[file-roller] Updated Turkish translationcommit c4f45a368bc86b982a9154cff8315176d095f72c
Author: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>
Date:  Thu Jun 19 19:12:22 2014 +0000

  Updated Turkish translation

 po/tr.po | 1315 ++++++++++++++++++--------------------------------------------
 1 files changed, 378 insertions(+), 937 deletions(-)
---
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index f70af05..bddd7f9 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -2,21 +2,19 @@
 # Copyright (C) 2001-2004, 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # Erik Vetters <j-o-n-e-s web de>
 #
-#
 # Görkem Çetin <gorkem gelecek com tr>, 2004.
 # Fatih Ergüven <fatih erguven org>, 2009.
 # Baris Cicek <baris teamforce name tr>, 2004, 2008, 2009.
-# Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2011, 2012, 2013.
 # Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet gmail com>, 2013.
+# Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2011, 2012, 2013, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-";
-"roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-09 18:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-31 22:24+0300\n"
-"Last-Translator: Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2014-06-19 16:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-19 19:08+0000\n"
+"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>\n"
 "Language-Team: Türkçe <gnome-turk gnome org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,79 +23,79 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:165
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:164
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
 msgstr "Dosya geçerli bir .desktop dosyası değil"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:190
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:189
 #, c-format
 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
 msgstr "Anımsanamayan masaüstü dosyası Sürüm '%s'"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:970
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:972
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "%s başlatılıyor"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1112
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1114
 #, c-format
 msgid "Application does not accept documents on command line"
 msgstr "Uygulama komut satırında belgeleri kabul etmiyor"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1180
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1182
 #, c-format
 msgid "Unrecognized launch option: %d"
 msgstr "Anımsanamayan başlatma seçeneği: %d"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1385
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1387
 #, c-format
 msgid "Can't pass documents to this desktop element"
 msgstr "Belgeler bu masaüstü öğesine geçilemiyor"
 
-#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1406
+#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1408
 #, c-format
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "Başlatılabilir bir öğe değil"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:226
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:224
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "Ortam yöneticisiyle bağlantıyı kapat"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:227
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "Kaydedilen yapılandırmayı içeren dosyayı belirtin"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:227
 msgid "FILE"
 msgstr "DOSYA"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:230
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "Ortam yönetici ID belirtin"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:230
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:251
 msgid "Session management options:"
 msgstr "Ortam yönetimi seçenekleri:"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:254
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:252
 msgid "Show session management options"
 msgstr "Ortam yönetimi seçeneklerini göster"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:2052
-#: ../src/fr-window.c:5428
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1989
+#: ../src/fr-window.c:5317
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "Arşiv Yöneticisi"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.desktop.in.in.h:2
 msgid "Create and modify an archive"
 msgstr "Bir arşiv yarat ve değiştir"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.desktop.in.in.h:3
 msgid "zip;tar;extract;unpack;"
 msgstr "zip;tar;aç;çıkart;"
 
@@ -109,9 +107,7 @@ msgstr "Dosyalar nasıl sıralanır"
 msgid ""
 "What criteria must be used to arrange files. Possible values: name, size, "
 "type, time, path."
-msgstr ""
-"Dosyaları düzenlemek için hangi kıstasın kullanılması gerektiği. Muhtemel "
-"değerler: name, size, type, time, path."
+msgstr "Dosyaları düzenlemek için hangi kıstasın kullanılması gerektiği. Muhtemel değerler: name, size, 
type, time, path."
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Sort type"
@@ -121,11 +117,9 @@ msgstr "Sıralama türü"
 msgid ""
 "Whether to sort in ascending or descending direction. Possible values: "
 "ascending, descending."
-msgstr ""
-"Büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralanacağı. Muhtemel değerler: "
-"ascending, descending."
+msgstr "Büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralanacağı. Muhtemel değerler: ascending, descending."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5 ../src/ui/app-menu.ui.h:2
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5
 msgid "List Mode"
 msgstr "Liste Kipi"
 
@@ -133,9 +127,7 @@ msgstr "Liste Kipi"
 msgid ""
 "Use 'all-files' to view all the files in the archive in a single list, use "
 "'as-folder' to navigate the archive as a folder."
-msgstr ""
-"Arşivdeki tüm dosyaları tek bir listede görüntülemek için 'all-files', "
-"arşivi bir klasör olarak gezinmek için 'as-folder' kullanın."
+msgstr "Arşivdeki tüm dosyaları tek bir listede görüntülemek için 'all-files', arşivi bir klasör olarak 
gezinmek için 'as-folder' kullanın."
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Display type"
@@ -178,78 +170,56 @@ msgid "The default width of the name column in the file list."
 msgstr "Dosya listesindeki ad sütununun öntanımlı genişliği."
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Max history length"
-msgstr "En büyük tarih uzunluğu"
+msgid "View the sidebar"
+msgstr "Kenar çubuğunu göster"
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Max number of items in the 'Open Recents' submenu."
-msgstr "'Son Kullanılanları Aç' alt menüsündeki en fazla öğe sayısı."
+msgid "Whether to display the sidebar."
+msgstr "Kenar çubuğunun gösterilmesi."
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
-msgid "View statusbar"
-msgstr "Durum çubuğunu göster"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Whether to display the statusbar."
-msgstr "Durum çubuğunun gösterilip gösterilmeyeceği."
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21 ../src/ui.h:198
-msgid "View the folders pane"
-msgstr "Klasörler panelini göster"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Whether to display the folders pane."
-msgstr "Klasörler panelinin gösterilip gösterilmeyeceği."
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Editors"
 msgstr "Düzenleyiciler"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
 msgid ""
 "List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
 "with the file type."
-msgstr ""
-"'Dosya Aç' iletişim penceresinde girilen ve dosya türüyle "
-"ilişkilendirilmemiş uygulamaların listesi."
+msgstr "'Dosya Aç' iletişim penceresinde girilen ve dosya türüyle ilişkilendirilmemiş uygulamaların listesi."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Compression level"
 msgstr "Sıkıştırma oranı"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
 msgid ""
 "Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
 "very-fast, fast, normal, maximum."
-msgstr ""
-"Bir arşive dosya eklerken kullanılan sıkıştırma düzeyi. Muhtemel değerler: "
-"çok hızlı, hızlı, normal, en yüksek."
+msgstr "Bir arşive dosya eklerken kullanılan sıkıştırma düzeyi. Muhtemel değerler: çok hızlı, hızlı, normal, 
en yüksek."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Encrypt the archive header"
 msgstr "Arşiv başlığını şifrele"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
 msgid ""
 "Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
 "password will be required to list the archive content as well."
-msgstr ""
-"Arşiv başlığının şifrelenip şifrelenmeyeceği. Eğer başlık şifrelenirse, "
-"arşiv içeriğini listelemek için de parola gerekecek."
+msgstr "Arşiv başlığının şifrelenip şifrelenmeyeceği. Eğer başlık şifrelenirse, arşiv içeriğini listelemek 
için de parola gerekecek."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Do not overwrite newer files"
 msgstr "Yeni dosyaların üzerine yazma"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Recreate the folders stored in the archive"
 msgstr "Arşivde saklanan klasörleri yeniden oluştur"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Default volume size"
 msgstr "Öntanımlı birim boyutu"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
 msgid "The default size for volumes."
 msgstr "Öntanımlı birim boyutu."
 
@@ -278,120 +248,89 @@ msgstr "Sıkıştır..."
 msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
 msgstr "Şeçilen nesnelerle sıkıştırılmış bir arşiv oluştur"
 
-#: ../src/actions.c:112 ../src/fr-window.c:5722 ../src/fr-window.c:6271
-msgid "Open"
-msgstr "Aç"
-
-#: ../src/actions.c:125 ../src/fr-window.c:5279
-msgid "All archives"
-msgstr "Tüm arşivler"
-
-#: ../src/actions.c:132
-msgid "All files"
-msgstr "Tüm dosyalar"
-
-#: ../src/actions.c:487
-msgid "Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Telif Hakkı © 2001-2010 Free Software Foundation, Inc."
-
-#: ../src/actions.c:488
-msgid "An archive manager for GNOME."
-msgstr "GNOME için arşiv yöneticisi."
-
-#: ../src/actions.c:491
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Barış Çiçek <baris teamforce name tr>\n"
-"Fatih Ergüven <fatih erguven org>\n"
-"Muhammet Kara <muhammet k gmail com>"
-
-#: ../src/dlg-add.c:116
+#: ../src/dlg-add.c:114
 msgid "Could not add the files to the archive"
 msgstr "Arşive dosyalar eklenemedi"
 
-#: ../src/dlg-add.c:117
+#: ../src/dlg-add.c:115
 #, c-format
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
-msgstr ""
-"\"%s\" klasöründe bulunan dosyaları okumak için yeterli izne sahip "
-"değilsiniz."
+msgstr "\"%s\" klasöründe bulunan dosyaları okumak için yeterli izne sahip değilsiniz."
 
-#: ../src/dlg-add.c:182 ../src/ui.h:42
+#: ../src/dlg-add.c:180 ../src/fr-window.c:5597
 msgid "Add Files"
 msgstr "Dosyaları Ekle"
 
-#: ../src/dlg-add.c:193
+#: ../src/dlg-add.c:191
 msgid "_Options"
 msgstr "_Seçenekler"
 
 #. load options
-#: ../src/dlg-add.c:202 ../src/ui/add-options.ui.h:1
+#: ../src/dlg-add.c:199 ../src/ui/add-options.ui.h:1
 msgid "Load Options"
 msgstr "Yükleme Seçenekleri"
 
 #. save options
-#: ../src/dlg-add.c:209 ../src/dlg-add.c:827
+#: ../src/dlg-add.c:206 ../src/dlg-add.c:822
 msgid "Save Options"
 msgstr "Kaydetme Seçenekleri"
 
 #. clear options
-#: ../src/dlg-add.c:216
+#: ../src/dlg-add.c:213
 msgid "Reset Options"
 msgstr "Seçenekleri Sıfırla"
 
-#: ../src/dlg-add.c:828
+#: ../src/dlg-add.c:823
 msgid "_Options Name:"
 msgstr "_Şeçenek Adı:"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/dlg-ask-password.c:131
+#: ../src/dlg-ask-password.c:133
 #, c-format
 msgid "Password required for \"%s\""
 msgstr "\"%s\" için parola gerekli"
 
-#: ../src/dlg-ask-password.c:140
+#: ../src/dlg-ask-password.c:142
 msgid "Wrong password."
 msgstr "Hatalı parola"
 
 #: ../src/dlg-batch-add.c:87 ../src/fr-application.c:329
-#: ../src/fr-application.c:683
+#: ../src/fr-application.c:697
 msgid "Compress"
 msgstr "Sıkıştır"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:96 ../src/fr-window.c:6827
+#: ../src/dlg-extract.c:95 ../src/fr-window.c:6626
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
 "\n"
 "Do you want to create it?"
-msgstr ""
-"Hedef klasör \"%s\" mevcut değil. \n"
-"\n"
-"Onu oluşturmak istiyor musunuz?"
+msgstr "Hedef klasör \"%s\" mevcut değil. \n\nOnu oluşturmak istiyor musunuz?"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:105 ../src/fr-window.c:6836
+#: ../src/dlg-extract.c:104 ../src/fr-window.c:6635
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "Klasör _Yarat"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:124 ../src/dlg-extract.c:142 ../src/dlg-extract.c:169
-#: ../src/fr-window.c:4241 ../src/fr-window.c:6731 ../src/fr-window.c:6736
-#: ../src/fr-window.c:6857 ../src/fr-window.c:6876 ../src/fr-window.c:6881
+#: ../src/dlg-extract.c:123 ../src/dlg-extract.c:141 ../src/dlg-extract.c:168
+#: ../src/fr-window.c:4208 ../src/fr-window.c:6529 ../src/fr-window.c:6534
+#: ../src/fr-window.c:6656 ../src/fr-window.c:6676 ../src/fr-window.c:6681
 msgid "Extraction not performed"
 msgstr "Açma işlemi gerçekleştirilemedi"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:125 ../src/fr-window.c:6853
+#: ../src/dlg-extract.c:124 ../src/fr-window.c:6652
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "Belirtilen hedef klasör oluşturulamadı: %s."
 
-#: ../src/dlg-extract.c:170 ../src/fr-window.c:4410 ../src/fr-window.c:4494
+#: ../src/dlg-extract.c:169 ../src/fr-window.c:4432 ../src/fr-window.c:4527
 #, c-format
 msgid ""
-"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
+"You don't have the right permissions to extract archives in the folder "
+"\"%s\""
 msgstr "Dosyaları \"%s\" klasörüne açmak için yeterli izniniz yok."
 
-#: ../src/dlg-extract.c:283 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:1
-#: ../src/ui.h:109
+#: ../src/dlg-extract.c:282 ../src/fr-window.c:5593
+#: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:1
 msgid "Extract"
 msgstr "Arşiv Aç"
 
@@ -401,8 +340,8 @@ msgstr "Uygulamalar için aranırken dahili bir hata oluştu:"
 
 #: ../src/dlg-package-installer.c:294 ../src/dlg-package-installer.c:303
 #: ../src/dlg-package-installer.c:331 ../src/fr-archive.c:744
-#: ../src/fr-window.c:3970 ../src/fr-window.c:7460 ../src/fr-window.c:7817
-#: ../src/fr-window.c:9349
+#: ../src/fr-window.c:3880 ../src/fr-window.c:7261 ../src/fr-window.c:7618
+#: ../src/fr-window.c:9137
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "Arşiv türü desteklenmiyor."
 
@@ -411,9 +350,7 @@ msgstr "Arşiv türü desteklenmiyor."
 msgid ""
 "There is no command installed for %s files.\n"
 "Do you want to search for a command to open this file?"
-msgstr ""
-"%s dosyaları için hiçbir komut kurulu değil.\n"
-"Bu dosyayı açmak için bir komut aramak ister misiniz?"
+msgstr "%s dosyaları için hiçbir komut kurulu değil.\nBu dosyayı açmak için bir komut aramak ister misiniz?"
 
 #: ../src/dlg-package-installer.c:318
 msgid "Could not open this file type"
@@ -428,7 +365,7 @@ msgstr "_Arama Komutu"
 msgid "Enter a password for \"%s\""
 msgstr "\"%s\" için bir parola girin"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:96
+#: ../src/dlg-prop.c:94
 #, c-format
 msgid "%s Properties"
 msgstr "%s Özellikleri"
@@ -442,14 +379,12 @@ msgstr "\"%s\" dosyasının \"%s\" arşivindeki hali güncellensin mi?"
 #: ../src/dlg-update.c:174 ../src/dlg-update.c:199 ../src/ui/update.ui.h:2
 #, c-format
 msgid ""
-"The file has been modified with an external application. If you don't update "
-"the file in the archive, all of your changes will be lost."
+"The file has been modified with an external application. If you don't update"
+" the file in the archive, all of your changes will be lost."
 msgid_plural ""
 "%d files have been modified with an external application. If you don't "
 "update the files in the archive, all of your changes will be lost."
-msgstr[0] ""
-"%d dosya harici bir uygulama tarafından değiştirilmiş. Eğer arşivdeki "
-"sürümünü güncellemezseniz tüm değişiklikleriniz kaybolacak."
+msgstr[0] "%d dosya harici bir uygulama tarafından değiştirilmiş. Eğer arşivdeki sürümünü güncellemezseniz 
tüm değişiklikleriniz kaybolacak."
 
 #: ../src/dlg-update.c:189
 #, c-format
@@ -507,21 +442,31 @@ msgid "Show version"
 msgstr "Sürümü göster"
 
 #: ../src/fr-application.c:365 ../src/fr-application.c:401
-#: ../src/fr-application.c:427 ../src/fr-application.c:707
-#: ../src/fr-window.c:9412
+#: ../src/fr-application.c:427 ../src/fr-application.c:721
 msgid "Extract archive"
 msgstr "Arşivi aç"
 
-#: ../src/fr-application.c:565
+#: ../src/fr-application.c:579
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- Bir arşiv oluştur ve değiştir"
 
-# Create the application.
 #. manually set name and icon
-#: ../src/fr-application.c:833
+#: ../src/fr-application.c:847
 msgid "File Roller"
 msgstr "File Roller"
 
+#: ../src/fr-application-menu.c:130
+msgid "Copyright © 2001–2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Telif Hakkı © 2001–2014 Free Software Foundation, Inc."
+
+#: ../src/fr-application-menu.c:131
+msgid "An archive manager for GNOME."
+msgstr "GNOME için arşiv yöneticisi."
+
+#: ../src/fr-application-menu.c:134
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Barış Çiçek <baris teamforce name tr>\nFatih Ergüven <fatih erguven org>\nMuhammet Kara <muhammet k 
gmail com>"
+
 #: ../src/fr-archive.c:1845
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "Yeterli izne sahip değilsiniz."
@@ -535,14 +480,14 @@ msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "Bir arşivi kendi üzerine ekleyemezsiniz."
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-7z.c:297 ../src/fr-command-rar.c:410
+#: ../src/fr-command-7z.c:297 ../src/fr-command-rar.c:422
 #: ../src/fr-command-tar.c:304
 #, c-format
 msgid "Adding \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ekleniyor"
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-7z.c:429 ../src/fr-command-rar.c:542
+#: ../src/fr-command-7z.c:453 ../src/fr-command-rar.c:554
 #: ../src/fr-command-tar.c:425
 #, c-format
 msgid "Extracting \"%s\""
@@ -554,12 +499,12 @@ msgid "Archive not found"
 msgstr "Arşiv bulunamadı"
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-rar.c:491 ../src/fr-command-tar.c:370
+#: ../src/fr-command-rar.c:503 ../src/fr-command-tar.c:370
 #, c-format
 msgid "Removing \"%s\""
 msgstr "\"%s\" siliniyor"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:668
+#: ../src/fr-command-rar.c:685
 #, c-format
 msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "Birim bulunamadı: %s"
@@ -576,444 +521,426 @@ msgstr "Arşiv tekrar sıkıştırılıyor"
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "Arşiv açılıyor"
 
-#: ../src/fr-file-selector-dialog.c:772 ../src/fr-file-selector-dialog.c:817
+#: ../src/fr-file-selector-dialog.c:773 ../src/fr-file-selector-dialog.c:818
 msgid "Could not load the location"
 msgstr "Konum yüklenemedi"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:344 ../src/fr-new-archive-dialog.c:363
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:379 ../src/fr-new-archive-dialog.c:427
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:445 ../src/fr-window.c:2915
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:343 ../src/fr-new-archive-dialog.c:362
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:378 ../src/fr-new-archive-dialog.c:426
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:444 ../src/fr-window.c:2829
 msgid "Could not create the archive"
 msgstr "Arşiv oluşturulamadı"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:346 ../src/fr-new-archive-dialog.c:365
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:345 ../src/fr-new-archive-dialog.c:364
 msgid "You have to specify an archive name."
 msgstr "Bir arşiv ismi belirtmelisiniz."
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:429
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:428
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "Bu klasör içinde bir arşiv oluşturmak için yeterli izniniz yok"
 
-#. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:447 ../src/fr-window.c:8130
+#. Translators: the name references to a filename. This message can appear
+#. when renaming a file.
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:446 ../src/fr-window.c:7932
 msgid "New name is the same as old one, please type other name."
 msgstr "Yeni ad eskisiyle aynı; lütfen başka bir ad yazın."
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:466
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:465
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr ""
-"\"%s\" adlı bir dosya zaten var. Bu dosya ile değiştirmek ister misiniz?"
+msgstr "\"%s\" adlı bir dosya zaten var. Bu dosya ile değiştirmek ister misiniz?"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:467
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:466
 #, c-format
 msgid ""
-"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
-msgstr ""
-"\"%s\"de böyle bir dosya zaten var. Onun yerine koymak dosya içeriğinin "
-"üzerine yazacak."
+"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its "
+"contents."
+msgstr "\"%s\"de böyle bir dosya zaten var. Onun yerine koymak dosya içeriğinin üzerine yazacak."
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:474 ../src/fr-window.c:6660
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:473 ../src/fr-window.c:6455
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Değiştir"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:489
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:488
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "Eski arşiv silinemedi."
 
-#: ../src/fr-stock.c:41
-msgid "C_reate"
-msgstr "O_luştur"
+#: ../src/fr-window-actions-callbacks.c:289 ../src/fr-window.c:6054
+#: ../src/ui/menus.ui.h:1
+msgid "Open"
+msgstr "Aç"
 
-#: ../src/fr-stock.c:42 ../src/fr-stock.c:43
-msgid "_Add"
-msgstr "_Ekle"
+#: ../src/fr-window-actions-callbacks.c:302
+msgid "All archives"
+msgstr "Tüm arşivler"
 
-#: ../src/fr-stock.c:44
-msgid "_Extract"
-msgstr "_Arşiv Aç"
+#: ../src/fr-window-actions-callbacks.c:309
+msgid "All files"
+msgstr "Tüm dosyalar"
 
-#: ../src/fr-window.c:1173
+#: ../src/fr-window.c:1223
 msgid "Operation completed"
 msgstr "İşlem tamamlandı"
 
-#: ../src/fr-window.c:1290
-#, c-format
-msgid "%d object (%s)"
-msgid_plural "%d objects (%s)"
-msgstr[0] "%d nesne (%s)"
-
-#: ../src/fr-window.c:1295
-#, c-format
-msgid "%d object selected (%s)"
-msgid_plural "%d objects selected (%s)"
-msgstr[0] "%d nesne seçildi (%s)"
-
-#: ../src/fr-window.c:1680
+#: ../src/fr-window.c:1609
 msgid "Folder"
 msgstr "Klasör"
 
-#: ../src/fr-window.c:2060
+#: ../src/fr-window.c:1996
 msgid "[read only]"
 msgstr "[salt okunur]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2179
+#: ../src/fr-window.c:2111
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "\"%s\" klasörü görüntülenemedi"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2270 ../src/fr-window.c:2308
+#: ../src/fr-window.c:2202 ../src/fr-window.c:2240
 #, c-format
 msgid "Creating \"%s\""
 msgstr "\"%s\" oluşturuluyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2274
+#: ../src/fr-window.c:2206
 #, c-format
 msgid "Loading \"%s\""
 msgstr "\"%s\" yükleniyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2278
+#: ../src/fr-window.c:2210
 #, c-format
 msgid "Reading \"%s\""
 msgstr "\"%s\" okunuyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2282
+#: ../src/fr-window.c:2214
 #, c-format
 msgid "Deleting the files from \"%s\""
 msgstr "Dosyalar \"%s\"den siliniyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2286
+#: ../src/fr-window.c:2218
 #, c-format
 msgid "Testing \"%s\""
 msgstr "\"%s\" sınanıyor"
 
-#: ../src/fr-window.c:2289
+#: ../src/fr-window.c:2221
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "Dosya listesi alınıyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2293
+#: ../src/fr-window.c:2225
 #, c-format
 msgid "Copying the files to add to \"%s\""
 msgstr "\"%s\"e eklenecek dosyalar kopyalanıyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2297
+#: ../src/fr-window.c:2229
 #, c-format
 msgid "Adding the files to \"%s\""
 msgstr "Dosyalar \"%s\"e ekleniyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2301
+#: ../src/fr-window.c:2233
 #, c-format
 msgid "Extracting the files from \"%s\""
 msgstr "Dosyalar \"%s\"den dışarı çıkarılıyor"
 
-#: ../src/fr-window.c:2304
+#: ../src/fr-window.c:2236
 msgid "Copying the extracted files to the destination"
 msgstr "Dışarı çıkarılan dosyalar hedefe kopyalanıyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2313
+#: ../src/fr-window.c:2245
 #, c-format
 msgid "Saving \"%s\""
 msgstr "\"%s\" kaydediliyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2320
+#: ../src/fr-window.c:2252
 #, c-format
 msgid "Renaming the files in \"%s\""
 msgstr "\"%s\" içindeki dosyalar yeniden adlandırılıyor"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2324
+#: ../src/fr-window.c:2256
 #, c-format
 msgid "Updating the files in \"%s\""
 msgstr "\"%s\" içindeki dosyalar güncelleniyor"
 
-#: ../src/fr-window.c:2499
+#: ../src/fr-window.c:2430 ../src/ui/app-menu.ui.h:8
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Çıkış"
+
+#: ../src/fr-window.c:2431
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "Arşivi _Aç"
 
-#: ../src/fr-window.c:2500
+#: ../src/fr-window.c:2432
 msgid "_Show the Files"
 msgstr "Do_syaları Göster"
 
-#: ../src/fr-window.c:2617
+#: ../src/fr-window.c:2544
 #, c-format
 msgid "%d file remaining"
 msgid_plural "%'d files remaining"
 msgstr[0] "%'d dosya kaldı"
 
-#: ../src/fr-window.c:2621 ../src/fr-window.c:3196
+#: ../src/fr-window.c:2548 ../src/fr-window.c:3106
 msgid "Please wait…"
 msgstr "Lütfen bekleyin…"
 
-#: ../src/fr-window.c:2677
+#: ../src/fr-window.c:2604
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "Açma başarıyla tamamlandı"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2709 ../src/fr-window.c:6249
+#: ../src/fr-window.c:2636 ../src/fr-window.c:6040
 #, c-format
 msgid "\"%s\" created successfully"
 msgstr "\"%s\" başarıyla oluşturuldu"
 
-#: ../src/fr-window.c:2799 ../src/fr-window.c:2971
+#: ../src/fr-window.c:2713 ../src/fr-window.c:2885
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "Komut hatalı bir şekilde sonlandı."
 
-#: ../src/fr-window.c:2920
+#: ../src/fr-window.c:2834
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "Dosyalar açılırken bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2926
+#: ../src/fr-window.c:2840
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "\"%s\" açılamadı"
 
-#: ../src/fr-window.c:2931
+#: ../src/fr-window.c:2845
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "Arşiv yüklenirken bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2935
+#: ../src/fr-window.c:2849
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "Arşivden dosyalar silinirken bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2941
+#: ../src/fr-window.c:2855
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "Arşive dosya eklenirken bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2945
+#: ../src/fr-window.c:2859
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "Arşiv denetlenirken bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2950
+#: ../src/fr-window.c:2864
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "Arşiv kaydedilirken bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2954
+#: ../src/fr-window.c:2868
 msgid "An error occurred while renaming the files."
 msgstr "Dosyalar yeniden adlandırılırken bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2958
+#: ../src/fr-window.c:2872
 msgid "An error occurred while updating the files."
 msgstr "Dosyalar güncellenirken bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2962
+#: ../src/fr-window.c:2876
 msgid "An error occurred."
 msgstr "Bir hata oluştu."
 
-#: ../src/fr-window.c:2968
+#: ../src/fr-window.c:2882
 msgid "Command not found."
 msgstr "Komut bulunamadı."
 
-#: ../src/fr-window.c:3124
+#: ../src/fr-window.c:3038
 msgid "Test Result"
 msgstr "Denetleme Sonucu"
 
-#: ../src/fr-window.c:4088 ../src/fr-window.c:8810 ../src/fr-window.c:8844
-#: ../src/fr-window.c:9123
+#: ../src/fr-window.c:3998 ../src/fr-window.c:8612 ../src/fr-window.c:8646
+#: ../src/fr-window.c:8926
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "İşlem gerçekleştirilemedi"
 
-#: ../src/fr-window.c:4114
+#: ../src/fr-window.c:4024
 msgid ""
 "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
 "archive?"
-msgstr ""
-"Bu dosyayı mevcut arşive eklemek istiyor musunuz yoksa onu yeni bir arşiv "
-"olarak mı açacaksınız?"
+msgstr "Bu dosyayı mevcut arşive eklemek istiyor musunuz yoksa onu yeni bir arşiv olarak mı açacaksınız?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4144
+#: ../src/fr-window.c:4054
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr "Bu dosyalarla yeni bir arşiv oluşturmak istiyor musunuz?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4147
+#: ../src/fr-window.c:4057
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "Arşiv _Oluştur"
 
-#: ../src/fr-window.c:4176 ../src/fr-window.c:7268
+#: ../src/fr-window.c:4086 ../src/fr-window.c:7069
 msgid "New Archive"
 msgstr "Yeni Arşiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:4750
+#: ../src/fr-window.c:4787
 msgid "Folders"
 msgstr "Klasörler"
 
-#: ../src/fr-window.c:4788 ../src/ui/file-selector.ui.h:7
+#: ../src/fr-window.c:4825 ../src/ui/file-selector.ui.h:7
 msgctxt "File"
 msgid "Size"
 msgstr "Boyut"
 
-#: ../src/fr-window.c:4789
+#: ../src/fr-window.c:4826
 msgctxt "File"
 msgid "Type"
 msgstr "Tür"
 
-#: ../src/fr-window.c:4790 ../src/ui/file-selector.ui.h:8
+#: ../src/fr-window.c:4827 ../src/ui/file-selector.ui.h:8
 msgctxt "File"
 msgid "Modified"
 msgstr "Değiştirildi"
 
-#: ../src/fr-window.c:4791
+#: ../src/fr-window.c:4828
 msgctxt "File"
 msgid "Location"
 msgstr "Konum"
 
-#: ../src/fr-window.c:4800 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
+#: ../src/fr-window.c:4837 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
 msgctxt "File"
 msgid "Name"
 msgstr "İsim"
 
-#. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
-#: ../src/fr-window.c:5710
-msgid "Open _Recent"
-msgstr "_Son Kullanılanı Aç"
+#: ../src/fr-window.c:5602 ../src/fr-window.c:5628
+msgid "Find files by name"
+msgstr "Dosyaları isme göre bul"
 
-#: ../src/fr-window.c:5711 ../src/fr-window.c:5723
-msgid "Open a recently used archive"
-msgstr "Son kullanılan bir arşiv aç"
+#: ../src/fr-window.c:5646
+msgid "Go to the previous visited location"
+msgstr "Önceki ziyaret edilmiş konuma git"
 
-#: ../src/fr-window.c:5739
-msgid "_Other Actions"
-msgstr "Di_ğer Eylemler"
+#: ../src/fr-window.c:5651
+msgid "Go to the next visited location"
+msgstr "Sonraki ziyaret edilmiş konuma git"
 
-#: ../src/fr-window.c:5740
-msgid "Other actions"
-msgstr "Diğer eylemler"
+#: ../src/fr-window.c:5656
+msgid "Go to the home location"
+msgstr "Ana konumuna git"
 
-# current location
 #. Translators: after the colon there is a folder name.
-#: ../src/fr-window.c:5804 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
+#: ../src/fr-window.c:5668 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
 #: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:2
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Konum:"
 
-#: ../src/fr-window.c:6648
+#: ../src/fr-window.c:6443
 #, c-format
 msgid "Replace file \"%s\"?"
 msgstr "\"%s\" dosyası değiştirilsin mi?"
 
-#: ../src/fr-window.c:6651
+#: ../src/fr-window.c:6446
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
 msgstr "\"%s\" içinde aynı isimde bir dosya zaten mevcut."
 
-#: ../src/fr-window.c:6658
+#: ../src/fr-window.c:6453
 msgid "Replace _All"
 msgstr "_Tümünü Değiştir"
 
-#: ../src/fr-window.c:6659
+#: ../src/fr-window.c:6454
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Atla"
 
-#: ../src/fr-window.c:7452 ../src/fr-window.c:7809
+#: ../src/fr-window.c:7253 ../src/fr-window.c:7610
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "\"%s\" arşivi kaydedilemedi"
 
-#: ../src/fr-window.c:7579
+#: ../src/fr-window.c:7380
 msgid "Save"
 msgstr "Kaydet"
 
-#: ../src/fr-window.c:7903
+#: ../src/fr-window.c:7704
 msgid "Last Output"
 msgstr "Son Çıktı"
 
-#. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:8125
+#. Translators: the name references to a filename. This message can appear
+#. when renaming a file.
+#: ../src/fr-window.c:7927
 msgid "New name is void, please type a name."
 msgstr "Yeni ad geçersiz, lütfen bir ad yazın."
 
-#. Translators: the %s references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:8135
+#. Translators: the %s references to a filename. This message can appear when
+#. renaming a file.
+#: ../src/fr-window.c:7937
 #, c-format
 msgid ""
 "Name \"%s\" is not valid because it contains at least one of the following "
 "characters: %s, please type other name."
-msgstr ""
-"\"%s\" ismi şu karakterlerden en az birini içerdiği için geçersizdir: %s; "
-"lütfen başka bir ad yazın."
+msgstr "\"%s\" ismi şu karakterlerden en az birini içerdiği için geçersizdir: %s; lütfen başka bir ad yazın."
 
-#: ../src/fr-window.c:8171
+#: ../src/fr-window.c:7973
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
 "\n"
 "%s"
-msgstr ""
-"\"%s\" isminde bir klasör zaten mevcut.\n"
-"\n"
-"%s"
+msgstr "\"%s\" isminde bir klasör zaten mevcut.\n\n%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:8171 ../src/fr-window.c:8173
+#: ../src/fr-window.c:7973 ../src/fr-window.c:7975
 msgid "Please use a different name."
 msgstr "Lütfen başka bir ad kullanın."
 
-#: ../src/fr-window.c:8173
+#: ../src/fr-window.c:7975
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
 "\n"
 "%s"
-msgstr ""
-"\"%s\" isminde bir dosya zaten mevcut.\n"
-"\n"
-"%s"
+msgstr "\"%s\" isminde bir dosya zaten mevcut.\n\n%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:8243
+#: ../src/fr-window.c:8045
 msgid "Rename"
 msgstr "Yeniden adlandır"
 
-#: ../src/fr-window.c:8244
+#: ../src/fr-window.c:8046
 msgid "_New folder name:"
 msgstr "_Yeni klasör adı:"
 
-#: ../src/fr-window.c:8244
+#: ../src/fr-window.c:8046
 msgid "_New file name:"
 msgstr "_Yeni dosya adı:"
 
-#: ../src/fr-window.c:8248
+#: ../src/fr-window.c:8050
 msgid "_Rename"
 msgstr "_Yeniden Adlandır"
 
-#: ../src/fr-window.c:8265 ../src/fr-window.c:8284
+#: ../src/fr-window.c:8067 ../src/fr-window.c:8086
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "Klasör yeniden adlandırılamadı"
 
-#: ../src/fr-window.c:8265 ../src/fr-window.c:8284
+#: ../src/fr-window.c:8067 ../src/fr-window.c:8086
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "Dosya yeniden adlandırılamadı"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8717
+#: ../src/fr-window.c:8519
 #, c-format
 msgid "Moving the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "Dosyalar \"%s\"den \"%s\"e taşınıyor"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8720
+#: ../src/fr-window.c:8522
 #, c-format
 msgid "Copying the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "Dosyalar \"%s\"den \"%s\"e kopyalanıyor"
 
-#: ../src/fr-window.c:8771
+#: ../src/fr-window.c:8573
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "Seçimi Yapıştır"
 
-#: ../src/fr-window.c:8772
+#: ../src/fr-window.c:8574
 msgid "_Destination folder:"
 msgstr "_Hedef klasör:"
 
-#: ../src/fr-window.c:9367
-msgid "Add files to an archive"
-msgstr "Arşive dosyaları ekle"
+#: ../src/fr-window.c:8578 ../src/ui/app-menubar.ui.h:12
+msgid "_Paste"
+msgstr "_Yapıştır"
 
 #. This is the time format used in the "Date Modified" column and
 #. * in the Properties dialog. See the man page of strftime for an
@@ -1022,14 +949,43 @@ msgstr "Arşive dosyaları ekle"
 msgid "%d %B %Y, %H:%M"
 msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:557
+#: ../src/gtk-utils.c:536
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Yardım görüntülenemedi"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:651
+#: ../src/gtk-utils.c:631
 msgid "Change password visibility"
 msgstr "Parola görünürlüğünü değiştir"
 
+#: ../src/gtk-utils.h:34
+msgid "_Add"
+msgstr "_Ekle"
+
+#: ../src/gtk-utils.h:35 ../src/ui/ask-password.ui.h:1 ../src/ui/delete.ui.h:2
+#: ../src/ui/password.ui.h:2
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_İptal"
+
+#: ../src/gtk-utils.h:36 ../src/ui/app-menubar.ui.h:8
+msgid "_Close"
+msgstr "_Kapat"
+
+#: ../src/gtk-utils.h:37
+msgid "C_reate"
+msgstr "O_luştur"
+
+#: ../src/gtk-utils.h:38
+msgid "_Extract"
+msgstr "_Arşiv Aç"
+
+#: ../src/gtk-utils.h:39
+msgid "_Open"
+msgstr "_Aç"
+
+#: ../src/gtk-utils.h:40 ../src/ui/password.ui.h:3
+msgid "_Save"
+msgstr "_Kaydet"
+
 #: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:1
 msgid "Add"
 msgstr "Ekle"
@@ -1062,59 +1018,138 @@ msgstr "_Sadece yeniyse ekle"
 msgid "_Follow symbolic links"
 msgstr "Sembolik bağlantıları _izle"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:1
-msgid "_New Archive"
-msgstr "Ye_ni Arşiv"
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:1
+msgid "_File"
+msgstr "_Dosya"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:2
+msgid "_New Archive…"
+msgstr "Ye_ni Arşiv…"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:3 ../src/ui/app-menu.ui.h:2
+msgid "_Open…"
+msgstr "_Aç…"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:4
+msgid "_Extract Files…"
+msgstr "Dosyaları _Çıkar..."
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:5
+msgid "Save _As…"
+msgstr "_Farklı Kaydet…"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:6 ../src/ui/gears-menu.ui.h:3
+msgid "_Test Integrity"
+msgstr "Bütünlük _Testi"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:7 ../src/ui/gears-menu.ui.h:4
+msgid "Properties"
+msgstr "Özellikler"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:9
+msgid "_Edit"
+msgstr "Dü_zenle"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:10
+msgid "Cu_t"
+msgstr "Ke_s"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:11
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Kopyala"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:13
+msgid "_Add Files…"
+msgstr "Dosyaları _Ekle…"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:14 ../src/ui/menus.ui.h:7
+msgid "_Rename…"
+msgstr "_Yeniden Adlandır…"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:15
+msgid "_Delete Files…"
+msgstr "_Dosyaları Sil…"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:16 ../src/ui/file-selector.ui.h:1
+msgid "_Select All"
+msgstr "Tümünü _Seç"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:17
+msgid "D_eselect All"
+msgstr "_Tüm Seçimleri Kaldır"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:18
+msgid "_Find"
+msgstr "_Bul"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:19
+msgid "Set Pass_word…"
+msgstr "_Parola Belirle…"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:20
+msgid "_View"
+msgstr "_Görüntüle"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:3 ../src/ui.h:213
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:21 ../src/ui/app-menu.ui.h:5
+msgid "Sidebar"
+msgstr "Kenar Çubuğu"
+
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:22 ../src/ui/app-menu.ui.h:3
 msgid "View All _Files"
 msgstr "Tü_m Dosyaları Görüntüle"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:4 ../src/ui.h:216
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:23 ../src/ui/app-menu.ui.h:4
 msgid "View as a F_older"
 msgstr "Klas_ör Olarak Görüntüle"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:5 ../src/ui.h:197
-msgid "_Folders"
-msgstr "_Klasörler"
-
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:6
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:24 ../src/ui/app-menu.ui.h:6
 msgid "_Help"
 msgstr "_Yardım"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:7
-msgid "_About Archive Manager"
-msgstr "_Arşiv Yöneticisi Hakkında"
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:25
+msgid "Contents"
+msgstr "İçindekiler"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Çıkış"
+#: ../src/ui/app-menubar.ui.h:26 ../src/ui/app-menu.ui.h:7
+msgid "_About"
+msgstr "_Hakkında"
+
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:1
+msgid "_New Archive"
+msgstr "Ye_ni Arşiv"
+
+#: ../src/ui/ask-password.ui.h:2
+msgid "_OK"
+msgstr "_Tamam"
 
-#: ../src/ui/ask-password.ui.h:1 ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:4
+#: ../src/ui/ask-password.ui.h:3 ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:4
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Parola:"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:1
+#: ../src/ui/delete.ui.h:1 ../src/ui/menus.ui.h:8
 msgid "Delete"
 msgstr "Sil"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:2 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:4
+#: ../src/ui/delete.ui.h:3
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Sil"
+
+#: ../src/ui/delete.ui.h:4 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:4
 msgid "_Files:"
 msgstr "_Dosyalar:"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:3
+#: ../src/ui/delete.ui.h:5
 msgid "example: *.txt; *.doc"
 msgstr "örnek: *.txt, *.doc"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:4 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:2
+#: ../src/ui/delete.ui.h:6 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:2
 msgid "_All files"
 msgstr "_Tüm dosyalar"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:5 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:3
+#: ../src/ui/delete.ui.h:7 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:3
 msgid "_Selected files"
 msgstr "_Seçilen dosyalar"
 
-# Button
 #: ../src/ui/error-dialog.ui.h:1
 msgid "C_ommand Line Output:"
 msgstr "K_omut Satırı Çıktısı:"
@@ -1127,11 +1162,7 @@ msgstr "Dizin yapısını _koru"
 msgid "Do not _overwrite newer files"
 msgstr "Yeni dosyaların _üzerine yazma"
 
-#: ../src/ui/file-selector.ui.h:1
-msgid "_Select All"
-msgstr "Tümünü _Seç"
-
-#: ../src/ui/file-selector.ui.h:2 ../src/ui.h:97
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:2
 msgid "Dese_lect All"
 msgstr "_Seçimi Kaldır"
 
@@ -1139,166 +1170,41 @@ msgstr "_Seçimi Kaldır"
 msgid "Show Hidden Files"
 msgstr "Gizli Dosyaları Göster"
 
-#: ../src/ui/file-selector.ui.h:5 ../src/ui.h:179
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:5
 msgid "Go up one level"
 msgstr "Bir seviye yukarı git"
 
-#: ../src/ui.h:35
-msgid "Information about the program"
-msgstr "Program hakkında bilgi"
-
-#: ../src/ui.h:38
-msgid "_Add Files…"
-msgstr "Dosyaları _Ekle…"
-
-#: ../src/ui.h:39 ../src/ui.h:43
-msgid "Add files to the archive"
-msgstr "Dosyaları arşive ekle"
-
-#: ../src/ui.h:47
-msgid "Close the current archive"
-msgstr "Mevcut arşivi kapat"
-
-#: ../src/ui.h:50
-msgid "Contents"
-msgstr "İçindekiler"
-
-#: ../src/ui.h:51
-msgid "Display the File Roller Manual"
-msgstr "File Roller Kılavuzunu Görüntüle"
-
-#: ../src/ui.h:56 ../src/ui.h:77
-msgid "Copy the selection"
-msgstr "Seçimi kopyala"
-
-#: ../src/ui.h:60 ../src/ui.h:81
-msgid "Cut the selection"
-msgstr "Seçimi kes"
-
-#: ../src/ui.h:64 ../src/ui.h:85
-msgid "Paste the clipboard"
-msgstr "Panodakini yapıştır"
-
-#: ../src/ui.h:67 ../src/ui.h:88
-msgid "_Rename…"
-msgstr "_Yeniden Adlandır…"
-
-#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
-msgid "Rename the selection"
-msgstr "Seçimi yeniden adlandır"
-
-#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
-msgid "Delete the selection from the archive"
-msgstr "Seçimi arşivden sil"
-
-#: ../src/ui.h:98
-msgid "Deselect all files"
-msgstr "Hiçbir dosyayı seçme"
-
-#: ../src/ui.h:101 ../src/ui.h:105
-msgid "_Extract…"
-msgstr "_Çıkar…"
-
-#: ../src/ui.h:102 ../src/ui.h:106 ../src/ui.h:110
-msgid "Extract files from the archive"
-msgstr "Arşivden dosyaları aç"
-
-#: ../src/ui.h:113
-msgid "New…"
-msgstr "Yeni…"
-
-#: ../src/ui.h:114
-msgid "Create a new archive"
-msgstr "Yeni bir arşiv oluştur"
-
-#: ../src/ui.h:117
-msgid "Open…"
-msgstr "Aç…"
-
-#: ../src/ui.h:118 ../src/ui.h:122
-msgid "Open archive"
-msgstr "Arşivi aç"
-
-#: ../src/ui.h:125
-msgid "_Open With…"
-msgstr "Birlikte _Aç…"
-
-#: ../src/ui.h:126
-msgid "Open selected files with an application"
-msgstr "Seçilen dosyaları bir uygulama ile aç"
-
-#: ../src/ui.h:129
-msgid "Pass_word…"
-msgstr "Paro_la…"
-
-#: ../src/ui.h:130
-msgid "Specify a password for this archive"
-msgstr "Bu arşiv için bir parola belirleyin"
-
-#: ../src/ui.h:134
-msgid "Show archive properties"
-msgstr "Arşiv özelliklerini göster"
-
-#: ../src/ui.h:138
-msgid "Reload current archive"
-msgstr "Mevcut arşivi yeniden yükle"
-
-#: ../src/ui.h:141
+#: ../src/ui/gears-menu.ui.h:1
 msgid "Save As…"
 msgstr "Farklı Kaydet…"
 
-#: ../src/ui.h:142
-msgid "Save the current archive with a different name"
-msgstr "Mevcut arşivi başka bir isim ile kaydet"
-
-#: ../src/ui.h:146
-msgid "Select all files"
-msgstr "Tüm dosyaları seç"
-
-#: ../src/ui.h:149
-msgid "_Test Integrity"
-msgstr "Bütünlük _Testi"
-
-#: ../src/ui.h:150
-msgid "Test whether the archive contains errors"
-msgstr "Arşivin hatalı olup olmadığını kontrol et"
-
-#: ../src/ui.h:154 ../src/ui.h:158
-msgid "Open the selected file"
-msgstr "Seçili dosyayı aç"
-
-#: ../src/ui.h:162 ../src/ui.h:166
-msgid "Open the selected folder"
-msgstr "Seçili klasörü aç"
-
-#: ../src/ui.h:171
-msgid "Go to the previous visited location"
-msgstr "Önceki ziyaret edilmiş konuma git"
+#: ../src/ui/gears-menu.ui.h:2
+msgid "Pass_word…"
+msgstr "Paro_la…"
 
-#: ../src/ui.h:175
-msgid "Go to the next visited location"
-msgstr "Sonraki ziyaret edilmiş konuma git"
+#: ../src/ui/gears-menu.ui.h:5
+msgid "Close"
+msgstr "Kapat"
 
-#. Translators: the home location is the home folder.
-#: ../src/ui.h:184
-msgid "Go to the home location"
-msgstr "Ana konumuna git"
+#: ../src/ui/menus.ui.h:2
+msgid "_Open With…"
+msgstr "Birlikte _Aç…"
 
-#: ../src/ui.h:192
-msgid "Stat_usbar"
-msgstr "_Durum çubuğu"
+#: ../src/ui/menus.ui.h:3
+msgid "_Extract…"
+msgstr "_Çıkar…"
 
-#: ../src/ui.h:193
-msgid "View the statusbar"
-msgstr "Durum çubuğunu göster"
+#: ../src/ui/menus.ui.h:4
+msgid "Cut"
+msgstr "Kes"
 
-#: ../src/ui.h:202
-msgid "Find…"
-msgstr "Bul…"
+#: ../src/ui/menus.ui.h:5
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopyala"
 
-#: ../src/ui.h:203
-msgid "Find files by name"
-msgstr "Dosyaları isme göre bul"
+#: ../src/ui/menus.ui.h:6
+msgid "Paste"
+msgstr "Yapıştır"
 
 #: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:1
 msgid "_Filename:"
@@ -1312,7 +1218,8 @@ msgstr "Konum"
 msgid "_Encrypt the file list too"
 msgstr "_Dosya listesini de şifrele"
 
-#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
+#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB",
+#. where MB stands for megabyte.
 #: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:7
 msgid "Split into _volumes of"
 msgstr "Bölünecek _dosyaların boyutu"
@@ -1330,7 +1237,7 @@ msgstr "_Diğer Seçenekler"
 msgid "Password"
 msgstr "Parola"
 
-#: ../src/ui/password.ui.h:2
+#: ../src/ui/password.ui.h:4
 msgid "_Encrypt the file list"
 msgstr "Dosya listesini _şifrele"
 
@@ -1343,7 +1250,6 @@ msgstr "İsim:"
 msgid "Archive size:"
 msgstr "Arşiv boyutu:"
 
-# current location
 #. after the colon there is a folder name.
 #: ../src/ui/properties.ui.h:4
 msgid "Location:"
@@ -1377,468 +1283,3 @@ msgstr "_Güncelle"
 #: ../src/ui/update.ui.h:3
 msgid "S_elect the files you want to update:"
 msgstr "Güncellemek istediğiniz _dosyaları seçin:"
-
-#~ msgid "File System"
-#~ msgstr "Dosya Sistemi"
-
-#~ msgid "Places"
-#~ msgstr "Konumlar"
-
-#~ msgid "View toolbar"
-#~ msgstr "Araç çubuğunu göster"
-
-#~ msgid "Whether to display the toolbar."
-#~ msgstr "Araç çubuğunun gösterilip gösterilmeyeceği."
-
-#~ msgid "Find:"
-#~ msgstr "Bul:"
-
-#~ msgid "_Archive"
-#~ msgstr "_Arşiv"
-
-#~ msgid "_Edit"
-#~ msgstr "Dü_zenle"
-
-#~ msgid "_View"
-#~ msgstr "_Görüntüle"
-
-#~ msgid "_Arrange Files"
-#~ msgstr "Do_syaları Düzenle"
-
-#~ msgid "_Toolbar"
-#~ msgstr "_Araç çubuğu"
-
-#~ msgid "View the main toolbar"
-#~ msgstr "Ana araç çubuğunu göster"
-
-#~ msgid "Use mime icons"
-#~ msgstr "Mime simgeleri kullan"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
-#~ "will use always the same icon for all files (faster)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Eğer doğru (true) ise dosya türüne bağlı olarak simgeler gösterilecek "
-#~ "(daha yavaş), aksi halde tüm dosyalar için daima aynı simge kullanılacak "
-#~ "(daha hızlı)."
-
-#~ msgid "Add a Folder"
-#~ msgstr "Klasör Ekle"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: "
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"%s\" ismi \"%s\" karakterlerini içerdiği için geçerli bir ad değil.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You don't have the right permissions to create an archive in the "
-#~ "destination folder."
-#~ msgstr "Hedef klasör içinde bir arşiv oluşturmak için yeterli izniniz yok."
-
-#~ msgid "Archive not created"
-#~ msgstr "Arşiv oluşturulamadı"
-
-#~ msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
-#~ msgstr "Bu arşiv zaten var. Üzerine yazılmasını istiyor musunuz?"
-
-#~ msgid "_Overwrite"
-#~ msgstr "Ü_zerine yaz"
-
-#~| msgid "7-Zip (.7z)"
-#~ msgid "7-Zip"
-#~ msgstr "7-Zip"
-
-#~| msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
-#~ msgid "Tar compressed with 7z"
-#~ msgstr "7z ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~ msgid "Ace"
-#~ msgstr "Ace"
-
-#~ msgid "Ar"
-#~ msgstr "Ar"
-
-#~ msgid "Arj"
-#~ msgstr "Arj"
-
-#~| msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
-#~ msgid "Tar compressed with bzip2"
-#~ msgstr "Bzip2 ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~| msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
-#~ msgid "Tar compressed with bzip"
-#~ msgstr "Bzip ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~| msgid "Cabinet (.cab)"
-#~ msgid "Cabinet"
-#~ msgstr "Kabin"
-
-#~| msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
-#~ msgid "Rar Archived Comic Book"
-#~ msgstr "Rar ile Arşivlenmiş Çizgi Roman"
-
-#~| msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
-#~ msgid "Zip Archived Comic Book"
-#~ msgstr "Zip ile Arşivlenmiş Çizgi Roman"
-
-#~ msgid "ISO Image"
-#~ msgstr "ISO Kalıbı"
-
-#~| msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
-#~ msgid "Tar compressed with gzip"
-#~ msgstr "Gzip ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~ msgid "Cpio"
-#~ msgstr "Cpio"
-
-#~ msgid "Ear"
-#~ msgstr "Ear"
-
-#~| msgid "Self-extracting zip (.exe)"
-#~ msgid "Self-extracting zip"
-#~ msgstr "Kendiliğinden açılan zip"
-
-#~ msgid "Jar"
-#~ msgstr "Jar"
-
-#~ msgid "Lha"
-#~ msgstr "Lha"
-
-#~ msgid "Lrzip"
-#~ msgstr "Lrzip"
-
-#~| msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
-#~ msgid "Tar compressed with lrzip"
-#~ msgstr "lrzip ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~| msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
-#~ msgid "Tar compressed with lzip"
-#~ msgstr "Lzip ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~| msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
-#~ msgid "Tar compressed with lzma"
-#~ msgstr "Lzma ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~| msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
-#~ msgid "Tar compressed with lzop"
-#~ msgstr "Lzop ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~| msgid "Windows Imaging Format (.wim)"
-#~ msgid "Windows Imaging Format"
-#~ msgstr "Windows Resim Biçimi"
-
-#~ msgid "Rar"
-#~ msgstr "Rar"
-
-#~| msgid "Tar uncompressed (.tar)"
-#~ msgid "Tar uncompressed"
-#~ msgstr "Sıkıştırılmamış Tar"
-
-#~| msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
-#~ msgid "Tar compressed with compress"
-#~ msgstr "compress ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~ msgid "War"
-#~ msgstr "War"
-
-#~ msgid "Xar"
-#~ msgstr "Xar"
-
-#~ msgid "Xz"
-#~ msgstr "Xz"
-
-#~| msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
-#~ msgid "Tar compressed with xz"
-#~ msgstr "Xz ile sıkıştırılmış tar"
-
-#~ msgid "Zoo"
-#~ msgstr "Zoo"
-
-#~ msgid "Zip"
-#~ msgstr "Zip"
-
-#~ msgctxt "File"
-#~ msgid "New"
-#~ msgstr "Yeni"
-
-#~ msgid "All Files"
-#~ msgstr "Tüm Dosyalar"
-
-#~ msgid "All Supported Files"
-#~ msgstr "Tüm Desteklenen Dosyalar"
-
-#~ msgctxt "File"
-#~ msgid "Date Modified"
-#~ msgstr "Değiştirilme Tarihi"
-
-#~ msgid "Filters"
-#~ msgstr "Filtreler"
-
-#~ msgid "Password required for \"archive.tar.xz\""
-#~ msgstr "\"archive.tar.xz\" için parola gerekli"
-
-#~ msgid "Add a _Folder…"
-#~ msgstr "_Klasör Ekle…"
-
-#~ msgid "Add a folder to the archive"
-#~ msgstr "Arşive klasör ekle"
-
-#~ msgid "Add Folder"
-#~ msgstr "Klasör Ekle"
-
-#~ msgid "_Reversed Order"
-#~ msgstr "_Ters Sıralı Görüntüle"
-
-#~ msgid "Reverse the list order"
-#~ msgstr "Liste sırasını tersine çevir"
-
-#~ msgid "by _Name"
-#~ msgstr "İ_sme Göre"
-
-#~ msgid "by _Size"
-#~ msgstr "_Boyuta Göre"
-
-#~ msgid "Sort file list by file size"
-#~ msgstr "Dosyaları boyuta göre sırala"
-
-#~ msgid "by T_ype"
-#~ msgstr "_Türe Göre"
-
-#~ msgid "Sort file list by type"
-#~ msgstr "Dosyaları türe göre sırala"
-
-#~ msgid "by _Date Modified"
-#~ msgstr "_Değiştirilme Tarihine göre"
-
-#~ msgid "Sort file list by modification time"
-#~ msgstr "Dosyaları değiştirilme tarihine göre sırala"
-
-#~ msgid "by _Location"
-#~ msgstr "_Konuma göre"
-
-#~ msgid "Sort file list by location"
-#~ msgstr "Dosyaları konuma göre sırala"
-
-#~| msgid ""
-#~| "<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to "
-#~| "the current archive, and to decrypt files you extract from the current "
-#~| "archive. When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
-#~ msgid ""
-#~ "Note: the password will be used to encrypt files you add to the current "
-#~ "archive, and to decrypt files you extract from the current archive. When "
-#~ "the archive is closed the password will be deleted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Not: Bu parola mevcut arşive eklediğiniz dosyaları şifrelemek için ve "
-#~ "arşivdeki dosyaları açarken şifresini çözmek için kullanılacak. Arşiv "
-#~ "kapalı iken parola saklanmayacaktır."
-
-#~ msgid "Overwrite existing files"
-#~ msgstr "Mevcut dosyaların üzerine yaz"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Parola gerekli</span>"
-
-#~ msgid "_Include subfolders"
-#~ msgstr "_Alt klasörlerde dahil"
-
-#~ msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
-#~ msgstr "Sembolik _bağları olan klasörleri hariç tut"
-
-#~ msgid "Sa_ve Options"
-#~ msgstr "Kaydetme _Seçenekleri"
-
-#~ msgid "Re-crea_te folders"
-#~ msgstr "_Klasörleri yeniden oluştur"
-
-#~ msgid "Over_write existing files"
-#~ msgstr "_Mevcut dosyaların üzerine yaz"
-
-#~ msgid "Do not e_xtract older files"
-#~ msgstr "E_ski dosyaları açma"
-
-#~ msgid "File _Format: %s"
-#~ msgstr "Dosya _Biçimi: %s"
-
-#~ msgid "By Extension"
-#~ msgstr "Uzantıya Göre"
-
-# Create the application.
-#~ msgid "File Format"
-#~ msgstr "Dosya Biçimi"
-
-#~ msgid "Extension(s)"
-#~ msgstr "Uzantı(lar)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The program was not able to find out the file format you want to use for `"
-#~ "%s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
-#~ "choose a file format from the list below."
-#~ msgstr ""
-#~ "Program `%s' için kullanılacak dosya biçimi bulamıyor. Lütfen dosya için "
-#~ "bilinen bir uzantı kullanıldığından emin olun ya da aşağıdaki listeden "
-#~ "uygun olan dosya biçimini seçin."
-
-#~ msgid "File format not recognized"
-#~ msgstr "Dosya biçimi algılanamadı"
-
-#~ msgid "File not found."
-#~ msgstr "Dosya bulunamadı."
-
-#~ msgid "Adding file: "
-#~ msgstr "Dosya ekleniyor: "
-
-#~ msgid "Extracting file: "
-#~ msgstr "Dosyalar açılıyor: "
-
-#~ msgid "Ace (.ace)"
-#~ msgstr "Ace (.ace)"
-
-#~ msgid "Ar (.ar)"
-#~ msgstr "Ar (.ar)"
-
-#~ msgid "Arj (.arj)"
-#~ msgstr "Arj (.arj)"
-
-#~ msgid "Ear (.ear)"
-#~ msgstr "Ear (.ear)"
-
-#~ msgid "Jar (.jar)"
-#~ msgstr "Jar (.jar)"
-
-#~ msgid "Lha (.lzh)"
-#~ msgstr "Lha (.lzh)"
-
-#~ msgid "Lrzip (.lrz)"
-#~ msgstr "Lrzip (.lrz)"
-
-#~ msgid "Rar (.rar)"
-#~ msgstr "Rar (.rar)"
-
-#~ msgid "War (.war)"
-#~ msgstr "War (.war)"
-
-#~ msgid "Xz (.xz)"
-#~ msgstr "Xz (.xz)"
-
-#~ msgid "Zoo (.zoo)"
-#~ msgstr "Zoo (.zoo)"
-
-#~ msgid "Zip (.zip)"
-#~ msgstr "Zip (.zip)"
-
-#~ msgid "Creating archive"
-#~ msgstr "Arşiv oluşturuluyor"
-
-#~ msgid "Loading archive"
-#~ msgstr "Arşiv yükleniyor"
-
-#~ msgid "Reading archive"
-#~ msgstr "Arşiv okunuyor"
-
-#~ msgid "Testing archive"
-#~ msgstr "Arşiv denetleniyor"
-
-#~ msgid "Saving archive"
-#~ msgstr "Arşiv kaydediliyor"
-
-#~ msgid "Archive:"
-#~ msgstr "Arşiv:"
-
-#~ msgid "Close the folders pane"
-#~ msgstr "Klasörler panelini kapat"
-
-#~ msgid "Stop current operation"
-#~ msgstr "Mevcut işlemi durdur"
-
-#~ msgid "_Last Output"
-#~ msgstr "_Son Çıktı"
-
-#~ msgid "View the output produced by the last executed command"
-#~ msgstr "En son çalıştırılan komuttan oluşan çıktıyı görüntüle"
-
-#~ msgid "The file doesn't exist"
-#~ msgstr "Dosya mevcut değil"
-
-#~ msgid "The new name is void."
-#~ msgstr "Yeni ad boş."
-
-#~ msgid "The new name is equal to the old one."
-#~ msgstr "Yeni ad eski ad ile aynı."
-
-#~ msgid "_Add Files..."
-#~ msgstr "Dosyaları _Ekle..."
-
-#~ msgid "Add a _Folder..."
-#~ msgstr "Klasör E_kle..."
-
-#~ msgid "_Rename..."
-#~ msgstr "_Yeniden adlandır..."
-
-#~ msgid "_Extract..."
-#~ msgstr "_Arşiv Aç..."
-
-#~ msgid "Find..."
-#~ msgstr "Bul..."
-
-#~ msgid "New..."
-#~ msgstr "Yeni..."
-
-#~ msgid "Open..."
-#~ msgstr "Aç..."
-
-#~ msgid "Pass_word..."
-#~ msgstr "_Parola..."
-
-#~ msgid "A_vailable application:"
-#~ msgstr "_Kullanılabilir uygulama:"
-
-#~ msgid "Open Files"
-#~ msgstr "Dosyaları Aç"
-
-#~ msgid "R_ecent applications:"
-#~ msgstr "_Son kullanılan uygulamalar:"
-
-#~ msgid "_Application:"
-#~ msgstr "_Uygulama:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "File Roller is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-#~ "under the terms of the GNU General Public License as published by the "
-#~ "Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
-#~ "option) any later version."
-#~ msgstr ""
-#~ "File Roller bir serbest yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından "
-#~ "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. veya (tercihinize bağlı olarak) "
-#~ "daha sonraki bir sürümü altında yeniden dağıtabilir ve/veya "
-#~ "değiştirebilirsiniz."
-
-#~ msgid ""
-#~ "File Roller is distributed in the hope that it will be useful, but "
-#~ "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of "
-#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General "
-#~ "Public License for more details."
-#~ msgstr ""
-#~ "File Roller faydalı olacağı umularak dağıtılmaktadır, fakat HİÇ BİR "
-#~ "GARANTİSİ YOKTUR; SATILABİLİRLİĞİ veya HERHANGİBİR AMACA UYGUNLUĞU için "
-#~ "dahi zımni bir garanti içermez. Daha fazla bilgi için GNU Genel Kamu "
-#~ "Lisansı'na bakın."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
-#~ "with File Roller; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-#~ "Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bu yazılımla birlikte GNU Genel Kamu Lisansı'nın bir kopyası gelmiş "
-#~ "olmalıdır; eğer yok ise, lütfen Free Software Foundation, Inc., 51 "
-#~ "Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA adresine yazın"
-
-#~ msgid "Archive _type:"
-#~ msgstr "Arşiv _türü:"
-
-#~ msgid "Automatic"
-#~ msgstr "Otomatik"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]