[folks] Updated Czech translationcommit ce15df883a8b6df64c2848b889ac27600c41461e
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Sat Jun 28 21:38:11 2014 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  162 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 82 insertions(+), 80 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 6ed4120..b54a300 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Czech translation for folks.
 # Copyright (C) 2011 folks's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the folks package.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: folks master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=folks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-08 00:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-15 07:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-28 16:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-28 21:36+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
-#: ../backends/bluez/bluez-backend.vala:512
+#: ../backends/bluez/bluez-backend.vala:600
 msgid ""
 "No BlueZ 5 object manager running, so the BlueZ backend will be inactive. "
 "Either your BlueZ installation is too old (only version 5 is supported) or "
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
 "neaktivní. Buď je vaše instalace BlueZ příliš stará (je podporována jen "
 "verze 5) nebo nemůže být služba spuštěna."
 
-#: ../backends/bluez/bluez-backend.vala:528
+#: ../backends/bluez/bluez-backend.vala:613
 msgid ""
 "Error connecting to OBEX transfer daemon over D-Bus. Ensure BlueZ and obexd "
 "are installed."
@@ -38,29 +38,24 @@ msgstr ""
 "nainstalovány BlueZ a obexd."
 
 #. Translators: the parameter is an error message.
-#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:294
+#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:385
 #, c-format
 msgid "Error reading the transferred address book file: %s"
 msgstr "Chyba při čtení souboru s přenášeným adresářem: %s"
 
+#. Translators: the first parameter is the name of the
+#. * failed transfer, and the second is a Bluetooth device
+#. * alias.
 #. Translators: the first parameter is the name of the failed
 #. * transfer, and the second is a Bluetooth device alias.
-#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:569
+#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:676
+#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:698
 #, c-format
 msgid ""
 "Error during transfer of the address book ‘%s’ from Bluetooth device ‘%s’."
 msgstr "Chyba při přenášení adresáře „%s“ ze zařízení Bluetooth „%s“."
 
-#. Translators: the first parameter is the name of the
-#. * failed transfer, the second is a Bluetooth device
-#. * alias, and the third is an error message.
-#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:584
-#, c-format
-msgid ""
-"Error during transfer of the address book ‘%s’ from Bluetooth device ‘%s’: %s"
-msgstr "Chyba při přenášení adresáře „%s“ ze zařízení Bluetooth „%s“: %s"
-
-#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:668
+#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:791
 #, c-format
 msgid ""
 "Permission to access the address book on Bluetooth device ‘%s’ was denied by "
@@ -71,27 +66,27 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: the first parameter is a Bluetooth device
 #. * alias, and the second is an error message.
-#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:676
+#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:798
 #, c-format
 msgid "An OBEX address book transfer from device ‘%s’ could not be started: %s"
 msgstr "Přenos adresáře OBEX ze zařízení „%s“ se nepodařilo započít: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is a Bluetooth device
 #. * alias, and the second is an error message.
-#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:697
+#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:838
 #, c-format
 msgid "The OBEX address book transfer from device ‘%s’ failed: %s"
 msgstr "Přenos adresáře OBEX ze zařízení „%s“ selhal: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is a Bluetooth device
 #. * alias, and the second is an error message.
-#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:715
+#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:855
 #, c-format
 msgid ""
 "Error during transfer of the address book from Bluetooth device ‘%s’: %s"
 msgstr "Chyba při přenosu adresáře ze zařízení Bluetooth „%s“: %s"
 
-#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:767
+#: ../backends/bluez/bluez-persona-store.vala:1073
 #, c-format
 msgid "Bluetooth device ‘%s’ disappeared during address book transfer."
 msgstr "Zařízení Bluetooth „%s“ během přenosu adresáře zmizelo."
@@ -110,68 +105,68 @@ msgstr "S hvězdičkou na Androidu"
 
 #. Translators: the first parameter is an address book
 #. * URI and the second is a persona UID.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:672
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:674
 #, c-format
 msgid "Address book ‘%s’ is offline, so contact ‘%s’ cannot be removed."
 msgstr "Adresář „%s“ je off-line, takže kontakt „%s“ nelze odebrat."
 
 #. Translators: the first parameter is an address book
 #. * URI and the second is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:678
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:680
 #, c-format
 msgid "Permission denied to remove contact ‘%s’: %s"
 msgstr "Zamítnuto svolení odebrat kontakt „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:683
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:685
 #, c-format
 msgid "Removing contacts isn't supported by this persona store: %s"
 msgstr "Odebírání kontaktů není u tohoto úložiště osob podporováno: %s"
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:712
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:714
 #, c-format
 msgid "Can't remove contact ‘%s’: %s"
 msgstr "Nelze odebrat kontakt „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an address book
 #. * URI.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:801
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:992
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:803
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:994
 #, c-format
 msgid "Address book ‘%s’ is offline."
 msgstr "Adresář „%s“ je off-line."
 
 #. Translators: the first parameter is an address
 #. * book URI and the second is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:806
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:997
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:808
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:999
 #, c-format
 msgid "Permission denied to open address book ‘%s’: %s"
 msgstr "Odepřen přístup k otevření adresáře „%s“: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is an address book URI
 #. * and the second is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:839
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:841
 #, c-format
 msgid "Couldn't open address book ‘%s’: %s"
 msgstr "Nelze otevřít adresář „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameteter is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:905
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:935
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:907
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:937
 #, c-format
 msgid "Couldn't get address book capabilities: %s"
 msgstr "Nelze zjistit schopnosti adresáře: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an address book URI.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:951
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:953
 #, c-format
 msgid "Couldn't get view for address book ‘%s’."
 msgstr "Nelze získat zobrazení pro adresář „%s“."
 
 #. Translators: the first parameter is an address book URI
 #. * and the second is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1030
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1032
 #, c-format
 msgid "Couldn't get view for address book ‘%s’: %s"
 msgstr "Nelze získat zobrazení pro adresář „%s“: %s"
@@ -179,112 +174,112 @@ msgstr "Nelze získat zobrazení pro adresář „%s“: %s"
 #. Translators: the parameter is the name of a property on a
 #. * contact, formatted in the normal GObject style (e.g.
 #. * lowercase with hyphens to separate words).
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1287
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1304
 #, c-format
 msgid "Changing the ‘%s’ property failed due to reaching the timeout."
 msgstr "Změna vlastnosti „%s“ selhala kvůli vypršení časového limitu."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1325
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1338
 #: ../folks/avatar-details.vala:63
 msgid "Avatar is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Avatar."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1346
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1359
 #: ../folks/web-service-details.vala:123
 msgid "Web service addresses are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Adresa webové služby."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1382
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1395
 #: ../folks/url-details.vala:152
 msgid "URLs are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Adresa URL."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1463
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1476
 #: ../folks/local-id-details.vala:64
 msgid "Local IDs are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Místní ID."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1492
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1505
 msgid "The contact cannot be marked as favourite."
 msgstr "Kontakt nelze označit jako oblíbený."
 
 #. Translators: the parameter is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1564
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1577
 #, c-format
 msgid "Can't update avatar: %s"
 msgstr "Nelze aktualizovat avatara: %s"
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1575
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1588
 #: ../folks/email-details.vala:120
 msgid "E-mail addresses are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek E-mailová adresa."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1593
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1606
 #: ../folks/phone-details.vala:255
 msgid "Phone numbers are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Telefonní číslo."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1611
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1624
 #: ../folks/postal-address-details.vala:361
 msgid "Postal addresses are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Poštovní adresa."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1682
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1695
 #: ../folks/name-details.vala:454
 msgid "Full name is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Celé jméno."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1704
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1717
 #: ../folks/name-details.vala:492
 msgid "Nickname is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Přezdívka."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1726
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1739
 #: ../folks/note-details.vala:138
 msgid "Notes are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Poznámky."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1758
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1771
 #: ../folks/birthday-details.vala:62
 msgid "Birthday is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Narozeniny."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1802
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1815
 #: ../folks/role-details.vala:279
 msgid "Roles are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Funkce."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1903
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1916
 #: ../folks/name-details.vala:417
 msgid "Structured name is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Strukturované jméno."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1942
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1955
 #: ../folks/im-details.vala:136
 msgid "IM addresses are not writeable on this contact."
 msgstr ""
 "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Adresa rychlé komunikace."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:1992
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2005
 #: ../folks/group-details.vala:174
 msgid "Groups are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položek Skupina."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2007
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2020
 msgid "My Contacts is only available for Google Contacts"
 msgstr "„Moje kontakty“ jsou k dipozici jen pro kontakty Google"
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2078
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2091
 #: ../folks/gender-details.vala:79
 msgid "Gender is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Pohlaví."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2116
-#: ../folks/anti-linkable.vala:81
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2129
+#: ../folks/anti-linkable.vala:84
 msgid "Anti-links are not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Zakázané odkazy."
 
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2159
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2172
 #: ../folks/location-details.vala:135
 msgid "Location is not writeable on this contact."
 msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Místo."
@@ -292,7 +287,7 @@ msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Místo."
 #. Translators: the first parameter is a non-human-readable
 #. * property name and the second parameter is an error
 #. * message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2472
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2485
 #, c-format
 msgid "Property ‘%s’ is not writeable: %s"
 msgstr "U vlastnosti „%s“ není umožněn zápis: %s"
@@ -300,14 +295,14 @@ msgstr "U vlastnosti „%s“ není umožněn zápis: %s"
 #. Translators: the first parameter is a non-human-readable
 #. * property name and the second parameter is an error
 #. * message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2481
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2494
 #, c-format
 msgid "Invalid value for property ‘%s’: %s"
 msgstr "Neplatná hodnota pro vlastnost „%s“: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is a non-human-readable
 #. * property name and the second parameter is an error message.
-#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2507
+#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:2520
 #, c-format
 msgid "Unknown error setting property ‘%s’: %s"
 msgstr "Neznámá chyba při nastavování vlastnosti „%s“: %s"
@@ -376,7 +371,7 @@ msgstr "Nebyly nalezeny žádné schopnosti kontaktů."
 msgid "Error opening contacts view."
 msgstr "Chyba při otevírání zobrazení kontaktů."
 
-#: ../backends/ofono/ofono-backend.vala:192
+#: ../backends/ofono/ofono-backend.vala:196
 msgid ""
 "No oFono object manager running, so the oFono backend will be inactive. "
 "Either oFono isn’t installed or the service can’t be started."
@@ -480,19 +475,26 @@ msgstr "U tohoto kontaktu není umožněn zápis do položky Alias."
 
 #. Translators: the first parameter is a folder path and the second
 #. * is an error message.
-#: ../folks/backend-store.vala:627
+#: ../folks/backend-store.vala:652
 #, c-format
 msgid "Error listing contents of folder '%s': %s"
 msgstr "Chyba při výpisu obsahu složky „%s“: %s"
 
+#. Translators: the first parameter is a folder path and the second
+#. * is an error message.
+#: ../folks/backend-store.vala:693
+#, c-format
+msgid "Error querying info for target ‘%s’ of symlink ‘%s’: %s"
+msgstr "Chyba při dotazování na informace o cíli „%s“ symbolického odkazu „%s“: %s"
+
 #. Translators: the parameter is a filename.
-#: ../folks/backend-store.vala:762
+#: ../folks/backend-store.vala:821
 #, c-format
 msgid "File or directory '%s' does not exist."
 msgstr "Soubor nebo složka „%s“ neexistuje."
 
 #. Translators: the parameter is a filename.
-#: ../folks/backend-store.vala:768
+#: ../folks/backend-store.vala:827
 #, c-format
 msgid "Failed to get content type for '%s'."
 msgstr "Selhalo získání typu obsahu pro „%s“."
@@ -515,31 +517,31 @@ msgstr "Adresa rychlé komunikace „%s“ není srozumitelná."
 
 #. Translators: the first parameter is a persona store identifier
 #. * and the second is an error message.
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:1033
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:1042
 #, c-format
 msgid "Error preparing persona store '%s': %s"
 msgstr "Chyba přípravy úložiště osob „%s“: %s"
 
 #. Translators: the parameter is a property name.
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:1262
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:1529
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:1274
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:1548
 #, c-format
 msgid "Unknown property '%s' in linkable property list."
 msgstr "Neznámá vlastnost „%s“ v seznamu vlastností, na které lze odkazovat."
 
 #. Translators: the first parameter is a store identifier
 #. * and the second parameter is an error message.
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2015
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2034
 #, c-format
 msgid "Failed to add contact for persona store ID '%s': %s"
 msgstr "Selhalo přidání kontaktu pro ID úložiště osob „%s“: %s"
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2112
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2131
 msgid "Can’t link personas with no primary store."
 msgstr "Bez hlavního úložiště nelze vytvářet odkazy na osoby."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2113
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2444
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2132
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2463
 #, c-format
 msgid ""
 "Persona store ‘%s:%s’ is configured as primary, but could not be found or "
@@ -548,8 +550,8 @@ msgstr ""
 "Úložiště osob „%s:%s“ je nastaveno jako hlavní, ale nezdařilo se jej najít "
 "nebo selhalo jeho načtení."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2114
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2445
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2133
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2464
 #, c-format
 msgid ""
 "Check the relevant service is running, or change the default store in that "
@@ -558,22 +560,22 @@ msgstr ""
 "Zkontrolujte, zda běží odpovídající služba nebo změňte výchozí úložiště u "
 "této služby nebo pomocí klíče GConf „%s“."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2146
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2165
 msgid "Anti-links can't be removed between personas being linked."
 msgstr "Zakázané odkazy nelze odstranit mezi osobami, které jsou propojeny."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2443
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2462
 msgid "Can’t add personas with no primary store."
 msgstr "Bez hlavního úložiště nelze přidávat osoby."
 
-#: ../folks/individual-aggregator.vala:2454
+#: ../folks/individual-aggregator.vala:2473
 #, c-format
 msgid "Can't write to requested property (“%s”) of the writeable store."
 msgstr "Nelze zapsat požadovanou vlastnost („%s“) v zapisovatelném úložišti."
 
-#: ../folks/individual.vala:216 ../folks/individual.vala:399
-#: ../folks/individual.vala:508 ../folks/individual.vala:759
-#: ../folks/individual.vala:837
+#: ../folks/individual.vala:216 ../folks/individual.vala:402
+#: ../folks/individual.vala:511 ../folks/individual.vala:762
+#: ../folks/individual.vala:840
 #, c-format
 msgid "Failed to change property ‘%s’: No suitable personas were found."
 msgstr "Selhala změna vlastnosti „%s“: Nebyla nalezena žádná vyhovující osoba."
@@ -581,7 +583,7 @@ msgstr "Selhala změna vlastnosti „%s“: Nebyla nalezena žádná vyhovujíc
 #. Translators: This is the default name for an Individual
 #. * when displayed in the UI if no personal details are available
 #. * for them.
-#: ../folks/individual.vala:1921
+#: ../folks/individual.vala:1951
 msgid "Unnamed Person"
 msgstr "Osoba beze jména"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]