[gnome-music] Updated slovak translationcommit 896c00212fc59f8ca6ba1ec76113f42ac2a6c28c
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun May 26 12:38:51 2013 +0200

    Updated slovak translation

 po/LINGUAS |    1 +
 po/sk.po   |  122 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 123 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index f2f0bcd..fc718ce 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -11,6 +11,7 @@ pa
 pl
 pt_BR
 ru
+sk
 sl
 sr
 sr latin
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..85349a5
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,122 @@
+# Slovak translation for gnome-music.
+# Copyright (C) 2013 gnome-music's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
+# Dušan Kazik <prescott66 gmail com>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-22 12:20+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-23 08:52+0100\n"
+"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
+"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language: sk\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#: ../data/AlbumWidget.ui.h:1
+msgid "<span color='grey'>Released</span>"
+msgstr "<span color='grey'>Vydané</span>"
+
+#: ../data/AlbumWidget.ui.h:2
+msgid "<span color='grey'>Running Length</span>"
+msgstr "<span color='grey'>Dĺžka</span>"
+
+#: ../data/AlbumWidget.ui.h:3
+msgid "----"
+msgstr "----"
+
+#: ../data/AlbumWidget.ui.h:4
+msgid "--:--"
+msgstr "--:--"
+
+#: ../data/app-menu.ui.h:1
+msgid "_New Playlist"
+msgstr "_Nový zoznam piesní"
+
+#: ../data/app-menu.ui.h:2
+msgid "_Now Playing"
+msgstr "_Teraz sa prehráva"
+
+#: ../data/app-menu.ui.h:3
+msgid "_About Music"
+msgstr "_O programe Hudba"
+
+#: ../data/app-menu.ui.h:4
+msgid "_Quit"
+msgstr "U_končiť"
+
+#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../src/application.js:54
+msgid "Music"
+msgstr "Hudba"
+
+#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:2
+msgid "Music Player"
+msgstr "Prehrávač hudby"
+
+#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:3
+msgid "Play and organize your music collection"
+msgstr "Prehráva a organizuje vašu hudobnú zbierku"
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:1
+msgid "Window size"
+msgstr "Veľkosť okna"
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:2
+msgid "Window size (width and height)."
+msgstr "Veľkosť okna (šírka a výška)."
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:3
+msgid "Window position"
+msgstr "Pozícia okna"
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:4
+msgid "Window position (x and y)."
+msgstr "Pozícia okna (x a y)."
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:5
+msgid "Window maximized"
+msgstr "Maximalizované okno"
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:6
+msgid "Window maximized state"
+msgstr "Maximalizovaný stav okna"
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:7
+msgid "Shuffle playback"
+msgstr "Zamiešané prehrávanie"
+
+# PM: nie som si istý ako prekladáme collection skús pozrieť v inom module
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:8
+#, fuzzy
+msgid "If true, do randomized playback through the collection"
+msgstr "Ak je nastavené na true, skladby kolekcie sa premiešajú"
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:9
+msgid "Search mode"
+msgstr "Režim vyhľadávania"
+
+#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:10
+msgid "If true, the search bar is shown"
+msgstr "Ak je nastavené na true, bude zobrazený panel na vyhľadávanie"
+
+#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:1
+msgid "00:00"
+msgstr "00:00"
+
+#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:2
+msgid "/"
+msgstr "/"
+
+#: ../data/NoMusic.ui.h:1
+msgid "No Music Found"
+msgstr "Nenašla sa žiadna hudba"
+
+#: ../src/toolbar.js:79
+msgid "Back"
+msgstr "Späť"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]