msgid "Job"
 msgstr "Úloha"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1495
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1493
 msgid "Image Quality"
 msgstr "Kvalita obrazu"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1559
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1557
 msgid "Color"
 msgstr "Farba"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog.
 #. It's a typographical term, as in "Binding and finishing"
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1623
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1621
 msgid "Finishing"
 msgstr "Konečná úprava"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1669
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1667
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1698
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1696
 msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
 msgstr "Niektoré nastavenia v dialógovom okne si odporujú"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]