[gnome-shell/gnome-3-12] Updated Serbian translationcommit 60d7c3ad865882fbcf006e87cd92187970f8aece
Author: Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>
Date:   Mon Apr 14 19:33:40 2014 +0200

    Updated Serbian translation

 po/sr.po       |  192 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 po/sr latin po |  192 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 2 files changed, 162 insertions(+), 222 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 8b497ab..dbff933 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-03-22 20:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-23 11:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-14 15:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-14 19:31+0200\n"
 "Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -80,16 +80,10 @@ msgstr ""
 "коришћењем „Alt-F2“ прозорчета."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:3
-#| msgid "Uuids of extensions to enable"
 msgid "UUIDs of extensions to enable"
 msgstr "ЈУИБ-ови проширења за укључивање"
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:4
-#| msgid ""
-#| "GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions "
-#| "which should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be "
-#| "in this list. You can also manipulate this list with the EnableExtension "
-#| "and DisableExtension DBus methods on org.gnome.Shell."
 msgid ""
 "GNOME Shell extensions have a UUID property; this key lists extensions which "
 "should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this "
@@ -98,8 +92,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Проширења Гномове шкољке имају ЈУИБ вредност; овај кључ исписује проширења "
 "која треба учитавати. Свако проширење које жели бити учитано мора бити на "
-"списку. Такође можете да управљате овим списком користећи начине "
-"Д-магистрале „Укључи проширење“ и „Искључи проширење“ на „org.gnome.Shell“."
+"списку. Такође можете да управљате овим списком користећи начине Д-"
+"магистрале „Укључи проширење“ и „Искључи проширење“ на „org.gnome.Shell“."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Disables the validation of extension version compatibility"
@@ -136,14 +130,10 @@ msgid "History for the looking glass dialog"
 msgstr "Историјат прозорчета огледала"
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:11
-#| msgid "Always show the 'Log out' menuitem in the user menu."
 msgid "Always show the 'Log out' menu item in the user menu."
 msgstr "Увек приказује ставку изборника „Одјави ме“ у изборнику корисника."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:12
-#| msgid ""
-#| "This key overrides the automatic hiding of the 'Log out' menuitem in "
-#| "single-user, single-session situations."
 msgid ""
 "This key overrides the automatic hiding of the 'Log out' menu item in single-"
 "user, single-session situations."
@@ -241,12 +231,12 @@ msgid ""
 "using network resources (albeit with street-level accuracy at best)."
 msgstr ""
 "Подешава највећи ниво тачности места коју програми могу да користе. Исправне "
-"могућности су „off“ (искључује праћење места), „country“ (држава), „city“ "
-"(град), „neighborhood“ (комшилук), „street“ (улица), и „exact“ (тачно — "
-"обично захтева ГПС пријемник). Имајте на уму да ће ово одлучити шта ће „Гео "
-"индиција“ дозволити програмима само да виде и да могу пронаћи корисниково "
-"место на своју руку користећи изворишта мреже (мада са тачношћу на нивоу "
-"улице у најбољем случају)."
+"могућности су „off“ (искључује праћење места), „country“ (држава), "
+"„city“ (град), „neighborhood“ (комшилук), „street“ (улица), и „exact“ (тачно "
+"— обично захтева ГПС пријемник). Имајте на уму да ће ово одлучити шта ће "
+"„Гео индиција“ дозволити програмима само да виде и да могу пронаћи "
+"корисниково место на своју руку користећи изворишта мреже (мада са тачношћу "
+"на нивоу улице у најбољем случају)."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid "The application icon mode."
@@ -335,25 +325,25 @@ msgctxt "button"
 msgid "Sign In"
 msgstr "Пријави ме"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:270
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:271
 msgid "Choose Session"
 msgstr "Изабери сесију"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:430
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:431
 msgid "Not listed?"
 msgstr "Није на списку?"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:608
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:614
 #, javascript-format
 msgid "(e.g., user or %s)"
 msgstr "(нпр., корисник или %s)"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:613 ../js/ui/components/networkAgent.js:262
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:619 ../js/ui/components/networkAgent.js:262
 #: ../js/ui/components/networkAgent.js:280
 msgid "Username: "
 msgstr "Корисничко име: "
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:884
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:920
 msgid "Login Window"
 msgstr "Прозор за пријављивање"
 
@@ -375,31 +365,30 @@ msgstr "Не могу да обрадим наредбу:"
 
 #: ../js/misc/util.js:156
 #, javascript-format
-#| msgid "Execution of '%s' failed:"
 msgid "Execution of “%s” failed:"
 msgstr "Није успело извршавање „%s“:"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:629
+#: ../js/ui/appDisplay.js:636
 msgid "Frequently used applications will appear here"
 msgstr "Често коришћени програми ће се појавити овде"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:740
+#: ../js/ui/appDisplay.js:747
 msgid "Frequent"
 msgstr "Често"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:747
+#: ../js/ui/appDisplay.js:754
 msgid "All"
 msgstr "Све"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1555
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1566
 msgid "New Window"
 msgstr "Нови прозор"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1577 ../js/ui/dash.js:285
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1588 ../js/ui/dash.js:285
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Уклони из омиљених"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1583
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1594
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Додај у омиљене"
 
@@ -647,9 +636,6 @@ msgstr "Бежична мрежа захтева потврђивање иден
 
 #: ../js/ui/components/networkAgent.js:312
 #, javascript-format
-#| msgid ""
-#| "Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
-#| "'%s'."
 msgid ""
 "Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
 "“%s”."
@@ -686,7 +672,6 @@ msgstr "Лозинка мобилне широкопојасне мреже"
 
 #: ../js/ui/components/networkAgent.js:339
 #, javascript-format
-#| msgid "A password is required to connect to '%s'."
 msgid "A password is required to connect to “%s”."
 msgstr "Потребна је лозинка за повезивање на „%s“."
 
@@ -736,23 +721,18 @@ msgstr "Утишај"
 
 #. Translators: Time in 24h format */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:955
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%H∶%M"
 msgid "%H∶%M"
 msgstr "%H∶%M"
 
 #. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:962
-#| msgid "<b>Yesterday</b>, <b>%H:%M</b>"
 msgid "Yesterday, %H∶%M"
 msgstr "Јуче, %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by a time
 #. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:969
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%H∶%M"
 msgid "%A, %H∶%M"
 msgstr "%A, %H∶%M"
 
@@ -760,8 +740,6 @@ msgstr "%A, %H∶%M"
 #. followed by a time string in 24h format.
 #. i.e. "May 25, 14:30" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:976
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%H∶%M"
 msgid "%B %d, %H∶%M"
 msgstr "%d. %B, %H∶%M"
 
@@ -774,8 +752,6 @@ msgstr "%d. %B %Y., %H:%M"
 
 #. Translators: Time in 24h format */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:991
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%l∶%M %p"
 msgid "%l∶%M %p"
 msgstr "%l∶%M %p"
 
@@ -788,8 +764,6 @@ msgstr "Јуче, %l:%M %p"
 #. Translators: this is the week day name followed by a time
 #. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1005
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%l∶%M %p"
 msgid "%A, %l∶%M %p"
 msgstr "%A, %l∶%M %p"
 
@@ -797,8 +771,6 @@ msgstr "%A, %l∶%M %p"
 #. followed by a time string in 12h format.
 #. i.e. "May 25, 2:30 pm" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1012
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%l∶%M %p"
 msgid "%B %d, %l∶%M %p"
 msgstr "%d. %B, %l∶%M %p"
 
@@ -834,13 +806,13 @@ msgstr "%s вас позива да се придружите „%s“"
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1164
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1199
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1233
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1290
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1291
 msgid "Decline"
 msgstr "Одбиј"
 
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1170
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1239
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1295
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1296
 msgid "Accept"
 msgstr "Прихвати"
 
@@ -877,98 +849,98 @@ msgstr "%s вам шаље „%s“"
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s тражи одобрење да види када сте на вези"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1341
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1342
 msgid "Network error"
 msgstr "Грешка мреже"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1343
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1344
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Потврђивање идентитета није успело"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1345
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1346
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Грешка шифровања"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1347
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1348
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Уверење није прослеђено"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1349
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1350
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Уверење није поверљиво"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1351
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1352
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Уверење је истекло"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1353
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1354
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Уверење није активирано"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1355
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1356
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Назив домаћина уверења се не поклапа"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1357
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1358
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Отисак уверења се не поклапа"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1359
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1360
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Уверење је самопотписано"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1361
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1362
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Стање је постављено на „неповезан“"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1363
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1364
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Шифровање није доступно"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1365
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1366
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Уверење није исправно"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1367
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1368
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Веза је одбијена"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1369
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1370
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Веза не може бити успостављена"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1371
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1372
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Веза је изгубљена"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1373
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1374
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "Овај налог је већ повезан са сервером"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1375
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1376
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Веза је замењена новом везом користећи исти ресурс"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1377
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1378
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Овај налог већ постоји на серверу"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1379
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1380
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Сервер је тренутно превише заузет да би руковао везом"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1381
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1382
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Уверење је опозвано"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1383
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1384
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Уверење користи несигуран алгоритам шифровања или је криптографски слабо"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1385
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1386
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -976,22 +948,22 @@ msgstr ""
 "Дужина уверења сервера, или дубина ланца уверења сервера, премашује границе "
 "које је задала библиотека шифровања"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1387
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1388
 msgid "Internal error"
 msgstr "Унутрашња грешка"
 
 #. translators: argument is the account name, like
 #. * name jabber org for example. */
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1397
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1398
 #, javascript-format
 msgid "Unable to connect to %s"
 msgstr "Не могу да се повежем са „%s“"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1402
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1403
 msgid "View account"
 msgstr "Види налог"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1439
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1440
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Непознат разлог"
 
@@ -1128,8 +1100,6 @@ msgstr[3] ""
 "Систем ће се сам поново покренути и инсталирати ажурирања за %d секунду."
 
 #: ../js/ui/endSessionDialog.js:129
-#| msgctxt "button"
-#| msgid "Restart & Install"
 msgctxt "button"
 msgid "Restart &amp; Install"
 msgstr "Поново покрени и инсталирај"
@@ -1147,8 +1117,7 @@ msgstr "Искључи након инсталирања освежења"
 #: ../js/ui/endSessionDialog.js:315
 msgid "Running on battery power: please plug in before installing updates."
 msgstr ""
-"Напајате се са батерије: прикључите мрежно напајање пре инсталирања "
-"освежења."
+"Напајате се са батерије: прикључите мрежно напајање пре инсталирања освежења."
 
 #: ../js/ui/endSessionDialog.js:332
 msgid "Some applications are busy or have unsaved work."
@@ -1176,7 +1145,6 @@ msgstr "Инсталирај"
 
 #: ../js/ui/extensionDownloader.js:204
 #, javascript-format
-#| msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
 msgid "Download and install “%s” from extensions.gnome.org?"
 msgstr "Да преузмем и да инсталирам „%s“ са „extensions.gnome.org“-а?"
 
@@ -1202,7 +1170,8 @@ msgstr "Сакриј грешке"
 msgid "Show Errors"
 msgstr "Прикажите грешке"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:716
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:716 ../js/ui/status/location.js:59
+#: ../js/ui/status/location.js:167
 msgid "Enabled"
 msgstr "Укључено"
 
@@ -1210,8 +1179,8 @@ msgstr "Укључено"
 #. because it's disabled by rfkill (airplane mode) */
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:719 ../js/ui/status/network.js:555
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1830
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:719 ../js/ui/status/location.js:164
+#: ../js/ui/status/network.js:555 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1830
 msgid "Disabled"
 msgstr "Искључено"
 
@@ -1362,7 +1331,7 @@ msgstr "Неки програм је блокирао закључавање"
 msgid "Searching…"
 msgstr "Тражим…"
 
-#: ../js/ui/search.js:646
+#: ../js/ui/search.js:649
 msgid "No results."
 msgstr "Нема одговарајућих резултата."
 
@@ -1438,8 +1407,7 @@ msgstr "Велики текст"
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Блутут"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:51 ../js/ui/status/location.js:60
-#: ../js/ui/status/location.js:167 ../js/ui/status/network.js:151
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:51 ../js/ui/status/network.js:151
 #: ../js/ui/status/network.js:323 ../js/ui/status/network.js:1234
 #: ../js/ui/status/network.js:1345 ../js/ui/status/rfkill.js:85
 #: ../js/ui/status/rfkill.js:105
@@ -1472,30 +1440,33 @@ msgid "Show Keyboard Layout"
 msgstr "Покажи распоред тастатуре"
 
 #: ../js/ui/status/location.js:53
-#| msgid "Notifications"
 msgid "Location"
 msgstr "Место"
 
-#: ../js/ui/status/location.js:59 ../js/ui/status/location.js:166
-#: ../js/ui/status/rfkill.js:84
-msgid "On"
-msgstr "Укљ."
-
-#: ../js/ui/status/location.js:163 ../js/ui/status/network.js:420
-#: ../js/ui/status/network.js:1260 ../js/ui/status/network.js:1464
-msgid "Off"
-msgstr "Искљ."
+#: ../js/ui/status/location.js:60 ../js/ui/status/location.js:168
+#| msgid "Disabled"
+msgid "Disable"
+msgstr "Искључи"
 
-#: ../js/ui/status/location.js:164 ../js/ui/status/network.js:1234
-msgid "Turn On"
+#: ../js/ui/status/location.js:165
+#| msgid "Enabled"
+msgid "Enable"
 msgstr "Укључи"
 
+#: ../js/ui/status/location.js:167
+msgid "In Use"
+msgstr "У употреби"
+
 #: ../js/ui/status/network.js:74
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<непознато>"
 
+#: ../js/ui/status/network.js:420 ../js/ui/status/network.js:1260
+#: ../js/ui/status/network.js:1464
+msgid "Off"
+msgstr "Искљ."
+
 #: ../js/ui/status/network.js:422
-#| msgid "Connect"
 msgid "Connected"
 msgstr "Повезан"
 
@@ -1535,7 +1506,6 @@ msgid "connection failed"
 msgstr "повезивање није успело"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:467
-#| msgid "Wi-Fi Settings"
 msgid "Wired Settings"
 msgstr "Подешавања жичане везе"
 
@@ -1552,7 +1522,6 @@ msgid "Use as Internet connection"
 msgstr "Користи као Интернет везу"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:776
-#| msgid "Airplane Mode"
 msgid "Airplane Mode is On"
 msgstr "Режим у авиону је укључен"
 
@@ -1561,12 +1530,10 @@ msgid "Wi-Fi is disabled when airplane mode is on."
 msgstr "Бежична веза је искључена када је укључен режим у авиону."
 
 #: ../js/ui/status/network.js:778
-#| msgid "Airplane Mode"
 msgid "Turn Off Airplane Mode"
 msgstr "Искључи режим у авиону"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:787
-#| msgid "Wi-Fi Settings"
 msgid "Wi-Fi is Off"
 msgstr "Бежична веза је искључена"
 
@@ -1575,7 +1542,6 @@ msgid "Wi-Fi needs to be turned on in order to connect to a network."
 msgstr "Бежична веза треба бити укључена да бисте се повезали на мрежу."
 
 #: ../js/ui/status/network.js:789
-#| msgid "Turn On"
 msgid "Turn On Wi-Fi"
 msgstr "Укључи бежичну везу"
 
@@ -1603,12 +1569,15 @@ msgstr "Изабери мрежу"
 msgid "Wi-Fi Settings"
 msgstr "Подешавања бежичне везе"
 
+#: ../js/ui/status/network.js:1234
+msgid "Turn On"
+msgstr "Укључи"
+
 #: ../js/ui/status/network.js:1251
 msgid "Hotspot Active"
 msgstr "Врућа тачка је радна"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:1254
-#| msgid "Connect"
 msgid "Connecting"
 msgstr "Повезујем се"
 
@@ -1617,7 +1586,6 @@ msgid "Network Settings"
 msgstr "Подешавања мреже"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:1435
-#| msgid "Settings"
 msgid "VPN Settings"
 msgstr "ВПН подешавања"
 
@@ -1671,6 +1639,10 @@ msgstr "Батерија"
 msgid "Airplane Mode"
 msgstr "Режим у авиону"
 
+#: ../js/ui/status/rfkill.js:84
+msgid "On"
+msgstr "Укљ."
+
 #: ../js/ui/status/system.js:314
 msgid "Switch User"
 msgstr "Промени корисника"
@@ -1721,7 +1693,6 @@ msgstr "Тражи"
 
 #: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:19
 #, javascript-format
-#| msgid "'%s' is ready"
 msgid "“%s” is ready"
 msgstr "„%s“ је спреман"
 
@@ -1797,7 +1768,6 @@ msgstr "Исписује могуће режиме"
 
 #: ../src/shell-app.c:666
 #, c-format
-#| msgid "Failed to launch '%s'"
 msgid "Failed to launch “%s”"
 msgstr "Нисам успео да покренем „%s“"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index bf87631..0fa6e57 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-03-22 20:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-23 11:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-14 15:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-14 19:31+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -80,16 +80,10 @@ msgstr ""
 "korišćenjem „Alt-F2“ prozorčeta."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:3
-#| msgid "Uuids of extensions to enable"
 msgid "UUIDs of extensions to enable"
 msgstr "JUIB-ovi proširenja za uključivanje"
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:4
-#| msgid ""
-#| "GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions "
-#| "which should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be "
-#| "in this list. You can also manipulate this list with the EnableExtension "
-#| "and DisableExtension DBus methods on org.gnome.Shell."
 msgid ""
 "GNOME Shell extensions have a UUID property; this key lists extensions which "
 "should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this "
@@ -98,8 +92,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Proširenja Gnomove školjke imaju JUIB vrednost; ovaj ključ ispisuje proširenja "
 "koja treba učitavati. Svako proširenje koje želi biti učitano mora biti na "
-"spisku. Takođe možete da upravljate ovim spiskom koristeći načine "
-"D-magistrale „Uključi proširenje“ i „Isključi proširenje“ na „org.gnome.Shell“."
+"spisku. Takođe možete da upravljate ovim spiskom koristeći načine D-"
+"magistrale „Uključi proširenje“ i „Isključi proširenje“ na „org.gnome.Shell“."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Disables the validation of extension version compatibility"
@@ -136,14 +130,10 @@ msgid "History for the looking glass dialog"
 msgstr "Istorijat prozorčeta ogledala"
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:11
-#| msgid "Always show the 'Log out' menuitem in the user menu."
 msgid "Always show the 'Log out' menu item in the user menu."
 msgstr "Uvek prikazuje stavku izbornika „Odjavi me“ u izborniku korisnika."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:12
-#| msgid ""
-#| "This key overrides the automatic hiding of the 'Log out' menuitem in "
-#| "single-user, single-session situations."
 msgid ""
 "This key overrides the automatic hiding of the 'Log out' menu item in single-"
 "user, single-session situations."
@@ -241,12 +231,12 @@ msgid ""
 "using network resources (albeit with street-level accuracy at best)."
 msgstr ""
 "Podešava najveći nivo tačnosti mesta koju programi mogu da koriste. Ispravne "
-"mogućnosti su „off“ (isključuje praćenje mesta), „country“ (država), „city“ "
-"(grad), „neighborhood“ (komšiluk), „street“ (ulica), i „exact“ (tačno — "
-"obično zahteva GPS prijemnik). Imajte na umu da će ovo odlučiti šta će „Geo "
-"indicija“ dozvoliti programima samo da vide i da mogu pronaći korisnikovo "
-"mesto na svoju ruku koristeći izvorišta mreže (mada sa tačnošću na nivou "
-"ulice u najboljem slučaju)."
+"mogućnosti su „off“ (isključuje praćenje mesta), „country“ (država), "
+"„city“ (grad), „neighborhood“ (komšiluk), „street“ (ulica), i „exact“ (tačno "
+"— obično zahteva GPS prijemnik). Imajte na umu da će ovo odlučiti šta će "
+"„Geo indicija“ dozvoliti programima samo da vide i da mogu pronaći "
+"korisnikovo mesto na svoju ruku koristeći izvorišta mreže (mada sa tačnošću "
+"na nivou ulice u najboljem slučaju)."
 
 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid "The application icon mode."
@@ -335,25 +325,25 @@ msgctxt "button"
 msgid "Sign In"
 msgstr "Prijavi me"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:270
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:271
 msgid "Choose Session"
 msgstr "Izaberi sesiju"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:430
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:431
 msgid "Not listed?"
 msgstr "Nije na spisku?"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:608
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:614
 #, javascript-format
 msgid "(e.g., user or %s)"
 msgstr "(npr., korisnik ili %s)"
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:613 ../js/ui/components/networkAgent.js:262
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:619 ../js/ui/components/networkAgent.js:262
 #: ../js/ui/components/networkAgent.js:280
 msgid "Username: "
 msgstr "Korisničko ime: "
 
-#: ../js/gdm/loginDialog.js:884
+#: ../js/gdm/loginDialog.js:920
 msgid "Login Window"
 msgstr "Prozor za prijavljivanje"
 
@@ -375,31 +365,30 @@ msgstr "Ne mogu da obradim naredbu:"
 
 #: ../js/misc/util.js:156
 #, javascript-format
-#| msgid "Execution of '%s' failed:"
 msgid "Execution of “%s” failed:"
 msgstr "Nije uspelo izvršavanje „%s“:"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:629
+#: ../js/ui/appDisplay.js:636
 msgid "Frequently used applications will appear here"
 msgstr "Često korišćeni programi će se pojaviti ovde"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:740
+#: ../js/ui/appDisplay.js:747
 msgid "Frequent"
 msgstr "Često"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:747
+#: ../js/ui/appDisplay.js:754
 msgid "All"
 msgstr "Sve"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1555
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1566
 msgid "New Window"
 msgstr "Novi prozor"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1577 ../js/ui/dash.js:285
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1588 ../js/ui/dash.js:285
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Ukloni iz omiljenih"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1583
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1594
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Dodaj u omiljene"
 
@@ -647,9 +636,6 @@ msgstr "Bežična mreža zahteva potvrđivanje identiteta"
 
 #: ../js/ui/components/networkAgent.js:312
 #, javascript-format
-#| msgid ""
-#| "Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
-#| "'%s'."
 msgid ""
 "Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
 "“%s”."
@@ -686,7 +672,6 @@ msgstr "Lozinka mobilne širokopojasne mreže"
 
 #: ../js/ui/components/networkAgent.js:339
 #, javascript-format
-#| msgid "A password is required to connect to '%s'."
 msgid "A password is required to connect to “%s”."
 msgstr "Potrebna je lozinka za povezivanje na „%s“."
 
@@ -736,23 +721,18 @@ msgstr "Utišaj"
 
 #. Translators: Time in 24h format */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:955
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%H∶%M"
 msgid "%H∶%M"
 msgstr "%H∶%M"
 
 #. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:962
-#| msgid "<b>Yesterday</b>, <b>%H:%M</b>"
 msgid "Yesterday, %H∶%M"
 msgstr "Juče, %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by a time
 #. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:969
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%H∶%M"
 msgid "%A, %H∶%M"
 msgstr "%A, %H∶%M"
 
@@ -760,8 +740,6 @@ msgstr "%A, %H∶%M"
 #. followed by a time string in 24h format.
 #. i.e. "May 25, 14:30" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:976
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%H∶%M"
 msgid "%B %d, %H∶%M"
 msgstr "%d. %B, %H∶%M"
 
@@ -774,8 +752,6 @@ msgstr "%d. %B %Y., %H:%M"
 
 #. Translators: Time in 24h format */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:991
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%l∶%M %p"
 msgid "%l∶%M %p"
 msgstr "%l∶%M %p"
 
@@ -788,8 +764,6 @@ msgstr "Juče, %l:%M %p"
 #. Translators: this is the week day name followed by a time
 #. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1005
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%l∶%M %p"
 msgid "%A, %l∶%M %p"
 msgstr "%A, %l∶%M %p"
 
@@ -797,8 +771,6 @@ msgstr "%A, %l∶%M %p"
 #. followed by a time string in 12h format.
 #. i.e. "May 25, 2:30 pm" */
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1012
-#| msgctxt "event list time"
-#| msgid "%l∶%M %p"
 msgid "%B %d, %l∶%M %p"
 msgstr "%d. %B, %l∶%M %p"
 
@@ -834,13 +806,13 @@ msgstr "%s vas poziva da se pridružite „%s“"
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1164
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1199
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1233
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1290
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1291
 msgid "Decline"
 msgstr "Odbij"
 
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1170
 #: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1239
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1295
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1296
 msgid "Accept"
 msgstr "Prihvati"
 
@@ -877,98 +849,98 @@ msgstr "%s vam šalje „%s“"
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s traži odobrenje da vidi kada ste na vezi"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1341
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1342
 msgid "Network error"
 msgstr "Greška mreže"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1343
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1344
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Potvrđivanje identiteta nije uspelo"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1345
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1346
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Greška šifrovanja"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1347
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1348
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Uverenje nije prosleđeno"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1349
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1350
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Uverenje nije poverljivo"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1351
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1352
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Uverenje je isteklo"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1353
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1354
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Uverenje nije aktivirano"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1355
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1356
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Naziv domaćina uverenja se ne poklapa"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1357
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1358
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Otisak uverenja se ne poklapa"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1359
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1360
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Uverenje je samopotpisano"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1361
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1362
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stanje je postavljeno na „nepovezan“"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1363
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1364
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Šifrovanje nije dostupno"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1365
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1366
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Uverenje nije ispravno"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1367
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1368
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Veza je odbijena"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1369
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1370
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Veza ne može biti uspostavljena"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1371
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1372
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Veza je izgubljena"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1373
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1374
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "Ovaj nalog je već povezan sa serverom"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1375
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1376
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Veza je zamenjena novom vezom koristeći isti resurs"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1377
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1378
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Ovaj nalog već postoji na serveru"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1379
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1380
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Server je trenutno previše zauzet da bi rukovao vezom"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1381
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1382
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Uverenje je opozvano"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1383
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1384
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Uverenje koristi nesiguran algoritam šifrovanja ili je kriptografski slabo"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1385
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1386
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -976,22 +948,22 @@ msgstr ""
 "Dužina uverenja servera, ili dubina lanca uverenja servera, premašuje granice "
 "koje je zadala biblioteka šifrovanja"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1387
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1388
 msgid "Internal error"
 msgstr "Unutrašnja greška"
 
 #. translators: argument is the account name, like
 #. * name jabber org for example. */
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1397
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1398
 #, javascript-format
 msgid "Unable to connect to %s"
 msgstr "Ne mogu da se povežem sa „%s“"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1402
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1403
 msgid "View account"
 msgstr "Vidi nalog"
 
-#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1439
+#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1440
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nepoznat razlog"
 
@@ -1128,8 +1100,6 @@ msgstr[3] ""
 "Sistem će se sam ponovo pokrenuti i instalirati ažuriranja za %d sekundu."
 
 #: ../js/ui/endSessionDialog.js:129
-#| msgctxt "button"
-#| msgid "Restart & Install"
 msgctxt "button"
 msgid "Restart &amp; Install"
 msgstr "Ponovo pokreni i instaliraj"
@@ -1147,8 +1117,7 @@ msgstr "Isključi nakon instaliranja osveženja"
 #: ../js/ui/endSessionDialog.js:315
 msgid "Running on battery power: please plug in before installing updates."
 msgstr ""
-"Napajate se sa baterije: priključite mrežno napajanje pre instaliranja "
-"osveženja."
+"Napajate se sa baterije: priključite mrežno napajanje pre instaliranja osveženja."
 
 #: ../js/ui/endSessionDialog.js:332
 msgid "Some applications are busy or have unsaved work."
@@ -1176,7 +1145,6 @@ msgstr "Instaliraj"
 
 #: ../js/ui/extensionDownloader.js:204
 #, javascript-format
-#| msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
 msgid "Download and install “%s” from extensions.gnome.org?"
 msgstr "Da preuzmem i da instaliram „%s“ sa „extensions.gnome.org“-a?"
 
@@ -1202,7 +1170,8 @@ msgstr "Sakrij greške"
 msgid "Show Errors"
 msgstr "Prikažite greške"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:716
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:716 ../js/ui/status/location.js:59
+#: ../js/ui/status/location.js:167
 msgid "Enabled"
 msgstr "Uključeno"
 
@@ -1210,8 +1179,8 @@ msgstr "Uključeno"
 #. because it's disabled by rfkill (airplane mode) */
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:719 ../js/ui/status/network.js:555
-#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1830
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:719 ../js/ui/status/location.js:164
+#: ../js/ui/status/network.js:555 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1830
 msgid "Disabled"
 msgstr "Isključeno"
 
@@ -1362,7 +1331,7 @@ msgstr "Neki program je blokirao zaključavanje"
 msgid "Searching…"
 msgstr "Tražim…"
 
-#: ../js/ui/search.js:646
+#: ../js/ui/search.js:649
 msgid "No results."
 msgstr "Nema odgovarajućih rezultata."
 
@@ -1438,8 +1407,7 @@ msgstr "Veliki tekst"
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Blutut"
 
-#: ../js/ui/status/bluetooth.js:51 ../js/ui/status/location.js:60
-#: ../js/ui/status/location.js:167 ../js/ui/status/network.js:151
+#: ../js/ui/status/bluetooth.js:51 ../js/ui/status/network.js:151
 #: ../js/ui/status/network.js:323 ../js/ui/status/network.js:1234
 #: ../js/ui/status/network.js:1345 ../js/ui/status/rfkill.js:85
 #: ../js/ui/status/rfkill.js:105
@@ -1472,30 +1440,33 @@ msgid "Show Keyboard Layout"
 msgstr "Pokaži raspored tastature"
 
 #: ../js/ui/status/location.js:53
-#| msgid "Notifications"
 msgid "Location"
 msgstr "Mesto"
 
-#: ../js/ui/status/location.js:59 ../js/ui/status/location.js:166
-#: ../js/ui/status/rfkill.js:84
-msgid "On"
-msgstr "Uklj."
-
-#: ../js/ui/status/location.js:163 ../js/ui/status/network.js:420
-#: ../js/ui/status/network.js:1260 ../js/ui/status/network.js:1464
-msgid "Off"
-msgstr "Isklj."
+#: ../js/ui/status/location.js:60 ../js/ui/status/location.js:168
+#| msgid "Disabled"
+msgid "Disable"
+msgstr "Isključi"
 
-#: ../js/ui/status/location.js:164 ../js/ui/status/network.js:1234
-msgid "Turn On"
+#: ../js/ui/status/location.js:165
+#| msgid "Enabled"
+msgid "Enable"
 msgstr "Uključi"
 
+#: ../js/ui/status/location.js:167
+msgid "In Use"
+msgstr "U upotrebi"
+
 #: ../js/ui/status/network.js:74
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<nepoznato>"
 
+#: ../js/ui/status/network.js:420 ../js/ui/status/network.js:1260
+#: ../js/ui/status/network.js:1464
+msgid "Off"
+msgstr "Isklj."
+
 #: ../js/ui/status/network.js:422
-#| msgid "Connect"
 msgid "Connected"
 msgstr "Povezan"
 
@@ -1535,7 +1506,6 @@ msgid "connection failed"
 msgstr "povezivanje nije uspelo"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:467
-#| msgid "Wi-Fi Settings"
 msgid "Wired Settings"
 msgstr "Podešavanja žičane veze"
 
@@ -1552,7 +1522,6 @@ msgid "Use as Internet connection"
 msgstr "Koristi kao Internet vezu"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:776
-#| msgid "Airplane Mode"
 msgid "Airplane Mode is On"
 msgstr "Režim u avionu je uključen"
 
@@ -1561,12 +1530,10 @@ msgid "Wi-Fi is disabled when airplane mode is on."
 msgstr "Bežična veza je isključena kada je uključen režim u avionu."
 
 #: ../js/ui/status/network.js:778
-#| msgid "Airplane Mode"
 msgid "Turn Off Airplane Mode"
 msgstr "Isključi režim u avionu"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:787
-#| msgid "Wi-Fi Settings"
 msgid "Wi-Fi is Off"
 msgstr "Bežična veza je isključena"
 
@@ -1575,7 +1542,6 @@ msgid "Wi-Fi needs to be turned on in order to connect to a network."
 msgstr "Bežična veza treba biti uključena da biste se povezali na mrežu."
 
 #: ../js/ui/status/network.js:789
-#| msgid "Turn On"
 msgid "Turn On Wi-Fi"
 msgstr "Uključi bežičnu vezu"
 
@@ -1603,12 +1569,15 @@ msgstr "Izaberi mrežu"
 msgid "Wi-Fi Settings"
 msgstr "Podešavanja bežične veze"
 
+#: ../js/ui/status/network.js:1234
+msgid "Turn On"
+msgstr "Uključi"
+
 #: ../js/ui/status/network.js:1251
 msgid "Hotspot Active"
 msgstr "Vruća tačka je radna"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:1254
-#| msgid "Connect"
 msgid "Connecting"
 msgstr "Povezujem se"
 
@@ -1617,7 +1586,6 @@ msgid "Network Settings"
 msgstr "Podešavanja mreže"
 
 #: ../js/ui/status/network.js:1435
-#| msgid "Settings"
 msgid "VPN Settings"
 msgstr "VPN podešavanja"
 
@@ -1671,6 +1639,10 @@ msgstr "Baterija"
 msgid "Airplane Mode"
 msgstr "Režim u avionu"
 
+#: ../js/ui/status/rfkill.js:84
+msgid "On"
+msgstr "Uklj."
+
 #: ../js/ui/status/system.js:314
 msgid "Switch User"
 msgstr "Promeni korisnika"
@@ -1721,7 +1693,6 @@ msgstr "Traži"
 
 #: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:19
 #, javascript-format
-#| msgid "'%s' is ready"
 msgid "“%s” is ready"
 msgstr "„%s“ je spreman"
 
@@ -1797,7 +1768,6 @@ msgstr "Ispisuje moguće režime"
 
 #: ../src/shell-app.c:666
 #, c-format
-#| msgid "Failed to launch '%s'"
 msgid "Failed to launch “%s”"
 msgstr "Nisam uspeo da pokrenem „%s“"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]