[gnome-schedule] Updated Czech translationcommit 23021b9461536cfe40d023db76c6e965f8e2fbc1
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Sun May 12 14:31:49 2013 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  120 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 63 insertions(+), 57 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 88845b6..92d8de4 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,14 +5,15 @@
 #
 # Miloslav Trmac <mitr volny cz>, 2004, 2005.
 # Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2008, 2009.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-schedule\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-01 17:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-03 20:15+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"schedule&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-10 09:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-12 14:28+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -20,6 +21,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #: ../desktop/gnome-schedule.desktop.in.in.h:1
 msgid "Scheduled tasks"
@@ -77,8 +79,8 @@ msgid "Warning: a line in atq's output didn't parse:"
 msgstr "Varování: nelze analyzovat řádek ve výstupu atq:"
 
 #: ../src/at.py:624 ../src/crontab.py:288 ../src/crontab.py:334
-#: ../src/crontabEditor.py:275 ../src/atEditor.py:127 ../src/atEditor.py:523
-#: ../src/atEditor.py:549
+#: ../src/crontabEditor.py:274 ../src/atEditor.py:126 ../src/atEditor.py:522
+#: ../src/atEditor.py:548
 msgid "Untitled"
 msgstr "Nepojmenovaná"
 
@@ -126,7 +128,7 @@ msgstr "%s není číslo"
 msgid "Recurrent"
 msgstr "Opakovaná"
 
-#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:74 ../src/lang.py:168
+#: ../src/crontab.py:455 ../src/crontabEditor.py:73 ../src/lang.py:168
 msgid "At reboot"
 msgstr "Při restartu"
 
@@ -156,48 +158,48 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Chyba při analýze pole dne v měsíci, pravděpodobně kvůli chybě v crontab."
 
-#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:87
+#: ../src/crontabEditor.py:68 ../src/crontabEditorHelper.py:87
 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:48
 msgid "Every minute"
 msgstr "Každou minutu"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:70 ../src/crontabEditorHelper.py:93
+#: ../src/crontabEditor.py:69 ../src/crontabEditorHelper.py:93
 #: ../src/gnome-schedule.glade.h:21
 msgid "Every hour"
 msgstr "Každou hodinu"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:71 ../src/crontabEditorHelper.py:99
+#: ../src/crontabEditor.py:70 ../src/crontabEditorHelper.py:99
 msgid "Every day"
 msgstr "Každý den"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:72 ../src/crontabEditorHelper.py:105
+#: ../src/crontabEditor.py:71 ../src/crontabEditorHelper.py:105
 msgid "Every month"
 msgstr "Každý měsíc"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:73
+#: ../src/crontabEditor.py:72
 msgid "Every week"
 msgstr "Každý týden"
 
 #. add new task
-#: ../src/crontabEditor.py:131 ../src/crontabEditor.py:142
-#: ../src/atEditor.py:129 ../src/atEditor.py:148
+#: ../src/crontabEditor.py:130 ../src/crontabEditor.py:141
+#: ../src/atEditor.py:128 ../src/atEditor.py:147
 msgid "Create a New Scheduled Task"
 msgstr "Vytvoření nové plánované úlohy"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:198 ../src/atEditor.py:166
+#: ../src/crontabEditor.py:197 ../src/atEditor.py:165
 msgid "Edit template"
 msgstr "Upravit šablonu"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:223 ../src/atEditor.py:188
+#: ../src/crontabEditor.py:222 ../src/atEditor.py:187
 msgid "New template"
 msgstr "Nová šablona"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:249 ../src/atEditor.py:230
+#: ../src/crontabEditor.py:248 ../src/atEditor.py:229
 msgid "Edit a Scheduled Task"
 msgstr "Upravit naplánovanou úlohu"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:302 ../src/crontabEditor.py:578
-#: ../src/crontabEditor.py:618
+#: ../src/crontabEditor.py:301 ../src/crontabEditor.py:577
+#: ../src/crontabEditor.py:617
 #, python-format
 msgid ""
 "This is an invalid record! The problem could be in the %(field)s field. "
@@ -206,7 +208,7 @@ msgstr ""
 "Toto není platný záznam! Problém je možná v poli %(field)s. Důvod: %(reason)s"
 
 # Should be "If you do not want to"
-#: ../src/crontabEditor.py:307
+#: ../src/crontabEditor.py:306
 msgid ""
 "Your command contains one or more of the character %, this is special for "
 "cron and cannot be used with Gnome-schedule because of the format it uses to "
@@ -222,7 +224,7 @@ msgstr ""
 "stránce příkazu crontab. Pokud jej nechcete použít pro přesměrování, musí "
 "být správně ošetřen jako sekvence escape znakem \\."
 
-#: ../src/crontabEditor.py:456
+#: ../src/crontabEditor.py:455
 msgid ""
 "Note about working directory of executed tasks:\n"
 "\n"
@@ -232,11 +234,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opakované úlohy budou spouštěny z domovského adresáře."
 
-#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:666 ../src/atEditor.py:597
+#: ../src/crontabEditor.py:456 ../src/mainWindow.py:662 ../src/atEditor.py:596
 msgid "_Don't show again"
 msgstr "_Příště již nezobrazovat"
 
-#: ../src/crontabEditor.py:458 ../src/mainWindow.py:667 ../src/atEditor.py:598
+#: ../src/crontabEditor.py:457 ../src/mainWindow.py:663 ../src/atEditor.py:597
 msgid "Warning: Working directory of executed tasks"
 msgstr "Varování: Pracovní adresář spuštěných úloh"
 
@@ -472,7 +474,7 @@ msgstr "Odstranit zvolenou šablonu"
 msgid "Task description:"
 msgstr "Popis úlohy:"
 
-#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:73
+#: ../src/gnome-schedule.glade.h:8 ../src/mainWindow.py:69
 #: ../src/examples/dump.py:57
 msgid "X application"
 msgstr "Aplikace pro X"
@@ -651,7 +653,7 @@ msgstr "O Gnome Schedule"
 msgid "Scheduled and active tasks"
 msgstr "Plánované a aktiní úlohy"
 
-#: ../src/gnome-schedule.py:66 ../src/scheduleapplet.py:67
+#: ../src/gnome-schedule.py:63 ../src/scheduleapplet.py:65
 #: ../src/xwrapper.py:51
 msgid ""
 "You need to install pyGTK or GTKv2,\n"
@@ -984,77 +986,77 @@ msgstr "den v týdnu: %s"
 msgid "At %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
 msgstr "V %(minute)s, %(hour)s, %(monthday)s, %(month)s, %(weekday)s"
 
-#: ../src/mainWindow.py:71 ../src/examples/dump.py:55
+#: ../src/mainWindow.py:67 ../src/examples/dump.py:55
 msgid "Default behaviour"
 msgstr "Výchozí chování"
 
-#: ../src/mainWindow.py:72 ../src/examples/dump.py:56
+#: ../src/mainWindow.py:68 ../src/examples/dump.py:56
 msgid "Suppress output"
 msgstr "Potlačit výstup"
 
-#: ../src/mainWindow.py:74 ../src/examples/dump.py:58
+#: ../src/mainWindow.py:70 ../src/examples/dump.py:58
 msgid "X application: suppress output"
 msgstr "Aplikace pro X: potlačit výstup"
 
-#: ../src/mainWindow.py:120
+#: ../src/mainWindow.py:116
 msgid "Recurrent task"
 msgstr "Opakovaná úloha"
 
-#: ../src/mainWindow.py:131
+#: ../src/mainWindow.py:127
 msgid "One-time task"
 msgstr "Jednorázová úloha"
 
-#: ../src/mainWindow.py:142
+#: ../src/mainWindow.py:138
 msgid "From template"
 msgstr "Z šablony"
 
-#: ../src/mainWindow.py:161
+#: ../src/mainWindow.py:157
 msgid "Add a new task"
 msgstr "Přidat novou úlohu"
 
-#: ../src/mainWindow.py:286 ../src/mainWindow.py:416
+#: ../src/mainWindow.py:282 ../src/mainWindow.py:412
 #, python-format
 msgid "Editing user: %s"
 msgstr "Upravuji uživatele: %s"
 
-#: ../src/mainWindow.py:333 ../src/mainWindow.py:344 ../src/mainWindow.py:355
-#: ../src/mainWindow.py:370 ../src/mainWindow.py:381
-#: ../src/scheduleapplet.py:122
+#: ../src/mainWindow.py:329 ../src/mainWindow.py:340 ../src/mainWindow.py:351
+#: ../src/mainWindow.py:366 ../src/mainWindow.py:377
+#: ../src/scheduleapplet.py:116
 msgid "ERROR: Could not load icon"
 msgstr "CHYBA: Nelze načíst ikonu"
 
-#: ../src/mainWindow.py:390 ../src/mainWindow.py:396
+#: ../src/mainWindow.py:386 ../src/mainWindow.py:392
 msgid "ERROR: Could not load glade file"
 msgstr "CHYBA: Nelze načíst soubor glade"
 
-#: ../src/mainWindow.py:451 ../src/template_chooser.py:69
+#: ../src/mainWindow.py:447 ../src/template_chooser.py:69
 #: ../src/template_manager.py:72
 msgid "Task"
 msgstr "Úloha"
 
-#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:490
+#: ../src/mainWindow.py:460 ../src/mainWindow.py:486
 #: ../src/template_chooser.py:78 ../src/template_manager.py:81
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
+#: ../src/mainWindow.py:464 ../src/mainWindow.py:477
 msgid "Date and Time"
 msgstr "Datum a čas"
 
-#: ../src/mainWindow.py:472 ../src/mainWindow.py:485
+#: ../src/mainWindow.py:468 ../src/mainWindow.py:481
 msgid "Command preview"
 msgstr "Náhled příkazu"
 
 #. print ex
-#: ../src/mainWindow.py:544 ../src/mainWindow.py:607
+#: ../src/mainWindow.py:540 ../src/mainWindow.py:603
 msgid "Please select a task"
 msgstr "Zvolte prosím úlohu"
 
-#: ../src/mainWindow.py:551
+#: ../src/mainWindow.py:547
 msgid "Do you want to delete this task?"
 msgstr "Chcete odstranit tuto úlohu?"
 
-#: ../src/mainWindow.py:654
+#: ../src/mainWindow.py:650
 msgid ""
 "Are you sure you want to run this task now?\n"
 "\n"
@@ -1066,11 +1068,11 @@ msgstr ""
 "Toto se používá pro náhled úloh a provede se jednorázové spuštění "
 "neovlivňující naplánované časy spouštění."
 
-#: ../src/mainWindow.py:656
+#: ../src/mainWindow.py:652
 msgid "Are you sure you want to run this task?"
 msgstr "Opravdu chcete spustit tuto úlohu?"
 
-#: ../src/mainWindow.py:665
+#: ../src/mainWindow.py:661
 msgid ""
 "Note about working directory of executed tasks:\n"
 "\n"
@@ -1084,35 +1086,39 @@ msgstr ""
 "adresáře, ze kterého byla spuštěna aplikace Gnome Schedule v okamžiku "
 "vytvoření úlohy (obvykle domovský adresář)."
 
-#: ../src/mainWindow.py:727
+#: ../src/mainWindow.py:730
+msgid "No default graphical terminal for GNOME could be found."
+msgstr "Nezdařilo se najít výchozí grafický terminál pro GNOME."
+
+#: ../src/mainWindow.py:745
 msgid "Please select a task!"
 msgstr "Zvolte prosím úlohu!"
 
-#: ../src/mainWindow.py:735
+#: ../src/mainWindow.py:753
 msgid "About Gnome Schedule"
 msgstr "O Gnome Schedule"
 
-#: ../src/mainWindow.py:736
+#: ../src/mainWindow.py:754
 msgid "Gnome Schedule"
 msgstr "Gnome Schedule"
 
-#: ../src/mainWindow.py:738
+#: ../src/mainWindow.py:756
 #, python-format
 msgid "Copyright (c) %(year)s %(name)s."
 msgstr "Copyright © %(year)s %(name)s."
 
-#: ../src/mainWindow.py:751
+#: ../src/mainWindow.py:769
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Miloslav Trmač <mitr volny cz>\n"
 "Lucas Lommer <llommer svn gnome org>\n"
 "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
-#: ../src/mainWindow.py:772
+#: ../src/mainWindow.py:788
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Nelze zobrazit nápovědu"
 
-#: ../src/scheduleapplet.py:139
+#: ../src/scheduleapplet.py:133
 msgid "ERROR: Could not load menu xml file"
 msgstr "CHYBA: Nelze načíst XML soubor s nabídkou"
 
@@ -1132,11 +1138,11 @@ msgstr "Úloha, která se spustí jen jednou"
 msgid "A task from a predefined template"
 msgstr "Úloha z předdefinované šablony"
 
-#: ../src/atEditor.py:83
+#: ../src/atEditor.py:82
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendář"
 
-#: ../src/atEditor.py:515
+#: ../src/atEditor.py:514
 msgid ""
 "In one or both of the fields hour and minute there was entered a letter, or "
 "a number out of range. Remember an hour only has 60 minutes and a day only "
@@ -1145,12 +1151,12 @@ msgstr ""
 "V jednom nebo obou polích pro zadání hodin a minut jste zadali písmeno nebo "
 "číslo mimo rozsah. Pamatujte, že hodina má jen 60 minut a den jenom 24 hodin."
 
-#: ../src/atEditor.py:576
+#: ../src/atEditor.py:575
 #, python-format
 msgid "This is an invalid record! The problem could be: %s"
 msgstr "Toto není platný záznam! Problémem je možná: %s"
 
-#: ../src/atEditor.py:596
+#: ../src/atEditor.py:595
 msgid ""
 "Note about working directory of executed tasks:\n"
 "\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]