[gnome-boxes/gnome-3-8] Updated Polish translationcommit 39ad36f72037244f8e946f57839c48d768c55a63
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Tue May 28 20:05:25 2013 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  300 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 159 insertions(+), 141 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index c8da12b..7f265d1 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-06 17:17+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-06 17:18+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-28 20:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-28 20:04+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -89,73 +89,73 @@ msgstr "Maksymalizacja okna"
 msgid "Window maximized state"
 msgstr "Stan maksymalizacji okna"
 
-#: ../src/app.vala:149
+#: ../src/app.vala:160
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2011-2013\n"
 "Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2011-2013"
 
-#: ../src/app.vala:150
+#: ../src/app.vala:161
 msgid "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems"
 msgstr ""
 "Prosty program do dostępu do maszyn zdalnych lub wirtualnych dla środowiska "
 "GNOME 3"
 
-#: ../src/app.vala:167 ../src/topbar.vala:56
+#: ../src/app.vala:178 ../src/topbar.vala:56
 msgid "New"
 msgstr "Nowa"
 
-#: ../src/app.vala:172
+#: ../src/app.vala:183
 msgid "Help"
 msgstr "Pomoc"
 
-#: ../src/app.vala:173
+#: ../src/app.vala:184
 msgid "About Boxes"
 msgstr "O programie Boxes"
 
-#: ../src/app.vala:174
+#: ../src/app.vala:185
 msgid "Quit"
 msgstr "Zakończ"
 
-#: ../src/app.vala:226 ../src/main.vala:9
+#: ../src/app.vala:237 ../src/main.vala:9
 msgid "Display version number"
 msgstr "Wyświetla numer wersji"
 
-#: ../src/app.vala:228
+#: ../src/app.vala:239
 msgid "Open in full screen"
 msgstr "Otwiera na pełnym ekranie"
 
-#: ../src/app.vala:229 ../src/main.vala:10
+#: ../src/app.vala:240 ../src/main.vala:10
 msgid "Check virtualization capabilities"
 msgstr "Sprawdza możliwości wirtualizacji"
 
-#: ../src/app.vala:230
+#: ../src/app.vala:241
 msgid "Open box with UUID"
 msgstr "Otwiera maszynę za pomocą UUID"
 
-#: ../src/app.vala:231
+#: ../src/app.vala:242
 msgid "Search term"
 msgstr "Wyszukiwany termin"
 
 #. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one 
supported.
-#: ../src/app.vala:233
+#: ../src/app.vala:244
 msgid "URI to display, broker or installer media"
 msgstr "Adres URI do wyświetlenia, nośnik brokera lub instalatora"
 
-#: ../src/app.vala:244
+#: ../src/app.vala:255
 msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
 msgstr "- prosty program do dostępu do maszyn zdalnych lub wirtualnych"
 
-#: ../src/app.vala:266
+#: ../src/app.vala:277
 msgid "Too many command line arguments specified.\n"
 msgstr "Podano za dużo parametrów wiersza poleceń.\n"
 
-#: ../src/app.vala:824
+#: ../src/app.vala:840
 #, c-format
 msgid "Box '%s' has been deleted"
 msgstr "Maszyna \"%s\" została usunięta"
 
-#: ../src/app.vala:825
+#: ../src/app.vala:841
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr[0] "%u maszyna została usunięta"
 msgstr[1] "%u maszyny zostały usunięte"
 msgstr[2] "%u maszyn zostało usuniętych"
 
-#: ../src/app.vala:915
+#: ../src/app.vala:931
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' could not be restored from disk\n"
@@ -172,20 +172,20 @@ msgstr ""
 "Nie można przywrócić \"%s\" z dysku\n"
 "Proszę spróbować bez zapisanego stanu."
 
-#: ../src/app.vala:916
+#: ../src/app.vala:932
 msgid "Restart"
 msgstr "Uruchom ponownie"
 
-#: ../src/app.vala:921
+#: ../src/app.vala:937
 #, c-format
 msgid "Connection to '%s' failed"
 msgstr "Połączenie z maszyną \"%s\" się nie powiodło"
 
-#: ../src/collection-view.vala:45
+#: ../src/collection-view.vala:43
 msgid "New and Recent"
 msgstr "Nowe i ostatnie"
 
-#: ../src/display-page.vala:281
+#: ../src/display-page.vala:285
 msgid "(press Ctrl+Alt keys to ungrab)"
 msgstr "(naciśnięcie klawiszy Ctrl+Alt zwolni przechwycenie)"
 
@@ -197,152 +197,156 @@ msgstr "Nie odnaleziono maszyn"
 msgid "Create one using the button on the top left."
 msgstr "Można utworzyć maszynę używając przycisku w lewym górnym rogu."
 
-#: ../src/installer-media.vala:86 ../src/properties.vala:73
+#: ../src/installer-media.vala:95 ../src/properties.vala:73
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:118 ../src/remote-machine.vala:52
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:116 ../src/remote-machine.vala:52
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:123 ../src/ovirt-machine.vala:58
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:121 ../src/ovirt-machine.vala:64
 msgid "Virtualizer"
 msgstr "Metoda wirtualizacji"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:125 ../src/ovirt-machine.vala:59
-#: ../src/remote-machine.vala:58 ../src/wizard.vala:400
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:123 ../src/ovirt-machine.vala:65
+#: ../src/remote-machine.vala:59 ../src/wizard.vala:405
 msgid "URI"
 msgstr "Adres URI"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:133
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:138
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:131
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:136
 msgid "Troubleshooting log"
 msgstr "Dziennik rozwiązywania problemów"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:142
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:140
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "Skopiuj do schowka"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:157
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:155
 msgid "Save log"
 msgstr "Zapisz dziennik"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:173
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:171
 #, c-format
 msgid "Error saving: %s"
 msgstr "Błąd podczas zapisywania: %s"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:195 ../src/ovirt-machine.vala:63
-#: ../src/remote-machine.vala:62
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:193 ../src/ovirt-machine.vala:69
+#: ../src/remote-machine.vala:70
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
-#. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:225
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:273
-msgid "Select"
-msgstr "Wybierz"
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:230
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:247
+msgid "Add support to guest"
+msgstr "Dodaj obsługę do gościa"
+
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:232
+msgid "USB device support"
+msgstr "Obsługa urządzeń USB"
+
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:249
+msgid "Smartcard support"
+msgstr "Obsługa smartcard"
 
 #. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:227
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:274
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:281
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:344
 msgid "empty"
 msgstr "puste"
 
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:287
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:353
+msgid "CD/DVD"
+msgstr "CD/DVD"
+
+#. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:300
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:343
+msgid "Select"
+msgstr "Wybierz"
+
 #. Translators: Remove is the label on the button to remove an iso from a cdrom drive
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:230
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:252
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:303
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:323
 msgid "Remove"
 msgstr "Usuń"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:236 ../src/wizard-source.vala:303
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:307 ../src/wizard-source.vala:303
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "Wybór urządzenia lub pliku ISO"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:257
+#. Translators: First '%s' is filename of ISO or CD/DVD device that user selected and
+#. Second '%s' is name of the box.
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:330
 #, c-format
 msgid "Insertion of '%s' as a CD/DVD into '%s' failed"
 msgstr "Włożenie \"%s\" jako płyty CD/DVD do \"%s\" się nie powiodło"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:276
+#. Translators: '%s' here is name of the box.
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:347
 #, c-format
 msgid "Removal of CD/DVD from '%s' failed"
 msgstr "Usunięcie płyty CD/DVD z \"%s\" się nie powiodło"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:282
-msgid "CD/DVD"
-msgstr "CD/DVD"
-
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:310
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:327
-msgid "Add support to guest"
-msgstr "Dodaj obsługę do gościa"
-
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:312
-msgid "USB device support"
-msgstr "Obsługa urządzeń USB"
-
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:329
-msgid "Smartcard support"
-msgstr "Obsługa smartcard"
-
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:394 ../src/wizard.vala:436
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:403 ../src/wizard.vala:441
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamięć"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:478
-#, c-format
-msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
-msgstr ""
-"Ponowne uruchomienie maszyny \"%s\" zajmuje za dużo czasu. Wymusić jej "
-"wyłączenie?"
-
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:491
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:459
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr ""
 "Zmiany wymagają ponownego uruchomienia maszyny \"%s\". Spróbować ponownie "
 "uruchomić?"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:506
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:514
+#, c-format
+msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
+msgstr ""
+"Ponowne uruchomienie maszyny \"%s\" zajmuje za dużo czasu. Wymusić jej "
+"wyłączenie?"
+
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:539
 msgid "Maximum Disk Size"
 msgstr "Maksymalny rozmiar dysku"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:426
+#: ../src/libvirt-machine.vala:433
 msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
 msgstr "Wymuszenie wyłączenia może spowodować utratę danych w maszynie."
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:511
+#: ../src/libvirt-machine.vala:518
 #, c-format
 msgid "Restoring %s from disk"
 msgstr "Przywracanie maszyny %s z dysku"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:514
+#: ../src/libvirt-machine.vala:521
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Uruchamianie maszyny %s"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/machine.vala:132
+#: ../src/machine.vala:134
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s"
 msgstr "Łączenie z maszyną %s"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/machine.vala:152
+#: ../src/machine.vala:154
 #, c-format
 msgid "Enter password for %s"
 msgstr "Proszę wprowadzić hasło dla maszyny %s"
 
-#: ../src/machine.vala:235
+#: ../src/machine.vala:238
 msgid "Saving..."
 msgstr "Zapisywanie..."
 
 #. 3rd row
-#: ../src/machine.vala:570 ../src/unattended-installer.vala:290
-#: ../src/unattended-installer.vala:404
+#: ../src/machine.vala:580 ../src/unattended-installer.vala:299
+#: ../src/unattended-installer.vala:432
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
@@ -451,38 +455,47 @@ msgstr "Wymuś wyłączenie"
 msgid "Pausing '%s' failed"
 msgstr "Wstrzymanie maszyny \"%s\" się nie powiodło"
 
-#: ../src/spice-display.vala:50
+#. Translators: "Unknown" is a placeholder for a box name when it could not be determined
+#: ../src/spice-display.vala:32
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznana"
+
+#: ../src/spice-display.vala:54
 #, c-format
 msgid "Automatic redirection of USB device '%s' for '%s' failed"
 msgstr ""
 "Automatyczne przekierowanie urządzenia USB \"%s\" dla \"%s\" się nie powiodło"
 
-#: ../src/spice-display.vala:58 ../src/spice-display.vala:322
+#: ../src/spice-display.vala:62 ../src/spice-display.vala:326
 #, c-format
 msgid "Redirection of USB device '%s' for '%s' failed"
 msgstr "Przekierowanie urządzenia USB \"%s\" dla \"%s\" się nie powiodło"
 
-#: ../src/spice-display.vala:273
+#: ../src/spice-display.vala:277
 msgid "Share clipboard"
 msgstr "Współdziel schowek"
 
-#: ../src/spice-display.vala:279
+#: ../src/spice-display.vala:283
 msgid "Resize guest"
 msgstr "Zmień rozmiar gościa"
 
-#: ../src/spice-display.vala:288
+#: ../src/spice-display.vala:292
 msgid "Redirect new USB devices"
 msgstr "Przekierowywanie nowych urządzeń USB"
 
-#: ../src/spice-display.vala:363 ../src/wizard.vala:251
+#: ../src/spice-display.vala:312
+msgid "USB devices"
+msgstr "Urządzenia USB"
+
+#: ../src/spice-display.vala:367 ../src/wizard.vala:252
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Nieprawidłowy adres URI"
 
-#: ../src/spice-display.vala:373
+#: ../src/spice-display.vala:377
 msgid "The port must be specified once"
-msgstr "Port musi być podanym"
+msgstr "Port musi zostać podany"
 
-#: ../src/spice-display.vala:382
+#: ../src/spice-display.vala:386
 msgid "Missing port in Spice URI"
 msgstr "Brak portu w adresie URI protokołu Spice"
 
@@ -498,13 +511,14 @@ msgstr "Zaznacz uruchomione"
 msgid "Select None"
 msgstr "Odznacz wszystkie"
 
-#: ../src/topbar.vala:111
+#. workaround for libgd bug #698289
+#: ../src/topbar.vala:111 ../src/topbar.vala:114
 msgid "D_one"
 msgstr "_Gotowe"
 
 #. This goes with the "Click on items to select them" string and is about selection of items (boxes)
 #. when the main collection view is in selection mode.
-#: ../src/topbar.vala:149
+#: ../src/topbar.vala:152
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgid_plural "%d selected"
@@ -512,19 +526,19 @@ msgstr[0] "Zaznaczono: %d"
 msgstr[1] "Zaznaczono: %d"
 msgstr[2] "Zaznaczono: %d"
 
-#: ../src/topbar.vala:151
+#: ../src/topbar.vala:154
 msgid "(Click on items to select them)"
 msgstr "(Kliknięcie na elementach zaznacza je)"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:48
+#: ../src/unattended-installer.vala:59
 msgid "no password"
 msgstr "brak hasła"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:289 ../src/unattended-installer.vala:390
+#: ../src/unattended-installer.vala:298 ../src/unattended-installer.vala:411
 msgid "Username"
 msgstr "Nazwa użytkownika"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:346
+#: ../src/unattended-installer.vala:367
 msgid ""
 "Choose express install to automatically preconfigure the box with optimal "
 "settings."
@@ -535,23 +549,23 @@ msgstr ""
 #. First row
 #. Translators: 'Express Install' means that the new box installation will be fully automated, the user
 #. won't be asked anything while it's performed.
-#: ../src/unattended-installer.vala:364
+#: ../src/unattended-installer.vala:385
 msgid "Express Install"
 msgstr "Instalacja ekspresowa"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:415
+#: ../src/unattended-installer.vala:443
 msgid "_Add Password"
 msgstr "_Dodaj hasło"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:439
+#: ../src/unattended-installer.vala:475
 msgid "Product Key"
 msgstr "Klucz produktu"
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:653
+#: ../src/unattended-installer.vala:695
 msgid "Downloading device drivers..."
 msgstr "Pobieranie sterowników urządzeń..."
 
-#: ../src/util-app.vala:231
+#: ../src/util-app.vala:238
 #, c-format
 msgid ""
 "Your SELinux context looks incorrect, you can try to fix it by running:\n"
@@ -560,11 +574,11 @@ msgstr ""
 "Kontekst SELinux jest niepoprawny. Można go naprawić wykonując polecenie:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/util-app.vala:235
+#: ../src/util-app.vala:242
 msgid "SELinux not installed?"
 msgstr "SELinux nie jest zainstalowany?"
 
-#: ../src/util-app.vala:316
+#: ../src/util-app.vala:323
 msgid ""
 "Could not get 'gnome-boxes' storage pool information from libvirt. Make sure "
 "'virsh -c qemu:///session pool-dumpxml gnome-boxes' is working."
@@ -573,7 +587,7 @@ msgstr ""
 "biblioteki libvirt. Proszę się upewnić, że polecenie \"virsh -c qemu:///"
 "session pool-dumpxml gnome-boxes\" działa."
 
-#: ../src/util-app.vala:321
+#: ../src/util-app.vala:328
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes's storage pool but this directory does "
@@ -582,7 +596,7 @@ msgstr ""
 "%s jest znane bibliotece libvirt jako pula pamięci masowych programu GNOME "
 "Boxes, ale ten katalog nie istnieje"
 
-#: ../src/util-app.vala:325
+#: ../src/util-app.vala:332
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes's storage pool but is not a directory"
@@ -590,7 +604,7 @@ msgstr ""
 "%s jest znane bibliotece libvirt jako pula pamięci masowych programu GNOME "
 "Boxes, ale nie jest katalogiem"
 
-#: ../src/util-app.vala:329
+#: ../src/util-app.vala:336
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes's storage pool but is not user-"
@@ -609,29 +623,29 @@ msgstr "nie"
 
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
-#: ../src/vm-configurator.vala:443
+#: ../src/vm-configurator.vala:444
 msgid "Incapable host system"
 msgstr "Gospodarz nie umożliwia wirtualizacji"
 
-#: ../src/vm-creator.vala:43
+#: ../src/vm-creator.vala:48
 msgid ""
 "An error occurred during installation preparation. Express Install disabled."
 msgstr ""
 "Wystąpił błąd podczas przygotowywania instalacji. Instalacja ekspresowa "
 "została wyłączona."
 
-#: ../src/vm-creator.vala:162
+#: ../src/vm-creator.vala:176
 msgid "Installing..."
 msgstr "Instalowanie..."
 
 #. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: ../src/vm-creator.vala:166 ../src/wizard-source.vala:244
+#: ../src/vm-creator.vala:180 ../src/wizard-source.vala:244
 msgid "Live"
 msgstr "Live"
 
 #. This string is about automatic installation progress
-#: ../src/vm-creator.vala:251
+#: ../src/vm-creator.vala:265
 #, c-format
 msgid "%d%% Installed"
 msgid_plural "%d%% Installed"
@@ -696,67 +710,67 @@ msgstr "Zostanie dodana jedna maszyna."
 msgid "Desktop Access"
 msgstr "Dostęp do pulpitu"
 
-#: ../src/wizard.vala:265
+#: ../src/wizard.vala:266
 #, c-format
 msgid "Unsupported protocol '%s'"
 msgstr "Nieobsługiwany protokół \"%s\""
 
-#: ../src/wizard.vala:271
+#: ../src/wizard.vala:272 ../src/wizard.vala:314
 msgid "Unknown installer media"
 msgstr "Nieznany nośnik instalatora"
 
-#: ../src/wizard.vala:272
+#: ../src/wizard.vala:273 ../src/wizard.vala:315
 msgid "Analyzing..."
 msgstr "Analizowanie..."
 
-#: ../src/wizard.vala:304
+#: ../src/wizard.vala:285
 msgid "Failed to analyze installer media. Corrupted or incomplete media?"
 msgstr ""
 "Analiza nośnika instalatora się nie powiodła. Uszkodzony lub niepełny nośnik?"
 
-#: ../src/wizard.vala:376
+#: ../src/wizard.vala:381
 msgid "Box setup failed"
 msgstr "Utworzenie maszyny się nie powiodło"
 
-#: ../src/wizard.vala:390
+#: ../src/wizard.vala:395
 msgid "Boxes will create a new box with the following properties:"
 msgstr "Zostanie utworzona nowa maszyna o następujących właściwościach:"
 
-#: ../src/wizard.vala:395
+#: ../src/wizard.vala:400
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/wizard.vala:398
+#: ../src/wizard.vala:403
 msgid "Host"
 msgstr "Komputer"
 
-#: ../src/wizard.vala:409 ../src/wizard.vala:420
+#: ../src/wizard.vala:414 ../src/wizard.vala:425
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../src/wizard.vala:411
+#: ../src/wizard.vala:416
 msgid "TLS Port"
 msgstr "Port TLS"
 
-#: ../src/wizard.vala:425
+#: ../src/wizard.vala:430
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
 msgstr ""
 "Zostaną dodane maszyny dla wszystkich systemów dostępnych z tego konta:"
 
-#: ../src/wizard.vala:445
+#: ../src/wizard.vala:450
 msgid "Disk"
 msgstr "Dysk"
 
-#: ../src/wizard.vala:445
+#: ../src/wizard.vala:450
 #, c-format
 msgid "%s maximum"
 msgstr "Maksymalnie: %s"
 
-#: ../src/wizard.vala:535
+#: ../src/wizard.vala:540
 msgid "Introduction"
 msgstr "Wprowadzenie"
 
-#: ../src/wizard.vala:539
+#: ../src/wizard.vala:544
 msgid ""
 "Creating a Box will allow you to use another operating system directly from "
 "your existing login.\n"
@@ -770,17 +784,17 @@ msgstr ""
 "Można połączyć się z istniejącą maszyną <b><i>przez sieć</i></b> lub "
 "utworzyć <b><i>maszynę wirtualną</i></b> działającą lokalnie na komputerze."
 
-#: ../src/wizard.vala:551
+#: ../src/wizard.vala:556
 msgid "Source Selection"
 msgstr "Wybór źródła"
 
-#: ../src/wizard.vala:552
+#: ../src/wizard.vala:557
 msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
 msgstr ""
 "Proszę włożyć nośnik instalacji systemu operacyjnego lub wybrać źródło "
 "poniżej"
 
-#: ../src/wizard.vala:562
+#: ../src/wizard.vala:567
 msgid ""
 "Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
 "products you have already obtained and are the property of their respective "
@@ -790,23 +804,23 @@ msgstr ""
 "posiadanych produktów oprogramowania i są własnością ich odpowiednich "
 "właścicieli."
 
-#: ../src/wizard.vala:575
+#: ../src/wizard.vala:580
 msgid "Preparation"
 msgstr "Przygotowanie"
 
-#: ../src/wizard.vala:576
+#: ../src/wizard.vala:581
 msgid "Preparing to create new box"
 msgstr "Przygotowywanie do utworzenia nowej maszyny"
 
-#: ../src/wizard.vala:613
+#: ../src/wizard.vala:618
 msgid "Setup"
 msgstr "Ustawienia"
 
-#: ../src/wizard.vala:620
+#: ../src/wizard.vala:625
 msgid "Review"
 msgstr "Przegląd"
 
-#: ../src/wizard.vala:631
+#: ../src/wizard.vala:636
 msgid ""
 "Virtualization extensions are unavailable on your system. Expect this box to "
 "be extremely slow. If your system is recent enough (made in or after 2008), "
@@ -818,26 +832,30 @@ msgstr ""
 "niż w 2008 roku), to te rozszerzenia są prawdopodobnie dostępne, ale należy "
 "je włączyć w ustawieniach BIOS komputera."
 
-#: ../src/wizard.vala:646
+#: ../src/wizard.vala:651
 msgid "Create a Box"
 msgstr "Tworzenie maszyny"
 
-#: ../src/wizard.vala:649
+#. workaround for libgd bug #698289
+#: ../src/wizard.vala:654 ../src/wizard.vala:657
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#: ../src/wizard.vala:658
+#. workaround for libgd bug #698289
+#: ../src/wizard.vala:666 ../src/wizard.vala:669
 msgid "_Back"
 msgstr "_Wstecz"
 
-#: ../src/wizard.vala:665
+#. workaround for libgd bug #698289
+#: ../src/wizard.vala:675 ../src/wizard.vala:678
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "K_ontynuuj"
 
-#: ../src/wizard.vala:673
+#. workaround for libgd bug #698289
+#: ../src/wizard.vala:685 ../src/wizard.vala:688
 msgid "C_reate"
 msgstr "_Utwórz"
 
-#: ../src/wizard.vala:758
+#: ../src/wizard.vala:772
 msgid "C_ustomize..."
 msgstr "_Dostosuj..."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]