[iagno/gnome-3-12] Updated Slovenian translationcommit 5476532e187df19e3c8d119d7016ac86ce10dab2
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Mon Apr 28 20:33:49 2014 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |    8 ++++++--
 1 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index d8a72ac..68df90a 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=iagno&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-31 09:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-31 22:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-28 20:27+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -31,6 +31,8 @@ msgid ""
 "game. The game is played with tiles that are dark on one side and light on "
 "the other."
 msgstr ""
+"Igra Iagno je strateška računalniška različica tabelne igre reversi. Igro se "
+"igra na igralni deski s polji, kot pri šahovnici."
 
 #: ../data/iagno.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
@@ -39,6 +41,8 @@ msgid ""
 "his color. This is done by trapping your opponent's tiles between two tiles "
 "of your own color."
 msgstr ""
+"CIlj igre je preobrniti čim več nasprotnikovih ploščic v lastno barvo in pri "
+"tem onemogočiti nasprotniku narediti enako."
 
 #: ../data/iagno.desktop.in.h:1 ../src/iagno.vala:89 ../src/iagno.vala:115
 #: ../src/iagno.vala:304 ../src/iagno.vala:671
@@ -126,7 +130,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Iagno is a part of GNOME Games."
 msgstr ""
-"Igra preobračanja figur po predlogi igre Reversi.\n"
+"Igra preobračanja ploščic po predlogi igre Reversi.\n"
 "\n"
 "igra Iagno je del iger GNOME."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]