[libgsf] Updated Polish translationcommit 7f7c70e968e6cda594e62a6991b7c8d6128c14d3
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:  Fri Apr 18 14:39:22 2014 +0200

  Updated Polish translation

 po/pl.po |  96 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 54 insertions(+), 42 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index aa4811f..d2f8733 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4,14 +4,14 @@
 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
 # gnomepl aviary pl
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2013.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2010-2013.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2014.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2010-2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgsf\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-13 20:07+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-13 20:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-18 14:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 14:38+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -191,11 +191,11 @@ msgstr "Błąd, niepoprawny nagłówek zip"
 msgid "problem uncompressing stream"
 msgstr "problem podczas dekompresowania strumienia"
 
-#: ../gsf/gsf-infile-zip.c:863 ../gsf/gsf-outfile-zip.c:755
+#: ../gsf/gsf-infile-zip.c:863 ../gsf/gsf-outfile-zip.c:769
 msgid "Compression Level"
 msgstr "Poziom kompresji"
 
-#: ../gsf/gsf-infile-zip.c:864 ../gsf/gsf-outfile-zip.c:756
+#: ../gsf/gsf-infile-zip.c:864 ../gsf/gsf-outfile-zip.c:770
 msgid "The level of compression used, zero meaning none"
 msgstr "Użyty poziom kompresji, zero oznacza brak"
 
@@ -352,21 +352,21 @@ msgstr "%s: plik jest za duży, aby mapować go w pamięci"
 msgid "mmap not supported"
 msgstr "mmap nie jest obsługiwane"
 
-#: ../gsf/gsf-libxml.c:1507
+#: ../gsf/gsf-libxml.c:1513
 msgid "Pretty print"
 msgstr "Ładne wyjście"
 
-#: ../gsf/gsf-libxml.c:1508
+#: ../gsf/gsf-libxml.c:1514
 msgid "Should the output auto-indent elements to make reading easier?"
 msgstr "Czy automatycznie wyrównywać elementy wyjścia"
 
-#: ../gsf/gsf-libxml.c:1514 ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:729
-#: ../gsf/gsf-outfile-msole.c:795 ../gsf/gsf-outfile-zip.c:735
+#: ../gsf/gsf-libxml.c:1520 ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:743
+#: ../gsf/gsf-outfile-msole.c:795 ../gsf/gsf-outfile-zip.c:749
 #: ../gsf/gsf-output-csv.c:333 ../gsf/gsf-output-iconv.c:276
 msgid "Sink"
 msgstr "Odpływ"
 
-#: ../gsf/gsf-libxml.c:1515 ../gsf/gsf-outfile-msole.c:796
+#: ../gsf/gsf-libxml.c:1521 ../gsf/gsf-outfile-msole.c:796
 msgid "The destination for writes"
 msgstr "Cel zapisu"
 
@@ -423,43 +423,43 @@ msgstr "Wersja ODF"
 msgid "The ODF version this object is targeting as an integer like 100"
 msgstr "Wersja ODF tego obiektu jako liczba całkowita, taka jak 100"
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:353
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:368
 #, c-format
 msgid "Unable to find part id='%s' for '%s'"
 msgstr "Nie można odnaleźć części id=\"%s\" dla \"%s\""
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:381
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:395
 #, c-format
 msgid "Unable to find part with type='%s' for '%s'"
 msgstr "Nie można odnaleźć części z type=\"%s\" for \"%s\""
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:411
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:425
 #, c-format
 msgid "Missing id for part in '%s'"
 msgstr "Brakująca wartość id dla części w \"%s\""
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:420
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:434
 #, c-format
 msgid "Part '%s' in '%s' from '%s' is corrupt!"
 msgstr "Część \"%s\" w \"%s\" z \"%s\" jest uszkodzona."
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:730
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:744
 msgid "The GsfOutput that stores the Open Package content"
 msgstr "GsfOutput przechowujący treść Open Package"
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:736
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:750
 msgid "Content type"
 msgstr "Typ treści"
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:737
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:751
 msgid "The content type stored in the root [Content_Types].xml file"
 msgstr "Typ treści przechowywany w głównym pliku [Content_Types].xml"
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:743
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:757
 msgid "Is Directory"
 msgstr "Jest katalogiem"
 
-#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:744
+#: ../gsf/gsf-open-pkg-utils.c:758
 msgid "Can the outfile have children"
 msgstr "Czy plik wyjściowy może mieć elementy potomne"
 
@@ -479,18 +479,30 @@ msgstr "Rozmiar dużych bloków"
 msgid "The size of the OLE's big blocks"
 msgstr "Rozmiar dużych bloków OLE"
 
-#: ../gsf/gsf-outfile-zip.c:736
+#: ../gsf/gsf-outfile-zip.c:750
 msgid "Where the archive is written"
 msgstr "Gdzie archiwum jest zapisane"
 
-#: ../gsf/gsf-outfile-zip.c:745
+#: ../gsf/gsf-outfile-zip.c:759
 msgid "Entry Name"
 msgstr "Nazwa wpisu"
 
-#: ../gsf/gsf-outfile-zip.c:746
+#: ../gsf/gsf-outfile-zip.c:760
 msgid "The filename of this member in the archive without path"
 msgstr "Nazwa pliku tego elementu w archiwum bez ścieżki"
 
+#: ../gsf/gsf-outfile-zip.c:780
+msgid "Deflate Level"
+msgstr "Poziom kompresji deflate"
+
+#: ../gsf/gsf-outfile-zip.c:781
+msgid ""
+"The level of deflate compression used, zero meaning none and -1 meaning the "
+"zlib default"
+msgstr ""
+"Użyty poziom kompresji deflate, zero oznacza brak, a -1 oznacza domyślny "
+"poziom biblioteki zlib"
+
 #: ../gsf/gsf-output-bzip.c:76
 #, c-format
 msgid "Unable to initialize BZ2 library"
@@ -606,82 +618,82 @@ msgstr "Znak zastępczy"
 msgid "The string to use for invalid characters"
 msgstr "Ciąg używany dla nieprawidłowych znaków"
 
-#: ../tools/gsf.c:17
+#: ../tools/gsf.c:18
 msgid "Display program version"
 msgstr "Wyświetla wersję programu"
 
-#: ../tools/gsf.c:44
+#: ../tools/gsf.c:45
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to open %s: %s\n"
 msgstr "%s: otwarcie %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:65
+#: ../tools/gsf.c:66
 #, c-format
 msgid "%s: Failed to recognize %s as an archive\n"
 msgstr "%s rozpoznanie %s jako archiwum się nie powiodło\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:102
+#: ../tools/gsf.c:103
 #, c-format
 msgid "Available subcommands are...\n"
 msgstr "Dostępne podpolecenia to...\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:103
+#: ../tools/gsf.c:104
 #, c-format
 msgid "* cat    output one or more files in archive\n"
 msgstr "* cat    wyświetla jeden lub więcej plików w archiwum\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:104
+#: ../tools/gsf.c:105
 #, c-format
 msgid "* dump    dump one or more files in archive as hex\n"
 msgstr ""
 "* dump    zrzuca jeden lub więcej plików w archiwum w postaci "
 "szesnastkowej\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:105
+#: ../tools/gsf.c:106
 #, c-format
 msgid "* help    list subcommands\n"
 msgstr "* help    wyświetla listę podpoleceń\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:106
+#: ../tools/gsf.c:107
 #, c-format
 msgid "* list    list files in archive\n"
 msgstr "* list    wyświetla listę plików w archiwum\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:107
+#: ../tools/gsf.c:108
 #, c-format
 msgid "* listprops list document properties in archive\n"
 msgstr "* listprops wyświetla listę właściwości dokumentu w archiwum\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:108
+#: ../tools/gsf.c:109
 #, c-format
 msgid "* props   print specified document properties\n"
 msgstr "* props   wyświetla podane właściwości dokumentu\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:109
+#: ../tools/gsf.c:110
 #, c-format
 msgid "* createole create OLE archive\n"
 msgstr "* createole tworzy archiwum OLE\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:110
+#: ../tools/gsf.c:111
 #, c-format
 msgid "* createzip create ZIP archive\n"
 msgstr "* createzip tworzy archiwum ZIP\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:302
+#: ../tools/gsf.c:303
 #, c-format
 msgid "No property named %s\n"
 msgstr "Brak właściwości o nazwie %s\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:362
+#: ../tools/gsf.c:363
 #, c-format
 msgid "%s: Error processing file %s: %s\n"
 msgstr "%s: błąd podczas przetwarzania pliku %s: %s\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:504
+#: ../tools/gsf.c:503
 msgid "SUBCOMMAND ARCHIVE..."
 msgstr "PODPOLECENIE ARCHIWUM..."
 
-#: ../tools/gsf.c:511
+#: ../tools/gsf.c:510
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -691,17 +703,17 @@ msgstr ""
 "Wykonanie polecenia \"%s --help\" wyświetli listę wszystkich dostępnych "
 "opcji wiersza poleceń.\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:518
+#: ../tools/gsf.c:517
 #, c-format
 msgid "gsf version %d.%d.%d\n"
 msgstr "gsf wersja %d.%d.%d\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:524
+#: ../tools/gsf.c:523
 #, c-format
 msgid "Usage: %s %s\n"
 msgstr "Użycie: %s %s\n"
 
-#: ../tools/gsf.c:549
+#: ../tools/gsf.c:548
 #, c-format
 msgid "Run '%s help' to see a list of subcommands.\n"
 msgstr "Wykonanie polecenia \"%s help\" wyświetli listę podpoleceń.\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]