[gtk+] Updated Polish translationcommit 737302466ae24f686916b57f15da43442b4dcb7a
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Thu Nov 14 19:21:02 2013 +0100

    Updated Polish translation

 po-properties/pl.po | 1310 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 657 insertions(+), 653 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/pl.po b/po-properties/pl.po
index 9d72097..c56c12c 100644
--- a/po-properties/pl.po
+++ b/po-properties/pl.po
@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-31 23:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-31 23:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-14 19:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-11-14 19:20+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -181,7 +181,7 @@ msgid "The cell renderer represented by this accessible"
 msgstr "Obiekt rysujący komórkę przedstawiany przez ten obiekt dostępności"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:238 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:203
-#: ../gtk/gtkprinter.c:121 ../gtk/gtkstack.c:394 ../gtk/gtktextmark.c:126
+#: ../gtk/gtkprinter.c:121 ../gtk/gtkstack.c:389 ../gtk/gtktextmark.c:126
 #: ../gtk/gtkthemingengine.c:262
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
@@ -238,7 +238,7 @@ msgstr "Wyświetlana ikona GIcon"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:360 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:222
 #: ../gtk/gtkimage.c:326 ../gtk/gtkprinter.c:170 ../gtk/gtkstatusicon.c:251
-#: ../gtk/gtkwindow.c:844
+#: ../gtk/gtkwindow.c:847
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Nazwa ikony"
 
@@ -305,7 +305,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "Określa, czy pośrednicy pustego menu dla tej czynności będą ukrywani."
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:461 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:217
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301 ../gtk/gtkwidget.c:1190
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301 ../gtk/gtkwidget.c:1191
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Czuły"
 
@@ -315,7 +315,7 @@ msgstr "Określa, czy czynność jest dostępna."
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:476 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:231
 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:302 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1183
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1184
 msgid "Visible"
 msgstr "Widoczność"
 
@@ -335,12 +335,12 @@ msgstr ""
 "GtkActionGroup, z którą jest powiązana GtkAction lub NULL (dla wewnętrznego "
 "użytku)."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:513 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:202
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:514 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:205
 #: ../gtk/gtkbutton.c:378
 msgid "Always show image"
 msgstr "Stałe wyświetlanie obrazu"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:514 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:203
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:515 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:206
 #: ../gtk/gtkbutton.c:379
 msgid "Whether the image will always be shown"
 msgstr "Określa, czy obraz będzie stale wyświetlany"
@@ -474,7 +474,7 @@ msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Tekst wyświetlany w celu wizualizacji wybranej czcionki"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224 ../gtk/gtkcombobox.c:1072
-#: ../gtk/gtkentry.c:910 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:174
+#: ../gtk/gtkentry.c:909 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:174
 #: ../gtk/gtktoolbar.c:631 ../gtk/gtkviewport.c:163
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Typ cienia"
@@ -526,28 +526,28 @@ msgstr ""
 "Wartość logiczna określająca, czy element potomny ramki uchwytu jest "
 "dołączony czy odłączony."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:165 ../gtk/gtkbutton.c:343
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:168 ../gtk/gtkbutton.c:343
 msgid "Image widget"
 msgstr "Widżet obrazu"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:166
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:169
 msgid "Child widget to appear next to the menu text"
 msgstr "Widżet potomny występujący obok wpisu pozycji menu"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:182 ../gtk/gtkbutton.c:273
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:185 ../gtk/gtkbutton.c:273
 msgid "Use stock"
 msgstr "Użycie standardowego"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:183
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:186
 msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
 msgstr ""
 "Określa, czy używać tekstu etykiety do utworzenia standardowego elementu menu"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:219 ../gtk/gtkmenu.c:572
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:222 ../gtk/gtkmenu.c:572
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Grupa klawiszy skrótów"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:220
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:223
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Grupa skrótów używana dla podstawowych klawiszy skrótów"
 
@@ -631,7 +631,7 @@ msgstr "Odstępy kolumnowe"
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Ilość miejsca między dwoma sąsiednimi kolumnami"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:227 ../gtk/gtkbox.c:258 ../gtk/gtkstack.c:357
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:227 ../gtk/gtkbox.c:258 ../gtk/gtkstack.c:358
 #: ../gtk/gtktoolbar.c:563 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Jednorodny"
@@ -751,11 +751,11 @@ msgstr "Definicja scalonego interfejsu użytkownika"
 msgid "An XML string describing the merged UI"
 msgstr "Napis XML opisujący scalony interfejs użytkownika"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:304
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:305
 msgid "Program name"
 msgstr "Nazwa programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:305
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
 msgid ""
 "The name of the program. If this is not set, it defaults to "
 "g_get_application_name()"
@@ -763,92 +763,92 @@ msgstr ""
 "Nazwa programu. Jeżeli nie jest ustawiona, domyślnie zostanie użyta funkcja "
 "g_get_application_name()"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:319
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:320
 msgid "Program version"
 msgstr "Wersja programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:320
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:321
 msgid "The version of the program"
 msgstr "Wersja programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:334
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:335
 msgid "Copyright string"
 msgstr "Prawa autorskie"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:335
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:336
 msgid "Copyright information for the program"
 msgstr "Informacje o prawach autorskich programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:352
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:353
 msgid "Comments string"
 msgstr "Ciąg opisowy"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:353
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:354
 msgid "Comments about the program"
 msgstr "Opis programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:403
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:404
 msgid "License Type"
 msgstr "Typ licencji"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:404
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:405
 msgid "The license type of the program"
 msgstr "Typ licencji programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:420
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
 msgid "Website URL"
 msgstr "Adres strony domowej"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:422
 msgid "The URL for the link to the website of the program"
 msgstr "Adres URL odnośnika do strony domowej programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:435
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
 msgid "Website label"
 msgstr "Etykieta strony domowej"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:437
 msgid "The label for the link to the website of the program"
 msgstr "Etykieta odnośnika do witryny domowej programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
 msgid "Authors"
 msgstr "Autorzy"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:454
 msgid "List of authors of the program"
 msgstr "Lista autorów programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:469
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:470
 msgid "Documenters"
 msgstr "Autorzy dokumentacji"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:470
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:471
 msgid "List of people documenting the program"
 msgstr "Lista osób tworzących dokumentację programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:486
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:487
 msgid "Artists"
 msgstr "Artyści"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:487
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:488
 msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
 msgstr "Lista osób współpracujących przy tworzeniu szaty graficznej programu"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:504
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:505
 msgid "Translator credits"
 msgstr "Zasługi tłumaczy"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:505
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:506
 msgid ""
 "Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
 msgstr "Zasługi tłumaczy. Ten ciąg powinien zostać oznaczony do tłumaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:520
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:522
 msgid ""
 "A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
 "gtk_window_get_default_icon_list()"
@@ -856,19 +856,19 @@ msgstr ""
 "Logo dla okna z informacją o programie. Jeżeli nie jest ustawione, domyślnie "
 "przyjmuje wartość gtk_window_get_default_icon_list()"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:536
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:537
 msgid "Logo Icon Name"
 msgstr "Nazwa ikony logo"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:537
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:538
 msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
 msgstr "Ikona używana jako logo w oknie z informacją o programie."
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:550
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:551
 msgid "Wrap license"
 msgstr "Zawijanie licencji"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:551
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:552
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Określa, czy tekst licencji powinien być zawijany."
 
@@ -1043,11 +1043,11 @@ msgstr "Dopełnienie z prawej strony"
 msgid "The padding to insert at the right of the widget."
 msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego z prawej strony widżetu."
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:618
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:615
 msgid "Include an 'Other…' item"
 msgstr "Dołączanie elementu \"Inny…\""
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:619
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:616
 msgid ""
 "Whether the combobox should include an item that triggers a "
 "GtkAppChooserDialog"
@@ -1055,20 +1055,20 @@ msgstr ""
 "Określa, czy pole rozwijane powinno zawierać element uruchamiający "
 "GtkAppChooserDialog"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:635
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:632
 msgid "Show default item"
 msgstr "Wyświetlanie domyślnego elementu"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:636
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:633
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
 msgstr ""
 "Określa, czy pole rozwijane powinno wyświetlać domyślny program na górze"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:649 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:652
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:646 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:652
 msgid "Heading"
 msgstr "Nagłówek"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:650 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:653
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:653
 msgid "The text to show at the top of the dialog"
 msgstr "Tekst do wyświetlenia na górze okna dialogowego"
 
@@ -1088,91 +1088,91 @@ msgstr "GFile"
 msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
 msgstr "Obiekt GFile używany przez okno dialogowe wyboru programu"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:947
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:944
 msgid "Show default app"
 msgstr "Wyświetlanie domyślnego programu"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:948
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:945
 msgid "Whether the widget should show the default application"
 msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać domyślny program"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:962
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:959
 msgid "Show recommended apps"
 msgstr "Wyświetlanie polecanych programów"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:963
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:960
 msgid "Whether the widget should show recommended applications"
 msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać polecane programy"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:977
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:974
 msgid "Show fallback apps"
 msgstr "Wyświetlanie programów zapasowych"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:978
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:975
 msgid "Whether the widget should show fallback applications"
 msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać programy zapasowe"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:990
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:987
 msgid "Show other apps"
 msgstr "Wyświetlanie innych programów"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:991
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:988
 msgid "Whether the widget should show other applications"
 msgstr "Określa, czy na widżet powinien wyświetlać inne programy"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1004
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1001
 msgid "Show all apps"
 msgstr "Wyświetlanie wszystkich programów"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1005
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1002
 msgid "Whether the widget should show all applications"
 msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać wszystkie programy"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1016
 msgid "Widget's default text"
 msgstr "Domyślny tekst widżetu"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1020
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1017
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Domyślny tekst pojawiający się, kiedy nie ma żadnych programów"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:734
+#: ../gtk/gtkapplication.c:730
 msgid "Register session"
 msgstr "Rejestracja sesji"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:735
+#: ../gtk/gtkapplication.c:731
 msgid "Register with the session manager"
 msgstr "Rejestruje za pomocą menedżera sesji"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:740
+#: ../gtk/gtkapplication.c:736
 msgid "Application menu"
 msgstr "Menu programu"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:741
+#: ../gtk/gtkapplication.c:737
 msgid "The GMenuModel for the application menu"
 msgstr "GMenuModel dla menu programu"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:747
+#: ../gtk/gtkapplication.c:743
 msgid "Menubar"
 msgstr "Pasek menu"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:748
+#: ../gtk/gtkapplication.c:744
 msgid "The GMenuModel for the menubar"
 msgstr "GMenuModel dla paska menu"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:754
+#: ../gtk/gtkapplication.c:750
 msgid "Active window"
 msgstr "Aktywne okno"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:755
+#: ../gtk/gtkapplication.c:751
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "Ostatnie aktywne okno"
 
-#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:1006
+#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:1021
 msgid "Show a menubar"
 msgstr "Wyświetlanie paska menu"
 
-#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:1007
+#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:1022
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
 msgstr "Określa, czy okno powinno wyświetlać pasek manu na górze okna"
 
@@ -1201,7 +1201,7 @@ msgstr "Skalowanie strzałek"
 msgid "Amount of space used up by arrow"
 msgstr "Ilość miejsca zajęta przez strzałkę"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1384
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1385
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Wyrównanie poziome"
 
@@ -1209,7 +1209,7 @@ msgstr "Wyrównanie poziome"
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Poziome wyrównanie elementu potomnego"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1400
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1401
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Wyrównanie pionowe"
 
@@ -1361,12 +1361,12 @@ msgstr ""
 "Określa, czy element potomny nie będzie podlegał jednorodnemu rozmiarowi"
 
 #: ../gtk/gtkbox.c:248 ../gtk/gtkcellareabox.c:310 ../gtk/gtkexpander.c:312
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1446 ../gtk/gtkiconview.c:515
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1489 ../gtk/gtkiconview.c:515
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:281
 msgid "Spacing"
 msgstr "Odstępy"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:249 ../gtk/gtkheaderbar.c:1447
+#: ../gtk/gtkbox.c:249 ../gtk/gtkheaderbar.c:1490
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Ilość miejsca między elementami potomnymi"
 
@@ -1419,11 +1419,11 @@ msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
 msgstr ""
 "Dodatkowa przestrzeń w pikselach między elementem potomnym, a sąsiadującymi"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:323 ../gtk/gtkheaderbar.c:1405
+#: ../gtk/gtkbox.c:323 ../gtk/gtkheaderbar.c:1448
 msgid "Pack type"
 msgstr "Typ upakowania"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:324 ../gtk/gtkheaderbar.c:1406
+#: ../gtk/gtkbox.c:324 ../gtk/gtkheaderbar.c:1449
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1431,14 +1431,14 @@ msgstr ""
 "Wartość GtkPackType określająca, czy element potomny powinien być spakowany "
 "wraz z odwołaniem do początku lub końca kontrolki nadrzędnej"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:330 ../gtk/gtkbubblewindow.c:864 ../gtk/gtkheaderbar.c:1412
-#: ../gtk/gtknotebook.c:773 ../gtk/gtkpaned.c:350 ../gtk/gtkstack.c:415
+#: ../gtk/gtkbox.c:330 ../gtk/gtkbubblewindow.c:864 ../gtk/gtkheaderbar.c:1455
+#: ../gtk/gtknotebook.c:773 ../gtk/gtkpaned.c:350 ../gtk/gtkstack.c:410
 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
 msgid "Position"
 msgstr "Pozycja"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:331 ../gtk/gtkheaderbar.c:1413 ../gtk/gtknotebook.c:774
-#: ../gtk/gtkstack.c:416
+#: ../gtk/gtkbox.c:331 ../gtk/gtkheaderbar.c:1456 ../gtk/gtknotebook.c:774
+#: ../gtk/gtkstack.c:411
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Numer pozycji elementu potomnego w elemencie nadrzędnym"
 
@@ -1462,11 +1462,11 @@ msgstr "Prostokąt, na który wskazuje okrągłe okno"
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Położenie do umieszczenia okrągłego okna"
 
-#: ../gtk/gtkbuilder.c:319
+#: ../gtk/gtkbuilder.c:320
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Domena tłumaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkbuilder.c:320
+#: ../gtk/gtkbuilder.c:321
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Domena tłumaczenia używana przez gettext"
 
@@ -1590,7 +1590,7 @@ msgstr ""
 "Określa, czy właściwości child_displacement_x/_y powinny również mieć wpływ "
 "na prostokąt zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:566 ../gtk/gtkentry.c:817 ../gtk/gtkentry.c:2002
+#: ../gtk/gtkbutton.c:566 ../gtk/gtkentry.c:816 ../gtk/gtkentry.c:2001
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Krawędź wewnętrzna"
 
@@ -2058,7 +2058,7 @@ msgstr ""
 "Określa, czy rysowany bufor pikseli powinien mieć kolor zgodny ze stanem"
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:256 ../gtk/gtkimage.c:343
-#: ../gtk/gtkwindow.c:792
+#: ../gtk/gtkwindow.c:795
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
@@ -2067,7 +2067,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Wartość paska postępu"
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:155 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:348 ../gtk/gtkentry.c:861
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:348 ../gtk/gtkentry.c:860
 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:212 ../gtk/gtkprogressbar.c:174
 #: ../gtk/gtktextbuffer.c:219
 msgid "Text"
@@ -2109,7 +2109,7 @@ msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Wyrównanie pionowe, od 0 (góra) do 1 (dół)."
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:225 ../gtk/gtklevelbar.c:994
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:150 ../gtk/gtkrange.c:442
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:150 ../gtk/gtkrange.c:443
 msgid "Inverted"
 msgstr "Odwrócony"
 
@@ -2117,7 +2117,7 @@ msgstr "Odwrócony"
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr "Odwraca kierunek przyrostu paska postępu"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:434
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:435
 #: ../gtk/gtkscalebutton.c:247 ../gtk/gtkspinbutton.c:349
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Dopasowanie"
@@ -2167,7 +2167,7 @@ msgstr "Tekst ze znacznikami"
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Rysowany tekst opisany znacznikami"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtkentry.c:1434
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtkentry.c:1433
 #: ../gtk/gtklabel.c:736
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
@@ -2238,13 +2238,13 @@ msgstr "Kolor elementu jako wartość RGBA"
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Kolor elementu jako GdkRGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:362 ../gtk/gtkentry.c:775
-#: ../gtk/gtktexttag.c:296 ../gtk/gtktextview.c:726
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:362 ../gtk/gtkentry.c:774
+#: ../gtk/gtktexttag.c:296 ../gtk/gtktextview.c:729
 msgid "Editable"
 msgstr "Modyfikowalny"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:363 ../gtk/gtktexttag.c:297
-#: ../gtk/gtktextview.c:727
+#: ../gtk/gtktextview.c:730
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Określa, czy tekst może być modyfikowany przez użytkownika"
 
@@ -2412,7 +2412,7 @@ msgstr "Wyrównanie"
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Sposób wyrównania linii"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:634 ../gtk/gtkentry.c:1027
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:634 ../gtk/gtkentry.c:1026
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Tekst zastępczy"
 
@@ -2686,8 +2686,8 @@ msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "Określa, czy należy nadawać kolorowi wartości alfa"
 
 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:187 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:449
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:436 ../gtk/gtkheaderbar.c:1420
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:134 ../gtk/gtkstack.c:401 ../gtk/gtkstatusicon.c:430
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:436 ../gtk/gtkheaderbar.c:1463
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:134 ../gtk/gtkstack.c:396 ../gtk/gtkstatusicon.c:430
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:329
 msgid "Title"
 msgstr "Tytuł"
@@ -2790,7 +2790,7 @@ msgstr "Obecnie aktywny element"
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Określa, czy rozwijane menu powinny mieć element odłączania"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:852 ../gtk/gtkentry.c:800
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:852 ../gtk/gtkentry.c:799
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Z ramką"
 
@@ -3021,7 +3021,7 @@ msgstr ""
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Zawartość bufora"
 
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:363 ../gtk/gtkentry.c:941
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:363 ../gtk/gtkentry.c:940
 msgid "Text length"
 msgstr "Długość tekstu"
 
@@ -3029,52 +3029,52 @@ msgstr "Długość tekstu"
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Długość tekstu obecnego w buforze"
 
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:378 ../gtk/gtkentry.c:783
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:378 ../gtk/gtkentry.c:782
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Maksymalna długość"
 
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:379 ../gtk/gtkentry.c:784
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:379 ../gtk/gtkentry.c:783
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr ""
 "Maksymalna liczba znaków dla tego wejścia. Wartość zero oznacza brak maksimum"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:747
+#: ../gtk/gtkentry.c:746
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Bufor tekstu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:748
+#: ../gtk/gtkentry.c:747
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr ""
 "Obiekt bufora tekstu, który w rzeczywistości przechowuje wpisy tekstowe"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:755 ../gtk/gtklabel.c:824
+#: ../gtk/gtkentry.c:754 ../gtk/gtklabel.c:824
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Pozycja kursora"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:756 ../gtk/gtklabel.c:825
+#: ../gtk/gtkentry.c:755 ../gtk/gtklabel.c:825
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Bieżące położenie kursora wstawiania liczone w znakach"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:765 ../gtk/gtklabel.c:834
+#: ../gtk/gtkentry.c:764 ../gtk/gtklabel.c:834
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Granica zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:766 ../gtk/gtklabel.c:835
+#: ../gtk/gtkentry.c:765 ../gtk/gtklabel.c:835
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr ""
 "Położenie końca zaznaczenia przeciwnego w stosunku do kursora liczone w "
 "znakach"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:776
+#: ../gtk/gtkentry.c:775
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Określa, czy treść wejścia może być redagowana"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:792
+#: ../gtk/gtkentry.c:791
 msgid "Visibility"
 msgstr "Widoczność"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:793
+#: ../gtk/gtkentry.c:792
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
@@ -3083,29 +3083,29 @@ msgstr ""
 "wówczas tekst będzie widoczny w postaci ciągu \"niewidocznych znaków\", co "
 "jest przydatne przy wprowadzaniu haseł"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:801
+#: ../gtk/gtkentry.c:800
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "Określa, czy powinna być wyświetlana wypukłość wokół elementu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:818
+#: ../gtk/gtkentry.c:817
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr ""
 "Krawędź między tekstem a ramką. Nadpisuje właściwość stylu inner-border"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:826 ../gtk/gtkentry.c:1519
+#: ../gtk/gtkentry.c:825 ../gtk/gtkentry.c:1518
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Niewidoczny znak"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:827 ../gtk/gtkentry.c:1520
+#: ../gtk/gtkentry.c:826 ../gtk/gtkentry.c:1519
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr "Znak używany przy maskowaniu zawartości wejścia (w trybie hasła)"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:834
+#: ../gtk/gtkentry.c:833
 msgid "Activates default"
 msgstr "Uaktywnia domyślny"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:835
+#: ../gtk/gtkentry.c:834
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -3113,31 +3113,31 @@ msgstr ""
 "Określa, czy przy przyciśnięciu klawisza Enter powinien być uaktywniany "
 "domyślny widżet (np. domyślny przycisk w oknie dialogowym)"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:841
+#: ../gtk/gtkentry.c:840
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Szerokość w znakach"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:842
+#: ../gtk/gtkentry.c:841
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Liczba znaków, na jaką powinno pozostać miejsce w polu wejściowym"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:851
+#: ../gtk/gtkentry.c:850
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Przesunięcie przewinięcia"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:852
+#: ../gtk/gtkentry.c:851
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Liczba pikseli wejścia przewiniętych w lewo za jego obszar"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:862
+#: ../gtk/gtkentry.c:861
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Zawartość wejścia"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:877 ../gtk/gtkmisc.c:103
+#: ../gtk/gtkentry.c:876 ../gtk/gtkmisc.c:103
 msgid "X align"
 msgstr "Wyrównanie poziome"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:878 ../gtk/gtkmisc.c:104
+#: ../gtk/gtkentry.c:877 ../gtk/gtkmisc.c:104
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -3145,62 +3145,62 @@ msgstr ""
 "Wyrównanie poziome, od 0 (lewa) do 1 (prawa). Odwrócone dla układów RTL (od "
 "prawej do lewej)."
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:894
+#: ../gtk/gtkentry.c:893
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Ucinanie wieloliniowych"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:895
+#: ../gtk/gtkentry.c:894
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Określa, czy przycinać wieloliniowe wklejenia do jednej linii."
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:911
+#: ../gtk/gtkentry.c:910
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr ""
 "Rodzaj cienia rysowany wokół elementu, gdy opcja posiada-ramkę jest ustawiona"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:926 ../gtk/gtktextview.c:806
+#: ../gtk/gtkentry.c:925 ../gtk/gtktextview.c:809
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Tryb nadpisywania"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:927
+#: ../gtk/gtkentry.c:926
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Określa, czy wprowadzony tekst nadpisuje istniejący"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:942
+#: ../gtk/gtkentry.c:941
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Długość tekstu obecnego we wpisie"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:957
+#: ../gtk/gtkentry.c:956
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Niewidoczny zestaw znaków"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:958
+#: ../gtk/gtkentry.c:957
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Określa, czy ustawiono niewidoczny zestaw znaków"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:976
+#: ../gtk/gtkentry.c:975
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Ostrzeżenie o klawiszu Caps Lock"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:977
+#: ../gtk/gtkentry.c:976
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr ""
 "Określa, czy podczas wprowadzania haseł ma być wyświetlane ostrzeżenie o "
 "wciśniętym klawiszu Caps Lock"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:991
+#: ../gtk/gtkentry.c:990
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Część postępu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:992
+#: ../gtk/gtkentry.c:991
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "Ukończona część zadania"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1009
+#: ../gtk/gtkentry.c:1008
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Krok postępu jako impuls"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1010
+#: ../gtk/gtkentry.c:1009
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -3208,220 +3208,220 @@ msgstr ""
 "Część postępu, o jaką powinien zostać przesunięty odbijający się prostokąt "
 "przy każdym wywołaniu gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1028
+#: ../gtk/gtkentry.c:1027
 msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
 msgstr "Wyświetla tekst w elemencie, kiedy jest pusty i nieaktywny"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1042
+#: ../gtk/gtkentry.c:1041
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Główny bufor pikseli"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1043
+#: ../gtk/gtkentry.c:1042
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Główny bufor pikseli dla elementu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1057
+#: ../gtk/gtkentry.c:1056
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Drugorzędny bufor pikseli"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1058
+#: ../gtk/gtkentry.c:1057
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Drugorzędny bufor pikseli dla elementu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1074
+#: ../gtk/gtkentry.c:1073
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Główny standardowy identyfikator"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1075
+#: ../gtk/gtkentry.c:1074
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "Standardowy identyfikator dla głównej ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1091
+#: ../gtk/gtkentry.c:1090
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "Drugorzędny standardowy identyfikator"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1092
+#: ../gtk/gtkentry.c:1091
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "Standardowy identyfikator dla drugorzędnej ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1106
+#: ../gtk/gtkentry.c:1105
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Główna nazwa ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1107
+#: ../gtk/gtkentry.c:1106
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Nazwa ikony dla ikony głównej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1121
+#: ../gtk/gtkentry.c:1120
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Drugorzędna nazwa ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1122
+#: ../gtk/gtkentry.c:1121
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Nazwa ikony dla ikony drugorzędnej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1136
+#: ../gtk/gtkentry.c:1135
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Główna GIcon"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1137
+#: ../gtk/gtkentry.c:1136
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon dla głównej ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1151
+#: ../gtk/gtkentry.c:1150
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Drugorzędna GIcon"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1152
+#: ../gtk/gtkentry.c:1151
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon dla ikony drugorzędnej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1166
+#: ../gtk/gtkentry.c:1165
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Główny typ przechowywania"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1167
+#: ../gtk/gtkentry.c:1166
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Reprezentacja używana dla podstawowej ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1182
+#: ../gtk/gtkentry.c:1181
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Drugorzędny typ przechowywania"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1183
+#: ../gtk/gtkentry.c:1182
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Reprezentacja używana dla drugorzędnej ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1204
+#: ../gtk/gtkentry.c:1203
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Możliwa aktywacja ikony głównej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1205
+#: ../gtk/gtkentry.c:1204
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Określa, czy jest możliwość aktywacji ikony głównej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1225
+#: ../gtk/gtkentry.c:1224
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Możliwa aktywacja ikony drugorzędnej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1226
+#: ../gtk/gtkentry.c:1225
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Określa, czy jest możliwość aktywacji ikony drugorzędnej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1248
+#: ../gtk/gtkentry.c:1247
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Czułość podstawowej ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1249
+#: ../gtk/gtkentry.c:1248
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Określa, czy ikona podstawowa jest czuła"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1270
+#: ../gtk/gtkentry.c:1269
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Czułość drugorzędnej ikony"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1271
+#: ../gtk/gtkentry.c:1270
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Określa, czy drugorzędna ikona jest czuła"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1287
+#: ../gtk/gtkentry.c:1286
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi ikony głównej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1288 ../gtk/gtkentry.c:1324
+#: ../gtk/gtkentry.c:1287 ../gtk/gtkentry.c:1323
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Zawartość podpowiedzi ikony głównej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1304
+#: ../gtk/gtkentry.c:1303
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1305 ../gtk/gtkentry.c:1343
+#: ../gtk/gtkentry.c:1304 ../gtk/gtkentry.c:1342
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Zawartość podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1323
+#: ../gtk/gtkentry.c:1322
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi ikony podstawowej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1342
+#: ../gtk/gtkentry.c:1341
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1362 ../gtk/gtktextview.c:834
+#: ../gtk/gtkentry.c:1361 ../gtk/gtktextview.c:837
 msgid "IM module"
 msgstr "Moduł metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1363 ../gtk/gtktextview.c:835
+#: ../gtk/gtkentry.c:1362 ../gtk/gtktextview.c:838
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr ""
 "Określa, który moduł metody wprowadzania powinien być używany domyślnie"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1377
+#: ../gtk/gtkentry.c:1376
 msgid "Completion"
 msgstr "Uzupełnianie"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1378
+#: ../gtk/gtkentry.c:1377
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Pomocniczy obiekt uzupełniania"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1399 ../gtk/gtkimcontext.c:330 ../gtk/gtktextview.c:852
+#: ../gtk/gtkentry.c:1398 ../gtk/gtkimcontext.c:330 ../gtk/gtktextview.c:855
 msgid "Purpose"
 msgstr "Przeznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1400 ../gtk/gtkimcontext.c:331 ../gtk/gtktextview.c:853
+#: ../gtk/gtkentry.c:1399 ../gtk/gtkimcontext.c:331 ../gtk/gtktextview.c:856
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Przeznaczenie pola tekstowego"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1416 ../gtk/gtkimcontext.c:338 ../gtk/gtktextview.c:869
+#: ../gtk/gtkentry.c:1415 ../gtk/gtkimcontext.c:338 ../gtk/gtktextview.c:872
 msgid "hints"
 msgstr "podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1417 ../gtk/gtkimcontext.c:339 ../gtk/gtktextview.c:870
+#: ../gtk/gtkentry.c:1416 ../gtk/gtkimcontext.c:339 ../gtk/gtktextview.c:873
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Podpowiedzi dla zachowania pola tekstowego"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1435 ../gtk/gtklabel.c:737
+#: ../gtk/gtkentry.c:1434 ../gtk/gtklabel.c:737
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Lista atrybutów stylu stosowanych do tekstu etykiety"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1450 ../gtk/gtktextview.c:886
+#: ../gtk/gtkentry.c:1449 ../gtk/gtktextview.c:889
 msgid "Populate all"
 msgstr "Umieszczanie we wszystkich"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1451 ../gtk/gtktextview.c:887
+#: ../gtk/gtkentry.c:1450 ../gtk/gtktextview.c:890
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr ""
 "Określa, czy wysyłać sygnał ::populate-popup dla dotykowych wyskakujących "
 "okien"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1464 ../gtk/gtktexttag.c:530 ../gtk/gtktextview.c:782
+#: ../gtk/gtkentry.c:1463 ../gtk/gtktexttag.c:530 ../gtk/gtktextview.c:785
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabulatory"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1465
+#: ../gtk/gtkentry.c:1464
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Lista położeń zatrzymania tabulatora stosowana do tekstu elementu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1479
+#: ../gtk/gtkentry.c:1478
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Podświetlanie ikon"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1480
+#: ../gtk/gtkentry.c:1479
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr ""
 "Określa, czy ikony możliwe do aktywacji powinny zostać podświetlone przy "
 "najechaniu na nie kursorem"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1497
+#: ../gtk/gtkentry.c:1496
 msgid "Progress Border"
 msgstr "Krawędź paska postępu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1498
+#: ../gtk/gtkentry.c:1497
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Krawędź wokół paska postępu"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:2003
+#: ../gtk/gtkentry.c:2002
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Krawędź między tekstem a ramką."
 
@@ -3570,12 +3570,12 @@ msgstr ""
 "poziomu podczas rozwijania i zwijania"
 
 #: ../gtk/gtkexpander.c:353 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1628
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1206
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1207
 msgid "Expander Size"
 msgstr "Rozmiar elementu rozwijającego"
 
 #: ../gtk/gtkexpander.c:354 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1629
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1207
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1208
 msgid "Size of the expander arrow"
 msgstr "Rozmiar strzałki rozwijającej drzewo"
 
@@ -3615,7 +3615,7 @@ msgstr "Filtr"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Bieżący filtr służący do zaznaczania wyświetlanych plików"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:757
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:757 ../gtk/gtkplacessidebar.c:4253
 msgid "Local Only"
 msgstr "Tylko lokalne"
 
@@ -3849,40 +3849,40 @@ msgstr "Wysokość"
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Liczba rzędów, jakie rozdziela element potomny"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1421
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1464
 msgid "The title to display"
 msgstr "Tytuł do wyświetlenia"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1428
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1471
 msgid "Subitle"
 msgstr "Podtytuł"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1429
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1472
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Podtytuł do wyświetlenia"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1436
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1479
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Własny tytuł"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1437
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1480
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Własny widżet tytułu do wyświetlenia"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1455
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1498
 msgid "Show Close button"
 msgstr "Wyświetlanie przycisku Zamknij"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1456
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1499
 msgid "Whether to show a window close button"
 msgstr "Określa, czy wyświetlać przycisk Zamknij"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:399 ../gtk/gtklistbox.c:351
+#: ../gtk/gtkiconview.c:399 ../gtk/gtklistbox.c:358
 #: ../gtk/gtktreeselection.c:130
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Tryb zaznaczania"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:400 ../gtk/gtklistbox.c:352
+#: ../gtk/gtkiconview.c:400 ../gtk/gtklistbox.c:359
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Tryb zaznaczania"
 
@@ -3969,16 +3969,16 @@ msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr "Pozycjonowanie tekstu i ikony każdego elementu względem innych"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:596 ../gtk/gtktreeview.c:1025
+#: ../gtk/gtkiconview.c:596 ../gtk/gtktreeview.c:1026
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:372
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Zmienny porządek"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:597 ../gtk/gtktreeview.c:1026
+#: ../gtk/gtkiconview.c:597 ../gtk/gtktreeview.c:1027
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Określa, czy możliwa jest zmiana porządku w widoku"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:604 ../gtk/gtktreeview.c:1176
+#: ../gtk/gtkiconview.c:604 ../gtk/gtktreeview.c:1177
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Kolumna podpowiedzi"
 
@@ -3994,11 +3994,11 @@ msgstr "Dopełnienie elementu"
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr "Dopełnienie dookoła elementów widoku ikon"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:656 ../gtk/gtklistbox.c:359 ../gtk/gtktreeview.c:1194
+#: ../gtk/gtkiconview.c:656 ../gtk/gtklistbox.c:366 ../gtk/gtktreeview.c:1195
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktywowanie po pojedynczym kliknięciu"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:657 ../gtk/gtklistbox.c:360 ../gtk/gtktreeview.c:1195
+#: ../gtk/gtkiconview.c:657 ../gtk/gtklistbox.c:367 ../gtk/gtktreeview.c:1196
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktywowanie rzędu po pojedynczym kliknięciu"
 
@@ -4114,7 +4114,7 @@ msgstr "Typ komunikatu"
 msgid "The type of message"
 msgstr "Typ komunikatu"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:462 ../gtk/gtksearchbar.c:409
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:462 ../gtk/gtksearchbar.c:399
 msgid "Show Close Button"
 msgstr "Wyświetlanie przycisku Zamknij"
 
@@ -4136,11 +4136,11 @@ msgstr "Szerokość krawędzi wokół obszaru czynności"
 
 #: ../gtk/gtkinvisible.c:101 ../gtk/gtkmountoperation.c:176
 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:294 ../gtk/gtkstylecontext.c:444
-#: ../gtk/gtkwindow.c:852
+#: ../gtk/gtkwindow.c:855
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekran"
 
-#: ../gtk/gtkinvisible.c:102 ../gtk/gtkwindow.c:853
+#: ../gtk/gtkinvisible.c:102 ../gtk/gtkwindow.c:856
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Ekran, na którym to okno będzie wyświetlane"
 
@@ -4148,7 +4148,7 @@ msgstr "Ekran, na którym to okno będzie wyświetlane"
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Tekst etykiety"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:758 ../gtk/gtktexttag.c:404 ../gtk/gtktextview.c:743
+#: ../gtk/gtklabel.c:758 ../gtk/gtktexttag.c:404 ../gtk/gtktextview.c:746
 msgid "Justification"
 msgstr "Wyrównanie"
 
@@ -5039,19 +5039,19 @@ msgstr "Zmniejszanie"
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "Określa, czy element potomny może być mniejszy od swoich wymagań"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4180
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4228
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Położenie do wybrania"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4181
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4229
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Położenie do wyróżnienia na panelu bocznym"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4186
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4234
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Flagi otwarcia"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4187
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4235
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5059,19 +5059,19 @@ msgstr ""
 "Tryby, w których wywołujący program może otwierać położenia wybrane na "
 "panelu bocznym"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4193
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4241
 msgid "Show 'Desktop'"
 msgstr "Wyświetlanie elementu \"Pulpit\""
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4194
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4242
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Określa, czy panel boczny zawiera wbudowany skrót do katalogu Pulpit"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4199
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4247
 msgid "Show 'Connect to Server'"
 msgstr "Wyświetlanie elementu \"Połącz z serwerem\""
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4200
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4248
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
 "dialog"
@@ -5079,6 +5079,10 @@ msgstr ""
 "Określa, czy panel boczny zawiera zbudowany skrót do okna dialogowego "
 "\"Połącz z serwerem\""
 
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4254
+msgid "Whether the sidebar only includes local files"
+msgstr "Określa, czy panel boczny zawiera tylko lokalne pliki"
+
 #: ../gtk/gtkplug.c:202 ../gtk/gtkstatusicon.c:318
 msgid "Embedded"
 msgstr "Zagnieżdżona"
@@ -5519,125 +5523,125 @@ msgstr "Radiowa pozycja menu, do której grupy należy ten widżet."
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "Przycisk opcji wyboru, do którego grupy należy ten przycisk."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:435
+#: ../gtk/gtkrange.c:436
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr "Obiekt GtkAdjustment, zawierający bieżącą wartość tego obiektu zakresu"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:443
+#: ../gtk/gtkrange.c:444
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr "Odwraca ruchy suwaka, aby zwiększyć wartość zakresu"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:450
+#: ../gtk/gtkrange.c:451
 msgid "Lower stepper sensitivity"
 msgstr "Czułość dolnego przycisku kroku"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:451
+#: ../gtk/gtkrange.c:452
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
 "side"
 msgstr "Zasady czułości dla dolnego przycisku kroku"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:459
+#: ../gtk/gtkrange.c:460
 msgid "Upper stepper sensitivity"
 msgstr "Czułość górnego przycisku kroku"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:460
+#: ../gtk/gtkrange.c:461
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
 "side"
 msgstr "Zasady czułości dla górnego przycisku kroku"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:477
+#: ../gtk/gtkrange.c:478
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Pokazywanie poziomu wypełnienia"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:478
+#: ../gtk/gtkrange.c:479
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać grafikę wskaźnika wypełnienia."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:494
+#: ../gtk/gtkrange.c:495
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Ograniczenie do poziomu wypełnienia"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:495
+#: ../gtk/gtkrange.c:496
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Określa, czy ograniczyć górną granicę do poziomu wypełnienia."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:510
+#: ../gtk/gtkrange.c:511
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Poziom wypełnienia"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:511
+#: ../gtk/gtkrange.c:512
 msgid "The fill level."
 msgstr "Poziom wypełnienia."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:528
+#: ../gtk/gtkrange.c:529
 msgid "Round Digits"
 msgstr "Zaokrąglanie cyfr"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:529
+#: ../gtk/gtkrange.c:530
 msgid "The number of digits to round the value to."
 msgstr "Liczba cyfr, do jakich zaokrąglać wartość."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:537 ../gtk/gtkswitch.c:868
+#: ../gtk/gtkrange.c:538 ../gtk/gtkswitch.c:868
 msgid "Slider Width"
 msgstr "Szerokość suwaka"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:538
+#: ../gtk/gtkrange.c:539
 msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
 msgstr "Szerokość paska przewijania lub suwaka"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:545
+#: ../gtk/gtkrange.c:546
 msgid "Trough Border"
 msgstr "Bezpośrednia krawędź"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:546
+#: ../gtk/gtkrange.c:547
 msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
 msgstr "Odstęp między suwakiem i przyciskami a zewnętrzną wypukłością"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:553
+#: ../gtk/gtkrange.c:554
 msgid "Stepper Size"
 msgstr "Rozmiary przycisków"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:554
+#: ../gtk/gtkrange.c:555
 msgid "Length of step buttons at ends"
 msgstr "Długość przycisków krokowych na końcach"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:567
+#: ../gtk/gtkrange.c:568
 msgid "Stepper Spacing"
 msgstr "Odstępy przycisków"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:568
+#: ../gtk/gtkrange.c:569
 msgid "Spacing between step buttons and thumb"
 msgstr "Odstępy między przyciskami krokowymi a suwakiem"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:575
+#: ../gtk/gtkrange.c:576
 msgid "Arrow X Displacement"
 msgstr "Poziome przemieszczenie strzałki"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:576
+#: ../gtk/gtkrange.c:577
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Określa, jak daleko powinna zostać przemieszczona w poziomie strzałka, kiedy "
 "przycisk jest wciśnięty"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:583
+#: ../gtk/gtkrange.c:584
 msgid "Arrow Y Displacement"
 msgstr "Pionowe przemieszczenie strzałki"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:584
+#: ../gtk/gtkrange.c:585
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Określa jak daleko powinna zostać przemieszczona w pionie strzałka, kiedy "
 "przycisk jest wciśnięty"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:600
+#: ../gtk/gtkrange.c:601
 msgid "Trough Under Steppers"
 msgstr "Pasek pod przyciskami kroku"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:601
+#: ../gtk/gtkrange.c:602
 msgid ""
 "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
 "spacing"
@@ -5645,11 +5649,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy rysować pasek na całej długości zakresu lub czy wyłączyć odstęp "
 "i przyciski kroku"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:614
+#: ../gtk/gtkrange.c:615
 msgid "Arrow scaling"
 msgstr "Skalowanie kursora"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:615
+#: ../gtk/gtkrange.c:616
 msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
 msgstr ""
 "Zezwolenie na skalowaniem z uwzględnieniem rozmiaru przycisku przewijania"
@@ -5736,19 +5740,19 @@ msgstr "Pełna ścieżka do pliku używanego do przechowywania i odczytu listy"
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "Rozmiar listy ostatnio używanych zasobów"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:221 ../gtk/gtkstack.c:386
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:221 ../gtk/gtkstack.c:379
 msgid "Transition type"
 msgstr "Typ przejścia"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:222 ../gtk/gtkstack.c:387
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:222 ../gtk/gtkstack.c:380
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "Typ animacji używanej do przejścia"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:230 ../gtk/gtkstack.c:378
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:230 ../gtk/gtkstack.c:373
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Czas trwania przejścia"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:231 ../gtk/gtkstack.c:379
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:231 ../gtk/gtkstack.c:374
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "Czas trwania animacji, w milisekundach"
 
@@ -6009,15 +6013,15 @@ msgstr "Przewijanie kinetyczne"
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Tryb przewijania kinetycznego."
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:398
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:388
 msgid "Search Mode Enabled"
 msgstr "Włączenie trybu wyszukiwania"
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:399
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:389
 msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
 msgstr "Określa, czy tryb wyszukiwania jest włączony, a jego pasek wyświetlany"
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:410
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:400
 msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
 msgstr "Określa, czy wyświetlać przycisk zamknięcia na pasku narzędziowym"
 
@@ -6030,11 +6034,11 @@ msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr ""
 "Określa, czy separator wyświetlany jako linia, czy po prostu puste miejsce"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:352
+#: ../gtk/gtksettings.c:357
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Czas dwukrotnego kliknięcia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:353
+#: ../gtk/gtksettings.c:358
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -6042,11 +6046,11 @@ msgstr ""
 "Maksymalny dopuszczalny czas między dwoma kliknięciami, traktowanymi jako "
 "dwukrotne kliknięcie (liczony w milisekundach)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:360
+#: ../gtk/gtksettings.c:365
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "Odległość dwukrotnego kliknięcia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:361
+#: ../gtk/gtksettings.c:366
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -6054,35 +6058,35 @@ msgstr ""
 "Maksymalna dopuszczalna odległość między dwoma kliknięciami, traktowanymi "
 "jako dwukrotne kliknięcie (w pikselach)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:377
+#: ../gtk/gtksettings.c:382
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Migotanie kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:378
+#: ../gtk/gtksettings.c:383
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "Określa, czy kursor powinien migotać"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:385
+#: ../gtk/gtksettings.c:390
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Czas migania kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:386
+#: ../gtk/gtksettings.c:391
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "Długość cyklu migania kursora, liczona w milisekundach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:405
+#: ../gtk/gtksettings.c:410
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Czas migania kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:406
+#: ../gtk/gtksettings.c:411
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Czas po którym kursor przestaje migać (w sekundach)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:413
+#: ../gtk/gtksettings.c:418
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Podział kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:414
+#: ../gtk/gtksettings.c:419
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
@@ -6090,154 +6094,154 @@ msgstr ""
 "Określa, czy przy tekstach zawierających teksty pisane od lewej i od prawej "
 "powinny być wyświetlane dwa kursory"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:421
+#: ../gtk/gtksettings.c:426
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:422
+#: ../gtk/gtksettings.c:427
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Nazwa motywu do wczytania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:434
+#: ../gtk/gtksettings.c:439
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:435
+#: ../gtk/gtksettings.c:440
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Nazwa używanego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:450
+#: ../gtk/gtksettings.c:455
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Nazwa zapasowego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:451
+#: ../gtk/gtksettings.c:456
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Nazwa zapasowego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:459
+#: ../gtk/gtksettings.c:464
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu klawiszy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:460
+#: ../gtk/gtksettings.c:465
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Nazwa motywu klawiszy do wczytania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:475
+#: ../gtk/gtksettings.c:481
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Klawisz skrótu paska menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:476
+#: ../gtk/gtksettings.c:482
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Kombinacja klawiszy uaktywniająca pasek menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:484
+#: ../gtk/gtksettings.c:490
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Próg przeciągania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:485
+#: ../gtk/gtksettings.c:491
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr ""
 "Liczba pikseli, o jaką może poruszyć się kursor przed rozpoczęciem "
 "przeciągania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:493
+#: ../gtk/gtksettings.c:499
 msgid "Font Name"
 msgstr "Nazwa czcionki"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:494
+#: ../gtk/gtksettings.c:500
 msgid "Name of default font to use"
 msgstr "Nazwa domyślnej używanej czcionki"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:518
+#: ../gtk/gtksettings.c:524
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "Rozmiary ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:519
+#: ../gtk/gtksettings.c:525
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "Lista rozmiarów ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:527
+#: ../gtk/gtksettings.c:533
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "Moduły GTK"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:528
+#: ../gtk/gtksettings.c:534
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Lista obecnie używanych modułów GTK"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:536
+#: ../gtk/gtksettings.c:542
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Wygładzanie Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:537
+#: ../gtk/gtksettings.c:543
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Określa, czy wygładzać czcionki Xft; 0=nie, 1=tak, -1=domyślne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:546
+#: ../gtk/gtksettings.c:552
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Hinting Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:547
+#: ../gtk/gtksettings.c:553
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Określa, czy użyć hintingu czcionek Xft; 0=nie, 1=tak, -1=domyślne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:556
+#: ../gtk/gtksettings.c:562
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Styl hintingu Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:557
+#: ../gtk/gtksettings.c:563
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "Określa stopień użytego hintingu; hintnone (brak), hintslight (lekki), "
 "hintmedium (średni), lub hintfull (pełny)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:566
+#: ../gtk/gtksettings.c:572
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "RGBA Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:567
+#: ../gtk/gtksettings.c:573
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "Typ wygładzania pikseli; none (brak), rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:576
+#: ../gtk/gtksettings.c:582
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "DPI Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:577
+#: ../gtk/gtksettings.c:583
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr "Rozdzielczość Xft, w 1024 * punkty/cal. -1 - użycie domyślnej wartości"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:586
+#: ../gtk/gtksettings.c:592
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Nazwa motywu kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:587
+#: ../gtk/gtksettings.c:593
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr "Nazwa używanego motywu kursora, albo NULL, aby użyć motywu domyślnego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:595
+#: ../gtk/gtksettings.c:601
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Rozmiar motywu kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:596
+#: ../gtk/gtksettings.c:602
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "Rozmiar używany przez kursory, albo 0 dla rozmiaru domyślnego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:605
+#: ../gtk/gtksettings.c:611
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Alternatywne ułożenie przycisków"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:606
+#: ../gtk/gtksettings.c:612
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr ""
 "Określa, czy przyciski w oknach dialogowych powinny używać alternatywnego "
 "ułożenia przycisków"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:623
+#: ../gtk/gtksettings.c:629
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Alternatywny kierunek wskaźnika sortowania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:624
+#: ../gtk/gtksettings.c:630
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -6245,11 +6249,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy kierunek wskaźników sortowania list i drzew jest odwrotny do "
 "domyślnego (gdzie strzałka w dół oznacza rosnąco)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:637
+#: ../gtk/gtksettings.c:643
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "Wyświetlanie menu \"Metoda wprowadzania\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:638
+#: ../gtk/gtksettings.c:644
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
@@ -6257,11 +6261,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy menu podręczne pól tekstowych ma zawierać opcję zmiany metody "
 "wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:651
+#: ../gtk/gtksettings.c:657
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "Wyświetlanie menu \"Wstaw znak kontrolny Unikodu\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:652
+#: ../gtk/gtksettings.c:658
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
@@ -6269,247 +6273,247 @@ msgstr ""
 "Określa, czy menu podręczne pól tekstowych ma zawierać opcję wstawiania "
 "znaków kontrolnych"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:665
+#: ../gtk/gtksettings.c:671
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Limit czasu startu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:666
+#: ../gtk/gtksettings.c:672
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Wartość początkowa limitów czasu, gdy przycisk jest wciśnięty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:680
+#: ../gtk/gtksettings.c:686
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Limit czasu powtarzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:681
+#: ../gtk/gtksettings.c:687
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Wartość powtarzania limitów czasu, gdy przycisk jest wciśnięty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:695
+#: ../gtk/gtksettings.c:701
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Czas rozwijania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:696
+#: ../gtk/gtksettings.c:702
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr "Wartość rozwijania dla limitów czasu, gdy widżet jest rozwinięty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:734
+#: ../gtk/gtksettings.c:740
 msgid "Color scheme"
 msgstr "Schemat kolorów"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:735
+#: ../gtk/gtksettings.c:741
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "Paleta nazwanych kolorów do użycia w motywach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:744
+#: ../gtk/gtksettings.c:750
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Animacje"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:745
+#: ../gtk/gtksettings.c:751
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Określa, czy włączać animacje dla całej biblioteki."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:766
+#: ../gtk/gtksettings.c:772
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "Włączenie trybu ekranu dotykowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:767
+#: ../gtk/gtksettings.c:773
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr ""
 "Gdy włączone, to na ekranie nie będą wyświetlane zdarzenia powiadomień o "
 "ruchu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:786
+#: ../gtk/gtksettings.c:792
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Limit czasu podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:787
+#: ../gtk/gtksettings.c:793
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Czas wyświetlenia podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:814
+#: ../gtk/gtksettings.c:820
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Czas wyświetlenia podpowiedzi podczas przeglądania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:815
+#: ../gtk/gtksettings.c:821
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr "Czas do wyświetlenia podpowiedzi w trybie przeglądania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:838
+#: ../gtk/gtksettings.c:844
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Czas wyświetlenia podpowiedzi w trybie przeglądania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:839
+#: ../gtk/gtksettings.c:845
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Czas po którym wyłączany jest tryb przeglądania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:861
+#: ../gtk/gtksettings.c:867
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Tylko kursor nawigacji"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:862
+#: ../gtk/gtksettings.c:868
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr ""
 "Określa, czy dostępne są tylko klawisze kursora do nawigacji między widżetami"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:881
+#: ../gtk/gtksettings.c:887
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Zawijanie nawigacji kursorem"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:882
+#: ../gtk/gtksettings.c:888
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr ""
 "Określa, czy zawijać kursor podczas nawigacji klawiaturą między widżetami"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:902
+#: ../gtk/gtksettings.c:908
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Dzwonek błędu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:903
+#: ../gtk/gtksettings.c:909
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr ""
 "Gdy włączone, to błędy nawigacji klawiaturowej i inne błędy wywołują dźwięk "
 "systemowy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:922
+#: ../gtk/gtksettings.c:928
 msgid "Color Hash"
 msgstr "Skrót kolorów"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:923
+#: ../gtk/gtksettings.c:929
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "Reprezentacja motywu kolorów w postaci tablicy skrótów."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:938
+#: ../gtk/gtksettings.c:944
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "Domyślny mechanizm wybierania plików"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:939
+#: ../gtk/gtksettings.c:945
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Nazwa domyślnie używanego mechanizmu GtkFileChooser"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:956
+#: ../gtk/gtksettings.c:962
 msgid "Default print backend"
 msgstr "Domyślny mechanizm drukarek"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:957
+#: ../gtk/gtksettings.c:963
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "Lista mechanizmów GtkPrintBackend do domyślnego użycia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:980
+#: ../gtk/gtksettings.c:986
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Domyślne polecenie uruchamiane przy wyświetlaniu podglądu wydruku"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:981
+#: ../gtk/gtksettings.c:987
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Polecenie uruchamiane podczas wyświetlania podglądu wydruku"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:999
+#: ../gtk/gtksettings.c:1006
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "Włączenie skrótów"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1000
+#: ../gtk/gtksettings.c:1007
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "Określa, czy etykiety mają mieć skróty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1016
+#: ../gtk/gtksettings.c:1023
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Włączenie klawiszy skrótu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1017
+#: ../gtk/gtksettings.c:1024
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Określa, czy elementy menu mają mieć skróty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1036
+#: ../gtk/gtksettings.c:1043
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Liczba ostatnio używanych plików"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1037
+#: ../gtk/gtksettings.c:1044
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Liczba ostatnio użytych plików"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1057
+#: ../gtk/gtksettings.c:1064
 msgid "Default IM module"
 msgstr "Domyślny moduł metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1058
+#: ../gtk/gtksettings.c:1065
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr ""
 "Określa, który moduł metody wprowadzania powinien być używany domyślnie"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1076
+#: ../gtk/gtksettings.c:1083
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Maksymalny wiek ostatnich plików"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1077
+#: ../gtk/gtksettings.c:1084
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Maksymalny wiek ostatnio używanych plików w dniach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1086
+#: ../gtk/gtksettings.c:1093
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Znacznik czasu konfiguracji fontconfig"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1087
+#: ../gtk/gtksettings.c:1094
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Znacznik czasu obecnej konfiguracji fontconfig"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1109
+#: ../gtk/gtksettings.c:1116
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu dźwiękowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1110
+#: ../gtk/gtksettings.c:1117
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "Nazwa motywu dźwiękowego XDG"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: ../gtk/gtksettings.c:1132
+#: ../gtk/gtksettings.c:1139
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Słyszalne wejściowe sprzężenie zwrotne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1133
+#: ../gtk/gtksettings.c:1140
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięki zdarzeń jako odpowiedź na zdarzenia wejściowe"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1154
+#: ../gtk/gtksettings.c:1161
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Włączenie dźwięków zdarzeń"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1155
+#: ../gtk/gtksettings.c:1162
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Określa, czy odtwarzać jakiekolwiek dźwięki zdarzeń"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1172
+#: ../gtk/gtksettings.c:1179
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1173
+#: ../gtk/gtksettings.c:1180
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "Określa, czy powiadomienia powinny być wyświetlane na widżetach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1188
+#: ../gtk/gtksettings.c:1195
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Styl paska narzędziowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1189
+#: ../gtk/gtksettings.c:1196
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr ""
 "Określa, czy domyślnie paski narzędziowe zawierają tylko tekst, tekst i "
 "ikony, tylko ikony itp."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1205
+#: ../gtk/gtksettings.c:1212
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Rozmiar ikon paska narzędziowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1206
+#: ../gtk/gtksettings.c:1213
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "Rozmiar ikon na domyślnych paskach narzędziowych."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1225
+#: ../gtk/gtksettings.c:1232
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Automatyczne skróty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1226
+#: ../gtk/gtksettings.c:1233
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
@@ -6517,20 +6521,20 @@ msgstr ""
 "Określa, czy skróty powinny być automatycznie wyświetlane i ukrywane, kiedy "
 "użytkownik naciska aktywator skrótów."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1242
+#: ../gtk/gtksettings.c:1249
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "Przycisk podstawowy przewija suwak"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1243
+#: ../gtk/gtksettings.c:1250
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
 msgstr "Określa, czy kliknięcie podstawowe na pasku powinno przewinąć suwak"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1261
+#: ../gtk/gtksettings.c:1268
 msgid "Visible Focus"
 msgstr "Widoczność aktywności"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1262
+#: ../gtk/gtksettings.c:1269
 msgid ""
 "Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
 "keyboard."
@@ -6538,61 +6542,61 @@ msgstr ""
 "Określa, czy \"prostokąty aktywności\" powinny być ukryte, zanim użytkownik "
 "zacznie używać klawiatury."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1288
+#: ../gtk/gtksettings.c:1295
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "Program preferuje ciemny motyw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1289
+#: ../gtk/gtksettings.c:1296
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "Określa, czy program preferuje ciemny motyw."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1306
+#: ../gtk/gtksettings.c:1313
 msgid "Show button images"
 msgstr "Wyświetlanie obrazów przycisków"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1307
+#: ../gtk/gtksettings.c:1314
 msgid "Whether images should be shown on buttons"
 msgstr "Określa, czy na przyciskach powinny być wyświetlane obrazy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1315 ../gtk/gtksettings.c:1446
+#: ../gtk/gtksettings.c:1322 ../gtk/gtksettings.c:1453
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Zaznaczanie zawartości podczas zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1316
+#: ../gtk/gtksettings.c:1323
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Określa, czy zaznaczyć zawartość wejścia, kiedy zostanie zaznaczone"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1333
+#: ../gtk/gtksettings.c:1340
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Limit czasu podpowiedzi hasła"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1334
+#: ../gtk/gtksettings.c:1341
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr ""
 "Określa, jak długo ma być wyświetlany ostatni wprowadzony znak w polach z "
 "ukrytym tekstem"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1350
+#: ../gtk/gtksettings.c:1357
 msgid "Show menu images"
 msgstr "Wyświetlanie obrazów menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1351
+#: ../gtk/gtksettings.c:1358
 msgid "Whether images should be shown in menus"
 msgstr "Określa, czy w menu powinny być wyświetlane obrazy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1366
+#: ../gtk/gtksettings.c:1373
 msgid "Delay before drop down menus appear"
 msgstr "Opóźnienie pojawienia się menu rozwijanego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1367
+#: ../gtk/gtksettings.c:1374
 msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
 msgstr "Opóźnienie pojawienia się podmenu paska menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1386
+#: ../gtk/gtksettings.c:1393
 msgid "Scrolled Window Placement"
 msgstr "Położenie przewijanego okna"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1387
+#: ../gtk/gtksettings.c:1394
 msgid ""
 "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
 "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
@@ -6601,33 +6605,33 @@ msgstr ""
 "pasków przewijania, o ile nie nadpisana przez własne położenie przewijanego "
 "okna."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1403
+#: ../gtk/gtksettings.c:1410
 msgid "Can change accelerators"
 msgstr "Możliwa zmiana skrótów"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1404
+#: ../gtk/gtksettings.c:1411
 msgid ""
 "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
 msgstr ""
 "Określa, czy możliwa jest zmiana skrótów poprzez przyciśnięcie klawisza przy "
 "zaznaczonym elemencie menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1419
+#: ../gtk/gtksettings.c:1426
 msgid "Delay before submenus appear"
 msgstr "Opóźnienie pojawienia się podmenu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1420
+#: ../gtk/gtksettings.c:1427
 msgid ""
 "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
 msgstr ""
 "Minimalny okres czasu, przez jaki kursor musi znajdować się nad elementem, "
 "zanim zostanie wyświetlone menu podrzędne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1436
+#: ../gtk/gtksettings.c:1443
 msgid "Delay before hiding a submenu"
 msgstr "Opóźnienie ukrycia podmenu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1437
+#: ../gtk/gtksettings.c:1444
 msgid ""
 "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
 "submenu"
@@ -6635,41 +6639,41 @@ msgstr ""
 "Limit czasu do ukrycia menu podrzędnego, gdy kursor przemieszcza się w "
 "kierunku podmenu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1447
+#: ../gtk/gtksettings.c:1454
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr ""
 "Określa, czy zawartość etykiety powinna być zaznaczana przy otrzymaniu "
 "zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1462
+#: ../gtk/gtksettings.c:1469
 msgid "Custom palette"
 msgstr "Paleta użytkownika"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1463
+#: ../gtk/gtksettings.c:1470
 msgid "Palette to use in the color selector"
 msgstr "Paleta używana przy wyborze koloru"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1478
+#: ../gtk/gtksettings.c:1485
 msgid "IM Preedit style"
 msgstr "Styl edycji wstępnej metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1479
+#: ../gtk/gtksettings.c:1486
 msgid "How to draw the input method preedit string"
 msgstr "Sposób rysowania napisu edycji wstępnej metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1495
+#: ../gtk/gtksettings.c:1502
 msgid "IM Status style"
 msgstr "Styl stanu metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1496
+#: ../gtk/gtksettings.c:1503
 msgid "How to draw the input method statusbar"
 msgstr "Sposób rysowania paska stanu metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1505
+#: ../gtk/gtksettings.c:1512
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "Powłoka środowiska wyświetla menu programu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1506
+#: ../gtk/gtksettings.c:1513
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -6677,11 +6681,11 @@ msgstr ""
 "Należy włączyć, jeśli środowisko pulpitu wyświetla menu programu, a "
 "wyłączyć, jeśli program powinien je sam wyświetlać."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1515
+#: ../gtk/gtksettings.c:1522
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "Powłoka pulpitu wyświetla pasek menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1516
+#: ../gtk/gtksettings.c:1523
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -6689,11 +6693,11 @@ msgstr ""
 "Należy włączyć, jeśli środowisko pulpitu wyświetla pasek menu, a wyłączyć, "
 "jeśli program powinien go sam wyświetlać."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1533
+#: ../gtk/gtksettings.c:1540
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Włączenie pierwszego wklejania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1534
+#: ../gtk/gtksettings.c:1541
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
 "content at the cursor location."
@@ -6701,11 +6705,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy kliknięcie środkowym przyciskiem myszy powinno wkleić zawartość "
 "schowka \"PRIMARY\" w miejscu położenia kursora."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1550
+#: ../gtk/gtksettings.c:1557
 msgid "Recent Files Enabled"
 msgstr "Włączenie ostatnio używanych plików"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1551
+#: ../gtk/gtksettings.c:1558
 msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
 msgstr "Określa, czy biblioteka GTK+ pamięta ostatnio używane pliki"
 
@@ -6789,43 +6793,43 @@ msgstr "Styl wypukłości wokół wejścia liczbowego"
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Określa, czy spinner jest aktywny"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:358
+#: ../gtk/gtkstack.c:359
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Jednorodne rozmiary"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:364
+#: ../gtk/gtkstack.c:363
 msgid "Visible child"
 msgstr "Widoczny element potomny"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:365
+#: ../gtk/gtkstack.c:364
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "Widżet obecnie widoczny na stosie"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:371
+#: ../gtk/gtkstack.c:368
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Nazwa widocznego elementu potomnego"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:372
+#: ../gtk/gtkstack.c:369
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "Nazwa widżetu obecni widocznego na stosie"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:395
+#: ../gtk/gtkstack.c:390
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "Nazwa strony potomnej"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:402
+#: ../gtk/gtkstack.c:397
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "Tytuł strony potomnej"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:408 ../gtk/gtktoolbutton.c:282
+#: ../gtk/gtkstack.c:403 ../gtk/gtktoolbutton.c:282
 msgid "Icon name"
 msgstr "Nazwa ikony"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:409
+#: ../gtk/gtkstack.c:404
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "Nazwa ikony strony potomnej"
 
-#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:425 ../gtk/gtkstackswitcher.c:426
+#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:453 ../gtk/gtkstackswitcher.c:454
 msgid "Stack"
 msgstr "Stos"
 
@@ -6853,7 +6857,7 @@ msgstr "Określa, czy ikona stanu jest zagnieżdżona"
 msgid "The orientation of the tray"
 msgstr "Orientacja obszaru powiadamiania"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:362 ../gtk/gtkwidget.c:1297
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:362 ../gtk/gtkwidget.c:1298
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "Podpowiedź"
 
@@ -6861,15 +6865,15 @@ msgstr "Podpowiedź"
 msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
 msgstr "Określa, czy ta ikona zasobnika zawiera podpowiedź"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:388 ../gtk/gtkwidget.c:1318
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:388 ../gtk/gtkwidget.c:1319
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:389 ../gtk/gtkwidget.c:1319 ../gtk/gtkwidget.c:1340
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:389 ../gtk/gtkwidget.c:1320 ../gtk/gtkwidget.c:1341
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Tekst podpowiedzi dla tego widżetu"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:412 ../gtk/gtkwidget.c:1339
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:412 ../gtk/gtkwidget.c:1340
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi"
 
@@ -6980,11 +6984,11 @@ msgstr ""
 "Lista celów wklejania ze schowka i źródeł DND obsługiwanych przez ten bufor"
 
 #: ../gtk/gtktexthandle.c:526 ../gtk/gtktexthandle.c:527
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1157
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1158
 msgid "Parent widget"
 msgstr "Widżet nadrzędny"
 
-#: ../gtk/gtktexthandle.c:534 ../gtk/gtkwidget.c:1354
+#: ../gtk/gtktexthandle.c:534 ../gtk/gtkwidget.c:1355
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
@@ -7076,7 +7080,7 @@ msgstr ""
 "definiuje standardowo kilka wartości skalujących, takich jak "
 "PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:405 ../gtk/gtktextview.c:744
+#: ../gtk/gtktexttag.c:405 ../gtk/gtktextview.c:747
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Wyrównanie do lewej, prawej, lub do środka"
 
@@ -7093,7 +7097,7 @@ msgstr ""
 msgid "Left margin"
 msgstr "Lewy margines"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:432 ../gtk/gtktextview.c:753
+#: ../gtk/gtktexttag.c:432 ../gtk/gtktextview.c:756
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "Szerokość lewego marginesu w pikselach"
 
@@ -7101,15 +7105,15 @@ msgstr "Szerokość lewego marginesu w pikselach"
 msgid "Right margin"
 msgstr "Prawy margines"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:442 ../gtk/gtktextview.c:763
+#: ../gtk/gtktexttag.c:442 ../gtk/gtktextview.c:766
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "Szerokość prawego marginesu w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:452 ../gtk/gtktextview.c:772
+#: ../gtk/gtktexttag.c:452 ../gtk/gtktextview.c:775
 msgid "Indent"
 msgstr "Wcięcie"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:453 ../gtk/gtktextview.c:773
+#: ../gtk/gtktexttag.c:453 ../gtk/gtktextview.c:776
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "Rozmiar wcięcia akapitu w pikselach"
 
@@ -7125,7 +7129,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Miejsce nad wierszami"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:474 ../gtk/gtktextview.c:697
+#: ../gtk/gtktexttag.c:474 ../gtk/gtktextview.c:700
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Ilość wolnego miejsca nad akapitami w pikselach"
 
@@ -7133,7 +7137,7 @@ msgstr "Ilość wolnego miejsca nad akapitami w pikselach"
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Pikseli nad wierszami"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:484 ../gtk/gtktextview.c:707
+#: ../gtk/gtktexttag.c:484 ../gtk/gtktextview.c:710
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Ilość wolnego miejsca pod akapitami w pikselach"
 
@@ -7141,18 +7145,18 @@ msgstr "Ilość wolnego miejsca pod akapitami w pikselach"
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Piksele w zawinięciu"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:494 ../gtk/gtktextview.c:717
+#: ../gtk/gtktexttag.c:494 ../gtk/gtktextview.c:720
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Ilość wolnego miejsca między zawiniętymi wierszami akapitu w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:521 ../gtk/gtktextview.c:735
+#: ../gtk/gtktexttag.c:521 ../gtk/gtktextview.c:738
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
 msgstr ""
 "Określa sposób zawijania wierszy: nigdy, na granicach słów lub na granicach "
 "znaków"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:531 ../gtk/gtktextview.c:783
+#: ../gtk/gtktexttag.c:531 ../gtk/gtktextview.c:786
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Dowolne tabulatory powiązane z tekstem"
 
@@ -7290,63 +7294,63 @@ msgstr "Ustawienie tła akapitu"
 msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
 msgstr "Określa, czy ten znacznik wpływa na kolor tła akapitu"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:696
+#: ../gtk/gtktextview.c:699
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Miejsce nad wierszami"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:706
+#: ../gtk/gtktextview.c:709
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Miejsce pod wierszami"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:716
+#: ../gtk/gtktextview.c:719
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Piksele w zawinięciu"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:734
+#: ../gtk/gtktextview.c:737
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Tryb zawijania"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:752
+#: ../gtk/gtktextview.c:755
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Lewy margines"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:762
+#: ../gtk/gtktextview.c:765
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Prawy margines"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:790
+#: ../gtk/gtktextview.c:793
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Widoczność kursora"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:791
+#: ../gtk/gtktextview.c:794
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Określa, czy kursor wstawiania jest wyświetlany"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:798
+#: ../gtk/gtktextview.c:801
 msgid "Buffer"
 msgstr "Bufor"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:799
+#: ../gtk/gtktextview.c:802
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "Wyświetlany bufor"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:807
+#: ../gtk/gtktextview.c:810
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Określa, czy wprowadzony tekst nadpisuje istniejącą zawartość"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:814
+#: ../gtk/gtktextview.c:817
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Akceptowanie tabulacji"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:815
+#: ../gtk/gtktextview.c:818
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Określa, czy tabulacja powinna być uwzględniana jako wprowadzany znak"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:903
+#: ../gtk/gtktextview.c:906
 msgid "Error underline color"
 msgstr "Kolor podkreślenia błędu"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:904
+#: ../gtk/gtktextview.c:907
 msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
 msgstr "Kolor, przy użyciu którego będą rysowane podkreślenia błędów"
 
@@ -7676,220 +7680,220 @@ msgstr "Model TreeModelSort"
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "Model sortowania dla TreeModelSort"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:988
+#: ../gtk/gtktreeview.c:989
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "Model TreeView"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:989
+#: ../gtk/gtktreeview.c:990
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "Model dla widoku drzewa"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1001
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1002
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Widoczne nagłówki"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1002
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1003
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Wyświetlanie przycisków w nagłówkach kolumn"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1009
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1010
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "Klikalne nagłówki"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1010
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1011
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Określa, czy nagłówki reagują na zdarzenia kliknięcia"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1017
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1018
 msgid "Expander Column"
 msgstr "Kolumna elementu rozwijającego"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1018
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1019
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Ustawia kolumnę, w której pojawia się element rozwijający"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1033
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1034
 msgid "Rules Hint"
 msgstr "Różnicowanie wierszy"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1034
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1035
 msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
 msgstr ""
 "Określa, czy powinien zostać ustawiony atrybut, który podpowiada "
 "mechanizmowi motywu wyróżnianie kolejnych wierszy (np. różnymi kolorami)"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1041
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1042
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Możliwe wyszukiwanie"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1042
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1043
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr ""
 "Określa, czy widok pozwala użytkownikowi na interaktywne przeszukiwanie "
 "kolumn"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1049
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1050
 msgid "Search Column"
 msgstr "Kolumna wyszukiwania"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1050
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1051
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Kolumna modelu przeszukiwana podczas wyszukiwania interaktywnego"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1070
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1071
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Tryb ustalonej wysokości"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1071
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1072
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr ""
 "Przyspiesza GtkTreeView przez założenie, że wszystkie rzędy mają taką samą "
 "wysokość"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1091
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1092
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Zaznaczanie wskazanego"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1092
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1093
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Określa, czy zaznaczanie powinno podążać za kursorem"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1111
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1112
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Rozwinięcie wskazanego"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1112
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1113
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr ""
 "Określa, czy rzędy powinny być rozwinięte/zwinięte podczas przesuwania "
 "kursora nad nimi"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1126
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1127
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Wyświetlanie elementów rozwijających"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1127
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1128
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Widok posiada elementy rozwijające"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1141
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1142
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Wcięcie poziomu"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1142
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1143
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Dodatkowe wcięcie dla każdego poziomu"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1151
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1152
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "Przyciąganie"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1152
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1153
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr ""
 "Określa, czy dopuszczalne jest zaznaczanie wielu elementów przez "
 "przeciąganie kursora myszy"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1159
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1160
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Linie siatki"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1160
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1161
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Określa, czy linie siatki mają być rysowane w widoku drzewiastym"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1168
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1169
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Linie drzewa"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1169
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1170
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr ""
 "Określa, czy linie gałęzi drzewa mają być rysowane w widoku drzewiastym"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1177
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1178
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Kolumna modelu zawierająca teksty podpowiedzi dla rzędów"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1215
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1216
 msgid "Vertical Separator Width"
 msgstr "Szerokość pionowego separatora"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1216
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1217
 msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Rozmiar pionowych odstępów między komórkami. Musi być liczbą parzystą"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1224
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1225
 msgid "Horizontal Separator Width"
 msgstr "Szerokość poziomego separatora"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1225
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1226
 msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Rozmiar poziomych odstępów między komórkami. Musi być liczbą parzystą"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1233
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1234
 msgid "Allow Rules"
 msgstr "Zasady"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1234
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1235
 msgid "Allow drawing of alternating color rows"
 msgstr "Możliwość rysowania sąsiadujących rzędy w różnych kolorach"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1240
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1241
 msgid "Indent Expanders"
 msgstr "Wsunięcie elementów rozwijających"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1241
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1242
 msgid "Make the expanders indented"
 msgstr "Powoduje wsunięcie elementów rozwijających"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1247
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1248
 msgid "Even Row Color"
 msgstr "Kolor parzystych rzędów"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1248
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1249
 msgid "Color to use for even rows"
 msgstr "Kolor używany przy parzystych rzędach"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1254
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1255
 msgid "Odd Row Color"
 msgstr "Kolor nieparzystych rzędów"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1255
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1256
 msgid "Color to use for odd rows"
 msgstr "Kolor używany przy nieparzystych rzędach"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1261
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1262
 msgid "Grid line width"
 msgstr "Szerokość linii siatki"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1262
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1263
 msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
 msgstr "Szerokość linii siatki, liczona w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1268
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1269
 msgid "Tree line width"
 msgstr "Szerokość linii drzewa"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1269
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1270
 msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
 msgstr "Szerokość linii gałęzi drzewa, liczona w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1275
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1276
 msgid "Grid line pattern"
 msgstr "Wzór linii siatki"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1276
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1277
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
 msgstr "Wzór linii przerywanej używanej przy rysowaniu siatki"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1282
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1283
 msgid "Tree line pattern"
 msgstr "Wzór linii drzewa"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1283
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1284
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
 msgstr "Wzór linii przerywanej używanej przy rysowaniu gałęzi drzewa"
 
@@ -7897,7 +7901,7 @@ msgstr "Wzór linii przerywanej używanej przy rysowaniu gałęzi drzewa"
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Określa, czy kolumna powinna być wyświetlana"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:254 ../gtk/gtkwindow.c:724
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:254 ../gtk/gtkwindow.c:727
 msgid "Resizable"
 msgstr "Zmienny rozmiar"
 
@@ -8008,23 +8012,23 @@ msgstr "Użycie ikon symbolicznych"
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "Określa, czy używać ikon symbolicznych"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1150
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1151
 msgid "Widget name"
 msgstr "Nazwa widżetu"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1151
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1152
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Nazwa widżetu"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1158
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1159
 msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
 msgstr "Widżet nadrzędny tego widżetu. Musi być kontenerem"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1165
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1166
 msgid "Width request"
 msgstr "Żądanie ustalenia szerokości"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1166
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1167
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -8032,11 +8036,11 @@ msgstr ""
 "Zmienia żądanie ustalenia szerokości widżetu, wartość -1 oznacza użycie "
 "naturalnego żądania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1174
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1175
 msgid "Height request"
 msgstr "Żądanie ustalenia wysokości"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1175
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1176
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -8044,276 +8048,276 @@ msgstr ""
 "Zmienia żądanie ustalenia wysokości widżetu, wartość -1 oznacza użycie "
 "naturalnego żądania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1184
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1185
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Określa, czy widżet jest widoczny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1191
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1192
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Określa, czy widżet odpowiada na zdarzenia wejściowe"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1197
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1198
 msgid "Application paintable"
 msgstr "Rysowanie przez program"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1198
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1199
 msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
 msgstr "Określa, czy program będzie rysować bezpośrednio na widżecie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1204
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1205
 msgid "Can focus"
 msgstr "Przyjmuje zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1205
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1206
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Określa, czy widżet przyjmuje zaznaczenie wejściowe"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1211
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1212
 msgid "Has focus"
 msgstr "Zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1212
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1213
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Określa, czy na widżecie jest zaznaczenie wejściowe"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1218
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1219
 msgid "Is focus"
 msgstr "Zaznaczanie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1219
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1220
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Określa, czy widżet jest domyślnym widżetem w nadrzędnym oknie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1225
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1226
 msgid "Can default"
 msgstr "Może być domyślny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1226
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1227
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Określa, czy widżet może być widżetem domyślnym"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1232
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1233
 msgid "Has default"
 msgstr "Jest domyślny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1233
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1234
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Określa, czy widżet jest widżetem domyślnym"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1239
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1240
 msgid "Receives default"
 msgstr "Przyjmuje domyślne"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1240
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1241
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr ""
 "Określa, czy widżet przyjmuje domyślną czynność, jeśli na nim jest "
 "zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1246
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1247
 msgid "Composite child"
 msgstr "Element potomny złożonego"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1247
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1248
 msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
 msgstr "Określa, czy widżet jest częścią widżetu złożonego"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1256
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1257
 msgid "Style"
 msgstr "Styl"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1257
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1258
 msgid ""
 "The style of the widget, which contains information about how it will look "
 "(colors etc)"
 msgstr "Styl widżetu zawierający informacje o jego wyglądzie (kolory itp.)"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1266
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1267
 msgid "Events"
 msgstr "Zdarzenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1267
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1268
 msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
 msgstr ""
 "Maska zdarzeń określająca, jakie rodzaje zdarzeń GdkEvents otrzymuje ten "
 "widżet"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1274
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1275
 msgid "No show all"
 msgstr "Bez obsługi sygnału wyświetlania wszystkich"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1275
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1276
 msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
 msgstr ""
 "Określa, czy funkcja gtk_widget_show_all() powinna mieć wpływ na ten widżet"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1298
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1299
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Określa, czy dany widżet posiada podpowiedź"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1355
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1356
 msgid "The widget's window if it is realized"
 msgstr "Okno widżetu, jeśli jest ono realizowane"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1369
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1370
 msgid "Double Buffered"
 msgstr "Podwójnie zbuforowane"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1370
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1371
 msgid "Whether the widget is double buffered"
 msgstr "Określa, czy widżet jest podwójnie zbuforowany"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1385
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1386
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Jak układać w dodatkowym miejscu w poziomie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1401
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1402
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Jak układać w dodatkowym miejscu w pionie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1420
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1421
 msgid "Margin on Left"
 msgstr "Margines po lewej"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1421
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1422
 msgid "Pixels of extra space on the left side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po lewej stronie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1441
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1442
 msgid "Margin on Right"
 msgstr "Margines po prawej"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1442
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1443
 msgid "Pixels of extra space on the right side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po prawej stronie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1462
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1463
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Margines na górze"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1463
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1464
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca na górze"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1483
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1484
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Margines na dole"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1484
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1485
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca na dole"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1501
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1502
 msgid "All Margins"
 msgstr "Wszystkie marginesy"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1502
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1503
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Liczba pikseli dodatkowego miejsca po wszystkich czterech stronach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1535
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1536
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Rozwijanie poziome"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1536
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1537
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "Określa, czy widżet potrzebuje więcej miejsca w poziomie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1550
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1551
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Ustawienie rozwijania poziomego"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1551
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1552
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "Określa, czy używać właściwości hexpand"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1565
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1566
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Rozwijanie pionowe"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1566
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1567
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "Określa, czy widżet potrzebuje więcej miejsca w pionie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1580
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1581
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Ustawienie rozwijania pionowego"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1581
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1582
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "Określa, czy używać właściwości vexpand"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1595
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1596
 msgid "Expand Both"
 msgstr "Rozwijanie w obie strony"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1596
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1597
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "Określa, czy na widżet potrzebuje rozwijać się w obie strony"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1613
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1614
 msgid "Opacity for Widget"
 msgstr "Nieprzezroczystość widżetu"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1614
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1615
 msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
 msgstr "Nieprzezroczystość widżetu od 0 do 1"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1631
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1632
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Współczynnik skalowania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1632
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1633
 msgid "The scaling factor of the window"
 msgstr "Współczynnik skalowania okien"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3399
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3408
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "Wewnętrzne zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3400
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3409
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "Określa, czy należy rysować wskaźnik zaznaczenia wewnątrz widżetów"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3406
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3415
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "Szerokość linii zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3407
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3416
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "Szerokość linii wskazującej zaznaczenie, liczona w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3413
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3422
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "Wzór linii zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3414
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3423
 msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
 msgstr "Wzór linii przerywanej używanej przy rysowaniu zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3419
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3428
 msgid "Focus padding"
 msgstr "Dopełnienie zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3420
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3429
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr ""
 "Szerokość odstępu między wskaźnikiem zaznaczenia a prostokątem okalającym "
 "skupienie, liczona w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3425
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3434
 msgid "Cursor color"
 msgstr "Kolor kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3426
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3435
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Kolor, przy użyciu którego powinien być rysowany kursor wstawiania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3431
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3440
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "Drugi kolor kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3432
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3441
 msgid ""
 "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
 "right-to-left and left-to-right text"
@@ -8321,44 +8325,44 @@ msgstr ""
 "Kolor pomocniczego kursora wstawiania, używanego przy redagowaniu tekstu z "
 "przemieszanymi fragmentami pisanymi od-lewej-do-prawej i od-prawej-do-lewej"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3437
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3446
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "Proporcje linii kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3438
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3447
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Współczynnik proporcji kursora wstawiania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3444
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3453
 msgid "Window dragging"
 msgstr "Przenoszenie okna"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3445
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3454
 msgid "Whether windows can be dragged by clicking on empty areas"
 msgstr ""
 "Określa, czy okna można przenosić przez kliknięcie na pustych obszarach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3458
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3467
 msgid "Unvisited Link Color"
 msgstr "Kolor nieodwiedzonego odnośnika"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3459
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3468
 msgid "Color of unvisited links"
 msgstr "Kolor nieodwiedzonych odnośników"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3472
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3481
 msgid "Visited Link Color"
 msgstr "Kolor odwiedzonego odnośnika"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3473
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3482
 msgid "Color of visited links"
 msgstr "Kolor odwiedzonych odnośników"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3487
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3496
 msgid "Wide Separators"
 msgstr "Szerokie separatory"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3488
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3497
 msgid ""
 "Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
 "instead of a line"
@@ -8366,88 +8370,88 @@ msgstr ""
 "Określa, czy separatory mają konfigurowalną szerokość i czy mają być "
 "rysowane za pomocą prostokąta, a nie linii"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3502
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3511
 msgid "Separator Width"
 msgstr "Szerokość separatora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3503
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3512
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr "Szerokość separatorów jeśli szerokie separatory są włączone"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3517
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3526
 msgid "Separator Height"
 msgstr "Wysokość separatora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3518
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3527
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr "Wysokość separatorów jeśli szerokie separatory są włączone"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3532
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3541
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "Długość strzałki poziomego paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3533
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3542
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "Długość strzałek poziomych pasków przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3547
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3556
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "Długość strzałki pionowego paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3548
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3557
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "Długość strzałek pionowych pasków przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3554 ../gtk/gtkwidget.c:3555
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3563 ../gtk/gtkwidget.c:3564
 msgid "Width of text selection handles"
 msgstr "Szerokość uchwytów zaznaczania tekstu"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3560 ../gtk/gtkwidget.c:3561
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3569 ../gtk/gtkwidget.c:3570
 msgid "Height of text selection handles"
 msgstr "Wysokość uchwytów zaznaczania tekstu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:682
+#: ../gtk/gtkwindow.c:685
 msgid "Window Type"
 msgstr "Typ okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:683
+#: ../gtk/gtkwindow.c:686
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Typ okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:691
+#: ../gtk/gtkwindow.c:694
 msgid "Window Title"
 msgstr "Tytuł okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:692
+#: ../gtk/gtkwindow.c:695
 msgid "The title of the window"
 msgstr "Tytuł okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:699
+#: ../gtk/gtkwindow.c:702
 msgid "Window Role"
 msgstr "Rola okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:700
+#: ../gtk/gtkwindow.c:703
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "Unikalny identyfikator dla okna używany podczas przywracania sesji"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:716
+#: ../gtk/gtkwindow.c:719
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Identyfikator uruchamiania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:717
+#: ../gtk/gtkwindow.c:720
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr ""
 "Unikalny identyfikator dla okna używany podczas powiadamiania o starcie"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:725
+#: ../gtk/gtkwindow.c:728
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Określa, czy użytkownik może zmieniać rozmiar okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:732
+#: ../gtk/gtkwindow.c:735
 msgid "Modal"
 msgstr "Modalne"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:733
+#: ../gtk/gtkwindow.c:736
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -8455,97 +8459,97 @@ msgstr ""
 "Określa, czy okno jest modalne (kiedy jest widoczne, inne okna nie mogą być "
 "używane)"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:740
+#: ../gtk/gtkwindow.c:743
 msgid "Window Position"
 msgstr "Pozycja okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:741
+#: ../gtk/gtkwindow.c:744
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "Początkowa pozycja okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:749
+#: ../gtk/gtkwindow.c:752
 msgid "Default Width"
 msgstr "Domyślna szerokość"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:750
+#: ../gtk/gtkwindow.c:753
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr ""
 "Domyślna szerokość okna wykorzystywana przy jego pierwszym wyświetleniu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:759
+#: ../gtk/gtkwindow.c:762
 msgid "Default Height"
 msgstr "Domyślna wysokość"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:760
+#: ../gtk/gtkwindow.c:763
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Domyślna wysokość okna wykorzystywana przy jego pierwszym wyświetleniu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:769
+#: ../gtk/gtkwindow.c:772
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Niszczenie z rodzicem"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:770
+#: ../gtk/gtkwindow.c:773
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr ""
 "Określa, czy to okno powinno być zamknięte w momencie zamknięcia okna "
 "nadrzędnego"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:784
+#: ../gtk/gtkwindow.c:787
 msgid "Hide the titlebar during maximization"
 msgstr "Ukrywanie paska tytułowego podczas maksymalizacji"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:785
+#: ../gtk/gtkwindow.c:788
 msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
 msgstr ""
 "Określa, czy pasek tytułowy tego okna powinien być ukrywany, jeśli okno jest "
 "zmaksymalizowane"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:793
+#: ../gtk/gtkwindow.c:796
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Ikona dla z tego okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:810
+#: ../gtk/gtkwindow.c:813
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Widoczność skrótów"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:811
+#: ../gtk/gtkwindow.c:814
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Określa, czy skróty są obecnie widoczne w tym oknie"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:828
+#: ../gtk/gtkwindow.c:831
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "Widoczność aktywności"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:829
+#: ../gtk/gtkwindow.c:832
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "Określa, czy prostokąty aktywności są obecnie widoczne w tym oknie"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:845
+#: ../gtk/gtkwindow.c:848
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Nazwa ikony motywu dla tego okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:860
+#: ../gtk/gtkwindow.c:863
 msgid "Is Active"
 msgstr "Aktywne"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:861
+#: ../gtk/gtkwindow.c:864
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Określa, czy okno nadrzędne jest oknem aktywnym"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:868
+#: ../gtk/gtkwindow.c:871
 msgid "Focus in Toplevel"
 msgstr "Zaznaczenie w oknie nadrzędnym"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:869
+#: ../gtk/gtkwindow.c:872
 msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
 msgstr "Określa, czy zaznaczenie znajduje się wewnątrz GtkWindow"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:876
+#: ../gtk/gtkwindow.c:879
 msgid "Type hint"
 msgstr "Podpowiedź typu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:877
+#: ../gtk/gtkwindow.c:880
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
@@ -8553,125 +8557,125 @@ msgstr ""
 "Podpowiedź dla środowiska z jakim typem okna ma do czynienia i jak ma z nim "
 "postępować."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:885
+#: ../gtk/gtkwindow.c:888
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Pominięcia paska zadań"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:886
+#: ../gtk/gtkwindow.c:889
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "Określa, czy okno powinno być pominięte na pasku zadań."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:893
+#: ../gtk/gtkwindow.c:896
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Pominięcie przełącznika obszarów roboczych"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:894
+#: ../gtk/gtkwindow.c:897
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr ""
 "Określa, czy okno powinno być pominięte w przełączniku obszarów roboczych."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:901
+#: ../gtk/gtkwindow.c:904
 msgid "Urgent"
 msgstr "Ważne"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:902
+#: ../gtk/gtkwindow.c:905
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
 msgstr "Określa, czy okno powinno być poddane uwadze użytkownika."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:916
+#: ../gtk/gtkwindow.c:919
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Akceptowanie zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:917
+#: ../gtk/gtkwindow.c:920
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "Jeżeli ustawione, okno powinno otrzymywać zaznaczenie wejścia."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:931
+#: ../gtk/gtkwindow.c:934
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Zaznaczenie przy mapowaniu"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:932
+#: ../gtk/gtkwindow.c:935
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr ""
 "Jeżeli ustawione, okno powinno otrzymywać zaznaczenie wejścia przy mapowaniu."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:946
+#: ../gtk/gtkwindow.c:949
 msgid "Decorated"
 msgstr "Dekorowanie"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:947
+#: ../gtk/gtkwindow.c:950
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Określa, czy okno powinno być dekorowane przez menedżera okien"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:961
+#: ../gtk/gtkwindow.c:964
 msgid "Deletable"
 msgstr "Usuwalne"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:962
+#: ../gtk/gtkwindow.c:965
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Określa, czy ramka okna ma mieć przycisk zamykania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:981
+#: ../gtk/gtkwindow.c:984
 msgid "Resize grip"
 msgstr "Uchwyt rozszerzania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:982
+#: ../gtk/gtkwindow.c:985
 msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
 msgstr "Określa, czy okno powinno posiadać uchwyt rozszerzania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:996
+#: ../gtk/gtkwindow.c:999
 msgid "Resize grip is visible"
 msgstr "Uchwyt rozszerzania jest widoczny"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:997
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1000
 msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
 msgstr "Określa, czy uchwyt rozszerzania okna jest widoczny."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1013
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1016
 msgid "Gravity"
 msgstr "Grawitacja"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1014
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1017
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Okno grawitacji okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1031
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1034
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Potomne okna"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1032
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1035
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "Nadrzędne potomnego okna dialogowego"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1052
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1055
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "Powiązane z widżetem"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1053
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1056
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "Widżet, z którym jest powiązane okno"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1061 ../gtk/gtkwindow.c:1062
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1064 ../gtk/gtkwindow.c:1065
 msgid "Decorated button layout"
 msgstr "Układ przycisków dekorowanych"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1068 ../gtk/gtkwindow.c:1069
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1071 ../gtk/gtkwindow.c:1072
 msgid "Decoration resize handle size"
 msgstr "Rozmiar uchwytu rozszerzania dekoracji"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1075 ../gtk/gtkwindow.c:1076
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1078 ../gtk/gtkwindow.c:1079
 msgid "Width of resize grip"
 msgstr "Szerokość uchwytu rozszerzania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1081 ../gtk/gtkwindow.c:1082
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1084 ../gtk/gtkwindow.c:1085
 msgid "Height of resize grip"
 msgstr "Wysokość uchwytu rozszerzania"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1104
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1107
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1105
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1108
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "Obiekt GtkApplication dla okna"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]