[libgda] Updated Czech translationcommit 27f311b8e9d2af5141446fb8c1fffad701cc7e43
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Sat Jun 28 22:06:32 2014 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   20 +++++++++++++++-----
 1 files changed, 15 insertions(+), 5 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ae0d0a9..9368fde 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgda\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=libgda&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-24 16:14+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-22 11:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-26 05:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-28 22:05+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -3281,12 +3281,22 @@ msgstr "Příkaz UPDATE nemá stejný počet cílových sloupců a výrazů"
 msgid "UPDATE statement does not have any target columns to update"
 msgstr "Příkaz UPDATE nemá žádný cílový sloupe, který se má aktualizovat"
 
-#: ../libgda/thread-wrapper/gda-connect.c:276
+#: ../libgda/thread-wrapper/gda-connect.c:152
+msgid ""
+"The GMainContext passed when gda_signal_connect() was called is not owned by "
+"any thread, you may expect some undesired behaviours, use "
+"g_main_context_acquire()"
+msgstr ""
+"GMainContext předaný při volání gda_signal_connect() není vlastněn žádným "
+"vláknem, takže můžete očekávat nežádoucí chování, použijte "
+"g_main_context_acquire()"
+
+#: ../libgda/thread-wrapper/gda-connect.c:296
 #, c-format
 msgid "Could not find signal named \"%s\""
 msgstr "Nelze najít signál s názvem „%s“"
 
-#: ../libgda/thread-wrapper/gda-connect.c:326
+#: ../libgda/thread-wrapper/gda-connect.c:359
 #, c-format
 msgid "Could not find handler %lu"
 msgstr "Nelze najít obsluhu %lu"
@@ -11295,4 +11305,4 @@ msgstr "Objekty"
 
 #: ../tools/web-server.c:1889
 msgid "Triggers"
-msgstr "Triggery"
\ No newline at end of file
+msgstr "Triggery"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]