[damned-lies] Updated Polish translationcommit daca62b7fbd6beb413b635fda23178e381ad141a
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Apr 26 17:46:45 2014 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   64 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 38 insertions(+), 26 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0fff0ba..6dc6a58 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: damned-lies\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-04-19 03:07+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-19 20:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-26 03:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-26 17:45+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: polski <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1488,101 +1488,113 @@ msgstr ""
 "standardem POSIX, co oznacza, że jest pośrednikiem dla programów "
 "dźwiękowych. W celu przesłania tłumaczenia, należy utworzyć <a href="
 "\"https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?";
-"product=PulseAudio&component=misc\"> dla programu PulseAudio w systemie "
-"śledzenia błędów freedesktop.org Bugzilla. Następnie należy dołączyć "
-"tłumaczenie jako łatę w formacie systemu git."
+"product=PulseAudio&component=misc\"> dla PulseAudio w systemie śledzenia "
+"błędów freedesktop.org Bugzilla. Następnie należy dołączyć tłumaczenie jako "
+"łatę w formacie systemu git."
 
 #: database-content.py:490
 msgid "A photo manager for GNOME"
 msgstr "Menedżer zdjęć dla środowiska GNOME"
 
 #: database-content.py:491
+msgid ""
+"To submit your translation, <a href=\"https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.";
+"cgi?product=systemd&component=general\">create a bug report for systemd on "
+"the freedesktop.org Bugzilla</a>. Then, attach your translation as a git-"
+"formatted patch."
+msgstr ""
+"W celu przesłania tłumaczenia, należy utworzyć <a href=\"https://bugs.";
+"freedesktop.org/enter_bug.cgi?product=systemd&component=general\"> dla "
+"systemd w systemie śledzenia błędów freedesktop.org Bugzilla. Następnie "
+"należy dołączyć tłumaczenie jako łatę w formacie systemu git."
+
+#: database-content.py:492
 msgid "GNOME Teletext viewer"
 msgstr "Przeglądarka teletekstu dla środowiska GNOME"
 
-#: database-content.py:492
+#: database-content.py:493
 msgid "A VNC client for GNOME"
 msgstr "Klient VNC dla środowiska GNOME"
 
-#: database-content.py:493
+#: database-content.py:494
 msgid "Translations should be submitted as bug reports (see link below)."
 msgstr ""
 "Tłumaczenia powinny być wysyłane jako zgłoszenia błędów (odnośnik znajduje "
 "się poniżej)."
 
-#: database-content.py:494
+#: database-content.py:495
 msgid "GNOME 3.8 (old stable)"
 msgstr "GNOME 3.8 (poprzednie stabilne)"
 
-#: database-content.py:495
+#: database-content.py:496
 msgid "GNOME 3.6 (old stable)"
 msgstr "GNOME 3.6 (poprzednie stabilne)"
 
-#: database-content.py:496
+#: database-content.py:497
 msgid "GNOME 3.4 (old stable)"
 msgstr "GNOME 3.4 (poprzednie stabilne)"
 
-#: database-content.py:497
+#: database-content.py:498
 msgid "GNOME 3.2 (old stable)"
 msgstr "GNOME 3.2 (poprzednie stabilne)"
 
-#: database-content.py:498
+#: database-content.py:499
 msgid "GNOME 3.14 (development)"
 msgstr "GNOME 3.14 (rozwojowe)"
 
-#: database-content.py:499
+#: database-content.py:500
 msgid "GNOME 3.12 (stable)"
 msgstr "GNOME 3.12 (stabilne)"
 
-#: database-content.py:500
+#: database-content.py:501
 msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
 msgstr "GNOME 3.10 (poprzednie stabilne)"
 
-#: database-content.py:501
+#: database-content.py:502
 msgid "GNOME 3.0 (old stable)"
 msgstr "GNOME 3.0 (poprzednie stabilne)"
 
-#: database-content.py:502
+#: database-content.py:503
 msgid "GNOME 2.32 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.32 (poprzednie stabilne)"
 
-#: database-content.py:503
+#: database-content.py:504
 msgid "GNOME 2.30 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.30 (poprzednie stabilne)"
 
-#: database-content.py:504
+#: database-content.py:505
 msgid "External Dependencies (GNOME)"
 msgstr "Zewnętrzne zależności (GNOME)"
 
-#: database-content.py:505
+#: database-content.py:506
 msgid "OLPC"
 msgstr "OLPC"
 
-#: database-content.py:506
+#: database-content.py:507
 msgid "Obsolete GNOME Applications"
 msgstr "Przestarzałe programy GNOME"
 
-#: database-content.py:507
+#: database-content.py:508
 msgid "GNOME-Office Productivity Applications"
 msgstr "Programy biurowe GNOME Office"
 
-#: database-content.py:508
+#: database-content.py:509
 msgid "GNOME Infrastructure"
 msgstr "Infrastruktura GNOME"
 
-#: database-content.py:509
+#: database-content.py:510
 msgid "GIMP and Friends"
 msgstr "GIMP"
 
-#: database-content.py:510
+#: database-content.py:511
 msgid "Extra GNOME Applications (stable)"
 msgstr "Dodatkowe programy GNOME (stabilne)"
 
-#: database-content.py:511
+#: database-content.py:512
 msgid "Extra GNOME Applications"
 msgstr "Dodatkowe programy GNOME"
 
-#: database-content.py:512
+#: database-content.py:513
 msgid "freedesktop.org (non-GNOME)"
 msgstr "freedesktop.org (nie-GNOME)"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]