[gparted] Updated slovak translationcommit 9e2c52d1c74959e8f768c7119b8a42748c9fa398
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:  Sat May 25 23:57:45 2013 +0200

  Updated slovak translation

 po/sk.po | 744 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 378 insertions(+), 366 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 45e29e8..01e8491 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,15 +1,16 @@
 # Slovak translation for gparted.
-# Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2008-2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gparted package.
-# Pavol Klačanský <pavol klacansky com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
+# Pavol Klačanský <pavol klacansky com>, 2008-2011.
+# Dušan Kazik <prescott66 gmail com>, 2012-2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gparted\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gparted&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-04 18:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-25 21:14+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-21 15:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-22 20:25+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -20,9 +21,9 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. ==== GUI =========================
-#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Dialog_Progress.cc:362
-#: ../src/Win_GParted.cc:76 ../src/Win_GParted.cc:1234
-#: ../src/Win_GParted.cc:1425
+#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Dialog_Progress.cc:360
+#: ../src/Win_GParted.cc:75 ../src/Win_GParted.cc:1274
+#: ../src/Win_GParted.cc:1465
 msgid "GParted"
 msgstr "GParted"
 
@@ -46,6 +47,48 @@ msgstr "(Nové UUID - bude náhodne vygenerované)"
 msgid "(Half new UUID - will be randomly generated)"
 msgstr "(Polovica nového UUID - bude náhodne vygenerovaná)"
 
+#. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB read (00:01:59 remaining)
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:71
+msgid "%1 of %2 read (%3 remaining)"
+msgstr "%1 z %2 prečítaných (%3 zostáva)"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB copied (00:01:59 remaining)
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:73
+msgid "%1 of %2 copied (%3 remaining)"
+msgstr "%1 z %2 skopírovaných (%3 zostáva)"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB read
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:81 ../src/Copy_Blocks.cc:199
+msgid "%1 of %2 read"
+msgstr "%1 z %2 prečítaných"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB copied
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:83 ../src/Copy_Blocks.cc:201
+msgid "%1 of %2 copied"
+msgstr "%1 z %2 skopírovaných"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like read 16.00 MiB using a block size of 1.00 MiB
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:170
+msgid "read %1 using a block size of %2"
+msgstr "čítať %1 používajúc bloky s veľkosťou %2"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like copy 16.00 MiB using a block size of 1.00 MiB
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:175
+msgid "copy %1 using a block size of %2"
+msgstr "kopírovať %1 používajúc bloky s veľkosťou %2"
+
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:239
+msgid "Operation Canceled"
+msgstr "Operácia zrušená"
+
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:251
+msgid "Error while writing block at sector %1"
+msgstr "Chyba počas zapisovania blokov do sektora %1"
+
+#: ../src/Copy_Blocks.cc:256
+msgid "Error while reading block at sector %1"
+msgstr "Chyba počas čítania blokov zo sektora %1"
+
 #: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:56
 msgid "Free space preceding (MiB):"
 msgstr "Voľné miesto pred oddielom (MiB):"
@@ -86,7 +129,7 @@ msgstr "Ničoho"
 msgid "Resize"
 msgstr "Zmeniť veľkosť"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:243 ../src/Win_GParted.cc:240
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:243 ../src/Win_GParted.cc:244
 msgid "Resize/Move"
 msgstr "Zmeniť veľkosť/presunúť"
 
@@ -137,12 +180,12 @@ msgstr "Upozornenie:"
 
 #. filesystem
 #. file systems to choose from
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:185 ../src/Dialog_Partition_New.cc:117
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:185 ../src/Dialog_Partition_New.cc:125
 msgid "File system:"
 msgstr "Súborový systém:"
 
 #. size
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:195 ../src/Win_GParted.cc:468
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:195 ../src/Win_GParted.cc:477
 msgid "Size:"
 msgstr "Veľkosť:"
 
@@ -167,7 +210,7 @@ msgid "Flags:"
 msgstr "Príznaky:"
 
 #. path
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:280 ../src/Win_GParted.cc:476
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:280 ../src/Win_GParted.cc:485
 msgid "Path:"
 msgstr "Umiestnenie:"
 
@@ -239,7 +282,6 @@ msgstr "Neaktívny (Nie je členom žiadnej skupiny zväzkov)"
 msgid "%1 not active and exported"
 msgstr "Neaktívny v skupine %1 a exportovaný"
 
-# PM: Neaktívny v %1
 #. TO TRANSLATORS: myvgname not active
 #. * means that the partition is a member of an LVM volume group but
 #. * the volume group is not active and not being used by the operating system.
@@ -257,7 +299,7 @@ msgstr "Nepripojený"
 
 #. Label
 #: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:386 ../src/Dialog_Partition_Label.cc:41
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:129
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:137
 msgid "Label:"
 msgstr "Menovka:"
 
@@ -276,21 +318,20 @@ msgid "Last sector:"
 msgstr "Posledný sektor:"
 
 #. total sectors
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:433 ../src/Win_GParted.cc:529
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:433 ../src/Win_GParted.cc:538
 msgid "Total sectors:"
 msgstr "Celkovo sektorov:"
 
 #. Volume Group
 #. Single copy of each string for translation purposes
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:455 ../src/Win_GParted.cc:2719
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:455 ../src/Win_GParted.cc:2724
 msgid "Volume Group:"
 msgstr "Skupina zväzkov:"
 
-# MČ: preklad sedí, ale mi to tam nepasuje. Skôr by som tam dal: „pozostáva z“, alebo niečo také
 #. Members
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:461 ../src/Win_GParted.cc:2720
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:461 ../src/Win_GParted.cc:2725
 msgid "Members:"
-msgstr "Členy:"
+msgstr "Pozostáva z:"
 
 #. TO TRANSLATORS: dialog title, looks like Set partition label on /dev/hda3
 #: ../src/Dialog_Partition_Label.cc:30
@@ -303,25 +344,25 @@ msgid "Create new Partition"
 msgstr "Vytvorenie nového oddielu"
 
 #. TO TRANSLATORS: used as label for a list of choices.  Create as: <optionmenu with choices>
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:77
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:85
 msgid "Create as:"
 msgstr "Vytvoriť ako:"
 
 #. fill partitiontype menu
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:82 ../src/OperationCreate.cc:75
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:90 ../src/OperationCreate.cc:75
 msgid "Primary Partition"
 msgstr "Primárny oddiel"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:83 ../src/OperationCreate.cc:78
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:91 ../src/OperationCreate.cc:78
 #: ../src/OperationDelete.cc:77
 msgid "Logical Partition"
 msgstr "Logický oddiel"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:84 ../src/OperationCreate.cc:81
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:92 ../src/OperationCreate.cc:81
 msgid "Extended Partition"
 msgstr "Rozširujúci oddiel"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:195
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:203
 msgid "New Partition #%1"
 msgstr "Nový oddiel č.%1"
 
@@ -336,61 +377,61 @@ msgid "Resize %1"
 msgstr "Zmena veľkosti %1"
 
 # dialogtitle
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:33
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:32
 msgid "Applying pending operations"
 msgstr "Aplikovanie čakajúcich operácií"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:50
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:47
 msgid ""
 "Depending on the number and type of operations this might take a long time."
 msgstr "Závisí od počtu a typu operácií, môže to trvať dlhšiu dobu."
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:63
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:60
 msgid "Completed Operations:"
 msgstr "Dokončené operácie:"
 
 # expander
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:103
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:101
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:202
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:204
 msgid "%1 of %2 operations completed"
 msgstr "%1. z %2 operácií dokončených"
 
 #. add save button
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:234
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:222
 msgid "_Save Details"
 msgstr "_Uložiť podrobnosti"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:243
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:234
 msgid "Operation cancelled"
 msgstr "Operácia zrušená"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:257
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:248
 msgid "All operations successfully completed"
 msgstr "Všetky operácie boli úspešne dokončené"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:261
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:252
 msgid "%1 warning"
 msgid_plural "%1 warnings"
 msgstr[0] "%1 upozornení"
 msgstr[1] "%1 upozornenie"
 msgstr[2] "%1 upozornenia"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:274
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:265
 msgid "An error occurred while applying the operations"
 msgstr "Počas aplikovania operácií sa vyskytla chyba"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:279
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:270
 msgid "See the details for more information."
 msgstr "Viac informácií získate v podrobnostiach."
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:281
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:272
 msgid "IMPORTANT"
 msgstr "DÔLEŽITÉ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:282
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:273
 msgid "If you want support, you need to provide the saved details!"
 msgstr ""
 "Ak potrebujete pomoc, tak je potrebné, aby ste nám poskytli uložené "
@@ -398,39 +439,49 @@ msgstr ""
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=631684
 #. TO TRANSLATORS: looks like  See http://gparted.org/save-details.htm for more information.
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:285
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:276
 msgid "See %1 for more information."
 msgstr "Viac informácií nájdete v %1."
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:318
+#. TO TRANSLATORS: looks like Force Cancel (5)
+#. * where the number represents a count down in seconds until the button is enabled
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:295 ../src/Dialog_Progress.cc:326
+msgid "Force Cancel (%1)"
+msgstr "Vynútené zrušenie (%1)"
+
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:297 ../src/Dialog_Progress.cc:330
+msgid "Force Cancel"
+msgstr "Vynútené zrušenie"
+
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:308
 msgid "Are you sure you want to cancel the current operation?"
 msgstr "Naozaj chcete zrušiť súčasnú operáciu?"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:324
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:314
 msgid "Canceling an operation might cause SEVERE file system damage."
 msgstr "Zrušenie operácie môže spôsobiť VÁŽNE poškodenie súborového systému."
 
 # button
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:326
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:316
 msgid "Continue Operation"
 msgstr "Pokračovať v operácii"
 
 # button
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:327
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:317
 msgid "Cancel Operation"
 msgstr "Zrušiť operáciu"
 
 # Filechooser dialog title
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:340
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:338
 msgid "Save Details"
 msgstr "Uloženie podrobností"
 
 # PM: titulok HTML reportu
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:359
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:357
 msgid "GParted Details"
 msgstr "Podrobnosti GParted"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:367
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:365
 msgid "Libparted"
 msgstr "Libparted"
 
@@ -438,7 +489,7 @@ msgstr "Libparted"
 #. * means that the status for this operation is
 #. * executing or currently in progress.
 #.
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:410
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:408
 msgid "EXECUTING"
 msgstr "VYKONÁVA SA"
 
@@ -446,7 +497,7 @@ msgstr "VYKONÁVA SA"
 #. * means that the status for this operation is
 #. * completed successfully.
 #.
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:418
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:416
 msgid "SUCCESS"
 msgstr "HOTOVO"
 
@@ -454,7 +505,7 @@ msgstr "HOTOVO"
 #. * means that the status for this operation is
 #. * completed with errors.
 #.
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:426
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:424
 msgid "ERROR"
 msgstr "CHYBA"
 
@@ -463,7 +514,7 @@ msgstr "CHYBA"
 #. * for your information , or messages from the
 #. * libparted library.
 #.
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:435
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:433
 msgid "INFO"
 msgstr "INFORMÁCIA"
 
@@ -472,7 +523,7 @@ msgstr "INFORMÁCIA"
 #. * not applicable because the operation is not
 #. * supported on the file system in the partition.
 #.
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:444
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:442
 msgid "N/A"
 msgstr "–"
 
@@ -704,42 +755,42 @@ msgid "update %1 entry"
 msgstr "aktualizovať položku %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: these labels will be used in the partition menu
-#: ../src/FileSystem.cc:38
+#: ../src/FileSystem.cc:43
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: ../src/FileSystem.cc:39
+#: ../src/FileSystem.cc:44
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Odpojiť"
 
 # MČ: možno by som skôr použil: „Adresár %1 bol vytvorený“
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Created directory /tmp/gparted-CEzvSp
-#: ../src/FileSystem.cc:124
+#: ../src/FileSystem.cc:191
 msgid "Created directory %1"
 msgstr "Vytvorený adresár %1"
 
 # MČ: možno by som skôr použil: „Adresár %1 bol odstránený“
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Removed directory /tmp/gparted-CEzvSp
-#: ../src/FileSystem.cc:151
+#: ../src/FileSystem.cc:218
 msgid "Removed directory %1"
 msgstr "Odstránený adresár %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Scanning /dev/sda
-#: ../src/GParted_Core.cc:168 ../src/GParted_Core.cc:177
+#: ../src/GParted_Core.cc:191 ../src/GParted_Core.cc:200
 msgid "Scanning %1"
 msgstr "Prehľadáva sa %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Confirming /dev/sda
-#: ../src/GParted_Core.cc:200
+#: ../src/GParted_Core.cc:223
 msgid "Confirming %1"
 msgstr "Potvrdzuje sa %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Ignoring device /dev/sde with logical sector size of 2048 bytes.
-#: ../src/GParted_Core.cc:212
+#: ../src/GParted_Core.cc:235
 msgid "Ignoring device %1 with logical sector size of %2 bytes."
 msgstr "Ignoruje sa zariadenie %1 s veľkosťou logických sektorov %2 bajtov."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:214
+#: ../src/GParted_Core.cc:237
 msgid ""
 "GParted requires libparted version 2.2 or higher to support devices with "
 "sector sizes larger than 512 bytes."
@@ -748,7 +799,7 @@ msgstr ""
 "vyžaduje knižnicu libparted verzie 2.2 alebo vyššej."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Searching /dev/sda partitions
-#: ../src/GParted_Core.cc:252
+#: ../src/GParted_Core.cc:275
 msgid "Searching %1 partitions"
 msgstr "Hľadajú sa oddiely %1"
 
@@ -756,71 +807,71 @@ msgstr "Hľadajú sa oddiely %1"
 #. * means that the partition table for this
 #. * disk device is unknown or not recognized.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:301
+#: ../src/GParted_Core.cc:324
 msgid "unrecognized"
 msgstr "nerozpoznaná"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  A partition cannot have a length of -1 sectors
-#: ../src/GParted_Core.cc:619
+#: ../src/GParted_Core.cc:643
 msgid "A partition cannot have a length of %1 sectors"
 msgstr "Oddiel nemôže mať dĺžku %1 sektorov"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=631684
 #. TO TRANSLATORS: looks like  A partition with used sectors (2048) greater than its length (1536) is not 
valid
-#: ../src/GParted_Core.cc:633
+#: ../src/GParted_Core.cc:657
 msgid ""
 "A partition with used sectors (%1) greater than its length (%2) is not valid"
 msgstr ""
 "Oddiel s použitými sektormi (%1) väčšími ako je jeho dĺžka (%2) nie je platný"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:703
+#: ../src/GParted_Core.cc:727
 msgid "libparted messages"
 msgstr "správy knižnice libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1169
+#: ../src/GParted_Core.cc:1193
 msgid "Linux Unified Key Setup encryption is not yet supported."
 msgstr "Šifrovanie Linux Unified Key Setup nie je ešte podporované."
 
 #. no file system found....
-#: ../src/GParted_Core.cc:1319
+#: ../src/GParted_Core.cc:1346
 msgid "Unable to detect file system! Possible reasons are:"
 msgstr "Nepodarilo sa zistiť súborový systém! Možné dôvody sú:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1321
+#: ../src/GParted_Core.cc:1348
 msgid "The file system is damaged"
 msgstr "Súborový systém je poškodený"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1323
+#: ../src/GParted_Core.cc:1350
 msgid "The file system is unknown to GParted"
 msgstr "Súborový systém je pre GParted neznámy"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1325
+#: ../src/GParted_Core.cc:1352
 msgid "There is no file system available (unformatted)"
 msgstr "Nie je dostupný žiadny súborový systém (nenaformátované)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like The device entry /dev/sda5 is missing
-#: ../src/GParted_Core.cc:1328
+#: ../src/GParted_Core.cc:1355
 msgid "The device entry %1 is missing"
 msgstr "Položka zariadenia %1 chýba"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1491
+#: ../src/GParted_Core.cc:1518
 msgid "Unable to find mount point"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť prípojný bod"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1564
+#: ../src/GParted_Core.cc:1591
 msgid "Unable to read the contents of this file system!"
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať obsah tohto súborového systému!"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1566
+#: ../src/GParted_Core.cc:1593
 msgid "Because of this some operations may be unavailable."
 msgstr "Kvôli tomu môžu byť nedostupné niektoré operácie."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1570
+#: ../src/GParted_Core.cc:1597
 msgid "The cause might be a missing software package."
 msgstr "Príčinou môže byť chýbajúci softvérový balík."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like The following list of software packages is required for NTFS file system 
support: ntfsprogs.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1573
+#: ../src/GParted_Core.cc:1600
 msgid ""
 "The following list of software packages is required for %1 file system "
 "support: %2."
@@ -829,7 +880,7 @@ msgstr ""
 "zoznamu: %2."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.28GiB of unallocated space within the partition.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1583
+#: ../src/GParted_Core.cc:1610
 msgid "%1 of unallocated space within the partition."
 msgstr "%1 nevyhradeného miesta v oddieli."
 
@@ -838,7 +889,7 @@ msgstr "%1 nevyhradeného miesta v oddieli."
 #. * means that the user can perform a check of the partition which will
 #. * also grow the file system to fill the partition.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1594
+#: ../src/GParted_Core.cc:1621
 msgid ""
 "To grow the file system to fill the partition, select the partition and "
 "choose the menu item:"
@@ -846,55 +897,55 @@ msgstr ""
 "Na zväčšenie systému súborov a vyplnenie oddielu, vyberte oddiel a zvoľte z "
 "ponuky položku:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1596
+#: ../src/GParted_Core.cc:1623
 msgid "Partition --> Check."
 msgstr "Oddiel --> Skontrolovať."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1691
+#: ../src/GParted_Core.cc:1721
 msgid "create empty partition"
 msgstr "vytvoriť prázdny oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1761 ../src/GParted_Core.cc:3163
+#: ../src/GParted_Core.cc:1791 ../src/GParted_Core.cc:2981
 msgid "path: %1"
 msgstr "umiestnenie: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1762 ../src/GParted_Core.cc:3164
+#: ../src/GParted_Core.cc:1792 ../src/GParted_Core.cc:2982
 msgid "start: %1"
 msgstr "začiatok: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1763 ../src/GParted_Core.cc:3165
+#: ../src/GParted_Core.cc:1793 ../src/GParted_Core.cc:2983
 msgid "end: %1"
 msgstr "koniec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1764 ../src/GParted_Core.cc:3166
+#: ../src/GParted_Core.cc:1794 ../src/GParted_Core.cc:2984
 msgid "size: %1 (%2)"
 msgstr "veľkosť: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1800 ../src/linux_swap.cc:123
+#: ../src/GParted_Core.cc:1826 ../src/linux_swap.cc:119
 msgid "create new %1 file system"
 msgstr "vytvoriť nový súborový systém %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1841
+#: ../src/GParted_Core.cc:1867
 msgid "delete partition"
 msgstr "odstrániť oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1896
+#: ../src/GParted_Core.cc:1922
 msgid "delete %1 file system"
 msgstr "vymazať systém súborov %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1913
+#: ../src/GParted_Core.cc:1939
 msgid "Clear partition label on %1"
 msgstr "Vymazať menovku oddielu %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1918
+#: ../src/GParted_Core.cc:1944
 msgid "Set partition label to \"%1\" on %2"
 msgstr "Nastaviť menovku „%1“ oddielu %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1952
+#: ../src/GParted_Core.cc:1978
 msgid "Set half of the UUID on %1 to a new, random value"
 msgstr "Nastaviť polovicu z UUID pre %1 na novú náhodnú hodnotu"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1957
+#: ../src/GParted_Core.cc:1983
 msgid "Set UUID on %1 to a new, random value"
 msgstr "Nastaviť UUID pre %1 na novú náhodnú hodnotu"
 
@@ -903,27 +954,27 @@ msgstr "Nastaviť UUID pre %1 na novú náhodnú hodnotu"
 #. * must be the same. If the sector sizes of the old partition and the
 #. * new partition are the same, then the length in sectors must be the same.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:2042
+#: ../src/GParted_Core.cc:2068
 msgid "moving requires old and new length to be the same"
 msgstr "presúvanie si vyžaduje, aby bola stará a nová dĺžka rovnaká"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2072
+#: ../src/GParted_Core.cc:2098
 msgid "rollback last change to the partition table"
 msgstr "vrátiť späť poslednú zmenu na tabuľke oddielov"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2110
+#: ../src/GParted_Core.cc:2140
 msgid "move file system to the left"
 msgstr "presunúť súborový systém doľava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2112
+#: ../src/GParted_Core.cc:2142
 msgid "move file system to the right"
 msgstr "presunúť súborový systém doprava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2115
+#: ../src/GParted_Core.cc:2145
 msgid "move file system"
 msgstr "presunúť súborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2117
+#: ../src/GParted_Core.cc:2147
 msgid ""
 "new and old file system have the same position. Hence skipping this "
 "operation"
@@ -931,55 +982,51 @@ msgstr ""
 "nový a starý súborový systém majú rovnakú pozíciu. Preto sa táto operácia "
 "preskakuje"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2137
-msgid "perform real move"
-msgstr "vykonať skutočný presun"
-
-#: ../src/GParted_Core.cc:2190
+#: ../src/GParted_Core.cc:2215
 msgid "using libparted"
 msgstr "používa sa knižnica libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2233
+#: ../src/GParted_Core.cc:2258
 msgid "resizing requires old and new start to be the same"
 msgstr "zmena veľkosti si vyžaduje, aby bol starý a nový začiatok rovnaký"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2300
+#: ../src/GParted_Core.cc:2325
 msgid "resize/move partition"
 msgstr "zmeniť veľkosť/presunúť oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2303
+#: ../src/GParted_Core.cc:2328
 msgid "move partition to the right"
 msgstr "presunúť oddiel doprava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2306
+#: ../src/GParted_Core.cc:2331
 msgid "move partition to the left"
 msgstr "presunúť oddiel doľava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2309
+#: ../src/GParted_Core.cc:2334
 msgid "grow partition from %1 to %2"
 msgstr "zväčšiť oddiel z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2312
+#: ../src/GParted_Core.cc:2337
 msgid "shrink partition from %1 to %2"
 msgstr "zmenšiť oddiel z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2315
+#: ../src/GParted_Core.cc:2340
 msgid "move partition to the right and grow it from %1 to %2"
 msgstr "presunúť oddiel doprava a zväčšiť ho z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2318
+#: ../src/GParted_Core.cc:2343
 msgid "move partition to the right and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "presunúť oddiel doprava a zmenšiť ho z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2321
+#: ../src/GParted_Core.cc:2346
 msgid "move partition to the left and grow it from %1 to %2"
 msgstr "presunúť oddiel doľava a zväčšiť ho z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2324
+#: ../src/GParted_Core.cc:2349
 msgid "move partition to the left and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "presunúť oddiel doľava a zmenšiť ho z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2339
+#: ../src/GParted_Core.cc:2364
 msgid ""
 "new and old partition have the same size and position. Hence skipping this "
 "operation"
@@ -987,278 +1034,258 @@ msgstr ""
 "nový a starý oddiel majú rovnakú veľkosť a pozíciu. Preto sa táto operácia "
 "preskakuje"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2349
+#: ../src/GParted_Core.cc:2374
 msgid "old start: %1"
 msgstr "starý začiatok: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2350
+#: ../src/GParted_Core.cc:2375
 msgid "old end: %1"
 msgstr "starý koniec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2351
+#: ../src/GParted_Core.cc:2376
 msgid "old size: %1 (%2)"
 msgstr "stará veľkosť: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2416 ../src/GParted_Core.cc:3245
+#: ../src/GParted_Core.cc:2441 ../src/GParted_Core.cc:3063
 msgid "new start: %1"
 msgstr "nový začiatok: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2417 ../src/GParted_Core.cc:3246
+#: ../src/GParted_Core.cc:2442 ../src/GParted_Core.cc:3064
 msgid "new end: %1"
 msgstr "nový koniec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2418 ../src/GParted_Core.cc:3247
+#: ../src/GParted_Core.cc:2443 ../src/GParted_Core.cc:3065
 msgid "new size: %1 (%2)"
 msgstr "nová veľkosť: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2445 ../src/GParted_Core.cc:3193
+#: ../src/GParted_Core.cc:2470 ../src/GParted_Core.cc:3011
 msgid "requested start: %1"
 msgstr "požadovaný začiatok: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2446 ../src/GParted_Core.cc:3194
+#: ../src/GParted_Core.cc:2471 ../src/GParted_Core.cc:3012
 msgid "requested end: %1"
 msgstr "požadovaný koniec: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2447 ../src/GParted_Core.cc:3195
+#: ../src/GParted_Core.cc:2472 ../src/GParted_Core.cc:3013
 msgid "requested size: %1 (%2)"
 msgstr "požadovaná veľkosť: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2472
+#: ../src/GParted_Core.cc:2497
 msgid "shrink file system"
 msgstr "zmenšiť súborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2476
+#: ../src/GParted_Core.cc:2501
 msgid "grow file system"
 msgstr "zväčšiť súborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2479
+#: ../src/GParted_Core.cc:2504
 msgid "resize file system"
 msgstr "zmeniť veľkosť súborového systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2482
+#: ../src/GParted_Core.cc:2507
 msgid ""
 "new and old file system have the same size. Hence skipping this operation"
 msgstr ""
 "nový a starý súborový systém majú rovnakú veľkosť. Preto sa táto operácia "
 "preskakuje"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2523
+#: ../src/GParted_Core.cc:2548
 msgid "grow file system to fill the partition"
 msgstr "zväčšiť súborový systém tak, aby zaplnil oddiel"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2528
+#: ../src/GParted_Core.cc:2553
 msgid "growing is not available for this file system"
 msgstr "zväčšovanie tohto súborového systému nie je dostupné"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2537
+#: ../src/GParted_Core.cc:2562
 msgid "growing the file system is currently disallowed"
 msgstr "zväčšenie systému súborov je momentálne zakázané"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2563
+#: ../src/GParted_Core.cc:2588
 msgid "the destination is smaller than the source partition"
 msgstr "cieľový oddiel je menší ako zdrojový"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2580
+#: ../src/GParted_Core.cc:2605
 msgid "copy file system of %1 to %2"
 msgstr "kopírovať súborový systém z %1 do %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2634
-msgid "perform read-only test"
-msgstr "vykonať len test čítania"
-
-#: ../src/GParted_Core.cc:2688
+#: ../src/GParted_Core.cc:2708
 msgid "using internal algorithm"
 msgstr "používa sa vnutorný algoritmus"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like read 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2692
+#: ../src/GParted_Core.cc:2712
 msgid "read %1"
 msgstr "čítať %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like copy 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2694
+#: ../src/GParted_Core.cc:2714
 msgid "copy %1"
 msgstr "kopírovať %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2698
+#: ../src/GParted_Core.cc:2718
 msgid "finding optimal block size"
 msgstr "zisťuje sa optimálna veľkosť blokov"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2738
+#: ../src/GParted_Core.cc:2759
 msgid "%1 seconds"
 msgstr "%1 sekúnd"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like optimal block size is 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2756
+#: ../src/GParted_Core.cc:2777
 msgid "optimal block size is %1"
 msgstr "optimálna veľkosť blokov je %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB (1048576 B) read
-#: ../src/GParted_Core.cc:2774
+#: ../src/GParted_Core.cc:2796
 msgid "%1 (%2 B) read"
 msgstr "%1 (%2 B) prečítaných"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB (1048576 B) copied
-#: ../src/GParted_Core.cc:2776
+#: ../src/GParted_Core.cc:2798
 msgid "%1 (%2 B) copied"
 msgstr "%1 (%2 B) skopírovaných"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2789
+#: ../src/GParted_Core.cc:2832
 msgid "roll back last transaction"
 msgstr "vrátiť späť poslednú transakciu"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  check file system on /dev/sda5 for errors and (if possible) fix them
-#: ../src/GParted_Core.cc:2818
+#: ../src/GParted_Core.cc:2846
 msgid "check file system on %1 for errors and (if possible) fix them"
 msgstr ""
 "skontrolovať súborový systém oddielu %1 na chyby a (ak je možné) opraviť ich"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2827
+#: ../src/GParted_Core.cc:2855
 msgid "checking is not available for this file system"
 msgstr "kontrolovanie tohto súborového systému nie je podporované"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2858
+#: ../src/GParted_Core.cc:2886
 msgid "set partition type on %1"
 msgstr "nastaviť typ oddielu %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2895
+#: ../src/GParted_Core.cc:2923
 msgid "new partition type: %1"
 msgstr "nový typ oddielu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2912
+#: ../src/GParted_Core.cc:2940
 msgid "new partition flag: %1"
 msgstr "nový príznak oddielu: %1"
 
-#. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB read (00:01:59 remaining)
-#: ../src/GParted_Core.cc:2940
-msgid "%1 of %2 read (%3 remaining)"
-msgstr "%1 z %2 prečítaných (%3 zostáva)"
-
-#. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB copied (00:01:59 remaining)
-#: ../src/GParted_Core.cc:2942
-msgid "%1 of %2 copied (%3 remaining)"
-msgstr "%1 z %2 skopírovaných (%3 zostáva)"
-
-#. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB read
-#: ../src/GParted_Core.cc:2950 ../src/GParted_Core.cc:3067
-msgid "%1 of %2 read"
-msgstr "%1 z %2 prečítaných"
-
-#. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB copied
-#: ../src/GParted_Core.cc:2952 ../src/GParted_Core.cc:3069
-msgid "%1 of %2 copied"
-msgstr "%1 z %2 skopírovaných"
+#: ../src/GParted_Core.cc:2959
+msgid "calibrate %1"
+msgstr "kalibrovať %1"
 
-#. TO TRANSLATORS: looks like read 16.00 MiB using a block size of 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2973
-msgid "read %1 using a block size of %2"
-msgstr "čítať %1 používajúc bloky s veľkosťou %2"
+#: ../src/GParted_Core.cc:3007
+msgid "calculate new size and position of %1"
+msgstr "vypočítať novú veľkosť a pozíciu %1"
 
-#. TO TRANSLATORS: looks like copy 16.00 MiB using a block size of 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2978
-msgid "copy %1 using a block size of %2"
-msgstr "kopírovať %1 používajúc bloky s veľkosťou %2"
+#: ../src/GParted_Core.cc:3123
+msgid "clear old file system signatures in %1"
+msgstr "vymazať staré podpisy súborového systému na %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3128
-msgid "Error while writing block at sector %1"
-msgstr "Chyba počas zapisovania blokov do sektora %1"
+#. Single copy of string for translation purposes
+#. TO TRANSLATORS: looks like wrote 68.00 KiB of zeros at byte offset 0
+#: ../src/GParted_Core.cc:3150
+msgid "wrote %1 of zeros at byte offset %2"
+msgstr "zapísaných %1 núl na ofsete bajtu %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3131
-msgid "Error while reading block at sector %1"
-msgstr "Chyba počas čítania blokov zo sektora %1"
+#: ../src/GParted_Core.cc:3160
+msgid "clear primary signatures"
+msgstr "vymazať primárne podpisy"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3141
-msgid "calibrate %1"
-msgstr "kalibrovať %1"
+#: ../src/GParted_Core.cc:3203
+msgid "clear secondary signatures"
+msgstr "vymazať sekundárne podpisy"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3189
-msgid "calculate new size and position of %1"
-msgstr "vypočítať novú veľkosť a pozíciu %1"
+#: ../src/GParted_Core.cc:3260
+msgid "flush operating system cache of %1"
+msgstr "vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť operačného systému %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: update boot sector of ntfs file system on /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3346
+#: ../src/GParted_Core.cc:3292
 msgid "update boot sector of %1 file system on %2"
 msgstr "aktualizovať zavádzací sektor súborového systému %1 oddielu %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to write to boot sector in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3382
+#: ../src/GParted_Core.cc:3328
 msgid "Error trying to write to boot sector in %1"
 msgstr "Chyba pri pokuse zapísať zavádzací sektor na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to seek to position 0x1C in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3388
+#: ../src/GParted_Core.cc:3334
 msgid "Error trying to seek to position 0x1c in %1"
 msgstr "Chyba pri pokuse vyhľadať pozíciu 0x1c na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to open /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:3395
+#: ../src/GParted_Core.cc:3341
 msgid "Error trying to open %1"
 msgstr "Chyba pri pokuse otvoriť %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Failed to set the number of hidden sectors to 05ab4f00 in the ntfs boot record.
-#: ../src/GParted_Core.cc:3405
+#: ../src/GParted_Core.cc:3351
 msgid ""
 "Failed to set the number of hidden sectors to %1 in the NTFS boot record."
 msgstr ""
 "Zlyhalo nastavenie počtu skrytých sektorov na %1 v zázname zavádzača NTFS."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3407
+#: ../src/GParted_Core.cc:3353
 msgid "You might try the following command to correct the problem:"
 msgstr "Na opravenie problému by ste mali skúsiť nasledujúci príkaz:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3519
+#: ../src/GParted_Core.cc:3453
 msgid "Libparted Warning"
 msgstr "Upozornenie Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3523
+#: ../src/GParted_Core.cc:3457
 msgid "Libparted Information"
 msgstr "Informácie Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3527
+#: ../src/GParted_Core.cc:3461
 msgid "Libparted Error"
 msgstr "Chyba Libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3529
+#: ../src/GParted_Core.cc:3463
 msgid "Libparted Bug Found!"
 msgstr "Našla sa chyba s Libparted!"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3532
+#: ../src/GParted_Core.cc:3466
 msgid "Fix"
 msgstr "Opraviť"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3534
+#: ../src/GParted_Core.cc:3468
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3536
+#: ../src/GParted_Core.cc:3470
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3538
+#: ../src/GParted_Core.cc:3472
 msgid "Retry"
 msgstr "Opakovať"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3540
+#: ../src/GParted_Core.cc:3474
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3542
+#: ../src/GParted_Core.cc:3476
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3544
+#: ../src/GParted_Core.cc:3478
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovať"
 
-#: ../src/HBoxOperations.cc:45 ../src/Win_GParted.cc:159
+#: ../src/HBoxOperations.cc:45 ../src/Win_GParted.cc:162
 msgid "_Undo Last Operation"
 msgstr "Vrátiť _späť poslednú operáciu"
 
-#: ../src/HBoxOperations.cc:50 ../src/Win_GParted.cc:165
+#: ../src/HBoxOperations.cc:50 ../src/Win_GParted.cc:168
 msgid "_Clear All Operations"
 msgstr "_Vymazať všetky operácie"
 
-#: ../src/HBoxOperations.cc:55 ../src/Win_GParted.cc:170
+#: ../src/HBoxOperations.cc:55 ../src/Win_GParted.cc:173
 msgid "_Apply All Operations"
 msgstr "_Aplikovať všetky operácie"
 
@@ -1410,7 +1437,7 @@ msgstr "Príznaky"
 #. * not contain a recognized file system, and is in
 #. * other words unallocated.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:179
+#: ../src/Utils.cc:193
 msgid "unallocated"
 msgstr "nevyhradený"
 
@@ -1420,7 +1447,7 @@ msgstr "nevyhradený"
 #. * not contain a file system known to GParted, and
 #. * is in other words unknown.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:186
+#: ../src/Utils.cc:200
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámy"
 
@@ -1429,309 +1456,288 @@ msgstr "neznámy"
 #. * means that the space within this partition will not
 #. * be formatted with a known file system by GParted.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:192
+#: ../src/Utils.cc:206
 msgid "unformatted"
 msgstr "nenaformátovaný"
 
-#: ../src/Utils.cc:211
+#. TO TRANSLATORS: cleared
+#. * means that all file system signatures in the partition
+#. * will be cleared by GParted.
+#.
+#: ../src/Utils.cc:212
+msgid "cleared"
+msgstr "vymazané"
+
+#: ../src/Utils.cc:232
 msgid "used"
 msgstr "použitých"
 
-#: ../src/Utils.cc:212
+#: ../src/Utils.cc:233
 msgid "unused"
 msgstr "voľných"
 
-#: ../src/Utils.cc:309
+#: ../src/Utils.cc:331
 msgid "%1 B"
 msgstr "%1 B"
 
-#: ../src/Utils.cc:314
+#: ../src/Utils.cc:336
 msgid "%1 KiB"
 msgstr "%1 KiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:319
+#: ../src/Utils.cc:341
 msgid "%1 MiB"
 msgstr "%1 MiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:324
+#: ../src/Utils.cc:346
 msgid "%1 GiB"
 msgstr "%1 GiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:329
+#: ../src/Utils.cc:351
 msgid "%1 TiB"
 msgstr "%1 TiB"
 
-#. TO TRANSLATORS: # Temporary file created by gparted. It may be deleted.
-#. * means that this file is only used while gparted is applying operations.
-#. * If for some reason this file exists at any other time, then the message is
-#. * meant to inform a user that the file can be deleted with no harmful effects.
-#. * This file is typically created, exists for less than a few seconds, and is
-#. * then deleted by gparted. Under normal circumstances a user should never
-#. * see this file.
-#.
-#: ../src/Utils.cc:479
-msgid "# Temporary file created by gparted. It may be deleted.\n"
-msgstr ""
-"# Dočasný súbor vytvorený pomocou programu gparted. Môže byť odstránený.\n"
-
-#. TO TRANSLATORS: looks like
-#. * Label operation failed: Unable to write to temporary file /tmp/Y56ZZ3M13LM.
-#.
-#: ../src/Utils.cc:491
-msgid "Label operation failed: Unable to write to temporary file %1.\n"
-msgstr ""
-"Operácia s menovkou zlyhala: Nepodarilo sa zapísať do dočasného súboru %1.\n"
-
-#. TO TRANSLATORS: looks like
-#. * Label operation failed: Unable to create temporary file /tmp/Y56ZZ3M13LM.
-#.
-#: ../src/Utils.cc:503
-msgid "Label operation failed: Unable to create temporary file %1.\n"
-msgstr ""
-"Operácia s menovkou zlyhala: Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor %1.\n"
-
-#: ../src/Win_GParted.cc:143
+#: ../src/Win_GParted.cc:146
 msgid "_Refresh Devices"
 msgstr "_Obnoviť zariadenia"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:149
+#: ../src/Win_GParted.cc:152
 msgid "_Devices"
 msgstr "_Zariadenia"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:154
+#: ../src/Win_GParted.cc:157
 msgid "_GParted"
 msgstr "_GParted"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:173
+#: ../src/Win_GParted.cc:177
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:178
+#: ../src/Win_GParted.cc:182
 msgid "Device _Information"
 msgstr "_Informácie o zariadení"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:180
+#: ../src/Win_GParted.cc:184
 msgid "Pending _Operations"
 msgstr "Čakajúce _operácie"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:181
+#: ../src/Win_GParted.cc:185
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobraziť"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:185
+#: ../src/Win_GParted.cc:189
 msgid "_File System Support"
 msgstr "_Podpora súborových systémov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:189
+#: ../src/Win_GParted.cc:193
 msgid "_Create Partition Table"
 msgstr "_Vytvoriť tabuľku oddielov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:192
+#: ../src/Win_GParted.cc:196
 msgid "_Attempt Data Rescue"
 msgstr "_Pokúsiť sa zachrániť údaje"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:195
+#: ../src/Win_GParted.cc:199
 msgid "_Device"
 msgstr "Z_ariadenie"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:199
+#: ../src/Win_GParted.cc:203
 msgid "_Partition"
 msgstr "_Oddiel"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:204
+#: ../src/Win_GParted.cc:208
 msgid "_Contents"
 msgstr "Ob_sah"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:212
+#: ../src/Win_GParted.cc:216
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
 #. TO TRANSLATORS: "New" is a tool bar item for partition actions.
-#: ../src/Win_GParted.cc:224
+#: ../src/Win_GParted.cc:228
 msgid "New"
 msgstr "Nový"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:229
+#: ../src/Win_GParted.cc:233
 msgid "Create a new partition in the selected unallocated space"
 msgstr "Vytvoriť nový oddiel v označenom nevyhradenom priestore"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:234
+#: ../src/Win_GParted.cc:238
 msgid "Delete the selected partition"
 msgstr "Odstrániť označený oddiel"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:256
+#: ../src/Win_GParted.cc:260
 msgid "Resize/Move the selected partition"
 msgstr "Zmeniť veľkosť/presunúť označený oddiel"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:265
+#: ../src/Win_GParted.cc:269
 msgid "Copy the selected partition to the clipboard"
 msgstr "Kopírovať označený oddiel do schránky"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:270
+#: ../src/Win_GParted.cc:274
 msgid "Paste the partition from the clipboard"
 msgstr "Vložiť oddiel zo schránky"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:282
+#: ../src/Win_GParted.cc:286
 msgid "Undo Last Operation"
 msgstr "Vrátiť späť poslednú operáciu"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:290
+#: ../src/Win_GParted.cc:294
 msgid "Apply All Operations"
 msgstr "Aplikovať všetky operácie"
 
 #. TO TRANSLATORS: "_New" is a sub menu item for the partition menu.
-#: ../src/Win_GParted.cc:313
+#: ../src/Win_GParted.cc:317
 msgid "_New"
 msgstr "_Nový"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:329
+#: ../src/Win_GParted.cc:334
 msgid "_Resize/Move"
 msgstr "_Zmeniť veľkosť/presunúť"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:353
+#: ../src/Win_GParted.cc:358
 msgid "_Format to"
 msgstr "_Formátovať na"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:369
+#: ../src/Win_GParted.cc:374
 msgid "_Mount on"
 msgstr "_Pripojiť k"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:376
+#: ../src/Win_GParted.cc:381
 msgid "M_anage Flags"
 msgstr "S_pravovať príznaky"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:381
+#: ../src/Win_GParted.cc:386
 msgid "C_heck"
 msgstr "S_kontrolovať"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:386
+#: ../src/Win_GParted.cc:391
 msgid "_Label"
 msgstr "_Menovka"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:391
+#: ../src/Win_GParted.cc:396
 msgid "New UU_ID"
 msgstr "Nové UU_ID"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:452
+#: ../src/Win_GParted.cc:461
 msgid "Device Information"
 msgstr "Informácie o zariadení"
 
 #. model
-#: ../src/Win_GParted.cc:460
+#: ../src/Win_GParted.cc:469
 msgid "Model:"
 msgstr "Model:"
 
 #. disktype
-#: ../src/Win_GParted.cc:497
+#: ../src/Win_GParted.cc:506
 msgid "Partition table:"
 msgstr "Tabuľka oddielov:"
 
 #. heads
-#: ../src/Win_GParted.cc:505
+#: ../src/Win_GParted.cc:514
 msgid "Heads:"
 msgstr "Hlavy:"
 
 #. sectors/track
-#: ../src/Win_GParted.cc:513
+#: ../src/Win_GParted.cc:522
 msgid "Sectors/track:"
 msgstr "Sektory/stopa:"
 
 #. cylinders
-#: ../src/Win_GParted.cc:521
+#: ../src/Win_GParted.cc:530
 msgid "Cylinders:"
 msgstr "Cylindre:"
 
 #. sector size
-#: ../src/Win_GParted.cc:537
+#: ../src/Win_GParted.cc:546
 msgid "Sector size:"
 msgstr "Veľkosť sektora:"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:725
+#: ../src/Win_GParted.cc:721
 msgid "Could not add this operation to the list"
 msgstr "Nepodarilo sa pridať túto operáciu do zoznamu"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:830
+#: ../src/Win_GParted.cc:816
 msgid "%1 operation pending"
 msgid_plural "%1 operations pending"
 msgstr[0] "%1 operácií čaká"
 msgstr[1] "%1 operácia čaká"
 msgstr[2] "%1 operácie čakajú"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:884
+#: ../src/Win_GParted.cc:909
 msgid "Quit GParted?"
 msgstr "Ukončiť GParted?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:890
+#: ../src/Win_GParted.cc:915
 msgid "%1 operation is currently pending."
 msgid_plural "%1 operations are currently pending."
 msgstr[0] "%1 operácií práve čaká."
 msgstr[1] "%1 operácia práve čaká."
 msgstr[2] "%1 operácie práve čakajú."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1166
+#: ../src/Win_GParted.cc:1213
 msgid "%1 - GParted"
 msgstr "%1 - GParted"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1212
+#: ../src/Win_GParted.cc:1250
 msgid "Scanning all devices..."
 msgstr "Prehľadávajú sa všetky zariadenia..."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1257
+#: ../src/Win_GParted.cc:1297
 msgid "No devices detected"
 msgstr "Nezistené žiadne zariadenia"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  No partition table found on device /dev/sda
-#: ../src/Win_GParted.cc:1338
+#: ../src/Win_GParted.cc:1378
 msgid "No partition table found on device %1"
 msgstr "Nenájdená žiadna tabuľka oddielov na zariadení %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1343
+#: ../src/Win_GParted.cc:1383
 msgid "A partition table is required before partitions can be added."
 msgstr "Predtým ako bude možné pridať oddiely, je potrebná tabuľka oddielov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1345
+#: ../src/Win_GParted.cc:1385
 msgid "To create a new partition table choose the menu item:"
 msgstr "Na vytvorenie novej tabuľky oddielov zvoľte položku ponuky:"
 
 #. TO TRANSLATORS: this message represents the menu item Create Partition Table under the Device menu.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1348
+#: ../src/Win_GParted.cc:1388
 msgid "Device --> Create Partition Table."
 msgstr "Zariadenie --> Vytvoriť tabuľku oddielov."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1384
+#: ../src/Win_GParted.cc:1424
 msgid "Unable to open GParted Manual help file"
 msgstr "Nedá sa otvoriť súbor pomocníka pre príručku GParted"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1400
+#: ../src/Win_GParted.cc:1440
 msgid "Documentation is not available"
 msgstr "Dokumentácia nie je dostupná"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1405
+#: ../src/Win_GParted.cc:1445
 msgid "This build of gparted is configured without documentation."
 msgstr "Táto zostava programu gparted je nakonfigurovaná bez dokumentácie."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1407
+#: ../src/Win_GParted.cc:1447
 msgid "Documentation is available at the project web site."
 msgstr "Dokumentácia je dostupná na stránke projektu."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1428
+#: ../src/Win_GParted.cc:1468
 msgid "GNOME Partition Editor"
 msgstr "Editor diskových oddielov GNOME"
 
 #. TO TRANSLATORS: your name(s) here please, if there are more translators put newlines (\n) between the 
names.
 #. It's a good idea to provide the url of your translation team as well. Thanks!
-#: ../src/Win_GParted.cc:1456
+#: ../src/Win_GParted.cc:1496
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Pavol Klačanský <pavol klacansky com>"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1498
+#: ../src/Win_GParted.cc:1538
 msgid "It is not possible to create more than %1 primary partition"
 msgid_plural "It is not possible to create more than %1 primary partitions"
 msgstr[0] "Nie je možné vytvoriť viac ako %1 primárnych oddielov"
 msgstr[1] "Nie je možné vytvoriť viac ako %1 primárny oddiel"
 msgstr[2] "Nie je možné vytvoriť viac ako %1 primárne oddiely"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1510
+#: ../src/Win_GParted.cc:1550
 msgid ""
 "If you want more partitions you should first create an extended partition. "
 "Such a partition can contain other partitions. Because an extended partition "
@@ -1742,19 +1748,19 @@ msgstr ""
 "Taký oddiel môže obsahovať ďalšie oddiely. Pretože rozšírený oddiel je tiež "
 "primárny oddiel, možno bude nutné najprv odstrániť primárny oddiel."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1593
+#: ../src/Win_GParted.cc:1633
 msgid "Moving a partition might cause your operating system to fail to boot"
 msgstr ""
 "Presunutie oddielu môže spôsobiť, že Váš operačný systém sa nepodarí zaviesť"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  You queued an operation to move the start sector of partition /dev/sda3.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1601
+#: ../src/Win_GParted.cc:1641
 msgid "You have queued an operation to move the start sector of partition %1."
 msgstr ""
 "Zaradili ste na spracovanie operáciu presunutia začiatočného sektora oddielu "
 "%1."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1604
+#: ../src/Win_GParted.cc:1644
 msgid ""
 " Failure to boot is most likely to occur if you move the GNU/Linux "
 "partition containing /boot, or if you move the Windows system partition C:."
@@ -1763,72 +1769,72 @@ msgstr ""
 "Linux, ktorý obsahuje /boot, alebo ak presuniete systémový oddiel C: systému "
 "Windows."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1606
+#: ../src/Win_GParted.cc:1646
 msgid "You can learn how to repair the boot configuration in the GParted FAQ."
 msgstr ""
 "Ako sa opravuje nastavenie zavádzania sa môžete naučiť v častých otázkach "
 "pre program GParted."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1610
+#: ../src/Win_GParted.cc:1650
 msgid "Moving a partition might take a very long time to apply."
 msgstr "Presúvanie oddielu môže trvať veľmi dlhú dobu."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1714
+#: ../src/Win_GParted.cc:1756
 msgid "You have pasted into an existing partition"
 msgstr "Vložili ste do existujúceho oddielu"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1722
+#: ../src/Win_GParted.cc:1764
 msgid "The data in %1 will be lost if you apply this operation."
 msgstr "Ak aplikujete túto operáciu, tak údaje na %1 budú stratené."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1785
+#: ../src/Win_GParted.cc:1831
 msgid "Unable to delete %1!"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť %1!"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1792
+#: ../src/Win_GParted.cc:1838
 msgid "Please unmount any logical partitions having a number higher than %1"
 msgstr ""
 "Odpojte, prosím, všetky logické oddiely, ktoré majú číslo väčšie ako %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1803
+#: ../src/Win_GParted.cc:1849
 msgid "Are you sure you want to delete %1?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť %1?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1810
+#: ../src/Win_GParted.cc:1856
 msgid "After deletion this partition is no longer available for copying."
 msgstr "Po odstránení tohto oddielu sa tento oddiel už nebude dať skopírovať."
 
 #. TO TRANSLATORS: dialogtitle, looks like  Delete /dev/hda2 (ntfs, 2345 MiB)
-#: ../src/Win_GParted.cc:1813
+#: ../src/Win_GParted.cc:1859
 msgid "Delete %1 (%2, %3)"
 msgstr "Odstrániť %1 (%2, %3)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * Cannot format this file system to fat16.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1896
+#: ../src/Win_GParted.cc:1944
 msgid "Cannot format this file system to %1"
 msgstr "Tento systém súborov sa nedá naformátovať na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * A fat16 file system requires a partition of at least 16.00 MiB.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1908
+#: ../src/Win_GParted.cc:1956
 msgid "A %1 file system requires a partition of at least %2."
 msgstr "Súborový systém %1 vyžaduje oddiel s veľkosťou aspoň %2."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * A partition with a hfs file system has a maximum size of 2.00 GiB.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1916
+#: ../src/Win_GParted.cc:1964
 msgid "A partition with a %1 file system has a maximum size of %2."
 msgstr "Oddiel so súborovým systémom %1 má maximálnu veľkosť %2."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2010
+#: ../src/Win_GParted.cc:2060
 msgid "The partition could not be unmounted from the following mount points:"
 msgstr "Oddiel nemohol byť odpojený z nasledujúcich prípojných bodov:"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2012
+#: ../src/Win_GParted.cc:2062
 msgid ""
 "Most likely other partitions are also mounted on these mount points. You are "
 "advised to unmount them manually."
@@ -1836,14 +1842,14 @@ msgstr ""
 "Na týchto prípojných bodoch sú pravdepodobne pripojené iné oddiely. Je "
 "odporúčané odpojiť ich ručne."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2087 ../src/Win_GParted.cc:2208
+#: ../src/Win_GParted.cc:2086 ../src/Win_GParted.cc:2212
 msgid "%1 operation is currently pending for partition %2"
 msgid_plural "%1 operations are currently pending for partition %2"
 msgstr[0] "%1 operácií momentálne čaká na oddiel %2"
 msgstr[1] "%1 operácia momentálne čaká na oddiel %2"
 msgstr[2] "%1 operácie momentálne čakajú na oddiel %2"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2103
+#: ../src/Win_GParted.cc:2102
 msgid ""
 "The swapon action cannot be performed if an operation is pending for the "
 "partition."
@@ -1851,7 +1857,7 @@ msgstr ""
 "Ak existuje čakajúca operácia pre oddiel, tak akcia zapnutie swapu nemôže "
 "byť vykonaná."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2105
+#: ../src/Win_GParted.cc:2104
 msgid ""
 "Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using swapon "
 "with this partition."
@@ -1859,7 +1865,7 @@ msgstr ""
 "V ponuke Upraviť môžete vrátiť označené zmeny, vymazať alebo aplikovať "
 "operácie pred zapnutím swapu pre tento oddiel."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2109
+#: ../src/Win_GParted.cc:2108
 msgid ""
 "The activate Volume Group action cannot be performed if an operation is "
 "pending for the partition."
@@ -1867,7 +1873,7 @@ msgstr ""
 "Akcia aktivácie skupiny zväzkov nemôže byť uskutočnená, ak na oddiel čakajú "
 "operácie."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2111
+#: ../src/Win_GParted.cc:2110
 msgid ""
 "Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using activate "
 "Volume Group with this partition."
@@ -1875,47 +1881,47 @@ msgstr ""
 "Použite ponuku Úpravy na vrátenie, zmazanie alebo aplikáciu operácií pred "
 "aktivovaním skupiny zväzkov s týmto oddielom."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2130
+#: ../src/Win_GParted.cc:2121
 msgid "Deactivating swap on %1"
 msgstr "Deaktivuje sa swap %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2130
+#: ../src/Win_GParted.cc:2121
 msgid "Activating swap on %1"
 msgstr "Aktivuje sa swap %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2137
+#: ../src/Win_GParted.cc:2136
 msgid "Could not deactivate swap"
 msgstr "Nepodarilo sa deaktivovať swap"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2137
+#: ../src/Win_GParted.cc:2136
 msgid "Could not activate swap"
 msgstr "Nepodarilo sa aktivovať swap"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2155
+#: ../src/Win_GParted.cc:2151
 msgid "Deactivating Volume Group %1"
 msgstr "Deaktivuje sa skupina zväzkov %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2156
+#: ../src/Win_GParted.cc:2152
 msgid "Activating Volume Group %1"
 msgstr "Aktivuje sa skupina zväzkov %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2164
+#: ../src/Win_GParted.cc:2170
 msgid "Could not deactivate Volume Group"
 msgstr "Nepodarilo sa deaktivovať skupinu zväzkov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2165
+#: ../src/Win_GParted.cc:2171
 msgid "Could not activate Volume Group"
 msgstr "Nepodarilo sa aktivovať skupinu zväzkov"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2181
+#: ../src/Win_GParted.cc:2184
 msgid "Unmounting %1"
 msgstr "Odpája sa %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2186
+#: ../src/Win_GParted.cc:2190
 msgid "Could not unmount %1"
 msgstr "Nepodarilo sa odpojiť %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2222
+#: ../src/Win_GParted.cc:2226
 msgid ""
 "The mount action cannot be performed if an operation is pending for the "
 "partition."
@@ -1923,7 +1929,7 @@ msgstr ""
 "Pre oddiel existuje čakajúca operácia, a tak akcia pripojenia nemôže byť "
 "vykonaná."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2224
+#: ../src/Win_GParted.cc:2228
 msgid ""
 "Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using mount "
 "with this partition."
@@ -1931,7 +1937,7 @@ msgstr ""
 "V ponuke Upraviť môžete vrátiť označené zmeny, vymazať alebo aplikovať "
 "operácie pred pripojením tohto oddielu."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2242
+#: ../src/Win_GParted.cc:2238
 msgid "mounting %1 on %2"
 msgstr "pripája sa %1 k %2"
 
@@ -2032,16 +2038,16 @@ msgid "Search for file systems on %1"
 msgstr "Vyhľadať súborové systémy na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Searching for file systems on /deb/sdb
-#: ../src/Win_GParted.cc:2389
+#: ../src/Win_GParted.cc:2386
 msgid "Searching for file systems on %1"
 msgstr "Hľadajú sa súborové systémy na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like No file systems found on /deb/sdb
-#: ../src/Win_GParted.cc:2403
+#: ../src/Win_GParted.cc:2402
 msgid "No file systems found on %1"
 msgstr "Nebol nájdený žiadny súborový systém na %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2404
+#: ../src/Win_GParted.cc:2403
 msgid ""
 "The disk scan by gpart did not find any recognizable file systems on this "
 "disk."
@@ -2049,36 +2055,35 @@ msgstr ""
 "Prehľadávanie disku pomocou gpart na ňom nenašlo žiadne zistiteľné súborové "
 "systémy."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2632
+#: ../src/Win_GParted.cc:2637
 msgid "Are you sure you want to apply the pending operations?"
 msgstr "Naozaj chcete aplikovať čakajúce operácie?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2638
+#: ../src/Win_GParted.cc:2643
 msgid "Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA."
 msgstr "Upravovanie oddielov môže zapríčiniť STRATU ÚDAJOV."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2640
+#: ../src/Win_GParted.cc:2645
 msgid "You are advised to backup your data before proceeding."
 msgstr "Pred pokračovaním sa odporúča zálohovať vaše údaje."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2642
+#: ../src/Win_GParted.cc:2647
 msgid "Apply operations to device"
 msgstr "Aplikovať operácie na zariadenie"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2687
+#: ../src/Win_GParted.cc:2692
 msgid "You are deleting non-empty LVM2 Physical Volume %1"
 msgstr "Mažete fyzický zväzok LVM2 %1, ktorý nie je prázdny"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2691
+#: ../src/Win_GParted.cc:2696
 msgid "You are formatting over non-empty LVM2 Physical Volume %1"
 msgstr "Formátujete fyzický zväzok LVM2 %1, ktorý nie je prázdny"
 
-# MČ: „pasting over“, nemalo by byť skôr „prekrývate“?
-#: ../src/Win_GParted.cc:2695
+#: ../src/Win_GParted.cc:2700
 msgid "You are pasting over non-empty LVM2 Physical Volume %1"
-msgstr "Vkladáte do fyzického zväzku LVM2 %1, ktorý nie je prázdny"
+msgstr "Prekrývate fyzický zväzok LVM2 %1, ktorý nie je prázdny"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2704
+#: ../src/Win_GParted.cc:2709
 msgid ""
 "Deleting or overwriting the Physical Volume is irrecoverable and will "
 "destroy or damage the Volume Group."
@@ -2086,17 +2091,16 @@ msgstr ""
 "Zmazanie alebo prepísanie fyzického zväzku je nevrátiteľná operácia, ktorá "
 "zničí alebo poškodí skupinu zväzkov."
 
-# MČ: „zničenia„, „poškodenia“?
-#: ../src/Win_GParted.cc:2707
+#: ../src/Win_GParted.cc:2712
 msgid ""
 "To avoid destroying or damaging the Volume Group, you are advised to cancel "
 "and use external LVM commands to free the Physical Volume before attempting "
 "this operation."
 msgstr ""
-"Na zabránenie zničeniu alebo poškodeniu skupiny zväzkov, zvážte zrušenie "
+"Na zabránenie zničenia alebo poškodenia skupiny zväzkov, zvážte zrušenie "
 "aktuálnej operácie a skúste použiť LVM príkazy na uvoľnenie fyzického zväzku."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2710
+#: ../src/Win_GParted.cc:2715
 msgid "Do you want to continue to forcibly delete the Physical Volume?"
 msgstr "Chcete pokračovať v nútenom zmazaní fyzického zväzku?"
 
@@ -2143,7 +2147,7 @@ msgid "_Swapoff"
 msgstr "_Vypnúť swap"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Partition move action skipped because linux-swap file system does not 
contain data
-#: ../src/linux_swap.cc:145
+#: ../src/linux_swap.cc:141
 msgid ""
 "Partition move action skipped because %1 file system does not contain data"
 msgstr ""
@@ -2151,7 +2155,7 @@ msgstr ""
 "neobsahuje žiadne údaje"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Partition copy action skipped because linux-swap file system does not 
contain data
-#: ../src/linux_swap.cc:164
+#: ../src/linux_swap.cc:160
 msgid ""
 "Partition copy action skipped because %1 file system does not contain data"
 msgstr ""
@@ -2175,11 +2179,11 @@ msgstr ""
 "Fyzický zväzok LVM2 nemôže mať momentálne zmenenú veľkosť, pretože je členom "
 "exportovanej skupiny zväzkov."
 
-#: ../src/main.cc:42
+#: ../src/main.cc:40
 msgid "Root privileges are required for running GParted"
 msgstr "Na spustenie programu GParted sa vyžadujú oprávnenia používateľa root"
 
-#: ../src/main.cc:47
+#: ../src/main.cc:45
 msgid ""
 "Since GParted is a powerful tool capable of destroying partition tables and "
 "vast amounts of data, only root may run it."
@@ -2196,23 +2200,31 @@ msgstr ""
 "býva nastavenie iba polovice UUID na novú náhodnú hodnotu."
 
 #. simulation..
-#: ../src/ntfs.cc:196
+#: ../src/ntfs.cc:206
 msgid "run simulation"
 msgstr "spustiť simuláciu"
 
 #. real resize
-#: ../src/ntfs.cc:203
+#: ../src/ntfs.cc:213
 msgid "real resize"
 msgstr "skutočná veľkosť"
 
-#~ msgid "Logical Volume Management is not yet supported."
-#~ msgstr "LVM nie je ešte podporované."
+#~ msgid "perform real move"
+#~ msgstr "vykonať skutočný presun"
+
+#~ msgid "perform read-only test"
+#~ msgstr "vykonať len test čítania"
 
-#~ msgid "Unmount"
-#~ msgstr "Odpojiť"
+#~ msgid "# Temporary file created by gparted. It may be deleted.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "# Dočasný súbor vytvorený pomocou programu gparted. Môže byť "
+#~ "odstránený.\n"
 
-#~ msgid "create temporary mount point (%1)"
-#~ msgstr "vytvoriť dočasný prípojný bod (%1)"
+#~ msgid "Label operation failed: Unable to write to temporary file %1.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Operácia s menovkou zlyhala: Nepodarilo sa zapísať do dočasného súboru "
+#~ "%1.\n"
 
-#~ msgid "mount %1 on %2"
-#~ msgstr "pripojiť %1 k %2"
+#~ msgid "Label operation failed: Unable to create temporary file %1.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Operácia s menovkou zlyhala: Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor %1.\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]