[folks] Udated Czech translationcommit f1829898f4216783a09104af1f953dae03dcf90d
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Wed Apr 1 11:06:40 2015 +0200

    Udated Czech translation

 po/cs.po |  155 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 97 insertions(+), 58 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index dbb37bb..206e52b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: folks master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=folks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-01-21 05:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-21 07:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-01 04:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-01 11:06+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -94,200 +94,239 @@ msgstr "Zařízení Bluetooth „%s“ během přenosu adresáře zmizelo."
 #. The timeout after which we consider a property change to have failed if we
 #. * haven't received a property change notification for it.
 #. seconds
+#. The timeout after which we consider a contact addition to have failed if we
+#. * haven't received an object addition signal for it.
+#. seconds
 #. Translators: This should be translated to the name of the “Starred in
 #. * Android” group in Google Contacts for your language. If Google have not
 #. * localised the group for your language, or Google Contacts isn't available
 #. * in your language, please *do not* translate this string (i.e. just copy
 #. * the msgid to the msgstr unchanged).
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:65
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:69
 msgid "Starred in Android"
 msgstr "S hvězdičkou na Androidu"
 
 #. Translators: the first parameter is an address book
 #. * URI and the second is a persona UID.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:674
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:642
 #, c-format
 msgid "Address book ‘%s’ is offline, so contact ‘%s’ cannot be removed."
 msgstr "Adresář „%s“ je off-line, takže kontakt „%s“ nelze odebrat."
 
 #. Translators: the first parameter is an address book
 #. * URI and the second is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:680
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:648
 #, c-format
 msgid "Permission denied to remove contact ‘%s’: %s"
 msgstr "Zamítnuto svolení odebrat kontakt „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:685
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:653
 #, c-format
 msgid "Removing contacts isn't supported by this persona store: %s"
 msgstr "Odebírání kontaktů není u tohoto úložiště osob podporováno: %s"
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:714
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:682
 #, c-format
 msgid "Can't remove contact ‘%s’: %s"
 msgstr "Nelze odebrat kontakt „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an address book
 #. * URI.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:803
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:996
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:771
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:964
 #, c-format
 msgid "Address book ‘%s’ is offline."
 msgstr "Adresář „%s“ je off-line."
 
 #. Translators: the first parameter is an address
 #. * book URI and the second is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:808
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1001
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:776
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:969
 #, c-format
 msgid "Permission denied to open address book ‘%s’: %s"
 msgstr "Odepřen přístup k otevření adresáře „%s“: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is an address book URI
 #. * and the second is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:841
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:809
 #, c-format
 msgid "Couldn't open address book ‘%s’: %s"
 msgstr "Nelze otevřít adresář „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameteter is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:909
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:939
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:877
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:907
 #, c-format
 msgid "Couldn't get address book capabilities: %s"
 msgstr "Nelze zjistit schopnosti adresáře: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an address book URI.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:955
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:923
 #, c-format
 msgid "Couldn't get view for address book ‘%s’."
 msgstr "Nelze získat zobrazení pro adresář „%s“."
 
 #. Translators: the first parameter is an address book URI
 #. * and the second is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1034
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1002
 #, c-format
 msgid "Couldn't get view for address book ‘%s’: %s"
 msgstr "Nelze získat zobrazení pro adresář „%s“: %s"
 
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1305
+msgid "Creating a new contact failed due to reaching the timeout."
+msgstr "Vytvoření nového kontaktu selhalo kvůli vypršení časového limitu."
+
 #. Translators: the parameter is the name of a property on a
 #. * contact, formatted in the normal GObject style (e.g.
 #. * lowercase with hyphens to separate words).
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1306
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1458
 #, c-format
 msgid "Changing the ‘%s’ property failed due to reaching the timeout."
 msgstr "Změna vlastnosti „%s“ selhala kvůli vypršení časového limitu."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1340
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1496
 #: ../folks/avatar-details.vala:63
 msgid "Avatar is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Avatar."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1361
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1517
 #: ../folks/web-service-details.vala:123
 msgid "Web service addresses are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Adresa webové služby."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1397
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1553
 #: ../folks/url-details.vala:152
 msgid "URLs are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Adresa URL."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1478
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1634
 #: ../folks/local-id-details.vala:64
 msgid "Local IDs are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Místní ID."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1507
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1663
 msgid "The contact cannot be marked as favourite."
 msgstr "Kontakt nelze označit jako oblíbený."
 
 #. Translators: the parameter is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1579
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1735
 #, c-format
 msgid "Can't update avatar: %s"
 msgstr "Nelze aktualizovat avatara: %s"
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1590
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1746
 #: ../folks/email-details.vala:120
 msgid "E-mail addresses are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek E-mailová adresa."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1670
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1811
 #: ../folks/phone-details.vala:255
 msgid "Phone numbers are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Telefonní číslo."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1688
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1829
 #: ../folks/postal-address-details.vala:361
 msgid "Postal addresses are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Poštovní adresa."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1759
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1900
 #: ../folks/name-details.vala:454
 msgid "Full name is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Celé jméno."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1781
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1922
 #: ../folks/name-details.vala:492
 msgid "Nickname is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Přezdívka."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1803
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1944
 #: ../folks/note-details.vala:138
 msgid "Notes are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Poznámky."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1835
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1976
 #: ../folks/birthday-details.vala:62
 msgid "Birthday is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Narozeniny."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1879
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2020
 #: ../folks/role-details.vala:279
 msgid "Roles are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Funkce."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1980
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2121
 #: ../folks/name-details.vala:417
 msgid "Structured name is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Strukturované jméno."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2019
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2160
 #: ../folks/im-details.vala:136
 msgid "IM addresses are not writeable on this contact."
 msgstr ""
 "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Adresa rychlé komunikace."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2069
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2210
 #: ../folks/group-details.vala:174
 msgid "Groups are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Skupina."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2084
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2225
 msgid "My Contacts is only available for Google Contacts"
 msgstr "„Moje kontakty“ jsou k dipozici jen pro kontakty Google"
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2155
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2296
 #: ../folks/gender-details.vala:79
 msgid "Gender is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Pohlaví."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2193
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2334
 #: ../folks/anti-linkable.vala:84
 msgid "Anti-links are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Zakázané odkazy."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2236
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2377
 #: ../folks/location-details.vala:135
 msgid "Location is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Místo."
 
+#. Translators: the first parameter is an error message.
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2701
+#, c-format
+msgid "Permission denied when creating new contact: %s"
+msgstr "Zamítnut přístup při vytváření kontaktu: %s"
+
+#. Translators: the first parameter is an error message.
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2706
+#, c-format
+msgid "Address book is offline and a new contact cannot be created: %s"
+msgstr "Adresář je off-line a nové kontakty nelze vytvářet: %s"
+
 #. Translators: the first parameter is a non-human-readable
 #. * property name and the second parameter is an error
 #. * message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2549
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2715
+#, c-format
+msgid "New contact is not writeable: %s"
+msgstr "U nového kontaktu není umožněn zápis: %s"
+
+#. Translators: the first parameter is an error message.
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2719
+#, c-format
+msgid "Invalid value in contact: %s"
+msgstr "Neplatná hodnota v kontaktu: %s"
+
+#. Translators: the first parameter is an error message.
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2743
+#, c-format
+msgid "Unknown error adding contact: %s"
+msgstr "Neznámá chyba při přidávání kontaktu: %s"
+
+#. Translators: the first parameter is a non-human-readable
+#. * property name and the second parameter is an error
+#. * message.
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2776
 #, c-format
 msgid "Property ‘%s’ is not writeable: %s"
 msgstr "U vlastnosti „%s“ není umožněn zápis: %s"
@@ -295,14 +334,14 @@ msgstr "U vlastnosti „%s“ není umožněn zápis: %s"
 #. Translators: the first parameter is a non-human-readable
 #. * property name and the second parameter is an error
 #. * message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2558
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2785
 #, c-format
 msgid "Invalid value for property ‘%s’: %s"
 msgstr "Neplatná hodnota pro vlastnost „%s“: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is a non-human-readable
 #. * property name and the second parameter is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2584
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2811
 #, c-format
 msgid "Unknown error setting property ‘%s’: %s"
 msgstr "Neznámá chyba při nastavování vlastnosti „%s“: %s"
@@ -475,27 +514,27 @@ msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Alias."
 
 #. Translators: the first parameter is a folder path and the second
 #. * is an error message.
-#: ../folks/backend-store.vala:652
+#: ../folks/backend-store.vala:654
 #, c-format
 msgid "Error listing contents of folder '%s': %s"
 msgstr "Chyba při výpisu obsahu složky „%s“: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is a folder path and the second
 #. * is an error message.
-#: ../folks/backend-store.vala:693
+#: ../folks/backend-store.vala:695
 #, c-format
 msgid "Error querying info for target ‘%s’ of symlink ‘%s’: %s"
 msgstr ""
 "Chyba při dotazování na informace o cíli „%s“ symbolického odkazu „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameter is a filename.
-#: ../folks/backend-store.vala:821
+#: ../folks/backend-store.vala:823
 #, c-format
 msgid "File or directory '%s' does not exist."
 msgstr "Soubor nebo složka „%s“ neexistuje."
 
 #. Translators: the parameter is a filename.
-#: ../folks/backend-store.vala:827
+#: ../folks/backend-store.vala:829
 #, c-format
 msgid "Failed to get content type for '%s'."
 msgstr "Selhalo získání typu obsahu pro „%s“."
@@ -528,25 +567,25 @@ msgid "Error preparing persona store '%s': %s"
 msgstr "Chyba přípravy úložiště osob „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameter is a property name.
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:1295
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:1569
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:1294
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:1567
 #, c-format
 msgid "Unknown property '%s' in linkable property list."
 msgstr "Neznámá vlastnost „%s“ v seznamu vlastností, na které lze odkazovat."
 
 #. Translators: the first parameter is a store identifier
 #. * and the second parameter is an error message.
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2055
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2053
 #, c-format
 msgid "Failed to add contact for persona store ID '%s': %s"
 msgstr "Selhalo přidání kontaktu pro ID úložiště osob „%s“: %s"
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2152
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2150
 msgid "Can’t link personas with no primary store."
 msgstr "Bez hlavního úložiště nelze vytvářet odkazy na osoby."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2153
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2484
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2151
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2482
 #, c-format
 msgid ""
 "Persona store ‘%s:%s’ is configured as primary, but could not be found or "
@@ -555,8 +594,8 @@ msgstr ""
 "Úložiště osob „%s:%s“ je nastaveno jako hlavní, ale nezdařilo se jej najít "
 "nebo selhalo jeho načtení."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2154
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2485
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2152
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2483
 #, c-format
 msgid ""
 "Check the relevant service is running, or change the default store in that "
@@ -565,22 +604,22 @@ msgstr ""
 "Zkontrolujte, zda běží odpovídající služba nebo změňte výchozí úložiště u "
 "této služby nebo pomocí klíče GConf „%s“."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2186
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2184
 msgid "Anti-links can't be removed between personas being linked."
 msgstr "Zakázané odkazy nelze odstranit mezi osobami, které jsou propojeny."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2483
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2481
 msgid "Can’t add personas with no primary store."
 msgstr "Bez hlavního úložiště nelze přidávat osoby."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2494
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2492
 #, c-format
 msgid "Can't write to requested property (“%s”) of the writeable store."
 msgstr "Nelze zapsat požadovanou vlastnost („%s“) v zapisovatelném úložišti."
 
 #: ../folks/individual.vala:217 ../folks/individual.vala:403
 #: ../folks/individual.vala:512 ../folks/individual.vala:763
-#: ../folks/individual.vala:841 ../folks/individual.vala:1055
+#: ../folks/individual.vala:841 ../folks/individual.vala:1059
 #, c-format
 msgid "Failed to change property ‘%s’: No suitable personas were found."
 msgstr "Selhala změna vlastnosti „%s“: Nebyla nalezena žádná vyhovující osoba."
@@ -588,7 +627,7 @@ msgstr "Selhala změna vlastnosti „%s“: Nebyla nalezena žádná vyhovujíc
 #. Translators: This is the default name for an Individual
 #. * when displayed in the UI if no personal details are available
 #. * for them.
-#: ../folks/individual.vala:2068
+#: ../folks/individual.vala:2072
 msgid "Unnamed Person"
 msgstr "Osoba beze jména"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]