[gnote] Updated Czech translationcommit 60004f255c5fa8d580cb5812e201f851edca8eb8
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Tue Jun 24 08:13:19 2014 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  132 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 72 insertions(+), 60 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 01dc2dd..5b8e3eb 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnote\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-31 08:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-13 15:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-23 20:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-24 08:12+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -361,10 +361,22 @@ msgstr ""
 "obsah v tom samém okně"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:53
+msgid "Save note window size and autosize note window to it"
+msgstr "Ukládat velikost okna s poznámkou a automticky ji pak nastavovat"
+
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:54
+msgid ""
+"Saves note window size and automatically resizes main window to this size, "
+"when note is opened."
+msgstr ""
+"Ukládat velikost okna s poznámkou a při otevření poznámky pak tuto velikost "
+"automaticky nastavit"
+
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Show applet menu"
 msgstr "Zobrazit menu appletu"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:56
 msgid ""
 "The global keybinding for showing the Gnote applet's menu. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -379,11 +391,11 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;“ a „&lt;Ctrl&gt;“. Pokud možnost nastavíte na speciální řetězec "
 "„disabled“, nebude pro tuto akci žádná klávesová zkratka."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Open Start Here"
 msgstr "Otevřít Začněte zde"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:58
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -398,11 +410,11 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;“ a „&lt;Ctrl&gt;“. Pokud možnost nastavíte na speciální řetězec "
 "„disabled“, nebude pro tuto akci žádná klávesová zkratka."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Create a new Note"
 msgstr "Vytvořit novou poznámku"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:60
 msgid ""
 "The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -417,11 +429,11 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;“ a „&lt;Ctrl&gt;“. Pokud možnost nastavíte na speciální řetězec "
 "„disabled“, nebude pro tuto akci žádná klávesová zkratka."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Open Search Dialog"
 msgstr "Otevřít dialog hledání"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:62
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -436,11 +448,11 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;“ a „&lt;Ctrl&gt;“. Pokud možnost nastavíte na speciální řetězec "
 "„disabled“, nebude pro tuto akci žádná klávesová zkratka."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Open Recent Changes"
 msgstr "Otevřít nedávné změny"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:64
 msgid ""
 "The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -455,22 +467,22 @@ msgstr ""
 "Ctl&gt;“ a „&lt;Ctrl&gt;“. Pokud možnost nastavíte na speciální řetězec "
 "„disabled“, nebude pro tuto akci žádná klávesová zkratka."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:65
 msgid "HTML Export Last Directory"
 msgstr "Poslední složka exportu do HTML"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:66
 msgid ""
 "The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
 msgstr ""
 "Poslední složka, do které byla exportována poznámka pomocí zásuvného modulu "
 "Exportovat do HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:67
 msgid "HTML Export Linked Notes"
 msgstr "Exportovat související poznámky do HTML"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:68
 msgid ""
 "The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
 "HTML plugin."
@@ -478,11 +490,11 @@ msgstr ""
 "Poslední nastavení zaškrtávacího pole „Exportovat související poznámky“ v "
 "zásuvném modulu Exportovat do HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:69
 msgid "HTML Export All Linked Notes"
 msgstr "Exportovat všechny související poznámky do HTML"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:70
 msgid ""
 "The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
 "Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
@@ -494,11 +506,11 @@ msgstr ""
 "ve spolupráci s nastavením „Exportovat související poznámky do HTML“ a "
 "určuje, zda budou zahrnouty všechny související poznámky při exportu do HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Synchronization Client ID"
 msgstr "ID synchronizačního klienta"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:72
 msgid ""
 "Unique identifier for this Gnote client, used when communicating with a "
 "sychronization server."
@@ -506,11 +518,11 @@ msgstr ""
 "Jedinečný identifikátor klienta Gnote používaný při komunikaci se "
 "synchronizačním serverem."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Synchronization Local Server Path"
 msgstr "Cesta k místnímu serveru synchronizace"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:74
 msgid ""
 "Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
 "service addin."
@@ -518,21 +530,21 @@ msgstr ""
 "Cesta k synchronizačnímu serveru v případě používání doplňku pro "
 "synchronizaci systému souborů."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Selected Synchronization Service Addin"
 msgstr "Nastavené synchronizační rozšíření"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
 "Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
 "addin."
 msgstr "Jedinečný identifikátor nastaveného rozšíření synchronizace poznámek."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
 msgstr "Výchozí akce při konfliktu poznámek"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:78
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
 "specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
@@ -545,11 +557,11 @@ msgstr ""
 "okně Předvolby -> Synchronizace -> Pokročilé. Akce jsou analogicky číslovány "
 "od 0 (vždy se zeptat) do 2."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
 msgstr "Časový limit automatické synchronizace na pozadí"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:80
 msgid ""
 "Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
 "notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
@@ -561,11 +573,11 @@ msgstr ""
 "hodnota nižší než 1 znamená, že je synchronizace vypnutá. Nejnižší "
 "přijatelná kladná hodnota je 5. Hodnota představuje čas v minutách."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Accept SSL Certificates"
 msgstr "Přijímat certifikáty SSL"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:82
 msgid ""
 "Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
 "user."
@@ -573,27 +585,27 @@ msgstr ""
 "Chcete-li přijímat certifikáty SSL bez zobrazení výzvy, spouštějte wdfs s "
 "přepínačem „-ac“."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Share URL"
 msgstr "Adresa URL sdílení"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:84
 msgid "WebDAV share URL where notes are synchronized to."
 msgstr "Adresa URL sdílení WebDAV, do kterého jsou poznámky synchronizovány."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Share username"
 msgstr "Uživatelské jméno sdílení"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Username to access WebDAV share."
 msgstr "Uživatelské jméno pro přístup ke sdílení WebDAV."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Timestamp format"
 msgstr "Formát časové značky"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:88
 msgid ""
 "The date format that is used for the timestamp. It follows the format of "
 "strftime(3)."
@@ -601,11 +613,11 @@ msgstr ""
 "Formát data, který se používá pro datové razítko. Vychází z formátů funkce "
 "strftime(3)."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Time between checks"
 msgstr "Doba mezi kontrolami"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:90
 msgid ""
 "Time interval between note directory checks (in seconds). Min value is 5."
 msgstr ""
@@ -1800,36 +1812,36 @@ msgstr "Název poznámky"
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "P_okročilé"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:368
+#: ../src/notewindow.cpp:371
 msgid "_Link to New Note"
 msgstr "_Odkaz na novou poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:376
+#: ../src/notewindow.cpp:379
 msgid "Te_xt"
 msgstr "_Text"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:413
+#: ../src/notewindow.cpp:416
 msgid "Set properties of text"
 msgstr "Nastavit vlastnosti textu"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:416
+#: ../src/notewindow.cpp:419
 msgid "Is Important"
 msgstr "Je důležitá"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:417
+#: ../src/notewindow.cpp:420
 msgid "Toggle notes presence in Important Notes notebook"
 msgstr "Přepíná zařazení poznámek do sešitu s důležitými poznámkami"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:425 ../src/searchnoteswidget.cpp:144
+#: ../src/notewindow.cpp:428 ../src/searchnoteswidget.cpp:144
 #: ../src/searchnoteswidget.cpp:147
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstranit"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:425
+#: ../src/notewindow.cpp:428
 msgid "Delete this note"
 msgstr "Smazat tuto poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:441
+#: ../src/notewindow.cpp:444
 msgid ""
 "This note is a template note. It determines the default content of regular "
 "notes, and will not show up in the note menu or search window."
@@ -1837,63 +1849,63 @@ msgstr ""
 "Tato poznámka slouží jako šablona. Je výchozím vzorem obsahu běžné poznámky "
 "a nezobrazuje se v nabídce poznámek a vyhledávacím okně."
 
-#: ../src/notewindow.cpp:444
+#: ../src/notewindow.cpp:447
 msgid "Convert to regular note"
 msgstr "Převést na běžnou poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:447
+#: ../src/notewindow.cpp:450
 msgid "Save Si_ze"
 msgstr "Uložit veliko_st"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:451
+#: ../src/notewindow.cpp:454
 msgid "Save Se_lection"
 msgstr "U_ložit výběr"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:455
+#: ../src/notewindow.cpp:458
 msgid "Save _Title"
 msgstr "Uloži_t název"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:557 ../src/notewindow.cpp:1080
+#: ../src/notewindow.cpp:560 ../src/notewindow.cpp:1083
 msgid "Cannot create note"
 msgstr "Nelze vytvořit poznámku"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:823
+#: ../src/notewindow.cpp:826
 msgid "_Link"
 msgstr "_Odkaz"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:824
+#: ../src/notewindow.cpp:827
 msgid "<b>_Bold</b>"
 msgstr "<b>_Tučné</b>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:825
+#: ../src/notewindow.cpp:828
 msgid "<i>_Italic</i>"
 msgstr "<i>_Kurzíva</i>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:826
+#: ../src/notewindow.cpp:829
 msgid "<s>_Strikeout</s>"
 msgstr "<s>_Přeškrtnuté<s>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:828
+#: ../src/notewindow.cpp:831
 msgid "_Highlight"
 msgstr "_Zvýraznění"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:830
+#: ../src/notewindow.cpp:833
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normální"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:832
+#: ../src/notewindow.cpp:835
 msgid "Hu_ge"
 msgstr "_Obrovské"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:834
+#: ../src/notewindow.cpp:837
 msgid "_Large"
 msgstr "_Velké"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:836
+#: ../src/notewindow.cpp:839
 msgid "S_mall"
 msgstr "_Malé"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:838
+#: ../src/notewindow.cpp:841
 msgid "Bullets"
 msgstr "Odrážky"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]