[gnome-mines] Updated Swedish translationcommit fdb078ef7968dddd904bb96d629faa6ab2473214
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Sun Apr 27 20:34:54 2014 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 8841 ++------------------------------------------------------------
 1 files changed, 187 insertions(+), 8654 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 016f10e..2d14f04 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,8781 +1,314 @@
 # Swedish messages for gnome-games.
-# Copyright (C) 1999-2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 1999-2014 Free Software Foundation, Inc.
 # Andreas Persenius <ndap swipnet se>, 1999.
 # Andreas Hyden <a hyden cyberpoint se>
 # Martin Norbäck <d95mback dtek chalmers se>, 2000.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-04-01 09:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-01 09:06+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"mines&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-06 19:54+0100\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#. Title of the main window
-#: ../glchess/data/glchess.desktop.in.in.h:1
-#: ../glchess/src/glchess.vala:227
-msgid "Chess"
-msgstr "Schack"
+#: ../data/gnome-mines.appdata.xml.in.h:1
+msgid "GNOME Mines"
+msgstr "GNOME Minor"
 
-#: ../glchess/data/glchess.desktop.in.in.h:2
-msgid "Play the classic two-player boardgame of chess"
-msgstr "Spela det klassiska tvåmanna brädspelet Schack"
-
-#. Game menu name
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:2
-#: ../glines/data/glines.ui.h:2
-#: ../gnect/src/main.c:1195
-#: ../gnibbles/src/main.c:605
-#: ../gnobots2/src/menu.c:65
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:195
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:397
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:711
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:654
-msgid "_Game"
-msgstr "_Spel"
-
-#. Undo move menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:4
-#: ../libgames-support/games-stock.c:259
-msgid "_Undo Move"
-msgstr "_Ångra drag"
-
-#. Save menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:6
-msgid "_Resign"
-msgstr "_Lämna spelet"
-
-#. Claim draw menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:8
-msgid "Claim _Draw"
-msgstr "Begär _remi"
-
-#. Settings menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:10
-#: ../glines/data/glines.ui.h:4
-#: ../gnect/src/main.c:1197
-#: ../gnibbles/src/main.c:607
-#: ../gnobots2/src/menu.c:68
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:209
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:712
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:655
-msgid "_Settings"
-msgstr "_Inställningar"
-
-#. Help menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:12
-#: ../glines/data/glines.ui.h:5
-#: ../gnect/src/main.c:1198
-#: ../gnibbles/src/main.c:608
-#: ../gnobots2/src/menu.c:69
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:218
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:7
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:16
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:399
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:713
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:4
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:32
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:656
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:81
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:81
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjälp"
-
-#. Help contents menu item
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:14
-#: ../glines/data/glines.ui.h:7
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:219
-#: ../libgames-support/games-stock.c:247
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Innehåll"
-
-#. Tooltip for start new game toolbar button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:16
-#: ../gnobots2/src/menu.c:70
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:325
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:45
-#: ../libgames-support/games-stock.c:48
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:657
-msgid "Start a new game"
-msgstr "Starta ett nytt spel"
-
-#. The New Game toolbar button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:18
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:461
-msgid "New Game"
-msgstr "Nytt spel"
-
-#. The undo move toolbar button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:20
-msgid "Undo Move"
-msgstr "Ångra drag"
-
-#. The tooltip for the Resign toolbar button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:22
-msgid "Resign"
-msgstr "Lämna spelet"
-
-#. Tooltip on the show first move (i.e. game start) navigation button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:24
-msgid "Rewind to the game start"
-msgstr "Gå tillbaka till spelstarten"
-
-#. Tooltip on the show previous move navigation button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:26
-msgid "Show the previous move"
-msgstr "Visa föregående drag"
-
-#. Tooltip on the show next move navigation button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:28
-msgid "Show the next move"
-msgstr "Visa nästa drag"
-
-#. Tooltip on the show current move navigation button
-#: ../glchess/data/glchess.ui.h:30
-msgid "Show the current move"
-msgstr "Visa aktuellt drag"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The width of the window"
-msgstr "Bredden på fönstret"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The width of the main window in pixels."
-msgstr "Bredden på huvudfönstret i bildpunkter."
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:3
-msgid "The height of the window"
-msgstr "Höjden på fönstret"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:4
-msgid "The height of the main window in pixels."
-msgstr "Höjden på huvudfönstret i bildpunkter."
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:5
-msgid "A flag to enable maximized mode"
-msgstr "En flagga för att aktivera maximerat läge"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:6
-msgid "A flag to enable fullscreen mode"
-msgstr "En flagga för att aktivera helskärmsläge"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:7
-msgid "The piece to promote pawns to"
-msgstr "Pjäsen att ersätta bönder med"
-
-# vet inte om dessa ska översättas
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:8
-msgid "The piece to promote to when a human player moves a pawn to the far rank"
-msgstr "Pjäsen att ersätta bönder med när en mänsklig spelare flyttar en bonde till motsatt sida"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:9
-msgid "A flag to enable 3D mode"
-msgstr "En flagga för att aktivera 3D-läget"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:10
-msgid "A flag to smooth (anti-alias) the 3D display"
-msgstr "En flagga för att mjuka upp (kantutjämning) 3D-visningen"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:11
-msgid "The piece theme to use"
-msgstr "Pjästemat att använda"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:12
-msgid "A flag to enable move hints"
-msgstr "En flagga för att aktivera dragtips"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:13
-msgid "A flag to enable board numbering"
-msgstr "En flagga för att aktivera brädnumrering"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:14
-msgid "A flag to enable the move history browser"
-msgstr "En flagga för att aktivera flytta historikbläddraren"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:15
-msgid "A flag to enable the toolbar"
-msgstr "En flagga för att aktivera verktygsraden"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:16
-msgid "The directory to open the save game dialog in"
-msgstr "Katalogen där dialogen Spara spel öppnas i"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:17
-msgid "The directory to open the load game dialog in"
-msgstr "Katalogen där dialogen Läs in spel öppnas i"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:18
-msgid "The format to display moves in"
-msgstr "Formatet att visa drag i"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:19
-msgid "The side of the board that is in the foreground"
-msgstr "Sidan av brädet som är i förgrunden"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:20
-msgid "The duration of a game in seconds (0 for no limit)"
-msgstr "Speltiden för ett spel i sekunder (0 för ingen gräns)"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:21
-msgid "true if the human player is playing white"
-msgstr "sant om mänsklig spelare är vit"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:22
-msgid "The opponent player"
-msgstr "Motståndaren"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Can be 'human' (play against another human player), '' (use the first available chess engine) or the 
name of a specific engine to play against"
-msgstr "Kan vara \"human\" (spela mot en annan mänsklig spelare), \"\" (använd första tillgängliga 
schackmotor) eller namnet på en specifik motor att spela mot"
-
-#: ../glchess/data/org.gnome.glchess.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Difficulty of the opponent chess engine"
-msgstr "Svårighetsgrad för motståndarens schackmotor"
-
-#. Title for preferences dialog
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:2
-#: ../glines/src/glines.c:175
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
-
-#. Preferences Dialog: Label before player side (white/black) combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:4
-msgid "Play as:"
-msgstr "Spela som:"
-
-#. Preferences Dialog: Label before opposing player combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:6
-msgid "Opposing Player:"
-msgstr "Motståndare:"
-
-#. Preferences Dialog: Label before promotion type combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:8
-msgid "Difficulty:"
-msgstr "Svårighetsgrad:"
-
-#. New Game Dialog: Label before game timer settings
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:10
-msgid "Game Duration:"
-msgstr "Spellängd:  "
-
-#. Preferences Dialog: Label before promotion type combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:12
-msgid "Promotion Type:"
-msgstr "Promoveringstyp:"
-
-#. Preferences dialog: Label to notify user that the settings are applied for the next game
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:14
-msgid "Changes will take effect for the next game."
-msgstr "Ändringar kommer att bli aktiva för nästa spel."
-
-#. Preferences Dialog: Tab title for game preferences
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:16
-#: ../gnect/src/prefs.c:263
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:238
-#: ../gnobots2/src/properties.c:497
-#: ../iagno/src/iagno.vala:490
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:258
-msgid "Game"
-msgstr "Spel"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if 3D view is available
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:18
-msgid "3_D Chess View"
-msgstr "3_D-schackvy"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if the 3D view is smoothed (anti-aliased)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:20
-msgid "_Smooth Display"
-msgstr "_Mjuk visning"
-
-#. Preferences Dialog: Label before piece style combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:22
-msgid "Piece Style:"
-msgstr "Pjässtil:"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if toolbar is visible
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:24
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:239
-msgid "Show _Toolbar"
-msgstr "Visa _verktygsrad"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if history browser is visible
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:26
-msgid "Show _History"
-msgstr "Visa _historik"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if move hints are visible
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:28
-msgid "_Move Hints"
-msgstr "Drag_tips"
-
-#. Preferences Dialog: Check box for selecting if board numbering is visible
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:30
-msgid "_Board Numbering"
-msgstr "Bräd_numrering"
-
-#. Preferences Dialog: Label before board orientation combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:32
-msgid "Board Orientation:"
-msgstr "Brädorientering:"
-
-#. Preferences Dialog: Label before move format combo box
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:34
-msgid "Move Format:"
-msgstr "Dragformat:"
-
-#. Preferences Dialog: Title of appearance options tab
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:36
-msgid "_Appearance"
-msgstr "_Utseende"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for easy game difficulty
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:38
-#: ../gtali/src/setup.c:344
-msgctxt "difficulty"
-msgid "Easy"
-msgstr "Lätt"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for normal game difficulty
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:40
-msgctxt "difficulty"
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for hard game difficulty
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:42
-#: ../gtali/src/setup.c:346
-msgctxt "difficulty"
-msgid "Hard"
-msgstr "Svårt"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for human opponent
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:44
-msgctxt "chess-opponent"
-msgid "Human"
-msgstr "Mänsklig"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for playing as white
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:46
-msgctxt "chess-player"
-msgid "White"
-msgstr "Vit"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for playing as black
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:48
-msgctxt "chess-player"
-msgid "Black"
-msgstr "Svart"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for no game timer
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:50
-msgid "No limit"
-msgstr "Ingen gräns"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of one minute
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:52
-msgid "One minute"
-msgstr "En minut"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of five minutes
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:54
-msgid "Five minutes"
-msgstr "Fem minuter"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of thirty minutes
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:56
-msgid "30 minutes"
-msgstr "30 minuter"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for game timer of one hour
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:58
-msgid "One hour"
-msgstr "En timme"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for custom game timer
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:60
-msgid "Custom"
-msgstr "Egen"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for simple theme
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:62
-msgid "Simple"
-msgstr "Enkel"
-
-# Kvinnonamn.
-#
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for fancy theme
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:64
-msgid "Fancy"
-msgstr "Vacker"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the white side
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:66
-msgctxt "chess-side"
-msgid "White Side"
-msgstr "Vit sida"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the black side
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:68
-msgctxt "chess-side"
-msgid "Black Side"
-msgstr "Svart sida"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the side the human player is on
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:70
-msgctxt "chess-side"
-msgid "Human Side"
-msgstr "Mänsklig sida"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation to the side the current active 
player is on
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:72
-msgctxt "chess-side"
-msgid "Current Player"
-msgstr "Aktuell spelare"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the board orientation face to face mode where opponents 
are looking at the same screen from opposite sides (e.g. with a tablet)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:74
-msgctxt "chess-side"
-msgid "Face to Face"
-msgstr "Ansikte mot ansikte"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to human readable descriptions
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:76
-msgctxt "chess-move-format"
-msgid "Human"
-msgstr "Mänsklig"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to standard algebraic (SAN)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:78
-msgctxt "chess-move-format"
-msgid "Standard Algebraic"
-msgstr "Standardnotation"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to long figurine notation (FAN)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:80
-msgctxt "chess-move-format"
-msgid "Figurine"
-msgstr "Figurin"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the notation type to long algebraic (LAN)
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:82
-msgctxt "chess-move-format"
-msgid "Long Algebraic"
-msgstr "Lång notation"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a queen
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:84
-msgctxt "chess-piece"
-msgid "Queen"
-msgstr "Drottning"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a knight
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:86
-msgctxt "chess-piece"
-msgid "Knight"
-msgstr "Springare"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a rook
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:88
-msgctxt "chess-piece"
-msgid "Rook"
-msgstr "Torn"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for setting the promition type to a bishop
-#: ../glchess/data/preferences.ui.h:90
-msgctxt "chess-piece"
-msgid "Bishop"
-msgstr "Löpare"
-
-#. Title of the window when explicitly loaded a file. The first argument is the
-#. * base name of the file (e.g. test.pgn), the second argument is the directory
-#. * (e.g. /home/fred)
-#: ../glchess/src/glchess.vala:235
-#, c-format
-msgid "%1$s (%2$s) - Chess"
-msgstr "%1$s (%2$s) - Schack"
-
-#. Move History Combo: Go to the start of the game
-#: ../glchess/src/glchess.vala:244
-msgid "Game Start"
-msgstr "Spelstart"
-
-#. Note there are no move formats for pieces taking kings and this is not allowed in Chess rules
-#. Human Move String: Description of a white pawn moving from %1$s to %2s, e.g. 'c2 to c4'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:461
-#, c-format
-msgid "White pawn moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Vit bonde flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:463
-#, c-format
-msgid "White pawn at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Vit bonde på %1$s slår svart bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:465
-#, c-format
-msgid "White pawn at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Vit bonde på %1$s slår svart torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:467
-#, c-format
-msgid "White pawn at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Vit bonde på %1$s slår svart springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:469
-#, c-format
-msgid "White pawn at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Vit bonde på %1$s slår svart löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white pawn at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:471
-#, c-format
-msgid "White pawn at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Vit bonde på %1$s slår svart dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white rook moving from %1$s to %2$s, e.g. 'a1 to a5'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:473
-#, c-format
-msgid "White rook moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Vitt torn flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:475
-#, c-format
-msgid "White rook at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Vitt torn på %1$s slår svart bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:477
-#, c-format
-msgid "White rook at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Vitt torn på %1$s slår svart torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:479
-#, c-format
-msgid "White rook at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Vitt torn på %1$s slår svart springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:481
-#, c-format
-msgid "White rook at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Vitt torn på %1$s slår svart löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white rook at %1$s capturing a queen at %2$s"
-#: ../glchess/src/glchess.vala:483
-#, c-format
-msgid "White rook at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Vitt torn på %1$s slår svart dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white knight moving from %1$s to %2$s, e.g. 'b1 to c3'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:485
-#, c-format
-msgid "White knight moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Vit springare flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:487
-#, c-format
-msgid "White knight at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Vit springare på %1$s slår svart bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:489
-#, c-format
-msgid "White knight at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Vit springare på %1$s slår svart torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:491
-#, c-format
-msgid "White knight at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Vit springare på %1$s slår svart springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:493
-#, c-format
-msgid "White knight at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Vit springare på %1$s slår svart löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white knight at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:495
-#, c-format
-msgid "White knight at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Vit springare på %1$s slår svart dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white bishop moving from %1$s to %2$s, e.g. 'f1 to b5'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:497
-#, c-format
-msgid "White bishop moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Vit löpare flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:499
-#, c-format
-msgid "White bishop at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Vit löpare på %1$s slår svart bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:501
-#, c-format
-msgid "White bishop at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Vit löpare på %1$s slår svart torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:503
-#, c-format
-msgid "White bishop at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Vit löpare på %1$s slår svart springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:505
-#, c-format
-msgid "White bishop at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Vit löpare på %1$s slår svart löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white bishop at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:507
-#, c-format
-msgid "White bishop at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Vit löpare på %1$s slår svart dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white queen moving from %1$s to %2$s, e.g. 'd1 to d4'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:509
-#, c-format
-msgid "White queen moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Vit dam flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:511
-#, c-format
-msgid "White queen at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Vit dam på %1$s slår svart bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:513
-#, c-format
-msgid "White queen at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Vit dam på %1$s slår svart torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:515
-#, c-format
-msgid "White queen at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Vit dam på %1$s slår svart springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:517
-#, c-format
-msgid "White queen at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Vit dam på %1$s slår svart löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white queen at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:519
-#, c-format
-msgid "White queen at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Vit dam på %1$s slår svart dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white king moving from %1$s to %2$s, e.g. 'e1 to f1'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:521
-#, c-format
-msgid "White king moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Vit kung flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:523
-#, c-format
-msgid "White king at %1$s takes the black pawn at %2$s"
-msgstr "Vit kung på %1$s slår svart bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:525
-#, c-format
-msgid "White king at %1$s takes the black rook at %2$s"
-msgstr "Vit kung på %1$s slår svart torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:527
-#, c-format
-msgid "White king at %1$s takes the black knight at %2$s"
-msgstr "Vit kung på %1$s slår svart springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:529
-#, c-format
-msgid "White king at %1$s takes the black bishop at %2$s"
-msgstr "Vit kung på %1$s slår svart löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a white king at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:531
-#, c-format
-msgid "White king at %1$s takes the black queen at %2$s"
-msgstr "Vit kung på %1$s slår svart dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black pawn moving from %1$s to %2$s, e.g. 'c8 to c6'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:533
-#, c-format
-msgid "Black pawn moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Svart bonde flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:535
-#, c-format
-msgid "Black pawn at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Svart bonde på %1$s slår vit bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:537
-#, c-format
-msgid "Black pawn at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Svart bonde på %1$s slår vitt torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:539
-#, c-format
-msgid "Black pawn at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Svart bonde på %1$s slår vit springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:541
-#, c-format
-msgid "Black pawn at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Svart bonde på %1$s slår vit löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black pawn at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:543
-#, c-format
-msgid "Black pawn at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Svart bonde på %1$s slår vit dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black rook moving from %1$s to %2$s, e.g. 'a8 to a4'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:545
-#, c-format
-msgid "Black rook moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Svart torn flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:547
-#, c-format
-msgid "Black rook at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Svart torn på %1$s slår vit bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:549
-#, c-format
-msgid "Black rook at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Svart torn på %1$s slår vitt torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:551
-#, c-format
-msgid "Black rook at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Svart torn på %1$s slår vit springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:553
-#, c-format
-msgid "Black rook at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Svart torn på %1$s slår vit löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black rook at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:555
-#, c-format
-msgid "Black rook at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Svart torn på %1$s slår vit dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black knight moving from %1$s to %2$s, e.g. 'b8 to c6'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:557
-#, c-format
-msgid "Black knight moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Svart springare flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:559
-#, c-format
-msgid "Black knight at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Svart springare på %1$s slår vit bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:561
-#, c-format
-msgid "Black knight at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Svart springare på %1$s slår vitt torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:563
-#, c-format
-msgid "Black knight at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Svart springare på %1$s slår vit springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:565
-#, c-format
-msgid "Black knight at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Svart springare på %1$s slår vit löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black knight at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:567
-#, c-format
-msgid "Black knight at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Svart springare på %1$s slår vit dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black bishop moving from %1$s to %2$s, e.g. 'f8 to b3'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:569
-#, c-format
-msgid "Black bishop moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Svart löpare flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:571
-#, c-format
-msgid "Black bishop at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Svart löpare på %1$s slår vit bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:573
-#, c-format
-msgid "Black bishop at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Svart löpare på %1$s slår vitt torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:575
-#, c-format
-msgid "Black bishop at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Svart löpare på %1$s slår vit springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:577
-#, c-format
-msgid "Black bishop at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Svart löpare på %1$s slår vit löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black bishop at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:579
-#, c-format
-msgid "Black bishop at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Svart löpare på %1$s slår vit dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black queen moving from %1$s to %2$s, e.g. 'd8 to d5'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:581
-#, c-format
-msgid "Black queen moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Svart dam flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:583
-#, c-format
-msgid "Black queen at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Svart dam på %1$s slår vit bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:585
-#, c-format
-msgid "Black queen at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Svart dam på %1$s slår vitt torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:587
-#, c-format
-msgid "Black queen at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Svart dam på %1$s slår vit springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:589
-#, c-format
-msgid "Black queen at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Svart dam på %1$s slår vit löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black queen at %1$s capturing a queen at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:591
-#, c-format
-msgid "Black queen at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Svart dam på %1$s slår vit dam på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black king moving from %1$s to %2$s, e.g. 'e8 to f8'
-#: ../glchess/src/glchess.vala:593
-#, c-format
-msgid "Black king moves from %1$s to %2$s"
-msgstr "Svart kung flyttar från %1$s till %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a pawn at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:595
-#, c-format
-msgid "Black king at %1$s takes the white pawn at %2$s"
-msgstr "Svart kung på %1$s slår vit bonde på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a rook at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:597
-#, c-format
-msgid "Black king at %1$s takes the white rook at %2$s"
-msgstr "Svart kung på %1$s slår vitt torn på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a knight at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:599
-#, c-format
-msgid "Black king at %1$s takes the white knight at %2$s"
-msgstr "Svart kung på %1$s slår vit springare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a bishop at %2$s
-#: ../glchess/src/glchess.vala:601
-#, c-format
-msgid "Black king at %1$s takes the white bishop at %2$s"
-msgstr "Svart kung på %1$s slår vit löpare på %2$s"
-
-#. Human Move String: Description of a black king at %1$s capturing a queen at %2$s"
-#: ../glchess/src/glchess.vala:603
-#, c-format
-msgid "Black king at %1$s takes the white queen at %2$s"
-msgstr "Svart kung på %1$s slår vit dam på %2$s"
-
-#. Message display when the white player wins
-#: ../glchess/src/glchess.vala:723
-msgid "White wins"
-msgstr "Vit vinner"
-
-#. Message display when the black player wins
-#: ../glchess/src/glchess.vala:728
-msgid "Black wins"
-msgstr "Svart vinner"
-
-#. Message display when the game is drawn
-#: ../glchess/src/glchess.vala:733
-msgid "Game is drawn"
-msgstr "Spelet är oavgjort"
-
-#. Message displayed when the game ends due to a player being checkmated
-#: ../glchess/src/glchess.vala:745
-msgid "Opponent is in check and cannot move (checkmate)"
-msgstr "Motståndaren står i schack och kan inte flytta (schackmatt)"
-
-#. Message displayed when the game terminates due to a stalemate
-#: ../glchess/src/glchess.vala:749
-msgid "Opponent cannot move (stalemate)"
-msgstr "Motståndaren kan inte flytta (remi)"
-
-#. Message displayed when the game is drawn due to the fifty move rule
-#: ../glchess/src/glchess.vala:753
-msgid "No piece has been taken or pawn moved in the last fifty moves"
-msgstr "50 drag i rad har spelats utan att en pjäs slagits eller en bonde flyttats"
-
-#. Message displayed when the game ends due to one player's clock stopping
-#: ../glchess/src/glchess.vala:757
-msgid "Opponent has run out of time"
-msgstr "Motståndaren har slut på tid"
-
-#. Message displayed when the game is drawn due to the three-fold-repitition rule
-#: ../glchess/src/glchess.vala:761
-msgid "The same board state has occurred three times (three fold repetition)"
-msgstr "Exakt samma ställning har uppkommit tre gånger (trefaldig upprepning)"
-
-#. Message displayed when the game is drawn due to the insufficient material rule
-#: ../glchess/src/glchess.vala:765
-msgid "Neither player can cause checkmate (insufficient material)"
-msgstr "Ingen av spelarna har tillräckligt med pjäser för att kunna åstadkomma schackmatt"
-
-#. Message displayed when the game ends due to the black player resigning
-#: ../glchess/src/glchess.vala:771
-msgid "The black player has resigned"
-msgstr "Svart spelare har lämnat spelet"
-
-#. Message displayed when the game ends due to the white player resigning
-#: ../glchess/src/glchess.vala:776
-msgid "The white player has resigned"
-msgstr "Vit spelare har lämnat spelet"
-
-#. Message displayed when a game is abandoned
-#: ../glchess/src/glchess.vala:781
-msgid "The game has been abandoned"
-msgstr "Spelet har övergivits"
-
-#. Message displayed when the game ends due to a player dying
-#: ../glchess/src/glchess.vala:786
-msgid "One of the players has died"
-msgstr "En av spelarna har dött"
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:851
-msgid "Save this game before starting a new one?"
-msgstr "Spara detta spel innan ett nytt påbörjas?"
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:853
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:403
-msgid "_Abandon game"
-msgstr "Ö_verge spelet"
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:854
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:402
-msgid "_Save game for later"
-msgstr "_Spara spelet tills senare"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in seconds
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1245
-msgid "second"
-msgid_plural "seconds"
-msgstr[0] "sekund"
-msgstr[1] "sekunder"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in minutes
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1249
-msgid "minute"
-msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "minut"
-msgstr[1] "minuter"
-
-#. Preferences Dialog: Combo box entry for a custom game timer set in hours
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1253
-msgid "hour"
-msgid_plural "hours"
-msgstr[0] "timme"
-msgstr[1] "timmar"
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1374
-msgid ""
-"The 2D/3D chess game for GNOME. \n"
-"\n"
-"glChess is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Ett 2D/3D-schackspel för GNOME.\n"
-"\n"
-"glChess är en del av GNOME Games."
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1379
-#: ../glines/src/glines.c:1183
-#: ../gnect/src/main.c:831
-#: ../gnibbles/src/main.c:177
-#: ../gnobots2/src/menu.c:269
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:53
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:687
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:295
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1461
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:619
-#: ../iagno/src/iagno.vala:286
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:155
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:542
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:681
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:388
-msgid "GNOME Games web site"
-msgstr "Webbplatsen för GNOME Games"
-
-#. Title of save game dialog
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1433
-msgid "Save Chess Game"
-msgstr "Spara schackparti"
-
-#. Save Game Dialog: Name of filter to show only PGN files
-#. Load Game Dialog: Name of filter to show only PGN files
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1446
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1514
-msgid "PGN files"
-msgstr "PGN-filer"
-
-#. Save Game Dialog: Name of filter to show all files
-#. Load Game Dialog: Name of filter to show all files
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1453
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1521
-msgid "All files"
-msgstr "Alla filer"
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1477
-#, c-format
-msgid "Failed to save game: %s"
-msgstr "Misslyckades med att spara spelet: %s"
-
-#. Title of load game dialog
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1501
-msgid "Load Chess Game"
-msgstr "Läs in schackparti"
-
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1543
-#, c-format
-msgid "Failed to open game: %s"
-msgstr "Misslyckades med att öppna spelet: %s"
-
-#. Help string for command line --version flag
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1604
-msgid "Show release version"
-msgstr "Visa utgåvans version"
-
-#. Arguments and description for --help text
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1619
-msgid "[FILE] - Play Chess"
-msgstr "[FIL] - Spela Schack"
-
-#. Text printed out when an unknown command-line argument provided
-#: ../glchess/src/glchess.vala:1630
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
-msgstr "Kör \"%s --help\" för en komplett lista över tillgängliga kommandoradsflaggor."
-
-#: ../glines/data/glines.desktop.in.in.h:1
-#: ../glines/src/glines.c:1169
-#: ../glines/src/glines.c:1172
-#: ../glines/src/glines.c:1530
-msgid "Five or More"
-msgstr "Fem eller mer"
-
-#: ../glines/data/glines.desktop.in.in.h:2
-msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
-msgstr "Ta bort färgade bollar från brädet genom att skapa linjer"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:1
-msgid "Five or More Preferences"
-msgstr "Inställningar för Fem eller mer"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:2
-#: ../gnect/src/prefs.c:295
-#: ../gnobots2/src/properties.c:536
-#: ../iagno/src/iagno.vala:568
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:6
-msgid "Appearance"
-msgstr "Utseende"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:3
-msgid "_Image:"
-msgstr "_Bild:"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:4
-msgid "B_ackground color:"
-msgstr "B_akgrundsfärg:"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:5
-msgid "Board Size"
-msgstr "Brädstorlek"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:6
-msgid "_Small"
-msgstr "_Liten"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:7
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:7
-msgid "_Medium"
-msgstr "_Mellan"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:8
-msgid "_Large"
-msgstr "_Stor"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:9
-msgid "General"
-msgstr "Allmänt"
-
-#: ../glines/data/glines-preferences.ui.h:10
-msgid "_Use fast moves"
-msgstr "_Använd snabba drag"
-
-#: ../glines/data/glines.ui.h:1
-msgid "Five or more"
-msgstr "Fem eller mer"
-
-#: ../glines/data/glines.ui.h:3
-#: ../gnect/src/main.c:737
-msgid "Scores"
-msgstr "Poäng"
-
-#: ../glines/data/glines.ui.h:8
-msgid "Next:"
-msgstr "Nästa:"
-
-#: ../glines/data/glines.ui.h:9
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#: ../glines/data/glines.ui.h:10
-#: ../gnobots2/src/statusbar.c:68
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:647
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:174
-msgid "Score:"
-msgstr "Poäng:"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Playing field size"
-msgstr "Storlek på spelfältet"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is invalid."
-msgstr "Storlek på spelfältet. 1=litet, 2=mellan, 3=stort. Alla andra värden är ogiltiga."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Ball style"
-msgstr "Bollstil"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
-msgstr "Bollstil. Filnamnet för bilderna som ska användas för bollarna."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:5
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Background color"
-msgstr "Bakgrundsfärg"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:6
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Background color. The hex specification of the background color."
-msgstr "Bakgrundsfärg. Hexadecimal specifikation av bakgrundsfärgen."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Time between moves"
-msgstr "Tid mellan drag"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Time between moves in milliseconds."
-msgstr "Tid mellan drag i millisekunder."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Game score"
-msgstr "Spelpoäng"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Game score from last saved session."
-msgstr "Spelpoäng från den senast sparade sessionen."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Game field"
-msgstr "Spelfält"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Game field from last saved session."
-msgstr "Spelfält från den senast sparade sessionen."
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Game preview"
-msgstr "Spelförhandsvisning"
-
-#: ../glines/data/org.gnome.glines.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Game preview from last saved session."
-msgstr "Spelförhandsvisning från den senast sparade sessionen."
-
-#: ../glines/src/glines.c:80
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:62
-msgctxt "board size"
-msgid "Small"
-msgstr "Liten"
-
-#: ../glines/src/glines.c:81
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:63
-msgctxt "board size"
-msgid "Medium"
-msgstr "Mellan"
-
-#: ../glines/src/glines.c:82
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:64
-msgctxt "board size"
-msgid "Large"
-msgstr "Stor"
-
-#: ../glines/src/glines.c:169
-msgid "Could not load theme"
-msgstr "Kunde inte läsa in tema"
-
-#: ../glines/src/glines.c:195
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to locate file:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"The default theme will be loaded instead."
-msgstr ""
-"Kan inte lokalisera filen:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Standardtemat kommer att läsas in istället."
-
-#: ../glines/src/glines.c:202
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to locate file:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check that Five or More is installed correctly."
-msgstr ""
-"Kan inte lokalisera filen:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Kontrollera att Fem eller mer är korrekt installerat."
-
-#: ../glines/src/glines.c:407
-msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
-msgstr "Matcha fem objekt på rad av samma typ för att få poäng!"
-
-#: ../glines/src/glines.c:469
-msgid "GNOME Five or More"
-msgstr "GNOME Fem eller mer"
-
-#: ../glines/src/glines.c:471
-msgid "_Board size:"
-msgstr "_Brädstorlek:"
-
-#: ../glines/src/glines.c:488
-#: ../swell-foop/src/game-view.vala:338
-msgid "Game Over!"
-msgstr "Spelet är slut!"
-
-#. Can't move there!
-#: ../glines/src/glines.c:645
-msgid "You can't move there!"
-msgstr "Du kan inte flytta dit!"
-
-#: ../glines/src/glines.c:1174
-msgid ""
-"GNOME port of the once-popular Color Lines game.\n"
-"\n"
-"Five or More is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"GNOME-portering av det en gång populära färglinjespelet.\n"
-"Fem eller mer är en del av GNOME Games."
-
-#: ../glines/src/glines.c:1180
-#: ../gnect/src/main.c:834
-#: ../gnibbles/src/main.c:174
-#: ../gnobots2/src/menu.c:274
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:669
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:684
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:292
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1458
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:615
-#: ../iagno/src/iagno.vala:284
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:152
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:539
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:684
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:385
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
-"Christian Rose\n"
-"Martin Norbäck\n"
-"Andreas Hydén\n"
-"Andreas Persenius\n"
-"\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
-"<tp-sv listor tp-sv se>."
-
-#: ../gnect/data/gnect.desktop.in.in.h:1
-msgid "Four-in-a-Row"
-msgstr "Fyra-i-rad"
-
-#: ../gnect/data/gnect.desktop.in.in.h:2
-msgid "Make lines of the same color to win"
-msgstr "Skapa rader med samma färg för att vinna"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Level of Player One"
-msgstr "Nivå för spelare ett"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Zero is human; one through three correspond to the level of the computer player."
-msgstr "Noll är mänsklig, ett till tre motsvarar nivån för datorspelaren."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Level of Player Two"
-msgstr "Nivå för spelare två"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Theme ID"
-msgstr "Tema-id"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:5
-msgid "A number specifying the preferred theme."
-msgstr "Ett tal som anger det tema som föredras."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Animate"
-msgstr "Animera"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Whether or not to use animation."
-msgstr "Huruvida animationer ska användas eller inte."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:8
-#: ../gnobots2/src/properties.c:483
-#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Sound"
-msgstr "Ljud"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:9
-#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Whether or not to play event sounds."
-msgstr "Huruvida händelseljud ska spelas eller inte."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:10
-#: ../gnect/src/prefs.c:332
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:25
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:421
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:23
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:362
-msgid "Move left"
-msgstr "Flytta vänster"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:11
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Key press to move left."
-msgstr "Tangenttryck för att flytta till vänster."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:12
-#: ../gnect/src/prefs.c:333
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:27
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:422
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:25
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:363
-msgid "Move right"
-msgstr "Flytta höger"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:13
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Key press to move right."
-msgstr "Tangenttryck för att flytta till höger."
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:14
-#: ../gnect/src/prefs.c:334
-msgid "Drop marble"
-msgstr "Släpp kula"
-
-#: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Key press to drop a marble."
-msgstr "Tangenttryck för att släppa en kula."
-
-#: ../gnect/src/gfx.c:248
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to load image:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Kan inte läsa in bild:\n"
-"%s"
-
-#: ../gnect/src/main.c:525
-msgid "It's a draw!"
-msgstr "Det är oavgjort!"
-
-#: ../gnect/src/main.c:534
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:391
-msgid "You win!"
-msgstr "Du vinner!"
-
-#: ../gnect/src/main.c:536
-#: ../gnect/src/main.c:555
-msgid "It is your move."
-msgstr "Det är ditt drag."
-
-#: ../gnect/src/main.c:539
-msgid "I win!"
-msgstr "Jag vinner!"
-
-#: ../gnect/src/main.c:541
-#: ../gnect/src/main.c:643
-msgid "Thinking..."
-msgstr "Tänker..."
-
-#: ../gnect/src/main.c:552
-#, c-format
-msgid "%s wins!"
-msgstr "%s vinner!"
-
-#: ../gnect/src/main.c:559
-#, c-format
-msgid "Waiting for %s to move."
-msgstr "Väntar på att %s ska flytta."
-
-#: ../gnect/src/main.c:660
-#, c-format
-msgid "Hint: Column %d"
-msgstr "Tips: Kolumn %d"
-
-#: ../gnect/src/main.c:688
-#: ../gnect/src/main.c:692
-msgid "You:"
-msgstr "Du:"
-
-#: ../gnect/src/main.c:689
-#: ../gnect/src/main.c:691
-msgid "Me:"
-msgstr "Jag:"
-
-#: ../gnect/src/main.c:781
-msgid "Drawn:"
-msgstr "Oavgjort:"
-
-#: ../gnect/src/main.c:830
-msgid ""
-"\"Four in a Row\" for GNOME, with a computer player driven by Giuliano Bertoletti's Velena Engine.\n"
-"\n"
-"\"Four in a Row\" is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"\"Fyra i rad\" för GNOME, med en datorspelare som drivs av Giuliano Bertolettis Velena-motor.\n"
-"\n"
-"\"Fyra i rad\" är en del av GNOME Games."
-
-#: ../gnect/src/main.c:1196
-#: ../gnibbles/src/main.c:606
-#: ../gnobots2/src/menu.c:66
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:398
-msgid "_View"
-msgstr "_Visa"
-
-#: ../gnect/src/main.h:5
-msgid "Four-in-a-row"
-msgstr "Fyra-i-rad"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:90
-#, c-format
-msgid ""
-"Player One:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Spelare ett:\n"
-"%s"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:94
-#, c-format
-msgid ""
-"Player Two:\n"
-"%s"
-msgstr "Spelare två: %s"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:211
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:999
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:69
-#: ../iagno/src/iagno.vala:514
-#: ../iagno/src/iagno.vala:544
-msgid "Human"
-msgstr "Mänsklig"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:213
-#: ../iagno/src/iagno.vala:520
-#: ../iagno/src/iagno.vala:550
-msgid "Level one"
-msgstr "Nivå ett"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:215
-#: ../iagno/src/iagno.vala:526
-#: ../iagno/src/iagno.vala:556
-msgid "Level two"
-msgstr "Nivå två"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:217
-#: ../iagno/src/iagno.vala:532
-#: ../iagno/src/iagno.vala:562
-msgid "Level three"
-msgstr "Nivå tre"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:241
-msgid "Four-in-a-Row Preferences"
-msgstr "Inställningar för fyra-i-rad"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:304
-msgid "_Theme:"
-msgstr "_Tema:"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:319
-msgid "Enable _animation"
-msgstr "Aktivera _animation"
-
-#: ../gnect/src/prefs.c:323
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:322
-#: ../iagno/src/iagno.vala:503
-msgid "E_nable sounds"
-msgstr "Ak_tivera ljud"
-
-#. keyboard tab
-#: ../gnect/src/prefs.c:328
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:416
-#: ../gnobots2/src/properties.c:543
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:355
-msgid "Keyboard Controls"
-msgstr "Tangentbordsstyrning"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:41
-msgid "Classic"
-msgstr "Klassiskt"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:45
-#: ../gnect/src/theme.c:66
-#: ../gnect/src/theme.c:73
-#: ../gnect/src/theme.c:80
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:449
-msgid "Red"
-msgstr "Röd"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:45
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:452
-msgid "Yellow"
-msgstr "Gul"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:48
-msgid "High Contrast"
-msgstr "Hög kontrast"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:52
-#: ../gnect/src/theme.c:59
-msgid "Circle"
-msgstr "Cirkel"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:52
-#: ../gnect/src/theme.c:59
-msgid "Cross"
-msgstr "Kors"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:55
-msgid "High Contrast Inverse"
-msgstr "Hög kontrast inverterat"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:62
-msgid "Cream Marbles"
-msgstr "Gräddfärgade kulor"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:66
-#: ../gnect/src/theme.c:73
-#: ../gnect/src/theme.c:80
-#: ../gnect/src/theme.c:87
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:451
-msgid "Blue"
-msgstr "Blå"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:69
-msgid "Glass Marbles"
-msgstr "Glaskulor"
-
-# Osäker.
-#: ../gnect/src/theme.c:76
-msgid "Nightfall"
-msgstr "Skymning"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:83
-msgid "Blocks"
-msgstr "Klossar"
-
-#: ../gnect/src/theme.c:87
-msgid "Orange"
-msgstr "Orange"
-
-#: ../gnibbles/data/gnibbles.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnibbles/src/main.c:162
-#: ../gnibbles/src/main.c:165
-#: ../gnibbles/src/main.c:700
-#: ../gnibbles/src/main.c:771
-#: ../gnibbles/src/main.c:902
-msgid "Nibbles"
-msgstr "Nibbles"
-
-#: ../gnibbles/data/gnibbles.desktop.in.in.h:2
-msgid "Guide a worm around a maze"
-msgstr "Hjälp en mask runt i en labyrint"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Number of human players"
-msgstr "Antal mänskliga spelare"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Number of human players."
-msgstr "Antal mänskliga spelare."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Number of AI players"
-msgstr "Antal AI-spelare"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Number of AI players."
-msgstr "Antal AI-spelare."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Game speed"
-msgstr "Spelhastighet"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Game speed (1=fast, 4=slow)."
-msgstr "Spelhastighet (1=snabbt, 4=långsamt)."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Enable fake bonuses"
-msgstr "Aktivera falska bonusar"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Enable fake bonuses."
-msgstr "Aktivera falska bonusar."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Play levels in random order"
-msgstr "Spela nivåer i slumpmässig ordning"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Play levels in random order."
-msgstr "Spela nivåer i slumpmässig ordning."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Game level to start on"
-msgstr "Spelnivå att börja med"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Game level to start on."
-msgstr "Spelnivå att börja med."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Enable sounds"
-msgstr "Aktivera ljud"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Enable sounds."
-msgstr "Aktivera ljud."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Size of game tiles"
-msgstr "Storlek på spelbrickor"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Size of game tiles."
-msgstr "Storlek på spelbrickor."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Color to use for worm"
-msgstr "Färg att använda på masken"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Color to use for worm."
-msgstr "Färg att använda på masken."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Use relative movement"
-msgstr "Använd relativ rörelse"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
-msgstr "Använd relativ rörelse (dvs endast vänster eller höger)."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:21
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:423
-msgid "Move up"
-msgstr "Flytta uppåt"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Key to use for motion up."
-msgstr "Tangent att använda för rörelse uppåt."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:23
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:424
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:27
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:364
-msgid "Move down"
-msgstr "Flytta nedåt"
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Key to use for motion down."
-msgstr "Tangent att använda för rörelse nedåt."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Key to use for motion left."
-msgstr "Tangent att använda för rörelse åt vänster."
-
-#: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Key to use for motion right."
-msgstr "Tangent att använda för rörelse åt höger."
-
-#: ../gnibbles/src/board.c:245
-#, c-format
-msgid ""
-"Nibbles couldn't load level file:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check your Nibbles installation"
-msgstr ""
-"Nibbles kunde inte läsa in nivåfilen:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Kontrollera din Nibbles-installation"
-
-#: ../gnibbles/src/board.c:264
-#, c-format
-msgid ""
-"Level file appears to be damaged:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check your Nibbles installation"
-msgstr ""
-"Nivåfilen verkar vara skadad:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Kontrollera din Nibbles-installation"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:85
-#, c-format
-msgid ""
-"Nibbles couldn't find pixmap file:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check your Nibbles installation"
-msgstr ""
-"Nibbles kunde inte hitta bilden:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Kontrollera din Nibbles-installation"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:356
-msgid "Nibbles Scores"
-msgstr "Poänglistan för Nibbles"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:359
-msgid "Speed:"
-msgstr "Hastighet:"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:364
-#: ../gnobots2/src/game.c:179
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:422
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:201
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:773
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:195
-#, c-format
-msgid "Congratulations!"
-msgstr "Gratulerar!"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:365
-#: ../gnobots2/src/game.c:180
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:422
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:201
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:774
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:196
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:263
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:619
-msgid "Your score is the best!"
-msgstr "Ditt poängresultat är det bästa!"
-
-#: ../gnibbles/src/gnibbles.c:366
-#: ../gnobots2/src/game.c:181
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:422
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:201
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:775
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:197
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:265
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:621
-msgid "Your score has made the top ten."
-msgstr "Ditt poängresultat har hamnat bland de tio bästa."
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:66
-msgctxt "game speed"
-msgid "Beginner"
-msgstr "Nybörjare"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:67
-msgctxt "game speed"
-msgid "Slow"
-msgstr "Långsam"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:68
-msgctxt "game speed"
-msgid "Medium"
-msgstr "Mellan"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:69
-msgctxt "game speed"
-msgid "Fast"
-msgstr "Snabb"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:70
-msgctxt "game speed"
-msgid "Beginner with Fakes"
-msgstr "Nybörjare med attrapper"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:71
-msgctxt "game speed"
-msgid "Slow with Fakes"
-msgstr "Långsam med attrapper"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:72
-msgctxt "game speed"
-msgid "Medium with Fakes"
-msgstr "Mellan med attrapper"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:73
-msgctxt "game speed"
-msgid "Fast with Fakes"
-msgstr "Snabb med attrapper"
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:171
-msgid ""
-"A worm game for GNOME.\n"
-"\n"
-"Nibbles is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Ett maskenspel för GNOME.\n"
-"\n"
-"Nibbles är en del av GNOME Games."
-
-#: ../gnibbles/src/main.c:492
-#, c-format
-msgid "Game over! The game has been won by %s!"
-msgstr "Spelet är över! Spelet vanns av %s!"
-
-#. Translators: This string will be included in the intro screen, so don't make sure it fits!
-#: ../gnibbles/src/main.c:773
-msgid "A worm game for GNOME."
-msgstr "Ett maskspel för GNOME."
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:225
-msgid "Nibbles Preferences"
-msgstr "Inställningar för Nibbles"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:245
-msgid "Speed"
-msgstr "Hastighet"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:255
-msgid "Nibbles newbie"
-msgstr "Nibbles-nybörjare"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:265
-msgid "My second day"
-msgstr "Andra dagen"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:275
-msgid "Not too shabby"
-msgstr "Inte alltför dålig"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:285
-msgid "Finger-twitching good"
-msgstr "Otroligt bra"
-
-#. Options
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:295
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:430
-#: ../gnobots2/src/properties.c:459
-#: ../iagno/src/iagno.vala:575
-msgid "Options"
-msgstr "Alternativ"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:302
-msgid "_Play levels in random order"
-msgstr "S_pela nivåer i slumpmässig ordning"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:312
-msgid "_Enable fake bonuses"
-msgstr "A_ktivera falska bonusar"
-
-#. starting level
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:335
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:295
-msgid "_Starting level:"
-msgstr "_Startnivå:"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:364
-msgid "Number of _human players:"
-msgstr "Antal _mänskliga spelare:"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:385
-msgid "Number of _AI players:"
-msgstr "Antal _AI-spelare:"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:407
-msgid "Worm"
-msgstr "Mask"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:436
-msgid "_Use relative movement"
-msgstr "_Använd relativ rörelse"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:443
-msgid "_Worm color:"
-msgstr "_Maskfärg:"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:450
-msgid "Green"
-msgstr "Grön"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:453
-msgid "Cyan"
-msgstr "Cyan"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:454
-msgid "Purple"
-msgstr "Lila"
-
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:455
-msgid "Gray"
-msgstr "Grå"
-
-#: ../gnibbles/src/scoreboard.c:48
-#, c-format
-msgid "Worm %d:"
-msgstr "Mask %d:"
-
-#: ../gnobots2/data/gnobots2.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:171
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:184
-#: ../gnobots2/src/menu.c:262
-#: ../gnobots2/src/menu.c:265
-msgid "Robots"
-msgstr "Robotar"
-
-#: ../gnobots2/data/gnobots2.desktop.in.in.h:2
-msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
-msgstr "Undvik robotarna och få dem att krocka med varandra"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Show toolbar"
-msgstr "Visa verktygsrad"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Show toolbar. A standard option for toolbars."
-msgstr "Visa verktygsrad. Ett standardalternativ för verktygsrader."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Robot image theme"
-msgstr "Robotbildtema"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Robot image theme. The theme of the images to use for the robots."
-msgstr "Robotbildtema. Temat på bilderna som ska användas för robotarna."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Game type"
-msgstr "Speltyp"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Game type. The name of the game variation to use."
-msgstr "Speltyp. Namnet på spelvarianten att använda."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Use safe moves"
-msgstr "Använd säkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Use safe moves. The safe moves option will help you to avoid being killed due to a mistake. If you 
try to make a move that would lead to your death when there is a safe move available you will not be allowed 
to proceed."
-msgstr "Använd säkra förflyttningar. Alternativet säkra förflyttningar hjälper dig att undvika att dödas av 
misstag. Om du försöker att göra en förflyttning som skulle leda till att du dör och det finns en säker 
förflyttning tillgänglig kommer du inte att tillåtas att fortsätta."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Use super safe moves"
-msgstr "Använd supersäkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Use super safe moves. The player is alerted when there is no safe move and the only option is to 
teleport out."
-msgstr "Använd supersäkra förflyttningar. Spelaren varnas då det inte finns något säkert drag och det enda 
alternativet är att teleportera ut."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Enable game sounds"
-msgstr "Aktivera spelljud"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
-msgstr "Aktivera spelljud. Spela ljud för diverse händelser under spelets gång."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:15
-#: ../gnobots2/src/properties.c:550
-msgid "Key to move NW"
-msgstr "Tangent för att flytta åt nordväst"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:16
-msgid "The key used to move north-west."
-msgstr "Tangenten för att flytta till nordväst."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:17
-#: ../gnobots2/src/properties.c:551
-msgid "Key to move N"
-msgstr "Tangent för att flytta åt norr"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:18
-msgid "The key used to move north."
-msgstr "Tangenten för att flytta till nord."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:19
-#: ../gnobots2/src/properties.c:552
-msgid "Key to move NE"
-msgstr "Tangent för att flytta åt nordöst"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:20
-msgid "The key used to move north-east."
-msgstr "Tangenten för att flytta till nordöst."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:21
-#: ../gnobots2/src/properties.c:553
-msgid "Key to move W"
-msgstr "Tangent för att flytta åt väster"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:22
-msgid "The key used to move west."
-msgstr "Tangenten för att flytta till väst."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:23
-#: ../gnobots2/src/properties.c:558
-msgid "Key to hold"
-msgstr "Tangent att hålla intryckt"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:24
-msgid "The key used to hold still."
-msgstr "Tangenten för att stå still."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:25
-#: ../gnobots2/src/properties.c:554
-msgid "Key to move E"
-msgstr "Tangent för att flytta åt öster"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:26
-msgid "The key used to move east."
-msgstr "Tangenten för att flytta till öst."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:27
-#: ../gnobots2/src/properties.c:555
-msgid "Key to move SW"
-msgstr "Tangent för att flytta åt sydväst"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:28
-msgid "The key used to move south-west."
-msgstr "Tangenten för att flytta till sydväst."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:29
-#: ../gnobots2/src/properties.c:556
-msgid "Key to move S"
-msgstr "Tangent för att flytta åt söder"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:30
-msgid "The key used to move south."
-msgstr "Tangenten för att flytta till syd."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:31
-#: ../gnobots2/src/properties.c:557
-msgid "Key to move SE"
-msgstr "Tangent för att flytta åt sydöst"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:32
-msgid "The key used to move south-east."
-msgstr "Tangenten för att flytta till sydöst."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:33
-#: ../gnobots2/src/properties.c:559
-msgid "Key to teleport"
-msgstr "Tangent för att teleportera"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:34
-msgid "The key used to teleport safely (if possible)."
-msgstr "Tangenten för att teleportera säkert (om möjligt)."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:35
-#: ../gnobots2/src/properties.c:560
-msgid "Key to teleport randomly"
-msgstr "Tangent för att teleportera slumpmässigt"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:36
-msgid "The key used to teleport randomly."
-msgstr "Tangenten för att teleportera slumpmässigt."
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:37
-#: ../gnobots2/src/properties.c:561
-msgid "Key to wait"
-msgstr "Tangent för att vänta"
-
-#: ../gnobots2/data/org.gnome.gnobots2.gschema.xml.in.h:38
-msgid "The key used to wait."
-msgstr "Tangenten för att vänta."
-
-#: ../gnobots2/src/game.c:150
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:213
-msgid "Game over!"
-msgstr "Spelet är över!"
-
-#: ../gnobots2/src/game.c:152
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:405
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:748
-msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
-msgstr "Bra jobbat, men tyvärr hamnade inte ditt poängresultat bland de tio bästa."
-
-#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
-#: ../gnobots2/src/game.c:154
-#: ../gnome-sudoku/data/select_game.ui.h:1
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:1
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:407
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:1
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:750
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:1
-#: ../libgames-support/games-stock.c:253
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:29
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:75
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:76
-msgid "_New Game"
-msgstr "_Nytt spel"
-
-#: ../gnobots2/src/game.c:167
-msgid "Robots Scores"
-msgstr "Poänglistan för Robotar"
-
-#: ../gnobots2/src/game.c:170
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:259
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:563
-msgid "Map:"
-msgstr "Bana:"
-
-#: ../gnobots2/src/game.c:409
-#: ../gnobots2/src/game.c:425
+#: ../data/gnome-mines.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
-"Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
-"But Can You do it Again?"
+"GNOME Mines is a puzzle game where you search for hidden mines. Flag the "
+"spaces with mines as quickly as possible to make the board a safer place. "
+"You win the game when you've flagged every mine on the board. Be careful not "
+"to trigger one, or the game is over!"
 msgstr ""
-"Gratulerar, du har besegrat robotarna!!\n"
-"Men kan du göra om det?"
-
-#. This should never happen.
-#: ../gnobots2/src/game.c:1201
-msgid "There are no teleport locations left!!"
-msgstr "Det finns inte några teleportplatser kvar!!"
-
-#: ../gnobots2/src/game.c:1229
-msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
-msgstr "Det inte några säkra teleportplatser kvar!!"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:82
-msgid "Set game scenario"
-msgstr "Ställ in spelscenario"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:82
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:84
-msgid "NAME"
-msgstr "NAMN"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:84
-msgid "Set game configuration"
-msgstr "Ställ in spelkonfiguration"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:86
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:88
-msgid "Initial window position"
-msgstr "Initial fönsterposition"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:86
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:445
-msgid "X"
-msgstr "X"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:88
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:447
-msgid "Y"
-msgstr "Y"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:93
-msgid "Classic robots"
-msgstr "Klassiska robotar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:94
-msgid "Classic robots with safe moves"
-msgstr "Klassiska robotar med säkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:95
-msgid "Classic robots with super-safe moves"
-msgstr "Klassiska robotar med supersäkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:96
-msgid "Nightmare"
-msgstr "Mardröm"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:97
-msgid "Nightmare with safe moves"
-msgstr "Mardröm med säkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:98
-msgid "Nightmare with super-safe moves"
-msgstr "Mardröm med supersäkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:99
-msgid "Robots2"
-msgstr "Robotar2"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:100
-msgid "Robots2 with safe moves"
-msgstr "Robotar2 med säkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:101
-msgid "Robots2 with super-safe moves"
-msgstr "Robotar2 med supersäkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:102
-msgid "Robots2 easy"
-msgstr "Robotar2 lätt"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:103
-msgid "Robots2 easy with safe moves"
-msgstr "Robotar2 med säkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:104
-msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
-msgstr "Robotar2 med supersäkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:105
-msgid "Robots with safe teleport"
-msgstr "Robotar med säker teleport"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:106
-msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
-msgstr "Robotar med säker teleport och säkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:107
-msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
-msgstr "Robotar med säker teleport och supersäkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:247
-msgid "No game data could be found."
-msgstr "Inga speldata kunde hittas."
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:249
-msgid "The program Robots was unable to find any valid game configuration files. Please check that the 
program is installed correctly."
-msgstr "Programmet Robotar kunde inte hitta några giltiga spelkonfigurationsfiler. Kontrollera att 
programmet installerats korrekt."
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:265
-msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
-msgstr "En del grafikfiler saknas eller är skadade."
-
-#: ../gnobots2/src/gnobots.c:267
-msgid "The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. Please check that the program 
is installed correctly."
-msgstr "Programmet Robotar kunde inte läsa in alla de grafikfiler som behövs. Kontrollera att programmet 
installerats korrekt."
-
-#: ../gnobots2/src/graphics.c:152
-#, c-format
-msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
-msgstr "Kunde inte hitta pixmapfilen \"%s\"\n"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:67
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:4
-msgid "_Move"
-msgstr "_Flytta"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:74
-msgid "_Teleport"
-msgstr "_Teleportera"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:75
-msgid "Teleport, safely if possible"
-msgstr "Teleportera, säkert om möjligt"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:76
-msgid "_Random"
-msgstr "_Slumpmässigt"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:77
-msgid "Teleport randomly"
-msgstr "Teleportera slumpmässigt"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:78
-msgid "_Wait"
-msgstr "_Vänta"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:78
-msgid "Wait for the robots"
-msgstr "Vänta på robotarna"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:89
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:671
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "_Verktygsrad"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:89
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:671
-msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr "Visa eller dölj verktygsraden"
-
-#: ../gnobots2/src/menu.c:270
-msgid ""
-"Based on classic BSD Robots.\n"
-"\n"
-"Robots is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Baserad på klassiska BSD-robotar.\n"
-"\n"
-"Robotar är en del av GNOME Games."
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:317
-msgid "classic robots"
-msgstr "klassiska robotar"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:318
-msgid "robots2"
-msgstr "robotar2"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:319
-msgid "robots2 easy"
-msgstr "robotar2 lätt"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:320
-msgid "robots with safe teleport"
-msgstr "robotar med säker teleport"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:321
-msgid "nightmare"
-msgstr "mardröm"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:363
-msgid "robots"
-msgstr "robotar"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:364
-msgid "cows"
-msgstr "kor"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:365
-msgid "eggs"
-msgstr "ägg"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:366
-msgid "gnomes"
-msgstr "tomtar"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:367
-msgid "mice"
-msgstr "möss"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:368
-msgid "ufo"
-msgstr "ufo"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:369
-msgid "boo"
-msgstr "boo"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:423
-msgid "Robots Preferences"
-msgstr "Inställningar för Robotar"
-
-#. --- Combo (yahtzee or kismet style ----
-#: ../gnobots2/src/properties.c:443
-#: ../gtali/src/setup.c:357
-msgid "Game Type"
-msgstr "Speltyp"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:465
-msgid "_Use safe moves"
-msgstr "_Använd säkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:472
-msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
-msgstr "Förhindra olyckliga drag som kan resultera i död."
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:474
-msgid "U_se super safe moves"
-msgstr "A_nvänd supersäkra förflyttningar"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:481
-msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
-msgstr "Förhindrar alla drag som kan resultera i död."
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:489
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:314
-msgid "_Enable sounds"
-msgstr "A_ktivera ljud"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:495
-msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
-msgstr "Spela ljud för händelser som exempelvis att vinna en nivå och att dö."
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:505
-msgid "Graphics Theme"
-msgstr "Grafiktema"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:513
-msgid "_Image theme:"
-msgstr "_Bildtema:"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:524
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:415
-msgid "_Background color:"
-msgstr "_Bakgrundsfärg:"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:570
-msgid "_Restore Defaults"
-msgstr "_Återställ standardalternativen"
-
-#: ../gnobots2/src/properties.c:575
-msgid "Keyboard"
-msgstr "Tangentbord"
-
-#: ../gnobots2/src/statusbar.c:76
-msgid "Safe Teleports:"
-msgstr "Säkra teleportrar:"
-
-#: ../gnobots2/src/statusbar.c:85
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:192
-msgid "Level:"
-msgstr "Nivå:"
+"GNOME Minor är ett pusselspel där du söker efter dolda minor. Placera "
+"flaggor över rutor med minor så fort som möjligt för att göra brädet till en "
+"säkrare plats. Du vinner spelet då du flaggat varje mina på brädet. Var "
+"försiktig så du inte aktiverar någon mina, annars tar spelet slut!"
 
-#: ../gnobots2/src/statusbar.c:94
-msgid "Remaining:"
-msgstr "Kvarvarande:"
-
-#. ********************************************************************
-#: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:48
-msgid "Sudoku"
-msgstr "Sudoku"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
-msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
-msgstr "Testa dina logiska färdigheter i det här sifferpusslet"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:1
-msgid "Print Sudokus"
-msgstr "Skriv ut Sudoku"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:2
-msgid "Print Games"
-msgstr "Skriv ut spel"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:3
-msgid "_Number of sudoku to print: "
-msgstr "Antal _sukodu att skriva ut: "
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:4
-msgid "_Sudokus per page: "
-msgstr "_Sudokus per sida: "
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:5
-msgid "Levels of difficulty to print"
-msgstr "Svårighetsnivåer att skriva ut"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:6
-msgid "_Easy"
-msgstr "_Lätt"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:8
-msgid "_Hard"
-msgstr "_Svår"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:9
-msgid "_Very Hard"
-msgstr "_Mycket svår"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:10
-msgid "Details"
-msgstr "Detaljer"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:11
-msgid "_Mark games as played once you've printed them."
-msgstr "_Markera spel som spelade när du har skrivit ut dem."
-
-#: ../gnome-sudoku/data/print_games.ui.h:12
-msgid "_Include games you've already played in list of games to print"
-msgstr "_Inkludera spel du redan spelat i listan med spel att skriva ut"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/select_game.ui.h:2
-msgid "_Saved Games"
-msgstr "_Sparade spel"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:1
-msgid "Add a new tracker"
-msgstr "Lägg till en ny spårare"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:2
-msgid "Remove the selected tracker"
-msgstr "Ta bort markerad spårare"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:3
-msgid "Make the tracked changes permanent"
-msgstr "Gör de spårade ändringarna permanenta"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:4
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:750
-msgid "H_ide"
-msgstr "Dö_lj"
-
-#: ../gnome-sudoku/data/tracker.ui.h:5
-msgid "Hide the tracked values"
-msgstr "Dölj spårade värden"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:47
-msgid "GNOME Sudoku"
-msgstr "GNOME Sudoku"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:50
+#: ../data/gnome-mines.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
-"GNOME Sudoku is a simple Sudoku generator and player. Sudoku is a Japanese logic puzzle.\n"
-"\n"
-"GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
+"You can select the size of the field you want to play on at the start of the "
+"game. If you get stuck, you can ask for a hint: there's a time penalty, but "
+"that's better than hitting a mine!"
 msgstr ""
-"GNOME Sudoku är en enkel Sudoku-generator och spel. Sudoku är ett logiskt japanskt pussel.\n"
-"\n"
-"GNOME Sudoku är en del av GNOME Games."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:121
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:627
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:185
-msgid "Easy"
-msgstr "Lätt"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:122
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:628
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:186
-msgid "Medium"
-msgstr "Mellan"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:123
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:629
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:187
-msgid "Hard"
-msgstr "Svårt"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:124
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/printing.py:188
-msgid "Very hard"
-msgstr "Mycket svår"
-
-#. Then we're today
-#. within the minute
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:160
-#, python-format
-msgid "Last played %(n)s second ago"
-msgid_plural "Last played %(n)s seconds ago"
-msgstr[0] "Senast spelat för %(n)s sekund sedan"
-msgstr[1] "Senast spelat för %(n)s sekunder sedan"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:164
-#, python-format
-msgid "Last played %(n)s minute ago"
-msgid_plural "Last played %(n)s minutes ago"
-msgstr[0] "Senast spelat för %(n)s minut sedan"
-msgstr[1] "Senast spelat för %(n)s minuter sedan"
-
-#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:168
-msgid "Last played at %I:%M %p"
-msgstr "Senast spelat klockan %H.%M"
-
-#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:171
-msgid "Last played yesterday at %I:%M %p"
-msgstr "Senast spelat igår klockan %H.%M"
-
-#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:174
-msgid "Last played on %A at %I:%M %p"
-msgstr "Senast spelat %A klockan %H.%M"
-
-#. Translators, see strftime manual in order to translate %? format strings
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:177
-msgid "Last played on %B %e %Y"
-msgstr "Senast spelat den %e %B %Y"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:190
-msgid "Easy puzzle"
-msgstr "Lätt pussel"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:191
-msgid "Medium puzzle"
-msgstr "Medelsvårt pussel"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:192
-msgid "Hard puzzle"
-msgstr "Svårt pussel"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:193
-msgid "Very hard puzzle"
-msgstr "Mycket svårt pussel"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:199
-#, python-format
-msgid "Played for %d hour"
-msgid_plural "Played for %d hours"
-msgstr[0] "Spelat i %d timme"
-msgstr[1] "Spelat i %d timmar"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:202
-#, python-format
-msgid "Played for %d minute"
-msgid_plural "Played for %d minutes"
-msgstr[0] "Spelat i %d minut"
-msgstr[1] "Spelat i %d minuter"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/game_selector.py:205
-#, python-format
-msgid "Played for %d second"
-msgid_plural "Played for %d seconds"
-msgstr[0] "Spelat i %d sekund"
-msgstr[1] "Spelat i %d sekunder"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/gtk_goodies/dialog_extras.py:162
-msgid "Do you really want to do this?"
-msgstr "Vill du verkligen göra det här?"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/gtk_goodies/dialog_extras.py:196
-msgid "Don't ask me this again."
-msgstr "Fråga mig inte igen."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:196
-msgid "New game"
-msgstr "Nytt spel"
-
-#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:197
-#: ../libgames-support/games-stock.c:256
-msgid "_Reset"
-msgstr "N_ollställ"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:199
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:2
-msgid "_Undo"
-msgstr "_Ångra"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:200
-msgid "Undo last action"
-msgstr "Ångra senaste åtgärden"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:201
-msgid "_Redo"
-msgstr "_Gör om"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:202
-msgid "Redo last action"
-msgstr "Gör om senaste åtgärden"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:203
-msgid "Puzzle _Statistics..."
-msgstr "Pussel_statistik..."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:205
-msgid "_Print..."
-msgstr "Skriv _ut..."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:206
-msgid "Print _Multiple Sudokus..."
-msgstr "Skriv ut _flera sudokun..."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:211
-msgid "_Tools"
-msgstr "_Verktyg"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:212
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:2
-#: ../libgames-support/games-stock.c:249
-msgid "_Hint"
-msgstr "_Tips"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:213
-msgid "Show a square that is easy to fill."
-msgstr "Visa en ruta som är enkel att fylla."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:214
-msgid "Clear _Top Notes"
-msgstr "Töm ö_vre anteckningar"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:216
-msgid "Clear _Bottom Notes"
-msgstr "Töm _nedre anteckningar"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:225
-msgid "Show _Possible Numbers"
-msgstr "Visa _möjliga siffror"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:227
-msgid "Always show possible numbers in a square"
-msgstr "Visa alltid möjliga siffror i en ruta"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:231
-msgid "Warn About _Unfillable Squares"
-msgstr "Varna för rutor s_om inte går att fylla i"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:233
-msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
-msgstr "Varna om rutor som inte kan fyllas i efter ett drag"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:235
-msgid "_Track Additions"
-msgstr "S_påra tillägg"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:237
-msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
-msgstr "Markera nya tillägg i en egen färg så att du kan hålla reda på dom."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:240
-msgid "_Highlighter"
-msgstr "_Färgmarkera"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:241
-msgid "Highlight the current row, column and box"
-msgstr "Färgmarkera aktuella raden, kolumnen och rutan"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:366
-#, python-format
-msgid "You completed the puzzle in %d second"
-msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
-msgstr[0] "Du lade pusslet på %d sekund"
-msgstr[1] "Du lade pusslet på %d sekunder"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:371
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:379
-#, python-format
-msgid "%d minute"
-msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "%d minut"
-msgstr[1] "%d minuter"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:372
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:380
-#, python-format
-msgid "%d second"
-msgid_plural "%d seconds"
-msgstr[0] "%d sekund"
-msgstr[1] "%d sekunder"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:373
-#, python-format
-msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
-msgstr "Du lade pusslet på %(minute)s och %(second)s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:378
-#, python-format
-msgid "%d hour"
-msgid_plural "%d hours"
-msgstr[0] "%d timme"
-msgstr[1] "%d timmar"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:381
-#, python-format
-msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
-msgstr "Du lade pusslet på %(hour)s, %(minute)s och %(second)s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:383
-#, python-format
-msgid "You got %(n)s hint."
-msgid_plural "You got %(n)s hints."
-msgstr[0] "Du fick %(n)s tips."
-msgstr[1] "Du fick %(n)s tips."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:386
-#, python-format
-msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
-msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
-msgstr[0] "Du hade %(n)s omöjlighet påpekad."
-msgstr[1] "Du hade %(n)s omöjligheter påpekade."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:401
-msgid "Save this game before starting new one?"
-msgstr "Spara detta spel innan ett nytt startas?"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:421
-msgid "Save game before closing?"
-msgstr "Spara spelet innan stängning?"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:619
-msgid "Puzzle Information"
-msgstr "Information om pussel"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:620
-msgid "There is no current puzzle."
-msgstr "Det finns ingen aktuell rebus."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:625
-msgid "Calculated difficulty: "
-msgstr "Beräknad svårighetsgrad: "
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:630
-msgid "Very Hard"
-msgstr "Mycket svårt"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:635
-msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
-msgstr "Antal drag som direkt kan fyllas i med hjälp av uteslutning: "
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:638
-msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
-msgstr "Antal drag som direkt kan fyllas i: "
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:641
-msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
-msgstr "Antalet misslyckade försök som krävs för att lösa: "
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:644
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:645
-msgid "Puzzle Statistics"
-msgstr "Pusselstatistik"
-
-#. FIXME: This should create a pop-up dialog
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:679
-#, python-format
-msgid "Unable to display help: %s"
-msgstr "Kunde inte visa hjälpen: %s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:735
-msgid "Untracked"
-msgstr "Ospårad"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:744
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Ta bort"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:745
-msgid "Delete selected tracker."
-msgstr "Ta bort markerad spårare."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:751
-msgid "Hide current tracker entries."
-msgstr "Dölj aktuella spårarposter."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:756
-msgid "A_pply"
-msgstr "V_erkställ"
+"Du kan vid spelets början välja vilken storlek du vill ha på brädet. Om du "
+"fastnar kan du be om ett tips. Detta ger strafftid, men det är bättre än att "
+"stöta på en mina!"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:757
-msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
-msgstr "Verkställ alla spårade värden och ta bort spåraren."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:795
-#, python-format
-msgid "Tracker %s"
-msgstr "Bevakare %s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/number_box.py:68
-msgid "_Clear"
-msgstr "_Töm"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:138
-msgid "No Space"
-msgstr "Inget ledigt utrymme"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:139
-msgid "No space left on disk"
-msgstr "Inget ledigt utrymme på disk"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:141
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:148
-#, python-format
-msgid "Unable to create data folder %(path)s."
-msgstr "Kunde inte skapa datamappen %(path)s."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:142
-msgid "There is no disk space left!"
-msgstr "Det finns inget ledigt utrymme kvar!"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:149
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:174
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:198
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:216
-#, python-format
-msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
-msgstr "Fel %(errno)s: %(error)s"
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:169
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:170
-msgid "Unable to save game."
-msgstr "Kunde inte spara spelet."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:172
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:197
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:215
-#, python-format
-msgid "Unable to save file %(filename)s."
-msgstr "Kunde inte spara filen %(filename)s."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:194
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:195
-msgid "Unable to mark game as finished."
-msgstr "Kunde inte märka spelet som färdigt."
-
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:212
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/saver.py:213
-msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
-msgstr "Sudoku kunde inte märka spelet som färdigt."
-
-#: ../gnomine/data/gnomine.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:79
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:105
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:674
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:680
+#: ../data/gnome-mines.desktop.in.h:1 ../src/gnome-mines.vala:92
+#: ../src/gnome-mines.vala:129 ../src/gnome-mines.vala:141
+#: ../src/gnome-mines.vala:694
 msgid "Mines"
 msgstr "Minor"
 
-#: ../gnomine/data/gnomine.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/gnome-mines.desktop.in.h:2
 msgid "Clear hidden mines from a minefield"
 msgstr "Rensa dolda minor från ett minfält"
 
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:3
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:2
-#: ../libgames-support/games-stock.c:265
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:76
-msgid "_Pause"
-msgstr "Gör _paus"
+#: ../data/gnome-mines.desktop.in.h:3
+msgid "minesweeper;"
+msgstr "minröjning;"
 
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:4
-#: ../libgames-support/games-stock.c:248
-msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Helskärm"
-
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:5
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:9
-#: ../libgames-support/games-stock.c:267
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:77
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:77
-msgid "_Scores"
-msgstr "_Poänglista"
-
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:6
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:3
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:78
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:78
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Inställningar"
-
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:8
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:17
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:5
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:33
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:82
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:82
-msgid "_About"
-msgstr "_Om"
-
-#: ../gnomine/data/gnomine.ui.h:9
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:18
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:6
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:36
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:85
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:85
-msgid "_Quit"
-msgstr "A_vsluta"
-
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:1
 msgid "Use the unknown flag"
 msgstr "Använd okändflaggan"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:2
 msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
 msgstr "Ställ in till sant för att kunna markera fyrkanter som okända."
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:3
 msgid "Warning about too many flags"
-msgstr "Varning för många flaggor"
+msgstr "Varning om för många flaggor"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Set to true to enable warning icons when too many flags are placed."
-msgstr "Ställ in till sant för att aktivera varningsikoner när för många flaggor placerats ut."
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:4
+msgid ""
+"Set to true to enable warning icons when too many flags are placed next to a "
+"numbered tile."
+msgstr ""
+"Ställ in till sant för att aktivera varningsikoner när för många flaggor "
+"placerats intill en numrerad ruta."
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:5
 msgid "Enable automatic placing of flags"
 msgstr "Aktivera automatiskt placering av flaggor"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Set to true to have gnomine automatically flag squares as mined when enough squares are revealed"
-msgstr "Ställ in till sant för att gnomine automatiskt ska flagga rutor som minerade när tillräckligt många 
rutor har avtäckts"
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:6
+msgid ""
+"Set to true to automatically flag squares as mined when enough squares are "
+"revealed"
+msgstr ""
+"Ställ in till sant för att automatiskt flagga rutor som minerade när "
+"tillräckligt många rutor har avtäckts"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:7
 msgid "Number of columns in a custom game"
 msgstr "Antal kolumner i ett anpassat spel"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:8
 msgid "Number of rows in a custom game"
 msgstr "Antal rader i ett anpassat spel"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:9
 msgid "The number of mines in a custom game"
 msgstr "Antalet minor i ett anpassat spel"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:10
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:10
 msgid "Board size"
 msgstr "Brädstorlek"
 
-#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:11
 msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
 msgstr "Storlek på brädet (0-2=litet-stort, 3=anpassat)"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:65
-msgctxt "board size"
-msgid "Custom"
-msgstr "Anpassad"
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:12
+msgid "Width of the window in pixels"
+msgstr "Bredden på fönstret i bildpunkter"
+
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:13
+msgid "Height of the window in pixels"
+msgstr "Höjden på fönstret i bildpunkter"
+
+#: ../data/org.gnome.mines.gschema.xml.h:14
+msgid "true if the window is maximized"
+msgstr "sant om fönstret är maximerat"
+
+#: ../src/gnome-mines.vala:111
+msgid "_New Game"
+msgstr "_Nytt spel"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:159
-msgid "Time: "
-msgstr "Tid: "
+#: ../src/gnome-mines.vala:112
+msgid "_Scores"
+msgstr "_Poänglista"
 
-#. New game screen
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:209
-msgid "Field Size"
-msgstr "Fältstorlek"
+#: ../src/gnome-mines.vala:113
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Inställningar"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:259
-msgid "Custom Size"
-msgstr "Egen storlek"
+#: ../src/gnome-mines.vala:116
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjälp"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:267
+#: ../src/gnome-mines.vala:117
+msgid "_About"
+msgstr "_Om"
+
+#: ../src/gnome-mines.vala:118
+msgid "_Quit"
+msgstr "A_vsluta"
+
+#: ../src/gnome-mines.vala:193
+msgid "Receive a hint for your next move"
+msgstr "Få ett tips angående ditt nästa drag"
+
+#: ../src/gnome-mines.vala:257
+msgid "Custom"
+msgstr "Anpassat"
+
+#: ../src/gnome-mines.vala:275
 msgid "H_orizontal:"
 msgstr "H_orisontellt:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:277
+#: ../src/gnome-mines.vala:285
 msgid "_Vertical:"
 msgstr "_Vertikalt:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:287
+#: ../src/gnome-mines.vala:295
 msgid "_Number of mines:"
 msgstr "A_ntal minor:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:306
+#: ../src/gnome-mines.vala:306
+msgid "_Percentage of mines:"
+msgstr "_Procentandel minor:"
+
+#: ../src/gnome-mines.vala:321
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Avbryt"
+
+#: ../src/gnome-mines.vala:327
 msgid "_Play Game"
 msgstr "_Spela spel"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:319
+#: ../src/gnome-mines.vala:376
 #, c-format
 msgid "<b>%d</b> mine"
 msgid_plural "<b>%d</b> mines"
 msgstr[0] "<b>%d</b> mina"
 msgstr[1] "<b>%d</b> minor"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:326
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:661
-msgid "Show a hint"
-msgstr "Visa tips"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:388
+#: ../src/gnome-mines.vala:421
 #, c-format
-msgid "Flags: %u/%u"
-msgstr "Flaggor: %u/%u"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:404
-msgid "The Mines Have Been Cleared!"
-msgstr "Minorna har röjts!"
+msgid "%u/%u"
+msgstr "%u/%u"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:416
-msgid "Mines Scores"
-msgstr "Poänglistan för Minor"
+#: ../src/gnome-mines.vala:456
+msgid "Do you want to start a new game?"
+msgstr "Vill du starta ett nytt spel?"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:417
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:199
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:223
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:346
-msgid "Size:"
-msgstr "Storlek:"
+#: ../src/gnome-mines.vala:457
+msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
+msgstr "Om du startar ett nytt spel kommer ditt nuvarande spel gå förlorat."
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:463
-msgid "Cancel current game?"
-msgstr "Avbryt det aktuella spelet?"
+#: ../src/gnome-mines.vala:458
+msgid "Keep Current Game"
+msgstr "Behåll aktuellt spel"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:464
+#: ../src/gnome-mines.vala:459
 msgid "Start New Game"
 msgstr "Starta nytt spel"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:465
-msgid "Keep Current Game"
-msgstr "Behåll aktuellt spel"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:642
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:495
+#: ../src/gnome-mines.vala:662
 msgid "Main game:"
 msgstr "Huvudspel:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:650
+#: ../src/gnome-mines.vala:667
+msgid "Score:"
+msgstr "Poäng:"
+
+#: ../src/gnome-mines.vala:670
 msgid "Resizing and SVG support:"
 msgstr "Stöd för storleksändring och SVG:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:658
+#: ../src/gnome-mines.vala:678
 msgid "Faces:"
 msgstr "Ansikten:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:662
+#: ../src/gnome-mines.vala:682
 msgid "Graphics:"
 msgstr "Grafik:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:677
+#: ../src/gnome-mines.vala:697
 msgid ""
-"The popular logic puzzle minesweeper. Clear mines from a board using hints from squares you have already 
uncovered.\n"
+"Clear explosive mines off the board\n"
 "\n"
 "Mines is a part of GNOME Games."
 msgstr ""
-"Det populära logiska pusselspelet Minröj. Rensa minor från brädet med hjälp av tips från rutor som du redan 
har täckt av.\n"
+"Röj explosiva minor från brädet\n"
 "\n"
 "Minor är en del av GNOME Games."
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:753
-msgid "Flags"
-msgstr "Flaggor"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:760
-msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
-msgstr "_Använd \"Jag är inte säker\"-flaggor"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:765
-msgid "_Warn if too many flags placed"
-msgstr "_Varna om för många flaggor placerats ut"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:770
-msgid "Mines Preferences"
-msgstr "Inställningar för Minor"
-
-#: ../gnomine/src/minefield-view.vala:420
-#: ../gnotravex/src/puzzle-view.vala:336
-#: ../mahjongg/src/game-view.vala:133
-#: ../quadrapassel/src/game-view.vala:330
-msgid "Paused"
-msgstr "Gör paus"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:68
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:92
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:280
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:282
-msgid "Tetravex"
-msgstr "Tetravex"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.desktop.in.in.h:2
-msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
-msgstr "Klara att lägga pusslet genom att matcha numrerade brickor"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:3
-msgid "_Solve"
-msgstr "_Lös"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:5
-msgid "_Up"
-msgstr "_Upp"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:6
-msgid "_Left"
-msgstr "_Vänster"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:7
-msgid "_Right"
-msgstr "_Höger"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:8
-msgid "_Down"
-msgstr "_Ned"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:10
-msgid "_Size"
-msgstr "S_torlek"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:11
-msgid "_2x2"
-msgstr "_2x2"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:12
-msgid "_3x3"
-msgstr "_3x3"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:13
-msgid "_4x4"
-msgstr "_4x4"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:14
-msgid "_5x5"
-msgstr "_5x5"
-
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:15
-msgid "_6x6"
-msgstr "_6x6"
-
-#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The size of the playing grid"
-msgstr "Storleken på spelrutnätet"
-
-#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The value of this key is used to decide the size of the playing grid."
-msgstr "Värdet på denna nyckel används för att avgöra storleken på spelets rutnät."
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:14
-msgid "2×2"
-msgstr "2×2"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:15
-msgid "3×3"
-msgstr "3×3"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:16
-msgid "4×4"
-msgstr "4×4"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:17
-msgid "5×5"
-msgstr "5×5"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:18
-msgid "6×6"
-msgstr "6×6"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:46
-msgid "Solve"
-msgstr "Lös"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:46
-msgid "Solve the game"
-msgstr "Lös spelet"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:151
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:62
-msgid "Time:"
-msgstr "Tid:"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:198
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:222
-msgid "Tetravex Scores"
-msgstr "Poänglistan för Tetravex"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:285
-msgid ""
-"GNOME Tetravex is a simple puzzle where pieces must be positioned so that the same numbers are touching 
each other.\n"
-"\n"
-"Tetravex is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"GNOME Tetravex är ett enkelt pusselspel där bitar måste läggas så att samma nummer rör vid varandra.\n"
-"\n"
-"Tetravex är en del av GNOME Games."
-
-#: ../gnotski/data/gnotski.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:42
-msgid "Klotski"
-msgstr "Klotski"
-
-#: ../gnotski/data/gnotski.desktop.in.in.h:2
-msgid "Slide blocks to solve the puzzle"
-msgstr "Flytta på klossar för att lösa pusslet"
-
-#: ../gnotski/data/org.gnome.gnotski.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The puzzle in play"
-msgstr "Pusslet som spelas"
-
-#: ../gnotski/data/org.gnome.gnotski.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The number of the puzzle being played."
-msgstr "Numret på det pussel som spelas."
-
-# Osäker
-#
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:93
-msgid "Only 18 steps"
-msgstr "Endast 18 steg"
-
-# Kvinnonamn.
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:94
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:177
-msgid "Daisy"
-msgstr "Daisy"
-
-# Osäker
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:95
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:183
-msgid "Violet"
-msgstr "Violett"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:96
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:189
-msgid "Poppy"
-msgstr "Vallmo"
-
-# Kvinnonamn.
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:97
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:195
-msgid "Pansy"
-msgstr "Pansy"
-
-# Osäker
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:98
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:201
-msgid "Snowdrop"
-msgstr "Snödroppen"
-
-# "Red Donkey" may be known better across Europe as "L'Ane Rouge"... The big
-# block has a picture of a donkey, and it is trying to escape a maze of
-# fences and pens to get to his carrot (the little pegs).
-#
-# Osäker
-#
-#. puzzle name - sometimes called "Le'Ane Rouge"
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:99
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:207
-msgid "Red Donkey"
-msgstr "Röda apan"
-
-# In real life, the entire group is often called "HuaRongDao", and it uses a
-# story from "Legend of the Three Kingdoms". General Cao Cao attempts to
-# pass through HuaRong trail, thinking that Zhuge Liang was to inept too
-# plan an attack there. He was surprised by Guan Yu's army, and faced an
-# almost certain defeat. Reminded of past favors, Guan Yu realized he was
-# honor bound to Cao Cao, and allowed him to pass through.
-#
-# The block game is slightly diffent, though... Cao Cao gets attacked and
-# has to find a way through the army to escape the trail. "Trail" and
-# "Ambush" are the hardest variations of this puzzle.
-#
-# Osäker
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:100
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:213
-msgid "Trail"
-msgstr "Stig"
-
-# In real life, the entire group is often called "HuaRongDao", and it uses a
-# story from "Legend of the Three Kingdoms". General Cao Cao attempts to
-# pass through HuaRong trail, thinking that Zhuge Liang was to inept too
-# plan an attack there. He was surprised by Guan Yu's army, and faced an
-# almost certain defeat. Reminded of past favors, Guan Yu realized he was
-# honor bound to Cao Cao, and allowed him to pass through.
-#
-# The block game is slightly diffent, though... Cao Cao gets attacked and
-# has to find a way through the army to escape the trail. "Trail" and
-# "Ambush" are the hardest variations of this puzzle.
-#
-# Osäker
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:101
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:219
-msgid "Ambush"
-msgstr "Bakhåll"
-
-# Osäker
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:102
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:225
-msgid "Agatka"
-msgstr "Agatka"
-
-# Osäker
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:103
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:230
-msgid "Success"
-msgstr "Framgång"
-
-# Osäker
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:104
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:235
-msgid "Bone"
-msgstr "Ben"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:105
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:241
-msgid "Fortune"
-msgstr "Lyckan"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:106
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:249
-msgid "Fool"
-msgstr "Tok"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:107
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:255
-msgid "Solomon"
-msgstr "Salomo"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:108
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:262
-msgid "Cleopatra"
-msgstr "Kleopatra"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:109
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:267
-msgid "Shark"
-msgstr "Haj"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:110
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:275
-msgid "Rome"
-msgstr "Rom"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:111
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:282
-msgid "Pennant Puzzle"
-msgstr "Vimpelpussel"
-
-# Grekisk ö.
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:112
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:288
-msgid "Ithaca"
-msgstr "Ithaka"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:113
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:309
-msgid "Pelopones"
-msgstr "Peloponnesos"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:114
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:316
-msgid "Transeuropa"
-msgstr "Transeuropa"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:115
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:325
-msgid "Lodzianka"
-msgstr "Lodzianka"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:116
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:331
-msgid "Polonaise"
-msgstr "Polonäs"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:117
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:336
-msgid "Baltic Sea"
-msgstr "Östersjön"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:118
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:341
-msgid "American Pie"
-msgstr "American Pie"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:119
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:353
-msgid "Traffic Jam"
-msgstr "Trafikstockning"
-
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:120
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:360
-msgid "Sunshine"
-msgstr "Solsken"
-
-# Osäker
-#
-#. puzzle name
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:171
-msgid "Only 18 Steps"
-msgstr "Endast 18 steg"
-
-#. set of puzzles
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:401
-msgid "HuaRong Trail"
-msgstr "HuaRong-stigen"
-
-#. set of puzzles
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:403
-msgid "Challenge Pack"
-msgstr "Utmaningspaketet"
-
-#. set of puzzles
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:405
-msgid "Skill Pack"
-msgstr "Skicklighetspaketet"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:406
-msgid "_Restart Puzzle"
-msgstr "_Starta om pussel"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:408
-msgid "Next Puzzle"
-msgstr "Nästa pussel"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:410
-msgid "Previous Puzzle"
-msgstr "Föregående pussel"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:444
-msgid "X location of window"
-msgstr "X-koordinat för fönstret"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:446
-msgid "Y location of window"
-msgstr "Y-koordinat för fönstret"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:600
-msgid "Level completed."
-msgstr "Nivån färdig."
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:746
-msgid "The Puzzle Has Been Solved!"
-msgstr "Pusslet har blivit löst!"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:763
-msgid "Klotski Scores"
-msgstr "Poänglistan för Klotski"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:766
-msgid "Puzzle:"
-msgstr "Pussel:"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:869
-msgid ""
-"The theme for this game failed to render.\n"
-"\n"
-"Please check that Klotski is installed correctly."
-msgstr ""
-"Misslyckades med att rendera temat för detta spel.\n"
-"\n"
-"Kontrollera att Klotski är korrekt installerat."
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1119
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not find the image:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Please check that Klotski is installed correctly."
-msgstr ""
-"Kunde inte hitta bilden:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Kontrollera att Klotski är korrekt installerat."
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1158
-#, c-format
-msgid "Moves: %d"
-msgstr "Drag: %d"
-
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1450
-msgid ""
-"Sliding Block Puzzles\n"
-"\n"
-"Klotski is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Pusselspel där man flyttar på klossar\n"
-"\n"
-"Klotski är en del av GNOME Games."
-
-#: ../gtali/data/gtali.desktop.in.in.h:1
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:57
-msgid "Tali"
-msgstr "Tali"
-
-#: ../gtali/data/gtali.desktop.in.in.h:2
-msgid "Beat the odds in a poker-style dice game"
-msgstr "Spela ett pokerliknande tärningsspel"
-
-#: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Delay between rolls"
-msgstr "Fördröjning mellan kast"
-
-#: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Choose whether or not to insert a delay between the computer's dice rolls so the player can follow 
what it is doing."
-msgstr "Välj huruvida en fördröjning ska infogas mellan datorns tärningskast eller inte, så att spelaren kan 
följa vad den gör."
-
-#: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Display the computer's thoughts"
-msgstr "Visa datorns tankar"
-
-#: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:4
-msgid "If set to true, a dump of the AI's working will be done to standard output."
-msgstr "Om detta är sant kommer en dump av AI:ts arbete att visas på standard ut."
-
-#: ../gtali/src/clist.c:158
-msgid "Already used! Where do you want to put that?"
-msgstr "Redan använd! Var vill du placera den?"
-
-#: ../gtali/src/clist.c:414
-#, c-format
-msgid "Score: %d"
-msgstr "Poäng: %d"
-
-#: ../gtali/src/clist.c:416
-#, c-format
-msgid "Field used"
-msgstr "Fält använt"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:101
-msgid "Delay computer moves"
-msgstr "Fördröj datorns drag"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:103
-msgid "Display computer thoughts"
-msgstr "Visa datorns tankar"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:105
-msgid "Number of computer opponents"
-msgstr "Antal datormotståndare"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:105
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:107
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:111
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:113
-msgid "NUMBER"
-msgstr "ANTAL"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:107
-msgid "Number of human opponents"
-msgstr "Antal mänskliga motståndare"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:109
-msgid "Game choice: Regular or Colors"
-msgstr "Spelval: Vanligt eller Färger"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:109
-msgid "STRING"
-msgstr "STRÄNG"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:111
-msgid "Number of computer-only games to play"
-msgstr "Antal spel med endast datorspelare att spela"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:113
-msgid "Number of trials for each roll for the computer"
-msgstr "Antal försök för varje tärningskast för datorn"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:118
-#: ../gtali/src/setup.c:360
-msgctxt "game type"
-msgid "Regular"
-msgstr "Vanligt"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:119
-#: ../gtali/src/setup.c:361
-msgctxt "game type"
-msgid "Colors"
-msgstr "Färger"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:142
-msgid "Roll all!"
-msgstr "Kasta alla!"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:145
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:825
-msgid "Roll!"
-msgstr "Kasta!"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:179
-msgid "The game is a draw!"
-msgstr "Spelet är oavgjort!"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:193
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:630
-msgid "Tali Scores"
-msgstr "Poänglistan för Tali"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:209
-#, c-format
-msgid "%s wins the game with %d point"
-msgid_plural "%s wins the game with %d points"
-msgstr[0] "%s vinner spelet med %d poäng"
-msgstr[1] "%s vinner spelet med %d poäng"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:257
-#, c-format
-msgid "Computer playing for %s"
-msgstr "Datorn spelar för %s"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:259
-#, c-format
-msgid "%s! -- You're up."
-msgstr "%s! -- Din tur."
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:448
-msgid "Select dice to roll or choose a score slot."
-msgstr "Välj tärning att kasta eller välj en poängruta."
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:477
-msgid "Roll"
-msgstr "Kasta"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:535
-msgid "You are only allowed three rolls. Choose a score slot."
-msgstr "Du får bara tre kast. Välj en poängruta."
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:586
-msgid "GNOME version (1998):"
-msgstr "GNOME-version (1998):"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:589
-msgid "Console version (1992):"
-msgstr "Konsollversion (1992):"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:592
-msgid "Colors game and multi-level AI (2006):"
-msgstr "Färgspel och flernivåers-AI (2006):"
-
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:610
-msgid ""
-"A variation on poker with dice and less money.\n"
-"\n"
-"Tali is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"En variant av poker med tärning och mindre pengar.\n"
-"\n"
-"Tali är en del av GNOME Games."
-
-#: ../gtali/src/setup.c:123
-msgid "Current game will complete with original number of players."
-msgstr "Nuvarande omgång avslutas med det ursprungliga antalet spelare."
-
-#: ../gtali/src/setup.c:265
-msgid "Tali Preferences"
-msgstr "Inställningar för Tali"
-
-#: ../gtali/src/setup.c:286
-msgid "Human Players"
-msgstr "Mänskliga spelare"
-
-#: ../gtali/src/setup.c:296
-msgid "_Number of players:"
-msgstr "_Antal spelare:"
-
-#: ../gtali/src/setup.c:310
-msgid "Computer Opponents"
-msgstr "Datormotståndare"
-
-#. --- Button ---
-#: ../gtali/src/setup.c:317
-msgid "_Delay between rolls"
-msgstr "_Fördröjning mellan kast"
-
-#: ../gtali/src/setup.c:327
-msgid "N_umber of opponents:"
-msgstr "A_ntal motståndare:"
-
-#: ../gtali/src/setup.c:341
-msgid "_Difficulty:"
-msgstr "Svår_ighetsgrad:"
-
-#: ../gtali/src/setup.c:345
-msgctxt "difficulty"
-msgid "Medium"
-msgstr "Mellan"
-
-#. --- PLAYER NAMES FRAME ----
-#: ../gtali/src/setup.c:369
-msgid "Player Names"
-msgstr "Spelarnamn"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:85
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:109
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:517
-msgid "1s [total of 1s]"
-msgstr "1:or [totalt antal 1:or]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:86
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:110
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:518
-msgid "2s [total of 2s]"
-msgstr "2:or [totalt antal 2:or]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:87
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:111
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:519
-msgid "3s [total of 3s]"
-msgstr "3:or [totalt antal 3:or]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:88
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:112
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:520
-msgid "4s [total of 4s]"
-msgstr "4:or [totalt antal 4:or]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:89
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:113
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:521
-msgid "5s [total of 5s]"
-msgstr "5:or [totalt antal 5:or]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:90
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:114
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:522
-msgid "6s [total of 6s]"
-msgstr "6:or [totalt antal 6:or]"
-
-#. End of upper panel
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:92
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:117
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:523
-msgid "3 of a Kind [total]"
-msgstr "Tretal [totalt]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:93
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:524
-msgid "4 of a Kind [total]"
-msgstr "Fyrtal [totalt]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:94
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:525
-msgid "Full House [25]"
-msgstr "Kåk [25]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:95
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:526
-msgid "Small Straight [30]"
-msgstr "Liten stege [30]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:96
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:121
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:527
-msgid "Large Straight [40]"
-msgstr "Stor stege [40]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:97
-msgid "5 of a Kind [50]"
-msgstr "Femtal [50]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:98
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:124
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:529
-msgid "Chance [total]"
-msgstr "Chans [totalt]"
-
-#. End of lower panel
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:100
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:126
-msgid "Lower Total"
-msgstr "Nedre summa"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:101
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:127
-msgid "Grand Total"
-msgstr "Slutsumma"
-
-#. Need to squish between upper and lower pannel
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:103
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:129
-msgid "Upper total"
-msgstr "Övre summa"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:104
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:130
-msgid "Bonus if >62"
-msgstr "Bonus om >62"
-
-#. End of upper panel
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:116
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:530
-msgid "2 pair Same Color [total]"
-msgstr "Tvåpar i samma färg [totalt]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:118
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:531
-msgid "Full House [15 + total]"
-msgstr "Kåk [15 + totalt]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:119
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:532
-msgid "Full House Same Color [20 + total]"
-msgstr "Kåk i samma färg [20 + totalt]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:120
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:533
-msgid "Flush (all same color) [35]"
-msgstr "Stege (alla i samma färg) [35]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:122
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:534
-msgid "4 of a Kind [25 + total]"
-msgstr "Fyrtal [25 + totalt]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:123
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:535
-msgid "5 of a Kind [50 + total]"
-msgstr "Femtal [50 + totalt]"
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:251
-msgid "Choose a score slot."
-msgstr "Välj en poängruta."
-
-#: ../gtali/src/yahtzee.c:528
-msgid "5 of a Kind [total]"
-msgstr "Femtal [totalt]"
-
-#. Arrgh - lets all use the same tabs under emacs:
-#. Local Variables:
-#. tab-width: 8
-#. c-basic-offset: 8
-#. indent-tabs-mode: nil
-#.
-#: ../iagno/data/iagno.desktop.in.in.h:1
-#: ../iagno/src/iagno.vala:82
-#: ../iagno/src/iagno.vala:276
-#: ../iagno/src/iagno.vala:280
-#: ../iagno/src/iagno.vala:629
-msgid "Iagno"
-msgstr "Iagno"
-
-#: ../iagno/data/iagno.desktop.in.in.h:2
-msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
-msgstr "Dominera brädet in en klassisk version av Othello"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:136
-#: ../iagno/src/iagno.vala:236
-#: ../iagno/src/iagno.vala:244
-msgid "Dark:"
-msgstr "Mörk:"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:144
-#: ../iagno/src/iagno.vala:237
-#: ../iagno/src/iagno.vala:245
-msgid "Light:"
-msgstr "Ljus:"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:228
-msgid "Light must pass, Dark's move"
-msgstr "Ljus måste stå över, mörkt drag"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:230
-msgid "Dark must pass, Light's move"
-msgstr "Mörk måste stå över, ljust drag"
-
-#. Translators: this is a 2 digit representation of the current score.
-#: ../iagno/src/iagno.vala:239
-#: ../iagno/src/iagno.vala:240
-#: ../iagno/src/iagno.vala:247
-#: ../iagno/src/iagno.vala:248
-#, c-format
-msgid "%.2d"
-msgstr "%.2d"
-
-# Osäker.
-#: ../iagno/src/iagno.vala:281
-msgid ""
-"A disk flipping game derived from Reversi.\n"
-"\n"
-"Iagno is a part of GNOME Games."
+#: ../src/gnome-mines.vala:704
+msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"Ett brickvändningsspel som utvecklats från Othello.\n"
+"Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Christian Rose\n"
+"Martin Norbäck\n"
+"Andreas Hydén\n"
+"Andreas Persenius\n"
+"Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "\n"
-"Iagno är en del av GNOME Games."
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:349
-msgid "Light player wins!"
-msgstr "Ljus spelare vinner!"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:351
-msgid "Dark player wins!"
-msgstr "Mörk spelare vinner!"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:353
-msgid "The game was a draw."
-msgstr "Spelet var oavgjort."
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:377
-msgid "Invalid move."
-msgstr "Ogiltigt drag."
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:473
-msgid "Iagno Preferences"
-msgstr "Inställningar för Iagno"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:508
-msgid "Dark"
-msgstr "Mörk"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:538
-msgid "Light"
-msgstr "Ljus"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:581
-msgid "S_how grid"
-msgstr "Visa _rutnät"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:586
-msgid "_Flip final results"
-msgstr "_Vänd på slutresultatet"
-
-#: ../iagno/src/iagno.vala:594
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:343
-msgid "_Tile set:"
-msgstr "_Bricksamling:"
-
-#: ../libgames-support/games-controls.c:288
-msgid "Unknown Command"
-msgstr "Okänt kommando"
-
-#. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:135
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Time"
-msgstr "Tid"
-
-#. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:141
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Score"
-msgstr "Poäng"
-
-#. Score format for time based scores. %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:299
-#, c-format
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "%1$dm %2$ds"
-msgstr "%1$dm %2$ds"
-
-#. Score dialog column header for the name of the player who recorded the score
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:560
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:41
-msgid "View help for this game"
-msgstr "Visa hjälp för detta spel"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:42
-msgid "End the current game"
-msgstr "Avsluta det aktuella spelet"
+"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
+"<tp-sv listor tp-sv se>."
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:43
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Växla helskärmsläge"
+#: ../src/gnome-mines.vala:810
+msgid "Mines Preferences"
+msgstr "Inställningar för Minor"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:44
-msgid "Get a hint for your next move"
-msgstr "Få tips angående ditt nästa drag"
+#: ../src/gnome-mines.vala:813 ../src/score-dialog.vala:18
+msgid "_Close"
+msgstr "_Stäng"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:45
-msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Lämna helskärmsläge"
+#: ../src/gnome-mines.vala:828
+msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
+msgstr "_Använd \"Jag är inte säker\"-flaggor"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:46
-msgid "Start a new multiplayer network game"
-msgstr "Starta ett nytt nätverksspel med flera spelare"
+#: ../src/gnome-mines.vala:834
+msgid "_Warn if too many flags are placed next to a number"
+msgstr "_Varna om för många flaggor placerats ut intill ett nummer"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:47
-msgid "End the current network game and return to network server"
-msgstr "Avsluta aktuellt nätverksspel och återvänd till nätverksservern"
+#: ../src/gnome-mines.vala:904
+msgid "Start a new game"
+msgstr "Starta ett nytt spel"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:49
+#: ../src/gnome-mines.vala:911
 msgid "Pause the game"
 msgstr "Gör paus i spelet"
 
-#: ../libgames-support/games-stock.c:50
-msgid "Show a list of players in the network game"
-msgstr "Visa en lista på spelare i nätverksspelet"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:51
-msgid "Redo the undone move"
-msgstr "Gör om det ångrade draget"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:52
-msgid "Restart the game"
-msgstr "Starta om spelet"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:53
-msgid "Resume the paused game"
-msgstr "Återuppta det pausade spelet"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:54
-msgid "View the scores"
-msgstr "Visa poänglistan"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:55
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:659
-msgid "Undo the last move"
-msgstr "Ångra det senaste draget"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:56
-msgid "About this game"
-msgstr "Om detta spel"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:57
-msgid "Close this window"
-msgstr "Stäng det här fönstret"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:58
-msgid "Configure the game"
-msgstr "Konfigurera spelet"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:59
-msgid "Quit this game"
-msgstr "Avsluta detta spel"
-
-#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
-#: ../libgames-support/games-stock.c:251
-msgid "_New"
-msgstr "_Nytt"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:254
-msgid "_Redo Move"
-msgstr "_Gör om drag"
-
-#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
-#: ../libgames-support/games-stock.c:258
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:290
-msgid "_Restart"
-msgstr "Starta _om"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:260
-msgid "_Deal"
-msgstr "_Ge"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:261
-msgid "_Leave Fullscreen"
-msgstr "_Lämna helskärmsläge"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:262
-msgid "Network _Game"
-msgstr "Nätver_ksspel"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:263
-msgid "L_eave Game"
-msgstr "Läm_na spel"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:264
-msgid "Player _List"
-msgstr "Spelar_lista"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:266
-msgid "Res_ume"
-msgstr "_Återuppta"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:268
-msgid "_End Game"
-msgstr "_Avsluta spel"
-
-#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
-#: ../libgames-support/games-stock.c:317
-#, c-format
-msgid "%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version %d of the License, or (at your 
option) any later version."
-msgstr "%s är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General 
Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version %d av licensen eller (om du så vill) 
någon senare version."
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:322
-#, c-format
-msgid "%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License 
for more details."
-msgstr "%s distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan 
underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public 
License för ytterligare information."
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:327
-#, c-format
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with %s; if not, write to the 
Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med %s. Om inte, skriv till Free 
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-
-#: ../libgames-support/games-stock.c:331
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, 
see <http://www.gnu.org/licenses/>."
-msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, se 
<http://www.gnu.org/licenses/>."
-
-#: ../lightsoff/data/lightsoff.desktop.in.in.h:1
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:142
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:147
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:166
-msgid "Lights Off"
-msgstr "Släck lyset"
-
-#: ../lightsoff/data/lightsoff.desktop.in.in.h:2
-msgid "Turn off all the lights"
-msgstr "Släck alla ljus"
-
-#: ../lightsoff/data/org.gnome.lightsoff.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The current level"
-msgstr "Aktuella nivån"
-
-#: ../lightsoff/data/org.gnome.lightsoff.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The users's most recent level."
-msgstr "Användarens senaste nivå."
-
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:145
-msgid ""
-"Turn off all the lights\n"
-"\n"
-"Lights Off is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Släck alla lampor\n"
-"\n"
-"Släck lyset är en del av GNOME Games."
-
-#: ../mahjongg/data/mahjongg.desktop.in.in.h:1
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:45
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:529
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:534
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:801
-msgid "Mahjongg"
-msgstr "Mah Jong"
-
-#: ../mahjongg/data/mahjongg.desktop.in.in.h:2
-msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
-msgstr "Plocka isär en hög med brickor genom att ta bort matchande par"
-
-#.
-#. * Translatable strings file generated by get_titles.pl.
-#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
-#. * DO NOT compile it as part of your application.
-#.
-#: ../mahjongg/data/translatable_game_names.h:6
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "The Ziggurat"
-msgstr "Babels torn"
-
-# Gissar...
-#: ../mahjongg/data/translatable_game_names.h:7
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Four Bridges"
-msgstr "Fyra broar"
-
-#: ../mahjongg/data/translatable_game_names.h:8
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Cloud"
-msgstr "Moln"
-
-#: ../mahjongg/data/translatable_game_names.h:9
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Tic-Tac-Toe"
-msgstr "Luffarschack"
-
-# "Red Donkey" may be known better across Europe as "L'Ane Rouge"... The big
-# block has a picture of a donkey, and it is trying to escape a maze of
-# fences and pens to get to his carrot (the little pegs).
-#
-# Osäker
-#
-#: ../mahjongg/data/translatable_game_names.h:10
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Red Dragon"
-msgstr "Röd drake"
-
-#: ../mahjongg/data/translatable_game_names.h:11
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Pyramid's Walls"
-msgstr "Pyramidens väggar"
-
-# En ren gissning
-#: ../mahjongg/data/translatable_game_names.h:12
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Confounding Cross"
-msgstr "Förvirrande kors"
-
-#: ../mahjongg/data/translatable_game_names.h:13
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Difficult"
-msgstr "Svår"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:53
-msgid "Moves Left:"
-msgstr "Steg kvar:"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:182
-msgid "Do you want to start a new game with this map?"
-msgstr "Vill du starta ett nytt spel med denna karta?"
+#: ../src/gnome-mines.vala:918
+msgid "Unpause the game"
+msgstr "Fortsätt spelet"
 
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:183
-msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
-msgstr "Om du fortsätter att spela kommer nästa spel att använda den nya kartan."
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:184
-msgid "_Continue playing"
-msgstr "_Fortsätt spela"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:185
-msgid "Use _new map"
-msgstr "Använd _ny karta"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:258
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:562
-msgid "Mahjongg Scores"
-msgstr "Poänglistan för Mah Jong"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:260
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:616
-msgid "Puzzle solved!"
-msgstr "Pusslet är löst!"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:261
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:617
-msgid "You didn't make the top ten, better luck next time."
-msgstr "Du klarade inte att ta dig in bland de tio bästa. Nästa gång går det nog bättre."
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:287
-msgid "There are no more moves."
-msgstr "Det finns inga fler giltiga drag."
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:288
-msgid "Each puzzle has at least one solution. You can undo your moves and try and find the solution for a 
time penalty, restart this game or start an new one."
-msgstr "Varje pussel har minst en lösning. Du kan ångra dina förflyttningar och försöka igen för att hitta 
lösningen, dock kostar det tid, starta om detta spel eller starta ett nytt spel."
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:291
-msgid "_New game"
-msgstr "_Nytt spel"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:319
-msgid "Mahjongg Preferences"
-msgstr "Inställningar för Mah Jong"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:336
-msgid "Tiles"
-msgstr "Brickor"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:373
-msgid "Maps"
-msgstr "Banor"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:380
-msgid "_Select map:"
-msgstr "_Välj bana:"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:408
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:244
-msgid "Colors"
-msgstr "Färger"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:504
-msgid "Maps:"
-msgstr "Banor:"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:512
-msgid "Tiles:"
-msgstr "Brickor:"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:532
-msgid ""
-"A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
-"\n"
-"Mahjongg is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Ett matchningsspel som spelas med Mah Jong-brickor.\n"
-"\n"
-"Mah Jong är en del av GNOME Games."
-
-#. Translators: This is the window title for Mahjongg which contains the map name, e.g. 'Mahjongg - Red 
Dragon'
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:631
-#, c-format
-msgid "Mahjongg - %s"
-msgstr "Mahjongg - %s"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:658
-msgid "Restart the current game"
-msgstr "Starta om aktuellt spel"
-
-#: ../mahjongg/src/mahjongg.vala:660
-msgid "Redo the last move"
-msgstr "Gör om det senaste draget"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Image to use for drawing blocks"
-msgstr "Bild att använda för uppritning av klossar"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Image to use for drawing blocks."
-msgstr "Bild att använda för uppritning av klossar."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:3
-msgid "The theme used for rendering the blocks"
-msgstr "Temat som används för rendering av klossarna"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:4
-msgid "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
-msgstr "Namnet på temat som används för rendering av klossarna och bakgrunden."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Level to start with"
-msgstr "Nivå att börja med"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Level to start with."
-msgstr "Nivå att börja med."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Whether to preview the next block"
-msgstr "Huruvida nästa kloss ska förhandsgranskas"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Whether to preview the next block."
-msgstr "Huruvida nästa kloss ska förhandsgranskas."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Whether to show where the moving piece will land"
-msgstr "Huruvida var den flyttade pjäsen ska landa ska visas"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Whether to show where the moving piece will land."
-msgstr "Huruvida var den flyttade pjäsen ska landa ska visas."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Whether to give blocks random colors"
-msgstr "Huruvida klossar ska ges slumpmässiga färger"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Whether to give blocks random colors."
-msgstr "Huruvida klossar ska ges slumpmässiga färger."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Whether to rotate counter clock wise"
-msgstr "Huruvida rotation ska ske motsols"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Whether to rotate counter clock wise."
-msgstr "Huruvida rotation ska ske motsols."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:15
-msgid "The number of rows to fill"
-msgstr "Antalet rader att fylla"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:16
-msgid "The number of rows that are filled with random blocks at the start of the game."
-msgstr "Antalet rader som är fyllda med slumpmässiga klossar i början på spelet."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:17
-msgid "The density of filled rows"
-msgstr "Densiteten för ifyllda rader"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:18
-msgid "The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value is between 0 (for no blocks) 
and 10 (for a completely filled row)."
-msgstr "Densiteten för klossar i rader som är ifyllda i början av spelet. Värdet är mellan 0 (för inga 
klossar) och 10 (för en helt ifylld rad)."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Whether to play sounds"
-msgstr "Huruvida ljud ska spelas upp"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Whether to play sounds."
-msgstr "Huruvida ljud ska spelas upp."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Whether to pick blocks that are hard to place"
-msgstr "Huruvida klossar ska väljas som är svåra att placera ut"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Whether to pick blocks that are hard to place."
-msgstr "Huruvida klossar ska väljas som är svåra att placera ut."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Key press to move down."
-msgstr "Tangenttryck för att flytta nedåt."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:29
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:365
-msgid "Drop"
-msgstr "Släpp"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:30
-msgid "Key press to drop."
-msgstr "Tangenttryck för att släppa."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:31
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:366
-msgid "Rotate"
-msgstr "Rotera"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:32
-msgid "Key press to rotate."
-msgstr "Tangenttryck för att rotera."
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:33
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:367
-msgid "Pause"
-msgstr "Paus"
-
-#: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:34
-msgid "Key press to pause."
-msgstr "Tangenttryck för att göra paus."
-
-#: ../quadrapassel/data/quadrapassel.desktop.in.in.h:1
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:92
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:676
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:680
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:722
-msgid "Quadrapassel"
-msgstr "Quadrapassel"
-
-#: ../quadrapassel/data/quadrapassel.desktop.in.in.h:2
-msgid "Fit falling blocks together"
-msgstr "Passa ihop fallande klossar"
-
-#: ../quadrapassel/src/game-view.vala:332
-msgid "Game Over"
-msgstr "Spelet är slut"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:183
-msgid "Lines:"
-msgstr "Linjer:"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:245
-msgid "Quadrapassel Preferences"
-msgstr "Inställningar för Quadrapassel"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:261
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:4
-msgid "Setup"
-msgstr "Konfiguration"
-
-#. pre-filled rows
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:267
-msgid "_Number of pre-filled rows:"
-msgstr "_Antal förifyllda rader:"
-
-#. pre-filled rows density
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:281
-msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
-msgstr "_Densiteten på klossar i en förifylld rad:"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:311
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:8
-msgid "Operation"
-msgstr "Åtgärd"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:319
-msgid "_Preview next block"
-msgstr "_Förhandsgranska nästa kloss"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:324
-msgid "Choose difficult _blocks"
-msgstr "Välj svåra _klossar"
-
-#. rotate counter clock wise
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:330
-msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
-msgstr "_Rotera klossar moturs"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:335
-msgid "Show _where the block will land"
-msgstr "Visa _var klossen kommer att landa"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:343
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:375
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:352
-msgid "Controls"
-msgstr "Styrning"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:378
-msgid "Block Style"
-msgstr "Stil på klossar"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:394
-msgid "Plain"
-msgstr "Enkel"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:399
-msgid "Tango Flat"
-msgstr "Tango platt"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:404
-msgid "Tango Shaded"
-msgstr "Tango skuggad"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:409
-msgid "Clean"
-msgstr "Töm"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:615
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:693
-msgid "Quadrapassel Scores"
-msgstr "Poänglistan för Quadrapassel"
-
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:678
-msgid ""
-"A classic game of fitting falling blocks together.\n"
-"\n"
-"Quadrapassel is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Ett klassiskt spel där man sätter samman fallande klossar.\n"
-"\n"
-"Quadrapassel är en del av GNOME Games."
-
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:1
-msgid "The theme to use"
-msgstr "Temat att använda"
-
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:2
-msgid "The title of the tile theme to use."
-msgstr "Titeln för bricktemat att använda."
-
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:4
-msgid "The size of the game board."
-msgstr "Storleken på spelbrädet."
-
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Board color count"
-msgstr "Antal färger på brädet"
-
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:6
-msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
-msgstr "Antalet brickfärger att använda i spelet."
-
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Zealous animation"
-msgstr "Maffig animation"
-
-#: ../swell-foop/data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Use more flashy, but slower, animations."
-msgstr "Använd finare, men långsammare, animationer."
-
-# Plötslig attack eller liknande.. nytt namn på Same GNOME
-#: ../swell-foop/data/swell-foop.desktop.in.in.h:1
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:1
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:65
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:375
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:380
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:440
-msgid "Swell Foop"
-msgstr "Swell Foop"
-
-#: ../swell-foop/data/swell-foop.desktop.in.in.h:2
-msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
-msgstr "Rensa skärmen genom att ta bort grupper av färgade och formade bollar"
-
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:2
-msgid "Board size:"
-msgstr "Brädstorlek:"
-
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:3
-msgid "Number of colors:"
-msgstr "Antal färger:"
-
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:5
-msgid "Theme:"
-msgstr "Tema:"
+#: ../src/minefield-view.vala:557
+msgid "Paused"
+msgstr "Gör paus"
 
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:7
-msgid "Zealous Animation"
-msgstr "Maffig animation"
+#: ../src/score-dialog.vala:20
+msgid "New Game"
+msgstr "Nytt spel"
 
-#: ../swell-foop/src/game-view.vala:338
-msgid "points"
-msgstr "poäng"
+#: ../src/score-dialog.vala:24
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:142
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:173
-msgid "Small"
-msgstr "Liten"
+#: ../src/score-dialog.vala:36
+msgid "Size:"
+msgstr "Storlek:"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:143
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:174
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
+#: ../src/score-dialog.vala:61
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
 
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:144
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:175
-msgid "Large"
-msgstr "Stor"
+#: ../src/score-dialog.vala:64
+msgid "Time"
+msgstr "Tid"
 
-#. I left one more blank space at the end to make the score not too close to the window border
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:196
+#: ../src/score-dialog.vala:160
 #, c-format
-msgid "Score: %4u "
-msgstr "Poäng: %4u "
-
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:248
-msgid "Shapes and Colors"
-msgstr "Figurer och färger"
-
-# Plötslig attack eller liknande.. nytt namn på Same GNOME
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:345
-msgid "Swell Foop Scores"
-msgstr "Poäng i Swell Foop"
-
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:378
-msgid ""
-"I want to play that game! You know, they all light-up and you click on them and they vanish!\n"
-"\n"
-"Swell Foop is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Jag vill spela det spelet! Du vet, spelet där allt börjar lysa upp och man kan klicka på dem så de 
försvinner!\n"
-"\n"
-"Swell Foop är en del av GNOME Games."
-
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:379
-msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
-msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
-
-#~ msgid "%d point"
-
-#~ msgid_plural "%d points"
-#~ msgstr[0] "%d poäng"
-#~ msgstr[1] "%d poäng"
-#~ msgctxt "preferences"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Allmänt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to hold still. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att stå stilla. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move east. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att flytta åt öster. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north-east. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att flytta åt nordöst. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north-west. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att flytta åt nordväst. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move north. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att flytta åt norr. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south-east. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att flytta åt sydöst. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south-west. The name is a standard X key "
-#~ "name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att flytta åt sydväst. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move south. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att flytta åt syd. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to move west. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att flytta åt väster. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to teleport randomly. The name is a standard X "
-#~ "key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att teleportera slumpmässigt. Detta "
-#~ "är ett standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the key used to teleport safely (if possible). The name is a "
-#~ "standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att teleportera säkert (om möjligt). "
-#~ "Detta är ett standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid "The name of the key used to wait. The name is a standard X key name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på tangenten som används för att vänta. Detta är ett "
-#~ "standardtangentnamn i X."
-
-#~ msgid "The background color"
-#~ msgstr "Bakgrundsfärgen"
-
-#~ msgid "The background color, in a format gdk_color_parse understands."
-#~ msgstr "Bakgrundsfärgen, i ett format som gdk_color_parse förstår."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This selects whether or not to draw the background image over the "
-#~ "background color."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta väljer huruvida bakgrundsbilden ska ritas över bakgrundsfärgen "
-#~ "eller inte."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to provide a graphical representation of where a block will land."
-#~ msgstr ""
-#~ "Huruvida en grafisk representation ska ges av var en kloss kommer att "
-#~ "landa."
-
-#~ msgid "Whether to provide a target"
-#~ msgstr "Huruvida ett mål ska tillhandahållas"
-
-#~ msgid "Whether to use the background image"
-#~ msgstr "Huruvida bakgrundsbilden ska användas"
-
-#~ msgid "Set starting level (1 or greater)"
-#~ msgstr "Ställ in startnivå (1 eller större)"
-
-#~ msgid "LEVEL"
-#~ msgstr "NIVÅ"
-
-#~ msgid "_Use random block colors"
-#~ msgstr "_Använd slumpmässiga klossfärger"
-
-#~ msgid "Color of the grid border"
-#~ msgstr "Färg för rutnätskanten"
-
-#~ msgid "Height of application window in pixels"
-#~ msgstr "Höjden på programfönstret i bildpunkter"
-
-#~ msgid "Mark printed games as played"
-#~ msgstr "Markera utskrivna spel som spelade"
-
-#~ msgid "Number of puzzles to print on a page"
-#~ msgstr "Antal pussel att skriva ut på en sida "
-
-#~ msgid "Print games that have been played"
-#~ msgstr "Skriv ut spel som har spelats"
-
-#~ msgid "Show hint highlights"
-#~ msgstr "Visa tips"
-
-#~ msgid "Show hints"
-#~ msgstr "Visa tips"
-
-#~ msgid "Show the application toolbar"
-#~ msgstr "Visa programmets verktygsrad"
-
-#~ msgid "The number of seconds between automatic saves"
-#~ msgstr "Antal sekunder mellan automatiska sparningar"
-
-#~ msgid "Width of application window in pixels"
-#~ msgstr "Bredden på programfönstret i bildpunkter"
-
-#~ msgid "Click a square, any square"
-#~ msgstr "Klicka på en fyrkant, vilken fyrkant som helst"
-
-#~ msgid "Maybe they're all mines ..."
-#~ msgstr "De kanske är minor allihopa..."
-
-#~ msgid "Warnings"
-#~ msgstr "Varningar"
-
-#~ msgid "_Use \"Too many flags\" warning"
-#~ msgstr "_Använd varning för \"många flaggor\""
-
-#~ msgid "Width of grid"
-#~ msgstr "Bredd på nät"
-
-#~ msgid "Height of grid"
-#~ msgstr "Höjd på nät"
-
-#~ msgid "Number of mines"
-#~ msgstr "Antal minor"
-
-#~ msgid "Press to Resume"
-#~ msgstr "Tryck för att återuppta"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to find required images.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your gnome-games installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan inte hitta alla bildfiler som krävs.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kontrollera din installation av gnome-games."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Required images have been found, but refused to load.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check your installation of gnome-games and its dependencies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nödvändiga bilder har hittats, men kunde inte läsas in.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kontrollera din installation av gnome-games och dess beroenden."
-
-#~ msgid "Could not load images"
-#~ msgstr "Kunde inte läsa in bilder"
-
-#~ msgid "_2×2"
-#~ msgstr "_2×2"
-
-#~ msgid "Play on a 2×2 board"
-#~ msgstr "Spela på ett 2×2-bräde"
-
-#~ msgid "_3×3"
-#~ msgstr "_3×3"
-
-#~ msgid "Play on a 3×3 board"
-#~ msgstr "Spela på ett 3×3-bräde"
-
-#~ msgid "_4×4"
-#~ msgstr "_4×4"
-
-#~ msgid "Play on a 4×4 board"
-#~ msgstr "Spela på ett 4×4-bräde"
-
-#~ msgid "_5×5"
-#~ msgstr "_5×5"
-
-#~ msgid "Play on a 5×5 board"
-#~ msgstr "Spela på ett 5×5-bräde"
-
-#~ msgid "_6×6"
-#~ msgstr "_6×6"
-
-#~ msgid "Play on a 6×6 board"
-#~ msgstr "Spela på ett 6×6-bräde"
-
-#~ msgid "Size of board (2-6)"
-#~ msgstr "Storlek på spelplanen (2-6)"
-
-#~ msgid "SIZE"
-#~ msgstr "STORLEK"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "3"
-#~ msgstr "3"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "6"
-#~ msgstr "6"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "7"
-#~ msgstr "7"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "8"
-#~ msgstr "8"
-#~ msgctxt "number"
-
-#~ msgid "9"
-#~ msgstr "9"
-
-#~ msgid "Game paused"
-#~ msgstr "Spelet gör paus"
-
-#~ msgid "Playing %d×%d board"
-#~ msgstr "Spelar %d×%d-bräde"
-
-#~ msgid "Puzzle solved! Well done!"
-#~ msgstr "Pusslet är löst! Bra gjort!"
-
-#~ msgid "Sol_ve"
-#~ msgstr "Lö_s"
-
-#~ msgid "Move the pieces up"
-#~ msgstr "Flytta brickorna uppåt"
-
-#~ msgid "Move the pieces left"
-#~ msgstr "Flytta brickorna åt vänster"
-
-#~ msgid "Move the pieces right"
-#~ msgstr "Flytta brickorna åt höger"
-
-#~ msgid "Move the pieces down"
-#~ msgstr "Flytta brickorna nedåt"
-
-#~ msgid "_Click to Move"
-#~ msgstr "Klicka för att _flytta"
-
-#~ msgid "Select the style of control"
-#~ msgstr "Välj styrningsstil"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select whether to drag the tiles or to click on the source then the "
-#~ "destination."
-#~ msgstr ""
-#~ "Välj huruvida brickorna ska dras eller om källan ska klickas på och sedan "
-#~ "målet."
-
-#~ msgid "Regular"
-#~ msgstr "Vanligt"
-
-#~ msgid "[Human,Wilber,Bill,Monica,Kenneth,Janet]"
-#~ msgstr "[Mänsklig,Göran,Bengt,Monica,Kenneth,Jeanette]"
-
-#~ msgid "Dark's move"
-#~ msgstr "Mörkt drag"
-
-#~ msgid "Light's move"
-#~ msgstr "Ljust drag"
-
-#~ msgid "Welcome to Iagno!"
-#~ msgstr "Välkommen till Iagno!"
-
-#~ msgid "_Use quick moves"
-#~ msgstr "_Använd snabba drag"
-
-#~ msgid "Animation"
-#~ msgstr "Animation"
-
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "Inga"
-
-#~ msgid "Partial"
-#~ msgstr "Delvis"
-
-#~ msgid "Complete"
-#~ msgstr "Kompletta"
-
-#~ msgid "_Stagger flips"
-#~ msgstr "_Stegvisa vändningar"
-
-#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
-#~ msgstr "Filen är inte en giltig .desktop-fil"
-
-#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-#~ msgstr "Okänd Version \"%s\" i desktop-fil"
-
-#~ msgid "Starting %s"
-#~ msgstr "Startar %s"
-
-#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
-#~ msgstr "Programmet tar inte emot dokument på kommandoraden"
-
-#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
-#~ msgstr "Okänt startalternativ: %d"
-
-#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan inte skicka dokument-URI:er till en \"Type=Link\"-skrivbordspost"
-
-#~ msgid "Not a launchable item"
-#~ msgstr "Inte ett körbart objekt"
-
-#~ msgid "Disable connection to session manager"
-#~ msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanteraren"
-
-#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
-#~ msgstr "Ange fil som innehåller sparad konfiguration"
-
-#~ msgid "FILE"
-#~ msgstr "FIL"
-
-#~ msgid "Specify session management ID"
-#~ msgstr "Ange id för sessionshantering"
-
-#~ msgid "ID"
-#~ msgstr "ID"
-
-#~ msgid "Session management options:"
-#~ msgstr "Flaggor för sessionshantering:"
-
-#~ msgid "Show session management options"
-#~ msgstr "Visa flaggor för sessionshantering"
-
-#~ msgid "Help file “%s.%s” not found"
-#~ msgstr "Hjälpfilen \"%s.%s\" hittades inte"
-
-#~ msgid "Could not show help for “%s”"
-#~ msgstr "Kunde inte visa hjälp för \"%s\""
-
-#~ msgid ""
-#~ "If enabled, the default background color from the user's default GNOME "
-#~ "theme is used to draw the tiles."
-#~ msgstr ""
-#~ "Om aktiverad så kommer standardbakgrundsfärgen från användarens GNOME-"
-#~ "tema att användas för att rita ut brickorna."
-
-#~ msgid "Whether or not to use the GNOME theme colors"
-#~ msgstr "Huruvida GNOME-temafärgerna ska användas eller inte"
-
-#~ msgid "Use colors from GNOME theme"
-#~ msgstr "Använd färger från GNOME-tema"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The selected theme failed to render.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rendering av det valda temat misslyckades:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kontrollera att Mah Jong är korrekt installerat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to render file:\n"
-#~ "'%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan inte rendera filen:\n"
-#~ "\"%s\"\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kontrollera att Mah Jong är korrekt installerat."
-
-#~ msgid "Could not load tile set"
-#~ msgstr "Kunde inte läsa in bricksamlingen"
-
-#~ msgid "_Shuffle"
-#~ msgstr "_Blanda"
-
-#~ msgid "Tiles Left:"
-#~ msgstr "Brickor kvar:"
-
-#~ msgid "Remove matching pairs of tiles."
-#~ msgstr "Ta bort matchande brickpar."
-#~ msgctxt "mahjongg map name"
-
-#~ msgid "Easy"
-#~ msgstr "Lätt"
-
-#~ msgid "It is your turn to place a dark piece"
-#~ msgstr "Det är din tur att placera ut en mörk pjäs"
-
-#~ msgid "It is your turn to place a light piece"
-#~ msgstr "Det är din tur att placera ut en ljus pjäs"
-
-#~ msgid "Waiting for %s to move"
-#~ msgstr "Väntar på att %s ska flytta"
-
-#~ msgid "The game is over."
-#~ msgstr "Spelet är över."
-
-#~ msgid "Sudoku incorrectly installed"
-#~ msgstr "Sudoku är inte korrekt installerat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sudoku is not able to start because required application files are not "
-#~ "installed. If you are currently upgrading your system please wait until "
-#~ "the upgrade has completed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sudoku kan inte startas på grund av att nödvändiga programfiler inte är "
-#~ "installerade. Om du för närvarande uppgraderar ditt system bör du vänta "
-#~ "till uppgraderingen är färdig."
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-#~ "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-#~ "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any "
-#~ "later version."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det "
-#~ "under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software "
-#~ "Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."
-
-#~ msgid "Unable to make data directory %(dir)s: %(error)s"
-#~ msgstr "Kunde inte skapa datakatalogen %(dir)s: %(error)s"
-
-#~ msgid "A list of recently played games."
-#~ msgstr "En lista över tidigare spelade spel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total "
-#~ "games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). "
-#~ "Unplayed games do not need to be represented."
-#~ msgstr ""
-#~ "En lista med strängar som kommer i formen av en femtupel: namn, vinster, "
-#~ "totala antalet spelade spel, bästa tiden (i sekunder) och sämsta tiden "
-#~ "(också den i sekunder). Ospelade spel behöver inte representeras."
-
-#~ msgid "Animations"
-#~ msgstr "Animationer"
-
-#~ msgid "Recently played games"
-#~ msgstr "Tidigare spelade spel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select whether to drag the cards or to click on the source then the "
-#~ "destination."
-#~ msgstr ""
-#~ "Välj huruvida korten ska dras eller om källan ska klickas på och sedan "
-#~ "målet."
-
-#~ msgid "Statistics of games played"
-#~ msgstr "Statistik för spelade spel"
-
-#~ msgid "The game file to use"
-#~ msgstr "Spelfilen att använda"
-
-#~ msgid "The name of the file with the graphics for the cards."
-#~ msgstr "Namnet på filen som innehåller grafiken för korten."
-
-#~ msgid "The name of the scheme file containing the solitaire game to play."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på schemafilen som innehåller det patiensspel som ska spelas."
-
-#~ msgid "Theme file name"
-#~ msgstr "Temafilnamn"
-
-#~ msgid "Whether or not to animate card moves."
-#~ msgstr "Huruvida kortdrag ska animeras eller inte."
-
-#~ msgid "Whether or not to show the status bar"
-#~ msgstr "Huruvida statusraden ska visas eller inte"
-
-#~ msgid "Whether or not to show the toolbar"
-#~ msgstr "Huruvida verktygsraden ska visas eller inte"
-
-#~ msgid "Select Game"
-#~ msgstr "Välj spel"
-
-#~ msgid "_Select"
-#~ msgstr "_Välj"
-
-#~ msgid "FreeCell Solitaire"
-#~ msgstr "Napoleon på S:t Helena-patiens"
-
-#~ msgid "Play the popular FreeCell card game"
-#~ msgstr "Spela det populära patienskortspelet Napoleon på S:t Helena"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Aisleriot cannot load the file “%s”. Please check your Aisleriot "
-#~ "installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aisleriot kan inte läsa in filen \"%s\". Kontrollera din Aisleriot-"
-#~ "installation."
-#~ msgctxt "slot type"
-
-#~ msgid "foundation"
-#~ msgstr "grundhög"
-#~ msgctxt "slot type"
-
-#~ msgid "reserve"
-#~ msgstr "reservhög"
-#~ msgctxt "slot type"
-
-#~ msgid "stock"
-#~ msgstr "hög"
-#~ msgctxt "slot type"
-
-#~ msgid "tableau"
-#~ msgstr "bordshög"
-#~ msgctxt "slot type"
-
-#~ msgid "waste"
-#~ msgstr "kasthög"
-#~ msgctxt "slot hint"
-
-#~ msgid "%s on foundation"
-#~ msgstr "%s i grundhögen"
-#~ msgctxt "slot hint"
-
-#~ msgid "%s on reserve"
-#~ msgstr "%s i reservhögen"
-#~ msgctxt "slot hint"
-
-#~ msgid "%s on stock"
-#~ msgstr "%s i högen"
-#~ msgctxt "slot hint"
-
-#~ msgid "%s on tableau"
-#~ msgstr "%s i bordshögen"
-#~ msgctxt "slot hint"
-
-#~ msgid "%s on waste"
-#~ msgstr "%s i kasthögen"
-
-#~ msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
-#~ msgstr "Aisleriot kan inte hitta det senaste spelet du spelade."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
-#~ "not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
-#~ "started instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta inträffar vanligtvis när du kör en äldre version av Aisleriot som "
-#~ "inte har det spel som du senast spelade. Standardspelet, Klondyke, "
-#~ "startas istället."
-
-#~ msgid "This game does not have hint support yet."
-#~ msgstr "Det här spelet stöder inte ledtrådar ännu."
-
-#~ msgid "Move %s onto %s."
-#~ msgstr "Flytta %s till %s."
-
-#~ msgid "You are searching for a %s."
-#~ msgstr "Du letar efter en %s."
-
-#~ msgid "This game is unable to provide a hint."
-#~ msgstr "Det här spelet kan inte ge dig några tips."
-
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Peek"
-#~ msgstr "Titt"
-# Osäker.
-#~ msgid "Auld Lang Syne"
-#~ msgstr "Auld Lang Syne"
-#~ msgid "Fortunes"
-#~ msgstr "Idioten"
-#~ msgid "Seahaven"
-#~ msgstr "Sjöhamn"
-#~ msgid "King Albert"
-#~ msgstr "Kung Albert"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "First Law"
-#~ msgstr "Första lagen"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Straight Up"
-#~ msgstr "Rakt upp"
-#~ msgid "Jumbo"
-#~ msgstr "Jumbo"
-#~ msgid "Accordion"
-#~ msgstr "Skorpionen"
-#~ msgid "Ten Across"
-#~ msgstr "Tio i kors"
-#~ msgid "Plait"
-#~ msgstr "Fläta"
-#~ msgid "Lady Jane"
-#~ msgstr "Lady Jane"
-#~ msgid "Gypsy"
-#~ msgstr "Zigenare"
-#~ msgid "Neighbor"
-#~ msgstr "Granne"
-#~ msgid "Jamestown"
-#~ msgstr "Jamestown"
-#~ msgid "Osmosis"
-#~ msgstr "Osmos"
-#~ msgid "Kings Audience"
-#~ msgstr "Kungens audiens"
-#~ msgid "Glenwood"
-#~ msgstr "Glenwood"
-#~ msgid "Gay Gordons"
-#~ msgstr "Gay Gordons"
-#~ msgid "Monte Carlo"
-#~ msgstr "Monte Carlo"
-#~ msgid "Kansas"
-#~ msgstr "Kansas"
-#~ msgid "Camelot"
-#~ msgstr "Camelot"
-#~ msgid "Fourteen"
-#~ msgstr "Fjorton"
-#~ msgid "Scorpion"
-#~ msgstr "Skorpionen"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Isabel"
-#~ msgstr "Isabelle"
-#~ msgid "Escalator"
-#~ msgstr "Rulltrappan"
-#~ msgid "Agnes"
-#~ msgstr "Agnes"
-#~ msgid "Bristol"
-#~ msgstr "Bristol"
-#~ msgid "Quatorze"
-#~ msgstr "Quatorze"
-#~ msgid "Bear River"
-#~ msgstr "Björnfloden"
-#~ msgid "Gold Mine"
-#~ msgstr "Guldgruvan"
-#~ msgid "Athena"
-#~ msgstr "Athena"
-#~ msgid "Spiderette"
-#~ msgstr "Lillspindel"
-#~ msgid "Chessboard"
-#~ msgstr "Schackbräde"
-# Osäker.
-#~ msgid "Backbone"
-#~ msgstr "Backbone"
-#~ msgid "Yukon"
-#~ msgstr "Yukon"
-#~ msgid "Union Square"
-#~ msgstr "Union Square"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Eight Off"
-#~ msgstr "Åtta av"
-#~ msgid "Napoleons Tomb"
-#~ msgstr "Napoleons grav"
-#~ msgid "Forty Thieves"
-#~ msgstr "Fyrtio rövare"
-#~ msgid "Streets And Alleys"
-#~ msgstr "Gator och gränder"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Maze"
-#~ msgstr "Virrvarr"
-#~ msgid "Clock"
-#~ msgstr "Klockan"
-#~ msgid "Pileon"
-#~ msgstr "Pileon"
-#~ msgid "Canfield"
-#~ msgstr "Varvet runt"
-#~ msgid "Thirteen"
-#~ msgstr "Trettonpyramiden"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Bakers Game"
-#~ msgstr "Bagarspel"
-# Osäker.
-#~ msgid "Triple Peaks"
-#~ msgstr "Triple Peaks"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Easthaven"
-#~ msgstr "Österhamn"
-#~ msgid "Terrace"
-#~ msgstr "Terrace"
-#~ msgid "Aunt Mary"
-#~ msgstr "Faster Mary"
-# Osäker.
-#~ msgid "Carpet"
-#~ msgstr "Matta"
-#~ msgid "Sir Tommy"
-#~ msgstr "Sir Tommy"
-#~ msgid "Diamond Mine"
-#~ msgstr "Diamantgruvan"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Yield"
-#~ msgstr "Avkastning"
-#~ msgid "Labyrinth"
-#~ msgstr "Labyrint"
-#~ msgid "Thieves"
-#~ msgstr "Rövare"
-#~ msgid "Saratoga"
-#~ msgstr "Saratoga"
-#~ msgid "Cruel"
-#~ msgstr "Ond"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Block Ten"
-#~ msgstr "Blockera tio"
-#~ msgid "Will O The Wisp"
-#~ msgstr "Will O The Wisp"
-#~ msgid "Odessa"
-#~ msgstr "Odessa"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Eagle Wing"
-#~ msgstr "Örnvinge"
-#~ msgid "Treize"
-#~ msgstr "Treize"
-#~ msgid "Zebra"
-#~ msgstr "Zebra"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Cover"
-#~ msgstr "Täck"
-#~ msgid "Elevator"
-#~ msgstr "Hissen"
-# Gissar...
-#~ msgid "Fortress"
-#~ msgstr "Fortet"
-#~ msgid "Giant"
-#~ msgstr "Jätten"
-#~ msgid "Spider"
-#~ msgstr "Spindeln"
-#~ msgid "Gaps"
-#~ msgstr "Luckor"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Bakers Dozen"
-#~ msgstr "Bagardussin"
-#~ msgid "Whitehead"
-#~ msgstr "Whitehead"
-#~ msgid "Freecell"
-#~ msgstr "Napoleon på S:t Helena"
-#~ msgid "Helsinki"
-#~ msgstr "Helsingfors"
-#~ msgid "Spider Three Decks"
-#~ msgstr "Treleksspindeln"
-#~ msgid "Scuffle"
-#~ msgstr "Blanda"
-#~ msgid "Poker"
-#~ msgstr "Poker"
-#~ msgid "Klondike Three Decks"
-#~ msgstr "Treleksspindeln"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Valentine"
-#~ msgstr "Valentin"
-# FIXME: Osäker.
-#~ msgid "Royal East"
-#~ msgstr "Royal East"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Thumb And Pouch"
-#~ msgstr "Tumme och sedelpung"
-#~ msgid "Klondike"
-#~ msgstr "Klondyke"
-#~ msgid "Doublets"
-#~ msgstr "Dubletter"
-#~ msgid "Template"
-#~ msgstr "Mall"
-#~ msgid "Golf"
-#~ msgstr "Golf"
-#~ msgid "Westhaven"
-#~ msgstr "Västerhamn"
-# Osäker.
-#~ msgid "Beleaguered Castle"
-#~ msgstr "Napoleonpatiensen"
-#~ msgid "Hopscotch"
-#~ msgstr "Hoppa hage"
-#~ msgid "Solitaire"
-#~ msgstr "Patiens"
-#~ msgid "GNOME Solitaire"
-#~ msgstr "GNOME-patiens"
-#~ msgid "About Solitaire"
-#~ msgstr "Om Patiens"
-#~ msgid "Select the game type to play"
-#~ msgstr "Välj speltypen att spela"
-#~ msgid "Select the game number"
-#~ msgstr "Välj spelnumret"
-#~ msgid "AisleRiot"
-#~ msgstr "AisleRiot"
-#~ msgid "AisleRiot Solitaire"
-#~ msgstr "AisleRiot-patiens"
-#~ msgid "Play many different solitaire games"
-#~ msgstr "Spela många olika patiensspel"
-#~ msgid "Unknown color"
-#~ msgstr "Okänd färg (svart/röd)"
-#~ msgid "Unknown suit"
-#~ msgstr "Okänd färg"
-#~ msgid "Unknown value"
-#~ msgstr "Okänd valör"
-#~ msgid "ace"
-#~ msgstr "ess"
-#~ msgid "black joker"
-#~ msgstr "svart joker"
-#~ msgid "clubs"
-#~ msgstr "klöver"
-#~ msgid "diamonds"
-#~ msgstr "ruter"
-#~ msgid "eight"
-#~ msgstr "åtta"
-#~ msgid "five"
-#~ msgstr "fem"
-#~ msgid "four"
-#~ msgstr "fyra"
-#~ msgid "hearts"
-#~ msgstr "hjärter"
-#~ msgid "jack"
-#~ msgstr "knekt"
-#~ msgid "king"
-#~ msgstr "kung"
-#~ msgid "nine"
-#~ msgstr "nio"
-#~ msgid "queen"
-#~ msgstr "dam"
-#~ msgid "red joker"
-#~ msgstr "röd joker"
-#~ msgid "seven"
-#~ msgstr "sju"
-#~ msgid "six"
-#~ msgstr "sex"
-#~ msgid "spades"
-#~ msgstr "spader"
-#~ msgid "ten"
-#~ msgstr "tio"
-#~ msgid "the ace of clubs"
-#~ msgstr "klöver ess"
-#~ msgid "the ace of diamonds"
-#~ msgstr "ruter ess"
-#~ msgid "the ace of hearts"
-#~ msgstr "hjärter ess"
-#~ msgid "the ace of spades"
-#~ msgstr "spader ess"
-#~ msgid "the eight of clubs"
-#~ msgstr "klöver åtta"
-#~ msgid "the eight of diamonds"
-#~ msgstr "ruter åtta"
-#~ msgid "the eight of hearts"
-#~ msgstr "hjärter åtta"
-#~ msgid "the eight of spades"
-#~ msgstr "spader åtta"
-#~ msgid "the five of clubs"
-#~ msgstr "klöver fem"
-#~ msgid "the five of diamonds"
-#~ msgstr "ruter fem"
-#~ msgid "the five of hearts"
-#~ msgstr "hjärter fem"
-#~ msgid "the five of spades"
-#~ msgstr "spader fem"
-#~ msgid "the four of clubs"
-#~ msgstr "klöver fyra"
-#~ msgid "the four of diamonds"
-#~ msgstr "ruter fyra"
-#~ msgid "the four of hearts"
-#~ msgstr "hjärter fyra"
-#~ msgid "the four of spades"
-#~ msgstr "spader fyra"
-#~ msgid "the jack of clubs"
-#~ msgstr "klöver knekt"
-#~ msgid "the jack of diamonds"
-#~ msgstr "ruter knekt"
-#~ msgid "the jack of hearts"
-#~ msgstr "hjärter knekt"
-#~ msgid "the jack of spades"
-#~ msgstr "spader knekt"
-#~ msgid "the king of clubs"
-#~ msgstr "klöver kung"
-#~ msgid "the king of diamonds"
-#~ msgstr "ruter kung"
-#~ msgid "the king of hearts"
-#~ msgstr "hjärter kung"
-#~ msgid "the king of spades"
-#~ msgstr "spader kung"
-#~ msgid "the nine of clubs"
-#~ msgstr "klöver nio"
-#~ msgid "the nine of diamonds"
-#~ msgstr "ruter nio"
-#~ msgid "the nine of hearts"
-#~ msgstr "hjärter nio"
-#~ msgid "the nine of spades"
-#~ msgstr "spader nio"
-#~ msgid "the queen of clubs"
-#~ msgstr "klöver dam"
-#~ msgid "the queen of diamonds"
-#~ msgstr "ruter dam"
-#~ msgid "the queen of hearts"
-#~ msgstr "hjärter dam"
-#~ msgid "the queen of spades"
-#~ msgstr "spader dam"
-#~ msgid "the seven of clubs"
-#~ msgstr "klöver sju"
-#~ msgid "the seven of diamonds"
-#~ msgstr "ruter sju"
-#~ msgid "the seven of hearts"
-#~ msgstr "hjärter sju"
-#~ msgid "the seven of spades"
-#~ msgstr "spader sju"
-#~ msgid "the six of clubs"
-#~ msgstr "klöver sex"
-#~ msgid "the six of diamonds"
-#~ msgstr "ruter sex"
-#~ msgid "the six of hearts"
-#~ msgstr "hjärter sex"
-#~ msgid "the six of spades"
-#~ msgstr "spader sex"
-#~ msgid "the ten of clubs"
-#~ msgstr "klöver tio"
-#~ msgid "the ten of diamonds"
-#~ msgstr "ruter tio"
-#~ msgid "the ten of hearts"
-#~ msgstr "hjärter tio"
-#~ msgid "the ten of spades"
-#~ msgstr "spader tio"
-#~ msgid "the three of clubs"
-#~ msgstr "klöver tre"
-#~ msgid "the three of diamonds"
-#~ msgstr "ruter tre"
-#~ msgid "the three of hearts"
-#~ msgstr "hjärter tre"
-#~ msgid "the three of spades"
-#~ msgstr "spader tre"
-#~ msgid "the two of clubs"
-#~ msgstr "klöver två"
-#~ msgid "the two of diamonds"
-#~ msgstr "ruter två"
-#~ msgid "the two of hearts"
-#~ msgstr "hjärter två"
-#~ msgid "the two of spades"
-#~ msgstr "spader två"
-#~ msgid "the unknown card"
-#~ msgstr "det okända kortet"
-#~ msgid "three"
-#~ msgstr "tre"
-#~ msgid "two"
-#~ msgstr "två"
-#~ msgid "Wins:"
-#~ msgstr "Vinster:"
-#~ msgid "Total:"
-#~ msgstr "Totalt:"
-#~ msgid "Percentage:"
-#~ msgstr "Procenttal:"
-#~ msgid "Wins"
-#~ msgstr "Vinster"
-#~ msgid "Best:"
-#~ msgstr "Bästa:"
-#~ msgid "Worst:"
-#~ msgstr "Sämsta:"
-#~ msgid "Statistics"
-#~ msgstr "Statistik"
-#~ msgid "%d"
-#~ msgstr "%d"
-#~ msgid "%d%%"
-#~ msgstr "%d%%"
-#~ msgid "N/A"
-#~ msgstr "-"
-#~ msgid "%d:%02d"
-#~ msgstr "%d.%02d"
-#~ msgid "Congratulations, you have won!"
-#~ msgstr "Gratulerar, du har vunnit!"
-#~ msgid "There are no more moves"
-#~ msgstr "Det finns inga fler drag"
-#~ msgid "Card games:"
-#~ msgstr "Kortspel:"
-#~ msgid "Card themes:"
-#~ msgstr "Kortteman:"
-#~ msgid "About FreeCell Solitaire"
-#~ msgstr "Om Napoleon på S:t Helena-patiens"
-#~ msgid "About AisleRiot"
-#~ msgstr "Om AisleRiot"
-#~ msgid ""
-#~ "AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
-#~ "different games to be played.\n"
-#~ "AisleRiot is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "AisleRiot erbjuder en regelbaserad patiensmotor som låter dig att spela "
-#~ "många olika spel.\n"
-#~ "AisleRiot är en del av GNOME Games."
-#~ msgid "Play “%s”"
-#~ msgstr "Spela \"%s\""
-#~ msgid "Display cards with “%s” card theme"
-#~ msgstr "Visa korten med korttemat \"%s\""
-#~ msgctxt "score"
-#~ msgid "%6d"
-#~ msgstr "%6d"
-#~ msgid "A scheme exception occurred"
-#~ msgstr "Ett schemaundantag inträffade"
-#~ msgid "Please report this bug to the developers."
-#~ msgstr "Rapportera det här felet till utvecklarna."
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Fel"
-#~ msgid "_Don't report"
-#~ msgstr "Rapportera _inte"
-#~ msgid "_Report"
-#~ msgstr "_Rapportera"
-#~ msgid "Freecell Solitaire"
-#~ msgstr "Freecell-patiens"
-#~ msgid "_Control"
-#~ msgstr "St_yrning"
-#~ msgid "_Select Game..."
-#~ msgstr "_Välj spel..."
-#~ msgid "Play a different game"
-#~ msgstr "Spela ett annat spel"
-#~ msgid "_Recently Played"
-#~ msgstr "_Tidigare spelade"
-#~ msgid "S_tatistics"
-#~ msgstr "Stat_istik"
-#~ msgid "Show gameplay statistics"
-#~ msgstr "Visa spelstatistik"
-#~ msgid "Deal next card or cards"
-#~ msgstr "Ge nästa kort"
-#~ msgid "View help for Aisleriot"
-#~ msgstr "Visa hjälp för Aisleriot"
-#~ msgid "Install card themes…"
-#~ msgstr "Installera kortteman..."
-#~ msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
-#~ msgstr "Installera nya kortteman från distributionspaketens förråd"
-#~ msgid "_Card Style"
-#~ msgstr "_Kortstil"
-#~ msgid "_Statusbar"
-#~ msgstr "_Statusrad"
-#~ msgid "Show or hide statusbar"
-#~ msgstr "Visa eller dölj statusraden"
-#~ msgid "Pick up and drop cards by clicking"
-#~ msgstr "Plocka upp och släpp kort genom att klicka"
-#~ msgid "_Sound"
-#~ msgstr "_Ljud"
-#~ msgid "_Animations"
-#~ msgstr "A_nimationer"
-#~ msgid "Whether or not to animate card moves"
-#~ msgstr "Huruvida kortdrag ska animeras eller inte."
-#~ msgid "Cannot start the game “%s”"
-#~ msgstr "Kan inte starta spelet \"%s\""
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "JOKER"
-#~ msgstr "JOKER"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "A"
-#~ msgstr "A"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "3"
-#~ msgstr "3"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "6"
-#~ msgstr "6"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "7"
-#~ msgstr "7"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "8"
-#~ msgstr "8"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "9"
-#~ msgstr "9"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "J"
-#~ msgstr "J"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "Q"
-#~ msgstr "Q"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "K"
-#~ msgstr "K"
-#~ msgctxt "card symbol"
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-#~ msgid "ace of clubs"
-#~ msgstr "klöver ess"
-#~ msgid "two of clubs"
-#~ msgstr "klöver två"
-#~ msgid "three of clubs"
-#~ msgstr "klöver tre"
-#~ msgid "four of clubs"
-#~ msgstr "klöver fyra"
-#~ msgid "five of clubs"
-#~ msgstr "klöver fem"
-#~ msgid "six of clubs"
-#~ msgstr "klöver sex"
-#~ msgid "seven of clubs"
-#~ msgstr "klöver sju"
-#~ msgid "eight of clubs"
-#~ msgstr "klöver åtta"
-#~ msgid "nine of clubs"
-#~ msgstr "klöver nio"
-#~ msgid "ten of clubs"
-#~ msgstr "klöver tio"
-#~ msgid "jack of clubs"
-#~ msgstr "klöver knekt"
-#~ msgid "queen of clubs"
-#~ msgstr "klöver dam"
-#~ msgid "king of clubs"
-#~ msgstr "klöver kung"
-#~ msgid "ace of diamonds"
-#~ msgstr "ruter ess"
-#~ msgid "two of diamonds"
-#~ msgstr "ruter två"
-#~ msgid "three of diamonds"
-#~ msgstr "ruter tre"
-#~ msgid "four of diamonds"
-#~ msgstr "ruter fyra"
-#~ msgid "five of diamonds"
-#~ msgstr "ruter fem"
-#~ msgid "six of diamonds"
-#~ msgstr "ruter sex"
-#~ msgid "seven of diamonds"
-#~ msgstr "ruter sju"
-#~ msgid "eight of diamonds"
-#~ msgstr "ruter åtta"
-#~ msgid "nine of diamonds"
-#~ msgstr "ruter nio"
-#~ msgid "ten of diamonds"
-#~ msgstr "ruter tio"
-#~ msgid "jack of diamonds"
-#~ msgstr "ruter knekt"
-#~ msgid "queen of diamonds"
-#~ msgstr "ruter dam"
-#~ msgid "king of diamonds"
-#~ msgstr "ruter kung"
-#~ msgid "ace of hearts"
-#~ msgstr "hjärter ess"
-#~ msgid "two of hearts"
-#~ msgstr "hjärter två"
-#~ msgid "three of hearts"
-#~ msgstr "hjärter tre"
-#~ msgid "four of hearts"
-#~ msgstr "hjärter fyra"
-#~ msgid "five of hearts"
-#~ msgstr "hjärter fem"
-#~ msgid "six of hearts"
-#~ msgstr "hjärter sex"
-#~ msgid "seven of hearts"
-#~ msgstr "hjärter sju"
-#~ msgid "eight of hearts"
-#~ msgstr "hjärter åtta"
-#~ msgid "nine of hearts"
-#~ msgstr "hjärter nio"
-#~ msgid "ten of hearts"
-#~ msgstr "hjärter tio"
-#~ msgid "jack of hearts"
-#~ msgstr "hjärter knekt"
-#~ msgid "queen of hearts"
-#~ msgstr "hjärter dam"
-#~ msgid "king of hearts"
-#~ msgstr "hjärter kung"
-#~ msgid "ace of spades"
-#~ msgstr "spader ess"
-#~ msgid "two of spades"
-#~ msgstr "spader två"
-#~ msgid "three of spades"
-#~ msgstr "spader tre"
-#~ msgid "four of spades"
-#~ msgstr "spader fyra"
-#~ msgid "five of spades"
-#~ msgstr "spader fem"
-#~ msgid "six of spades"
-#~ msgstr "spader sex"
-#~ msgid "seven of spades"
-#~ msgstr "spader sju"
-#~ msgid "eight of spades"
-#~ msgstr "spader åtta"
-#~ msgid "nine of spades"
-#~ msgstr "spader nio"
-#~ msgid "ten of spades"
-#~ msgstr "spader tio"
-#~ msgid "jack of spades"
-#~ msgstr "spader knekt"
-#~ msgid "queen of spades"
-#~ msgstr "spader dam"
-#~ msgid "king of spades"
-#~ msgstr "spader kung"
-#~ msgid "face-down card"
-#~ msgstr "nedåtvänt kort"
-#~ msgid "Base Card: Ace"
-#~ msgstr "Grundkort: Ess"
-#~ msgid "Base Card: Jack"
-#~ msgstr "Grundkort: Knekt"
-#~ msgid "Base Card: King"
-#~ msgstr "Grundkort: Kung"
-#~ msgid "Base Card: Queen"
-#~ msgstr "Grundkort: Dam"
-#~ msgid "Base Card: ~a"
-#~ msgstr "Grundkort: ~a"
-#~ msgid "Deal more cards"
-#~ msgstr "Ge fler kort"
-#~ msgid "Stock left:"
-#~ msgstr "Kvar på hand:"
-#~ msgid "Stock left: 0"
-#~ msgstr "Kvar på hand: 0"
-#~ msgid "Try rearranging the cards"
-#~ msgstr "Försök att arrangera om korten"
-#~ msgid "an empty foundation pile"
-#~ msgstr "en tom grundhög"
-#~ msgid "Three card deals"
-#~ msgstr "Givar med tre kort"
-#~ msgid "Deal another round"
-#~ msgstr "Ge en ny omgång"
-#~ msgid "Deal a new card from the deck"
-#~ msgstr "Ge ett nytt kort från kortleken"
-#~ msgid "Redeals left:"
-#~ msgstr "Återstående omgivar:"
-#~ msgid "an empty slot on the foundation"
-#~ msgstr "en tom plats på grundhögen"
-# Korrekt? Högen?
-#~ msgid "an empty slot on the tableau"
-#~ msgstr "en tom plats på bordet"
-#~ msgid "an empty foundation"
-#~ msgstr "en tom grundhög"
-#~ msgid "Base Card: "
-#~ msgstr "Grundkort: "
-#~ msgid "Move something onto an empty right-hand tableau slot"
-#~ msgstr "Flytta någonting till den tomma bordplatsen till höger"
-#~ msgid "an empty foundation slot"
-#~ msgstr "en tom plats"
-#~ msgid "an empty bottom slot"
-#~ msgstr "en tom bottenplats"
-#~ msgid "an empty corner slot"
-#~ msgstr "en tom hörnplats"
-#~ msgid "an empty left slot"
-#~ msgstr "en tom vänsterplats"
-#~ msgid "an empty right slot"
-#~ msgstr "en tom högerplats"
-#~ msgid "an empty slot"
-#~ msgstr "en tom plats"
-#~ msgid "an empty top slot"
-#~ msgstr "en tom topplats"
-#~ msgid "itself"
-#~ msgstr "själv"
-#~ msgid "Move waste back to stock"
-#~ msgstr "Flytta talong tillbaka till handen"
-#~ msgid "Reserve left:"
-#~ msgstr "Reserver kvar:"
-#~ msgid "empty slot on foundation"
-#~ msgstr "tom plats på grundhög"
-#~ msgid "empty space on tableau"
-#~ msgstr "tom plats på bordet"
-#~ msgid "Move a card to the Foundation"
-#~ msgstr "Flytta ett kort till grundhögen"
-#~ msgid "Move something into the empty Tableau slot"
-#~ msgstr "Flytta någonting till den tomma bordplatsen"
-#~ msgid "Consistency is key"
-#~ msgstr "Konsekvens är nyckeln"
-#~ msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
-#~ msgstr "Fiskelina är inte så bra som tandtråd"
-#~ msgid "Have you read the help file?"
-#~ msgstr "Har du läst hjälpfilen?"
-#~ msgid "I could sure use a backrub right about now..."
-#~ msgstr "En ryggmassage skulle inte sitta fel nu..."
-#~ msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
-#~ msgstr "Om du någonsin går vilse och är ensam i skogen, krama ett träd"
-#~ msgid ""
-#~ "Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is "
-#~ "one"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bara för att vissa tror man ska hoppa hage över övergångställen, betyder "
-#~ "det inte att det är rätt"
-#~ msgid "Look both ways before you cross the street"
-#~ msgstr "Se åt båda hållen innan du går över gatan"
-#~ msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
-#~ msgstr "Datorskärmar ger dig inte D-vitamin -- men det gör solljus..."
-#~ msgid "Never blow in a dog's ear"
-#~ msgstr "Blås aldrig i en hunds öra"
-#~ msgid "Odessa is a better game. Really."
-#~ msgstr "Odessa är ett bättre spel. Faktiskt."
-#~ msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
-#~ msgstr "Kompresser rekommenderas endast i yttersta nödfall"
-#~ msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
-#~ msgstr ""
-#~ "När du saknar häftapparat räcker det med en häftklammer och en linjal"
-#~ msgid "Cards remaining: ~a"
-#~ msgstr "Återstående kort: ~a"
-#~ msgid "Redeal."
-#~ msgstr "Omgiv."
-#~ msgid "the foundation pile"
-#~ msgstr "grundhögen"
-#~ msgid "Deal a card"
-#~ msgstr "Ge ett kort"
-#~ msgid "Move ~a to an empty foundation"
-#~ msgstr "Flytta ~a till en ledig grundhög"
-#~ msgid "an empty slot on tableau"
-#~ msgstr "en tom plats på bordet"
-#~ msgid "Move a King on to the empty tableau slot"
-#~ msgstr "Flytta en kung till den tomma bordplatsen"
-#~ msgid "No hint available right now"
-#~ msgstr "Inget tips är tillgängligt just nu"
-# Osäker
-#~ msgid "Move something on to an empty reserve"
-#~ msgstr "Flytta någonting på tom reservplats"
-#~ msgid "an empty tableau"
-#~ msgstr "ett tomt bord"
-#~ msgid "I'm not sure"
-#~ msgstr "Jag är inte säker"
-#~ msgid "Remove the aces"
-#~ msgstr "Ta bort essen"
-#~ msgid "Remove the eights"
-#~ msgstr "Ta bort åttorna"
-#~ msgid "Remove the fives"
-#~ msgstr "Ta bort femmorna"
-#~ msgid "Remove the fours"
-#~ msgstr "Ta bort fyrorna"
-#~ msgid "Remove the jacks"
-#~ msgstr "Ta bort knektarna"
-#~ msgid "Remove the kings"
-#~ msgstr "Ta bort kungarna"
-#~ msgid "Remove the nines"
-#~ msgstr "Ta bort niorna"
-#~ msgid "Remove the queens"
-#~ msgstr "Ta bort damerna"
-#~ msgid "Remove the sevens"
-#~ msgstr "Ta bort sjuorna"
-#~ msgid "Remove the sixes"
-#~ msgstr "Ta bort sexorna"
-#~ msgid "Remove the tens"
-#~ msgstr "Ta bort tiorna"
-#~ msgid "Remove the threes"
-#~ msgstr "Ta bort treorna"
-#~ msgid "Remove the twos"
-#~ msgstr "Ta bort tvåorna"
-#~ msgid "Return cards to stock"
-#~ msgstr "Returnera korten till handen"
-#~ msgid "Consider moving something into an empty slot"
-#~ msgstr "Överväg att flytta nåt till en tom plats"
-#~ msgid "Move ~a off the board"
-#~ msgstr "Flytta ~a av brädet"
-#~ msgid "Bug! make-hint called on false move."
-#~ msgstr "Fel i programmet! make-hint anropades vid felaktigt drag."
-#~ msgid "Deal a card from stock"
-#~ msgstr "Dela ett kort från kortleken"
-#~ msgid "an empty space"
-#~ msgstr "en tom plats"
-#~ msgid "No moves are possible. Undo or start again."
-#~ msgstr "Inget drag är möjligt. Ångra eller börja om."
-#~ msgid "The game has no solution. Undo or start again."
-#~ msgstr "Spelet har ingen lösning. Ångra eller börja om."
-#~ msgid "an empty reserve"
-#~ msgstr "en tom reserv"
-#~ msgid "an open tableau"
-#~ msgstr "ett tomt bord"
-#~ msgid "the foundation"
-#~ msgstr "grundhögen"
-#~ msgid "Add to the sequence in row ~a."
-#~ msgstr "Lägg till till sekvensen i rad ~a."
-#~ msgid "Double click any card to redeal."
-#~ msgstr "Dubbelklicka på något kort för att ge om."
-#~ msgid "No hint available."
-#~ msgstr "Inget tips tillgängligt."
-#~ msgid "Place a two in the leftmost slot of row ~a."
-#~ msgstr "Placera en tvåa i den vänstra platsen på rad ~a."
-#~ msgid "Place the ~a next to ~a."
-#~ msgstr "Placera ~a bredvid ~a."
-#~ msgid "Randomly Placed Gaps on Redeal"
-#~ msgstr "Tillfälligt placerade hål vid omgiv"
-#~ msgid "Alternating colors"
-#~ msgstr "Skiftande färger"
-#~ msgid "Deal a row"
-#~ msgstr "Ge en rad"
-#~ msgid "Deals left: ~a"
-#~ msgstr "Givar kvar: ~a"
-#~ msgid "Same suit"
-#~ msgstr "Samma svit"
-#~ msgid "Try dealing a row of cards"
-#~ msgstr "Försök att dela en rad kort"
-#~ msgid "Try moving a card to the reserve"
-#~ msgstr "Försök flytta ett kort till reserven"
-#~ msgid "Try moving card piles around"
-#~ msgstr "Försök flytta runt korthögar"
-#~ msgid "an empty foundation place"
-#~ msgstr "en tom plats"
-#~ msgid "an empty tableau place"
-#~ msgstr "en tom plats på bordet"
-#~ msgid "Move a card from the reserve on to the empty tableau slot"
-#~ msgstr "Flytta ett kort från reserven till den tomma bordplatsen"
-#~ msgid "Select a card from the reserve for first foundation pile"
-#~ msgstr "Välj ett kort från reserven till den första grundhögen"
-#~ msgid "on to the empty tableau slot"
-#~ msgstr "till en tom bordplats"
-#~ msgid "Deal another card"
-#~ msgstr "Ge ett annat kort"
-#~ msgid "Stock left: ~a"
-#~ msgstr "Kvar på hand: ~a"
-#~ msgid "Deal another hand"
-#~ msgstr "Ge en annan hand"
-# Osäker
-#~ msgid "Move a card or build of cards on to the empty slot"
-#~ msgstr "Flytta ett kort eller en korthög till den tomma platsen"
-#~ msgid "Move card from waste"
-#~ msgstr "Flytta kort från talongen"
-#~ msgid "Move waste to stock"
-#~ msgstr "Flytta talong tillbaka till handen"
-#~ msgid "an empty tableau slot"
-#~ msgstr "en tom bordplats"
-#~ msgid "Deal a new card"
-#~ msgstr "Ge en nytt kort"
-#~ msgid "Stock remaining: ~a"
-#~ msgstr "Kvar på hand: ~a"
-#~ msgid "No redeals"
-#~ msgstr "Inga omgivar"
-#~ msgid "Single card deals"
-#~ msgstr "Givar med ett kort"
-#~ msgid "Try moving cards down from the foundation"
-#~ msgstr "Försök flytta tillbaka kort från grundkorten"
-#~ msgid "Base Card:"
-#~ msgstr "Grundkort:"
-#~ msgid ""
-#~ "Aim to place the suits in the order which fits the current layout most "
-#~ "naturally."
-#~ msgstr ""
-#~ "Försök att placera färgerna i den ordning som passar den aktuella "
-#~ "layouten bäst."
-#~ msgid "Deal new cards from the deck"
-#~ msgstr "Ge nya kort från kortleken"
-#~ msgid "Redeals left: ~a"
-#~ msgstr "Återstående omgivar: ~a"
-#~ msgid "something"
-#~ msgstr "någonting"
-#~ msgid "Move ~a from the stock to an empty edge or tableau slot"
-#~ msgstr "Flytta ~a från handen till en tom kant eller bordplats"
-# Osäker
-#~ msgid "Move ~a to an empty field"
-#~ msgstr "Flytta ~a till ett tomt fält"
-#~ msgid "Place cards on to the Tableau to form poker hands"
-#~ msgstr "Placera kort på bordet så att de bildar pokerhänder"
-#~ msgid "Shuffle mode"
-#~ msgstr "Blandningsläge"
-#~ msgid "an empty tableau pile"
-#~ msgstr "en tom hög på bordet"
-#~ msgid "Deal the cards"
-#~ msgstr "Ge kort"
-#~ msgid "Reshuffle cards"
-#~ msgstr "Blanda om kort"
-#~ msgid "Move waste on to a reserve slot"
-#~ msgstr "Flytta talong tillbaka till en reservplats"
-#~ msgid "empty foundation"
-#~ msgstr "tom grund"
-# Gissar...
-#~ msgid "Four Suits"
-#~ msgstr "Fyrfärgsspindeln"
-# Osäker.
-#~ msgid "One Suit"
-#~ msgstr "Enfärgsspindeln"
-#~ msgid "Place something on empty slot"
-#~ msgstr "Placera någonting på tom plats"
-#~ msgid "Please fill in empty pile first."
-#~ msgstr "Fyll den tomma högen först."
-# Osäker.
-#~ msgid "Two Suits"
-#~ msgstr "Tvåfärgsspindeln"
-#~ msgid "Undo until there are enough cards to fill all tableau piles"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ångra tills det finns tillräckligt mycket kort för att fylla alla "
-#~ "bordshögar"
-#~ msgid "Allow temporary spots use"
-#~ msgstr "Tillåt temporär platsanvändning"
-#~ msgid "Move a card to an empty temporary slot"
-#~ msgstr "Flytta ett kort till en tom temporär plats"
-#~ msgid "No hint available"
-#~ msgstr "Inget tips tillgängligt"
-#~ msgid "Blondes and Brunettes"
-#~ msgstr "Blondiner och brunetter"
-#~ msgid "Falling Stars"
-#~ msgstr "Stjärnfall"
-#~ msgid "General's Patience"
-#~ msgstr "Generalens patiens"
-# http://goodsol.com/pgshelp/redheads.htm
-#~ msgid "Redheads"
-#~ msgstr "Rödhåriga"
-#~ msgid "Signora"
-#~ msgstr "Signora"
-#~ msgid "Wood"
-#~ msgstr "Wood"
-#~ msgid "Deal a card from the deck"
-#~ msgstr "Ge ett kort från kortleken"
-#~ msgid "Match the top two cards of the waste."
-#~ msgstr "Matcha de översta två korten i skräphögen."
-#~ msgid "Multiplier Scoring"
-#~ msgstr "Poängfaktor"
-#~ msgid "Progressive Rounds"
-#~ msgstr "Progressiva omgångar"
-#~ msgid "appropriate foundation pile"
-#~ msgstr "lämplig grundhög"
-#~ msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
-#~ msgstr "Flytta en hög med kort till den tomma bordplatsen"
-#~ msgid "the appropriate Foundation pile"
-#~ msgstr "den lämpliga grundhögen"
-#~ msgid "Track moves"
-#~ msgstr "Spåra förändringar"
-#~ msgid "X Padding"
-#~ msgstr "X-utfyllnad"
-#~ msgid "Extra space to add to the width allocation."
-#~ msgstr "Extra utrymme att lägga till breddallokeringen."
-#~ msgid "Extra space to add to the height allocation."
-#~ msgstr "Extra utrymme att lägga till höjdallokeringen."
-#~ msgid "Width Multiple"
-#~ msgstr "Breddfaktor"
-#~ msgid "What multiple to constrain the width to."
-#~ msgstr "Vilken faktor som bredden ska begränsas till."
-#~ msgid "Height Multiple"
-#~ msgstr "Höjdfaktor"
-#~ msgid "What multiple to constrain the height to."
-#~ msgstr "Vilken faktor som höjden ska begränsas till."
-#~ msgid "X align"
-#~ msgstr "X-justering"
-#~ msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right)"
-#~ msgstr "Den horisontella justeringen, från 0 (vänster) till 1 (höger)"
-#~ msgid "Y align"
-#~ msgstr "Y-justering"
-#~ msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
-#~ msgstr "Den vertikala justeringen, från 0 (överst) till 1 (nederst)"
-#~ msgid "Could not show link"
-#~ msgstr "Kunde inte visa länk"
-#~ msgid "_Cancel"
-#~ msgstr "_Avbryt"
-#~ msgid "_Close"
-#~ msgstr "_Stäng"
-#~ msgid "_OK"
-#~ msgstr "_OK"
-#~ msgid "Qua"
-#~ msgstr "Qua"
-#~ msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
-#~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inte ett argument\n"
-#~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tillåter inte ett argument\n"
-#~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-#~ msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"
-#~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-#~ msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
-#~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-#~ msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
-#~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: felaktig flagga -- %c\n"
-#~ msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"
-#~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-#~ msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"
-#~ msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"
-#~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tillåter inte ett argument\n"
-#~ msgid "A flag to allow remote players to watch new games"
-#~ msgstr "En flagga för att tillåta fjärrspelare kan se nya spel"
-#~ msgid "A flag to enable network game support"
-#~ msgstr "En flagga för att aktivera stöd för nätverksspel"
-#~ msgid "A flag to show move comments"
-#~ msgstr "En flagga för att visa förflyttningskommentarer"
-#~ msgid "The amount of time each player has to move in new games"
-#~ msgstr "Mängden tid som varje spelare har för att komma in i nya spel"
-#~ msgid "The board side to display"
-#~ msgstr "Brädsidan att visa"
-#~ msgid "The default player difficulty for black in new games"
-#~ msgstr "Svarta standardspelarens svårighetsgrad i nya spel"
-#~ msgid "The default player difficulty for white in new games"
-#~ msgstr "Vita standardspelarens svårighetsgrad i nya spel"
-#~ msgid "The default player type for black in new games"
-#~ msgstr "Standardspelartypen för svart i nya spel"
-#~ msgid "The default player type for white in new games"
-#~ msgstr "Standardspelartypen för vitt i nya spel"
-#~ msgid ""
-#~ "The format to display moves in, can be either 'human' (human readable), "
-#~ "'lan' (long algebraic notation) or 'san' (standard algebraic notation)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Formatet att visa drag i, kan vara antingen \"human\" (mänskligt "
-#~ "läsbart), \"lan\" (lång algebraisk notation) eller \"san\" (standard "
-#~ "algebraisk notation)"
-#~ msgid "The piece style to use. Can be one of: 'simple' or 'fancy'"
-#~ msgstr "Pjässtilen att använda. Kan vara en av: \"simple\" eller \"fancy\""
-#~ msgid ""
-#~ "The side of the board that is in the foreground, either 'white', 'black', "
-#~ "'current' (the current player), 'human' (the side of the current human "
-#~ "player) or 'facetoface' (suitable for players on each side of screen, e."
-#~ "g. handhelds)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sidan är brädet som är i förgrunden, antingen \"white\", \"black\", "
-#~ "\"current\" (den aktuella spelaren) eller \"human\" (sidan för den "
-#~ "aktuella mänskliga spelaren) eller \"facetoface\" (lämplig för spelare på "
-#~ "var sin sida av skärmen, t.ex. handhållna datorer)"
-#~ msgid "Logs"
-#~ msgstr "Loggar"
-#~ msgid "Show _Logs"
-#~ msgstr "Visa _loggar"
-#~ msgid "There are no active logs."
-#~ msgstr "Det finns inga aktiva loggar."
-#~ msgid "Communication:"
-#~ msgstr "Kommunikation:"
-#~ msgid "Executable:"
-#~ msgstr "Körbar fil:"
-#~ msgid "<b>Game</b>"
-#~ msgstr "<b>Spel</b>"
-#~ msgid "<b>Rooms</b>"
-#~ msgstr "<b>Rum</b>"
-#~ msgid "<b>Server</b>"
-#~ msgstr "<b>Server</b>"
-#~ msgid "<b>Status/_Chat</b>"
-#~ msgstr "<b>Status/_Chatt</b>"
-#~ msgid "Join Game"
-#~ msgstr "Gå med i spel"
-#~ msgid "_Join"
-#~ msgstr "_Gå med i"
-#~ msgid "_Leave"
-#~ msgstr "_Lämna"
-#~ msgid "_Profile:"
-#~ msgstr "_Profil:"
-#~ msgid "Add Account"
-#~ msgstr "Lägg till konto"
-#~ msgid "User _Name:"
-#~ msgstr "Anv_ändarnamn:"
-#~ msgid "_Add Account"
-#~ msgstr "_Lägg till konto"
-#~ msgid "_Host:"
-#~ msgstr "_Värd:"
-#~ msgid "_Port:"
-#~ msgstr "_Port:"
-#~ msgid "_Server:"
-#~ msgstr "_Server:"
-#~ msgid "<b>Difficulty</b>"
-#~ msgstr "<b>Svårighetsgrad</b>"
-#~ msgid "<b>Game Properties</b>"
-#~ msgstr "<b>Spelegenskaper</b>"
-#~ msgid "<b>Players</b>"
-#~ msgstr "<b>Spelare</b>"
-#~ msgid "B_lack:"
-#~ msgstr "S_vart:"
-#~ msgid "Enter the title for this game"
-#~ msgstr "Ange titeln för det här spelet"
-#~ msgid "Move _Time:"
-#~ msgstr "Tid för _drag:"
-#~ msgid "Start the game. The game can be started once all fields are complete"
-#~ msgstr "Starta spelet. Spelet kan startas när alla fält är kompletta"
-#~ msgid "W_hite:"
-#~ msgstr "V_it:"
-#~ msgid "_Black:"
-#~ msgstr "_Svart:"
-#~ msgid "_Game name:"
-#~ msgstr "_Spelnamn:"
-#~ msgid "_Start"
-#~ msgstr "_Starta"
-#~ msgid "_White:"
-#~ msgstr "_Vit:"
-#~ msgid "Show _Captured Pieces"
-#~ msgstr "Visa s_lagna pjäser"
-#~ msgid "Show or hide captured pieces"
-#~ msgstr "Visa eller dölj slagna pjäser"
-#~ msgid "Show or hide numbering on the chess board"
-#~ msgstr "Visa eller dölj numrering av schackbrädet"
-#~ msgid "Show or hide the game history panel"
-#~ msgstr "Visa eller dölj spelets historikpanel"
-#~ msgid "Shows hints during chess games"
-#~ msgstr "Visar tips under schackspel"
-#~ msgid "Smooth edges of the 3D elements (anti-alias)"
-#~ msgstr "Mjuka kanter för 3D-element (kantutjämning)"
-#~ msgid ""
-#~ "View the chess board by default in 2D mode, or optionally in 3D mode "
-#~ "using OpenGL."
-#~ msgstr ""
-#~ "Visa schackbrädet i 2D-läge som standard, eller valfritt i 3D-läge med "
-#~ "OpenGL."
-#~ msgid "Chess incorrectly installed"
-#~ msgstr "Schack är inte korrekt installerat"
-#~ msgid ""
-#~ "Chess is not able to start because required application files are not "
-#~ "installed. If you are currently upgrading your system please wait until "
-#~ "the upgrade has completed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Schack kan inte startas därför att nödvändiga programfiler inte är "
-#~ "installerade. Om du för närvarande uppgraderar ditt system bör du vänta "
-#~ "till uppgraderingen är färdig."
-#~ msgid "Unlimited"
-#~ msgstr "Obegränsat"
-#~ msgid "Unable to find %s engine"
-#~ msgstr "Kunde inte hitta %s-motorn"
-#~ msgid "Configure loaded game (%i moves)"
-#~ msgstr "Konfigurera inläst spel (%i drag)"
-#~ msgid "Game settings changed"
-#~ msgstr "Spelinställningarna ändrade"
-#~ msgid "%(white)s versus %(black)s"
-#~ msgstr "%(white)s mot %(black)s"
-#~ msgid "Please select a file to load"
-#~ msgstr "Välj en fil att läsa in"
-#~ msgid "Please enter a file name"
-#~ msgstr "Ange ett filnamn"
-#~ msgid "Chess - *%(game_name)s"
-#~ msgstr "Schack - *%(game_name)s"
-#~ msgid "Chess - %(game_name)s"
-#~ msgstr "Schack - %(game_name)s"
-#~ msgid "∞"
-#~ msgstr "∞"
-#~ msgid "If you don't save the changes to this game will be permanently lost"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om du inte sparar ändringarna för detta spel så kommer de att gå förlorade"
-#~ msgid "Close _without saving"
-#~ msgstr "Stäng _utan att spara"
-#~ msgid "Unable to enable 3D mode"
-#~ msgstr "Kan inte aktivera 3D-läget"
-#~ msgid ""
-#~ "You are unable to play in 3D mode due to the following problems:\n"
-#~ "%(errors)s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please contact your system administrator to resolve these problems, until "
-#~ "then you will be able to play chess in 2D mode."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du kan inte spela i 3D-läget på grund av följande problem:\n"
-#~ "%(errors)s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kontakta din systemadministratör för att lösa dessa problem. Tills dess "
-#~ "kommer du att kunna spela schack i 2D-läget."
-#~ msgid "Unable to claim draw"
-#~ msgstr "Kunde inte kräva remi"
-#~ msgid ""
-#~ "You may claim a draw when:\n"
-#~ "a) The board has been in the same state three times (Three fold "
-#~ "repetition)\n"
-#~ "b) Fifty moves have occurred where no pawn has moved and no piece has "
-#~ "been captured (50 move rule)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du kan kräva remi när:\n"
-#~ "a) Brädet har samma ställning i tre eller fler gånger (trefaldig "
-#~ "upprepning)\n"
-#~ "b) Femtio drag har genomförts där ingen bonde har flyttats och ingen pjäs "
-#~ "har slagits (50-dragsregeln)"
-#~ msgid "No Python OpenGL support"
-#~ msgstr "Inget Python OpenGL-stöd"
-#~ msgid "No Python GTKGLExt support"
-#~ msgstr "Inget Python GTKGLExt-stöd"
-#~ msgid "OpenGL libraries do not support required display mode"
-#~ msgstr "OpenGL-biblioteken saknar stöd för det begärda visningsläget"
-#~ msgid "White castles long"
-#~ msgstr "Vit gör en lång rockad"
-#~ msgid "Black castles long"
-#~ msgstr "Svart gör en lång rockad"
-#~ msgid "White castles short"
-#~ msgstr "Vit gör en kort rockad"
-#~ msgid "Black castles short"
-#~ msgstr "Svart gör en kort rockad"
-#~ msgid "%(movenum)2iw. %(description)s (Check)"
-#~ msgstr "%(movenum)2iw. %(description)s (Schack)"
-#~ msgid "%(movenum)2iw. %(description)s (Checkmate)"
-#~ msgstr "%(movenum)2iw. %(description)s (Schackmatt)"
-#~ msgid "%(movenum)2iw. %(description)s (Stalemate)"
-#~ msgstr "%(movenum)2iw. %(description)s (Patt)"
-#~ msgid "%(movenum)2iw. %(description)s"
-#~ msgstr "%(movenum)2iw. %(description)s"
-#~ msgid "%(movenum)2ib. %(description)s (Check)"
-#~ msgstr "%(movenum)2ib. %(description)s (Schack)"
-#~ msgid "%(movenum)2ib. %(description)s (Checkmate)"
-#~ msgstr "%(movenum)2ib. %(description)s (Schackmatt)"
-#~ msgid "%(movenum)2ib. %(description)s (Stalemate)"
-#~ msgstr "%(movenum)2ib. %(description)s (Patt)"
-#~ msgid "%(movenum)2ib. %(description)s"
-#~ msgstr "%(movenum)2ib. %(description)s"
-#~ msgid "%s wins"
-#~ msgstr "%s vinner"
-#~ msgid "GGZ Gaming Zone"
-#~ msgstr "GGZ Gaming Zone"
-#~ msgid "Disconnected"
-#~ msgstr "Frånkopplad"
-#~ msgid "New profile..."
-#~ msgstr "Ny profil..."
-#~ msgid "Table"
-#~ msgstr "Bord"
-#~ msgid "Seats"
-#~ msgstr "Platser"
-#~ msgid "Description"
-#~ msgstr "Beskrivning"
-#~ msgid "Seat"
-#~ msgstr "Plats"
-#~ msgid "Player"
-#~ msgstr "Spelare"
-#~ msgid "Spectator"
-#~ msgstr "Åskådare"
-#~ msgid "Reserved for %s"
-#~ msgstr "Reserverat för %s"
-#~ msgid "Seat empty"
-#~ msgstr "Tom plats"
-#~ msgid "AI (%s)"
-#~ msgstr "AI (%s)"
-#~ msgctxt "chess-file"
-#~ msgid "a"
-#~ msgstr "a"
-#~ msgctxt "chess-file"
-#~ msgid "b"
-#~ msgstr "b"
-#~ msgctxt "chess-file"
-#~ msgid "c"
-#~ msgstr "c"
-#~ msgctxt "chess-file"
-#~ msgid "d"
-#~ msgstr "d"
-#~ msgctxt "chess-file"
-#~ msgid "e"
-#~ msgstr "e"
-#~ msgctxt "chess-file"
-#~ msgid "f"
-#~ msgstr "f"
-#~ msgctxt "chess-file"
-#~ msgid "g"
-#~ msgstr "g"
-#~ msgctxt "chess-file"
-#~ msgid "h"
-#~ msgstr "h"
-#~ msgctxt "chess-rank"
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-#~ msgctxt "chess-rank"
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-#~ msgctxt "chess-rank"
-#~ msgid "3"
-#~ msgstr "3"
-#~ msgctxt "chess-rank"
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-#~ msgctxt "chess-rank"
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-#~ msgctxt "chess-rank"
-#~ msgid "6"
-#~ msgstr "6"
-#~ msgctxt "chess-rank"
-#~ msgid "7"
-#~ msgstr "7"
-#~ msgctxt "chess-rank"
-#~ msgid "8"
-#~ msgstr "8"
-#~ msgctxt "chess-notation"
-#~ msgid "P"
-#~ msgstr "B"
-#~ msgctxt "chess-notation"
-#~ msgid "N"
-#~ msgstr "S"
-#~ msgctxt "chess-notation"
-#~ msgid "B"
-#~ msgstr "L"
-#~ msgctxt "chess-notation"
-#~ msgid "R"
-#~ msgstr "T"
-#~ msgctxt "chess-notation"
-#~ msgid "Q"
-#~ msgstr "Q"
-#~ msgctxt "chess-notation"
-#~ msgid "K"
-#~ msgstr "K"
-#~ msgid "'%(name)s' in '%(game)s'"
-#~ msgstr "\"%(name)s\" i \"%(game)s\""
-#~ msgid "Application Log"
-#~ msgstr "Programlogg"
-#~ msgid "Usage: %s [game]"
-#~ msgstr "Användning: %s [spel]"
-#~ msgid "Human versus %s"
-#~ msgstr "Mänsklig spelare mot %s"
-#~ msgid ""
-#~ "glChess has crashed. Please report this bug to http://bugzilla.gnome.org\n";
-#~ "Debug output:"
-#~ msgstr ""
-#~ "glChess har kraschat. Rapportera det här som ett fel på http://bugzilla.";
-#~ "gnome.org\n"
-#~ "Felsökningsdata:"
-#~ msgid "glChess"
-#~ msgstr "glChess"
-#~ msgid "Copyright 2005-2008 Robert Ancell (and contributors)"
-#~ msgstr "Copyright 2005-2008 Robert Ancell (och bidragsgivare)"
-#~ msgid "Incorrect password"
-#~ msgstr "Felaktigt lösenord"
-#~ msgid "Account in use"
-#~ msgstr "Kontot används redan"
-#~ msgid "Connection closed: %s"
-#~ msgstr "Anslutningen stängdes: %s"
-#~ msgid "A password is required"
-#~ msgstr "Ett lösenordet krävs"
-#~ msgid "Disconnected from server"
-#~ msgstr "Frånkopplad från servern"
-#~ msgid "No description"
-#~ msgstr "Ingen beskrivning"
-#~ msgid "Sudoku unable to save game."
-#~ msgstr "Sudoku kunde inte spara spelet."
-#~ msgid "Reset current grid(do-over)"
-#~ msgstr "Nollställ aktuellt rutnät(do-over)"
-#~ msgid "Show statistics about current puzzle"
-#~ msgstr "Visa statistik om aktuellt pussel"
-#~ msgid "Print current game"
-#~ msgstr "Skriv ut aktuellt spel"
-#~ msgid "Print more than one sudoku at a time."
-#~ msgstr "Skriv ut fler än en sudoku samtidigt."
-#~ msgid "Close Sudoku"
-#~ msgstr "Stäng Sudoku"
-#~ msgid "Clear all of the top notes"
-#~ msgstr "Töm alla övre anteckningar"
-#~ msgid "Clear all of the bottom notes"
-#~ msgstr "Töm alla nedre anteckningar"
-#~ msgid "You completed the puzzle in %(totalTime)s (%(activeTime)s active)."
-#~ msgstr "Du lade pusslet på %(totalTime)s (%(activeTime)s aktivt)."
-#~ msgid "%(level)s puzzle"
-#~ msgstr "%(level)s pussel"
-#~ msgid "%(n)s year"
-#~ msgid_plural "%(n)s years"
-#~ msgstr[0] "%(n)s år"
-#~ msgstr[1] "%(n)s år"
-#~ msgid "%(n)s month"
-#~ msgid_plural "%(n)s months"
-#~ msgstr[0] "%(n)s månad"
-#~ msgstr[1] "%(n)s månader"
-#~ msgid "%(n)s week"
-#~ msgid_plural "%(n)s weeks"
-#~ msgstr[0] "%(n)s vecka"
-#~ msgstr[1] "%(n)s veckor"
-#~ msgid "%(n)s day"
-#~ msgid_plural "%(n)s days"
-#~ msgstr[0] "%(n)s dag"
-#~ msgstr[1] "%(n)s dagar"
-#~ msgid " and "
-#~ msgstr " och "
-#~ msgid ", "
-#~ msgstr ", "
-#~ msgid " "
-#~ msgstr " "
-#~ msgid "at %I:%M %p"
-#~ msgstr "klockan %H.%M"
-#~ msgid "%A %I:%M %p"
-#~ msgstr "%A %H.%M"
-# %e Day of the month, with a space preceding single digits
-# %B Full month name, based on the locale
-#~ msgid "%B %e"
-#~ msgstr "%e %B"
-#~ msgid "Load a saved game"
-#~ msgstr "Läs in ett sparat spel"
-#~ msgid "No comment"
-#~ msgstr "Ingen kommentar"
-#~ msgid "Themes"
-#~ msgstr "Teman"
-#~ msgid "_Bastard mode"
-#~ msgstr "Sv_åraste läget"
-#~ msgid "Generate new puzzles in the background"
-#~ msgstr "Generera nya pussel i bakgrunden"
-#~ msgid "<b><i>Details</i></b>"
-#~ msgstr "<b><i>Detaljer</i></b>"
-#~ msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Print Games</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Skriv ut spel</span>"
-#~ msgid "<i><u>Number of Puzzles</u></i>"
-#~ msgstr "<i><u>Antal pussel</u></i>"
-#~ msgid "<i>Easy:</i>"
-#~ msgstr "<i>Lätt:</i>"
-#~ msgid "<i>Hard:</i>"
-#~ msgstr "<i>Svår:</i>"
-#~ msgid "<i>Medium:</i>"
-#~ msgstr "<i>Mellan:</i>"
-#~ msgid "<i>Very Hard:</i>"
-#~ msgstr "<i>Mycket svår:</i>"
-#~ msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Puzzle Generator</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Pusselgenerator</span>"
-#~ msgid "Criteria:"
-#~ msgstr "Kriterium:"
-#~ msgid "Generate Policy"
-#~ msgstr "Generera policy"
-#~ msgid "Generate new puzzles _until stopped"
-#~ msgstr "Generera nya pussel _tills stoppad"
-#~ msgid "Generate until _reaching target"
-#~ msgstr "Generera tills maximalt antal _uppnås"
-#~ msgid "Puzzle Generator"
-#~ msgstr "Pusselgenerator"
-#~ msgid "Target _number of sudokus:"
-#~ msgstr "Max _antal sudoku:"
-#~ msgid "_Generate"
-#~ msgstr "_Generera"
-#~ msgid "<b><span size=\"large\">_New Game</span></b>"
-#~ msgstr "<b><span size=\"large\">_Nytt spel</span></b>"
-#~ msgid "<b><span size=\"large\">_Saved Games</span></b>"
-#~ msgstr "<b><span size=\"large\">_Sparade spel</span></b>"
-#~ msgid "Clear _Others"
-#~ msgstr "Rensa _andra"
-#~ msgid "_Clear Tracker"
-#~ msgstr "_Rensa spårare"
-#~ msgid "_Trackers"
-#~ msgstr "_Spårare"
-#~ msgid "Show which numbers could go in the current square."
-#~ msgstr "Visa vilka siffror som kunde passa i den aktuella rutan."
-#~ msgid "_Fill"
-#~ msgstr "_Fyll"
-#~ msgid "Automatically fill in the current square if possible."
-#~ msgstr "Fyll automatiskt i den aktuella rutan om möjligt."
-#~ msgid "Fill _all squares"
-#~ msgstr "Fyll i _alla rutor"
-#~ msgid ""
-#~ "Automatically fill in all squares for which there is only one valid value."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fyll automatiskt i alla rutor för vilka det endast finns ett giltigt "
-#~ "värde."
-#~ msgid "_Generate new puzzles"
-#~ msgstr "_Generera nya pussel"
-#~ msgid "Generate new puzzles."
-#~ msgstr "Generera nya pussel."
-#~ msgid "_Always show hint"
-#~ msgstr "Visa _alltid tips"
-#~ msgid "Generate new puzzles _while you play"
-#~ msgstr "Generera nya pussel _under tiden du spelar"
-#~ msgid ""
-#~ "Generate new puzzles in the background while you play. This will "
-#~ "automatically pause when the game goes into the background."
-#~ msgstr ""
-#~ "Generera nya pussel i bakgrunden under tiden du spelar. Det här kommer "
-#~ "automatiskt att pausas när spelet går in i bakgrunden."
-#~ msgid "_Edit"
-#~ msgstr "R_edigera"
-#~ msgid "Clear entries you've filled in"
-#~ msgstr "Töm rutor som du har fyllt i"
-#~ msgid "Clear notes and hints"
-#~ msgstr "Töm anteckningar och tips"
-#~ msgid "You used the auto-fill %(n)s time"
-#~ msgid_plural "You used the auto-fill %(n)s times"
-#~ msgstr[0] "Du använde automatisk utfyllnad %(n)s gång"
-#~ msgstr[1] "Du använde automatisk utfyllnad %(n)s gånger"
-#~ msgid "Playing %(difficulty)s puzzle."
-#~ msgstr "Spelar %(difficulty)s pussel."
-#~ msgid "No Tracker"
-#~ msgstr "Ingen bevakare"
-#~ msgid "_Clear Others"
-#~ msgstr "Rensa _andra"
-#~ msgid "Clear all moves not tracked by selected tracker."
-#~ msgstr "Rensa alla drag som inte spårats av vald spårare."
-#~ msgid "%(n)s puzzle"
-#~ msgid_plural "%(n)s puzzles"
-#~ msgstr[0] "%(n)s rebus"
-#~ msgstr[1] "%(n)s rebusar"
-#~ msgid "Stopped"
-#~ msgstr "Stoppad"
-#~ msgid "Generated %(n)s out of %(total)s puzzle"
-#~ msgid_plural "Generated %(n)s out of %(total)s puzzles"
-#~ msgstr[0] "Genererade %(n)s utav %(total)s pussel"
-#~ msgstr[1] "Genererade %(n)s utav %(total)s pussel"
-#~ msgid "Generated %(n)s puzzle"
-#~ msgid_plural "Generated %(n)s puzzles"
-#~ msgstr[0] "Genererade %(n)s pussel"
-#~ msgstr[1] "Genererade %(n)s pussel"
-#~ msgid "Tile _Colours"
-#~ msgstr "Brick_färger"
-#~ msgid "A flag to enable coloured tiles."
-#~ msgstr "En flagga för att aktivera färgade brickor."
-#~ msgid "Control coloured tiles"
-#~ msgstr "Kontrollera färgade brickor"
-#~ msgid "Look & Feel"
-#~ msgstr "Utseende och känsla"
-#~ msgid "Blackjack"
-#~ msgstr "Tjugoett"
-#~ msgid "Play the casino card game Blackjack"
-#~ msgstr "Spela kasinokortspelet Tjugoett"
-#~ msgid "Display probabilities"
-#~ msgstr "Visa sannolikheter"
-#~ msgid ""
-#~ "Display the probabilities of each dealer hand outcome and the expected "
-#~ "value of your hand."
-#~ msgstr ""
-#~ "Visa sannolikheterna för utkomsten av varje givarhand och det förväntade "
-#~ "värdet på din hand."
-#~ msgid "Never take insurance"
-#~ msgstr "Ta aldrig försäkring"
-#~ msgid "Never take insurance with a dealer showing an ace."
-#~ msgstr "Ta aldrig försäkring om givaren visar ett ess."
-#~ msgid "The amount of money in your bank"
-#~ msgstr "Mängden pengar i din bank"
-#~ msgid "The amount of money in your bank."
-#~ msgstr "Mängden pengar i din bank."
-#~ msgid ""
-#~ "The name of the rules file containing the variation of the rules to play."
-#~ msgstr ""
-#~ "Namnet på regelfilen som innehåller den variant på reglerna som ska "
-#~ "spelas."
-#~ msgid "The variation of the rules file to use"
-#~ msgstr "Variationen på regelfilen att använda"
-#~ msgid "Use a quick deal"
-#~ msgstr "Använd ett snabbt giv"
-#~ msgid "Use a quick deal with no delay between each card."
-#~ msgstr "Använd ett snabbt giv utan fördröjning mellan varje kort."
-#~ msgid "Whether or not to show the toolbar."
-#~ msgstr "Huruvida verktygsraden ska visas eller inte."
-#~ msgid "Blackjack - %s"
-#~ msgstr "Tjugoett - %s"
-#~ msgid "D_eal"
-#~ msgstr "_Ge"
-#~ msgid "Deal a new hand"
-#~ msgstr "Ge en ny hand"
-#~ msgid "_Hit"
-#~ msgstr "_Dra kort"
-#~ msgid "Add a card to the hand"
-#~ msgstr "Lägg till ett kort till handen"
-#~ msgid "_Stand"
-#~ msgstr "_Stanna"
-#~ msgid "Stop adding cards to the hand"
-#~ msgstr "Sluta lägga till kort till handen"
-#~ msgid "S_urrender"
-#~ msgstr "Ge _upp"
-#~ msgid "Forfeit this hand for half of your wager"
-#~ msgstr "Förverka denna hand för halva din insats"
-#~ msgid "_Double down"
-#~ msgstr "_Dubbla"
-#~ msgid "Double your wager for a single hit"
-#~ msgstr "Dubblera din insats för dragning av ett enda kort"
-#~ msgid "S_plit the hand"
-#~ msgstr "_Dela handen"
-#~ msgid "Split cards in two new hands"
-#~ msgstr "Dela korten i två nya händer"
-#~ msgid "Cards left:"
-#~ msgstr "Återstående kort:"
-#~ msgid "Wager:"
-#~ msgstr "Insats:"
-#~ msgid "Balance:"
-#~ msgstr "Saldo:"
-#~ msgid "Place your wager or deal a hand"
-#~ msgstr "Placera din insats eller ge en hand"
-#~ msgid "Blackjack rule set to use"
-#~ msgstr "Tjugoettregelverk att använda"
-#~ msgid "Card Style"
-#~ msgstr "Kortstil"
-#~ msgid "Would you like insurance?"
-#~ msgstr "Vill du ha försäkring?"
-#~ msgid ""
-#~ "Insurance is a side wager of 50% of the original wager that the dealer "
-#~ "has a natural 21 (aka blackjack) that is offered when the dealer's face "
-#~ "up card is an ace. If the dealer has a natural 21 then the player is paid "
-#~ "double."
-#~ msgstr ""
-#~ "Försäkring är en sidoinsats på 50% av den ursprungliga insatsen, som "
-#~ "gäller om givaren har en naturlig tjugoett (även kallad blackjack), och "
-#~ "som erbjuds om givarens uppvända kort är ett ess. Om givaren har en "
-#~ "naturlig tjugoett betalas spelaren dubbelt."
-#~ msgid "Set your wager and click in the white outline to deal a new hand."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ställ in din insats och klicka i den vita ramen för att ge en ny hand."
-#~ msgid "Set your wager or click on the cards to deal a new hand."
-#~ msgstr "Ställ in din insats och klicka på korten för att ge en ny hand."
-#~ msgid "Blackjack Preferences"
-#~ msgstr "Inställningar för Tjugoett"
-#~ msgid "_Display hand probabilities"
-#~ msgstr "_Visa sannolikheter för hand"
-#~ msgid "_Quick deals (no delay between each card)"
-#~ msgstr "Sna_bba givar (ingen fördröjning mellan varje kort)"
-#~ msgid "_Never take insurance"
-#~ msgstr "Ta al_drig försäkring"
-#~ msgid "_Reset Balance"
-#~ msgstr "_Nollställ saldo"
-#~ msgid "Rules"
-#~ msgstr "Regler"
-#~ msgid "Decks"
-#~ msgstr "Kortlekar"
-# OSäker
-#~ msgid "Hit Soft 17"
-#~ msgstr "Dra mjuk 17"
-#~ msgid "Double Any Total"
-#~ msgstr "Dubblera total"
-#~ msgid "Double 9"
-#~ msgstr "Dubblera 9"
-#~ msgid "Double Soft"
-#~ msgstr "Dubblera mjuk"
-#~ msgid "Double After Hit"
-#~ msgstr "Dubblera efter kortdragning"
-#~ msgid "Double After Split"
-#~ msgstr "Dubblera efter delning"
-#~ msgid "Resplit"
-#~ msgstr "Dela om"
-#~ msgid "Resplit Aces"
-#~ msgstr "Dela om ess"
-#~ msgid "Surrender"
-#~ msgstr "Ge upp"
-#~ msgid "Dealer Speed"
-#~ msgstr "Givarhastighet"
-#~ msgid "Click to double your wager"
-#~ msgstr "Klicka för att dubbla din insats"
-#~ msgid "Double click to increase your wager by %.2f"
-#~ msgstr "Dubbelklicka för att öka din insats med %.2f"
-#~ msgid "Double click to decrease your wager by %.2f"
-#~ msgstr "Dubbelklicka för att minska din insats med %.2f"
-#~ msgid "Click to deal another card; drag card to split pair"
-#~ msgstr "Klicka för att ge ett annat kort. Dra kort för att dela par"
-#~ msgid "Click to deal another card"
-#~ msgstr "Klicka för att ge ett annat kort"
-#~ msgid "Click to finish adding cards to your hand"
-#~ msgstr "Klicka för att sluta lägga till kort till din hand"
-#~ msgid "Click to deal a new hand"
-#~ msgstr "Klicka för att ge en ny hand"
-#~ msgid "Blackjack can't load the requested file"
-#~ msgstr "Tjugoett kan inte läsa in den begärda filen"
-#~ msgid "Please check your Blackjack installation"
-#~ msgstr "Kontrollera din Tjugoett-installation"
-#~ msgid "The best option is to stand"
-#~ msgstr "Det bästa alternativet är att stanna"
-#~ msgid ""
-#~ "To stand means to stop adding cards to your hand. Do this by clicking on "
-#~ "the dealer's cards or by selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Att stanna innebär att du slutar lägga till kort till din hand. Gör detta "
-#~ "genom att klicka på givarens kort eller genom att välja alternativet i "
-#~ "menyn Styrning."
-#~ msgid "The best option is to hit"
-#~ msgstr "Det bästa alternativet är att ta kort"
-#~ msgid ""
-#~ "To hit means to add another card to your hand. Do this by clicking once "
-#~ "on your cards or by selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Att ta kort innebär att du lägger till ett annat kort till din hand. Gör "
-#~ "detta genom att klicka en gång på dina kort eller genom att välja "
-#~ "alternativet i menyn Styrning."
-# Osäker
-#~ msgid "The best option is to double down"
-#~ msgstr "Det bästa alternativet är att dubbla ned"
-#~ msgid ""
-#~ "To double down means to double the initial wager and receive exactly one "
-#~ "more card. Do this by clicking once on the chips at the bottom of the "
-#~ "window or by selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Att dubbla ned innebär att dubbla den ursprungliga insatsen och få exakt "
-#~ "ett till kort. Gör detta genom att klicka en gång på brickorna nederst i "
-#~ "fönstret eller genom att välja alternativet i menyn Styrning."
-#~ msgid "The best option is to split"
-#~ msgstr "Det bästa alternativet är att dela"
-#~ msgid ""
-#~ "To split means to divide your current hand into two separate hands. Do "
-#~ "this by dragging one of your cards and dropping it off to the side or by "
-#~ "selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Att dela innebär att dela din aktuella hand i två separata händer. Gör "
-#~ "detta genom att dra ett av dina kort och släppa det till sidan eller "
-#~ "genom att välja alternativet i menyn Styrning."
-#~ msgid "The best option is to surrender"
-#~ msgstr "Det bästa alternativet är att ge upp"
-#~ msgid ""
-#~ "To surrender means to give up half your wager and not complete the hand. "
-#~ "Do this by selecting the option from the Control menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Att ge upp innebär att ge upp halva din insats och inte färdigställa "
-#~ "handen. Gör detta genom att välja alternativet i menyn Styrning."
-#~ msgid ""
-#~ "Blackjack is a casino-style card game.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Blackjack is a part of GNOME Games."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tjugoett är ett kortspel av kasinotyp.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tjugoett är en del av GNOME Games."
-#~ msgid "Computing basic strategy..."
-#~ msgstr "Beräknar grundläggande strategi..."
-#~ msgid "Bust"
-#~ msgstr "Tjock"
-#~ msgid "Blackjack!"
-#~ msgstr "Tjugoett!"
-#~ msgid "Soft"
-#~ msgstr "Mjuk"
-#~ msgid "Win"
-#~ msgstr "Vinst"
-#~ msgid "Push"
-#~ msgstr "Oavgjort"
-#~ msgid "Lose"
-#~ msgstr "Förlust"
-# Osäker.
-#~ msgid "Player expected values"
-#~ msgstr "Spelarförväntade värden"
-#~ msgid "Stand"
-#~ msgstr "Stanna"
-#~ msgid "Hit"
-#~ msgstr "Dra kort"
-#~ msgid "Double"
-#~ msgstr "Dubblera"
-#~ msgid "Split"
-#~ msgstr "Dela"
-#~ msgid "Dealer hand probabilities"
-#~ msgstr "Sannolikheter för givarhanden"
-#~ msgid "Error connecting to server: %s"
-#~ msgstr "Fel vid anslutning till server: %s"
-#~ msgid "Your new password is %s"
-#~ msgstr "Ditt nya lösenord är %s"
-#~ msgid "New password"
-#~ msgstr "Nytt lösenord"
-#~ msgid "Players on server: %d"
-#~ msgstr "Spelare på servern: %d"
-#~ msgid "Current Room: %s"
-#~ msgstr "Nuvarande rum: %s"
-#~ msgid "You've joined room \"%s\"."
-#~ msgstr "Du har gått in i rummet \"%s\"."
-#~ msgid "Error joining room: %s"
-#~ msgstr "Fel vid ingång till rum: %s"
-#~ msgid "You can't chat while not in a room."
-#~ msgstr "Du kan inte chatta när du inte är i ett rum."
-#~ msgid "You don't have permission to chat here."
-#~ msgstr "Du har inte behörighet att chatta här."
-#~ msgid "No private chatting at a table!"
-#~ msgstr "Ingen privatchatt vid ett bord!"
-#~ msgid "That player isn't in the room!"
-#~ msgstr "Den spelaren är inte i rummet!"
-#~ msgid "There was an error sending the chat."
-#~ msgstr "Ett fel uppstod vid sändning av chatt."
-#~ msgid "You're not at a table."
-#~ msgstr "Du är inte vid ett bord."
-#~ msgid "Chat failed: %s."
-#~ msgstr "Chatt misslyckades: %s."
-#~ msgid "Error launching table: %s"
-#~ msgstr "Fel vid start av bord: %s"
-#~ msgid "You have joined table %d."
-#~ msgstr "Du har satt dig vid bord %d."
-#~ msgid "Error joining table: %s"
-#~ msgstr "Fel vid ingång till bord: %s"
-#~ msgid "You have been booted from the table by %s."
-#~ msgstr "Du har blivit utsparkad från bordet av %s."
-#~ msgid "You have left the table."
-#~ msgstr "Du har lämnat bordet."
-#~ msgid "There was an error with the game server."
-#~ msgstr "Det inträffade ett fel med spelservern."
-#~ msgid "Error leaving table: %s"
-#~ msgstr "Fel vid lämnandet av bord: %s"
-#~ msgid "Current Room:"
-#~ msgstr "Nuvarande rum:"
-#~ msgid "**none**"
-#~ msgstr "**ingen**"
-#~ msgid "Offline"
-#~ msgstr "Frånkopplad"
-#~ msgid "Connecting"
-#~ msgstr "Ansluter"
-#~ msgid "Reconnecting"
-#~ msgstr "Återansluter"
-#~ msgid "Online"
-#~ msgstr "Ansluten"
-#~ msgid "Logging In"
-#~ msgstr "Loggar in"
-#~ msgid "Logged In"
-#~ msgstr "Inloggad"
-#~ msgid "--> Room"
-#~ msgstr "--> Rum"
-#~ msgid "Chatting"
-#~ msgstr "Chattar"
-#~ msgid "--> Table"
-#~ msgstr "--> Bord"
-#~ msgid "Playing"
-#~ msgstr "Spelar"
-#~ msgid "<-- Table"
-#~ msgstr "<-- Bord"
-#~ msgid "Logging Out"
-#~ msgstr "Loggar ut"
-#~ msgid "Server error: %s"
-#~ msgstr "Serverfel: %s"
-#~ msgid "Disconnected from server."
-#~ msgstr "Frånkopplad från servern."
-# Logga in eller Inloggning?
-#~ msgid "Login"
-#~ msgstr "Inloggning"
-#~ msgid "That username is already in use."
-#~ msgstr "Det användarnamnet används redan."
-#~ msgid ""
-#~ "Authentication has failed.\n"
-#~ "Please supply the correct password."
-#~ msgstr ""
-#~ "Autentiseringen misslyckades.\n"
-#~ "Ange rätt lösenord."
-#~ msgid "The username is too long!"
-#~ msgstr "Användarnamnet är för långt!"
-#~ msgid "Invalid username, do not use special characters!"
-#~ msgstr "Ogiltigt användarnamn, använd inte specialtecken!"
-#~ msgid "Login failed for unknown reason: %s"
-#~ msgstr "Inloggning misslyckades av okänd anledning: %s"
-#~ msgid "Unable to open help file"
-#~ msgstr "Kunde inte öppna hjälpfilen"
-#~ msgid "Network Game"
-#~ msgstr "Nätverksspel"
-#~ msgid "Server Profile"
-#~ msgstr "Serverprofil"
-#~ msgid "Profile:"
-#~ msgstr "Profil:"
-#~ msgid "Edit Profiles"
-#~ msgstr "Redigera profiler"
-#~ msgid "Server:"
-#~ msgstr "Server:"
-#~ msgid "Port:"
-#~ msgstr "Port:"
-#~ msgid "User Information"
-#~ msgstr "Användarinformation"
-#~ msgid "Username:"
-#~ msgstr "Användarnamn:"
-#~ msgid "Password:"
-#~ msgstr "Lösenord:"
-#~ msgid "Email:"
-#~ msgstr "E-post:"
-#~ msgid "Authentication type"
-#~ msgstr "Autentiseringstyp"
-#~ msgid "Normal Login"
-#~ msgstr "Normalt konto"
-#~ msgid "Guest Login"
-#~ msgstr "Gästkonto"
-#~ msgid "First-time Login"
-#~ msgstr "Förstagångskonto"
-#~ msgid "Connect"
-#~ msgstr "Anslut"
-#~ msgid "Wizard"
-#~ msgstr "Trollkarl"
-# Kvinnonamn.
-#
-#~ msgid "Deity"
-#~ msgstr "Gudinna"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Sentinel"
-#~ msgstr "Vakt"
-# Osäker.
-#~ msgid "Captain"
-#~ msgstr "Kapten"
-#~ msgid "Knight"
-#~ msgstr "Riddare"
-#~ msgid "Angel"
-#~ msgstr "Ängel"
-#~ msgid "Silverlord"
-#~ msgstr "Silverlord"
-# I brist på annat...
-#~ msgid "Eagle"
-#~ msgstr "Örn"
-#~ msgid "Vampire"
-#~ msgstr "Vampyr"
-#~ msgid "Chief"
-#~ msgstr "Chef"
-#~ msgid "Colonel"
-#~ msgstr "Överste"
-#~ msgid "Major"
-#~ msgstr "Major"
-#~ msgid "Scout"
-#~ msgstr "Spejare"
-#~ msgid "Lieutenant"
-#~ msgstr "Löjtnant"
-#~ msgid "Stalker"
-#~ msgstr "Förföljare"
-#~ msgid "Scientist"
-#~ msgstr "Forskare"
-#~ msgid "Scholar"
-#~ msgstr "Vetenskapsman"
-#~ msgid "Entity"
-#~ msgstr "Enhet"
-#~ msgid "Creator"
-#~ msgstr "Skapare"
-#~ msgid "GGZ Community (fast)"
-#~ msgstr "GGZ Community (snabb)"
-#~ msgid "Local developer server"
-#~ msgstr "Lokal utvecklingsserver"
-#~ msgid ""
-#~ "This is the first time you are running the GTK+ GGZ Gaming Zone client. "
-#~ "Would you like to create some default server profiles?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Det här är första gången du kör GTK+ GGZ Gaming Zone-klienten. Vill du "
-#~ "att jag skapar några standardserverprofiler?"
-#~ msgid "/msg <username> <message> . Private message a player"
-#~ msgstr "/msg <användare> <meddelande> . Privat meddelande till spelare"
-#~ msgid "/table <message> .......... Message to your table"
-#~ msgstr "/table <meddelande> ....... Meddelande till ditt bord"
-#~ msgid "/wall <message> ........... Admin command"
-#~ msgstr "/wall <meddelande> ........ Administrationskommando"
-#~ msgid "/beep <username> .......... Beep a player"
-#~ msgstr "/beep <användarnamn> ...... Skicka signal till spelare"
-#~ msgid "/help ..................... Get help"
-#~ msgstr "/help ..................... Få hjälp"
-#~ msgid "/friends .................. List your friends"
-#~ msgstr "/friends .................. Lista din vänner"
-#~ msgid "/ignore ................... List people you're ignoring"
-#~ msgstr "/ignore ................... Lista personer som du ignorerar"
-#~ msgid "/kick <username> .......... Kick a player from the room"
-#~ msgstr "/kick <användare> .......... Sparka ut en spelare från rummet"
-#~ msgid ""
-#~ "/gag <username> ........... Gag a player to prevent them from talking"
-#~ msgstr "/gag <användare> .......... Förhindra en spelare från att prata"
-#~ msgid ""
-#~ "/ungag <username> ......... Reverse the gag operation to allow a player "
-#~ "to talk"
-#~ msgstr ""
-#~ "/ungag <användare> ........ Tillåt en spelare att prata (motsats till /"
-#~ "gag)"
-#~ msgid "/ban <username> ........... Ban a player from the server"
-#~ msgstr "/ban <användarnamn> ....... Bannlys en spelare från servern"
-#~ msgid "You have received an unknown message from %s."
-#~ msgstr "Du har mottagit ett okänt meddelande från %s."
-#~ msgid "You've been beeped by %s."
-#~ msgstr "Du har fått en signal från %s."
-#~ msgid "Usage: /msg <username> <message>"
-#~ msgstr "Användning: /msg <användarnamn> <meddelande>"
-#~ msgid "  Sends a private message to a user on the network."
-#~ msgstr "  Skickar ett privat meddelande till en användare på nätverket."
-#~ msgid "Beep sent to %s."
-#~ msgstr "Signal skickad till %s."
-#~ msgid "%s (logged on)"
-#~ msgstr "%s (loggade in)"
-#~ msgid "%s (logged off)"
-#~ msgstr "%s (loggade av)"
-#~ msgid "Chat Commands"
-#~ msgstr "Chattkommandon"
-#~ msgid "-------------"
-#~ msgstr "--------------"
-#~ msgid "/me <action> .............. Send an action"
-#~ msgstr "/me <åtgärd> .............. Skicka en åtgärd"
-#~ msgid "Added %s to your friends list."
-#~ msgstr "Lade till %s till din lista över vänner."
-#~ msgid "Removed %s from your friends list."
-#~ msgstr "Tog bort %s från din lista över vänner."
-#~ msgid "Added %s to your ignore list."
-#~ msgstr "Lade till %s till din ignoreringslista."
-#~ msgid "Removed %s from your ignore list."
-#~ msgstr "Tog bort %s från din ignoreringslista."
-#~ msgid "People currently your friends"
-#~ msgstr "Personer "
-#~ msgid "People you're currently ignoring"
-#~ msgstr "Personer som du för närvarande ignorerar"
-#~ msgid "Multiple matches:"
-#~ msgstr "Flera sökträffar:"
-#~ msgid ""
-#~ "You don't have this game installed. You can download\n"
-#~ "it from %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har inte det här spelet installerat. Du kan hämta\n"
-#~ "det från %s."
-#~ msgid "Launch Error"
-#~ msgstr "Startfel"
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to execute game module.\n"
-#~ " Launch aborted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Misslyckades med att starta spelmodulen.\n"
-#~ "Starten avbröts"
-#~ msgid "Launched game"
-#~ msgstr "Startade spel"
-#~ msgid "Launch failed"
-#~ msgstr "Starten misslyckades"
-#~ msgid "You can only play one game at a time."
-#~ msgstr "Du kan endast spela ett spel åt gången."
-#~ msgid "Game Error"
-#~ msgstr "Spelfel"
-#~ msgid "You're still at a table."
-#~ msgstr "Du är fortfarande vid ett bord."
-#~ msgid ""
-#~ "You must be in a room to launch a game.\n"
-#~ "Launch aborted"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du måste vara i ett rum för att starta ett spel.\n"
-#~ "Starten avbröts"
-#~ msgid ""
-#~ "No game types defined for this server.\n"
-#~ "Launch aborted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inga speltyper har definierats för den här servern.\n"
-#~ "Starten avbröts"
-#~ msgid "This game doesn't support spectators."
-#~ msgstr "Det här spelet har inte stöd för åskådare."
-#~ msgid ""
-#~ "You need to launch the GGZ client directly\n"
-#~ "to be able to play this game."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du behöver starta GGZ-klienten direkt\n"
-#~ "för att kunna spela det här spelet."
-#~ msgid "About"
-#~ msgstr "Om"
-#~ msgid "Message of the Day"
-#~ msgstr "Dagens meddelande"
-#~ msgid ""
-#~ "Room filtering is not implemented yet. If\n"
-#~ "you would like to help head over to\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgstr ""
-#~ "Rumsfiltrering är ännu inte implementerat. Om\n"
-#~ "du vill hjälpa oss med det kan du besöka\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgid "Not Implemented"
-#~ msgstr "Inte implementerat"
-#~ msgid "Web Address"
-#~ msgstr "Webbadress"
-#~ msgid "Author"
-#~ msgstr "Upphovsman"
-#~ msgid "Game Types"
-#~ msgstr "Speltyper"
-#~ msgid "Room List Filter:"
-#~ msgstr "Filter för rumslista:"
-#~ msgid "Set"
-#~ msgstr "Ställ in"
-#~ msgid "Player Information"
-#~ msgstr "Spelarinformation"
-#~ msgid "Player Handle:"
-#~ msgstr "Spelaralias:"
-#~ msgid "Table:"
-#~ msgstr "Bord:"
-#~ msgid "Account:"
-#~ msgstr "Konto:"
-#~ msgid "Record:"
-#~ msgstr "Rekord:"
-#~ msgid "Rating:"
-#~ msgstr "Betyg:"
-#~ msgid "Rank:"
-#~ msgstr "Rank:"
-#~ msgid "Message:"
-#~ msgstr "Meddelande:"
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Okänd"
-#~ msgid "Registered"
-#~ msgstr "Registrerad"
-#~ msgid "Guest"
-#~ msgstr "Gäst"
-#~ msgid "Host"
-#~ msgstr "Värd"
-#~ msgid "Administrator"
-#~ msgstr "Administratör"
-#~ msgid "Bot"
-#~ msgstr "Robot"
-#~ msgid "Info"
-#~ msgstr "Info"
-#~ msgid "Friends"
-#~ msgstr "Vänner"
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "Ignorera"
-#~ msgid "#%d"
-#~ msgstr "nr %d"
-#~ msgid "L"
-#~ msgstr "L"
-#~ msgid "T#"
-#~ msgstr "T#"
-#~ msgid "Stats"
-#~ msgstr "Statistik"
-#~ msgid "Which client would you like to use to play this game?"
-#~ msgstr "Vilken klient vill du använda för att spela det här spelet?"
-#~ msgid "Don't ask me again."
-#~ msgstr "Fråga inte igen."
-#~ msgid "Join"
-#~ msgstr "Gå med i"
-#~ msgid "Leave"
-#~ msgstr "Lämna"
-#~ msgid "No description available."
-#~ msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
-#~ msgid "Room Information"
-#~ msgstr "Rumsinformation"
-#~ msgid "Game Name:"
-#~ msgstr "Spelnamn:"
-#~ msgid "Author:"
-#~ msgstr "Upphovsman:"
-#~ msgid "Homepage:"
-#~ msgstr "Webbsida:"
-#~ msgid "Room Description:"
-#~ msgstr "Rumsbeskrivning:"
-#~ msgid "This room has no game"
-#~ msgstr "Det här rummet har inget spel"
-#~ msgid "Unknown room"
-#~ msgstr "Okänt rum"
-#~ msgid "You can't join a room; you're not logged in"
-#~ msgstr "Du kan inte gå in i ett rum; du är inte inloggad"
-#~ msgid "You're already in between rooms"
-#~ msgstr "Du är redan mellan olika rum"
-#~ msgid "You can't switch rooms while playing a game"
-#~ msgstr "Du kan inte byta rum när du spelar ett spel"
-#~ msgid "Unknown error"
-#~ msgstr "Okänt fel"
-#~ msgid "Error joining room"
-#~ msgstr "Fel vid ingång till rum"
-#~ msgid "Other Rooms"
-#~ msgstr "Övriga rum"
-#~ msgid "Room"
-#~ msgstr "Rum"
-#~ msgid "Game Type: %s"
-#~ msgstr "Speltyp: %s"
-#~ msgid "Author: %s"
-#~ msgstr "Upphovsman: %s"
-#~ msgid "Description: %s"
-#~ msgstr "Beskrivning: %s"
-#~ msgid "Home Page: %s"
-#~ msgstr "Webbplats: %s"
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to launch table.\n"
-#~ " Launch aborted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Misslyckades med att starta bordet.\n"
-#~ "Starten avbröts."
-#~ msgid "Invalid number of bots specified"
-#~ msgstr "Ogiltigt antal botar angivna"
-#~ msgid "Error launching game module."
-#~ msgstr "Fel vid start av spelmodul."
-#~ msgid "Seat Assignments"
-#~ msgstr "Platstilldelningar"
-#~ msgid "Game Type:"
-#~ msgstr "Speltyp:"
-#~ msgid "Number of seats"
-#~ msgstr "Antal platser"
-#~ msgid "Description:"
-#~ msgstr "Beskrivning:"
-#~ msgid "Seat %d:"
-#~ msgstr "Plats %d:"
-#~ msgid "Computer"
-#~ msgstr "Dator"
-#~ msgid "Open"
-#~ msgstr "Öppna"
-#~ msgid "Reserved for"
-#~ msgstr "Reserverat för"
-#~ msgid "Launch"
-#~ msgstr "Starta"
-#~ msgid "Are you sure you want to quit?"
-#~ msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
-#~ msgid "Quit?"
-#~ msgstr "Avsluta?"
-#~ msgid ""
-#~ "Server stats are not implemented yet. If\n"
-#~ "you would like to help head over to\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgstr ""
-#~ "Serverstatistik har ännu inte implementerats. Om\n"
-#~ "du vill hjälpa oss med att göra det kan du besöka\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgid ""
-#~ "Player stats are not implemented yet. If\n"
-#~ "you would like to help head over to\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgstr ""
-#~ "Spelarstatistik har ännu inte implementerats. Om\n"
-#~ "du vill hjälpa oss med att göra det kan du besöka\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgid "You must highlight a table before you can join it."
-#~ msgstr "Du måste markera ett bord innan du kan sitta ner vid det."
-#~ msgid "Error Joining"
-#~ msgstr "Fel vid ingång"
-#~ msgid "That table is full."
-#~ msgstr "Det bordet är fullt."
-#~ msgid "You must highlight a table before you can watch it."
-#~ msgstr "Du måste markera ett bord innan du kan se det."
-#~ msgid "Error Spectating"
-#~ msgstr "Fel vid åskådning"
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to join table.\n"
-#~ "Join aborted."
-#~ msgstr ""
-#~ "Misslyckades med att gå med i bord.\n"
-#~ "Ingång avbröts."
-#~ msgid "Join Error"
-#~ msgstr "Ingångsfel"
-#~ msgid "Disconnect from the GGZ Gaming Zone server"
-#~ msgstr "Koppla från GGZ Gaming Zone-servern"
-#~ msgid "Start playing a game at a new table"
-#~ msgstr "Börja spela ett spel på ett nytt bord"
-#~ msgid "Join an existing game"
-#~ msgstr "Gå med i ett befintligt spel"
-#~ msgid "Watch an existing game - become a spectator of the table"
-#~ msgstr "Beskåda ett befintligt spel - bli en åskådare vid bordet"
-#~ msgid "Leave the game you're currently playing"
-#~ msgstr "Lämna spelet som du för närvarande spelar"
-#~ msgid "Show the properties dialog to change the client settings"
-#~ msgstr "Visa egenskapsdialogen för att ändra klientinställningar"
-#~ msgid "Show the game stats for the current room's game type"
-#~ msgstr "Visa spelstatistik för det aktuella rummets speltyp"
-#~ msgid "Exit the GGZ client application."
-#~ msgstr "Avsluta GGZ-klientprogrammet."
-#~ msgid "Compiled with debugging."
-#~ msgstr "Byggd för felsökning."
-#~ msgid "GGZ"
-#~ msgstr "GGZ"
-#~ msgid "Disconnect"
-#~ msgstr "Koppla från"
-#~ msgid "Watch"
-#~ msgstr "Beskåda"
-#~ msgid "Edit"
-#~ msgstr "Redigera"
-#~ msgid "Properties"
-#~ msgstr "Egenskaper"
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Visa"
-#~ msgid "Room List"
-#~ msgstr "Rumslista"
-#~ msgid "Player List"
-#~ msgstr "Spelarlista"
-#~ msgid "Server Stats"
-#~ msgstr "Serverstatistik"
-#~ msgid "Player Stats"
-#~ msgstr "Spelarstatistik"
-#~ msgid "MOTD"
-#~ msgstr "Dagens meddelande"
-#~ msgid "Help"
-#~ msgstr "Hjälp"
-#~ msgid "Contents"
-#~ msgstr "Innehåll"
-#~ msgid "Send"
-#~ msgstr "Skicka"
-#~ msgid "Properties Updated"
-#~ msgstr "Egenskaper uppdaterade"
-#~ msgid "Confirm:"
-#~ msgstr "Bekräfta:"
-#~ msgid "Modify"
-#~ msgstr "Ändra"
-#~ msgid "Servers"
-#~ msgstr "Servrar"
-#~ msgid "Chat Font:"
-#~ msgstr "Typsnitt för chatt:"
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "Ändra"
-#~ msgid "Ignore Join/Part Messages"
-#~ msgstr "Ignorera meddelanden för gå in/lämna"
-#~ msgid "Play Sounds"
-#~ msgstr "Spela upp ljud"
-#~ msgid "Auto Indent"
-#~ msgstr "Dra automatiskt in"
-#~ msgid "Timestamp Chats"
-#~ msgstr "Tidsstämpla chattar"
-#~ msgid "Word Wrap"
-#~ msgstr "Ordbrytning"
-#~ msgid "Chat Color"
-#~ msgstr "Chattfärg"
-#~ msgid "Default chat color assigned to your friends"
-#~ msgstr "Standardchattfärg tilldelad till dina vänner"
-#~ msgid "Chat color used when your name is typed"
-#~ msgstr "Chattfärg som används när ditt namn skrivs"
-#~ msgid "Chat color used for all other chats"
-#~ msgstr "Chattfärg som används för alla andra chattar"
-#~ msgid "Normal Color"
-#~ msgstr "Normal färg"
-#~ msgid "Highlight Color"
-#~ msgstr "Färg för färgmarkering"
-#~ msgid "Black Background"
-#~ msgstr "Svart bakgrund"
-#~ msgid "White Background"
-#~ msgstr "Vit bakgrund"
-# Osäker.
-#~ msgid "Chat"
-#~ msgstr "Chatt"
-#~ msgid "All of the following information is optional."
-#~ msgstr "All följande information är valfri."
-#~ msgid "Name:"
-#~ msgstr "Namn:"
-#~ msgid "City:"
-#~ msgstr "Stad:"
-#~ msgid "State:"
-#~ msgstr "Län/Region:"
-#~ msgid "Country:"
-#~ msgstr "Land:"
-#~ msgid "Comments, Hobbies, Etc."
-#~ msgstr "Kommentarer, hobby, etc."
-#~ msgid "Single Click Room Entry"
-#~ msgstr "Gå in i rum med ett enda klick"
-#~ msgid "Display All"
-#~ msgstr "Visa alla"
-#~ msgid "Display New"
-#~ msgstr "Visa nya"
-#~ msgid "Display Important"
-#~ msgstr "Visa viktig"
-#~ msgid "Display None"
-#~ msgstr "Visa ingen"
-#~ msgid "Select Font"
-#~ msgstr "Välj typsnitt"
-#~ msgid "Connect four tiles in a row"
-#~ msgstr "Lägg fyra brickor i rad"
-#~ msgid "A network error has occurred."
-#~ msgstr "Ett nätverksfel har inträffat."
-#~ msgid "Waiting for an opponent to join the game."
-#~ msgstr "Väntar på att en motståndare ska ansluta till spelet."
-#~ msgid "Welcome to a network game of %s."
-#~ msgstr "Välkommen till ett nätverksspel av %s."
-#~ msgid "%s joined the game.\n"
-#~ msgstr "%s anslöt till spelet.\n"
-#~ msgid "The game ended because the host %s left the game.\n"
-#~ msgstr "Spelet avslutades därför att värden %s lämnade spelet.\n"
-#~ msgid "%s left the game.\n"
-#~ msgstr "%s lämnade spelet.\n"
-#~ msgid "Gnibbles"
-#~ msgstr "Gnibbles"
-#~ msgid "Gnibbles is a worms game for GNOME."
-#~ msgstr "Gnibbles är ett maskspel för GNOME."
-#~ msgid "Gnometris"
-#~ msgstr "Gnometris"
-#~ msgid "Gnometris Preferences"
-#~ msgstr "Inställningar för Gnometris"
-#~ msgid "Gnometris Scores"
-#~ msgstr "Poänglistan för Gnometris"
-#~ msgid ""
-#~ "The GNOME version of Reversi. The goal is to control the most disks on "
-#~ "the board."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNOME-versionen av Othello. Målet är att kontrollera mest brickor på "
-#~ "brädet."
-#~ msgid "Player Chat"
-#~ msgstr "Spelarchatt"
-#~ msgid "Occupied"
-#~ msgstr "Upptagen"
-#~ msgid "Empty"
-#~ msgstr "Tom"
-#~ msgid "Abandoned"
-#~ msgstr "Övergiven"
-#~ msgid "-"
-#~ msgstr "-"
-#~ msgid "#"
-#~ msgstr "#"
-#~ msgid "Status"
-#~ msgstr "Status"
-#~ msgid "Sit here"
-#~ msgstr "Sitt här"
-#~ msgid "Move here"
-#~ msgstr "Flytta hit"
-#~ msgid "Play with bot"
-#~ msgstr "Spela mot robot"
-#~ msgid "Drop reservation"
-#~ msgstr "Avboka reservation"
-#~ msgid "Remove bot"
-#~ msgstr "Ta bort bot"
-#~ msgid "1000 point bonus for clearing the board!"
-#~ msgstr "1000 poäng i bonus för att brädet tömdes!"
-#~ msgid "Set the theme"
-#~ msgstr "Ställ in temat"
-#~ msgid "For backwards compatibility"
-#~ msgstr "För balängeskompatibilitet"
-#~ msgid "Game size (1=small, 3=large)"
-#~ msgstr "Spelstorlek (1=liten, 3=stor)"
-#~ msgid "Same GNOME"
-#~ msgstr "SameGNOME"
-#~ msgid "Height of the custom board"
-#~ msgstr "Höjd på det anpassade brädet"
-#~ msgid ""
-#~ "Setting this to FALSE means the pieces fall slowly, but gracefully. A "
-#~ "setting of TRUE causes the pieces to fall quickly and jerkily."
-#~ msgstr ""
-#~ "Att ställa in detta till FALSKT innebär att pjäserna trillar långsamt men "
-#~ "mjukt. SANT gör att pjäserna faller snabbt och hackigt."
-#~ msgid "The board size"
-#~ msgstr "Brädstorleken"
-#~ msgid "The filename of the theme to use."
-#~ msgstr "Filnamnet för temat att använda."
-#~ msgid "The height of the custom board, 101 &gt; height &gt; 3."
-#~ msgstr "Höjden på det anpassade brädet, 101 &gt; höjd &gt; 3."
-#~ msgid ""
-#~ "The size of the board to use. 1 = Custom, 2 = Small, 3 = Medium, 4 = "
-#~ "Large."
-#~ msgstr ""
-#~ "Storleken på brädet att använda. 1 = anpassad, 2 = liten, 3 = mellan, 4 = "
-#~ "stor."
-#~ msgid "The width of the custom board, 101 &gt; width &gt; 3."
-#~ msgstr "Bredden på det anpassade brädet, 101 &gt; bredd &gt; 3."
-#~ msgid "Use fast animation"
-#~ msgstr "Använd snabb animation"
-#~ msgid "Width of the custom board"
-#~ msgstr "Bredd på det anpassade brädet"
-#~ msgid "Unfortunately your score did not make the top ten."
-#~ msgstr "Tyvärr hamnade inte ditt poängresultat bland de tio bästa."
-#~ msgid "Same GNOME Theme"
-#~ msgstr "SameGNOME-tema"
-#~ msgid "_Theme..."
-#~ msgstr "_Tema..."
-#~ msgid "_Fast Animation"
-#~ msgstr "_Snabb animation"
-#~ msgid "No theme data was found."
-#~ msgstr "Inga temadata hittades."
-#~ msgid ""
-#~ "It is impossible to play the game. Please check that the game has been "
-#~ "installed correctly and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det är omöjligt att spela spelet. Kontrollera att spelet har installerats "
-#~ "korrekt och försök igen."
-#~ msgid "Same GNOME (Clutter, C)"
-#~ msgstr "SameGNOME (Clutter, C)"
-#~ msgid "Same GNOME (Clutter)"
-#~ msgstr "SameGNOME (Clutter)"
-#~ msgid "Could not show Aisleriot help"
-#~ msgstr "Kunde inte visa hjälp för Aisleriot-patiens"
-#~ msgid "chess-piece|Queen"
-#~ msgstr "Dam"
-#~ msgid "chess-piece|Knight"
-#~ msgstr "Springare"
-#~ msgid "chess-piece|Rook"
-#~ msgstr "Torn"
-#~ msgid "chess-piece|Bishop"
-#~ msgstr "Löpare"
-#~ msgid "chess-file|a"
-#~ msgstr "a"
-#~ msgid "chess-file|b"
-#~ msgstr "b"
-#~ msgid "chess-file|c"
-#~ msgstr "c"
-#~ msgid "chess-file|d"
-#~ msgstr "d"
-#~ msgid "chess-file|e"
-#~ msgstr "e"
-#~ msgid "chess-file|f"
-#~ msgstr "f"
-#~ msgid "chess-file|g"
-#~ msgstr "g"
-#~ msgid "chess-file|h"
-#~ msgstr "h"
-#~ msgid "chess-rank|1"
-#~ msgstr "1"
-#~ msgid "chess-rank|2"
-#~ msgstr "2"
-#~ msgid "chess-rank|3"
-#~ msgstr "3"
-#~ msgid "chess-rank|4"
-#~ msgstr "4"
-#~ msgid "chess-rank|5"
-#~ msgstr "5"
-#~ msgid "chess-rank|6"
-#~ msgstr "6"
-#~ msgid "chess-rank|7"
-#~ msgstr "7"
-#~ msgid "chess-rank|8"
-#~ msgstr "8"
-#~ msgid "chess-notation|P"
-#~ msgstr "B"
-#~ msgid "chess-notation|N"
-#~ msgstr "S"
-#~ msgid "chess-notation|B"
-#~ msgstr "L"
-#~ msgid "chess-notation|R"
-#~ msgstr "T"
-#~ msgid "chess-notation|Q"
-#~ msgstr "D"
-#~ msgid "chess-notation|K"
-#~ msgstr "K"
-#~ msgid "Leave _Fullscreen"
-#~ msgstr "Lämna _helskärmsläge"
-#~ msgid "Enable splats"
-#~ msgstr "Aktivera splaschar"
-#~ msgid "Enable splats. Play a sound and show a \"Splat!\" on the screen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktivera splaschar. Spela ett ljud och visa ett \"Splasch!\" på skärmen."
-#~ msgid "E_nable splats"
-#~ msgstr "Ak_tivera splaschar"
-#~ msgid "Play the most common, and potentially the most annoying, sound."
-#~ msgstr "Spela det vanligaste, och möjligtvis det mest irriterande, ljudet."
-#~ msgid "Joined"
-#~ msgstr "Sammanslagen"
-#~ msgid "Sudoku was unable to create data folder %(path)s."
-#~ msgstr "Sudoku kunde inte skapa datamappen %(path)s."
-#~ msgid "Full Screen"
-#~ msgstr "Helskärm"
-#~ msgid "Entering custom grid..."
-#~ msgstr "Matar in i anpassat rutnät..."
-#~ msgid "Print Sudoku"
-#~ msgid_plural "Print Sudokus"
-#~ msgstr[0] "Skriv ut Sudoku"
-#~ msgstr[1] "Skriv ut flera Sudoku"
-#~ msgid "Print Preview"
-#~ msgstr "Förhandsutskrift"
-#~ msgid "_Stop"
-#~ msgstr "_Stopp"
-#~ msgid "Today %R %p"
-#~ msgstr "Idag %H.%M"
-#~ msgid "Yesterday %R %p"
-#~ msgstr "Igår %H.%M"
-#~ msgid "%A %H:%M"
-#~ msgstr "%A %H.%M"
-#~ msgid "%A %B %d %R %p"
-#~ msgstr "%A %d %B %H.%M"
-#~ msgid "No key"
-#~ msgstr "Ingen tangent"
-#~ msgid "<Press a Key>"
-#~ msgstr "<Tryck en tangent>"
-#~ msgid "and all cards below it"
-#~ msgstr "och alla kort under det"
-#~ msgid "empty slot(s)"
-#~ msgstr "tom(ma) plats(er)"
-#~ msgid "List of players:"
-#~ msgstr "Lista över spelare:"
-#~ msgid "score|%6d"
-#~ msgstr "%6d"
-#~ msgid "You have been disconnected from the server"
-#~ msgstr "Du har blivit frånkopplad från servern"
-#~ msgid "glines|Medium"
-#~ msgstr "Mellan"
-#~ msgid "glines|General"
-#~ msgstr "Allmänt"
-#~ msgid "gnibbles|Medium"
-#~ msgstr "Mellan"
-#~ msgid "gnomine|Medium"
-#~ msgstr "Mellan"
-#~ msgid "Error playing sound: %s\n"
-#~ msgstr "Fel vid uppspelning av ljud: %s\n"
-#~ msgid "Error playing sound %s: %s\n"
-#~ msgstr "Fel vid uppspelning av ljudet %s: %s\n"
-#~ msgid "mahjongg|Easy"
-#~ msgstr "Lätt"
-#~ msgid "same-gnome|Medium"
-#~ msgstr "Mellan"
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to finish the current game or start playing with the new map "
-#~ "immediately?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du slutföra det nuvarande spelet eller börja spela med den nya banan "
-#~ "direkt?"
-#~ msgid "_Finish"
-#~ msgstr "_Slutför"
-#~ msgid "Sorry, I was unable to find a playable configuration."
-#~ msgstr "Ledsen, jag kunde inte hitta en spelbar konfiguration."
-#~ msgid "pawn"
-#~ msgstr "bonde"
-#~ msgid "rook"
-#~ msgstr "torn"
-#~ msgid "knight"
-#~ msgstr "häst"
-#~ msgid "bishop"
-#~ msgstr "löpare"
-#~ msgid "Check"
-#~ msgstr "Schack"
-#~ msgid "Checkmate"
-#~ msgstr "Schackmatt"
-#~ msgid "Stalemate"
-#~ msgstr "Remi"
-#~ msgid "%(move)s White castles long (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Vit gör en lång rockad (%(result)s)"
-#~ msgid "%(move)s Black castles long (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Svart gör en lång rockad (%(result)s)"
-#~ msgid "%(move)s White castles short (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Vit gör en kort rockad (%(result)s)"
-#~ msgid "%(move)s Black castles short (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Svart gör en kort rockad (%(result)s)"
-#~ msgid ""
-#~ "%(move)s White %(piece)s at %1$s takes the black %(victim_piece)s at %2$s "
-#~ "(%(result)s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "%(move)s Vit %(piece)s på %1$s slår svart %(victim_piece)s på %(end)s "
-#~ "(%(result)s)"
-#~ msgid ""
-#~ "%(move)s Black %(piece)s at %1$s takes the white %(victim_piece)s at %2$s "
-#~ "(%(result)s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "%(move)s Svart %(piece)s at %1$s slår vit %(victim_piece)s på %(end)s "
-#~ "(%(result)s)"
-#~ msgid "%(move)s White %(piece)s moves from %1$s to %2$s (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Vit %(piece)s flyttar från %1$s till %2$s (%(result)s)"
-#~ msgid "%(move)s Black %(piece)s moves from %1$s to %2$s (%(result)s)"
-#~ msgstr "%(move)s Svart %(piece)s flyttar från %1$s till %2$s (%(result)s)"
-#~ msgid "Prevent some dangerous moves"
-#~ msgstr "Förhindra en del farliga drag"
-#~ msgid "Prevent all dangerous moves"
-#~ msgstr "Förhindra alla farliga drag"
-#~ msgid "Play sounds for major events"
-#~ msgstr "Spela ljud för större händelser"
-#~ msgid "Play a sound when two robots collide"
-#~ msgstr "Spela ett ljud då två robotar kolliderar"
-#~ msgid "<none>"
-#~ msgstr "<inga>"
-#~ msgid "Net_work Game"
-#~ msgstr "Nät_verksspel"
-#~ msgid "_Player list"
-#~ msgstr "_Spelarlista"
-#~ msgid "_Chat Window"
-#~ msgstr "_Chattfönster"
-#~ msgid "_Leave Game"
-#~ msgstr "_Lämna spel"
-#~ msgid "Game Name"
-#~ msgstr "Spelnamn"
-#~ msgid "Summary"
-#~ msgstr "Sammandrag"
-#~ msgid "Allow remote clients to watch this game"
-#~ msgstr "Tillåt att fjärrklienter kan se det här spelet"
-#~ msgid "Local chess game"
-#~ msgstr "Lokalt schackspel"
-#~ msgid "_Allow spectators"
-#~ msgstr "_Tillåt åskådare"
-#~ msgid "Debug output:"
-#~ msgstr "Felsökningsutmatning:"
-#~ msgid "Black player is unable to cause checkmate (insufficient material)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Svart spelare är inte kapabel att göra schackmatt (otillräckliga pjäser)"
-#~ msgid "White player is unable to cause checkmate (insufficient material)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vit spelare är inte kapabel att göra schackmatt (otillräckliga pjäser)"
-#~ msgid "at %(time)s"
-#~ msgstr "klockan %(time)s"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Block 10"
-#~ msgstr "Kloss 10"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Block 10 Pro"
-#~ msgstr "Kloss 10 Pro"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Climb 12"
-#~ msgstr "Klättring 12"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Climb 12 Pro"
-#~ msgstr "Klättring 12 Pro"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Climb 15 Winter"
-#~ msgstr "Klättring 15 Vinter"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Climb 15 Spring"
-#~ msgstr "Klättring 15 Vår"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Climb 15 Summer"
-#~ msgstr "Klättring 15 Sommar"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Climb 15 Fall"
-#~ msgstr "Klättring 15 Höst"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Climb 24 Pro"
-#~ msgstr "Klättring 24 Pro"
-# Osäker
-#
-#~ msgid "Minoru Climb"
-#~ msgstr "Minoru-klättring"
-#~ msgid "%s - %s"
-#~ msgstr "%s - %s"
-#~ msgid "Choose the move format for the game history panel."
-#~ msgstr "Välj dragformatet för spelets historikpanel."
-#~ msgid "Choose the orientation of the chess board."
-#~ msgstr "Välj orienteringen för schackbrädet."
-#~ msgid "Choose the transformation of a pawn that reaches the eighth rank."
-#~ msgstr "Välj transformeringen för en pjäs som når åttonde raden."
-#~ msgid "Chess _Board"
-#~ msgstr "Schack_bräde"
-#~ msgid "Move _Comments"
-#~ msgstr "Förflyttnings_kommentarer"
-#~ msgid "_3D"
-#~ msgstr "_3D"
-#~ msgid "_Human"
-#~ msgstr "_Mänsklig"
-#~ msgid "_Knight"
-#~ msgstr "_Springare"
-#~ msgid "New"
-#~ msgstr "Ny"
-#~ msgid "Play On_line"
-#~ msgstr "Spela på _nätet"
-#~ msgid "Play Online"
-#~ msgstr "Spela på nätet"
-#~ msgid "Full House [15 + total"
-#~ msgstr "Kåk [15 + totalt"
-#~ msgid "Full House Same Color [20 + total"
-#~ msgstr "Kåk i samma färg [20 + totalt"
-#~ msgid "Unknown negotiation"
-#~ msgstr "Okänd negation"
-#~ msgid "Already logged in"
-#~ msgstr "Redan inloggad"
-#~ msgid "Name is already taken"
-#~ msgstr "Namnet är upptaget"
-#~ msgid "This name is already registered so cannot be used by a guest"
-#~ msgstr ""
-#~ "Det här namnet är redan registrerat så det kan inte användas av en gäst"
-#~ msgid "No such name was found"
-#~ msgstr "Inget sådant namn hittades"
-#~ msgid "Name too long"
-#~ msgstr "Namnet är för långt"
-#~ msgid "Name contains forbidden ASCII characters"
-#~ msgstr "Namnet innehåller förbjudna ASCII-tecken"
-#~ msgid "Missing password or other bad options."
-#~ msgstr "Saknar lösenord eller andra felaktiga alternativ."
-#~ msgid "Unknown login error"
-#~ msgstr "Okänt inloggningsfel"
-#~ msgid "Room full"
-#~ msgstr "Rummet är fullt"
-#~ msgid "Can't change rooms while at a table"
-#~ msgstr "Kan inte byta rum när du sitter vid ett bord"
-#~ msgid "Can't change rooms while joining/leaving a table"
-#~ msgstr "Kan inte byta rum vid gå med/lämna ett bord"
-#~ msgid "Bad room number"
-#~ msgstr "Fel rumsnummer"
-#~ msgid "Insufficient permissions, room access is restricted"
-#~ msgstr "Otillräckliga rättigheter, tillgång till rummet är begränsat"
-#~ msgid "Unknown room-joining error"
-#~ msgstr "Okänt fel vid rumsingång"
-#~ msgid "Unable to connect"
-#~ msgstr "Kunde inte ansluta"
-#~ msgid "Protocol mismatch"
-#~ msgstr "Protokollet stämmer inte"
-#~ msgid "How many times do you wish to roll?"
-#~ msgstr "Hur många gånger vill du kasta?"
-#~ msgid "Generating ..."
-#~ msgstr "Genererar ..."
-#~ msgid "Results"
-#~ msgstr "Resultat"
-#~ msgid "Num Rolls"
-#~ msgstr "Antal kast"
-#~ msgid "Total"
-#~ msgstr "Totalt"
-#~ msgid "<big><b>Error Title</b></big>"
-#~ msgstr "<big><b>Feltitel</b></big>"
-#~ msgid "<i>Error description</i>"
-#~ msgstr "<i>Felbeskrivning</i>"
-#~ msgid ""
-#~ "<b><big>Some games have been changed. Save changes before closing?</big></"
-#~ "b>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<b><big>Några spel har ändrats. Spara ändringar innan stängning?</big></b>"
-#~ msgid "<b><big>Unable to enable 3D mode</big></b>"
-#~ msgstr "<b><big>Kunde inte aktivera 3D-läget</big></b>"
-#~ msgid "AI Information"
-#~ msgstr "AI-information"
-#~ msgid "End Game"
-#~ msgstr "Avsluta spel"
-#~ msgid "Save and _Quit"
-#~ msgstr "Spara och a_vsluta"
-#~ msgid "Select the games you want to save:"
-#~ msgstr "Välj spelen du vill spara:"
-#~ msgid "There are no artificial intelligence players."
-#~ msgstr "Det finns inga artificiella intelligensspelare."
-#~ msgid ""
-#~ "Your system does not have the required software to enable 3D mode. Please "
-#~ "contact your system administrator and ask them to install the <i>OpenGL "
-#~ "Python bindings</i> and the <i>GtkGLExt Python bindings</i>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You are still able to play chess in 2D without these packages."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ditt system har inte den nödvändiga programvaran för att aktivera 3D-"
-#~ "läget. Kontakta din systemadministratör och be dem installera <i>OpenGL "
-#~ "Python bindings</i> och <i>GtkGLExt Python bindings</i>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Du kan fortfarande spela schack i 2D utan dessa paket."
-#~ msgid "_AI Information"
-#~ msgstr "_AI-information"
-#~ msgid " - %(check_status)s"
-#~ msgstr " - %(check_status)s"
-#~ msgid "%(movenum)2i%(short_colour)s. %(colour)s castles long%(suffix)s"
-#~ msgstr ""
-#~ "%(movenum)2i%(short_colour)s. %(colour)s gör en lång rockad %(suffix)s"
-#~ msgid "%(movenum)2i%(short_colour)s. %(colour)s castles short%(suffix)s"
-#~ msgstr ""
-#~ "%(movenum)2i%(short_colour)s. %(colour)s gör en kort rockad %(suffix)s"
-#~ msgid "Players"
-#~ msgstr "Spelare"
-#~ msgid "Non-chess rooms"
-#~ msgstr "Icke-schackrum"
-#~ msgid "High Scores"
-#~ msgstr "Poänglistan"
-#~ msgid "<i>Easy</i>"
-#~ msgstr "<i>Lätt</i>"
-#~ msgid "<i>Hard</i>"
-#~ msgstr "<i>Svår</i>"
-#~ msgid "Choose the _level of difficulty for your new game."
-#~ msgstr "Vä_lj svårighetsgrad för ditt nya spel."
-#~ msgid "_Play"
-#~ msgstr "_Spela"
-#~ msgid "Choose _game"
-#~ msgstr "Välj _spel"
-#~ msgid "Choose the _level of difficulty for games"
-#~ msgstr "Välj svårighets_graden för spel"
-#~ msgid "Ma_ximum Difficulty"
-#~ msgstr "Ma_ximal svårighetsgrad"
-#~ msgid "_Game List"
-#~ msgstr "_Spellista"
-#~ msgid "_Label games with difficulty and name."
-#~ msgstr "_Märk spel med svårighetsgrad och namn."
-#~ msgid "_Minimum Difficulty"
-#~ msgstr "_Minimal svårighetsgrad"
-#~ msgid "Puzzle"
-#~ msgstr "Pussel"
-#~ msgid "Squares instantly fillable by filling: "
-#~ msgstr "Rutor som omedelbart kan fyllas i: "
-#~ msgid "Squares instantly fillable by elimination: "
-#~ msgstr "Rutor som omedelbart kan fyllas i genom eliminering: "
-#~ msgid "Number of trial-and-errors necessary to solve: "
-#~ msgstr "Antal misslyckade försök som behövs för att lösa: "
-#~ msgid "Difficulty value: "
-#~ msgstr "Svårighetsgrad: "
-#~ msgid "Difficulty"
-#~ msgstr "Svårighetsgrad"
-#~ msgid "Started"
-#~ msgstr "Startad"
-#~ msgid "Printed %s ago"
-#~ msgstr "Utskriven %s sedan"
-#~ msgid "%s ago"
-#~ msgstr "%s sedan"
-#~ msgid "Not in database"
-#~ msgstr "Inte i databasen"
-#~ msgid "Unknown difficulty"
-#~ msgstr "Okänd svårighetsgrad"
-#~ msgid "Hints"
-#~ msgstr "Tips"
-#~ msgid "Warnings about unfillable squares"
-#~ msgstr "Varningar om ofyllbara rutor"
-#~ msgid "Auto-fills"
-#~ msgstr "Automatiska ifyllningar"
-#~ msgid "Finished in"
-#~ msgstr "Avklarades på"
-#~ msgid "High _Scores"
-#~ msgstr "_Poänglistan"
-#~ msgid "Show high scores or replay old games."
-#~ msgstr "Visa poänglistan eller spela upp gamla spel."
-#~ msgid "Playing "
-#~ msgstr "Spelar "
-#~ msgid "Statistics for %s"
-#~ msgstr "Statistik för %s"
-#~ msgid ""
-#~ "Written for my wife, Matylda\n"
-#~ "Send comments and bug reports to: \n"
-#~ "janusz gorycki intel com"
-#~ msgstr ""
-#~ "Skrivet för min fru, Matylda\n"
-#~ "Skicka kommentarer och felrapporter till: \n"
-#~ "janusz gorycki intel com\n"
-#~ "\n"
-#~ "Skicka synpunkter på översättningen till: \n"
-#~ "tp-sv listor tp-sv se"
-#~ msgid "Sliding Block Puzzles"
-#~ msgstr "Pussel med glidande block"
-#~ msgid "glChess homepage"
-#~ msgstr "Webbplats för glChess"
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file:\n"
-#~ "'%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please check that Mahjongg is installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunde inte hitta filen:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kontrollera att Mah Jong är korrekt installerat."
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to locate file:\n"
-#~ "'%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "The default tile set will be loaded instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan inte hitta filen:\n"
-#~ "\"%s\"\n"
-#~ "\n"
-#~ "Standardbricksamlingen kommer att läsas in istället."
-#~ msgid "The height of the main window."
-#~ msgstr "Höjden på huvudfönstret."
-#~ msgid "The width of the main window."
-#~ msgstr "Bredden på huvudfönstret."
-#~ msgid "Window fullscreened"
-#~ msgstr "Fönster i helskärm"
-#~ msgid "Window height"
-#~ msgstr "Fönsterhöjd"
-#~ msgid "Window maximized"
-#~ msgstr "Fönster maximerat"
-#~ msgid "Window width"
-#~ msgstr "Fönsterbredd"
-#~ msgid "<b>Local Player</b>"
-#~ msgstr "<b>Lokal spelare</b>"
-#~ msgid "Accept challenges"
-#~ msgstr "Acceptera utmaningar"
-#~ msgid "_Type:"
-#~ msgstr "_Typ:"
-#~ msgid "_Join Game"
-#~ msgstr "_Gå med i spel"
-#~ msgid "Height of the main window"
-#~ msgstr "Höjden på huvudfönstret"
-#~ msgid "The height of the main window, in pixels, at start-up."
-#~ msgstr "Höjden på spelfönstret, i bildpunkter, vid uppstart."
-#~ msgid "The width of the main window, in pixels, at start-up."
-#~ msgstr "Bredden på spelfönstret, i bildpunkter, vid uppstart."
-#~ msgid "Width of the main window"
-#~ msgstr "Bredden på huvudfönstret"
-#~ msgid "Height of the GNibbles window"
-#~ msgstr "Höjd på GNibbles-fönstret"
-#~ msgid ""
-#~ "Height of the GNibbles window, used to restore the window size between "
-#~ "sessions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Höjd på GNibbles-fönstret. Används för att återställa fönsterstorleken "
-#~ "mellan sessioner."
-#~ msgid "Width of the GNibbles window"
-#~ msgstr "Bredd på GNibbles-fönstret"
-#~ msgid ""
-#~ "Width of the GNibbles window, used to restore the window size between "
-#~ "sessions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bredd på GNibbles-fönstret. Används för att återställa fönsterstorleken "
-#~ "mellan sessioner."
-#~ msgid "You have run out of safe moves - the robots have won!"
-#~ msgstr "Du har slut på säkra drag - robotarna har vunnit!"
-#~ msgid "GNOME Sudoku; a logic puzzle"
-#~ msgstr "GNOME Sudoku; ett logiskt pussel"
-#~ msgid ""
-#~ "The height of the playing window in pixels. At minimum it should be 240."
-#~ msgstr "Höjden på spelfönstret i bildpunkter. Den bör minst vara 240."
-#~ msgid ""
-#~ "The width of the playing window in pixels. At minimum it should be 320."
-#~ msgstr "Bredden på spelfönstret i bildpunkter. Den bör minst vara 320."
-#~ msgid ""
-#~ "The requested height of the main window in pixels. If this isn't big "
-#~ "enough it will be ignored."
-#~ msgstr ""
-#~ "Den begärda höjden på huvudfönstret i bildpunkter. Om den inte är "
-#~ "tillräckligt stor kommer den att ignoreras."
-#~ msgid ""
-#~ "The requested width of the main window in pixels. If this isn't big "
-#~ "enough it will be ignored."
-#~ msgstr ""
-#~ "Den begärda bredden på huvudfönstret i bildpunkter. Om den inte är "
-#~ "tillräckligt stor kommer den att ignoreras."
-#~ msgid "There was an error accessing GConf: %s"
-#~ msgstr "Ett fel uppstod vid åtkomst av GConf: %s"
-#~ msgid "The default configuration values could not be retrieved correctly."
-#~ msgstr "Standardkonfigurationsvärdena kunde inte hämtas korrekt."
-#~ msgid ""
-#~ "Please check your GConf configuration, specifically that the schemas have "
-#~ "been installed correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kontrollera din GConf-konfiguration, och speciellt att schemafilerna är "
-#~ "korrekt installerade."
-#~ msgid ""
-#~ "The requested height of the main window in pixels. Note that the widgets "
-#~ "the window contains are at least 200 pixels high."
-#~ msgstr ""
-#~ "Den begärda höjden på huvudfönstret i bildpunkter. Observera att "
-#~ "widgetarna som fönstret innehåller är minst 200 bildpunkter höga."
-#~ msgid ""
-#~ "The requested width of the main window in pixels. Note that the widgets "
-#~ "the window contains are at least 320 pixels wide."
-#~ msgstr ""
-#~ "Den begärda bredden på huvudfönstret i bildpunkter. Observera att "
-#~ "widgetarna som fönstret innehåller är minst 320 bildpunkter breda."
-#~ msgid "The window height"
-#~ msgstr "Fönsterhöjden"
-#~ msgid "The window width"
-#~ msgstr "Fönsterbredden"
-#~ msgid ""
-#~ "A comma seperated list of recently played games. The filenames are stored "
-#~ "here, not the actual game name."
-#~ msgstr ""
-#~ "En kommaseparerad lista över senaste spelade spel. Filnamnen lagras här, "
-#~ "inte de faktiska spelnamnen."
-#~ msgid ""
-#~ "A scheme exception occurred and we were unable to create a temporary file "
-#~ "to report it:\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ett schemaundantag inträffade och vi kunde inte skapa en temporärfil för "
-#~ "att rapportera den:\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgid "Congratulations!!!"
-#~ msgstr "Gratulerar!!!"
-#~ msgid "You have won."
-#~ msgstr "Du har vunnit."
-#~ msgid ""
-#~ "The game is over.\n"
-#~ "No hints are available"
-#~ msgstr ""
-#~ "Spelet är slut.\n"
-#~ "Du kan inte få några tips."
-#~ msgid "Move %s %s."
-#~ msgstr "Flytta %s %s."
-#~ msgid ""
-#~ "This game uses a deprecated hint method (case 3).\n"
-#~ "Please file a bug at http://bugzilla.gnome.org including this message "
-#~ "and\n"
-#~ "the name of the game you were playing (look in the title bar if you \n"
-#~ "aren't sure)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta spel använder en föråldrad tipsmetod (fall 3).\n"
-#~ "Rapportera ett fel på http://bugzilla.gnome.org och inkludera det här\n"
-#~ "meddelandet samt namnet på spelet som du spelade (titta i titellisten om\n"
-#~ "du inte är säker)."
-#~ msgid "AisleRiot Cards"
-#~ msgstr "AisleRiot-kort"
-#~ msgid "_Cards..."
-#~ msgstr "_Kort..."
-#~ msgid "Aisleriot"
-#~ msgstr "Aisleriot"
-#~ msgid "<b>Time</b>"
-#~ msgstr "<b>Tid</b>"
-#~ msgid "<b>Wins</b>"
-#~ msgstr "<b>Vinster</b>"
-#~ msgid "_Enter custom game"
-#~ msgstr "_Mata in anpassat spel"
-#~ msgid ""
-#~ "Enter new puzzle by hand (use this to copy a puzzle from another source)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ange nytt pussel för hand (använd den här för att kopiera ett pussel från "
-#~ "en annan källa)."
-#~ msgid "_Resume old game"
-#~ msgstr "_Återuppta gammalt spel"
-#~ msgid "Resume a previous saved game."
-#~ msgstr "Återuppta ett tidigare sparat spel."
-#~ msgid "_Black background"
-#~ msgstr "_Svart bakgrund"
-#~ msgid ""
-#~ "Background of game is black; otherwise, the background will follow your "
-#~ "theme colors."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bakgrund för spelet är svart; om inte, kommer bakgrunden att följa dina "
-#~ "temafärger."
-#~ msgid "Image rendering failed."
-#~ msgstr "Bildrendering misslyckades."
-#~ msgid "Sorry!"
-#~ msgstr "Tyvärr!"
-#~ msgid "Galeon - New"
-#~ msgstr "Galeon - Nytt"
-#~ msgid "Galeon - Existing"
-#~ msgstr "Galeon - Existerande"
-#~ msgid "Gnome URL Handler"
-#~ msgstr "Gnome url-hanterare"
-#~ msgid "Konqueror - New"
-#~ msgstr "Konqueror - Nytt"
-#~ msgid "Konqueror - Existing"
-#~ msgstr "Konqueror - Existerande"
-#~ msgid "Lynx"
-#~ msgstr "Lynx"
-#~ msgid "Mozilla - New"
-#~ msgstr "Mozilla - Nytt"
-#~ msgid "Mozilla - Existing"
-#~ msgstr "Mozilla - Existerande"
-#~ msgid "Netscape - New"
-#~ msgstr "Netscape - Nytt"
-#~ msgid "Netscape - Existing"
-#~ msgstr "Netscape - Existerande"
-#~ msgid "Opera - New"
-#~ msgstr "Opera - Nytt"
-#~ msgid "Opera - Existing"
-#~ msgstr "Opera - Existerande"
-#~ msgid "Firefox - New"
-#~ msgstr "Firefox - Nytt"
-#~ msgid "Firefox - Existing"
-#~ msgstr "Firefox - Existerande"
-#~ msgid ""
-#~ "GGZ Gaming Zone help needs a browser to be configured.\n"
-#~ "The configuration dialog will be invoked now."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hjälp för GGZ Gaming Zone behöver ha en konfigurerad webbläsare.\n"
-#~ "Konfigurationsdialogrutan kommer nu att anropas."
-#~ msgid ""
-#~ "Inline game help is not implemented yet. Help\n"
-#~ "is on our website. If\n"
-#~ "you would like to help head over to\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgstr ""
-#~ "Hjälp inne i spelen är ännu inte implementerat.\n"
-#~ "Hjälp finns på vår webbplats. Om\n"
-#~ "du vill hjälpa till ska du bege dig till\n"
-#~ "http://www.ggzgamingzone.org/";
-#~ msgid "Client Version:14 %s"
-#~ msgstr "Client version:14 %s"
-#~ msgid "GTK+ Version:14 %d.%d.%d\n"
-#~ msgstr "GTK+ version:14 %d.%d.%d\n"
-#~ msgid "Copyright"
-#~ msgstr "Copyright"
-#~ msgid "GGZ Help"
-#~ msgstr "GGZ-hjälp"
-#~ msgid "Game Help"
-#~ msgstr "Spelhjälp"
-#~ msgid "Goto Web"
-#~ msgstr "Gå till webb"
-#~ msgid "Browser to launch URLs with:"
-#~ msgstr "Webbläsare att start url:er med:"
-#~ msgid "Bonus"
-#~ msgstr "Bonus"
-#~ msgid "Bonus Appears"
-#~ msgstr "Bonus dyker upp"
-#~ msgid "Eat Bonus"
-#~ msgstr "Ätbonus"
-#~ msgid "Extra Life"
-#~ msgstr "Extraliv"
-#~ msgid "Worm Death"
-#~ msgstr "Maskdöd"
-#~ msgid "Worm Reverse"
-#~ msgstr "Backande mask"
-#~ msgid "Worm Teleport"
-#~ msgstr "Maskteleport"
-#~ msgid "Bad Move"
-#~ msgstr "Dålig förflyttning"
-#~ msgid "Level Complete"
-#~ msgstr "Nivån färdig"
-#~ msgid "Player Dead"
-#~ msgstr "Spelaren död"
-#~ msgid "Player Teleport"
-#~ msgstr "Spelarteleport"
-#~ msgid "Robot has been Splatted!"
-#~ msgstr "Robot har krossats!"
-#~ msgid "Victory!!"
-#~ msgstr "Seger!!"
-#~ msgid "_File"
-#~ msgstr "_Arkiv"
-#~ msgid "Game over"
-#~ msgstr "Spelet är över"
-#~ msgid "Piece flipping"
-#~ msgstr "Stenvändning"
-#~ msgid "Network game mode"
-#~ msgstr "Nätverksspelsläge"
-#~ msgid "The game server"
-#~ msgstr "Spelservern"
-#~ msgid "The identifier for the game"
-#~ msgstr "Identifieraren för spelet"
-#~ msgid ""
-#~ "The mode of network game to use. 1 = Server, 2 = LAN Host, 3 = LAN Client."
-#~ msgstr ""
-#~ "Läget för nätverksspel som ska användas. 1 = server, 2 = värd på lokalt "
-#~ "nätverk, 3 = klient på lokalt nätverk."
-#~ msgid "The player's nickname"
-#~ msgstr "Spelarens smeknamn"
-#~ msgid "The player's nickname."
-#~ msgstr "Spelarens smeknamn."
-#~ msgid ""
-#~ "This string identifies the default game to connect to or create "
-#~ "(depending on mode)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denna sträng identifierar det standardspel som ska anslutas till eller "
-#~ "skapas (beroende på läge)."
-#~ msgid ""
-#~ "When using server mode, which game server to contact. This accepts the "
-#~ "usual hostname or dotted quad notation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vilken spelserver som ska kontaktas då serverläge används. Detta godtar "
-#~ "den vanliga värdnamnsnotationen eller den vanliga notationen med fyra "
-#~ "sifferpar med punkt imellan."
-#~ msgid "Checkmate, %s wins."
-#~ msgstr "Schack matt, %s vinner."
-# Osäker.
-#~ msgid "Spider One Suit"
-#~ msgstr "Enfärgsspindeln"
-# Osäker.
-#~ msgid "Spider Two Suit"
-#~ msgstr "Tvåfärgsspindeln"
-#~ msgid "translator_credits"
-#~ msgstr ""
-#~ "Daniel Nylander\n"
-#~ "Christian Rose\n"
-#~ "Martin Norbäck\n"
-#~ "Andreas Hydén\n"
-#~ "Andreas Persenius\n"
-#~ "\n"
-#~ "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
-#~ "tp-sv listor tp-sv se"
-#~ msgid "localhost"
-#~ msgstr "localhost"
-#~ msgid "5688"
-#~ msgstr "5688"
-# I brist på annat...
-#, fuzzy
-#~ msgid "Upgrage Game"
-#~ msgstr "Bagarspel"
-
-#~ msgid "Goto Web Site"
-#~ msgstr "Gå till webbplats"
-
-#~ msgid "<b>Black Player</b>"
-#~ msgstr "<b>Svart spelare</b>"
-
-#~ msgid "<b>Game to Join</b>"
-#~ msgstr "<b>Spel att gå med i</b>"
-
-#~ msgid "<b>White Player</b>"
-#~ msgstr "<b>Vit spelare</b>"
-
-#~ msgid "Di_fficulty:"
-#~ msgstr "Svåri_ghetsgrad:"
-
-#~ msgid "Find Servers"
-#~ msgstr "Hitta servrar"
-
-#~ msgid "Local chess player"
-#~ msgstr "Lokal schackspelare"
-
-#~ msgid "Na_me:"
-#~ msgstr "Na_mn:"
-
-#~ msgid "Servers:"
-#~ msgstr "Servrar:"
-
-#~ msgid "The hostname/IP address to search for servers on"
-#~ msgstr "Värdnamnet/IP-adressen att leta efter servrar på"
-
-#~ msgid "Typ_e:"
-#~ msgstr "Ty_p:"
-
-#~ msgid "_Name:"
-#~ msgstr "_Namn:"
-
-#~ msgid "Waiting For Players"
-#~ msgstr "Väntar på spelare"
-
-#~ msgid "_Black player:"
-#~ msgstr "_Svart spelare:"
-
-#~ msgid "_Ready"
-#~ msgstr "_Redo"
-
-#~ msgid "_White player:"
-#~ msgstr "_Vit spelare:"
-
-#~ msgid "Copyright (c) 2005,2006, Thomas M. Hinkle. GNU GPL"
-#~ msgstr "Copyright © 2005,2006, Thomas M. Hinkle. GNU GPL"
-
-#~ msgid "_High Scores"
-#~ msgstr "_Poänglista"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<span size=\"large\" style=\"italic\" weight=\"bold\">You win!</span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<span size=\"large\" style=\"italic\" weight=\"bold\">Du vann!</span>"
-
-#~ msgid "Copyright (c) 2005, Thomas M. Hinkle. GNU GPL"
-#~ msgstr "Copyright (c) 2005, Thomas M. Hinkle. GNU GPL"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Chess Pieces</b>"
-#~ msgstr "<b>Vinster</b>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Initial Game</b>"
-#~ msgstr "<b>Tid</b>"
-
-#~ msgid "Graphics"
-#~ msgstr "Grafik"
-
-#~ msgid "Models:"
-#~ msgstr "Modeller:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No game"
-#~ msgstr "Namn"
-
-#~ msgid "Quality:"
-#~ msgstr "Kvalitet:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Start with unfinished games"
-#~ msgstr "Starta ett nytt spel"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Startup"
-#~ msgstr "Status"
-
-#~ msgid "STATE"
-#~ msgstr "TILLSTÅND"
-
-#~ msgid "Set whose turn it is."
-#~ msgstr "Ställ in vems tur det är."
-
-#~ msgid "1 (Light) or 2 (Dark)"
-#~ msgstr "1 (Ljus) eller 2 (Mörk)"
-
-#~ msgid "Based on code from Iagno by Ian Peters"
-#~ msgstr "Baserad på kod från Iagno av Ian Peters"
-
-#~ msgid "Ataxx"
-#~ msgstr "Ataxx"
-
-#~ msgid "A disk-flipping game where you attempt to dominate the board."
-#~ msgstr "Ett brickvändningsspel där du försöker dominera brädet."
-
-#~ msgid "Dominate the board in a modern variation of Reversi"
-#~ msgstr "Dominera brädet i en modern variant av Othello"
-
-#~ msgid "Level of black player"
-#~ msgstr "Nivå på svart spelare"
-
-#~ msgid "The name of the theme to use."
-#~ msgstr "Namnet för temat att använda."
-
-#~ msgid "Tileset (obsolete)"
-#~ msgstr "Bricksamling (föråldrad)"
-
-#~ msgid "Tileset to use (obsolete)."
-#~ msgstr "Bricksamling att använda (föråldrad)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Zero corresponds to no animations, one is partial animations, two is "
-#~ "complete animations."
-#~ msgstr ""
-#~ "Noll motsvarar inga animationer, en är delvisa animationer, två är "
-#~ "fullständiga animationer."
-
-#~ msgid "Squares and Diamonds"
-#~ msgstr "Ruter och diamanter"
-
-#~ msgid "Ataxx Preferences"
-#~ msgstr "Inställningar för Ataxx"
-
-#~ msgid "_Quick moves"
-#~ msgstr "Sna_bba drag"
-
-#~ msgid "Shortens the time a computer waits before doing a move"
-#~ msgstr "Kortar ned tiden som en dator väntar innan ett drag görs"
-
-#~ msgid "Very easy"
-#~ msgstr "Mycket lätt"
-
-#~ msgid "gataxx|Easy"
-#~ msgstr "Lätt"
-
-#~ msgid "gataxx|Medium"
-#~ msgstr "Mellan"
-
-#~ msgid "Flip the pieces with some visual effects"
-#~ msgstr "Vänd pjäserna med en del visuella effekter"
-
-#~ msgid "The appearance of the pieces"
-#~ msgstr "Utseendet på pjäserna"
-
-#~ msgid "%s..."
-#~ msgstr "%s..."
-
-#~ msgid "Invalid game data"
-#~ msgstr "Ogiltiga speldata"
-
-#~ msgid "Peer introduction complete"
-#~ msgstr "Motståndarintroduktion färdig"
-
-#~ msgid "New game ready to be started"
-#~ msgstr "Nytt spel redo att startas"
-
-#~ msgid "Iagno server to use"
-#~ msgstr "Iagno-server att använda"
-
-#~ msgid "Invalid game data (set_peer)"
-#~ msgstr "Ogiltiga speldata (set_peer)"
-
-#~ msgid "Invalid game data (move)"
-#~ msgstr "Ogiltiga speldata (drag)"
-
-#~ msgid "Select a nickname and connection method then click Connect."
-#~ msgstr "Välj ett smeknamn och anslutningsmetod och klicka sedan på Anslut."
-
-#~ msgid "Host local game"
-#~ msgstr "Agera värd för lokalt spel"
-
-#~ msgid "Identification"
-#~ msgstr "Identifikation"
-
-#~ msgid "_Nickname:"
-#~ msgstr "Smek_namn:"
-
-#~ msgid "Please supply a nickname."
-#~ msgstr "Ange ett smeknamn."
-
-#~ msgid "No local game selected."
-#~ msgstr "Inget lokalt spel har valts."
-
-#~ msgid "A new gnome games server was successfully started."
-#~ msgstr "En ny gnome-games-server startades utan problem."
-
-#~ msgid "Network initialization complete."
-#~ msgstr "Nätverksinitiering klar."
-
-#~ msgid "Network shutdown in progress."
-#~ msgstr "Nätverksavstängning pågår."
-
-#~ msgid "The remote player disconnected"
-#~ msgstr "Fjärrspelaren kopplade ifrån"
-
-#~ msgid "Error occurred during connect attempt."
-#~ msgstr "Fel uppstod under anslutningsförsök."
-
-#~ msgid "Connection succeeded, waiting for opponent"
-#~ msgstr "Anslutningen lyckades, väntar på motståndare"
-
-#~ msgid "Error occurred during write."
-#~ msgstr "Fel uppstod vid skrivning."
-
-#~ msgid "Cleaning up connection"
-#~ msgstr "Städar upp anslutning"
-
-#~ msgid "Connection in progress..."
-#~ msgstr "Anslutning pågår..."
-
-#~ msgid "No game server defined"
-#~ msgstr "Ingen spelserver definierad"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Local Area Network game could not be started. \n"
-#~ "Try running mDNSResponder."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lokalt nätverksspel kunde inte startas.\n"
-#~ "Prova att köra mDNSResponder."
-
-#~ msgid "Compete to dominate the board in a Reversi-like game"
-#~ msgstr "Tävla om att dominera brädet i ett Reversi-liknande spel"
-
-#~ msgid "Play a puzzle game matching tiles together"
-#~ msgstr "Spela ett pusselspel där bitar ska passas ihop"
-
-#~ msgid "Solve puzzles by sliding blocks"
-#~ msgstr "Lös pussel genom att glida block"
-
-#~ msgid "Play a game of Reversi"
-#~ msgstr "Spela ett Reversi-spel"
-
-#~ msgid "Remove groups of balls to try and clear the screen"
-#~ msgstr "Försök tömma skärmen genom att ta bort grupper med bollar"
-
-#~ msgid "Open Game"
-#~ msgstr "Öppna spel"
+msgid "%u × %u, %u mine"
+msgid_plural "%u × %u, %u mines"
+msgstr[0] "%u × %u, %u mina"
+msgstr[1] "%u × %u, %u minor"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]