[gnome-photos/wip/facebook] Updated Polish translationcommit d60548232cac46b60cd1b388d1ae1d99235459b2
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Tue Sep 10 00:54:12 2013 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   37 +++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 files changed, 33 insertions(+), 4 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 9e2ac3a..e0e681a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-photos\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-04 02:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-04 02:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-10 00:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-10 00:53+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -23,6 +23,35 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
+#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
+"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
+"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
+"Accounts."
+msgstr ""
+"Prosty program umożliwiający oglądanie, organizowanie i współdzielenie zdjęć "
+"w środowisku GNOME. Został on zaprojektowany jako prosty i elegancki "
+"interfejs do zarządzania zdjęciami, zastępujący w tym celu menedżer plików. "
+"Dzięki usłudze Kont online GNOME oferuje on integrację z chmurą."
+
+#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:2
+msgid "It lets you:"
+msgstr "Program umożliwia:"
+
+#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"<li>View recent local and online photos</li> <li>Access your Flickr content</"
+"li> <li>Send photos to remote DLNA renderers</li> <li>Set as background</li> "
+"<li>Print photos</li> <li>Select favorites</li> <li>Allow opening full "
+"featured editor for more advanced changes</li>"
+msgstr ""
+"<li>Przeglądanie ostatnich zdjęć lokalnych i w sieci</li> <li>Dostęp do "
+"treści użytkownika w serwisie Flickr</li> <li>Wysyłanie zdjęć na zdalne "
+"urządzenia DLNA</li> <li>Ustawianie zdjęć jako tło</li> <li>Drukowanie "
+"zdjęć</li> <li>Wybieranie ulubionych zdjęć</li> <li>Otwieranie "
+"zaawansowanego edytora obrazów</li>"
+
 #: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:505
 #: ../src/photos-search-type-manager.c:93
 msgid "Photos"
@@ -30,7 +59,7 @@ msgstr "Zdjęcia"
 
 #: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:2
 msgid "Access, organize and share photos"
-msgstr "Dostęp, organizowanie i współdzielenie zdjęć"
+msgstr "Oglądanie, organizowanie i współdzielenie zdjęć"
 
 #: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:3
 msgid "Photos;Pictures;"
@@ -145,7 +174,7 @@ msgstr "O menedżerze zdjęć"
 msgid "Quit"
 msgstr "Zakończ"
 
-#: ../src/photos-base-item.c:312
+#: ../src/photos-base-item.c:303
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]